Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan"

Transkript

1 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

2 Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer Vokseninitieret aktivitet Børnekultur Rutiner Del 4. Evaluering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Bilag: Fælles mål 2

3 Indledning Du sidder nu med Faaborg-Midtfyn Kommunes kravspecifikation for pædagogiske læreplaner. Denne kravspecifikation sætter rammerne for en helt ny måde at arbejde med den pædagogiske læreplan i Faaborg-Midtfyn Kommune. Intentionen bag kravspecifikationen er at forenkle det komplicerede. Kravspecifikationen er en skabelon for den pædagogiske læreplan. En skabelon, der både fastsætter nogle rammer for formen såvel som et niveau for indholdet i den pædagogiske læreplan. Kravspecifikationen fastsætter fælles læringsmål for dagtilbudsområdet i kommunen. Disse mål er fastsat af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Dette betyder, at de enkelte dagtilbud ikke længere skal fastsætte egne mål for de 6 læreplanstemaer. De anvendte mål er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne i dagtilbudsloven og tilhørende vejledning. Målene er lavet på baggrund af materiale som forskere og eksperter har udviklet i forbindelse med vejledninger til læreplansarbejdet, dermed afspejler målene aktuel viden og forskning på 0-6 års området For institutioner bestående af flere matrikler giver læreplansdokumentet mulighed for at vise det fælles værdigrundlag og de forskellige læringsmiljøer. Ifølge kravspecifikationen skal der laves beskrivelser og dokumentation af henholdsvis en vokseninitieret aktivitet, et eksempel på børnekultur og en rutine i hverdagen, fx spisning. I disse beskrivelser og dokumentationer skal der bl.a. redegøres for, hvordan de 6 læreplanstemaer er i spil i jeres praksis. Undervisningsforløbet vil netop fokusere på denne nye måde at arbejde med den pædagogiske læreplan. Dette er en elektronisk udgave af kravspecifikationen, der er velegnet til at lægge på hjemmesiderne. Dokumentet indeholder farvede felter med overskrifter og informationer om dagtilbudsområdet. Under disse felter skal der beskrives, hvordan I udmønter tingene ud fra de angivne hjælpespørgsmål. 3

4 Del 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget er dagtilbudslovens Formålet med den pædagogiske læreplan "Et af de centrale formål for dagtilbud er, at dagtilbud skal bidrage til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Som et værktøj hertil skal alle dagtilbud omfattet af dagtilbudsloven udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen udarbejdes i forhold til to aldersgrupper: 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart." Den pædagogiske læreplan danner grundlag for en pædagogisk praksis, der lever op til lovgivningens intentioner om: At bidrage til at styrke børnenes læring og udvikling generelt At bidrage til, at der sættes fokus på børn med særlige behov At bidrage til en mere systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde At bidrage til en større synlighed og deraf følgende involvering og dialog med forældre, fagsekretariat og politikere At bidrage til at børnenes kompetencer ved skolestart styrkes Læreplanerne skal gennem refleksion, der bygger på dokumentation og evaluering, være et redskab til udvikling af praksis, samtidig med at den skal ses som en vej til beskrivelse af den pædagogiske praksis som dokumentation for forældre, fagsekretariat o.a. 4

5 Del 2. Generelle oplysninger Institutionens navn Lundsbjerg Børnehave Fakta om institutionen Institutionens adresse: Ådalen Ferritslev Børnehaven er selvejende og hører under dagtilbudet i FMK. Det er en børnehave med børn i alderen fra 2,11 år til skolestart (det år børnene fylder 6 år) Beliggenhed: Institutionen er beliggende i en mindre by med god infrastruktur til Odense, Nyborg, Svendborg og den fynske motorvej. Der er busforbindelser til Odense, Nyborg og Svendborg samt lokal bus, der hovedsagelig servicerer skolebørn til Ferritslev Friskole og Broskolens to afdelinger i Rolfsted og Årslev. I Ferritslev er der stisystem blandt det nyere villakvarter samt en skolesti mellem Ferritslev og Rolfsted. Fra institutionen er der gåafstand til Vindinge Å, Lodskov og Sønderskoven. Åbningstider og lukkedage: Mandag til torsdag fra kl til Fredag fra kl til Der er mulighed for at søge udvidet åbningstid mellem kl og 6.30 samt mellem kl /16.45 og kl Der er lukket Grundlovsdag og Juleaftensdag. Institutionens årsnorm det gennemsnitlige antal børn i institutionen i et budgetår: I budgetåret 2014 er årsnormen 52 børn Personalet: Personalegruppen består af 1 institutionsleder, 3 pædagoger, en pædagogstuderende i lønnet praktik og 2 pædagogmedhjælpere. Det faste personale har gennem en del år opbygget og udbygget erfaring og kompetencer. De tre pædagoger har ud over kompetencen som kontakt- og stuepædagog også kompetencer og uddannelse inden for sprog, motorik, inklusion og arbejdet med de kommende skolebørn. Hele personalegruppen har deltaget i Fri for Mobberi kurset og alle har det grundlæggende Førstehjælpskurset, der bliver fornyet hvert tredje år. 5

6 Fysiske rammer: Institutionen blev bygget i 1970 og er siden blevet udvidet to gange. Første gang i 1990, hvor der blev bygget et køkken og plads til en gruppe mere samt to hemse. I 2000 blev der bygget yderligere en fløj på med plads til en gruppe mere. Institutionen består i dag af tre stuer/grupper med tilhørende grupperum, flere mindre rum, en stor sal på 35 m 2. og to hemse. Legepladsen er stor og rummer mange motoriske udfordringer som f.eks. træer, skrænter og græsarealer. Derudover har vi en kolonihave, en moon-carbane, legeredskaber og en bålplads på legepladsen. Institutionens profil: Leg og natur venskaber der du r Venskaber og leg: Forskning viser, at børns leg og venskaber ikke kun værdsættes af børnene, men at det også giver dem socialiseringserfaringer, som ingen andre relationer kan byde på. Børns venskaber kendetegnes af emotionel nærhed, opmærksomhed på retfærdige løsninger ved konflikter, på gensidighed og på at dele med hinanden. Undersøgelser viser også, at børns vigtigste kilde til læring ikke er instruktioner i bogstavelære og talterapi, men derimod den eksperimenterende leg i eget tempo. Derfor har vi i Lundsbjerg Børnehave ekstra meget fokus på at børnene danner gode og positive relationer samt stærke venskaber. Det gør vi ved: Den anerkendende tilgang Nærværende voksne Sanglege Omgangstonen i huset Hjælpe børn i gang i forskellige legerelationer Spise ved mindre borde med skiftende bordfæller Rundkredsen, hvor alle børn bliver set og hørt Ved ture ud af huset er det ofte de voksne, der bestemmer, hvem der holder hvem i hånden og hvem der er først. Fri for Mobberi Kufferten: Til at danne de stærke børnefællesskaber bruger vi bl.a. materialet fra Fri for Mobberi, som består af en kuffert med pædagogiske redskaber som f.eks. samtaletavler, massage, rytmikprogrammer og bøger. Med kufferten følger også bamsefiguren Bamsevennen. Den symboliserer tryghed, omsorg og venskaber og minder børnene om at passe godt på hinanden og være gode kammerater. Hver stue har sin bamseven, som børnene bruger enten når de eller en af deres kammerater har brug for trøst. Vi vægter også børnenes leg meget højt. Både når børnene leger alene og når børnene leger sammen. Begge dele er vigtige elementer i barnets personlige og sociale udvikling. Det gør vi fordi børnene i legen : udvikler sig sprogligt i dialogen med de andre børn. er aktive i et fællesskab, hvor man kan øve sig i at indgå kompromiser. 6

7 udvikler gode relationer og dermed venskaber. udvikler kreativitet og fantasi. kan lære at tage medansvar for konfliktløsninger. de store kan agere rollemodeller for de mindste.. I alenelegen : (den selvvalgte) kan barnet få en stille stund i en hektisk hverdag i børnehaven. kan barnet selv tage et initiativ helt efter eget valg. lære barnet selvstændighed og tro på egne evner. kan barnet opleve, at være igangsætter. (hvis andre vil ind i legen) Natur Legepladsen i Lundsbjerg børnehave er en stor del af vores hverdag, da vi prioritere at være ude hver dag og nogle dage er vi ude hele dagen. Legepladsen har grønne græsarealer hvor vi kan lege sanglege og spille fodbold. Der er skrænter med træer, buske, blomster og bær. Vi har sansemotoriske legeredskaber og et dejligt skovareal hvor vi kan gå på opdagelse. På legepladsen har vi 2 læringsmiljøer. Natur og naturfænomener og motorik. Vores mål for læringsmiljøet natur og naturfænomener er: At børnene udvikler respekt og forståelse for og oplever glæden ved at være i naturen. At børnene lære naturen at kende med alle sanser, og oplever den som kilde til viden og rum for leg, oplevelser og udforskning. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med naturen, naturfænomener og miljø. Jvf. FMK s læringsmål. Det gør vi ved at: Vi er ude hver dag. Vi oplever og snakker om årstidernes og vejrets skiften. Vi bruger skovområdet og skrænterne til leg og går på opdagelse efter smådyr, blomster og bær Når vejret tillader det spiser vi vores madpakker i skoven eller andet sted på legepladsen. Børnene er med til at anlægge køkkenhaven med bær, urter og blomster. Vi laver bål hvor vi tilbereder mad, te, varm kakao eller popcorn. Institutionens fokusområder: Motorik Både naturen og legeredskaberne på legepladsen, indbyder til at børnene kan bruge krop og sanser til forskellige motoriske udfordringer og dermed træning af grundbevægelserne, som er at krybe, kravle, rulle, løbe, hoppe, hinke, snurre rundt, klatre og balancere. Vores mål for læringsmiljøet krop og bevægelse er: At børnene oplever glæde ved og at eksperimentere med, at bruge kroppen. 7

8 At børnene udvikler fysisk sundhed og en aktiv livsstil. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske kulturelle og sociale omverden. Jvf: FMK s læringsmål: Vores motoriske læringsmiljø på legepladsen indbyder både til grovmotoriske og finmotoriske lege og udfordringer, det består af: Gynger Sansegynge Rutchebane og rutcherør Klatretræer Kolbøttestativ Hængekøje Ujævnt terræn Kælkebakke Balance gangbro Arealer hvor vi kan lege gemme- og fangelege, spille fodbold eller lege sanglege. Sandkasse med plørebord Vandpytter og pløre Jordbunker hvor vi kan grave med skovle Mælkekasser der bruges som klodser Sideløbende med at børnene træner motorikken kan de også øve færdigheder som at køre på cykler, løbehjul og mooncar. Hvis dit barn åler sig rundt i græs og mudder, balancere på alting, står på hovedet og klatre og gynger højt, så fortvivl ikke. Dit barn træner ikke bare muskler og motorik men også de områder i hjernen som han eller hun skal bruge, når der står læsning og skrivning på skoleskemaet. Citat: Ann-Elisabeth Knudsen. (Hjerneforsker, lektor i dansk og psykolog) Indendørs har vi gymnastiksalen som bruges hver dag til både strukturerede og ustrukturerede motoriske aktiviteter som leg, sangleg og tumlen. I gymnastiksalen har vi en motorikskinne hvor vi hænger en fendergynge, hængekøje, klatrestativ og klatrestige op i. Der en stor springmadresse, ribber, taktilsten, rullebræt, bolde i mange forskellige størrelser og forskellige andre redskaber. På stuerne laves der dagligt finmotoriske aktiviteter så som: Spille spil/puslespil Perleplader/kæder 8

9 Tegne/male/klippe/klistre/sy Konstruktionslege f.eks. lego, biler, dukker osv Moddellervok Tilberede frugt/maddag/bage boller Rundkreds med fagtesange Ipad/computer Sprog: Sprog dækker over flere punkter. Sprog kan udtrykkes nonverbalt, verbalt, skriftligt, eller via billeder, musik, tegn, osv. Det er forskelligt hvor god man er til at udtrykke sig i de forskellige varianter af sprog, men for at opnå den bedst mulige udvikling af de sproglige kompetencer er det nødvendigt at arbejde med alle disse sider af sproget. Sproget og forståelsen heraf er nødvendigt for barnet som udtryk for dets personlighed, sociale kompetence og dets potentialer. I Lundsbjerg Børnehave har vi fokus på sproget i alle dagligdagens situationer. Hele personalegruppen er opmærksomme på at bruge sproget så meget som muligt i de aktiviteter vi foretager os samt at gribe situationerne når de byder sig. Derudover har vi også Temauger i huset hvor der fokuseres særligt på sprog. Personalet deltager i kurser for at fremme vores viden om redskaber, nytænkning og metoder til arbejdet med sproget personalet det deltager i kurset deler den nye viden med sine kolleger. Spisesituationer: Morgenmad, frokost og eftermiddagsmad er situationer hvor der tit opstår spændende og gode samtaler, både barn/barn og barn/voksen. Børnene øver sig her i at udtrykke sig samt i at lytte til hinandens fortællinger. Rundkreds: I formiddagens rundkreds bliver sproget brugt meget og i mange varianter. Dette kan fx være: Snak om et emne, en sangleg, rim og remser, historiefortælling/læsning, teater, osv. Det er også her børnene har mulighed for at fortælle de andre børn hvis de har oplevet noget spændende eller andet som det har behov for at udtrykke overfor alle. De daglige samtaler: Disse samtaler opstår ofte barn-voksen imellem. Her snakker vi om mange forskellige emner og diverse aktiviteter. Dette kan være når vi fx tegner og taler om det vi har tegnet, eller det kan være et barn der kommer og gerne vil snakke eller fortælle om noget og omvendt en voksen der spørger ind til noget vi ved barnet evt. skal senere/har oplevet dagen før, som fx om det gik godt til lægen, eller om det var sjovt/spændende ved frisøren. Disse samtaler opstår ofte impulsivt, og altid kun når barnet har lysten og interessen til samtalen. Redskaber til brug ved sprogarbejde: Hver måned får vi leveret nye og spændende bøger fra biblioteket. Her er bøger til alle aldersgrupper, som 9

10 altid er til rådighed for børnene. De kan enten læse i dem selv/i grupper eller få læst højt af en voksen. Derudover er der Lyt og Læs Bøger, hvor børnene får læst boget højt via en cd, imens de ser på billederne i bogen, Lyt og Læs bøgerne bruges også til børn der evt. har brug for en pause i dagligdagen. Vi har også Ipad s, hvor der er downloadet applikationer med sprogmateriale til de forskellige aldersgrupper, fx find bogstavet, lær abc, osv. I huset findes også mange forskellige sprogposer, som personalet bruger sammen med børnene dette kan fx være billeder hvor børnene skal finde ting der rimer. Legen: I legen barn-barn imellem, lærer børnene utrolig meget af hinanden. Her leger børnene evt. far, mor og barn, hvor børnene i fællesskab gennemgår dagligdags situationer, hvor de bruger de sætninger og ord de hører fra voksne. I legen begynder de at forstå betydningen og sammensætningen af det de har hørt. Det er også her de lærer sprogets brug af og med hinanden. Børn med særlige sproglige behov: Hvis et barn har sproglige udfordringer bruger vi flere metoder til at finde frem til den bedst mulige arbejdsgang med barnets sprog. En af disse metoder er sprogvurdering. Sprogvurderingsredskabet giver viden om børns sproglige udvikling inden for fire sproglige dimensioner; talesproglige kompetencer, lydlig opmærksomhed, generelle sproglige kompetencer og kommunikative kompetencer. Redskabet giver viden om børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin og er også velegnet til sprogvurdering af tosprogede børn. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere børns sprog i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen, og kan således anvendes til at vurdere det enkelte barns sproglige udvikling over tid. De forskellige tests er tilpasset barnets alder. En anden metode er Tras. Tras står for tidlig registrering af sprogudvikling. Tras er et pædagogisk observationsmateriale til registrering af sprogudviklingen hos børn fra 2 til 5 år. Med Tras-skemaet kan man følge barnets sprogudvikling og sikre, at en forsinket sprogudvikling bliver opdaget og udredt tidligt. Skulle et barn have særlige sproglige behov arbejdes der med dette både i det daglige, men også i mindre grupper/alene med barnet. I disse mindre grupper/alene med barnet er nogle af redskaberne vi bruger bl.a. dialogisk læsning, Lyt og Læs bøger og sprogposerne. Forældrene inddrages også i dette arbejde der vil på samarbejdsmøder imellem pædagoger og forældrene blive lavet en indsatsplan i fællesskab for barnet. Har barnet større udfordringer i sproget samarbejder børnehaven med en Tale-Høre Konsulent. Tosprogede børn: Da tosprogede børn har en større udfordring ved at skulle beherske to sprog i en tidlig alder, bliver tosprogede børn altid vurderet med en sprogvurdering og Tras, for at kunne hjælpe barnet bedst muligt igennem processen med at lære to sprog på en gang. Har barnet brug for støtte og hjælp til dette arbejdes der målrettet med barnets udfordrende områder indenfor sproget, ligesom ved børn med særlige sproglige behov. Det tosprogede barn vil blive tilknyttet en tosprogs-konsulent - dette giver mulighed for at søge ekstra timer til det målrettede arbejde med de sproglige udfordringer det tosprogede barn evt. møder. Institutionens værdier Anerkendelse: Vi betragter anerkendelse som væsentligt i forhold til børns identitetsdannelse, selvrealisering og det sociale samspil i det forpligtende fællesskab Integritet: For at børnene skal kunne have en følelse af ærlighed og sandfærdighed i forhold til motiverne for egne handlinger, arbejder vi med at skabe en sammenhæng i handlinger, værdier, metoder, foranstaltninger, principper, forventninger og resultat. Omsorg: Vi drager intentionel og reflekteret omsorg for hvert enkelt barn, således at børnene kan opnå 10

11 optimalt læring på livet. De til en hver tid gældende aftalemål Aftalemål for 2014: Overgange fra dagtilbud til skole: Sammen med Broskolen og de institutioner, der hører under Broskolens skoledistrikt er der udarbejdet materiale, der formaliserer samarbejdet i form af årshjul, samarbejdsaftale, individuelt udviklingsskema og Her er jeg -skema. Da vi også aflevere børn til Ferritslev Friskole har vi lavet en aftale, der ligger i tråd med Broskolens. Læreplaner og læringsmiljø: Hele personalegruppen har deltaget i FMK s kursus om læreplaner og læingsmiljøer.ud fra denne kursusrække har vi udarbejdet Kravsspecifikationen samt arbejdet med at beskrive, og budgetter vores indensdørs- og udensdørs fysiske miljø for at optimere rammerne fort læringsmiljøer Inklusion: Vi har fortsat vores arbejde med at skabe et inkluderende miljø for alle børn ved at systematisere vores indsats og ved at beskrive hvad vi konkret gør. Det selvejende Netværk er med til at understøtte arbejdet i form af observationsbesøg. Sprog: Vi har deltaget i SPELL-projektet som kontrolgruppe. Da dette er en af børnehavens fokusområder har vi altid ekstra instanser på dette. Børn med særlige behov I henhold til dagtilbudslovens 8 stk. 4 skal den pædagogiske læreplan beskrive relevante metoder og aktiviteter samt eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. En central intention med de pædagogiske læreplaner er at styrke den pædagogiske indsats over for børn med særlige behov. I Faaborg-Midtfyn Kommune tager vi udgangspunkt i en systemisk, anerkendende tilgang til det enkelte barn, og dermed til relationerne omkring det enkelte barn. Læringsmålene i den pædagogiske læreplan er gældende for alle børn. Der differentieres via beskrivelser af relevante metoder og aktiviteter og ved iværksættelse af procedure i henhold til Indsatsguide. Når det observeres, at et barn har særlige behov, udarbejdes der i samarbejde med forældrene en indsatsplan for barnets videre udvikling, og Indsatsguiden følges for det videre forløb. 11

12 Med udgangspunkt i Den sammenhængende Børnepolitik er der udarbejdet en Handleguide til alle, der arbejder med børn og unge i hverdagen. Handleguiden beskriver procedurer, roller, ansvar og forventninger til alle, når løsning af problemer kræver bidrag fra flere instanser i kommunen. Indsatsplaner: Udarbejdelsen af indsatsplaner er kontaktpædagogens ansvar. En indsatsplan kan blive startet op på flg. måder: ved et personalemøde, på et lokalmøde, efter anmodning af kontaktpædagog, leder eller forældre og efter inddragelse af ekstern samarbejdspartnere (talepædagog, ergo terapeut, pædagogisk konsulent). Alle indsatsplaner bliver evalueret eller afsluttet ved hvert personalemøde. Alle indsatplaner afleveres til forældrene til underskrift. Handleguiden: Vi bruger skaleringsskemaet til at placere børn på Børnelinien og efterfølgende Handleguiden som retningsgivende for, hvordan vi skal handle og hvilke tiltag resultatet af indplaceringen kræver af os. Metoder og aktiviteter: Handleguiden: Handleguiden tager udgangspunkt i Den sammenhængende børnepolitik og er et arbejdsredskab til alle der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn kommune. Handleguiden har blandt andet til formål at sikre kvalitet i det tværfaglige samarbejde, så børn og forældre får den nødvendige hjælp. Børnelinjen: Børnelinjen er en skematisk beskrivelse af børn og unge med forskelligt trivselsniveau på en skala fra 1 5. Børnelinjen bliver også brugt til at kvalificere, hvilket samarbejde og hvilken støtte der er behov for. Indsatsplaner: Indsatsplaner er et dokument der beskriver den pædagogiske indsats og samarbejdet med forældre og evt. andre faggrupper. Barnet indplaceres på børnelinjen. Indsatsplaner laves i samarbejde med forældre. Indsatsen bliver evalueret ca. 1 gang om måneden. Vækstmodellen: I samarbejde med forældrene beskrives barnets stærke sider, barnets udfordringer og hvilke indsatser/tiltag der kan iværksættes i institutionen og i hjemmet, for at hjælpe barnet. Vi har 3 relationsskemaer vi arbejder med. Skemaerne er sat i et årshjul. Pædagog barn relationsskema: En gang om året afkrydser personalet et skema, hvor der sættes 4 forskellige farver, efter graden af den oplevede relation hvert personale har til hvert enkelt barn. Dette skema er med til at sikre at alle børn har en tæt relation til mindst en voksen. Barn barn relationsskema: En gang om året afkrydser personalet et skema, hvor der sættes 4 forskellige farver, efter graden af den oplevede relation, som personalet ser, at hvert barn har til hvert barn. Dette skema er med til at sikre at alle børn har mindst en god ven. Sociometer: For at sikre at det ikke kun er personalets oplevelse af relationerne mellem børnene, bruger vi et sociometer. Til udfyldelse af sociometret bliver hvert barn spurt om hvem han/hun er venner med, svarende tegnes ind i 12

13 sociometret. Dette skema bruges i storgruppen. Det systematiske arbejde med evaluering og dokumentation: Inklusion er et fast punkt på det månedlige personalemøde. Her evalueres eller opstartes indsatsplaner for børn med særlige behov. Vi reflekterer fagligt over igangværende indsatsplaner. I et årshjul laver vi relationsskemaer og sociometer, som vi bruger som arbejdsredskaber i forhold til de aktuelle børnegrupper og i vores arbejde med inklusion. Det tværfaglige samarbejde: Vi udarbejder minimum en indsatsplan og sender ifølge aftale med forældrene denne til vores kontaktperson fra BUR. Ud fra denne indsatsplan vurderer kontaktpersonen hvem der skal starte en ekstern indsats op. Derefter vil der være en samtale mellem den relevante fagperson, forældre og kontaktpædagog, som udmunder i et aftaleblad med beskrivelsen af det videre forløb. Det er motorikpædagogens ansvar at samle og rammesætte ergoterapeutens besøg til konsultative samtaler med forældre og kontaktpædagogen. Før ergoterapeutens besøg, bliver det annonceret for at forældrene kan benytte sig af ergoterapeutens besøg. Vi er med i Socialrådgiver i dagtilbud hvilke betyder at vi får konsultativ bistand fra en socialrådgiver. Forældresamarbejdet: Hvis vi gennem iagttagelser oplever et barns manglende eller dalende trivsel kontaktes forældrene og tidspunkt for et møde aftales. Her deltager kontaktpædagogen og leder. Sammen med forældrene udarbejdes vækstmodellen, hvor aftaler om det videre forløb indgår som f.eks. iagttagelser og konsultativ bistand fra den specielpædagogiske konsulent, indsatser som børnehaven og forældre skal igangsætte over for barnet, en ergoterapeutisk screening. De konkrete tiltag og indsatser skrives ind i en indsatsplan. Overgange Modtagelse af nye børn Når forældre har takket ja tak til en plads i børnehaven sender kontaktpædagogen et brev til barnet med en hilsen og en opfordring til besøg. Efterfølgende tager forældrene kontakt til børnehaven for at aftale et eller flere besøg. Ved første besøg får forældrene en velkomstmappe, som indeholder en beskrivelse af børnehavens pædagogiske profil, værdier og pædagogik samt praktiske oplysninger. I mappen lægger en pjece om vores kostpolitik, pjece fra Lokalforeningen og fra Frie Børnehaver sammen med stamkort. Vi bliver kontaktet af Dagplejepædagogen, hvis der har været en særlig indsats for et barn i dagplejen. Hver 14. dag får vi besøg af to dagplejere. Efter 3 måneder indbydes forældrene til en samtale af kontaktpædagogen. Før samtalen modtager 13

14 forældrene dagsordenen, som indeholder punkter om barnets opstart, særlige fokuspunkter og barnets generelle trivsel i børnehaven. Overgange Intern overgang Overgange Overgang til andre institutioner Når et barn skal starte i en ny institution inden for FMK afholder vi en overleveringssamtale hvis der foreligger indsatsplaner. I samtalen deltager forældre og personale fra både den gamle og den nye institution. Ønsker forældre overgangsmøder i andre tilfælde deltager vi altid. Overgange Overgang til skole Vi sender børn til Broskolen, afdeling Rolfsted og Ferritslev Friskole. Aftaler om overgangen fra børnehaven til begge skoler er identiske. Efter sommerferien samles de kommende skolebørn fast en gang om ugen til aktiviteter, der er målrettet denne aldersgruppe og skolestart. Ved emneuger er de kommende skolebørn altid samlet og der er faste traditionsbundne aktiviteter: en uge i Grøndalshytten, en tur til Fyrtøjet og en teaterforestilling, som børnene selv kreere. Ansvaret for og tilrettelæggelsen af arbejdet med de kommende skolebørn påhviler den samme pædagog. I marts måned besøger de kommende skolebørn ifølge med personale fra børnehave de to skoler en formiddag. Er enten vi eller forældrene i tvivl om et barns skolemodenhed til at starte i skole i det kommende skoleår får barnet lavet en skolemodenhedstest af den pædagogiske konsulent inden 01.november året før I januar måned afholder vi samtaler med forældre til de børn, der er skolepligtige. Som forberedelser til mødet modtager forældrene det individuelle udviklingsskema og kontaktpædagogen og den ansvarlige for gruppen af kommende skolebørn udfylder det individuelle udviklingsskema for hvert enkelt barns kompetencer og udfordringer. Indholdet af skemaet bliver drøftet sammen med forældrene til samtalen. Ved samtalen har forældrene mulighed for at komme med input, rettelser, kommentarer m.m. til indholdet af skemaet, som de efterfølgende underskriver. Dette skema og evt. indsatsplaner afleveres til den respektive skole i maj, hvorefter der er overleveringsmøder mellem skolernes og børnehavens leder. Ved børn med særlige behov deltager forældrene. 14

15 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer Dokumentation Ifølge dagtilbudsloven er lederen ansvarlig for at dokumentere, hvordan og hvorvidt de metoder og aktiviteter, der har været anvendt i arbejdet med at opfylde de opstillede mål samt børnemiljøet, bidrager til, at målene indfries. På baggrund af dokumentationen evalueres de pædagogiske tiltag. Dokumentation og evaluering hænger sammen, idet evalueringen sker på baggrund af dokumentationen. 3.1 Vokseninitieret aktivitet Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Sammenhæng Vi har valgt et tema om efterår i skoven omhandlende Hvad finder vi i skovbunden og Læring om pindsvinet. Vi har valgt denne aktivitet for at skærpe børnenes nysgerrighed på hvad skovbunden gemmer.. Vi læser og snakker om pindsvinet ud fra litteratur. Vi ønsker at fremme et fællesskab ved at børnene kan kikke på billeder, tegninger, malerier og plancher og fortælle hinanden hvad de har lavet. Vi har taget udgangspunkt i læreplanstemaet Natur og naturfænomener fra Dagtilbudsloven 8, stk. 2. Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Mål: Målet er at børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever kilde til viden. Børnene får viden om hvad skovbunden gemmer af spændende ting, når man bare roder lidt i bladene. Børnene tilegner sig viden om pindsvinet. At alle børn på tværs af alder og køn deltager aktivt i projektet. Tegn: Vi hører børnene fortælle om hvad de oplevede i skoven eller hvad de fandt i skovbunden. Vi ser børnene finder bøgerne frem om pindsvinet og sætter sig og kikker i bøgerne. Vi hører børnene stille spørgsmål om pindsvinet. Vi ser at alle børn på tværs af alder og køn deltager i skovturen, og bidrager til projektet ved enten at tegne, male, klippe, bruge trylledej eller klistre. 15

16 Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Tiltag Vi skal på skovtur for at samle materiale til en planche. I rundkredsen skal vi læse bøger om pindsvinet. Børnene laver en planche. Børnene maler en regnbue og laver sol og skyer. Lene og Anette planlægger indhold og forløb på et stuemøde. Stuepersonalet forbereder børnene på emnet og hvad det indebærer. Emneugen skal munde ud i at vi har en planche hængene på stuen og at børnene har tilegnet sig viden om hvad der findes i skovbunden og fakta om pindsvinet. Børnene tilegner sig viden om hvilke farver der er i en regnbue. Vi skal på skovtur med madpakker. Vi skal samle forskellige blade, bog, agern, grene og mos. Børnene skal lave en planche hvor materialerne bliver limet på. Børnene klipper svampe og pindsvin i karton, som også skal limes på planchen. På planchen skal børnene lave en hule af blade til et pindsvin. Børnene skal male en stor regnbue. Børnene skal lave en skovbund med svampe, bog, agern, grene, blade og mos. Der skal også være en pindsvinehule. I rundkredsen snakker vi hele ugen om emnet. Børnene skal lave pindsvin i trylledej. Vi slutter ugen af med at børnene fortæller om hvad de har lavet i løbet af ugen. Det bliver skrevet ned og hængt ved siden af planchen. Der skal forældrene læse børnenes fortælling om hvad de har lavet i løbet af ugen. Aktiviteten er planlagt til 4 sammenhængende dage. 19 børn i alderen fra 2-5 år deltager i aktiviteten, alle fra Løvestuen.. Vi har værkstedet, hvor børnene på skift er inde for at klippe sammen med en voksen. På stuen tegner vi en af dagene og de andre dage bruger vi på at lime materialet på planchen. Vi bruger værkstedet til at male regnbuen, børnene maler på skift en farve på regnbuen. Alle børn er deltagere på forskellige niveauer. Praksisbeskrivelse af vokseninitieret aktivitet Evaluering Børnene har tegnet en tegning om deres oplevelse i skoven og de har lavet en planche med ting indsamlet fra turen i skoven og klippet skovbundens dyr ud i karton og klitret på. Efterfølgende har de i trylledej lavet pindsvin og mariehøns som efterfølgende blev farvelagt. Børnene har fået malet regnbuen som sammen med planchen med skovbunden blev hængt op på stuen. I rundkredsen har børnene fortalt om deres oplevelser i skoven understøttet af de voksne, der har givet plads til at hvert barn har haft taletid. Børnenes fortællinger er blevet skrevet ned, så forældrene efterfølgende har kunnet læse fortællingerne. Da ingen havde været så heldige at se et pindsvin i skoven fik de voksne taletid til at fortælle om pindsvinet og om hvor den bor og hvad den spiser ud fra bøger om pindsvinet. Der var et par børn der fandt lilla svampe i skoven som børnegruppen gik meget op i. Det resulterede i, at mange børn tegnede svampe på deres tegninger om hvad de oplevede i skoven. Det var vigtigt for børnene at lave en hule til pindsvinet på planchen. Børnene har været optaget af projektet og en del har opfordret deres forældre til at komme ind og se regnbuen og skovbunde. 16

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014-2016

Pædagogisk læreplan 2014-2016 Pædagogisk læreplan 2014-2016 Møllehaven 0-2 årige Møllehaven Aalsrodevej 3 8500 Grenaa T: 89592740-29656071 http://www.moelleskolen.dk Fra forvaltningen Fra januar 2014 og 3 måneder frem skal alle dagtilbud

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Dagtilbudsloven 8 stk. 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes.

Læreplan 2013-14. Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013-14 Vandpytten er et hus, hvor børnenes ret til at møde voksne i børnehøjde anerkendes. Læreplan 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 3 Mission... 3 Læringssynet... 3... 4 Pædagogiske

Læs mere

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes.

Konflikter skal derfor ikke bare undgåes eller afværges, men gennemleves så udviklings- og læringspotentialet udvindes. Læreplaner 2013 Praksisbeskrivelser: Vi har i år valgt at inddele læreplanen i to praksisbeskrivelser. Vuggestuerne er i år med i et aktionslæringsprojekt omhandlende konfliktløsning og dette danner udgangspunkt

Læs mere

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune.

Navn Susanne Olesen Mai-Britt Norup Maria Mølholm Hansen. Mailadresse suole@esbjergkommune.dk mbno@esbjergkommune.dk mamh@esbjergkommune. 3-Stammen 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 5 Science - Dagtilbuddets opgave

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013/14

Pædagogisk Læreplan 2013/14 Pædagogisk Læreplan 2013/14 1 I udarbejdelsen af de 6 læreplanstemaer har vi valgt systematisk at anvende SMTTE modellen, hvor vi udfra de fastlagte mål beskriver vores tiltag for at opnå målene, samt

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere