Betjeningsvejledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledninger"

Transkript

1 Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen Tænde for kogeområderne Slukke for kogeområderne Drift med et enkelt kogeområde Timeren Programmering af kogetiden Kontrolpanel lås BOOST funktion Slukke for kogepladen Sikkerhedsanordninger Teknisk beskrivelse af modellerne Praktiske råd til brug af apparatet Medfølgende tilbehør Valgfrit ekstra sæt Forholdsregler og råd, 9 Grundlæggende sikkerhed Bortskaffelse Pleje og vedligeholdelse, 10 Slukke for apparatet Rengøre apparatet

2 Installation! Før du betjener dit nye apparat bedes du venligst læse denne betjeningsvejledning grundigt. Den indeholder vigtig information om sikker betjening, installation og vedligeholdelse af enheden.! Gem venligst disse vejledninger til fremtidig reference. Videregiv dem til nye ejere af apparatet. Placering! Opbevar alt emballage uden for børns rækkevidde. Det kan udgøre en fare for kvælning (se Forholdsregler og råd). 50 min 700 min 50 min! Apparatet skal installeres af en kvalificeret tekniker i overensstemmelse med de medfølgende vejledninger. Forkert installation kan forårsage på ejendom, personer eller dyr. Indbygget apparat Brug et passende kabinet til at sikre at apparatet fungerer korrekt. Den understøttende overflade skal være varmebestandig op til en temperatur på cirka 100 C. Undgå at installere kogepladen over en opvaskemaskine: hvis dette ikke kan undgås, skal der placeres en vandtæt adskillelsesenhed mellem de to apparater. Afhængigt af den kogeplade du ønsker at installere (se figur), skal kabinettet have de følgende mål: Fastgøre apparatet til kabinettet Apparatet skal installeres på en fuldstændig lige understøttende overflade. Enhver deformitet forårsaget af forkert fastgørelse, kan påvirke funktionerne og betjeningen af kogepladen. Før kogepladen fastgøres til bordpladen, skal den medfølgende pakningsliste påsættes langs med kogepladens yderkant, som vist i figuren. MULTIPLO.1 SF Installere halvforsænkede kogeplader (MULTIPLO.1 SF) Alle de nødvendige forholdsregler skal tages for at installere apparatet i overensstemmelse aktuelle ulykkes-forebyggende forskrifter (CEI-UNI-CIG) med hensyn til gas og elektriske forbindelser. For at sikre at kogeplader installeret i køkken kabinetter fungerer korrekt, skal du lægge mærke til de angivne minimumsafstande (se figur). Alle tilstødende overflader og bagpanelet skal også være i stand til at modstå en overophedningstemperatur på 65 C. Installations hulrummet skal have målene angivet i figuren der følger med den tidligere paragraf. Fastgør kogepladen som følger: 1. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre de 4 indstillingsfjedre i hullerne på det centrale punkt på hver side af delen under kogepladen. 2. Placer kogepladen i hulrummet, og sørg for at den er i en central position og skub ned på hele yderkanten indtil kogepladen fastgøres til den støttende overflade.! Skruerne til indstillingsfjedrene skal være tilgængelige.! For at overholde sikkerhedsstandarderne, må apparatet ikke komme i kontakt med elektriske dele når det er installeret. 2

3 Installation FORSIDE AF KOGEPLADE UNDERSTØTTENDE OVER FLADE Tilslutning af netkablet til lysnettet Blå Brun Grøn/Gul UNDERSIDE AF KOGEPLADE Neutral N Live L Jord! Alle dele som sikrer den sikre betjening af apparatet, må ikke kunne aftages uden at bruge værktøj.! For at maksimere effektiviteten af alle vedligeholdelsesprocedurer, skal området rundt om kogepladen være let tilgængeligt efter den er installeret (f.eks. der er ingen fuldstændig aflukkede elementer). Elektrisk forbindelse Kogeplader udstyret med et trepolet strømforsyningskabel, er fremstillet til at fungere med vekselstrøm ved den angivne spænding og frekvens, angivet på datapladen (denne er placeret på den lavere del af apparatet). Jordlederen i kablet har en grøn og gul beklædning. Hvis apparatet skal installeres over en indbygget elektrisk ovn, skal kogepladens og ovnens elektriske forbindelser udføres separat, begge af elektriske sikkerhedsårsager og for at gøre udtagelse af ovnen lettere. Enkelt-fase forbindelse Hvis kogepladen er udstyret med et netkabel, skal det tilsluttes til lysnettet, mens du lægger mærke til farvekodningen på kablerne (se diagram). Den gul-grønne jordleder skal være 5 cm længere end andre kabler. Apparatet skal være direkte tilsluttet til lysnettet ved at bruge en omnipolær kontakt med en minimal kontaktåbning på 3 mm, installeret mellem apparatet og lysnettet. Kontakten skal være egnet til den angivne spænding og være i overensstemmelse med de aktuelle elektriske forskrifter (jordlederen må ikke kunne afbrydes med kontakten). Netkablet skal placeres således, at det ikke kommer i kontakt med temperaturer over 50 C på noget tidspunkt.! Installatøren skal sikre sig at den korrekte elektriske forbindelse er lavet og at den er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelser. Før apparatet forbindes til strømforsyningen, skal du sørge for at: Apparatet er jordet og at stikket er lovligt. Stikket kan modstå apparatets maksimale effekt, som angives på mærkepladen placeret på apparatet. Spændingen falder inden for værdiområdet angivet på datapladen. Fatningen er kompatibel med apparatets stik. Hvis stikkontakten ikke er kompatibel med stikket, skal du forhøre dig med en autoriseret tekniker for at udskifte den. Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser.! Så snart apparatet er installeret, skal netkablet og stikkontakten være let tilgængelige.! Kablet må ikke bøjes eller trykkes.! Kablet skal kontrolleres med jævne mellemrum og kun udskiftes af autoriserede teknikere.! Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar i tilfælde af at disse sikkerhedsforholdsregler ikke observeres. 3

4 Beskrivelse af apparatet Kontrolpanel Kontrolpanelet beskrevet i denne vejledning er kun et eksempel: det er muligvis ikke magen til panelet på dit apparat. EFFEKTIVEAU INDIKATOR display VALGT KOGEOMRÅDE indikator lampe VÆLGER TIL FORRESTE KOGEOMRÅDE ØGE EFFEKT PROGRAM TIMER display PROGRAMMERET KOGEOMRÅDE indikator lampe TIL/FRA VÆLGER TIL ENKELT KOGEOMRÅDE VÆLGER TIL BAGERSTE KOGEOMRÅDE SÆNKE EFFEKT TIMER indikator lampe PROGRAM TIMER TIL/FRA indikator lampe KONTROLLER LÅST indikator lampe KONTROL LÅS PROGRAM TIMER displayet viser de valgte programmer (se Opstart og brug). PROGRAM TIMER per der aktiverer programmer for hvert kogeområde (se Opstart og brug). PROGRAMMERET KOGEOMRÅDE indikator lampe viser at det særlige kogeområde er programmeret (se Opstart og brug). TIL/FRA tænder og slukker for apparatet. TIL/FRA indikator lampen angiver at enheden er tændt. KONTROLPANEL LÅSE forhindrer ændringer til kogepladens indstillinger ved et uheld (se Opstart og brug). KONTROLLER LÅST indikator lampe der viser at kontrolpanelet er låst (se Opstart og brug). KOGEOMRÅDE VÆLGER viser at et specifikt kogeområde er valgt og at der derfor findes forskellige mulige justeringer. KOGEOMRÅDE VÆLGER bruges til at vælge det ønskede kogeområde. EFFEKT indikator tilbyder et visuelt displayet til indstilling af varmeniveauet. ØGE EFFEKT pen tænder for kogepladen og kontroller effekten (se Opstart og brug). REDUCERE EFFEKT pen kontrollerer effekten og slukker for kogepladen (se Opstart og brug). 4

5 Opstart og brug! Limen brugt på pakningerne efterlader spor af fedt på glasset. Før du bruger apparatet, anbefaler vi at du fjerner dette med et specielt rengøringsmiddel, uden slibemiddel. I løbet af de første få timer af brug, kan der forekomme en lut af gummi, som hurtigt vil forsvinde. Apparatet har 2 kogeområder og deres forskellige funktioner aktiveres ved at røre ved de respektive kontroller. Hvert valg skal aktiveres inden for 10 sekunder, ellers vil displayet blive slukket igen. Programmering af varighed af tilberedning! Alle kogeområderne kan programmeres til en længde mellem 1 og 99 minutter. 1. Vælg kogeområdet ved at bruge den tilsvarende kontrol. 2. Juster effekten til det ønskede niveau. 3. Aktiver programmeringspen. 4. Indstil den ønskede varighed af tilberedningen ved at bruge og per. Indikator 5. Bekræft valget ved at bruge pen lampen der svarer til det programmerede kogeområde begynder at blinke. Tænde for kogepladen Kogepladen tændes ved at aktivere pen. Vælge kogeområderne For at vælge det ønskede kogeområde, tryk på vælgerpen til kogetilstand alternativ på pen eller ; som for at vælge det enkelte kogeområde. Så snart det ønskede kogeområde er valgt, skal du indstille det ønskede effektniveau ved at bruge perne og. programmerede kogeområder, tryk på pen Slukke for kogeområderne Aktivere pen; kogepladens effekt vil falde løbende indtil den slukkes. Som alternativ, aktiver perne og Timeren begynder omgående nedtællingen. Når den programmerede varighed af tilberedningen er udløbet, lyder en brummer (i 1 minut) og kogeområderne slukker. Gentag proceduren beskrevet herover, for hver kogeplade som du ønsker at programmere. Den tilsvarende INDIKATOR LAMPE TIL DET PROGRAMMEREDE KOGEOMRÅDE tænder for hvert kogeområde. Når begge kogeområder er programmeret, viser displayet den resterende tid for kogeområdet, med lavere varighed og angiver positionen for den sidstnævnte med den tilsvarende blinkende indikator lampe. Indikator lampe for det andet programmerede område udsender et fast lys. For at se den resterende tid for de andre gentagne gange: tiderne for alle de programmerede varmeplader vises på hinanden følgende. Skifte programmet samtidigt; effektniveauet vil omgående vende tilbage til 0 og kogeområderne slukker. 1. Tryk på pen 2. Tryk på perne Drift med enkelt kogeområde Tænd for kogepladen. Tryk på pen perne og og for at indstille den nye tid.. Tryk på for at vælge det ønskede effektniveau. Så snart den er aktiveret, tryk på pen gentagne gange, indtil displayet viser den varmeplade, hvis tid skal ændres. indtil den når 0 for at skifte fra det enkelte kogeområde til separate kogeområder. Det vil derefter være muligt at vælge et af de to separate kogeområder. 3. Bekræft ved at trykke på pen. For at annullere et program, skal du følge vejledningerne herover. Ved trin 2, tryk på pen : varigheden falder løbende ned til 0 og slukker derefter. Programmet nulstilles og displayet forlader programmeringstilstand. 5

6 Opstart og brug Timeren Komfuret skal være tændt. Timeren tillader at indstille tid på op til 99 minutter. 1. Tryk på programmeringspen indtil timerindikator lampen tænder.. 2. Indstil den ønskede varighed, ved at bruge perne og. 3. Bekræft ved at trykke på pen. Timeren begynder omgående nedtællingen. Når tiden er udløbet, lyder en brummer (i 10 sekunder). Kontrolpanel lås Når komfuret er tændt, kan ovnens kontroller låses for at forhindre at indstillingerne ændres ved et uheld. For at aktivere funktionen, tryk og hold pen nede i 2 sekunder; kontrollerne vil blive låst og indikator lampen over pen tændes. For at bruge en af kontrollerne (f.eks. til at stoppe tilberedning), skal du slukke for denne funktion. Tryk på pen i et øjeblik, indikator lampen slukker og låsefunktionen fjernes. BOOST funktion Den ekstreme fleksibilitet og alsidighed af Multiplo betyder, at det at muligt at tilberede enhver ret hurtigt, og uden at gå på kompromis med kvaliteten. "Boost" funktionen hæver især kogetiden for retter som pasta eller stegt mad, og reducerer den generelle tid der er nødvendig med cirka 50 % i sammenligning med tiden som er nødvendig når der bruges et apparat med et enkelt kogeområde (vandret position). Til at bringe vand i kog eller til at stege mad hurtigt, tænd for komfuret, placer kogegrej centralt og i en lodret position i forhold til teksten "boost" (se figur). Tryk på pen for at vælge enkelt kogeområde, og tryk derefter på perne og for at vælge det maksimale effektniveau "16". Kogegrejets lodrette position kan opretholdes indtil kogningen er fuldendt. Som alternativ, når den korrekte koge-/stege temperatur er nået og varmepladen er slukket ved at bruge de relevante per, kan kogegrejet drejes med 90, og vende tilbage til en vandret position i det forreste kogeområde, og opretholde en konstant temperatur (se figur). Det frie kogeområde kan bruges til at starte en anden kogning ved at trykke på vælgerpen ; vælg det ønskede effektniveau ved at trykke på perne og. Slukke for komfuret Hvis der trykkes på pen slukker apparatet. Hvis apparatets kontroller er låst, vil de fortsætte med at være låst efter at komfuret tændes igen. For at tænde for komfuret igen, skal du fjerne låsefunktionen. Sikkerhedsanordninger Pande-sensor Hvert kogeområde er udstyret med en sensorenhed som påviser tilstedeværelsen af kogegrej. Varmepladen afgiver kun varme når der er placeret kogegrej på den. Hvis den numeriske indikator blinker, når apparatet er tændt og kogeområdet og det tilsvarende effektniveauet er valgt, betyder det at kogegrejet skal placeres i den respektive position. Varmeindikatorer Hvis bogstavet "H" forbliver tændt efter at apparatet har været i brug, betyder det at varmeområdet stadig er varmt (temperatur over 60 C); rør ikke. Denne indikation forsvinder når kogepladen har kølet ned. Brummer Denne kan også angive alvorlige uregelmæssigheder: Der er spildt noget på kontrolpanelet. En er blevet nedtrykket for længe. Alle de ovennævnte situationer kan få brummeren til at lyde. 6

7 Opstart og brug Fjern årsagen til defekten for at stoppe brummeren. Kontrolpanelet låser automatisk i de ovennævnte situationer. Hvis årsagen til problemet ikke afhjælpes, vil brummeren fortsætte med at lyde og komfuret vil slukke. Beskyttelse mod overophedning Komfuret er udstyret men en beskyttelsesanordning til elektroniske komponenter; i tilfælde af overophedning begrænses varmepladernes effekt automatisk. Dette kan påvirke kogetiderne lidt. Sikkerhedskontakt Apparatet har en sikkerhedskontakt, som automatisk slukker for kogeområderne, når de har været i drift inden for en specifik tidsperiode ved et givet effektniveau. Når sikkerhedskontakten er udløst, viser displayet "0". For eksempel: den bagerste kogeplade er indstillet til 5 og slukker efter 3 timer vedvarende drift, mens den forreste kogeplade er indstillet til 2 og slukker efter 10 timer. Effektniveau Maksimal tid i timer 10 9,5 9 Teknisk beskrivelse af modellerne Komfurer MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Kogeområde Effekt (W) Bagerste I 1400 W Forreste I 1400 W Total effekt 2800 Kode: I = enkelt induktions kogeområde Praktiske råd til brug af enheden Apparatet leveres med et udvalg af tilbehør (kan gå i opvaskemaskine), som kan bruges til de forskellige typer tilberedningsmetoder. De gør det muligt at: Stege fisk, kartofler, kød, osv... Dampkoge grønsager, fisk, osv... Koge pasta, grønsager, ris, osv Pandestegte retter. Tilberedning ved lave temperaturer. Takket være de adskilte kogeenheder, er det muligt at tilberede to retter samtidigt (for eksempel, pasta i den forreste kogeenhed og en pandestegt ret på den bagerste varmeplade) ,5 7,5 7 6,5 6 5, ,5 3 2,5 2 1 BAGERSTE KOGEENHED FORRESTE KOGEENHED Anbefalede effektniveauer for forskellige typer tilberedning: Niveauer Tilberedningsmetode Bemærkning 1 Smelte chokolade Lav temperatur Stege pølser Vend med jævne mellemrum Dampkogning Omrøring F.eks. risotto Pande stegning/bruning Vend med jævne mellemrum Friturestegning/kogning 16 Kogning/friturestegning Hurtig opvarmning, vælg derefter det mest passende niveau 7

8 Opstart og brug Medfølgende tilbehør Kogeenhed Denne kan bruges som en normal kasserolle, til at stege pandestegte retter, lave sovs, osv. De maksimale fyldeniveauer for hver kogemetode er markeret på indersiden af kogegrejet: VAND og OLIE: Maksimale vand og olieniveauer, hjælper med at undgå spild. DAMP: Nødvendigt vandniveau for dampkogning. Opdeler til kogegrej Adskiller de to medfølgende kogeenheder, mens de holdes stabile. Dampkurv med specielt støttepunkt og håndtag Hæld vand ned i gryden og isæt dampkurven og dens specielle støttepunkt, som vist i figuren. Luk det medfølgende glas låg. Når du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne kurven ved at bruge de specielle håndtag, udtag gryden og hæld vandet fra. Låg Ligesom dets funktion til visuelle formål, kan dette også bruges som en overflade til afsætning af kogegrej. Stegekurv Hæld olien ned i gryden og sæt kurven ned i olien. Håndtaget kan aftages og gryden kan lukkes med et glas låg. Så snart du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne kurven og lade den hvile med håndtaget på grydens kant, så olien kan løbe af. Pasta kurv Hæld vand ned i gryden og isæt pasta kurven. Håndtaget kan aftages og gryden kan lukkes med et glas låg. Når du er færdig med tilberedningen, skal du fjerne pasta kurven fra gryden og si vandet fra pastaen. Valgfrit ekstra sæt Væske dræner Så snart du er færdig med tilberedningen, kan du bruge dette til at tømme gryden for vand, olie, osv Hvis du ønsker at tilberede store mængder mad, skal du overveje at købe dette sæt (tilgængeligt fra Technical Assistance Centres eller autoriserede forhandlere), som består at de følgende elementer: Stor kogegryde (bruger begge kogeområder). Stor pasta kurv. Stor dampkurv, med speciel understøttelse. Håndtagene som leveres til den standard dampkurv kan også bruges med den store dampkurv der leveres med dette sæt. 8

9 Forholdsregler og råd! Dette apparat er designet og fremstillet i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder. De følgende advarsler gives af sikkerhedsårsager og skal læses grundigt. Dette apparat er i overensstemmelse med de følgende direktiver fra det Europæiske Fællesskab: /95/EEC fra den 12/12/06 (Lav spænding) og efterfølgende ændringer; /108/EEC fra den 15/12/04 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer; - 93/68/EEC fra den 22/07/93 og efterfølgende ændringer. Grundlæggende sikkerhed! Sørg for at luftindsugningen bag ved ventilator grillen ikke blokeres. Det indbyggede komfur skal modtage tilstrækkelig ventilation til at nedkøle de elektriske komponenter som bruges i apparatet.! Vi advarer mod at installere et induktionskomfur over eller et køleskab (varme) eller over en vaskemaskine (vibrationer). Der skal være tilstrækkelig plads til ventilering af de elektroniske komponenter. Apparatet blev fremstillet til brug i hjemmet og er ikke beregnet til kommercielt eller industrielt brug. Apparatet må ikke installeres udendørs, selv i overdækkede områder. Det er meget farligt at efterlade apparatet så det udsættes for regn eller storm. Rør ikke ved apparatet når du er barfodet eller har våde eller fugtige hænder eller fødder. Apparatet må kun bruges af voksne til tilberedning af mad, i overensstemmelse med vejledningerne i denne brochure. Brug ikke komfuret som bordpladen eller skærebræt. Sørg for at netkabler fra andre elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele på komfuret. Når apparatet afbrydes, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten; træk ikke i kablet. Udfør aldrig rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde uden at have afbrudt apparatet fra lysnettet. Advarsel til personer med pacemakere eller andre aktive indre medicinske apparater: Komfuret er i overensstemmelse med den gældende lovgivning for elektromagnetisk interferens. Dette produkt er derfor i fuld overensstemmelse med alle lovgivningsmæssige krav (direktiv 2004/108/EEC). Det blev fremstillet til ikke at skabe interferens for andet elektrisk udstyr der bruges i nærheden, forudsat at det andet udstyr også er i overensstemmelse med den ovennævnte lovgivning. Induktionskomfuret danner elektromagnetiske kortbølge felter. For at undgå alle risici for interferens mellem komfuret og pacemakeren, skal pacemakeren være lavet i overensstemmelse med alle gældende lovgivninger. I denne henseende kan vi kun garantere vores produkts overensstemmelse. For yderligere information med hensyn til overensstemmelse eller uoverensstemmelse, bedes du venligst kontakte din læge eller fabrikanten af pacemakeren. Apparatet bør ikke betjenes af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske, sanse- eller mentale evner, af personer uden erfaring eller af personer som ikke er fortrolige med produktet. Disse individer bør i det mindst overvåges af en person som påtager sig ansvaret for deres sikkerhed eller hvis de modtager oplæring i brug af apparatet. Lad ikke børn lege med apparatet. Hvis overfladen på komfuret er revnet, sluk for apparatet for at forhindre elektrisk stød. Placer ikke metalting (knive, skeer, låg fra pander, osv.) på komfuret, da de kan blive varme. Efter brug af komfuret, skal det slukkes ved at bruge den passende kontrolenhed; stol ikke kun på pande sensoren. Bortskaffelse Når der bortskaffes emballage: læg mærke til den lokale lovgivning, så emballagen kan blive genbrugt. Det Europæiske Direktiv 2002/96/EC med hensyn til Elektrisk og elektronisk affald (WEEE) angiver at husholdningsapparatet ikke må bortskaffes ved at bruge den sædvanlige affaldscyklus til fast affald. Brugte hvidevarer skal indsamles separat for at optimere omkostninger til genbrug af materialerne inden i maskinen, mens mulig skade på atmosfæren og på samfundets sundhed forebygges. Den overstregede affaldsspand findes på alle produkter for, at minde ejeren om deres forpligtelser med hensyn til adskilt affaldsindsamling. For yderligere information med hensyn til den korrekte bortskaffelse af gamle hvidevarer, kan ejeren kontakten den offentlige service eller deres lokale forhandler. 9

10 Pleje og vedligeholdelse Slukke for apparatet Afbryd dit apparat fra lysnettet, før du udfører arbejde på den. Rengøring af apparatet! Brug ikke slibemidler eller ætsende rengøringsmidler (for eksempel, produkter i spraydåser til rengøring af grill og ovn), pletfjernere, anti-rust produkter, pulver rengøringsmidler eller svampe med slibende overflader: disse kan ridse overfladen permanent.! Brug aldrig damprensere eller trykrensere på apparatet. Rustfrit stål kan påvirkes af hårdt vand, som efterlades på overfladen i en længere periode, eller af rengøringsmidler som indeholder fosfor. Efter rengøring, anbefales det at rengøre og tørre overfladen grundigt. Hvis der spildes vand på overfladen, skal den aftørres hurtigt og grundigt. Overfladen hvor kogegrejet placeres, er lavet af glaskeramisk materiale. Når dette komfur rengøres, skal du gøre som følger: Det er normalt tilstrækkeligt bare at vaske komfuret af med en fugtig svamp og tørre det med køkkenrulle. Hvis komfuret er ekstra beskidt, kan det gnides med et specielt glaskeramisk produkt, derefter skal det skylles og tørres grundigt. For at fjerne stridt snavs, skal du bruge en skraber (denne følger ikke med apparatet). Fjern spild så hurtigt som muligt, uden at vente på at enheden køler ned, for at undgå at rester danner aflejringer med skorper. Du kan opnå fremragende resultater ved at bruge en rustfri stålsvamp specielt fremstillet til brug på glaskeramiske overflader fugtet med sæbevand. Når det er rent, kan komfuret behandles med et specielt beskyttende vedligeholdelsesprodukt: den usynlige film som dette produkt efterlader, beskyttet overfladen mod dryp under tilberedning. Denne vedligeholdelse bør udføres, mens apparatet er lunt (ikke varm) eller kold. Husk altid at skylle apparatet med rent vand og tørre det grundigt: rester kan danne skorper ved de efterfølgende kogeprocesser. For at undgå fastbrændte rester i at blive opbygget i stegekurven og dens specielle understøttelse, skal begge rengøres med en svamp i rustfrit stål dyppet i sæbevand. Glaskeramiske komfur rensemidler Vinduesskraber med blad DIY forretninger Blad-skraberes Reserve blade DIY forretninger, supermarkeder, apoteket COLLO luneta HOB BRITE Hob Clean SWISSCLEANER Fås hos Boots, Coop forretninger, stormagasiner, Regional Electricity Company shops, supermarkeder 10

11 11

12 04/ XEROX FABRIANO 12

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugsanvisning. Induktions kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Induktions kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Induktions kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KIO 644 DD Z KIO 744 DD Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE SIDE 62 FØR DU ANVENDER DEN KERAMISKE PLADE SIDE 63 SIKKERHEDSANVISNINGER OG GODE RÅD SIDE 64 HVORDAN BRUGES DEN KERAMISKE KOGEPLADE SIDE 65 HVORDAN ANVENDES DEN DOBBELTE

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt

VENTILERET KULGRILL. Introduktion. Tekniske data. Oversigt VENTILERET KULGRILL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye ventilerede kulgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager grillen i brug. Vi anbefaler dig desuden at

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Side 1

Betjeningsvejledning. Side 1 DK Betjeningsvejledning Side 1 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at lette installationen, og emfanget kan

Læs mere