Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj kl i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding."

Transkript

1 Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj kl i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 22. juni Godkendelse af årsregnskab for 2009 med tilhørende revisionsberetning. 3. Godkendelse af budget for Godkendelse af organisationsbestyrelsens årsberetning. 5. Bestyrelseshonorar. 6. Diverse lovændringer a) Udlejningsregler (bilag nr. 1 vedlagt til bestyrelsen) b) Økonomi, drift og beboerdemokrati (bilag nr. 2 vedlagt til bestyrelsen) 7. Udpegning af repræsentanter til Domeas ordinære repræsentantskabsmøde i Opfølgning på forvaltningsrevision (bilag nr. 3 vedlagt) 9. Valg af næstformand. 10. Valg af bestyrelsesmedlem. 11. Driftsspørgsmål. 12. Sager fra formand og afdelinger. 13. Sager fra administrationen. a) Nybyggeri b) Landskonference 14. Boligorganisationens uddannelsespolitik for ejendomsmestre og beboerdemokrater. 15. Vedtægter. 16. Valg af revisor. 17. Eventuelt. Deltagere fra bestyrelsen: Poul Henning Kodahl, formand Vagn Esbech, næstformand Bente Friis, udpeget af Kolding Kommune Erik Lund, udpeget af Kolding Kommune Kaj Ringsted, udpeget af Domea Vakant Deltagere fra repræsentantskabet: Andrea Johanne Højlund, afd. 122/03 Øvrige deltagere: Michael Jensen, Domea Der var afbud fra: Erik Lønne Gottfredsen, Domea Deltog ikke: Karen Margrethe Sundahl Søren Berthelsen, afd. 122/03 Pkt. 1: Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsens møde den 22. juni Underskrives ved næste møde.

2 Kolding Ældreboligselskab 24 Pkt. 2: Godkendelse af årsregnskab for 2009 med tilhørende revisionsberetning. Regnskabet er fremsendt med revideret dagsorden den 5. maj Michael Jensen gennemgik regnskabet og tilhørende revisionsprotokol med følgende bemærkninger: Byggefond og selskab Årets overskud på kr er overført til arbejdskapitalen, som pr. 31. december 2009 udgør i alt kr , og pr. samme dato udgør dispositionsfonden i alt kr Afd Agtrupvej Årets resultat viser et underskud på kr Underskudskontoen udgør herefter kr , der budgetteres afviklet over 2 år. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse pr. 31. december 2009 i alt kr Afd Servicearealer Årets resultat viser et overskud på kr Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse pr. 31. december 2009 i alt kr Afd Snerlevej Årets resultat viser et underskud på kr Underskudskontoen udgør herefter kr , der budgetteres afviklet over 2 år. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse pr. 31. december 2009 i alt kr Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet. Pkt. 3: Godkendelse af budget for Michael Jensen gennemgik budgettet med følgende bemærkninger: Afd huslejestigning på 12,74 % pr. 1/1-11. Afd huslejestigning på 2,32 % pr. 1/1-11. Afd huslejestigning på 5,40 % pr. 1/1-10. Bestyrelsen godkendte og underskrev budgettet. Pkt. 4: Godkendelse af organisationsbestyrelsens årsberetning. Beretning er indsat i regnskabet på side Bestyrelsen godkendte årsberetningen. Pkt. 5: Bestyrelseshonorar Der skal tages stilling til følgende: - indeksregulering af honoraret - om fordelingen forsat skal ske med 2 portioner til formanden, 1 ½

3 Kolding Ældreboligselskab 25 portion til næstformanden, og 1 portion til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. - om samme fordelingsnøgle skal anvendes ved byggesager. Det blev besluttet at honoraret skulle indeksreguleres og at fordelingen skulle være som ovennævnte. Pkt. 6: Diverse Lovændringer a) Udlejningsregler Pr. 1. januar 2010 skete der en række ændringer i reglerne om udlejning og anvisning af almene boliger. På vedlagte bilag fremgår de vigtigste generelle nye udlejnings- og anvisningsregler. (bilag nr. 1) Bestyrelsen bedes forholde sig til indstillingerne som anført i bilagene. Det blev besluttet at følge indstillingerne. b) Økonomi, drift og beboerdemokrati Ligeledes pr. 1. januar 2010 skete der lovændringer på ovennævnte områder. Vi vedlægger som bilag de vigtigste ændringer (bilag nr. 2) Bestyrelsen bedes også her forholde sig til indstillingerne som anført i bilagene. Det blev besluttet at følge indstillingerne. Pkt. 7: Udpegning af repræsentanter til Domeas ordinære repræsentantskabsmøde i Formand og næstformand blev udpeget. Pkt. 8: Opfølgning på forvaltningsrevision (bilag nr. 3) Boligorganisation er underlagt reglerne om forvaltningsrevision, og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om administrativ ledelse vedlægges uddrag af Domeas Mål & Resultater som bilag. Indstilling Det indstilles at forsætte med de godkendte målsætninger og konkrete mål samt tage evalueringen til efterretning (og efter behov, hvis der er ikke opfyldte målsætninger, at drøfte og aftale konkrete handlingsplaner). Bestyrelsen godkendte indstillingen. Pkt. 9: Valg af næstformand - Vagn Esbech er på valg. Erik Lund blev valgt som næstformand for 2 år.

4 Kolding Ældreboligselskab 26 Pkt. 10: Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Vagn Esbech blev valgt. Organisationsbestyrelsens sammensætning, herunder bekræftelse af tegningsretten. Formand Poul Henning Kodahl valgt af repr./org. til Næstformand Erik Lund valgt af repr./org. til udpeget af Kolding Kommune til Medlem Bente Friis valgt af Kommunen til udpeget af Kolding Kommune til Medlem Kaj Ringsted valgt af Domea til Medlem Karen Margrethe Sundahl valgt af repr. til Medlem Vagn Esbech valgt af repr. til Medlem Vakant Pkt. 11: Driftsspørgsmål: Idet at Ingo Borchert har valgt at gå på pension, har vi ansat Garth Borchert, som ejendomsmester på Dreyershus. Beboermødet i afdeling , har besluttet at anvende ca til udskiftning af kogeplader, der vil blive indsat en induktionsplade af mærket Blomberg. Pkt. 12: Sager fra formand og afdelinger: Vagn Esbech kunne fortæller at Dreyershus er et godt og trykt sted at bo. Samt at udflugten sidste sommer, havde været til stor glæde for afdelingens beboere. Pkt. 13: Sager fra administrationen, herunder: a) Ny-byggeri: I forbindelse med opførelse af Sunshine House i Dalby, Skema A er godkendt af kommune, når skema B bliver godkendt, vil byggeriet i Dalby begynde. Vi forventer at de første kan flytte ind i sommeren b) Landskonference den : Bestyrelses- og afd. bestyrelsesmedlemmers samt ejendomsmesters deltagelse i Landskonference på Hotel Nyborg Strand. Må ejendomsmesteren inviteres og må omkostningerne dækkes af hovedselskabets arbejdskapital. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med sidste års landskonference. Ejendomsmestrene skal inviteres, og omkostningerne skal dækkes af ar bejdskapitalen. Pkt. 14: Boligorganisationens uddannelsespolitik for ejendomsmestre og beboerdemokrater. I hvilket omfang skal der afholdes kurser for bestyrelsesmedlemmer, funktionærernes deltagelse i faglige kurser og om udgifterne til disse kurser dækkes helt eller delvist af arbejdskapitalen. Bestyrelsen ønsker at deltage på diverse kurser, omkostningerne skal dækkes af arbejdskapitalen.

5 Kolding Ældreboligselskab 27 Pkt. 15: Vedtægter Kolding Kommune har ikke godkendt vedtægtsændring mht. til navneændring til Domea Kolding. Som følge af ny lov skal der laves nye vedtægter. Vedtægter afventer til næste møde. Taget til efterretning. Pkt. 16: Valg af revisor. BDO Scan Revision blev genvalgt som revisor. Pkt. 17: Eventuelt Intet at referere. Domea Boligcenter Haderslev, den 11. maj 2010 Michael Jensen/HKE Godkendt

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere