Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan"

Transkript

1 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

2 Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer Vokseninitieret aktivitet Børnekultur Rutiner Del 4. Evaluering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag: Fælles mål 2

3 Indledning Du sidder nu med Faaborg-Midtfyn Kommunes kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Denne kravspecifikation sætter rammerne for en helt ny måde at arbejde med den pædagogiske læreplan i Faaborg-Midtfyn Kommune. Intentionen bag kravspecifikationen er at forenkle det komplicerede. Kravspecifikationen er en skabelon for den pædagogiske læreplan. En skabelon, der både fastsætter nogle rammer for formen såvel som et niveau for indholdet i den pædagogiske læreplan. Kravspecifikationen fastsætter fælles læringsmål for dagtilbudsområdet i kommunen. Disse mål er fastsat af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Dette betyder, at de enkelte dagtilbud ikke længere skal fastsætte egne mål for de 6 læreplanstemaer. De anvendte mål er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne i dagtilbudsloven og tilhørende vejledning. Målene er lavet på baggrund af materiale som forskere og eksperter har udviklet i forbindelse med vejledninger til læreplansarbejdet, dermed afspejler målene aktuel viden og forskning på 0-6 års området For institutioner bestående af flere matrikler giver læreplansdokumentet mulighed for at vise det fælles værdigrundlag og de forskellige læringsmiljøer. Ifølge kravspecifikationen skal der laves beskrivelser og dokumentation af henholdsvis en vokseninitieret aktivitet, et eksempel på børnekultur og en rutine i hverdagen, fx spisning. I disse beskrivelser og dokumentationer skal der bl.a. redegøres for, hvordan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis. Undervisningsforløbet vil netop fokusere på denne nye måde at arbejde med den pædagogiske læreplan. Dette er en elektronisk udgave af kravspecifikationen, der er velegnet til at lægge på hjemmesiderne. Dokumentet indeholder farvede felter med overskrifter og informationer om dagtilbudsområdet. Under disse felter skal der beskrives, hvordan I udmønter tingene ud fra de angivne hjælpespørgsmål. 3

4 Del 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget er dagtilbudslovens Formålet med den pædagogiske læreplan "Et af de centrale formål for dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Som et værktøj hertil skal alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen udarbejdes i forhold til to aldersgrupper: 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart." Den pædagogiske læreplan danner grundlag for en pædagogisk praksis, der lever op til lovgivningens intentioner om: At bidrage til at styrke børnenes læring og udvikling generelt At bidrage til, at der sættes fokus på børn med særlige behov At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde At bidrage til en større synlighed og deraf følgende involvering og dialog med forældre, fagsekretariat og politikere At bidrage til at børnenes kompetencer ved skolestart styrkes Læreplanerne skal gennem refleksion, der bygger på dokumentation og evaluering, være et redskab til udvikling af praksis, samtidig med at den skal ses som en vej til beskrivelse af den pædagogiske praksis som dokumentation for forældre, fagsekretariat o.a. 4

5 Del 2. Generelle oplysninger Institutionens navn Lundsbjerg Børnehave Fakta om institutionen Institutionens adresse: Ådalen Ferritslev Børnehaven er selvejende og hører under dagtilbudet i FMK. Det er en børnehave med børn i alderen fra 2,11 år til skolestart (det år børnene fylder 6 år) Beliggenhed: Institutionen er beliggende i en mindre by med god infrastruktur til Odense, Nyborg, Svendborg og den fynske motorvej. Der er busforbindelser til Odense, Nyborg og Svendborg samt lokal bus, der hovedsagelig servicerer skolebørn til Ferritslev Friskole og Broskolens to afdelinger i Rolfsted og Årslev. I Ferritslev er der stisystem blandt det nyere villakvarter samt en skolesti mellem Ferritslev og Rolfsted. Fra institutionen er der gåafstand til Vindinge Å, Lodskov og Sønderskoven. Åbningstider og lukkedage: Mandag til torsdag fra kl til Fredag fra kl til Der er mulighed for at søge udvidet åbningstid mellem kl og 6.30 samt mellem kl /16.45 og kl Der er lukket Grundlovsdag og Juleaftensdag. Institutionens årsnorm det gennemsnitlige antal børn i institutionen i et budgetår: I budgetåret 2014 er årsnormen 52 børn Personalet: Personalegruppen består af 1 institutionsleder, 3 pædagoger, en pædagogstuderende i lønnet praktik og 2 pædagogmedhjælpere. Det faste personale har gennem en del år opbygget og udbygget erfaring og kompetencer. De tre pædagoger har ud over kompetencen som kontakt- og stuepædagog også kompetencer og uddannelse inden for sprog, motorik, inklusion og arbejdet med de kommende skolebørn. Hele personalegruppen har deltaget i Fri for Mobberi kurset og alle har det grundlæggende Førstehjælpskurset, der bliver fornyet hvert tredje år. 5

6 Fysiske rammer: Institutionen blev bygget i 1970 og er siden blevet udvidet to gange. Første gang i 1990, hvor der blev bygget et køkken og plads til en gruppe mere samt to hemse. I 2000 blev der bygget yderligere en fløj på med plads til en gruppe mere. Institutionen består i dag af tre stuer/grupper med tilhørende grupperum, flere mindre rum, en stor sal på 35 m 2. og to hemse. Legepladsen er stor og rummer mange motoriske udfordringer som f.eks. træer, skrænter og græsarealer. Derudover har vi en kolonihave, en moon-carbane, legeredskaber og en bålplads på legepladsen. Institutionens profil: Leg og natur venskaber der du r Venskaber og leg: Forskning viser, at børns leg og venskaber ikke kun værdsættes af børnene, men at det også giver dem socialiseringserfaringer, som ingen andre relationer kan byde på. Børns venskaber kendetegnes af emotionel nærhed, opmærksomhed på retfærdige løsninger ved konflikter, på gensidighed og på at dele med hinanden. Undersøgelser viser også, at børns vigtigste kilde til læring ikke er instruktioner i bogstavelære og talterapi, men derimod den eksperimenterende leg i eget tempo. Derfor har vi i Lundsbjerg Børnehave ekstra meget fokus på at børnene danner gode og positive relationer samt stærke venskaber. Det gør vi ved: Den anerkendende tilgang Nærværende voksne Sanglege Omgangstonen i huset Hjælpe børn i gang i forskellige legerelationer Spise ved mindre borde med skiftende bordfæller Rundkredsen, hvor alle børn bliver set og hørt Ved ture ud af huset er det ofte de voksne, der bestemmer, hvem der holder hvem i hånden og hvem der er først. Fri for Mobberi Kufferten: Til at danne de stærke børnefællesskaber bruger vi bl.a. materialet fra Fri for Mobberi, som består af en kuffert med pædagogiske redskaber som f.eks. samtaletavler, massage, rytmikprogrammer og bøger. Med kufferten følger også bamsefiguren Bamsevennen. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskaber og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. Hver stue har sin bamseven, som børnene bruger enten når de eller en af deres kammerater har brug for trøst. Vi vægter også børnenes leg meget højt. Både når børnene leger alene og når børnene leger sammen. Begge dele er vigtige elementer i barnets personlige og sociale udvikling. Det gør vi fordi børnene i legen : udvikler sig sprogligt i dialogen med de andre børn. er aktive i et fællesskab, hvor man kan øve sig i at indgå kompromiser. 6

7 udvikler gode relationer og dermed venskaber. udvikler kreativitet og fantasi. kan lære at tage medansvar for konfliktløsninger. de store kan agere rollemodeller for de mindste.. I alenelegen : (den selvvalgte) kan barnet få en stille stund i en hektisk hverdag i børnehaven. kan barnet selv tage et initiativ helt efter eget valg. lære barnet selvstændighed og tro på egne evner. kan barnet opleve, at være igangsætter. (hvis andre vil ind i legen) Natur Legepladsen i Lundsbjerg børnehave er en stor del af vores hverdag, da vi prioritere at være ude hver dag og nogle dage er vi ude hele dagen. Legepladsen har grønne græsarealer hvor vi kan lege sanglege og spille fodbold. Der er skrænter med træer, buske, blomster og bær. Vi har sansemotoriske legeredskaber og et dejligt skovareal hvor vi kan gå på opdagelse. På legepladsen har vi 2 læringsmiljøer. Natur og naturfænomener og motorik. Vores mål for læringsmiljøet natur og naturfænomener er: At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. At børnene lære naturen at kende med alle sanser, og oplever den som kilde til viden og rum for leg, oplevelser og udforskning. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og miljø. Jvf. FMK s læringsmål. Det gør vi ved at: Vi er ude hver dag. Vi oplever og snakker om årstidernes og vejrets skiften. Vi bruger skovområdet og skrænterne til leg og går på opdagelse efter smådyr, blomster og bær Når vejret tillader det spiser vi vores madpakker i skoven eller andet sted på legepladsen. Børnene er med til at anlægge køkkenhaven med bær, urter og blomster. Vi laver bål hvor vi tilbereder mad, te, varm kakao eller popcorn. Institutionens fokusområder: Motorik Både naturen og legeredskaberne på legepladsen, indbyder til at børnene kan bruge krop og sanser til forskellige motoriske udfordringer og dermed træning af grundbevægelserne, som er at krybe, kravle, rulle, løbe, hoppe, hinke, snurre rundt, klatre og balancere. Vores mål for læringsmiljøet krop og bevægelse er: At børnene oplever glæde ved og at eksperimentere med, at bruge kroppen. 7

8 At børnene udvikler fysisk sundhed og en aktiv livsstil. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske kulturelle og sociale omverden. Jvf: FMK s læringsmål: Vores motoriske læringsmiljø på legepladsen indbyder både til grovmotoriske og finmotoriske lege og udfordringer, det består af: Gynger Sansegynge Rutchebane og rutcherør Klatretræer Kolbøttestativ Hængekøje Ujævnt terræn Kælkebakke Balance gangbro Arealer hvor vi kan lege gemme- og fangelege, spille fodbold eller lege sanglege. Sandkasse med plørebord Vandpytter og pløre Jordbunker hvor vi kan grave med skovle Mælkekasser der bruges som klodser Sideløbende med at børnene træner motorikken kan de også øve færdigheder som at køre på cykler, løbehjul og mooncar. Hvis dit barn åler sig rundt i græs og mudder, balancere på alting, står på hovedet og klatre og gynger højt, så fortvivl ikke. Dit barn træner ikke bare muskler og motorik men også de områder i hjernen som han eller hun skal bruge, når der står læsning og skrivning på skoleskemaet. Citat: Ann-Elisabeth Knudsen. (Hjerneforsker, lektor i dansk og psykolog) Indendørs har vi gymnastiksalen som bruges hver dag til både strukturerede og ustrukturerede motoriske aktiviteter som leg, sangleg og tumlen. I gymnastiksalen har vi en motorikskinne hvor vi hænger en fendergynge, hængekøje, klatrestativ og klatrestige op i. Der en stor springmadresse, ribber, taktilsten, rullebræt, bolde i mange forskellige størrelser og forskellige andre redskaber. På stuerne laves der dagligt finmotoriske aktiviteter så som: Spille spil/puslespil Perleplader/kæder 8

9 Tegne/male/klippe/klistre/sy Konstruktionslege f.eks. lego, biler, dukker osv Moddellervok Tilberede frugt/maddag/bage boller Rundkreds med fagtesange Ipad/computer Sprog: Sprog dækker over flere punkter. Sprog kan udtrykkes nonverbalt, verbalt, skriftligt, eller via billeder, musik, tegn, osv. Det er forskelligt hvor god man er til at udtrykke sig i de forskellige varianter af sprog, men for at opnå den bedst mulige udvikling af de sproglige kompetencer er det nødvendigt at arbejde med alle disse sider af sproget. Sproget og forståelsen heraf er nødvendigt for barnet som udtryk for dets personlighed, sociale kompetence og dets potentialer. I Lundsbjerg Børnehave har vi fokus på sproget i alle dagligdagens situationer. Hele personalegruppen er opmærksomme på at bruge sproget så meget som muligt i de aktiviteter vi foretager os samt at gribe situationerne når de byder sig. Derudover har vi også Temauger i huset hvor der fokuseres særligt på sprog. Personalet deltager i kurser for at fremme vores viden om redskaber, nytænkning og metoder til arbejdet med sproget personalet det deltager i kurset deler den nye viden med sine kolleger. Spisesituationer: Morgenmad, frokost og eftermiddagsmad er situationer hvor der tit opstår spændende og gode samtaler, både barn/barn og barn/voksen. Børnene øver sig her i at udtrykke sig samt i at lytte til hinandens fortællinger. Rundkreds: I formiddagens rundkreds bliver sproget brugt meget og i mange varianter. Dette kan fx være: Snak om et emne, en sangleg, rim og remser, historiefortælling/læsning, teater, osv. Det er også her børnene har mulighed for at fortælle de andre børn hvis de har oplevet noget spændende eller andet som det har behov for at udtrykke overfor alle. De daglige samtaler: Disse samtaler opstår ofte barn-voksen imellem. Her snakker vi om mange forskellige emner og diverse aktiviteter. Dette kan være når vi fx tegner og taler om det vi har tegnet, eller det kan være et barn der kommer og gerne vil snakke eller fortælle om noget og omvendt en voksen der spørger ind til noget vi ved barnet evt. skal senere/har oplevet dagen før, som fx om det gik godt til lægen, eller om det var sjovt/spændende ved frisøren. Disse samtaler opstår ofte impulsivt, og altid kun når barnet har lysten og interessen til samtalen. Redskaber til brug ved sprogarbejde: Hver måned får vi leveret nye og spændende bøger fra biblioteket. Her er bøger til alle aldersgrupper, som 9

10 altid er til rådighed for børnene. De kan enten læse i dem selv/i grupper eller få læst højt af en voksen. Derudover er der Lyt og Læs Bøger, hvor børnene får læst boget højt via en cd, imens de ser på billederne i bogen, Lyt og Læs bøgerne bruges også til børn der evt. har brug for en pause i dagligdagen. Vi har også Ipad s, hvor der er downloadet applikationer med sprogmateriale til de forskellige aldersgrupper, fx find bogstavet, lær abc, osv. I huset findes også mange forskellige sprogposer, som personalet bruger sammen med børnene dette kan fx være billeder hvor børnene skal finde ting der rimer. Legen: I legen barn-barn imellem, lærer børnene utrolig meget af hinanden. Her leger børnene evt. far, mor og barn, hvor børnene i fællesskab gennemgår dagligdags situationer, hvor de bruger de sætninger og ord de hører fra voksne. I legen begynder de at forstå betydningen og sammensætningen af det de har hørt. Det er også her de lærer sprogets brug af og med hinanden. Børn med særlige sproglige behov: Hvis et barn har sproglige udfordringer bruger vi flere metoder til at finde frem til den bedst mulige arbejdsgang med barnets sprog. En af disse metoder er sprogvurdering. Sprogvurderingsredskabet giver viden om børns sproglige udvikling inden for fire sproglige dimensioner; talesproglige kompetencer, lydlig opmærksomhed, generelle sproglige kompetencer og kommunikative kompetencer. Redskabet giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin og er også velegnet til sprogvurdering af tosprogede børn. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen, og kan således anvendes til at vurdere det enkelte barns sproglige udvikling over tid. De forskellige tests er tilpasset barnets alder. En anden metode er Tras. Tras står for tidlig registrering af sprogudvikling. Tras er et pædagogisk observationsmateriale til registrering af sprogudviklingen hos børn fra 2 til 5 år. Med Tras-skemaet kan man følge barnets sprogudvikling og sikre, at en forsinket sprogudvikling bliver opdaget og udredt tidligt. Skulle et barn have særlige sproglige behov arbejdes der med dette både i det daglige, men også i mindre grupper/alene med barnet. I disse mindre grupper/alene med barnet er nogle af redskaberne vi bruger bl.a. dialogisk læsning, Lyt og Læs bøger og sprogposerne. Forældrene inddrages også i dette arbejde der vil på samarbejdsmøder imellem pædagoger og forældrene blive lavet en indsatsplan i fællesskab for barnet. Har barnet større udfordringer i sproget samarbejder børnehaven med en Tale-Høre Konsulent. Tosprogede børn: Da tosprogede børn har en større udfordring ved at skulle beherske to sprog i en tidlig alder, bliver tosprogede børn altid vurderet med en sprogvurdering og Tras, for at kunne hjælpe barnet bedst muligt igennem processen med at lære to sprog på en gang. Har barnet brug for støtte og hjælp til dette arbejdes der målrettet med barnets udfordrende områder indenfor sproget, ligesom ved børn med særlige sproglige behov. Det tosprogede barn vil blive tilknyttet en tosprogs-konsulent - dette giver mulighed for at søge ekstra timer til det målrettede arbejde med de sproglige udfordringer det tosprogede barn evt. møder. Institutionens værdier Anerkendelse: Vi betragter anerkendelse som væsentligt i forhold til børns identitetsdannelse, selvrealisering og det sociale samspil i det forpligtende fællesskab Integritet: For at børnene skal kunne have en følelse af ærlighed og sandfærdighed i forhold til motiverne for egne handlinger, arbejder vi med at skabe en sammenhæng i handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og resultat. Omsorg: Vi drager intentionel og reflekteret omsorg for hvert enkelt barn, således at børnene kan opnå 10

11 optimalt læring på livet. De til en hver tid gældende aftalemål Aftalemål for 2014: Overgange fra dagtilbud til skole: Sammen med Broskolen og de institutioner, der hører under Broskolens skoledistrikt er der udarbejdet materiale, der formaliserer samarbejdet i form af årshjul, samarbejdsaftale, individuelt udviklingsskema og Her er jeg -skema. Da vi også aflevere børn til Ferritslev Friskole har vi lavet en aftale, der ligger i tråd med Broskolens. Læreplaner og læringsmiljø: Hele personalegruppen har deltaget i FMK s kursus om læreplaner og læingsmiljøer.ud fra denne kursusrække har vi udarbejdet Kravsspecifikationen samt arbejdet med at beskrive, og budgetter vores indensdørs- og udensdørs fysiske miljø for at optimere rammerne fort læringsmiljøer Inklusion: Vi har fortsat vores arbejde med at skabe et inkluderende miljø for alle børn ved at systematisere vores indsats og ved at beskrive hvad vi konkret gør. Det selvejende Netværk er med til at understøtte arbejdet i form af observationsbesøg. Sprog: Vi har deltaget i SPELL-projektet som kontrolgruppe. Da dette er en af børnehavens fokusområder har vi altid ekstra instanser på dette. Børn med særlige behov I henhold til dagtilbudslovens 8 stk. 4 skal den pædagogiske læreplan beskrive relevante metoder og aktiviteter samt eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. En central intention med de pædagogiske læreplaner er at styrke den pædagogiske indsats over for børn med særlige behov. I Faaborg-Midtfyn Kommune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang til det enkelte barn, og dermed til relationerne omkring det enkelte barn. Læringsmålene i den pædagogiske læreplan er gældende for alle børn. Der differentieres via beskrivelser af relevante metoder og aktiviteter og ved iværksættelse af procedure i henhold til Indsatsguide. Når det observeres, at et barn har særlige behov, udarbejdes der i samarbejde med forældrene en indsatsplan for barnets videre udvikling, og Indsatsguiden følges for det videre forløb. 11

12 Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børnepolitik er der udarbejdet en Handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i hverdagen. Handleguiden beskriver procedurer, roller, ansvar og forventninger til alle, når løsning af problemer kræver bidrag fra flere instanser i kommunen. Indsatsplaner: Udarbejdelsen af indsatsplaner er kontaktpædagogens ansvar. En indsatsplan kan blive startet op på flg. måder: ved et personalemøde, på et lokalmøde, efter anmodning af kontaktpædagog, leder eller forældre og efter inddragelse af ekstern samarbejdspartnere (talepædagog, ergo terapeut, pædagogisk konsulent). Alle indsatsplaner bliver evalueret eller afsluttet ved hvert personalemøde. Alle indsatplaner afleveres til forældrene til underskrift. Handleguiden: Vi bruger skaleringsskemaet til at placere børn på Børnelinien og efterfølgende Handleguiden som retningsgivende for, hvordan vi skal handle og hvilke tiltag resultatet af indplaceringen kræver af os. Metoder og aktiviteter: Handleguiden: Handleguiden tager udgangspunkt i Den sammenhængende børnepolitik og er et arbejdsredskab til alle der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn kommune. Handleguiden har blandt andet til formål at sikre kvalitet i det tværfaglige samarbejde, så børn og forældre får den nødvendige hjælp. Børnelinjen: Børnelinjen er en skematisk beskrivelse af børn og unge med forskelligt trivselsniveau på en skala fra 1 5. Børnelinjen bliver også brugt til at kvalificere, hvilket samarbejde og hvilken støtte der er behov for. Indsatsplaner: Indsatsplaner er et dokument der beskriver den pædagogiske indsats og samarbejdet med forældre og evt. andre faggrupper. Barnet indplaceres på børnelinjen. Indsatsplaner laves i samarbejde med forældre. Indsatsen bliver evalueret ca. 1 gang om måneden. Vækstmodellen: I samarbejde med forældrene beskrives barnets stærke sider, barnets udfordringer og hvilke indsatser/tiltag der kan iværksættes i institutionen og i hjemmet, for at hjælpe barnet. Vi har 3 relationsskemaer vi arbejder med. Skemaerne er sat i et årshjul. Pædagog barn relationsskema: En gang om året afkrydser personalet et skema, hvor der sættes 4 forskellige farver, efter graden af den oplevede relation hvert personale har til hvert enkelt barn. Dette skema er med til at sikre at alle børn har en tæt relation til mindst en voksen. Barn barn relationsskema: En gang om året afkrydser personalet et skema, hvor der sættes 4 forskellige farver, efter graden af den oplevede relation, som personalet ser, at hvert barn har til hvert barn. Dette skema er med til at sikre at alle børn har mindst en god ven. Sociometer: For at sikre at det ikke kun er personalets oplevelse af relationerne mellem børnene, bruger vi et sociometer. Til udfyldelse af sociometret bliver hvert barn spurt om hvem han/hun er venner med, svarende tegnes ind i 12

13 sociometret. Dette skema bruges i storgruppen. Det systematiske arbejde med evaluering og dokumentation: Inklusion er et fast punkt på det månedlige personalemøde. Her evalueres eller opstartes indsatsplaner for børn med særlige behov. Vi reflekterer fagligt over igangværende indsatsplaner. I et årshjul laver vi relationsskemaer og sociometer, som vi bruger som arbejdsredskaber i forhold til de aktuelle børnegrupper og i vores arbejde med inklusion. Det tværfaglige samarbejde: Vi udarbejder minimum en indsatsplan og sender ifølge aftale med forældrene denne til vores kontaktperson fra BUR. Ud fra denne indsatsplan vurderer kontaktpersonen hvem der skal starte en ekstern indsats op. Derefter vil der være en samtale mellem den relevante fagperson, forældre og kontaktpædagog, som udmunder i et aftaleblad med beskrivelsen af det videre forløb. Det er motorikpædagogens ansvar at samle og rammesætte ergoterapeutens besøg til konsultative samtaler med forældre og kontaktpædagogen. Før ergoterapeutens besøg, bliver det annonceret for at forældrene kan benytte sig af ergoterapeutens besøg. Vi er med i Socialrådgiver i dagtilbud hvilke betyder at vi får konsultativ bistand fra en socialrådgiver. Forældresamarbejdet: Hvis vi gennem iagttagelser oplever et barns manglende eller dalende trivsel kontaktes forældrene og tidspunkt for et møde aftales. Her deltager kontaktpædagogen og leder. Sammen med forældrene udarbejdes vækstmodellen, hvor aftaler om det videre forløb indgår som f.eks. iagttagelser og konsultativ bistand fra den specielpædagogiske konsulent, indsatser som børnehaven og forældre skal igangsætte over for barnet, en ergoterapeutisk screening. De konkrete tiltag og indsatser skrives ind i en indsatsplan. Overgange Modtagelse af nye børn Når forældre har takket ja tak til en plads i børnehaven sender kontaktpædagogen et brev til barnet med en hilsen og en opfordring til besøg. Efterfølgende tager forældrene kontakt til børnehaven for at aftale et eller flere besøg. Ved første besøg får forældrene en velkomstmappe, som indeholder en beskrivelse af børnehavens pædagogiske profil, værdier og pædagogik samt praktiske oplysninger. I mappen lægger en pjece om vores kostpolitik, pjece fra Lokalforeningen og fra Frie Børnehaver sammen med stamkort. Vi bliver kontaktet af Dagplejepædagogen, hvis der har været en særlig indsats for et barn i dagplejen. Hver 14. dag får vi besøg af to dagplejere. Efter 3 måneder indbydes forældrene til en samtale af kontaktpædagogen. Før samtalen modtager 13

14 forældrene dagsordenen, som indeholder punkter om barnets opstart, særlige fokuspunkter og barnets generelle trivsel i børnehaven. Overgange Intern overgang Overgange Overgang til andre institutioner Når et barn skal starte i en ny institution inden for FMK afholder vi en overleveringssamtale hvis der foreligger indsatsplaner. I samtalen deltager forældre og personale fra både den gamle og den nye institution. Ønsker forældre overgangsmøder i andre tilfælde deltager vi altid. Overgange Overgang til skole Vi sender børn til Broskolen, afdeling Rolfsted og Ferritslev Friskole. Aftaler om overgangen fra børnehaven til begge skoler er identiske. Efter sommerferien samles de kommende skolebørn fast en gang om ugen til aktiviteter, der er målrettet denne aldersgruppe og skolestart. Ved emneuger er de kommende skolebørn altid samlet og der er faste traditionsbundne aktiviteter: en uge i Grøndalshytten, en tur til Fyrtøjet og en teaterforestilling, som børnene selv kreere. Ansvaret for og tilrettelæggelsen af arbejdet med de kommende skolebørn påhviler den samme pædagog. I marts måned besøger de kommende skolebørn ifølge med personale fra børnehave de to skoler en formiddag. Er enten vi eller forældrene i tvivl om et barns skolemodenhed til at starte i skole i det kommende skoleår får barnet lavet en skolemodenhedstest af den pædagogiske konsulent inden 01.november året før I januar måned afholder vi samtaler med forældre til de børn, der er skolepligtige. Som forberedelser til mødet modtager forældrene det individuelle udviklingsskema og kontaktpædagogen og den ansvarlige for gruppen af kommende skolebørn udfylder det individuelle udviklingsskema for hvert enkelt barns kompetencer og udfordringer. Indholdet af skemaet bliver drøftet sammen med forældrene til samtalen. Ved samtalen har forældrene mulighed for at komme med input, rettelser, kommentarer m.m. til indholdet af skemaet, som de efterfølgende underskriver. Dette skema og evt. indsatsplaner afleveres til den respektive skole i maj, hvorefter der er overleveringsmøder mellem skolernes og børnehavens leder. Ved børn med særlige behov deltager forældrene. 14

15 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer Dokumentation Ifølge dagtilbudsloven er lederen ansvarlig for at dokumentere, hvordan og hvorvidt de metoder og aktiviteter, der har været anvendt i arbejdet med at opfylde de opstillede mål samt børnemiljøet, bidrager til, at målene indfries. På baggrund af dokumentationen evalueres de pædagogiske tiltag. Dokumentation og evaluering hænger sammen, idet evalueringen sker på baggrund af dokumentationen. 3.1 Vokseninitieret aktivitet Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Sammenhæng Vi har valgt et tema om efterår i skoven omhandlende Hvad finder vi i skovbunden og Læring om pindsvinet. Vi har valgt denne aktivitet for at skærpe børnenes nysgerrighed på hvad skovbunden gemmer.. Vi læser og snakker om pindsvinet ud fra litteratur. Vi ønsker at fremme et fællesskab ved at børnene kan kikke på billeder, tegninger, malerier og plancher og fortælle hinanden hvad de har lavet. Vi har taget udgangspunkt i læreplanstemaet Natur og naturfænomener fra Dagtilbudsloven 8, stk. 2. Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Mål: Målet er at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever kilde til viden. Børnene får viden om hvad skovbunden gemmer af spændende ting, når man bare roder lidt i bladene. Børnene tilegner sig viden om pindsvinet. At alle børn på tværs af alder og køn deltager aktivt i projektet. Tegn: Vi hører børnene fortælle om hvad de oplevede i skoven eller hvad de fandt i skovbunden. Vi ser børnene finder bøgerne frem om pindsvinet og sætter sig og kikker i bøgerne. Vi hører børnene stille spørgsmål om pindsvinet. Vi ser at alle børn på tværs af alder og køn deltager i skovturen, og bidrager til projektet ved enten at tegne, male, klippe, bruge trylledej eller klistre. 15

16 Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Tiltag Vi skal på skovtur for at samle materiale til en planche. I rundkredsen skal vi læse bøger om pindsvinet. Børnene laver en planche. Børnene maler en regnbue og laver sol og skyer. Lene og Anette planlægger indhold og forløb på et stuemøde. Stuepersonalet forbereder børnene på emnet og hvad det indebærer. Emneugen skal munde ud i at vi har en planche hængene på stuen og at børnene har tilegnet sig viden om hvad der findes i skovbunden og fakta om pindsvinet. Børnene tilegner sig viden om hvilke farver der er i en regnbue. Vi skal på skovtur med madpakker. Vi skal samle forskellige blade, bog, agern, grene og mos. Børnene skal lave en planche hvor materialerne bliver limet på. Børnene klipper svampe og pindsvin i karton, som også skal limes på planchen. På planchen skal børnene lave en hule af blade til et pindsvin. Børnene skal male en stor regnbue. Børnene skal lave en skovbund med svampe, bog, agern, grene, blade og mos. Der skal også være en pindsvinehule. I rundkredsen snakker vi hele ugen om emnet. Børnene skal lave pindsvin i trylledej. Vi slutter ugen af med at børnene fortæller om hvad de har lavet i løbet af ugen. Det bliver skrevet ned og hængt ved siden af planchen. Der skal forældrene læse børnenes fortælling om hvad de har lavet i løbet af ugen. Aktiviteten er planlagt til 4 sammenhængende dage. 19 børn i alderen fra 2-5 år deltager i aktiviteten, alle fra Løvestuen.. Vi har værkstedet, hvor børnene på skift er inde for at klippe sammen med en voksen. På stuen tegner vi en af dagene og de andre dage bruger vi på at lime materialet på planchen. Vi bruger værkstedet til at male regnbuen, børnene maler på skift en farve på regnbuen. Alle børn er deltagere på forskellige niveauer. Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Evaluering Børnene har tegnet en tegning om deres oplevelse i skoven og de har lavet en planche med ting indsamlet fra turen i skoven og klippet skovbundens dyr ud i karton og klitret på. Efterfølgende har de i trylledej lavet pindsvin og mariehøns som efterfølgende blev farvelagt. Børnene har fået malet regnbuen som sammen med planchen med skovbunden blev hængt op på stuen. I rundkredsen har børnene fortalt om deres oplevelser i skoven understøttet af de voksne, der har givet plads til at hvert barn har haft taletid. Børnenes fortællinger er blevet skrevet ned, så forældrene efterfølgende har kunnet læse fortællingerne. Da ingen havde været så heldige at se et pindsvin i skoven fik de voksne taletid til at fortælle om pindsvinet og om hvor den bor og hvad den spiser ud fra bøger om pindsvinet. Der var et par børn der fandt lilla svampe i skoven som børnegruppen gik meget op i. Det resulterede i, at mange børn tegnede svampe på deres tegninger om hvad de oplevede i skoven. Det var vigtigt for børnene at lave en hule til pindsvinet på planchen. Børnene har været optaget af projektet og en del har opfordret deres forældre til at komme ind og se regnbuen og skovbunde. 16

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner børnehaven. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner børnehaven i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet

Læreplan for. Børnehaven. Skovbrynet Børnehaven Søndermosen Læreplan for Børnehaven Skovbrynet Udarbejdet november 2007. Børnehaven Søndermosen Nygade 50 Telefon 73 67 89 29 6330 Padborg e-mail: ia@aabenraa.dk Side 2 Indledning: I løbet af

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen

Pædagogiske Læreplaner vuggestuen. i Kastanieborgen Pædagogiske Læreplaner vuggestuen i Kastanieborgen Folketinget besluttede i 2004, at alle daginstitutioner skal arbejde med udgangspunkt i en pædagogisk læreplan, der skal omhandle følgende seks fokusområder:

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst:

Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: Pædagogiske tiltag til læreplanen: På vej mod 3 år. Krop og bevægelse. At være kropsbevidst: - sikre at der er plads til at udfolde sig på fysisk. - tilbyde forskellige bevægelseslege,sanglege,hoppelege.

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer

Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Mål og metoder for de 6 læreplanstemaer Barnets alsidige personlige udvikling. Alle børn skal opleve at blive mødt med: Faste kendte voksne, som er glade for at se dem Opmærksomhed, accept, interesse og

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for Abildgård børnehave

Læreplan for Abildgård børnehave Læreplan for Abildgård børnehave Ud fra et grundlæggende menneskesyn, at alle mennesker er unikke og værdifulde og set i forhold til det demokratiske samfund vi er en del af; må vores intention med opdragelse

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld

Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Velkommen i min natur dagpleje i Christiansfeld Jeg hedder Lis, jeg er gift med Ole, vi bor Skovforte 10 Christiansfeld. Vi har en voksen datter Rikke som bor i nærheden sammen med Lasse og deres søn Gustav,

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehaven Tangloppen 2014 2015. 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, hvori målene er konkretiseret. Årshjulet findes på vores hjemmeside. Dokumentationen af arbejdet med de

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne.

Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Pædagogiske læreplaner for børnehaven Græshopperne. Personlige kompetencer. - At styrke selvtillid og selvværd. - At barnet kan give udtryk for egne følelser og troen på sig selv - At børnene udviser empati

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Guldsmeden en motorikinstitution

Guldsmeden en motorikinstitution Guldsmeden en motorikinstitution Hvad er det Guldsmeden gør anderledes end andre vuggestuer og børnehaver? Guldsmedens børnehave- og vuggestue-børn bliver udfordret motorisk hver dag. Vi laver motorikbaner,

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Forord: Kære forældre på Gul stue.

Forord: Kære forældre på Gul stue. Forord: Kære forældre på Gul stue. På gul stue prioriterer vi forældresamarbejdet højt. Vi udveksler gensidigt informationer vedr. barnet til jer forældre. Herved skaber vi det bedste udgangspunkt for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver

Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Læreplaner for Hals Kommunes børnehaver Formålet med læreplaner i børnehaverne er at sætte fokus på læring for derigennem at bidrage til at ruste alle børn i endnu højere grad til livet i et moderne samfund.

Læs mere