VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJEN KOMUNE. Kvalitetsstandarder. Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113"

Transkript

1 VEJEN KOMUNE Kvalitetsstandarder Personlige hjælpemidler & forbrugsgoder servicelovens 112 og 113

2 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Vejen Kommunes værdier... 3 Lovgivning og målgruppe... 3 Kommunalt serviceniveau Sektoransvarlighed... 4 Hjælpemidler ved flytning fra kommunen... 5 er... 5 Sagsgangen... 5 Ansøgning/afgørelse Kontaktinfo... 6 Arm- og benprotese... 7 Bandager... 8 Brokbind og -bukser... 9 Brystproteser Diabetesmaterialer Fodindlæg Forbrugsgoder almindeligt fodtøj Hjælpemidler til vedligeholdelse af laryngectomi og tracheostomi Høretekniske hjælpemidler Inkontinenshjælpemidler Kompressionsstrømper og -handsker Optiske synshjælpemidler Ortoser fingre, håndled og skuldre Ortoser fod, ankel, knæ og hofte Ortoser hals og ryg Ortopædisk fodtøj Paryk Stomi Bilag Servicelovens af hjælpemidler & efter Servicelovens Personlige hjælpemidler 2. udkast

3 Generel information om kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder indeholder en generel information om borgerens rettigheder og pligter i forbindelse med ansøgning og afgørelse om hjælpemidler. Kvalitetsstandarderne danner grundlag for det serviceniveau, der ydes, i Vejen Kommune. Personlige hjælpemidler og forbrugsgoder hører under servicelovens 112 og 113. Definition på hjælpemidler: Hjælpemidler bevilges efter servicelovens 112, og er et produkt, der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Definition på forbrugsgoder: Forbrugsgoder bevilges efter servicelovens 113, og er et produkt, som kan købes i almindelig handel, herunder også internethandel og som har en handicapkompenserende effekt. Hjælpemidler, som nu forhandles bredt, betragtes som forbrugsgoder. Vejen Kommunes værdier Opgaveløsning tager udgangspunkt i kommunens værdier (nytænkning, anerkendelse, sammenhæng og ansvarlighed) og borgerens individuelle behov. Vejen Kommune løser opgaven med høj faglig kvalitet. Lovgivning og målgruppe Følgende afsnit er udarbejdet på baggrund af Lov om social service, Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven nr af og Vejledning om støtte til hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialministeriet, Vejledning nr. 7 til serviceloven : Det overordnede mål med bevilling af personlige hjælpemidler og forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Personkreds: Kredsen omfatter personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader, der gør et hjælpemiddel nødvendig. Borgere med almindelig svækkelse på grund af alder er ikke omfattet af målgruppen. : betyder i praksis, at borger kan vælge en anden leverandør end den, som kommunen har indgået leverandøraftale med. Kommunen kan dog kun refundere et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til i forhold til den indgåede leverandøraftale. Personlige hjælpemidler 2. udkast

4 Borger kan også mod egenbetaling vælge et dyrere hjælpemiddel, hvis det stadig kompenserer for funktionsnedsættelsen. Retten til frit valg ændrer ikke på reglen om, at kommunen skal yde støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel og forbrugsgode. Indgåede kontrakter: Kommunen har p.t. indgået kontrakt med følgende leverandører til levering af personlige hjælpemidler: Diabetes testmaterialer: Mediq Danmark Inkontinenshjælpemidler: SCA samt Abena A/S Stomihjælpemidler: Mediq Danmark Ortopædisk fodtøj, indlæg og skoforhøjelser: Sahva Kompressionsstrømper: Bandagist Centret Optiske synshjælpemidler, briller: Profil Optik Høretekniske hjælpemidler: GH Service Brystproteser: Sahva Kriterier for bevilling: Hjælp efter servicelovens 112 og 113 kan ydes, når hjælpemidlet eller forbrugsgodet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3. er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv (Sektoransvarlig: Jobcentret) Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som borger selv har anskaffet, inden afgørelsen er truffet. Det er en forudsætning, at der foreligger en lægelig eller speciallægelig dokumentation, og alle behandlingsmuligheder skal være udtømte. For nærmere information se bilag servicelovens 112 og 113. Kommunalt serviceniveau Vejen kommune bevilger det bedst egnede og billigste hjælpemiddel med henblik på at kompensere for borgers funktionsnedsættelse se endvidere under de enkelte kvalitetsstandarder. Sektoransvarlighed Sektoransvarlighedsprincippet handler om forskellige myndigheder, der har forpligtigelse til at sikre og finansiere ydelser til borgere i almindelighed. Social & Ældre, Administrationsteamet, har som hovedregel ansvaret for at levere ydelser indenfor servicelovens kapitel 21 Hjælpemidler og boligindretning til borgere. Det betyder, at det kommer an på i hvilken sammenhæng, borgeren søger om et hjælpemiddel, om det er Administrationsteamet, der har sektoransvaret. Personlige hjælpemidler 2. udkast

5 Ønsker borgeren f.eks. at søge om hjælpemidler i forbindelse med sit arbejde, eller forældre ønsker at søge om hjælpemidler til deres barn i skolen, ligger ansvaret og finansieringen af denne ydelse i en anden sektor. For nærmere information se bilag Sektoransvarlighed. Hjælpemidler ved flytning fra kommunen Ved flytning til anden kommune, skal borger selv sørge for at medbringe de udlånte hjælpemidler. Borger skal kontakte Administrationsteamet og informere om flytningen, så der kan gives besked til tilflytningskommunen om returnering af hjælpemidlerne, når behovet ophører. er en er den tid, der går, fra ansøgningen er modtaget, til der er truffet en afgørelse (bevilling eller afslag). Der er differentierede sagsbehandlingstider på de enkelte kvalitetsstandarder: Sagsbehandlingsfrister Emne Serviceloven Afdeling Generel sagsbehandlingsfrist Personlige 112 Social & Ældre Op til 4 uger hjælpemidler *) Optiske synshjælpemidler 112 Social & Ældre Når sagen er modtaget fra CKH**) Op til 3 uger Høretekniske hjælpemidler 112 Social & Ældre Når sagen er modtaget fra CKH**) Op til 3 uger Støtte til køb af 113 Social & Ældre Op til 4 uger forbrugsgoder *) Sundhed & Familie for så vidt angår inkontinenshjælpemidler **) Center for Kommunikation og Hjælpemidler Esbjerg Såfremt ovennævnte sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes, vil borgeren blive orienteret om årsag og forventet sagsbehandlingstid. Sagsgangen Ansøgning/afgørelse Der skal som udgangspunkt altid foreligge en skriftlig ansøgning fra borgeren. Kommunen indhenter den nødvendige dokumentation, hvis den ikke foreligger. Såfremt der indhentes oplysninger, som er til ugunst for borgeren, og som borgeren ikke er bekendt med, sendes oplysningerne til borgeren til partshøring, jfr. forvaltningslovens 19. Herefter vurderer Administrationsteamet ud fra foreliggende grundlag efter servicelovens kap. 21, hvorvidt borger er berettiget til ansøgte hjælpemiddel. Personlige hjælpemidler 2. udkast

6 Hvis borger er uenig i kommunens afgørelse, kan pågældende klage mundtligt eller skriftligt til Administrationsteamet senest 4 uger efter, afgørelsen er modtaget. Sagen vil herefter blive revurderet, og fastholder Vejen Kommune afgørelsen, sendes klagen til Ankestyrelsen. Kontaktinfo Administrationsteamet er opdelt efter cpr.nr.: 01 13: Inge Marie Østerhaab, tlf : Line Kunz, tlf : Line Jørgensen, tlf : Vita Sterup, tlf Man-ons: kl Tors: kl Fre: kl Postadresse: Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Inkontinenshjælpemidler: Område Øst: Anette Højer, tlf Område Vest: Bente Lundsgaard, tlf Personlige hjælpemidler 2. udkast

7 Arm- og benprotese Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Proteser til arm, ben, finger, hånd, øre Borgere der mangler hele eller dele af arme, ben eller øre medfødt eller efter amputation. At kompensere for manglende funktion til daglige aktiviteter. n er gratis for borgeren, når dokumentation fra læge/sygehus om varigt manglende funktioner foreligger. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. Der indhentes som minimum 2 tilbud. Der bevilges bedst egnede og billigste hvorfor egenbetaling kan forekomme. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Pynte- og badeproteser bevilges ikke. Personlige hjælpemidler 2. udkast

8 Bandager Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Det er f.eks. bandager til håndled, albue, knæ, skulder, ankel Borger der opfylder kriterierne efter Servicelovens 112 At afhjælpe funktionsnedsættelsen således at borgeren kan varetage flest mulige daglige funktioner i hjemmet. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Der foreligger pt. ingen leverandøraftale. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation Efter ansøgning kan der bevilges reparation af bandagen. Der ydes normalt én bandage, men der kan, efter en individuel vurdering, bevilges en skifte. Op til 4 uger Bevillingen er gældende i 6 måneder. Personlige hjælpemidler 2. udkast

9 Brokbind og -bukser Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Almindeligt brokbind, brokbind med åbning for stomi, brokbukser Borger med varigt brok. At forbedre mobiliteten og holde bughulen på plads, således at borgeren kan varetage flest mulige daglige funktioner. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Der er p.t. ingen leverandøraftale. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - Der ydes normalt ét brokbind- eller buks, men efter en individuel vurdering kan der bevilges en til skifte. Op til 4 uger Personlige hjælpemidler 2. udkast

10 Brystproteser Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Social & Ældre - Administrationsteamet Helprotese, delprotese, skalprotese, brystvorter. Kvinder der på grund af bortoperation eller af anden grund mangler det ene eller begge bryster. At borgeren i sin påklædning fremtræder som inden brystoperation. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation - Første gang bevilges en protese samt en til skiftebrug. er en individuel vurdering. Som hovedregel kan udskiftning ske hvert 1½ år og der kan bevilges et stk. Op til 4 uger. Der kan ikke bevilges hjælp til protesebrystholder eller badedragt. Personlige hjælpemidler 2. udkast

11 Diabetesmaterialer Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Blodsukkermåleapparat, fingerprikker, teststrimler, insuflon til børn, sprøjter, kanyler, novopen. Ketonstrimler kan ydes, hvis der i vurderingen indgår, at måling af omfanget af ketoner kan hindre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Borger med diabetes, der er i insulinbehandling, tabletbehandling eller kombinationsbehandling. At måle blodsukker eller injicere insulin. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - Der kan være behov for udskiftning af blodsukkermåleapparat. Der skal tages kontakt til kommunens leverandør. Ved insulinkrævende diabetes: 1-2 dage. Ved tabletbehandlet diabetes: hurtigst muligt når dokumentation fra lægen foreligger. For borgere der er i insulinbehandling eller i kombinationsbehandling med andet godkendt injektionspræparat end insulin: 100 % tilskud til test- og injektionsmateriale 50 % af udgiften til blodsukkermåleapparat Personlige hjælpemidler 2. udkast

12 For borgere der er i tabletbehandling: 150 stk. teststrimler og lancetter årligt under forudsætning af, at der fra lægelig side er påkrævet, at der skal måles blodsukker i hjemmet. Det er et krav, at borgeren har forståelse for og mulighed for at anvende testmaterialerne samt at borgeren forstår at vurdere og handle på resultatet af målingen. Der kan ikke bevilges kanylebokse. Der er tale om en løbende bevilling. Personlige hjælpemidler 2. udkast

13 Fodindlæg Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Fodindlæg efter aftryk eller efter afstøbning. Borger med svære og varige foddeformiteter, som ikke kan afhjælpes på anden vis og som opfylder følgende kriterier: Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med en gængesål) Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens) Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, for eksempel klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt. Erhvervet platfod som følge af degeneration. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, for eksempel svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. At kompensere borgere for svære og varige foddeformiteter og forbedre eller vedligeholde borgerens mobilitet. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation Reparation sker efter behov. er en individuel vurdering. Som hovedregel kan udskiftning ske hvert 1½ år. Op til 4 uger. Personlige hjælpemidler 2. udkast

14 For at få bevilget fodindlæg skal der være tale om så svære foddeformiteter at borgeren uden brug af indlæg vil være henvist til at benytte ortopædisk fodtøj Der ydes tilskud til enten et stk. eller et par afhængig af, om der er tale om foddeformitet på begge fødder. Personlige hjælpemidler 2. udkast

15 Forbrugsgoder almindeligt fodtøj Lovgrundlag Servicelovens 113 Hvad er et forbrugsgode almindeligt fodtøj? Social & Ældre Administrationsteamet Almindeligt fodtøj bevilget som forbrugsgode, er almindeligt fodtøj, der købes i almindelig handel, men hvor der er behov for 2 par sko med en størrelsesforskel på mindst to hele skonumre. Borgere som opfylder kriterierne efter Servicelovens 112 og 113 Reparation At forbrugsgodet gør borgeren selvhjulpen, så borgeren kan klare forskellige aktiviteter i dagligdagen. Herunder udførelse af personlig pleje, indkøb, madlavning og transport Hjælpen ydes med halvdelen af den samlede udgift, dog højst med et beløb på kr. (pr ). Taksten reguleres en gang årligt. Borger kan vælge selv at lægge pengene ud for købet og sende kvitteringen til Vejen Kommune, som efterfølgende overfører tilskuddet til borgers NEM- Konto eller borger kan udlevere medsendte bevilling fra Administrationsteamet til forhandler, hvorpå der står, at afregningen kan ske direkte mellem forhandler og Administrationsteamet. Ved førstegangsbevilling ydes hjælp til to par sko (dvs. der skal købes fire par sko). Herefter kan der, som hovedregel, ydes økonomisk hjælp til et par hver 15. måned. Borger vælger selv, hvor produktet indkøbes. Kravet er, at forhandleren skal være momsregisteret med eget cvr. nr. Der ydes ikke hjælp til reparation af almindeligt fodtøj, der er anskaffet som forbrugsgode, med mindre der er tale om nødvendig tilretning på grund af en deformitet, jf. 12 Ved førstegangsbevilling ydes hjælp til to par sko (dvs. der skal købes fire pr sko). Herefter kan der, som hovedregel, ydes økonomisk hjælp til et par hver 15. måned. Op til 4 uger Personlige hjælpemidler 2. udkast

16 Hjælpemidler til vedligeholdelse af laryngectomi og tracheostomi Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Social & Ældre - Administrationsteamet Stomaplaster, beskyttelseskraver for stoma, laryngofoam, brusebeskytter, tubeholder, børste, larytube kassetter, trachi-wipe servietter med klæbefjerner. Borgere der har fået anlagt en varig stomi og ikke længere er under fortsat behandling og/eller kontrol fra sygehuset. Borgere der ikke har hjemmesygepleje på grund af operationen At sikre borgeren fri vejrtrækning. n er gratis for borgeren, når der foreligger dokumentation fra læge/sygehus om at der er foretaget en indsættelse af kanyle fra siden af halsen ind i luftrøret eller en fjernelse af strubehovedet og stemmelæber. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation dage Der bevilges ikke produkter i forbindelse med rengøring, hudpleje og vedligeholdelse herunder blandt andet vatpinde, gaze, handsker. Personlige hjælpemidler 2. udkast

17 Høretekniske hjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Alarmsystemer til telefon, babyalarm, røgalarm, dørklokke. Vækkesystemer, hjælpemidler til aflytning af tv, radio. Forstærkertelefoner, telefontilbehør, kommunikationssystemer og forstærkere. Installation og opsætning. Borgere med varig hørenedsættelse. At understøtte borgeren i at foretage daglige aktiviteter, som f.eks. føre samtaler med andre og se/høre tv og radio. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Hjælpemidlet bevilges som et udlån og skal returneres efter endt brug. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold påhviler borgeren. Nødvendig reparation bevilges efter ansøgning. Hvis kommunikationshjælpemidlet ikke kan repareres og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg. Op til 3 uger. Høretekniske hjælpemidler bevilges som et udlån. Det vil sige de skal leveres tilbage efter endt brug. Der ydes ikke tilskud til normal drift, f.eks. batterier. Center for Kommunikation & Hjælpemidler i Esbjerg foretager behovsafdækning og afprøvning af hjælpemidlerne. Sagsfremstillingen sendes til Administrationsteamet, der foretager den juridiske afgørelse. Borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation & Hjælpemidler, hvis kommunikationshjælpemidlet ikke anvendes. Personlige hjælpemidler 2. udkast

18 Inkontinenshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112. Sundhed & Familie, kontinenssygeplejersker. Bleer, katetre, uridomer, urinposer, fiksering. Borgere der har et varigt inkontinensproblem. At afhjælpe inkontinensproblemet. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - - Op til 4 uger. eller skriftligt til Sundhed & Familie, kontinenssygeplejersker, senest 4 uger efter afgørelsen. Der kan ikke bevilges håndsprit, handsker, engangsvaskeklude/svampe, urinkolber, spirtswaps, skyllevæske, underlag eller betræk til madras, pude og dyner. Personlige hjælpemidler 2. udkast

19 Kompressionsstrømper og -handsker Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Kompressionsstrømper til arm, hånd og ben. Borgere med svær og varig kredsløbslidelse, hvor der er svære grader af åreknuder, som ikke forsvinder ved fornøden behandling der er tale om varige følger efter blodprop i ben eller arme der er tale om varig hævelse på grund af følger efter strålebehandling der er kronisk ødem i benene på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar. At afhjælpe borgere med en svær og varig kredsløbslidelse. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation - Der bevilges et stk/et par årligt samt til skiftebrug. Op til 4 uger. Der kan ikke bevilges kompressionsstrømper, som skal anvendes ved lettere benproblemer, irritationer, uro i benene eller for at forebygge venelidelser. Gælder ikke borgere, der er i lymfødembehandling. Personlige hjælpemidler 2. udkast

20 Optiske synshjælpemidler Lovgrundlag Servicelovens 112 Hvad er et synshjælpemiddel? Vedligehold Reparation Social & Ældre Administrationsteamet Et optisk synshjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet til at hjælpe borger i forbindelse med at læse, se tv mm. Synshjælpemidler kan være; briller og kontaktlinser Borgere som er omfattet af servicelovens 112, og hvor følgerne af en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse kan afhjælpes, jf. bekendtgørelsens bilag 2. et med synshjælpemidlerne er at understøtte borgeren i at foretage daglige aktiviteter som f.eks. foretage indkøb, læse breve og andre dokumenter, se tv og benytte internettet. Der ydes økonomisk støtte til optiske synshjælpemidler. Følgende Profil Optik butikker: Profil Optik, Søndergade 4, 6600 Vejen Profil Optik, Kongensgade 50, 6700 Esbjerg Profil Optik, Esbjerg special optik, Kongensgade 106, 6700 Esbjerg Profil Optik, Storegade 28, 6800 Varde Profil Optik, Saltgade 16, 6760 Ribe Profil Optik, Borgergade 9, 7200 Grinsted Borger har mulighed for at vælge anden leverandør af hjælpemidler For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold af optiske synshjælpemidler påhviler borgeren. Ved behov for reparation af et optisk synshjælpemiddel kontaktes Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg på telefon nr Hvis det optiske synshjælpemiddel ikke kan repareres, og der vil være behov for udskiftning, skal der søges på ny via Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg Vejen Kommune har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger efter, sagen er modtaget fra Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg Personlige hjælpemidler 2. udkast

21 Revurdering Vejen kommune har til hver en tid ret til at revurdere en sag, hvis der dukker nye oplysninger op. Center for Kommunikation & Hjælpemidler Esbjerg foretager behovsafdækning og afprøvning af de optiske synshjælpemidler Sagsfremstillingen sendes til Administrationsteamet, som foretager den juridiske afgørelse Borgeren har pligt til at henvende sig til Center for Kommunikation og Hjælpemidler, hvis synshjælpemidlet ikke anvendes Personlige hjælpemidler 2. udkast

22 Ortoser fingre, håndled og skuldre Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Tommelfingerortoser, skulderortoser, håndledsortoser, finger splits. Borgere der har et varigt behov for støtte af fingre, håndled eller skuldre. At kompensere for varigt eller ophævet mobilitet, så borgeren kan varetage daglige funktioner. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte. Personlige hjælpemidler 2. udkast

23 Ortoser fod, ankel, knæ og hofte Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Knæskinne, helbensskinne/ortose, underbensskinne, ankelskinne, fodkapsel Borgere med væsentlig nedsat funktion i ben, som påvirker gangen. At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet, så borgeren kan varetage daglige funktioner. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en skifte. Personlige hjælpemidler 2. udkast

24 Ortoser hals og ryg. Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Reparation Social & Ældre - Administrationsteamet Halskrave, støttekorset, lændebælte, dorsibælte. Borgere der har et varigt behov for støtte af nakke, hals, ryg eller lænd. At kompensere for varigt nedsat eller ophævet mobilitet. n er gratis for borgeren, når der foreligger en lægelig eller speciallægelig dokumentation for en varig nedsat funktion. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation bevilges efter behov. bevilges efter behov. Op til 4 uger. Diagnoser for bevilling: svære slidgiftforandringer, degeneration af båndskriver i rygsøjlen, scoliosis, spondylitis, spondylitis ankylopietica, osteoporose, muskeldystrofi, varige men som følge efter brud. Der ydes normalt én ortose, men der kan efter en individuel vurdering bevilges en til skifte. Personlige hjælpemidler 2. udkast

25 Ortopædisk fodtøj Lovgrundlag Servicelovens 112 Social & Ældre - Administrationsteamet Fabriksfremstillet fodtøj, semiortopædisk fodtøj, håndsyet fodtøj, tilretning og reparation af bevilget fodtøj. Borger med svære og varige foddeformiteter, som ikke kan afhjælpes på anden vis, og som opfylder følgende kriterier: Leddegigt med svært forfodsfald og tådeformiteter (indlæg eventuelt suppleret med en gængesål) Sårdannelse med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge, kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet (kredsløbsinsufficiens) Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb, for eksempel klostillede tæer, hammertæer, deforme ledhoveder på mellemfodsknoglerne. Stiv fodrod medfødte sammenvoksninger (coalitio), svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler, kroniske ledbetændelser eller leddegigt. Erhvervet platfod som følge af degeneration. Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen. Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse, for eksempel svært fikseret platfod, svær slaphed af ledbånd og ledkapsler ved medfødt knogleskørhed (osteogenesis imperfecta). Der kan således ikke ydes hjælp til indlæg ved almindelig platfod eller blød platfod hos børn. At kompensere borgere for svære og varige foddeformiteter og forbedre eller vedligeholde borgerens mobilitet. Ved bevilling af ortopædisk fodtøj afholder borgeren selv et beløb på 820,00 kr. pr. par for borgere over 18 år og 450,00 kr. pr. par for børn. Taksten reguleres årligt. Ja. For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Personlige hjælpemidler 2. udkast

26 Reparation Reparation af tidligere bevilget fodtøj kan bevilges efter behov under forudsætning af indsendelse af ansøgning. Ved førstegangsbevilling bevilges et par og et par skifte. Det anbefales at reservefodtøj først bevilges og anskaffes efter 3 måneders forløb af hensyn til eventuelle tilpasningsproblemer. Efterfølgende fodtøj kan bevilges hver 18. måned. Op til 4 uger. Der bevilges ikke ortopædisk fodtøj, hvis der kan kompenseres ved indlæg. Personlige hjælpemidler 2. udkast

27 Paryk Lovgrundlag Servicelovens 112 Vedligehold Social & Ældre - Administrationsteamet Fabriksfremstillet paryk, individuel fremstillet paryk, herretoupé Borgere med vansirende skaldethed At kompensere for varigt hårtab. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Nej For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Reparation - Første gang bevilges en paryk og en til skiftebrug til kvinder. Herretoupeer kan vaskes og ibrugtages straks, hvorfor der sjældent er behov for reservetoupé. er en individuel vurdering. Som hovedregel kan udskiftning ske 1 gang årligt. Op til 4 uger. Almindelig forekommende hårtab hos mænd for eksempel måne anses ikke for omfattet af de almindelige bestemmelser. Der ydes ikke hjælp til farvning af paryk. Der ydes ikke hjælp til hår for livet Personlige hjælpemidler 2. udkast

28 Stomi Lovgrundlag Servicelovens 112. Social & Ældre Administrationsteamet. Plader, poser,urinposer, irrigationsmateriale, pasta- og klæbefjerner, forstærkningsringe, beskyttelsesfilm, urinposeholder, benposer, deodråber, ekstrafilter, analprop, fikseringstape, bælter til forskellige pladetyper, specielle plejeprodukter til stomi, trusser. Borgere der har fået anlagt blærestomi, tyndtarmsstomi, tyktarmsstomi. At opsamle urin og afføring. n er gratis for borgeren. Ved frit valg kan egenbetaling komme på tale. Ja For nærmere information se bilag af hjælpemidler & Vedligehold - Reparation dage. Der kan ikke bevilges luftrenser, affaldsposer, sakse, handsker, engangsvaskeklude/svampe, engangsskraver, mecher/vatklube/nobatop/cellstof, vatpinde, håndsprit Personlige hjælpemidler 2. udkast

29 Bilag Servicelovens 112 af hjælpemidler & efter Servicelovens 112 Lovtekst Valg og indkøb af hjælpemiddel Er borger omfattet af personkredsen efter Servicelovens 112 og findes berettiget til et hjælpemiddel, har borgeren ret til frit valg af hjælpemiddel og/eller leverandør. For at kunne benytte retten til frit valg, skal flere kriterier være opfyldt: Borger er selv ansvarlig for indkøb af det hjælpemiddel, pågældende har valgt. Borger vælger selv, hvor hjælpemidlet købes. Borger er ligeledes selv ansvarlig for at finde leverandør af hjælpemidlet, der kan modsvare det hjælpemiddel kommunen har valgt. Hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, kommunen kan stille til rådighed. Hjælpemidlet skal opfylde de faglige specifikationer kommunen har stillet, være CE godkendt og opfylde kravet om egnethed, og borgers valg skal derfor godkendes af kommunen inden anskaffelsen. Refundering af beløb Borger kan højst få refunderet et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, som kommunen har bevilget. Der kan højst refunderes et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til. Ønsker borger et dyrere hjælpemiddel, afholder borger selv hele merudgiften. Afregning af hjælpemiddel Ved afregning af et hjælpemiddel, indkøbt efter fritvalgsordningen, skal borger sørge for, at leverandøren sender elektronisk faktura på hjælpemidlet fratrukket borgers egenbetaling direkte til Vejen Kommune. Borger hæfter selv for egenbetalingen, og betaler direkte til leverandøren. På regningen fra leverandøren skal det fremgå, om hjælpemidlet opfylder de krav, der er stillet fra kommunen. Ejendomsret De personlige hjælpemidler bevilges som en ydelse. Det vil sige, at det er borgerens ejendom. Høretekniske hjælpemidler betragtes som udlån, og skal derfor leveres tilbage til Vejen Kommune, når borger ikke længere har brug for det eller ikke længere er fundet berettiget til det. Dette gælder også, hvis borger har købt et dyrere hjælpemiddel end det, kommunen har bevilget. Personlige hjælpemidler 2. udkast

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler...

Læs mere

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza

3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1. Kanyler. Insulin. Victoza 3.1 Kropsbårne hjælpemidler: Diabetes testmateriale til insulinbehandlede diabetikere type 1 Hvad indgår i ydelsen? At dække borgerens behov for udstyr til måling af blodsukker og injektionsmateriale,

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112

Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Høringsudkast Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lov om social service 112 Pkt. 7 Pkt. 8. Ortopædiske fodindlæg og ortopædisk fodtøj forsåling/reparation/tilretning og skoforhøjelse 1 Hvem kan få

Læs mere

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2

Myndighed - Sundhed. Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler. Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 1 af 27. februar 2013 til Udgave 2 Det med gult markeret er ændringer fra udgave 1 til udkast til udgave 2. Bemærk at under punkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler. Guldborgsund Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Personlige/ kropsbårne Hjælpemidler Guldborgsund Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Generel information for personlige/kropsbårne hjælpemidler... 3 Generel kvalitetsstandard for kropsbårne

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE... 4 DIABETES - TABLETBEHANDLEDE KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2013 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 DIABETES - INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

A-kursus i fod & ankelkirurgi

A-kursus i fod & ankelkirurgi A-kursus i fod & ankelkirurgi Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Hvidovre Hospital 26. 27. september 2011 Ortopædisk fodtøj & Ortoser Brugbare ordinationer Ortopædisk fodtøj Fodindlæg Konservative

Læs mere

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning

Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler Udkast 2 af 6. november 2010 Det med gult markeret er direkte fra lov, bekendtgørelse eller vejledning 1. Lovgrundlag Lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler Indhold Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 3 personlige hjælpemidler... 1 Diabetes - Insulinkrævende

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. december 2012. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. december 2012 23. december 2012. Nr. 1432. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 5, og 113,

Læs mere

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret. Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter. Hvem kan søge personlige, kropsbårne hjælpemidler? Du kan søge om støtte til personlige kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som følge af medfødt eller

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Kropsbårne hjælpemidler. 112 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Kropsbårne hjælpemidler 112 i lov om social service 1 Arm- og benproteser... 3 Bandager: brok, ryg, hånd, fingre, albue, skuldre, ankel og halskraver... 4 Bleer m.m.... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven

Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 352 Offentligt Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven I medfør af 112, stk. 6, og 113, stk.

Læs mere

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer

Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. 1. Rammer Gribskov Kommune Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er besluttet af Social og Sundhedsudvalget d. 6. oktober 2010. Som en del af kvalitetsopfølgningen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2018-2019 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx december 2017 Gældende

Læs mere

Side 1 af 5 BEK nr 743 af 27/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse

Læs mere

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012

Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Møde i Dansk Sklerodermi og Raynaud Foreningen 07-10-2012 Tilknytning til arbejdsmarkedet og forskellige tilskudsmuligheder V/ Socialrådgiver Aarhus Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling Disposition

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3

KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2009 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112... 3 PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING... 4 INSULINKRÆVENDE DIABETIKERE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012

Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr af 23/12/2012 Uddrag af Lovbekendtgørelse af nr.1284 af 17/11/2015 samt uddrag af bekendtgørelse nr. 1432 af 23/12/2012 Hjælpemidler m.v. Kapitel 21 Hjælpemidler, boligindretning og befordring Hjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2015 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 13 Kvalitetsstandard for IT- og kropsbårne hjælpemidler 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Ydelser på hjælpemiddelområdet

Ydelser på hjælpemiddelområdet SOLRØD KOMMUNE VISITATION- OG KOORDINATIONSENHEDEN Ydelser på hjælpemiddelområdet Efter Lov om social service 112 Lovgrundlag og kriterier for Ydelser på hjælpemiddelområdet. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KROPSBÅRNE/PERSONLIGE

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler

Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2014 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Frit valg af leverandør af hjælpemidler side 3 Læsevejledning side 4 Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen

Læs mere

Kropsbårne, personlige hjælpemidler

Kropsbårne, personlige hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne, personlige hjælpemidler Servicelovens 112 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Kropsbårne, personlig hjælpemidler 1. Befordringsgodtgørelse... 3 2. Ben-

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse.

1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje. funktionsevne. bad, toilet og påklædning og dermed opretholde en aktiv tilværelse. 1.1 Genbrugshjælpemidler: Hjælpemidler til personlig pleje 112 i Lov om Social Service At kompensere for fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. At borgeren kan forblive selvhjulpen i forhold til bad,

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

It- og kropsbårne hjælpemidler

It- og kropsbårne hjælpemidler It- og kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard 2016 Indhold Kvalitetsstandard kropsbårne hjælpemidler Hvad er formålet?... 3 Hvad er kropsbårne hjælpemidler?... 3 kropsbårne hjælpemidler?... 3 Hvad sker

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kvalitetsstandard Kropsbårne hjælpemidler Lovgrundlag for ydelse Placering i budget Målgruppe Mål med ydelsen Kriterier for visitation Andre ydelser/ foranstaltninger Visitations- og bevillingskompetence

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017

Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard 2017 Støtte til køb af bil Serviceloven 114 Målgruppe Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler

Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for inkontinens hjælpemidler 2 Kvalitetsstandard for inkontinenshjælpemidler Formålet med inkontinenshjælpemidler Hvem

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Voksenrådgivningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2011 Forvaltningen/

Læs mere

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød.

IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød. ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjakesvej 2-4, 3450 Allerød Tlf.: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk IT- OG KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER SAMT INDIVIDUEL KØRSEL KVALITETSSTANDARDER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013

Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 25. februar 2013 Artikel fra Jyllands-Posten d. 12. februar 2013 Efter et samråd i folketingets socialudvalg den 26. juni 2012 tog Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for forbrugsgoder 2 Kvalitetsstandard for forbrugsgoder Formålet med forbrugsgoder Hvis du har nedsat funktionsevne og problemer med at klare nødvendige daglige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2007-3229 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjælpemidler. og boligændringer. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjælpemidler og boligændringer 1 Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Hjælpemidler og boligændringer Om denne pjece

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016

Udbud af diabeteshjælpemidler. Vejledning til brugerrepræsentanter. Diabetesforeningen, oktober 2016 Udbud af diabeteshjælpemidler Vejledning til brugerrepræsentanter 1 Diabetesforeningen, oktober 2016 Indledning Skal du hjælpe kommunen som brugerrepræsentant i forbindelse med kommunale udbud af diabeteshjælpemidler,

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høring uden fremmøde Medlemmer:

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30

SYNSHJ LPEMIDLER - BRILLER OG KONTAKTLINSER...29 SYNSHJ LPEMIDLER - SVAGSYNSOPTIK...30 KVALITETSSTANDARDER P LDREOMR DET RANDERS KOMMUNE BIND 2 2010 KVALITETSSTANDARDER FOR PERSONLIGE HJ LPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112...3 DIABETES - INSULINKR VENDE DIABETIKERE...5 DIABETES - IKKE-INSULINKR

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning Charlottes Kommune Suderbovej 22, 1. tv Stednavn 9900 Frederikshavn Dato 04.09.2017 Sagsidentifikation - KLE 27.60.00G01 200465-0010 Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning efter lov om

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere