TESA Hotel. Opsætning Quick Guide V5.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TESA Hotel. Opsætning Quick Guide V5.06"

Transkript

1 TESA Hotel Opsætning Quick Guide V5.06

2 Indholdsfortegnelse Tidsskema... 4 Brugerskema (Personale)... 5 Dørskema... 6 Ulåst... 6 Ulåst efter 1. bruger Dørkode... 6 Låst... 6 Kort + PIN... 6 To brugere... 6 PIN +kort... 6 Ændre dørstatus ved at vise kort/brik 2 gange... 6 Updaterskema... 8 Kalender... 8 Sommertid... 8 Oprette døre... 8 Opret en dør Navn Gruppe Teknologi type Dørtype Ekstra felter Dørskema Specialområder Åbningstid Dørkode Højtrafik dør Højtrafik dør (E-motion) Kalender... 11

3 Version Gem dør (Tilføj) Grupper Kopiér Elevatoropsætning Fælles døre Værelser og suiter Fanen Gæstens specialområder Personale døre Personale Låseplan Operatører Opstart af læser

4 Start med at oprette systemet i følgende rækkefølge: Tidsskema Tidsskema er menuen hvor du opretter og vedligeholder skemaer for personer, skemaer (sikkerhedsniveau) for døre samt indstilling af kalender og sommer-/vintertid. Bemærk at et skema først træder i kraft, tiden har passeret starttiden på skemaet. Det betyder at hvis man laver et skema i dag klokken 9.00, som skal virke fra klokken 8, træder det først i kraft i morgen efter klokken Klik på knappen Tidsskema i hovedmenuen. Bemærk! Hvis personale eller gæster skal have rettigheden Altid eller Aldrig i en dør, behøver man ikke at oprette et skema. Et nyt vindue med følgende faner vises: Brugerskema Dørskema Opdateringsskema Kalender Sommertid 4

5 Brugerskema (Personale) I brugerskema bestemmer man hvornår de respektive personale/personalegrupper skal have adgang. Bemærk! Dette gælder ikke for gæster, da deres rettighed/adgang defineres i receptionist programmet ved indtjekning. I systemet kan man oprette 14 brugerskemaer. Et brugerskema kan indeholde 5 tidsperioder som bestemmer hvornår en person skal have adgang til de forskellige døre. Hver SMARTair læser. Lagrer alle 14 tidsskemaer og kontrollerer på personens kort om det har rettighed til at åbne døren på det aktuelle tidspunkt. Opret et brugerskema: Klik på en af de 14 knapper i venstre side (Tidsskema 1, Tidsskema 2.). Skriv et navn for skemaet og vælg den farve skemaet skal have i låseplanen. Vælg et navn til skemaet, som fortæller hvad skemaet gør f.eks. Hverdag Når man har skrevet et navn, bliver Tidsskema 1 erstattet med det navn du har valgt. Angiv hvornår brugere af dette skema skal have adgang. Skriv start og sluttid og hvilke dage de skal have adgang. Man kan have op til 5 perioder på hvert brugerskema. Hver periode på et tidsskema kan bestå af maksimalt 24 timer på samme dag. En periode kan ikke starte én dag og slutte den næste dag, en periode skal slutte samme dag som den starter. Hvis en periode skal strække sig over flere dage f.eks. fra den ene dag, til den næste dag, skal perioden deles op, så den ene del starter klokken den ene dag og slutter klokken samme dag og starter og slutter klokken næste dag. Gem brugerskemaet ved at klikke OK eller ved at klikke på et nyt brugerskema. I begge tilfælde vil programmet spørge om man vil gemme sine ændringer. Klik på Ja for at bekræfte. Gentag proceduren for alle brugerskemaer i systemet. Når du senere skal tildele et af de 14 brugerskemaer til en person, kan du foruden de 14 skemaer også tildele en af de 2 foruddefinerede skemaer der er i TS1000: 5

6 Aldrig - hvilket betyder at personen aldrig har adgang i denne dør. Altid - hvilket betyder at personen har adgang i denne dør 24 timer i døgnet 365 dage om året, så længe kortet er gyldigt. Dørskema På fanen Dørskema bestemmer du hvornår dørene skal være låste eller ulåste samt på hvilken måde de skal kunne låses op, dvs. forskellige sikkerhedsniveauer. Systemet kan håndtere op til 256 dørskemaer. Hver læser (dør) kan tilhøre et af disse skemaer. Hvert dørskema kan inddeles i op til 20 perioder og hver periode er et sikkerhedsniveau. Klik på fanen Dørskema i tidsskema menuen. Klik på Tilføj, nederst til venstre. Skriv et navn for skemaet (vælg et navn som fortæller hvad skemaet gør). Når du har oprettet et skema, bliver navnet vist i venstre kolonne når det er gemt. Skriv tidpunkt for hvornår sikkerhedsniveauet skal virke fra. Derefter vælger du en af følgende sikkerhedsniveauer for døren: Ulåst Døren er ulåst, alle har adgang igennem døren. Ulåst efter 1. bruger. Døren sættes ulåst efter den angivne tid, hvis en person med gyldigt kort åbner døren. Du kan f.eks. oprette et skema hvor en eller flere læsere automatisk åbner mandag til fredag fra klokken 8.00 efter første person har åbnet døren og låser samme dag klokken Dørkode Fungerer på læsere med tastatur. Når dette sikkerhedsniveau er valgt fungerer læseren som en kodelås i det valgte tidsrum. Låst Døren er låst, personer med gyldigt kort kan passere døren. Kort + PIN Fungerer på læsere med tastatur. Døren åbnes efter gyldigt kort er vist OG gyldig PIN kode er indtastet. PIN kode defineres i brugermenuen. To brugere To-korts funktion. For at åbne døren skal to personer vise deres gyldige kort indenfor 4 sekunder. PIN +kort Anbefales ikke, da dette indebær at der ikke bliver skrevet log til kortet. Ændre dørstatus ved at vise kort/brik 2 gange 6

7 I feltet markerer du og det skal være tilladt at sætte døren i ulåst tilstand manualt, med kort eller brik. Hvem der derefter skal have lov til det, vælger man for den enkelte person når man giver dem adgang i låseplanen. Hvis denne funktion er aktiveret kan en person med ret til at udføre denne, ændre dørens status fra låst til ulåst ved at vise kortet 2 gange efter hinanden. Dette indikeres med lysdioderne. For at skifte dørens status tilbage igen, vises kortet igen 2 gange efter hinanden. Hvis en person efterlader døren ulåst, vil den låse automatisk når den kommer til sikkerhedsniveau Låst i skemaet. Dobbeltklik på de dage sikkerhedsniveauet skal gælde. Hvis man ikke skrive nogle tider i skemaet, vil læseren automatisk blive sat til standard niveauet Låst, dvs. kræve godkendt kort eller brik for at åbne. Gem et tidsskema ved at klikke på Gem. Gentag proceduren for de skemaer du vil oprette i systemet. Bemærk! Et skema træder først i kraft når klokken passerer et tidspunkt i skemaet, dvs. hvis du lægger et nyt skema på en læser klokken 9.00 og skemaet siger at læseren skal låse op hver dag klokken 8.00, vil døren først låse op næste dag klokken 8.00! 7

8 Updaterskema (gælder kun for online læsere med opdatering) Her kan du oprette et skema for hvordan updateren skal fungere. Du kan vælge Online læser, Reduceret eller komplet. Vælger man online læser, fungerer updateren kun som en læser og åbner døren hvis man har adgang, kortet valideres eller opdateres ikke. Vælger man begrænset åbnes døren og kortet valideres. Vælger man total åbnes døren, kortet valideres og opdateres og loggen hentes fra kortet. Kalender Hver Smartair læser indeholder et ur til styring af tidsskemaerne for rettigheder og sikkerhedsniveauer på døre, samt at registrere hændelser på det rigtige tidspunkt. Tid og dato sendes fra computeren til SMARTair læseren med P-enheden. Derfor er det vigtigt at computerens ur går rigtigt. SMARTair læseren derefter hvad klokken er, hvilket dato og dag det er, men ikke om det er helligdag, sommer- eller vintertid. Du kan oprette flere kalendere hvilket er praktisk hvis anlægget er installeret i flere bygninger med forskellige funktioner. Du derefter i dørmenuen hvilken kalender den enkelte dør skal bruge. Klik på fanen kalender i menuen Tidsskema. Et nyt vindue åbner. Her kan du oprette kalendere for helligdage. Du kan oprette op til 256 kalendere. I programmet kan man lægge helligdage ind for flere år frem, men vær opmærksom på at læseren kun kan lagre et år (365 dage) frem fra den dag læseren sættes idrift eller opdateres. Sommertid Automatisk ændring af sommer/vintertid Når man lægger dato for sommer-/vintertid ind i læserne, vil uret i læserne selv indstille tiden ved sommer-/vintertids skift. Programmet bruger de datoer for sommer-/vintertids skift som den får fra computeren, så man skal ikke selv skrive dem ind. Ændringerne føres automatisk over i læserne ved initialisering. Husk at opdatere kalenderen én gang om året, eller vil sommer-/vintertis ikke skifte korrekt. Oprette døre Døre er menuen hvor man oprette og vedligeholder alle døre i dit system (opretter, fjerner, lægger i grupper, definerer egenskaber osv.). 8

9 Klik på knappen Døre i hovedmenuen Et nyt vindue åbner: Under menuen døre, findes der 5 forskellige dørtyper: Værelse enkelt rum. Når man opretter et værelse, oprettes der automatisk en værelses bruger Suite To eller flere værelser Når man opretter et værelse, oprettes der automatisk en værelses bruger Personale dør Døre hvor kun personale har adgange Fælles dør Døre hvor både personale og gæster har adgang Højtrafik dør Dør hvor mere end 1500 personer skal have adgang. Se yderligere beskrivelse om fanerne på de forskellige dørtyper længere fremme i denne manual. 9

10 Opret en dør Opret en dør ved at klikke på knappen Tilføj. Felterne bliver tomme og cursoren står og blinker i feltet Navn. Navn I dette felt skriver du dørens navn på højst 18 karakterer, men 2 døre kan ikke have samme navn. Derfor skal hver dør have et unikt navn. Gruppe Hvis du vil forenkle systemopbygningen kan du inddele dørene i grupper. Feltet er valgfrit, men har man mange døre vil det gøre dørlisten mere overskuelig. Når man opretter en dør første gang og man skriver et gruppenavn, gemmes gruppenavnet også når man gemmer døren og det vil så kunne vælges i rullemenuen Gruppe ved næste dør man opretter en dør. Teknologi type I dette felt skal man vælge hvilken type læser der er installeret. Her er det vigtigt at man vælger den rigtige læser! Dørtype Vælg hvilken type dør det skal være efter tidligere beskrivelse: Ekstra felter Op til 4 ekstra felter kan oprettes i systemet, disse konfigureres i menuen Indstillinger og fanen ekstra felter. Her kan man selv vælge hvad felterne skal indeholde, det kunne f.eks. være Låsekasse, Dørtykkelse osv. Dørskema Denne menu er kun synlig hvis man har oprettet et dørskema i systemet (se afsnittet Dørskema). Her markerer du det dørskema som døren skal følge. Et dørskema kan f.eks. bestemme at døren skal låse op på et bestemt tidspunkt. Hvis man er usikker på hvordan skemaet er sat op, kan man klikke på kikkerten til højre for at se skemaet. Specialområder Vælg i rullemenuen hvilket specialområde døren skal tilhøre. (När du vill ge behörighet till ett helt område utan att behöva ändra behörighetsschemat). Se under Inställningar. Åbningstid I dette felt skriver du den tid døren skal være åben efter man har vist et gyldigt kort. Åbningstiden er som standard 4 sekunder. Hvis man vil ændre denne tid, skrives tiden i dette felt. Du kan vælge 1-16 sekunder. Efter denne tid, låser døren igen. 10

11 Dørkode SMARTair læser med tastatur kan tildeles en dørkode, som kan bruges til at få adgang gennem en dør. I dette felt vælges hvilken dørkode der skal virke på læseren (Dørkode kræver at der er lavet et skema til døren). Koden udskrives ikke ved eksport. Højtrafik dør En læser i SMARTair systemet kan lagre op til 1500 brugere. Har du en dør som kræver rettighed til mere end 1500 brugere, kan man lave den som Højtrafik dør. Når er læser er oprettet som en Højtrafik dør læser den kun systemnummeret og start- /udløbsdato på kortet. Dette betyder at alle kort i systemet kan åbne døren og at de seneste 1000 hændelser registreres. Et højtrafik kort kan ikke slettes alene, derimod kan du vælge at slette alle kort som er kodet før en bestemt dato. Kort kodet efter denne dato, fungerer stadig. Højtrafik annulleringskort kodes i Special kort menuen. Højtrafik dør (E-motion) Hvis en skabslås (E-motion) bruges som højtrafik dør, indebær det at en bruger frit kan vælge et skab, som f.eks. i en omklædning. Man kan kun låse ét skab med kortet. Ingen anden bruger kan åbne dette skab, på nær måske en inspektør, vicevært eller lignende med rettighed til at åbne alle skabe. Man kan heller ikke låse et andet skab, før man har åbnet det første skab. Kalender I feltet Kalender, vælger man hvilken kalender den enkelte dør skal følge, så døren ved hvornår det er helligdag. Version Her kan du se hvilken firmware der ligger i læseren, vi anbefaler at alle læsere alltid har den seneste firmware version. Firmware versionen overføres til systemet når man har initialiseret læsere og efterfølgende indlæser fra p-enheden til systemet via menuen P-enhed. Gem dør (Tilføj) 11

12 Når døren er oprettet med navn og funktioner, gemmer man døren ved at klikke på knappen Gem. Døren vises nu i vinduet til venstre. Et ikon viser hvilken type læser man har installeret på døren. Hvis du bruger feltet Grupper kan man se dørene inddelt i grupper på dørlisten til venstre. Klik på den lille pil for at folde gruppen ud, klik på den lille skrå pil sammen. for at folde gruppen Grupper Gør at man kan ændre flere døre samtidigt, f.eks. hvis alle konferencerum skal have samme opsætning, kan man ændre dem samtidigt, så man ikke skal ind og ændre en af gangen. Kopiér Hvis man har oprettet én dør og vil have flere med samme funktioner, klikker du på Kopiér så kan man kopiere funktionerne til flere døre i stedet for at skulle oprette én af gangen. Elevatoropsætning I TESA Hotel kan du administrere hvilke etager brugerne skal have adgang til. Dette gør du ved at klikke på Indstillinger, fanen specialområder og markere Elevator opsætning. Välj sedan antalet våningar du ska administrera: Opret en ny dør med en elevatorlæser (denne vil være markeret som en højtrafikdør og det må ikke ændres). Man kan evt. lægge et skema på døren, så brugere ikke skal vise kortet i dagstimerne for at bruge elevatoren. Firmwaren i en elevatorlæser er den samme som i en væglæser. Fælles døre. Indtast informationen som tidligere beskrevet. På fanen Dør oplåsning, vælger man hvilke døre som skal have adgang til denne fælles dør ved at klikke på knappen Ændre oplåsning. Markera Gästrummen och för över till högerkolumnen. 12

13 Værelser og suiter. Indtast informationerne som tidligere beskrevet. Fanen Gæstens specialområder Her kan vælge om rummet automatisk skal have adgang til visse områder/døre altid eller om receptionisten skal vælge det hver gang ved indtjekning. Hvis man vælger Ikke tildelt eller Tildelt kan det ikke ændres ved tjek ind. Hvis man vælger Vælg ved tjek-ind kan man vælge hvilke døre gæsten som standard har adgang til, men det kan ændres ved tjek-ind. Personale døre. Opret personale som tidligere beskrevet. Her er ikke nogen ekstra fane hvor man vælger hvilke døre personalet skal have adgang til, som der er når man opretter værelse7suite, men her opsættes adgangen i låseplanen. Se længere fremme i denne Quick guide. Personale Personale er den menu hvor man opretter personalet i systemet og giver dem rettighed til en eller flere døre (opretter, fjerner, tildeler grupper, gyldighed osv.) Klik på knappen Personale i huvudmenyn. Og et nyt vindue åbner. 13

14 Klik på knappen Tilføj og skriv navn, gruppe og evt. ID for personalet. Bemærk! Man kan med fordel oprette sig selv som bruger, så kan man kode et kort med adgang i alle døre, så man kan teste efter installation. Næste fane: Vælg hvilke funktioner brugeren skal have. Bemærk! Hvis personalet skal selv skal bære rettigheder rundt til nye døre, skal feltet Opdater låseplan være markeret. 14

15 Opdater kort hver er god til f.eks. håndværkere eller andre som kun skal have adgang i begrænset tid, hvis man har en updater i systemet. Alternativt kan kortet opdateres i receptionen. Vælg også hvilket operatør niveau operatøren skal have for at kode kort til denne bruger. Næste fane: Ligesom med værelser/suiter skal man vælge hvilke specialområder personalet automatisk skal have adgang til eller om det skal vælges ved kodning af kortet. Det er kun adgang til specialområder man vælger her, den almindelige adgang vælges i låseplanen. 15

16 Låseplan Dobbeltklik på de felter hvor personalet skal have adgang. Skal du give adgang til flere døre samtidigt holder man Shift nede og klikker på de felter man vil markere, derefter trykker man på mellemrum tasten. Så åbner et nyt vindue: Markér et skema samt om personen skal kunne Sætte døren ulåst eller Omgå forstyr ikke (kræver langskilt læser og Connect 340 låsekasse) 16

17 Operatører Klik på menuen Operatører Opret nogle personer som operatører f.eks. viceværk eller reception. Vælg operatørniveau. Bagerst i denne Quick guide er det et skema til opsætning af operatør niveauer Opstart af læser Når alt er oprettet, klikker man på knappen Afslut, så lukker setup programmet og receptionist programmet åbner automatisk (Inhova 5.06) hvor man kan tjekke gæster ind og kode personalekort og få adgang til menuen P-enhed, hvor man kan igangsætte/initialisere nye døre. Bemærk! Hvis man har brug for at kommer tilbage til setup programmet, klikker man på knapper Data oppe i højre hjørne. Tilslut P-enhed til computeren via COMport eller USB. Vælg hvilke døre du vil sende til P-enheden (første gang vælger man alle) Data man sender til P-enheden er tilgængelig indtil den dato hvor P-enhed udløber, derefter forsvinder alle data fra P-enhedendet automatisk af sikkerhedsmæssige årsager, da P-enheden også kan bruges til at nødåbne døren ved lavt batteri. Klik på Send data til P-enheden 17

18 Hvis P-enheden ikke svarer skal man tjekke COMport indstillinger og at P-enheden er tændt. Personale og gæster for adgang til døre når kortene bliver kodet i receptionisk programmet. Du kan kode kort i forvejen og udlevere når dørene er igangsat. 18

19 Funktion Ændre indstillinger Ændre låseplan Ændre operatører Vise log fra system Udskrive rapporter Ændre tidsskemaer Ændre brugere Ændre døre Check gæster ind/ud Lave kopier af gæstekort Læs kort Ændre hoteldata kommunikation med P-enheden Reservering af værelser Kode brugernøgler Kopiere brugernøgler Slette brugernøgle Luk programmet Vise log fra døre Opdatering af døre Initialisering af døre Åbning af døre Åbning af værdibokse Opdatering af firmware Hente log fra døre Trådløs: åben/luk døre Trådløs: blokér/fjern blokering af døre Tools: avancerede funktioner Tools: gendanne fra backup Trådløs: administrere døre Trådløs: sæt låst/ulåst Trådløs: opdatére døre Trådløs: hente log fra døre Wireless tools: ændre konfiguration Kode blokeringskort Kode højtrafik annulleringskort Kode gæste annulleringskort Kode programmeringskort Kode nødkort Kode værdiskab master kort Kode glemt PIN kort Intet krav til nøgle i P-enhed Intet krav om nøgle ved aktiv. Af medarb. Nøgle = standard Operatørniveau

20

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

TESA Hotel. Daglig brug Quick guide V5.06

TESA Hotel. Daglig brug Quick guide V5.06 TESA Hotel Daglig brug Quick guide V5.06 Indholdsfortegnelse Gæstekort... 3 Tjek gæsten ind... 3 Tjek gæst ud... 5 Læs eller slet berøringsfri... 7 Personale kort... 8 Øvrige kort Specialkort... 9 Blokeringskort...

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

TS1000 Special områder

TS1000 Special områder Indledning. Ruko SmartAir systemet er konstrueret til styre elektroniske låse og/eller offline væg læsere. Når offline systemet kører, skal man hver gang låseplanen ændres overføre de nye data til læserne

Læs mere

Firmware. Opgradering af firmware HL190213

Firmware. Opgradering af firmware HL190213 Firmware Opgradering af firmware Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Valg af firmware.... 3 Opgrader firmware i væg- og langskilt læsere.... 4 Opgrader firmware i E-motion skabslås.... 6 Opgrader firmware

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Bruger vejledning SmartAir UoC

Bruger vejledning SmartAir UoC Indholds fortegnelse Bruger vejledning SmartAir UoC Intro til SmartAit UoC 4 Teknisk Info 4 Definition af offline og online adgangskontrol begreber 5 Installation TS1000 6 Deling af Data mappe 9 Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

SMARTair. Trådløst V3 installation

SMARTair. Trådløst V3 installation SMARTair Trådløst V3 installation Indholdsfortegnelse System overblik... 4 HUB V3... 5 Strømforsyning... 5 PoE... 5 HUB specifikationer:... 6 Forbindelser i HUB en... 7 Installation anbefalinger... 8 HUB

Læs mere

Quick Guide administrator

Quick Guide administrator Web Manager CLIQ Remote Quick 1 Indholdsfortegnelse 1. Log på CLIQ Web Manager... 3 2. Hovedmenuer... 4 3. Tilføj medarbejderdata (Fornavn, efternavn osv.)... 5 4. Opstart Quick Guide... 5 5. Generelle

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for installatør

SMARTair Genesis. Manual for installatør SMARTair Genesis Manual for installatør Indholdsfortegnelse Generelt om Genesis... 3 1.1 Brugsområder... 3 1.2 Adgangskort og brikker... 3 1.3 Zys læsere... 3 Beskrivelse og installation af komponenter...

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

CAB Plan. Guide til konfigurering af værksted

CAB Plan. Guide til konfigurering af værksted CAB Plan Guide til konfigurering af værksted Indhold Indhold... 1 1. Introduktion... 2 2. Installér klient... 2 3. Brugere... 3 For eksisterende brugere i CABAS... 3 Tilføj nye brugere... 3 4. Depoter/Afdelinger...

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Velkommen Velkommen Med TomTom ecoplus-opdateringsprogrammet kan du opdatere softwaren på din TomTom ecoplus ved hjælp af TomTom LINK 3xx/510 og ecoplusstrømadapteren. Forudsætninger

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 1. Indholdsfortegnelse 2. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 4 2.1. Om denne brugervejledning... 4 2.2. Information og praktiske tips

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Du kan ændre opsætningen af din basestation ved hjælp af programmet Airport-hjælpeværktøj som du finder i mappen programmer > hjælpeprogrammer.

Du kan ændre opsætningen af din basestation ved hjælp af programmet Airport-hjælpeværktøj som du finder i mappen programmer > hjælpeprogrammer. Sådan forbedre du din trådløse sikkerhed. Flere og flere har anskaffet sig en Airport- eller Airport Express Base til at gå på nettet med derhjemme og sikkerheden er ikke lige i top når man har brugt Airport

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Kalendermodulet 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Online harddisk (Chili Cloud) TIL PC OG MAC FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD PC...4 Mac...18 PC Sådan installerer du Chili Cloud på PC Åbn den mail du har modtaget med Chili Cloud

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Klon en ipad. - en vejledning til klon af ipad

Klon en ipad. - en vejledning til klon af ipad Klon en ipad - en vejledning til klon af ipad Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor klone en ipad 2. Installer itunes 3. Klargør en Master ipad 4. Husk at begrænse 5. Backup af Master ipad 6. Husk at... 7. Opdater

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere