Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis."

Transkript

1 - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling af velfærdens kerneydelser i kommunerne. Derfor har UCC og flere kommuner drøftet, hvordan vi i fællesskab kan løfte kompleksiteten på velfærdsområdet. UCC vil være en aktiv medspiller i forhold til at løfte den samfundsmæssige opgave om en endnu bedre folkeskole ved at tænke på tværs af kommune- og faggrænser, således at der iværksættes sammenhængende tiltag, der har en vedvarende effekt på børn og unges læring og trivsel. Videreuddannelse Domu Det blev I drøftelserne med kommunerne tydeligt, at der skal tænkes i nye baner og sammenhænge mellem professionspraksis, uddannelse og reform, så er første skridt at skabe et samlingspunkt, hvor medarbejdere og ledere kan være opfindsomme, fordybe sig og erfaringsudveksle på tværs af fagprofessioner og niveauer. Det er nødvendigt, fordi selvom der er gode intentioner bag reformen og i de faglige miljøer, så kan det innovative element nemt forsvinde i travlheden med den daglig drift, hvilket fx skaber en risiko for, at der bliver gjort mere af det samme uden, at det har den ønskede effekt. Derfor har UUC arbejdet videre med, hvordan kan ressourcerne udnyttes bedre i forhold til kvalificere nye idéer i et helhedsorienteret perspektiv. På baggrund af ovenstående, samt at UCC er en organisation, der er bygget op om at udvikle og nytænke uddannelser i relation til omverdens udfordringer og forventninger, opstod idéen til Reforma 14. Formålet med Reforma 14: Reforma 14 handler om co-creation og netværk med det formål at skabe nye samarbejdsrelationer og løsninger, som er svaret på at efterleve den kompleksitet eksempelvis folkeskolen står over for i forhold til at løfte børn og unges færdigheder og alsidige udvikling uanset deres forudsætninger. Reforma 14 er et fælles samlingspunkt for nytænkning, vidensudvikling, fordybelse i faglighed og erfaringsudveksling på tværs af: Kommuner, uddannelse, fagforeninger, fonde, det private, den frivillige sektor og i et samspil mellem teori og praksis. Tiltagene der udvikles i Reforma 14 skal have vedvarende forandringspotentiale i forhold til at skabe morgendagens folkeskole. Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. Præmisser for Reforma 14: I Reforma 14 forudsættes interesse og motivation hos aktører for at forandre praksis gennem involvering, kreative ideer, afprøvning og undersøgelse af disse, samt formidling af erfaringer og upscaling af løsninger. I Reforma 14 opstilles en række præmisser som hjælp til at tænke i nye sammenhænge og skabe morgendagens folkeskole ud fra et troværdigt arbejdsgrundlag. Nedenstående præmisser er relevante for forandringsprojekter i Reforma 14: Afsættet for forandringsprojektet er børn og unges læring og trivsel

2 Forandringsprojektet er kendetegnet ved en transparent proces Forandringsprojektet er et tværfagligt samarbejde Forandringsprojektet bære præg af ligeværdighed Forandringsprojektet kræver mod og er ambitiøst i forhold til at skabe morgendagens skole Forandringsprojektet skal deles med andre i forhold til resultater og erfaringer undervejs Den sammenhængende folkeskole fra idé til resultat: I forhold til at skabe en endnu bedre folkeskole vil UCC være vært for det samlingspunkt, hvor kommunerne kan skabe fremtidens sammenhængende folkeskole med afsæt i folkeskolens virkelighed og kompleksitet. Endvidere vil der skabes mulighed for at etablere udviklingsmiljøer på tværs af kommunerne med afsæt i aktuelle fælles behov. UCC vil i udgangspunktet sætte fire elementer i spil for at skabe en sammenhængende folkeskole, fremadrettet illustreret i nedenstående figur: læring og trivsel nye løsninger og vidensudvikling tværfaglighed ledelse og organisation For at sikre nye løsninger og vidensudvikling er det nødvendigt at arbejde med en helhedstænkning. De fire ovenstående elementer skal ses i en sammenhæng, fordi de er gensidige afhængige og de vil være det fælles omdrejningspunkt i forhold til at mødes. Organisering og deltagerkreds: Reforma 14 s struktur vil være aktivitetsstyret i forhold til at arbejde med co-creation og danne netværk, hvor UCC vil have en værtsrolle. Nedenstående figur viser de aktører, der i udgangspunktet inviteres til at deltage, men spørgsmålstegnet indikerer også, at Reforma 14 er et åbent forum i forhold til at inddrage andre aktører, hvor det er relevant. Det fælles udgangspunkt er et elevcentret lærings og trivsels perspektiv. Side 2

3 kommuner fonde uddannelse? UCC Reforma 14 fagforeninger private samarbej dsparner e frivillige I forhold til uddannelse tænkes der både udviklings-, uddannelsesmiljøer og forskning og i forhold til kommunerne tænkes der forvaltningen, skoleledere, lærere og pædagoger. Endvidere vil UCC gennem netværkstanken kunne dele de gode eksempler fra praksis og forskning mellem kommunerne, således at alle de kommuner der har interesse for det får adgang til den nye viden og succesfulde resultater. Denne videndeling er vigtig, fordi kommunerne har forskellige ressourcer, størrelser og kompetencer. Kommunernes udbytte af at være aktive i Reforma 14: Reforma 14 vil arbejde i et tidsperspektiv fra efteråret 2014 til foråret Aktiviteterne vil blive spredt over perioden. De helt konkrete temaer vil blive fastlagt undervejs med afsæt i de konkrete temaer og behov der efterlyses af kommunerne. Datoer for aktiviteter følger. Side 3

4 Aktiviteter fra efterår 2014 til foråret 2016 Aktivitet: Antal: Formål: Primær Målgruppe Åbning sept Masterclass ledelse 1 At samle alle medlemskommuner, såvel som ikke medlemmer til fejring af åbningen af Reforma 14 med innovative processer der perspektiverer, udfordrer og stiller skarpt på folkeskolens udfordringer og potentialer i lyset af folkeskolereformen 2 Fokuseret dialog med afsæt i praksis og front mod de ledelsesmæssige problemstillinger i at skabe morgendagens folkeskole. Der er mulighed for at koble teori og praksis og i et samspil på tværs af kommuner at skabe løsninger på ledelse- og styringsudfordringer. 3 Professionel rådgivning i forbindelse med fundraising og sparring i relation til projektideer og videre plan for skriveproces Alle Ledere 1-2 Konsulenter/ ledere Antal deltagere pr. event (pr. andel) Fri tilmelding Frit Workshops 2 Fokus på faglige indsatsområder valgt af medlemskommuner mhp. udforskning og udfordring af problemstillinger samt ideer til nye veje at gå Kommunern e viser vej Viden ude og gå Skriveværksteder Forandringsprojektets værkstøjkass e for konsulenter Learning-LAB metodetræf for lærere og pædagoger Reforma 14 døgn 4 Vidensdeling, erfaringsudveksling og gensidig inspiration med afsæt i en eller flere kommuners konkrete udviklingsprojekt Formen kan variere mellem fx Arrangementer i en værtskommune, hvor deltagerne får mulighed for udveksling og udvikling af ideer online fokus og fortællinger fra en kommunes konkrete projekt, effekt og aktiviteter i en fuld uge. UCC sikre formidling og opfølgning. 2 Inspirere og lære af hinanden på tværs af fagprofessioner og kommunegrænser. 1 Professionel projektcoaching af projektledere og mulighed for at få konkrete værktøjer med hjem, med henblik på at arbejde videre med projektet og nå resultaterne. 2 Det handler om at få inspiration til afprøvning af nye konkrete metoder og redskaber for lærere og pædagoger. Der vil endvidere være mulighed for refleksion over andresog egne praksis. 1 Innovationsboost til kerneydelsen. At sætte forskellige vinkler og perspektiver på den sammenhængende folkeskole på dagsordenen og under lup. Give deltagerne mulighed for at få indblik i forskelige metoder, værktøjer og viden. Opsamling 1 Opsamling og status på Reforma 14 s første 2 år. Fælles idegenerering på hvad der er fremtidens praksis og hvorfor? Individuel Løbende Professionel projektrådgivning og mulighed for at få en sparing efter målrettet sparing undervejs i forandringsprojektet. aftale Gratis adgang til udvalgte aktiviteter i UCC. Korte - Nyhedsbrev Fælles portal Løbende efter aftale Det giver mulighed for at ledere, konsulenter og medarbejdere kan deltage i forskellige aktiviteter i forhold til faglig og ledelsesmæssig udvikling. 8 Her kan du læse om forandringsprojekterne, metoder, forskning og der sker noget nyt, samt kontaktoplysninger på fagspecialister og andre eksperter. Her er det mulighed for at skabe synlighed om projektet til omverden, samt hvordan projektet er støttet og dele erfaringer. Konsulenter 3 Konsulenter og ledere Fri adgang 2-3 Opfølgning for medlemmer For alle men Frit primært konsulenter og fagfolk Konsulenter 2 Fagfolk For alle 5 For alle Konsulenter/ projektledere /leder For alle Alle i Kommunen Fri adgang Frit Frit for medlemmer 20 timer Det vil varier i forhold til aktiviteten Side 4

5 Reforma 14 er fleksibel i forhold til at aktivitetsudvide, hvis der er efterspørgsel på aktiviteterne. Aktiviteterne i Reforma 14 er kendetegnet ved, at det der bliver bragt i spil også kan bringes med hjem i den kommunale praksis, og der bliver lagt vægt på, at der kan skabes transfer fra læringsrum til praksis. Ligeledes lægges stor vægt på at det er nemt at få kontakt og sparring fra UCC s medarbejdere, herunder fagspecialister, og konsulenter i videreuddannelsen. Opfølgning og transferskabelse til egen praksis. Økonomi: Som Kommune eller anden aktør, købe sig en eller flere andele i Reforma 14 for pr. år. (før nævnte aktiviteter fordeles ligeligt over de 2 år) Èn andel giver adgang til og indflydelse på: - Deltagelse på Reforma 14 aktiviteter for det ovenfor nævnte antal deltagere. - Deltagelse i events der med en bred deltagergruppe og med UCC som vært, sætter udforskning af folkeskolens udfordringer og potentiale på dagsordenen gennem innovative og åbne processer, der giver mulighed for alt fra inspiration til nye perspektiver og vinkler, til produktion af anvendelsesorienterede projekter og redskaber. - Vidensformidling i form af nyhedsbreve med formidling af nyeste viden relevante for medlemskommunernes projekter, formidling af kontakt til eventuelt relevante samarbejdsmuligheder og partnere, hjemmeside med præsentation af og links til projekterne - Adgang til sparring med fagspecialister, konsulenter i videreuddannelsen i UCC (20 timer) Kontaktinformation Reforma 14 UCC: Chefkonsulent Dorte Müller, tlf Chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen, tlf eller skriv til os på Besøg Temasiden på linket: Reforma 14 Side 5

6 Side 6

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen

Sundheds- og seksualundervisning. Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen Sundheds- og seksualundervisning Model til kvalificering af seksualundervisningen i grundskolen ISBN 978-87-7104-472-0 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Anette Schulz & Ulla Pedersen Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere