Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan"

Transkript

1 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

2 Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer Vokseninitieret aktivitet Børnekultur Rutiner Del 4. Evaluering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag: Fælles mål 2

3 Indledning Du sidder nu med Faaborg-Midtfyn Kommunes kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Denne kravspecifikation sætter rammerne for en helt ny måde at arbejde med den pædagogiske læreplan i Faaborg-Midtfyn Kommune. Intentionen bag kravspecifikationen er at forenkle det komplicerede. Kravspecifikationen er en skabelon for den pædagogiske læreplan. En skabelon, der både fastsætter nogle rammer for formen såvel som et niveau for indholdet i den pædagogiske læreplan. Kravspecifikationen fastsætter fælles læringsmål for dagtilbudsområdet i kommunen. Disse mål er fastsat af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Dette betyder, at de enkelte dagtilbud ikke længere skal fastsætte egne mål for de 6 læreplanstemaer. De anvendte mål er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne i dagtilbudsloven og tilhørende vejledning. Målene er lavet på baggrund af materiale som forskere og eksperter har udviklet i forbindelse med vejledninger til læreplansarbejdet, dermed afspejler målene aktuel viden og forskning på 0-6 års området For institutioner bestående af flere matrikler giver læreplansdokumentet mulighed for at vise det fælles værdigrundlag og de forskellige læringsmiljøer. Ifølge kravspecifikationen skal der laves beskrivelser og dokumentation af henholdsvis en vokseninitieret aktivitet, et eksempel på børnekultur og en rutine i hverdagen, fx spisning. I disse beskrivelser og dokumentationer skal der bl.a. redegøres for, hvordan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis. Undervisningsforløbet vil netop fokusere på denne nye måde at arbejde med den pædagogiske læreplan. Dette er en elektronisk udgave af kravspecifikationen, der er velegnet til at lægge på hjemmesiderne. Dokumentet indeholder farvede felter med overskrifter og informationer om dagtilbudsområdet. Under disse felter skal der beskrives, hvordan I udmønter tingene ud fra de angivne hjælpespørgsmål. 3

4 Del 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget er dagtilbudslovens Formålet med den pædagogiske læreplan "Et af de centrale formål for dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Som et værktøj hertil skal alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen udarbejdes i forhold til to aldersgrupper: 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart." Den pædagogiske læreplan danner grundlag for en pædagogisk praksis, der lever op til lovgivningens intentioner om: At bidrage til at styrke børnenes læring og udvikling generelt At bidrage til, at der sættes fokus på børn med særlige behov At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde At bidrage til en større synlighed og deraf følgende involvering og dialog med forældre, fagsekretariat og politikere At bidrage til at børnenes kompetencer ved skolestart styrkes Læreplanerne skal gennem refleksion, der bygger på dokumentation og evaluering, være et redskab til udvikling af praksis, samtidig med at den skal ses som en vej til beskrivelse af den pædagogiske praksis som dokumentation for forældre, fagsekretariat o.a. 4

5 Del 2. Generelle oplysninger Institutionens navn Lundsbjerg Børnehave Fakta om institutionen Institutionens adresse: Ådalen Ferritslev Børnehaven er selvejende og hører under dagtilbudet i FMK. Det er en børnehave med børn i alderen fra 2,11 år til skolestart (det år børnene fylder 6 år) Beliggenhed: Institutionen er beliggende i en mindre by med god infrastruktur til Odense, Nyborg, Svendborg og den fynske motorvej. Der er busforbindelser til Odense, Nyborg og Svendborg samt lokal bus, der hovedsagelig servicerer skolebørn til Ferritslev Friskole og Broskolens to afdelinger i Rolfsted og Årslev. I Ferritslev er der stisystem blandt det nyere villakvarter samt en skolesti mellem Ferritslev og Rolfsted. Fra institutionen er der gåafstand til Vindinge Å, Lodskov og Sønderskoven. Åbningstider og lukkedage: Mandag til torsdag fra kl til Fredag fra kl til Der er mulighed for at søge udvidet åbningstid mellem kl og 6.30 samt mellem kl /16.45 og kl Der er lukket Grundlovsdag og Juleaftensdag. Institutionens årsnorm det gennemsnitlige antal børn i institutionen i et budgetår: I budgetåret 2014 er årsnormen 52 børn Personalet: Personalegruppen består af 1 institutionsleder, 3 pædagoger, en pædagogstuderende i lønnet praktik og 2 pædagogmedhjælpere. Det faste personale har gennem en del år opbygget og udbygget erfaring og kompetencer. De tre pædagoger har ud over kompetencen som kontakt- og stuepædagog også kompetencer og uddannelse inden for sprog, motorik, inklusion og arbejdet med de kommende skolebørn. Hele personalegruppen har deltaget i Fri for Mobberi kurset og alle har det grundlæggende Førstehjælpskurset, der bliver fornyet hvert tredje år. 5

6 Fysiske rammer: Institutionen blev bygget i 1970 og er siden blevet udvidet to gange. Første gang i 1990, hvor der blev bygget et køkken og plads til en gruppe mere samt to hemse. I 2000 blev der bygget yderligere en fløj på med plads til en gruppe mere. Institutionen består i dag af tre stuer/grupper med tilhørende grupperum, flere mindre rum, en stor sal på 35 m 2. og to hemse. Legepladsen er stor og rummer mange motoriske udfordringer som f.eks. træer, skrænter og græsarealer. Derudover har vi en kolonihave, en moon-carbane, legeredskaber og en bålplads på legepladsen. Institutionens profil: Leg og natur venskaber der du r Venskaber og leg: Forskning viser, at børns leg og venskaber ikke kun værdsættes af børnene, men at det også giver dem socialiseringserfaringer, som ingen andre relationer kan byde på. Børns venskaber kendetegnes af emotionel nærhed, opmærksomhed på retfærdige løsninger ved konflikter, på gensidighed og på at dele med hinanden. Undersøgelser viser også, at børns vigtigste kilde til læring ikke er instruktioner i bogstavelære og talterapi, men derimod den eksperimenterende leg i eget tempo. Derfor har vi i Lundsbjerg Børnehave ekstra meget fokus på at børnene danner gode og positive relationer samt stærke venskaber. Det gør vi ved: Den anerkendende tilgang Nærværende voksne Sanglege Omgangstonen i huset Hjælpe børn i gang i forskellige legerelationer Spise ved mindre borde med skiftende bordfæller Rundkredsen, hvor alle børn bliver set og hørt Ved ture ud af huset er det ofte de voksne, der bestemmer, hvem der holder hvem i hånden og hvem der er først. Fri for Mobberi Kufferten: Til at danne de stærke børnefællesskaber bruger vi bl.a. materialet fra Fri for Mobberi, som består af en kuffert med pædagogiske redskaber som f.eks. samtaletavler, massage, rytmikprogrammer og bøger. Med kufferten følger også bamsefiguren Bamsevennen. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskaber og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. Hver stue har sin bamseven, som børnene bruger enten når de eller en af deres kammerater har brug for trøst. Vi vægter også børnenes leg meget højt. Både når børnene leger alene og når børnene leger sammen. Begge dele er vigtige elementer i barnets personlige og sociale udvikling. Det gør vi fordi børnene i legen : udvikler sig sprogligt i dialogen med de andre børn. er aktive i et fællesskab, hvor man kan øve sig i at indgå kompromiser. 6

7 udvikler gode relationer og dermed venskaber. udvikler kreativitet og fantasi. kan lære at tage medansvar for konfliktløsninger. de store kan agere rollemodeller for de mindste.. I alenelegen : (den selvvalgte) kan barnet få en stille stund i en hektisk hverdag i børnehaven. kan barnet selv tage et initiativ helt efter eget valg. lære barnet selvstændighed og tro på egne evner. kan barnet opleve, at være igangsætter. (hvis andre vil ind i legen) Natur Legepladsen i Lundsbjerg børnehave er en stor del af vores hverdag, da vi prioritere at være ude hver dag og nogle dage er vi ude hele dagen. Legepladsen har grønne græsarealer hvor vi kan lege sanglege og spille fodbold. Der er skrænter med træer, buske, blomster og bær. Vi har sansemotoriske legeredskaber og et dejligt skovareal hvor vi kan gå på opdagelse. På legepladsen har vi 2 læringsmiljøer. Natur og naturfænomener og motorik. Vores mål for læringsmiljøet natur og naturfænomener er: At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. At børnene lære naturen at kende med alle sanser, og oplever den som kilde til viden og rum for leg, oplevelser og udforskning. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og miljø. Jvf. FMK s læringsmål. Det gør vi ved at: Vi er ude hver dag. Vi oplever og snakker om årstidernes og vejrets skiften. Vi bruger skovområdet og skrænterne til leg og går på opdagelse efter smådyr, blomster og bær Når vejret tillader det spiser vi vores madpakker i skoven eller andet sted på legepladsen. Børnene er med til at anlægge køkkenhaven med bær, urter og blomster. Vi laver bål hvor vi tilbereder mad, te, varm kakao eller popcorn. Institutionens fokusområder: Motorik Både naturen og legeredskaberne på legepladsen, indbyder til at børnene kan bruge krop og sanser til forskellige motoriske udfordringer og dermed træning af grundbevægelserne, som er at krybe, kravle, rulle, løbe, hoppe, hinke, snurre rundt, klatre og balancere. Vores mål for læringsmiljøet krop og bevægelse er: At børnene oplever glæde ved og at eksperimentere med, at bruge kroppen. 7

8 At børnene udvikler fysisk sundhed og en aktiv livsstil. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske kulturelle og sociale omverden. Jvf: FMK s læringsmål: Vores motoriske læringsmiljø på legepladsen indbyder både til grovmotoriske og finmotoriske lege og udfordringer, det består af: Gynger Sansegynge Rutchebane og rutcherør Klatretræer Kolbøttestativ Hængekøje Ujævnt terræn Kælkebakke Balance gangbro Arealer hvor vi kan lege gemme- og fangelege, spille fodbold eller lege sanglege. Sandkasse med plørebord Vandpytter og pløre Jordbunker hvor vi kan grave med skovle Mælkekasser der bruges som klodser Sideløbende med at børnene træner motorikken kan de også øve færdigheder som at køre på cykler, løbehjul og mooncar. Hvis dit barn åler sig rundt i græs og mudder, balancere på alting, står på hovedet og klatre og gynger højt, så fortvivl ikke. Dit barn træner ikke bare muskler og motorik men også de områder i hjernen som han eller hun skal bruge, når der står læsning og skrivning på skoleskemaet. Citat: Ann-Elisabeth Knudsen. (Hjerneforsker, lektor i dansk og psykolog) Indendørs har vi gymnastiksalen som bruges hver dag til både strukturerede og ustrukturerede motoriske aktiviteter som leg, sangleg og tumlen. I gymnastiksalen har vi en motorikskinne hvor vi hænger en fendergynge, hængekøje, klatrestativ og klatrestige op i. Der en stor springmadresse, ribber, taktilsten, rullebræt, bolde i mange forskellige størrelser og forskellige andre redskaber. På stuerne laves der dagligt finmotoriske aktiviteter så som: Spille spil/puslespil Perleplader/kæder 8

9 Tegne/male/klippe/klistre/sy Konstruktionslege f.eks. lego, biler, dukker osv Moddellervok Tilberede frugt/maddag/bage boller Rundkreds med fagtesange Ipad/computer Sprog: Sprog dækker over flere punkter. Sprog kan udtrykkes nonverbalt, verbalt, skriftligt, eller via billeder, musik, tegn, osv. Det er forskelligt hvor god man er til at udtrykke sig i de forskellige varianter af sprog, men for at opnå den bedst mulige udvikling af de sproglige kompetencer er det nødvendigt at arbejde med alle disse sider af sproget. Sproget og forståelsen heraf er nødvendigt for barnet som udtryk for dets personlighed, sociale kompetence og dets potentialer. I Lundsbjerg Børnehave har vi fokus på sproget i alle dagligdagens situationer. Hele personalegruppen er opmærksomme på at bruge sproget så meget som muligt i de aktiviteter vi foretager os samt at gribe situationerne når de byder sig. Derudover har vi også Temauger i huset hvor der fokuseres særligt på sprog. Personalet deltager i kurser for at fremme vores viden om redskaber, nytænkning og metoder til arbejdet med sproget personalet det deltager i kurset deler den nye viden med sine kolleger. Spisesituationer: Morgenmad, frokost og eftermiddagsmad er situationer hvor der tit opstår spændende og gode samtaler, både barn/barn og barn/voksen. Børnene øver sig her i at udtrykke sig samt i at lytte til hinandens fortællinger. Rundkreds: I formiddagens rundkreds bliver sproget brugt meget og i mange varianter. Dette kan fx være: Snak om et emne, en sangleg, rim og remser, historiefortælling/læsning, teater, osv. Det er også her børnene har mulighed for at fortælle de andre børn hvis de har oplevet noget spændende eller andet som det har behov for at udtrykke overfor alle. De daglige samtaler: Disse samtaler opstår ofte barn-voksen imellem. Her snakker vi om mange forskellige emner og diverse aktiviteter. Dette kan være når vi fx tegner og taler om det vi har tegnet, eller det kan være et barn der kommer og gerne vil snakke eller fortælle om noget og omvendt en voksen der spørger ind til noget vi ved barnet evt. skal senere/har oplevet dagen før, som fx om det gik godt til lægen, eller om det var sjovt/spændende ved frisøren. Disse samtaler opstår ofte impulsivt, og altid kun når barnet har lysten og interessen til samtalen. Redskaber til brug ved sprogarbejde: Hver måned får vi leveret nye og spændende bøger fra biblioteket. Her er bøger til alle aldersgrupper, som 9

10 altid er til rådighed for børnene. De kan enten læse i dem selv/i grupper eller få læst højt af en voksen. Derudover er der Lyt og Læs Bøger, hvor børnene får læst boget højt via en cd, imens de ser på billederne i bogen, Lyt og Læs bøgerne bruges også til børn der evt. har brug for en pause i dagligdagen. Vi har også Ipad s, hvor der er downloadet applikationer med sprogmateriale til de forskellige aldersgrupper, fx find bogstavet, lær abc, osv. I huset findes også mange forskellige sprogposer, som personalet bruger sammen med børnene dette kan fx være billeder hvor børnene skal finde ting der rimer. Legen: I legen barn-barn imellem, lærer børnene utrolig meget af hinanden. Her leger børnene evt. far, mor og barn, hvor børnene i fællesskab gennemgår dagligdags situationer, hvor de bruger de sætninger og ord de hører fra voksne. I legen begynder de at forstå betydningen og sammensætningen af det de har hørt. Det er også her de lærer sprogets brug af og med hinanden. Børn med særlige sproglige behov: Hvis et barn har sproglige udfordringer bruger vi flere metoder til at finde frem til den bedst mulige arbejdsgang med barnets sprog. En af disse metoder er sprogvurdering. Sprogvurderingsredskabet giver viden om børns sproglige udvikling inden for fire sproglige dimensioner; talesproglige kompetencer, lydlig opmærksomhed, generelle sproglige kompetencer og kommunikative kompetencer. Redskabet giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin og er også velegnet til sprogvurdering af tosprogede børn. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen, og kan således anvendes til at vurdere det enkelte barns sproglige udvikling over tid. De forskellige tests er tilpasset barnets alder. En anden metode er Tras. Tras står for tidlig registrering af sprogudvikling. Tras er et pædagogisk observationsmateriale til registrering af sprogudviklingen hos børn fra 2 til 5 år. Med Tras-skemaet kan man følge barnets sprogudvikling og sikre, at en forsinket sprogudvikling bliver opdaget og udredt tidligt. Skulle et barn have særlige sproglige behov arbejdes der med dette både i det daglige, men også i mindre grupper/alene med barnet. I disse mindre grupper/alene med barnet er nogle af redskaberne vi bruger bl.a. dialogisk læsning, Lyt og Læs bøger og sprogposerne. Forældrene inddrages også i dette arbejde der vil på samarbejdsmøder imellem pædagoger og forældrene blive lavet en indsatsplan i fællesskab for barnet. Har barnet større udfordringer i sproget samarbejder børnehaven med en Tale-Høre Konsulent. Tosprogede børn: Da tosprogede børn har en større udfordring ved at skulle beherske to sprog i en tidlig alder, bliver tosprogede børn altid vurderet med en sprogvurdering og Tras, for at kunne hjælpe barnet bedst muligt igennem processen med at lære to sprog på en gang. Har barnet brug for støtte og hjælp til dette arbejdes der målrettet med barnets udfordrende områder indenfor sproget, ligesom ved børn med særlige sproglige behov. Det tosprogede barn vil blive tilknyttet en tosprogs-konsulent - dette giver mulighed for at søge ekstra timer til det målrettede arbejde med de sproglige udfordringer det tosprogede barn evt. møder. Institutionens værdier Anerkendelse: Vi betragter anerkendelse som væsentligt i forhold til børns identitetsdannelse, selvrealisering og det sociale samspil i det forpligtende fællesskab Integritet: For at børnene skal kunne have en følelse af ærlighed og sandfærdighed i forhold til motiverne for egne handlinger, arbejder vi med at skabe en sammenhæng i handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og resultat. Omsorg: Vi drager intentionel og reflekteret omsorg for hvert enkelt barn, således at børnene kan opnå 10

11 optimalt læring på livet. De til en hver tid gældende aftalemål Aftalemål for 2014: Overgange fra dagtilbud til skole: Sammen med Broskolen og de institutioner, der hører under Broskolens skoledistrikt er der udarbejdet materiale, der formaliserer samarbejdet i form af årshjul, samarbejdsaftale, individuelt udviklingsskema og Her er jeg -skema. Da vi også aflevere børn til Ferritslev Friskole har vi lavet en aftale, der ligger i tråd med Broskolens. Læreplaner og læringsmiljø: Hele personalegruppen har deltaget i FMK s kursus om læreplaner og læingsmiljøer.ud fra denne kursusrække har vi udarbejdet Kravsspecifikationen samt arbejdet med at beskrive, og budgetter vores indensdørs- og udensdørs fysiske miljø for at optimere rammerne fort læringsmiljøer Inklusion: Vi har fortsat vores arbejde med at skabe et inkluderende miljø for alle børn ved at systematisere vores indsats og ved at beskrive hvad vi konkret gør. Det selvejende Netværk er med til at understøtte arbejdet i form af observationsbesøg. Sprog: Vi har deltaget i SPELL-projektet som kontrolgruppe. Da dette er en af børnehavens fokusområder har vi altid ekstra instanser på dette. Børn med særlige behov I henhold til dagtilbudslovens 8 stk. 4 skal den pædagogiske læreplan beskrive relevante metoder og aktiviteter samt eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. En central intention med de pædagogiske læreplaner er at styrke den pædagogiske indsats over for børn med særlige behov. I Faaborg-Midtfyn Kommune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang til det enkelte barn, og dermed til relationerne omkring det enkelte barn. Læringsmålene i den pædagogiske læreplan er gældende for alle børn. Der differentieres via beskrivelser af relevante metoder og aktiviteter og ved iværksættelse af procedure i henhold til Indsatsguide. Når det observeres, at et barn har særlige behov, udarbejdes der i samarbejde med forældrene en indsatsplan for barnets videre udvikling, og Indsatsguiden følges for det videre forløb. 11

12 Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børnepolitik er der udarbejdet en Handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i hverdagen. Handleguiden beskriver procedurer, roller, ansvar og forventninger til alle, når løsning af problemer kræver bidrag fra flere instanser i kommunen. Indsatsplaner: Udarbejdelsen af indsatsplaner er kontaktpædagogens ansvar. En indsatsplan kan blive startet op på flg. måder: ved et personalemøde, på et lokalmøde, efter anmodning af kontaktpædagog, leder eller forældre og efter inddragelse af ekstern samarbejdspartnere (talepædagog, ergo terapeut, pædagogisk konsulent). Alle indsatsplaner bliver evalueret eller afsluttet ved hvert personalemøde. Alle indsatplaner afleveres til forældrene til underskrift. Handleguiden: Vi bruger skaleringsskemaet til at placere børn på Børnelinien og efterfølgende Handleguiden som retningsgivende for, hvordan vi skal handle og hvilke tiltag resultatet af indplaceringen kræver af os. Metoder og aktiviteter: Handleguiden: Handleguiden tager udgangspunkt i Den sammenhængende børnepolitik og er et arbejdsredskab til alle der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn kommune. Handleguiden har blandt andet til formål at sikre kvalitet i det tværfaglige samarbejde, så børn og forældre får den nødvendige hjælp. Børnelinjen: Børnelinjen er en skematisk beskrivelse af børn og unge med forskelligt trivselsniveau på en skala fra 1 5. Børnelinjen bliver også brugt til at kvalificere, hvilket samarbejde og hvilken støtte der er behov for. Indsatsplaner: Indsatsplaner er et dokument der beskriver den pædagogiske indsats og samarbejdet med forældre og evt. andre faggrupper. Barnet indplaceres på børnelinjen. Indsatsplaner laves i samarbejde med forældre. Indsatsen bliver evalueret ca. 1 gang om måneden. Vækstmodellen: I samarbejde med forældrene beskrives barnets stærke sider, barnets udfordringer og hvilke indsatser/tiltag der kan iværksættes i institutionen og i hjemmet, for at hjælpe barnet. Vi har 3 relationsskemaer vi arbejder med. Skemaerne er sat i et årshjul. Pædagog barn relationsskema: En gang om året afkrydser personalet et skema, hvor der sættes 4 forskellige farver, efter graden af den oplevede relation hvert personale har til hvert enkelt barn. Dette skema er med til at sikre at alle børn har en tæt relation til mindst en voksen. Barn barn relationsskema: En gang om året afkrydser personalet et skema, hvor der sættes 4 forskellige farver, efter graden af den oplevede relation, som personalet ser, at hvert barn har til hvert barn. Dette skema er med til at sikre at alle børn har mindst en god ven. Sociometer: For at sikre at det ikke kun er personalets oplevelse af relationerne mellem børnene, bruger vi et sociometer. Til udfyldelse af sociometret bliver hvert barn spurt om hvem han/hun er venner med, svarende tegnes ind i 12

13 sociometret. Dette skema bruges i storgruppen. Det systematiske arbejde med evaluering og dokumentation: Inklusion er et fast punkt på det månedlige personalemøde. Her evalueres eller opstartes indsatsplaner for børn med særlige behov. Vi reflekterer fagligt over igangværende indsatsplaner. I et årshjul laver vi relationsskemaer og sociometer, som vi bruger som arbejdsredskaber i forhold til de aktuelle børnegrupper og i vores arbejde med inklusion. Det tværfaglige samarbejde: Vi udarbejder minimum en indsatsplan og sender ifølge aftale med forældrene denne til vores kontaktperson fra BUR. Ud fra denne indsatsplan vurderer kontaktpersonen hvem der skal starte en ekstern indsats op. Derefter vil der være en samtale mellem den relevante fagperson, forældre og kontaktpædagog, som udmunder i et aftaleblad med beskrivelsen af det videre forløb. Det er motorikpædagogens ansvar at samle og rammesætte ergoterapeutens besøg til konsultative samtaler med forældre og kontaktpædagogen. Før ergoterapeutens besøg, bliver det annonceret for at forældrene kan benytte sig af ergoterapeutens besøg. Vi er med i Socialrådgiver i dagtilbud hvilke betyder at vi får konsultativ bistand fra en socialrådgiver. Forældresamarbejdet: Hvis vi gennem iagttagelser oplever et barns manglende eller dalende trivsel kontaktes forældrene og tidspunkt for et møde aftales. Her deltager kontaktpædagogen og leder. Sammen med forældrene udarbejdes vækstmodellen, hvor aftaler om det videre forløb indgår som f.eks. iagttagelser og konsultativ bistand fra den specielpædagogiske konsulent, indsatser som børnehaven og forældre skal igangsætte over for barnet, en ergoterapeutisk screening. De konkrete tiltag og indsatser skrives ind i en indsatsplan. Overgange Modtagelse af nye børn Når forældre har takket ja tak til en plads i børnehaven sender kontaktpædagogen et brev til barnet med en hilsen og en opfordring til besøg. Efterfølgende tager forældrene kontakt til børnehaven for at aftale et eller flere besøg. Ved første besøg får forældrene en velkomstmappe, som indeholder en beskrivelse af børnehavens pædagogiske profil, værdier og pædagogik samt praktiske oplysninger. I mappen lægger en pjece om vores kostpolitik, pjece fra Lokalforeningen og fra Frie Børnehaver sammen med stamkort. Vi bliver kontaktet af Dagplejepædagogen, hvis der har været en særlig indsats for et barn i dagplejen. Hver 14. dag får vi besøg af to dagplejere. Efter 3 måneder indbydes forældrene til en samtale af kontaktpædagogen. Før samtalen modtager 13

14 forældrene dagsordenen, som indeholder punkter om barnets opstart, særlige fokuspunkter og barnets generelle trivsel i børnehaven. Overgange Intern overgang Overgange Overgang til andre institutioner Når et barn skal starte i en ny institution inden for FMK afholder vi en overleveringssamtale hvis der foreligger indsatsplaner. I samtalen deltager forældre og personale fra både den gamle og den nye institution. Ønsker forældre overgangsmøder i andre tilfælde deltager vi altid. Overgange Overgang til skole Vi sender børn til Broskolen, afdeling Rolfsted og Ferritslev Friskole. Aftaler om overgangen fra børnehaven til begge skoler er identiske. Efter sommerferien samles de kommende skolebørn fast en gang om ugen til aktiviteter, der er målrettet denne aldersgruppe og skolestart. Ved emneuger er de kommende skolebørn altid samlet og der er faste traditionsbundne aktiviteter: en uge i Grøndalshytten, en tur til Fyrtøjet og en teaterforestilling, som børnene selv kreere. Ansvaret for og tilrettelæggelsen af arbejdet med de kommende skolebørn påhviler den samme pædagog. I marts måned besøger de kommende skolebørn ifølge med personale fra børnehave de to skoler en formiddag. Er enten vi eller forældrene i tvivl om et barns skolemodenhed til at starte i skole i det kommende skoleår får barnet lavet en skolemodenhedstest af den pædagogiske konsulent inden 01.november året før I januar måned afholder vi samtaler med forældre til de børn, der er skolepligtige. Som forberedelser til mødet modtager forældrene det individuelle udviklingsskema og kontaktpædagogen og den ansvarlige for gruppen af kommende skolebørn udfylder det individuelle udviklingsskema for hvert enkelt barns kompetencer og udfordringer. Indholdet af skemaet bliver drøftet sammen med forældrene til samtalen. Ved samtalen har forældrene mulighed for at komme med input, rettelser, kommentarer m.m. til indholdet af skemaet, som de efterfølgende underskriver. Dette skema og evt. indsatsplaner afleveres til den respektive skole i maj, hvorefter der er overleveringsmøder mellem skolernes og børnehavens leder. Ved børn med særlige behov deltager forældrene. 14

15 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer Dokumentation Ifølge dagtilbudsloven er lederen ansvarlig for at dokumentere, hvordan og hvorvidt de metoder og aktiviteter, der har været anvendt i arbejdet med at opfylde de opstillede mål samt børnemiljøet, bidrager til, at målene indfries. På baggrund af dokumentationen evalueres de pædagogiske tiltag. Dokumentation og evaluering hænger sammen, idet evalueringen sker på baggrund af dokumentationen. 3.1 Vokseninitieret aktivitet Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Sammenhæng Vi har valgt et tema om efterår i skoven omhandlende Hvad finder vi i skovbunden og Læring om pindsvinet. Vi har valgt denne aktivitet for at skærpe børnenes nysgerrighed på hvad skovbunden gemmer.. Vi læser og snakker om pindsvinet ud fra litteratur. Vi ønsker at fremme et fællesskab ved at børnene kan kikke på billeder, tegninger, malerier og plancher og fortælle hinanden hvad de har lavet. Vi har taget udgangspunkt i læreplanstemaet Natur og naturfænomener fra Dagtilbudsloven 8, stk. 2. Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Mål: Målet er at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever kilde til viden. Børnene får viden om hvad skovbunden gemmer af spændende ting, når man bare roder lidt i bladene. Børnene tilegner sig viden om pindsvinet. At alle børn på tværs af alder og køn deltager aktivt i projektet. Tegn: Vi hører børnene fortælle om hvad de oplevede i skoven eller hvad de fandt i skovbunden. Vi ser børnene finder bøgerne frem om pindsvinet og sætter sig og kikker i bøgerne. Vi hører børnene stille spørgsmål om pindsvinet. Vi ser at alle børn på tværs af alder og køn deltager i skovturen, og bidrager til projektet ved enten at tegne, male, klippe, bruge trylledej eller klistre. 15

16 Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Tiltag Vi skal på skovtur for at samle materiale til en planche. I rundkredsen skal vi læse bøger om pindsvinet. Børnene laver en planche. Børnene maler en regnbue og laver sol og skyer. Lene og Anette planlægger indhold og forløb på et stuemøde. Stuepersonalet forbereder børnene på emnet og hvad det indebærer. Emneugen skal munde ud i at vi har en planche hængene på stuen og at børnene har tilegnet sig viden om hvad der findes i skovbunden og fakta om pindsvinet. Børnene tilegner sig viden om hvilke farver der er i en regnbue. Vi skal på skovtur med madpakker. Vi skal samle forskellige blade, bog, agern, grene og mos. Børnene skal lave en planche hvor materialerne bliver limet på. Børnene klipper svampe og pindsvin i karton, som også skal limes på planchen. På planchen skal børnene lave en hule af blade til et pindsvin. Børnene skal male en stor regnbue. Børnene skal lave en skovbund med svampe, bog, agern, grene, blade og mos. Der skal også være en pindsvinehule. I rundkredsen snakker vi hele ugen om emnet. Børnene skal lave pindsvin i trylledej. Vi slutter ugen af med at børnene fortæller om hvad de har lavet i løbet af ugen. Det bliver skrevet ned og hængt ved siden af planchen. Der skal forældrene læse børnenes fortælling om hvad de har lavet i løbet af ugen. Aktiviteten er planlagt til 4 sammenhængende dage. 19 børn i alderen fra 2-5 år deltager i aktiviteten, alle fra Løvestuen.. Vi har værkstedet, hvor børnene på skift er inde for at klippe sammen med en voksen. På stuen tegner vi en af dagene og de andre dage bruger vi på at lime materialet på planchen. Vi bruger værkstedet til at male regnbuen, børnene maler på skift en farve på regnbuen. Alle børn er deltagere på forskellige niveauer. Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Evaluering Børnene har tegnet en tegning om deres oplevelse i skoven og de har lavet en planche med ting indsamlet fra turen i skoven og klippet skovbundens dyr ud i karton og klitret på. Efterfølgende har de i trylledej lavet pindsvin og mariehøns som efterfølgende blev farvelagt. Børnene har fået malet regnbuen som sammen med planchen med skovbunden blev hængt op på stuen. I rundkredsen har børnene fortalt om deres oplevelser i skoven understøttet af de voksne, der har givet plads til at hvert barn har haft taletid. Børnenes fortællinger er blevet skrevet ned, så forældrene efterfølgende har kunnet læse fortællingerne. Da ingen havde været så heldige at se et pindsvin i skoven fik de voksne taletid til at fortælle om pindsvinet og om hvor den bor og hvad den spiser ud fra bøger om pindsvinet. Der var et par børn der fandt lilla svampe i skoven som børnegruppen gik meget op i. Det resulterede i, at mange børn tegnede svampe på deres tegninger om hvad de oplevede i skoven. Det var vigtigt for børnene at lave en hule til pindsvinet på planchen. Børnene har været optaget af projektet og en del har opfordret deres forældre til at komme ind og se regnbuen og skovbunde. 16

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15

LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 LÆREPLAN TVED BØRNEHAVE 2014/15 Tved Børnehave er et privat dagtilbud, med drift tilskud fra Svendborg Kommune. Vi lever op til de gældende regler i Dagtilbudsloven og de respektive kommunale politikker.

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske læreplaner for NaturMusen Grønbjerg. Pædagogiske Læreplaner 1 Pædagogiske Læreplaner NaturMusen - Grønbjerg 2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Læring i NaturMusen... 3 Børn med særlige behov.... 4 Evaluering.... 4 Overordnede mål og principper... 4 Grundlæggende

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSER FOR SFO FRYNDESHOLM SKOLE 2009/10 Indledning Med virkning fra skoleåret 2009/10 forpligtes kommunalbestyrelsen i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.08.2008 Folkeskoleloven

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere