Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner"

Transkript

1 15. november 2016 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner Mandlige ansatte i daginstitutioner oplever oftere end deres kvindelige kolleger, at der er indført regler for kys og kram af børnene, samt regler, der skal beskytte mod mistanke om seksuelle overgreb. 17 procent af mændene svarer desuden, at der er regler direkte eller indirekte rettet mod de mandlige ansatte. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel. Undersøgelsen viser også, at hvert fjerde medlem oplever reglerne og kulturen som begrænsende for den omsorg, de kan give børnene. Undersøgelsen blev gennemført i oktober 2016, og i alt 998 medlemmer af FOA deltog. Heraf 546 medlemmer ansat i daginstitutioner (pædagogmedhjælpere, pædagogisk assistenter og pædagoger), samt 452 elever på den pædagogiske assistentuddannelse eller pædagoguddannelsen. Hovedkonklusioner: 51 procent af medlemmerne oplever regler for den fysiske kontakt med børnene. Reglerne handler enten om, hvordan børnene må kysses og krammes, eller er regler, der skal beskytte mod mistanke om seksuelle overgreb. Flere mænd end kvinder oplever regler for kys og kram. 35 procent af mændene svarer, at der er regler for, hvordan de må kysse og kramme børnene i institutionen, mens 24 procent af kvinderne svarer samme. Reglerne handler oftest om, at ansatte ikke må kysse børnene på munden (94 %) eller ikke kysse på kinden/håret (38 %). For kun 4 procent siger reglerne, at børn ikke må sidde på skødet, og 2 procent må ikke kramme børnene. Flere mænd oplever regler, der skal beskytte mod mistanke: 64 procent af mændene i institutionerne har regler på deres arbejdsplads, der skal beskytte dem mod mistanke om seksuelle overgreb. Det gælder 39 procent af kvinderne. Den mest udbredte regel er, at døre ikke må lukkes til toiletter eller bleskift. Den møder 44 procent af mændene mod kun 22 procent af kvinderne. Samtidig må 10 procent af mændene må ikke være alene med børnene, mod kun 3 procent af kvinderne. Regler om kys og kram indføres for at beskytte de ansatte mod uberettigede anklager: 73 procent svarer, at reglerne om kys og kram skal beskytte mod mistanke og anklager, mens 55 procent har regler fordi, de ansatte skal være professionelle, og ikke være som forældre for børnene. Hos 32 procent er reglerne indført for at beskytte børnene mod seksuelle overgreb. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Katrine Bonde Nielsen Tlf Stine Ungstrup Petersen Tlf

2 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 2 17 procent af mændene oplever direkte eller indirekte, at der er særlige regler for dem som mænd i institutionen. 3 procent oplever det direkte, og 14 procent indirekte. Særlige regler for elever i praktik: 16 procent af de mandlige elever svarer, at der i institutionen er særlige regler for dem som elever i forhold til kropskontakt med børnene. Kun 3 procent af de kvindelige elever svarer det samme. Halvdelen af mandlige ansatte har fravalgt bestemte former for kontakt med børnene for at beskytte sig selv mod mistanke. 15 procent af kvinderne svarer samme. Det gælder fx at tage barnet på skødet, skifte ble eller kysse barnet. Reglerne og kulturen sætter begrænsninger for omsorgen: 49 procent af mænd i daginstitutioner oplever, at kulturen og reglerne om fysisk kontakt sætter begrænsninger for den omsorg, som de kan give børnene. 22 procent af kvinderne svarer det samme. Over hver tredje elev oplever også reglerne som begrænsende, mod lidt over hver 10. ansatte. Flere mænd end kvinder har stået i en situation, hvor de var bange for, at deres handlinger i forhold til et barn kunne misforstås af kolleger eller forældre. Det svarer 36 procent af mændene, mod 11 procent af kvinderne. Mænd bekymrer sig om falske beskyldninger: 18 procent af mænd i daginstitutioner svarer, at de bekymrer sig meget om at blive udsat for falske beskyldninger om seksuelle overgreb i deres arbejde. Kun 2 procent af kvinderne svarer samme. 39 procent ønsker regler: 39 procent mener, at der bør være regler i institutionen, der beskytter mod mistanke om seksuelle overgreb. Det gælder især blandt mandlige ansatte (49 %) og elever (45 %).

3 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 3 Mænd oplever oftere regler på deres arbejdsplads for, hvordan børnene må kysses og krammes 35 procent af mænd i daginstitutioner svarer, at der er regler for, hvordan de må kysse og kramme børnenei institutionen, mens 24 procent af kvinderne svarer samme. En forskel på 11 procentpoint. Figur 1 nedenfor viser fordelingen. 23 procent svarer, at de ikke ved, om der er regler for, om man må kysse og kramme børnene på arbejdspladsen. Figur 1. Er der regler for, hvordan I må kysse og kramme børnene på din arbejdsplads? Det kan fx være regler om, at man ikke kysser børnene på munden eller har børnene siddende på skødet. Fordelt på køn. Kvinder Mænd 2 35% 41% I alt 25% 2 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 876 (Kvinder), 122 (Mænd), 998 (I alt). Figur 2 på næste side viser, at der ikke er flere elever end ansatte, der oplever regler for, hvordan de må kysse og kramme børnene på deres arbejdsplads. Henholdsvis 26 procent og 24 procent af eleverne og de ansatte svarer Ja til spørgsmålet. Væsentligt flere ansatte end elever siger dog, at der ikke er regler på deres arbejdsplads (66 procent mod 41 procent), mens eleverne i højere grad end de ansatte svarer Ved ikke/ikke relevant. Det kan givetvis skyldes, at eleverne i nogle praktikperioder kun er kort tid på det enkelte praktiksted.

4 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 4 Figur 2. Er der regler for, hvordan I må kysse og kramme børnene på din arbejdsplads? Det kan fx være regler om, at man ikke kysser børnene på munden eller har børnene siddende på skødet. Fordelt på elever/ansatte. Elever 26% 3 41% Ansatte 10% 2 66% I alt 25% 2 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 452 (Elever), 546 (Ansatte), 998 (I alt).

5 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 5 Reglerne for kys og kram De medlemmer, som har regler på deres arbejdsplads for kys og kram, er blevet spurgt til hvilke regler, der er tale om. Den mest udbredte regel for kys og kram er, at børnene ikke må kysses på munden (94 %). Dernæst nævnes, at børnene ikke må kysses på kinden/håret eller lignende (38 %). Endelig nævner 4 procent, at børn ikke må sidde på skødet, og 2 procent svarer, at børn ikke må krammes. Se figur 3 nedenfor. Det er også undersøgt, om der er forskelle i hvilke regler, som mænd og kvinder oplever, men der er ikke fundet nogen kønsforskelle. Der er en tendens til, at flere mænd ikke må kysse børnene på kinden, men forskellen ligger inden for den statistiske usikkerhed. Figur 3. Hvilke af følgende regler for kys og kram har I på din arbejdsplads? Vi må ikke kysse børnene på munden 9 Vi må ikke kysse børnene på kinden/håret eller lignende 38% Vi må ikke kramme børnene 2% Vi må ikke have børn siddende på skødet Andre regler, skriv gerne hvilke: Ved ikke 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Antal svar: 247. Da respondenterne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 procent. Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, som svarede Ja i spørgsmålet: Er der regler for, hvordan I må kysse og kramme børnene på din arbejdsplads? Det kan fx være regler om, at man ikke kysser børnene på munden eller har børnene siddende på skødet. Der er derimod fundet en klar forskel mellem elever og ansatte, som figur 4 på næste side viser. 48 procent af eleverne svarer, at der er regler om, at de ikke må kysse børnene på kinden/håret eller lignende. Kun 24 procent af de ansatte svarer det samme. En forskel på 24 procentpoint. Flest fra begge grupper svarer dog, at de ikke må kysse børnene på munden (henholdsvis 92 procent for eleverne og 97 procent for de ansatte).

6 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 6 Figur 4. Hvilke af følgende regler for kys og kram har I på din arbejdsplads? Fordelt på elever/ansatte. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vi må ikke kysse børnene på munden 92% 97% 9 Vi må ikke kysse børnene på kinden/håret eller lignende 2 38% 48% Vi må ikke kramme børnene Vi må ikke have børn siddende på skødet Andre regler, skriv gerne hvilke: Ved ikke 1% 2% 5% 6% 0% Elever Ansatte I alt Antal svar: 116 (Elever), 131 (Ansatte), 247 (I alt). Da respondenterne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 procent. Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, som svarede Ja i spørgsmålet: Er der regler for, hvordan I må kysse og kramme børnene på din arbejdsplads? Det kan fx være regler om, at man ikke kysser børnene på munden eller har børnene siddende på skødet. Medlemmerne havde mulighed for at uddybe deres svar, hvis de havde andre regler på arbejdspladsen. Her nævner flest medlemmer, at der er regler om, at børnene ikke må kysses på munden, som figur 3 og 4 også viser. Der er ikke nogen forskelle på besvarelserne fra henholdsvis mænd/kvinder eller elever/ansatte. Her følger to kommentarer: Drenge/mænd må helst ikke have børn siddende på skødet Mandlig elev på den pædagogiske assistentuddannelse Vi frabeder børnene om at kysse os, og vi kysser ikke dem, men kramme er helt i orden Kvindelig elev på den pædaogogiske assistentuddannelse

7 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 7 Hvorfor indføres regler om kys og kram? Figur 5 nedenfor viser forskellige årsager til, at der er indført regler om kys og kram i institutionen. 73 procent svarer, at reglerne skal beskytte mod uberettigede anklager og mistanke om overgreb på børn, mens 55 procent svarer, at reglerne er indført, fordi de voksne skal være de professionelle, og at de ikke må være som forældre for børnene. 32 procent svarer, at reglerne skal beskytte børnene mod seksuelle overgreb, og endelig svarer 9 procent, at det er fordi forældrene ønsker/kræver retningslinjer. Der er ikke fundet forskelle i svarene mellem mænd/kvinder. Blandt eleverne er der flere, der svarer, at reglerne skal beskytte børnene mod seksuelle overgreb (39 procent mod 21 procent blandt de ansatte) (ikke vist). Figur 5. Hvad er årsagen til, at der er indført regler om kys og kram? Fordelt på køn. For at beskytte de ansatte mod uberettigede anklager og mistanke om overgreb på børn 7 For at beskytte børnene mod seksuelle overgreb 32% Forældrene ønsker/kræver retningslinjer 9% De voksne skal være professionelle vi må ikke må være som forældre for børnene 55% Andre grunde, uddyb gerne: Ved ikke/ikke relevant 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Antal svar: 243. Da respondenterne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 procent. Spørgsmålet er kun stillet til de respondenter, som svarede Ja i spørgsmålet: Er der regler for, hvordan I må kysse og kramme børnene på din arbejdsplads? Det kan fx være regler om, at man ikke kysser børnene på munden eller har børnene siddende på skødet. Medlemmerne havde også mulighed for at komme med en uddybende kommentar i svarkategorien Andre grunde, uddyb gerne. Kommentarerne her handler oftest om, at kys hører til i familien, som en årsag til de regler, der er indført på deres arbejdsplads om kys og kram. Nedenstående kommentar er et eksempel på dette: Det er en uskreven regel kys på munden er forbeholdt forældre, ikke personalet eller andre børn. Kvinde, pædagogmedhjælper

8 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 8 Særlige regler, der skal beskytte mod mistanke Figur 6 viser, om der er særlige regler på arbejdspladserne, der skal beskytte de ansatte mod mistanke om seksuelle overgreb. I figuren ses det, at der er klare kønsforskelle. Hvor i alt 64 procent af de mandlige medlemmer oplever sådanne regler i institutionen, gælder det kun for 39 procent af kvinderne. Af regler nævner mændene oftest, at ingen døre må holdes lukket til toiletter eller bleskift (44 procent mod 22 procent af kvinderne). I alt 20 procent svarer, at der er ruder i døre og vægge, så der er synligt. 10 procent af mændene svarer, at den ansatte ikke må være alene, men at man skal være to om at gøre tingene. Det gælder 3 procent af kvinderne. På samme måde svarer 9 procent af mændene, at der er regler for kropskontakt, mod kun 3 procent af kvinderne. Det skal også nævnes, at der er lidt flere elever end ansatte, der oplever regler, der skal beskytte mod mistanke om seksuelle overgreb, nemlig 47 procent af eleverne mod 38 procent af de ansatte (ikke vist i figur). Medlemmerne havde også her mulighed for at vælge svarkategorien Andet skriv gerne hvad, og komme med en uddybende kommentar. Flest svarede her, at de særlige regler handlede om, at de ansatte ikke må kysse børnene, at døre altid skal være åbne ved bleskift og/eller hjælp til toiletbesøg, og endelig, at der er en række regler om, at ansatte aldrig må være alene med børnene bestemte steder (fx puderummet eller kælderen). Der kan ikke ses nogen væsentlige forskelle mellem besvarelser af mænd/kvinder eller elever/ansatte. Figur 6. Er der særlige regler på din arbejdsplads, som skal beskytte mod mistanke om seksuelle overgreb på børn? Fordelt på køn. Den ansatte må ikke være alene med børnene, og man skal altid være to om at gøre tingene 10% Ingen lukkede døre til toiletter eller bleskift 22% 25% 4 Der er ruder i døre og vægge på arbejdspladsen, så der er synligt 20% 20% 25% Der er regler for kropskontakt - fx med regler for at have børn siddende på skødet, bleskift osv. Andet skriv gerne hvad: 9% 8% Der er ingen sådanne regler på min arbejdsplads 32% 45% 47% Ved ikke/ikke relevant 1 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Kvinder Mænd I alt Antal svar: 853 (Kvinder), 113 (Mænd), 966 (I alt). Da respondenterne kunne vælge flere svar, summerer andelene ikke til 100 procent.

9 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 9 Hvert andet medlem oplever regler for fysisk kontakt med børnene Figur 7 viser et overblik over hvor mange medlemmer, der oplever regler for fysisk kontakt med børnene. Figuren opgør, hvor mange der har svaret, at de enten har regler for kys og kram eller regler, der skal beskytte mod mistanke om seksuelle overgreb. Som det ses, oplever 51 procent af medlemmerne regler inden for et af områderne. Figur 7. Regler for fysisk kontakt medlemmer, hvis arbejdsplads enten har regler for kys og kram eller regler, som skal beskytte mod mistanke. 49% 51% Regler for kys og kram eller regler, som skal beskytte mod mistanke Ingen regler Antal svar: 966. Svarkategorien Regler for kys og kram eller regler, som skal beskytte mod mistanke består af de medlemmer, der har svaret Ja til spørgsmålet Er der regler for, hvordan I må kysse og kramme børnene på din arbejdsplads? Det kan fx være regler om, at man ikke kysser børnene på munden eller har børnene siddende på skødet og har svaret, at de har en eller flere regler på spørgsmålet Er der særlige regler på din arbejdsplads, som skal beskytte mod mistanke om seksuelle overgreb på børn?.

10 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 10 Særlige regler for elever i praktik De mandlige elever oplever i højere grad end de kvindelige, at der er særlige regler for dem under deres praktik i forhold til kropskontakt med børnene. Det svarer 16 procent af de mandlige elever mod kun 3 procent af de kvindelige. Se figur 8. Figur 8. Har du oplevet særlige regler for dig som elev under din praktik i forhold til kropskontakt med børnene? Fordelt på køn. Kvinder 9 Mænd 2% 16% 82% I alt 5% 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 335 (Kvinder), 57 (Mænd), 392 (I alt). Spørgsmålet er kun stillet til elever, og kun dem, der har svaret, at de har været i praktik med børn under 18 år i løbet af deres uddannelse. Eleverne havde mulighed for at uddybe, hvilke særlige regler, de oplevede som elever. Der kan ikke ses nogen klare forskelle i besvarelserne mellem mænd og kvinder. Flest af kommentarerne omhandlede, at eleverne ikke måtte være alene med børnene: Jeg skulle være meget forsigtig med, hvor jeg var sammen med børnene, og jeg måtte ikke være alene med dem. Kvindelig elev på den pædagogiske assistentuddannelse Ikke børn på skødet. Aldrig gå alene med børnene medmindre, der er flere børn eller voksne Mandlig elev på den pædagogiske assistentuddannelse

11 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 11 Endelig har eleverne også svaret på, om de på deres skole har talt om regler for kropskontakt med børn og mistanke om seksuelle overgreb. Det svarer 2 ud af 3 eller 68 procent ja til (se figur 9). Figur 9. Har I på din skole talt om regler for kropskontakt med børn og frygten for mistanke om seksuelle overgreb på børn? 80% 68% 60% 40% 20% 0% 29% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 391 (I alt). Spørgsmålet er kun stillet til elever, og kun dem, der har svaret, at de har været i praktik med børn under 18 år i løbet af deres uddannelse.

12 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner procent af de mandlige medlemmer oplever direkte eller indirekte, at der er særlige regler for dem som mænd Figur 10 nedenfor viser, at 17 procent af de mandlige medlemmer oplever, at der direkte eller indirekte er regler på deres arbejdsplads, som kun gælder for de mandlige ansatte. 3 procent svarer, at der er direkte regler for de mandlige ansatte, og 14 procent svarer, at der ikke er særlige regler, men at flere regler i virkeligheden kun gælder for de mandlige ansatte. I alt 7 procent af kvinderne svarer det samme. Figur 10. Er der særlige regler for mandlige ansatte på din arbejdsplads? Fordelt på køn. Ja, der er direkte regler for de mandlige ansatte Nej, men flere regler gælder i virkeligheden kun for de mandlige ansatte 2% 5% 6% 1 Nej 7 72% 7 Ved ikke/ikke relevant 19% 11% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kvinder Mænd I alt Antal svar: 848 (Kvinder), 112 (Mænd), 960 (I alt). De medlemmer, der svarede, at der er særlige regler for de mandlige ansatte på deres arbejdsplads, havde mulighed for at uddybe dette med en kommentar. Flertallet af disse kommentarer omhandler, at mandlige ansatte altid skal have døren stående åben, når de hjælper børn på toilettet eller skifter ble. Dernæst svarer flest af medlemmerne, at de mandlige ansatte på arbejdspladsen ikke må have børnene på skødet. Der kan ikke ses nogen store forskelle mellem besvarelser af mænd/kvinder eller elever/ansatte. Fordi jeg er mand, måtte jeg ikke være alene med børnene. Jeg måtte ikke være for tæt på børnene, og hvis de skulle trøstes, skulle jeg sende dem til en kvindelig ansat. Mandlig elev på den pædagogiske assistentuddannelse

13 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 13 Altså, alt det med bleskifte, kramme, kysse lade barnet sidde på skødet o.s.v. er regler for os alle, men er mest rettet til mændende. Kvindelig elev på den pædagogiske assistentuddannelse Kun få institutioner dropper aktiviteter for at beskytte mod mistanke Medlemmerne er blevet spurgt, om der er aktiviteter i institutionen, som de ikke længere gennemfører for at beskytte de ansatte mod mistanke om seksuelle overgreb (fx ture i svømmehallen, vandlege, ture kun med én voksen). Figur 13 nedenfor viser denne fordeling, og det ses her, at kun 2 procent af medlemmerne svarer ja til dette, mens 77 procent af medlemmerne svarer Nej. 21 procent svarer Ved ikke. Der er ikke fundet forskelle i svar mellem mænd/kvinder eller elever/ansatte. Figur 11. Er der aktiviteter, som I på din arbejdsplads ikke længere gennemfører for at beskytte jer mod mistanke om seksuelle overgreb? (Fx ture i svømmehallen, vandleg, ture kun med én voksen). 100% 80% 77% 60% 40% 20% 0% 2% Ja, skriv gerne hvilke: Nej 21% Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 954. De medlemmer, der svarede Ja, skriv gerne hvilke havde mulighed for at uddybe deres svar. 19 medlemmer gjorde dette, og flest af kommentarerne handler om, at de ikke tager på ture, hvis der kun er én voksen, der kan deltage. Kommentarer nedenfor er et eksempel på dette: Ingen ture i skoven med kun en ansat. Mand, pædagog

14 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 14 Børne skal have trusser eller underbukser på ved vandlge og pigerne trøje Kvindelig pædagogmedhjælper Mænd fravælger aktiviteter for at beskytte sig mod mistanke Næsten halvdelen af de mandlige medlemmer (49 %) svarer, at de selv har fravalgt bestemte former for kontakt med børnene, for at beskytte sig mod mistanke. Andelen af kvindelige medlemmer, der svarer det samme, er 15 procent. En forskel på 34 procentpoint. Omvendt svarer flere kvinder (81 %), at de ikke har fravalgt bestemte former for kontakt ( Nej ), hvilket 46 procent af mændene svarer. Endelig svarer 4 procent Ved ikke. Se figur 12. Figur 12. Har du selv fravalgt bestemte former for kontakt med børnene (tage barnet på skødet, skifte ble, kysse barnet etc.) for at beskytte dig mod mistanke? Fordelt på køn. Kvinde 15% 81% Mand 5% 49% 46% I alt 19% 77% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 839 (Kvinder), 111 (Mænd), 950 (I alt). 24 procent af eleverne har fravalgt bestemte former for kontakt med børnene for at beskytte dem selv mod mistanke om seksuelle overgreb. 13 procent af de ansatte svarer samme. En forskel på 11 procentpoint. Se figur 13 på næste side.

15 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 15 Figur 13. Har du selv fravalgt bestemte former for kontakt med børnene (tage barnet på skødet, skifte ble, kysse barnet etc.) for at beskytte dig mod mistanke? Fordelt på elever/ansatte. Elever 2 7 Ansatte 1 82% I alt 19% 77% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 412 (Elever), 538 (Ansatte), 950 (I alt). De medlemmer, der svarede Ja til at have fravalgt bestemte former for kontakt med børnene, havde mulighed for at uddybe dette i et åbent kommentarfelt. 112 medlemmer benyttede sig af denne mulighed. Der kan ikke ses nogen store forskelle mellem besvarelser af mænd/kvinder eller elever/ansatte. Der kan derimod ses et gennemgående tema i kommentarerne, da 82 af disse handlede om, at medlemmet havde fravalgt at kysse børnene. Nedenstående kommentarer er eksempler på dette: Jeg har fravalgt at kysse på børn eller kramme dem, så de ikke får mistanke om mig. Dette er især, fordi jeg er mand. Mandlig elev på den pædagogiske assistentuddannelse Jeg kysser ikke børn, da det, efter min mening, vil virke helt forkert. Det er SFO-børn, og jeg er den kærlige og faglige voksne, og ikke deres familie. Der må gerne være en forskel. De sidder heller ikke normalt på skødet, men ind imellem falder det naturligt, f.eks. i en hyggestund, hvor vi læser i en sofa og sidder tæt. Eller hvor et barn er kommet til skade, så sidder de også på skødet. Det er ikke tænkt som fravalg, men mere som en naturlig tilgang til børn. Jeg drager omsorg for dem som en professionel, og ikke som en nær ven eller et familiemedlem. Kvinde, pædagogisk assistent

16 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 16 Kulturen og reglerne om fysisk kontakt sætter begrænsninger for omsorgen Halvdelen af de mandlige ansatte i daginstitutioner (49 %) svarer, at kulturen og reglerne om fysisk kontakt sætter begrænsninger for den omsorg, som de kan give børnene 22 procent af kvinderne svarer samme. Over dobbelt så mange mænd som kvinder oplever altså dette. 71 procent af kvinderne svarer Nej til spørgsmålet, og 47 procent mænd gør samme. Figur 14 viser denne fordeling. Figur 14. Oplever du, at kulturen og reglerne om fysisk kontakt sætter begrænsninger for den omsorg, som du kan give børnene? Fordelt på køn. Kvinder 7% 22% 71% Mænd 49% 47% I alt 7% 25% 68% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 832 (Kvinder), 109 (Mænd), 941 (I alt). Medlemmerne havde mulighed for at uddybe, hvordan kulturen og reglerne begrænser den omsorg, de kan give børnene. 71 medlemmer benyttede sig af denne mulighed fordelt på 50 kvinder og 21 mænd. Der kan i kommentarerne ses en forskel mellem, hvad de to køn kommenterer på. Kvinderne kommenterer ofte, at begrænsningerne har konsekvenser for børnenes opvækst, da det kan være problematisk, hvis børnene ikke får tilstrækkelig omsorg. Nedenstående kommentarer er eksempler på dette: Hvis barnet har slået sig eller af anden grund er rigtig ked af det, så skal det pågældende barn have lov til at få et kram eller komme op og sidde på skødet. Det ser jeg så absolut intet forkert i. Tværtimod, ser jeg det som en del af det pædagogiske arbejde. Børn er jo gerne i daginstitutionerne længere tid end hjemme hos far og mor, så hvis vi, som pædagoger, ikke kan udvise den omsorg, så risikeres det, at barnet ikke lærer det eller får et forkvaklet syn på det. Kvindelig elev på den pædagogiske assistentuddannelse

17 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 17 Ved at fjerne empatien fra fagpersonerne, skaber det en større afstand til pædagogerne som kærlige personer. Børn er så ofte i daginstitutionerne, at de fortjener et kram, hvis de er kede af det, eller at de for lov til at sidde på skødet, når man tegner eller andet. Det styrker en positiv relation. Kvindelig elev på den pædagogiske assistentuddannelse Hvis du vil giver barnet omsorg, fx gennem trøst, så kræver det fysisk kontakt. Man skal også tænke på barnets alsidige, personlig udvikling, det må aldrig bliver et tabu eller en akavet situation for barnet at modtage fysisk omsorg af det pædagogiske personale. Det kan på sigt give barnet problematikker i forhold til at skabe relationer og opnå et socialt fællesskab. Ligeledes vil der være børn, som mangler den nære omsorg i den primær relation, og de børn vil gå tabt, hvis det heller ikke bliver mødt med fysisk omsorg i den sekundære relation, som det pædagogiske personale er. Børnene er trods alt mange timer i institutionerne i dag. Kvindelig elev på den pædagogiske assistentuddannelse De mandlige medlemmer nævner oftere, at omsorgen er begrænset, fordi de er bange for at blive misforstået, som nedenstående kommentarer viser: Som mandlig pædagog er bare en mistanke nok til, at du er færdig i branchen, og derfor er man MEGET opmærksom på, hvordan du agerer overfor børn i situationer, hvor der er fysisk kontakt. Mandlig elev på pædagoguddannelsen Som mand går man og er bange for, at man bliver misforstået, og derfor kan man ikke yde den samme omsorg, fordi man ikke tør at komme tæt på barnet. Mand, pædagogisk assistent Børnene bruger størstedelen af deres 5 dage om ugen med pædagogisk personale, derfor har børnene i den grad også brug for omsorg, når de er i institutionerne, hver og en. Det bliver hæmmet voldsomt af, at man alt for ofte er nødt til at tænke på sig selv, når der opstår situationer, som kunne udsætte en. Mand, pædagogisk assistent

18 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 18 Elever oplever flere begrænsninger for omsorgen 36 procent af eleverne oplever, at kulturen og reglerne om fysisk kontakt sætter begrænsninger for den omsorg, de kan give børnene. Kun 12 procent af de ansatte oplever samme. En forskel på 24 procentpoint. Figur 15. Oplever du, at kulturen og reglerne om fysisk kontakt sætter begrænsninger for den omsorg, som du kan give børnene? Fordelt på elever/ansatte. Elever 8% 36% 56% Ansatte 5% 12% 8 I alt 7% 25% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 404 (Elever), 537 (Ansatte), 941 (I alt). I kommentarerne, hvor medlemmerne kunne uddybe om de oplever, at kulturen og reglerne sætter begrænsninger, kunne der ikke findes væsentlige forskelle mellem elever og ansatte, da begge grupper omtalte de samme tematikker, som blev nævnt ovenfor.

19 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 19 Flere mænd end kvinder har stået i en situation, hvor de var bange for, at deres handlinger kunne misforstås af kolleger eller forældre 36 procent over hvert tredje mandlige medlem har oplevet at stå i en situation, hvor de var bange for, at deres handlinger i forhold til et barn kunne misforstås af en kollega eller forælder. Kun 11 procent af kvinderne svarer samme. 87 procent af kvinderne svarer derimod, at de ikke har stået i en sådan situation, hvilket 60 procent af mændene også svarer. Også elever oplever at stå i situationer, der kan misforstås. Det gælder 19 procent mod 8 procent af de ansatte. Se figur 16 og 17 nedenfor. Figur 16. Har du nogensinde stået i en situation, hvor du var bange for, at dine handlinger i forhold til et barn kunne misforstås af kolleger eller forældre? Fordelt på køn. Kvinder 11% 87% Mænd 36% 60% I alt 1 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 826 (Kvinder), 108 (Mænd), 934 (I alt). Figur 17. Har du nogensinde stået i en situation, hvor du var bange for, at dine handlinger i forhold til et barn kunne misforstås af kolleger eller forældre? Fordelt på elever/ansatte. Elever 19% 77% Ansatte 1% 8% 91% I alt 1 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 399 (Elever), 535 (Ansatte), 934 (I alt).

20 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 20 Institutionerne oplever sjældent forældre, der sætter spørgsmålstegn ved de voksnes fysiske kontakt med børnene Kun få ansatte, nemlig 6 procent, har oplevet forældre, der har sat spørgsmålstegn ved de voksnes fysiske kontakt med børnene. Her er der ikke forskelle mellem mænd og kvinder. Figur 18. Har du inden for de seneste år oplevet forældre, der har sat spørgsmålstegn ved de voksnes fysiske kontakt med børnene? Fordelt på køn. Kvinder 6% 91% Mænd 7% 89% I alt 6% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 823 (Kvinder), 108 (Mænd), 930 (I alt).

21 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 21 Flere mænd bekymrer sig om falske beskyldninger om seksuelle overgreb Næsten hvert 5. mandlige medlem (18 %) svarer, at de generelt er meget bekymrede for at blive udsat for falske beskyldninger om seksuelle overgreb i deres arbejde. Kun 2 procent af kvinderne svarer det samme. På samme måde er der flere mænd, der svarer Ja, lidt til spørgsmålet (36 %) mod 16 procent af kvinderne. Kvinderne svarer oftest Nej, slet ikke til spørgsmålet (77 %), hvilket 31 procent af mændene svarer. Se figur 19. Figur 19. Bekymrer du dig generelt for at blive udsat for falske beskyldninger om seksuelle overgreb i dit arbejde? Fordelt på køn. Ja, meget 2% 18% Ja, noget 2% 8% Ja, lidt 16% 18% 36% Nej, slet ikke 31% 72% 77% Ved ikke/ikke relevant 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Kvinder Mænd I alt Antal svar: 823 (Kvinder), 107 (Mænd), 930 (I alt).

22 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 22 Flere mænd mener, at der bør være regler, der beskytter mod mistanke om seksuelle overgreb 49 procent af mændene svarer, at efter deres holdning, så bør der være regler på deres arbejdsplads, der beskytter mod mistanke om seksuelle overgreb. 37 procent af kvinderne svarer samme. En relativ stor andel (henholdsvis 23 procent for kvinderne og 16 procent for mændene) svarer Ved ikke/ikke relevant til dette spørgsmål. Figur 20. Det sidste spørgsmål handler om din egen holdning. Synes du, at der bør være regler, der beskytter mod mistanke om seksuelle overgreb, på din arbejdsplads? Fordelt på køn. Kvinder 2 37% 40% Mænd 16% 35% 49% I alt 22% 39% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 821 (Kvinder), 107 (Mænd), 928 (I alt). 45 procent af eleverne mener, at der bør være regler, der beskytter mod mistanke om seksuelle overgreb på arbejdspladsen. 30 procent af de ansatte mener det samme. En relativ stor andel af begge grupper svarer Ved ikke/ikke relevant (henholdsvis 21 procent for eleverne og 23 procent for de ansatte). Se figur 21 på næste side.

23 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 23 Figur 21. Det sidste spørgsmål handler om din egen holdning. Synes du, at der bør være regler, der beskytter mod mistanke om seksuelle overgreb, på din arbejdsplads? Fordelt på elever/ansatte. Elever 21% 3 45% Ansatte 2 30% 47% I alt 22% 39% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant Antal svar: 395 (Elever), 533 (Ansatte), 928 (I alt). Afslutningsvist havde medlemmerne mulighed for at komme med yderligere kommentarer til emnet. 147 medlemmerne benyttede sig af denne mulighed. En stor del af kommentarerne kom ind på mange af de samme emner, som allerede er blevet fremhævet i dette notat. To andre temaer blev dog også nævnt en række gange, som nedenstående kommentarer er eksempler på. Nogle af medlemmerne kommenterede mere specifikt på fordele ved fysisk kontakt ved børnene, som er vigtig for deres udvikling: Vi kommer til at udsende et meget forkert signal til vores børn om at fysisk kontakt er forbudt eller farligt. ( ) Ude i vores institution bruger vi meget wellness og børnemassage, og der skal man altid spørge en voksen og barnet om lov, så alle har en mulighed for at sige nej. Vi oplever, at vores børn får færre problemer med hinanden, når man giver børnemassage/ fodmassage til hinanden - det er bevist, at man ikke slår dem, man lige har fået massage af (børn imellem), da det skaber en samhørighed og en forståelse af sin egen og andres krop og grænser. At ikke måtte udvise følelser i mit arbejde, ville være et overgreb på min egen personlighed. Kvinde, pædagogmedhjælper

24 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 24 Jeg kysser (dog ikke på munden), krammer og har de børn, jeg har med at gøre, siddende på mit skød. Det er en værdi, som jeg mener, ville skade mere end det ville gavne at sætte regler imod. Jeg har også haft med udviklingshæmmede at gøre, og der er taktil sansning meget vigtigt for velværen hos det enkelte barn, og der er selvfølgelig mange måder at stimulere den taktile sans på, men berøring og kys er også en stor del af det. Det er hyggeligt og på INGEN MÅDE seksuelt! I forhold til bleskift bliver vi simpelthen nødt til at lade være med at være så mandeforskrækkede! Det er simpelthen at lære børn, at de skal være bange for mænd, og det er ikke holdbart! Alle børn har brug for socialisering fra både det kvindelige og mandlige køn, og det gælder også ved bleskift. Bleskift kan gøres til en aktivitet i sig selv, som barnet kan have godt af, om det er med en mand eller kvinde! Kvindelig elev på den pædagogiske assistentuddannelse Den sidste kommentar viser også et andet tema, som nævnes af nogle medlemmer, nemlig at det er en uheldig samfundsudvikling: Jeg synes tiltag, som beskrevet i spørgsmålene, er ødelæggende for både børn og voksne i daginstitutioner. Hvis vi ikke kan arbejde med tillid til hinanden, kan vi lige så godt lukke og slukke. Den fysiske kontakt, der foregår, er normal og bør ikke begrænses af, at nogle få handler kriminelt. Vores samfund bevæger sig efter min mening i en forkert og hysterisk retning. Mand, pædagogisk assistent Jeg syntes, at tingene har taget en fuldstændig forkert drejning. Selvfølgelig er der enkelte uheldige sager angående seksuelle overgreb/mistanker, og det må absolut ikke ske. Men vi er kommet dertil, at vi næsten ikke kan kramme børnene, trøste dem eller bare være der for dem i dagligdagen, hvis vi skal tænke på, at vi kan blive mistænkt for et eller andet. Når jeg er på arbejde, vælger jeg at døren ind til puslepladsen er åben, men ellers bruger jeg ikke min tid på at tænke over dette. Men det er jo også mændene, som det går mest ud over, og det er helt forkert. Vi har brug for de mandlige pædagoger/pædagogiske assistenter i institutionerne. Kvindelig elev på den pædagogiske assistentuddannelse

25 Regler for fysisk kontakt med børnene i daginstitutioner 25 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden oktober 2016 blandt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Undersøgelsen blandt elever er gennemført i perioden oktober Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse via FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Der blev yderligere indsamlet svar fra FOAs elevmedlemmer fra Pædagogisk Sektor, som er hentet uden for det elektroniske medlemspanel. Målgruppen Målgruppen for denne undersøgelse er pædagogisk personale i daginstitutioner og SFO er, samt elever på den pædagogiske assistentuddannelse og pædagogstuderende, der har været i praktik i en daginstitution eller SFO. FOA organiserer pædagogmedhjælpere, pædaogogiske assistenter i hele landet samt pædagoger og ledere i institutioner i Københavns Kommune. Antal besvarelser og svarprocent 998 medlemmer besvarede ét eller flere af spørgsmålene om kyssepolitik, herunder 452 elever og 546 erhvervsaktive. Den samlede svarprocent er 43 procent. Alle resultater, som fremhæves i dette notat, er testet statistisk signifikant. Repræsentativitet Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene tillidshverv, medlemmernes alder og elever/ansatte. Analysen viste, at elever er overrepræsenteret i forhold til ansatte. Vægtning af data På baggrund af repræsentativitetsanalysen er data vægtet for elever/ansatte. Vægtningen gør, at svarene fra den underrepræsenterede gruppe (ansatte) får en større vægt, mens svarene fra den overrepræsenterede gruppe (elever) får en mindre vægt. På denne måde sikres, at stikprøven svarer til FOAs medlemmer.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi

Drømme og opsparing medlemmernes økonomi 16. juni 2016 Drømme og opsparing medlemmernes økonomi Mindst 60 procent af FOAs medlemmer sparer op hver måned, og de sparer oftest op til ferier/rejser, uforudsete udgifter eller pension. Det viser en

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Psykiske lidelser på arbejdspladsen

Psykiske lidelser på arbejdspladsen 9. maj 2014 Psykiske lidelser på arbejdspladsen FOA har i perioden 21.-31. marts 2014 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om bl.a. holdningen til kolleger med alvorlige

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem.

7 procent af FOAs medlemmer har inden for de seneste fem år oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem. 8. juni 2015 Ludomani 7 procent af FOAs medlemmer har oplevet, at en nær pårørendes spillelyst har været et problem inden for de seneste 5 år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt medlemmerne

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende

FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende 10. juni 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til samtaler og pårørende Knap 6 ud af 10 af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to år fået mindre tid til

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud 26. januar 2016 Tosprogede børn i dagtilbud 4 ud af 5 medlemmer i dagtilbud har inden for de seneste to år haft tosprogede børn i deres børnegruppe. Blandt disse medlemmer er hver tredje helt eller delvist

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Frivilligt arbejde på plejehjem

Frivilligt arbejde på plejehjem 8. november 2013 Frivilligt arbejde på plejehjem Frivilligt arbejde er udbredt på landets plejehjem, og der bliver mere og mere af det. Det er nogle af konklusionerne i FOAs undersøgelse af frivillighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Ledsagerordningen på landets bosteder

Ledsagerordningen på landets bosteder 3. juni 2014 Ledsagerordningen på landets bosteder FOA har i perioden 24. maj til 2. juni 2014 gennemført en undersøgelse af ledsagerordningen blandt omsorgsmedhjælpere på landets bosteder. 530 medlemmer

Læs mere

Vejtid i hjemmeplejen

Vejtid i hjemmeplejen 3. juni 2014 Vejtid i hjemmeplejen I perioden 24. januar til 2. februar 2014 gennemførte FOA en undersøgelse om vejtid i hjemmeplejen via forbundets elektroniske medlemspanel. 393 medlemmer deltog. Undersøgelsen

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015

Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel. Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Undersøgelse om seksuel chikane blandt 3F ere inden for Privat Service, Restauration og Hotel Udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 Dataindsamling & Metode Datagrundlaget for undersøgelsen er baseret

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen

Kampagne og analyse 21. juni 2011. Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen Kampagne og analyse 21. juni 2011 Det siger FOAs medlemmer om besparelser på ældreplejen FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser medlemmerne oplever i ældreplejen. Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet

DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE. En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet DET KAN VÆRE PINLIGT FOR FORÆLDRENE En national kortlægning af daginstitutioners håndtering af børns seksualitet Kortlægningens hovedresultater og anbefalinger Sex & Samfund præsenterer her resultaterne

Læs mere

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden.

2 ud af 10 oplever desuden, at der er flere børn med alle på fire nævnte kendetegn end for 2 år siden. 18. juni 2014 Uro blandt børn FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om uro blandt børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. De omtalte spørgsmål i dette notat var en del af

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde

Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA Kampagne og Analyse 2. marts 2012 Det siger FOAs medlemmer om mer-/overarbejde FOA har i perioden 31. januar til 8. februar gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om mer-/overarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om Facebook

Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA Kampagne og Analyse 12. september 2013 Det siger FOAs medlemmer om Facebook FOA har i perioden d 6.-18. august foretaget en undersøgelse om medlemmernes brug af Facebook via forbundets elektroniske

Læs mere

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 11. juni 2014 Jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter FOA har i perioden 28. april til 9. maj 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere

Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer i hjemmeplejen om arbejdet hos demente borgere FOA har i perioden 13.-20. december 2011 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen 6. februar 2014 Det siger FOAs medlemmer om sundhedstilbud på arbejdspladsen FOA har i perioden d. 1.-11. november 2013 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om sundhedstilbud

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud

Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse September 2011 Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. børns madvaner

Læs mere