Økonomisk Prognose, juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Prognose, juni 2016"

Transkript

1 Økonomisk Prognose, juni 2016 Presproblemer trods lavvækst behov for reformer Efter en turbulent start på året er der faldet mere ro på den globale økonomi. Det ændrer dog ikke ved, at væksten i den vestlige verden ser ud til at blive moderat, og dermed er der heller ikke udsigt til noget afgørende brud med vækstkrisen i dansk økonomi over de kommende år. Væksten herhjemme ventes i år at blive under 1%, næste år kan vi måske håbe på en vækst i størrelsesordenen 1,5%. Væksten bliver dermed ikke ret meget højere end befolkningsvæksten og BNP per indbygger vil ved udgangen af 2017 fortsat være 5% under niveauet i slutningen af 2007 inden krisen for alvor ramte dansk økonomi. Trods den lave vækst er beskæftigelsen stigende og mange virksomheder har reelle rekrutteringsudfordringer. Det er bekymrende, at vi trods manglende vækst allerede har presproblemer. Vi har derfor behov for reformer, som kan udløse vækstpotentialet i dansk økonomi efter mange år med vækstkrise. Global økonomi Året i år startede med stor global økonomisk usikkerhed, aktiekurserne faldt og olieprisen nåede på det laveste niveau i over 10 år. Som vi konkluderede i vores prognose fra februar, så var bekymringen på de finansielle markeder større, end hvad der kunne retfærdiggøres ud fra de økonomiske nøgletal, og vi har da også siden set markederne rette sig. At det ikke går så skidt som frygtet af de finansielle markeder, er ikke det samme, som at det går godt. Internationale organisationer som OECD og IMF har støt nedjusteret deres forventninger til den globale vækst, men det er da værd at bemærke, at BNP i Europa over det seneste år er vokset med 1,5%, og at der i 1. kvartal var tale om en kvartalsvækst på 0,5%. Der er dog ikke noget, som tyder på, at væksten for alvor er ved at løfte sig globalt. Snarere så advarer både IMF og OECD om, at fremdriften i verdensøkonomien er ved at være så lav, at verdensøkonomien risikerer at komme ind i en negativ økonomisk spiral. Den globale uro er faldet noget tilbage men de globale vækstprognoser er blevet nedjusteret Kigger vi på de aktuelle globale økonomiske indikatorer, så er billedet lidt blandet. Det sammensatte PMI for service og industri i Europa ligger på 53,1, hvilket er lidt lavere end i starten af året, men niveauet er fortsat ganske fornuftigt. Omvendt ligger det sammensatte PMI i USA decideret lavt. I USA skuffede den seneste arbejdsmarkedsrapport voldsomt. I USA var væksten i første kvartal da også kun på 0,1%, og det vil ikke være overraskende, hvis væksten for hele året i år holder sig under 2%, hvilket er lavt for USA. Trods den moderate vækst, så er der udsigt til, at amerikanerne hæver renten yderligere i år pga. den lave ledighed, som nu er nået ned på 4,7%. Det er ikke tilfældet i Europa, hvor renten kan forventes at forblive ekstremt lav i hvert fald frem til udgangen af Det betyder, at vi også i Danmark står overfor ekstremt lave renter længe. Der knytter sig, hvad angår den globale økonomi, en særskilt risiko til, hvad der kommer til at ske, hvis englænderne vælger at stemme sig ud af EU d. 23. juni. Der er ingen tvivl om, at det vil give en betydelig økonomisk usikkerhed globalt, og effekterne for dansk økonomi vil være mærkbart negative på kort sigt. Dansk økonomi Dansk økonomi har det fortsat svært Efter et skuffende 2. halvår 2015 steg BNP i 1. kvartal i år med 0,5%. Målt over det seneste år er BNP steget med 0,6% - det er faktisk en lavere vækst, end der har været i befolkningen i samme periode, så BNP per indbygger er faldet med 0,2% fra 1. kvartal sidste år til 1. kvartal i år. Vores vækst fra 4. kvartal sidste år til 1. kvartal i år var på niveau med resten af Europa, men ser vi på udviklingen over Udsigt til fortsat lave renter Dansk vækst halter fortsat bagefter resten af Europa Side 1/9 Dato: 21. juni 2016

2 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 okt-14 apr-15 okt-15 apr-16 Grækenland Ungarn Danmark Portugal Italien Østrig Frankrig Holland Belgien Letland Finland Tyskland EA19 EU28 Estland Storbritannien Kroatien Slovenien Litauen Polen Cypern Bulgarien Tjekkiet Spanien Slovakiet Rumænien Sverige det seneste år, så er det tydeligt, at det halter gevaldigt med den økonomiske vækst. Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er der kun to EU lande, som har haft en lavere vækst end os, jf. figur 1. Det er Ungarn og Grækenland to økonomier som virkelig har været i økonomisk uvejr det seneste år. Bortset fra de to lande, er der ikke andre lande, som har haft skuffet så meget vækstmæssigt, som dansk økonomi. For EU som helhed er BNP steget med 1,8% i samme periode. Figur nr. 1 Vi ligger helt i bund, BNP-vækst 1. kvartal kvartal Når vi kigger på de aktuelle økonomiske indikatorer for dansk økonomi, så tegner de et blandet billede af de aktuelle konjunkturer. Der er ikke rigtigt noget, som tyder på, at dansk økonomi er på vej op i gear men omvendt indikerer tallene heller ikke opbremsning. Industriens konjunkturbarometer faldt i maj og ligger nu på -8, mens byggeriet omvendt er inde i en fase med klar fremgang. Servicesektorens konjunkturbarometer ligger pænt, men niveauet er dog lavere end i starten af året. Sammenvejer man Danmarks Statistiks konjunkturbarometre til et fælles konjunkturbarometer, så er indekset faldet en smule siden starten af året, men niveauet er fortsat højt nok til at signalere fremgang i økonomien. Men man skal med udgangspunkt i både danske og internationale nøgletal være optimistisk, hvis man tror, at væksten konstant vil ligge i niveauet 0,5% per kvartal gennem hele året. Indikatorerne for dansk økonomi er noget blandede Figur nr. 2 Sammenvejet konjunkturbarometer for dansk erhvervsliv Sammenvejet konjunkturbarometer, nettotal Side 2/9

3 Selvom vi ikke venter høj vækst gennem 2016, så venter vi dog pæne kvartalsvækstrater. Det til trods bliver væksten for året som helhed lavere end 1%. Det skyldes dog i høj grad forløbet i økonomien i slutningen af Når vi kigger på væksten fra slutningen af 2015 til slutningen af 2016, så vil den efter vores vurdering ligge på i størrelsesordenen 1,5%. Næste år ventes lidt lavere vækst gennem året, men da udgangspunktet er bedre, så vil årsvæksten blive en del højere end i år. Kigger man på BNP per indbygger, så venter vi, at BNP per indbygger i slutningen af 2017 kun vil være 1,2% højere end i slutningen af sidste år BNP ventes i samme periode at stige med i størrelsesordenen 2,8%, forskellen til de 1,2% er befolkningsvæksten. Vi venter således ikke nogen særlig stor fremgang i værdiskabelsen per dansker over de næste par år. Sammenlignet med tiden inden krisen er der langt op, hvis man kigger på BNP per dansker. Niveauet for BNP per indbygger kan forventes at være 5,1% under niveauet i slutningen af 2007 ved udgangen af Vi taler med andre ord ikke blot et årti med mangel på vækst vi taler et årti med faldende aktivitet i økonomien. BNP væksten ikke ret meget højere end befolkningsvæksten. Ved udgangen af 2017 vil BNP per indbygger være 5% lavere end inden krisen Forsyningsbalancen Mia. kr. Real vækst Privat forbrug 923 0,6 2,1 1,8 1,6 Offentligt forbrug 520 0,2 0,6 0,7 0,4 Faste bruttoinvesteringer 378 3,4 1,2 1,3 1,9 Lagerforøgelser 10 0,3-0,3-0,1 0,0 Eksport af varer og tjenester ,1-1,0-0,6 2,8 Import af varer og tjenester 932 3,3-1,4-0,1 2,9 BNP ,3 1,2 0,9 1,4 Der er ikke meget gang i væksten i dansk økonomi Bruttoledighed (1.000 personer) Beskæftigelse (1.000 personer) Inflation 0,5 0,6 0,5 0,4 1,3 Note: lagerforøgelser opgjort som bidrag til realvækst i BNP Kilde: Danmarks Statistik (2015) og Dansk Erhvervs egne skøn ( ). Indenlandsk efterspørgsel, privatforbruget er kommet i gang: Det private forbrug er kommet i gang over de seneste to år er det private forbrug ifølge Nationalregnskabet steget med 4,5%. Det er en højere vækst i det private forbrug end, hvad der er normalt for dansk økonomi og det samlede private forbrug var i 1. kvartal 2016 præcis på samme niveau i faste priser, som 1. kvartal 2008, hvor det private forbrug sidst satte rekord. Danskerne er altså begyndt at få pungen op af lommen. Baggrunden for fremgangen i forbruget er realindkomstvækst, større økonomisk tryghed og stigende boligpriser. Realindkomstvæksten kommer fra, at der over de seneste år har været en stigning i beskæftigelsen, men den primære effekt kommer fra, at reallønsvæksten er betydelig. Over de seneste to kvartaler har reallønsvæksten været på næsten 2%. Det er et niveau, som vi ellers kun ser, når arbejdsmarkedet er glohedt. Den høje reallønsvækst skyldes en kombination af, at væksten i de nominelle lønninger er steget, men det er klart, at den ekstremt lave inflation også spiller en afgørende rolle. Vi venter, at inflationen for 2016 som gennemsnit kun vil blive på 0,4%. Næste år venter vi en noget højere inflation. Reallønsvæksten ventes i lyset heraf at tage af i styrke, og dermed kommer forbrugsudviklingen heller ikke til at fortsætte med samme styrke i 2017, som tilfældet har været i 2015 og Det private forbrug bidrager pænt til væksten i BNP i prognoseperioden Side 3/9

4 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-16 jan-17 jul-17 Selvom der er solid fremgang i det private forbrug, så er det dog ikke sådan, at forbrugsvæksten for alvor får forbrugskvoten til at stige, og det er heller ikke vores vurdering, at det kommer til at ske. Husholdningernes gæld er fortsat på et meget højt niveau, hvilket vil være med til at dæmpe forbrugsvæksten. Figur nr. 3 Udvikling i det private forbrug, pr. kvartal 230 Mia. kroner, faste priser Det private forbrug Boligmarkedet spiller en central rolle i forhold til det private forbrug. Boligmarkedet har på landsplan været i bedring siden starten af 2012 men først i løbet af 2014 og starten af 2015 blev fremgangen bredt ud fra de store byer til resten af landet. Huspriserne var i alle landsdele i 4. kvartal 2015 højere end et år tidligere. Den største prisvækst er at finde i nærheden af København og Aarhus, men også på fx Vest- og Sydsjælland er der pæn fremgang på boligmarkedet. Fremgangen på boligmarkedet vil efter vores vurdering fortsætte i både 2016 og 2017 drevet frem af de ekstremt lave renter, men tempoet er dog sænket i forhold til, hvad vi så i Boligmarkedet i bedring men væksten i priserne er mindsket Selvom der er vækst i det private forbrug, og selvom vi dermed samlet set ikke længere befinder os i, hvad man kan kalde en forbrugskrise, så er store dele af den danske detailhandel fortsat under pres. Det skal dels ses i lyset af, at det ikke er alle del af det private forbrug, som er i fremgang, men derudover så spiller det også en rolle, at nethandel har sat sig på en stigende del af markedet. Kigger man på detailsalgsindikatoren, som primært fanger handel i fysiske butikker, så er den slet ikke steget på samme måde, som det private forbrug i Nationalregnskabet. Nets opgør omsætningen på Dankort samlet og i fysiske butikker, og her er skiftet i forbrugsmønster tydeligt. Hvor handlen i fysiske butikker udgjorde 93% af omsætningen på Dankort i maj 2014, så er andelen nu faldet til 85%. Sagt på en anden måde, så er nethandlens andel af Dankortomsætningen fordoblet på to år det kan mærkes i mange fysiske butikker, jf. figur 4. Mere og mere af handlen går udenom de fysiske butikker Side 4/9

5 jun-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 Figur 4 Salget på nettet fylder mere og mere i Dankortomsætningen Net-handlens andel af Dankortforbruget (renset for MobilePay) 6 Kilde: Nets En anden måde at illustrere de store forskydninger på er ved at kigge på udviklingen i detailhandlen opdelt på brancher. Detailhandlen kan umiddelbart opdeles på 43 brancher, som kan følges over tid og i 33 af dem, lå detailhandlen i starten af 2016 under niveauet i starten af 2007, målt i løbende priser. Klart størst vækst har der været i detailhandlen i discountbutikker, som er steget med 83% på de ni år. Der har også været en voldsom vækst i handlen fra postordreforretninger, som nok fanger en del af nethandlen. Omvendt, så er detailhandlen med musik- og videooptagelser faldet med 94% og salget i frugt- og grøntforretninger er faldet med 64%. En detailhandelsbranche, som klart er blevet presset af nethandel, er babyudstyr- og børnetøjsforretninger, her er salget i løbende priser faldet med 50%, jf. tabel 2. Tabel 2 Store forskydninger i vores forbrugsmønster opdelt på detailbrancher Detailbranche med størst vækst siden 2007 Detailbranche med størst tilbagegang siden 2007 % % Discountforretninger 83,5 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger -50,0 Postordreforretninger 71,0 Tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning -56,3 Elektriske husholdningsapparater 48,2 Tobaksforretninger -56,7 Dyrehandel 47,9 Frugt- og grøntforretninger -64,6 Lædervareforretninger 16,3 Musik- og videooptagelser -94,5 Kilde: Danmarks Statistik, DETA11. Detailhandlen i januar-februar 2016 er sammenlignet med januar-februar 2007 Side 5/9

6 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-16 jan-17 jul-17 Offentligt forbrug: Stigningstakten i det offentlige forbrug forventes at blive moderat når det er sagt, så var der dog ganske pæn vækst i det offentlige forbrug i 1. kvartal, hvilket var en del af forklaringen på den pæne BNP-vækstrate. Regeringen lægger op til nulvækst i det offentlige forbrug i Det tvivler vi på, om kommer til at holde helt stik, men det skal også ses i lyset, at vi vurderer, at det offentlige forbrug i 2016 vil vokse mindre end planlagt. Også ved udgangen af 2017 vil det offentlige forbrug være betydeligt større, end hvad der har været normalt for dansk økonomi. Med de seneste revisioner af de offentlige finanser, så tegner det til, at dansk økonomi holder sig inden for rammerne af det tilladte mht. offentligt underskud. Vi frygtede ellers i vores seneste prognose, at underskuddet i år kunne blive på over 3%, men vi vurderer nu, at underskuddet bliver på 1,8% af BNP både i år og næste år. Det offentlige forbrug fortsætter op og den offentlige sektor forbliver meget stor Investeringer: De faste bruttoinvesteringer består af erhvervsinvesteringer, boliginvesteringer og offentlige investeringer. De offentlige investeringer har i en årrække ligget højt, men er nu faldende, mens erhvervs- og boliginvesteringerne så småt er begyndt at stige. Virksomhederne er dog fortsat forsigtige i forhold til at igangsætte nye investeringer. Den globale økonomiske usikkerhed er med til at holde investeringsaktiviteten nede trods meget lave renter. Når vi kigger på virksomhederne, så har de gennem de seneste år øget deres finansielle opsparing, men der er ikke meget, som tyder på, at vi står foran et investeringsløft. Der er heller ikke noget i bankernes udlånsaktivitet som på nogen måder antyder et snarligt investeringsdrevet opsving, og selvom vi forventer positiv investeringsvækst over de kommende år, så er det vores vurdering, at væksten bliver meget moderat. Investeringerne ser ikke ud til at løfte sig markant Figur nr. 5 Behersket vækst i erhvervsinvesteringerne Erhvervsinvesteringerne, mia. kroner, 2010-priser Udenrigshandel Udenrigshandlen var den store økonomiske skuffelse i 2015 og selvom eksporten steg en smule i 1. kvartal, så ser 2016 også ud til at blive et udfordrende år for de danske eksportører. Dansk eksport er udfordret fra flere kanter. For det første er lønvæksten herhjemme igen højere end lønvæksten i de lande, som vi sammenligner os med, til trods for, at vores produktivitetsvækst er lavere. For det andet er den effektive kronekurs styrket fra 2015 til Og sidst men ikke mindst så er den globale vækst jo ikke just imponerende. Den lave globale vækst rammer særligt vores eksport af service, som i vid Vores konkurrenceevne presses Side 6/9

7 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jan-13 jul-13 jan-14 jul-16 jan-17 jul-17 udstrækning er shipping-ydelser. Vi venter i det lys, at eksporten kommer til at falde en smule fra 2015 til I 2017 venter vi en mere almindelig vækst i eksporten, men hvor eksporten tidligere steg betydeligt mere end aktiviteten i vores afsætningslande, så følger den globale handel i disse år kun aktiviteten 1:1. Så vi venter kun en eksportvækst på i størrelsesordenen 2,5-3% næste år. Udviklingen i eksporten kan blive sat under pres, hvis England d. 23. juni vælger at stemme sig ud af EU, finansministeriet vurderer på baggrund af beregninger fra OECD, at vores eksportmarkedsvækst i 2017 vil blive reduceret med 1,5%-point hvilket vil reducere vores eksportvækst stort set tilsvarende. Figur 6 Eksporten under pres Eksporten, mia. kroner, 2010-priser 190 Arbejdsmarkedet strammer til På trods af forholdsvis beskeden økonomisk vækst er antallet af beskæftigede steget støt siden slutningen af 2012 der er således blevet skabt arbejdspladser ifølge nationalregnskabet. Beskæftigelsen er endnu ikke tilbage på niveauet inden krisen, men set i et lidt længere perspektiv, så er det måske værd at bemærke, at der bortset fra i perioden fra 4. kvartal 2006 til 2. kvartal 2009 aldrig har været så mange arbejdspladser i dansk økonomi, som der er lige nu. Det er alene i den private sektor, at der skabes nye job. Antallet af beskæftigede i den private sektor nåede i 1. kvartal i år for første gang siden krisen op over , det er kun ellevte kvartal nogensinde, at der har været mere end beskæftigede i den private sektor i Danmark. I det lys er det måske ikke så overraskende, at mange virksomheder begynder at få rekrutteringsudfordringer, for selvom antallet af indbyggere i Danmark også stiger, så er der desværre ikke nødvendigvis et match mellem de kompetencer, virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, som de, der ikke er i beskæftigelse, besidder. Vi har over ansatte i den private sektor. Det er kun sket 10 kvartaler før Selvom væksten ventes at blive moderat fremadrettet, så vil den efter vores vurdering være stærk nok til at øge efterspørgslen efter arbejdskraft. Det billede bekræftes af Dansk Jobindex, som viser en fortsat stærk efterspørgsel efter arbejdskraft. Vi venter dog, at beskæftigelsesfremgangen vil ske i et noget mere afdæmpet tempo end, hvad vi har set over de seneste år. I 1. kvartal alene blev der skabt fuldtidsjob sammenlignet med 4. kvartal. Baggrunden for, at vi venter lavere beskæftigelses- Fortsat jobvækst men arbejdsmarkedet er ikke sundt Side 7/9

8 jan-95 nov-95 sep-96 jul-97 maj-98 mar-99 jan-00 nov-00 sep-01 jul-02 maj-03 mar-04 jan-05 nov-05 sep-06 jul-07 maj-08 mar-09 jan-10 nov-10 sep-11 maj-13 mar-14 nov-15 sep-16 jul-17 vækst, er, at beskæftigelsen allerede er løbet gevaldigt fra værdigskabelsen i økonomien. Konsekvensen af stigende beskæftigelse kombineret med reallønsvækst og meget lav vækst i værdiskabelsen har været en stigende lønkvote i den private sektor (den andel af værdiskabelsen, som går til aflønning af medarbejdere). Lønkvoten kan ikke forsætte ubegrænset op, og dermed så må vi forvente, at beskæftigelsesvæksten bliver mindre, og at der kommer bedre overensstemmelse mellem udviklingen i reallønsvæksten og produktivitetsvæksten. Figur nr. 7 Vi venter, at beskæftigelsesvæksten vil tage af i styrke Beskæftigelsen, personer Bruttoledigheden steg en smule i april. Der var således ledige i april mod ledige måneden før. Der er dog ikke noget, som tyder på, at der er tale om en ny og blivende tendens på arbejdsmarkedet vi vurderer som nævnt, at beskæftigelsen vil stige yderligere. Vi venter, at fremgangen i beskæftigelsen delvist vil komme fra en udvidet arbejdsstyrke, men vi venter også, at ledigheden vil falde yderligere, så den ved udgangen af 2017 ligger på cirka personer. Det er tæt på det strukturelle niveau og der vil derfor være en risiko forbundet med højere beskæftigelsesvækst, end forventet. Vi balancerer allerede nu på kanten af en økonomisk overophedning. Det er ikke så synligt, da inflationen i den globale økonomi er ekstremt lav, men en reallønsvækst på næsten 2% i en økonomi med en produktivitetsvækst, der er negativ, er grundlæggende ikke sund. Inflation: Inflationen sidste år endte på kun 0,5%, og inflationen bliver i år på samme niveau. Året er begyndt med endnu lavere inflationstakter, hvor den årlige inflationstakt i både marts og april endte på et rundt nul, og 0,1% i maj. Samtidig fortsatte olieprisen faldet i årets første måned. Selvom olieprisen har været stigende på det seneste, ventes olien stadig at have en nedadgående effekt på inflationen for 2016 som helhed. Kerneinflationen (dvs. uden energi og uforarbejdede fødevarer) har ligeledes været ganske lav de seneste måneder, så en stigende oliepris vil i sig selv ikke være nok til at presse inflationen afgørende op. Modsat trækker lønstigningerne, der begynder at bevæge sig opad, samt de fortsat ekstremt lave renter, der stimulerer efterspørgslen og dermed inflationen. Det forventes dog ikke at være nok til at skabe et egentlig prispres i løbet af 2016, og vi forventer, at inflationen i år kommer til at ende på omkring 0,4 pct. Vi forventer en lidt højere inflation i I den vurdering spiller det ind, at oliens nedadgående effekt ventes at være forsvundet, samtidig med at både stigende lønninger og øget efterspørgsel bør afspejle sig i fornyede prisstigninger. Men som følge af en fortsat moderat økonomisk vækst forventer vi stadig en relativt lav inflation i 2017 på 1,3 pct. Inflationen fortsat lav, om end den vil være for opadgående de kommende år. Side 8/9

9 Fakta om Dansk Erhvervs konjunkturanalyse Dansk Erhvervs økonomiske prognose er udarbejdet i juni 2016 og er baseret på data og vurderinger, ud fra vores kendskab til økonomien og den generelle udvikling på dette tidspunkt, samt konjunkturvurderingen i vores medlemskreds. Prognosen er således baseret på dels økonomiske nøgletal fra Danmarks Statistik, som erfaringsmæssigt navnlig fsva. BNP-estimater kan blive efterrevideret med ikke uvæsentlige ændringer til følge på et senere tidspunkt, og en survey blandt Danske Erhvervs medlemsvirksomheder. Surveyen er blevet til på baggrund af et tilfældigt udsnit af medlemsbasen, og afspejler derfor generelt Dansk Erhvervs medlemmer som repræsenterer servicesektoren bredt. Da servicesektoren tegner sig for over 70 pct. af den private sektors beskæftigelse, giver det en solid indikation på erhvervslivets forventninger til den økonomiske udvikling det kommende år. Side 9/9

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2017

Status på udvalgte nøgletal maj 2017 Status på udvalgte nøgletal maj 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De økonomiske nøgletal i ind- og udland er fortsat ganske fornuftige men der er dog også forhold,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 UIndhold:U HTUgens temath HTStigende beskæftigelse og økonomisk vækstth HTUgens tendenserth HTRekord mange arbejder på deltidth HTInternationaltTH HTal om konjunktur

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt.

NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt. NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt. AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået en lang række nøgletal, som bekræfter, at det økonomiske opsving

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen

Notat markerede slutningen på forbrugskrisen Notat 2015 markerede slutningen på forbrugskrisen Af cheføkonom Steen Bocian 2015 blev ikke et vækstfyrværkeri 2015 blev på ingen måder et interessant år rent vækstmæssigt. Efter en lang ubrudt periode

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer

ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer ANALYSENOTAT Pæn BNP-vækst ændrer ikke de økonomiske udfordringer AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. OG ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. Pæn kvartalsvækst, lav årsvækst, negativ årsvækst i BNP

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Stort set uændret tilgang til ledighed i januar Stor hjælpepakke på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet

Erhvervslivet ser ikke noget brølende opsving om hjørnet Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og roligt i den rigtige retning.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2017

Status på udvalgte nøgletal marts 2017 Status på udvalgte nøgletal marts 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har rent økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger generelt op, og

Læs mere

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016

ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 ANALYSENOTAT Detailhandlens konjunkturanalyse: Udsigter for år 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG PRAKTIKANT SEBASTIAN V. CLEMENSEN Detailbranchen endelig på vej mod genopretning Efter en vedvarende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Økonomisk Prognose, oktober 2015

Økonomisk Prognose, oktober 2015 Økonomisk Prognose, oktober 2015 Dansk økonomi bevæger sig fortsat i den rigtige retning, selvom farten aftog i 2. kvartal 2015. Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2017

Status på udvalgte nøgletal april 2017 Status på udvalgte nøgletal april 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi har økonomisk fået en god start på 217. De globale nøgletal peger op, og prognoserne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2016

Status på udvalgte nøgletal juni 2016 Status på udvalgte nøgletal juni 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i marts, men ledigheden bød i april på første

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44, 211 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Underskud 1 mia. kr. større end ventet Ledigheden vil fortsat stige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2013 Øjebliksbillede 1. kvartal 213 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 213 DB øjebliksbillede vil på samme måde som det tidligere TUN Øjebliksbillede give en beskrivelse af de vigtigste nøgletal for dansk økonomi

Læs mere

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april

Flere konkurser og tvangsauktioner i april Industriproduktionen steg i marts Salget af personbiler steg i april Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens tema I Vækstpakke 214: Danmark helt ud af krisen virksomheder i vækst Ugens tema II OECD: Udsigt til positiv vækst i Eurozonen i 214 og 2 Ugens tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Af cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS Udfordringer De offentlige finansers holdbarhed Udsigt til lavvækst på den anden side af krisen Offentlige finanser Underskuddene er problematiske: De kan drive

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Største ledighedsfald i år De ledige udgør, pct. af arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal December 2013

Status på udvalgte nøgletal December 2013 Status på udvalgte nøgletal December 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Tallene for den danske økonomiske vækst i 3. kvartal viste, at økonomien voksede,4 procent.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012

Status på udvalgte nøgletal oktober 2012 Status på udvalgte nøgletal oktober Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på dansk økonomi Dansk økonomi er fortsat under hårdt pres og seneste(reviderede) nationalregnskabstal viste BNP-fald

Læs mere

Økonomisk Prognose, juni 2015

Økonomisk Prognose, juni 2015 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Økonomisk

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2017

Status på udvalgte nøgletal december 2017 Status på udvalgte nøgletal december 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er inde i et økonomisk opsving. Sidste år blev væksten på 2 pct., og meget

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere