Forvaltnings Klassifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltnings Klassifikation"

Transkript

1 Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 august 2009

2 Indledning Forvaltnings Klassifikation som nu foreligger i denne version 1.0 er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a. fordi bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning nu er klart adskilt. Det bliver også nemmere at holde styr på bygningsdelenes egenskaber, fordi klassifikationen omfatter en systematik for beskrivelse af egenskabsdata. Den væsentligste nyskabelse ved Forvaltnings Klassifikation er dog, at den omfatter den samlede systematik, som er nødvendig, når man bevæger sig fra den traditionelle dokumentbaserede situation, hvor samme information ofte findes flere steder og i flere varianter og over i en moderne digital web-baseret verden, hvor den enkelte information kun findes og opdateres ét sted og hvorfra den er tilgængelig for alle. I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation er der udarbejder forslag til en ny kontoplan for konto 115 og 116 i det almene byggeri. En kontoplan som muliggør en rationel og præcis kontering, der tilgodeser ønsket om at anvende kontoplanen som et effektivt analyseog styringsværktøj. Den nye kontoplan afspejler ikke som den gamle kontoplan bygningsdelstavlen, men grupperer i stedet aktiviteterne efter deres tilhørsforhold til klimaskærm, boliger, tekniske anlæg m.v. Forvaltnings Klassifikation omfatter i alt 9 kapitler med følgende indhold 1. Vejledning Omfatter en samlet indgang til hele materialet. 2. Ressourcer og processer. For ressourcer omfatter kapitlet en tavle for materiel. For processer omfatter kapitlet tavler for organisationsmodeller samt typer af virksomheder, fag og faglig ekspertise. 2

3 3. Form og anvendelse. Omfatter tavler for bebyggelse og bygninger efter form. Desuden en række generelle anvendelseskategorier samt endelig en tabel over rum efter anvendelse. 4. Tilstandsregistrering. Omfatter et en samlet systematik for tilstandsregistrering af bygningsdele. 5. Bygningsdelstavle. Omfatter foruden bygningsdelstavlen tillige en tavle som tillige omfatter bestanddele (komponenter). 6. Egenskabsdata. Omfatter en beskrivelse af konkrete egenskabsdata for de enkelte objektklasser. For bygningsdele omfatter heftet tillige et supplerende udredningsarbejde. 7. Mappingtabeller. Omfatter dels en mappingtabel for bygningsdele fra SfB til Forvaltnings Klassifikation, dels en mappingtabel fra den nuværende konto 115 og 116 (anvendt som bygningsdelstavle i det almene byggeri) til Forvaltnings Klassifikation. 8. Kontoplan 115 og 116. Omfatter foruden kontoplanen tillige en matrix, som viser sammenhængen mellem kontoplan og bygningsdelstavle. Endelig indeholder kapitlet en mappingtabel fra eksisterende til ny kontoplan. 9. Begrebskatalog. Omfatter godt 200 begreber med tilhørende forklaringer samt henvisninger. 3

4 Indhold side 1. Vejledning 5 2. Ressourcer og processer Form og anvendelse Tilstandsstyring Bygningsdelstavle Egenskabsdata Mappingtabeller Kontoplan 115 og Begrebskatalog 138 Se tillige detaljerede indholdsfortegnelser i de enkelte kapitler 4

5 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 August

6 Indhold side 1.1 Baggrund for Forvaltnings Klassifikation Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation Hvad er Forvaltnings Klassifikation Kontoplan for konto 115 og Implementering Kontakt Deltagere i udviklingen r 14 6

7 1.1 Baggrund for Forvaltnings Klassifikation Forvaltnings Klassifikation som nu foreligger i denne version 1.0 er en ny klassifikation udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation erstatter SfB Bygningsdelstavle, som i en årrække har været den gængse standard for klassifikation af bygningsdele i den danske byggesektor. Forvaltnings Klassifikation er udarbejdet af Landsbyggefonden i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Udviklingen af Forvaltnings Klassifikation er begrundet i, at man som led i Erhvervs- og Byggestyrelsens indsatsområde Det Digitale Byggeri har udviklet Dansk Bygge Klassifikation (DBK) til erstatning for SfB. På trods af, at intensionen var, at man med en ny klassifikation skulle favne hele byggeriets levetid og alle byggeriets parter, har man af ressourcemæssige årsager valgt i DBK kun at forholde sig til byggeriet generelt, og ikke til specifikke partsinteresser og dermed ikke til ejendomsforvaltning. Reelt betragter DBK byggeri og ejendomsforvaltning som to forskellige domæner. Erhvervs og Byggestyrelsen har endvidere meldt ud, at bygherrekravene fra Det Digitale Byggeri, som i dag er obligatoriske for det statslige byggeri, inden for en overskuelig fremtid tillige vil være obligatoriske for såvel det almene byggeri som regioner og kommuner. SfB Bygningsdelstavle synes således under alle omstændigheder at have udspillet sin rolle. 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation? Med Forvaltnings Klassifikation kan man som hidtil med sin SfB Bygningsdelstavle holde orden på sine bygningsdele. Det bliver faktisk lidt nemmere, bl.a. fordi bygningsdele i terræn og bygningsdele i bygning nu er klart adskilt. Det bliver også nemmere at holde styr på bygningsdelenes egenskaber, fordi klassifikationen omfatter en systematik for beskrivelse af egenskabsdata. Den væsentligste nyskabelse ved Forvaltnings Klassifikation er dog, at den omfatter den samlede systematik, som er nødvendig, når man bevæger sig fra den traditionelle dokumentbaserede situation, hvor samme information ofte findes flere steder og i flere varianter og over i en moderne digital web-baseret verden, hvor 7

8 den enkelte information kun findes og opdateres ét sted og hvorfra den er tilgængelig for alle. Forvaltnings Klassifikation er således andet og mere end en bygningsdelstavle. Det er en klassifikation, som tilgodeser ønsket om systematisk håndtering af alle aktuelle objekttyper (Bebyggelser, afdelinger, bygninger, rum, bygningsdele m.v.). Endelig sikrer Forvaltnings Klassifikation en ensartet terminologi og begrebsdannelse. Begrebsmodel for Forvaltnings Klassifikation: Genstanden - objektet Ressourcer Aktivitet / proces Resultat / tilstand Planlægning af aktivitet Vurdering af tilstand Begrebsmodellen viser en repeterende proces, hvor ressourcer indgår i aktiviteter, der fører til resultater 1.3 Hvad er Forvaltnings Klassifikation? Forvaltnings Klassifikation er et samlet klassifikationssystem udviklet til anvendelse i ejendomsforvaltning. Forvaltnings Klassifikation er på visse områder et supplement til eksisterende tabeller i DBK på andre områder selvstændige tabeller samt andet materiale. Med fokus på bl.a. totaløkonomi synes udviklingen at gå i retning af, at planlægning af ejendomsforvaltning indgår som en integreret del af fremtidige byggesager. Det er her op til byggesagens parter at vurdere, om 8

9 Forvaltnings Klassifikation med fordel kan anvendes til andet og mere end forvaltning. Objektklasser: Afdeling Bebyggelse Ejendom Terræn Bygværk Bygning Etage Rum Bolig- erhvervsenhed Bygningsdel En objektklasse er bestemt ved primært at være opfattet som: en Konstruktion et Volumen en Administrativ enhed Hvilket fremgår af definitionen for de enkelte klasser Objektklasserne i Forvaltnings Klassifikation Tabellerne i Forvaltnings Klassifikation omfatter bl.a. dele af forvaltningsområdets processer, som er unikke for ejendomsforvaltning, og som derfor ikke findes i DBK. Tabellerne omfatter endvidere rumtyper efter anvendelse samt bygnings- og bebyggelsestyper efter henholdsvis form og anvendelse. Resultaterne omfatter endvidere en bygningsdelstavle. Denne er til forskel fra DBKs bygningsdelstavle ikke opbygget som et referencesystem, men som en ren klassifikation på ét niveau. Denne disposition tilgodeser brugernes behov for en enkel håndtering af aktiviteter på bygningsdele i det eksisterende byggeri. Der er i arbejdet med bygningsdelstavlen tilstræbt størst mulig overensstemmelse med objekterne i DBK, således at en mapping fra DBK til Forvaltnings Klassifikation er muliggjort. I Forvaltnings Klassifikation indgår tillige en mappingtabel fra SfB til Forvaltnings Klassifikation. Denne tabel er vigtig, når data fra det eksisterende byggeri skal konverteres til Forvaltnings Klassifikation. 9

10 Bygningsdele, gruppering: A. Bygningsdele i terræn B. Bygningsdele i bygning A1 Bygningsdele, konstruktion B1 Bygningsdele, konstruktion A2 A3 A4 Bygningsdele, tekniske anlæg / installation Afløb Adgang Belysning Elforsyning Gas og luft Kommunikation Vand Varme Bygningsdele, inventar Bygningsdele, beplantning B2 Bygningsdele, tekniske anlæg / installation Adgang Affald Afløb Automation Belysning Beskyttelse Elforsyning Gas og luft Kommunikation Køling Transport Vand Varme Ventilation B3 Bygningsdele, inventar Struktur for bygningsdele med hovedopdeling i terræn og bygning Resultaterne omfatter tillige et forslag til strukturering af egenskabsdata ikke blot for bygningsdele, men tillige for øvrige objektklasser (Ejendom, bygning, etage, rum m.v.). Egenskabsdata indgår i dag kun i beskedent omfang i DBK. I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation indgår endvidere en systematik for tilstandsregistrering og analyse. Et arbejde i hvilket der er hentet god inspiration fra en Norsk standard (NS3424). Arbejdet koordineres her med Byggeskadefonden. Endelig indeholder Forvaltnings Klassifikation et begrebskatalog som beskriver en lang række af de begreber, der anvendes i ejendomsforvaltning. 1.4 Kontoplan for konto 115 og 116 I forbindelse med Forvaltnings Klassifikation er der udarbejder forslag til en ny kontoplan for konto 115 og 116 i det almene byggeri. En kontoplan som muliggør en rationel og præcis kontering, der tilgodeser ønsket om at anvende kontoplanen som et effektivt analyseog styringsværktøj. Kontoplanen er til behandling i Indenrigs- og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet), og der er endnu ikke fastlagt nogen termin for ikrafttrædelse. 10

11 Den nye kontoplan afspejler ikke som den gamle kontoplan bygningsdelstavlen, men grupperer af praktiske årsager i stedet aktiviteterne efter deres tilhørsforhold til klimaskærm, boliger, tekniske anlæg m.v. Kontoplan for konto 115 og 116 Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, trapper, ramper, altaner og altangange Bygning, klimaskærm, døre, vinduer og porte Bygning, bolig- / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Bygning, bolig- / erhvervsenhed, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, El og belysning Bygning, tekniske installationer, gas Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, ventilation Bygning, tekniske installationer, øvrige Materiel, kørende Materiel, andet Kontoplanen er som farverne viser opdelt i 6 hovedgrupper 1.5 Implementering På et overordnet niveau er implementeringen af Forvaltnings Klassifikation først og fremmest betinget af, at udbyderne af de aktuelle IT-systemer indarbejder klassifikationen i systemerne. Implementeringen er tillige betinget af, at der tilvejebringes hjælpeværktøjer, som gør den udarbejdede mappingtabel fra SfB Bygningsdelstavle praktisk operationel. For den enkelte ejendomsforvaltning bør implementeringen i første fase betragtes som en ledelsesopgave. Det er ledelsen som skal sætte dagsordenen i relation til både læringsproces, tid og ressourcer. Sagt på en anden måde, kan processen trække ud i det uendelige, hvis det ikke er legaliseret, at opgaven prioriteres på lige fod med øvrige opgaver i organisationen. 11

12 En ny dagligdag med IKT hvad handler det om? Læring Organisation Virksomhedskultur Resultat Hardware Aktiviteter / funktioner IT-systemer Integration mellem IT-systemer Datagrundlag / -struktur Implementering af Forvaltnings Klassifikation handler også om organisation, læring og virksomhedskultur For forvaltninger inden for det almene byggeri er situationen speciel, fordi overgangen til Forvaltnings Klassifikation og nye kontoplaner for konto 115 og 116 skal indtænkes som en helhed. Det er således i al væsentlighed ikrafttrædelsestidspunktet for de nye kontoplaner, som vil være bestemmende for implementeringen. Her vil Landsbyggefonden igangsætte et selvstændigt initiativ omkring proces og læring. 1.6 Kontakt Den foreliggende version af Forvaltnings Klassifikation må betragtes som en version 1.0, som løbende vil have behov for justeringer og tilføjelser. For at sikre at materialet fastholdes i sin standardiserede form er det derfor vigtigt, at ingen på egen hånd foretager tilføjelser eller rettelser. Til gengæld opfordres alle brugere til at melde fejl, mangler og ønsker til Landsbyggefonden, att. Lars Holmsgaard, som vil sikre en hurtig behandling i klassifikationsgruppen. 12

13 1.7 Deltagere i udviklingen Følgende organisationer og personer har deltaget i arbejdet med udvikling af Forvaltnings Klassifikation: Projektgruppe: Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden (projektleder) Ejvind Alf Jensen, Manual New (faglig sekretær) Torben Trampe, KAB Jannik Egelund, KL Peter Hauch, Gentofte Kommune Arbejdsgrupper: Jan Karlshøj, Rambøll Stig Brinch, NIRAS Per Anker Jensen, DTU Kaj A. Jørgensen, Aalborg Universitet Torsten Alf Jensen Käte Thorsen, Landsbyggefonden Torben Trampe, KAB Peter Hauch, Gentofte Kommune Ejvind Alf Jensen, Manual New Brugergrupper almene: Leif Bertelsen, Boligselskabet Viborg Torben Trampe, KAB Jan Søby, KAB Adam Vangtorp, AKB Bjarne Baun Madsen, SALUS Vagn Reggelsen, SALUS Jeanette P. T. Schüler, FSB Bolig Finn Muus, Boligselskabet Fredericia Michael Tonsberg, Boligselskabet Fredericia Brugergruppe, kommuner: Køge Kommune Frederikshavn Kommune Gentofte Kommune Frederiksberg Kommune Odense Kommune Københavns Ejendomme IT-udbydere: Byggeweb Rambøll Harmuth & Nørgaard COWI Scancad Data Inform Unik System Design ICE Consult 13

14 Følgegruppe: Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg 1.8 r Dansk Bygge Klassifikation (DBK) SfB Bygningsdelstavle ISO Building construction Organization of information about construction works Part 2: Framework for classification of information DS/EN ISO 9000 Kvalitetsstyringssystemer grundprincipper og ordliste DS/EN Industrianlæg, installationer og udstyr samt industriprodukter. Struktureringsprincipper og referencebetegnelser DS/EN Strukturering af teknisk information og dokumentation DS Opmåling af bygninger, areal og volumenbegreber ISO 6241:1984 Performance standards in building Principles CEN Workshop on e Construction Nr. 57, 59, 68, IEC Termes and definitions IFC BR 08 Bygningsreglementet BBR den naturlige datamodel (ikke indarbejdet, men tilgængelig på nettet) Oxford Advances Learners Dictionary Håndbog I Facility Management, Per Anker Jensen Forslag til revision af bygningsbegrebet I BBR, september 1997 Den Danske Ordbog Byggeskadefonden for det almene byggeri, vejledninger Fastighets Lexikon 2008, Föreningen för Förvaltningsinformation NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk 14

15 2 Ressourcer og processer Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 August

16 Indhold side 2.1 Begrebsmodellen Ressourcer Aktiviteter / processer Tavle, Materiel Tavle, Organisationsmodeller Tavle, Roller, virksomheder og personer Tavle, Virksomheder, typer Tavle, Fag, faglig ekspertise Tavle, Aktiviteter / processer Tavle, Gruppering af aktiviteter 28 16

17 2.1 Begrebsmodellen Begrebsmodellen for ejendomsforvaltning viser hvordan ressourcer indgår i aktiviteter som fører til resultater. Er der tale om driftsaktiviteter, vil resultatet være en påvirkning af de aktuelle bygningsdeles tilstand. Da aktiviteterne gentages, er der tale om en repeterende proces, hvor også vurdering af tilstand og planlægning indgår. Dertil kommer i et vist omfang akutte og uforudsigelige - situationer, hvor der umiddelbart gennemføres den nødvendige aktivitet. Da bygningsdelene i ejendomsforvaltning allerede eksisterer, adskiller begrebsmodellen sig fra begrebsmodellen i DBK, som er en begrebsmodel for byggeri, der jo netop handler om at etablere bygningsdele. Begrebsmodel for ejendomsforvaltning: Genstanden - objektet Ressourcer Aktivitet / proces Resultat / tilstand Planlægning af aktivitet Vurdering af tilstand Landsbyggefonden 2.2 Ressourcer Til ressourcer regnes: Byggevarer Bygge- og forvaltningsinformation Materiel Aktør 17

18 Ved byggevarer forstås: Materiel byggeressource beregnet til permanent indbygning i bygning eller terræn. Byggevarer vil ofte være bygningsdele eller samling af bygningsdele, men kan også være det der indgår i fremstillingen af bygningsdele. Eksempel: Døre og vinduer er eksempler på byggevarer, der er bygningsdele. Badeværelseskabiner og færdigkviste er eksempel på samling af bygningsdele. Endelig er mursten, brædder og kloakrør eksempler på byggevarer, som indgår i fremstilling af bygningsdele. Byggevarer er ikke yderligere behandlet i dette materiale. Ved bygge- og forvaltningsinformation forstås: Information som anvendes til at understøtte en eller flere bygge- eller forvaltningsprocesser. Eksempel: Bygningsmodel, tegninger, beskrivelser, produktdatablade, driftsvejledninger og tilstandsregistreringer. Bygge- og forvaltningsinformation er ikke yderligere behandlet i dette materiale. Ved materiel forstås: Materiel bygge- eller forvaltningsressource, som ikke er beregnet til permanent indbygning i bygning eller terræn. Eksempel: Plæneklippere, stilladser, rengøringsmidler. Tavle 2.4 omfatter en liste over materiel opdelt i: Kørende materiel, udstyr og forbrugsvarer. Formålet med tavlen er at stimulere til anvendelse af en ensartet terminologi. En terminologi som vil bidrage til en sikker kontering af udgifter og dermed også tilgodese arbejdet med nøgletal, benchmarking m.v. Ved aktør forstås: Deltager i en bygge- eller forvaltningsproces. Aktører kan være både virksomheder og personer. Til aktører knytter sig både roller og fag. Eksempel: Projektleder, sikkerhedskoordinator og fagtilsyn er eksempler på personroller. Konsulent, entreprenør og producent er eksempler på virksomhedsroller. Byggetekniker, anlægsgartner og elektriker er eksempler på fag. 18

19 Følgende tavler er kopi af tavler fra DBK 2006 Ressourcedomænet, idet der er foretaget enkelte tilføjelser relateret til ejendomsforvaltning: 2.5 Organisationsmodeller (DBK-tabel 60a) 2.6 Roller, virksomheder og personer (DBK-tabel 60b) 2.7 Virksomheder, typer (DBK-tabel 60c) 2.8 Fag, faglig ekspertise (DBK-tabel 60d) 2.3 Aktiviteter / processer Til ejendomsforvaltning knytter sig en lang række enkelt aktiviteter / processer. Alt efter ejendomsforvaltningens opgaver og organisation, vil disse opgaver være grupperet på forskellig vis. Mens aktiviteterne i tavle 2.9 blot er placeret i alfabetisk rækkefølge, er Tavle 2.10 et eksempel på en sådan gruppering. Brugere af Forvaltnings Klassifikation opfordres til at informere Klassifikationsgruppen om egne grupperinger, der vil indgå som eksempler i efterfølgende udgaver af materialet. 19

20 2.4 Materiel Gruppering Kørende materiel Typer Bil Cykel Truck Fejemaskine Lift Plæneklipper Rengøringsmaskine Traktor Udstyr Arbejdstøj Brandslukkere Gondoler IKT (computere, mobil, PDA mv.) Maskiner Redskaber Rengøringsvogne Sikkerhedsudstyr Stiger Stillads Ukrudsbrænder Vandbeholdere Vandslanger Værktøj Værnemidler Forbrugsvarer Rengøringsmidler Smøremidler Gødning Sprøjtemidler Tøsalt 20

21 2.5 Organisationsmodeller DBK-tabel 60a: Organisationsmodeller DBK nr. ORG01 Planlægning, projektering og rådgivning 01 Bygherrerådgivning 02 Delt rådgivning 03 Totalrådgivning 04 Underrådgivning ORG02 Udførelse og udførelse inkl. rådgivning 01 Fagentreprise 02 Hovedentreprise 03 Storentreprise 04 Systemleverancer 05 Totalentreprise ORG03 Tværgående samarbejdsformer 01 OPP 02 OPS 03 Partnering Brugerinddragelse 21

22 2.6 Roller, virksomheder og personer DBK-tabel 60b: Roller, virksomheder og personer DBK nr. ROL01 Virksomhedsroller 01 Administrator 02 Bygherre 03 Bygherrerådgiver 04 Driftsherre 05 Entreprenør 06 Fagentreprenør 07 Forretningsfører 08 Hovedentreprenør 09 Konsulent 10 Leverandør 11 Producent Storentreprenør 12 Totalentreprenør 13 Totalrådgiver 14 Underentreprenør 15 Underleverandør 16 Underrådgiver ROL02 Personroller 01 Arkitektkonduktør 02 Arkitekttilsyn 03 Byggeleder 04 Entrepriseleder 05 Fagtilsyn Forretningsfører Gårdmand 06 Ingeniørkonduktør 07 Ingeniørtilsyn Inspektør 08 Konduktør 09 KS-ansvarlig Proceskonsulent 10 Projekteringsleder 11 Projektleder 12 Sagsarkitekt 13 Sagsingeniør 14 Sikkerhedskoordinator Varmemester 22

23 2.7 Tavle, Virksomheder, typer DBK-tabel 60c: Virksomheder FIR01 DBK nr. Rådgiverfirmaer 01 Arkitektfirma 02 Bygherrerådgiverfirma 03 Geoteknikerfirma 04 Ingeniørfirma Intern rådgivning 05 Landinspektørfirma 06 Svampekonsulentfirma FIR02 Udførerfirmaer 01 Entreprenørfirma 02 Håndværkerfirma Intern udfører 03 Montagefirma FIR03 Producent- og leverandørfirmaer Egenproduktion 01 Leverandørfirma, Materialer 02 Leverandørfirma, Materiel 03 Producentfirma 23

24 2.8 Tavle, Fag, faglig ekspertise DBK-tabel 60d: Fag / Faglig ekspertise FAG01 DBK nr. Administration, planlægning, projektering og rådgivning 01 Advokat 02 Arkitekt 03 Bedriftssundhedsplejerske 04 Bogholder 05 Byggetekniker 06 Byggeøkonom 07 Bygningskonstruktør Forretningsfører 08 Geotekniker 09 Havearkitekt / Landskabsarkitekt 10 Indretningsarkitekt 11 Ingeniør, el 12 Ingeniør, statik 13 Ingeniør, VVS 14 Jurist 15 Kontorassistent 16 Landinspektør 17 Landmålingstekniker 18 Landskabsarkitekt / Havearkitekt Proceskonsulent Regnskabschef 19 Revisor 20 Svampekonsulent Tilsynsførende FAG02 Byggefaglig ekspertise 01 Alutømrer 02 Anlægsgartner 03 Anlægsstruktør 04 Arbejdsmand 05 Asfaltarbejder 06 Automatikmekaniker 07 Betonlaboratorietekniker 08 Betonmager 09 Betonstøber 10 Blikkenslager 11 Boretekniker 12 Brolægger 13 Bygningsmaler 14 Bygningsmontør 24

25 15 Bygningssnedker 16 Bygningsstruktør 17 Elektriker 18 Elektromekaniker 19 Elevatormontør 20 Flisemurer 21 Forskallingstømrer 22 Fugemontør 23 Gartner 24 Gas- og Vandmester 25 Gasmontør 26 Glarmester 27 Gulvafhøvler 28 Gulvlægger 29 Isolatør 30 IT-montør 31 Jernbinder 32 Klejnsmed 33 Kloakmester 34 Kobbersmed 35 Kølemontør Leverandør Låsesmed 36 Maler 37 Montør 38 Maskinarbejder 39 Murer 40 Murerarbejdsmand 41 Møbelsnedker 42 Overfladebehandler 43 Rengøringsassistent 44 Rørsmed 45 Sanitør 46 Sikringsmontør 47 Skiltemaler 48 Skorstensfejer 49 Smed 50 Specialarbejder 51 Stenhugger 52 Stukkatør 53 Stålarbejder 54 Svagstrømstekniker 55 Tagdækker 56 Telefonmontør 57 Terrazzogulvlægger 58 Tækkemand 59 Tømrer 25

26 60 Ventilationsmontør Vinduespudser 61 VVS-montør FAG03 Faglig ekspertise i forb.m. nedbrydning & fjernelse 01 Nedbryder FAG04 Materielfaglig ekspertise 01 Chauffør 02 Entreprenørmekaniker 03 Stilladsmontør 04 Kranfører 05 Maskinfører Mekaniker 06 Truckfører 26

27 2.9 Aktivitet / processer Arbejdsmiljø Arealdisponering Benchmarking Besigtigelse Budget Budgetkontrol Bygningssyn Edb-telefoni Eftersyn, 1 og 5 år Finansiering Flytning Flyttesyn Forsikring Forsyning Fælles drift Husordensager Indretning Intern post Inventar Kantine Kontorservice Kontrakter Køb og salg Målsætning Pasning, overvågning, styring Personaleadministration Projektering Reception Regnskab Renhold Renovering Renovation Sikkerhed, vagt Skat og afgifter Strategi Tilstandsvurdering Udlejning Udskiftning Vedligehold, afhjælpende Vedligehold, forebyggende Vedligehold, oprettende Vinterforanstaltninger 27

28 2.10 Gruppering af aktiviteter (processer) Investeringsforvaltning Finansiel / administrativ forvaltning Bygge- og/ renoveringsopgaver Arealforvaltning Byggeri, om- og tilbygning Køb og salg Målsætning Strategi Benchmarking Budget Budgetkontrol Finansiering Forsikring Kapitalforvaltning Kontrakter Skat og afgifter Udlejning Værdiregnskab Byggestyring (egen) Eftersyn, 1 og 5 år Etablering af baggrundsmateriale Finansiering Programmering Projektering (egen) Projektgranskning (egen) Totaløkonomiske beregninger Udarbejdelse af brochuremateriale Arealdisponering Flytning Indretning Driftsforvaltning Bygningssyn Flyttesyn Forsyning Fælles drift Pasning, overvågning, styring Renhold Renovation Udskiftning Vedligehold Vinterforanstaltninger 28

29 Serviceforvaltning Arbejdsmiljø EDB, telefoni Husordensager Intern post Inventar Kantine Kontorservice (Personaleadministration) Reception Sikkerhed, vagt 29

30 3 Form og anvendelse Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 August

31 Indhold side 3.1 Form Anvendelse Bebyggelser efter form, Tavle Bygninger efter form, Tavle Anvendelseskategorier, Tavle Rum og zone efter anvendelse, Tavle 40 31

32 3.1 Form Såvel bebyggelser som bygninger kan karakteriseres efter deres form, som i en række tilfælde har en betegnelse. Visse af disse betegnelser er rene formbetegnelser som f.eks. etagehus og punkthus, mens andre betegnelser indirekte fortæller om anvendelsen. Betegnelserne gårdhavehus og rækkehus vil således næsten altid indikere, at der er tale om boliger. Form betragtes i Forvaltnings Klassifikation som en egenskab, og indgår derfor som egenskabsdata i de aktuelle objektklasser. Formtyper anvendes i dag i et vist omfang i BBR, og tillige i f.eks. større ejendomsforvaltninger, hvor ikke alle umiddelbart kan huske, hvad der er etagehuse, rækkehuse, parcelhuse osv. Dette materiale omfatter formtyper for bebyggelser og bygninger. Også formtyper for bygningsdele kunne være aktuelle, men indgår ikke på nuværende tidspunkt i materialet. Tavle 3.3 Bebyggelser efter form har dels hentet sit indhold fra DBK-tabel 11a: Bebyggelser i formaspektet samt BBR. Visse af DBK s meget specielle betegnelser er dog udeladt. Tavle 3.4 Bygninger efter form har dels hentet sit indhold fra DBK-tabel 16a: Bygningstyper i formaspektet samt BBR. Også i denne tabel er visse meget specielle betegnelser udeladt. 3.2 Anvendelse Ved anvendelse forstås hvad noget bruges til. En anden betegnelse for anvendelse er funktion. Formålet med tavle 3.5 Anvendelseskategorier er at sikre en ensartet og let anvendelig terminologi i betegnelsen på anvendelsen af bebyggelser, ejendomme, institutioner, bygninger og enheder. Efter behov kan betegnelser som center, gård, hus, hal, enhed og anlæg tilføjes navnet. Bemærk at samme navn kan være aktuel flere steder. Som nedenstående eksempel viser, kan betegnelsen Børnehave være aktuel som egenskabsdata på både institution, bygning og ejendom. 32

33 Eksempel: Bebyggelse: Banegård, Feriecenter Ejendom: Børnehave, Idrætshal Institution: Børnehave, Skole, SFO Bygning: Børnehave, Kirke, Campinghytte Enhed: Butik, Restaurant Anvendelse betragtes i Forvaltnings Klassifikation som en egenskab, og indgår derfor som egenskabsdata i de aktuelle objektklasser. Listen er en alfabetisk liste udarbejdet på grundlag af DBK-tabel 10a: Bebyggelsestyper i produktaspektet samt BBR feltnummer 203, Bygningers anvendelse. Visse af DBK s meget specielle anvendelsestyper er dog udeladt. DBK koder og BBR feltnumre indgår i tavlen. Formålet med tabel 3.6 Rum og zone efter anvendelse, er at sikre en ensartet terminologi i navngivningen af rum og zoner. Navnene, der indgår som egenskabsdata for de to objektklasser har en række praktiske og administrative formål. Listen er udarbejdet af Gentofte Kommune, og indeholder dermed de rumtyper, der er aktuelle for kommunernes egen bygningsmasse. Rumtyper for det almene boligbyggeri er efterfølgende tilføjet i listen. Dermed vil listen i sin nuværende form næppe være fyldestgørende for andre anvendelsesområder som, f.eks. produktionsvirksomheder, sygehuse og restauranter. Navnene i listen er anført i alfabetisk rækkefølge. En overordnet gruppering efter tilhørsforhold i Gentofte Kommune er dog vist som eksempel på én ud af mange måder at gruppere rummene på. Tavlen er ikke koordineret med DBK s tavle for brugsrum, forekomster i produktaspektet, men det er konstateret, at de fleste navne i denne liste kan genfindes i DBK s tavle. 33

34 3.3 Bebyggelser efter form Forvaltnings Klassifikation DBK DBK-Koder BBR BBR nr. Blokbebyggelser Blokbebyggelser ####A10 Etagehusbebyggelse Etagebebyggelser ####C10 Gårdhavehuse Gårdhusbebyggelser ####D10 Havehusbebyggelser Havehusbebyggelser ####E10 Højhuse Højhusbebyggelser ####B11 Karrébebyggelser Karrébebyggelser ####F10 Klyngehuse Klyngehusbebyggelser ####H10 Kædehusbebyggelser Kædehusbebyggelser ####J10 Parcelhusbebyggelser Parkbebyggelser Parkbebyggelser ####M10 Rækkehuse Rækkehusbebyggelser ####N10 Tæt-lav Tæt-lav bebyggelser ####A12 Åben-lav Åben-lav bebyggelser ####B12 Cirkelbebyggelser Randbebyggelser Liniære bebyggelser Længehusbebyggesler Spredte bebyggelser ####B10 ####G10 ####K10 ####L10 ####P10 Åbne bebyggelser #### Stokbebyggelser Bebyggelser med varierende højde Lav bebyggelse ####Q10 ####A11 ####C11 Etageboligbebyggelse

35 3.4 Bygninger efter form Forvaltnings Klassifikation DBK DBK kode BBR BBR felt Atriumhus Atriumhus ###A10 Bungalow Bungalows ###G10 Dobbelthus Dobbelthuse ###B11 Dobbelthuse 130 Enderækkehus Enderækkehus 1220 Etagehus Etagebygninger ###D11 Gavlhus Gavlhuse ###C10 Gårdhavehus Højhus Højhuse ###E11 Kædehus Kædehuse 130 Parcelhus Langhuse ###D10 Punkthus Punkthuse ###E10 Rækkehus Rækkehuse 130 Villa Cirkelbygninger ###B10 Rektangulære bygninger ###F10 Enkelthuse ###A11 Fritliggende 120 Kædehus 1240 Trippelhuse ###C11 35

36 3.5 Anvendelseskategorier Forvaltning Klassifikation DBK DBK-KODE BBR BBRnr Administration Administrationsbygninger B11 Affaldscontainerbygninger EB14 Affaldsskure Affaldsskure EA14 Afgangs- og ankomsthal Afgangs- og ankomsthaller AA17 Ambulatorie Ambulatoriebygninger AA25 Arenaer Arenaer AD22 Arkiv Arkivbygninger AD16 Auditorie Auditoriebygninger AB24 Avlsbygning Avlsbygninger AA15 Badmintonhal Badmintonhaller BD22 Bagagesorteringsbygninger DC17 Banegård Banegård 5110 Bank Bank 5220 Bar Barer BA19 Beboelse, højskole 5330 Behandling Behandlingsbygninger AB25 Bibliotek Biblioteksbygninger E20 / BD24 Bibliotek 6150 Biograf Biografbygninger A23 Biograf 6120 Bowlinghal Bryghus Bryghuse ED15 Butik Butiksbygninger AA18 Butik detailhandel 5210 Butik for passagerer 5190 Børnehave Børnehavebygninger DB25 Børnehave 6520 Callcenter C11 Campinghytte Campinghytte 5370 Carport Carport 9200 Catering Cateringbygninger DD17 Cykelskure Cykelskure LA17 Depot Depotbygninger AA16 Drivhus 3400 Drivhus Drivhuse AC15 Drivhus 9500 Dyrehospital Dyrehospital 6340 Døgninstitution Døgninstitution 6400 EDB-bygninger A26 Elværk Elværk 4510 Erhvervsskole Erhvervsskole 6230 Fabrik Fabriksbygninger A13 Fabrik 4100 Farmbygninger AB15 Feriecenter Feriecenter 5360 Fodercentral Fodercentraler CA15 Forbrændingsanstalt Forbrændingsanstalt 4560 Forlystelsesparker 6180 Forsamlingshus Forsamlingshuse DA20 Forsamlingshus 6130 Foye Foyebygninger CA20 Fragtterminal Fragtterminalbygninger KA17 Fritidshjem Fritidshjembygninger DC25 Fritidshjem

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

Form og anvendelse. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012

Form og anvendelse. Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 3 Form og anvendelse Forvaltnings Klassifikation Version 2.0 Januar 2012 Indhold side 3.1 Form 3 3.2 Anvendelse 3 3.3 Tavle: Bebyggelser efter form 5 3.4 Tavle: Bygninger efter form 5 3.5 Tavle: Anvendelseskategorier

Læs mere

Ressourcer og processer

Ressourcer og processer 2 Ressourcer og processer Forvaltnings Klassifikation Version 2.3 Marts 2015 Indhold side 2.1 Begrebsmodellen 3 2.2 Ressourcer 3 2.3 Aktiviteter / processer 4 2.4 Tavle: Materiel 5 2.5 Tavle: Organisationsmodeller

Læs mere

Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden

Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden 1 Møde i Bygherreforeningen, 7. januar 2009 DAGSORDEN: Præsentation af deltagerne Orientering om baggrunden for FORVALTNINGS KLASSIFIKATION v. Projektleder Lars Holmsgaard, Landsbyggefonden Præsentation

Læs mere

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013

Vejledning. Forvaltnings Klassifikation. Version 2.2 Marts 2013 1 Vejledning Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 1.1 Indledning 3 1.2 Hvad kan man med Forvaltnings Klassifikation 3 1.3 Forvaltnings Klassifikation, indhold 4 1.4 Implementering

Læs mere

Metode til styring af vedligehold

Metode til styring af vedligehold 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 4.1 Forord 3 4.2 Metode til styring af vedligehold 3 4.3 Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

UNIK. 7. Juni 2001. Ejvind Alf Jensen arkitekt m.a.a. Manual New manew@mail.dk. Landsbyggefonden juni 2011

UNIK. 7. Juni 2001. Ejvind Alf Jensen arkitekt m.a.a. Manual New manew@mail.dk. Landsbyggefonden juni 2011 1 UNIK 7. Juni 2001 Ejvind Alf Jensen arkitekt m.a.a. Manual New manew@mail.dk 2 3 IKT-bekendtgørelse Drifts-bekendtgørelse Bygherrekrav: Modeller til visualisering i konkurrencer IKT-koordinering Klassifikation

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning

OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik. Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik Thorsten Falk Jensen Arkitekt MAA, NIRAS bygherrerådgivning OVERBLIK OVER OPGAVEN Værdiskabelse gennem overblik 1. NIRAS 1.200 ansatte Worldwide Bygherrerådgivning,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009

Bygningsdelstavle. Forvaltnings Klassifikation. Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 5 Bygningsdelstavle Forvaltnings Klassifikation Landsbyggefonden og KL Version 1.0 Marts 2009 Indhold side 5.1 Fra SfB til Forvaltning Klassifikation 3 5.2 Objekter og bygningsdele 3 5.5 Tavlen og dens

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

DBK 2006 resultatdomænet 1 Struktur og klassifikationstabeller for. 3D CAD-projektaftale. bebyggelser, bygninger og rum

DBK 2006 resultatdomænet 1 Struktur og klassifikationstabeller for. 3D CAD-projektaftale. bebyggelser, bygninger og rum 200 DBK 2006 resultatdomænet 1 Struktur og klassifikationstabeller for 3D CAD-projektaftale bebyggelser, bygninger og rum DBK 2006 resultatdomæne 1 DBK 2006 resultatdomæne 1 er udarbejdet i Det Digitale

Læs mere

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM

Begrebskatalog. Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Begrebskatalog Bilag til Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter BIM-modelstrategi for FM og Fra papir til BIM Udarbejdet af Ejvind Alf Jensen, arkitekt m.a.a, MANUAL NEW Version 1.0 januar 2013 Forord

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Ombygning af lokalcenter. 25,0 Mio.Kr Region syddanmark Ikke afklaret Totalentreprenør Restaurering af kirke 3,0 Mio.Kr Region hovedstaden

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri

BEGREBSLISTE. til. Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og. offentligt byggeri BEGREBSLISTE til Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri og Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

3D CAD-projektaftale

3D CAD-projektaftale DBK 2006 ressourcedomænet 200 3D CAD-projektaftale Klassifikationstabeller for aktører og byggeinformation XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX DBK 2006 ressourcedomænet DBK 2006

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION

ANVENDELSE AF ALMENNETS IKT FORVALTNINGSSPECIFIKATION ANVENDELSE AF ALMENNETS FORVALTNINGSSPECIFIKATION Specifikation af krav til digital aflevering til brug for drift og vedligehold og den fremadrettede ejendomsforvaltning jf. 10 i bekendtgørelsen 1 MAJ

Læs mere

Mapping-tabeller. Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 1. Forord. 2. Tabellernes opbygning og indhold. 3. Formålet med tabellerne

Mapping-tabeller. Indholdsfortegnelse. 1. Forord. 1. Forord. 2. Tabellernes opbygning og indhold. 3. Formålet med tabellerne Mapping-tabeller Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Tabellernes opbygning og indhold 3. Formålet med tabellerne 4. Tabellernes anvendelsesområde 5. Afsluttende bemærkninger 1. Forord Lige fra dengang de

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips

bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference den 7 september 2010 # 1 2010 bips bips konference Møde den 7. september 2010. Carsten Pietras Regionschef COWI A/S Byggeri, Management Tlf: +45 4597 1543 E-mail: capi@cowi.dk # 2 7sep

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden

Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Region midtjylland Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Region hovedstaden Projekt beskrivelse Budget Region navn Opførelse af skole. 300,0 Mio.Kr Nyindretning af legeplads 0,5 Mio.Kr Opførelse af broer. 30,0 Mio.Kr Etablering af hjælpemiddeldepot 4,0 Mio.Kr Tilbygning til skole

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Sorø Boligselskab Sorø Boligselskab, Drifts- og vedligeholdelsesplan Jan. 2014

Sorø Boligselskab Sorø Boligselskab, Drifts- og vedligeholdelsesplan Jan. 2014 , Drifts- og vedligeholdelsesplan Jan. 2014 Ydelsesbeskrivelse. Denne sags specifikke ydelsesbeskrivelse bygger på Danske Ark/FRI. YDELSESBESKRIVELSE, BYGGERI OG PLANLÆGNING 2012, men præciserer de ydelser

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

Eksempler. DFM Benchmarking

Eksempler. DFM Benchmarking Eksempler DFM Benchmarking Kausalitet Formål med benchmarking At maksimere output i forhold til input At udføre det nødvendige output Output Kvalitet Mængde Tilfredshed Effektiv Normal Ineffektiv Input

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

04. Tilbudsliste 2. udgave:

04. Tilbudsliste 2. udgave: 04. Tilbudsliste 2. udgave: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Kommunens ejendomme udfordret

Kommunens ejendomme udfordret Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune Bygherrerådgivning Udv. Vedligehold Energistyring Indv. vedligehold Pedelfunktion Udlejning af land-/ erhvervsejendomme Udlejning ældreboliger og beboelsesejendomme

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

CCS Identifikation R5, juni 2015

CCS Identifikation R5, juni 2015 CCS Identifikation R5, juni 2015 Kolofon 2015-06-10 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport. -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport. -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Kommunale Bygninger. Tilstandsrapport -x for Naturinstitution Troldehøj Lystholm 18 Teknisk Forvaltning Januar 2002 Tilstandsrapport 2002 : Troldehøj, Lystholm 18, 3480 Fredensborg

Læs mere

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning

Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Projekt beskrivelse Budget Region navn Udbudstype Udbudt entreprise Renovering af idrætsanlæg Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark Indbudt Tagdækning Entr. Renovering af skole Ca. 1 mio. kr. Region syddanmark

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Afbud fra Mads Greve, uden afbud fra Naseer Shah. Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger.

Afbud fra Mads Greve, uden afbud fra Naseer Shah. Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. DIRIGENT: KNUD PETERSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Larsen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco

center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco 1 center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco 2 Processen Indsamlet lister med rådata Omorganiseret klasser efter samme princip som for rum 16.1 31.1

Læs mere

Likviditetsbudget / Langtidsplan

Likviditetsbudget / Langtidsplan Side 1 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 Side 2 af 6 29-8-213 14:59 6-D/V 2 1-4-214-31-3-215 19/2 2/21 Saldo primo 3.888.74 4.15.262 3.898.293 3.22.945 2.417.261 2.286.969 2.436.792 2.646.1

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere