Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger ADVOKATHUSET FUNCH NIELSEN. Resenvej 83, 7800 Skive tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsopstilling. Ejendomsoplysninger ADVOKATHUSET FUNCH NIELSEN. Resenvej 83, 7800 Skive tlf"

Transkript

1 ADVOKATHUSET FUNCH NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf J.NR /KB Ejendommens matr.nr.: 22 an Skals By, Skals beliggende: Tjørnevej 2, 8832 Skals Tilhørende: Marianne Fjordside Barton boende: Tjørnevej 2, 8832 Skals Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening Auktionstidspunkt: kl. 10:30 Auktionssted: Retten i Viborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirent, hæftelses nr.:i. Totalkredit A/S Ved advokat: Christa Westergaard, Advokathuset Funch & Nielsen Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: Beboelsesejendom Ejendomsværdi pr.: , kr ,00 heraf grundværdi: kr , 00 Vurdering i h.t. Retsplejelovens 562: Areal ifølge tingbogen : 838 m 2 heraf vej: om 2 Forsikringsforhold: Ejendomsskatter og afgifter for året andrager og omfatter: ,75 Se vedhæftede ejendomsskattebillet Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og n. Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.): Se vedhæftede beskrivelse. Fremvisning af huset finder sted efter nærmere aftale. Kontakt ospå 9 6i5 4 oi2 Lejemål: " Byrder og servitutter (Evt. henvisning til vedh. tingbogsattest): Se vedhæftede tingbogsattest

2 Sagsnr.: /KB ADVOKATHUSET FUNCH S NIELSEN BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN Tjørnevej 2, 8832 Skals Sendom opført i røde sten i OrrWtilbygningsår: Tagdækning er røde cementtagsten. Ejendommen er beliggende på en villavej i en mindre landsby udenfor Vi- Ejendommen er udnyttet i 3 plan og har kælder med separat indgang. Ejendommen indeholder entre, fordelingsgang, 2 værelser, 2 stuer, toilet og køkken Ved besigtigelse var der flg. hårde hvidevarer: Varmluftsovn mrk. Gram, køleskab mrk Blomberg, opvaskemaskine, glaskeramisk komfur samt emhætte. 1.salen består af fordelingsgang, 3 værelser samt badeværelse m/bruser og badekar. Kælderen består af stor fordelingsgang samt 4 disponible rum. I kælderen forefindes kummefryser mrk. Atlas samt vaskemaskine mrk. Siemens. BBR j Sr30 e m2 r e n d V, ' d e r e p m u r e t g a r a g e m / e l e k * r ''sk rulleport. Bebygget areal iflg. Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen. Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Arealet ifølge tingbogen udgør 838 m2. Boligarealet ifølge BBR-ejermeddelelse udgør 156 m2. ^endommen kan besigtiges mandag, den 2. maj 2016 kl efter forudgående tilmelding til Advokathuset Funch & Nielsen, tlf eller pr mail fas^ S e n 6 S t før ' E r i n e n t i l m e l d t e > d e r i k k e være nogen Følgende bilag vedhæftes salgsopstillingen: 1. Størstebeløb 2. Tingbogsoplysning 3- Vurderingsoplysning 4- Ejendomsdatarapport m. forureningsattest Skive afdeling: Resenvej 83, 7800 Skive. Telefonnr

3 5- BBR-ejermeddelelse 6. Ejendomsskattebillet 7- Opgørelse fra panthaverne, jfr. salgsopstilling n»r^*fz b Tt Skal GENERELLE FORBEHOLD y ære rpp maerks <>m på, at der påløber morarenter på forfaldne termiuaj^l h n V^ r ;, D e t t e 9 æ ' d e r 9 s å h v i s d e r f o r f a, d e r ' til betaling ^ ugers fr.sten. henhold til tvangsauktionsvilkårene punkt 6 A a. Disse morarenter vil blive opkrævet med en efterfølgende termin/indfrielse. morarenter v.i bl.ve ^nz^^6^ n ^M^^S! 1 indeh,defejlhverke " * * ^irenfen fix e n, e d e s P å a t > ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret Opnår de i nærværende salgsopstilling anførte realkreditinstitutter ved tvanqsauktion eve eventuelt n ntu^ at S lade atth restgælden k n m 9 / r fl være t i, 9 dækket d e h a v e "*e, før restancer. *W ^Ikreditlnstltutte^S^m onskøber"l n n n L f0rfa H der ' " d e r e S i n d h o l d M l i n d f r i e, s e v e d ejerskifte. Auktionskøber kan ikke uden videre påregne gældsovertagelse af realkred tinstitutlånene h e auk.on!n^6 * " - f " v d e, s e 4 i l f!p realkreditinstituttet forinden va g s : auktionen med henblik pa opnåelse af forhåndstilsagn om gældsovertagelse. hnll a ho k J i n! k ø b! r 6 r e t, s e l s k a b - m a d e t forventes, at eventuel gældsovertagelse kun vil otzs* T d f P.P l e r e n d e sikkerhed, herunder personlig kaution. Ved bevillmg af gældsovertagelse vil blive opkrævet et gebyr. 8 SA^SSSST V " bevi ' 9e ^' d S O V e r t a 9e'se, vi. lånene blive krævet ind- Såfremt auktionskøber skal indfri realkreditlånet gøres opmærksom på tvangsauktionsitztzt 6 dfrie' sesv! lk t r m å i n d f r i e s ' ^ ^. f ^ n ^ b e r bærer evt. kurstab samt tab ved.lt kontant SwEEiTSf,n ( * et større beløb end lånets kontante pålydende Såfremt auktionskøber ønsker at straksindfri med differencerente skal auk tionskøber ligeledes betale differencerenten. Auktionskøber skal i henhold til Lovgivningen omkring Hvidvask og Terrorfinansiering legrt,mere sig overfor Totalkredit A/S. Privatpersoner skal udlevere førvekopi af sygesfcnngsbevis samt farvekopi;af pas eller kørekort. Selskaber skal udlevere tegn/ngxku- U d S k n 1 Z f ' W l t ^ e^styrelsen, fra E r h v kopi af selskabets ejerbog samt legitimation for selskabets reelle ejere (privatpersoner) og tegningsberettigede personer

4 Prioritetsopgørelse PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånerype, rentesats nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem ' f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v Transport 1. Fordring opgjort pr. auktionsdato 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejersldfteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Hæftelse nr. i: Totalkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3,1780 København V, pantebrev opr. kr ,00, var.obligationslån m/ rentetilpasning, obligationsrestgæld pr kr ,97,1/4 årlige ydelser. Kursrisikoen påhviler køber , , ,98 0,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 2: Ejerpantebrev st. kr ,00 m/medd. til Den Jyske Sparekasse, Borgergade 3, 7200 Grindsted, medtaget for det tinglyste beløb , , , ,98 0,00 0, ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 3: Udlæg til Experian A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København 0, tinglyst i april 2013, medtaget for det tinglyste beløb , , , ,00 0,00 0, , ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 4: Udlæg til Nsales A/S, Kornmarksvej 22, 2605 Brøndby, tinglyst i november 2014, medtaget for det tinglyste beløb , , , ,98 0,00 0, , ,00 i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 5.: Udlæg til A/S Dansk Shell, Rued Langgaards Vej 6,5, 2300 København S, tinglyst 1 november 2014, medtaget for det tinglyste beløb , , , ,98 0,00 0, ,00 i3-973,oo i alt ved budsum kr. Hæftelse nr. 6: Udlæg til Advokatfirmaet Frank I/S Torvegade 8, 8850 Bjerringbro, tinglyst i april 2015 for kr ,00. Anmeldt med , , , , ,oo 0,00 0, ,84 Hæftelse nr.: i alt ved budsum kr , , , ,84 Transport i alt ved budsum kr.

5 Afslutningsside PANT- OG UDLÆGSHAVERE I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt. yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag m.v. 1. Fordring opgjort pr. auktionsdagen 2. Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter 3. Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget. 4. Hæftelser der kræves indfriet. Transport l, , , ,84 Hæftelse nr. 7: Udlæg til TS Abonnementservice ApS, Viskum Skovvej 3, 8830 Tjele, tinglyst i september 2015 for kr ,00. Medtaget for det tinglyste beløb ,00 0,00 0, ,00 i alt ved budsum , , , ,84 A. Total kr , , , ,84 B. Størstebeløbet, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B: Heraf kontant at betale inden 4 uger: Gæld, der kan overtages (størstebeløbet - kontantbeløbet): , ,16 0,00 om art og afvikling oplyses: Kontant inden 4 uger Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer og gebyrer m.v.) b. rettighedshavernes mødesalærer m.v. De under a og b nævnte beløb er anslået ud fra det under sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud, jfr. nedenfor. c. restancer vedrørende: kr. kr. 1. ejendomsskatter kr. 2. vejbidrag m.v. kr. 3. kloakbidrag m.v. kr , ,00 4- andre offentlige bidrag kr. 5. vandafgifter kr. 6. brandforsikringsbidrag kr. 7- krav i h.t. leje- eller brandsikringslovgivningen kr. 8. andet, jfr. specifikation kr ,44 9- befordring panthavere kr. (anslået) 0,00 lo.administrationsregnskab kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside, u ^ t ø ^ Denne salgsopstilling er udarbejdet den 11. april 2016 af Christa Westergaard f ADVOKATHUSET

6 J, n r " Ejendommen: Tjørnevej 2 OPGØRFT SF ADVOKATHUSET af størstebeløbet, der skal betales af auktionskøber udover budsummen ved en budsum stor kr (vurderingen) Rekvirentens inkasso-, udlæas- na ai.ktionsnmlcnxtningor.. Inkassoomkostninger Fogedgebyr Tilkendt mødesalær i fogedretten Gebyr indgivelse af auktionsbegæring Gebyr ejendomsdatarapport Kopiering salgsopstilling Statstidende Itvang.dk Rekvirentens kørsel til besigtigelse, fremvisning og 1. auktion 193 km a kr. 4,54 Rekvirentsalær Ialt kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr ,00 360,00 500,00 800,00 325, ,00 187, ,00 kr. 876,22 kr ,00 kr ,72 Størstebeløbet: Rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger Rettighedshavernes mødesalær Ejendomsskatter Brandforsikring Befordring panthavere (anslået) Administrationsregnskab (forbehold for yderligere) STØRSTEBELØB IALT Beregning af rekinrentsalfi>r.> Kontantværdi (vurdering) 25% tillæg "= beregningsgrundlag 0,6% af beregningsgrundlag Forhøjes med kr ,00 "+ 25 % moms Rekvirentsalær kr ,72 kr ,00 kr ,44 kr. kr. kr. kr ,16 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,oo kr ,00

7 m ADVOKATHUSET' FUNCH & NIELSEI Sikkerhedsstillelse: Størstebeløb Restancer, jfr. hæftelse ^ ,i6 1/4 afde hæftelser der kan kræves indfriet, ,98 kr ,00 Ialt Afrundet til ,14 kr ,00 Hertil kommer stempel: 0,6 % afbudsummen + størstebeløbet, tinglysningsafgift kr ,00, auktionsafgift 0,5% afbudsummen + størstebeløbet, gebyr for udskrift kr. 175,00, salær til advokat for berigtigelse af auktionsadkomst m.v.

8 TINGBOGSATTEST Udskrevet: :09:49 EJENDOM: Adresse: Samlet areal: Heraf vej: BFE-nummer: Appr.dato: Landsejerlav: Matrikelnummer: Areal: Heraf vej: Retskreds: Tjørnevej Skals 838 m2 0 m Skals By, Skals 0022an 838 m2 0m ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: CPR: Ejerandel: Marianne Fjordside Barton **** 1/1 Kontant købssum: Købesum i alt: DKK DKK HÆFTELSER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: :09:49

9 Dokument type: Hovedstol: Rente: Realkreditpantebrev DKK var OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Pantebrev med rentetilpasning KREDITORER: Navn: CVR: Totalkredit A/S DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rente: Ejerpantebrev DKK 7,75 SENEST PÅTEGNET: Dato: :47:31 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Konverteret til digital pantebrev: Beskrivelse: Ja Ja Ejerpantebrev med medd KREDITORER: Navn: CPR: Marianne Fjordside Barton **** MEDDELELSESHAVERE: Navn: CVR: Den Jyske Sparekasse / J -.^TCI-P:/rh-l.'i!..'i ei...:.. Fuldmagtshaver: CVR: Den Jyske Sparekasse Borgergade Grindsted :09:49 Side 2 af 8

10 Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Opr lyst for Dkk pantebrev UNDERPANT: Dato/løbenummer: Prioritet: Underpantsbeløb: Underpanthavere: DKK Den Jyske Sparekasse DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: EXPERIAN A/S ibitorer: Navn: CPR: Marianne Fjordside Barton **** ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokumenttype: Hovedstol: Kreditor: Realkreditpantebrev DKK Totalkredit A/S Ejerpantebrev DKK Marianne Fjordside Barton :09:49 Side 3 af 8

11 BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: O DKK Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: NSALES A/S DEBITORER: Navn: CPR: Marianne Fjordside Barton **** ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokumenttype: Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Kreditor: Totalkredit A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokumenttype: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Kreditor: Marianne Fjordside Barton Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Hovedstol: DKK Kreditor: EXPERIAN A/S BETALT 0 DKK :09:49 Side 4 af 8

12 Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: A/S DANSK SHELL DEBITORER: Navn: CPR: Marianne Fjordside Barton **** ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokumenttype: Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Kreditor: Totalkredit A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokumenttype: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Kreditor: Marianne Fjordside Barton Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Hovedstol: DKK Kreditor: EXPERIAN A/S Dato/løbenummer: Prioritet- 4 Hovedstol: DKK Kreditor: NSALES A/S TINGLYSNINGSAFGIFT: 0 DKK. I Vi: Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Udlæg DKK :09:49 Side 5 af 8

13 Rentesats: 0% KREDITORER: Navn: CVR: Advokatfirmaet Frank l/s DEBITORER: Navn: CPR: Marianne Fjordside Barton **** ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokumenttype: Realkreditpantebrev Hovedstol: DKK Kreditor: Totalkredit A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokumenttype: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Kreditor: Marianne Fjordside Barton Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Hovedstol: DKK Kreditor: EXPERIAN A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Hovedstol: DKK Kreditor: NSALES A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Hovedstol: DKK Kreditor: A/S DANSK SHELL TILLÆGSTEKST: Ideel andel Alene lyst i debitors tilhørende ideelle andel. E ETALT 0 DKK :09:49 Side 6 af 8

14 DOKUMhra Dato/løbenummer: Prioritet: Dokument type: Hovedstol: Rentesats: Udlæg DKK 0% KREDITORER: Navn: CVR: TS ABONNEMENTSERVICE ApS DEBITORER: Navn: CPR: Marianne Fjordside Barton **** ANMÆRKNINGER: Dato/løbenummer: Prioritet: 1 Dokumenttype: Rea Ikred itpa ntebre v Hovedstol: DKK Kreditor: Totalkredit A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokumenttype: Ejerpantebrev Hovedstol: DKK Kreditor: Marianne Fjordside Barton Dato/løbenummer: Prioritet: 3 Hovedstol: DKK Kreditor: EXPERIAN A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 4 Hovedstol: DKK Kreditor: NSALES A/S Dato/løbenummer: Prioritet: 5 Hovedstol: DKK Kreditor: A/S DANSK SHELL Dato/løbenummer: Prioritet: 6 Hovedstol: DKK Kreditor: Advokatfirmaet Frank l/s :09:49 Side / af 8

15 BETALT TINGLYSNINGSAFGIFT: O DKK SERVITUTTER Der findes ingen servitutter på ejendommen ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0791 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 69 F :09:49 Side 8 af 8

16 Ejendomsvurdering Detaljerede vurderingsoplysninger for 2014 Adresse: Vurderingsår: Kommune: Vurderingskreds: Benyttelse: Matrikel: Ejendomsværdi: TJØRNEVEJ 2 (8832), 8832 SKALS 2013 Kopi VIBORG Ejendomsnr.: MØLDRUP Beboelse Lejligheds antal: 22 AN, SKALS BY Grundareal: Grundværdi: Vis "Grundværdispecifikationer" Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft Vis tidligere vurdering Grundværdispecifikationer: Nr. Prisbetegnelse Areal/Enhed Enhedsbeløb Total 01 Kvmpris standard Byg retpris standard i 03 Nedslag 2 1 / 2 % reduktion 0 I alt: 140 kr kr kr kr kr kr kr. Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft: Ejendomsværdi 2001: kr. Ejendomsværdi 2002: kr Ejendomsværdiskatteloftet beregnet på grundlag af 2002: kr. Vis tidligere vurdering

17 o EJENDOMS DATA RAPPORT Rapport købt 18/ Rapport færdig 18/ For ejendommen Tjørnevej 2, 8832 Skals Ejendommens adresse: Tjørnevej 2,8832 Skals M a t r ' n r 22an Skals By, Skals Grundareal 838 m? Ejendomsnummer: Kommune: Ejerforhold: VIBORG KOMMUNE, Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal: 156 m 2 Anvendelse: Antal værelser: Antal bygninger: Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). g > Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 22an Skals By, Skals ERHVERVSSTYRELSEN Rapport-ID: a068f249-f021-42e5-98cc-45ec7c954e1 d

18 EJENDOMS DATA RAPPORT Tjørnevej Skals Rapport købt 18/ Rapport færdig 18/ Indhold Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten. Resumé Uddybning af enkelte svar Økonomi Ejendomsskat (grundskyld)... Ejendoms- og grundværdi... Forfalden gæld til kommunen Planer Zonestatus Kommuneplaner. Varmeforsyning.. Vand Aktuelle afløbsforhold. Aktuel vandforsyning. Spildevandsforhold Grundvand - Drikkevandsinteresser Jordforurening Lettere jordforurening..., Bygge- og beskyttelseslinier Kirkebyggelinjer Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten. Ordforklaring - ejendomsoplysninger Følgende bilag kan hentes: BBR-meddelelsen Ejendomsskattebillet Vurderingsmeddelelse Forfalden gæld til kommunen Vejforsyning Jordforureningsattest Side 2 af 19

19 Resumé Bygninger BBR-meddelelsen Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen? i s c e hii ao J 8 Energimærkning S ^ S Æ S W ^ i e E j e n d o m e n ta«eno 8«e ner 6 t ø t e Tilstandsrapport Findes der en tilstandsrapport for ejendommen? M o l J Elinstallationsrapport Findes der en elinstallationsrapport for ejendommen"? M oi J Byggesag Er der igangværende byggesag for ejendommen? M o i J Byggeskadeforsikring Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikrinq? Olietanke Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen? Mpi y e j M 0 I J Fredede bygninger Er der registreret fredede bygninger på ejendommen? J Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?... c oqq w Statstilskud efter stormfald Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning af skov efter stormfald'? Ejendomsskattebillet Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen? «, h ii a o J 8 M Pi J Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurderinq?... i pnn nnn irr i ^uu.uuukr. Vurderingsmeddelelse Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?.. i,, p h i> a o 1 8 ' Forfalden gæld til kommunen Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen oq dermed overtages af køberen? i h i Oplysninger er indhentet d. 18. marts J a s e D l l a 8 Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber. Huslejenævnssager Er der registreret én eller flere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendommen'? Nej Arbejderbolig Er ejendommen betegnet som arbejderboliq?.,.. H a 1 e j Jordrente Side 3 af 19

20 Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? M P; Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret lor ejendommen?... Lokalplaner Foreligger d der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen? ' Rv7nnp \ ej Kommuneplaner Kommuneplaner, J Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyninqsforbud? [a Vejforsyning Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen? Sp hilap s ' Hovedstadsområdets transportkorridorer Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets transportkorridorer? Vand "~ N Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?.. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg 8 Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?... Privat, alment vandforsyninpsanlæp 5 B Påbud/dispepsationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen undes der pa ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller qivet kogeanbefaling? N J Spildevandsforhold i^ælpå Er der på ejendomr e j end., rnen - registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold? Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et omr_._. område med drikkevandsinteresser? Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Er ejendommen beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde? Jordforurening Jordforureningsattest Findes der jordforureningsattest for ejendommen? Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet? i a i a Npi i a c P h^p s ' ' 1 J la Påbud iht. jordforureningsloven Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordforureningsloven i arealinformationssystemet (DAI)? Natur, skov og landbrug M pj J Side 4 af 19

21 Fredskov Er ejendommen pålagt fredskovspligt? Majoratsskov Er der noteret majoratsskov på ejendommen? M E I Nei Beskyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? \ ei De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for yderligere information. Internationale naturbeskyttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde på ejendommen? Landbrugspligt Er ejendommen pålagt landbrugspligt? Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen? Bygge- og beskyttelseslinier Skovbyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? Sø- og åbeskyttelseslinjer Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? Klitfredningslinje Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje? Strandbeskyttelseslinje Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje? Beskyttede sten- og jorddiger Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? Nei tøj tøj tøj Nei i a tøj tøj Mei Side 5 af 19

22 Økonomi Ejendomsskat (grundskyld) Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen? Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag kr. S k a t t 6 å r 2016 K 0 m m u n e VIBORG KOMMUNE. G r U P d S k y l d kr. Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug Grundskyld af værdi af stuehus q k r q k f Dækningsafgift, erhvervsejendomme 0 k r Dækningsafgift af forskelsværdi q k r Dækningsafgift af grundværdi 0 k r Dækningsafgift af grundværdi (statsejendomme) Ska,iaB Kontaktoplysninger g k f II "sz3b.x te Administrativ myndighed Økonomi Kommunen Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Ejendomsvurderingen er et skon, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2V2 procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra kr. Vurderingsår ZQ]A Dato for seneste vurdering eller ændring Ejendomsværdi kr. G r U n d v æ r d i kr. F r a d r a 9 Okr. Stuehus grundværdi, 0 kr. Stuehusværdi 0 kr. Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring a d r e s s e Økonomi Det lokale skattecenter Du kan se adressen for det lokale skattecenter på vurderingsmeddelelsen. Forfalden gæld til kommunen Side 6 af 19

23 Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af køberen? Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber." Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bor rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse. Er der forfalden gæld på ejendommen? Forfalden gæld i alt Ja kr Gælden er opgjort pr, Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen Forfalden gæld bilag Nej Se bilag: 20/IDORB Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Gældsposter vedrørende: Renter Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype ] 0g qq k r Gældsposter vedrørende: Rykker Ejendomsskat Krav i alt vedrørende denne gældstype kr Planer Zonestatus Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen? Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens 34. Byzone Zonestatus: Byzone Matr.nr. 22an Skals By, Skals Andel af matrikel dækket af zonen 100 % Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring Planer Kommunalbestyrelsen Kontakt egen kommune Kommuneplaner Kommuneplaner Side 7 af 19

24 Kommuneplaner, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplaner, vedtagne Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning, idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn - fx bygningsbevaringshensyn Kommuneplan: Kommuneplan Planens navn Kommuneplan K o m m u n e Viborg P l a n s t a, u s Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument U n k Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kontaktoplysninger - forklaring Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften af PlansystemDK kontaktes systemets hotline på eller telefon A d r e s s e Langelinie Allé 17, 21 København 0 Telefonnummer adresse www adresse Temakommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Temakommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Temakommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Temakommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplanramme, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplanramme, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Side 8 af 19

25 Kommuneplan: Skals Blandede boliger Planens navn Skals Blandede boliger Plannummer SKAL B4 04 Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører K o m m u n e Navn på plandistrikt Viborg 5 k ai s P l a n s t a t u s Vedtaget Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Generel anvendelse Planzone. Fremtidig planzone Boligområde /zone og landzone Byzone Notat om generel anvendelse.. B4 Blandede boliger Maks bebyggelsesprocentåben-lav 30 %, tæt-lav 40%, Ovrig anvendelse 40% Maks etageantal: 2 Maks byggehøjde: max. 8'/ 2 m Boligtype inkl. fællesanlæg: Kun: åben-lav og tæt-lav Detailhandel jf ramme for detailhandel: I nogle tilfælde enkeltstående dagligvareog udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning. Enkeltstående dagligvare- og udvalgsvarebutikker til områdets daglige forsyning efter kriterier i retningslinje 2. Mindre liberale erhverv, mindre lokale restauranter og enkeltstående butikker kan indpasses i boligområ-der, hvis de opfylder nedenstående kriterier: Der skal være et naturligt lokalområde at forsyneder skal være god infrastruktur og tilgængelighed for alle. Funktionen kan kun placeres langs det primære vejnet, dvs ikke internt i egentlige boligområder eller langs interne veje. Funktionen må ikke medføre væsentlige gener i form af støj og trafik. Funktionen skal kunne tilpasses områdets bymiljø, bygningsstruktur og by- og bygningsmæssige sammenhænge. Der gælder i øvrigt særlige kriterier for indpasning af enkeltstående butikker i forhold til andre butikker jf. retningslinje 2 om detailhandel. Almen service: Kun daginstitutioner som bornehave og lignende samt mindre døgninstitutioner, der kan indpasses i boligområder. Liberale erhverv: Kun erhverv i egen bolig tilladt jf. definition, kun liberale erhverv, der kan indpasses i områdets karakter jf. rammer for detailhandel Egentlige erhverv: Nej Øvrige formål: Kun mindre lokale restaurationer, der kan indpasses i områdets karakter jf. detailhandelsbestemmelser samt mindre tekniske anlæg. Restauranter, spillesteder, beværtninger, bodegaer, diskoteker og forlystelser kan kun indpasses i områder, hvor de ikke medfører støj- og lugtgener for de omkringboende. Vejledende miljøklasser: MK 1-2. Der kan jf. retningslinje 2 indpasses lokale butikker i op til miljøklasse 3 i boligområder og butikker i miljøklasse 4 i centerområder (butikker med natlevering), hvor de ikke medfører væsentlige støjgener for de omkringboende. Fremtidig zonestatus: Byzone Notat, andet Særbestemmelser: Etageantal: Maks. 1 Vz etager Link til plandokument y n k Matr.nr. 22an Skals By, Skals Andel af matrikel dækket af plan. 100 % Kommuneplanstrategi, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplan: Udviklingsstrategi 2015 Planens navn Udviklingsstrategi 2015 Plannummer Udviklingsstrategi 2015 Kommune V i b o r g P l a n s t a, u s Omfang af revision Forslag Fuld revison Dato for offentliggørelse af planforslag Dato for start på offentliggørelsesperioden Dato for slut på offentliggørelsesperioden Link til plandokument Side 9 af 19

26 Kommuneplanstrategi, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplan: Udviklingsstrategi 2011 Planens navn Kommune Planstatus Omfang af revision Dato for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Link til plandokument Udviklingsstrategi 2011 Viborg Vedtaget Fuld revison Link Kommuneplantillæg, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vvm, forslag Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Kommuneplantillæg, vvm, vedtaget Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne" Planer Varmeforsyning Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud?. Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen. a Forsyningsområde, vedtaget Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt: forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe. Er matrikelnummeret beliggende i et forsyningsområde? ja Varmeforsyning: Skals Fjernvarme - Fjernvarme Navn på forsyningsområde Forsyningsform Forsyningsselskab Skals Fjernvarme Fjernvarme SKALS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Matr.nr. 22an Skals By, Skals Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen i oo Side 10 af 19

27 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kontaktoplysninger - forklaring. Kommunen Kontakt egen kommune Område med forsyningsforbud, vedtaget Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt. dispensationer fremgår ikke af denne registrering. Er matriklen beliggende i et område med forsyningsforbud? j a Varmeforsyning: Skals Fjernvarme - El Navn på område med forsyningsforbud Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? Skals Fjernvarme ril Matr.nr. 22an Skals By, Skals Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen i oo Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kommunen Område med tilslutningspligt, vedtaget Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forblivelsespligt til den kollektive varmeforsyning i området. Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forblivelsespligt? Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen?... Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes. Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt bortledes i ét og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den made spildevandet behandles. Matr.nr. 22an Skals By, Skals Afløbsforhold. Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed. Kommunen Side 11 af 19

28 Vand Aktuel vandforsyning Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? vandforsyningsanlæg privat, alment Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning. Matr.nr. 22an Skals By, Skals Vandforsyning p fj v a t, alment vandforsyningsanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Spildevandsforhold Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold? ja Spildevandsforhold for ejendommen Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil de fremgå her. Matr.nr. 22an Skals By, Skals Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kloakopland, vedtaget Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland? ja Spildevandsplan: C3 - Separatkioakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning) Navn på område med kloakopland C3 Eksisterende kloaktype Separatkioakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning) Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor ejendommen er beliggende? Nej Matr.nr. 22an Skals By, Skals Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen (%) 100 Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Kloakopland, forslag Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering. Side 12 af 19

29 Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?. Nej Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget Som udgangspunkt er der tilslutningspligt til offentlig spildevandsforsyning. Denne oplysning svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kontaktoplysninger - forklaring Kommunen Kontakt egen kommune Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist? Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Renseklasse Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skal opfylde. Renseklassekravet er kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet. Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse?. Nej Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Vand Kommunen Grundvand - Drikkevandsinteresser Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og "Områder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: 1. Det fremtidige drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med et stort antal forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinteresser (OD) er områder, hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinteresser (OBD), men disse udpeges ikke længere. j a Matr.nr. 22an Skals By, Skals Er matriklen beliggende i et område med drikkevandsinteresser? Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal j a L; n k Områder på matriklen: Type af omrade Områder med drikkevandsinteresser Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 13 af 19

30 Jordforurening Lettere jordforurening Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?. Her oplyses, om ejendommen ligger i et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Hvis ejendommen er omfattet af lettere forurening, kan der være anmeldepligt ved større jordflytning. Matr.nr. 2Zan Skals By, Skals Er matriklen beliggende i et større område klassificeret som lettere forurenet? j a Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal L i n k Områder på matriklen: T y p e Områdeklassificering Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Bygge- og beskyttelseslinier Kirkebyggelinjer Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? J a Kirkebyggelinjen er en 300 m beskyltelseszone målt fra kirkebygningen. Linjen skal sikre, at der ikke opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Matr.nr. ZZan Skals By, Skals Er matriklen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? j a Se kort for matriklen på Danmarks Miljøportal L i n k Kontaktoplysninger Administrativ myndighed Kommunen Side 14 a* 19

31 Om ejendomsdatarapporten Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på et spørgsmål og evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten. Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil (pdf) til elektronisk visning eller udskrift. Du får besked pr /sms, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport. Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke fremgår af ejendomsdatarapporten. Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen findes i Appendiks. BBR-meddelelse Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Vurderingsmeddelelse Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Energimærke Kort over vejforsyning Jordforureningsattest Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer) Ordforklaring - ejendomsoplysninger BBR-meddelelsen BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen. Energimærkning Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent. Tilstandsrapport En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Elinstallationsrapport En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatørvirksomheds gennemgang af bygningens elinstallationer under huseftersynsordningen. Rapporten giver en professionel og objektiv gennemganq af elinstallationernes tilstand. Side 15 af 19

32 Byggesag En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis). Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres ikke i BBR. Byggeskadeforsikring Siden 1. april 2008 har professionelle bygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af byggeskadeforsikring, vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1-års og 5-års eftersyn. Olietanke Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret (BBR). Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i sig selv er en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra ejendommen. Fredede bygninger Der er ca fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse. Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Ejendomsskat (grundskyld) Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag. Statstilskud efter stormfald Staten kan efter ansøgning yde tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme. Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald. Ejendomsskattebillet En ejendomsskattebillet indeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.), som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebilletten kan også indeholde andre afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendoms- og grundværdi Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT vurderingen nedsat med 2Vi procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra Vurderingsmeddelelse Ejendomsvurderingen, som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, sender SKAT ikke automatisk en ny vurderingsmeddelelse. Derfor KAN vurderingsmeddelelsen for private ejendomme være fra 2011 og for erhvervsejendomme fra Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi". Forfalden gæld til kommunen Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vejvedligeholdelse og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens 4 og en række sektorlove. Huslejenævnssager I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen. Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse. Side 16 af 19

33 Arbejderbolig Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til kob af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen. jordrente Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber af ejendommen. Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afloses ved indbetaling af en afløsningssum. Zonestatus Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer. Lokalplaner Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan - efter nabohøring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Kommuneplaner Kommuneplanen omfatter en periode pa 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. Varmeforsyning Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform. der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligt/forblivelsespligt til en forsyningsform samt om eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el). Vejforsyning Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje. Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse. Hovedstadsområdets transportkorridorer Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planloven. Det betyder, at de respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng. Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner. Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen. Aktuel vandforsyning Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment vandforsyningsanlæg. Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på offentliggørelse og videregivelse af visse oplysninger på vandforsyningslovens område til den fælles offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter. Grundvand - Drikkevandsinteresser Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Grundvand - Nitratfølsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet mod nitratforurening. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et nitratfølsomt indvindingsområde, kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen. Side 17 af 19

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K

For ejendommen Bredgade 29, 1, 1260 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 192 Sankt Annæ Øster Kvarter, København Grundareal... 495 m² Ejendomsnummer:... 805476 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 2 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C

For ejendommen Munke Mose Allé 7, 5000 Odense C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 41c Vestermarken, Odense Jorder Grundareal...3480 m² Ejendomsnummer:...171532 Kommune:... Odense Kommune Ejerforhold:... Forening, legat eller selvejende

Læs mere

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg

For ejendommen Stubbevangen 11, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 20er Sørup, Svendborg Jorder Grundareal...1711 m² Ejendomsnummer:...102147 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande

For ejendommen Ejstrupholmvej 1, 7330 Brande For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...5eæ Brande By, Brande Grundareal...9274 m² Ejendomsnummer:...004435 Kommune:... Ikast-Brande Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov

For ejendommen Byggebjerg 25, 6534 Agerskov For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...021470 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn

For ejendommen P A Wedels Vej 2, ST, 5881 Skårup Fyn For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...073287 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens samlede areal:... 372 m² Anvendelse:...

Læs mere

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV

For ejendommen Bavnehøj Allé 36, ST, 2450 København SV For ejendommen, 2450 København SV Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 18au Valby, København Grundareal...3099 m² Ejendomsnummer:...039897 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel

Læs mere

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S

For ejendommen Hf. Elmebo 46, 2300 København S For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 49 Sundby Overdrev, København Grundareal... 22334 m² Ejendomsnummer:...477983 Kommune:... Københavns Kommune Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet

Læs mere

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg

For ejendommen Gyldenbjergsvej 29, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...70l Sørup, Svendborg Jorder Grundareal... 671 m² Ejendomsnummer:...035822 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia

For ejendommen Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 75æ Fredericia Kobbeljorder Grundareal... 240 m² Ejendomsnummer:...144451 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K

For ejendommen Østergade 17, 4, 1100 København K For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 15 Øster Kvarter, København Grundareal... 379 m² Ejendomsnummer:...824985 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 6 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding

For ejendommen Kløvkærvej 6, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13gz Seest By, Seest Grundareal...6200 m² Ejendomsnummer:...076132 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 17, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 7hh Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 342 m² Ejendomsnummer:...073996 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal

For ejendommen Østergade 27A, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ev Sindal By, Sindal Grundareal...1782 m² Ejendomsnummer:...033274 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand

For ejendommen Gammel Køge Landevej 857, 2665 Vallensbæk Strand For ejendommen, 2665 Vallensbæk Strand Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 23b Vallensbæk By, Vallensbæk Grundareal...4000 m² Ejendomsnummer:...013860 Kommune:... Vallensbæk Kommune Ejerforhold:...Staten

Læs mere

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå

For ejendommen Østergade 23, 8870 Langå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14d Laurbjerg By, Laurbjerg Grundareal... 930 m² Ejendomsnummer:...018114 Kommune:... FAVRSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby

For ejendommen Gyldenløvesvej 46, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63m Nr. Uttrup By, Hvorup Grundareal...1275 m² Ejendomsnummer:...614371 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup

For ejendommen Sankt Ibs Alle 79, 2630 Taastrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...7hr Høje-Taastrup By, Rønnevang Grundareal... 219 m² Ejendomsnummer:...074623 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013

Resumé. Skolevej 53 6430 Nordborg. Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408. Rapport købt 26/9 2013 Resumé Rapport-ID: 04f70aa7-c211-4ba0-b3e2-dc2dc0cff408 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet

Læs mere

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted

For ejendommen Græsgangen 1, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:... 125383 Kommune:... Ringsted kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessentskab) Antal matrikelnumre:... 2

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...006841 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup

For ejendommen Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2a Sønderup By, Sønderup Grundareal...1816 m² Ejendomsnummer:...007439 Kommune:...Rebild Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...004025 Kommune:... Mariagerfjord Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

For ejendommen Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V For ejendommen, 1654 København V Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 630 Udenbys Vester Kvarter, København Grundareal...1204 m² Ejendomsnummer:...009408 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den

Læs mere

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C

For ejendommen Bülowsvej 28A, 3, 1870 Frederiksberg C For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13aa Frederiksberg Grundareal... 804 m² Ejendomsnummer:... 253109 Kommune:... FREDERIKSBERG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 3 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse

For ejendommen Højstrupvej 1, 4200 Slagelse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9 Slagstrup, Slagelse Jorder Grundareal... 12112 m² Ejendomsnummer:...024110 Kommune:...SLAGELSE KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 40ax Stenløse By, Stenløse Grundareal... 16783 m² Ejendomsnummer:...015321 Kommune:... EGEDAL KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør

For ejendommen Esrumvej 251, 3000 Helsingør For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1g Teglstrup Hegn, Hellebæk Grundareal...2792 m² Ejendomsnummer:...251530 Kommune:... HELSINGØR KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:...

Læs mere

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft

For ejendommen Silkehalevej 21, 8400 Ebeltoft For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 12em Boeslum By, Dråby Grundareal... 1200 m² Ejendomsnummer:... 012169 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde

For ejendommen Dyrehegnet 7, 2740 Skovlunde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17as Skovlunde By, Skovlunde Grundareal... 761 m² Ejendomsnummer:... 149974 Kommune:... Ballerup Kommune Ejerforhold: Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ

For ejendommen Løvenholmvej 2A, 8930 Randers NØ For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1nk Bjellerup Ladegård, Dronningborg Grundareal...5061 m² Ejendomsnummer:...025155 Kommune:... RANDERS KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 110 Ejendomstype:...

Læs mere

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

For ejendommen Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39u Lindholm By, Lindholm Grundareal... 579 m² Ejendomsnummer:...299890 Kommune:... AALBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg

For ejendommen Nødebo Skovvænge 30, 3480 Fredensborg For ejendommen, 3480 Fredensborg Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3bn Nødebo By, Nødebo Grundareal...1200 m² Ejendomsnummer:...073585 Kommune:... HILLERØD KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller

Læs mere

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1

Retten i Hjørring, Retssal J, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring Rekvirent, hæftelses nr.: 1 Ny auktion: Mandag, den 7. september 2015 kl. 11.00. Budsummen på 1. auktion var kr. 250.000,00. Fogedrettens AS nr.: AUKT-130/2015 J.nr.: 576-97033 MK/BS Ejendommens matr.nr.: 29-as Ålbæk, Råbjerg Salgsopstilling

Læs mere

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg

For ejendommen Færgevej 39, 6430 Nordborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...279 Mjels, Oksbøl Grundareal...6860 m² Ejendomsnummer:...013461 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring

For ejendommen Rakkebyvej 224, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 34f Rakkeby By, Rakkeby Grundareal...9644 m² Ejendomsnummer:...028887 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal

For ejendommen Græsvængevej 10, 5960 Marstal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 17i Kragnæs, Marstal Grundareal...1246 m² Ejendomsnummer:...001488 Kommune:... ÆRØ KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen P.N. Lagonis Vej 1, 6500 Vojens For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 198 Vojens Ejerlav, Vojens Grundareal...4664 m² Ejendomsnummer:...017746 Følgende oplysninger mangler fortsat at blive leveret til din rapport: Spildevandsplan

Læs mere

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning

For ejendommen Hovedvejen 161, 8723 Løsning For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...45b Ølsted By, Ølsted Grundareal...2788 m² Ejendomsnummer:...006024 Kommune:... HEDENSTED KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Enhedens samlede areal:... 167

Læs mere

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække

For ejendommen Staushedevejen 45, 6622 Bække For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...045685 Kommune:... VEJEN KOMMUNE Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang

For ejendommen Jernbanegade 13, 8882 Fårvang For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...25a Fårvang By, Tvilum Grundareal...2551 m² Ejendomsnummer:...003206 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup

For ejendommen Hingeballevej 8, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...027736 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013

Toldbodgade 17 4800 Nykøbing F. Rapport købt 11. marts 2013 Læsevejledning Toldbodgade 17 Læsevejledning Ejendomsdatarapporten indeholder oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med ejendomshandel. Oplysningerne indhentes fra offentlige registre, og ved at

Læs mere

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding

For ejendommen Vranderupvej 15, 6000 Kolding For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ed Seest By, Seest Grundareal... 22719 m² Ejendomsnummer:...218565 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejendomstype:... Bygning på matrikel (lejet grund) Ejerforhold:...

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed J.NR. 19708 Ejendommens matr.nr.: 1478 og 1479 Sundbyøster, København lejl. 40. Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3

Auktionssted: Københavns Byret, Hestemøllestræde 6. 1.sal, 1464 København K, mødelokale 11 Rekvirent, hæftelses nr.: 2 og 3 J.NR. 19716 Ejendommens matr.nr.: 2ft Kastrup By, Kastrup lejl. 34. beliggende: Tilhørende: boende: Auktionstidspunkt: Kastruplundgade 68, 1. th, 2770 Kastrup Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion

Læs mere

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed

Retten i Glostrup, Retsal 301, Stationsparken 27, 2600 Glostrup. Etageboligbebyggelse (flerfamilieshus) beboelseslejlighed Salgsopstilling J.NR. 19860 Ejendommens matr.nr.: 83h Hvidovre By, Hvidovre lejl. 6 (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening beliggende:

Læs mere

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup

For ejendommen Skolevej 17, 8654 Bryrup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3cy Velling By, Bryrup Grundareal... 557 m² Ejendomsnummer:...024346 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund

For ejendommen Hejnsvigvej 12, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1b Grene By, Grene Grundareal... 29760 m² Ejendomsnummer:...000509 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen

Læs mere

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå

For ejendommen Østergade 18, 9760 Vrå For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1kø Nr. Vrå By, Vrå Grundareal... 901 m² Ejendomsnummer:...030709 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro

For ejendommen Husbondvej 64, 8850 Bjerringbro For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8b Vindum By, Vindum Grundareal...3034 m² Ejendomsnummer:...203329 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser,

Læs mere

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia

For ejendommen Oldenborggade 7, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...082235 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 3 Antal enheder:...

Læs mere

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg

For ejendommen Rosenvej 41, 6400 Sønderborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...352 Ullerup Ejerlav, Ullerup Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...014540 Kommune:... Sønderborg Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal

For ejendommen Frederikshavnsvej 1, 9870 Sindal For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...034017 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 5 Antal bygninger:... 4

Læs mere

For ejendommen Spjellerupvej 45, 4640 Faxe

For ejendommen Spjellerupvej 45, 4640 Faxe For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 24b St. Torøje By, Smerup Grundareal...1221 m² Ejendomsnummer:...008696 Kommune:... Faxe kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse

For ejendommen Fittingvej 32, 6623 Vorbasse For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4al Fitting By, Vorbasse Grundareal...9105 m² Ejendomsnummer:...000378 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø

For ejendommen Langøgade 1, 4 TV, 2100 København Ø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4417 Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal... 632 m² Ejendomsnummer:...858359 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 20 Ejendomstype:...

Læs mere

Ejendommens adresse:...!"#$%&%" Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...!

Ejendommens adresse:...!#$%&% Grundareal... Ejendomsnummer:...3!4( Ejerforhold:...)++% Antal enheder:...! Ejendommens adresse:...!"#$%&%" DEFGHIGHJKLMNEIOFPIIQRSTFSGUVEGFSGWUXYSIZEVI 789:;?@A=B:9>A?AB8

Læs mere

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene

For ejendommen Vesterkøb 1, 2640 Hedehusene For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1t Kallerup Gde., Hedehusene Grundareal...3758 m² Ejendomsnummer:...091706 Kommune:... HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Ejerforhold:... Privat andelsboligforening

Læs mere

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K

v/kurator Bo Lauritzen, SJ Law Gl. Strand 34, 1202 København K J.NR. 20099 Ejendommens matr.nr.: 29e Ll. Heddinge By, Ll Heddinge beliggende: Tilhørende: boende: Korsnæbsvej 54, 4673 Rødvig Stevns F. J. Ejendomsinvest ApS under konkurs Salgsopstilling (købsnøgle)

Læs mere

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia

For ejendommen Stationsvej 82, 7000 Fredericia For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 13q Pjedsted By, Pjedsted Grundareal... 11705 m² Ejendomsnummer:...100683 Kommune:... Fredericia Kommune Ejerforhold:...Staten Antal bygninger:... 6

Læs mere

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup

For ejendommen Gl Dalsgårdvej 14, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...026402 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele

For ejendommen Over Viskumvej 6, 8830 Tjele For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 4g Over Viskum By, Viskum Grundareal... 11666 m² Ejendomsnummer:...218091 Kommune:... VIBORG KOMMUNE, Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev

For ejendommen Brobækvej 46, 7950 Erslev For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...11bb Solbjerg By, Solbjerg Grundareal... 612 m² Ejendomsnummer:...076073 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet

For ejendommen Eskerodvej 50, 8543 Hornslet For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 2b Hornslet By, Hornslet Grundareal... 13067 m² Ejendomsnummer:...021319 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg

For ejendommen Jessens Mole 9A, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...262a Svendborg Bygrunde Grundareal...2847 m² Ejendomsnummer:...044600 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted

For ejendommen Ryttermosevej 12, 3230 Græsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...008586 Kommune:...GRIBSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 83 m² Anvendelse:... Stuehus

Læs mere

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45

Ewalds Alle 23,1. tv., 6700 Esbjerg. 2016 Se vedhæftede ejendomsskattebillet 7-885,45 - h ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-36110487/AK Ejendommens matr.nr.: 1 d Hannerup by, Faster beliggende: Tilhørende: boende: Slumstrupvej 1, 6900 Skjern

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen

For ejendommen, Detaljeret information om ejendommen For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...21e Vonsild By, Vonsild Grundareal... 45050 m² Ejendomsnummer:...202046 Kommune:... KOLDING KOMMUNE Ejerforhold:...Staten Detaljeret information om ejendommen

Læs mere

For ejendommen Lygten 57, 3, 2400 København NV

For ejendommen Lygten 57, 3, 2400 København NV For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...1206 Utterslev, København Grundareal...2471 m² Ejendomsnummer:...353400 Kommune:... Københavns Kommune Ejerlejlighedsnummer:... 43 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels

For ejendommen Møllersmindevej 27, 7990 Øster Assels For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11e Sillerslev By, Ø. Assels Grundareal...1178 m² Ejendomsnummer:...071950 Kommune:... MORSØ KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er

Læs mere

For ejendommen Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted

For ejendommen Maltvedgårdsvej 2B, 4100 Ringsted For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...019497 Kommune:...Ringsted kommune Ejerforhold:...Staten Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information om ejendommen Matr.nr. 18r Benløse By,

Læs mere

For ejendommen Jernbanegade 25, 9800 Hjørring

For ejendommen Jernbanegade 25, 9800 Hjørring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 306 Hjørring Bygrunde Grundareal...1374 m² Ejendomsnummer:...014159 Kommune:...Hjørring Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Maevej 37, 5690 Tommerup

For ejendommen Maevej 37, 5690 Tommerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11h Tommerup By, Tommerup Grundareal... 40967 m² Ejendomsnummer:...012167 Kommune:... Assens Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab

Læs mere

For ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

For ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 9au Haarby By, Haarby Grundareal...2290 m² Ejendomsnummer:...009289 Kommune:... Assens Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende

Læs mere

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg

For ejendommen Kullinggade 31E, ST, 5700 Svendborg For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...543e Svendborg Bygrunde Grundareal...4728 m² Ejendomsnummer:...190209 Kommune:...SVENDBORG KOMMUNE Ejerlejlighedsnummer:... 1 Ejendomstype:... Ejerlejlighed

Læs mere

For ejendommen Mundbergs Alle 1, 7600 Struer

For ejendommen Mundbergs Alle 1, 7600 Struer For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...14id Struer Grundareal...3249 m² Ejendomsnummer:...096622 Kommune:... STRUER KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Enhedens

Læs mere

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde

For ejendommen Enø Kystvej 300, 4736 Karrebæksminde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...9c Enø, Karrebæk Grundareal...6290 m² Ejendomsnummer:...012778 Kommune:... Næstved Kommune Ejerforhold:... Anden primærkommune Antal samlet fast ejendomme:...1

Læs mere

For ejendommen Ellevvej 4, 8410 Rønde

For ejendommen Ellevvej 4, 8410 Rønde For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...025450 Kommune:... Syddjurs Kommune Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 117 m² Anvendelse:... Stuehus

Læs mere

For ejendommen Bavne Ager 1, 3250 Gilleleje

For ejendommen Bavne Ager 1, 3250 Gilleleje For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...013680 Kommune:...GRIBSKOV KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal matrikelnumre:... 2 Detaljeret information

Læs mere

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve

For ejendommen Sandvigsvej 2, 2670 Greve For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 14i Greve By, Greve Grundareal... 875 m² Ejendomsnummer:... 092564 Kommune:... GREVE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N

For ejendommen Rovsingsgade 63, 2200 København N For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København Grundareal...4718 m² Ejendomsnummer:...009791 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori

Læs mere

For ejendommen Mosede Landevej 56, 2670 Greve

For ejendommen Mosede Landevej 56, 2670 Greve For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...147644 Kommune:...GREVE KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal samlet fast ejendomme:...1 Antal matrikelnumre:...

Læs mere

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00

Ny auktion fredag, d. 17. juni 2016, kl. 10.00 ADVOKATHUSET^ # # H SEN Salgsopstilling Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 Højeste bud på 1. auktion kr. 135.000 J.NR. 02-36110489/AK Ejendommens matr.nr.: 24 i Sdr. Bork by, Sdr. Bork beliggende:

Læs mere

Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive. Retten i Viborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirent, hæftelses nr. : i.

Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive. Retten i Viborg, Retssal H, Klostermarken 10, 8800 Viborg Rekvirent, hæftelses nr. : i. ADVOKATHUSET FUNCH & NIELSEN Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 97522722 J.NR. 02-15754152/KB Ejendommens matr.nr. : 13 aq V. Børsting By, Vroue beliggende: Bundgårdsvej 7, Kjeldbjerg, 7800 Skive Tilhørende:

Læs mere

For ejendommen Ørderup Kirkevej 52, 6520 Toftlund

For ejendommen Ørderup Kirkevej 52, 6520 Toftlund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 39a Toftlund Ejerlav, Toftlund Grundareal...4454 m² Ejendomsnummer:...021320 Kommune:...TØNDER KOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af

Læs mere

Tilhørende: Henry Svenningsen og Majbrit Svenningsen boende: Humlevej 20, 2. TH, 7800 Skive Viborgvej 55, 7800 Skive

Tilhørende: Henry Svenningsen og Majbrit Svenningsen boende: Humlevej 20, 2. TH, 7800 Skive Viborgvej 55, 7800 Skive ADVOKATHUSET FUNCH & N I E L. S E N Resenvej 83, 7800 Skive tlf. 96 15 40 38 J.NR. 02-15754147/AK Ejendommens matr.nr.: 15 k Hvidbjergby, Hvidbjerg beliggende: Holstebrovej 438, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup

Læs mere

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge

IKKE KOMPLET RAPPORT For ejendommen Værftsvej 2, 4600 Køge For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...138264 Kommune:... KØGE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens samlede areal:... 907 m² Følgende oplysninger mangler

Læs mere

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup

For ejendommen Midstrupvej 20, 8620 Kjellerup For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...2b Hindbjerg By, Levring Grundareal... 70422 m² Ejendomsnummer:...027600 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme

Læs mere

For ejendommen, Detaljeret information om omfattede matrikelnumre

For ejendommen, Detaljeret information om omfattede matrikelnumre For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...015030 Kommune:... Haderslev Kommune Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen er beliggende Antal samlet fast ejendomme:...1 Antal matrikelnumre:...

Læs mere

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

For ejendommen Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 28c Povlsker Grundareal...9694 m² Ejendomsnummer:...132046 Kommune:...BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Ejendomstype:... Ejendommen har lejet dele af sin grund

Læs mere

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde

Dybendalsvej 11 4000 Roskilde Rapport-ID: 19b837a6-f078-4635-944a-465c968faed7 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

For ejendommen Skolevej 2, 4773 Stensved

For ejendommen Skolevej 2, 4773 Stensved For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 26n Stensby By, Kalvehave Grundareal... 830 m² Ejendomsnummer:...001362 Kommune:... VORDINGBORG KOMMUNE Ejerforhold:... Den kommune, hvori ejendommen

Læs mere

For ejendommen Bygmarken 1, 4684 Holmegaard

For ejendommen Bygmarken 1, 4684 Holmegaard For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 8qm Fensmark By, Fensmark Grundareal... 842 m² Ejendomsnummer:...035579 Kommune:... Næstved Kommune Ejerforhold:... Aktie-, anpart- eller andet selskab

Læs mere

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K

For ejendommen Store Kongensgade 75, 1264 København K For ejendommen, 1264 København K Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 63 Sankt Annæ Vester Kvarter, København Grundareal... 790 m² Ejendomsnummer:...530221 Kommune:... Københavns Kommune Ejerforhold:...

Læs mere

For ejendommen Sassvej 10, 2820 Gentofte

For ejendommen Sassvej 10, 2820 Gentofte For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 1eg Gentofte Grundareal... 616 m² Ejendomsnummer:...161202 Kommune:... GENTOFTE KOMMUNE Ejerforhold:... Privatpersoner eller interessentskab Enhedens

Læs mere

For ejendommen Kastanievej 2, 8641 Sorring

For ejendommen Kastanievej 2, 8641 Sorring For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr...3ø Sorring By, Dallerup Grundareal...4848 m² Ejendomsnummer:...003769 Kommune:... Silkeborg Kommune Ejerforhold:... Privat andelsboligforening Antal bygninger:...

Læs mere

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund

For ejendommen Elkjærhøjevej 3, 7190 Billund For ejendommen, Ejendommens adresse:..., Ejendomsnummer:...001276 Kommune:... Billund Kommune Ejerforhold:... Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme,

Læs mere

Søndergade 4B 6280 Højer

Søndergade 4B 6280 Højer Rapport-ID: d441fbfa-f702-4fe9-a784-c2464601c898 Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup

Hultmannsvej 10 2900 Hellerup Rapport-ID: fca63ba9-f7f1-472b-9617-8247d60cb3ff Læsevejledning Generelt om ejendomsdatarapporten En ejendomsdatarapport bestilles efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter systemet bag ejendomsdatarapporten

Læs mere