Opfyldelse af resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfyldelse af resultatkontrakt"

Transkript

1 Opfyldelse af resultatkontrakt 1. Indledning Formålet med Det Syddanske Bruxelles-Kontor er at fremme Syddanske interesser i EU; at sætte fokus på de erhvervsmæssige rammebetingelser ved at skabe arbejdspladser, økonomisk vækst og fremgang i den syddanske region. Kontoret ejes og finansieres af foreningen EU og Internationalt samarbejde Syddanmark, bestående af kommunerne i Region Syddanmark, Syddansk Værksforum og regionsrådet i Region Syddanmark. Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark og de syddanske kommuner i henhold til en resultatkontrakt, der udarbejdes på årlig basis. Dette dokument omhandler Det Syddanske Bruxelles-Kontors resultater i 2011, i forhold til disse opstillede mål for kontorets arbejde. Aktivitetsmålene er overordnet; International projektudvikling Rådgivning Europæiske konferencer og kompetencemiljøer Professionel projektstyring Dokumentet er struktureret således, at disse mål beskrives et ad gangen, for igennem dette at vurdere hvorvidt målene er opfyldt. Der vil både være fokus på de rent kvantitative mål i resultatkontrakten, men herudover vil der være fokus på de mere kvalitative aspekter af målopfyldelsen af resultatkontrakten. Herudover skal det nævnes, at dette dokument skrives i oktober 2011, og det er derfor muligt, at der i løbet af de sidste måneder af 2011 vil komme yderligere resultater, som er med til, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor har levet op til resultatkontrakten for Data til denne analyse er hentet fra SDEO s dokumenthåndteringssystemer, hvor resultaterne er beskrevet og dokumenteret. 2. Opfyldelse af resultatkontraktens mål Som nævnt struktureres dokumentet omkring de 4 overordnede mål i resultatkontrakten. Målene gennemgås et ad gangen ved først at beskrive målene og derefter analyseres det om disse er overholdt, herunder vil der også indgå mere kvalitative afsnit, der fokuserer på den substantielle gevinst ved disse mål, hvor dette fines relevant.

2 2.1. Mål 1 International projektudvikling SDEO s rådgivning og support bidrager til, at der opnås tilsagn til 5 EU-projekter til en samlet EU-medfinansiering på mindst 25 mio. kr. heraf 8 mio. kr. til syddanske partnere I 2011 har SDEO allerede i oktober fået godkendt 5 EU projekter, og lever derfor allerede på nuværende tidspunkt op til kravet om tilsagn til 5 EU-projekter. Samtidig har SDEO 6 indsendte projekter, som stadig behandles, hvorfor der er mulighed for, at SDEO i 2011 får godkendt flere projekter end hvad målet var, hvilket ses som et overordentligt godt resultat. De projekter der er opnået tilsagn til er 1) Rebrick 2) Doca 3) Silver, 4) HealthEquities 2020 og 5) CareNet. Samtidig er det indskrevet i resultatkontrakten, at projekter og ydelser gerne skal målrettes mod Vækstforums handlingsplan for Denne har fire fokusområder, velfærdsteknologier og -service, oplevelseserhverv, energi og spirende klynger. Det Syddanske Bruxelles-Kontor har i 2011 to fokusområder, energi og miljø og sundhed og velfærdsteknologi, samt et tværgående område forskning og innovation, og falder derfor godt i tråd med Værksforums fokusområder. Da de projekter, der er opnået tilsagn omkring, alle ligger inden for kontorets fokusområder, ses det, at der derved også er stor overensstemmelse med Værksforums handlingsplan for Af de 5 godkendte projekter er der forhandlet budget for 4 af dem Doca, CareNet, Rebrick og Silver. Disse 4 projekter giver et tilskud til syddanske deltagere på 11,112 mio. kr. hvor det samlede mål var 8 mio. kr. Målet for tilskud til syddanske aktører er dermed nået og overgået med over 3 mio. kr. allerede inden budgettet for det sidste projekt er forhandlet på plads. Det overordnede EU-tilskud er for de 5 projekter på 51,826 mio. kr., og dermed er målet om en samlet EU-medfinansiering på mindst 25 mio. kr. dækket. Det kan således konkluderes at SDEO har opnået alle mål i forbindelse med tilsagn til 5 EU-projekter på nuværende tidspunkt.

3 SDEO skal medvirke til udvikling af 3 forskning og innovationsprojekter med deltagelse af syddanske virksomheder til en samlet EU-medfinansiering på mindst 20 mio. kr. heraf 7 mio. direkte til syddanske partnere Det Syddanske Bruxelles-Kontor har i løbet af 2011 nået sine mål for denne del af den internationale projektudvikling, i og med at Syddanmark har været med til at udvikle 4 projekter inden for forskning og innovation. Disse er 1) Rebrick Market uptake of an automated technology for reusing old bricks, 2) Doca, 3) SmartMeal og 4) precult. Af disse projekter er både Rebrick og Doca blevet godkendte, precult er ikke blevet bedømt endnu, mens SmartMeals desværre blev afvist. Dog er minimum 50 % af projekterne inden for denne kategori blevet godkendt, hvilket ses som et meget godt resultat. Også den økonomiske del af målet er overholdt alene igennem 3 af projekterne inden for forskning og innovation Doca, SmartMeal og precult. Sammen får de tre projekter EU-tilskud på 58,7 mio. kr. mens tilskuddet til syddanske aktører er på 7,306 mio. kr. Det kan således konkluderes, at SDEO har levet fuldt op til målet for projekter indenfor forskning og innovation. SDEO skal yde generel rådgivning og support til 10 EU-ansøgninger med deltagelse af syddanske aktører til en samlet EU-medfinansiering på mindst 40 mio. kr. heraf mindst 14 mio. til syddanske partnere Det Syddanske Bruxelles-Kontor har udover de 3 projekter inden for forskning og innovation ydet generel rådgivning og support til yderligere 11 projekter, og har dermed nået målet om 10 EU-projektansøgninger. Af disse er 4 blevet godkendt (Rebrick, Silver og HealthEquities 2020 og CareNet), et afvist (DropIn) mens de resterende 6 endnu ikke er blevet bedømt. Den økonomiske del af målet er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, da budgettet for 4 af de indsendte projekter er under forhandling. Det forventes, at disse afsluttes i løbet af den nærmeste fremtid. Også i forbindelse med andre projekter, som ex Silver, er budgettet estimeret hvorfor de følgende tal ikke er endelige, det kan dog give en ide om, hvordan det ser ud. De 7 projekter hvor finansiering er forhandlet på plads får de syddanske aktører et samlet tilskud på 12,0852 mio. kr. Målet for 2011 er 14 mio. kr. i tilskud til Syddanmark, og derfor er målet ikke opfyldt alene baseret på de 7 projekter, hvor budgettet er forhandlet på plads. Der mangler dog kun ca. 2 mio. kr. for, at dette mål er opfyldt, og det forventes, at det syddanske tilskud vil stige markant, når budgettet fastlægges for de sidste 4 projekter, og der er derfor realistisk og forventet at SDEO når dette økonomiske mål i SDEO vil følge op ift. Vækstforum når de sidste projekter er på plads.

4 Målet om samlet EU-tilskud til projekterne er allerede opfyldt i overmåde og projekterne får samlet set EU-tilskud på 103,109 mio. kr., hvor målet var 40 mio. kr. Samtidig må det siges, at projekterne, som Det Syddanske Bruxelles-Kontor har søgt, har haft meget fokus på de substantielle værdier, som de kan bidrage med til i regionen, og ikke kun på de økonomiske gevinster af projekterne. Kontoret har arbejdet ud fra den tankegang at værdiskabelsen i projektudviklingen ikke udelukkende ligger i de økonomiske midler til den syddanske region, men også hvad projekterne skaber af øvrig værdi i Regionen. Dette kan illustreres med de tre nedenstående eksempler, hvor fokus i høj grad har været på de substantielle værdier projektdeltagelsen har skabt i Region Syddanmark, både inden for sundhed og velfærdsteknologi og inden for energi og miljø. SILVER Silver er et EU-projekt, der fokuserer på at udbrede brugen af Intelligente indkøbsmetoder både inden for både offentlige myndigheder og virksomheder. Intelligente Indkøbsprocedurer forventes at kunne bidrage til at styrke innovationskraften i Europa, og medvirke til at give virksomhederne en international first mover position på nye markeder. Via SILVER vil partnerskabet udvikle og validere nye offentlige ydelser til ældre mennesker i hjemmet på baggrund af anvendelse af robotteknologi i forhold til plejesektorens og de ældres behov gennem intelligente Indkøbsprocedurer. På baggrund af ovenstående vurderes det, at Silver er et projekt, der vil bidrage med meget stor værdiskabelse i region Syddanmark. Rebrick Rebrick er et EU-projekt, der fokuserer på at mindske CO2 udslippet ved at genanvende gamle mursten. Hver gang en ny mursten skal brændes, forbruges der et halvt kilo CO2, hvorfor der er stort potentiale i at kunne rense de gamle mursten. Virksomheden Gamle Mursten har udviklet denne teknologi, og deres vision for Danmark er, at de vil rense 30 millioner mursten årligt, og dermed spare miljøet for tons CO2. Potentialet er dog endnu større og nu med deltagelse i EU-projektet Rebrick kan denne nye teknologi udbredes til resten af Europa, således at effekten af disse teknologier kan blive endnu større og dermed i højere grad være med til at nedsætte både Danmark og Europas CO2 udslip, og dermed hjælpe med at løse både danske og Europæiske 2020 mål. CareNet University College Lillebælt (UCL) vil bruge CareNet til fremadrettet at udvikle og tilpasse sine uddannelses programmer i relation til brug af velfærdsteknologi såvel som til at udvikle digitale kompetencer til brug af nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med Region Syddanmmark og 13 syddanske kommuner. Dette indebærer i særdeleshed opgradering af digitale kompetencer hos relevante faggrupper i forbindelse med pleje og omsorg af borgere/patienter i

5 hjemmet. Herved vil projektresultaterne komme borgerne og serviceudbyderne til gode, inklusiv plejepersonale, Region Syddanmark og de 13 syddanske kommuner. UCL har en fungerende samarbejdsaftale med Odense og Fredericia kommuner inden for pleje- og omsorgsområdet. UCL har endvidere adgang til alle SOSU'er, som er ansat i de 13 syddanske kommuner såvel som til uddannelsesprogrammer for SOSU'er under Social- og Sundhedsskolen Fyn. Igennem disse eksempler ses det, at på trods af at projekterne ikke nødvendigvis giver store finansielle bidrag til regionen, så vil deltagelse i disse projekter alligevel kunne gavne Syddanmark og skabe vækst, udvikling og bedre velfærd Mål 2 - Rådgivning SDEO skal Kortlægge det internationale forsknings- og innovationspotentiale hos 10 virksomheder ved at foretage en vurdering af virksomhedens konkrete projektideer og/eller virksomhedens forsknings- og innovationsbehov, -kompetencer og -ressourcer... Udføres så vildt muligt i samarbejde med syddanske erhvervsfremmeaktører og klynger Et vigtigt punkt på SDEOs resultatkontrakt er kontakten til de syddanske virksomheder, da det ses som yderst relevant at give disse den bedst mulige støtte og rådgivning i forbindelse med EU-projekter. SDEO har pr i alt haft kontakt til 47 virksomheder i region Syddanmark. Denne kontakt er opnået både igennem virksomheder der henvender sig til kontoret og ved at kontoret aktivt opsøger de syddanske virksomheder, som vurderes som relevante i forhold til EU-projekter og internationalisering. I forbindelse med SDEOs opsøgende arbejde med kortlægning af virksomheders potentiale arbejder kontoret via to veje. For det første opsøger vi selv syddanske virksomheder proaktivt ved at tage på virksomhedsbesøg i Danmark hvor SDEO afholder møder med de virksomheder, der ses et potentiale i for at oplyse dem og deres muligheder for projektdeltagelse. Derudover er en del af rådgivningsforløbet foranlediget af Syddanske erhvervsfremmeaktører, både Sub-regionale erhvervsaktører, som URS, SVUF, Udvikling Fyn, Business Kolding, Trekantområdet Danmark, og den regionale erhvervsaktør, Væksthus Syddanmark. Henvender virksomhederne sig til os vil samarbejdet mellem SDEO og virksomhederne variere alt efter henvendelserne. I nogle tilfælde vil SDEO blot give virksomheder information de efterspørger, men så frem der kommer seriøse henvendelser fra virksomheder vil kontoret indgå i en tæt dialog med disse omkring deres deltagelse i internationale projekter. Det Syddanske Bruxelles-Kontor i 2011 været med til at kortlægge det internationale forsknings og innovationspotentiale hos hele 17 virksomheder fra Region Syddanmark, og

6 således er målet om støtte til 10 virksomheder opfyldt. Kortlægning af deres potentiale betyder at SDEO har haft et samarbejde med virksomheden på minimum 3-5 timers varighed, men oftest vil dette timetal være langt højere. SDEO har kontakt med virksomheden telefonisk, via eller ved møder i Danmark, for at give dem assistance i udviklingen af ideer til EU-projekter, både i de første indledende faser, eller senere i forløbet hvor ideen til projektet er mere veludviklet. Det væsentlige er dog at der har været kontakt over en periode og kortlægning ses som langt mere omfattende end bare henvendelser fra virksomheder. De virksomheder SDEO har kortlagt forsknings- og innovationspotentiale for er: Polartech, Airplay Music, Alphalyse, Amminex, Bioligands, Danish Clean Water A/S, Danish Fiber Production, Dansk Gummi Industri, Entomopharm, Oversætterhuset, PlayAlive, Union, 3L Ludvigsen, Arwos forsyning, Horn vinduer, Meventus og KH Microflex Det kan således konkluderes, at SDEO har nået målet i forhold til rådgivning til de syddanske virksomheder. SDEO skal Yde specifik rådgivning om internationalt projektarbejde og internationalt samarbejde til 40 syddanske aktører via mulighedsanalyser, udvikling og modning af projektideer samt andre former for rådgivningsydelser SDEO opdaterer løbende en kontaktdatabase med henvendelser fra virksomheder der vil have hjælp eller information til deltagelse i EU-projekter. I denne kontaktdatabase kategoriserer konsulenterne henvendelserne fra de syddanske aktører alt efter hvor stort et arbejde de har ydet for dem. Herunder findes også kategorien rådgivning der defineres som minimum 3-5 timers arbejde, hvor resultatet er mere individualiseret og af større substans/omfang. Her er der som minimum tale om en mulighedsanalyse/screening af en projektide, om notater eller flere samtaler/mails. Kunden vil efter et år kunne huske, at de har været i kontakt med os og kan huske hvad sagen drejede sig om. Denne definition falder fint i tråd med, hvordan rådgivning er defineret i resultatkontrakten hvorfor de henvendelser, der er i denne kategori bruges som grundlag for dette mål. I 2011 har SDEO haft kontakt til 169 aktører i Syddanmark. Af disse er 43 kategoriseret som rådgivning, så det ses at SDEO allerede på nuværende tidspunkt har nået målet for rådgivning af 40 Syddanske aktører. At SDEO samtidig har haft kontakt til et stort antal aktører ud over disse 43, der kategoriseres som rådgivning er yderligere et godt resultat. Det kan således konkluderes, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor allerede nu har levet op til målet om rådgivning til 40 syddanske aktører.

7 2.3. Mål 3 - Europæiske ekspertkonferencer og kompetencemiljøer SDEO skal Arbejde for syddansk deltagelse eller profilering i en til to europæiske ekspertkonferencer/grupper om muligt gerne i Syddanmark inden for vækstforums handlingsplan for 2011 med henblik på at øge tilførslen af eksterne midler til Syddanmark SDEO har i 2011 være involveret i forberedelserne af tre konferencer hvor Syddanske interesser og egenskaber blev profileret. For det første kan næves den afsluttende konference på projektet POWER cluster, et projekt som Offshore Center Danmark og Det Syddanske Bruxelles-kontor har været syddanske partnere i. POWER cluster havde fokus på at løse nogle af offshore vindindustriens store udfordringer. På projektets afslutningskonference den 31. maj til 1. juni 2011 i Bremerhaven var Sigurd Blöndal fra AMU Vest, delprojektleder i Energi på Havet projektet, inviteret til at sidde i konferencens afsluttende paneldebat, hvor han bl.a. præsenterede de uddannelsestiltag, som er iværksat i regi af Energi på Havet projektet og diskuterede perspektiverne for et udvidet transnationalt samarbejde på området. Den anden konference hvor SDEO har deltaget og profileret Syddanmark er Assembly of European Regions (AER) AER European Regions Energy Day I Bruxelles, April 2011, hvor Thomas Jensen gav en præsentation af "The Offshore Wind Energy Sector Southern Denmark - Readjusting for Growth" under programpunktet Investments in energy projects at regional level - What has been achieved, what s ahead?. Begge de ovenstående konferencer ses at bidrage til profilering af en af Syddanmarks spidskompetencer, området offshore wind energy. Dette er et af de områder hvor Syddanmark har en meget stærk profil og det var derfor en perfekt måde at profilere den syddanske kunnen inden for et af kompetenceområderne. For det tredje har SEDO medvirket til at Kommissionen afholdt en konference i Sønderborg vedr. Kommissionens IT strategi, herunder deres Going Local initiativ. Konferencen blev afholdt på Alsion ved Sønderborg med deltagelse af Kommissionen, kommunen og regionen. Der var omkring 50 deltagere ved arrangementet. Da målet med deltagelse i Europæiske ekspertkonferencer netop var at promovere Syddanmark, ses det derfor, at SDEO har levet op til denne del af resultatkontrakten Mål 4 professionel projektstyring

8 Succesfuld gennemførelse af 13 igangværende EU-projekter for at sikre, at SDEO lever op til sine juridiske forpligtelser overfor EU-Kommissionen samt nulstiller sin egenkapital ultimo 2013 I løbet af 2011 har kontoret arbejdet med at implementere 13 EU-projekter. Kontoret sidder i disse projekter i forskellige positioner, så i nogle projekter fungerer kontoret som leadpartner, mens det i andre er componentpartner og altså derved varetager et bestemt område inden for projektet. Det at Det Syddanske Bruxelles-Kontor sidder i en position hvor vi selv varetager projekter giver os den fordel, at vi bliver mere troværdige i processen hvor vi hjælper syddanske aktører med at skrive ansøgninger. Vi bliver også bedre til at vejlede omkring de evner man skal besidde som partner i et projekt, og vil dermed være i stand til at rådgive Syddanske partnere bedre. I 2011 afslutter Det Syddanske Bruxelles-Kontor 4 af de 13 projekter, disse er 1) Energirigtig Minerydning pr. 31/8-2011, 2) POWER cluster (Interreg IVB NSR) 3) Go Green Europe (PROGRESS) og 4) Creative Growth 1. Dette betyder, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor i 2012 forsat vil arbejde med implementering af 9 EU-projekter, disse er; Enspire EU, Baltic Supply, ExBased, BONITA, ENNEREG, Healthy Children, PoHeFa, Places og Regional Telemedicine Forum. Da Det syddanske Bruxelles-Kontor har formået at implementere projekterne som planlagt, ses det derfor, at kontoret har overholdt målene for denne del af resultatkontrakten. Konklusion Det kan konkluderes, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor lever op til de mål, der er sat i resultatkontrakten. International projektudvikling Tilsagn i 5 EU projekter: Målet omkring tilsagn til 5 EU-projekter er allerede opfyldt, samtidig med at SDEO har yderligere 6 indsendte projekter, så der er mulighed for at målet overgås i Hertil kommer projekterne ligger helt i tråd med Vækstforums handlingsplan for Målet for tilskud på 8 mio. kr. til syddanske aktører er også nået med over 11 mio. kr. i tilskud har SDEO mere end levet op til vores vigtigste forpligtelser overfor Syddanmark. Derudover er målet om samlet EU-støtte på 25 mio. kr. er nået med imponerende 57 mio. 1 POWER cluster og GO Green Europe afsluttes i løbet af oktober, Creative Growth afsluttes i december.

9 kr.. Alt i alt har kontoret opfyldt denne del af resultatkontrakten på meget tilfredsstillende vis. 3 forsknings og innovation projekter: Målet omkring deltagelse i 3 forskningsprojekter er opfyldt helt allerede på nuværende tidspunkt, da Syddanmark har indsendt 4 projekter inden for dette felt, hvoraf de 3 har et samlet tilskud på 7,3 mio. kr. og et EU-tilskud på 58,7 mio. kr. Dette er et utrolig flot resultat og viser det store fokus kontoret har haft på syddanske virksomheder. 10 generelle EU-projekter I forhold til generel rådgivning til 10 EU-projekter ses det, at SDEO har deltaget i udviklingen af 11 projekter, og dermed er antallet af projekter nået. Der er på nuværende tidspunkt 12,0852 mio. kr. i Syddansk tilskud, hvorfor målet på 14 mio. kr. endnu ikke er opfyldt alene baseret på de 7 projekter, hvor budgettet er forhandlet på plads. Der mangler dog kun ca. 2 mio. kr. for at dette mål er opfyldt, og det forventes, at det syddanske tilskud vil stige markant når budgettet fastlægges for de sidste 4 projekter, og der er derfor realistisk og forventet at SDEO når dette økonomiske mål i SDEO vil følge op ift. Vækstforum når de sidste projekter er på plads. Målet om samlet EU-tilskud til projekterne er allerede opfyldt i overmåde og projekterne får allerede nu samlet set EUtilskud på 103,109 mio. kr., hvor målet var 40 mio. kr. Rådgivning Målet omkring rådgivning er nået, både i forhold til kortlægning af 10 virksomheders forsknings og innovations potentiale, hvor SDEO har kortlagt hele 17 virksomheders potentiale, og i forhold til generel rådgivning til 40 syddanske aktører, hvor vi allerede på nuværende tidspunkt har ydet rådgivning til 47 syddanske aktører. Alle mål omkring rådgivning er således opfyldt. Deltagelse i Ekspertkonferencer Også målet om deltagelse i ekspertkonferencer er nået, idet SDEO har deltaget i 3 konferencer hvor syddanske kompetencer blev promoveret i international sammenhæng. Projektimplementering Endelig er det sidste af de 4 mål, projektimplementering også nået, idet SDEO i 2011 har implementeret 13 projekter. Af disse afsluttes 4 i 2011.

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads

Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads Syddanmarks indgang til den internationale markedsplads EU-audit Management, regnskab og audit Lobbyak viteter Projektafslutning Projek dé Screening af idé Livscyklus for deltagelse i EU-projekter. Bruxelles-Kontoret

Læs mere

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

KKR Syddanmark november Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller KKR Syddanmark november 2014 Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller 1 Kort om SDEO Formål: vækst, innovation og udvikling i Syddanmark Målgruppe: virksomheder, regionen, kommuner, offentlige institutioner,

Læs mere

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO

EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni Henriette Hansen, SDEO EU set med lokale øjne Dansk konference i PoHeFa og Healthy Children Odense, 6. Juni 2012 Henriette Hansen, SDEO Disposition Hvem er SDEO og hvordan arbejder vi med kommunerne i Region Syddanmark Hvordan

Læs mere

Det Syddanske EU-kontor/South Denmark European Office December 2012. Årsrapport 2012

Det Syddanske EU-kontor/South Denmark European Office December 2012. Årsrapport 2012 Det Syddanske EU-kontor/South Denmark European Office December 2012 Årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Det Syddanske EU-kontor 2012... 3 2.1 Opfyldelse af kvantificerbare mål... 4 2.1.1 Mål

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office

Hørsholm den 20. april Årsmøde. Copenhagen EU Office Hørsholm den 20. april 2016 Årsmøde Copenhagen EU Office PROGRAM FOR ÅRSMØDE Dato: 20. april 2016 Tidspunkt: kl. 12.30-14.00 Sted: Søhuset i Hørsholm, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm. 1. Velkomst v/ Jannich

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag

Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Dansk innovationspolitik - Nye og eksisterende innovationstiltag Søren Jensen Innovationspolitisk kontor E-mail:sje@fi.dk Disposition Hvordan går det med innovationen i Danmark? Hvordan ser den danske

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Skrevet af Ghita Wolf Andreasen, marts 2010. Det Syddanske Bruxelles-kontor

Skrevet af Ghita Wolf Andreasen, marts 2010. Det Syddanske Bruxelles-kontor Skrevet af Ghita Wolf Andreasen, marts 2010 Det Syddanske Bruxelles-kontor Årsberetning 2009 Formålet med denne skrivelse er at redegøre for det arbejde, som SDEO har udført i 2009 samt redegøre for SDEO

Læs mere

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer

Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Fokus på rammebetingelser, erhvervsklynger og relationer Direktør Claus Schmidt Foreningens organisering Formandskab Formand Direktør Leif Friis Jørgensen Naturmælk Næstformand Borgmester H.P. Geil Haderslev

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond

KURSER VINTER 2010/2011. Vi investerer i din fremtid DEN EUROPÆISKE UNION. Den Europæiske Socialfond KURSER VINTER 2010/2011 STYRKET ERHVERVSFREMME I REGION SJÆLLAND Kompetencefabrikken er sat i verden for at styrke det brede erhvervsfremmesystem i Region Sjælland. Det vil sige kommunerne, regionen, den

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB

- OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB INTRODUKTION TIL KLYNGELANDSKABET I DANMARK - OG HVORDAN KLYNGER KAN BRUGES SOM ERHVERVSPOLITISK REDSKAB Kommunernes Landsforening Oktober/november 2017 SLIDE NR. 1 CLUSTER EXCELLENCE DENMARK Skal udvikle

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

DET SYDDANSKE EU-KONTOR

DET SYDDANSKE EU-KONTOR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2015 REGION SYDDANMARK DET SYDDANSKE EU-KONTOR EVALUERING IFM. AFSLUTNING AF RESULTATKONTRAKT

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef

Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Præsentation v. Søren Bjerregaard Pedersen Udviklingschef Formål Denne præsentation skal give: en indføring i EU-kontorets formål Vi taler flydende EU Et overblik over, hvordan vi arbejder med projekter

Læs mere

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5

1. Indledning Vision, mission, mål Aktivitetsområder Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 STRATEGI 2017-20 1. Indledning...1 2. Vision, mission, mål... 2 3. Aktivitetsområder...3 4. Effektkæde for Copenhagen EU Office...5 1. INDLEDNING Copenhagen EU Office er det fælles EU-kontor i Bruxelles

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Bilag 2 Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1

2 s 0 t 1 r 1 a - t 1 e 4 gi 1 strategi 2011-14 1 1 baggrund og opbygning Foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office (CDEU) blev etableret den 24. november 2006. Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen står

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Kommissionens meddelelse om en fælles strategi for at fremme innovation

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere