mundslimhindeforandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mundslimhindeforandringer"

Transkript

1 Trepartsinterview LARS LØNSTRUP, journalist, NANA REIMERS, fotograf Brug udelukkelsesmetoden over for mundslimhindeforandringer NR.7: JUli:2010 Tandlægernes nye tidsskrift Symptombilledet er ofte det samme selv ved meget forskellige typer af slimhindelidelser. Derfor er det et godt princip at begynde sin udredning med de mest almindelige forklaringer og gå frem efter udelukkelsesmetoden. Det siger specialist og tandlæge, Camilla Kragelund, i dette trepartsinterview, hvor hun møder praktiker og tandlæge, Lucie Hatting. Tandlæge Lucie Hatting møder mange patienter med mundslimhindeforandringer. Og de klager ofte over svie og en brændende fornemmelse i munden. Men man står tit i en situation, hvor man ikke umiddelbart kan se, hvad problemet er. Ofte er det eneste synlige tegn, at de er meget tørre i munden. Andre gange er der rødmen, som man heller ikke umiddelbart kan finde årsagen til. Derfor kunne jeg godt tænke mig at få noget mere viden om, hvordan jeg skal forholde mig, siger hun. Lucie Hatting er tandlæge i omsorgstandplejen og specialtandplejen i Københavns Kommune, og hun anslår, at op mod 80 procent af hendes omsorgspatienter og 40 procent af hendes specialpatienter har symptomer fra slimhinderne i munden. Så det er en problematik, der præger hendes daglige arbejde. Derfor har hun set frem til at møde og stille spørgsmål til en ekspert på området. Og det er adjunkt og ph.d. Camilla Kragelund ved afdeling for Oral Medicin på Odontologisk Institut, Københavns Universitet. Camilla Kragelund har tidligere selv arbejdet i omsorgstandplejen, fortæller hun, da vi mødes på hendes arbejdsplads på Odontologisk Institut for at gennemføre et trepartsinterview. Så hun kender virkeligheden som tandlæge for de svageste patienter i Danmark som både praktiker og specialist. Og hun forstår godt, at Lucie Hatting let kommer i tvivl om diagnosen, når hun står over for en patient med slimhindeforandringer. Tre nøglespørgsmål Symptombilledet kan ifølge Camilla Kragelund være det samme, selv når der» 4

2 Lucie Hatting og Camilla Kragelund deler viden om mundslimhindelidelser 5

3 er tale om meget forskellige typer af Ja, men i min patientgruppe er mundhygiejnen ofte ret ringe, svarer Lucie slimhindelidelser. Derfor anbefaler hun, at man i første omgang, når man står Hatting. over for en patient med slimhindeproblemer skal stille sig selv tre spørgsmål: er så dårlige, at de ikke selv er i stand De fleste af hendes ældre patienter 1) Er patientens spytproduktion nedsat? til at holde en god hygiejne. Og de er 2) Har slimhinden normal farve? også svære at føre en dialog med, fordi 3) Er slimhindens overflade normal? mange er demente og ikke rigtig ved, De mulige årsager til disse tre symptomer er mange, og derfor kan den hun. hvad der foregår omkring dem, forklarer første udredningsproces godt tage tid. Derfor er det i praksis plejepersonalet, Men det er et godt princip at begynde som skal sørge for patienternes mundhygiejne. Men ofte har plejerne en intim udredningen med de mest almindelige forklaringer og gå frem efter udelukkelsesmetoden. Ender udredningen med og mundhygiejne, mens det falder dem barriere over for patienternes tænder mistanke om en alvorlig lidelse, skal lettere og mere naturligt at hjælpe patienten henvises til specialist eller patienterne med andre dele af deres egen læge. personlige hygiejne. Derfor har plejepersonalet svært ved at få sat de ældres God mundhygiejne er tandbørstning i system. alfa og omega I sjældne tilfælde kan pårørende være Patientens mundhygiejne er et godt aktive omkring det. Men for det meste sted at begynde udredningen, for er det en hjemmehjælp i hjemmet eller god mundhygiejne er alfa og omega plejepersonale på institutionen, som for mundslimhinden, siger Camilla har hovedansvaret for patienternes Kragelund. mundhygiejne. Trepartsinterview Dårlig mundhygiejne kan meget nemt blive første skridt på en glidebane mod mundslimhindeforandringer og svampeinfektioner, forklarer Camilla Kragelund. Og det gælder ikke mindst, når man har protese, som mange af de ældre patienter har. Et godt råd til plejepersonalet er derfor, at de skal tage protesen ud om natten. Men forebyggelse handler primært om at patienterne får en god mundhygiejne, eventuelt suppleret med fluorbehandling. For det interagerer jo, understreger Camilla Kragelund. Hvis der for eksempel er huller og plak over det hele, så vil det ofte føre til problemer også med slimhinden, siger hun. Tjek patienternes spytsekretion Hvis patienten er frisk nok til at samarbejde, så er næste skridt, når man står over for en patient med slimhindeforandringer, at lave en sialometri for at finde ud af, om der er for lidt spyt, forklarer Camilla Kragelund. Først ved at få patienten til at lave ustimuleret spytopsamling (hvilespyt), dernæst en tyggestimuleret. Hvis den ustimulerede spytmåling er nedsat, mens den stimulerede er normal, så vil det meget ofte være patientens lægemiddelindtag, der er årsagen til den nedsatte spytmængde. Mange omsorgs- og specialpatienter får meget medicin, og det kan meget hyppigt medføre, at de er tørre i mun- 6

4 Lucie Hatting Lucie Hatting er tandlæge i Voksentandplejen, Københavns Kommune. Arbejder inden for omsorgstandpleje og specialtandpleje. Har tidligere arbejdet i privat praksis. Kandidat fra Tandlægeskolen i København den, fordi medicinen reducerer deres spytsekretion eller spyttets sammensætning. En af de største syndere i den forbindelse er de blodtrykspræparater, som mange ældre patienter får, oplyser Camilla Kragelund. Tandlægen skal bede om at få oplyst alle de præparater, patienten tager inklusiv eventuelle naturlægemidler og kosttilskud. Herefter kan man gå ind på hjemmesiden og blandt andet læse om, hvor hyppigt forskellige lægemidler giver mundtørhed. Smagsforstyrrelser og appetitløshed Smagsforstyrrelser med efterfølgende appetitløshed er også en meget almindelig følge af stort medicinindtag. Lucie Hatting læste for nylig i en faglig artikel, at op til 30 procent af de patienter, som får meget medicin, får smagsforstyrrelser som direkte følge af medicinen. At det er så mange kom bag på hende. Når maden ikke smager dem, er det jo ikke så mærkeligt, at de mister lysten til at spise. Den sammenhæng kommer sjældent frem, hverken fra patienterne selv eller plejepersonalet. Og så tænker man måske heller ikke på det selv, fordi man vænner sig til at tænke, at appetitløshed er et naturligt fænomen, når patienterne er så gamle og svage, som vores patienter typisk er, siger Lucie Hatting. Ydermere kan nedsat spytmængde medvirke til smagsforstyrrelser, da smagsstofferne skal opløses i spyt for at kunne komme i kontakt med smagsløgene, tilføjer Camilla Kragelund. Appetitløshed kan føre til mangelsygdomme, som igen giver mundslimhindeforandringer og symptomer som svie og brænden, forklarer hun. På den måde griber tingene ind i hinanden og kan skabe en ond cirkel, hvor det ene problem afføder det næste. Og derfor er bestræbelser på at få patienterne til at spise mere og varieret kost faktisk rigtig vigtige i forhold til at undgå mangeltilstande og slimhindeforandringer. Så når patienten har svie og brænden i mundslimhinden og samtidig er meget tynd og har svært ved at tage føde til sig, vil det være oplagt at overveje vitaminmangel og eventuelt få undersøgt herfor. Her skal egen læge kontaktes, siger Camilla Kragelund. Bed om sygehistorien Netop fordi patientens medicinindtag er så vigtigt, anbefaler Camilla Kragelund, at tandlægen beder om at få en opdateret anamnese på patienten. De er svære at få fat i, svarer Lucie Hatting. Når vi kommer ud på plejehjemmene og skal behandle omsorgspatienterne, så foregår det tit sådan, at plejepersonalet placerer patienten i en stol og siger: Ja, det er så fru Jensen, og så smutter de. Ind imellem kan man måske få en medicinliste, men det er så det, og så» Camilla Kragelund Camilla Kragelund er adjunkt ved afdeling for Oral Medicin på Odontologisk Institut, Københavns Universitet. Ph.d. i Hendes forskning er koncentreret om histopatologiske, genetiske og kliniske aspekter ved medicin-inducerede slimhindeforandringer og orale infektioner. Derudover varetager hun diagnostik, udredning og behandling af patienter med orale medicinske sygdomme henvist til Klinikken for Oral Medicin. Uddannet fra Århus Tandlægeskole i Derefter tandlæge i almen praksis, i Børne- og Ungdomstandplejen, samt i Omsorgstandplejen inden hun i 2001 blev ansat på Københavns Universitet. 7

5 Det er ofte et selvstændigt problem, at omsorgspatienterne er så dårlige, at de ikke rigtig kan bidrage til en udredning, siger Lucie Hatting, th. må du gætte dig lidt til, hvad de fejler, fordi patienterne selv er for dårlige til at hjælpe til. Hvis du spørger patienterne selv, vil du ofte få svar som: Jeg får sådan en lille grøn pille og to af de hvide. Og det bliver man jo ikke meget klogere af. Det er ofte et selvstændigt problem, at omsorgspatienterne er så dårlige, at de ikke rigtig kan bidrage til en udredning. Så må man prøve at få plejepersona- tion. En teori er, at smerterne skyldes Og når vi kommer op i alderen, stiger let mere på banen for at blive ordentligt uligevægt mellem nervus lingalis, som andelen betragteligt. Det er i de fleste informeret om patienternes sygehisto- fører smertetråde og chorda tympani, tilfælde uproblematisk, da svamp er en rie, svarer Camilla Kragelund. som fører smagstråde. Sådanne patien- del af mundhulefloraen. Problemerne Selv med godt samarbejde og optimal ter må man henvise til udredning hos en opstår først, når der kommer overvækst, information om patienternes medicinind- specialist og eventuelt en psykolog. og det bedste våben imod det er igen tag kan det godt ende med, at tandlæ- Sådan en situation har jeg stået i god mundhygiejne. gen må nøjes med symptombehandling i forhold til specialpatienter, hvor jeg Proteser øger risikoen for overvækst, af for eksempel mundtørhed med er usikker på, hvad jeg skal gøre. Men forklarer hun, og det samme gør rygning eksempelvis Saliva-gel og sukkerfrie i forhold til omsorgspatienterne tror og mangelsygdomme. Så det bør altid sugetabletter eller pastiller fordi pati- jeg, at de fleste vil være for svage og være ret hurtigt, at man tager et skrab enten ikke kan undvære sin medicin, demente til, at samtaler med en psyko- og får sendt prøven til analyse hos pato- og der ikke findes brugbare alternativer, log kan føre til et positivt resultat, log, hvis man står over for en patient NR.7: JUli:2010 Tandlægernes nye tidsskrift påpeger hun. Burning mouth syndrome Hvis man er nået igennem de mest oplagte forsøg på udredning, og de ikke giver noget, og patienten bliver ved med at klage over kraftige symptomer på svie og brænden i munden, så kan det også være et egentligt Burning mouth syndrome, man står over for, forklarer Camilla Kragelund. Det er en neuropatisk smertetilstand, hvor der formentligt indgår både en central og en perifer neurogen dysfunk- svarer Lucie Hatting. Hos patienter i specialtandplejen kan symptomerne fra munden også skyldes deres bagvedliggende psykiske sygdom, siger Camilla Kragelund. Svampeinfektioner er ikke ualmindelige En meget hyppig årsag til problemer med mundslimhinden er svampeinfektioner. Blandt unge mennesker er omkring halvdelen af os bærere af svamp i mundhulen, fortæller Camilla Kragelund. med rødme af slimhinden og slimhindesymptomer. Typisk får man svar efter en uge. Og så kan man iværksætte en behandling Hvis det er en svampeinfektion, behandler vi ofte med Nystatin. Lægemidlet er ret effektivt og interagerer ikke med andre lægemidler, og det er tit en fordel i forhold til en multimedicineret patientgruppe. Til gengæld er det en mikstur, som kræver at man har protesen ude fire gange om dagen, så det kræver samarbejde med plejepersonalet. 8

6 Camilla Kragelund anbefaler: gennemgår den lange række af faktorer, der kan give mundtørhed, og er derfor god at konsultere. God og instruktiv hjemmeside. Både når man er i tvivl om, hvad et givent symptom kan betyde. Og når man mangler hjælp til at finde ud af, hvilken behandling man skal tilbyde patienten. Når man skal vælge eller anbefale lægemidler til patienter, der får meget medicin i forvejen, er denne hjemmeside god at besøge. Her kan man få svar på hvilke præparater, der ikke fungerer godt sammen. Og her kan man få tip omkring dosis-regulering. Camilla Kragelund råder til at vælge den mikstur, som er uden sukker. Nystatin forhandles under navnet Mycostatin, og der er flere forskellige producenter, men det er kun et af præparaterne, som er sødet med xylitol, de andre er med sukker. Nystatin smager dårligt, hvorfor det er tilsat sødemiddel og smagsstoffer, men hos betandede, mundtørre patienter, er det vigtigt at det er et sukkerfrit præparat, da mundhulen ellers får et sandt sukkerbad fire gange om dagen i en hel måned. Vær opmærksom på, at apotekerne sjældent har det sukkerfri præparat hjemme og skriv tydeligt på recepten, at det skal være sukkerfrit og ikke må substitueres. Selv skriver jeg altid: ej S, og så anfører jeg også varenummer (D.SP.NR )(red.) for at være helt sikker, siger Camilla Kragelund. Undersøg for blodmangel Lucie Hatting vil gerne spørge til en situation, som hun ind imellem står i. Det drejer sig om patienter, hvor det er meget rødt på både kindslimhinderne og tungen. Og hvor de små papiller på tungen er væk, og den helt kan mangle sit relief. Hvis et skrab har vist, at det ikke skyldes svamp, kan jeg være i tvivl om, hvad jeg står over for. Typisk vil man mistænke anæmi, svarer Camilla Kragelund. Og så ville jeg henvise til egen læge og skrive, at patienten har meget røde slimhinder, at der ikke er tale om svamp, og at man derfor mistænker Tandlæger kan behandle anæmi. oral lichen planus Hvis der er sår i munden og rødt tandkød, starter vi så med at udelukke gingi- Bløde tandbørster mod smerter Hvad med symptombehandling? spørger Lucie Hatting. Ja, men hvis det ikke er gingivitis, kan vitis? spørger Lucie Hatting. Hvis tandkødet er meget rødt, er de samme symptomer skyldes den lidelse, der hedder oral lichen planus. Den der også tit smerter. Og det kan være rigtig svært at få patienterne til at børste tænder, når det bare gør ondt, hver rammer fortrinsvis kvinder. Her kan der har to procent af befolkningen, og den gang de forsøger. også være sår i mundhulen. Lidelsen Lucie Hatting udleverer ofte en blød er kategoriseret som en sygdom med tandbørste mod smerter i forbindelse malignt potentiale. Det vil sige at den med tandbørstning. kan udvikle sig til cancer. Men reelt sker Det er en god ide, mener Camilla det utrolig sjældent, at man på globalt Kragelund. En anden mulighed er at plan diskuterer, hvorvidt der er en reel smøre 1 procent Klorhexidin gel i op til risiko. Derfor kan man godt behandle en uge på de steder, hvor det gør særlig lidelsen i omsorgstandplejen. Der kan ondt. Og mens denne behandling står være smerter i forbindelse med oral på, børster man ikke på det behandlede lichen planus. Har du oplevet det? område. spørger Camilla Kragelund. Klorhexidin kan dog fremkalde en Det er sjældent, svarer Lucie kemisk/toksisk reaktion, hvis patienten Hatting. ikke har ret meget spyt. Så det skal Ja, det er også min fornemmelse, at man lige holde øje med, tilføjer Camilla det typisk er den yngre del af patienterne i alderen 45 til 55 år, som får Kragelund. ondt, Trepartsinterview» 9

7 Trepartsinterview mens det er færre blandt de ældre, ved med at have sår på tandkødet og hurtig behandling er meget vigtig med siger Camilla Kragelund. virkelig er plaget af smerter, skal man herpesinfektioner. For når der først er Men hvis der er smerter ved oral have pemfigoid in mente. gået hul på de små blærer, eller vesikler, lichen planus, og de ikke skyldes en Og hvis der også er sår andre steder som der er væske i, og som er fulde af svampeinfektion, kan de behandles med på kroppen skal man yderligere mistæn- virus, så kan man ikke andet end at Synalar, og ikke kun på tandkødet, også ke pemfigoid, siger Camilla Kragelund. symptombehandle med et lokalbedø- der, hvor det ellers gør ondt i mundhu- Disse sår er startet som små blærer, vende lægemiddel, siger Camilla Krage- len. som fremkommer ved, at overfladelaget lund. Der er også nogle, der får sår på grund (epitelet) løsner sig fra underlaget altså Men kan en behandling for Herpes af oral lichen planus, siger Camilla Kra- en autoimmun reaktion mod basalmem- Zoster ikke være meget langvarig? vil gelund. branen. Ved sådanne symptomer skal Lucie Hatting vide. Og der skal man være opmærksom der foretages en biopsi af en kirurg på Jo, jeg vil anbefale, at man henviser på, om de heler. Det kan vare længe, og en specialklinik. Det skyldes, at man til egen læge for at sikre en hurtig og er det tilfældet, kan det blive nødvendigt skal lave immunfarvninger, hvor man korrekt behandling af helvedesild, sva- med et skrab for at udelukke svamp. For kan se at der er autoantistoffer, da der rer Camilla Kragelund. der opstår let infektion i slimhindeforan- jo er tale om en autoimmunlidelse. Når dringer som ved oral lichen planus diagnosen foreligger, og det faktisk viser Tag livsstilssygdomme Hvornår vil du sige, man skal henvise sig at være pemfigoid, skal man henvise i betragtning en patient med oral lichen planus? patienten til specialist eller egen læge, Når man ser hvidlige forandringer spørger Lucie Hatting. siger Camilla Kragelund. i mundslimhinden, er det vigtigt at Det behøver du ikke, hvis du kan gøre sig klart om det er en Leukoplaki, komme til at behandle det og få patien- Herpeslidelser skal som har et malignt potentiale, eller en ten til at spise og børste tænderne behandles hurtigt ufarlig forandring. Hvide pletter kan for NR.7: JUli:2010 Tandlægernes nye tidsskrift ordentligt, så de ikke mister tænderne. Man skal bare holde øje med, at det ikke udvikler sig til noget malignt, der som nævnt forekommer meget sjældent, svarer Camilla Kragelund. Pemfigoid henvises til specialister Symptomerne på pemfigoid kan godt ligne oral lichen planus. Pemfigoid kan forekomme overalt i munden, men ses ofte på tandkødet, hvor patienterne får diffus rødme og små blærer, som brister og efterlader sår. Hvis patienten bliver Herpes er også en lidelse, som optræder i mundhulen. Der er typisk tale om unilaterale forandringer, der består af mange små blærer, der når de brister efterlader sår. Hvis sårene skyldes Herpes Zoster også kaldet helvedesild, så vil der ofte være stærke smerter og en brændende fornemmelse. Har du oplevet det hos patienter? spørger Camilla Kragelund. Ja, men kun få gange, og de har været meget plagede af deres smerter, svarer Lucie Hatting. Det er vigtigt at henvise hurtigt, da eksempel skyldes en kontaktlæsion for eksempel i forbindelse med en stor fyldning eller en stor krone, forklarer Camilla Kragelund. Udover at se på farven, skal man også palpere og mærke, om vævet føles normalt. Og hvis der ikke kan identificeres en årsag, så bør man henvise patienten til at få taget en biopsi. For så kan der være tale om en Leukoplaki. Hvidlige forandringer kan også skyldes cigaretrygning, tilføjer Camilla Kragelund. Ja, det har jeg prøvet med en patient, 10

8 jeg henviste, hvor hans slimhindeforandringer heldigvis viste sig at være tobaksrelateret, frem for malignt, siger Lucie Hatting. Ja, i de tilfælde kan man prøve at tørlægge, så man får en fornemmelse af overfladen. Hvis det er tobak, der er årsagen til forandringerne, kan man se en slags fingeraftryk eller pimpstensaftryk. I andre tilfælde ville jeg henvise med mistanke om en sygdom med malignt potentiale, siger Camilla Kragelund. Jeg synes også, man skal holde øje med, om patienten har haft eller stadig har et stort forbrug af alkohol og tobak, for det kan øge risikoen for udvikling af mundhulekræft, tilføjer hun. Mange af mine patienter i specialtandplejen, især blandt de psykisk syge, har et stort misbrug. Og de ryger også stort set alle sammen for at dulme nerverne. Så den patientgruppe har stor risiko for at udvikle noget malignt, oplyser Lucie Hatting. Derfor er det vigtigt, at man med jævne mellemrum tjekker sådanne patienters slimhinder, så man hele tiden ved, at man har gjort, hvad man kunne som tandlæge, er de enige om. Mundhulekræft Man skal undersøge, om sår skyldes, at patienten har været udsat for et traume, for eksempel tryk fra protesen, så der skal man igen være sikker på sygehistorien, siger Camilla Kragelund. Mundhulekræft vil typisk manifestere sig som sår, der ikke vil hele, og hvor der ses rød-hvide forandringer og teksturændring i form af eleverede sårrande og induration, forklarer hun. Ligeledes skal man som tandlæge være særlig opmærksom på vedvarende sårlignende skorper på læberne, da der kan være tale om aktinisk keratose, hvor der altid ses epiteldysplasi eller cancerudvikling. Patienter med disse kliniske manifestationer skal henvises til biopsi. Undersøg for lægemiddelforandringer Når man står over for en patientgruppe, der får meget medicin, vil der af og til dukke bivirkninger op, som giver slimhindeforandringer, der kan være svære at diagnosticere. Men noget af det nemmeste at udrede er gingivahyperplasier i forbindelse med Calciumantagonister, forklarer Camilla Kragelund. Dem ser vi relativt mange af hos os, og det er typisk nede i underkæbefronten, man ser tandkødet begynde at vokse. Calciumantagonister anvendes til behandling af hjerte/karsygdomme, for eksempel Amlodipin, som er det sjette mest solgte lægemiddel i Danmark. Det er en relativ ualmindelig bivirkning, men har man en patient, som for eksempel får Amlodipin, så skal man være opmærksom på, om deres tandkød begynder at ændre sig. Det kan godt ske, og så kan der opstå parodontitis. Jeg havde selv en mandlig patient på 78 år, som ikke var omsorgspatient, men superfrisk og havde de flotteste tænder. Men så kommer han med den her type overvækst af tandkødet, og der var næsten total parodontitis på tænderne i undermunden, så det var meget uheldigt, siger Camilla Kragelund. Ville du gå ind og anbefale skift til et andet lægemiddel i sådanne tilfælde? spørger Lucie Hatting Ja, lyder svaret. Selvfølgelig er det egen læge, der skal beslutte det, og det er vigtigt, at patientens blodtryk er reguleret. Kan man ikke skifte præparat, må vi gå ind og lave gingivektomi, samtidig med at vi må motivere patienterne til at holde deres tænder flot rene, fortsætter Camilla Kragelund. Hun har selv oplevet to kvinder i specialtandplejeregi, hvor de ikke havde været til tandeftersyn længe, og hvor det var nogle pårørende, der reagerede. Og så kommer de til os med voldsomme gingivahyperplasier, hvor man næsten ikke kan se deres tænder. Og det er jo en ulykkelig begivenhed, hvor de mister alle deres tænder på grund af parodontitis. Det skal siges, at det ikke var nogen tandlæges skyld, for de havde ikke været til tandlæge længe. Men man skal altså være opmærksom på, om der er overvækst, samtidig med at der er ændret tekstur som føles anderledes end normalt. Så skal man henvise til biopsi, slutter hun. 11

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft

Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft Mundhulekomplikationer hos patienter med hoved-halskræft 16. april 2013 Siri Beier Jensen, lektor, tandlæge, PhD Afdeling for Oral Medicin, Klinisk Oral Fysiologi, Oral Patologi & Anatomi Tandlægeskolen

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne

N r. 1 2. Erosioner. syreskader på tænderne N r. 1 2 Erosioner syreskader på tænderne Erosioner syreskader på tænderne Syre fra drikkevarer, mad eller maven kan skade dine tænder og populært sagt få dem til at ætse væk. Når tandemaljen udsættes

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Mundpleje, hvor der er specielt behov

Mundpleje, hvor der er specielt behov Mundpleje, hvor der er specielt behov professional dental care Forord Denne pjece er udarbejdet af Gunhild Langballe og Margrethe Skov. Begge er autoriserede tandplejere og har en lang og bred klinisk

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Kostråd Kræftens Bekæmpelse. Gode råd ved mund- og synkeproblemer

Kostråd Kræftens Bekæmpelse. Gode råd ved mund- og synkeproblemer Kostråd Kræftens Bekæmpelse Gode råd ved mund- og synkeproblemer Gode råd ved mund- og synkeproblemer Mange kræftpatienter oplever mundproblemer, enten som en følge af kræftsygdommen eller som en bivirkning

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT

PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT PAS PÅ KATTENS TÆNDER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk 3 ... KATTENS TÆNDER Pas på kattens tænder - kort fortalt af fagdyrlæge Jette Hagedorn Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte, tlf. 39

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

Værd at vide om tandslid

Værd at vide om tandslid Værd at vide om tandslid www.colgate.dk Hvad er tandslid? Tandslid er en samlet betegnelse for tab af de hårde tandvæv, som består af emalje og dentin. Emaljen er den hårde ydre skal, som dækker hele tandkronen.

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat

BUCADOG. Mundhygiejne til hund BUCACAT. Mundhygiejne til kat BUCADOG Mundhygiejne til hund BUCACAT Mundhygiejne til kat Mundhygiejne HAR HUNDEN ELLER KATTEN DÅRLIG ÅNDE? Hvis din hund eller kat lugter dårligt ud af munden, kan det have flere årsager, f.eks infektioner

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk.

Susanne Lyngbo, Nykøbing Sj. Jeg har ingen problemer mere med ømt tandkød, blødende tandkød eller huller. Den er bare fantastisk. For at beskrivelsen af PARODOL ikke skal stå helt alene, har vi i tillad os at nedskrive, hvad nogle af vore kunder spontant eller adspurgt har udtalt gennem det seneste stykke tid. Alle har givet deres

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet

Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Gode tænder en nøgle til sundhed og livskvalitet Børge Hede Er munden og mundpleje et problem hos den den svage ældre? Det er af betydning at alle sygeplejersker kan give effektiv mundpleje til syge og

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det.

Hvor ofte skal jeg lave øvelserne? Det anbefales at lave dit træningsprogram 5 gange dagligt for at få mest muligt ud af det. Udarbejdet af ergoterapeuter, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC Rigshospitalet, Afsnit 8511 Oktober 2014 Denne pjece er til dig, som er behandlet for kræft i hoved-hals området enten ved operation eller

Læs mere

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte.

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte. Livet med lichen planus Lichen planus rammer ca. 1-2% af befolkningen. Foreningen UK Lichen Planus har til formål at fremme livskvaliteten hos de mænd og kvinder, som lever med LP. Man mener, at lichen

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere