VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113"

Transkript

1 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

2 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe... 3 Kommunalt serviceniveau Sektoransvarlighed... 4 Hjælpemidler ved flytning fra kommunen... 5 er... 5 Sagsgangen... 5 Ansøgning/afgørelse Kontaktinfo... 6 Arm- og benprotese... 7 Bandager... 8 Brokbind og -bukser... 9 Brystproteser Diabetesmaterialer Fodindlæg Forbrugsgoder almindeligt fodtøj Hjælpemidler til vedligeholdelse af laryngectomi og tracheostomi Høretekniske hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Kompressionsstrømper og -handsker Optiske synshjælpemidler Ortoser fingre, håndled og skuldre Ortoser fod, ankel, knæ og hofte Ortoser hals og ryg Ortopædisk fodtøj Paryk Stomi Bilag Servicelovens af hjælpemidler & efter Servicelovens Personlige hjælpemidler 2. udkast

3 Generel information om kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning og afgørelse om hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne danner grundlag for det serviceniveau, der ydes, i Vejen Kommune. Personlige hjælpemidler og forbrugsgoder hører under servicelovens 112 og 113. Definition på hjælpemidler: Hjælpemidler bevilges efter servicelovens 112, og er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Definition på forbrugsgoder: Forbrugsgoder bevilges efter servicelovens 113, og er et produkt, som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler, som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Vejen Kommunes værdier Opgaveløsning tager udgangspunkt i kommunens værdier (nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed) og borgerens individuelle behov. Vejen Kommune løser opgaven med høj faglig kvalitet. Lovgivning og målgruppe Følgende afsnit er udarbejdet på baggrund af Lov om social service, Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven nr af og Vejledning om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialministeriet, Vejledning nr. 7 til serviceloven : Det overordnede mål med bevilling af personlige hjælpemidler og forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Personkreds: Kredsen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendig. Borgere med almindelig svækkelse på grund af alder er ikke omfattet af målgruppen. : betyder i praksis, at borger kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen har indgået leverandøraftale med. Kommunen kan dog kun refundere et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til i forhold til den indgåede leverandøraftale. Personlige hjælpemidler 2. udkast

4 Borger kan også mod egenbetaling vælge et dyrere hjælpemiddel, hvis det stadig kompenserer for funktionsnedsættelsen. Retten til frit valg ændrer ikke på reglen om, at kommunen skal yde støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel og forbrugsgode. Indgåede kontrakter: Kommunen har p.t. indgået kontrakt med følgende leverandører til levering af personlige hjælpemidler: Diabetes testmaterialer: Mediq Danmark Inkontinenshjælpemidler: SCA samt Abena A/S Stomihjælpemidler: Mediq Danmark Ortopædisk fodtøj, indlæg og skoforhøjelser: Sahva Kompressionsstrømper: Bandagist Centret Optiske synshjælpemidler, briller: Profil Optik Høretekniske hjælpemidler: GH Service Brystproteser: Sahva Kriterier for bevilling: Hjælp efter servicelovens 112 og 113 kan ydes, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv (Sektoransvarlig: Jobcentret) Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borger selv har anskaffet, inden afgørelsen er truffet. Det er en forudsætning, at der foreligger en lægelig eller speciallægelig dokumentation, og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. For nærmere information se bilag servicelovens 112 og 113. Kommunalt serviceniveau Vejen kommune bevilger det bedst egnede og billigste hjælpemiddel med henblik på at kompensere for borgers funktionsnedsættelse se endvidere under de enkelte kvalitetsstandarder. Sektoransvarlighed Sektoransvarlighedsprincippet handler om forskellige myndigheder, der har forpligtigelse til at sikre og finansiere ydelser til borgere i almindelighed. Social & Ældre, Administrationsteamet, har som hovedregel ansvaret for at levere ydelser indenfor servicelovens kapitel 21 Hjælpemidler og boligindretning til borgere. Det betyder, at det kommer an på i hvilken sammenhæng, borgeren søger om et hjælpemiddel, om det er Administrationsteamet, der har sektoransvaret. Personlige hjælpemidler 2. udkast

5 Ønsker borgeren f.eks. at søge om hjælpemidler i forbindelse med sit arbejde, eller forældre ønsker at søge om hjælpemidler til deres barn i skolen, ligger ansvaret og finansieringen af denne ydelse i en anden sektor. For nærmere information se bilag Sektoransvarlighed. Hjælpemidler ved flytning fra kommunen Ved flytning til anden kommune, skal borger selv sørge for at medbringe de udlånte hjælpemidler. Borger skal kontakte Administrationsteamet og informere om flytningen, så der kan gives besked til tilflytningskommunen om returnering af hjælpemidlerne, når behovet ophører. er en er den tid, der går, fra ansøgningen er modtaget, til der er truffet en afgørelse (bevilling eller afslag). Der er differentierede sagsbehandlingstider på de enkelte kvalitetsstandarder: Sagsbehandlingsfrister Emne Serviceloven Afdeling Generel sagsbehandlingsfrist Personlige 112 Social & Ældre Op til 4 uger hjælpemidler *) Optiske synshjælpemidler 112 Social & Ældre Når sagen er modtaget fra CKH**) Op til 3 uger Høretekniske hjælpemidler 112 Social & Ældre Når sagen er modtaget fra CKH**) Op til 3 uger Støtte til køb af 113 Social & Ældre Op til 4 uger forbrugsgoder *) Sundhed & Familie for så vidt angår inkontinenshjælpemidler **) Center for Kommunikation og Hjælpemidler Esbjerg Såfremt ovennævnte sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes, vil borgeren blive orienteret om årsag og forventet sagsbehandlingstid. Sagsgangen Ansøgning/afgørelse Der skal som udgangspunkt altid foreligge en skriftlig ansøgning fra borgeren. Kommunen indhenter den nødvendige dokumentation, hvis den ikke foreligger. Såfremt der indhentes oplysninger, som er til ugunst for borgeren, og som borgeren ikke er bekendt med, sendes oplysningerne til borgeren til partshøring, jfr. forvaltningslovens 19. Herefter vurderer Administrationsteamet ud fra foreliggende grundlag efter servicelovens kap. 21, hvorvidt borger er berettiget til ansøgte hjælpemiddel. Personlige hjælpemidler 2. udkast

6 Hvis borger er uenig i kommunens afgørelse, kan pågældende klage mundtligt eller skriftligt til Administrationsteamet senest 4 uger efter, afgørelsen er modtaget. Sagen vil herefter blive revurderet, og fastholder Vejen Kommune afgørelsen, sendes klagen til Ankestyrelsen. Kontaktinfo Administrationsteamet er opdelt efter cpr.nr.: 01 13: Inge Marie Østerhaab, tlf : Line Kunz, tlf : Line Jørgensen, tlf : Vita Sterup, tlf Man-ons: kl Tors: kl Fre: kl Postadresse: Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Inkontinenshjælpemidler: Område Øst: Anette Højer, tlf Område Vest: Bente Lundsgaard, tlf Personlige hjælpemidler 2. udkast

7 Arm- og benprotese Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Proteser til arm, ben, finger, hånd, øre Borgere der mangler hele eller dele af arme, ben eller øre medfødt eller efter amputation. At kompensere for manglende funktion til daglige aktiviteter. n er gratis for borgeren, når dokumentation fra læge/sygehus om varigt manglende funktioner foreligger. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. Der indhentes som minimum 2 tilbud. Der bevilges bedst egnede og billigste hvorfor egenbetaling kan forekomme. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Pynte- og badeproteser bevilges ikke. Personlige hjælpemidler 2. udkast

8 Bandager Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Det er f.eks. bandager til håndled, albue, knæ, skulder, ankel Borger der opfylder kriterierne efter Servicelovens 112 At afhjælpe funktionsnedsættelsen således at borgeren kan varetage flest mulige daglige funktioner i hjemmet. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Der foreligger pt. ingen leverandøraftale. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation Efter ansøgning kan der bevilges reparation af bandagen. Der ydes normalt én bandage, men der kan, efter en individuel vurdering, bevilges en skifte. Op til 4 uger Bevillingen er gældende i 6 måneder. Personlige hjælpemidler 2. udkast

9 Brokbind og -bukser Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Almindeligt brokbind, brokbind med åbning for stomi, brokbukser Borger med varigt brok. At forbedre mobiliteten og holde bughulen på plads, således at borgeren kan varetage flest mulige daglige funktioner. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Der er p.t. ingen leverandøraftale. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - Der ydes normalt ét brokbind- eller buks, men efter en individuel vurdering kan der bevilges en til skifte. Op til 4 uger Personlige hjælpemidler 2. udkast

10 Brystproteser Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Social & Ældre - Administrationsteamet Helprotese, delprotese, skalprotese, brystvorter. Kvinder der på grund af bortoperation eller af anden grund mangler det ene eller begge bryster. At borgeren i sin påklædning fremtræder som inden brystoperation. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation - Første gang bevilges en protese samt en til skiftebrug. er en individuel vurdering. Som hovedregel kan udskiftning ske hvert 1½ år og der kan bevilges et stk. Op til 4 uger. Der kan ikke bevilges hjælp til protesebrystholder eller badedragt. Personlige hjælpemidler 2. udkast

11 Diabetesmaterialer Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Blodsukkermåleapparat, fingerprikker, teststrimler, insuflon til børn, sprøjter, kanyler, novopen. Ketonstrimler kan ydes, hvis der i vurderingen indgår, at måling af omfanget af ketoner kan hindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Borger med diabetes, der er i insulinbehandling, tabletbehandling eller kombinationsbehandling. At måle blodsukker eller injicere insulin. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - Der kan være behov for udskiftning af blodsukkermåleapparat. Der skal tages kontakt til kommunens leverandør. Ved insulinkrævende diabetes: 1-2 dage. Ved tabletbehandlet diabetes: hurtigst muligt når dokumentation fra lægen foreligger. For borgere der er i insulinbehandling eller i kombinationsbehandling med andet godkendt injektionspræparat end insulin: 100 % tilskud til test- og injektionsmateriale 50 % af udgiften til blodsukkermåleapparat Personlige hjælpemidler 2. udkast

12 For borgere der er i tabletbehandling: 150 stk. teststrimler og lancetter årligt under forudsætning af, at der fra lægelig side er påkrævet, at der skal måles blodsukker i hjemmet. Det er et krav, at borgeren har forståelse for og mulighed for at anvende testmaterialerne samt at borgeren forstår at vurdere og handle på resultatet af målingen. Der kan ikke bevilges kanylebokse. Der er tale om en løbende bevilling. Personlige hjælpemidler 2. udkast

13 Fodindlæg Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Fodindlæg efter aftryk eller efter afstøbning. Borger med svære og varige foddeformiteter, som ikke kan afhjælpes på anden vis og som opfylder følgende kriterier: Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med en gængesål) Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens) Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, for eksempel klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt. Erhvervet platfod som følge af degeneration. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, for eksempel svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. At kompensere borgere for svære og varige foddeformiteter og forbedre eller vedligeholde borgerens mobilitet. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation Reparation sker efter behov. er en individuel vurdering. Som hovedregel kan udskiftning ske hvert 1½ år. Op til 4 uger. Personlige hjælpemidler 2. udkast

14 For at få bevilget fodindlæg skal der være tale om så svære foddeformiteter at borgeren uden brug af indlæg vil være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj Der ydes tilskud til enten et stk. eller et par afhængig af, om der er tale om foddeformitet på begge fødder. Personlige hjælpemidler 2. udkast

15 Forbrugsgoder almindeligt fodtøj Lovgrundlag Servicelovens 113 Hvad er et forbrugsgode almindeligt fodtøj? Social & Ældre Administrationsteamet Almindeligt fodtøj bevilget som forbrugsgode, er almindeligt fodtøj, der købes i almindelig handel, men hvor der er behov for 2 par sko med en størrelsesforskel på mindst to hele skonumre. Borgere som opfylder kriterierne efter Servicelovens 112 og 113 Reparation At forbrugsgodet gør borgeren selvhjulpen, så borgeren kan klare forskellige aktiviteter i dagligdagen. Herunder udførelse af personlig pleje, indkøb, madlavning og transport Hjælpen ydes med halvdelen af den samlede udgift, dog højst med et beløb på kr. (pr ). Taksten reguleres en gang årligt. Borger kan vælge selv at lægge pengene ud for købet og sende kvitteringen til Vejen Kommune, som efterfølgende overfører tilskuddet til borgers NEM- Konto eller borger kan udlevere medsendte bevilling fra Administrationsteamet til forhandler, hvorpå der står, at afregningen kan ske direkte mellem forhandler og Administrationsteamet. Ved førstegangsbevilling ydes hjælp til to par sko (dvs. der skal købes fire par sko). Herefter kan der, som hovedregel, ydes økonomisk hjælp til et par hver 15. måned. Borger vælger selv, hvor produktet indkøbes. Kravet er, at forhandleren skal være momsregisteret med eget cvr. nr. Der ydes ikke hjælp til reparation af almindeligt fodtøj, der er anskaffet som forbrugsgode, med mindre der er tale om nødvendig tilretning på grund af en deformitet, jf. 12 Ved førstegangsbevilling ydes hjælp til to par sko (dvs. der skal købes fire pr sko). Herefter kan der, som hovedregel, ydes økonomisk hjælp til et par hver 15. måned. Op til 4 uger Personlige hjælpemidler 2. udkast

16 Hjælpemidler til vedligeholdelse af laryngectomi og tracheostomi Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Social & Ældre - Administrationsteamet Stomaplaster, beskyttelseskraver for stoma, laryngofoam, brusebeskytter, tubeholder, børste, larytube kassetter, trachi-wipe servietter med klæbefjerner. Borgere der har fået anlagt en varig stomi og ikke længere er under fortsat behandling og/eller kontrol fra sygehuset. Borgere der ikke har hjemmesygepleje på grund af operationen At sikre borgeren fri vejrtrækning. n er gratis for borgeren, når der foreligger dokumentation fra læge/sygehus om at der er foretaget en indsættelse af kanyle fra siden af halsen ind i luftrøret eller en fjernelse af strubehovedet og stemmelæber. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation dage Der bevilges ikke produkter i forbindelse med rengøring, hudpleje og vedligeholdelse herunder blandt andet vatpinde, gaze, handsker. Personlige hjælpemidler 2. udkast

17 Høretekniske hjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Alarmsystemer til telefon, babyalarm, røgalarm, dørklokke. Vækkesystemer, hjælpemidler til aflytning af tv, radio. Forstærkertelefoner, telefontilbehør, kommunikationssystemer og forstærkere. Installation og opsætning. Borgere med varig hørenedsættelse. At understøtte borgeren i at foretage daglige aktiviteter, som f.eks. føre samtaler med andre og se/høre tv og radio. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Hjælpemidlet bevilges som et udlån og skal returneres efter endt brug. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold påhviler borgeren. Nødvendig reparation bevilges efter ansøgning. Hvis kommunikationshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg. Op til 3 uger. Høretekniske hjælpemidler bevilges som et udlån. Det vil sige de skal leveres tilbage efter endt brug. Der ydes ikke tilskud til normal drift, f.eks. batterier. Center for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg foretager behovsafdækning og afprøvning af hjælpemidlerne. Sagsfremstillingen sendes til Administrationsteamet, der foretager den juridiske afgørelse. Borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation & Hjælpemidler, hvis kommunikationshjælpemidlet ikke anvendes. Personlige hjælpemidler 2. udkast

18 Inkontinenshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Sundhed & Familie, kontinenssygeplejersker. Bleer, katetre, uridomer, urinposer, fiksering. Borgere der har et varigt inkontinensproblem. At afhjælpe inkontinensproblemet. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - - Op til 4 uger. eller skriftligt til Sundhed & Familie, kontinenssygeplejersker, senest 4 uger efter afgørelsen. Der kan ikke bevilges håndsprit, handsker, engangsvaskeklude/svampe, urinkolber, spirtswaps, skyllevæske, underlag eller betræk til madras, pude og dyner. Personlige hjælpemidler 2. udkast

19 Kompressionsstrømper og -handsker Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Kompressionsstrømper til arm, hånd og ben. Borgere med svær og varig kredsløbslidelse, hvor der er svære grader af åreknuder, som ikke forsvinder ved fornøden behandling der er tale om varige følger efter blodprop i ben eller arme der er tale om varig hævelse på grund af følger efter strålebehandling der er kronisk ødem i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar. At afhjælpe borgere med en svær og varig kredsløbslidelse. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - Der bevilges et stk/et par årligt samt til skiftebrug. Op til 4 uger. Der kan ikke bevilges kompressionsstrømper, som skal anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Gælder ikke borgere, der er i lymfødembehandling. Personlige hjælpemidler 2. udkast

20 Optiske synshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112 Hvad er et synshjælpemiddel? Vedligehold Reparation Social & Ældre Administrationsteamet Et optisk synshjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet til at hjælpe borger i forbindelse med at læse, se tv mm. Synshjælpemidler kan være; briller og kontaktlinser Borgere som er omfattet af servicelovens 112, og hvor følgerne af en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse kan afhjælpes, jf. bekendtgørelsens bilag 2. et med synshjælpemidlerne er at understøtte borgeren i at foretage daglige aktiviteter som f.eks. foretage indkøb, læse breve og andre dokumenter, se tv og benytte internettet. Der ydes økonomisk støtte til optiske synshjælpemidler. Følgende Profil Optik butikker: Profil Optik, Søndergade 4, 6600 Vejen Profil Optik, Kongensgade 50, 6700 Esbjerg Profil Optik, Esbjerg special optik, Kongensgade 106, 6700 Esbjerg Profil Optik, Storegade 28, 6800 Varde Profil Optik, Saltgade 16, 6760 Ribe Profil Optik, Borgergade 9, 7200 Grinsted Borger har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold af optiske synshjælpemidler påhviler borgeren. Ved behov for reparation af et optisk synshjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr Hvis det optiske synshjælpemiddel ikke kan repareres, og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter, sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg Personlige hjælpemidler 2. udkast

21 Revurdering Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager behovsafdækning og afprøvning af de optiske synshjælpemidler Sagsfremstillingen sendes til Administrationsteamet, som foretager den juridiske afgørelse Borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation og Hjælpemidler, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes Personlige hjælpemidler 2. udkast

22 Ortoser fingre, håndled og skuldre Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Tommelfingerortoser, skulderortoser, håndledsortoser, finger splits. Borgere der har et varigt behov for støtte af fingre, håndled eller skuldre. At kompensere for varigt eller ophævet mobilitet, så borgeren kan varetage daglige funktioner. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte. Personlige hjælpemidler 2. udkast

23 Ortoser fod, ankel, knæ og hofte Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Knæskinne, helbensskinne/ortose, underbensskinne, ankelskinne, fodkapsel Borgere med væsentlig nedsat funktion i ben, som påvirker gangen. At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet, så borgeren kan varetage daglige funktioner. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte. Personlige hjælpemidler 2. udkast

24 Ortoser hals og ryg. Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Halskrave, støttekorset, lændebælte, dorsibælte. Borgere der har et varigt behov for støtte af nakke, hals, ryg eller lænd. At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet. n er gratis for borgeren, når der foreligger en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en varig nedsat funktion. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Diagnoser for bevilling: svære slidgiftforandringer, degeneration af båndskriver i rygsøjlen, scoliosis, spondylitis, spondylitis ankylopietica, osteoporose, muskeldystrofi, varige men som følge efter brud. Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en til skifte. Personlige hjælpemidler 2. udkast

25 Ortopædisk fodtøj Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Fabriksfremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, håndsyet fodtøj, tilretning og reparation af bevilget fodtøj. Borger med svære og varige foddeformiteter, som ikke kan afhjælpes på anden vis, og som opfylder følgende kriterier: Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med en gængesål) Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens) Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, for eksempel klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt. Erhvervet platfod som følge af degeneration. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, for eksempel svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. At kompensere borgere for svære og varige foddeformiteter og forbedre eller vedligeholde borgerens mobilitet. Ved bevilling af ortopædisk fodtøj afholder borgeren selv et beløb på 820,00 kr. pr. par for borgere over 18 år og 450,00 kr. pr. par for børn. Taksten reguleres årligt. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Personlige hjælpemidler 2. udkast

26 Reparation Reparation af tidligere bevilget fodtøj kan bevilges efter behov under forudsætning af indsendelse af ansøgning. Ved førstegangsbevilling bevilges et par og et par skifte. Det anbefales at reservefodtøj først bevilges og anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Efterfølgende fodtøj kan bevilges hver 18. måned. Op til 4 uger. Der bevilges ikke ortopædisk fodtøj, hvis der kan kompenseres ved indlæg. Personlige hjælpemidler 2. udkast

27 Paryk Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Social & Ældre - Administrationsteamet Fabriksfremstillet paryk, individuel fremstillet paryk, herretoupé Borgere med vansirende skaldethed At kompensere for varigt hårtab. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation - Første gang bevilges en paryk og en til skiftebrug til kvinder. Herretoupeer kan vaskes og ibrugtages straks, hvorfor der sjældent er behov for reservetoupé. er en individuel vurdering. Som hovedregel kan udskiftning ske 1 gang årligt. Op til 4 uger. Almindelig forekommende hårtab hos mænd for eksempel måne anses ikke for omfattet af de almindelige bestemmelser. Der ydes ikke hjælp til farvning af paryk. Der ydes ikke hjælp til hår for livet Personlige hjælpemidler 2. udkast

28 Stomi Lovgrundlag Servicelovens 112. Social & Ældre Administrationsteamet. Plader, poser,urinposer, irrigationsmateriale, pasta- og klæbefjerner, forstærkningsringe, beskyttelsesfilm, urinposeholder, benposer, deodråber, ekstrafilter, analprop, fikseringstape, bælter til forskellige pladetyper, specielle plejeprodukter til stomi, trusser. Borgere der har fået anlagt blærestomi, tyndtarmsstomi, tyktarmsstomi. At opsamle urin og afføring. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation dage. Der kan ikke bevilges luftrenser, affaldsposer, sakse, handsker, engangsvaskeklude/svampe, engangsskraver, mecher/vatklube/nobatop/cellstof, vatpinde, håndsprit Personlige hjælpemidler 2. udkast

29 Bilag Servicelovens 112 af hjælpemidler & efter Servicelovens 112 Lovtekst Valg og indkøb af hjælpemiddel Er borger omfattet af personkredsen efter Servicelovens 112 og findes berettiget til et hjælpemiddel, har borgeren ret til frit valg af hjælpemiddel og/eller leverandør. For at kunne benytte retten til frit valg, skal flere kriterier være opfyldt: Borger er selv ansvarlig for indkøb af det hjælpemiddel, pågældende har valgt. Borger vælger selv, hvor hjælpemidlet købes. Borger er ligeledes selv ansvarlig for at finde leverandør af hjælpemidlet, der kan modsvare det hjælpemiddel kommunen har valgt. Hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, kommunen kan stille til rådighed. Hjælpemidlet skal opfylde de faglige specifikationer kommunen har stillet, være CE godkendt og opfylde kravet om egnethed, og borgers valg skal derfor godkendes af kommunen inden anskaffelsen. Refundering af beløb Borger kan højst få refunderet et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, som kommunen har bevilget. Der kan højst refunderes et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til. Ønsker borger et dyrere hjælpemiddel, afholder borger selv hele merudgiften. Afregning af hjælpemiddel Ved afregning af et hjælpemiddel, indkøbt efter fritvalgsordningen, skal borger sørge for, at leverandøren sender elektronisk faktura på hjælpemidlet fratrukket borgers egenbetaling direkte til Vejen Kommune. Borger hæfter selv for egenbetalingen, og betaler direkte til leverandøren. På regningen fra leverandøren skal det fremgå, om hjælpemidlet opfylder de krav, der er stillet fra kommunen. Ejendomsret De personlige hjælpemidler bevilges som en ydelse. Det vil sige, at det er borgerens ejendom. Høretekniske hjælpemidler betragtes som udlån, og skal derfor leveres tilbage til Vejen Kommune, når borger ikke længere har brug for det eller ikke længere er fundet berettiget til det. Dette gælder også, hvis borger har købt et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har bevilget. Personlige hjælpemidler 2. udkast

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Snitfladekatalog 2015

Snitfladekatalog 2015 Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Snitfladekatalog 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1- OVERORDNEDE PRINCIPPER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Overordnede principper for snitfladekataloget for behandlingsredskaber

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere