UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING"

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder Tilbuddets form Tilbuddets udformning Dokumentation Udbyders forbehold Administrative bestemmelser Forespørgsler Tilbudsformat Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Kontraktperiode Lovgrundlag Tildelingskriterier Aktivitetsniveau for forberedende voksenundervisning Kravspecifikationer Erfaring samt leder- og lærerkvalifikationer Fysiske rammer Geografisk placering og dækningsområde Informationsindsats Aktivitetsindberetning... 6 Bilag: Driftsoverenskomst for forberedende voksenundervisning. Side 2 af 7

3 1. Udbyder Kolding HF & VUC Ålegården Kolding Uddannelsesinstitutionens leder: Rektor Verner Rylander-Hansen Tlf.: / Tilbuddets form 2.1 Tilbuddets udformning Alle ønskede oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Tilbuddet skal disponeres i samme rækkefølge som udbudsmaterialet, det vil sige med samme nummerering og overskrifter. Tilbuddet udarbejdes for tilbudsgivers regning og returneres ikke. Alle udgifter i forbindelse med udbudsforretning, herunder møder, transport etc. afholdes af tilbudsgiver selv. Der skal i tilbuddet refereres direkte til de krav, der fremgår af udbudsmaterialet. 2.3 Dokumentation Tilbuddet skal vedlægges al relevant dokumentation. 2.4 Udbyders forbehold Såfremt tilbudsgiver ikke har beskrevet, dokumenteret og bekræftet ønsker og krav i henhold til dette udbudsmateriale, vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen. 3. Administrative bestemmelser 3.1 Forespørgsler Enhver forespørgsel angående dette udbud skal fremsendes pr. mail til denne kontaktperson: Morten Frederiksen Eventuelle spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort på Kolding HF & VUCs hjemmeside. Side 3 af 7

4 3.2 Tilbudsformat Tilbud skal fremsendes pr. som pdf-fil. Tilbud skal fremsendes til Rektor Verner Rylander-Hansen på 3.3 Tilbudsfrist Tilbud skal være udbyder i hænde senest den 30. juli 2012, kl For sent indkomne tilbud vil ikke blive taget i betragtning. 3.4 Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbuddet er gyldigt indtil 3 måneder efter tilbudsfristens udløb. 3.5 Kontraktperiode Kontraktperioden løber fra frem til at kontrakten opsiges af en af parterne. Opsigelse kan ske med 6 måneders varsel og med virkning fra 1. juli i et givent år. 3.6 Lovgrundlag Udbyders lovgrundlag for ydelsen er Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Dette udbud falder ikke ind under lov om virksomhedsoverdragelse. Endvidere er ydelsen omfattet af den til hver en tid gældende Bekendtgørelse om tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse (AGVtilskudsbekendtgørelsen) for tiden Bekendtgørelse nr.1036 af 23. oktober 2008 med tilhørende Instruks for tilskud mv. til institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen), der kan findes på Ministeriet for Børn og Unges hjemmeside. Ydelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (i øjeblikket Bekendtgørelse nr. 687 af 2. juli 2009) samt de regler om tilskudskontrol, der fremgår af Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (for tiden Bekendtgørelse nr af 12. december 2008) Tilsyn Kolding HF og VUC har tilsynspligt med institutioner, der udbyder ordblindeundervisning på driftsoverenskomst med Kolding HF og VUC. 4. Tildelingskriterier Side 4 af 7

5 Ved bedømmelsen af de indkomne tilbud vil udbyder lægge vægt på at sikre en tilfredsstillende faglig og pædagogisk standard i undervisningen. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at tilbudsgiver vurderes at være i stand til at leve op til de administrative krav. Valg af tilbud sker i henhold til det for udbyder mest fordelagtige tilbud. Der vil blive lagt vægt på: Erfaring samt leder- og lærerkvalifikationer. Kvalitet i institutionens fysiske rammer, herunder tidssvarende IT. Geografisk placering og dækningsområde. Administrativ kapacitet og erfaring vedrørende aktivitetsregistrering og indberetning. Udbud. 5. Aktivitetsniveau for forberedende voksenundervisning FVU varetages frem til 31. december 2012 af 2 private leverandører samt Kolding HF & VUC. I 2011 havde de private leverandører 12 årskursister. For at øge FVU-aktiviteten ønskes der fremadrettet flere øvrige udbydere end i dag. 6. Kravspecifikationer I kravspecifikationerne skelnes der mellem minimumskrav og konkurrenceparametre. Minimumskravene skal alle være opfyldt. 6.1 Erfaring samt leder- og lærerkvalifikationer Minimumskrav: Konkurrenceparametre: a. Den ansvarlige leder for FVU har de pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige forudsætninger for at forestå ledelsen af FVU. b. Lederen skal sikre, at de lærere, som varetager FVU-undervisning, har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer inden for området, jf. bekendtgørelse nr. 973 af 19/07/2007 (FVU-bekendtgørelsen), 25. Tilbudsgiver skal dokumentere, at tilbudsgiver: Side 5 af 7

6 c. Har kendskab til målgruppen. d. Har kendskab til forberedende voksenundervisning. 6.2 Fysiske rammer Minimumskrav: Konkurrenceparametre: a. Der er minimum 1 PC per to deltagere. b. Deltagerne skal have adgang til tidssvarende undervisningsmaterialer herunder IT-relaterede materialer. c. Der er 1 PC per deltager. 6.3 Geografisk placering og dækningsområde Konkurrenceparametre: Tilbudsgiver skal beskrive: a. Hvilket geografisk område tilbudsgivers institution dækker. b. Nuværende samarbejdsparter vedrørende FVU. 6.4 Informationsindsats Konkurrenceparameter: Tilbudsgiver skal: a. beskrive, hvordan tilbudsgiver vil informere borgere, virksomheder og kommune i det geografiske dækningsområder om sine FVU-tilbud. b. Indberette udbud af ordblindeundervisning til Kolding HF & VUC, der skal informere offentligt om både eget og driftsoverenskomstparters udbud af ordblindeundervisning. 6.5 Aktivitetsindberetning Minimumskrav: Side 6 af 7

7 a. Institutionens administration kan imødekomme kvalitetsmæssige og teknologiske krav til administrationen af FVU, så aktiviteten kan indberettes elektronisk til KOLDING HF & VUC og danne det nødvendige og tilstrækkelige grundlag for kvartalsvise aktivitetsoplysninger til KOLDING HF & VUC. Revision: Der skal foretages tilskudskontrol af ekstern statsautoriseret eller autoriseret revisor ved hver indberetning af aktivitet. Såfremt driftsoverenskomstparten anvender en anden revisor end Kolding HF & VUC, skal der udarbejdes ledelses- og revisorerklæring ved hver indberetning (normalt kvartalsvis). Såfremt driftsoverenskomstparten anvender samme revisor som Kolding HF & VUC, koordineres udarbejdelsen af dokumentation for tilskudskontrollen med revisoren. 6.6 Udbud Konkurrenceparameter: Tilbudsgiver skal: a. Angive en bindende plan for eget minimumsudbud af FVU i det geografiske dækningsområde, herunder hvor ofte tilbudsgiver vil udbyde kursusstart for hhv. FVU læsning og FVU matematik på samtlige trin. Side 7 af 7

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune

Offentligt udbud. Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune 09.10.2014 Offentligt udbud Annoncering af service på leveret Phoniro Lock System til Sundhed- og Omsorgsafdelingen Silkeborg Kommune Tids- og handleplan 09.10.2014 Offentliggørelse af annonceringsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af Udvikling og drift af webportalen Miljøvejviseren - den nemme vej til en grøn hverdag EU-udbudsnummer: 2015/S 077-136306 1 1 Indledning...

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 NOTAT JC - Fællesadministrationen 30-05-2011 Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 2499358/11

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere