FVST DTU Food Ydelsesaftale for Opgavebilag (arbejdsprogrammer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVST DTU Food Ydelsesaftale for 2015 - Opgavebilag (arbejdsprogrammer)"

Transkript

1 Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.1 Kemisk fødevaresikkerhed Analytiske strategier og metoder Udvikling af screeningsmetoder bl.a. baseret på højtopløsende nøjagtig masse GC og LC-MS metoder og GC IR-MS metoder og generiske ekstraktionsmetoder. Metoderne skal bruges til at screene for pesticider, forureninger i animalske produkter samt markører for autenticitet. Udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer og bestemmelse af nanopartikler i fødevarer. Udvikling af metode til bestemmelse af saponiner i quinoa. Bestemmelse af tropan alkaloider i kornbaserede produkter til småbørn (krævet i EU henstilling). Analyse af brommerede flammehæmmere i fødevarer (krævet i EU henstilling). Prøveprojekter om fødevarekontaktmaterialer, herunder - Cykliske silikoner som urenheder i silikone - Afsmitning fra plastemballage til tørre fødevarer - Ftalater i produktionsudstyr, olie, vin og kød (samarbejde med Fødevarestyrelsens laboratorie i Århus) Udvikling af metoder til måling af autenticitet baseret på kemiske profileringsmetoder. Fortsat forskning i nitrit, herunder effekten ved samtidig tilsætning af askorbinsyre/erythorbinsyre og undersøgelser af effekten af de ikke-flygtige nitrosaminer (opgaven er betinget af en nedprioritering af andre aktiviteter eller evt. overførsel af yderligere ressourcer - beslutning om gennemførsel tages, når den disponible ramme kendes). Varetagelse af NRL funktion (Nationalt Reference laboratorium) i forhold til mykotoksiner, tungmetaller, fødevarekontaktmaterialer, pesticider, dioxiner, PCB og rester af visse veterinære lægemidler. Varetagelsen indebærer: - Afholdelse af en referencelaboratoriedag - Faglige udviklingsbesøg med FVST laboratorier - Bistand til FVST laboratorier ift. faglig vejledning og metodeudvikling Samarbejde om FVST s LIMS systemer med henblik på automatisk afrapportering. Løbende udvikling og brug af in vitro tests og non-test metoder til vurdering af kemikaliers humane effekter. Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten Side 1 af 10

2 Helhedsvurdering og sygdomsbyrde Styrket risikovurdering af kemiske forureninger og deres kombinationer Nye risici Indberetning af kemiske data til EFSA/EU, herunder implementering af DataEX-2. Udvikling af metode til bestemmelse af 2- og 3- MCPD estre og glycidyl estre (krævet i EU henstilling 2014/661). Løbende opdatering af overvågningsrapporterne for kemiske forureninger og pesticider. Bearbejdning af udvalgte risikovurderinger af naturlige toksiner, med henblik på publicering i internationale videnskabelige tidsskrifter. Levering af en integreret helhedsvurdering af fisk. Udbygning af platform indenfor Risk-Benefit vurderinger af fødevarer. Estimering af sygdomsbyrde som følge af befolkningens eksponering for akrylamid fra fødevarer. Belysning af fødevaresikkerheden ved marine fødevarer, herunder tilstedeværelsen af visse miljøforureninger og overførsel af kemiske forbindelser via fiskefoder i dambrug. Risikovurdering af tang. Løbende rådgivning om GMO og novel food, samt evt. vurdering af effekter på menneskers sundhed. Rådgivning om biocider og udarbejdelse af krav til dokumentation i forbindelse med ansøgning og godkendelse. Løbende rådgivning og/eller risikovurdering af allergener. Fortsat udvikling af metoder indenfor fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer. Herunder gennemførelse af et mindre prøveprojekt. De fluorerede stoffer er et område, som Ministeren har haft stor fokus på henover efteråret 2014, og det overvejes at indføre restriktioner på brugen. Udvikling af metoder til test for allergenicitet af fødevareproteiner i det nye COST action projekt. Udvikling af dyremodeller til undersøgelse af hypoallergene modermælkserstatninger. Toksikologisk rådgivning om spiselige planter, kosttilskud, vitaminer og naturlige toksiner. Løbende rådgivning om hele fødevarer, ingredienser eller teknikker til ændring af fødevarer. Udvikling af metode til forudsigelse af risikoen ved utilsigtet indhold af allergener i fødevarer. Side 2 af 10

3 Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.2 Mikrobiologisk Fødevaresikkerhed Understøttelse af vækst i fødevare sektoren inkl. ressourcebesparende procedurer/processer Fortsat indsats mod kendte mikrobiologiske patogener (bakterier og virus) Styrket indsats mod antibiotikaresistens i fødevareproduktionen og i fødevarer Vedr. nationale særregler Risikovurderinger ved ændrede krav til temperatur- og tidsforhold under opvarmning, varm-holdelse, nedkøling og opbevaring af fødevarer Risikovurderinger i relation til forskellige typer af stalddørssalg, herunder salg af fersk kød som følge af øget interesse for distribution direkte fra primærproducenter. Vedr. EU-lovgivning Rådgivning og risikovurdering af identificerede muligheder og af nye scenarier for vandeffektiviseringer Gennemføre typning til understøttelse af smittekilderegnskab (Salmonella) og udbrudseftersporing Gennemføre virusanalyser Deltagelse i tekniske arbejdsgrupper/styregrupper i forbindelse med Campylobacter og Salmonella handlingsplaner* Rådgivning til FVST s vicechair på en Codex-arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde guidelines for the control of nontyphphoidal Salmonella spp. in beef and pork meat Udarbejde Salmonella smittekilderegnskab Varetage nationale zoonoseovervågning inkl. formidling til interessenter Udarbejde Annual Report Indrapportere mikrobiologiske DK data til EFSA Varetage kommunikation med EFSA vedr. zoonoser og udbrud (Task Force on Zoonoses Monitoring Data, Task Force on Food-borne Outbreaks) Bidrage til prøveprojekter Vurdering af den gældende risikohåndtering af Salmonella i foder ift. foder- og fødevaresikkerheden Vurderinger af risici ved hjemmeblanding af foder til kommerciel konsumægsproduktion Rådgivning i forbindelse med Sanitary Survey på muslingeproduktion Bidrage til DANMAP overvågning i primærproduktionen Udarbejde DANMAP rapporten Bidrage til prøveprojekter Rådgivning og risikovurderinger på resistens området, f.ex. ESBL og Side 3 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

4 Udvikling af nye diagnostiske systemer og paradigmer inkl. beredskab rettet mod nye og re-emerging patogener MRSA Undersøgelser for carbapenemase-resistens efter behov i fødevareprodukter. Opretholde akkreditering af salmonella serotypning Deltage i EURL præstationsprøvninger for karakterisering af salmonella, VTEC, campylobacter og listeria Igangsætte implementering af WGS til karakterisering af Listeria i samarbejde med laboratoriet i Ringsted for at sikre, at metoden bliver en del af FVST s analyseprogram Deltage i EURL indsats vedr. opbygning af fælles databaser for udbrudsberedskab Rådgive vedr. etablering af virusanalyser på FVST s laboratorium i Ringsted Bidrage med mikrobiologiske, evt. epidemiologiske kompetencer i DCUG Deltage i EFSA s Emerging Risk netværk Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.3 Ernæring Fremme af sunde kostvaner i forskellige befolkningssegmenter Danskernes kost- og ernæringsstatus, herunder behov for vitaminer Rådgivning: Videnskabelig kvalitetssikring af anbefalinger til skolemad Rådgivning: Effekt af nøglehulsmærket fortsættes fra 2014 Rådgivning: Sammenhængen mellem måltidets organisering og kostens kvalitet (resultater fra næste kostundersøgelse DANSDA ) Rådgivning: Validering af grundopskrifter til Nøglehullet på spisesteder Rådgivning: Revision af Anbefalinger for den danske institutionskost fortsættes fra 2014 Rådgivning: Salt i kantinemad fortsættes fra 2014 Rådgivning: Forbrugernes motivation for at indtage kosttilskud Rådgivning: Brug af kosttilskud blandt voksne danskere - fortsætter med analyse af betydning for næringsstofindtagelsen Rådgivning: Deltagelse i EFSA s videnskabelige panel for ernæring (NDA) og ekspertgrupper Forskningsprojekter, der anses som væsentlige for opretholdelse af råd- Side 4 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

5 givningen indenfor ernæring og som vil løbe over flere år. Projekterne er gearet i væsentlig omfang ved ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Fokus er omkring: - Danskernes kostvaner og fysiske aktivitet, herunder vedr. determinanter for kostvaner samt metodeudvikling i relation hertil, blandt specielt børn og unge. - Kost- og næringsstofrelaterede interventioner: Evaluering af effekter af kost- og næringsstofrelaterede strategier overfor udvalgte målgrupper, samt metodeudvikling i relation hertil. - De næringsstoffer, hvor der er risiko for, at de er relateret til større risiko for sygdom hos danskerne eller hvor vores viden er meget begrænset f.eks. D-vitamin. Forskning: Befolkningens forståelse af kostråd, sund kost og egne kost- og aktivitetsvaner ( ) Forskning: Kostråd til forebyggelse af hjertekarsygdomme ( ) Forskning: Effekt af omlægning til økologi i storkøkkener ( ) herunder ernæringsmæssige konsekvenser ( ) Forskning: Effektvurdering af udviklede fastfoodprodukter i forhold til sundheds- og miljøparametre (afsluttes i 2015) Forskning: Kobling af bæredygtighed og sundhed i kosten (fortsættelse fra 2014) Forskning: Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet : Videnskabelige artikler med fokus på hhv. hovedresultater, overvægt, fysisk aktivitet og måltider i relation til kostråd og populære kure, samt kosttilskud Forskning: Spæd- og småbørns kost : videnskabelige artikler vedr. hovedresultater, kosttilskud og jern og vitamin D status Forskning: Udvikling og afprøvning af værktøjer til transnationale kostundersøgelser Forskning: Vitamin D berigelse/bioberigelse af fødevarer. Udvikling af produktionsprocesser og effekt på vitamin D status. Herunder forskellen i effekt for de enkelte vitamerer. Forskning: Risk-benefit af D-vitamin herunder D-vitamin tilført som supplement eller via huden. Værdien af tang som kilde til mineraler Vitaminnetværk til fremme af vitaminsamarbejdet i Danmark Planlægning af den 4. Internationale Vitamin Conference i 2016 i København Side 5 af 10

6 Næringsstoffer i danskernes fødevarer Trans-fedtsyrer: Indholdet i danske fødevarer og danskernes indtag siden 1970 erne Rådgivning: Løbende ernærings og kemisk rådgivning med ad hoc besvarelse af spørgsmål, deltagelse i tværgående møder og grupper, udarbejdelse af notater og udredninger, bl.a. om: Fødevarernes indhold af makronæringsstoffer (f.eks. kostfiber og transfedtsyrer), vitaminer, mineraler, tilsætningsstoffer m.v. herunder ændringer ved tilberedning i hjemmet og i industriprocesser Betydning af opdrætssystemer og dyrkningsformer for fødevarens indhold af vitaminer og mineraler. Vitaminer og mineraler monitorering, metabolisme og aktivitet af de enkelte aktive forbindelser Vurdering af eksponering og indtag af vitaminer og mineraler Tilsætningsstoffer specielt specifikationer Bidrag til det forberedende arbejde i CODEX og EU Sagsbehandling og klagesager Rådgivning: Fødevaredatabanken, herunder løbende udvikling af denne: Minimum én opdatering på nettet i 2015 Projektleder (inkl. afrapportering i form af slutrapporter og artikler) på diverse projekter herunder vareundersøgelser og analyseprojekter der tilvejebringer nye data til Fødevaredatabanken Bidrag til monitering af saltindhold og saltindtag gennem færdiggørelse af analyseprojekt og gennemførelse af vareundersøgelser Evaluering af brug af databaser over obligatoriske næringsdeklarationer fra internationale organisationer Rådgivning Vedr. det ernæringskemiske område Opretholdelse af akkreditering indenfor strategisk vigtige områder bl.a. vitaminer herunder deltagelse i præstationsprøvninger. Metoderådgivning inden for vitaminer, mineraler og makronæringsstoffer. Fortsætte udvikling og validering af kemisk metode for folat i de forskellige fødevarer. Arbejdet i regi af NMKL fortsætter for mejeriprodukter fortsætter og afsluttes i Opgaven fortsætter herefter med optimering og validering for hver af de øvrige fødevaregrupper. For K vitamin i animalske fødevarer udarbejdes plan for udvidelse af nuværende metode til at omfatte menaquinoner. Metodeudvikling er Side 6 af 10

7 nødvendig for at kunne bidrage med data til fødevaredatabanken. Udvælge og evt. optimere inden validering af metode til carotenoider i frugt og grønt. Via samarbejde med danske fødevareproducenter tilvejebringe viden om, hvorledes indhold af D-vitamin kan øges i f.eks. opdrætsfisk Udvælge og evt. optimere inden validering af kemisk metode til B12- vitamin i fødevarer. Fortsætte de årlige besøg. I 2015 besøger Mørkhøj Århus Vest Vurdering af sammensætning af fødevarer til særlig er næring i forhold til egnethed, herunder rådgivning i forhold til brug af produkter særligt til de små børn (modermælkserstatninger og tilskudsblandinger). Effekten af oxidation og varmebehandling af spiseolier, fortsættes fra Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.4 Fødevarekvalitet Holdbarhed og mærkning Løbende rådgivning om holdbarhed i forbindelse med, at de nye regler om mærkning af holdbarhed implementeres med udgangen af 2014 Der er løbende behov for rådgivning indenfor mikrobiologisk holdbarhed af fisk og andre fiskeprodukter. Der udarbejdes projektbeskrivelse som præciserer rådgivning om holdbarhed bl.a. baseret på anvendelse af prædiktive mikrobiologiske modeller. Prædiktive mikrobiologiske modeller: Undersøge specifikke fordærvelsesmikroorganismer samt udvikle prædiktive mikrobiologiske modeller og software til forudsigelse af kvalitet og holdbarhed Vareundersøgelser relateret til indholdet af salt i fødevarer. indsatsen for at sænke danskernes saltindtag er der i Saltpartnerskabets regi udarbejdet en Saltliste med reduktionsmål i diverse fødevaregrupper, som producenter skal arbejde mod i deres produktudvikling. Saltindholdet skal pr. 1. december 2014 deklareres på fødevarerne. Der laves vareundersøgelser mhp. at kortlægge, hvor meget salt der tilsættes en række udvalgte fødevaregrupper. Projektbeskrivelse udarbejdes i januar 2015 Forskning i salt/natrium reduktion i seafood produkter: Udvikling af nye seafood-produkter er af stor vigtighed for fiskeindustrien pga. stigende markedskrav om produkter med lavere indhold af salt/natrium. De fleste seafood-produkter lever i dag ikke op til disse krav og vil f.eks. ikke kunne opnå mærkning med nye strengere krav Nøglehullet. DTU Fødevareinstituttet udvikler prædiktive modeller for relevante sygdomsfremkaldende- og Side 7 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

8 fordærvelsesorganismer. Disse modeller vil resultere i hurtigere og mere effektiv produktudvikling, samt sikre den danske fiskeindustri et teknologisk forspring til bedre styring af holdbarhed og fødevaresikkerhed. Harske fiskeolier: Rapporten fra 2014 vedr. indhold af flygtige oxidationsprodukter i udvalgte fiskeoliekapsler på det danske marked samt vurdering af genotoksicitet demonstrerede, at visse fiskeolie på markedet har et højt indhold af potentielt genotoksiske stoffer. Der er behov for en mere tilbundsgående undersøgelse af problemets omfang. DTU Fødevareinstituttet har iværksat et større lagringsforsøg med kommercielle fiskeolieprodukter, som fortsætter i Der er dog ikke finansiering til at analysere prøverne. Der arbejdes i 2015 på at skaffe denne finansiering. Effekten af stegetid og temperatur på oxidation af spiseolier: I den offentlige debat fremkommer ofte udokumenterede påstande om planteoliernes egnethed, specielt til stegning. Der fremsættes påstande om, at de fleste planteolier er for ustabile til at stege i, og at der ved almindelig stegning dannes forbindelser, som kan være potentielt sundhedsskadelige, og at man derfor bør anvende mættede fedtstoffer som fx kokosfedt til stegning. For at sikre at rådgivningen vedrørende indtag af fedtstoffer sker på et videnskabeligt grundlag vil DTU Fødevareinstituttet samle eksisterende viden om effekten af stegetid og temperatur på fedtsyresammensætning og indhold primære, sekundære og tertiære oxidationsprodukter og polymerer i forskellige spiseolier inkl. kokosfedt. Projektet er igangsat i efteråret Rapport udarbejdes i 1. kvartal Udredning af hvorvidt ozonbehandling er et effektivt middel mod patogene bakterier og svampe i fødevarer. Samt en vurdering af de eventuelle skadelige effekter, der kan opstå ved brug af ozon. Opgaven ønskes gennemført fordi FVST modtager flere og flere spørgsmål fra industrien om dette. Tilsætningsstoffer Udredning af hvornår man kan kalde et tilsætningsstof for naturligt. Hvilken fremstillingsmåde må fx anvendes, hvis man ønsker at kalde et stof for naturligt? Opgaven ønskes gennemført fordi det er en relevant og tilbagevendende problematik i forbindelse med markedsføring/mærkning af produkter der indeholder tilsætningsstoffer. Indholdsstoffer Sundhedsfremmende stoffer i dansk tang: I arbejdsprogrammet for 2014 gennemføres en litteraturundersøgelse samt indsamling af data omkring sundhedsfremmende stoffer i de vigtigste tangarter på det danske marked. Denne undersøgelse skal suppleres med data vedrørende indhold af uøn- Side 8 af 10

9 skede stoffer i indsamlede tangprøver fra det danske marked, hvorefter der kan udarbejdes et helhedssyn på tang. Såfremt der opnås finansiering fra GUDP til dette, vil der i 2015 blive iværksat et projekt, som har til formål at analysere for en række uønskede stoffer i tang, som er indsamlet i Danmark på forskellige tidspunkter af året. Såfremt det ikke i 2014 lykkes at skaffe finansiering til aktiviteten, vil dette blive forsøgt i Autenticitet og kvalitet Økologi Udvikling af proteinbaserede analysemetoder til artsidentifikation, bestemmelse af race og væv og dyrs alder ved slagtning. Analysemetoden er vigtig at have, i de tilfælde hvor DNA baserede metoder ikke kan anvendes. Projektet er et samarbejde mellem DTU og Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted. Arbejdet udført i 2014 afsluttes med rapportering i første kvartal 2015, og behov for opfølgende arbejde vurderes. Forskningsprojekt (Ph.d.): Økologisk omstilling af offentlige køkkener Aftalte ydelser med særskilt finansiering fra FVM (udenfor rammeaftalen): Indsatsområde 2.1 Kemisk fødevaresikkerhed 2.2 Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Opgaver Finansiel ramme og bevillingsnavn MRL grænseværdi fastsættelse Veterinære lægemiddelrester under direktiv 96/23 Godkendelse af desinfektionsmidler, pattedyp og yverhygiejne Godkendelse af enzymer, næringsstoffer og kosttilskud Importtolerance for pesticidrester Novel food udarbejdelse af vurderingsrapporter Afhænger af Fødevareforlig III Veterinæraftale II (jf. rammeaftalen) kr 2.3 Ernæring Opgaver vedr. Effekt af storkøkkeners økologiomlægning kr. Besparelsespotentialer ved reducering af madspild i forbindelse med økologisk omstilling. Samarbejde mellem DTU og IFRO. DTU leverer ekstraordinært på baggrund af Effekt af storkøkkeners Finansieres af projektmidler økologiomlægning data til IFROs modelberegninger af de økonomiske konsekvenser af økologisk omstilling. 2.4 Fødevarekvalitet Ingen Side 9 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

10 Side 10 af 10

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN Møde d. 25. nov. 2014 i Fødevarestyrelsens kontaktgruppe og i Dialogforum for anprisninger.

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper

Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper Bilag 5 til rammeaftale: Kommissorium for chefstyregrupper I henhold til rammeaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) og Danmarks Tekniske

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

de samvirkende købmænd

de samvirkende købmænd Til Fødevarestyrelsen Att.: Lise Bak Mortensen Nanna Marklund CC: Annelise Fenger Hellerup, den 14. januar 2014 KJ e-mail: kj@dsk.dk Høring vedr. Vækstplan fødevarer Bilag II vedr. danske regler Med henvisning

Læs mere

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt DK kontrolkampagne: Bente Fabech, Marianne Friis Hansen, Lieane T. Jensen og Greta Leiholt, Fødevarestyrelsen, Jørn Gry (konsulent) Nordisk

Læs mere

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden

Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Ernæringsmærkning i Danmark og Norden Heddie Mejborn Afdeling for Ernæring CBS 15. maj 2008 2 Dansk SPIS-mærke Svensk Nøglehul Finsk Hjertemærke GDA-mærkning 3 Dansk SPIS-mærke Krav Anvendes på alle fødevarer

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm

http://www.altomkost.dk/forvaltning_skole_daginstitution/skoler/anbefalinger_for_maden/forside.h tm Opslagsværk - skoler I oversigten nedenfor har vi udvalgt nogle af de ernærings-emner, der er gode at blive lidt klogere på eller få genopfrisket, når man laver mad til børn og unge mennesker. Til hvert

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor?

Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed den 21. maj 2015 Forbrugerne vil ét men gør noget andet hvorfor? Fair-snak hele vejen rundt? Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, Afdeling for risikovurdering

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie

Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Smør, margarine og olie Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Smør, margarine og olie 2 To spiseskefulde er nok 2 Spar især på det hårde fedt 2 Skrab brødet 3 Smid stegefedtet ud 3 Olie 4 Smør 4

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008

Hvad står der. 500g. Mængde. Varebetegnelse. Ingrediensliste. Holdbarhed. Fabrikant/ importør. juni 2008 Hvad står der Ris og fuldkornshvede i flager, beriget med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folinsyre, B12, C) og jern Nettovægt: MINDST HOLDBAR TIL juni 2008 Mængde Varebetegnelse Cereal Lite Cereal Lite Lite

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Sund mad og kostmodeller

Sund mad og kostmodeller Sund mad og kostmodeller Sund levevis indebærer lødig kost og passende fysisk aktivitet Sund mad og kostmodeller Ilinniarfissuaq 20. maj 2008. HBH. 1 Sund mad i praksis Følger næringsstofanbefalingerne

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares ved rumtemperatur.

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed.

I nedenstående undervisningsforløb og elevopgaver lægges der vægt på at arbejde med sammenhænge mellem mad, klima og sundhed. Side 1 Sundhed Til læreren Didaktisk model Området sundhed relateres specielt til tre af rammens dimensioner. Gennem viden om menneskers behov og råvarernes indhold af næringsstoffer, sammensættes mad

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange

Mad og hjertesvigt. kl. diætist Anette Lange Mad og hjertesvigt kl. diætist Anette Lange Program Graden af hjertesvigt. Anbefalinger for maden i forhold til graden af hjertesvigt. Vægten? Hvordan handler jeg fornuftigt ind? Aktiv hverdag New York

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Vejledning om Ernæringsmærket

Vejledning om Ernæringsmærket Vejledning om Ernæringsmærket INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT..s. 2 Vejledningens formål og målgruppe ANVENDELSESOMRÅDE, 1.s. 3 Afgrænsning af bekendtgørelsens regulering Forhold til anden relevant lovgivning

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år

Kostpolitik. Kostpolitik 0-6 år Kostpolitik Kostpolitik 0-6 år Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik - for børn i kommunale dagtilbud Denne pjece indeholder Vesthimmerlands Kommunes kostpolitik for børn i alderen 0 til 6 år i dagtilbud

Læs mere

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide?

Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Sporbarhed hvad vil forbrugerne vide? Camilla Udsen, cand.techn.al., ph.d. Fødevarepolitisk medarbejder Forbrugerrådet Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Er sporbarhed et forbrugerkrav????? Eksempler

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion.

Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Nyt værktøj til risikoanalyse for fødevareproduktion. Baggrund: I projektet Kulinarisk madkvalitet på sygehusene i Region Sjælland har VIFFOS i samarbejde med forskere på Fødevareinstituttet på DTU udviklet

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 24-38 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Offentligt. Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 24-38 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Europaudvalget 2008 2849 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - på Spørgsmål 24 Offentligt J.nr. 001-00350 Den 1. februar 2008 Miljøministerens

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere