Casebeskrivelse LÅN EN LADCYKEL, Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Casebeskrivelse LÅN EN LADCYKEL, Odense Kommune"

Transkript

1 Casebeskrivelse LÅN EN LADCYKEL, Odense Kommune d. 24. oktober 2016

2 Indhold 1. Indledning Formålet med casebeskrivelsen Datagrundlag Casebeskrivelsens opbygning og den teoretiske ramme Baggrunden for Lån en Ladcykel (implementerings-grundlaget) Det politisk vedtagne grundlag for projektet Formål Målgruppe Projektets organisatoriske og ledelsesmæssige forankring Inddragelse af cykelhandlere i projektudviklingen Ressourcer Kontrakter Cykler Bookingsystem Vedligeholdelse af cykler ressourceforbrug og kompetencer Udlån af cykler ressourceforbrug og kompetencer Lokaler Forsikring af cykler Aktiviteter Markedsføring og kommunikation Udlån, aflevering og vedligeholdelse af cyklerne Dokumentation og evaluering Effekter Er målgruppen nået? Er succeskriterierne opnået? Effekter for cykelhandlerne Lånernes oplevelser Andre effekter Implementeringsforhold Kultur for samarbejde og inddragelse Politiske forhold Mediedækning Kilder Bilag Side 1

3 1. Indledning Horsens Kommune, Teknik og Miljø arbejder med en projektidé om et Cykelbibliotek i Horsens. Denne casebeskrivelse er udarbejdet som led i projektforberedelserne. Casenbeskrivelsen dokumenterer erfaringer fra projektet Lån en Ladcykel i Odense Kommune. Teknik og Miljø har udvalgt casen. Valget er særligt begrundet i, at Odense Kommune har formået at involvere cykelhandlere i projektet og overdraget ansvaret for udlån til disse. 1.1 Formålet med casebeskrivelsen Formålet med casebeskrivelsen er at dokumentere erfaringer fra og om projektet Lån en Ladcykel i Odense Kommune at kvalificere fremtidige administrative og politiske beslutninger om Horsens Cykelbibliotek 1.2 Datagrundlag Casebeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af telefoninterviews og informationssøgning via internettet. Der er gennemført telefoninterview med en medarbejder i Odense Kommune og de 4 cykelhandlere, der deltager i projektet. Se kildefortegnelsen bagerst for yderligere oplysninger. 1.3 Casebeskrivelsens opbygning og den teoretiske ramme Casebeskrivelsen er opbygget sådan: I afsnit 2 belyses projektets implementeringsgrundlag (dvs. projektets målgruppe og formålet med Lån en Ladcykel samt projektets organisatoriske og ledelsesmæssige forankring) Afsnit 3 beskriver hvilke økonomiske, personalemæssige, IT-mæssige og øvrige ressourcer, der er anvendt i projektet Afsnit 4 beskriver, de aktiviteter projektet omfatter Afsnit 5 har fokus på projektets resultater og effekter Afsnit 6 belyser tre interne og eksterne forhold, der har haft betydning for projektet (implementeringsforhold) Casebeskrivelsen er struktureret med afsæt i indsatsteorimodellen, se figur 1. Side 2

4 Figur 1: Indsatsteorimodel: Forventede sammenhænge, når et projekt implementeres IMPLEMEN- TERINGS- GRUNDLAG RESSOURCER AKTIVITETER FORVENTEDE EFFEKTER IMPLEMENTERINGSFORHOLD (interne og eksterne ricisi og kontekstfaktorer) Modellen viser, hvordan dét, man gerne vil opnå (effekter), afhænger af dét, man gør (aktiviteter), som igen afhænger af dét, man har til rådighed (ressourcer). Modellen viser også, at implementeringsgrundlaget (projektets formål, målgruppe, politisk og administrativ forankring mv.) påvirker ressourcerne, ligesom en række forhold i omgivelserne (implementeringsforhold) kan påvirke ressourcer, aktiviteter og effekter. Casebeskrivelsen er struktureret med afsæt i denne model. Dermed kan erfaringer (positive såvel som negative) fra Lån en Ladcykel i Odense relativt nemt overføres i projektudviklingen af Cykelbiblioteket i Horsens. Side 3

5 2. Baggrunden for Lån en Ladcykel (implementeringsgrundlaget) I dette afsnit beskrives grundlaget for projektet Lån en Ladcykel herunder den politiske, administrative og organisatoriske forankring, projektets målgruppe og formål samt inddragelsen af interessenter (cykelhandlere) i projektudviklingen. 2.1 Det politisk vedtagne grundlag for projektet Projektet Lån en Ladcykel var ét af 34 initiativer i Odense Kommunes Mobilitetsplan , der blev vedtaget af byrådet i Odense i januar Projektet Lån en Ladcykel var medtaget under indsatsområdet Mindre trængsel i Mobilitetsplanen og havde oprindeligt titlen Transportcykler. Projektbeskrivelse er gengivet i figur 2. Figur 2: Projektbeskrivelse Lån en Ladcykel i Odense Kommunes Mobilitetsplan / Transportcykler Lån en cykel og kom rundt i byen MÅLGRUPPE: Borgere med behov for transport af varer på korte afstande. FORMÅL: Projektet skal øge kendskabet og anvendelsen af transportcykler som erstatning for korte bilture. HVAD? Transportcykler findes i mange udgaver og kan ofte erstatte en bil, når der skal transporteres ting på kortere afstande. Firmaer som Ikea udlåner allerede gratis transportcykler til kunderne, og eksempelvis udlåner Miljøpunkt Indre By/Christianshavn 15 ladcykler gratis til borgerne. Det skal undersøges, om andre butikker eller centre kunne indføre tilsvarende tilbud, evt. med støtte til anskaffelse af cyklerne. Transportcykler kan udstyres med elmotor. FORDELE FOR DIG SOM BRUGER: Brugerne får motion og slipper for parkeringsproblemer FORDELE FOR ODENSE: Butikkerne opnår større kundeloyalitet, og Odense vil få færre korte bilture. Flere inspireres til selv at købe transportcykler EFFEKTVURDERING: Sundhed: 5 // Miljø: 5 // Bedre bymiljø: 4 // Erhverv og vækst: 3 SUCCESKRITERIER: 15 transportcykler placeres på flere steder i Odense, og der bliver 400 udlån om året Projektet Lån en Ladcykel blev videreført i Odense Kommunes Cykelhandlingsplan , der blev vedtaget i byrådet i oktober I Cykelhandlingsplanen indgår initiativet som en del af projektet Bedre Cykler, Heraf fremgår: Odense Kommune etablerer desuden et cykelbibliotek med forskellige typer af cykler ladcykler, elcykler, trehjulede cykler, anhængere osv. Cykelbiblioteket placeres hos cykelhandlere rundt i byen Side 4

6 efter aftale. Beboerne i det pågældende område informeres om cykelbiblioteket og muligheden for gratis at låne de forskellige cykler i en periode. 2.2 Formål Ifølge Mobilitetsplanen var det oprindelige formål med projektet Lån en Ladcykel at øge kendskabet og anvendelsen af transportcykler som erstatning for korte bilture. I Cykelhandlingsplanen er formål beskrevet således: Borgernes kendskab til betydningen af det rigtige cykelvalg, korrekt indstilling og løbende vedligehold af cyklen skal forbedres. Om formålet siger medarbejderen i Odense Kommune: 2.3 Målgruppe Vi ville gerne vise, at man kan lade bilen stå, selvom man skal hente to kasser øl eller andre større varer. Og derigennem konvertere de korte bilture til cykelture. Det var målet med projektet Medarbejder, Odense Kommune Projektets målgruppe var - i Mobilitetsplanen - bredt formuleret til at være borgere, der har behov for at transportere varer over kortere afstande. I Cykelhandlingsplanen er målgruppen defineret endnu bredere: Alle voksne cyklister i Odense. 2.4 Projektets organisatoriske og ledelsesmæssige forankring Projektideen bag Lån en Ladcykel var bredt forankret: Mobilitetsplanen blev udviklet i et tæt samarbejde mellem forskellige afdelinger i Odense Kommune, og initiativerne i planen skulle bidrage til at løse udfordringer indenfor transport, sundhed, livskvalitet og miljø. Fælles for initiativerne i Mobilitetsplanen var også, at de konkrete løsninger, herunder initiativet Lån en Ladcykel, skulle gennemføres via et bredt samarbejde. Efter Byrådet vedtog Mobilitetsplanen var ansvaret for implementeringen af Lån en Ladcykel placeret hos Byudvikling, der er en del af By- og Kulturforvaltningen. Under implementeringen har der ikke været involveret andre afdelinger i projektet. De to medarbejdere, der oprindeligt var projektledere, er ikke længere ansat i afdelingen. 2.5 Inddragelse af cykelhandlere i projektudviklingen Henvendelse til alle cykelhandlere Da Mobilitetsplanen og dermed projektet Lån en Ladcykel - var vedtaget i byrådet, rettede Byudvikling skriftlig henvendelse til samtlige cykelhandlere i kommunen. I henvendelsen blev projektet Lån en Ladcykel kort beskrevet, og cykelhandlere, der var interesserede i at høre mere og eventuelt deltage i projektet blev bedt om at svare tilbage. Side 5

7 Ud af cirka ti henvendelser tilkendegav seks cykelhandlere deres interesse. Efterfølgende meldte to cykelhandlere dog fra grundet manglende plads til opbevaring af ladcyklerne. Fire cykelhandlere deltog således i projektet fra begyndelsen Cykelhandlernes bevæggrunde for at deltage De fire interviewede cykelhandlere så positivt på henvendelsen fra Odense Kommune: Det var en oplagt mulighed. Jeg tænkte, at jeg kunne få potentielle ladcykelkunder ind i min butik. Det øger muligheden for at sælge flere ladcykler. Og samtidig var det en mulighed for at gøre en god gerning for byen Da Odense Kommune henvendte sig, tænkte jeg fedt! Jeg har selv oplevet en stor vækst i salg af ladcykler, så projektet gav meget mening jeg får jo direkte kontakt med potentielle købere Jeg forhandler ikke selv ladcykler, men jeg gik ind i projektet, fordi det var en supergod ide. Det er svært at komme rundt i byen i bil, og projektet fremmer cyklisme Det er da en utrolig god serviceydelse, at man kan udlåne en cykel gratis til interesserede kunder Forbehold og bekymringer i forhold til at deltage var begrænsede hos de cykelhandlerne. En af dem fortæller: Jeg tænkte selvfølgelig over, hvad det præcist ville indebære for mig ift. arbejdsindsats og tidsforbrug. Men jeg tænkte, at den tid, jeg bruger, er en investering, som kommer igen i forhold til omtale, kundeflow og muligt salg Fælles projektudvikling Kommunen afholdt et opstartsmøde, hvor de interesserede cykelhandlere deltog. På mødet - og i den efterfølgende dialog - drøftede cykelhandlerne og kommunen, hvordan projektet i praksis skulle realiseres. Emner som forsikring, vilkår for udlån, valg af cykler, bookingsystem mv. blev vendt. Side 6

8 Cykelhandlerne udtrykker sig positivt i forhold til den tidlige inddragelse: Det var superspændende at være med til at brainstorme og finde på noget nyt sammen. Det betød meget at være med i udviklingen. Jeg kom med mine ideer, forslag og bekymringer, og vi fandt sammen ud af, hvad der skulle undersøges og hvordan vi helt konkret skulle gribe udlån af cyklerne an Vi mødtes jo om et fælles projekt. Kollegaer eller konkurrencer alt afhængigt af hvordan man ser på det. Det var positivt at møde de andre cykelhandlere og jeg fik oplevelsen af, at det var et fælles projekt, vi skulle i gang med. Odense Kommune havde på sin side - flere bevæggrunde for at etablere et tidligt og tæt samarbejde med cykelhandlerne: Det var helt naturligt for os at inddrage cykelhandlerne i projektet. Dels skulle vi finde en løsning, så kommunen ikke efterfølgende stod med driftsopgaven, dels vurderede vi, at det ville være en gevinst for både borgerne og cykelhandlerne, hvis cyklerne blev udlånt fra cykelbutikker. Og så er vi jo som kommune ikke nødvendigvis de klogeste. Det var vigtigt at inddrage dem, der havde den faglige viden - Medarbejder, Odense Kommune Side 7

9 3. Ressourcer I dette afsnit beskrives hvilke ressourcer, der er blevet anvendt til at etablere og drive projektet. 3.1 Kontrakter Der er udarbejdet tre centrale dokumenter til brug i projektet: En samarbejdsaftale mellem kommune og cykelhandlerne, lånebetingelser for lån af cyklerne samt et udleveringsbevis. Odense Kommune oplyser, at de har indgået en samarbejdsaftale med Cykelhandlerne. Det har ikke været muligt at få et eksemplar tilsendt til denne casebeskrivelse. Kommunen har udarbejdet et sæt lånebetingelser (se bilag 1). Når en låner booker en ladcykel skal låneren samtidig godkende lånebetingelserne. Lånebetingelserne fastlægger vilkårene for lån af ladcyklen. Kommunen oplyser, at lånebetingelserne blev udarbejdet på baggrund af en standardudlejekontrakt, udarbejdet af Danske Cykelhandlere. Denne blev tilpasset til det konkrete projekt og gennemgået indholdsmæssigt af en af kommunens jurister. Når cykelhandlerne udleverer en ladcykel til en låner, udfylder cykelhandleren og låneren et udleveringsbevis (se bilag 2), hvor lånerens kontaktoplysninger, tidspunkt for aflevering af cykel mv. fremgår. 3.2 Cykler Da vi udarbejdede lånevilkårene, lagde vi vægt på, at der skulle være mindst muligt besvær for cykelhandlerne. Vi valgte, at 4 dage skulle være den maksimale tid, man kunne låne en cykel for at give flest muligt borgere mulighed for at låne - Medarbejder, Odense Kommune Lånevilkårene er jo sund fornuft. Det er rimelige vilkår, og vi har ikke oplevet problemer eller brok fra dem, der har lånt cykler Ladcyklerne til projektet blev indkøbt i sommeren 2015 og de første cykler blev udlånt i efteråret Der er indkøbt 7 ladcykler til projektet. 6 Winter Kangeroo Cargo og 1 Christianiacykel. Alle cykler er uden elmotor. Oprindeligt indgik 6 ladcykler i projektet, den syvende ladcykel blev indkøbt i sommeren Kommunen inddragede cykelhandlerne i beslutningen om, hvilke cykler, der skulle indløbes til projektet samt hvilke og hvor mange ladcykler, den enkelte cykelhandlere skulle at have stående i sin butik. Odense Kommune har finansieret indløb af cyklerne og ejer således ladcyklerne. Odense Kommune har ikke oplyst den samlede indkøbspris, men har oplyst, at cyklerne er købt gennem lokale de cykelhandlere. Side 8

10 Figur 3 viser, hvorfra de 7 ladcykler udlånes. Figur 3: Cykelhandlere og ladcykler til udlån i Odense Kommune Cykelhandler Fri BikeShop Tagtækkervej 11, 5230 Odense M Folkebo Cykler Hjallesevej 203, 5000 Odense M Oddershede Cykler, Rugvang 36-38, 5210 Odense NV Fri BikeShop Middelfartvej 9A, 5000 Odense C Cykler til udlån Winther Kangeroo Cargo Winther Kangeroo Cargo 2 Winther Kangeroo Cargo Winther Kangeroo Cargo Winther Kangeroo Cargo 1 Winther Kangeroo Cargo 2 Christiania Bike Om de valgte modeller fortæller en af cykelhandlerne: Sammen med kommunen valgte vi nogle af de mest solgte cykler på markedet, fordi vi tænkte, at det gav mest mening. Og det var selvfølgelig vigtigt for mig, at det var cykler, som jeg selv forhandler. Men ikke alle cykelhandlere i projektet forhandler ladcyklerne. De må være med af andre årsager Ingen af de indkøbte ladcykler har elmotor. Flere af cykelhandlerne peger dog på, at denne beslutning muligvis ikke var den mest hensigtsmæssige: Flere kunder har efterspurgt ladcykler med el. Elcykler vil selvfølgelig være mere besværlige for os, når vi skal introducere og tjekke cyklerne efter udlån. Men det er da klart en fordel for låneren Set i bakspejlet skulle vi måske nok have valgt at nogle af ladcyklerne havde elmotor. Vi sælger jo stadig flere elcykler Tendensen går jo mod elcykler. Det ville da være oplagt at kunne tilbyde kunderne, at de kunne låne en model med el også. Selvfølgelig ville det kræve lidt ekstra eftersyn og lidt ekstra introduktion. Men det ville være yderst begrænset 3.3 Bookingsystem For at låne en ladcykel i Odense skal borgerne booke cyklen via et bookingsystem Valg af bookingsystem Efter drøftelse med cykelhandlerne valgte Odense Kommune at anvende bookingsystemet Gecko Booking. Priser for licens til systemet starter ved 195 kr. pr måned, se Side 9

11 Kommunen afholder de løbende udgifter til bookingsystemet, men bruger ikke administrative timer i øvrigt på systemet. Ved valg af bookingsystem blev der, ifølge Odense Kommune, lagt særlig vægt på prisen. Flere cykelhandlere har påpeget, at den væsentligste faktor ved valg af bookingsystem bør være hensynet til lånerne: Det er så vigtigt, at bookingsystemet er enkelt og nemt at bruge. Det må ikke være bøvlet for dem, der gerne vil låne Bookingsystemets brugerflade og bookingproces Borgerne booker en ladcykel via bookingsystemet på hjemmesiden Cyklisternes By Odense Ved booking skal låneren acceptere lånebetingelserne (Se bilag 1). Låneren vælger periode samt antal dage (1-4 dage). Herefter kan låneren se, hvilke cykler, der er ledige på hvilke tidspunkter og hos hvilke cykelhandlere. Cykelhandlerne oplyser, at de modtager en mail, når en cykel bookes i bookingsystemet. Heraf fremgår oplysninger om tidspunkt for booking samt oplysninger om låneren. 3.4 Vedligeholdelse af cykler ressourceforbrug og kompetencer Ansvaret for at vedligeholde cykler er placeret hos cykelhandlerne. Dermed er de faglige kompetencer naturligt til stede. Odense Kommune afholder udgiften til vedligeholdelse. Der er afsat en ramme på kr. pr. cykel pr. år til vedligeholdelse. Beløbet blev fastsat efter en vurdering blandt cykelhandlerne. Cyklerne er jo stadig nye, så det er meget begrænset, hvad vi bruger af tid på vedligeholdelse. Folk behandler cyklerne virkelig godt. Vi har stort set ingen problemer oplevet Cykelhandlerne fremsender regning til kommunen for de afholdte udgifter til vedligeholdelse (materialer og tidsforbrug). Fordi projektet stadig er nyt, har de økonomiske udgifter til vedligeholdelse været meget begrænsede. Cykelhandlerne også giver udtryk for, at det er meget begrænset tid, de bruger på at vedligeholde cyklerne. 3.5 Udlån af cykler ressourceforbrug og kompetencer Adspurgt om, hvor meget tid cykelhandlerne bruger på at administrere udlån af ladcyklerne, svarer alle interviewede cykelhandlere, at det er begrænset. Side 10

12 Cykelhandlerne anslår, at det tage et par minutter, når de modtager besked om en booking, minutter bruges til at udlevere cyklen og 5-15 minutter, når lånerne afleverer ladcyklen igen. Ved udlån introducerer cykelhandlerne til brug af ladcyklen og svarer på de spørgsmål, som låneren måtte have. Cykelhandlerne modtager ikke betaling for den tid, de bruger på at udlåne og tage imod ladcyklerne. Odense Kommune har således ingen økonomiske udgifter forbundet med den praktiske håndtering af udlån. 3.6 Lokaler En ladcykel fylder betydeligt mere end en almindelig cykel. Det var også manglende plads, der ifølge Odense Kommune var årsagen til, at to cykelhandlere, der oprindeligt havde vist interesse for at deltage i projektet, sprang fra. En af de cykelhandlere, der deltager i projektet oplyser, at han altid lader cyklerne til at stå ude foran butikken, når de ikke er lånt ud. Dermed fungerer cyklerne som reklame og optager heller ikke plads i butikken. Cykelhandlerne modtager ikke betaling for at opbevare cyklerne. Odense Kommune har således ingen udgifter til lokaler ifm. projektet. 3.7 Forsikring af cykler Hverken Odense Kommune eller cykelhandlerne har tegnet en forsikring i forbindelse med projektet. Ved lån af en ladcykel skriver lånerne under på lånebetingelserne. Heraf fremgår det, at låneren selv hæfter for cyklen i tilfælde af tyveri eller skader. Cykelhandlerne oplyser, at de ikke har oplevet utilfredshed med disse vilkår. Der har ikke været tilfælde af tyveri, og skaderne har været begrænset til et par smadrede forlygter. Odense Kommune har således ingen løbende udgifter til forsikring. Side 11

13 4. Aktiviteter I dette afsnit beskrives de aktiviteter, der er gennemført i projektet ud over de forberedende aktiviteter, der allerede er beskrevet ovenfor: Projektudvikling og inddragelse af cykelhandlere (jf. afsnit 2.5), Udarbejdelse af kontrakter, lånebetingelser og udleveringsbevis (jf. afsnit 3.1) Valg og indkøb af cykler (jf. afsnit 3.2) Valg og indkøb og bookingsystem (jf. afsnit 3.3) 4.1 Markedsføring og kommunikation I forbindelse med opstart af projektet trykte Odense Kommune postkort, der fortalte om projektet og markedsførte projektet via Facebook, på outdoor-plakatstandere i byrummet og på de kommunale infosider i de lokale ugeaviser. Kommunen har desuden sat folie på ladcyklerne, så det fremgår, at ladcyklerne tilhører Odense Kommune, og at de er en del af Lån en ladcykel projektet. Figur 4: En af låne-ladcyklerne i Odense Kommune Foto: Odense Kommune Jeg mener ikke, vi lavede en pressemeddelelse, da vi startede op. Men flere aviser har selv dækket projektet med redaktionel omtale og historierne har været meget positive. Den omtale har selvfølgelig også haft stor værdi for projektet - Medarbejder, Odense Kommune Cykelhandlerne oplyser, at de ikke selv aktivt har markedsført projektet. En enkelt cykelhandler har delt et par opslag på Facebook, men derudover har cykelhandlerne overladt kommunikations- og markedsføringsopgaverne til Kommunen. Side 12

14 Alle cykelhandlere understreger dog samtidig, at formidling er helt essentielt, hvis et projekt som dette, skal blive en succes. Branding af projektet her helt afgørende. Et godt tilbud eller et godt projekt har ingen værdi, hvis ingen kender til det. Der er nok en grund til, at Bilka sender en stor avis ud hver uge, hvor de gør opmærksom på deres tilbud Hvis andre kommuner vil gøre noget tilsvarende, er mit bedste råd at få synliggjort projektet: Brug infosider i avisen, brug infostandere i byrummet, få budskabet ud! Det er jo ikke interessant, hvis cyklerne står i butikkerne og ikke kommer ud og rulle Ved nærmere eftertanke burde vi måske tænke mere i at give folk noget med i hånden, når de afleverer en cykel. Det gør vi ikke i dag men vi burde da udlevere en pose med f.eks. en folder fra kommunen, en folder om ladcyklen, en nøglering eller noget andet 4.2 Udlån, aflevering og vedligeholdelse af cyklerne Odense Kommune er ikke involveret i udlånsaktiviteterne. Lånerne booker selv ladcyklen via det online bookingsystem, og cykelhandlerne forestår alle de praktiske og administrative opgaver, der knytter sig til de løbende udlån. Udlån og aflevering sker mellem de opgaver, cykelhandlerne i øvrigt løser i butikken. 4.3 Dokumentation og evaluering Odense Kommune har ikke kunnet oplyse, hvorvidt det via bookingsystemet er muligt at trække statiske data om antallet af udlån, udlånsfrekvens og oplysninger om lånerne. Det har ikke været muligt at få udleveret resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, der ifølge en af cykelhandlerne - er blevet gennemført blandt lånerne i projektet. Side 13

15 5. Effekter Dette afsnit sætter fokus på projektets resultater og effekter. 5.1 Er målgruppen nået? Målgruppen for Lån en Ladcykel var i Mobilitetsplanen beskrevet som Borgere med behov for transport af varer på korte afstande. I Cykelhandlingsplanen, hvor projektet er blevet videreført, er målgruppen defineret som Alle voksne cyklister i Odense Cykelhandlerne fortæller, at det er meget forskellige personer, der låner cyklerne. Familier, der har egentlige købstanker er en stor gruppe af lånerne: Det er meget forskellige mennesker, der booker cyklerne. En stor gruppe er selvfølgelig børnefamilier, der overvejer at købe en ladcykel. De låner for at teste transportformen i praksis, inden de træffer deres beslutning Mange andre grupper benytter sig imidlertid også af tilbuddet om at låne en ladcykel gratis: Flere booker, fordi de skal bruge ladcyklen til et helt konkret formål en enkelt dag. Vi har eksempelvis lånt ud til et bryllup og en konfirmation. Den type lånere har ikke købstanker Vi har også flere gengangere imellem. Det er formentlig personer, som aldrig kunne finde på at købe en ladcykel selv Vi har flere gange lånt ud til bedsteforældre, der får børnebørnene på besøg i weekenden. De booker en cykel og kan på den måde komme omkring med børnebørnene. På samme måde låner vi ud til børnefamilier, som bare vil have en sjov og anderledes weekendoplevelse Oprindeligt var målgruppen i Lån en Ladcykel personer, der havde brug for at få transporteret ting rundt i byen. Men i praksis har det nok vist sig, at det primært er børnefamilier, der booker cyklerne til at transportere børn - Medarbejder, Odense Kommune 5.2 Er succeskriterierne opnået? Ifølge mobilitetsplanen var det et succeskriterie, at 15 transportcykler placeres på flere steder i Odense, og der bliver 400 udlån om året. Der er pt. 7 ladcykler til udlån. Odense Kommune oplyser, at der netop er indkøbt yderligere 2 Side 14

16 ladcykler, som pt. anvendes i et andet projekt. Cyklerne forventes at skulle indgå i Lån en ladcykel senere på året. Odense Kommune har ikke kunnet oplyse, hvorvidt succeskriteriet om 400 udlån er nået. Adspurgt om omfang af udlån vurderer cykelhandlerne, at cyklerne er udlånt størstedelen af tiden. Jeg kan ikke på stående fod sige præcis hvor mange dage, vi har udlånt cyklen pr. måned. Men den er ude det meste af tiden Hen over sommeren var vores tre cykler udlånt stort set hele tiden. Det er lidt mindre nu, hvor det er blevet koldere 5.3 Effekter for cykelhandlerne Adspurgt om, hvad projektet har betydet for den enkelte cykelhandler, henviser cykelhandlerne til effekter som synlighed, større kundeflow i butikken og mulighed for at komme i direkte kontakt med potentielle kunder: Når jeg låner cykler ud, bliver min butik jo synlig i lokalområdet. Folk taler jo sammen og fortæller, at de kan låne ladcykler gratis i min butik. På den måde får jeg omtale og reklame Jamen det forstærker da strømmen af kunder i butikken. Jeg har svært ved at se ulemperne ved det Jeg tænker uden at vide det helt præcis at nye kunder, som ikke har været i butikken før, er kommet herind Der er forskel på, hvorvidt cykelhandlerne vurderer, at deltagelse i projektet har givet en mærkbart øget omsætning i butikken. Udbyttet for mig er jo, at vi får mulighed for at få en snak med lånerne, når de afleverer cyklen. Flere kan jo være potentielle kunder. Jeg ser dog ikke en stor forretningsmæssig gevinst i det Udlån af ladcyklerne har da ført til konkret salg. 3-5 ladcykler har jeg formentlig solgt på den bekostning. Typisk til familier, der har gået og overvejet at købe en cykel og som så beslutter sig, når de har prøvet cyklen her hos mig Side 15

17 5.4 Lånernes oplevelser Cykelhandlerne oplever stor taknemmelighed og får stort set kun positive tilbagemeldinger fra de borgere, der låner ladcyklerne. Jamen folk siger altid Mange tak for lån og vi har kun positive tilbagemeldinger Lånerne er da sindssygt positive. Dem, der ikke går med købstanker, synes det er superskønt, at de bare kan låne en ladcykel helt gratis et par dage. Dem, der går over overvejer, om de skal købe en ladcykel, oplever det jo som en virkelig god service, at de kan prøve en cykel, inden de beslutter sig Cykelhandlerne har også andre opgaver i butikken. Hvis der er andre kunder, når lånerne kommer for at aflevere ladcyklen, er det derfor heller ikke altid, de har mulighed for at tale med lånerne. Hvis vi har tid, spørger vi da ind til deres oplevelse. Men andre gange når vi ikke at tale med dem 5.5 Andre effekter Caseanalysen kan ikke dokumentere, hvorvidt Lån en Ladcykel i Odense har haft miljø- eller sundhedsmæssige effekter eller løst andre af de udfordringer, som Mobilitetsplanen oprindeligt sigtede på. En af de interviewede cykelhandlere er dog ikke i tvivl om værdien af det cykelfremmende initiativ, som Lån en Ladcykel, er: Odense Kommune gør da ikke det her for sjov. De arbejder strategisk med cykelfremme. Kommunen har i mange år set cykelfremme som en investering og ikke som en udgift. Cyklister har færre sygedage. Det viser mange undersøgelser. Projektet kan da betale sig Side 16

18 6. Implementeringsforhold Dette afsnit belyser tre interne og eksterne forhold, der vurderes at have påvirket udviklingen og implementeringen af projektet i en positiv retning. 6.1 Kultur for samarbejde og inddragelse Odense Kommune har, ifølge den interviewede medarbejder, en kultur for at tænke helhedsorienteret og samarbejde på tværs af afdelinger og fagområder. Samtidig er der en tradition for, at medarbejderne i kommunen inddrager interessenter på et tidligt tidspunkt, når projekter udvikles: Uanset om det er projekter på skole-, kultur-, mobilitetsområdet, så tænker vi altid på at inddrage dem, projektet vedrører. Tidligt i processen. Vi går aldrig ud med et færdigt projekt. Derfor var det også naturligt for os at inddrage cykelhandlerne og spørge dem til råds Medarbejder, Odense Kommune Cykelhandlerne har givet udtryk for (jf. afsnit 2.5), at de var meget tilfredse med at blive inddraget tidligt i processen og at de fik mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af projektet. De tilkendegiver også at dette har haft betydning for deres ønske om at medvirke i projektet. 6.2 Politiske forhold Den interviewede medarbejder vurderer, at de politiske forhold i Odense Kommune, har været fremmende for inddragelsen af cykelhandlere i projektet Lån en Ladcykel. Odense Kommunes By- og Kulturrådmand Jane Jegind fra Venstre: Vores rådmand er meget optaget af offentlig-privat samarbejde. Desuden er det ikke realistisk eller meningen, at vi i Byudvikling påtager os den type driftsopgaver, det vil være at udlåne cykler. Derfor var det naturligt at række ud til cykelhandlerne, som vi også mente, ville få gevinster ud af at deltage Medarbejder, Odense Kommune 6.3 Mediedækning Odense Kommune har ikke gennemført målrettede aktiviteter for at opnå mediedækning af projektet. Den interviewede medarbejder oplyser, at flere af de lokale aviser på eget initiativ og i flere omgange har dækket projektet i forskellige artikler, og at vinklen i artiklerne altid har været positiv. Mediedækningen har øget projektets synlighed og interessen for projektet, vurderer både en af de interviewede cykelhandlere og den interviewede medarbejder fra Odense Kommune. Side 17

19 Kilder Odense Kommune (2014): Mobilitetsplan Odense Vedtaget af Odense Byråd i Januar Cykelhandlingsplan for Odense Vedtaget af Odense Byråd i oktober dlingsplan Interview med følgende personer: Mobilitetskonsulent Stine Grønbæk, ansat i Byudvikling, By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune. Byudvikling havde ansvaret for Mobilitetsplan , som projektet Lån en Ladcykel oprindeligt var en del af. Stine Grønbæk har fra august 2016 overtaget ansvaret for projektet fra en tidligere kollega, som ikke længere er ansat i organisationen. Cykelhandler Morten Plesner, Fri Bikeshop Middelfartvej. Fri Bikeshop Middelfartvej udlåner 3 ladcykler: 2 stk. Winter Kangeroo Cargo Bike og 1 Christiania Bike. Fri Bikeshop Middelfartvej forhandler selv de cykler som udlånes. Cykelhandler Tino Vikkelsø Henriksen, Oddershede Cykler. Oddershede Cykler udlåner 1 Winter Kangeroo Cargo Bike. Oddershede Cykler forhandler ikke selv ladcykler. Cykelhandler Kaj Caspersen, Folkebo Cykler Folkebo Cykler udlåner 1 Winter Kangeroo Cargo Bike. Folkebo Cykler forhandler selv ladcyklen, men har ikke udstillingsladcykler stående i butikken grundet pladsmangel Cykelhandler Ulrik Drudgaard, Fri Bikeshop Tautækkervej Fri Bikeshop Tautækkervej udlåner 2 stk. Winter Kangeroo Cargo Bike. Butikken forhandler selv ladcyklerne fra Winter samt to andre typer ladcykler. Bilag Bilag 1: Lånebetingelser Bilag 2: Udleveringsbevis Side 18

Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek. Horsens Kommune Teknik og Miljø.

Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek. Horsens Kommune Teknik og Miljø. Horsens Kommune Teknik og Miljø Afrapportering fra Dialogmøde med cykelhandlere d. 28. februar 2017 om Horsens Cykelbibliotek Udarbejdet af: 1. Om mødet Hvad Dialogmøde med cykelhandlere, Horsens Cykelbibliotek

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen

Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009

8000 fordele ved at cykle. Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 8000 fordele ved at cykle Lancering af Århus Cykelby Efterår 2009 Indhold Baggrund Formål Århus Cykelby Vanehjulet Formål Lanceringskampagne Målsætninger Kampagnestrategi Mediestrategi Kreativt koncept

Læs mere

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag Kom Rundt i Odense Guide til din hverdag By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune - april 2015 Der er mange måder at komme rundt i Odense. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel. Det

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Statusevaluering Fællesskaber for Alle

Statusevaluering Fællesskaber for Alle Emne: Til: Kopi: til: BILAG Statusevaluering Fællesskaber for Alle Den 4. september 2013 Statusevaluering Fællesskaber for Alle Introduktion Nedenstående er en statusevaluering over hovedaktiviteterne

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006

Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Evalueringskoncept Århusmodel for borgerinddragelse Juni 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Indhold 1. Introduktion og formål 3 2. Faserne i en evaluering af borgerinddragelsen 4

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Knallerter til brug for ledige i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Udvikling af den politiske struktur, 16-03-2015 Referat fra mødet i Udvikling af den politiske struktur (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - CYKELMARKEDET - SEPTEMBER 2012 Danmarkspanel September 2012 1 Danmarkspanel September 2012 2 OM UNDERSØGELSEN Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel.

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016

Indstilling. Innovation i Aarhus Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. februar 2016 Innovation i Aarhus 2013-2014 1. Resume Med ønsket om, at opgaverne i fremtiden løses smartere og mere effektivt, satte byrådet

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

FACEBOOK SIDE! Kommunikation & IT!! Andreas Heise Christiansen - 25. feb. 2014! FACEBOOKSIDE - KOM/IT

FACEBOOK SIDE! Kommunikation & IT!! Andreas Heise Christiansen - 25. feb. 2014! FACEBOOKSIDE - KOM/IT FACEBOOK SIDE Kommunikation & IT Andreas Heise Christiansen - 25. feb. 2014 1 Introduktion til projektet 3 DE 6 FASER 3 Fase 1: Problemanalyse 3 Problem 3 Markedsundersøgelse 4 Fase 2: K-strategi 4 Kommunikationstrategi

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet

AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet AENEAS et EU projekt om ældre og mobilitet Åbent seminar om svage trafikanter, 27. maj 2010 Dorthe Råby Odense Kommune Formål og baggrund Formål fremme sundheden for ældre i EU og reducere energiforbruget

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Én for alle, alle for én

Én for alle, alle for én Én for alle, alle for én - oplæg om fremtidens økonomi og struktur i KBHff Baggrund På generalforsamlingen i oktober 2010 var der en række forslag, som handlede om foreningens struktur. De nuværende vedtægter

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching

Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching Bilag 2 Kravspecifikation rammeaftale 2 Lederudvikling og -coaching 1. Generelt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed under Erhvervsministeriet.

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser

Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Bilag 1 Fællesindstilling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Færre Korte Bilture Effekt ved sammenlignelige indsatser Malmø Inga löjlige bilresor Hovedbudskab: halvdelen

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Mini-projektbeskrivelse. Cykling uden alder. Holbæk Kommune

Mini-projektbeskrivelse. Cykling uden alder. Holbæk Kommune Mini-projektbeskrivelse Cykling uden alder Holbæk Kommune 2014 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Projektets ide og forventede forandring... 4 Cykling uden alder Konceptet... 4 Budget...

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden?

Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? Er du, dit personale og din butik rustet til fremtiden? DETAILUDDANNELSE - HORSENS 2014 MODUL BESKRIVELSER FORMÅL: I en hård konkurrence situation er det nødvendigt konstant at fokusere på forretningens

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Boligsalg med BoligOne

Boligsalg med BoligOne Boligsalg med BoligOne Vælg BoligOne Hvad enten du ønsker at sælge din bolig selv eller inddrage en mægler i salgsforløbet, kan BoligOne hjælpe dig. Du starter nemlig fra en gratis salgsrådgivning. Hos

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere