VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

2

3 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den 5. oktober 1922, med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at skabe størst mulig interesse for svømmesportens aktiviteter samt i et forpligtende fællesskab at styrke medlemmernes lyst til at engagere sig i samfunds- og foreningslivet. 3. Medlemskab. Klubben er medlem af Dansk Svømme Union, SVØM, under Dansk Idræts Forbund, DIF, Dansk Handicap Idræts Forbund, DHIF samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, hvis vedtægter og love man tilslutter sig. 4. Medlemmer. Klubben består af aktive og passive medlemmer. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamling. Et medlem, der modarbejder klubben eller ikke opfylder klubbens love, kan foreløbig ekskluderes af bestyrelsen. Denne afgørelse kan af det eks-

4 kluderede medlem indankes for en generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan optages på ny med generalforsamlingens godkendelse. Manglende kontingentbetaling vil medføre automatisk udmeldelse af klubben. 5. Kontingentet. Kontingentet består af medlemsgebyr og aktivitetsgebyr. Medlemsgebyret fastsættes af generalforsamlingen. Aktivitetsgebyret fastsættes af bestyrelsen. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingentrestance ud over 3 måneder kan medføre eksklusion. Såfremt forhold, som klubben ikke er skyld i, medfører ændrede aktivitetsmuligheder, kan medlemmerne ikke gøre krav på tilbagebetaling af kontingentet. Instruktører, ansat personale samt medlemmer af bestyrelsen og stående udvalg er kontingentfrie medlemmer af klubben. Kontingentfriheden kan dog maximalt andrage 50% af klubbens højeste kontingent. 6. Udvalg. Efter godkendelse af generalforsamlingen kan bestyrelsen nedsætte de fornødne stående aktivitetsudvalg, der består af 5 medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv. Disse udvalgs arbejde koordineres af bestyrelsen. 7. Generalforsamling. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside

5 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/8 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det, eller på foranledning af klubbens bestyrelse. Indkaldelse sker efter foranstående regler for ordinær generalforsamling. Af indkaldelsen skal fremgå dagsordenens indhold. Dagsorden for ordinær generalforsamling består af følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for kommende år. 6. a. Valg af formand (lige år). b. Valg af næstformand (ulige år). c. Valg af kasserer (ulige år). d. Valg af 1 suppleant (vælges for 1 år). e. Valg af 5 medlemmer og 1 suppleant til hvert stående udvalg (vælges for 1 år). f. Eventuelt valg af et ekstra bestyrelsesmedlem, jf. 8, første afsnit, anden sætning (vælges for 1 år) g. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (vælges for 1 år). 7. Eventuelt. Alle afgørelser træffes, når intet andet er fastlagt i vedtægterne, ved almindeligt flertal. Ved afstemninger kan dirigenten, bestyrelsen eller 1/5 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlange skriftlig afstemning. Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Medlemmer under 16 år er stemmeberettigede gennem deres forældre. For at opnå stemmeret skal man have været medlem i mindst 2 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Formand, næstformand og kasserer kan ikke være medlemmer af stående udvalg.

6 8. Bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer samt formændene for stående udvalg. Såfremt dette indebærer et lige antal bestyrelsesmedlemmer, vælges et ekstra bestyrelsesmedlem. Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til at løse særlige opgaver. Disse udvalg ophæves, når opgaven er løst. De stående udvalg arbejder selvstændigt efter de af generalforsamlingen godkendte aktivitetsplaner og budgetter. Skulle ændringer blive nødvendige, sker dette kun med bestyrelsens godkendelse. Det pålægges de enkelte udvalg senest den 1. december at afgive indstilling til bestyrelsen vedrørende udgifter og aktiviteter for efterfølgende kalenderår. Tegningsretten for Kolding Svømmeklub har klubbens formand eller en af bestyrelsen udpeget stedfortræder. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde retningslinier for klubbens udgifter til rejser m.v. for klubbens konkurrenceidrætsudøvere. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Næstformanden fungerer som klubbens sekretær. 9. Regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. For generalforsamlingen forelægges det reviderede regnskab og status til godkendelse. Regnskabet fremlægges i klublokalet 8 dage før generalforsamlingen.

7 10. Klubbens opløsning. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Beslutningsdygtig er første generalforsamling, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal stemme for opløsning. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue og ejendele tilfalde den eller de organisationer, der varetager svømmesportens interesser. 11. Ændring af vedtægter. Ændring af klubbens vedtægter skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Betingelsen for vedtagelse er, at 3/4 af de afgivne stemmer stemmer for. Vedtægterne vedtaget på generalforsamling den 21. februar Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. september Ændret på generalforsamling den 22. februar 2001 samt efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer for så vidt angår 3 og 7 godkendt på ordinær generalforsamling den 19. februar Vedtægtsændringerne for så vidt angår 3 og 7 igen godkendt på ordinær generalforsamling den 24. februar 2006 og er således gældende. Vedtægtsændringer for så angår 2, 4, 7 og 8 er godkendt på ordinær generalforsamling den 25. februar 2010 og efterfølgende godkendt på ekstraordinær generalforsamling afholdt senere samme dag og er således gældende. Vedtægtsændringer for så angår 5 er godkendt på ordinær generalforsamling den 25. februar 2014 og efterfølgende godkendt på ekstraordinær generalforsamling afholdt senere samme dag og er således gældende.

8

9 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 InPrint.dk tlf

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere