1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig."

Transkript

1 Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter til godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af revisor og revisorsuppleant 7. Eventuelt Der var fremmødt 112 medlemmer til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Formand Niels Skjødt fremlagde bestyrelsens beretning, se bilag 1. Herefter aflagde de enkelte udvalg beretning efter tur: Turneringsudvalget (Kaj Engberg): Der har i 2005 været afholdt 12 turneringer foruden klubmesterskaber i hul- og slagspil. For 2006 gennemføres det samme antal turneringer. Turneringsplanen kan ses i klubhuset og på hjemmesiden. Begynderudvalget (Anne Eg Lauridsen): Der har været 125 deltagere igennem regelkurser i 2005, og der har været afholdt i alt 28 kaninturneringer med sammenlagt 873 tilmeldte spillere. Anne takkede til slut Nis Eskildsen, der har valgt at stoppe efter mange år som regelinstruktør.

2 Generalforsamling i Birkemose Golf Club den 1. marts Handicapudvalget (Bent Holt): Der har været mange reguleringer i Mindede alle spillere om at udfylde scorekortet ordentligt! Juniorudvalget (Lau Tuxen): Sæsonen 2005 er forløbet uden de store problemer. Som noget nyt har man forsøgt sig med specialiseret træning til de bedste spillere. Lau bemærkede afslutningsvis, at han stopper i juniorudvalget til maj, når den nye sæson er lagt til rette, og han opfordrede derfor interesserede forældre til at melde sig. Baneudvalget (Michael Grønkjær): Der er sket en række ændringer 18-hullers banen, herunder udtynding at træer ved hul 6/7, etablering af nye stier og trapper mv. I 2006 etableres beplantning foran green til hul 14 for at forhindre indspil fra hul 15, og tårnet ved hul 8 flyttes til hul 14, mens et nyt og højere tårn bliver opstillet ved hul 8. På payand-play banen er der opsat gule og røde pæle med henblik på træning af dropregler. Bladudvalget (Selma Engberg): Er glad for den gode modtagelse af klubbladet. Det 4. blad udsendes medio marts. Efterlyste flere indlæg til bladet, der kommer til efteråret. Sponsorudvalget (Mogens Andersen): På nuværende tidspunkt mangler der kun sponsorer til to turneringer, hvilket forventes klaret inden sæsonstart. Den samlede beretning blev herefter godkendt uden bemærkninger. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Allan Nielsen gennemgik regnskabet, der udvist et overskud på kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter til godkendelse Budget 2006 blev forelagt af Allan Nielsen. Budgettet opererer med en kontingentforhøjelse, således at seniorer for sæsonen 2006 skal betale kr., ynglinge kr., juniorer kr. og passive medlemmer 500 kr. Indskuddet er uændret fastsat til kr. Budgettet for 2006 udviste et forventet overskud på kr. Budget 2006 og de nye satser for medlemskontingenter blev godkendt uden bemærkninger. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur fratrådte Niels Skjødt (modtager ikke genvalg) og Anne Eg Lauridsen (villig til genvalg). Bestyrelsen indstillede Jørgen Jørgensen til valg til bestyrelsen, og der blev ikke fremført andre kandidater.

3 Generalforsamling i Birkemose Golf Club den 1. marts Jørgen Jørgensen og Anne Eg Lauridsen blev herefter valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Som suppleant blev Henning Parbo genvalgt. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant Peter Kløvborg blev valgt som revisor og Jørgen Kjær blev valgt som revisorsuppleant. 7. Eventuelt Tage Bech fandt, at prisen for et bagrum på 400 kr. var højt sat, når man tager i betragtning, at bagrummet er klamt, lugten er dårlig og låsene er af middelmådig kvalitet. Er der forbedringer på vej? Thomas Vilrich svarede på vegne af ejerkredsen, at prisen for et bagrum i 2006 vil være uændret, og der er ikke planlagt renoveringer mv., kun almindeligt vedligehold. Peter Thygesen fortalte, at bestyrelsen har iværksat en ny tradition: Kåring af årets klubmedlem. For 2005 gik prisen til Selma og Kaj Engberg, som fik overrakt en gave. Anne Eg Lauridsen takkede på bestyrelsens vegne Niels Skjødt for en flot indsats siden han i 2002 trådte ind som formand for bestyrelsen. Niels fik overrakt en gave. Som dirigent takkede Preben Bagger til slut forsamlingen for en yderst disciplineret optræden ved generalforsamlingen.

4 Bilag 1, side 1 Generalforsamling i Birkemose Golf Club den 1. marts 2006 Formandens beretning Endnu en lang vinterperiode er forbi, og en spændende og udfordrende golfsæson står for døren. Vi har været inde i en god udvikling i Der er nu registreret ca. 760 aktive medlemmer, hvilket er en tilgang på ca. 100 aktive medlemmer i forhold til samme tidspunkt sidste år. For den kommende sæson budgetterer vi med en nettotilgang på 100 medlemmer. Til at varetage den teoretiske uddannelse af seniorer vil vi i 2006 have Anne Eg Lauridsen og Erik Klausen. Desuden vil Jan Poulsen i marts måned deltage i et kursus for også at blive regelinstruktør. Golftræneren hedder fortsat Claus Valter, som yder et fantastisk godt stykke arbejde, som vi alle sætter stor pris på. Vi har i klubben nogle gode udvalg, der leverer et stort, solidt og seriøst frivilligt stykke arbejde til gavn for både klub og A/S. Renoveringen af driving range er desuden også blevet foretaget på frivillig basis. En stor tak til alle de, som har deltaget i dette arbejde. Vi har de velfungerende klubber i klubben, hvor der er nogle energiske mennesker, der bliver trukket store veksler på. Vi har fået et frivilligt korps af banekontrollører, der udfører et stort stykke arbejde til gavn for os alle. Vi har i det hele taget en god ånd i klubben og har god grund til at være stolte af vores klub. Vi har haft et fantastisk godt samarbejde i bestyrelsen, godt bakket op af vores nye klubsekretær, Kirsten Olesen, og samarbejdet mellem klub og A/S har aldrig været bedre. Der er fra aktieselskabets side sket en række forbedringer, bl.a. asfaltering omkring bygningerne, veje, stier og trapper på banen. Som resultat af årsforhandlingen med A/S blev der åbnet mulighed for at etablere flere greenfee aftaler med øvrige golfklubber i Det er derfor glædeligt at kunne informere om, at vi nu har indgået greenfee aftaler med følgende syv klubber for sæsonen 2006: Kolding Golfklub Fredericia Golfklub Vejen Golfklub Brundtland Banen i Toftlund Lillebælt Golfklub Blommenslyst Golfklub Jelling Golfklub

5 Bilag 1, side 2 Opslag om disse aftaler vil være hængt op i klublokalet. I bedes venligst holde jer nøje orienteret om indholdet af disse aftaler og efterleve dem, når I besøger disse klubber og være meget opmærksomme på at følge etikette og golfreglerne. Husk på, at i manges øjne er vi stadig en ny klub. Kirsten og Thomas har igennem længere tid arbejdet på at lave en ny og bedre hjemmeside. Dette arbejde er færdiggjort, så den gamle side er nu erstattet af den nye. Claus Valter har taget initiativ til at starte et elitehold. Birkemose har nu tilmeldt sig et divisionshold. Det betyder, at man starter i Danmarksserien, hvor målet derefter er 3. division. Som jeg har forstået på Claus, er målsætningen dog ikke oprykning efter det første år, da spillerne først skal ud og høste erfaring. Ole Eskildsen er udpeget som holdkaptajn, og Ole og Claus vil i fællesskab udtage holdet, og begge spiller med på holdet, hvis de er gode nok. Jeg vil opfordre til, at flere medlemmer i 2006 vil deltage i klubbens turneringer. Endelig vil jeg gerne byde velkommen til Kristian, som er vores nye restauratør. Kristian har senest en fortid fra Den Blå Café i Kolding. Jeg vil opfordre til, at vi alle bakker op omkring den nye restauratør. Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle de, der udfører et stort frivilligt arbejde og dermed sikrer, at vi nu og i fremtiden har en god og velfungerende klub. Da dette er min sidste beretning, vil jeg benytte lejligheden til at sige et stort tak for det gode samarbejde, som jeg i årenes løb har haft med medlemmerne af de forskellige udvalg i klubben, aktieselskabet og ikke mindst mine kollegaer i bestyrelsen. Jeg vil ønske alt godt for Birkemose Golfklub i årene frem. Niels Skjødt

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt.

Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. Bestyrelsens årsberetning for året 2011. Stensballegaard Golfklub har netop afsluttet sit tredje drifts år og det andet år hvor hele baneanlægget har været færdigt. I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G

G E N E R A L F O R S A M L I N G Greve Golfklub Bestyrelsen G E N E R A L F O R S A M L I N G Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Golfklub TORSDAG DEN 27. MARTS 2014 kl. 19.00 i TUNE MENIGHEDSCENTER, Tune Center 17,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere