fremtidens ældrebespisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtidens ældrebespisning"

Transkript

1 fremtidens ældrebespisning økonomaforeningen

2 Fremtidens ældrebespisning er et debatoplæg udgivet af Økonomaforeningen Nørre Voldgade København K Tekst: Jette Kingod Layout & tegninger: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks-Skolen April 1993 Deltagere: Lægesekretær Lillian Schnack, Ældresagen Ergoterapeut Inger-Lise Sanders, C-holdet Overlæge dr.med. Jette Ingerslev, K.A.S. Glostrup Køkkenassistent Sonja Snogdal, Økonomaforeningen Faglig sekretær, Anne Thøgersen, Økonomaforeningen Journalist Jette Kingod, Kingod Kommunikation

3 mad til ældre Madens sammensætning er lige så vigtig for ældre som for yngre. Ældre har behov for mindre energi end yngre og skal derfor have en så næringstæt mad som muligt. Appetit og vægt styres fra centre i hjernen, men mange andre faktorer spiller ind. Duften og synet, samværet og omgivelserne og ikke mindst den psykiske tilstand er afgørende for lysten til at spise og spise rigtigt. Hvis man er ked af det, trøstespiser man måske, man undlader at spise, eller man spiser det forkerte. Det kan blive katastrofalt. Som den, der laver eller er med til at lave mad til ældre, er det vigtigt at være opmærksom på de mange faktorer, der er afgørende for, om de ældre lever sundt. Det er ikke tilstrækkeligt at tilberede god og lækker mad. De ydre omgivelser skal også være i orden. Som kostfagligt uddannet har man ikke alene en mulighed for at være med til at præge udbuddet af tilbud om kost til ældre, man har også en forpligtelse. Denne forpligtelse kan måske i nogle tilfælde hvile tungt på den enkelte. Det kan være svært at få ideer og inspiration til, hvordan de ældres kostbehov bedst muligt opfyldes. Samtidig er man også ofte underlagt begrænsninger i form af økonomi, traditioner og politisk stramme rammer. I november 1992 udgav Økonomaforeningen pjecen»kostpolitik en udfordring til dagligdagen«. Den gav eksempler på, hvordan man i et lokalområde eller på arbejdspladser kan udforme en kostpolitik en overordnet 3

4 kostpolitik eller en kostpolitik på afgrænsede områder. Et af de områder, det er oplagt at udforme en kostpolitik for, er ældreområdet. Nogle kommuner og arbejdspladser har allerede fastsat en kostpolitik for ældre. Men mange steder på plejehjem, sygehuse og i kommuner er kosttilbuddene til ældre stadig ikke lagt i faste, velovervejede rammer. Denne pjece giver nogle gode råd om, hvad man skal inddrage i arbejdet med udformning af en kostpolitik for ældre. Den giver eksempler på, hvordan man med forholdsvis enkle midler kan vænne ældre til at spise en mere lødig kost. Den fortæller om de ydre omgivelsers betydning og om nødvendigheden af i samværet med den gamle at være opmærksom på personlige signaler. Vi håber med pjecen at få gang i debatten om mad til ældre. År 2000 forventes 20% af den danske befolkning at være 60 år og derover. Specielt gruppen over 85 år øges. Det betyder, at flere og flere kostfagligt uddannede kommer til at arbejde med mad til ældre. Pjecen giver ingen opskrift på, hvordan den enkelte kommune eller arbejdsplads skal tilrettelægge mad til ældre. Men den viderebringer erfaringer fra kostfagligt personale, der har arbejdet intensivt med kost til ældre, fra arbejde med ældre på hospitaler og fra ældre, der selv deltager aktivt i ældreområdet. 4

5 gamle er også forskellige Ældre mennesker er lige så forskellige som yngre også hvad angår behov for og ønsker til kosten. Mennesket ændrer ikke personlighed, fordi det bliver ældre, men karakteristiske træk forstærkes. Det menneske, der som ung havde mod på og lyst til fornyelse har det også som ældre. Det menneske, der som ung levede et vanemæssigt liv uden lyst til ændringer, har heller ikke den store trang til nye udfordringer som ældre. Det er derfor forkert at generalisere og påstå, at gamle mennesker kun vil spise flæskesteg og frikadeller med brun sovs og kartofler. Nogle gamle mennesker foretrækker det traditionelle køkken og skal motiveres kraftigt til at prøve noget nyt. Men alle kan inspireres til at eksperimentere med kosten også årige, hvis tilbuddene præsenteres på den rigtige måde. Det er en café på et plejehjem et godt eksempel på:»cafeen serverer et dagligt traditionelt varmt måltid, men har også alternative tilbud som pizza, croissanter og lasagne og altid et stort tag-selv-salatbord til en billig penge. Til at begynde med var der stor efterspørgsel efter det traditionelle måltid, men lidt efter lidt er de øvrige tilbud blevet meget populære blandt alle cafeens kunder. Salatbordet er blevet et stort trækplaster. Mange kunder køber en ekstra portion, som de tager med hjem til aftensmåltidet.«det var synet af de utraditionelle alternative tilbud, duftene, nydende tilkendegivelser 5

6 fra andre kunder i cafeen, som lidt efter lidt fik selv de mest standhaftige modstandere af nymodens kost til at ændre kostvaner. Og vigtigst af alt: salaten, grøntsagerne, lasagnen og croissanterne blev præsenteret som et tilbud og ikke som den eneste mulighed. Eksemplet viser, at det kan lade sig gøre at ændre ældres kostvaner. På cafeen kommer også folk oppe i 80 erne. Men i øvrigt er erfaringen fra cafeen, at de ældre kvinder er mere motiverede for at eksperimentere end de ældre mænd. Mændene tager længere tilløb, de tøver mere med at prøve noget nyt men har de fået tilbuddet gennem tilstrækkelig lang tid, kan også deres barrierer overvindes. 6

7 valgmuligheder er vigtige Når vi taler om mad til ældre er det vigtigt at holde sig for øje, at ældre ikke er ens og at deres ønsker og behov ligesom hos alle andre varierer fra dag til dag. Det gælder de raske gamle og i endnu højere grad de syge gamle. Det ældre menneske, der er indlagt på hospital, måske endog i en længere periode, har stort behov for valgmuligheder. Ikke kun direkte af hensyn til kosten og lysten til at spise den, men også af mere psykiske årsager. Det kan virke ydmygende dag efter dag at skulle spise en portion mad, man måske slet ikke har lyst til. Følelsen af at være tilbage på babystadiet kan blive fremherskende. Et valg mellem måske blot to muligheder, som patienten præsenteres for:»hvad vil De have i dag, fru Jensen, denne grønkålssuppe eller portionen her med frikadeller og stuvet hvidkål«er tilstrækkeligt til, at selvstændighedsfølelsen styrkes. Det er bevist at ernæringsrigtig og tilstrækkelig kost hver dag er af betydning for hurtig helbredelse efter en sygdom. Den patient, der ikke selv har valgt sit måltid, vil være mindre motiveret for at spise det, end patienten, der har haft et valg også selv om der kun er to retter at vælge imellem. Valg er vigtigt, men det er selvfølgelig også vigtigt at vurdere, hvad den indlagte gamle har brug for. Er tænderne for eksempel så dårlige, at det faktisk er umuligt at tygge maden? Er der kommet svamp i munden, fordi slimhin- 7

8 derne er ødelagt på grund af almen svækkelse og dårlig kost. Eller passer protesten efter længere tids sygdom så dårligt, at maden ikke kan tygges ordentligt? Vil flydende kost i en periode være en god løsning? Der findes i dag en lang række former for flydende kost, som i en periode er et ernæringsmæssigt forsvarligt alternativ til almindelig mad. På en Københavnsk hospitalsafdeling har man eksperimenteret med at servere flydende kost af forskellig art fra en»mallorca-bar«. Det humørfyldte»salgsfremstød«fremmede lysten til at drikke den flydende kost, som mange af de gamle tidligere kviede sig noget ved at indtage. Når det drejer sig om at sørge for, at indlagte, syge gamle får en tilstrækkelig kost er det ofte nødvendigt at tage fantasien og humoren til hjælp og det gælder i øvrigt også selv om de gamle ikke er indlagt på hospital. 8

9 det sociale samvær Undersøgelser har vist, at lysten til at spise ikke alene er afhængig af maden, men også af hvordan og i hvilke omgivelser den serveres. Den gamle dame på plejehjem, der er tvunget til at spise sammen med de andre beboere i spisesalen, men hellere ville have indtaget sit måltid alene på sit værelse, er ikke særlig motiveret til at nyde maden. Det er heller ikke fremmende for appetitten, at pårørende ikke må spise sammen med hende, men pænt vente på hendes værelse til måltidet er overstået. På et plejehjem i Malmø lavede man et eksperiment med at låne pæne møbler og malerier, fint service og bestik til spisesalen og dække nydeligt op til hver måltid. Det gav bonus. Lysten til at spise sammen forstærkedes, måltidernes længde øgedes og beboerne så frem til de festlige måltider som dagens højdepunkt. Det sociale samvær betyder mindst lige så meget for lysten til at spise som selve maden. Og også her drejer det sig om valg. Hvis den gamle dame helst vil spise alene, hvorfor så nægte det? Hvis de gamle hjemmeboende, der dagligt får udbragt mad med bil, egentlig gerne ville spise deres måltid sammen med andre, men ikke kan gå ned på cafeen, hvorfor så ikke lade bilen køre med dem i stedet for med maden? Det er man rent faktisk begyndt at gøre nogle steder. Flere steder i landet får de ældre tilbud om at få maden bragt hjem eller selv blive bragt til cafeen og få det varme måltid serveret der. På en af cafeerne har man i øvrigt en 9

10 aftale med en stab af ældre, som mod et gratis måltid mad, hjælper med servering, oprydning og andet forefaldende. Det er med til at holde udgifterne i cafeen nede, og samtidig har staben af ældre et lille job, der giver indhold og socialt samvær i dagligdagen. Mange af kunderne i cafeen har stambord, hvor de mødes dagligt og drøfter verdenssituationen. Og de holder øje med hinanden. Hvis én omkring bordet mangler, så starter netværket:»hvor er Marie? Hun har da ikke sagt, at hun ikke ville komme i dag. Er der nogen, der ved noget?«cafeen har også gode erfaringer med, at det sociale samvær kan løse andre problemer. Enkelte gæster har haft alkoholproblemer. Men efter at være blevet faste kunder i cafeen er de blevet mere soignerede, deres røde næser er gradvist forsvundet, og de ser sundere ud efter en tid. De hænger ikke længere på værtshusene og nøjes med at indtage flydende føde. Deres daglige varme måltid i cafeen har haft indflydelse ikke blot på deres spisevaner, men også på deres sociale adfærd. 10

11 god kost er besparende En undersøgelse af 1% af Danmarks 85-årige og deres kostvaner viser, at de ældre får et varmt måltid hver dag. Men de får for meget smørfedt og for lidt af de fede fisk, og de indtager for få D-vitaminer og for lidt calcium, som har stor betydning for knogledannelsen. Det er aldrig beregnet, hvor mange hospitalsindlæggelser, samfundet kunne undgå, hvis de ældre fik tilstrækkelig, ernæringsrigtig kost. Men at der kan være mange penge at hente, kan følgende eksempler være med til at illustrere:»en ældre mand, der boede alene, blev indlagt med blødende mavesår. En lungebetændelse stødte til, og han kom i respirator. Han var indlagt længe og kom derefter på plejehjem. Her tog kan i løbet af få uger 8 kg på og hans helbredstilstand bedredes helt på grund af regelmæssige og sunde måltider. Det ville måske have kostet 20 kr. om dagen i form af et godt måltid mad til ham, at forebygge hans mavesår og lange hospitalsindlæggelse«.»en 85-årig mand, der deltog i en befolkningsundersøgelse, var præget af en vis demens, uro, forvirring og svimmelhed med tendens til at falde. Ved neuromedicinsk undersøgelse kunne man se, at han havde forandringer i centralnervesystemet. Ved kostundersøgelser blev det afsløret, at han indtog ekstremt lidt vitamin E. Behandling med vitamin E i store doser var det rigtige for at få tilstanden bedret. Manden ønskede ikke at få den intensiverede 11

12 behandling. Men der blev aftalt mere hjemmehjælp, der kunne sørge for en alsidig og vitamin E beriget kost, hvilket bedrede hans fysiske og psykiske tilstand. 12

13 årsager til ringe appetit Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der kan være mange årsager til, at gamle mennesker mister appetitten. Socialt samvær, et veldækket bord og flere retter at vælge imellem er ikke altid tilstrækkeligt. Det er følgende historie et eksempel på:»en 81-årig mand besøgte tidligere dagligt sin kone på et nærliggende plejehjem. Men pludselig ophørte besøgene, og manden klagede vedvarende: Jeg har det så dårligt. Jeg spiser ingenting. Jeg kan ikke drikke noget. Jeg er svimmel, kan ikke sove, har ondt i ryggen. Jeg har aldrig afføring. Til barnebarnet: Jeg vil så gerne have, at du køber en frikadelle til mig. Dagen efter: Jeg har aldrig sagt, at jeg gerne vil have en frikadelle. Jeg vil så gerne have en is. Ti minutter senere: Hvorfor har du købt nougatis? Jeg vil kun have vaniljeis. Ved besøg hos lægen blev det konstateret, at manden var depressiv. Efter tre ugers behandling med medicin mod depression, begyndte manden igen at spise. Han tog på i vægt og genoptog de sædvanlige aktiviteter, herunder besøgene hos konen. 13

14 14

15 for tyk eller for tynd Det er de færreste ældre måske kun 1 ud af der har brug for egentlig skånekost. Faktisk er det normalt alene allergikere, der behøver en speciel kost. Hvis maden ellers er alsidig og ernæringsrigtig vil de fleste kunne tåle den. Det er vigtigt, at den ældre får tre hovedmåltider og to-tre småmåltider i løbet af dagen. Generelt er det bedre at spise flere små måltider end et eller to store. I nogle køkkener laves speciel kaloriefattig mad til overvægtige. Det kan diskuteres, om det overhovedet er et nødvendigt alternativ til en god, alsidig kost. Og i hvert fald er det både unødvendigt og overflødigt, hvis den kaloriefattige kost suppleres med wienerbrød og chokolade. Eksemplet viser, hvordan den situation kan tackles.»et plejehjemskøkken, der laver mad til udbringning, fremstillede kaloriefattig kost til et par af de ældre kunder. Det havde gennem længere tid irriteret personalet at møde den ene af kunderne i supermarkedets cafeteria den ene gang efter den anden bøjet over varm chokolade med flødeskum og lagkage. Personalet besluttede derfor at sige til hende, at hun fremover ville få almindelig mad, fordi det måske ville mætte hende mere og nedsætte hendes trang til søde sager. Det viste sig at være en god løsning. Cafeteria-besøgene blev færre, og personalet slap for at føle sig til grin over at fremstille specialkost uden effekt.«i omgangen med ældre skal man i øvrigt 15

16 også være opmærksom på, at det jo ikke behøver være kosten eller diæten, der er problemet. Når diabetikeren gang på gang køber chokolade, er det måske ikke trang til noget sødt, men derimod trang til et knus og lidt opmærksomhed, der er behovet. Når man er ældre, kan det være lige så skadeligt at være for mager som at være overvægtig. Magre mennesker lider undertiden af mangelsygdomme. Overvægtige er hyppigt mindre mobile, er ofte plaget af slidgigt og kan måske ikke gennemgå en nødvendig operation på grund af fedme.»en 66-årig kvinde, der vejede 114 kg, kunne ikke blive opereret, før hun havde tabt sig til under 80 kg. Det var umuligt uden tæt kontrol i et medicinsk ambulatorium. Kvinden tabte sig, blev kønnere, gladere og kunne efter operationen for dårlige hofteled, som følge af overvægt gennem mange år, atter bevæge sig frit omkring. Resultatet for damen og for samfundet var sparet både pleje for mange penge og medicinudgifter. Men det havde selvfølgelig været bedre for kvinden og billigere for samfundet, hvis hun i tide havde undgået overvægt.«16

17 rigelig væske Med til korrekt kost til ældre hører også rigelig væske. Tørstfornemmelsen aftager med alderen, og ofte glemmer de gamle at drikke især hvis tilbuddet ikke er lige ved hånden. Følgende eksempel fortalt af en pårørende til en kvinde på plejehjem viser, hvor alvorligt problemet kan være.»vi kunne ikke forstå, hvorfor mor altid virkede forvirret og havde mere hævede ben, når vi besøgte hende om mandagen, end når vi besøgte hende sidst på ugen. Ved et besøg i løbet af weekenden blev vi imidlertid opmærksomme på, at hun ikke havde fået andet at drikke end en kop kaffe om morgenen og en kop te til frokost. Personalet havde så travlt i weekenden, at der ikke var tid til at skænke vand eller saft til de gamle.«svimmelhed, kvalme og forvirring kan meget vel være resultat af, at man får for lidt at drikke. De ældre skal ligesom yngre drikke 17

18 mindst to liter væske om dagen. Det kan man nemt glemme, hvis væsken ikke er inden for rækkevidde. På flere cafeer og plejehjem har man altid store glaskander med isvand stående på bordet. Fx sørger et korps af frivillige hjælpere på en af cafeerne for, at fylde kanderne op, og der bliver drukket mange kander isvand, når cafeen har åbent for frokostgæster. Det er en god idé at anbefale den gamle, der bor hjemme, altid at have en liter vand stående i køleskabet. 18

19 mad i hjemmet Det er selvfølgelig det nemmeste at præge de gamle til gode mad- og drikkevaner, når de er så mobile, at de selv kan møde op på cafeen eller andre spisesteder til måltiderne. Det er sværere, når kostpersonalet ikke har den direkte kontakt til den, der skal spise maden fx den gamle, der får maden bragt hjem. Men måske er det en idé at fastlægge i kommunens eller plejehjemmets kostpolitik, at den gamle der får udbragt mad, jævnligt skal have besøg af kostpersonalet. Ved besøgene kan man snakke med den gamle om ønsker og forventninger til maden, om nye behov, og kostpersonalet kan fortælle, hvordan maden skal behandles og give andre gode råd fx om drikkevaner. I visse kommuner er det fast tradition at kostpersonalet besøger og snakker med nye kunder til madudbringningen. Nogle steder gentages besøgene hver tredie måned. Det er en god idé at kontrollere kundens vægt ved besøgene. Vægten er nemlig en god indikator for, hvordan den gamle trives. Det diskuteres mange steder, om madudbringningen skal bestå af varm mad, kølet mad eller frostmad. Der synes at være både fordele og ulemper ved alle former. Varm mad gør den gamle afhængig af at være hjemme, når maden kommer. Kølet mad leveres 3-4 gange om ugen. Frostmaden kan ankomme når som helst og tilberedes når som helst. Om madudbringningen skal være i form 19

20 af frosset, kølet, varm mad eller andre former er først og fremmest et spørgsmål om økonomi. Men under alle omstændigheder må holdningen til spørgsmålet afklares i en kostpolitik for ældre. Og det ville være fint, hvis den holdning, der kom til udtryk, afspejlede brugernes ønsker. Eksempelvis kunne man medsende et spørgeskema med madudbringningen og på den måde få afklaret, hvad brugerne egentligt ønsker. Eller det kostfaglige personale kunne køre ud med maden og på den måde få øjeblikkelig tilbagemelding. 20

21 inddragelse af de gamle Det diskuteres også, i hvor høj grad de ældre selv skal deltage i madlavningen både på plejehjem, i køkkener, der laver mad til udbringning, og på cafeer og andre spisesteder. Ofte er der fysiske grænser for de ældres aktive deltagelse. Gulvene i køkkenet kan fx være glatte. Eller køkkenet er måske for lille og dårligt indrettet til formålet. Men de ældre kan hjælpe til i selve cafeen med borddækning, afrydning og servering og gør det også. På nogle plejehjem har man eksperimenteret med beboernes aktive deltagelse i køkkenet. Men de fleste steder er forsøgene strandet på, at beboere på plejehjem i dag har det helbredsmæssigt meget dårligt og faktisk ikke kan klare anstrengelserne. Det kan imidlertid være en god idé at inddrage de, der har kræfterne til det i mindre hårde opgaver som borddækning eller lignende. Eller, som man gjorde på et plejehjem, at lade de friskeste af beboerne selv forestå madlavningen under et kortere ferieophold i et sommerhus. Der er forsøg i gang med at udbetale hele pensionen til beboerne på nogle plejehjem. De skal så selv administrere deres pengeforbrug til mad, rengøring og anden hjælp. Ideen er god, fordi den forhindrer følelsen af umyndiggørelse, og mange steder forløber det godt. Men andre steder har beboerne på plejehjemmet for dårligt helbred til at kunne overskue og administrere ordningen. Det er endnu ikke vedtaget, om alle skal omfattes af ordningen. 21

22 22

23 hvor langt er vi? Under arbejdet med at indhente eksempler og erfaringer til denne pjece har det være bemærkelsesværdigt, at der er stor forskel på, hvor bevidst og aktivt der arbejdes med kost til ældre rundt omkring i landet. Det ser ud til, at der foregår en hel del forsøg med ældrecafeer, afhentning af ældre til centrale spisesteder, valgmuligheder til den enkelte og lignende. Men vi har også fundet eksempler bl.a. fra plejehjem som viser, at der endnu er lang vej, før vi giver vore ældre de tilbud og den værdige opmærksomhed, de har krav på. Mad til ældre er langt mere end maden og dens sammensætning, måden den serveres på og omgivelserne, den serveres i. Mad til ældre er også et udtryk for respekt. Respekt for, at den gamle er et selvstændigt tænkende menneske med lige så store behov og ønsker, som yngre mennesker. 23

24 24

25 vi deltager i debatten om fremtidens mad til ældre Formålet med denne pjece er at give inspiration til debatten. Pjecen er den første i en serie på 5. De 4 næste vil lægge op til debat om fremtidens mad til børn og unge, til syge og til raske. Alle 4 pjecer vil udkomme i Formen er ny. Vi har samlet en række personer med holdninger til mad til ældre, pjecen er resultatet af samtalen mellem disse personer. Pjecen er tænkt som et redskab til medlemmer og andre, som gerne vil yde en god service til ældre. Vi håber, at de mange forskellige holdninger og synspunkter, der kommer frem i pjecen, vil kunne bruges til inspiration for alle medlemmer og andre, der til daglig arbejder med kvalitet og service til ældre. Vi håber også, at pjecen kan give inspiration til den fortsatte udvikling af fremtidens madtilbud til ældre. Irene Kofoed-Nielsen Formand for Økonomaforeningen

26 Vi skal deltage i debatten om fremtidens mad til ældre. Denne pjece kan give inspiration til debatten. Pjecen er resultatet af en samtale mellem en række personer, som alle har holdninger til mad til ældre. 1

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003

Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Kostpolitik for ældre og handicappede i Greve Kommune Vedtaget af Socialudvalget den 22. maj 2003 Valgmuligheder Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Formålet er, at den enkelte

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

En dag er der ingenting tilbage

En dag er der ingenting tilbage For et halvt år siden fik Helle Johansen at vide, at hun lider af demenssygdommen Alzheimers. Den har ændret hende for altid, og hun kæmper stadig med at forene sig med tanken om, at sygdommen er uhelbredelig.

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet

En pjece til almen praksis. At tale om. overvægt. med din mandlige patient. Rigshospitalet En pjece til almen praksis At tale om overvægt med din mandlige patient Rigshospitalet Indledning Den praktiserende læge er vigtig i indsatsen mod svær overvægt. Både i det forebyggende arbejde og i behandling

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Dags dato -- -- -- åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand

Læs mere

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Indholdsfortegnelse Formål med kostpolitik Værdier og visioner Baggrund og status Fokusområde 1: den rette ernæring Fokusområde 2: gode råvarer, produktion og

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Praktisk info om kost og ernæring

Praktisk info om kost og ernæring Kostpolitik på Liselund Liselund skal for den enkelte opleves som det bedste sted: At bo. At gæste. At arbejde. For at Liselund kan være det bedste sted at bo har ernæringstilstanden stor betydning for

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer

DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation. Studieløbenummer. Dags dato åå mm-dd. Dit studieløbenummer DILALA studiet Spørgeskema 3: Besvares 12 måneder efte den akutte operation Dags dato åå mm-dd Dit studieløbenummer Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde EuroQol Angiv ved at sætte kryds i een

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Målsætninger for måltiderne er, at:

Målsætninger for måltiderne er, at: Det gode måltid Visionen er at skabe det gode måltid ved at omgivelserne, omsorgen og samværet er i orden, at maden er lækker og giver en god ernæring. Dermed kan vi gøre måltidet til en god oplevelse.

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE TRÆTHED TRÆTHED AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 endda mene, at du ikke anstrenger dig nok. Det kan give problemer i forhold til familie, venner og din arbejdsgiver. I denne folder kan du læse om årsagerne til træthed

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Mellemmåltider til småtspisende patienter på hospitaler

Mellemmåltider til småtspisende patienter på hospitaler Mellemmåltider til småtspisende patienter på hospitaler Erfaringer fra pilotprojekt Workshop i Underernærings netværk, 30. januar 2008 Mie Bendtsen, Øresund Food Network www.oresundfood.org Projekt Grænseløs

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

At have en forælder med erhvervet hjerneskade

At have en forælder med erhvervet hjerneskade At have en forælder med erhvervet hjerneskade Her kan du læse om, hvordan man kan føle og tænke, hvis ens far eller mor har fået en hjerneskade. Vi fortæller om, hvilken hjælp din far eller mor kan få

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje

KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Side af 6 KOSTPOLITIK for 0-6 årige børn i daginstitutioner og dagpleje Kosten til 0-6 årige i kommunale dagtilbud skal bygge på et fagligt grundlag. Forældre skal kunne være sikre på, at den mad, børnene

Læs mere

Spis dig sund, slank og stærk

Spis dig sund, slank og stærk Spis dig sund, slank og stærk Find den rette balance i kosten, uden at forsage alt det usunde. Test dig selv, og se hvilken mad, der passer til dig Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Spis dig sund, slank

Læs mere

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved

180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved 180 : Thomas tabte 50 kg og fandt en meget gladere mand inde bag ved I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Thomas Østergaard Nielsen

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård

Kostpolitik i Hørsholm Børnegård Kostpolitik i Hørsholm Børnegård I Hørsholm Børnegård har vi valgt, at prioritere børnenes kost højt. Det indebærer, at vi har ansat en køkkenmedarbejder, der står for indkøb,samt tilberedelse af dagens

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson:

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Ernæringsvurdering Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Vigtigt at vide om ernæring Introduktion Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive undervægtig.

Læs mere

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud

Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud Kostpolitik for 0-2 årige børn i Lemvig Kommunes Dagtilbud - 1 - Forord Lemvig Kommune vil gerne sætte fokus på sund levevis for alle børn og unge. Allerede i 1999 blev der udarbejdet en overordnet kostpolitik

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt

Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Chris MacDonald: Sådan bekæmper du dit barns overvægt Når børn bliver overvægtige, bliver de ofte mobbet og holdt udenfor. Derfor er det vigtigt at angribe overvægt fra flere fronter Af Chris MacDonald,

Læs mere

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer

FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN. En pjece til personer med forstoppelsesproblemer FORSTOPPELSE OG SMERTEMEDICIN En pjece til personer med forstoppelsesproblemer Forstoppelse er et hyppigt problem blandt både raske og syge og kan være meget ubehageligt. Især i forbindelse med medicinsk

Læs mere

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune

Ernæringsprincipper. For børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune 2015 Ernæringsprincipper For børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune 1 Forord Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik har visionen at børn og unge sejrer i eget liv og får muligheder for og rammer til at nå deres

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Kostpolitik. for. Solgården

Kostpolitik. for. Solgården Kostpolitik for Solgården INDHOLD: 1. Formål med kostpolitikken 2. De 10 kostråd 3. Måltidsammensætning 4. Råvare 5. Indkøb 6. Spisemiljø 7. Køkkenets åbningstider 8. Køkkenet service 9. Elever i køkkenet

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Spørgeskema om din nyresygdom

Spørgeskema om din nyresygdom NYU-2 Spørgeskema om din nyresygdom Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! Nyremedicinsk Ambulatorium OM DIN APPETIT

Læs mere

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor?

dilemma En Banegård Hvordan vil du handle? Begrund hvorfor? ? En Banegård Bodil er ny i leve- og bomiljøet. Da hun i sin tid blev introduceret til stillingen som social og sundhedsassistent fik hun at vide, at man her tog meget hensyn til beboernes individuelle

Læs mere

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab og godt igennem julen? Randers Kommune

Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab og godt igennem julen? Randers Kommune Hvordan kommer jeg i gang med et varigt vægttab og godt Randers Kommune Del 1 Ernæringsteori Vægttab, måltider og mæthed Hjælp til sundere indkøb Hvordan kommer jeg så i gang? Pause 2 Ernæringsteori Almindelig

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer:

forældrene i valget af en sund madpakke og kan derfor anbefale følgende retningslinjer: Vores mål med en kostpolitik er, at sikre børnene en sund kost i det daglige og dermed indføre sunde kostvaner på længere sigt. De fleste børn opholder sig en stor del af dagen i børnehaven, personalet

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet

Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen. Mine udfordringer er. Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig. Jeg spiser foran fjernsynet MIne spisevaner opgavekort Mine udfordringer er Jeg glemmer at drikke vand i løbet af dagen 1 Jeg elsker mad og spiser lige, hvad der passer mig Jeg spiser foran fjernsynet 2 3 MIne spisevaner Jeg taber

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Spørgeskema: plejecenter

Spørgeskema: plejecenter Kulinarisk kvalitet Er det din vurdering, at maden generelt imødekommer de ældre borgeres ønsker? Nogle gange, sjældent Har de ældre borgere mulighed for at komme med ønsker til menuplanen? Overbringer

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter

Smerter. Aarhus Universitetshospital. Forord. Årsagen til smerter Smerter Forord Pjecen henvender sig til alvorligt syge patienter og deres pårørende. Ikke alle alvorligt syge patienter har smerter, men mange er bange for at få smerter. Alle kan derfor med fordel læse

Læs mere

Kostpolitik i Sognefogedgården

Kostpolitik i Sognefogedgården Kostpolitik i Sognefogedgården Lidt om baggrunden for kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet i samarbejde mellem personalet og bestyrelsen. Som udgangspunkt er Sognefogedgården en sund institution.

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Madservice. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Madservice Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Om denne pjece Alle pensionister i Randers Kommune har

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit

Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Velkommen i Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Dagkirurgisk Afsnit Du har fået tilbudt operation i Dagkirurgisk Afsnit Denne pjece skal bidrage til at: du møder

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere