Revisoreksamen Modul A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisoreksamen 2014. Modul A"

Transkript

1 Revisoreksamen 2014 Modul A Mandag den 4. august 2014 (2 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner andet elektronisk kommunikationsudstyr Kommunikation mellem kandidaterne er ikke tilladt, ligesom trådløs kommunikation på computer og adgang til internet skal holdes slukket under eksamen. Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: Spørgsmål 1 35 % Spørgsmål 2 35 % Spørgsmål 3 30 %

2 Du befinder dig i december 2014 og er nyuddannet statsautoriseret revisor og er ansat i Etik-Revision A/S. Etik-Revision A/S har domicil i trekantsområdet og servicerer en række virksomheder i området, herunder hovedsageligt klasse B og klasse C virksomheder. Du skal overtage nogle selskabskunder fra en af de ældre partnere (Ole Olsen) i Etik-Revision A/S, idet han forventes at gå på efterløn i løbet af Ligeledes skal du sammen med din chef (Poul Poulsen) være medunderskrivende revisor på nogle af de klasse C virksomheder, som han indtil nu har været ene underskrivende revisor for. Endvidere skal du være underskrivende revisor for nogle kunder, som Etik- Revision A/S har overtaget fra et andet revisionsfirma. Din kundeportefølje forventes at se således ud: 7 Klasse B virksomheder omfattet af ÅRL 135, stk. 1, sidste pkt., som har fravalgt revision, og hvor du skal underskrive assistanceerklæring for regnskabsåret Assistanceerklæringen for 2013 er underskrevet af Ole Olsen. 4 Klasse B virksomheder omfattet af ÅRL 135, stk. 1, sidste pkt., som har fravalgt revision, og hvor du skal underskrive assistanceerklæring for regnskabsåret Assistanceerklæringen for 2013 er underskrevet af en revisor fra et andet revisionsfirma. 14 Klasse B virksomheder, hvor du skal underskrive revisionspåtegning for regnskabsåret Revisionspåtegningen for 2013 er underskrevet af Ole Olsen. 3 Klasse B virksomheder, hvor du skal underskrive revisionspåtegning for regnskabsåret Revisionspåtegningen for 2013 er underskrevet af en revisor fra et andet revisionsfirma. 12 Klasse C virksomheder, hvor du skal underskrive revisionspåtegning for regnskabsåret 2014 sammen med Poul Poulsen. Revisionspåtegningen for 2013 er underskrevet af Poul Poulsen. Spørgsmål 1 (35 %) Du bedes til eget brug eventuelt i punkt-/skematisk form skitsere, hvilke handlinger du vil foretage dig vedrørende kunde- og opgaveaccept for ovenstående opgaver, samt hvilke indledende revisions- og/eller arbejdshandlinger du vil foretage. Herudover bedes du skitsere, hvad selskaberne samt medunderskrivende/fratrædende revisor bør/skal foretage sig. Du befinder dig nu i marts 2015 og er sammen med din chef revisor for Holding ApS, Drift A/S og Udvikling ApS, som indgår i nedenstående selskabsstruktur. De øvrige selskaber revideres af andre revisionsfirmaer. Side 1 af 4

3 Aktionærgruppe A Hans Hans en Aktionærgruppe B 100% 100% 100% Holding ApS HH Inves t ApS 60% 40% Drift A/S 50% 25% 25% Trekantens Innovation A/S Udvikling ApS Udvikling ApS blev stiftet i 2012 af Drift A/S, HH Invest ApS og Trekantens Innovation A/S med en anpartskapital på DKK Årsrapporten for 2014 for Udvikling ApS blev aflagt i sidste uge og af denne fremgår det, at egenkapitalen udgør DKK 0. I forbindelse med stiftelsen af Udvikling ApS blev HH Invest ApS tildelt en warrant (tegningsret). Tegningsretten medfører en ret for HH Invest ApS til at nytegne anparter i Udvikling ApS for nominelt DKK til kurs Fristen for udnyttelsen af tegningsretten er i dag. Bestyrelsen i Udvikling ApS består af Hans Hansen samt et bestyrelsesmedlem udnævnt af henholdsvis Drift A/S og Trekantens Innovation A/S. Direktionen består af Peter Petersen. Dit revisionsteam har i denne uge påbegyndt revisionen af årsregnskabet for Drift A/S for Du er her til morgen blevet opmærksom på, at selskabets egenkapital er tabt, og at selskabet formentlig ikke vil være i stand til at fortsætte driften. Du er ligeledes her til morgen blevet kontaktet af Hans Hansens advokat, som har informeret dig om, at HH Invest ApS i eftermiddag på en ekstraordinær generalforsamling vil gøre brug af sin tegningsret og dermed indskyde DKK i Udvikling ApS via en nominel kapitalforhøjelse på DKK Advokaten har oplyst, at du og din chef er velkomne til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, hvis I måtte ønske det. Du har vurderet, at såfremt HH Invest ApS gennemfører kapitalforhøjelsen, og Drift A/S efterfølgende går konkurs hvad der er udsigt til vil det medføre, at de anparter, som Drift A/S ejer i Udvikling ApS, bliver et ubehæftet aktiv i konkursboet. Såfremt HH Invest ApS eller Trekantens Innovation A/S ønsker at købe disse anparter ud af konkursboet, vil de skulle betale en tredjedel af DKK for at erhverve disse anparter svarende til Drift A/S nominelle kapital på DKK ud af den samlede nominelle kapital på DKK efter kapitalforhøjelsen. Såfremt kapitalforhøjelsen ikke gennemføres, vil anparterne ikke have nogen værdi, da det vurderes, at værdien af anparterne svarer til egenkapitalen på DKK 0. Side 2 af 4

4 Det vil derfor for HH Invest ApS og Trekantens Innovation A/S være hensigtsmæssigt, at kapitalforhøjelsen først foretages, når der er klarhed over, om Drift A/S indgiver konkursbegæring eller ej. Din chef er enig med dig i din betragtning og beder dig omgående sende ham en mail om, hvorledes I løser dette dilemma. Spørgsmål 2 (35 %) Du bedes udarbejde en kortfattet mail til din chef med din begrundede stillingtagen til, om du vil om du må og i givet fald hvordan du vil give din information videre omkring uhensigtsmæssigheden ved den påtænkte kapitalforhøjelse. Du befinder dig nu i april Din chef har kontaktet dig og har informeret dig om, at han har haft møde med en potentiel ny kunde, Svend Svendsen, som ejer 3 selskaber, der alle har regnskabsafslutning 30. juni. Svend Svendsen skal finde en ny revisor for sine 3 selskaber, da hans nuværende revisor går på pension. Strukturen er vist nedenfor. Ejendomsselskab ApS Svend Svends en 100% Pengetank ApS 100% 100% Filatelis t ApS Egenkapitalen i Pengetank ApS er på 100 MDKK og er hovedsageligt opnået ved, at Svend Svendsen for 7 år siden solgte sin virksomhed til en kapitalfond. Aktiverne består af værdipapirer og kapitalandele. Ejendomsselskab ApS har en portefølje på 10 ejendomme i henholdsvis Fredericia, Vejle og Kolding med en samlet bogført værdi på 30 MDKK. Svend Svendsen stiftede i 2014 selskabet Filatelist ApS. Formålet med stiftelsen var at drive en rentabel virksomhed som filatelist, hvilket vil sige handel med frimærker. Svend Svendsen er fuldtidsbeskæftiget i selskabet og modtager fast månedlig gage. Svend Svendsen har ingen private frimærkesamlinger, idet al frimærkehandel foregår i selskabet. Handlen med frimærker foregår ved, at Svend Svendsen på vegne af Filatelist ApS opkøber større frimærkesamlinger eller enkelte frimærker i Danmark og udlandet. Herefter udvælger han frimærker eller mindre samlinger som han vurderer er af høj værdi. Disse frimærker sættes til salg på internettet og Side 3 af 4

5 på auktioner. Filatelist ApS har siden stiftelsen foretaget 15 større opkøb og har foretager et par hundrede salg af enkelte frimærker og mindre samlinger. Varelageret befinder sig i et kælderrum i lejede lokaler, som er fyldt med reoler indeholdende mapper med frimærker. Svend Svendsen anslår, at der er ca frimærker, idet der dog ikke er en samlet database eller opgørelse over frimærkerne. En stor del af frimærkerne har en meget lille værdi, mens nogle frimærker ifølge Svend Svendsen har en værdi på op til DKK Svend Svendsen foretager bogføringen i et regneark. Når Svend Svendsen på vegne af Filatelist ApS køber frimærkesamlinger eller enkelte frimærker, bogføres dette som varelager. Når der sker et salg af et frimærke eller mindre samlinger bogføres det som nettoomsætning. Der bogføres kun et vareforbrug, hvis det solgte frimærke eller samling kan direkte henføres til et køb. Sælges der således frimærker fra de større opkøbte frimærkesamlinger, bogføres der ikke et vareforbrug. Årsagen til det er, at kostprisen ikke bliver delt ud på de enkelte frimærker, når der opkøbes frimærkesamlinger. Bogholderiet viser på nuværende tidspunkt følgende hovedtal: Nettoomsætning 2,1 MDKK, vareforbrug 1,0 MDKK, varelager 4,1 MDKK og balancesum 4,3 MDKK. Disse hovedtal er blot et uddrag af bogholderiet. Svend Svendsen gemmer en fotokopi af alle de frimærker, som han sælger, ligesom han gemmer mailkorrespondance mv. med de personer og firmaer, som han foretager transaktioner med. Spørgsmål 3 (30 %) Du bedes udarbejde et kortfattet notat til din chef med dine bemærkninger til kunde- og opgaveaccept for revisionen af årsregnskaberne for de 3 selskaber for regnskabsåret 2014/15. Det forventes, at du kommer med din stillingtagen til, om I skal acceptere valget som revisor for de 3 selskaber. Side 4 af 4

Revisoreksamen 2014. Modul B

Revisoreksamen 2014. Modul B Revisoreksamen 2014 Modul B Tirsdag den 19. august 2014 (6 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008

Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Maj 2008 Beretning til Statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Maj 2008 BERETNING OM LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

13/2007. Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13/2007 Beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister,

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL RETTEVEJLEDNINGEN Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2011 og til støtte for nuværende

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~

2000 Frederiksberg. E-mail: sch@advoho8.dk Tlf. tid: kl. 10.00-16.00. . / ' \ -i., ' ~ ADVOKATERNE HOVEDVAGTSGADE 8 Politimesteren på Frederiksberg, Juristsekretariatet, H owitzvej 30, CARSTEN HAUCH (H) ANNETIE FABRICIUs-BJERRE (H) FLEMMING CLAUSEN (L) HENRIK PERREGAARD {H) ~--~~~~~~~------

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere