It-færdigheder skal bruges i kampen mod finanskrisen og den stigende ledighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-færdigheder skal bruges i kampen mod finanskrisen og den stigende ledighed"

Transkript

1 Pressemeddelelse It-færdigheder skal bruges i kampen mod finanskrisen og den stigende ledighed DI, Dansk Metal, HK/Privat, 3F og Videnskabsministeriet går nye veje for at imødegå den stigende ledighed og finanskrisen ved at sætte fælles fokus på betydningen af it-færdigheder og søsætte en række konkrete initiativer. 19. maj 2009 Gode it-færdigheder er af stor betydning for den enkelte, for konkurrenceevnen, for sammenhængskraften i samfundet og for den offentlige sektors og virksomhedernes digitalisering og produktivitet. Så enkelt er budskabet i en ny rapport fra EU-kommissionen. Den viser, at borgere med bare grundlæggende it-færdigheder tjener mere og har lavere risiko for at blive arbejdsløse end borgere uden it-færdigheder. - It er en del af alt i dag, og betydningen af it-færdigheder i et moderne samfund som det danske, er klar. Vores fokus på it-færdigheder kan ikke løse finanskrisen, men det kan være med til at styrke samfundet og give den enkelte et konkret værktøj, der kan modvirke krisens dønninger. Der er brug for handling og en tværgående offentlig og privat indsats, som den vi søsætter i dag, siger videnskabsminister Helge Sander. Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Side 1/1 It-færdigheder er et middel mod den stigende ledighed, og kan også være med til at hjælpe borgere, der risikerer marginalisering som følge af krisen. DI, Dansk Metal, HK/Privat, 3F og Videnskabsministeriet sætter derfor fokus på betydningen af it-færdigheder ved at igangsætte en række konkrete fælles og individuelle initiativer samt nye samarbejder, der samlet skal styrke danskernes itfærdigheder. - Vejen ud af krisen går gennem investeringer i digitale løsninger, der kan skabe innovation og vækst, og som gearer os til at klare manglen på arbejdskraft, som allerede nu er et problem i den offentlige sektor, og som i løbet af få år vil ramme virksomhederne igen. Det er derfor helt afgørende, at alle grupper på arbejdsmarkedet får tilstrækkelige digitale kompetencer til, at disse investeringer og omlægninger i samfundslivet kan realiseres, siger direktør Tom Togsverd, DI ITEK. - It-kompetencer er afgørende på dagens arbejdsmarked. Har man gode itkompetencer, så ved vi, at det giver langt bedre chancer for at fastholde eller få et nyt og bedre job. Det er derfor, vi konstant arbejder for at sikre vores medlemmer efteruddannelse simpelthen fordi det styrker deres markedsværdi. Derfor er ini-

2 tiativet her også nødvendigt, siger forbundssekretær og leder af Dansk Metals itsekretariat Per Påskesen. - Når Danmark løfter de grundlæggende kompetencer for alle, så ansporer det os til at arbejde videre med kompetencerne for den gruppe it-brugere, som HK repræsenterer dem, der allerede arbejder intensivt med it-redskaber i deres dagligdag. Det er væsentligt, at vi som faglig organisation sikrer et tilsvarende løft for denne gruppe, så de kan møde de nye behov, der opstår, siger formand for HK/Privat Karin Retvig. - I 3F tager vi denne udfordring meget alvorligt. Undersøgelserne viser jo, at det især er de kortuddannede vores medlemmer -, der har huller i itfærdighederne. Og samtidig viser undersøgelserne, at manglende eller dårlige itfærdigheder betyder dårligere løn og større risiko for ledighed. Men en forudsætning for at kunne begå sig i it-samfundet er, at de grundlæggende færdigheder er i orden. Mange af vores medlemmer i 3F døjer med bogstaverne, og mange af dem vil også være i gruppen med problemer med computeren, siger forbundssekretær i 3F Per Christensen. Videnskabsminister Helge Sander har sammen med undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren aftalt at lave en kortlægning af danskernes itfærdighedsudviklingsmuligheder. Kortlægningen, der forventes at ligge klar inden årets udgang, vil kunne danne afsæt for yderligere regeringsinitiativer og for en bred samfundsmæssig indsats til styrkelse af befolkningens it-færdigheder, der er målrettet den enkeltes og samfundets behov. Side 2/2 Som et andet initiativ vil parterne allerede nu iværksætte en informationsindsats. Den omfatter eksempelvis oplysning om it-undervisningstilbud, muligheder for afklaring af it-undervisningsbehov og en landsdækkende radio- og tvoplysningskampagne, der skal motivere til at bruge og lære mere om it. Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via journalist Charlotte Holst Hansen på telefon eller For yderligere oplysninger om Videnskabsministeriets fokus og øvrige initiativer om itfærdigheder kontakt kontorchef Michael Bach Petersen i IT- og Telestyrelsen på telefon , eller se mere på

3 Yderligere information til baggrund: "Rapporten i pressemeddelelsen: Vienna Study on Inclusive Innovation for Growth and Cohesion: Modelling and demonstrating the impact of einclusion (Marts 2009). ndex_en.htm Ifølge Eurostat ligger Danmark i top-3 i EU, hvad angår privates adgang til og brug af Internet. Se Internet access and use in the EU27 in 2008 (Eurostat Newsrelease 169/ December 2008). I 2007, 2008 og 2009 kårede World Economic Forum Danmark som verdens førende itnation. Se The Global Information Technology Report for , og Se mere om Videnskabsministeriets årlige it-barometermåling på Side 3/3 Citater, yderligere baggrund, initiativer og kontaktoplysninger findes på de næste sider.

4 Videnskabsministeriet Citater, yderligere baggrund og kontaktoplysninger Yderligere citater fra videnskabsminister Helge Sander: - Med den betydning it-færdigheder har for den enkelte og for samfundet, er det vigtigt, at vi skrider til handling, når det årlige it-barometer fortsætter med at vise, at der er en del af befolkningen, der ikke har taget it til sig. Jeg vil gerne fremhæve og anerkende industriens parter for deres fremsyn og tilslutning til at sætte fokus på denne vigtige udfordring. - Jeg er glad for, at undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren deler mit syn på betydningen af it-færdigheder for den enkelte og for samfundet. Vores samarbejde om en kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i Danmark bliver et solidt afsæt for en forhåbentlig bred samfundsmæssig indsats til styrkelse af befolkningens it-færdigheder. Helt enkelt forstærker vi nu fra regeringens side fokus på it-færdigheder, så vi kan sikre sammenhængskraft og velfærd i Danmark fremover. Fokus og/eller konkrete initiativer fra Videnskabsministeriet vil herudover bestå af: Videnskabsministeriet sætter i 2009 fokus på it-færdigheder med en række initiativer: Side 4/4 Lær mere-netværket Videnskabsministeren har taget initiativ til Lær mere-netværket, som er et landsdækkende samarbejde mellem en række organisationer, der alle har en interesse i at bidrage til at styrke borgernes it-færdigheder. De medvirkende organisationer sættes via netværket i stand til selv at udvikle og tilbyde borgerne undervisning i it, der er målrettet borgernes behov og interesser. De konkrete undervisningstilbud fra Lær mere-netværket vil nå borgerne i form af relevante og aktuelle undervisningstilbud fra efter sommeren 2009 og fremover. Se mere på Individuel kompetenceafklaring og -udvikling Med afsæt i de 37 spørgsmål, der ligger til grund for it-barometeret, kan den enkelte teste sine færdigheder og få gode råd til kompetenceudviklingsbehov via selvtesten It-tjek. Videnskabsministeriet vil videreudvikle selvtesten og supplere den med nyudviklet e- læring, der vil bestå af korte e-læringsforløb om relevante it-færdigheder, som tager konkret afsæt i den enkeltes kompetenceudviklingsbehov. E-læringen vil være færdigudviklet i november Styrket rådgivning om it-kurser Rådgivningen via den eksisterende borgerrettede telefontjeneste1881 udvides, så borgerne via telefonen fremover kan få anvist lokal it-undervisning i regi af Lær merenetværket. Rådgivningstjenesten kan iværksættes i løbet af sommeren Hjemmesiden it-formidler.dk Som knudepunkt for Lær mere-samarbejdet oprettes hjemmesiden der vil fungere som virtuelt mødested, værksted og offentligt arkiv for netværkets undervisningsmateriale. Hjemmesiden går i luften i starten af juni 2009.

5 Landsdækkende radio- og tv-kampagne Videnskabsministeriet har netop indgået en aftale med DR om gennemførelse af en landsdækkende oplysningskampagne til styrkelse af befolkningens it-færdigheder via radio, tv og andre medier. Kampagnen forberedes i foråret og gennemføres i efteråret E-læring i øvrigt Herudover har Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet for nylig indgået et samarbejde om at udvikle e-læring for de ca borgere, der har så utilstrækkelige færdigheder i læsning og skrivning, at det i fremtiden vil få negative konsekvenser både for den enkelte, såvel privat som arbejdsmæssigt, og for samfundet som helhed. E- læringen skal medvirke til at styrke udviklingen af basale færdigheder i læsning og skrivning ved hjælp af it. Videnskabsministeriet vil til brug for virksomhedsportalen udvikle e- læring, der har til formål at uddanne virksomhedernes ansatte i at indberette digitalt. Det vil inkludere både de grundlæggende forudsætninger for at indberette digitalt, specifik hjælp til konkrete løsninger og mulighed for uddannelse/erfaringsudveksling brugere imellem. Projektet igangsættes med det samme, og vil resultere i e-læringsforløb i 1. halvdel af Side 5/5 Endelig vil der i 2009 blive indkøbt yderligere e-læringsforløb, der skal understøtte brugen af digital selvbetjening og befolkningens generelle brug af it. For en udtalelse fra videnskabsminister Helge Sander, kontakt journalist Charlotte Holst på telefon , For yderligere oplysninger om Videnskabsministeriets fokus og øvrige initiativer om itfærdigheder kontakt kontorchef Michael Bach Petersen i IT- og Telestyrelsen på telefon , eller se mere på

6 DI Citater, yderligere baggrund og kontaktoplysninger Yderligere citater fra direktør Tom Togsverd, DI ITEK - Videnskabsministerens initiativ til, at vi nu samler kræfterne og i fællesskab adresserer opgaven med at løfte danskernes it-kompetencer er derfor udtryk for rettidig omhu. - Ved at vi går sammen, sikrer vi en større gennemslagskraft og en bedre udnyttelse af det offentliges og af organisationernes ressourcer. Det drejer sig bl.a. om målrettede it-kurser som led i aktivering samt satsning på it som indhold i uddannelser på alle niveauer også på AMU- og efteruddannelsesområdet. Der findes allerede mange digitale læringsprodukter på markedet. Men udbuddet bør fremmes, således at også den enkelte medarbejder på eget initiativ kan få opdateret sine digitale kompetencer på internettet Fokus og/eller konkrete initiativer fra DI vil herudover bestå af: DI ITEK har i mange sammenhænge over for DI s medlemsvirksomheder advokeret for at fremme innovation og vækst gennem digitale investeringer samt ved at løfte medarbejdernes it-kompetencer. Bl.a har vi med støtte fra EU s socialfond og fra Videnskabsministeriet gennemført en række opkvalificeringsforløb for medarbejdere, navnlig i mindre og mellemstore virksomheder. Side 6/6 Senest har DI ITEK lanceret debatoplægget Digital Mission, der indeholder en række anbefalinger til et teknologisk effektivt Danmark både i forhold til regeringen og i forhold til virksomhederne. Dette debatoplæg skal ses som et led i en langsigtet indsats for at fremme digitaliseringen af Danmark, herunder at styrke befolkningens digitale kompetencer. Det handler imidlertid også om at motivere de unge til at vælge uddannelser, der er rettet mod itek-erhvervet. Derfor har vi i samarbejde med IT-Branchen gennemført it-natten, ligesom vi i samarbejde med Videnskabsministeriet netop nu gennemfører kampagnen Fremtidsportalen.dk, hvor unge kan opleve forskellige jobprofiler i vore medlemsvirksomheder. Endelig deltager vi sammen med vores europæiske organisation Digital Europe i forberedelsen af en europæisk e-skills week. Og flere initiativer vil komme til bl.a. udvikler vi i projektet Innogate fremtidens læremidler i 3D-grafik. Målet er, at vi kan lukke kompetence-gabet på sigt. For en udtalelse fra direktør Tom Togsverd i Dansk Industri, kontakt Tom Togsverd på , For yderligere oplysninger om Dansk Industri s fokus på it-færdigheder kontakt Bo Hjuler på telefon ,

7 Dansk Metal Citater, yderligere baggrund og kontaktoplysninger Yderligere citater fra forbundssekretær og leder af Dansk Metals itsekretariat Per Påskesen: Per Påskesen, der er forbundssekretær og leder af Dansk Metals it-sekretariat, mener, at der er behov for en målrettet indsats for at give alle danskerne itkompetencer på et højt niveau: - It-kompetencer er afgørende på dagens arbejdsmarked. Har man gode itkompetencer, så ved vi, at det giver langt bedre chancer for at fastholde eller få et nyt og bedre job. Det er derfor, vi konstant arbejder for at sikre vores medlemmer efteruddannelse simpelthen fordi det styrker deres markedsværdi. Derfor er initiativet her også nødvendigt. - Vores medlemmer arbejder efterhånden alle med it som værktøj i dagligdagen, men undersøgelser har vist, at op mod 40 pct. af danskerne ikke har basale itfærdigheder, og hvis det tal ikke bliver ændret, så vil de have svært ved at få en fast fod på arbejdsmarkedet fremover. Derfor hilser vi dette tværministerielle samarbejde velkommen og ser frem til kommende initiativer fra dette arbejde. Samarbejdet kan være med til at fjerne barrierer, der i dag står i vejen for effektiv udbredelse af it-uddannelse og efteruddannelse. Side 7/7 Ifølge Per Påskesen bør den aktuelle krise bruges til at skrue op for indsatsen: - Lige nu er der mange danskere, der mister deres job, og udsigterne til hurtigt at komme i job igen er for mange ikke gode. Denne pause skal bruges til at skrue op på max for efteruddannelse, og it-uddannelse er oplagt, fordi det er relativt let at tilpasse til den enkelte. Dansk Metal har igennem mange år arbejdet med it-området af Dansk Metals medlemmer arbejder inden for it-området. Dansk Metal har derfor stor erfaring med både professionelle it-folk og brugere. Fokus og/eller konkrete initiativer fra Dansk Metal vil herudover bestå af: Fyraftensarrangementer for medlemmerne i hele landet TR-ambassadører; vores tillidsmænd skal være med til at fortælle om lær mere netværket og de muligheder, det giver for medlemmerne. Tilbud i lokale afdelinger, både til ledige og medlemmer i arbejde. Lokale tilbud vil blive afholdt i samarbejde med AOF-Danmark. For en udtalelse fra Forbundssekretær Per Påskesen i Dansk Metal, kontakt Per Påskesen på telefon , For yderligere oplysninger om Dansk Metal s fokus på it-færdigheder kontakt Daniel Faber Threms på telefon ,

8 HK/Privat Citater, yderligere baggrund og kontaktoplysninger Yderligere citat fra Karin Retvig, formand HK/Privat: - Danmark markerer sig rigtig flot indenfor en række målepunkter, når det drejer sig om borgernes brug af IT, både i arbejdet og i det private liv. Men ITbarometeret viser også, at vi har områder, der kræver en særlig indsats. For HK er det vigtigt, at den teknologiske udvikling ikke deler Danmark i et A- og et B- hold. Det er derfor vigtigt, at vi løfter de grundlæggende IT-kompetencer for alle. Yderligere citater fra Pia Brade, Formand SAMDATA: - Det er væsentlig at vi i Danmark hele tiden holder os på forkant af udviklingen indenfor IT, og at alle kommer med. I det arbejde spiller vores medlemmer en væsentlig rolle. De kompetencer medlemmerne af HK sidder inde med, er et lokomotiv for de øvrige kollegaers IT færdigheder. - Man kan også komme legende til de grundlæggende IT-færdigheder. For mange borger, der er uden IT-kendskab, kan spil eller anden form for underholdning være det første skridt på vejen til at bruge IT-værktøjer, også de arbejdsrelaterede og de mere saglige. Det væsentligste er at vi møder brugerne, hvor de kan se deres eget behov - vi skal gøre IT-redskaberne nærværende og relevante for førstegangsbrugerne. Side 8/8 Fokus og/eller konkrete initiativer fra HK/Privat vil herudover bestå af: Selvvalgt uddannelse i Overenskomsterne. HK vil gennem omtale i fagbladet o.lign., søge at udbrede kendskabet til muligheden for selvvalgt uddannelse yderligere. Vi vil i den forbindelse sætte særlig fokusere på vigtigheden i, at vores medlemmer får papir på eller en certificeringen indenfor de IT-kompetencer medlemmerne gennem deres arbejdsliv allerede har erhvervet. Medlemservicering: HK Danmark har taget initiativ til digital medlemsbetjening. I MitHK modtager medlemmerne information, og indberetter oplysninger i deres eget virtuelle rum. Ledige medlemmer henter og udfylder blanketter m.v. til A-kassen gennem MitHK. Dermed får ansatte og ledige medlemmer et incitament for yderligere brug af it-redskaber. MitHK rummer allerede en række e-learningsværktøjer til brug for vores medlemmer. Der er on-line kurser indenfor en række færdigheder, både arbejdsrelaterede og mere personlige færdigheder, bl.a. en guide omkring lønforhandling. HK vil løbende udbygge disse redskaber med relevante områder. Fyraftensmøder i lokale afdeling eller på de større arbejdspladser. HK arbejder målrettet med relevante fyraftensmøder for at højne ITkompetencerne. Det er vores målsætning at kunne match behovet uanset hvilket niveau vores medlemmer befinder sig på.

9 Kontakten til uddannelsesinstitutionerne HK afsøger mulige kontaktflader til arbejdsgiver og andre aktører på ITområdet, således at vi sammen kan sikre, at karrieremulighederne indenfor IT-sektoren er synlige for de uddannelsessøgende og for de studerende. Brugervenlighed i IT-værktøjer: HK vil fokuseret arbejde for at styrke vores tillidsrepræsentanter ude lokalt, i deres ønske om at HK nøglemedarbejder inddrages når ITværktøjerne på arbejdspladsen skal indkøbes eller omstruktureres. Vores medlemsskare har værdifulde input til ønsker og behov i brugerfladen og til systemerne som helhed. For en udtalelse fra formand, Karin Retvig i HK/Privat, kontakt Sanne Aakermann Østrup på telefon , For yderligere oplysninger om fokus på it-færdigheder i HK/Privat eller i SAMDATA kontakt formand for SAMDATA Pia Brade på telefon , Se mere på eller Side 9/9

10 3F Citater, yderligere baggrund og kontaktoplysninger Yderligere citat fra forbundssekretær Per Christensen: Med den stigende digitalisering af hele samfundet risikerer vi, at en stor gruppe af befolkningen reelt bliver hægtet af samfundet og dermed også berøvet muligheden for at indgå i den demokratiske proces. Manglende it-færdigheder er en ny ulighedsskabende faktor, som 3F selvfølgelig ikke kan acceptere eller sidde overhørig. Derfor er det ikke kun et arbejdsmarkedspolitisk problem det er et helt fundamentalt samfundsmæssigt problem. Det drejer sig ganske enkelt om mulighederne for at deltage i den demokratiske debat, om mulighederne for at få de nødvendige informationer fra myndigheder, og om mulighederne for at ytre sig og blive hørt i den offentlige debat. Fokus og/eller konkrete initiativer fra 3F vil herudover bestå af: et kompetenceafklaringsprojekt, hvor sigtet er, at alle medlemmer skal have tilbud om en kompetenceafklaring og udarbejdelse af en uddannelsesplan. I den forbindelse vil vi sætte ekstra fokus på it-kompetencerne. 3F vil have specielt fokus på it-færdigheder i vores indsats mod læsestaveproblemer. Side 10/10 For en udtalelse fra 3F kontakt forbundssekretær Per Christensen på telefon , For yderligere oplysninger om 3F s fokus på it-færdigheder kontakt uddannelsespolitisk konsulent Frank Juncker på telefon ,

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Danskernes it-færdigheder

Danskernes it-færdigheder Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 22 Offentligt Danskernes it-færdigheder en målrettet indsats Videnskabsministeriet, december 2007 Danskernes it-færdigheder en målrettet

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab, Folketinget Christiansborg 1218 København K Orientering om

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland

DDN-Mapping. Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland DDN-Mapping Kortlægning af projekterne i Det Digitale Nordjylland 2 Præsentationen kommer ind på. 1 Hvorfor DDN 2 3 Foreløbige resultater af kortlægningen Perspektiver for videreudvikling og samarbejde

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet. Medarbejderne Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne SAM En metode til at skabe forbedringer i arbejdsmiljøet ved at inddrage de ansatte DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ SAM er baseret på forskningsprojektet

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER STUDERER IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ FORDI............................................................................\

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Den globale økonomi: Hvor står vi nu?

Den globale økonomi: Hvor står vi nu? BER s vurdering af udfordringer i beskæftigelsespolitikken Formand Carsten Koch Den globale økonomi: Hvor står vi nu? Bolig- og kreditboble Høj global vækst Finanskrise Økonomisk krise Her er vi nu! Stabilisering

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Efter- og videreuddannelse til de højtuddannede kan bidrage til at sikre de rette kompetencer til virksomhederne

Efter- og videreuddannelse til de højtuddannede kan bidrage til at sikre de rette kompetencer til virksomhederne Efter- og videreuddannelse til de højtuddannede kan bidrage til at sikre de rette kompetencer til virksomhederne Som bidrag til arbejdet i Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse og til

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Digitalisering og disruption fremtidens kompetencer

Digitalisering og disruption fremtidens kompetencer Webinar 8. feb. 17 Digitalisering og disruption fremtidens kompetencer Christian Hannibal Fagleder DI s digitale taskforce Fremtiden bliver vild 2 Ja den gør 3 4 Digitalisering redder en virksomhed 5 Hvad

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK

VIRKSOMHEDSNETVÆRKET. Socialøkonomi i Kolding Kommune. ESBJERGVEJ 84 6000 Kolding TEL: 2530 2292 WWW.VIRKSOMHEDSNETVAERKET.DK VIRKSOMHEDSNETVÆRKET Socialøkonomi i Kolding Kommune Virksomheds- Netværket Uafhængigt netværk der består af 135 medlemsvirksomheder/organisationer Private og offentlige virksomheder/organisationer Grundlagt

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010

Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 Notat Den danske regerings position vedrørende en ny europæisk IKT-strategi fra 2010 EU kan fortsat drage stor konkurrencemæssig fordel af at opretholde en digital førerposition på globalt plan, men det

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere