Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2011"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2011 Bestyrelse og sekretariat Dansk Geologisk Forenings (DGF) bestyrelse består af tolv medlemmer, som bredt repræsenterer store geologiske arbejdspladser i det private erhvervsliv, sektorforskningen og universitetsmiljøet. Efter generalforsamlingen for 2010 (marts 2011) blev bestyrelsen konstitueret således: Lars Nielsen (formand), Institut for Geografi og Geologi (IGG), KU; Martin Sønderholm, DONG Energy (næstformand og netredaktør); Gunver Krarup Pedersen (kasserer), IGG, KU; Laila Pedersen, geologistuderende, (sekretær), IGG, KU; Peter Frykman, GEUS; Lars Hamberg, DONG Energy; Paul Martin Holm, IGG, KU; Kurt H. Kjær, Geologisk Museum, SNM; Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience, AU; Sara Hoffritz, geologistuderende, IGG, KU; Kerim Martinez, COWI; Jette Sørensen, RAM- BØLL. Sekretariatsfunktionen udføres fortsat af geologistuderende Mette Bjerkvig, IGG, KU. Mette er pt. på barselsorlov, og Patrick Alexander Richardt vikarierer for Mette. Sekretariatet har adresse på Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5, 1350 København K. Det er bemandet nogle få timer om ugen. Åbningstiden er varierende, og man bør tilstræbe at henvende sig til sekretariatet via e-post (se hjemmesiden Jette Sørensen sidder også i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. Publikationer Bulletin of the Geological Society of Denmark Bulletin of the Geological Society of Denmark ( Bulletinen ) er fortsat et såkaldt OpenAcces tidsskrift og ligger frit tilgængeligt for alle på internettet (www.2dgf. dk). Året 2011 blev et godt år, hvad angår antallet af artikler i Bulletinen idet der blev udgivet 10 artikler med fagfællebedømmelse (peer-review). Den fortsatte positive udvikling med hensyn til antallet af publikationer, som vi så starten af i 2010 efter nogle magre år, skal med stor sandsynlighed tilskrives OpenAccess-strategien. På grund af en fejl blev artikler udgivet i Bulletinen i en periode ikke registreret korrekt i Web of Science, som vedligeholdes af Thomson Reuters. Fejlen er nu blevet rettet således at artikler i Bulletinen nu igen registreres. Korrekt registrering i Web of Science er afgørende for Bulletinens citationsindex og for korrekt opgørelse af forfatternes citationer. Registrering af citationer er vigtigt for både tidsskrifter og forskere. DGF s bestyrelse har derfor fokus på, at registreringen af Bulletinens artikler foregår korrekt. Bestyrelsen takker Lotte Melchior Larsen og Bulletinens fagredaktører for deres indsats for at reviewprocessen er forløbet professionelt, og at artiklerne både fagligt og layoutmæssigt lever op til den høje standard, der kan forventes af et internationalt tidsskrift. Geologisk Tidsskrift Geologisk Tidsskrift er DGF s dansksprogede publikation til bred faglig og populærvidenskabelig formidling til alle med en geologisk interesse. DGF opfordrer alle til at indsende et manuskript til Geologisk Tidsskrift, hvis man sidder inde med en god historie, som har bred interesse. Geologisk Tidsskrift har i 2011 kunnet udgive et ganske omfattende hæfte. Årets hæfte indeholder en en beskrivelse af istidslandskabet på Stevens og hvordan vekslende isstrømme har påvirket landskabsdannelsen, forfattet af Michael Houmark-Nielsen. Desuden har årets modtager af Danmarks Geologi Pris, Troels F.D. Nielsen forfattet en bred afhandling om diamant efterforskningen i Vestgrønland. Sidste manuskript i Geologisk Tidsskrift er en gennemgribende oversigt af Moleret på Mors, hvor mange facetter af mange års forskningsindsats bliver sat i større perspektiv. Bestyrelsen takker Kurt H. Kjær, som i 2012 stopper sit arbejde som redaktør af Geologisk Tidsskrift. Redaktionen af Geologisk Tidsskrift overtages af Merete Binderup (GEUS) der har en lang redaktionel erfaring bl.a. fra Geologisk Set og Geoviden Geologi og Geografi. DGF s hjemmeside (www.2dgf.dk) bruges i stor grad af medlemmer og andre til at hente publikationer Bestyrelsens beretning

2 og finde nyheder om arrangementer osv. (Fig. 1 og 2). Antallet af besøgende på hjemmesiden ser nu ud til at have stabiliseret sig omkring 4500 unikke besøg om måneden (Fig. 1), mens stigningen i datatrafikken, som hovedsageligt skyldes hentning af artikler stadig er markant (Fig. 2). Datatrafikken skyldes i overvejende grad hentning af artikler. Fig. 1. Antallet af forskellige besøgende på hjemmesiden ( unikke besøg ) pr måned i perioden februar 2008 til december Fig. 2. Her ses båndbredden i megabyte pr måned, der viser den mængde data, som besøgende hentede via hjemmesiden i perioden februar 2008 til december De meget markante toppe skyldes, at flere artikler er blevet publiceret inden for samme måned, hvilket har ført til en ekstra høj trafik. Som det ses, er trafikken steget fra ca. 1 GB i 2008 til omkring 6 GB i 2011, med nogle meget markante toppe i forbindelse med at DGF gik over til OpenAccess publicering i efteråret Arrangementer DGF har fokus på præsentation af de seneste forskningsresultater, geologiske emner med bredt formidlingspotentiale og emner, som er centrale for geologistuderende. Et nyt element i DGF s foredragsaktivitet er et samarbejde med American Association of Petroleum Geologists (AAPG), som er kommet op at stå i løbet af Som led i dette samarbejde annoncerer DGF og AAPG hinandens arrangementer. Arrangementskalenderen med uddybende beskrivelser af de enkelte arrangementer findes på Alle der ønsker at modtage en påmindelse om foredrag og andre arrangementer kan tilmelde sig på DGFs hjemmeside. Som det også var beskrevet i beretningen for 2010, så har DGF fokus på geologiens samfundsrelevans. Derfor inviterede DGF bl.a. ikke-geologer fra Trafikstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) til at deltage i årsmødet og fortælle om, hvordan vulkanudbruddet fra Eyjafjallajökull på Island havde påvirket det omgivende samfund. Årsmødet blev med over 130 tilmeldte noget af et tilløbsstykke. Over 90 af de tilmeldte deltog i den meget festlige middag, som blev indtaget i Geocentrets kantine efter foredragsrækken og generalforsamlingen. Det var specielt glædeligt, at et stort antal geologistuderende havde tilmeldt sig arrangementet. Nedenfor ses en liste over DGFs arrangementer i 2011: 18. januar Århus Walther Friedrich: Det minoiske udbrud på Santorini - Nye fund og teorier om bronzealderens største vulkankatastrofe 12. marts København DGF Årsmøde 2011 Vulkaner når geologi påvirker samfundet. Foredragsrække Eyjafjallajökull vulkanen der lammede Europa v. Rikke Pedersen, Nordisk Vulkanologisk Center, University of Iceland, Island. Modellering af askeskyen fra Eyjafjallajökull v. Jens Havskov Sørensen, Danmarks Meteorologiske Institut. Vulkanudbrud - uheld med kemiske stoffer v. Ulla Klixbüll, Beredskabsstyrelsen. Vulkansk askes indvirkning på luftfarten v. Kent Hansen, Trafikstyrelsen. Sen palæozoisk magmatisk aktivitet i det danske område - årsagen til senere bassin-dannelse? v. Hans Thybo, IGG, KU. Vulkaner og bjergkæder i Nordgrønland v. Christian Tegner og andre forfattere, Institut for Geoscience, AU. Et nyt basaltisk kraterfelt ved Kap Stosch, Hold with Hope, Nordøstgrønland: Et eksplosivt møde mellem lava og våde sedimenter v. Asger Ken Pedersen, Statens Naturhistoriske Museum, KU. Vulkanitternes indvirkning på hydrokarbonefterforskningen i Nordatlanten v. Malan Ellefsen, Don Energy E&P Kæmpestore lavastrømme i den tertiære nordatlantiske vulkanprovins: Fortiden som nøgle til fremtiden v. Lotte Melchior Larsen, GEUS. 42 Geologisk Tidsskrift 2011

3 Nye resultater og spekulationer om de færøske lavaer. Har de færøske lav-ti lavaer samme kilde som de vestgrønlandske picritter? v. Nina Søager, Paul Martin Holm, IGG, KU. De decimetertykke askelag i Fur Formationen fortæller om super-eruptioner i Eocæn og udviklingen af Den Islandske Kappediapir v. Paul Martin Holm, IGG, KU, Lotte Melchior Larsen, GEUS, Gunver Krarup Pedersen, IGG, KU: Senglacial og Holocæn tefrostratigrafi i danske søer v. Jeppe Joel Larsen, IGG, KU. Ud over foredragsrækken leverede 12 studerende og ph.d.-studerende spændende bidrag til den efterfølgende posterudstilling. 27. april Århus Rømø gennem de seneste 8000 år Ingelise Møller Balling, GEUS, Peter Johannessen, GEUS, Lars Henrik Nielsen, GEUS, Thorbjørn J. Andersen, IGG, KU, Morten Pejrup, IGG, KU. Glacial erosion af bjergkæder v. David Egholm, Søren Bom Nielsen og Vivi K. Pedersen, Institut for Geoscience, AU. 3. maj København Medicinsk geologi - en ny videnskabelig disciplin. Medical geology - a new exiting future on the interaction between geology and health v. Olle Selinus, SGU. Impending mercury disaster in the Philippines v. Peter Appel, GEUS. Arsenic contamination of groundwater in SE Asia v. Dieke Postma, GEUS. 5. maj København Temamøde: Vestgrønland - Fra onshore geologi til offshore efterforskning. Olieefterforskning i Vestgrønland - Nuussuaq Bassinet som analog til offshore efterforskning v. Martin Sønderholm og Gregers Dam, DONG Energy E&P, Gunver Krarup Pedersen, IGG, KU Hvor kom sandet fra og hvad består det af v. Christian Knudsen, GEUS. Biostratigrafisk korrelation af Nedre Kridt til neogene aflejringer fra Labradorhavet i syd til Svartenhuk Halvø i nord v. Henrik Nøhr-Hansen, GEUS. Prospektivitet og bassinudvikling i Baffin Bugt-regionen og mulige analoge aflejringer fra naboområderne v. Ulrik Gregersen, GEUS. Den kænozoiske udvikling i Baffin Bugt - en historie om tektoniske bevægelser og erosion i NVGrønland v. Paul Knutz, GEUS. 1. juni København (AAPG Cph) The Chalk in The Netherlands, a very poor play or a very poorly understood play v. Susanne Nelskamp, TNO. 18. juni Århus Ekskursion til Tunø 28. september København (AAPG Cph) Recent work on Chalk - Palaeooceonography, deposition, diagenesis and modelling Palaeoceanography of the chalk and the influence of bottom currents on reservoir quality v. Finn Surlyk,IGG, KU. The deposition of chalk - and its influence on reservoir properties and palaeoceanographic reconstruction v. Kresten Anderskouv, IGG, KU Modelling un-equilibrated oil saturations in the South Arne Field v. Ole Vejbæk, Hess. Diagenesis of chalk v. Ida Lykke Fabricus, DTU. 29. september København Temaarrangement for studerende Geolog! - Hvad kan jeg blive? Lone Himmelstrup, DONG Energy: Er oliegeologien død? Nick Lagrilliiere, Mærsk Oil: Life as an early career petroleum geoscientist Bo Christiansen, NanoGeoScience, KU: En verden uden for GeoCentret. Joachim Raben-Levetzau, Naturstyrelsen: Fra mineralogi til økosystemer - en snørklet og alsidig vej fra det private til miljøministeriet Adam Schack von Brockdorf, DONG: En borebisse fortæller Peter Laugesen, Pelcon: En mikropalæontologs vej til betonrådgiver 13. oktober København Forstenet lort og intelligent plankton Coprolitter (forstenet lort) v. Jesper Milan, Geomuseum Faxe. Kan encellede organismer som foraminiferer have hensigt og intelligens på linje med højere hvirveldyr? v. Erik Thomsen, Århus Universitet. Evolution of climate in the Danish Basin in the last 8 Myr of the Cretaceous Bestyrelsens beretning

4 v. Nicolas Thibault, Københavns Universitet. Fuglene og den store masseuddøen på Kridt/ Tertiær-grænsen: fossiler og molekyler fortæller om overlevelse og hastig mangfoldiggørelse v. Bent Lindow, Geologisk Museum, København. 25. oktober Århus De miocæne aflejringer i Danmark Miocæn stratigrafi, klimatisk og geologisk udvikling samt ny litostratigrafi v. Erik S. Rasmussen og Karen Dybkjær, GEUS. 17. november - København Temamøde: Grønlands diamanter Diamanter, kimberlitter og relaterede bjergarter: en introduktion v. Troels F.D. Nielsen, GEUS. Hvorfra kommer diamanterne og hvordan kan vi bedømme om de grønlandske kimberlitter kan indeholde diamant? v. Karina Sand, KU. Diamantprospektering i Grønland v. Agnete Steenfelt, GEUS. Kommer vi til at se en grønlandsk diamantproduktion? v. Troels F.D Nielsen, GEUS. 29. november - Århus Hvor meget stiger havet i det 21. århundrede? v. Jens Morten Hansen (GEUS). 15. december (AAPG Cph) Some plate-tectonic thoughts on the early opening of the South Atlantic Ocean v. Colin Reeves, Earthworks, AAPG Distinguished Lecturer. Petrologisk Klub har igen i 2011 været særdeles aktiv med en række arrangementer. Bevarelse af geologiske naturværdier (Dette afsnit er forfattet af Martin Ghisler). DGF gik i 2011 mere synligt ind i arbejdet for beskyttelsen af Danmarks geologiske naturværdier. Foreningen har siden 2008 været med som observatør i det såkaldte grønne kontaktudvalg. Dette er et forum for de grønne organisationer med Danmarks Naturfredningsforening, WWF, Greenpeace og Dansk Ornitologisk Forening m.fl., som alle arbejder for at beskytte og bevare de danske naturværdier. Udvalget har i en årrække været i direkte dialog med skiftende miljøministre og andre relevante ministre. DGF blev opfordret til at gå ind i dette samarbejde, da man savnede den geologiske stemme i naturdebatten. For at kunne blive ordinært medlem af Det Grønne Kontaktudvalg skulle det imidlertid klart fremgå af DGF s formålsparagraf, at foreningen ud over at være et fagligt forum, der ønskede at udbrede kendskabet til rigets geologi, også arbejdede for at beskytte de geologiske naturværdier. Dette blev fastslået ved en ændring af formålsparagraffen på generalforsamlingen den 12. marts, som blev tiltrådt enstemmigt. Via sin repræsentant i Det grønne Kontaktudvalg kan DGF herefter arbejde for at blive høringsberettiget i miljøog naturspørgsmål, hvor geologi indgår som et væsentligt element. Desuden kan DGF gennem Det Grønne Kontaktudvalg med større styrke fremføre forslag, der fremmer en beskyttelse og bevarelse f.eks. af det geologiske landskab samt sikre rent dansk grundvand for eftertiden. DGF s repræsentant i perioden Martin Ghisler, afløses pr af Tove Damholt. Danmarks Geologipris 2011 Troels F. D. Nielsen, GEUS, blev tildelt Danmarks Geologipris for sit arbejde om kimberlitter i Grønland. Et bedømmelsesudvalg nedsat af DGF skrev i sin indstilling bl.a.: Gennem sit arbejde på Gardinerintrusionen i Østgrønland har Troels Nielsen beskæftiget sig med stærkt alkaline magmaers genese og publicerede tidligt en banebrydende model for af udviklingen af stærkt alkaline magmaer, herunder magmaer af karbonatitisk sammensætning. I sin nyeste forskning diskuterer han dannelsen af kimberlitiske smelter i en reaktion mellem asthenosfærisk afledt karbonatit og komponenter i den subkontinentale lithosfæriske kappe. Troels Nielsen er førsteforfatter på to vigtige artikler om sammensætningen af kimberlitsmelter i Vestgrønland. Disse to artikler angriber problemet om kimberlitsmelters sande natur, som har været et meget væsentligt internationalt stridspunkt i mange år. Er det silikatsmelter eller er det karbonatsmelter, der blot har optaget en mængde fremmed materiale i sig? Den gængse opfattelse har været, at det er silikatsmelter, og ledende forskere har afvist en forbindelse til karbonatitter. Spørgsmålet har stor betydning for forståelsen af dybe lithosfæresmelter generelt, men også praktisk i forhold til diamanteftersøgning. Troels Nielsens angrebsmåde er enkel men dog krævende og benytter den for ham karakteristiske kombination af teori og empiri: Man tolker udelukkende ud fra grundmassefaser, som man petrografisk kan se er dannet fra smelten. Dette har været forsøgt før men ikke med en tilsvarende stringens og aldrig på grundlag af et så omhyggeligt etableret og omfattende sæt af mikrosondeanalyser. Artiklerne påviser elegant og 44 Geologisk Tidsskrift 2011

5 uomgængeligt, at de oprindelige dybe kimberlitsmelter var vandholdige karbonatsmelter, og at de kimberlitter, vi samler på jordoverfladen har gennemløbet en række reaktioner med omgivelserne. Desuden kan der demonstreres regionale forskelle i deres oprindelige sammensætning. I referencelisten findes to artikler forfattet af Troels F. D. Nielsen og kollegaer. Medlemmer og kontingent DGF har i 2011 fastholdt medlemskontingenterne på de relativt lave takster, som blev vedtaget året før: 350 DKK for ordinære medlemmer og 150 DKK for studerende. Bemærk at der betales et tillæg på 50 DKK til administrationsomkostninger, så længe man ikke har tilmeldt sin betaling til PBS. DGF har igen fra 2010 til 2011 oplevet en fremgang i antallet af medlemmer (tallene i parentes angiver antallet af medlemmer i 2010): Der er pt. 604 (578) betalende medlemmer af DGF, som fordeler sig på 430 (444) ordinære, 97 (63) studerende, 2 (2) livsvarige og 74 (68) kontingentfrie medlemmer) samt 7 firmaer. Bestyrelsens indsats for at nye geologistuderende melder sig ind i DGF har således båret frugt. Vi mener, at det er vigtigt, at geologistuderende i deres studietid har mulighed for at danne netværk med professionelle geologer og kan udvide deres geologiske horisont med mere, end hvad studierne alene kan give. DGF har kontaktfladerne til at kunne tilbyde dette. DGF støttede igen i 2011 de studerendes symposium. Arrangementet fandt denne gang sted i København. Studerende fra Århus, København og Lund kunne her diskutere geologi og nyde socialt samvær i festlige rammer. DGF vil igen i 2012 være parat til at støtte op om lignende studenter-arrangementer. Sponsorer DGF modtager løbende bidrag sponsorer. Uden disse bidrag ville visse arrangementer ikke kunne afholdes under de former, som vi har kunnet tilbyde medlemmerne igen i Her tænkes især på årsmødet med den efterfølgende middag, som er gratis for studentermedlemmer, og september-arrangementet rettet mod geologistuderende Geolog Hvad kan jeg blive? For bidragene i 2011 vil DGF gerne takke (alfabetisk rækkefølge): COWI, DONG Energy, Noreco, Mærsk Olie og Gas, RAMBØLL samt Shell Olie- og Gasudvinding Danmark. Referencer Nielsen T.F.D, Jensen S.M, Secher, K. & Sand, K.K.2009: Distribution of kimberlite and aillikite in the diamond province of southern West Greenland; a regional perspective based on groundmass mineral chemistry and bulk compositions. Lithos 112, Nielsen, T.F.D & Sand, K.K. 2008: The Majuagaa kimberlite dike, Maniitsoq region, West Greenland; constraints on an Mg-rich silicocarbonatitic melt composition from groundmass mineralogy and bulk compositions. Canadian Mineralogist 46, Bestyrelsen, 27. januar, 2012 Bestyrelsens beretning

Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2010

Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2010 Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2010 Bestyrelse og sekretariat De tolv medlemmer af Dansk Geologisk Forenings (DGF) bestyrelse er personer fra det private erhvervsliv, sektorforskningen

Læs mere

Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2012

Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2012 Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2012 Beretningen for 2012 følger strukturen for de senere år med en kort beskrivelse af bestyrelsens og sekretariatets sammensætning, en kortfattet opgørelse

Læs mere

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15 FRANK MØLLER A/S Registrerede Revisorer FRR CVR. nr. 21 29 58 09 - E-mail: info@fm-as.dk - Homepage: www.fm-as.dk Falkonér Allé 63, 2000 Frederiksberg. Fax: 38 339 338 Tlf: 38 339 339 Dansk Geologisk Forening

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

DGF bestyrelsens beretning for 2004

DGF bestyrelsens beretning for 2004 DGF bestyrelsens beretning for 2004 Bestyrelsen Bestyrelsen har 12 medlemmer, som er ansat ved Geologisk Institut Københavns Universitet, Geologisk Institut Århus Universitet, Geologisk Museum, GEUS, Mærsk

Læs mere

Referat af. Generalforsamling i Dansk Geologisk Forening for året 2007, afholdt i forbindelse med årsmødet den 23. februar 2008.

Referat af. Generalforsamling i Dansk Geologisk Forening for året 2007, afholdt i forbindelse med årsmødet den 23. februar 2008. 1 Referat af Generalforsamling i Dansk Geologisk Forening for året 2007, afholdt i forbindelse med årsmødet den 23. februar 2008. 1. Valg af dirigent og referent Niels Henriksen (Oscar) valgtes som dirigent

Læs mere

DGF bestyrelsens beretning for 2005

DGF bestyrelsens beretning for 2005 DGF bestyrelsens beretning for 2005 Betyrelsen og sekretariatet Bestyrelsen har 12 medlemmer, som er ansat ved Geologisk Institut Københavns Universitet, Geologisk Institut Århus Universitet, Geologisk

Læs mere

Dansk Geologisk Forening Øster Voldgade 10 1350 København K. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006. CVR. nr. 74539815

Dansk Geologisk Forening Øster Voldgade 10 1350 København K. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006. CVR. nr. 74539815 Dansk Geologisk Forening Øster Voldgade 10 1350 København K Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 CVR. nr. 74539815 Dansk Revision Telefon: +45 3888 0824 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening Ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 26. april 2016 Odense

Dansk Geoteknisk Forening Ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 26. april 2016 Odense Dansk Geoteknisk Forening Ordinær generalforsamling Tirsdag d. 26. april 2016 Odense DGF s formål 1 DGF s formål er - at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

DGF bestyrelsens beretning for 2007

DGF bestyrelsens beretning for 2007 DGF bestyrelsens beretning for 2007 Bestyrelsen og sekretariatet Bestyrelsen har 12 medlemmer og består af: Peter Frykman (formand) GEUS, Paul Martin Holm (næstformand) Institut for Geografi og Geologi,

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Geologi i råstofgrave Claus Ditlefsen, GEUS

Geologi i råstofgrave Claus Ditlefsen, GEUS Geologi i råstofgrave Claus Ditlefsen, GEUS Hvilke geologiske forhold skal man som sagsbehandler især lægge mærke til? www.dgf.dk GEUS De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland Geologiske

Læs mere

Jammerbugtens glacialtektonik

Jammerbugtens glacialtektonik Jammerbugtens glacialtektonik sasp@geus.dk Glacialtektonisk tolkning af seismisk arkitektur i Jammerbugten Stig A. Schack Pedersen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-,

Læs mere

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Bureau of Minerals and Petroleum Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Henrik Stendal hdal@nanoq.gl Copyright: NASA Visible Earth, the SeaWiFS

Læs mere

Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2015

Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2015 Dansk Geologisk Forenings bestyrelses beretning for 2015 Denne beretning er en kort gennemgang af Dansk Geologisk Forenings aktiviteter og arrangementer i det forgangne år. Beretningen afsluttes med en

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Geologisk Forening

Referat af generalforsamling i Dansk Geologisk Forening Referat af generalforsamling i Dansk Geologisk Forening den 19. februar 2004 og uddeling af Danmarks Geologipris for 2003 Danmarks Geologipris 2003 Prisen tildeles professor Finn Surlyk, Geologisk Institut,

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Luftfartens Risiko ved Vulkansk Aske Meteorologiske Forhold. Jens Havskov Sørensen DMI

Luftfartens Risiko ved Vulkansk Aske Meteorologiske Forhold. Jens Havskov Sørensen DMI Luftfartens Risiko ved Vulkansk Aske Meteorologiske Forhold Jens Havskov Sørensen DMI Luftforureningsmodellering ved DMI DMI s forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende luftforurening støtter de

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Danmarks Geologipris 2006

Danmarks Geologipris 2006 Indhold Alle er velkomne til at sende bidrag til redaktør Lars Hamberg (laham@dongenergy.dk) Kommende arrangementer Generalforsamling Kommende arrangementer 24. februar 16:30-21:00 28. februar kl. 16:00

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

DGF bestyrelsens beretning for 2008

DGF bestyrelsens beretning for 2008 DGF bestyrelsens beretning for 2008 Bestyrelsen og sekretariatet Bestyrelsen har 12 medlemmer og består af: Peter Frykman (formand) GEUS, Paul Martin Holm (næstformand) Institut for Geografi og Geologi,

Læs mere

DGF bestyrelsens beretning for 2009

DGF bestyrelsens beretning for 2009 DGF bestyrelsens beretning for 2009 Bestyrelsen og sekretariatet Bestyrelsen har 12 medlemmer og består af: Peter Frykman (formand) GEUS, Paul Martin Holm (næstformand) Institut for Geografi og Geologi,

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience

LOKAL GUIDE for studerende. Institut for Geoscience LOKAL GUIDE for studerende Institut for Geoscience 1. udgave, september 201 Velkommen som studerende på Institut for Geoscience Denne lokale guide har til formål at give dig et overblik over instituttet,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted?

Geologi 2009 Bogen Geografi C s Hvad hedder teorien om universets dannelse og hvornår menes det at have fundet sted? Geologi 2009 Bogen Geografi C s. 9 27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg?

1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke eftervises i laboratorium forsøg? Grundbogstekst: Tomas Westh Nørrekjær m.fl.: " Naturgeografi C, s. 8-27 Spørgsmål til teksten besvares under læsningen. Jordens dannelse og sporene efter liv 1. Hvorfor kan de geologiske processer ikke

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 The Curse of Harry Dean - v/ Ask Kjærgaard

Læs mere

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012

Jyllands Skytte Forbund og DSB/ASF Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2012 Lørdag den 5. og søndag den 6. februar 0 JM 5 m - 0 0 stående ungdom Ungdom Niels Frederik Andreasen Viborg 00 99 00 99 Nicklas Kildehøj Horsens 98 00 00 98 x Helle Norup Bertelsen Karup Skytteforening

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Vedtægter for AGF Fanklub Odder

Vedtægter for AGF Fanklub Odder Vedtægter for AGF Fanklub Odder Seneste ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. juni 2003. 1 Navn Klubbens navn er : AGF FANKLUB ODDER AGF Fanklub Odder har hjemsted i Odder, hvorfra

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

DSF Politikkonference efterår 2011

DSF Politikkonference efterår 2011 DSF Politikkonference efterår 2011 Referat Fredag Formalia 1. Valg af dirigenter og referenter Dirigenter: Lena Scotte & Johanne Skriver Rettidig indkaldelse af politikkonferencen: Politikkonferencen er

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 19. april 2012 i Odense Generalforsamling i DGF, 19. april 2012 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Status over nitrat i drikkevandet hos enkeltindvindere på landsplan

Status over nitrat i drikkevandet hos enkeltindvindere på landsplan Status over nitrat i drikkevandet hos enkeltindvindere på landsplan Jörg Schullehner 1,2,3 & Nanna Linn Jensen 1,4 1 Geological Survey of Denmark and Greenland 2 Institute of Public Health, Aarhus University

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Bo Cerup-Simonsen Direktør, Center for Olie og Gas DTU Baggrund Kilde: ENS, Quartz 2013 Baggrund Raison d etre The centre is part of the

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING DAGSORDEN Valg af Dirigent Formandens Beretning Regnskab for Søfartsteknisk Forening Valg af bestyrelse: På valg er: Niels Prip ønsker genvalg Carsten Manniche ønsker genvalg Michael Prehn ønsker genvalg

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Danish Group of IABSE

Danish Group of IABSE Danish Group of IABSE Generalforsamling 2010 i dansk IABSE - Referat Tid : 2010-04-27 Sted : Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer DGF Kommende arrangementer Nyhedsbrev April 2002 22. april 2002 kl. 15.00 Foredrag ved AAPG Distinguished Lecturer professor Dag Nummedal, University of Wyoming: Internal tides and bedforms at the shelf

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder

EU som løftestang for vækst i Danmark. - arrangementet i billeder EU som løftestang for vækst i Danmark - arrangementet i billeder Godt 130 deltog i DAcoB og EU-repræsentationens debatarrangement om EU som løftestang for vækst i Danmark. Debatpanellet bestod af uddannelses-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 21 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. Dato: 2. november 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 21 - Forslag til Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse

Læs mere

Dansk Botanisk Forening

Dansk Botanisk Forening Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen Generalforsamling lørdag den 12. marts 2016 Gefion Gymnasium Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Jyllandskredsens virksomhed i 2015 3. Orientering om Nationalpark

Læs mere

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening

Korn. Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi. Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening Korn Dyrkning, kvalitetssikring, brød, novel food og bioenergi Cerealienetværkets årsmøde 2006 i samarbejde med Dansk Cerealforening 2. - 3. november 2006 Hotel Frederik d. II Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ

Damejunior Pistol Total x'er 196 Christina Van Elzelingen Særslev P DJ Dame pistol 157 Dorte Thorsen IFK P Dame 95 89 95 93 372 10 51 Laila Højfeldt Vejle P Dame 89 87 94 92 362 6 124 Christina Borgen Nielsen DSB/ASF P Dame 90 90 91 91 362 4 1084 Christina Popp Hansen DSB/ASF

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla Klasse. : R1 - Rallylicens, 0-1400 ccm, klassede dæk - Rally kategori 2 4 Michael Springer 093-0-050773 R1 Peugeot R1 01=02:10 02=02:54 03=02:14 04=02:30 05=03:15 06=02:24 00:00 00:29:23 1 15 Gert M. Jensen

Læs mere

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 82. september Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 82 september 2014 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Af Ole Bay, Aalborg Katedralskole Om metode i naturgeografi Jeg har selv oplevet fremgangsmåden i min undervisning geografi som at

Læs mere

FORSA-Information. Foreningen FORSA Foreningsåret Udgave: 3 FORSA 2016

FORSA-Information. Foreningen FORSA Foreningsåret Udgave: 3 FORSA 2016 FORSA-Information Foreningen FORSA Foreningsåret 2015-2016 Udgave: 3 FORSA 2016 Bestyrelsen i FORSA ser frem til et spændende efterår med mange gode FORSA-aktiviteter. Vi holder bestyrelsesmøde den 12.

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan?

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? OKTOBER 2015 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Ryvangs Allé 1 2100 København Ø Kontakt: Dekanatet, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk

Læs mere

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 Side 1 Til: SU og intranettet Fortroligt: nej Fra: Sekretariatet Dato: Oktober 2012 Kopi til: J.nr. GEUS: 014-00193 Emne: Vejledende retningslinjer for faglig bedømmelse til seniorforsker og seniorrådgiver

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE

ELEY-CUP 2014 RESULTATLISTE RESULTATLISTE ELEY-CUP 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 105094 Katrine Christensen 17-033 Svinninge SKF 200/16 200/19 400/35 G POKAL 2 106625 Alexander Petersen 17-373 Ballerup Skf. 200/12 200/14 400/26

Læs mere