Velkomst til Henrik Velkommen til Henrik. Bestyrelsen og Henrik præsenterede sig for hinanden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst til Henrik Velkommen til Henrik. Bestyrelsen og Henrik præsenterede sig for hinanden."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Vindblæs Friskole-forældre Dato: 16. februar 2009 Deltagere: Torben,, Majbrit,, Niels, Jan, Kristina,, Henrik, Lise (lærerrepræsentant), Fraværende: Elevrådsrepræsentanter Dagsorden: 1.. Godkendelse af sidste referat og dagsorden. 2. Velkomst til Henrik 3. Rundt om bordet er der nogen der har noget nyt siden sidst? 4 Økonomi: Seneste måneders regnskaber..status på budgetmodellen.budget for 2009, tilretninger mht. elevtal & løn 5 Gennemgang af procedurer der skal gennemarbejdes. 6 Lærer/bestyrelsesmøde mandag d. 23/2 kl Generalforsamlingen:.Hvem genopstiller. På valg er:, Majbrit,, Kristina. 8 Eventuelt Ad 1 Ad 2. Ad 3 Sidste referat og dagsordenen Referat blev underskrevet. Dagsorden godkendt. Velkomst til Henrik Velkommen til Henrik. Bestyrelsen og Henrik præsenterede sig for hinanden. Rundt om bordet er der nogen, der har noget nyt siden sidst? Elevråd: Elevrådet har fået katalog vedr. trøjer med tryk og arbejder på sagen. Elevrådet arbejder på 3 filmaftner for store, små, drenge, piger og en maraton men gennemførelsen afhænger af om der kan skaffes forældre til at være tilstede til arrangementerne. Formand: 5. marts er der møde i Skørbæk Ejdrup vedr. ny struktur i friskoleforeningen efter der er kommet de nye regioner. deltager. Bestyrelsen har stillet et forslag til lærerne om, at bestyrelsen deltager på lærermøderne. Det var lærerne ikke interesseret i. Et andet forslag til at få bestyrelsen til at komme mere på skolen kunne være, at bestyrelsen arrangerer morgenkaffe for forældrene fredag morgen engang om måneden. Det vil give forældrekontakt/forældresammenhold + mulighed for at give information om bestyrelsesarbejdet, men ikke en indsigt i lærernes hverdag. Tænk over andre forslag til bedre kontakt mellem lærer og bestyrelse. Der blev snakket om evt. at lave hente-kaffe i fritteren engang imellem Lise snakker med andre om det. Bestyrelsen arrangerer morgenkaffe sidste fredag i hver måned første gang d. 27/2 med kaffe og franskbrød. Fastelavnsbørnene kommer rundt i området (Nebstrup, Falslev, Vindblæs, Ajstrup, Lystrup, Syd Hadsund, Norup). Har vi noget vi skal have delt rundt. Evt. foldere. og Kristina snakker med Nette, vedr. om fastelavnsfolkene vil tage det med rundt + finder materiale frem. Lisee Torben, Niels og, Kristina Skoleleder: Cathrine er startet på ½ tid. Det evalueres ugentligt, om hun vil blive på ½ tid eller lidt op i tid i den kommende uge. Det dækkes hovedsageligt ind via egne kræfter. Der er søgt støttetimer. Det forventes, at vi får svar på støtteansøgningen i april (hvis det i år foregår under normale omstændigheder). 7 nye elever fra Visborg er startet i dag. I alt er vi nu 153 elever. Flere familier ville gerne ind, men der var ikke plads i alle de ønskede klasser. Theis til 3. kommer efter sommerferien. Kloge kvadratmeter-pulje det er muligt at søge igen. Henrik har tidligere søgt til Henrik 441

2 noget sådant med held, så det vil være godt, hvis han vil kigge på et koncept til os. og Torben har vedtaget, at der oprettes 6 i stedet for 5 hold til valgfag, så der i stedet for 17 elever kommer 14 elever i gennemsnit på holdene. Lærerne efterlyser retningslinjer for, hvor vigtige valgfagene er f.eks. med et beløb. Bestyrelsen vil ikke lægge sig fast på et fast beløb pr. fag eller elev. Bestyrelsen vægter de kreative fag, og der skal være et bredt udbud af forskellig interesse og til forskellig priser herunder også nogen, der er gratis for eleverne, men det er også OK at udbyde en del med brugerbetaling. Det er en forældreopgave at snakke med børnene om, hvad det er muligt at deltage i. Og ved fagene med forældrebetaling er det jo også sådan at eleverne får noget med hjem enten produkter, de har fremstillet eller oplevelser fra en rejse. Lærerne er af blevet bedt om at lave et valgfagsforslag + budget for dette, så vil vi gerne se på det og tage stilling. Alle fag koster forskelligt, så bestyrelsen kan ikke sige f.eks. et tal pr. elev eller pr. fag. Lærerrepræsentant: Økonomiudvalg: Øvrigt vedr. økonomi se senere. Praktisk arbejdsgruppe: Reparation af net: Niels har det hjemme Niels Opbevaring ude bag i hallen: Hvis stolene kom ud ville det hjælpe meget. Der skal ses på en løsning. Lærerne Der er også brug for konkrete løsningsforslag til loftet. Klubben vil gerne have et aflåseligt skab. Det blev aftalt, at det skal de have (praktisk udvalg) + vi skal have sat alarm-censorer op i klublokalet og i køkkenet () Praktisk udvalg/ Praktisk udvalg Aflåseligt skab i EDB-rummet til høretelefoner. En løsning til at sikre musene, så de ikke kan tages ud. Har fået en liste fra sikkerhedsudvalget om ting, der skal laves. Praktisk udvalg Hastopgaver: Søjleboremaskinen skal have et bord + noget med stiksaven. Jan Avisindsamling: Containeren blev fjernet inden vi nåede at få et skilt på, om at den blev fjernet, så der laves et nu. skriver i ugebrev. Der skal findes en til at afløse for Majbrit til avisindsamlingen d. 28/2. Torben skal køre, Kristina tager vagten lørdag. Majbrit sætter skilte ud. IT-udvalg: EDB-rummet: Fungerer ikke så godt som det skal mht. at få det holdt opdateret med opdateringer. Desuden forsvinder hovedtelefoner og mus + der rykkes i ledningerne i stedet for i stikket, når de flyttes. Forslag: Høretelefonerne låses inde + der findes en løsning til at sikre musene. Se praktisk udvalg. Sikkerhedsudvalg: Henrik har sikkerhedsuddannelsen, så han indtræder i sikkerhedsudvalget i stedet for. Frugtordning: har haft fat i nogle leverandører og der er tilbud på vej ind fra bl.a. Apple Jack og Slotsgartneren. Hans Peter skal også spørges. Der laves et beslutningsoplæg klar, så vi kan træffe beslutning i maj, så ordningen kan dække det kommende skoleår. Majbrit/ Kristina/ Majbrit Markedsføringsudvalg: 442

3 Vi har haft et par pressemeddelelser I aviserne siden sidst: o Vedr. Ann-E. Knudsen foredraget o Hvorfor holder vi teateruge Der kommer forhåbentlig endnu én i denne uge vedr. det fantastiske teater- og musikstykke, Rabalder, eleverne fremførte d. 5/2. Kristina har skrevet pressemeddelelse vedr. praktik og håber, det kommer forhåbentlig også i denne uge. Kristina har lovet at skrive pressemeddelelser vedr. julemarkedet (det er ikke så relevant nu, men en forberedt pressemeddelelse kan bruges INDEN næste julemarked). Idéer til næste pressemeddelelser? o s første xxx dage o Kom evt. med idéer til pressemeddelelser. Mailadresser til Amts Avisen og Mia Fuglsang Holm: Skiltning ved indfaldsveje: har talt med kommunen og mundtligt fået den lovgivningsmæssige forklaring på de forskellige skilte, der er stillet op og information om, at nogle er uden for lovgivningen og vil blive fjernet her efter kommunesammenlægningen, hvor de forskellige kommuner har haft forskellig praksis mht. opstilling af skilte. fik også mundtligt gennemgået den generelle lovgivning vedr. skiltning. Grunden til, at folkeskolen kan få opstillet skilte er en særparagraf, der specifikt nævner folkeskoler, kirker og idrætsfaciliteter som virksomheder, der kan få opstillet skilte. Friskoler er på linje med slagtere, bagere, osv. i lovgivningen, og de kan ikke få opstillet skilte! De sort-hvide skilte er heller ikke en mulighed gælder kun fritidsaktiviteter og turistpræget virksomhed. har bedt om reglerne for skiltning af Vindblæs, så der skabes opmærksomhed omkring, at der findes et Vindblæs her omkring. Det er et krav, at der skal være 200 indbyggere, for at det kan komme i betragtning, og det kan desværre ikke mobiliseres (medmindre vi må tælle husdyrene med). har fået en folder vedr. midlertidig skiltning/ophængning af plakater. Det kunne vi overveje at benytte f.eks. i forbindelse med åbent hus eller andre arrangementer (hvis vi vil bruge penge på trykningen af plakaterne/bannerne). Ansøg om skiltning til hallen Åbent hus: Mellerup har afholdt åbent hus en weekenddag, hvor de sørgede for, at der var elever og forældre tilstede. prøver at finde ud af, hvordan det gik, da vi har overvejet dette koncept til næste åbent hus i maj. Princip for annonce. Evt. grafisk layout og i mindre format. Kristina Alle Klasserepræsentanter: Næste møde blandt klasserepræsentanterne: 31. marts kl Visionsarbejdet Har ikke været samlet endnu. Niels Ad 4. Økonomi: Seneste måneders regnskaber..status på budgetmodellen.budget for 2009, tilretninger mht. elevtal & løn Seneste måneders regnskaber: Bettina arbejder på årsregnskabet for 2008 Status på budgetmodel: Viderearbejde med budgetmodel og opfølgningsmodel: Udvalget mødes for at aftale hvad der skal gøres, hvordan vi vil løse det og hvem, der gør hvad. Mandag d. 23/2 kl Budget for 2009, tilretninger mht. elevtal & løn Økonomiudvalget skal mødes inden næste bestyrelsesmøde mht. at indregne følgende i budgettet: o Morgenvagt: Der kommer nogle udgifter. Udgifterne for foråret kan udregnes, Niels, Bettina, Økonomiudvalg mødes 443

4 Ad 5. og lægges i budgettet (Bettina, ). For efteråret skal det med i skemalægningen. o Tilretning mht. elevtal & løn Erfaringer fra dette års børnehaveklasse viser, at vi allerede i august skal ud og høre om alle på listen er interesserede, så vi kan få de helt uinteresserede sorteret fra, så evt. nye henvendelser kan behandles mere seriøst. Vi har låst elprisen for de kommende 4 år. Årsrapport 2007 påtale fra undervisningsministeriet, som bestyrelsen skal besvare vedr. hvad revisor kalder for sent betalt a-skat. Da SKAT krævede overgang til eindkomst aftalte Bettina med SKAT hvornår A-skat en skulle afregnes for hhv. bagud- og forudlønnede og følger disse aftaler. Hvis SKAT mener, vi betaler for sent kommer der indenfor et par dage en bøde og det har vi altså ikke fået, så vi mener, vi betaler som vi skal! Vi tager ovenstående op med revisoren på revisormødet og beder dem udrede et svar + påtaler at vi er utilfredse med at de skriver noget sådant uden at fortælle os det først. Bettina har snat gennemført rykkerproceduren. Herefter er det aftalt med Bettina og Helle Larsen, at Bettina sender kopi af opkrævninger og alle rykkerne til Helle, som så overtager inkassosagen. Gennemgang af procedurer, der skal gennemarbejdes Procedurer for ansættelse er i gang skal flettes ind i den eksisterede procedure for ansættelse, det skal præciseres, hvornår proceduren gælder (f.eks. ikke for ansættelser på 5 måneder eller mindre), lærerne og bestyrelsen kommer med nogle forslag til mødet på mandag inden næste best. møde Økonomiudvalg Bettina, Ad 6. Lærer/bestyrelsesmøde mandag d. 23/2 kl Procesplan s forslag: o opstart, brainstorm, opdeling i små grupper o Spisning o Gruppearbejde o Fremlæggelse for hinanden Niels hører om Anette vil bringe pizza fra Hamut ellers må vi sende en stafet. Drikkevarer: Ad 7 Generalforsamlingen Hvem opstiller: På valg er:, Majbrit,, Kristina og genopstiller ikke Majbrit og Kristina genopstiller. Ad 8. Eventuelt På næste bestyrelsesmøde kommer følgende emner på dagsordenen: o Ny løn inkl. konsekvensberegninger o Frugtordning o Kloge kvadratmeter o Opfølgning på kandidater til bestyrelsen o Vision vil gerne snarest have processen vedr. udvidelse af skolen sat i gang med at definere behovet og ønsker ud fra visionen, se på budgetter og muligheder. Henrik kender en konsulent, der ved noget om skoleindretning hvordan det skal indrettes til forskellige formål. Det vil sandsynligvis være en god idé at få en sådan kompetenceperson på banen. Henrik tager en løs snak vedr. hvordan vi kan bruge hendes kompetencer bedst. Visonsarbejdet skal skydes i gang, for at få behov og ønsker defineret det blev diskuteret, om der ved konstitueringen efter generalforsamlingen skal laves et visionsudvalg, eller om der skal laves nogle visions-arbejds-grupper, der skal arbejde specifikt med løsning af visions-elementerne. Niels Torben /Lise 444

5 Hermed godkendes referat: Norup d. Torben en, formand Majbrit Rasmussen, næstformand Niels Hvass Kristensen Jan Fly Bach Velling Villadsen Kristina Juhl Christiansen Bojer Rasmussen 445

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af Absalon medlemsmøde 2011

Referat af Absalon medlemsmøde 2011 Referat af Absalon medlemsmøde 2011 1. Tegnstyrer 2 2. Referent 2 3. Årsberetning 2010 2 4. Regnskab 2010 2 5. Budget 2011 3 6. Nyt fra Absalon 4 6.a. Visitation 4 6.b Medlemmer 5 6.c Gæster 5 6.d Caféen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere