SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 SOB10 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 09/2011 Modul 7 Relationer og Interaktioner

2 Studieplan Modul 7 Relationer og Interaktioner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 4 Modulets opbygning... 4 Beskrivelse af sygeplejefaget... 5 Beskrivelse af faget Psykologi... 6 Beskrivelse af faget Pædagogik... 6 Beskrivelse af faget Kommunikation... 6 Beskrivelse af faget Farmakologi:... 6 Introduktion til modulet... 7 Orientering til ekstern prøve modul Gruppedannelse til ekstern prøve modul Sygepleje... 8 Et humanistisk perspektiv på sygepleje en introduktion... 8 Tema 1: Den professionelle relation Tema 2: Patientens Livshistorie (patientbesøg) Tema 2: Patientologi Det syge barn og dets pårørendes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet Tema 3: At undervise patient og pårørende i forhold til det syge barn og dets pårørende/familie Tema 4: Patientologi med fokus på det syge barn, teenageren og dets pårørende/familie Tema 4: Barnet som patient Tema 4: Relationens betydning mellem sygeplejersken og pårørende/familie Tema 4: Relationens betydning for barnet, teenageren og dets pårørende/familie (Artikelanalyse) Tema 5: At kommunikere med det syge barn og dets pårørende/familie Farmakologi Almen farmakologi Farmakologi Speciel farmakologi Psykologi Angst Krise Psykodynamiske teorier Daniel Stern s udviklingsteori Kognitiv udvikling Pædagogik Introduktion til pædagogik Læring University College Lillebaelt 2 09/2011 Modul 7 Relationer og Interaktioner

3 Studieplan Modul 7 Relationer og Interaktioner Didaktik Analyse af forudsætninger og undervisnings-programmer Didaktik Pædagogiske grundsyn - sundhedspædagogik Pædagogisk grundsyn og didaktik - fokus på dannelse Didaktik - fokus på vurdering og evaluering Kommunikation Kommunikationsprocessen Verbal og nonverbal kommunikation Skriftlig kommunikation Bilag Videndeling Tema 1. CAFÉ Bilag Fastlagt studieaktivitet i sygepleje Bilag Case med spørgsmål omhandlende patienter som smertelindres vha. morfinpræparater University College Lillebaelt 3

4 Studieplan Modul 7 Relationer og Interaktioner Beskrivelse af modulet Modulet retter sig imod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande. Modulet fokuserer ligeledes mod pædagogiske og kommunikative aspekter og dilemmaer i patient og sygeplejerske samspillet. De fag der studeres på modul 7 er, udover sygeplejefaget de humanistiske fag: psykologi, kommunikation og pædagogik samt det sundhedsvidenskabelige fag farmakologi. I starten af modulet er der en forelæsning med en præsentation af det humanvidenskabelige perspektiv i sygeplejen. Undervisningen er struktureret i 5 sygeplejefaglige temaer. Modulplanen for og Svendborg danner udgangspunkt for studieplanen. (link til modulplan: %20Relationer%20og%20interaktioner.pdf) Modulets opbygning Modul 7 indeholder fem fag: Sygeplejefaget, pædagogik, psykologi, kommunikation og farmakologi. Sygeplejefaget er det styrende for hele modulet og den gennemgående undervisningsform er problembaseret læring PBL. Det betyder, at undervisningen er opbygget i 5 temaer og den tager afsæt i konkrete sygeplejefaglige situationer. Det sker i form af en case vi har udarbejdet, en ung piges oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet og sygeplejefaglige problemstillinger du udleder på grundlag af artikler. Endelig er dine sygeplejefaglige erfaringer udgangspunktet for øvelser. I fagene pædagogik, psykologi, kommunikation og farmakologi er der grundbøger som du forventes at anskaffe. I fagene sygepleje, pædagogik og psykologi har vi samlet en del af den anbefalede modullitteratur i et kompendium (som kan købes i receptionen og er mærket med * i litteraturliste). Vi gør opmærksom på, at dette IKKE er den samlede modullitteratur, men at du på grundlag af cases og sygeplejeplejefaglige problemstillinger, også selv supplerer med anvendelse af selvvalgt litteratur, som er udviklings- og forskningsbaseret litteratur. Der vil blive afholdt workshops i litteratursøgning. I begyndelsen af modulet er der en forelæsning. Herefter vil undervisningen enten foregå i basisgrupper eller i hold. Undervisningen i sygeplejefaget er fortrinsvis i basisgrupper, medens undervisningen i de øvrige fag fortrinsvis er i hold. Fagene psykologi, kommunikation og farmakologi starter i begyndelsen af modulet, og forløber gennem hele modulet. Faget pædagogik starter også i begyndelsen af modulet, men det afvikles i løbet af et par uger og sidste del foregår i kombination med sygeplejefaget. Fagkombinationen af sygepleje og pædagogik består i en pædagogisk øvelse, som også er den fastlagte studieaktivitet på modul 7. Den fastlagte studieaktivitet skal gennemføres for, at du kan blive indstillet til eksamen. Modul 7 afsluttes med en ekstern prøve, det er en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig synopsis, hvor alle fagene indgår. Vejledning til synopsis starter i sidste halvdel af modulet. University College Lillebaelt 4

5 Studieplan Modul 7 Relationer og Interaktioner Beskrivelse af sygeplejefaget Generelt er strukturen i undervisningen følgende: opstart, vejledning og videndeling, dog er de to sidste temaer struktureret på en lidt anden vis. De centrale elementer/ indhold er: Tema 1: At skabe relationer. Den professionelle relation. Tema 2: Patientens livshistorie. Tema 3: Tema 4: Patientologi Det syge barn og dets pårørendes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet. At undervise patient og pårørende i forhold til det syge barn og dets pårørende/familie. Patientologi med fokus på det syge barn, teenageren og dets pårørende/familie. Barnet som patient. Relationen mellem sygeplejersken og pårørende/familie. Relationens betydning for barnet, teenageren og dets pårørende/familie. Tema 5: At kommunikere med det syge barn og dets pårørende/familie. Det centrale element i tema 1. At skabe relationer omhandler nogle af de værdier der er på spil i relationen mellem patient og sygeplejerske, samt hvordan sygeplejersken skaber en relation til patienten. Den professionelle relation drejer sig bl.a. om at skelne mellem det private, personlige og professionelle aspekt i relationen. Det centrale element i tema 2. Patientens livshistorie og Patientologi omhandler patientens møde med sundhedsvæsenet i forhold til den nydiagnosticerede patient med enten livstruende, forventede kroniske og/eller invaliderede lidelser/sygdomme, samt fænomenerne lidelse, angst, tab, sorg, håb, humor, krise og mestring ud fra en case. Ligeledes er der fokus på patientens livshistorie. Det centrale element i tema 3 At undervise patient og pårørende i forhold til det syge barn og dets pårørende/familie omhandler undervisning af det syge barn og dets pårørende henholdsvis den nydiagnostiserede patient med enten livstruende, forventet kronisk og/ eller invaliderende lidelse og sygdom. Det centrale element i tema 4. Patientologi med fokus på det syge barn, teenageren/den unge og dets pårørende/familie og Relationens betydning for det syge barn, teenageren/den unge og dets pårørende/familie omhandler sygepleje til barnet og familien. Det centrale element i tema 5 At kommunikere med det syge barn og dets pårørende/familie omhandler bl.a. den anerkendende samtale og psykologiske aspekter som angst og krise. University College Lillebaelt 5

6 Studieplan Modul 7 Relationer og Interaktioner Beskrivelse af faget Psykologi Udviklingspsykologi Psykologiske krisetilstande Det centrale element udviklingspsykologi, indeholder psykodynamiske teorier og perspektiver på den kognitive udvikling. Psykologiske krisetilstande rummer kriseteori og teori om angst. Beskrivelse af faget Pædagogik Faget pædagogik er tilrettelagt ud fra følgende centrale elementer: Patientundervisning, som indeholder information, vejledning og undervisning. Didaktik, som handler om hvordan patientundervisning kan tilrettelægges. Pædagogiske grundsyn, hvilken betydning sygeplejerskens eget syn på læring har for undervisning og læring, herunder sundhedspædagogik. Undervisningen vil foregå 2-3 basisgrupper sammen, hvor der veksles mellem oplæg, øvelser og diskussion. Undervisningen lægger op til den fastlagte studieaktivitet i sygepleje (Tema 3). Beskrivelse af faget Kommunikation I sundhedsvæsenet skal vi være i stand til at kommunikere med de mennesker, der søger vores hjælp for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe. Kommunikationsprocessen Verbal og nonverbal kommunikation Skriftlig kommunikation Beskrivelse af faget Farmakologi: Faget farmakologi er delt op i almenfarmakologi og speciel farmakologi. I almenfarmakologi skal du skaffe dig indsigt i hvad faget farmakologi handler om. Du skal få en forståelse for, hvad den almene farmakologi omfatter, hvad lægemiddelregning er og hvordan man laver lægemiddel- /medicinregning. I speciel farmakologi skal du skaffe dig indsigt i udvalgte lægemidler. University College Lillebaelt 6

7 Studieplan Modul 7 Relationer og Interaktioner Introduktion til modulet Orientering til ekstern prøve modul 7 Gruppedannelse til ekstern prøve modul 7 Se indhold for disse timer i studieplan for Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 7

8 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Et humanistisk perspektiv på sygepleje en introduktion Mål Mål der knytter sig til det centrale element eller emne/indhold er: Viden Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Læringsaktivitet: Præsentation af det humanvidenskabelige perspektiv i sygepleje i gennem forelæsning (2 lekt.). Der gøres rede for nogle af de aspekter, som er centrale for sygeplejen som profession og hvad det vil sige at være professionel. Forelæsning for hele holdet har til hensigt at give en forståelse for hvordan interaktioner og relationer kan opfattes i et sygeplejevidenskabeligt perspektiv. Der gøres rede for det humanistiske perspektiv betydning for sygeplejen og hvilken betydning de forskellige videnskabelige perspektiver har for forståelsen af sygeplejen. Modullitteratur Scheel, M. (2005) Interaktionel sygeplejepraksis. Munksgaard. s , s * University College Lillebaelt 8

9 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 1: At skabe relationer Lektionerne knytter sig til det centrale element: At skabe relationer Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden vedrørende menneskelige relationer og interaktioner. Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Kompetencer Kan indgå i et samarbejde om at tage medansvar for at udvælge, argumentere for og bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger, samt præsentere relevante sygeplejeinterventioner. Kan vurdere egen andel i samspil med medstuderende Læringsaktivitet (4 lektioner) Problembaseret læring i basisgrupper. I opstart (1 lekt.) skal du udlede sygeplejefaglige problemstillinger der vedrører nogle af de værdier der er på spil i relationen mellem patient og sygeplejerske, samt hvordan sygeplejersken skaber en relation til patienten. Du skal identificere relevante aspekter ved relationen på grundlag af case A. Den sygeplejefaglige problemstilling analyseres ved hjælp af relevant teori, samt udviklings og forskningsbaseret viden. Der er vejledning (1 lekt.) og videndeling (cafe) (2 lekt.) med 3 basisgrupper (se bilag 1). University College Lillebaelt 9

10 Studieplan Modul 7 Sygepleje Case A Anne Larsen er 35 år, gift med Peter, de har 2 børn på henholdsvis 2 og 6 år. Hun arbejder som journalist på gratisavisen 24 timer. Anne har fået konstateret DM. Hun har igennem en længere periode været frygtelig træt, haft vægttab, været tørstig, og generelt utilpas. Sarah varetager sygeplejen til Anne sammen med sin kliniske vejleder. Sarah er studerende på Endokrinologisk ambulatorium, og hun vil gerne opbygge et godt forhold til Anne. Men hun synes der er svært, for hvordan gør man det? Anne virker som om hun har styr på det hele, men hendes BS viser store udsving. Når Sarah prøver at tale med Anne om det, så har hun aldrig rigtig tid. Det er svært for Sarah at finde ud af, hvordan hun skal få en kontakt med hende. Samtidig ved Sarah ikke helt, hvad hun skal sige til Anne. Hun er bange for at komme til at sige noget forkert. På ambulatoriet er Sarah også tilknyttet en tyrkisk kvinde 60 år Fatima Necef. Fatima har været gift i 45 år med Ali Necef. De har tre voksne børn. Hun taler nogenlunde dansk, men Sarah kommer nogle gang i tvivl om, hvor meget hun forstår. I går mandag da hun skulle have taget blodprøve fastende, havde hun spist morgenmad, og Sarah er derfor blevet usikker på om hun forstår hendes vejledning. Sarah er i tvivl om hvordan hun skal gribe det an. Modullitteratur: Sundhedsstyrelsen (2008): Fremme af mental sundhed baggrund, begreber og determinanter. S University College Lillebaelt 10

11 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 1: Den professionelle relation Lektionerne knytter sig til det centrale element Den professionelle relation. Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden vedrørende menneskelige relationer og interaktioner. Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Kompetencer Kan indgå i et samarbejde om at tage medansvar for at udvælge, argumentere for og bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger, samt præsentere relevante sygeplejeinterventioner. Kan vurdere egen andel i samspil med medstuderende Læringsaktivitet (2 lektioner) Dialogbaseret undervisning (3 basisgrupper), hvor der er fokus er på de elementer, som kan karakterisere sygeplejerskens professionelle relation til patienten. Oplægget tager udgangspunkt i nedenstående forskningsartikel med henblik på at drøfte denne med inddragelse af jeres erfaringer med den professionelle relation. Modullitteratur Knudsen Zoffman V., Kirkevold M. (2009) Liv versus sygdom i vanskelig diabetesomsorg. Klinisk Sygepleje. 23 årg. Nr. 1, s * University College Lillebaelt 11

12 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 2: Patientens Livshistorie (patientbesøg) Lektionerne knytter sig til det centrale element: Patientens oplevelse af sit møde med sundhedsvæsenet. Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen ig interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge, årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Læringsaktivitet Ung pige fortæller om sit liv med DM. Dialogbaseret undervisning med 3 basisgrupper ad gangen. University College Lillebaelt 12

13 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 2: Patientologi Det syge barn og dets pårørendes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet Mål Mål der knytter sig til det centrale element/ eller emne/indhold er: Viden Kan søge og anvende praksis-, udviklings og forskningsbaseret viden med patientologisk perspektiv. Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for temaet eksistentielle fænomener. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Kompetencer Kan indgå i et samarbejde om at tage medansvar for at udvælge, argumentere for og bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger, samt præsentere relevante sygeplejeinterventioner. Kan vurdere egen andel i samspil med medstuderende Læringsaktivitet (4 lektioner) Problembaseret læring i basisgrupper. I opstart (1 lekt.) identificerer du sygeplejefaglige problemstillinger, der rummer udvalgte fænomener som er forbundet med patientens møde med sundhedsvæsenet ud fra den præsenterede livshistorie. Den sygeplejefaglige problemstilling analyseres ved hjælp af relevant teori, samt udviklings og forskningsbaseret viden. Der er vejledning (1 lekt.) og videndeling (2 lekt.), hvor der lægges vægt på faglige refleksioner i forhold til den sygeplejefaglige problemstilling. For at være bevidst om din egen læreproces, skal du udarbejde en præsentationsportefolie, der skal afleveres og drøftes efterfølgende med din basisgruppeunderviser. (Bilag 2) University College Lillebaelt 13

14 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 3: At undervise patient og pårørende i forhold til det syge barn og dets pårørende/familie. Lektionerne knytter sig til det centrale element: at undervise patient og pårørende Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Kan identificere behov for undervisning og vejledning og planlægge, udføre og reflektere over en pædagogisk aktivitet. Kan redegøre for og reflektere over pædagogiske aspekter i patient/sygeplejerske interaktionen. Færdigheder Kan identificere behov for undervisning og vejledning hos det syge barn som patient og dets forældre med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande, og kan redegøre for kommunikative og pædagogiske overvejelser i relationen med patienter og med pårørende. Kan identificere behov for undervisning og vejledning og planlægge, udføre og reflektere over en pædagogisk aktivitet Kompetencer Kan indgå i et samarbejde om at tage medansvar for at udvælge, argumentere for og bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger, samt præsentere relevante sygeplejeinterventioner. Kan vurdere egen andel i samspil med medstuderende. Læringsaktivitet (7 lektioner) Problembaseret læring i basisgrupper. Der arbejdes med den fast lagte studieaktivitet (se bilag 3). Hensigten med den fastlagte studieaktivitet består i at arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger i forbindelse med at undervise det syge barn og dets pårørende. I skal i grupper udarbejde et skriftligt oplæg med henblik på at udføre undervisningen, som I optager på video. Der er fokus på sygepleje og sundhedspædagogik. I finder selv en problemstilling, som kræver, at I tilrettelægger og udfører undervisning til barn eller pårørende. Deltagelse i den fastlagte studieaktivitet er en forudsætning for indstilling til modul 7 eksamen. University College Lillebaelt 14

15 Studieplan Modul 7 Sygepleje Modullitteratur Granum V. (2003) Praktisk patientundervisning. Bergen, Fagbokforlaget. ISBN University College Lillebaelt 15

16 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 4: Patientologi med fokus på det syge barn, teenageren og dets pårørende/familie. Lektionerne knytter sig til de centrale elementer: Patientologi og relationens betydning Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden vedrørende menneskelige relationer og interaktioner. Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Kompetencer Kan indgå i et samarbejde om at tage medansvar for at udvælge, argumentere for og bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger, samt præsentere relevante sygeplejeinterventioner. Kan vurdere egen andel i samspil med medstuderende Læringsaktivitet (4 lektioner) Problembaseret læring i basisgrupper. Du bearbejder sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til barnet, teenageren og familiens oplevelse af fænomenerne lidelse, angst, tab, sorg, håb, humor, krise og mestring. Dette betyder, at du læser litteraturen med henblik på at forholde dig til og besvare læringsmålene. Der skal dannes fire arbejdsgrupper inden for basisgruppen. Hver gruppe vælger en kilde, I skal finde frem til en sygeplejefaglig problemstilling, på grundlag af denne finder I frem til sygeplejefaglige udfordringer, der er grundlaget for at udarbejde spørgsmål. Disse skal I diskutere i hele basisgruppen til vidensdeling, mhp. at forholde jer til litteraturens mulighed for at besvare læringsmålene. Det betyder, at alle er forpligtet til at have læst den ovenstående litteratur, således alle er i stand til at deltage i den fælles drøftelse. University College Lillebaelt 16

17 Studieplan Modul 7 Sygepleje Modullitteratur Lorentzen V. (2007) Symboltanker og symbolhandlinger i forbindelse med alvorlig sygdom. Klinisk sygepleje. 21. Årgang. Nr. 4, * Hall EOC. (2005) Being in an alien world: Danish parents lived experiences when a newborn or small child is critically ill. Scand. J. Caring Sci. 19,pp * Spurkland I.(1999) Unge med bankende hjerte - alvorligt syk og ut i livet. I: Gjærum, Grønholt og Sommershild (red.)mestring som mulighet i møte med barn, ungdom og forældre. Tano Aschoug. s * Pedersen Højlund S. (1998) Børns fortolkning af patientrollen. Tidsskrift for sygeplejeforskning nr.2, s * University College Lillebaelt 17

18 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 4: Barnet som patient Lektionerne knytter sig til de centrale elementer: Patientologi og relationens betydning Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Læringsaktivitet (2 lektioner) Dialogbaseret undervisning (3 basisgrupper) med fokus på barnets oplevelse af at være patient og de dilemmaer som kan opstå i mødet mellem barnet og sygeplejersken, når behandling og sygepleje udføres. Modullitteratur Pedersen Højlund S. (1998) Sygepleje til børn. I: Lyngaa, H. (red.) Sygepleje, refleksion og handling. Munksgaards Forlag. Bind II, s , * University College Lillebaelt 18

19 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 4: Relationens betydning mellem sygeplejersken og pårørende/familie Lektionerne knytter sig til de centrale elementer: Patientologi og relationens betydning Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Læringsaktivitet (2 lektioner) Et dialogbaseret oplæg (3 basisgrupper), hvor der tages udgangspunkt i Hall, E. (2007) Familie og Sygeplejen i går, i dag, i morgen. Fokus er primært Halls model om samspil og dens betydning for sygeplejen. Modullitteratur Hall, E. (2007) Familie og Sygeplejen i går, i dag, i morgen. Tidsskrift for sygeplejeforskning. 3.s. 3 9.* University College Lillebaelt 19

20 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 4: Relationens betydning for barnet, teenageren og dets pårørende/familie (Artikelanalyse) Lektionerne knytter sig til de centrale elementer: Relationens betydning Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan søge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden vedrørende menneskelige relationer og interaktioner. Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Kompetencer Kan indgå i et samarbejde om at tage medansvar for at udvælge, argumentere for og bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger, samt præsentere relevante sygeplejeinterventioner. Kan vurdere egen andel i samspil med medstuderende Læringsaktivitet (3 lektioner) Du skal arbejde med artikelanalyse individuelt eller i gruppe (3 basisgrupper). Temaet studeres ud fra forskningsartikler med fokus på anvendelse af resultater og diskussion set i forhold til relationen mellem familie og sygeplejersken. Modullitteratur Højlund S. (1998) Børns fortolkning af patientrollen. Tidsskrift for sygeplejeforskning nr.2, s * Hall EOC. (2006) Danish parents experiences when their new bor nor critically ill small child transferred to the PICU a qualitative study. Klinisk sygepleje. 20. Årgang. Nr. 2. s * University College Lillebaelt 20

21 Studieplan Modul 7 Sygepleje Hølge-Hazelton B. (2004) Det bliver på min egen måde. Sygeplejersken nr.21 s * Pedersen Højlund S. (1998) Sygepleje til børn. I: Lyngaa, H. (red.)sygepleje, refleksion og handling. Munksgaards Forlag. Bind II, s * Guide til artikelvurdering (2005) udleveres University College Lillebaelt 21

22 Studieplan Modul 7 Sygepleje Sygepleje Tema 5: At kommunikere med det syge barn og dets pårørende/familie Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Viden Kan beskrive eksempler på humanvidenskabelig viden inden for modulets tema og give eksempler på denne videns bidrag til udvikling af sygeplejeteori og sygeplejepraksis. Kan reflektere over patient sygeplejerske relationen og interaktionen ved patienter med nyopdagede lidelser af livstruende, forventet kronisk og/eller invaliderende art. Færdigheder Kan identificere og analysere eksistentielle fænomener, problemer og krisetilstande i forbindelse med sygeplejefaglige problemstillinger, herunder forklare sammenhænge årsager og konsekvenser for menneskets mentale sundhed. Kompetencer Kan indgå i et samarbejde om at tage medansvar for at udvælge, argumentere for og bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger, samt præsentere relevante sygeplejeinterventioner. Kan vurdere egen andel i samspil med medstuderende Læringsaktivitet (5 lektioner) Problembaseret læring i basisgrupper. Opstart består af, at vi sammen analyserer en artikel af Janice Morse Beyond empathy. I vejledningen som kan ligge umiddelbart efter opstart vil vi fortsætte med at fokusere på relevante begreber fra artiklen og reflektere over betydningen af disse for patient sygeplejerske relationen. Efterfølgende er der øvelser i ½ basisgrupper (dvs. at du kun skal komme en af dagene), hvor du får mulighed for at bearbejde dine erfaringer med vanskelige, problematiske eller væsentlige sygeplejefaglige problemstillinger fra klinikken. Det betyder, at du inden undervisningen skal finde frem til en betydningsfuld sygeplejefaglig problemstilling, som du har oplevet i klinikken. Den må gerne have gjort indtryk på dig. Når det er muligt vil vi inddrage begreber fra artiklen. Der er fokus på fagene sygepleje, kommunikation og psykologi. University College Lillebaelt 22

23 Studieplan Modul 7 Sygepleje Modullitteratur Morse JM., Bottorff, J., Anderson G., O Brien B., Solberg, S. (2006) Beyond empathy: expanding expressions of caring. Journal of Advanced Nursing. 53(1). s * University College Lillebaelt 23

24 Studieplan Modul 7 Farmakologi Farmakologi Almen farmakologi Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i, hvad faget farmakologi handler om. Du skal få en forståelse for, hvad den almene farmakologi omfatter, hvad lægemiddelregning er og hvordan man laver lægemiddel-/ medicinregning. Mål Mål der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold Kan redegøre for udvalgte dele indenfor farmakokinetik, farmakodynamik, lægemiddelbivirkninger og interaktioner på generelt niveau Har kendskab til lægemidlers dosering og holdbarhed Har forståelse for tal og kan anvende denne ift. lægemiddelregning Læringsaktivitet Undervisningen i almen farmakologi omfatter i alt 13 lektioner, hvor den første er en introduktion til faget. De efterfølgende lektioner omhandler farmakokinetik, farmakodynamik, lægemiddelbivirkninger og interaktioner, lægemidlers holdbarhed og dosering samt medicinregning. Lektionerne er planlagt som dialogbaserede lektioner og medicinregningsøvelser. Efterfølgende er der skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne, hvad der skal foregå i lektionerne og endelig hvad dit udbytte af lektionerne bør være. Farmakokinetik (+ introduktion) (2 + 2 lektioner) Læringsaktivitet Forberedelse inden de første 2 lektioner. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009) Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: Kap. 7 s , kap 8 s. kap 15 og kap 18 s For at få det optimale ud af lektionerne omhandlende farmakokinetik forberedes følgende spørgsmål inden undervisningen i emnet. Spørgsmålene sætter fokus på vigtige områder indenfor farmakokinetik. Indledende spørgsmål: 1. Beskriv kort, hvad forstår man ved farmakokinetik. 2. Forklar kort, hvad man forstår ved følgende 3 faser; absorption, distribution og elimination University College Lillebaelt 24

25 Studieplan Modul 7 Farmakologi Spørgsmål til absorption: 1. Beskriv diffusion, filtration og aktiv transport af lægemidler over cellemembraner. Repetér herunder opbygning af cellemembraner. 2. Mange lægemidler er enten syrer eller baser. Forklar, hvorfor man siger, at sure lægemidler fanges i basiske miljøer, mens basiske lægemidler fanges i sure miljøer i kroppen. Inddrag her din viden omkring syrer og basers elektriske ladning i de omtalte miljøer, og ladningens betydning for passage over cellemembraner. 3. Forklar, hvorfor det kan være en fordel at anvende brusetabletter til behandling af hovedpine frem for faste tabletter. 4. Beskriv, hvad der menes med biotilgængelighed. 5. Definér, hvad man forstår ved first pass metabolism (=førstepassage metabolisme). 6. Giv eksempler på forskellige administrationssteder samt fordele og ulemper i forhold til lægemidlets absorption. Spørgsmål til distribution: 1. Beskriv kort, hvordan følgende faktorer påvirker lægemidlers fordeling i kroppen: Blodgennemstrømning Vand-/fedtopløselighed Binding til plasmaproteiner herunder sure og basiske lægemidlers binding 2. I hvilke situationer kan man som sygeplejerske have brug for at kende et lægemiddels fordelingsrum? I lektionerne. Farmakologien gennem uddannelsen synliggøres og nye begreber defineres. Der arbejdes 2 og 2 med en opgave vedr. lægemiddelformer og administrationssteder. Endelig gennemgås teori i forhold til absorption og distribution. Medbring flg. fra Fronter (holdrum modulaktivitet modul 7 fag farmakologi filer vedr. lægemiddelformer og administrationssteder). University College Lillebaelt 25

26 Studieplan Modul 7 Farmakologi Læringsaktivitet Forberedelse før de sidste 2 lektioner. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009) Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: , kap. 18 s For at få det optimale ud af lektionerne omhandlende farmakokinetik - elimination - forberedes følgende spørgsmål inden undervisningen i emnet. Spørgsmålene sætter fokus på vigtige områder indenfor eliminationen. Spørgsmål til elimination: 1. Beskriv kort, hvad man forstår ved elimination 2. Leveren er vigtig mht. omdannelse (metabolisme) af lægemidler. Repetér leverens funktioner. 3. Beskriv lægemidlernes omdannelse i leveren. Herunder forklares, hvad der sker i fase 1 og fase Forklar, hvilken betydning førstepassageeffekten kan have på et lægemiddel. Anvend tabel 18.2 s Beskriv, ved brug af eksempler, hvilke organer der er vigtige mht. lægemidlernes udskillelse fra kroppen. 6. Repetér nyrefysiologi med fokus på følgende: glomerulær filtration, tubulær sekretion og tubulær reabsorption. Giv eksempler på lægemidler, som undergår ovenstående 3 processer. 7. Forklar, hvorfor man behandler acetylsalicylsyreforgiftninger med bicarbonatinfusioner. 8. Forklar, hvorfor ældre generelt skal behandles med reducerede doser af lægemidler, som udskilles gennem nyrerne. 9. Definér t 1/2 10. Hvorfor er det vigtigt, at man som sygeplejerske kender til et lægemiddels plasmahalveringstid, og til den tid der skal gå, før maksimal eller ønsket virkning indtræder? 11. Eliminationen af lægemidler kan overordnet følge to forskellige processer. Beskriv 1. ordens kinetik og 0. ordens kinetik. I lektionerne: Teori i forhold til farmakokinetikken præsenteres i en dialogbaseret undervisning. Farmakodynamik (2 lektioner) Læringsaktivitet University College Lillebaelt 26

27 Studieplan Modul 7 Farmakologi Forberedelse før lektionerne. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009): Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: , kap 19 For at få det optimale ud af lektionerne omhandlende farmakodynamik forberedes følgende spørgsmål inden undervisningen i emnet. Spørgsmålene sætter fokus på vigtige områder indenfor farmakodynamik. 1. Beskriv kort, hvad man forstår ved farmakodynamik 2. Giv eksempler på lægemidler som virker pga. deres fysisk kemiske egenskaber 3. Forklar, hvordan lægemidler kan påvirke receptorer på cellerne herunder beskrives forskellen på agonister og antagonister (figur 19.1 anvendes) 4. Diskutér, hvad det vil sige at en agonist/ antagonist bindes reversibelt. 5. Repetér den viden I har omkring enzymers opbygning og virkning. Beskriv, hvordan lægemidler kan påvirke enzymers funktion (inddrag figur 19.2) 6. Hvornår taler man om maksimal virkning af et lægemiddel, som påvirker receptorer eller enzymer? Hvorfor anvendes der ikke i praksis doser som medfører maksimal virkning? I lektionerne: Teori i forhold til farmakodynamik præsenteres i en dialogbaseret undervisning. Derudover kan svarene til spørgsmål relateret til casen (bilag 4) drøftes. Bivirkninger interaktioner og dosering af lægemidler (3 lektioner) Læringsaktivitet: Forberedelse før lektionerne. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009): Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: kap 20, kap 21 og kap 23. For at få det optimale ud af lektionerne omhandlende bivirkninger, interaktioner og lægemidlers holdbarhed forberedes følgende spørgsmål inden undervisningen i emnet. Spørgsmålene sætter fokus på vigtige områder indenfor nævnte tre områder. Bivirkninger 1. Hvad er definitionen på en lægemiddelbivirkning? 2. Hvilke bivirkninger ses hyppigst? 3. Forklar, hvad der er karakteristisk for dosisafhængige (=type A-) bivirkninger. Angiv eksempler. 4. Forklar, hvad der er karakteristisk for dosisuafhængige (=type B-) bivirkninger med fokus på allergiske reaktioner. University College Lillebaelt 27

28 Studieplan Modul 7 Farmakologi Stikord som skal inddrages i forklaringen; eksantemer, urticaria, fotosensibilisering, anafylaktisk shock, CAVE, krydsallergi, antistofdannelse. 5. Forklar, hvad der er karakteristisk for dosisuafhængige (=type B-) bivirkninger med fokus på organotoksiske bivirkninger. Stikord som skal inddrages i forklaringen; knoglemarvspåvirkning (leukopeni, trombocytopeni, erytrocytopeni, pancytopeni), leverpåvirkning (reversibel/irreversibel påvirkning), nyrepåvirkning (serumkreatinin, anuri). 6. Forklar, hvad der menes med toleranceudvikling overfor et lægemiddel? 7. Forklar, hvilke abstinenssymptomer man ser hos patienter som er fysisk og/eller psykisk afhængig af lægemidler 8. Giv eksempler på, at man kan anvende lægemidler til behandling af bivirkninger. 9. Definér, hvad der forstås ved placebobivirkninger. 10. Hvordan indberettes bivirkninger i DK? Interaktioner 1. Hvad forstår man ved lægemiddelinteraktion? 2. Angiv de mulige farmakokinetiske interaktioner, og giv eksempler på lægemiddelinteraktioner. 3. Beskriv eksempler på farmakodynamiske interaktioner. 4. Forklar, hvad der menes med additive, synergistiske og antagonistiske virkninger 5. Hvilke fødevarer kan være problematiske at indtage sammen med et lægemiddel? 6. Hvor kan man som sygeplejerske finde oplysninger omkring interaktioner og deres kliniske relevans? 7. Hvilke lægemidler kræver at man er ekstra opmærksom som sygeplejerske mht. interaktioner? Dosering af lægemidler. 1. Forklar begrebet; Standarddosering 2. Hvor lang tid går der før et lægemiddel har opnået en ligevægts- (=steady state) tilstand i kroppen? 3. Hvad er forskellen på mætningsdosis og vedligeholdelsesdosis? 4. Under hvilke omstændigheder anvendes mætningsdosis? 5. Forklar, ved brug af figur 23.3, hvad man forstår ved lægemidlers potens 6. Forklar begrebet terapeutisk indeks. Inddrag figur Giv eksempler på, hvordan man kan vurdere lægemidlers effekt, så man kan fastsætte den optimale dosering. 8. Diskutér, hvilke forholdsregler, der skal tages, når der doseres lægemidler til risikogrupper (gravide, ammende, ældre, patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion). University College Lillebaelt 28

29 Studieplan Modul 7 Farmakologi I lektionerne: Teori i forhold til bivirkninger og interaktioner præsenteres i en dialogbaseret undervisning. Medicinregning (2 lektioner) Læringsaktivitet: Forberedelse før lektionerne. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009): Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: , kap 6 s. 55 (vedr. styrke, mængde og dosis), kap 35. Fronter holdrum semesteraktivitet modul 7 fag farmakologi filer vedr. medicinregning. I lektionerne: I basisgrupper. Grundlæggende regneregler gennemgås og forskellige måder at lave medicinregning på præsenteres. Herefter arbejder du/ I med opgaver fra lærebogen og/eller med opgaver, som ligger på Fronter (jf. ovenstående). Medicinregning - øvelser (2 lektioner) Forberedelse før lektionerne. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009): Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: , kap 36. I lektionerne (3 basisgrupper). Du/ I arbejder med medicinregningsopgaver og kan få hjælp af 2 undervisere, som vil være til stede. Du regner på opgaver fra bogen og/eller på opgaver, som ligger i jeres holdrum (jf. ovenstående) Udbytte efter de første 9 lektioner (ikke medicinregning): For at kunne opnå målene for faget bør du efter lektionerne kunne: beskrive det generelle vedrørende lægemidlers absorption, fordeling og elimination med anvendelse af fagets terminologi identificere faktorer der påvirker absorption af lægemidler beskrive flg. begreber/fænomener: biotilgængelighed, first pass metabolisme, halveringstiden, 0. og 1. ordens eliminationsprocesser angive lægemiddelformer og den tilhørende administrationsvej identificere faktorer der påvirker fordeling af lægemidler beskrive lægemidlers virkningsmekanismer University College Lillebaelt 29

30 Studieplan Modul 7 Farmakologi beskrive sammenhængen mellem dosis, virkning og bivirkning beskrive sammenhængen mellem dosis, tid og virkning beskrive begrebet terapeutisk index beskrive begrebet compliance definere begreberne lægemiddelbivirkning, lægemiddelinteraktion identificere inddelingen af bivirkninger beskrive de forskellige interaktionsmåder anvende hjemmesiderne: og University College Lillebaelt 30

31 Studieplan Modul 7 Farmakologi Farmakologi Speciel farmakologi Under dette centrale element skal du skaffe dig indsigt i og forståelse for følgende grupper af lægemidler: antidiabetika, antiemetika og laksantia. Mål Mål der knytter sig til dette centrale element eller emne/indhold Redegørelse for udvalgte dele indenfor farmakokinetik, farmakodynamik, lægemiddelbivirkninger og interaktioner, dispenseringsformer og administrationsområder i forholdet til modulets specielle farmakologi Læringsaktivitet Undervisningen omfatter i alt 4 lektioner. De er placeret som oversigtsforelæsninger, hvor I præsenteres for udvalgte dele af teorien. Efterfølgende er der skitseret, hvad der forventes af dig inden lektionerne og hvad dit udbytte af lektionerne bør være. Laksantia og antiemetika (2 lektioner) Læringsaktivitet: Forberedelse før lektionerne. Litteratur. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009) Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: , kap 25 s Fronter modulaktivitet modul 7 fag farmakologi filer vedr. forberedelse til forelæsninger. Antidiabetika (2 lektioner) Læringsaktivitet: Forberedelse før lektionerne. University College Lillebaelt 31

32 Studieplan Modul 7 Farmakologi Litteratur. Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009) Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: , kap 28 s Fronter modulaktivitet modul 7 fag farmakologi filer vedr. forberedelse til forelæsninger. Udbytte efter de 4 lektioner: For at kunne opnå målene for faget bør du efter lektionerne kunne: identificere indikationer for insulin og perorale antidiabetika identificere administrationsmåden for insulinpræparater beskrive virkningsmekanismer og / eller virkninger for insulin, glitazoner, biguanider, alfa-glukosidase hæmmer, sulfonylurinstoffer og meglitinider beskrive bivirkningen hypoglykæmi, som kan opstå ved insulinbehandling beskrive interaktionen mellem insulinpræparater og β-blokkere identificere interaktioner mellem perorale antidiabetika og andre lægemidler beskrive virkningsmekanismer og / eller virkninger for de fire grupper af laksantia identificere indikationer for de fire grupper af laksantia identificere lægemiddelgrupper, som anvendes i behandlingen af kvalme identificere indikationer for de forskellige antiemetika Modullitteratur Lovring, I, Rasmussen VB, Reuther LØ, Jürgens G og Rasmussen H (2009):Farmakologi, medicingivning og sygepleje. Dansk Sygeplejeråd - Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck ISBN: Reinertsen H og Notevarp JO (2006) Lægemiddelregning, 2.udg. Gads forlag ISBN: Supplerende litteratur. Link til temanummer i Delekærven (Viborg Hospitalsapotek) omhandlende lægemiddelformer. mer.pdf Link til temanummer i Delekærven (Viborg Hospitalsapotek) omhandlende afføringsmidler. Link til temanummer i Delekærven (Viborg Hospitalsapotek) omhandlende kvalme. University College Lillebaelt 32

33 Studieplan Modul 7 Farmakologi Lægemiddelkataloget: og vælg pro.medicin.dk (marts 2011) Interaktionsdatabasen: (2011) Database til brug for at undersøge en evt. interaktion mellem forskellige farmaka og/ eller naturlægemidler: Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler: Retningslinjer for sygeplejestuderende ift medicinhåndtering: Akkrediteringsstandarder for sygehuse vedrørende Medicinering: (2011) Akkrediteringsstandarder for kommunen vedrørende Medicinering: University College Lillebaelt 33

34 Studieplan Modul 7 Psykologi Psykologi Angst Lektionerne knytter sig til det centrale element eller emne/indhold: Krise Mål Mål der knytter sig til det centrale element Kan redegøre for og reflektere over udvalgte psykologiske begrebers betydning for den professionelle relation Kan redegøre for og reflektere over psykologiske teorier, begreber og metoder som en del af sygeplejerskens virksomhedsområde Kan redegøre for menneskets reaktioner i forbindelse med psykologiske krisetilstande Kan redegøre for og reflektere over psykologiske aspekter i patient/sygeplejerske interaktion Læringsaktivitet Der er 2 lektioners dialogbaseret undervisning, hvor du sammen med medstuderende og underviser er aktiv og er reflekterende i forhold til angst som reaktion i forbindelse med psykologiske krisetilstande. Endvidere vil der være gruppearbejde. Undervisningen beskæftiger sig med forskellige former for angst. Du erhverver dig viden, der sætter dig i stand til at forstå og analysere angst på baggrund af forskellige psykologiske perspektiver. I undervisningen inddrages dine praksisoplevelser med patienter der har problemer med angst, og hvordan det kan forstås ud fra teorierne. Modullitteratur Brørup Mogens; Hauge, Lene (red.) (2005). Gyldendals psykologihåndbog, 3. udgave. København, Gyldendal. Kapitel 17, s University College Lillebaelt 34

35 Studieplan Modul 7 Psykologi Psykologi Krise Mål Mål der knytter sig til det centrale element Kan redegøre for og reflektere over udvalgte psykologiske begrebers betydning for den professionelle relation Kan redegøre for og reflektere over psykologiske teorier, begreber og metoder som en del af sygeplejerskens virksomhedsområde Kan redegøre for menneskets reaktioner i forbindelse med psykologiske krisetilstande Kan redegøre for og reflektere over psykologiske aspekter i patient/sygeplejerske interaktion Læringsaktivitet Der er 2 lektioners dialogbaseret undervisning, hvor du sammen med medstuderende og underviser er aktiv og er reflekterende i forhold forskellige psykologiske forståelser af krise. Du erhverver dig forståelse for krisen på baggrund af forskellige psykologiske perspektiver. I undervisningen inddrages dine praksisoplevelser med patienter der har været i krise og hvordan de kan forstås ud fra teorierne. Modullitteratur Cullberg, Johan (2007): Kriser og udvikling. Hans Reitzels Forlag s * Znoj. H. (2006): Kompliceret sorg. Dansk psykologisk Forlag, s * Supplerende litteratur Cullberg, Johan (2007): Kriser og udvikling. Hans Reitzels Forlag University College Lillebaelt 35

36 Studieplan Modul 7 Psykologi Psykologi Psykodynamiske teorier Lektionerne knytter sig til det centrale element: udviklingspsykologi Mål Mål der knytter sig til det centrale element Kan redegøre for og reflektere over udvalgte psykologiske begrebers betydning for den professionelle relation Kn redegøre for og reflektere over psykologiske teorier, begreber og metoder som en del af sygeplejerskens virksomhedsområde Kan redegøre for menneskets reaktioner i forbindelse med psykologiske krisetilstande Kan redegøre for og reflektere over psykologiske aspekter i patient/sygeplejerske interaktion Læringsaktivitet Der er 3 lektioners dialogbaseret undervisning med øvelser, hvor du sammen med medstuderende og underviser er aktiv og er reflekterende i forhold til ovenstående aspekter. Undervisningen uddyber udvalgte perspektiver fra modullitteraturen med henblik på, at du erhverver dig viden om, hvordan de psykodynamiske teorier kan anvendes til at skabe en forståelse for menneskets psykologiske tilstande. Det er derfor vigtigt, at du har læst modullitteraturen. Modullitteratur Brørup, M. & Hauge, L. 2005, Gyldendals Psykologihåndbog, 3.edn. Gyldendal, København. Kap. 2, s , University College Lillebaelt 36

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 SOA11 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 7 Relationer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse Studieplan Modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 SOA12 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 1. Marts 2013 Modul 7 Relationer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 SOA13 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 1April 2014 Modul 7 Relationer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 SOB12 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 7 Relationer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan MODUL 7 SOA13 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 1April 2014 Modul 7 Relationer

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan MODUL 7 SOA16 Relationer og Interaktioner Sygepleje, Farmakologi, Psykologi, Pædagogik og Kommunikation University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 7 Relationer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modullitteratur mærket med * findes i kompendiet. Her findes også en del supplerende litteratur se studieplan.

Modullitteratur mærket med * findes i kompendiet. Her findes også en del supplerende litteratur se studieplan. Kompendium 1 Modul 7. Efterår 2012 Modullitteratur i alfabetisk rækkefølge under de enkelte fag Modullitteratur mærket med * findes i kompendiet. Her findes også en del supplerende litteratur se studieplan.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Modulplan MODUL 7 Relationer og interaktioner 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 7 Relationer og Interaktioner... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Toningsforløb: Hurtigt ind-hurtigt ud! - Er der stadig tid til sygepleje? Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik m.m.... 3 Studiemetodik består

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 7. Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse 4. semester - modul 7 Hold ss2012sa, ss2012sb, ss2012sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 7 RELATIONER OG INTERAKTIONER... 1 SYGEPLEJE... 2 FARMAKOLOGI...

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan SOA10 MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygepleje, farmakologi, sygdomslære og organisation, administration og ledelse University College Lillebaelt

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan SOB09 MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygepleje, farmakologi, sygdomslære og organisation, administration og ledelse University College Lillebaelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan SOB 12 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen Studieplan gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse m.m.... 3 består af... 3 Velkomst og studiestart...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

Oplæg vedr. pensumbeskrivelser på medicin/medis v/linda Pilgaard og Mette Dencker

Oplæg vedr. pensumbeskrivelser på medicin/medis v/linda Pilgaard og Mette Dencker Oplæg vedr. pensumbeskrivelser på medicin/medis v/linda Pilgaard og Mette Dencker Status Aktuelt kommunikeres pensum formelt via www.smh.aau.dk; et dokument pr. modul. Der er imidlertid meget stor diversitet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Farmakologi 1. semester

Farmakologi 1. semester Farmakologi 1. semester 1 ECTS Semestrets overordnede tema: Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Mål for faget: Farmakologi Der skal i første omgang

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik... 3 Modul 1... 4 Velkomst

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Revision af pensumbeskrivelser på medicin/medis i forbindelse med ny studieordning Vedtaget af studienævnet for medicin d. 31/

Revision af pensumbeskrivelser på medicin/medis i forbindelse med ny studieordning Vedtaget af studienævnet for medicin d. 31/ Revision af pensumbeskrivelser på medicin/medis i forbindelse med ny studieordning Vedtaget af studienævnet for medicin d. 31/5 2017. Dette dokument er henvendt til modulkoordinatorer og beskriver en kort

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Hold februar og september 2013 efterår 2014 Revideret 20102014. 1 Modul 7 - Relationer og interaktioner... 3 Tema: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus

Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus Klinisk periode Refleksionsmateriale Sydvestjysk Sygehus 1 Refleksion som et læringsredskab Refleksion betyder egentlig tilbagekastning! Det vil sige, at du tankemæssigt vender tilbage til noget, der er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Studieplan SOB14 MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygepleje, farmakologi, sygdomslære og organisation, administration og ledelse University College Lillebaelt

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner

Sygeplejerskeuddannelsen. Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for Modul 7 Relationer og interaktioner Modulbeskrivelsen er godkendt okt. 2013 revideret september 2015 1 1. Modul 7 Relationer og interaktioner... 3 Læringsudbytte...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner 2017 Modul 7 Relationer og interaktioner Revideret Januar 2017 Indhold 1. Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 2. Læringsmål... 3 2.2. Studieaktivitets-modellen... 3 2.2. Fagområdernes ECTS (European

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Sygepleje, farmakologi, sygdomslære og organisation, administration og ledelse University College Lillebaelt

Læs mere

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer

Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Modul 10 er struktureret omkring fire sygeplejefaglige temaer Tema 1 (ca. 2 uger) Tema 2 (ca. 2 uger) Tema 3 (ca. 1 uge) Tema 4 (ca. 5 uger) Mennesker der er kritisk syge Mennesker der bliver akut, livstruende

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB08 MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sygepleje Videnskabsteori og forskningsmetodologi Filosofi, religion og etik University College Lillebaelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere