Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk årsplan for. Skovtrolden. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN"

Transkript

1 Pædagogisk årsplan for Skovtrolden Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj. Tlf.: Hjemmesider:

2 2 Udviklingsplan Pædagogiske temaer Naturformidling Vi hedder Skovtrolden, og formidling af naturen er en vigtig del af vores hverdag. Vi kigger på planter og dyr, lytter til fuglestemmer, fisker og plukker svampe, og lærer børnene at værne om naturen og se sammenhængen i årstidernes evige forandring. Vi tager også fra tid til anden på naturskoler og udnytter de øvrige tilbud der findes, for at få nye vinkler og perspektiver på naturen. Svampeture Vi har ikke giftige svampe i kurven kun spisesvampe. Vi lærer børnene ikke at røre ved svampene, hvis de finder nogle, men kalde på de voksne, som kan fortælle om dem. De er meget dygtige til at efterleve denne regel. Samme regel gælder selvfølgelig også for bær. Mange af børnene er interesseret i at tage på bær- /svampeture og er fantastisk gode til at tømme skovens spisekammer. Bålmad Efterårets og vinterens traktement tilberedes ofte over bålet. Det er hyggeligt, og det varmer i maver og på kolde hænder. Bålet skaber også en hyggelig stemning ved basen, og børnene er gode til at respektere sikkerheden omkring bålet. Snitteværksted Vi giver snitteundervisning til de børn, der er interesserede, og som har motorikken og koncentrationen til at håndtere en kniv. Træværkstedet Træværkstedet bliver en del af efterårets og vinterens aktiviteter, når vi er i Pottemagerhuset. Svømmehal I vinterhalvåret tager vi så vidt muligt i svømmehallen med en gruppe børn hver fredag. Dans/teater/sang Rigtig mange af vore børn elsker at spille teater, danse og optræde. Det er dermed en aktivitet, der primært hører efteråret og vinteren til. Desuden satser vi på at komme ud og se nogle teaterstykker i forskellige teatre der kommer information på opslagstavlen, når dette nærmer sig. Læreplaner Fra højeste sted er det besluttet, at alle børnehaver skal udforme læreplaner. Lærerplaner betyder ikke, at børn skal holde op med at lege og skal kunne læse, inden de kommer i skole, men hver institution skal beskrive de pædagogiske mål for læreprocesser i forhold til følgende områder: 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Naturen og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Der er vide rammer for læreplanerne, og Socialministeriet blander sig ikke i, hvilken pædagogisk metode der bruges i børnehaven. Læreplanerne skal godkendes af forældrebestyrelsen. Baggrunden for at gøre læreplanerne obligatoriske er et ønske om, at alle børn får mulighed for at få et grundlæggende kendskab til f.eks naturoplevelser, trænet motorik og udviklet sproglige evner. Ideen med læreplaner er, at en tidlig indsats i dagtilbud er med til at stimulere børns følelsesmæssige, intellektuelle og sociale kompetencer, hvilket kan medvirke til at bryde en negativ social arv. 1. Barnets personlige kompetencer Vi ser på det enkelte barn, og styrker børnenes identitet ved at opdele gruppen på tværs af køn, alder og interesser. Vi forsøger at skabe vennerelationer ved at opdele børnene bevidst, når vi mærker og erfarer interesser, som kan danne grobund for venskaber. Vi mener, det er vigtigt at følge op på barnets liv, når det delagtiggør os i glæder, sorger, bekymringer etc. Vi gør det enten som en dialog barn/voksen eller, hvis barnet vil, på vores børnemorgenmøde. Barnet lærer vi at udtrykke sig, bl.a ved at give os tid til at lytte og ved at få barnet til at føle sig trygt og interessant, ved at en voksen spørger ind til det som rører sig i barnet. Vi har begrebet fordybelse/fri tid som en naturlig del af vores arbejde. Vi mener, det er lystbetonet det er lig med at kunne stoppe op og fordybe sig med børnene. Fordybelse kan være en dag med et emne som bærplukning, fiskeri, udklædning og fantasi eller 5 minutter, hvor vi ser på en snegl, tager en frø op og kigger på osv. Fordybelse er for os, at kunne give plads og have rammerne dertil. Har børnene lyst til at fordybe sig, indretter vi os, og der er altid en voksen, som kan stille sig til rådighed. Koncentration og fordybelse hænger sammen. Kan man det ene, er det andet en naturlig følge. Vi mener det er vigtigt, at vi er opmærksomme, fordi vi har børnene i forskellige aldre og niveauer. Nærvær er et must i en børnehave. Vi skal som voksne være nærværende for at kunne få øje på et barns fordybelse.

3 3 Humor er en proces, hvor vi gennem samtaler med det enkelte barn fornemmer, hvor meget barnet forstår. Humor er en del af et socialt samspil, som er svært at definere. I og med at personalegruppen har det sjovt og kan lave skæg med og om hinanden, giver det børnene et billede af, at humor gør en glad. Vi differentierer humor ud fra alderen, og selvfølgelig hvad barnet forstår og synes er sjovt!! Børnene i Skovtrolden har et stort ansvar. De skal huske tasker, spænde sig i busserne, hjælpe med at bære brænde, lære at være bål-ansvarlig, hjælpe hinanden. Vi forlanger af børnene, at de skal kunne/ville tage tøj og sko på selv (vi hjælper). Vi mener, at selvværd følger af og styrkes gennem ansvar. 3. Sociale kompetencer Fokuspunkt: Venskaber Er det vigtigt at have en eller flere venner? At have venner er en vigtig udvikling af barnets sociale kompetencer. Nogle kan tilpasse sig alle vennerelationer, mens andre ikke har en ven. Når barnet står udenfor, og føler sig venneløs kan der være flere faktorer, der spiller ind: Ens leg er stemt ned Bedstevennen gider ikke lege Man har endnu ikke opdaget behovet for en ven Det kan være svært at være venner Selvom de primære betingelser for et venskab er til stede (leger sammen i og uden for børnehaven), kan det til tider være svært at være venner. Som voksen tænker man ofte, at barnets venskab til et andet barn er bedst, når det er uden konflikter. Måske er det fordi, vi som voksne opfatter at konfliktfyldte venskaber mellem børn ikke er længerevarende i samme grad som venskaber mellem voksne. Jo mere og ofte barnet er sammen med vennen, jo oftere ser man følelser af forskellig art blusse op i venskabet. Venneforholdet kan blive så voldsomt og konfliktfyldt, at børnene ikke magter at løse problemet. At have mange eller få venner er individuelt. Kan barnet ikke klare at bedstevennen svigter, må vi i samråd med forældrene aktivt hjælpe barnet med nye tilgange til venskaber. Børnene er et produkt af forældrene forstået på den måde, at et overskud fra hjemmet kan bygge bro til mange venskaber, hvis familien lytter til barnets ønske om en legekammerat og personalets råd. Forældrene er de vigtigste sparringspartnere til dannelse af deres barns venskaber med andre. Konflikthåndtering Vi mener, at den indledende indgang til konfliktløsning foregår via dialog. Vi får de implicerede parter til at snakke sammen om den opståede konflikt. Vi trækker begge eller måske flere til side, spørger neutralt og objektivt til konfliktens forløb og prøver at få børnene til at komme med gode forslag til at redde trådene ud. Vi ser konfliktens udvikling an, selvfølgelig afhængig af størrelse og hvem der er med, og træder i karakter, hvis konflikten ikke kan løses uden indblanding. 3. Sprog Vi har er et stabilt personale, som ser et pædagogisk mål ved at tale meget med børnene. Vi fortæller og forklarer dem om naturen og de ting og hændelser, vi oplever undervejs. Vi opdeler børnene i små grupper og går ture med bevidst udvalgte børn, som f.eks skal have trænet sproget via visuelle oplevelser. At spille og synge, lære rim og remser, lave teater er i høj grad med til at stimulere sprogets udvikling. Morgenmødet bruges bl.a til at udtrykke sig via sange, egne oplevelser, lytte og forstå, tælle børn osv. 4. Krop og bevægelse Alle børnene får masser af kropslige udfoldelser i det daglige netop fordi vi er så meget ude, hvor der er højt til loftet og masser af plads omkring dem. Børnegruppen bliver hurtigt god til at kende egne begrænsninger vi sørger for, at børnene får fysiske udfordringer alt efter alder og udvikling f.eks. at klatre i træer, være i svømmehal, og selvfølgelig være i naturen. Derved styrkes børnenes motorik, muskulatur, koncentration og kondition, og de lærer at afprøve og udvide deres grænser. Kost Det er meget vigtigt, at børnene har sunde og varierede madpakker med hjemmefra. I barnets aktive hverdag kan det være et problem, hvis brændstoffet består af hvidt brød og ingen frugt. Barnet bliver hurtigt træt, uoplagt og pylret. Vi laver meget traktement til børnene om eftermiddagen, hvor bålmad, frugt og andet mættende glider ned. Børnene i børnehaven må spise alting bare ikke alting altid. 5. Naturen/naturfænomener Som skovbusbørnehave er naturen et sted, hvor vi alle er i vores rette element. Forår Skærper børnenes sanser for forårets komme ved at fortælle om og vise dem krible-krable-livet dufte skovens piblen, høre fuglenes kvidren og skærpe sansen for skovens evige forandring. Foråret er den årstid, hvor vi skal på opdagelse med fiskenet og fiskestænger ved åer, søer, vandløb. Sommer er lig med strand, koloni, samle bær, ture med de store fra fritidshjemmet, frugter, der skal plukkes fra de vilde træer i skovene.

4 4 Efterår De første spiselige svampe indsamles, vi finder kastanjer, bog, agern, kogler og andre fine ting til evt. julepynt. Børnene lærer at tage sig i agt og respektere hjortene, specielt når de er i brunst.vi lærer dem at begå sig i naturen ved at værne om dyrelivet, buske og træer, og ikke være skovsvin, der smider affald (selvfølgelig hele året). Vinter Skoven kan også udnyttes til fulde om vinteren. Vi fortæller dem, hvorfor nogle dyr og insekter går i hi, mens andre overvintrer og ændrer pels. Der findes dyrespor og gættes dyr. Vi oplever de skiftende årstider i kraft af at være i den hele året. Børnene mærker, hvorfor man fryser uden huer og vanter, bliver våd på fødderne i regnvejr; mærker hvordan solen præger årstiden, dagens længde, temperaturen osv. 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Vi går i teateret med jævne mellemrum, ligesom vi også tager på udflugter til forskellige museer. At gå i en skov, og især alle de smukke skove, vi har mulighed for at færdes i, ser vi også som en kulturel værdi!! Samarbejde Forældresamarbejde Morgenmad Børnene skal komme inden kl. 7.30, hvis de skal nå at spise morgenmad! Barnet skal så vidt muligt være færdigt med morgenmaden kl. 7.45, hvor oprydningen starter. I forbindelse med samtænkning bruges køkken og værksted ofte til aktiviteter. Derfor skal der ryddes op i køkkenet til kl Vi vil også gerne bruge morgenåbneren nede i salen sammen med børnene. Endvidere er det praktisk, at morgenåbneren er standby, så der altid er mindst to ansatte i salen fra kl. 8.00, til at modtage jeres børn. Slutteligt har morgenåbneren andre praktiske gøremål i huset. I ved bedst selv, om jeres barn har brug for at spise sin morgenmad over meget lang tid. Kom i god tid, så jeres barn kan spise morgenmad uden opbrudsstemning og begyndende afrydning af morgenmad.. Det er nemlig ikke særligt hyggeligt!! Afkrydsning Mange af jer husker at markere når jeres barn afleveres og hentes og respekterer vores ankomst tidspunkt for barnet om morgenen. Hvis I ved, at I ikke kan nå det til tiden, så ring til Fritten på Så har vi en fair chance for at planlægge dagen optimalt ud fra det givne antal børn. Hver fredag har I mulighed for komme senest kl Vi er tilbage på Fritten kl mandag til torsdag og kl om fredagen. Åbne-/lukketider Institutionen åbner kl og lukker kl Personalets tider i børnehaven er fra På ydertidspunkterne passes børnene af Frittens personale. Ankomst til Fritten Når vi kommer hjem om eftermiddagen, er der forskellige gøremål. Vi skal have vækket sovende børn, tjekke busserne for glemte tasker og tøj, pusle om trætte børn og evt. hjælpe et barn med at få skiftet strømper o.l. Vi vil gerne snakke med jer om dagen, men skal lige have klaret disse ting først. Hvem lukker? Kig på skemaet ved siden af afkrydsningssedlen. Så ved I, hvem der skal lukke, og hvem der har fri, når vi kommer hjem til Fritten. Har barnet det rette udstyr? Forældrene skal huske, at det er jeres ansvar at sørge for, at barnet er iført rette påklædning. Det er jer, der skal tjekke, om tøjet er for småt, om gummistøvlerne klemmer osv. I skal rydde op i barnets taske hver dag sørge for at der altid ligger ekstra tøj pakket ind i en plasticpose i bunden af tasken. Vi mener, at I sagtens kan vurdere, om barnet er rigtigt påklædt. Vi mener også at tøjkonflikter skal tages derhjemme. Det er en nødvendighed for et skovbørnehavebarn at være klædt på efter vejrforholdene, og det er jeres opgave at sørge for det. Legetøj Vi indførte faste legetøjsdage, fordi børnene havde behov for at komme og vise andre børn lige netop deres ting. Det har fungeret fint og vi fortsætter ordningen. Har man en lille ting, må den gerne tages med og vises frem om morgenen men I skal altså tage den med hjem igen og ikke lægge den på barnets plads. Der vil som oftest forekomme en del protester, når vi så ikke tillader barnet at tage tingen med på tur. Smykker og andre genstande, der kan hænges om halsen, hører ikke under kategorien legetøj og skal blive derhjemme. Opslagstavlen Opslagstavle/white board er vores vigtigste info-led til jer. Husk at kigge på den hver dag. Forældrekonsultation Vi vil gerne indbyde samtlige forældre til en snak om jeres barn en såkaldt trivselssamtale. De vil primært

5 5 komme til at foregå enten om morgenen eller om eftermiddagen mellem og Børnene skal ikke være med. Børnefødselsdage I kan vælge, at barnet fejrer fødselsdag i børnehaven med eller uden forældre. I kan invitere hele børnegruppen hjem. Vi vælger en gruppe børn. I må gerne komme med navneforslag, men vi vil sikre, at alle børn kommer til nogenlunde lige mange fødselsdage, så derfor er det os, der har ansvaret for den endelige sammensætning af fødselsdagsholdet. Af hensyn til planlagte aktiviteter vil vi gerne have besked minimum en uge før, ligesom I selv bedes hænge en seddel op på opslagstavlen. Ta' med i skoven-dage Det er dage, hvor vi indbyder forældrene til at tage med i skoven med jeres barn og alle os andre. Foreløbig bliver det én dag i hver årstid. Vi kan ikke tilbyde jer at køre med i busserne, men hvis I er flere, kan I måske aftale at køre sammen. Det vil være op til jer, om I kan tænke jer at lave en aktivitet (bål, traktement, tur etc.) eller bare være sammen med os alle og hygge. Samarbejde Skovtrolden/Fritten Fritten passer vores børn fra kl til kl Om fredagen, når vi holder personalemøde, er det Kate og en vikar, der passer børnene. Vi hjælper hinanden på tværs af afdelingerne i pressede situationer, henter børn ved stævner, svømmehal etc. Tager på weekendtur sammen med voksne og børn fra Fritten, når de står og mangler en ekstra person. Supplerer hinanden på hverdage og i ferier. Tager på fællesture, når der er ferie. Skovtrolden/Den Gule Fritklub/Klubben Vi låner lokaler til møder de låner busser til ture. Vi er sammen i ferier og ved arrangementer. Fællesmøde Den sidste torsdag i hver måned holder vi fællesmøde med personalet fra alle afdelinger. Dette møde bruges primært til at koordinere samarbejdet afdelingerne imellem. Her drøftes aktuelle temaer og løbende evalueringer. Der træffes beslutninger om store fællesindkøb, ferieaktiviteter og børne- og forældrefester. Vi holdes orienteret om institutionens udvikling. Ane (afdelingsleder, Klubben) og Bodil (afdelingsleder, Skovtrolden). På dette møde koordinerer vi samarbejdet mellem afdelingerne, både pædagogisk og økonomisk. Det er også på disse møder, at ledelsen har mulighed for at sparre med hinanden. Vi har endvidere besluttet os for, at ledelsen, holder fire årlige lederdage med det primære formål at afstemme forventninger og praktiske tiltag i forhold til kommende mål. Bestyrelsesmøde Bodil deltager med den øvrige ledelse i alle bestyrelsesmøder. Aktiviteter Fastlagte udflugter: Teaterture Julefest & grillfest i Pottemagerhuset for børnehavebørn, deres søskende og forældre. Vi klæder os ud og slår katten af tønden til fastelavn. Vi holder Store Legedag og institutionens fødselsdag med resten af institutionen. Alle inviteres - børn, søskende, forældre. Vi tager på koloni til juni. Vi tager i Glostrup Svømmehal i vinterhalvåret. Vi har Zoo-kort, og besøger ofte dyrene. Julefest/grillfest/Store Legedag/Institutionens fødselsdag Datoer: Husk at holde øje med opslagene. Fokusemne generelt: Arbejdsglæde! At begribe naturen. At formidlingen lykkes gennem nærvær og dialog. At udvide og udvikle barnets horisont for naturen. Ved at opholde sig i naturen og passe på den giver vi børnene et ansvar for den ved at undersøge smådyr og respektere deres bosted. De lærer at rydde op efter sig, så naturen er intakt, når vi går. Deres fri tid er at glæde sig over de ting, de får lært og som ofte videregives til forældre. At vi som voksne viser dem metoden, som de så videre udvikler giver os Arbejdsglæden. Mandagsmøde: Foregår mandag kl med Joan (leder, Kontoret), Hanne (souschef, afdelingsleder, Fritten),

6 6 Fokusemner under stadig forbedring Sprog og omgangstone Vi har gennem længere tid arbejdet med børns sprogbrug. Vi ønsker, at børnene bruger sproget som en positiv kommunikationsform frem for bevidst eller ubevidst at såre hinanden. Børnene havde gennem længere tid oparbejdet en omgangstone, der var meget hård og aggressiv. Barn til barn Vi har appelleret til børnenes selvindsigt og empati via eksempler og dialog, således at de har forstået, hvor sårende selv en mindre bemærkning kan være for andre. Vi har endvidere opfordret børnene til at komme til os, hvis de stod i situation, de ikke selv har kunnet håndtere. Denne metode har virket efter hensigten. Personale/forældre Vi har på et forældremøde taget emnet op og haft en dialog med forældrene om, hvordan vi i fællesskab kunne give børnene de bedste værktøjer til at have en anerkendende og positiv indfaldsvinkel til sprogudfordringen. Ydermere har vi haft enkeltsamtaler med forældre, hvor vi har skønnet, at det har været nødvendigt at yde en ekstra indsats og lægge en fælles strategi med forældrene Denne proces er vellykket og gør, at vi kan komme hele vejen rundt om problematikken i samarbejde med forældrene og derved skabe en brugbar løsning. Barn/voksen Børnene er klare over, at vi er meget bevidst om deres og vores sprogbrug. Dette skaber ro og tryghed i børnegruppen. Denne proces er påbegyndt og meget godt på vej; men endnu ikke afsluttet. Vi vil altid være opmærksomme og vil løbende arbejde videre med at fremme en respekterende og anerkendende omgangstone. Certificering I 2012 er hele institutionen blevet certificeret til Leg og Bevægelses-institution. Under stor bevågenhed med afstemninger blandt forældre, tidligere forældre og mange andre har vi også skiftet navn til STAFETTEN. GODT VALGT. Som skovbørnehave bevæger og leger børnene, som en almindelig naturlighed. Ude i skovene gøres legene alsidige og UDFORDRENDE både fysisk, mentalt og socialt. For børn i alle aldre mener vi, at lyst, begejstring og motivation er en forudsætning for at lære. Såvel i leg som i andre forhold i børnenes liv. Børn lærer bedst, ved at vi voksne, som er en daglig del af deres liv, også er motiveret for legen og lærer dem fællesskabet i legen ved at være med. Børn i børnehavealderen er meget nemme at motivere til leg og bevægelse. De har en skøn nysgerrighed på nye koblinger, hvad enten det er leg i teater, bevægelse i naturen, eller meget strukturerede lege. Al indlæring bekommer dem bedst ved LEG og BEVÆGELSE. Vi glæder os over uddannelsen og at se, at den røde tråd styrkes yderligere på tværs af alle afdelinger ved denne certificering. Vi har via vores børnemorgenmøde valgt at lave strukturerede lege som et fast indslag. Hver ansat har på skift en fastlagt dag. Alle voksne deltager naturligvis i legene. Børnene synes, det er fantastisk sjovt, og de er motiverede for at deltage. Mange af legene køres under mottoet. Keep it simple, således at legene også kan benyttes i skoven (færrest mulig rekvisitter). Vi er superglade for denne uddannelse og holder hinanden oppe på at udvikle og finde på nye lege efter børnenes alder og sammensætning. Med børnenes dejlige fantasi til at ændre i regler, får vi mange sjove grin. EN GAVE for dialogen, motorikken og fællesskabet.

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder

Pædagogiske læreplaner de 6 temaer. Krop og bevægelse. Mål. Metoder Pædagogiske læreplaner de 6 temaer Den pædagogiske læreplan beskriver, hvordan vi arbejder med læring. De 6 temaer er revideret af personalet i oktober 2013, og godkendt på forældrerådsmødet i november

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER DAGPLEJENS PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Barnets alsidige personlige kompetence Barnets personlige udvikling trives bedst hvor omverdenen er positiv, lydhør og empatisk. En frugtbar og alsidig personlighedsudvikling

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen! Skovbørnehaven er en udflytterbørnehave. Der køres hver dag med egen bus mellem opsamlingsstedet

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 13 Læreplaner Indholdsfortegnelse Læreplaner...3 Barnets alsidige personlige udvikling...3 Barnets sociale kompetencer...4 Sprog...5 Krop og bevægelse...6 Naturen og naturfænomener...8 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Tid til gennemgang af børn. Kurser

Tid til gennemgang af børn. Kurser Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Barnet anerkendes som den person, det er, og mødes med respekt, lydhørhed og medlevende børn og voksne. Barnet oplever, at pædagogen er engageret i dets læring

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave. Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner for Al-Salahiyahs Børnehave Lovgrundlag for pædagogiske læreplaner. Dagtilbudsloven 8 stk. 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl

Læreplaner 2013 2015 for Frederik den VI s Asyl LÆREPLAN jf. 8a Læreplanen omfatter børn fra 0 6 år. Loven om læreplaner trådte i kraft 1. august 2004. Frederiks personale arbejder kontinuerligt med analyse af den læring der finder sted gennem hverdagens

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere