KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr Årgang Nr. 2 April EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 133 29. Årgang Nr. 2 April 2010. EJSTRUPTUREN s. 11. STANDERHEJSNING s. 7. PARADISLØB s."

Transkript

1 KAJAK TIDENDE Blad nr Årgang Nr. 2 April 2010 KOLDING KAJAKKLUB EJSTRUPTUREN s. 11 STANDERHEJSNING s. 7 PARADISLØB s. 18 Løberne klar til start.

2 INDHOLD Blad nr Årgang Nr. 2 April 2010 Verden i følge formanden Diverse fra Bestyrelsen Referat fra generalforsamling Formandens beretning Standerhejsning Tur til hav EPP Onsdagsroning Mandagsroning Grundkursus havkajak Efterårstur havkajak Dygtiggør dig Ad hoc havkajaktræning Forældreroning Sikkerhedsregler for sommerroning Årets ture fra Turudvalget Odense Å turen Sommerturen Aktivitetskalender En laaaaaang vinter på åen Lørdagsroning havkajak Stemningsbilleder fra havneræs Tøserul Langturspagajsvinger Pagajsvingeren Standerhejsningsfest Telefonliste Forside billedet er taget af Per Lange februar

3 VERDEN IFØLGE FORMANDEN af Per Lange Nyd solen mens den er der, for der kommer skyer, regn og blæst hørte jeg lige i radioens vejrudsigt, men pyt! Det har været en lang vinter, hvor is på fjorden holdt kajakkerne hjemme, men nu bliver det forår og sommer. Er man først kommet af sted betyder regn og blæst ikke så meget. Det er alligevel herligt at ro, og når påklædningen er tilpasset vejrliget, er alt vejr dejligt rovejr med hver sine udfordringer. Ikke bare kysterne bliver grønnere, det bliver klubben også! Solfangeren ser ud til at spare på gasopvarmningen af det det varme vand. Og skal vi til at bruge mindre af det? Ja, der kommer sparebrusere i badet. Ikke sådan, at der kommer mindre vand, men i kortere tid af gangen. Bruserne var slidte og skulle allerede udskiftes, så hvorfor ikke gøre det ordentligt denne gang? Som sagt, så gjort og nu er de der. Somme har frygtet, at man knapt kunne skylde sæben ud af håret, men mon ikke frygten er kommet til skamme. Det virker glimrende, nemt og ikke spor besværligt at sæbe sig ind uden at vandet løber hele tiden, så sparer vi både miljøet for unødig vandforbrug og medlemmerne for en unødig regning. Klubben har indtil nu sat ind over for energi forbrug af gas og vand, så det næste store indsatsområde på miljøfronten må blive elforbruget. Måske skal vi have en række små vanddrevne generatorer monteret under broerne til at levere strøm. Måske kan de drive en varmepumpe, der trækker små energiklumper ud af åen? Måske kan de drive et smukt springvand, der kan forskønne omgivelserne? Måske kan de omformes og kobles på forsyningsnettet? Alle gode idéer må vendes og drejes. Her er der noget at drøfte, når snakken går under bruserne. Skal vi se om vi endnu engang kan være innovative og gå foran til gavn for miljøet? Det er da tankerne værd. Inden for uddannelse af havkajak roere og instruktører var der en kort tid enighed om at bruge Euro Paddle Pass systemet (EPP) blandt havkajakkernes interesseorganisationer, men DGI har nu oprettet sit eget system. Ærgeligt at DKF og DGI ikke kan afstemme de efter min mening små uoverensstemmelser der er. Nogle af de spørgmål, som DGI har stillet er: Hvad laver eskimoredninger på EPP2 niveau, som reelt kan være nybegynder med kun to dage i havkajak og som derfor ikke besidder evnerne, til at placere kajakken indenfor den tid, man kan forvente en roer ligge med bunden i vejret uden at drukne? Hvor er dobbelt makkerredning, hvor begge roere i et par på tur er væltet (dette er en katastrofal mangel)? Hvor er forror i EPP? Hvor er højt telemarksving i EPP? Hvorfor kommer turledelse først i EPP4? Spørgsmålene er rimelige, men næppe værre end, at man burde kunne tale sig tilrette om en løsning. Tilbage er så en fornemmelse af, at det er økonomien bag, der er det egentlige skillepunkt mellem organisationerne. Foreløbig har vi i klubben vores egen entringsprøve i havkajak og frigivelsesattest i turkajak og tilbyder efterfølgende alle kursister både forberedelse og prøve efter EPP. Vores frivillige instruktører bliver i øjeblikket uddannet efter EPP, så de kan tilgodese alle krav. Det er igen op til udvalgene at drøfte deres indstilling, så det bliver spændende at følge udviklingen. Vi ses på vandet 3

4 DIVERSE FRA BESTYRELSEN af Bente Renner Nyhedsbrev pr. mail Pr. mail rundsendes forskellig information til klubbens medlemmer. Tilmelding til nyhedsmail skal ske på klubbens hjemmeside under punktet Info til medlemmerne - Tilmeld dig nyhedsmail. Klubmappe og referater Referater fra bestyrelsesmøderne kan læses på PC en på kontoret Klubmappe, der er indeholder alverdens nyttige oplysninger om Kolding Kajak Klub. Klubmappen finder du i mellemgangen ved kontoret. Vi prøver at holde klubmappen opdateret, men sig gerne til, såfremt der mangler en information. Fordeling af arbejdsopgaver kasserer/medlemsansvarlig Kasserer Bente Renner træffes på eller mobil Arbejdsopgaver: Tilmeldinger til rokursus, opkrævning af kontingent, udmeldelse. Medlemsansvarlig Jytte træffes på eller mobil Arbejdsopgaver: Indmeldelse af nye medlemmer, udlevering/ombytning af nøgler. Husk at melde flytning mm. Hvis du skifter adresse, navn, telefonnummer eller mail-adresse bedes du give besked til Bente eller Jytte. Det vil lette vores arbejde, hvis du husker det. På forhånd tak! Optagelse på venteliste Optagelse på venteliste til klubbens rokurser sker til Bente. Blanket findes på klubbens hjemmeside og sendes til Bente. Indmeldelse af nye medlemmer Indmeldelse af nye medlemmer sker hos Jytte. Jytte træffes i klubben den første tirsdag i hver måned kl eller efter aftale. Udmeldelse Udmeldelse af Kolding Kajak Klub sker hos Bente. Klubhusnøglen afleveres eller sendes, hvorefter nøgledepositum refunderes. Bådpladser Tildeling af bådpladser til private kajakker administreres af Per Lange Nielsen. Værdibokse De små skabe i mellemgangen ved omklædningsrummene er til værdigenstande. Disse skabe er til fri afbenyttelse og låses med sin egen hængelås imens man er ude at ro. Skabe Skabene i gangen mellem omklædningsrummene udlejes for kr. 100 pr. år. Reglerne for skabene er, at de kun må være låst, når man er ude at ro. Man må låse sine værdigenstande inde, mens man er af sted, men når man er færdig med sin tur og forlader klubben igen, skal skabet være ulåst (vi har tidligere haft problemer med indbrud i låste skabe). Er du interesseret i at leje et skab kan du kontakte Bente. Klinik Terapia det handler om dig! Tankefeltterapi Akupunktur Massage Forhandler af Aloe Vera produkter Gavekort udstedes HelseHuset Låsbygade Kolding Tlf.: terapia.dk Jens Holms Vej Kolding 4

5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING D. 25. FEBRUAR fra Per Lange 1. valg af dirigent: Peter Ellemose blev valgt 2. Aflæggelse af beretning ved Per Lange: Per lange var syg, Bente Renner fremlagde i stedet Beretningen blev godkendt 3. Forelæggelse af revideret regnskab for året der gik og driftsbudget for det komne år ved Bente Renner: Budget 2009 Poul Erik kommenterede at legatafkast kontoen ikke længere var låst men pengene kunne frigives Daniel spurgte ind til huslejen Bente Renner forklarede Poul Erik spurgte ind til hvad areal leje var. Det er arealet lige neden for klubben Bente Rener informere om, at pga. at tilskuddet er så højt, har regnskabet været ved ekstern revisor. Bente Renner gennemgik budgettet som blev godkendt Budget 2010 Bente Renner gennemgik budgettet for 2010, det blev godkendt Poul Erik spurgte ind til hvorfor der blev brugt så mange penge på vandsparebrusere. Det blev forklaret at det ville tjene sig ind i løbet af fem-seks år, samt at blandingsbatterierne alligevel skulle skiftes. Herudover var der en generel debat vedr. bruserne og forbruget af vand. Vandsparebruserne er indkøbt Broen er indkøbt Lars spurgte ind til om vi ikke sparre på vand, el og naturgas i forbindelse med at Kolding Kajak Klub har fået en solfanger Spørgsmålet vedr. nødvendigheden af flere kajakpladser blev rejst. Er det nødvendigt, når der stadig er pladser øverst oppe. Er det muligt at bygge om, så hele højden i bådhallen kan udnyttes? Debat uden at nå til enighed. 4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen er kommet med et forslag til hvilke aktiviteter Kolding Kajak Klub skal støtte. Der er et A og et B forslag. B forslaget er bestyrelsen forslag, hvor A er det eksisterende. Der blev spurgt til ud fra hvilke kriterier, der blev vurderet ud fra om der ydes tilskud til kørsel i udlandet. Svaret er, at det bliver vurderet ud fra budgettet. Forslag B blev valgt 5. Valg af (da 2010 er et lige år): Formand og to bestyrelsesmedlemmer To bestyrelsessuppleanter To revisorer En revisorsuppleant Hvem blev valgt: Per Lange blev genvalgt som formand, Søren Jensen blev valgt, og Lene Dueholm genvalgt i bestyrelsen Kis Boel blev genvalgt og Lars Okkerstrøm blev valgt ind som suppleanter Karina Aabo Straarup og Stefan Sejersdal genopstillede og blev valgt som revisorer Peter Mortensen blev valgt som revisorsuppleant 6. Evt. Kan der sættes en ekstra bænk ind, så trinene ikke er så høje i saunaen? Poul Erik tager kontakt til husudvalget. Tim er ved at undersøge om der er nogle fonde, som vil sponsorerer bådbroen. Der er sedler som kan deles ud, hvis der er nogle, som kender nogle ungdomsroere som gerne vil i gang. Poul Erik Bech Haderslevvej 7-9, 6000 Kolding PÅ SIKKER KURS NÅR DU SKAL SÆLGE Urmager & Guldsmed Sdr. Torv 11 Kolding Tlf

6 FORMANDENS BERETNING 2010 fra Per Lange Velmødt til en stor del af klubbens 360 medlemmer. Kolding Kajak Klub er igen vokset en smule, men vi har nok stabiliseret medlemstallet omkring de 350 her i klubbens 75. år. I 2009 er antallet af roede kilometer igen røget op over km og vinterløberne er ved at runde de 3000 km. I det renoverede motionsrum bliver der også cyklet og roet en del, men her bliver statistikken ikke vedholdt så nidkært, som kilometerne på vandet. Tirsdag er forsat klubaften og fungerer vel både sommer og vinter med stort fremmøde især til fællesspisning; men også til handicap ræs og anden træning er der et rimeligt fremmøde. Festudvalget har igen arrangeret fantastiske fester ved standerhejsning, sommerfesten med det overdådige Grease-tema og julefrokost med både god mad og uhyrligheder! Derudover har der været afholdt whiskysmagning, foredrag ved Vang Hamberg om langtursroning, besøg af vores genbo i Videnhuset, kursus i søkort og kompas, pagaj workshop, orientering om fitness, en vellykket nytårsfest og en række aftener, hvor folk bare er mødtes efter ro- eller løbeturen. Forældreroning er gået hen og blevet en dejlig aktivitet for både børn og voksne og på andet år er planlægningen kommet i faste rammer med god tilslutning året rundt. Ungdomsroning er kommet i gode rammer med de samme ledere på faste dage og en fantastisk flot forberedelse og planlægning på nettet. De har virkelig godtgjort investeringen i netværk i klubben. Årets grundkurser i turkajak forløb vel med 15 på hvert kursus og planlægningen af de næste tre kurser i turkajak er i fuld gang. Igen i år får kurserne tilbudt en opfølgning med EPP-prøve efter sommeren. Det revideret kursusmaterialet blev vel modtaget. I år sender vi igen fire nye instuktører til uddannelse ved DKF. Årets kursus i havkajak løb også godt af stablen og desuden tilflyder der fortsat nye medlemmer fra Trekantens kajakskole. I år har vi fået uddannet to nye instruktører. Klubben er godkendt til og kan udstede EPP-beviser direkte på nettet. Du kan se listen over godkendte instruktører på DKF s hjemmeside og vi er selvfølgelig også pænt repræsenteret her. Vi opretholder de gamle frigivelseskriterier på kurserne, men tilbyder derudover kursisterne en EPP-prøve. I den kommende sæson tilbydes alle medlemmer at deltage i EPP-kurser på de næste niveauer. Alt sammen i klub-regi med egne intruktører. Turudvalget har i sæsonen haft god tilslutning til ture f.eks. til Dons, Ejstrup, sommertur til Orust, primitivtur til ry, Tour de Gudenå, Æbelø og på Vidåen. Havkajakkerne har været i Fjällbacka og gentager succesen i år. Efteråret startede med Helnæs rundt og vi har her i isvinteren roet rundt om Fænø et par gange. Inden for kaproning har Klubben været flot repræsenteret. En stor del af de flotte resultater skyldes Paw, som giver roerne både moralsk og økonomisk opbakning godt gået. Og så igen et meget flot fremmøde til årets Tour de Gudenå. Vi sidder i smukke og velholdte omgivelser. Husudvalgt sørger løbende for at alt bliver passet og holdt. Vi har investeret i faste stole, så der fyldt op til dagligt der er ikke plads til flere. PC er. Det virker! Også det trådløse net. Flot. Der er ved at være godt fyldt op i bådhallen. Ikke mindst pga. de mange foræringskajakker Tim skaffer til klubben. I 2009 er det blevet til to havkajakker 2½ personers, en ny toer kajak, en Arrow kapkajak. Det er stadig muligt at finde ledige pladser højt oppe i bådhallen. Men behovet for at udvide er påtrængende. Umiddelbart er det foreslået at indrette carporten med kajakhylder og der arbejdes på en løsning på grunden lige overfor, men en endelig afklaring foreligger ikke endnu. Vi har søgt og fået godkendt anlæggelsen af endnu et brofag mod vest. Bestyrelsen har afholdt 11 bestyrelsesmøder. Møderne er foregået i fordragelighed selvom meningerne af og til brydes. Der er højt til loftet. Kontaktpersoner til klubbens mange udvalg gør, at det næsten er muligt at følge med i de mangesidede aktiviteter. Det gode arbejde med ungdomsroerne har givet anledning til overvejelser om støtte til den enkelte roer, som gerne vil fremad! Bestyrelsen fremsætter derfor i aften et forslag til afklaring af støttemuligheder fra klubbens side. Sidste års visioner om bedre kommunikation, anlæg af ny bro, netadgang i klubben, anlæg af solvarme, anskaffelse af ny trailer er blevet gennemført, men der er stadig nye opgaver at tage fat på f.eks. bedre integration af nye medlemmer, flere ekskursioner og besøg i naboens rovand, nye bukke, deltage i diverse landsmøder osv. Der er masser af spændende opgaver at tage fat på i den kommende sæson, så hold dig ikke tilbage. Meld dig til en post i bestyrelsen. Det er både sjovt og spændende. 6

7 STANDERHEJSNING D. 10. APRIL fra Husudvalget af Peder Kristian Morre Vi mødes i klubben kl. 9:30 og finder en opgave at gå i gang med. Der bliver lagt en god, lang liste frem med opgaver, så det er bare at vælge én talenterne rækker til. Når bådene, huset og alle små rum er vasket og poleret er der fælles frokost. kl Holder formanden en lille tale om en lykkelig sommer og standeren går til tops til fælles glæde over den kommende sæson. Vel mødt husudvalget Der er roforbud fra kl TUR TIL HAV fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Er du turroer og har lyst til også at prøve kræfter med at ro havkajak, får du mulighed for et minikursus i maj. Kurset foregår torsdag, d. 20. maj og torsdag, d. 27. maj kl fra Kolding Kajak Klub. Det er obligatorisk at deltage begge dage. Den sidste dag afsluttes med Indgangstest havkajak, som du skal bestå for at ro havkajak. Det er nødvendig at bruge våddragt, da du vil komme til at opholde dig meget i det kolde vand. Har du ikke våddragt, er det muligt at leje en hos Trekantens Kajakskole. Husk i så fald at bestille en direkte hos skolen, når du tilmelder dig kurset. Der oprettes hold ved min. otte deltagere. Kursusledere Per Lange og Morten Møberg. Tilmelding til EPP2 HAV TRÆNING OG PRØVE fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Med EPP3 hav er man ikke længere begynder, men en øvet roer, der kan færdes på uroligt vand i skiftende vind og vejr forhold. Du får nu mulighed for at træne EPP3 hav i klubregi. max. deltage 12 kursister. Når du tilmelder dig til træningen, tilmelder du dig samtidig prøven, og vil blive opkrævet de kr. 850,- herfor. Skulle du efterfølgende fortryde, tilbagebetales denne DKF afgift ikke. Tilmeld dig allerede nu efter først til mølle princippet til EPP 3 træningen vil foregå første og tredje mandag i juni, august, september og oktober kl i alt 24 timers træning. Det er naturligvis vigtigt, at du kan deltage i hele træningen. Der oprettes hold ved min. ti deltagere. Der kan Kursusleder Bent K Thomsen. EPP3 prøven bliver lørdag, d. 23. oktober. Afholdes af DKF, som også deltager med ekstern censor. Undervisning er gratis. Prøven vil som nævnt koste kr. 850,- + gebyr for beviset. 7

8 ONSDAGSRONING HAVKAJAK FOR ALLE fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Det er nu sjette år vi har havkajakroning, hvor alle, der har bestået Indgangstest havkajak, kan deltage. Roningen er hver onsdag kl fra klubben. Første gang onsdag d. 5. maj. Der er ingen roning i juli. Turleder er Lars Andersen. Det er ikke nødvendigt med tilmelding, men savner du yderligere info, kan du henvende dig til Lars Husk at medbringe kaffe og lidt til kaffen i rigelige mængder!! MANDAGSRONING HAVKAJAK FOR ØVEDE fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Det er ikke et krav at have bestået EPP3 for at deltage i disse ture, men du skal være kommet ud over begynderniveauet, og kunne klare dig under lidt mere krævende vejr- og vindforhold. Vi mødes et eller andet sted kl anden og fjerde mandag i maj og juni. første gang mandag d. 10. maj. Mødested er mailet ud et par dage før, alt efter vind og vejrforhold. Turleder Per Lange og Morten Møberg. Tilmeld dig denne mailingliste på GRUNDKURSUS HAVKAJAK fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Der afholdes grundkursus i havkajak i maj måned. Derfor vil alle klubhavkajakker være reserveret hertil på følgende dage. Søndag d. 2. maj kl Torsdag, d. 6. maj kl Tirsdag, d. 11. maj kl Lørdag, d. 22. maj kl Onsdag, d. 26. maj kl Kursusansvarlig Tage Frank Jensen. EFTERÅRSTUR HAVKAJAK fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Sidste år måtte vi aflyse Kattegat rundt turen pga. for dårligt vejr. Det blæste en pelikan, men i stedet havde vi en super tur ved Als. I år har vi rykket turen en måned frem til første weekend i september fredag d. 3. til søndag 5. september. Tanken er fortsat at vi starter i Bogense og ror via Æbelø til Endelave og slutter i Snaptun ved mundingen af Horsens Fjord. Du skal minimum have et EPP3 hav niveau, samt roet under krævende vind- og vejrforhold. Turen kan naturligvis igen blive aflyst eller ændret pga. vejret. Turledere Mikael Betzer og Bent K. Thomsen. 8

9 DYGTIGGØR DIG OG FÅ MEGET MERE UD AF DIN SPORT fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen I stort set alle livets forhold gælder det, at jo dygtigere du er til de ting, du laver, des større glæde får du ved dem. Sådan er det også i udpræget grad med havkajakroning. En havkajak er et meget sødygtigt fartøj, som kan klare meget store bølger, men det kræver rotekniske kompetencer hos den, der ror kajakken. Som mangeårig havkajakinstruktør både i klubben og hos Trekantens Kajakskole, har jeg oplevet den store glæde at se, hvordan mennesker vokser, når de får ny viden, og opdager at man kan nå meget længere, og udfordre sig selv både mht. fysisk og psykisk kunnen i kajakken. Læs i dette blad Henrik Gedde Moos gribende beretning om oplevelserne med lørdagsroning for havkajak, hvor flere i gennem årene er blevet temmelig udfordret, og derved lært meget nyt. Læs evt. også Nina Seestofts artikel om EPP3 træning i Norge på under menupunkt Aktuelt. Kom ud af starthullerne og få dygtiggjort dig. Her i området er der flere, der udbyder gode og kvalificerende kurser. Se mere på dk, www. trekantenskajakskole.dk. Du kan også deltage i EEP2 og EPP3 kurser i Kolding Kajak Klub, men skynd dig med tilmeldingen. AD HOC HAVKAJAKTRÆNING fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen Ad hoc havkajaktræning. Ud over de faste aktivitetspunkter annonceret ovenfor, vil vi som noget nyt i år forsøge at lave nogle flere impulsive indslag, når vejr og vind tillader bestemte øvelser. Eksempler kunne være: Natroning Bølgetræning på Vesterhavet Tidevandstræning og sælsafari i Vadehavet Surf Rultræning i strøm og bølger Københavns Havnefront BYTTE- BØRSEN Agtrupvej 97 Kolding Klippe roning i DK f.eks. Stevns Klint med østenvind. Primitive overnatningsture til eventyrlige øer. Fælles for alle vil være, at de vil blive annonceret af Havkajakudvalget med kort varsel ca. to dage før, når vi har en sikker vejr- og vindprognose, så vi får de forhold, vi ønsker os til aktiviteten. Ønsker du at få del i disse aktivitetstilbud, bedes du sende din mail adr. og mobil nr. til Du behøver ikke at have bestået EPP3, men skal have et færdighedsniveau svarende til EPP3. 9

10 FORÆLDRERONING MED BØRNEPASNING af Bente Renner Er du del af en småbørnsfamilie og synes du får roet alt for lidt så er forældreroning muligvis noget for dig. Konceptet er at børnene passes, leger og spiser i klubben under roturen. Vi forældre skiftes til at være i klubben sammen med børnene. Vi er pt. fem voksne og ni børn i alderen to til ni år. Vinteren igennem har vi roet forældreroning hver anden søndag formiddag. Det har været hyggeligt at mødes. Selvom roturene har været korte og kolde, så er det pragtfuldt at sidde i kajakken og nyde en tur op ad åen i vinterlandskabet. Børnene har hygget sig i klubben med bagning, perler og en enkelt skattejagt. Om eftermiddagen har vi ofte taget i svømmehallen med alle børnene. Efter standerhejsning går vi igen over til den ugentlige rotur, der vil ligge på en hverdagseftermiddag efter arbejde. Ugedagen er endnu ikke fastlagt, da der skal tages højde for mange andre gøremål i familierne. Nogle af børnene er nu ved at være så store og interesseret i kajakkerne, at vi evt. vil kunne ro nogle små ture med dem i børnekajakkerne. Desuden glæder vi os til at se, hvor meget vi i den kommende sæson kan have børnene med i de nye kajakker med plads til tre personer. Det kunne være hyggeligt at være nogle flere forældreroere!! Hvis du er interesseret i at deltage, så ring til mig på telefon eller mobil eller send en mail til SIKKERHEDSREGLER FOR SOMMERRONING Alle medlemmer skal være i besiddelse af egen svømmevest samt roovertræk, der begge altid skal medbringes i kajakken uanset vejrforhold. Desuden skal der altid være et fastgjort øsekar i kajakken. Frigivne medlemmer må ro frit på fjorden inden for linien Skærbæk/Løverodde. Uden for denne linie skal man både være iført svømmevest og ro i en kajak, der kan entres, såfremt man ror mere end 200 m fra land. Man bør desuden tage hensyn til lystfisk-erne ved at ro bagom eller langt uden om. Ikke frigivne roere har pligt til altid at bære svømmevest, og må kun ro på fjorden i følgeskab med en frigivet og erfaren roer (min km + min. et års medlemskab). En roer der kan entre kajakken ved hjælp af en makker og opfylder regler for frigivelse undtaget entringsprøven har adgang til samme farvand som en frigivet roer såfremt mindst to roere følges ad, bærer redningsvest og holder sig højst 100 meter fra land. Børn under 14 år må kun ro i følgeskab med en voksen, og kun iført svømmevest. Et barn under 14 år kan frigives til at ro i følgeskab med ethvert medlem af Kolding Kajakklub, der er fyldt 18 år, hvis barnet har roet 10 km på åen og kan svømme 350 m. Indtil da må barnet kun ro i følgeskab af en instruktør eller et godkendt, frigivet og voksent medlem, som har roet mindst 1000 km. I alle tilfælde er det den voksne, der ledsager barnet, som har ansvaret for barnets sikkerhed. Der må roes på åen op til motorvejsbroen, og klubben har derudover tre gange om året tilladelse til at ro til Ejstrup og op i Donssøerne. Datoerne fastsættes af Turudvalget. Det er også en god ide at medbringe ekstra tøj m.m., så man er i stand til at klare sig selv uanset vejr og vind. 10

11 ÅRETS TURE FRA TURUDVALGET fra Turudvalget af Klaus Friis Igen i år har vi i turudvalget fået lavet en fin buket af spændende ture, her får i som sædvanlig en lille oversigt over dem. Turudvalget er: Klaus Friis = KF Torben Rask Petersen = TRP Per Dige = PD Bent K Thomsen = BKT 17. april: Rodag til Ejstrup Vi laver en blød start på sæsonen med en åben rodag til Ejstrup. Her er der ingen turleder men det er en af de tre dag pr. År hvor i må ro hele turen til Ejstrup. Kontakt KF maj: Kristihimmelfartstur En fleredagstur til Sverige, hvor man roer med oppakning og overnatter et nyt sted hver aften. Kontakt BKT maj: Alsundturen Vi tager et smut sydover til det smukke Alssund, overnatning ved Sønderborg kajakklub. Kontakt TRP juni: Odense Å Odense Åturen en klakssiker så vi kun en gang har dristet os til at stryge af programmet (Uha uha) ro en dejlig tur på den smukke og rustikke Odense Å. Perfekt begyndertur. Kontakt KF juni: Skibelund Skibelundturen en weekend ved og på Lillebælt vi roer fra klubben og overnatter i shelters ved Skibelund. Kontakt PD juli: Sommertur til Tyskland Vi besøger endnu engang det smukke sø og kanalområde i Mecklenburg vorpommeren. Få ledige pladser tilbage pris ca kr. Kontakt KF juli-1. aug: Skjern Å Skjern å turen en weekendtur i det smukke gensnoede vestjyske vandløb. Kontakt TRP august: Primtur Årets klassiker primturen weekendturen som alle bør prøve ar deltage i mindst en gang. Tre distancer 20 km 36 km og 46 km gør det muligt for alle at være med. Kontakt TRP august: Donsturen I denne weekend må de som vil ro op til de smukke Donssøer via Harteværket. Der er ingen turleder på turen. Kontakt KF september: Efterårstur Hav Vi ved endnu ikke hvor turen går hen, men hyggelig bliver den bestemt. Kontakt BKT september: Vidåturen Vidåturen turudvalgets helt private sønderjyde tager os igen i år med på tur til Vidåen, igen i år vil vi jage den sorte sol. Altid en hyggelig tur. Kontakt PD oktober: Fænøturen Vi roer rundt om øen fra Middelfart og går derefter en guidet tur på øen. Kontakt KF december: Nytårsturen 12 hårde strøm og sving fyldte km til den varme kakao i Ejstrup. Herefter driver vi de 12 km hjem i medstrøm. Kontakt KF Vi håber at se en masse til jer på årets ture. 11

12 ODENSE Å TUREN D. 6. JUNI fra Turudvalget af Klaus Friis Vi skal da også i år ro en dejlig klassiker, nemlig turen fra Bellingebro gennem Odense centrum og ud til kajakklubben ved fjordens munding, ialt 24 letroede kilometer. Turen er den perfekte tur for dig som vil prøve kræfter med en klubtur for første gang, eller for dig som vil ha en hyggelig dag i godt selskab. Vi mødes i klubben kl til morgenmad og afgår mod Bellingebro ca. En time senere. Turen er ganske rustik med en å som snoer sig gennem skoven hvor træerne står og dypper sine grene i vandet. Vi passere Dalum papirfabrik hvor vi får en overbæring, vi roer lige ind gennem Odense zoo hvor vi lige hilser på giraffen og et par af de andre dyr. Vi spiser frokost ved Munkemose midt i centrum, hvor det er muligt at købe is, pølser og kaffe. Videre forbi den gamle bydel hvor bla. H.C. Andersens hus ligger og ud til Ejby mølle hvor vi har endnu en overbæring. Herfra går det med raske pagajtag ud til fjordens munding, hvor vi samler tropperne og drager hjemad. Prisen for denne herlige oplevelse er den latterligt lave 75 kr. pr. person incl. morgenmad og transport. Tilmelding på opslag i klubben i god tid før turen. Mere info kan fåes af Klaus på tlf Vi ses til en hyggelig dag. 12

13 SOMMERTUREN JUNI fra Turudvalget af Klaus Friis I år tager vi endnu engang ned og besøger vore Tyske naboer. Vi skal atter besøge den Mecklenburgische seenplatte, dog en anelse nordligere end sidst. Området er i år valgt for det første fordi at det er letroet, men også fordi at det er et smukt område, med en natur som måske godt kunne ligne området omkring Silkeborgsøerne, blot større. Turen er for alle både ungdoms og seniorroere, blot skal i være frigivne roere. Der er mange muligheder for at ro spændende ture på de smukke søer og kanaler. problemer med sure Hollændere. Prisen for turen er som sædvanlig alt for billig, men det giver jo så alle mulighed for at kunne komme med på turen. Ca kr. vil turen koste, det er inklusiv ophold i egne telte, transport, morgenmad og frokost på turen til Tyskland, aftensmad på hele turen, samt frokost på hjemturen. Vi opererer med et deltagerantal på max 25. Det svarer til hvad vi kan være i to minibusser med to kajaktrailere. Såfremt 25 deltagere nåes skal man skrive sig på alligevel, så vil vi arrangere en ekstra bus/personbil med den sidste klubtrailer. Jeg har et par links som i kan kigge på: Mirow kanustation: Turistforeningens side: de. National parkens hjemmeside er: Tilmelding til turen skal ske på opslaget i klubben eller til mig pr mail: senest den 1. juni. Det af hensyn til booking af busser og campingplads. Har du spørgsmål ang. turen ring da gerne på tlf Vi ses til en dejlig sommer på vandet. Området er rigt på vandnære hyggelige cafèer, dem har vi jo tidligere oplevet som et billigt og godt alternativ til madpakken. Kanustation Mirow er en spændende og og smukt beliggende plads midt i skoven og ned til søens bred. Man slår lejr under trækronerne, det giver jo både læ og skygge. Pladsen er vandt til at håndterer store grupper, så vi burde ikke få 13

14 AKTIVITETSKALENDER April 2010 T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag Standerhejsning s. 7 Ejstrupturen s. 11 Bededag Maj 2010 L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M Paradisløb 18 Onsdagsroning s. 8 Mandagsroning s.8 or. Kr. himmelfart Sverigestur s.11 Maribo regatta or. Tur til hav s.7 Alssundturen s pinsedag + mr. or. Tur til hav DBC Odense ur. = Ungdomsroning fs. = Fællesspisning tr. = Tirsdagsroning Juni 2010 T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O or. Odense Å s.12 EPP2 s. 7 or. Bagsværd regatta mr. or. DBC Vejle EPP2 or. Skibelundtur s. 11 mr. or. or. = Onsdagsroning hr. = Handicaproning fr. = Forældreroning mr. = Mandagsroning Juli 2010 T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L Sommerferietur s. 13 Skjern Å s

15 EN LAAAAANG VINTER PÅ ÅEN af Lone Enggaard Engang for meget længe siden, faktisk var det sidste år, roede jeg en tur til Løger. Det var sidst på eftermiddagen, da jeg var på vej hjem og lige så snart solen forsvandt bag bakkerne, begyndte isen at lægge sig på fjorden. Kort efter tre stene mødte jeg Tim og Julie og vi fulgtes hjem. Tim sagde, det nok var sidste tur på fjorden for i år og sikkert i meget lang tid. Spåmand eller erfaring, han fik under alle omstændigheder ret. Der var fx dagen, hvor jeg måtte ro mellem isflagerne, da jeg kom ud til den nye bro ved Marina syd og dagen hvor jeg kom i klubben for at ro og åen var frosset til Jeg har roet med risiko for at gå ned pga. overisning og jeg har roet med adskillige istapper hængende fra kasketten. I løbet af vinteren er jeg også blevet kajakejer et par gange noget til i år. Jeg håber den dukker op igen. Da jeg oftest ror selv, er det også rigtig hyggeligt at møde en anden vinterroer, man kan følges lidt med. Jeg har fanget dåser med Poul Erik, bobslæder med Ken, og en dag var der en tjørnebusk der fangede Katrine. Jeg har hilst på kaproerne, En tilfrosset fjord betyder at hvis man skal ro, så skal man ro på åen. Det har jeg så gjort. Jeg har faktisk roet ret mange kilometer på åen i år. Rigtig mange vil nok sige alt for mange kilometer på åen. Nogle vil nok undre sig over at jeg gider. Hvorfor ligge og piske frem og tilbage på Kolding å. Det bliver vel lidt små kedeligt i længden Men nej, hvis man keder sig kan man fx undersøge, hvor mange strømhvirvler der findes Hvor lang tid tager det at ro op til Sorte og tilbage igen, i dag. Kan jeg gøre det hurtigere end sidst? Hvor mange gange på samme dag kan jeg holde ud at se Sorte? Kan jeg overhovedet komme under Sorte? Er det hurtigst at ro til Sorte og Åens udløb to gange eller ro til Svinget? Det har været et usædvanligt år at være vinterroer i. Det har også betydet mange oplevelser på åen. og min nye Escape er nu helt fortrolig med Kolding å. Fuglelivet har været helt forrygende. Mere end en gang har jeg set en Skarv fortære en nyfanget fisk. Jeg har kigget på rørhøner, taffelænder, fiskehejre og der har været rigtig mange, efter forespørgsel hos Peder Kristian, lille lappedykker. Jeg har også roet under en musvåge tror vi nok, Okker og mig - det var i hvert fald ingen ørn, hvilket jeg har hørt rygter om andre vinterroer, der har set. Men min trofaste følgesvend fra de to foregående vintre Isfuglen har jeg desværre ikke set når de kom strygende imod mig og jeg har fulgt med i hvor dygtige Jytte og Helle er blevet til at ro synkront. Hvorfor så bruge så meget krudt på at ro op og ned af åen? For mig er det helt indlysende. Når jeg nu er vild med at få sved på panden og synes at kajakroning er en fantastisk træningsform, så er turene på åen langt at fortrække frem for at sidde og rykke i en stang og se på åen der strømmer fordi Ikke én tur er ens og så får man frisk luft samtidig. Fryser man, så giv den gas, så får man varmen igen Ideen er hermed givet videre. Det kan anbefales prøv det 15

16 LØRDAGSRONING HAVKAJAK ER OGSÅ FOR FØRSTE ÅRS ROERE af Henrik Gedde Moos Nu hvor vinteren snart er bag os vil jeg dele mine erfaringer fra vinterens lørdagsroninger. Jeg sad for første gang i en havkajak ved klubbens adagangskursus sidste forår. Henover sommeren tog jeg så et EPP2 kursus, men ellers blev det kun til nogle ture på Åen. Da standeren blev strøget, synes jeg der var rigtig lang tid til foråret, for jeg er faktisk blevet rigtig glad for at ro havkajak. Derfor checkede jeg frisk og frejdig ind i klubben, til den første vinterlørdagsroning d. 31. oktober kl præcis. Jeg må indrømme, at jeg nok ikke havde læst, at der med småt i artiklen stod noget om at lørdagsroning er for dem, der gerne vil udfordre sig selv. Men det havde nok heller ikke afholdt mig, da jeg generelt holder meget af at udfordre mig selv. Over morgenkaffen i klubben lød det nogenlunde sådan: Jeg har roet i 10 år...jeg har lige rundet 5000 km...jeg har taget instruktørcertifikat i år etc. Jeg har altid lært, at hvis alt andet glipper, så sig sandheden. Så da turen kom til mig sagde jeg. Jeg har roet ca. 85 km de sidste 6 måneder, men jeg er ikke en pivskid. Første tur: 31. oktober. Store bølger for første gang Dagens program var turen rundt om Helnæs på ca. 23 km, så det var jo ikke mere end ca. dobbelt så langt, som noget jeg tidligere havde prøvet. Det skulle jo nok gå. De første 10 km var så i 8 m/s modvind. Så armene var mildt sagt tynde da vi holdt frokost næsten nede ved sydsiden. Efter frokost kom vi så helt ned syd for Helnæs, hvor der var fuldt vindgreb og bølger på over en meter. Det var god og realistisk træning i sig selv, men alt forløb ganske roligt. Godt nok var der et par stykker, der måtte i vandet, men der var ro blandt de erfarne, og så kunne jeg jo også tage det roligt. En mistede pusten en smule efter et par ture i vandet, men han blev så taget med på slæb, til vi rundede den næste pynt og kunne komme i land. Tørt tøj, kiks og en kop kaffe senere var alle glade igen. En fantastisk dag for mig. At opleve hvor sødygtig kajakken er i frisk vejr. At blive taget med ud på langt dybere vand end forventet. Jeg følte mig 100% tryg fra først til sidst i selskab med de erfarne gutter og gutterinder, selvom bølgerne virkede noget store, når man bogstavelig talt sidder med en vis del i vandskorpen. Turen sad i kroppen i dagevis som en rigtig god oplevelse. Nok også fordi jeg opdagede eksistensen af op imod 50 muskler, der absolut ikke er i daglig brug på kontoret foran computeren. Anden tur 2. januar. En eventyr tur i snevejr En smuk tur rundt om Fænø i stille vejr og sne. Det flade vand og sneen der dalede gjorde det helt eventyr agtigt. Denne tur var kun på ca. 12 km, så det var en let tur, men også med udfordringer i form af kulden, Fænø rundt i snevejr Charlotte, Erik og Jens får noget varmt indenbords det er bidende koldt. Foto Bent K. Thomsen som bed lidt i fingrene, når varmen kom tilbage efter at de havde været lidt kolde. De seje (med tørdragter) sluttede så lige turen af med rulleøvelser for lige at mærke hvordan det kolde vand føltes. Da jeg kun har våddragt og ikke har lært at rulle valgte jeg at springe denne del over. Tredje tur 6. Marts. En alternativ tilgang til vinterbadning I skrivende stund (7. marts) sidder jeg i foran brændeovnen med ømme muskler efter en fantastisk tur til Æbelø i går. Det vil sige, at Æbelø forblev det forjættede land for denne gang. Turen startede i knagende frost fra Bogense, hvor vi lige skulle finde et isfrit sted at komme i vandet. Som på den første tur var der ca. 8 m/s. modvind, men denne gang med fuldt vindgreb og krap sø. Flokken tæller denne gang kun seks mand, men vi er alle gengangere fra tidligere ture. Afsted det går med grønt vand på fordækket og faste tag for at komme fremad. Jeg kan godt følge med og lærer hurtigt, at der er en grund til at også ællinger svømmer lige efter hinanden. Jo tættere jeg kan holde mig til roeren foran, jo mere hjælper slipstrømmen. Og med søen lige imod tager jeg med kyshånd imod alt, hvad jeg kan få. Efter små to timer synes jeg, der bliver lidt vanskeligere at følge i strømmen på ham foran og tænker på, hvorfor han begynder at sejle lidt på kryds og tværs. Kort efter lægger han ind til makkeren, vi andre går i flåde, og det viser sig at han må erkende, at han har mistet pusten. Efter et par forsøg på at komme igang igen erkender vi, at makkeren er gået en smule sukkerkold. Selv der midt på det åbne 16

17 vand er der naturligvis rigeligt med opmærksomhed plus diverse chokolade og energi-gel produkter. Det viser sig dog at selv med bugserline, har han brug for en længere pause og noget frokost. Det bliver således ikke til frokost på Æbeløs sydside i læ og solskin i denne omgang, men en af de flade holme i iskold blæst. Turlederen Bent tryller dog en stor gul pose frem fra gemmerne og vupti er vi alle seks i læ. Kaffe og madpakker kommer frem og stemningen er fantastisk. Det kan godt være at den slags frokoster hverken kulinarisk eller komfortmæssigt opnår Michelinstjerner. Men oplevelsen brænder sig fast, som en af de mest markante nogensinde. En helt særlig oplevelse, som kun kommer, når man gør sig fortjent til dem ved at ase og mase op mod vinden mod fælles må i timevis. endnu ikke på rygraden. Det kolde vand rammer helt uvirkeligt. I et splitsekund tror jeg stadig, jeg kan komme op og får faktisk hovedet over vand igen, men så tager roen og fornuften fat og jeg ved, at jeg må ud af kajakken. Pudsigt nok føles vandet faktisk ikke koldt, selvom det kun er lige over fysepunktet. Min ene støvle ryger af og så mærker jeg, hvor hurtigt foden bliver følelsesløs. Kulden er ikke til at spøge med. Jeg får efter nogle svømmetag fat i kajakken, der driver hurtigt i blæsten. Hænger der og puster lidt og så er Bent fremme. Jeg er helt tryg, men opmærksom på at jeg skal op af vandet hurtigt. Heldigvis er der kun 30 meter til kysten så jeg svømmer med kajakken de ca ti meter til jeg kan bunde og går derefter ind på stranden. Bent og Oluf er straks med inde på stranden og giver læ for blæsten. Jeg får mit eget tørre tøj frem og låner et par ekstra uldtrøjer. Efter ret kort tid er jeg faktisk klar til at stikke til søs igen. Og bortset fra lidt kolde fingre den første halve time er alt fint og vi kommer til Bogense i god behold. forhold, der også giver stof til eftertanke. Havde jeg været alene og/ eller mere en 30 meter fra kysten kunne det potentielt have været en kritisk situation. Det kolde vand sætter helt andre betingelser for egenredning end dem, man kender fra Vamdrup svømmehal eller Kolding Fjord på en sommerdag. Selvom det ikke var planlagt, ville jeg ikke være oplevelsen foruden. Opbakningen fra de andre på turen flyttede en potentielt kritisk situation til en lærerig oplevelse. Mere kan man ikke ønske sig. Det har været en fantastisk vinter for en nybegynder. De garvede roere har givet mig muligheden for at prøve mig selv af under forhold, som det ville være uforsvarligt at give sig i kast med alene eller som to nyligt frigivne roere. Stor tak til turledere og de andre deltagere på turene. Jeg er sikker på, der kommer mange flere. Jeg kan kun anbefale alle, der har mod på det at tage springet ind i de garvedes rækker og melde sig til turene. Oluf og Henrik nyder frokosten i vindsækken på en forblæst holme på vej til Æbelø. Foto Bent K. Thomsen Endnu en fantastisk oplevelse og en god øvelse under meget realistisk Efter frokosten går det så hjemad mod Bogense. Armene er ved at være tunge, men vi har vinden i ryggen og solen i ansigtet og det går rask fremad. Lidt for rask måske. Jeg er sakket lidt bagud og giver den lidt gas for at komme op til de andre. Uden varsel rammes jeg af en lille krap sø fra siden i et måske lidt ukoncentreret øjeblik og idet jeg krænger 70 grader, kan jeg ikke lige komme i tanke om, hvilket støttetag der er mest velegnet. Efter nu ca. 185 km roerfaring sidder det Kajakker hvide af sne. foto Bent K. Thomsen 17

18 STEMNINGS BILLEDER FRA HAVNERÆS D. 7 FEBRUAR af Helle B Mortensen Silkeborg Kajak Klub arrangerede søndag d. 7. februar havneræs. Kolding Kajak Klub var repræsenteret af fire ungdomsroer og en mix K2. Der blev kæmpet i de forskellige både med at komme hurtigt frem og med at styre uden om isflagerne. Næsten alle kom godt igennem, dog måtte Christian udgå med et ror der havde sat sig fast. Katrine gav konkurrenterne baghjul i starten, Mads og Jens kæmpede alt hvad de kunne. Undertegnede overhalede en K2, som indeholdt to tyskere med norderoupas største overarme, jeg fik god hjælp af min makker Lutz. Bagefter var der dejlig suppe i klubhuset. Jeg håber at se mange deltager ved de kommende forårs løb. Den 2. maj er der Paradis løb på Silkeborgsøerne det kan stærkt anbefales. 18

19 TØSERUL af Lone Enggaard For mit vedkommende starter historien egentlig i uge 28, da vi var på sommertur. Her forelskede jeg mig i en smuk, slank, orange grønlænderkajak, som jeg naturligvis var nødt til at have med hjem. Her fornemmede jeg en del skepsis En inkarneret turroer overgår til havkajak, eller Hvad var nu det Og så endda én UDEN ROR og SKEG Som sædvanlig med mig, starter jeg bagvendt. Så inden jeg overhovedet havde fået tilpasset kajakken, eller fået købt en pagaj der passer til den type kajakker, endsige havde roet ret mange kilometer i den, faldt jeg over et opslag i klubben. TØSERUL stod der. Jane foreslog, at vi skulle lave en rulleaften kun for tøser. Nu havde Per (formand Lange) forsøgt at få en rulleaftale med mig hele sensommeren og jeg var ikke kommet i gang Så NU var chancen der Godt nok havde jeg ingen anelse om hvem Jane var og jeg havde måske sammenlagt roet 15 km i kajakken, og havde absolut ingen anelse om, hvordan man bruger en havkajak pagaj, meeeen det finder jeg vel ud af. Så jeg skyndte mig at melde mig til. ankomsten skulle kajakkerne ned af traileren. Ind til døren til svømmehallen. Så skulle vi have fat i nogle af klubbens mandlige medlemmer, der var inde i hallen. Døren kom op og ind med kajakkerne. De skulle vaskes, vi skulle klædes om og puha endelig kunne træningen begynde. Spændende om oplevelsen var al besværet værd. Og det var det Det var helt vildt spændende og lærerigt. Vi startede med nogle forskellige øvelser. Fx to mand op og sidde på kajakken og se om vi kunne vælte hinanden af. Eller hvor længe kan du sidde under din kajak, mens du holder vejret. Kan du svømme ind under kajakken og stikke hovedet op i mandehullet så du kan trække vejret? Sjovt og lidt grænseoverskridende i begyndelsen. Så begyndte vi på selve rulletræningen. Jane er fantastisk dygtig til at lære fra sig. Allerede den første aften begyndte jeg at forstå hvad det handlede om. Men lige som det hele gik allerbedst, trådte tre mænd ind i svømmehallen Shit er det allerede slut. Men vi skal lige Kan I ikke bare klæde om og så komme herind? Så går vi ud og klæder om, mens i svømmer De så noget skeptiske på os og erklærede at de altså var rigtig mange, de kom løbende i den tid de havde hallen og i øvrigt og det var nok det største problem (for dem eller for os, blev vi aldrig helt klar over) så badede de nøgne Så ud med os og forbavselsen var stor for de mænd, der løbende ankom til et omklædningsrum fyldt med nøgne KVINDER Både kajakkerne og vi kom hjem i god behold. Fjorten dage efter gentog vi turen, med lige så stor succes og de nøgenbadende mænd blev ikke helt så overraskede denne gang. Jeg fik næsten lært at rulle og næste gang Jane forhåbentlig får samme gode idé, så er jeg med En våd, kold og mørk novemberaften mødtes jeg med en fem-seks andre kvinder i klubben. Spændt og nok også med lidt hjertebanken. Kunne jeg nu finde ud af det. Kajakkerne blev smidt på tag og trailer og af sted det gik mod Ålykkeskolens svømmehal. Ved Hermed tusind tak for to hyggelige og lærerige aftener til Jane og mine medkursister. Og en opfordring til gentagelse af succesen, medmindre Kolding Kommune nu får sat en effektiv stopper for den slags fornøjelser 19

20 LANGTURSPAGAJSVINGER Januar 2010 Statistikken er kun udarbejdet for de roer der er oprette i kilometer pc en, d.v.s. aktive roer siden oktober Men det betyder ikke at dem der ikke er nævnet, at deres kilometer er glemt og hvis de skulle blive aktive igen kommer de selvfølgelig med på statistikken. Der er tale om langturs kilometer hvis turen er 40 km og derover for kvinder og 50 km og derover for mænd. For at de kommer med på statistikken skal de i kilometer pc en også være markeret som langtur. Hvis statistikken ikke stemmer for dig, så tag fat i Lene Dueholm så vi kan få rettet op. Dansk Kano og Kajak forbund uddeler langtursnåle som belønning for gode præstationer og de skal tjene til opmuntring og fremme af kano og kajakidrætten. Der findes fire nåle og de uddeles efter følgende regler: Kvinder Mænd Regler Sølvpagaj 400 langturs km 500 langturs km Alle kilometer skal roes inden for et kalender år Guldpagaj 1200 langturs km 1500 langtus km Sølvpagaj med egeløv 3200 langturs km 4000 langturs km Guldpagaj med egeløv 6400 langturs km 8000 langturs km Man skal have erhvervet en sølvpagaj. Kilometerne tælles sammen over flere sæsoner. For roer med sølvpagaj (tallene til højre for årstal angiver overskydende kilometer) Navn Sølvpagaj Guldpagaj Sølv med egeløv Guld med egeløv Poul Erik Jensen Marianne Maass Tonny Benkjer Peter Martin Jensen Mikael Betzer Per Arpe-Sørensen Tim F Christensen Tom Jensen Klaus Friis Bent Ludvig Martin Feike Jane B Lauridsen Ane Andersen Per Dige Peter Hansen Viggo Rasmussen Alice Vestergaard Kurt Møller Allan D Christensen Peder Kr Pedersen Poul Erik Brønd Lars Okkerstrøm Torben Rask Arne Schjøtt Anni Grøndal Lone Enggaard Elin Markert

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011

Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 Kajak tidende Blad nr. 138 30. Årgang Nr. 3 Juli 2011 K o l d i n g K a j a k K l u b HAvkajaktur for begyndere s. 8 Husk Girokort bag i bladet Sommerfest s. 7 Der ryddes op i åen. indhold Blad nr. 138

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009. RECEPTION s. 6 HUSK GIROKORT BAG I BLADET. PRIMTUREN s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009. RECEPTION s. 6 HUSK GIROKORT BAG I BLADET. PRIMTUREN s. KAJAK IDENDE Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009 KDING KAJAKKUB RECEPIN s. 6 HUK GIRKR BAG I BADE PRIUREN s. 11 Rokursus første langtur. INDHD Blad nr. 130 28. Årgang Nr. 3 Juli 2009 Verden i følge

Læs mere

Enmands tur - side 7. Grøn klub - side 9. Nyt fra ungdom - side 12-13. Mandags sjov og leg i kajak - side 14. Kolding Kajak Klub

Enmands tur - side 7. Grøn klub - side 9. Nyt fra ungdom - side 12-13. Mandags sjov og leg i kajak - side 14. Kolding Kajak Klub Enmands tur - side 7 Grøn klub - side 9 Nyt fra ungdom - side 12-13 Mandags sjov og leg i kajak - side 14 Kolding Kajak Klub INDHOLD Blad nr. 154 34. Årgang Nr. 3 Juli 2015 Leder - fra redaktionen.......................................

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s.

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009. FASTELAVN s. 12. ORDINÆR GENERALFORSAMLING s. KAJAK IDENDE Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 KDING KAJAKKUB AEAVN s. 12 RDINÆR GENERARAING s. 4 HUK GIRKR Pause ved Bøjden ærgehavn. INDHD Blad nr. 128 28. Årgang Nr. 1 Januar 2009 Verden i følge

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014. STANDERHEJSNING s. 6. HVOR SKAL VI HEN I 2014? s. 10 KAJAK IDENDE Blad nr. 149 33. Årgang Nr. 2 April 2014 KDING KAJAKKUB ANDERHEJNING s. 6 HVR KA VI HEN I 2014? s. 10 UNGDRERE I EIEKAE s. 14 Pause på vinter turen i havkajak. INDHD Blad nr. 149 33. Årgang

Læs mere

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7

KAJAK TIDENDE KOLDING KAJAKKLUB. Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013. SOMMERFEST s. 8. SOMMERTUR FOR HAVKAJAK s. 7 KAJAK IDENDE Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013 KDING KAJAKKUB ERE s. ERUR R HAVKAJAK s. 7 in rejsegilde krans lavet af klubmedlemmer. INDHD Blad nr. 146 32. Årgang Nr. 3 Juli 2013 Verden i følge

Læs mere

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013

LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 LIMNYT Nr. 6 Juni 2013 Nr. 6 Juni 2013 I dette nummer: Årsmøde og møde i havkajakudvalget Beretning fra kajaktur til Sverige Forårsstævnerne eliteroerne Artikel om konkurrenceholdet Hokus pokus Thim sa

Læs mere

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012

LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 LIMNYT Nr. 2 - Juni 2012 I dette nummer: Fotokonkurrencen Portræt af Mai en begynder fra hold 1 Hvor går roturen hen? En beskrivelse af vores rovand Miniguide til klubbens turbåde Stævneresultater fra

Læs mere

LIMNYT Nr. 7 September 2013

LIMNYT Nr. 7 September 2013 LIMNYT Nr. 7 September 2013 Nr. 7 September 2013 I dette nummer: Hvad er det for en klub vi ønsker os? Roregler om vinteren Nyt fra havkajakudvalget Beretning fra en begynder Elitestævner: EM maraton,

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Karate-Lotte. Vinterroning HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Karate-Lotte. Vinterroning HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK KAJAKPOSTEN OKTOBER OKTOBER 03 HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK - At der er fælles træning for de, som gerne vil ro struktureret, hver søndag klokken 10.00, hvor vi mødes ved klubben. - At der er gratis svømning

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg.

Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. Nr. 1 MARTS 2015 28. årg. HOVEDSPONSOR: SPONSOR: A N N O N C E Alle CMS medlemmer får nu 10 % rabat på muskel og skadebehandling hos Soleus Sportsmassage Vi tilbyder: LaserTerapi Har du smerter eller skader

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage...

PADLEN. 480 - oktober 2009. Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 480 - oktober 2009 Stormøde Vinterræs på Amager Banko Julefrokost Tur til Gudenå Vinteraktiviteter i LK De gode gamle dage... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

N R. 3 S E P T E M B E R 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 3 S E P T E M B E R 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 3 S E P T E M B E R 2 0 0 2. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. En østeuropæisk ud af kroppen oplevelse... Den 13. og 14. juni var Maribo en by i Rusland Afløserne er klar

Læs mere

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 499 - juli/august 2011 Lyngby sejr i Kajakmaraton+ Mølleåens Blå Bånd Lukkeloven Bagsværd Regatta 2011 Farvel til den Gyldne stemme Fra 0-55 på et år Amager Strandpark

Læs mere

RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk

RKNyt Juni 2009 # 3. I dette nummer kan du læse: Formandens Klumme. www.rungstedkajak.dk RKNyt Juni 2009 # 3 Formandens Klumme Hvor langt er vi kommet i planerne for byggeriet af klubhus, hvordan går det med finansieringen og hvornår går vi gang med selve byggeriet? Byggeplanerne er vidt fremskredne.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne

SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Medlemsblad for Marselisbor selisborg g Kajak Club Juni 2000 - Nr.. 2 SUPERstart på sæson år 2000 se midtersiderne Skt. Hans stor fest i clubben fredag den 23. juni. SE SIDE 5 Marselisborg Kajak Club stiftet

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 1, April 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Årets Idrætsleder 6 Årets Talent 6 Nyt fra bådpladsudvalget 8 Husk at betale dit kontigent

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen,

Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, Nr. 28 Oktober 2012 Infostrømmen fra Hellerup Roklub www.hellerup-roklub.dk Formanden har lovet at sige et par ord og gi en lille en til halsen, så der er al mulig god grund til at møde frem, når standeren

Læs mere