FVST DTU Food Ydelsesaftale for Opgavebilag (arbejdsprogrammer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVST DTU Food Ydelsesaftale for 2015 - Opgavebilag (arbejdsprogrammer)"

Transkript

1 Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.1 Kemisk fødevaresikkerhed Analytiske strategier og metoder Udvikling af screeningsmetoder bl.a. baseret på højtopløsende nøjagtig masse GC og LC-MS metoder og GC IR-MS metoder og generiske ekstraktionsmetoder. Metoderne skal bruges til at screene for pesticider, forureninger i animalske produkter samt markører for autenticitet. Udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer og bestemmelse af nanopartikler i fødevarer. Udvikling af metode til bestemmelse af saponiner i quinoa. Bestemmelse af tropan alkaloider i kornbaserede produkter til småbørn (krævet i EU henstilling). Analyse af brommerede flammehæmmere i fødevarer (krævet i EU henstilling). Prøveprojekter om fødevarekontaktmaterialer, herunder - Cykliske silikoner som urenheder i silikone - Afsmitning fra plastemballage til tørre fødevarer - Ftalater i produktionsudstyr, olie, vin og kød (samarbejde med Fødevarestyrelsens laboratorie i Århus) Udvikling af metoder til måling af autenticitet baseret på kemiske profileringsmetoder. Fortsat forskning i nitrit, herunder effekten ved samtidig tilsætning af askorbinsyre/erythorbinsyre og undersøgelser af effekten af de ikke-flygtige nitrosaminer (opgaven er betinget af en nedprioritering af andre aktiviteter eller evt. overførsel af yderligere ressourcer - beslutning om gennemførsel tages, når den disponible ramme kendes). Varetagelse af NRL funktion (Nationalt Reference laboratorium) i forhold til mykotoksiner, tungmetaller, fødevarekontaktmaterialer, pesticider, dioxiner, PCB og rester af visse veterinære lægemidler. Varetagelsen indebærer: - Afholdelse af en referencelaboratoriedag - Faglige udviklingsbesøg med FVST laboratorier - Bistand til FVST laboratorier ift. faglig vejledning og metodeudvikling Samarbejde om FVST s LIMS systemer med henblik på automatisk afrapportering. Løbende udvikling og brug af in vitro tests og non-test metoder til vurdering af kemikaliers humane effekter. Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten Side 1 af 10

2 Helhedsvurdering og sygdomsbyrde Styrket risikovurdering af kemiske forureninger og deres kombinationer Nye risici Indberetning af kemiske data til EFSA/EU, herunder implementering af DataEX-2. Udvikling af metode til bestemmelse af 2- og 3- MCPD estre og glycidyl estre (krævet i EU henstilling 2014/661). Løbende opdatering af overvågningsrapporterne for kemiske forureninger og pesticider. Bearbejdning af udvalgte risikovurderinger af naturlige toksiner, med henblik på publicering i internationale videnskabelige tidsskrifter. Levering af en integreret helhedsvurdering af fisk. Udbygning af platform indenfor Risk-Benefit vurderinger af fødevarer. Estimering af sygdomsbyrde som følge af befolkningens eksponering for akrylamid fra fødevarer. Belysning af fødevaresikkerheden ved marine fødevarer, herunder tilstedeværelsen af visse miljøforureninger og overførsel af kemiske forbindelser via fiskefoder i dambrug. Risikovurdering af tang. Løbende rådgivning om GMO og novel food, samt evt. vurdering af effekter på menneskers sundhed. Rådgivning om biocider og udarbejdelse af krav til dokumentation i forbindelse med ansøgning og godkendelse. Løbende rådgivning og/eller risikovurdering af allergener. Fortsat udvikling af metoder indenfor fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer. Herunder gennemførelse af et mindre prøveprojekt. De fluorerede stoffer er et område, som Ministeren har haft stor fokus på henover efteråret 2014, og det overvejes at indføre restriktioner på brugen. Udvikling af metoder til test for allergenicitet af fødevareproteiner i det nye COST action projekt. Udvikling af dyremodeller til undersøgelse af hypoallergene modermælkserstatninger. Toksikologisk rådgivning om spiselige planter, kosttilskud, vitaminer og naturlige toksiner. Løbende rådgivning om hele fødevarer, ingredienser eller teknikker til ændring af fødevarer. Udvikling af metode til forudsigelse af risikoen ved utilsigtet indhold af allergener i fødevarer. Side 2 af 10

3 Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.2 Mikrobiologisk Fødevaresikkerhed Understøttelse af vækst i fødevare sektoren inkl. ressourcebesparende procedurer/processer Fortsat indsats mod kendte mikrobiologiske patogener (bakterier og virus) Styrket indsats mod antibiotikaresistens i fødevareproduktionen og i fødevarer Vedr. nationale særregler Risikovurderinger ved ændrede krav til temperatur- og tidsforhold under opvarmning, varm-holdelse, nedkøling og opbevaring af fødevarer Risikovurderinger i relation til forskellige typer af stalddørssalg, herunder salg af fersk kød som følge af øget interesse for distribution direkte fra primærproducenter. Vedr. EU-lovgivning Rådgivning og risikovurdering af identificerede muligheder og af nye scenarier for vandeffektiviseringer Gennemføre typning til understøttelse af smittekilderegnskab (Salmonella) og udbrudseftersporing Gennemføre virusanalyser Deltagelse i tekniske arbejdsgrupper/styregrupper i forbindelse med Campylobacter og Salmonella handlingsplaner* Rådgivning til FVST s vicechair på en Codex-arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde guidelines for the control of nontyphphoidal Salmonella spp. in beef and pork meat Udarbejde Salmonella smittekilderegnskab Varetage nationale zoonoseovervågning inkl. formidling til interessenter Udarbejde Annual Report Indrapportere mikrobiologiske DK data til EFSA Varetage kommunikation med EFSA vedr. zoonoser og udbrud (Task Force on Zoonoses Monitoring Data, Task Force on Food-borne Outbreaks) Bidrage til prøveprojekter Vurdering af den gældende risikohåndtering af Salmonella i foder ift. foder- og fødevaresikkerheden Vurderinger af risici ved hjemmeblanding af foder til kommerciel konsumægsproduktion Rådgivning i forbindelse med Sanitary Survey på muslingeproduktion Bidrage til DANMAP overvågning i primærproduktionen Udarbejde DANMAP rapporten Bidrage til prøveprojekter Rådgivning og risikovurderinger på resistens området, f.ex. ESBL og Side 3 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

4 Udvikling af nye diagnostiske systemer og paradigmer inkl. beredskab rettet mod nye og re-emerging patogener MRSA Undersøgelser for carbapenemase-resistens efter behov i fødevareprodukter. Opretholde akkreditering af salmonella serotypning Deltage i EURL præstationsprøvninger for karakterisering af salmonella, VTEC, campylobacter og listeria Igangsætte implementering af WGS til karakterisering af Listeria i samarbejde med laboratoriet i Ringsted for at sikre, at metoden bliver en del af FVST s analyseprogram Deltage i EURL indsats vedr. opbygning af fælles databaser for udbrudsberedskab Rådgive vedr. etablering af virusanalyser på FVST s laboratorium i Ringsted Bidrage med mikrobiologiske, evt. epidemiologiske kompetencer i DCUG Deltage i EFSA s Emerging Risk netværk Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.3 Ernæring Fremme af sunde kostvaner i forskellige befolkningssegmenter Danskernes kost- og ernæringsstatus, herunder behov for vitaminer Rådgivning: Videnskabelig kvalitetssikring af anbefalinger til skolemad Rådgivning: Effekt af nøglehulsmærket fortsættes fra 2014 Rådgivning: Sammenhængen mellem måltidets organisering og kostens kvalitet (resultater fra næste kostundersøgelse DANSDA ) Rådgivning: Validering af grundopskrifter til Nøglehullet på spisesteder Rådgivning: Revision af Anbefalinger for den danske institutionskost fortsættes fra 2014 Rådgivning: Salt i kantinemad fortsættes fra 2014 Rådgivning: Forbrugernes motivation for at indtage kosttilskud Rådgivning: Brug af kosttilskud blandt voksne danskere - fortsætter med analyse af betydning for næringsstofindtagelsen Rådgivning: Deltagelse i EFSA s videnskabelige panel for ernæring (NDA) og ekspertgrupper Forskningsprojekter, der anses som væsentlige for opretholdelse af råd- Side 4 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

5 givningen indenfor ernæring og som vil løbe over flere år. Projekterne er gearet i væsentlig omfang ved ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Fokus er omkring: - Danskernes kostvaner og fysiske aktivitet, herunder vedr. determinanter for kostvaner samt metodeudvikling i relation hertil, blandt specielt børn og unge. - Kost- og næringsstofrelaterede interventioner: Evaluering af effekter af kost- og næringsstofrelaterede strategier overfor udvalgte målgrupper, samt metodeudvikling i relation hertil. - De næringsstoffer, hvor der er risiko for, at de er relateret til større risiko for sygdom hos danskerne eller hvor vores viden er meget begrænset f.eks. D-vitamin. Forskning: Befolkningens forståelse af kostråd, sund kost og egne kost- og aktivitetsvaner ( ) Forskning: Kostråd til forebyggelse af hjertekarsygdomme ( ) Forskning: Effekt af omlægning til økologi i storkøkkener ( ) herunder ernæringsmæssige konsekvenser ( ) Forskning: Effektvurdering af udviklede fastfoodprodukter i forhold til sundheds- og miljøparametre (afsluttes i 2015) Forskning: Kobling af bæredygtighed og sundhed i kosten (fortsættelse fra 2014) Forskning: Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet : Videnskabelige artikler med fokus på hhv. hovedresultater, overvægt, fysisk aktivitet og måltider i relation til kostråd og populære kure, samt kosttilskud Forskning: Spæd- og småbørns kost : videnskabelige artikler vedr. hovedresultater, kosttilskud og jern og vitamin D status Forskning: Udvikling og afprøvning af værktøjer til transnationale kostundersøgelser Forskning: Vitamin D berigelse/bioberigelse af fødevarer. Udvikling af produktionsprocesser og effekt på vitamin D status. Herunder forskellen i effekt for de enkelte vitamerer. Forskning: Risk-benefit af D-vitamin herunder D-vitamin tilført som supplement eller via huden. Værdien af tang som kilde til mineraler Vitaminnetværk til fremme af vitaminsamarbejdet i Danmark Planlægning af den 4. Internationale Vitamin Conference i 2016 i København Side 5 af 10

6 Næringsstoffer i danskernes fødevarer Trans-fedtsyrer: Indholdet i danske fødevarer og danskernes indtag siden 1970 erne Rådgivning: Løbende ernærings og kemisk rådgivning med ad hoc besvarelse af spørgsmål, deltagelse i tværgående møder og grupper, udarbejdelse af notater og udredninger, bl.a. om: Fødevarernes indhold af makronæringsstoffer (f.eks. kostfiber og transfedtsyrer), vitaminer, mineraler, tilsætningsstoffer m.v. herunder ændringer ved tilberedning i hjemmet og i industriprocesser Betydning af opdrætssystemer og dyrkningsformer for fødevarens indhold af vitaminer og mineraler. Vitaminer og mineraler monitorering, metabolisme og aktivitet af de enkelte aktive forbindelser Vurdering af eksponering og indtag af vitaminer og mineraler Tilsætningsstoffer specielt specifikationer Bidrag til det forberedende arbejde i CODEX og EU Sagsbehandling og klagesager Rådgivning: Fødevaredatabanken, herunder løbende udvikling af denne: Minimum én opdatering på nettet i 2015 Projektleder (inkl. afrapportering i form af slutrapporter og artikler) på diverse projekter herunder vareundersøgelser og analyseprojekter der tilvejebringer nye data til Fødevaredatabanken Bidrag til monitering af saltindhold og saltindtag gennem færdiggørelse af analyseprojekt og gennemførelse af vareundersøgelser Evaluering af brug af databaser over obligatoriske næringsdeklarationer fra internationale organisationer Rådgivning Vedr. det ernæringskemiske område Opretholdelse af akkreditering indenfor strategisk vigtige områder bl.a. vitaminer herunder deltagelse i præstationsprøvninger. Metoderådgivning inden for vitaminer, mineraler og makronæringsstoffer. Fortsætte udvikling og validering af kemisk metode for folat i de forskellige fødevarer. Arbejdet i regi af NMKL fortsætter for mejeriprodukter fortsætter og afsluttes i Opgaven fortsætter herefter med optimering og validering for hver af de øvrige fødevaregrupper. For K vitamin i animalske fødevarer udarbejdes plan for udvidelse af nuværende metode til at omfatte menaquinoner. Metodeudvikling er Side 6 af 10

7 nødvendig for at kunne bidrage med data til fødevaredatabanken. Udvælge og evt. optimere inden validering af metode til carotenoider i frugt og grønt. Via samarbejde med danske fødevareproducenter tilvejebringe viden om, hvorledes indhold af D-vitamin kan øges i f.eks. opdrætsfisk Udvælge og evt. optimere inden validering af kemisk metode til B12- vitamin i fødevarer. Fortsætte de årlige besøg. I 2015 besøger Mørkhøj Århus Vest Vurdering af sammensætning af fødevarer til særlig er næring i forhold til egnethed, herunder rådgivning i forhold til brug af produkter særligt til de små børn (modermælkserstatninger og tilskudsblandinger). Effekten af oxidation og varmebehandling af spiseolier, fortsættes fra Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.4 Fødevarekvalitet Holdbarhed og mærkning Løbende rådgivning om holdbarhed i forbindelse med, at de nye regler om mærkning af holdbarhed implementeres med udgangen af 2014 Der er løbende behov for rådgivning indenfor mikrobiologisk holdbarhed af fisk og andre fiskeprodukter. Der udarbejdes projektbeskrivelse som præciserer rådgivning om holdbarhed bl.a. baseret på anvendelse af prædiktive mikrobiologiske modeller. Prædiktive mikrobiologiske modeller: Undersøge specifikke fordærvelsesmikroorganismer samt udvikle prædiktive mikrobiologiske modeller og software til forudsigelse af kvalitet og holdbarhed Vareundersøgelser relateret til indholdet af salt i fødevarer. indsatsen for at sænke danskernes saltindtag er der i Saltpartnerskabets regi udarbejdet en Saltliste med reduktionsmål i diverse fødevaregrupper, som producenter skal arbejde mod i deres produktudvikling. Saltindholdet skal pr. 1. december 2014 deklareres på fødevarerne. Der laves vareundersøgelser mhp. at kortlægge, hvor meget salt der tilsættes en række udvalgte fødevaregrupper. Projektbeskrivelse udarbejdes i januar 2015 Forskning i salt/natrium reduktion i seafood produkter: Udvikling af nye seafood-produkter er af stor vigtighed for fiskeindustrien pga. stigende markedskrav om produkter med lavere indhold af salt/natrium. De fleste seafood-produkter lever i dag ikke op til disse krav og vil f.eks. ikke kunne opnå mærkning med nye strengere krav Nøglehullet. DTU Fødevareinstituttet udvikler prædiktive modeller for relevante sygdomsfremkaldende- og Side 7 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

8 fordærvelsesorganismer. Disse modeller vil resultere i hurtigere og mere effektiv produktudvikling, samt sikre den danske fiskeindustri et teknologisk forspring til bedre styring af holdbarhed og fødevaresikkerhed. Harske fiskeolier: Rapporten fra 2014 vedr. indhold af flygtige oxidationsprodukter i udvalgte fiskeoliekapsler på det danske marked samt vurdering af genotoksicitet demonstrerede, at visse fiskeolie på markedet har et højt indhold af potentielt genotoksiske stoffer. Der er behov for en mere tilbundsgående undersøgelse af problemets omfang. DTU Fødevareinstituttet har iværksat et større lagringsforsøg med kommercielle fiskeolieprodukter, som fortsætter i Der er dog ikke finansiering til at analysere prøverne. Der arbejdes i 2015 på at skaffe denne finansiering. Effekten af stegetid og temperatur på oxidation af spiseolier: I den offentlige debat fremkommer ofte udokumenterede påstande om planteoliernes egnethed, specielt til stegning. Der fremsættes påstande om, at de fleste planteolier er for ustabile til at stege i, og at der ved almindelig stegning dannes forbindelser, som kan være potentielt sundhedsskadelige, og at man derfor bør anvende mættede fedtstoffer som fx kokosfedt til stegning. For at sikre at rådgivningen vedrørende indtag af fedtstoffer sker på et videnskabeligt grundlag vil DTU Fødevareinstituttet samle eksisterende viden om effekten af stegetid og temperatur på fedtsyresammensætning og indhold primære, sekundære og tertiære oxidationsprodukter og polymerer i forskellige spiseolier inkl. kokosfedt. Projektet er igangsat i efteråret Rapport udarbejdes i 1. kvartal Udredning af hvorvidt ozonbehandling er et effektivt middel mod patogene bakterier og svampe i fødevarer. Samt en vurdering af de eventuelle skadelige effekter, der kan opstå ved brug af ozon. Opgaven ønskes gennemført fordi FVST modtager flere og flere spørgsmål fra industrien om dette. Tilsætningsstoffer Udredning af hvornår man kan kalde et tilsætningsstof for naturligt. Hvilken fremstillingsmåde må fx anvendes, hvis man ønsker at kalde et stof for naturligt? Opgaven ønskes gennemført fordi det er en relevant og tilbagevendende problematik i forbindelse med markedsføring/mærkning af produkter der indeholder tilsætningsstoffer. Indholdsstoffer Sundhedsfremmende stoffer i dansk tang: I arbejdsprogrammet for 2014 gennemføres en litteraturundersøgelse samt indsamling af data omkring sundhedsfremmende stoffer i de vigtigste tangarter på det danske marked. Denne undersøgelse skal suppleres med data vedrørende indhold af uøn- Side 8 af 10

9 skede stoffer i indsamlede tangprøver fra det danske marked, hvorefter der kan udarbejdes et helhedssyn på tang. Såfremt der opnås finansiering fra GUDP til dette, vil der i 2015 blive iværksat et projekt, som har til formål at analysere for en række uønskede stoffer i tang, som er indsamlet i Danmark på forskellige tidspunkter af året. Såfremt det ikke i 2014 lykkes at skaffe finansiering til aktiviteten, vil dette blive forsøgt i Autenticitet og kvalitet Økologi Udvikling af proteinbaserede analysemetoder til artsidentifikation, bestemmelse af race og væv og dyrs alder ved slagtning. Analysemetoden er vigtig at have, i de tilfælde hvor DNA baserede metoder ikke kan anvendes. Projektet er et samarbejde mellem DTU og Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted. Arbejdet udført i 2014 afsluttes med rapportering i første kvartal 2015, og behov for opfølgende arbejde vurderes. Forskningsprojekt (Ph.d.): Økologisk omstilling af offentlige køkkener Aftalte ydelser med særskilt finansiering fra FVM (udenfor rammeaftalen): Indsatsområde 2.1 Kemisk fødevaresikkerhed 2.2 Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Opgaver Finansiel ramme og bevillingsnavn MRL grænseværdi fastsættelse Veterinære lægemiddelrester under direktiv 96/23 Godkendelse af desinfektionsmidler, pattedyp og yverhygiejne Godkendelse af enzymer, næringsstoffer og kosttilskud Importtolerance for pesticidrester Novel food udarbejdelse af vurderingsrapporter Afhænger af Fødevareforlig III Veterinæraftale II (jf. rammeaftalen) kr 2.3 Ernæring Opgaver vedr. Effekt af storkøkkeners økologiomlægning kr. Besparelsespotentialer ved reducering af madspild i forbindelse med økologisk omstilling. Samarbejde mellem DTU og IFRO. DTU leverer ekstraordinært på baggrund af Effekt af storkøkkeners Finansieres af projektmidler økologiomlægning data til IFROs modelberegninger af de økonomiske konsekvenser af økologisk omstilling. 2.4 Fødevarekvalitet Ingen Side 9 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

10 Side 10 af 10

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold Projektstatus 4. kvartal 2014 23. januar 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000249-14 Reduktion af salt- og fedtindhold Flemming Hansen WP4: Clostridium botulinum i helkonserves Formålet er at udvikle

Læs mere

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Nr. Projekternes titel 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats

Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats Rapport om kritisk eftersyn af listeria-indsats 20. februar 2015 Indhold 1. Konklusion og sammendrag... 5 2. Indledning... 6 3. Baggrund for kritisk eftersyn af indsats overfor listeria... 6 4. Hvor stort

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET ULLA KIDMOSE, POUL HENCKEL OG GRITH MORTENSEN DCA RAPPORT NR. 016 JANUAR 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET UDREDNING

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt

Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske risici ved frugt og grønt Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet www.food.dtu.dk Vurdering fra DTU Fødevareinstituttet: Mikrobiologiske

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Resultatkontrakt,2015 mellem$fødevarestyrelsen$og$fødevareministeriets$departement December2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FØDEVARESTYRELSENSRESULTATKONTRAKT2015 Indledning 1. Fødevareministeriets

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 08.07.14 Side 1 af 57 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Regler om mikrobiologiske kriterier i mikrobiologiforordningen... 5 1.2 Øvrige krav

Læs mere

Et bedre liv gennem mad og motion

Et bedre liv gennem mad og motion Et bedre liv gennem mad og motion Nordisk Handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet Kortversion Et bedre liv gennem mad og motion Indhold 04 07 08 13 16 21 24 Ministererklæring

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen. Undersøgelse af det veterinære område. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Undersøgelse af det veterinære område. 30. januar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Afgrænsninger

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver 2 2.1 Forskning 2 2.2 Overvågning og data 3 2.3

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference på Christiansborg den 13. september 2001 arrangeret af Teknologirådet

Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference på Christiansborg den 13. september 2001 arrangeret af Teknologirådet Beriget Mad - mulighed eller trussel? Konference på Christiansborg den 13. september 2001 arrangeret af Teknologirådet Indhold Forord... 2 Program..... 3 Skriftlige oplæg.... 5 Beriget mad: Er den til

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer. nr. xxx 2009. Teknologisk Institut Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. xxx 2009 2-åriges udsættelse for kemiske stoffer Teknologisk Institut Kathe Tønning Eva Jacobsen Eva Pedersen Force Technology Marianne Strange Pia

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere