Om denne ulykkelig udvikling i de kommunale samfund alene havde berøvet rrdin egn" store værdier alene havde det været noget andet - ik'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om denne ulykkelig udvikling i de kommunale samfund alene havde berøvet rrdin egn" store værdier alene havde det været noget andet - ik'"

Transkript

1 AJS VlS EGNS-AVIS for område Y,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga'ngt Danmarks bedste gratis-avis- IOIO nf StOf le.. o..... o. o o.. (HVA har ved en tidligere lejlighed prist avis- og mediechefen Torben Dalby Larsen for redningen af FREDERIKSBORG AMTS AVIS - da det viste sig, at en slags rigd ikke kunne redde avisen - bare for en tid') NU ER FREDERIKSBORG AMTS AVIS ikke alene DET ENESTE DAGBLAD der overhovedet beskæftiger sig med FURESØ KOMMUNE... Men avisen er også mere og mere den der kan givet LORRY stof til en aftenudsendelse. Medens SOCIALDEMOKRATIET gennem tiderne har giort så meget og startet så meget op - har partiet ikke en eneste avis på markedet. MEN det forlød ved AKTUELT's død,, at i fremtiden burde holde POLITIKEN.. Der er ingen der ved hvor Torben Dalby Larsen har fået id6en fra - men en dag lå der et tilbud om, at DE DER HOLDT POLITIKEN nu i tiden fremover ville modtage Frederiksborg Amts Avis ganske gratis... Det er ikke nogen nedladende historie for nogen af aviserne - men alligevel en tankevækkende historie. DE DER HOLDER POLITIKEN har ved siden af kunnet snuse til lidt af hver fra HELE DEN STORE REGION NORDSJ,,4,LLAND. Tænk engang' AT KUNNE L,4SE LIDT fra,,sin egen egn - i disse måneder hvor alskens spareemne og,rgode id6er" har været i spil. Avis nr.31 Side I Uge Tænk engang, at HAR HAFT FRIT SPIL og alle muligheder for at følge med i, at,,alt det utrolige" er rrdagens Danmark" her og nu og det skeralle STEDER. Om denne ulykkelig udvikling i de kommunale samfund alene havde berøvet rrdin egn" store værdier alene havde det været noget andet - ik' NEJ, de fleste ved godt, at POLITIKEN har et samarbejde med JYLLANDS POSTEN - men VI er ge der skal prise, at Torben Dalby Larsen, Mediaforretningen og Aktionærerne fortsætter med at give os landets bredeste orientering. MEN FURESØ KOMMUNE har ikke ge dagblads-journalister der finder ledig plads til noget fra FURESØ. Som landhusmoderen udtrykte det:,,når hønen nu er død er det fordi blind høne ikke finder korntt. I Lille Værløse skole skriver om arbejdsroratdeteren løbende proces. Lærerne har forskellige måder at sikre arbejdsroen på. Blandt andet er det vigtigt, at læreren møder op i god tid inden undervisningen begynder om morgenen. Endvidere har de enkelte team mulighed for, at sætte to lærere på undervisningen (holdtimer) hvis det menes at reducere støjen i timen. I den stråtækte skole var der ikke støj, for da var læreren den der låste op, den der tog en svaber og den der om vinteren tændte op i kakkelovnen, efter at have hentet tørv, koks eller brænde... I BYMIDTEN kom varehuset ikke med de billige tilbud - de er udsat til foråret. Men udlejerne har haft det første åbne hus for de 45 boliger hvor der vil være UDSIGT til en rimelig husleje...,

2 EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge DAfiffiiiiå"""""""i' ;;" i;;; ipå Aktivitets- DAGEVÆRETI I --^:: I Der er tider hvor I I er -. Jess - og godt for det... I restau- d" ;;,;;;;;;.-ild;:" u;;'' -' steder. Ingen ved om Ae I Oe sætter derås kryds. I mn )[ ::X:'iij^li[I:" "" I lnu,"r, Furesø kommune r0-n I t".grupp.n rlr Fr sppvu STJERNE- t"""""""""""'tl I FURESØBAD har fået ili"""' _ smrtene lorsvandt lxte I ny --, forpagter. '^---- -, '^ Den 28.oktober er der rnttn I UGU 4J de'sværre I r".r." - a.i er ved at Det er for her forleden kunne I huns selv berette på Henrik løbet ind i en ny fyr. I I der har andre skrifter topper været I morgendamenafstem- køkken- ltog afsked med centrets leder den 20. august. - hun nåede lige at opleve et af de sidste FÆRD MED, at grave I henviser 'svr til, at borgere I klu, or., nødder ned forskel.. rrg: r'' '"-' ;_: r ^ I har stor indflydelse når I at vejret \, ^+ ^-.r^_.^ ^+ ^c Å^-:r-+^ bliver rundet etler om I rvrnn rra det øjeniru op I sving. f I :IlTsjl,llTliil; sjovt at studere deres ;;il. "'--'r -an an1et besparelser og ivrighed og hurtige ino- M;; merder ud, at er I a,lf aer pn."1 li" 9., sats for at gemme til en I Nu har respekteret I der rim i 1græsset er anden dag. ;.;;;il;;.;;;"il; I ;;;;' rukket indtl a.n I l*l*-"9yifft"' e Neel ' :-^ l Raagaard AfetS I uden svagheder. 1.,-,,-.,... \ - nvrs NR.32 - uge 42: I Holmgren og Merete KUltUfnfiS I rrig der sammen er --- I ]r rstitueret som ledere UddeleS i rete er uddannet T:.r Farum ^ = I oterapeut. Neel var å : E x t ::.'-::r;:::;::"^' "* å;ril;;;..'l' '; vattaa +ir t.",to? ^+..i"n**,. I retten til at ^s-^- afsøre. I Cecilie os og Jess 2 Kulturhus den E F I o. le marøre-sis meg" I å"1',åti"xtl*lll;"i iily::d,n*;;ti_"li':iitl:tj:ru1.",u-,. liftlvllbt."_"' E 5 bage med mistet Mål og principper i FK 4 2S.OktOber; I I indn.v-detse. indflydelse. CBN1Rp.1, Julestue på museet 4 S P'l p' I Det kunne være I Alle er Kollekolle-beretning 4 ue'!r -,-Yr i: ;;'_;;^:,_::;::' hold ved vigtige afgø- I no-u*,ii,oå rrl. 6 velkomne NyJoNSTRUpsKoLE o l.rrundvisning. E o l'l"rl#å;j'j,",,ih I fi;i,-lrlf3ibvrååets I skuespilhusethvorder l:,^1,"11.^:::_..::^,-1_,":^ l10km.a{o.g.rll 6_ relser, at det var et kva- ldens.okt.havde Jonstrup-indskoling 7 Den slags har da ll:.:'1fll:::_: I gt..å i forskellige- li;;;, tit svømning e I STØV huset med en MORGEN MUI(blLI\ har nar hun nun en I forhold når der skulle ': ^.".* -:. lgy"mnastik bør 9 :'. - t l yrmasuk.rør prøves y I blandet buket. r"*,.j#:ji'jj y::::"' I li:fffijigtige emner ' lililtlih,llliså',f " I gi'.u".-u_.i 2.1: r'd..- tificerer flertar der lffi;t;i;0";^';'t ' I ::::. :^:"""""' I *:*flli.jj:1.; I nffil.ljsko'e 7 I DEN LIDT - igen-besøg af-g-eorg I holder Ren6 lrlutucr-rs'srtt.tclll Schmidt. lr:'"-yjj'":i: ilffiil;;;;"";* ll::'*.:.n--=:-=# l::*lll;i'* svømmehal for lila-*'1,rujål ninger sammen med I chef på -d$t; I vlses vises foreningerne lorentng_erne - og I og forskellige former for dem er hatlen I for frugt til --:-...-:.:-----:.:.-"".lrant Sepp I cnaus. I julemarkedet" alligevel en festlig af- Den 4. nov. er der tur til B:l'i:".,'d rt#tru; kommunen er den i I her på Skovgården' Farum. For hertil hen- runn SØGER HJ,4,LP

3 EGNS-AVIS for området V,ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 3 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 IJge XÅNNU EGESKOLEN ER BLEVET EN SKOLE FOR HELE REGIONEN kan kommunen hente indtægt for en skole der er skabt af dygtige lærere...oo... Men hvor de allerførste skabte grundlaget...o...oooooo Det er et rygte der har taget til en snakken. Når nu der bevisligt gler plads til de elever der står på listen - falder det i øjnene, at skolen nok er det eneste i Furesø kommune kunne tjene penge på... Er det så ikke en pudsig tilfældighed, at undervisningsministeren besøger Egeskolen og ikke må tale,,med borgerne" Den løjerlige tilfældighed har sammenfald med, at,,nu tør" skibe skole og miniklub - og ved hvad lokalerne kan bruges til... Det virker,,helt ude i hampen" hvis bare ikke havde en plan med det... Det kunne jo være indtægten af flere elever i Ege. skolen ville få kommunens udgifter ved omtalte nedlæggelser til at falme. Men det har aldrig fremgået af kommunens skolepolitik, at målet med Egeskolen skulle være et tilbud til hele regionen - fordi også modtog elever der var gode til fodbold allerede.,e store OI pørgsmat: Kunne byrådet godt stemme for nedlæggelse af værdier i Jonstrups gamle seminarie uden på lukket møde at have besluttet sig for hvad de ville bruge de efterladte lokaler til? Det må være absolut klart, at DET har drøftet et sted. Egeskolens udvidelse med efterfølgende indtægt vil være svaret. Så spørger : Hvorfor har borgerne i Jonstrup ikke stillet der spørgsmål for at finde et svar? NEJ. AF TO GRUNDE. Man formodede ikke, at ville få et svar. MEN DET VIGTIGSTE VAR: Der ville ikke være nogen der stillede dette spørgsmål, så længe der var den mest spinkle mulighed for, at emnet blev taget af bordet FOR igen at prøve at finde en anden løsning. OGSÅ FORDI brug af penge på flyvestationen nu lå hvor der ikke skulle bruges en krone de næste år eller måske aldrig. AFBRYDELSEN AF EN FORNUFTIG INDSKOLING ville aldrig kunne føres tilbage fordi et og andet var tabt på gulvet. MEN på den anden side ligger der en viden om hvorfor lokalerne skal tømmes - måske ovenikøbet fordi forvaltningen har peget på den MÅSKE ER DET ET RYGTE men det beviser kun, at byrådets glende drøftelse og bekymrende tynde svar skaber myter... DER ER FÆDRE der ikke får lov til at overvære fødsler fordi personalet ikke har tid til, at få den til kræfter og bevidsthed igen... DER VAR KOMMUNEN der engang /^ havde '- / et skilt over rådhusets indgang: med teksten Jeres børn vores styrke. Uden børn går det nemlig ikke. Også i Furesø kommune gler børn - og de må gerne komme over det hele. Derfor er det vigtigt at kommunen giver gode vilkår hvis vil have børn. Det belcymrer ge at Furesø kommune ikke er en billig kommune at levei -netopientid hvor nogen vil skifte boligen ud men ikke kan få solgt den bor i. I Farum-delen lytter til, at skal nedlægge en skole meget tæt på centret fordi - siger - forældrene vil hellere bo et andet sted i kommunen - men helst et andet sted med lidt mere ro - forlyder det. Underligt nok fortæller at skolen ikke er vedligeholdt.det var ellers det den skulle være, efter at skolerne var solgt - for at blive vediigehoidt... HAVEMØBLER fik en ny befydning da kunne bruge dem når skulle aflyse sommertiden - de sku' nemlig S,4TTES tilbage

4 BGNS-AVIS for området V,ORLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 FURESØ KOMMUNE har en beskrivelse af mål og prmctpper for den gode overgang for børn fra den ene institution til den anden.. Derfor findes der en beskrivelse af overgangen mellem hjemmet, dagtilbud, fritidstilbud og skole. Skoleudvalget i det gamle Værløse lagde en periode ge kræfter ind på at forklare forældre hvorfor skulle have en bedre indskoling Det førte ikke til nogen lykkelig løsning og måtte tages af bordet. Det var på et tidspunkt hvor der skulle,rmere leg ind i skoleskemaet" derfor skulle der også være et bredere samarbejde mellem skolens lærere og fritidsområdets pædagoger. DET ER CÅNT OP FOR MANGE FOR,4LDRE AT INDSKOLINGEN DER FOREGÅR I JONSTRUP HAR MANGE FORDELE I MINDRE OMRÅDER. Da denne indskoling viser sig, at være et problem for skolebestyrelse og administration af Lille Værløse skole - der er hovedskolen har det i ge år været en hemsko for et og andet i hovedskolens dagligliv. På samme måde som det har været en belastning for budgetter på Syvstjerneskolen at også skal leve med at være hele den gamle kommunes forsamlingshus i mere end 40 år... I SKRIFTET OM OVERGANGE AF SEPTEMBER 2OO8 hedder det, at de fælles mål og principper dækker alle overgange gennem barndoms- og ungdomsårene, herunder også interne overgange mellem vuggestue og børnehave i integrerede institutioner, eller overgangen i skolen fra mellemtrin til udskoling MEN INDSKOLINGEN er et andet afsnit - hvor der virkelig er noget at forholde sig til. Selvom starten i børnehave og NULTE klasse vel noget nært betød vores største oplevelse. FOR MANGE var det første kørekort lykken.. YæBLøSE FORLEDEN FANDT MAN SÅ MANGE VÅBEN at der slet ikke Yar politi nok til at rydde et hus så måtte hente hjælp hos hjemmeværnet - hvor der var folk der vidste hvad det var skulle flytte til et andet sted... Side 4 Y.*.."-13.:3.90' SKALMAN GENOPLIVE JULESTUEN PÅ MOSECÅNNEN? VIDUV,'trRE M Giv os et tegn - men det kræver at nogen vil være med til at skabe grundlaget. Vi skal samles nogle stykker 6n gang månedlig på Mosegaarden for at lade hænderne tale Thuneby eller gi' en besked til Jette på rvtsrynerr på SØNDAG den kl. 14 er der rundvisning på Mosegaarden med caf6. Det er arkitekt Kjeld Fisker, der voksede op på Kollekolle der viser rundt og fortæller om livet på den store og verdensberømte avlsgård ved Frederiksborgvej. Kjeld tog først en landbrugsuddannelse før han gik arkitektvejen. Han har tidligere samlet ge tilhørere til sin interessante beskrivelse. DAGEN EFTER dag den foregår det i Grundtvigssalen hvor en af tidligere perioders lokale humorister boltrede sig i Værløse Kaj Nissen fortæller om det gamle og det nye Værløse - et minde der ikke skal fortabe sig uanset hvad andre finder ud af gøre ved egnen. Det bliver en morsom tidsrejse' der bliver ledsaget af lysbilleder og der bydes på kaffe... EFTERÅRETS HAVEARBEJDE SLUTTER NU MED H,4,KKE DER KLIPPES og beskæhøje så det er godt med en hånd... DIN KOMMUNE SKAL NU FORSAGE ANDRE V.Tf,RDIER og spare så skæret af service forsvinder i en tåge

5 EGNS-AVIS for området V.ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 5 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis. der udsendtes første ga;ng,7-9'1945,i FARUM blev der ikke..var blevet så vellykket... råd Når flertallet i til skolelandbruget lat der kom elever fra efterhånden forladt faover hvad det nu var fordi det gamle land- lflere kirkesogne - med I ciliteterne - alle mere BYRÅDET brugsområde har behov for ventelister... I eller mindre skuffede ønsket at fjerne sig fra kalder det lnogen havde hørt, at den sociale arv - at de lbertel Haarder i særlig I havde vedtaget.,at se fremadt. '-_ - l*:y:,f,1"*.,varen le.udhartaltom,atdet ldetvarforgehvad I gruppe af landbrugere. lvar vigtigt, at børn i I kan forstå - en ret OnSdag den 8. f?.. mælk l1d3g fra usikker fremtid - hvor oktober valst. låi*:å1h?,'ff1"k I lilåxflilii"-*j*'i$jf troede kunne at ltil skoleelev - og et liv I selv små børn skulle nedlægge lsård.en-- for den har.ret lfal ræt<t<e mere end ti I skulle ske ændringer. indskolingen i l't*'r't rorurenet jord' lii.ll"# rykkedes ikke ;;;; U;;;; Der er ikke nogen der I for nogen at få det Jonstrup os #;"'ny#?:',*il, fll;tlll:1n'", I 3;;ru;'ilTi,",* SkOlergåfdenr at have- Det fortælles, havde tlttet til,at ljonstrup_udå lminister. I lvidst, at det var en yderi Faruril... at det denne dag dreje- alligevel havde vendt et l;;;;;r"r."".," å.,tg om om Egesko- og i"o.t De der baded. o" 1ffi,åT,1fr1,':;1""y 3.'J;ilj:;å?:l?ål'.-' i Fafum må lgoa" og.oiig. forhold til, at PoLITIK ER for børn - selvom der... I FULD AF N:;;';." erter et I vrr,r,råneder. Men ikke - hvis ikke kategorier. foran Værløse-rådhuset I prøver at vende nu gøre det i l;;;;;;*.;;;;;;. I værløsrg... I rtl _o:nsionister i flere *:-ry*,tiht Foreninger der er o:.. lrvr.jo. rolige forhold I og private møder med I et og andet endnu en bedste til at holde fast i log opn*kstflrhold for.f,ot.,ronulgsford- I gung... besøg i svømmehaller - laå -i"a.te forsikred. I ind.n, løbesedler, pla- I -...:... samles i Farum - hvor l-un om var attraktive. I kut.r, s og sms de til fordel kan hente penge på salget af lmed undervisning der I forstå, at der næste år lpa J.t sidste var græn- afsluttede forar- inanug" for noget - de svømme meget længere' lseområdet blevet styr- n"ja.t og samledes så navoe ved et fleital Det viser sig nemlig, at lt.t, uld.ig før var åan I ro.u" rådhusfilialen i I godkendt et budget det er få ganske ul-. -_- nr.i'.j.ty?t.t n.o ui I Fu.urn - måske alt i alt I Uge Byrådet kan ikke ro- skulle gå sairmen mindelige borgere der lhun. tre"medlemmer i I tzz inct. Inhabile eller I og vise balance. bruger svømmehaller, lbyrådet - 3 KVINDER I uden. Jonstrup Jazz og I Flertallets hænder var stabilt - så derfor skal lri-.t""i.igtje poritirre- kor samt talere var et I tl meget forskellige de tage en bus og bruge lre i det gå1. vlrløse I rytaigt program før der I ur*. - -"n sikre nok vandet ved søndersø...' lnavoe uin.;o.t fremad I ur"n iukket indenfor i I... for at få seminariet de ret beskedne lokaler. I Vi tror desværre ikke De skal dele vand og. I nrugt til målet, skole og d.,.. ge af de 155 bassiner Dasslner med meu folket rurktsr i t lpurn'ingsinstitution lpasningsinstitution - o! og I vtro.t Mødet der kom til at I der nogensinde en Værløse' Her hvor liit...-kunst og skole- nur. mere end to timer I anden gang går til et ikke havde råd til en o l-ur.u1n ot da var der ikke ret I byråd;d; Farum... svømmehal til 20 ldet forhaer at landets -u"ng. tilbage...:... millioner-i30 år. Men l-^^-^..1r^-'^ ---r^-.:^ ;;;;;;"o"iii.i"r"' ^ r.1 artr^ lffi?:ilillt:#ffii] lrlred.rnnsrrun l3 skore. I 5#J"P""+y_1.f. fi1,:"i#å:å:il3,?"',1*1jt'ffilijfu;:. lli,li+t,".1'""" Det er jo økomomi - ik' l;;;;ii."å"f.furå de. ø okt.p.g.a. Finanskrisen.

6 EGNS-AVIS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 6 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 IJge EN LILLE LÅI :;"- de sikrede indskoling. Jvftand;l3s- - I inn't^ ;.;;;r.", I lktop'1i Irl"r,iindskotingstiden. l'::,*-:::ti:t]itlt; tere,at,,rlresrorens'rå- kaler" er intakte. KOMMUNEN har ikke I EN LØSNING ItiOtig.re åbningstid på lskotln hvis mai kan af- fon AIURE DER VIt : tot giord: Nbins ØG1.6M DE I Pq:}:t'l - '?- i hvert,-"d SKOLE l;iffiil"""'p4vej lif,'lii"lå'3,åjffi. llo.r""" levere sine hørn børn nå på wei vej ;^;; E,r \/'n',.e r>,"dn fald ikke havde positive lx,tn FLyTTE BØRN ra,r: rt((e navus pusrtrvt I LUFTEN og ler.stå bilkørsel og den born I t1.,uol"" om, at starte I." *e skore i Jonstrup er måst<e en lfl::l'nli::"n1fl. ::l?: løsning - def /' 1,, _-_--_^_ I ligger I ud ar hvad skar I l.ii",*"... I :f::"t::*:l-t,1" indenfor l;i. ffi;;;il; -J:;l "u,, FoRcLDRE mulige l"*'u p'"!-* i;g;!.ga' fvao llvl I XTJIJJåå'::T:, rammef... I o"t nil vise sig, at forsøs I i*åiar.lfamilie og for I - HVIS det viser sig, at de I kommunen ikke sparer I b"rtt.n. vil også nå til I I'j'j:J-:::,4:j '.^--..*^- :r.r.^ --^-^*, I kunne være af værdi for skjutte ptaner ikk.;å;- a" p.ng. *un -.r,"....iiårrn - der er?:j*i^t:,'dover det på, at ncnsrolnn ukendt. I ganske rano' skal optage flere elever ll2 af 25 i byrådet har J^qr vt,lsb I mnn DER ER JO :':":l;;;*"-;; I I sin artikel fra den 3. kan selv med en I anbefalet den nuværen- M4NGE ANDRE., r--^,rr^* r.,,-+ kantsområderne findes DET KOSTER IKKE I DERFOR BØR NOGET at fortsætte ett I SKOLEUDVALGET I Byrådsmedlem Kurt I an: r^- :-L-- -- L--^--^r indskoling her. ååo""n"jilu*""' "**\*t'l;*r * ikke var vild med inve- 3StlixTll11il'".?: o4o-i-na* rlo4 aonla lremgang I Senere an FINDE I steringer "--^:--'-: i - det -;-'-;;- gamle I L'1':"_T:i:_:",.'::'" På landsbasis har nar sroen I ru't'4ts'r'u5'v'!' det *-*.i-.j ro.*i'.. landsognene befolkoversigt over hvad I,,,J*, store beløb det I koster at nedlægg. I bevarer en indskolingsnrngsrremgang' virf,efig har kostet. I forskolen og sikre, at de I lille-skole - der bliver blrver I ;^-'--::';;::;. lokale børn får busser I en naturlig start på en uen gamre *:?:.' " dage igennem eller bus- fortsættelse på Lille : ^^---::;;;:;-r*,-u, - I historien meget optaget kort derudover. I Værløse skole' Han,,underholdt"med I et meget langt indlæg I IgT-.""e val lidtiryli r ^r ^+ ^-L^:r^ -^r ^r,^ forelagt nogen en '*" I i". føre. til, at I r.ri, sig positivt til de I ffi:lt::'^"!^{^ Et beløb er ukendt i dag rit qrheirte ;,;' ^ J,.;;;;;;- odds fra begyndelsen... Vi regner ikke med den I Der er forældre der luf- Skulle familier med o. der kender den løs- det uoen wrvt være den lkorn-.r.en skat finde I,'ingved tidt om hvad *t':"y:lt:s-f:i"^lbruge de tomme lokaler -- betyde for dem som semrnarle - på byrådsmødet - hvori udgtfterne ror den HVIS FoRÆ,LDRE vil I nuværende skole t il;;i,dfi[,;;; I nijrr.un,,, skolen t I ltil:t stærkest i være påtagt at tranfpo.- Jon.t.up tages ud af billedet' I iji.,-p ville blive ført I vroere' alleryderste afsnit' der tilmed Andersen. at der i ud- på byrådsmødet - r'å.i *:l:i"'* Xi:Y:: I f"..r:t; hvor_egesko-.. tere rlr v børn uvr rr til rrr og ue fra rr 4 Liile u'rv I Lille Værløse skoles I Det ^ ville være rimeligt værløseskolekandet lbudgetsomvedtaget.. I r Lru 1n---,-^,---:-L-- måske gøres op i penge. I nn SNAK MED 13 for ogr2imod åbne.. 11-":f TIu christen- I sen står ved sine ord. Beløbet kender I fon,æi,ure DER for at fornuften vil sejrel rkke. Innnønns AF I ffiffi;"o], n*"..,*.- l;t..i"'iit"i"ilr"r- Der vil måske/sikkert i NnuuæccELSE AF I ronsrnup 8e vl il;.1ii,#å1i,,,,,,,,, være forældre der. I INDSKOLINGEN I I sammen med skoleud- iin ubi:r'xrn" finder det mest sikkert'.lonsrnup har ført til, I -t "t politikere samle I Ni;cgi:vtin-"t p.n- Det koster at have en I at DER ER I r.rjtt.r"e om et forsøg I g.;;t.r garnbr...

7 EGNS-AVIS for området V,ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 7 Fortsættelse af Hareskov-værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945 IJge Indskolingen i JONSTRUP efterlod en skuffet og lidt lammet borgergruppe der også dage derpå virkede lammet... I JONSTRUP har en tid haft nogen snak skoling. -I Men har talt meget om hvad der kan spares. Men meget lidt om hvad det kommer til at koste, og det kan være mere end penge - har lyttet til. Og små krukker har altid ører.. DE GULE PLADER BLIVER AF OG TIL ET PROBLEM hvis ikke engang må køre til fodboldkamp eller bankospil uden at få en bøde for det.. fik den gamle bane igen... o... o. Nu kan igen forbinde Furesø med København... Nu kan så håbe vil give sig til at holde''ed alle stationer- 't tiende minut. prøvekørte engang dogle busser fordi havde prøvekørt nogle busser fordi det viste sig, at bremseeffekten kunne bruges til ny strøm der kunne føres tilbage til nettet. Der bremses jo meget når S- togene kører deres ture. ALLEREDE DAGE IND I OKTOBER var der steder hvor den stod på kraftig og varm suppe. BALLERUP NY SKOLE. Åbent hus Tvendagervej 4 Ballerup lørdag 25. oktober 26.td Tn.44 6s KOMMUNER skal nu sørge for at børn mades DET VAR DEN 24. september 2002 i V,IDRLØSE NYT kunne læse at Venstre og Konservative ville tage initiativet til en MULTIHAL der skulle opføres i forlængelse af de to store haller mod øst. De kunne godt stå færdige i Kurt Bork Christensen foreslog at skulle have sponsorer og så kunne hallen få navnet Nordeahallen eller Widexhallen. Men det var i2002. DER ER MEGET der slet ikke er så GRATIS MERE. Det drejer sig også om at låne kommunens - (det erjo i grunden også borgernes) lokaler DE der låner GALAKSEN kan ikke undgå at betale for at have personale til rådighed. Til gengæld må vel regne med, at de så skal hjælpe til... DE FØRSTE SVØMMEDAGE er ofte hvor både far og bassinet. Hvis alle har tid... Nogen gøy men er forsigtig EFTERÅRSFERIEN var for ge en tur ien skov og de ældste søgte efter svampe. De mindste skulle bare holde sig fra dem for de vidste ikke hvilke der var de farligste... Gymnastik, dans og andre former for motion kan nås endnu...alle kan endnu nå det - men gør alvor af det - for det er altid mere sjovt at gøre ting sammen med andre - og det tilbyder er ikke forbundet med konkurrence. ligste måde at gå lange ture på, uden at lægge mærke til det...

8 EGNS-AVIS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 8 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge DER VAR ENGANG ens by var på alles læber. Det skete en festligheo som gør skal fortælle hvor kommer fra. Man har virkelig hørt om mennesker der ikke turde sige andet end - jeg er fra Nordsjælland. Sådan for tiden også hvis bor på Ledøje-kanten, hvor godt ved, at det er ret meget dyrt at bo på plejehjem, isæ4 at overleve. Det siger sig selv, at det ikke er sjovt at sige er fra Ølstykke, Stenløse, Ganløse, Ledøje-Smørum eller EGEDAL når har de priser på plejehjem og nu ikke har råd til et Sundhedshus. Når prisen på et plejehjem har vakt så megen opsigt skal det ses som resultatet af de stigende priser på råstoffer, kommunens pligt med tilsyn og sikring af beboerne får en mad de spiser så de ikke taber sig. Maden skal være sund, med tilstrækkeligt med kalorier og fremstillet fra bunden af- som kokken siger. Men der er ge andre årsager til at der er stor forskel på priser der skulle være sammenlignelige... KOKLAPPERE har fået et afsnit ude ved Søgaard hvor venner af køer og økomælk har stillet køer til rådighed for koklappere som de kaldes. Køerne blive efter en fedning slagtet og brugt til føde for de der har bekostet og fedet køerne op. Nogen siger atkøer er dumme, men skal ikke tage fejl. Om den dlige ko hedder det, at,r skal tage tyrene ved hornene". Men det skal ikke med kø'erne for de kan ryste hovedet ret voldsomt. Køerne er nok det vigtigste af alle dyr. Intet bar er kommet videre i verden uden mælk. Når danske udvandrede til Canada fandt en plads ude i den store skov var det vigtigste for dem, at få en ko - hvis og når der var en baby undervejs. Der skal være byfolk der flytter ud på landet hvor de kom fra - men ikke kan li, at store masser af kø'er lugter mindre godt - fra begge ender. Men de der er koklappere klapper kø'er der lever sundt... DEN DER GØR NOGET FOR ANDRE skal gøre det for de andres skyld... FURESø KOMMUNE VED BYRÅDSMØDET stemte 15 for og 10 imod nedlæggelse af Bybækskolen. Et forslag fra SF og A gik på, at fusionerede de to skoler med bevarelse af de nuværende skolebygninger, idet Bybækskolen renoveres med 5 mill. Fra kommunen og I mill. Fra Staten. Det var tider da danskere rejste rundt og støttede deres landshold. Der er jo sikkert ge der gerne ville vende tilbage til de dage da danske tilskuere kunne feste, fejre og havde det godt - glæde sig over egen sejr eller bare en llltti: DET KAN DA GODT SKE at der er medlemmer af et byråd der løber ind i alle herligheder og den tredje alder... I Furesø kommune har 358 sygedagpengesager. Kontanthjælp og starthjælp modtages af er i fleksjob 40 fhr ledighedsydelse. Der er ikke tal for de der får førtidspension. Antallet af forsikrede ledige omregnet til førtidspensioner var 148 i juli. GRUPPEN AF UNGE UFAGL,'f,RTE forventes på længere sigt at få sværere ved at fastholde arbejdsmarkedstilknytningen. I Furesø kommune har det vist sig vanskeligt fortsat at mindske gruppen af unge på kontanthjælp. Det skyldes bl.a., at de unge gler formelle kompetencer i form af en afsluttet uddannelse. MEN siger der arbejdes med det. MEN det er nok heller ikke helt så nemt... CYKLISTER VILLE V,If,RE MERE SIKRE hvis de havde nogle lygter der giorde, at de selv kunne ses...

9 Der er ge økonomiske problemer og uvidenhed om hvad det er skal forvente af sin kommune. Hvad kan selv gøre for at det kommer til at ligne de gamle dage... Ganske vist kan sige, at det er med i genoptræningen, at den time bliver bevilget hver 14'dag er en time hvor hjælper borgere med at gøre mere selv. Så kan lære dem at bruge maskiner og få giort rent hver dag - eller hveranden - evt... Det er ikke ualmindeligt at er tilfreds med hjælp - EGNS-AVIS for området VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side e Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt ljge g men udmærket ved, at det er begrænset hvad når på de få minutter der er til rådighed. Det kunne være ved hjælp og redskaber m.v. kunne klare lidt mere selv. I det hele taget burde det vzere muligt at låne redskaber til genoptræning i hjemmet uden at kommer galt af sted. Vi skal ikke være sikre på, at samfundet kan klare den fortsatte hjælp i hjemmene - men burde forbe- Stoft udvalg indenfor blomster og dagens grønt Skinderskowej 97 Tlt Åben: hverdag 1t-18 lørdag:9-16 søndag:11-14? o r o ltl t, Y rede sig på, at de fleste hjem har plads nok til en trædecykel der ikke vælter og andre ting der efter slid kan give velvære uden skal ud og bruge offentlige trafikmidler. Når i vore dage skal spare er det på personer- der i høj grad syner på alle budgetter. Tilgangen til et job som hjemmehjælper er ikke stigende - men der kommer flere med behov for hjælp - og så er vi måske bedre stillet end andre steder. SOM KØBMANDEN SKREV DET: For fem kroner slik koster nu 6 kroner... DET VAR EN OVERRASKENDE OPLYSNING VED BYRÅDSMØDET I FARUM at Farum's tidligere borgmester Lars Carpens kunne forklare, at når det har vist sig, at de der bruger svømmehallerne fl ittigst er de der svømmer via svømmeklubber. Derfor må de få overladt svømmehallen i Farum hvor der er 50 meter baner. De der ikke benytter svømmehallen så meget må svømme i Værløse Lars ved ikke at d;;"" Værløse er en kilometer at gå til svømmehallem ved Søndersøskolen, fra bus og tog. I Værløse skal vende allerede efter 25 meter-ifarumhar borgerne vel betalt for en hal hvor kan svømme dobbelt så langt. Her dyrker ikke nærhedsprincippet og phfører tr'arums ge borgere en udgift for at tage til Værløse. Men foreningssvømmere må være glade for, at de kan svømme i haller der er godkendt til OLsvømning og den slags. Man forestiller sig ikke at der kommer til at gle plads i Værløse. DER ER M,IEND der let Iader sig Iokke efter nogle bajere Hareskov ldrætsforening Gymnastikafdelingen GYMNASTIK i Hareskov Så er vi startet - DERER OPRETTET nve hold - kom og få gratis time Børn dag og fredag Voksne tirsd, onsd. Torsdag IJør nærmere Hareskov Idræts Forening tilbyder forskeltige I former for dance og gymnastik i Hareskov skole den store og lille sal

10 EGNS-AVIS for området V,4SRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 10 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 ljge FURESø I(OMMUNE Planudvalget fik på sit møde en orientering om Stiagerbyggeriet og de konflikter der er m.h.t.lift og p-anlæg Der har været en høring om frivillighedspolitik. Det er planen at skal drage mere frivillighed ind i de områder hvor der kan hentes besparelser. Med kravet om at stille mastepladser til rådighed for de der med retten i hånd kræver pladser til telemaster har kommunen peget på en placering på et areal der strækker sig fra Stiager til Skovlien. I sidste afsnit skulle det være i området meget nær Skovlinien med hele den store lod består af idrætsanlæg. En nedsat borgergruppe,,stiagermastgruppen har protesteret på borgernes vegne. Men Ombudsden afviser klagen og Statsforvaltningen siger forvaltningen har afleveret de papirer må og så har gruppen i øvrigt ingen partsstatus i sagen. Gedevasegård har fået påbud om at sætte antallet af heste ned, må højst have 20. Dette påbud skal kommunen nu ophæve for Naturklagenævnet giver brugeren ret til at have i alt 50 heste. Der er ikke i amtet stillet krav om det samlede antal heste på ejendommen. Fru lrma Pedersen har som nabo til Super Best foretaget stævning mod kommunen i forbindelse med den sidste udvidelse fordi byggetilladelsen er i strid med byplanvedtægten. Det drejer sig om kundeindgangspartiet. Stævningen er modtaget den 22. september. Der er borgere der ikke er registreret og bor i ejendomme hvor beboelse ikke er tilladt. Det kan være i en erhvervsejendom, i sommerhus eller anden form for områdetyper. Anmeldelser kan forekomme anonyme. Kommunens forvaltning undersøger og skal sikre at der sker en lovliggørelse eller ophør (Fra visse kommuner har oplevet at firmaer har beboelse af hensyn til virksomhedens sikkerhed) Den verserende sag om liften der planlægges ved Caf6 ved det nye varehus fører til, at udvalget opfordrer forvaltningen til at forebygge fremtidige sager af tilsvarende karakter med bla.a. tæt samarbejde med Dansk Handicapråd. Da den oprindeligt skitserede elevatorløsning gennem varehuset ikke indgik i bygherrens myndighedhedsprojekt var det ikke dokumenteret som en mulig løsning. Klagen fra Handicaprådets repræsentant i Furesø er taget til efterretning. Kommunens forvaltning kunne ikke afoise bygherrens ønske om at etablere en niveaufri adgang til cafeen via en liftløsning ved den 1,4 meter høje trappe.. En rampeløsning kan ikke gennemføres da den ville være 30 meter lang. Nu skal bygherren foreslå en løsning der kan godkendes og vil drøfte det med leverandøren af liften. I Farum gør forsøg med salg af almene familieboliger Der er udarbejdet en plan for en modernisering af Farum Erhvervsområde Udvalget drøftede en helhedsplan for Farum Bytorv. Bytorvsudvalget forventes at gøre sig færdig i løbet af 1-2 møder Man drøftede by- og boligudvikling i forbindelse med kommuneplan Man drøftede indsigelse i forbindelse med forslag til udvikling af områderne omkring de tre stationer - indenfor 1200 meter HVIS ALDI får lov agter de at flytte fra lokalerne på Farum Hovedgade tilakasietorvet 2. Udvalget godkendte, at der arbejdes videre med en arkitektonisk løsning der danner en sammenhæng med den øvrige bebyggelse. Det var her Borgmesteren for en tid siden indviede ombygningen af en Netto-forretning. Kommunen forventer at hente 20 millioner på salg af byggegrund ved Skovlinien. Man havde et almennyttigt bofællesskab i tankerne, men måtte opgive bl.a. på grund af alment boligbyggeri indenfor de økonomiske rammer. Lokalplanen kræver at der skal være tale om boliger der skal være velegnede for se-- niorer. Kommunen kan dog forkaste hvis prisen findes for lav. Den endelige afgørelse om salg blev dog udsat. Fortsættes på næste side

11 EGNS-AVIS for området V,1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side ll Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' IJge FURESø I(OMMUNE Elgelbrecht Constructions kan fortsat låne hangar 4 til filmoptagelser frem til 1. oktober 2010 Man drøftede fredningen af Farum og Bagsværd sø. Udvalget anbefaler, at arealerne i Furesø kommune ønskes udtaget af fredningsforslaget, subsidiært at der tages hensyn til spejdernes indsigelse. På et lukket punkt vedtog påbud om lovliggørrelse af bygninger og anlæg på ejendommen Frem. Man drøftede også byggeriet på Stiagergrunden - nu skal bygherren finde en anden løsning. Man drøftede en frivillighedspolitik efter møde og en høring. Der er nedsat en T*i9:s:).pp.t:....FREDERIKSSUND et en god handelsby men blev også kendt for sine vikinger og kendte mennesker der havde ladet skægget stå DANSK BADMINTON og andre idrætsgrene fik en chock da de handicappede hentede flere medaljer end de meget veludviklede og raske... Nu vil sikre at fra børnehaven kører ungerne direkte til træning så en dag kan spise brød med de store nationer, hvor børn få startet træningen som en efterfølger af modermælken. Det må være rart at vide, at vide for de der skal sikre os haller og sale til aktiviteterne. DET LIGNEDE EN VITTIGHED. En selvbygger ville lægge nye fliser og så at de kostede 40 kr.pr. M2. Så købte de en palle hvorefter regning og bilag viste at de skulle betale 40Yzkr. pr. m2. Det viste sig, at de også skulle betale for mellemrummet mellem fliserne som noget de 5. :1.{.*..1 g.i.t. 111:::::::;:... Det var ofte hos de små selvstændige hn der kunne M være sang til arbejdet IVÆNLØSE var der et og andet sted plukkede druer ned for at beha.ddlh og omdanne safieø til liflige drikke. Men som en borger sagde det, i grunden er den en dyr rødvine der kommer ud af det, set i forhold til de vine drikker på vor egn - i dagligdagen... Der kommer mere med at der skal stok til for, at få den nødvendige sikkerhed. Og så er det ganske udmærket om fliser ligger hvor de skal og der ikke er for ge ting der virker som en snublesnor. I HARESKOVBY dannede grundejerne engang en søgruppe der tog grund- og søejere med - hvem der havde lyst -undersøgte de lokale søer - nogle slog sig sammen og rensede deres sø og har siden haft glæden af det - som de har haft glæde af det rene vand. IKKE UNDERLIGT har de ældste af os aldrig spekuleret over hvorfor der var renere da vores mor var hjemmearbejdendc medens vi var meget mindre... SKOVGÅRDEN GØR NOGET VED GENBRUG. Hvis har et eller andet så kontakt folkene i og på værkstederne på Skovgården. Er det noget der kan give et overskud skal det gå til arrangementer som af og til kræver et tilskud SKOVGÅRDEN hat såvel cykel- som kørestolsgrupper - kan lære at bruge computer og så er der spillegrupper der bruger kort og et stort antal grupper - gymnastik og dans. Enlige kan lære at lave festmiddage for to personer eller fire hvis vil have naboerne med.. ARBEJDERADLER - sagde engang. Men det befyder i hvert fald, at får penge til et eller andet. Penge gør det hele nemmere og giver muligheder liv...

12 EGNS-AVIS for området V,!trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gtngt' Uge sig af opdragelsen. Da havde nemlig hverken børnehave - miniklub, fritidsklub eller anden form for ungdomsklub og en far var ikke altid hjemme. I det hele taget har aldrig måttet slå, men det var hånden der lå nærmest ved hånden... DER SKAL DA VÆ,RE UNGE der ikke kan forstå ikke fik en klatremur i Galaksen eller i forbindelse med svømmehallen... I FURESØ HAVDE MANLOVETAT UNG [V,{NLØSE skulle betyde. At fik en klub efter de unges ønske.'det kunne være sjovt at vide om har fået det. Det har været næsten umuligt at høre fra unge der har oplevet UNG I V,4RLØSE betød havde fået en klub for unge i Værløse-delen... ""j""""""' PA BALLERUPVEJ 29 havde Tire engang en afdeling for de der havde små motorcykler og goocart og sågar en bane vel Solbjerggaard og på Sandet...MEN den ordentlige knallertbane som talte om - kom aldrig. Værløse var ikke langhåret - men området ret så friseret. Forældre søges til ungdomsklub på Ballerupvej o o o DERER ÅnExT HUS torsdag d. 30. oktober kl. 15% til17. Der vil være en kop kaffe - vil gerne have en snak og vise rundt i lokaliteterne. Her er god plads og personalet vil gerne have kontakt med flere af de unge. Klubben er særlig for de unge i l0.-klasserne men ellers er det bare med at se indenfor - hvor vi også har mulighed for at tilbyde varm mad. Vi har åbent hver dag fra kl Til k1.18 dag, tirsdag og fredag.kl.2l onsdag og torsdag. Lørdag-søndag er som andre steder weekend. Vores telefon er åben når vi er her på q I EFTERÅRSFERIEN er der åbent fra kl. t2-17. Vi havde tilbudt de unge en tur til Gøteborg men det var der ingen der havde lyst til. Fra SLOTTET var der 6 der tager af sted. DER ER NAT FILMFESTIVAL fredag den 31. oktober ki det hele varer bare TOLV TIMER... og til kl.8 morgen. Det koster en halv hund at være med.ring hvis der er noget du vil vide mere om. Tag en kammerat med - du kan være aktiv og komme med id6er. UNG I FURESØ ER OGSÅ NOGET FOR DIG. Det er stedet hvor du får det som du vil ha'det... MEN FAR OG MOR ER VELKOMMEN TIL AT SE INDENFOR BALLERUPVEJ 29 er ikke stedet hvor får lov at stå udenfor fordi der ikke er plads UNG I FURESØ varetager fritidsopgaver for alle unge mellem 12 og25 - kom frit frem... I NABOVILLAEN ER DER TILBUD TIL DE LIDT.IELDRE men kom selv forbi og tag en snak med os - vi er for dig... MÅSKE HAR DU GODE IDEER til andre og nye aktiviteter som vi kan drøfte og udvikle KAJS AVIS udkommer IKKE uge oktober VED DU at Egeskolen startede uden gode odds, men var tilmed kun for vore egne eiever...

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7'9'1945 Uge 50-2009 Kommunens skoleudvalg havde møde den 2-12. Helle Katrine

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Uge 22-2010 Planudvalget havde møde den 1..6. Kommunen har i flere måneder

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 14-2010 Fra de første skrifter hørte man om,ode unævnelige" uden

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58

Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009. Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Til dig der har barn der skal starte i klub sommeren 2009 Velkomst_folder.indd 1 09-01-2009 15:18:58 Mosede Klub Lilleholm 58 2670 Greve Tlf: 4360 0450 Hvis du vil have fat i dit barn, ring: 4360 0477

Læs mere

Kajs Avis 30. april 2012 nr.8 side 14 EGNS-AVIS for området V,aDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 SKOLEgang - var det hul i hovedet eller

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Hold din næste fest eller aktivitet i Andst hallen / Andst borger og aktivitetscenter

Hold din næste fest eller aktivitet i Andst hallen / Andst borger og aktivitetscenter Kroen bliver snart fjernet fra overfladen. Ejeren Laurids Schelde har besluttet at nedrive bygningen og gøre plads til 3 nye boliger. Om alt går vel køber Vejen kommune hjørnegrunden og stiller den til

Læs mere

Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede. Referat

Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede. Referat Til: Brugerrådet SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Org. for voksne udviklingshæmmede Dato: 17. januar 2012 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra Brugerrådsmøde

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.aIRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 39-2070 DET MA V,ItrRE EN GOD ORIENTERING FOE BYRÅDETS MEDLEMMER

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t4 Fc'rtsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 32-2010 DER ER PLUDSELIG KOMMET SÅ MEGEN GANG I DEBATTEN, AT de

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Uge 33-2010 HAR MAN SOMMERHUSE SKAL MAN IKKE TAGE KATTE TIL SIG. Det viser

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog

Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Krone 1 s evaluering af pejlemærket SPROGINDSATSEN muligheder gennem sprog Hver morgen holder vi morgensamling på stuen. Ved morgensamlingen taler vi om, hvem der er kommet i dag, hvem der kommer senere,

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

September Monsi Nyt

September Monsi Nyt September 2017 Monsi Nyt VELKOMMEN Efteråret er over os, og det betyder at det er tid til svømning. Jeg vil med dette lille velkomst skriv, byde både nye og tidligere medlemmer velkommen til sæsonen 2017/2018

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

EGNS.AVIS for området V,1trRLØSE.EGNEN 35OO VærIøSC Side 12 *::::: :::::::-Y::::::::: :::::*:::::::::'"* i:?i?!?, :: i)?,i" Når fortidens lil-,],;,iffi;7 r; var I sat hætte for enden rrvis larskydevåbnet.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Claus Nar Gruppe. Runen. Det Danske Spejderkorps. 61. årgang August 2011 Nr. 1

Claus Nar Gruppe. Runen. Det Danske Spejderkorps. 61. årgang August 2011 Nr. 1 Claus Nar Gruppe Runen Det Danske Spejderkorps 61. årgang August 2011 Nr. 1 Kære Claus Nar Gruppe Bestyrelsen har besluttet at vi fremover vil kommunikere lidt bedre med jer. Nyheder vil også fremover

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Kajs Avis 31. januar 2012 nr.2 side 14 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Haresliov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 rr,.-oor- ^?l flr rråresko, dræts llfr

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Nyhedsbrev August/september Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole. Det meste er gratis. Program EFTERår 2015

Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole. Det meste er gratis. Program EFTERår 2015 Fritidsaktiviteter på Tingbjerg Heldagsskole Det meste er gratis Program EFTERår 2015 Nu går ISA i gang igen! ISA er et projekt, hvor skolens ældste elever sammen med lærere og foreninger arrangerer forskellige

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 PEDER SYV SKOLEN - 1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2012 Skolebestyrelsens beretning for året 2012 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensætning og

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere