Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi"

Transkript

1 Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Dato: 27. november 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere oplysninger. 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Generelle overvejelser i forhold til specialet Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af specialevejledningen hos ansøger 4 (besvares af De Sundhedsfaglige Råd) 2.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af 6 akutområdet i forhold til specialet 6 (besvares af De Sundhedsfaglige Råd) 2.3 Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer og sygehusmatrikler 7 (besvares af De Sundhedsfaglige Råd) 2.4 Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer 8 (besvares af De Sundhedsfaglige Råd) 2.5 Implementering Udvikling og fremtidsplaner 8 (besvares af De Sundhedsfaglige Råd) 3 Specialets hovedfunktionsniveau Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet 1010 (besvares af De Sundhedsfaglige Råd) 3.2 Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i specialet Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet (besvares af De Sundhedsfaglige Råd) Specialets regionsfunktionsniveau Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet Formaliseret samarbejde Udefunktioner

3 4.6 Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet Specialets højtspecialiserede niveau Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner i specialet Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af højtspecialiserede funktioner i specialet Formaliseret samarbejde Udefunktioner Andre oplysninger vedr. højt specialiserede funktioner i specialet

4 2 Generelle overvejelser i forhold til specialet 2.1 Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af specialevejledningen hos ansøger Specialeplanen for anæstesiologi overholdes for alle godkendte matrikler, og på alle hospitaler varetages hoved- og regionsfunktionsniveau i anæstesiologi. Anæstesi: Rigshospitalet; Bornholms Hospital; Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bispebjerg-matriklen; Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen; Amager og Hvidovre Hospital, Hvidovrematriklen; og Nordsjællands Hospital, Hillerød-matriklen har akut funktion for medicinske og kirurgiske funktioner. Bornholm Hospital har særstatus, da det er beliggende geografisk isoleret, og Rigshospitalet varetager primært højt specialiserede funktioner. Hospitalerne er i det følgende benævnt ved matrikel: Hillerød, Herlev, Gentofte, Bispebjerg, Frederiksberg, Amager, Hvidovre samt Bornholm. Bispebjerg, Hvidovre, Herlev og Hillerød er de hospitaler, der primært varetager det almindelige akutte arbejde i regionen. Efterfølgende benævnes disse samlet akuthospitalerne. Disse har hver et optageområde omkring hospitalet på mellem borgere. Rigshospitalet er opdelt i 7 kliniske centre, hvoraf 5 centre hver har en anæstesiologisk klinik. Det er Abdominalcentret, Hjertecentret, HovedOrtoCentret, Juliane Marie Centret og Neurocentret. Rigshospitalets Glostrup-matrikel er i anæstesiologisk regi en del af Neurocentret. På Rigshospitalet, Blegdamsvej er der anæstesiologisk speciallæge døgndækkende inden for alle kirurgiske områder: Neuro, thorax, lever/nyre, traumatologi, gynækologi/obstetrik, kar og brandsår samt for alle kategorier af børn inklusiv børn < 2 år. På TraumeCentret fungerer den anæstesiologiske speciallæge som traumeleder. De øvrige 5 hospitaler (Nordsjællands Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Amager og Hvidovre Hospital samt Bornholms Hospital) har hver en anæstesiologisk afdeling, dog er der to afdelinger på Herlev og Gentofte Hospital en på hver matrikel. Der er døgndækkende anæstesiologisk speciallæge tilstede på alle matrikler, der varetager akutte funktioner, på Bornholm dog i tilkaldevagt. Der er ikke døgndækkende anæstesiologisk speciallæge på Frederiksberg. Næsten alle specialets højt specialiserede funktioner er samlet på Rigshospitalet. Dog varetager Herlev og Gentofte Hospital udredning for malign hypertermi, diagnostik af genetisk betinget unormal kolinesterase og diagnostik af allergiske reaktioner i forbindelse med anæstesi på Dansk Anæstesi Allergi Center i samarbejde med Allergiklinikken. Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger (Giftlinjen) i samarbejde med klinisk farmakologi og arbejdsmedicin ligger på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Kommentar [AL1]: SFR bedes bekræfte, at der ikke er døgndækkende anæstesiologisk specialelæge Gentofte, Glostrup, Frederiksberg, Frederikssund osv. Kommentar [KKH2]: Tilføjelse fra Jørgen Berg Dahl, BBH Kommentar [KKH3]: Formandskabet: Der er ikke døgndækkende speciallæge på Frederikssund, Frederiksberg og Amager, men det formodes bekræftet af hospitalerne. Der er regionsfunktion til anæstesi til personer > 10 år og ASA 3 på de øvrige 5 hospitaler fraset ved thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer. Dog har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital ikke gynækologi/obstetrik, idet denne funktion varetages af Rigshospitalet. Derudover gælder at: 4

5 Akutte børn med svær komorbiditet overflyttes til Rigshospitalet, uanset om de er over 10 år. Bornholm har en særstatus på grund af geografien og har ligeledes regionsfunktion. Anæstesi til urologi forventes samlet på Rigshospitalet, Blegdamsvej og på Herlev og Gentofte Hospital inden for et år aktuelt er der også funktion på Frederiksberg Hospital. Anæstesi til øre/næse/hals er på Rigshospitalet med en udefunktion på Gentofte Hospital og på Nordsjællands Hospital. Anæstesi til øjen- og rygkirurgi er samlet på Rigshospitalets to matrikler samt med øjenkirurgiske udefunktioner (kun lokalanæstesi) på Frederiksberg og Nordsjællands Hospital. Al anæstesi til karkirurgi er på Rigshospitalet med en udefunktion på Gentofte Hospital. Kommentar [AL4]: Hvilken regionsfunktion? er ikke godkendt i gen gældende specialevejledning Kommentar [KKH5]: SFR formandskabet mener ikke, der er regionsfunktion Kommentar [KKH6]: Jesper Poulsen, Gentofte: tilføj med en udefunktion på Gentofte Hospital Anæstesi til børn Anæstesi til børn varetages primært på Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og Nordsjællands Hospital, hvor der også er pædiatriske afdelinger. Disse indgreb foretages som udgangspunkt som regionsfunktion. Nordsjællands Hospital har samlet alle børneanæstesier på et mindre antal speciallæger, således at anæstesi til elektive procedurer fortrinsvis udføres af specialuddannet børneteam. På Hvidovre Hospital og Herlev Hospital varetages anæstesi til børn af en mindre gruppe af specialuddannet personale (læger og sygeplejersker). Hvidovres Ortopædkirurgiske Afdeling foretager indgreb på børn med kontrakturer på grund af cerebral parese som højt specialiseret funktion. Samme funktion varetages på Rigshospitalet. Bispebjerg Hospital varetager anæstesi til børn > 2 år og < 10 år, ASA 1-2, med knivtid < 2 timer, i idrætskirurgisk og dermatologisk regi (dagkirurgisk), uden at der er en pædiatrisk afdeling på matriklen. Anæstesien af børn varetages hovedsageligt af én speciallæge med bred og lang (10 år) børneanæstesiologisk erfaring fra tidligere ansættelser på RH. den nordiske ekspertuddannelse i børneanæstesi. Bispebjerg kan ikke leve op til de 300 anæstesier til børn/år. I 2014 havde Bispebjerg 49 anæstesier til børn > 2 år til mindre indgreb (knivtid < 2 timer). Speciallægens kompetencer sikres i stedet ved et formaliseret samarbejde hospitalerne imellem. ved årlige studiedage på Rigshospitalet. På Bornholm Hospital gives der anæstesi til børn over 2 år til mindre indgreb (ØNH, hernier o.l.). Rigshospitalet varetager regionens højt specialiserede funktioner inden for børneanæstesi. For samtlige specialer opnås volumen på mindst 50 anæstesier pr. speciallæge. Kommentar [RLS7]: Det forudsættes, at der ikke er tale om kirurgi med en knivtid > 2 timer Kommentar [KKH8]: Tilføjelse fra Jørgen Berg Dahl, BBH Kommentar [KKH9]: Tilføjelse og sletning fra Jørgen Berg Dahl, BBH Kommentar [AL10]: Bispebjerg bedes redegøre for, hvordan speciallægens kompetencer opretholdes, og hvilket samarbejde der er tale om og med hvem? Kommentar [KKH11]: Tilføjelse og sletning fra Jørgen Berg Dahl, BBH Rigshospitalet har etableret Videnscenter for Børnesmerter, der varetager behandling af akutte og længerevarende smertetilstande hos børn og varetager den palliative indsats overfor døende børn i et samarbejde med den pædiatriske afdeling. Intensiv terapi: Der foretages intensiv terapi på Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital og Bornholms Hospital. Rigshospitalets intensive afdelinger og afsnit 4131 (multidisciplinær), neurointensiv 2093, thoraxintensiv 4141 og kardiologisk intensiv 2143 (monodisciplinære) er niveau 3 afdelinger/afsnit. Intensivafsnittene på Herlev, Bispebjerg, Hvidovre og Nordsjællands hospitaler er niveau 2 afsnit (multidisciplinære). Intensivafsnittet på Gentofte er ligeledes et niveau 2 afsnit (monodisciplinær medicinsk) og intensivafsnittet på Bornholm er et niveau 1 afsnit. Intensivafsnittet på Glostrup er fusioneret med 5

6 neurointensiv afsnit på Rigshospitalet og varetager primært neurorehabilitering. Afsnittet er således beliggende på to matrikler. De intensive afsnit på Herlev, Hvidovre og Nordsjællands hospitaler har alle børn over 2 år indlagt i kortere perioder, når den intensive behandling forventes at kunne afsluttes inden for ca. 36 timer for at undgå for mange unødvendige overflytninger samt for at sikre sammenhængende forløb på matriklen. Smertebehandling Smertebehandling af patienter med kroniske ikke-maligne smertetilstande varetages af regionens to tværfaglige smertecentre på Herlev og Rigshospitalet, Blegdamsvej i et samarbejde med regionens monofaglige smerteklinikker (Bispebjerg, Hvidovre, Gentofte, Rigshospitalet, Glostrup og Nordsjællands hospitaler). Behandling af komplekse kroniske smertetilstande foregår på de to tværfaglige smertecentre i et team bestående af speciallæge med særlig kompetence indenfor smertebehandling (Nordic Diploma in Advanced Pain Medicine eller en tilsvarende postgraduat uddannelse) i samarbejde med sygeplejerske, psykolog (sundhedspsykolog), fysioterapeut og socialrådgiver. Behandlingen af simple kroniske smertetilstande varetages af regionens smertecentre og smerteklinikker af specialkyndig læge (se ovenfor) og sygeplejerske. Regionens tværfaglige smertecentre og monofaglige smerteklinikker modtager voksne patienter (> 18 år) med kroniske smerter (> 6 måneders varighed) i ambulant regi. Patienter med smerter som følge af aktiv kræftsygdom behandles i de monofaglige smerteklinikker i tæt samarbejde med palliative enheder. Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet varetager yderligere højtspecialiseret funktion for komplekse kroniske smertetilstande, hvor neurostimulation, herunder bagstrengsstimulation er indiceret i et samarbejde med specialerne neurologi og neurokirurgi. 2.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af akutområdet i forhold til specialet Præhospital indsats Alt præhospitalt akutarbejde koordineres af regionens Præhospitale Virksomhed. Det gælder 112, akuthelikoptere, akutlægebiler, ambulancer, psykiatrisk akutberedskab, liggende sygetransport, rådgivning og visitation via Akuttelefonen 1813 og hjemmebesøg mv. Regionens vagtcentral varetager den samlede koordination og ressourcefordeling for akut ambulancekørsel, herunder akutlægebilkørsel og liggende sygetransporter og akutlægehelikopter. Regionens vagtcentral har sundhedsfaglig kompetence til stede på døgnbasis. 112-opkald med sundhedsfaglige problemstillinger viderestilles til regionens vagtcentral fra alarmcentralerne og bliver vurderet af sundhedsfaglige personer ud fra hastegrad og den bedst egnede disponible ressource. Når ambulance- og evt. akutlæge ankommer til stedet, vil behovet for behandling og indlæggelse blive vurderet, hvorefter visitation vil ske til relevant modtagefunktion. Vagtcentralen har overblik over visitationsretningslinjer og vejleder ambulancepersonalet. Den endelige kompetence til at foretage visitation fra det præhospitale område ligger hos regionens vagtcentral. Bestillinger på liggende patientbefordring bliver vurderet og koordineret fra regionens vagtcentral. Bestillinger med tilhørende visitation bliver gennemført i overensstemmelse med aftaler for den 6

7 generelle visitation og aftaler med de centrale visitationsenheder i planlægningsområderne. Der er en centraliseret og fælles transportordning af kritisk syge og ustabile patienter. Ved behov for overflytning af ustabile og kritisk syge patienter forestår vagtcentralen koordinationen. Akutlægebilerne gennemfører disse transporter med speciallæge og paramedicinere. Dette betyder en væsentlig forbedring i både kvalitet og sikkerhed. Patienterne sikres en hurtig overflytning og kan blive behandlet på avanceret niveau under transport. Der er etableret en national akutlægehelikopterordning med 3 døgnbemandede akutlægehelikoptere med base i Skive, Billund og Ringsted. Ved placeringen er der lagt vægt på, at der sikres hurtig responstid til særligt de dele af landet, som med den nye sygehusstruktur får længere til specialiseret behandling. Der er indgået samarbejdsaftale mellem alle regionerne om drift af ordningen. Den daglige disponering er forankret i regionernes præhospitale organisationer. På særlige tværgående og specialiserede områder samt ved hændelser, hvor der iværksættes et særligt sundhedsberedskab, herunder henvendelse fra centrale myndigheder, vil regionens AMK-vagtcentral koordinere opgaverne internt og i forhold til eksterne samarbejdsparter. Pr. 1. januar 2014 er der etableret et akutsystem med færre indgange og visitation. I dagtid er indgangen til sundhedsvæsenet den praktiserende læge. I tilfælde af akut sygdom og skader uden for praktiserende lægers åbningstid er akuttelefonen 1813 borgernes indgang til akutsystemet. På akuttelefonen 1813 kan personalet vurdere borgernes behov for hjælp. Hvis personalet vurderer, at borgeren har behov for at blive tilset af en læge, kan personalet sende en læge hjem til borgeren eller henvise til en specifik akutmodtagelse eller akutklinik afhængig af patientens behov og de aktuelle ventetider. Akut anæstesi Den akutte anæstesi til alle de kirurgiske specialer håndteres på Rigshospitalets to matrikler, og på Bornholm, Bispebjerg, Hvidovre, Herlev og Nordsjællands hospitaler til de specialer, der har funktion på de pågældende hospitaler, hvor der altid er en speciallæge i anæstesi til stede. For alle hospitaler gælder, at akutte børn < 2 år til anæstesi i vagtperioden bliver overført til Rigshospitalet. Dette sker også i beskedent omfang for børn over to år, hvis kompetencen ikke er til stede på akuthospitalet i vagten. Inter-hospital transport af børn såvel som voksne varetages af regionens akutlægebiler, som hører under Den Præhospitale Virksomhed. Traumepatienter med større skader herunder brandsår behandles altid på Rigshospitalet, Blegdamsvej. Visitationen foretages af speciallæge i anæstesi på skadestedet. Alle akuthospitalerne kan modtage mindre traumer i deres akutmodtagelse. 2.3 Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer og sygehusmatrikler De 4 akuthospitaler kan håndtere det akutte arbejde svarende til de specialer, der er på hospitalet. Såfremt patienterne har brug for en højt specialiseret funktion, overflyttes patienten til Rigshospitalet. Grundet manglende kirurgisk og/eller medicinsk speciale på matriklen sker der også overflytninger mellem de akutte hospitaler (på samme funktionsniveau) til et akuthospital, der har funktionen (typisk Øre/Næse/Hals og urologi). 7

8 I udgangspunktet skal intensivafdelingerne på de enkelte sygehuse kunne varetage behandlingen af de patienter, der under indlæggelse på det pågældende sygehus får behov for intensiv terapi. For Gentofte- og Glostrup-matriklernes vedkommende vil patienter, som under deres ITA-forløb får behov for gastrokirurgisk behandling, blive overflyttet til Herlev Hospital henholdsvis Rigshospitalet, Blegdamsvej hvis der er specifikke behandlingsbehov. Ved kapacitetsproblemer på et intensivt afsnit kan patienter flyttes til et af regionens andre sygehuse med intensivt afsnit, hvor relevante specialer forefindes. Samarbejdet mellem regionens intensivafdelinger er velfungerende. Det Sundhedsfaglige Råd i anæstesi er velfungerende med hensyn til at skabe sammenhæng i specialet på tværs af afdelingerne/klinikkerne i regionen. Der udarbejdes løbende fælles procedurevejledninger gældende for hele regionen omhandlende centrale områder af anæstesi, intensiv medicinsk terapi, præhospital behandling og smertebehandling. Der er på den uddannelsesmæssige side et tæt samarbejde i specialet med uddannelsesblokke, der sikrer en bred anæstesiologisk uddannelse for alle kommende speciallæger. 2.4 Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer Sammenhængen både for anæstesi- og intensivdelen med andre specialer er generelt velfungerende, idet der på akuthospitalerne er relevante kirurgiske og medicinske specialer. Hvis der opstår behov for behandling og diagnostik som ikke kan imødekommes på det pågældende hospital flyttes patient (med lægebemandet akut ambulance) til et af regionens andre hospitaler. En række patienter visiteres primært til en af Rigshospitalet, Blegdamsvejs intensive afdelinger. Patienter, der typisk visiteres til en af Rigshospitalet s intensive afdelinger, vil være: Børn under 2 år, børn > 2 år og < 10 år med behov for længerevarende intensiv behandling, patienter med større brandsårsskader, patienter med nekrotiserende bløddelsinfektioner, patienter der har gennemgået levertransplantation og multitraumatiserede patienter. Kommentar [AL12]: Rigshospitalet bedes uddybe dette, herunder evt. hvilke patienter, der typisk visiteres til Rigshopsitalet. 2.5 Implementering Der søges ikke om nye specialfunktioner, som ikke allerede varetages. 2.6 Udvikling og fremtidsplaner Behovet for intensive sengepladser og intermediære senge forventes at stige i de kommende år. Overflytninger mellem hospitalerne af kapacitetsmæssige årsager monitoreres løbende. Der planlægges et mere formaliseret samarbejde hospitalerne imellem med henblik på at sikre, at de børneanæstesiologiske kompetencer er til stede i relevant omfang på de matrikler, der leverer anæstesi til kirurgiske indgreb og undersøgelser af børn. Der er netop oprettet et forskningscenter: Centre for Research in Intensive Care (CRIC) som et partnerskab mellem intensivafdelingerne på Rigshospitalet og universitetshospitalerne i Aarhus og Aalborg, Copenhagen Trial Unit, Biostatistisk afdeling på Københavns Universitet og Kommunernes og Regionernes Analyseinstitut, KORA. Innovationsfonden har bevilliget 36 mio. kr. til forskningscentret. Flere andre intensive afsnit i regionen er inddraget i dette arbejde. CRIC skal koordinere tre omfattende kliniske forskningsprogrammer, der alle indeholder et stort klinisk forsøg. Forsøgene skal samlet inkludere patienter på intensivafdelinger i alle danske regioner og i Europa og teste virkninger og bivirkninger af henholdsvis forebyggelse af stressbetinget mavesår, iltbehandling ved svært lungesvigt og antipsykotisk behandling ved delirium. 8

9 9

10 3 Specialets hovedfunktionsniveau 3.1 Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet Alle hospitaler har hovedfunktion og samarbejde med de krævede specialer. 3.2 Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i specialet AKUTLÆGERBILER OG BEMANDING HERAF Anæstesiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital bemander Akutlægebil Nord alle dage med speciallæge i anæstesi undtagen i dagtid, lørdag, søndag og helligdage samt aften/nat mellem lørdag og søndag og mellem to helligdage, hvor bilen bemandes fra DPV. Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk afdeling på Nordsjællands Hospital opfylder Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af hovedfunktionsniveauet for Anæstesiologi. Anæstesiologisk afdeling har funktioner på matriklerne i Hillerød og Frederikssund. Der varetages intensiv terapi til personer >10 år og livreddende behandling til børn < 10 år. Desuden varetages intensiv behandling på børn < 10 år på intensiv afdeling, når den intensive behandling forventes at kunne afsluttes inden for ca. 36 timer for at undgå for mange unødvendige overflytninger samt for at sikre sammenhængende forløb på matriklen. Behandlingen foregår i tæt samarbejde med Pædiatrisk afdeling på samme matrikel Matriklen har døgnåben opvågningsfunktion og en Intensiv afdeling med 12 sengepladser og et intermediær afsnit med 10 sengepladser. Der er tilstedeværelsesvagt for tre speciallæger/ læger i sidste del af hoveduddannelse på bagvagtsniveau, såvel for anæstesi som intensiv og intermediær-delen. Der er altid mindst en speciallæge i vagt. Operationer og anæstesi foregår på tre operationsgange på Hillerød-matriklen. Der er døgnet rundt mindst en speciallæge til rådighed for at løse opgaven på alle de operationsgange, der er i drift. I vagttiden opereres kun på én operationsgang. På Frederikssund-matriklen gives kun anæstesi til små indgreb (DC-konvertering, gastroskopi o.l.). Dette sker kun i dagtiden på hverdage hvor der er speciallæge i anæstesi og anæstesisygeplejerske til stede. Anæstesisygeplejersken er tilstede døgnet rundt alle dage med henblik på assistance ved hjertestop ved behov ydes assistance fra akutlægebilen. Afdelingen varetager anæstesi til ECT-behandling på Psykiatrisk Center Hillerød og Helsingør på hverdage året rundt. Kommentar [RLS13]: Hospitalerne bedes beskrive deltagelse i Akutlægebiler og bemanding heraf samt deltagelse i AMK, varetagelse af intensiv terapi, palliativ behandling og evt. donationsvagt. Kommentar [KKH14]: Tilføjelse fra Lars Steen Jakobsen, NOH. Kommentar [AL15]: Nordsjælland bedes redegøre for varetagelse af intensiv terapi og evt. også deltagelse i den præhospitale indsats Kommentar [KKH16]: Tilføjelse fra Lars Steen Jakobsen, NOH Kommentar [AL17]: Nordsjælland bedes beskrive, om det i vagtid eller udenfor og generelt hvordan dette håndteres Kommentar [KKH18]: Tekst slettet samt tilføjelse fra Lars Steen Jakobsen, NOH Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte hospitaler er fusioneret pr 1. januar De anæstesiologiske afdelinger er ikke fusioneret, og der er fortsat selvstændige afdelinger med hovedfunktion på begge matrikler. Herlev-matriklen Anæstesi 10

11 Herlev hospital har anæstesier årligt og varetager anæstesi til specialerne: gynækologi og obstetrik, gastrokirurgi, ortopædkirurgi, urologi, plastikkirurgi og mammakirurgi. Der er uddannelsesfunktion af læger i såvel introduktions- som hoveduddannelse. Der er speciallæger i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt, såvel gældende for Intensiv afdeling som Anæstesifunktionen. Anæstesiologisk bagvagt er beredskabsleder. Intensiv terapi Der varetages intensiv terapi til personer >10 år og livreddende behandling til børn < 10 år. Desuden varetages intensiv behandling på børn < 10 år på intensiv afdeling, hvis behandlingstiden er under 24 timer. Behandlingen foregår i tæt samarbejde med Pædiatrisk afdeling på samme matrikel Matriklen har døgnåben opvågningsfunktion og en Intensiv afdeling med 12 sengepladser. Der er tilstedeværelsesvagt for speciallæger/ læger i sidste del af hoveduddannelse på bagvagtsniveau, såvel for Anæstesi anæstesi som intensiv-delen. Præhospital behandling Herlev-matriklens anæstesiologiske afdeling deltager i den akutte præhospitale indsats med operativ indsats af speciallæger i lægebil 5. Herudover varetager speciallægerne funktioner i AMK og er uddannet i indsatsledelse ved beredskabshændelser Kommentar [AL19]: Herlev bedes bekræfte, at det er muligt at få assistance fra en speciallæge i anæstesiologi umiddelbart? Herlev-matriklens anæstesiologiske afdeling varetager anæstesi til ECT-behandling på Psykiatrisk Center Ballerup på alle hverdage året rundt. Gentofte-matriklen På matriklen i Gentofte varetages helt overvejende elektiv kirurgi. Hospitalet modtager ikke akutte kirurgiske patienter, fraset enkelte patienter til håndkirurgi. Anæstesi til børn 2 år og < 10 år og ASA 2 til akutte og elektive mindre operative indgreb fx operation for phimoses, appendicitis, hernie, torsio testis, tonsillektomi, tårevejssondering, grå stær, ledpunktur, simple frakturer og fjernelse af hudtumorer varetages af speciallæger med stor børneanæstesiologisk erfaring (> 200 børneanæstesier årligt pr. speciallæge der varetager funktionen). Der er anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt, året rundt. Kommentar [AL20]: Er det ok i pædiatri og kirurgi, at GEH varetager akutte børn? Kommentar [KKH21]: SFR Formandskabet: Gentofte bør ikke varetage anæstesi til akutte børn i vagtperioden På matriklen i Gentofte findes opvågningsafdeling med uddannet personale. Endvidere forefindes intensiv afdeling på niveau 2. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bispebjerg-matriklen Det er på Bispebjerg-matriklen muligt at få assistance fra en speciallæge i anæstesiologi umiddelbart. Anæstesiologisk afdeling på Bispebjerg-matriklen har anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt, året rundt. Anæstesi til børn varetages af speciallæger med kompetence i behandling af børn. Anæstesiologisk afdeling Hospitalet har opvågningsfaciliteter med personale med relevant erfaring og kompetencer samt kliniske retningslinjer. Opvågningsafsnittet har desuden 2 intermediærpladser. Der er tolv 14 behandlingspladser til intensiv medicinsk terapi på niveau 2. Kommentar [KKH22]: Alle tilføjelser og sletninger vedr. Bispebjerg og Frederiksberg er fra Jørgen Berg Dahl, BBH Kommentar [AL23]: Betyder det at der er: Der er anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt, året rundt. Er der samme mulighed på Frederiksberg matriklen? 11

12 Bispebjerg har donationsansvarlige nøglepersoner, der sikrer at potentielle organdonorer håndteres bedst muligt, ligesom sygehuset hospitalethar sikret det nødvendige beredskab til at foretage donationsrelaterede procedurer, herunder neurologiske og kardiologiske vurderinger samt relevante radiologiske undersøgelser. Anæstesiologisk afdeling har en smerteklinik, som ambulant tager sig af akutte og kroniske smerter samt af sværere tilfælde af cancersmerter hos indlagte patienter, i samarbejde med Palliativ afdeling. Den palliative indsats, herunder smertebehandling, foregår i et bredt samarbejde med forskellige specialer afhængig af patientens sygdom samt i et tæt samarbejde med almen praksis. Bispebjerg-matriklens anæstesiologiske afdeling deltager i den akutte præhospitale indsats med operativ indsats af speciallæger i lægebil 2. Herudover varetager speciallægerne funktioner i AMK og er uddannet i indsatsledelse ved beredskabshændelser. Anæstesiologisk afdeling har uddannelsesfunktion både til introduktionslæger og til læger i hoveduddannelsesfunktion. Der uddannes tillige intensiv-, opvågnings- og anæstesisygeplejersker og qua samarbejdet med København Universitet har afdelingen uddannelse af medicinske studenter. Frederiksberg-matriklen På Frederiksberg-matriklen varetages helt overvejende elektiv kirurgi til ortopædkirurgiske og urologiske indgreb. På denne matrikel er der indtil udgangen af 2016 speciallæge tilstede i dagtid, og tilkaldevagt i vagttid. Når den endelige fusion imellem de 2 matrikler er tilendebragt ved udgangen af 2016 vil der være én anæstesisygeplejerske tilstede døgnet rundt med henblik på assistance ved hjertestop. Amager og Hvidovre Hospital Hvidovre og Amager Hospitals anæstesi og intensivafdeling opfylder Sundhedsstyrelsens krav til varetagelse af hovedfunktionsniveauer for anæstesi. Afdelingen på Hvidovre-matriklen servicerer psykiatrivirksomhederne på Amager og i Hvidovre til ECT behandling, samt Amager-matriklen med anæstesi til DC, CVK anlæggelser mv samt hjertestop assistance m.m. På Amagermatriklen er der én anæstesisygeplejerske tilstede døgnet rundt med henblik på assistance ved hjertestop. Der er i vagtperioden læger i tilstedeværelsesvagt på Hvidovre-matriklen, og altid mindst én speciallæge til stede på matriklen. Anæstesi til børn varetages af anæstesilæger med speciel kompetence til at bedøve børn. Kommentar [KKH24]: Amager/Hvidov re hospital ønsker at svare via deres direktion Kommentar [AL25]: Er der assistance fra akutlægebilen ved hjertestop? Intensiv afdeling har 12 behandlingspladser på niveau 2. Desuden haves døgnåben opvågning med 15 pladser. Afdelingen har en mindre smerteklinik, som ambulant tager sig af kroniske smerter samt af sværere tilfælde af eksempelvis cancersmerter bl.a. på indlagte patienter. Afdelingen deltager i samarbejdet med Den Præhospitale Virksomhed og bemander (speciallæger) den akutlægebil som har base på Hvidovre-matriklen. Anæstesiafdelingen har uddannelsesfunktion både til introduktionslæger og til læger i hoveduddannelsesfunktion. Der uddannes tillige intensiv-, opvågnings- og anæstesisygeplejersker og qua samarbejdet med København Universitet har afdelingen uddannelse af medicinske studenter. 12

13 Bornholms Hospital Hospitalet har hovedfunktion med både akut og elektiv anæstesi samt intensiv terapi. Hospitalet har neurologi som konsulentfunktion, jf. ansøgningen for Neurologi inkl. Klinisk Neurofysiologi. 3.3 Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet Ingen bemærkninger. 13

14 4 Specialets regionsfunktionsniveau 4.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Se afsnit Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet Anæstesi Anæstesi til personer 10 år og ASA > 3 fraset ved thoraxkirurgi, neurokirurgi, brandsårskirurgi og transplantationer eller andre større og sjældne interventioner eller diagnostiske procedurer udføres allerede på Rigshospitalet og akuthospitalerne Hillerød Hospital, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital samt på Gentofte Hospital. Anæstesi (udover kortvarig maskeanæstesi) til børn <2 år og ASA 2 til akutte og elektive mindre operative indgreb udføres allerede på Rigshospitalet og akuthospitalerne Nordsjællands Hospital, Hillerød, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. Anæstesi til børn ( 2 år og < 10 år) og større kirurgi og ASA 2 udføres allerede på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Denne organisering planlægges også i planperioden. Smertebehandling Behandling af komplekse kroniske non-maligne smertetilstande udføres allerede/vil i planperioden blive gennemført på Rigshospitalet og Herlev Hospital. 4.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet Rigshospitalet På Rigshospitalet (AN/OP Abdominalcenter) gælder det, at der er: Højt specialiserede funktioner i de for anæstesiologien samarbejdende kliniske specialer. Adgang til hjælp fra og samarbejde med alle relevante specialer Speciallæger med særlig uddannelse og kompetence i behandling af klinikkens særlige procedurer. Opvågningsfaciliteter med personale med relevant højt specialiseret uddannelse og erfaring. Intensiv afdeling niveau 3 indenfor det generelle område, neuro og hjerte/thorax samt højtspecialiseret pædiatri. Implementerede kliniske retningslinjer. På Rigshospitalet (AN/OP hovedortocenter) er der: Traumecenter level 1 14

15 Højt specialiserede funktioner i pædiatri og i de for anæstesiologien samarbejdende kliniske specialer Adgang til hjælp fra og samarbejde med alle relevante specialer, Speciallæger med særlig uddannelse og kompetence i behandling af børn 24/7, Opvågningsfaciliteter med personale med relevant højt specialiseret erfaring, Intensiv afdeling niveau 3 inden for det generelle område, neuro og hjerte/thorax samt højtspecialiseret neonatalafdeling. Implementerede kliniske retningslinjer. Intensivklinikken 4131 (abdominalcenter) varetager intensiv terapi på højt specialiseret niveau og kan derfor varetage alle de funktioner, der forventes varetaget på regionsniveau på det multidisciplinære område. Herudover kan en stor del af den behandling, der foretages på de monodisciplinære niveau 3 intensiv afdelinger på RH, også foretages på Thoraxanæstesiologisk afdeling (4141) varetager anæstesi og efterfølgende intensiv terapi til hjerte og lungeoperationer. Thoraxanæstesiologisk afdeling varetager anæstesi og intensiv terapi på højt specialiseret niveau og kan derfor varetage alle de funktioner, der forventes varetaget på regionsniveau på det multidisciplinære område. Herudover kan en stor del af den behandling, der foretages på de monodisciplinære niveau 3 intensiv afdelinger på RH, også foretages på Neuroanæstesiologisk klinik, hvis funktioner er fordelt på Blegdamsvej- (BLV) og Glostrupmatriklerne (GLO), huser et multidisciplinært niveau 2 (GLO) og et monodisciplinært niveau 3 (BLV) intensivafsnit, et højt specialiseret afsnit til varetagelse af kronisk respirationsinsufficiens (Respirationscenter Øst, GLO), en ryg- og øjenkirurgisk (GLO) samt en neurokirurgisk (BLV) operationsgang samt to tværfaglige smertecentre niveau 3 (GLO+BLV). Klinikken varetager anæstesi og ledsagende opvågning og / eller intensiv terapi til neurokirurgiske procedurer, neurointerventionsradiologi og interventionsradiologi samt MR-scanning, hvor anæstesi og / eller anæstesiologisk overvågning er påkrævet (BLV); anæstesi og opvågning til børn (> 2 år og ASA <2 til kortvarige elektive indgreb) og voksne med henblik på elektiv og akut øjen- og rygkirurgi (GLO); intensiv terapi på højt specialiseret niveau 3 til børn (fortrinsvis > 1 år) og voksne med traumatisk hjerneskade, intrakranielle vaskulære katastrofer (epidural, subdural og subarachnoidalblødning, intracerebral blødning, massivt hemisfære-infarkt), neurologiske lidelser herunder status epilepticus (kontinuert elektroencefalografisk overvågning (ceeg)) og høj (især cervikal) medullær skade med tetraplegi (BLV); intensiv terapi niveau 3 til patienter med neurologiske lidelser og niveau 2 til patienter med reumatologiske og internmedicinske lidelser (GLO); udredning, behandling og opfølgning på højt specialiseret niveau (niveau 3) af patienter med kronisk respirationsinsufficiens, herunder hjemmerespiratorpatienter (Respirationscenter Øst, GLO); tværfaglig udredning og behandling af patienter med kroniske smertetilstande på højt specialiseret niveau (niveau 3, BLV og GLO). Det monodisciplinære neurointensivafsnit er en del af et tæt og velfungerende samarbejde mellem alle hospitalets intensivafsnit, som i fællesskab varetager samtlige aspekter af intensiv terapi på regions- og højt specialiseret niveau. Hillerød Hospital Nordsjællands Hospital har samlet alle børneanæstesier på ca. 5 speciallæger heraf mindst én med den særlige uddannelse i børneanæstesi inden for specialerne kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik samt øre/næse/hals. Anæstesi til elektive procedurer udføres fortrinsvis af 15

16 specialuddannet børneteam. Såfremt der ikke er kompetence til stede i vagten til anæstesi til børn, flyttes barnet til Rigshospitalet i vagten. Dette sker få gange (<5) om året. I 2014 blev der givet anæstesi til 1530 børn under 15 år. Heraf var de 900 under 10 år og af dem var 183 under 2 år. Da optageområdet for øre/næse/hals forventes at stige, forventes antallet af børneanæstesier også at stige med % over de kommende år. Der er en pædiatrisk afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød som der samarbejdes med omkring indlagte børn, der skal opereres/have foretaget andre procedurer i anæstesi. Intensiv afsnittet på Hillerød har aktuelt 12 intensive senge niveau 2. Derudover 2 semiintensive senge. Der er endvidere et intermediært afsnit med 10 senge. Der er altid mindst en speciallæge i døgndækkende vagt, og flere i dagtiden. Børn ligger undtagelsesvist over 24 timer, men ikke længere end 48 timer for at undgå unødvendige overflytninger frem og tilbage til Rigshospitalet. Herlev Hospital Anæstesiologisk afdeling opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger for varetagelse af anæstesi og intensiv behandling til børn med hensyn til volumen og faglig kompetence. Der vil blive indgået samarbejdsaftale med Rigshospitalet for varetagelse af anæstesi til børn under 2 år. Tværfagligt smertecenter, Herlev Hospital opfylder kriterierne for multidisciplinær teambehandling med tilknyttede læger, sygeplejersker, psykologer og socialrådgiver. Kommentar [AL26]: Hvorfor vil blive? Hvorfor er det ikke gjort? René har slettet FS i afsnittet nedenfor Kommentar [KKH27]: SFR formandskab: Svar kommer fra Herlev Hospital Ressourcer og tilgængelige støttefunktioner er uændrede fra tidligere. Gentofte Hospital På Anæstesiologisk afdeling, Gentofte forefindes intensiv afdeling på niveau 2. Der er anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt, hele året. Dette svarer til kravene for den pågældende anæstesiologiske regionsfunktion. Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital varetager anæstesi til børn > 2 år og < 10 år, ASA 1-2 i idrætskirurgisk og dermatologisk regi (dagkirurgisk), uden at der er en pædiatrisk afdeling på matriklen. De kirurgiske / dermatologiske procedurer er på regions/højt specialiseret niveau, mens det rent anæstesiologiske i realiteten er på hovedfunktionsniveau. Anæstesien til børn varetages af speciallæge med de fornødne kompetencer (nordisk ekspertuddannelse i børneanæstesi og kompetencevedligeholdelse på højt specialiseret afdeling (RH)). Bispebjerg kan ikke formelt efterleve krav om 300 anæstesier til børn/år. I 2014 havde Bispebjerg 50 anæstesier til børn > 2 år (i realiteten børn > 4 år) til mindre indgreb (knivtid < 2 timer). Indgrebene er som anført dels dagkirurgiske, dels stationære i sidstnævnte tilfælde varetages efterbehandlingen på særligt dedikerede afsnit, jf. ansøgning fra Ortopædisk Kirurgi. Hvidovre Hospital Anæstesiafdelingen opfylder kravene til anæstesi og intensiv behandling af børn både med hensyn til volumen og kompetencer. Varetagelse af anæstesi til børn under 2 år foregår i overensstemmelse med Rigshospitalet. Anæstesiafdelingen kan som evt. støttefunktion trække på hospitalets meget store pædiatriske afdeling/neonatal afdeling. 4.4 Formaliseret samarbejde 16

17 Der planlægges ingen udefunktioner 4.5 Udefunktioner Der planlægges ingen udefunktioner. 4.6 Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet Ikke relevant 17

18 5 Specialets højtspecialiserede niveau 5.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Næsten alle specialets højt specialiserede funktioner er samlet på Rigshospitalet. Herlev og Gentofte Hospital har udredning for malign hypertermi, diagnostik af genetisk betinget unormal kolinesterase og diagnostik af allergiske reaktioner i forbindelse med anæstesi på Dansk Anæstesi Allergi Center i samarbejde med Allergiklinikken. Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger (Giftlinjen) i samarbejde med klinisk farmakologi og arbejdsmedicin ligger på Bispebjerg Hospital. Rigshospitalet I Anæstesi- og Operationsklinikken ANOP, Abdominalcenteret er de højtspecialiserede funktioner fuldt implementeret. I anæstesi- og operationsklinikken, Hovedortocenteret er de højtspecialiserede funktioner fuldt implementeret. På intensivklinikken 4131, Abdominalcenteret er de højt specialiserede funktioner fuldt implementeret. Dette gælder både de funktioner som specifikt varetages på 4131 og de funktioner, der varetages på de monodisciplinære afdelinger (2093/4141/2143) sidstnævnte er en konsekvens af de tætte faglige relationer, der eksisterer mellem Rigshospitalets intensive afdelinger. På 4131 foretages der behandling af børn fra 1 18 år (antal af behandlinger på børn mellem 1 og 10 fremgår af excelarket) Behandling af kritisk syge brandsårspatienter (landsfunktion) er centraliseret på 4131 Behandling af patienter med nekrotiserende fasciitis (landsfunktion) foregår på 4131 Patienter med CO forgiftning, der har behov for intensiv behandling, foretages på 4131 i tæt samarbejde med læger fra trykkammeret (AN-HOC) Patienter, der har behov for ECMO, foregår på Skejby (medicinske patienter) ECMO på kirurgiske patienter foretages på 4141 På Thoraxanæstesiologisk afdeling er de højt specialiserede funktioner fuldt implementeret. Dette gælder både de funktioner som specifikt varetages af thoraxanæstesiologisk afdeling og de funktioner, der varetages på de mono-/multidisciplinære afdelinger (2093/4131/2143). På Thoraxanæstesiologisk afdeling foretages højt specialiseret behandling af børn fra 0 18 år (antal af behandlinger på børn mellem 1 og 10 fremgår af excelarket) Behandling efter lungetransplantation (landsfunktion) og hjertetransplantation er centraliseret på 4141 Ex vivo lunge perfusion (lungevask) til forbedring af ikke brugbare donorlunger varetages af thoraxanæstesiologisk afdeling Anæstesi og intensiv terapi til indsættelse af mekaniske hjerter foretages af thoraxanæstesiologisk afdeling Thoraxanæstesiologisk afdeling varetager ECMO på kirurgiske patienter og ECMO på baggrund af primær lungesvigt på specialespecifikke patienter. Patienter fra almen intensive afdelinger der har behov for ECMO varetages på Skejby (medicinske patienter). 18

19 Neuroanæstesiologisk klinik har implementeret alle aktuelt formulerede højt specialiserede funktioner: Der ydes anæstesi og opvågning til børn i alderen fra 0-18 år og intensiv terapi til børn fortrinsvis i alderen 1-18 år som anført på regneark. Der ydes anæstesi og intensiv terapi niveau 3 til patienter med neurokirurgiske og andre akutte neurologiske tilstande (BLV). Multimodal neuromonitorering planlægges implementeret på det monodisciplinære intensivafsnit (BLV). Respirationscenter Øst varetager alle østdanske patienter med kronisk respirationsinsufficiens og behov for respiratorisk udredning og behandling på højt specialiseret niveau (GLO). De tværfaglige smertecentre varetager udredning, behandling og opfølgning på højt specialiseret niveau af østdanske patienter med komplekse kroniske smertetilstande som anført i regneark (BLV). På Rigshospitalet generelt er der: Fælles akut modtagelse (traumecenter level 1) Højt specialiserede funktioner i de for anæstesiologien samarbejdende kliniske specialer. Adgang til hjælp fra og samarbejde med alle relevante specialer Speciallæger med særlig uddannelse og kompetence i behandling af børn 24/7. Opvågningsfaciliteter med personale med relevant højt specialiseret uddannelse og erfaring. Intensiv afdeling niveau 3 indenfor det generelle område, neuro og hjerte/thorax samt højtspecialiseret pædiatri. Implementerede kliniske retningslinjer. Et udbredt samarbejde mellem centrene om undervisning, forskning og uddannelse. Dette er forankret i det fælles afsnit for Uddannelse, Forskning og Undervisning (UFU). I vagtperioden er der især blandt speciallægerne, men også på sygeplejesiden, udbredt assistance mellem centrene eller ligefrem vagtfællesskab mellem centrene. Dette sikrer, at der døgnet rundt i alle centre kan stilles med anæstesiologiske speciallæger og sygeplejepersonale med særlig viden indenfor f.eks. anæstesi eller intensiv terapi af børn < 2 år. 5.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner i specialet Rigshospitalet Der planlægges ingen ændringer af organiseringen eller varetagelsen af de højtspecialiserede funktioner Herlev og Gentofte Hospital, Herlev-matriklen Anæstesiologisk afdeling ønsker fortsat at varetage højt specialiseret funktion vedr. Diagnostik af malign hypertermi, hvortil der er ca. 50 nyhenviste patienter pr. år. Herlev Hospitals Anæstesiologisk afd. ønsker fortsat at varetage højt specialiseret funktioner vedr. Diagnostik af genetisk betinget unormal kolinesterase (Dansk kolinesterase kartotek), hvortil der er ca. 50 nyhenviste patienter pr. år. Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen Hospitalet ønsker fortsat at varetage funktionen Diagnostik af allergiske reaktioner i forbindelse med anæstesi. 19

20 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Rådgivning om undersøgelser og behandling ved akutte forgiftninger (Giftlinjen) i samarbejde med klinisk farmakologi og arbejdsmedicin ligger på Bispebjerg Hospital. Giftlinjen modtager ca opkald/år. Anæstesiologisk afdeling har bagvagtsfunktion for Giftlinjen i vagttid. 5.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af højtspecialiserede funktioner i specialet Rigshospitalet I Anæstesi- og Operationsklinikken ANOP ABD er de højtspecialiserede funktioner fuldt implementeret. De højt specialiserede funktioner indenfor transplantations området lever, nyrer og forventeligt pancreas inkl. børn varetages døgndækkende af 5-6 særligt uddannede erfarne anæstesiologer 24/7. Børn under 2 år til de særlige transplantationsprocedurer og andre komplekse procedurer varetages ligeledes af denne gruppe anæstesiologer. Anæstesi af børn mellem 2 år og 10 år varetages ligeledes af denne gruppe speciallæger samt for alle procedurer vedr. børn af særligt uddannede anæstesisygeplejersker. Der er tale om døgndækkende funktion. Der er et veletableret samarbejde med erfarne børneanæstesiologer, der kan bistå ved bedøvelse, og der er mulighed for hjælp og supervision. Anæstesi til voksne til alle typer af kirurgi til alle ASA grupper forestås af speciallæger 24/7. Opvågningsfaciliteter med personale med relevant højt specialiseret uddannelse og erfaring. Klinikken er anæstesiologisk ansvarlig for et leversvigtsafsnit på Hepatologisk klinik med 5 senge med 3 respiratorpladser, svarende til intensive afsnit niveau 2-3. Størrelsen og bemandingen af leversvigts afsnittet er ikke i overensstemmelse med anbefalingerne i specialplanen omkring intensive afsnit. Afsnittet er tidligere med accept fra Sundhedsstyrelsen omdefineret til et leversvigtsafsnit. Anæstesi- og Operationsklinikken har etableret en daglig stuegangsfunktion ved speciallæge i anæstesiologi, og der er døgndækkende mulighed for tilkald af anæstesiologisk speciallæge, som er i bunden tilstedeværelsesvagt. I anæstesi- og operationsklinikken, HOC er de højtspecialiserede funktioner fuldt implementeret. I 2014 blev de 669 børn under 2 år bedøvet af 5-6 særligt uddannede erfarne børneanæstesiologer. I vagtperioden sikrer et samarbejde med Julian Marie Centret, at der 24/7 er en erfaren børneanæstesiolog til at forestå bedøvelsen. Anæstesi af børn mellem 2 og 10 år varetages af en større gruppe af speciallæger der dog altid har mulighed for supervision og hjælp fra børneanæstesiologer. Dette gælder alle typer af kirurgi og alle ASA grupper. I alt 847 børn i dette aldersinterval blev bedøvet i Anæstesi til voksne til alle typer af kirurgi til alle ASA grupper forestås af speciallæger 24/7. Akut og elektiv Hyperbar iltbehandling forestås af en gruppe speciallæger med særlig uddannelse i hyperbar medicin 24/7. Specielt om anæstesiområdet JMC 20

21 Der vil være anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsevagt for anæstesi inden for områderne børneanæstesi, gynækologi, obstetrik, pædiatrisk smertebehandling og palliation. Der vil være anæstesiologisk speciallæge i tilstedeværelsesvagt til varetagelse af gravide med svære medicinske eller medfødte sygdomme samt til alle børn uanset ASA score inklusiv børn < 2 år. Der er etableret Videnscenter for Børnesmerter, der varetager behandling af akutte- og længerevarende smertetilstand hos børn og palliation af børn. Postoperativ observation af børn og voksne er fysisk adskilt. Der er tilgang til relevante samarbejdende specialer. Samarbejdet foregår med speciallæger inden for alle Rigshospitalets centre, specielt skal nævnes den højt specialiserede funktion i JMC indenfor pædiatri/neonatologi. Alle speciallæger er ekspertuddannede indenfor pædiatrisk anæstesi og/eller obstetrisk anæstesi gennem et tæt formaliseret samarbejde i Norden (SSAI) En større gruppe af anæstesisygeplejersker er ekspertuddannede gennem en nordisk børneanæstesisygeplejerske uddannelse. Aktivitet og kvalitet overvåges løbende via Dansk Anæstesi Database (DAD) I JMC udføres der hjemmebesøg indenfor smerte og palliation af børn. JMC vil kunne leve op til kravet om, at den enkelte speciallæge skal have min. 50 patientforløb/år med anæstesi til < 2 år, På Intensiv Terapiklinikken 4131 er de højt specialiserede funktioner fuldt implementeret. Antallet af patienter med nekrotiserende fasciitis har været voksende på 4131 det forventede antal forventes ikke at ændre sig betydeligt. Antallet af børn < 10 år var i der forventes ikke den store ændring i dette antal. På 4131 findes der speciallæger med specifik kompetence indenfor intensiv behandling af børn. Vagten udgøres af 2 speciallæger (subs. 1 speciallæge og en R1). Ved behov udnyttes den samlede kompetence af børnekyndig ekspertise på RH (AN-HOC/AN-JMC). Herudover har en stor del af klinikkens sygeplejersker specialkompetencer indenfor pleje af børn > 1 år. Antallet af respiratorkrævende brandsårspatienter viste en faldende tal i 2014 antallet af denne patientkategori forventes at være mellem 30 og 50 i de kommende år. På Rigshospitalet er der adgang til hjælp fra og samarbejde med alle relevante specialer På Thoraxanæstesiologisk afdeling er de højt specialiserede funktioner fuldt implementeret. Der har været en svag stigning de sidste år. Forventes at stige med ca. 5 om året. Antallet af børn < 10 år til åben hjertekirurgi var i der forventes ikke den store ændring i dette antal. Antallet af patienter der havde behov for ECMO i 2014 var 26 antallet af denne patientkategori forventes at stige og være mellem 30 og 50 i de kommende år. På Thoraxanæstesiologisk afdeling findes der speciallæger med specifik kompetence indenfor intensiv behandling af børn. Vagten udgøres af 5 speciallæger (subs. 4 speciallæge og en R1). Ved behov udnyttes den samlede kompetence af børnekyndig ekspertise på Rigshospitalet (AN-HOC/AN-JMC). Herudover har en stor del af klinikkens sygeplejersker specialkompetencer indenfor pleje af børn 0-18 år På Neuroanæstesiologisk klinik er alle aktuelt formulerede højt specialiserede funktioner fuldt implementeret: 21

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Specialevejledning for anæstesiologi

Specialevejledning for anæstesiologi Specialevejledning for anæstesiologi Denne specialevejledning er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Revideret specialevejledning for anæstesiologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for anæstesiologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for anæstesiologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter.

På Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er der desuden højt specialiseret traumecenter. !!" # $ # %& '$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet at der vil være anæstesiologiske afdelinger på følgende hospitaler: Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg Hospitalsenheden

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Vedrørende høringssvar omkring Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed fra Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark.

Vedrørende høringssvar omkring Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed fra Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark. Til Region Syddanmark. Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark 30-08-08 Vedrørende høringssvar omkring Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed fra Specialerådet i Anæstesiologi i Region

Læs mere

Specialevejledning for anæstesiologi

Specialevejledning for anæstesiologi Specialevejledning for anæstesiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialevejledning for anæstesiologi

Specialevejledning for anæstesiologi j.nr. 4-1012-14/2 Specialevejledning for anæstesiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 6. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Orientering for medicinstuderende 3. semester KA - E2015

Orientering for medicinstuderende 3. semester KA - E2015 Orientering for medicinstuderende 3. semester KA - E2015 Anæstesi- og intensivklinikkerne, Rigshospitalet INDHOLD Side VELKOMST 3 1. SPECIALETS FUNKTIONER 4 1.1 Kliniske funktioner 4 1.2 Undervisning 4

Læs mere

Kontaktperson Ambulante maj 2012

Kontaktperson Ambulante maj 2012 Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport.

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport. E-POST BLF@SST.DK FØLGEBREV Statusrapporter i specialeplanlægningen for 2011 I følge Sundhedslovens 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 09.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Orientering for medicinstuderende semester KA - F2017

Orientering for medicinstuderende semester KA - F2017 Orientering for medicinstuderende 2. + 3. semester KA - F2017 Anæstesi- og intensivklinikkerne, Rigshospitalet INDHOLD Side VELKOMST 3 1. SPECIALETS FUNKTIONER 4 1.1 Kliniske funktioner 4 1.2 Undervisning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 9. december 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: kardiologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Direkte Mail k

SFR Anæstesiologi. Blegdamsvej København Ø. Direkte Mail k SFR Anæstesiologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø Møde i: Sundhedsfagligt råd for Anæstesiologi Dato: 24. februar 2016 Kl.: 14:00-16:00 Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej, Opgang 4, 3. sal, store gynækologiske

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. karkirurgi 1 1 Generelle overvejelser 1.1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

Lands- og landsdelsafdelinger

Lands- og landsdelsafdelinger Lands- og landsdelsafdelinger Oversigt Oversigt over afdelinger på lands- og landsdelssygehuse samt andre institutioner, der varetager lands- og landsdelsfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Nordjyllands plan for hospitaler og speciallægepraksis 2015 24. april 2015 Region Nordjylland har den 26. februar

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Tilknyttet: AMK-Vagtcentral, Region Syddanmark og Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH

Tilknyttet: AMK-Vagtcentral, Region Syddanmark og Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH April 2016 FUNKTIONS- OG STILLINGS-BESKRIVELSE FOR OVERENSKOMSTANSAT OVERLÆGE VED ANÆSTESIOLOGISK-INTENTENSIV AFDELING V ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL Tilknyttet: AMK-Vagtcentral, Region Syddanmark og Anæstesiologisk-Intensiv

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere