FVST DTU Food Ydelsesaftale for Opgavebilag (arbejdsprogrammer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FVST DTU Food Ydelsesaftale for 2015 - Opgavebilag (arbejdsprogrammer)"

Transkript

1 Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.1 Kemisk fødevaresikkerhed Analytiske strategier og metoder Udvikling af screeningsmetoder bl.a. baseret på højtopløsende nøjagtig masse GC og LC-MS metoder og GC IR-MS metoder og generiske ekstraktionsmetoder. Metoderne skal bruges til at screene for pesticider, forureninger i animalske produkter samt markører for autenticitet. Udvikling af metoder til karakterisering af nanomaterialer og bestemmelse af nanopartikler i fødevarer. Udvikling af metode til bestemmelse af saponiner i quinoa. Bestemmelse af tropan alkaloider i kornbaserede produkter til småbørn (krævet i EU henstilling). Analyse af brommerede flammehæmmere i fødevarer (krævet i EU henstilling). Prøveprojekter om fødevarekontaktmaterialer, herunder - Cykliske silikoner som urenheder i silikone - Afsmitning fra plastemballage til tørre fødevarer - Ftalater i produktionsudstyr, olie, vin og kød (samarbejde med Fødevarestyrelsens laboratorie i Århus) Udvikling af metoder til måling af autenticitet baseret på kemiske profileringsmetoder. Fortsat forskning i nitrit, herunder effekten ved samtidig tilsætning af askorbinsyre/erythorbinsyre og undersøgelser af effekten af de ikke-flygtige nitrosaminer (opgaven er betinget af en nedprioritering af andre aktiviteter eller evt. overførsel af yderligere ressourcer - beslutning om gennemførsel tages, når den disponible ramme kendes). Varetagelse af NRL funktion (Nationalt Reference laboratorium) i forhold til mykotoksiner, tungmetaller, fødevarekontaktmaterialer, pesticider, dioxiner, PCB og rester af visse veterinære lægemidler. Varetagelsen indebærer: - Afholdelse af en referencelaboratoriedag - Faglige udviklingsbesøg med FVST laboratorier - Bistand til FVST laboratorier ift. faglig vejledning og metodeudvikling Samarbejde om FVST s LIMS systemer med henblik på automatisk afrapportering. Løbende udvikling og brug af in vitro tests og non-test metoder til vurdering af kemikaliers humane effekter. Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten Side 1 af 10

2 Helhedsvurdering og sygdomsbyrde Styrket risikovurdering af kemiske forureninger og deres kombinationer Nye risici Indberetning af kemiske data til EFSA/EU, herunder implementering af DataEX-2. Udvikling af metode til bestemmelse af 2- og 3- MCPD estre og glycidyl estre (krævet i EU henstilling 2014/661). Løbende opdatering af overvågningsrapporterne for kemiske forureninger og pesticider. Bearbejdning af udvalgte risikovurderinger af naturlige toksiner, med henblik på publicering i internationale videnskabelige tidsskrifter. Levering af en integreret helhedsvurdering af fisk. Udbygning af platform indenfor Risk-Benefit vurderinger af fødevarer. Estimering af sygdomsbyrde som følge af befolkningens eksponering for akrylamid fra fødevarer. Belysning af fødevaresikkerheden ved marine fødevarer, herunder tilstedeværelsen af visse miljøforureninger og overførsel af kemiske forbindelser via fiskefoder i dambrug. Risikovurdering af tang. Løbende rådgivning om GMO og novel food, samt evt. vurdering af effekter på menneskers sundhed. Rådgivning om biocider og udarbejdelse af krav til dokumentation i forbindelse med ansøgning og godkendelse. Løbende rådgivning og/eller risikovurdering af allergener. Fortsat udvikling af metoder indenfor fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer. Herunder gennemførelse af et mindre prøveprojekt. De fluorerede stoffer er et område, som Ministeren har haft stor fokus på henover efteråret 2014, og det overvejes at indføre restriktioner på brugen. Udvikling af metoder til test for allergenicitet af fødevareproteiner i det nye COST action projekt. Udvikling af dyremodeller til undersøgelse af hypoallergene modermælkserstatninger. Toksikologisk rådgivning om spiselige planter, kosttilskud, vitaminer og naturlige toksiner. Løbende rådgivning om hele fødevarer, ingredienser eller teknikker til ændring af fødevarer. Udvikling af metode til forudsigelse af risikoen ved utilsigtet indhold af allergener i fødevarer. Side 2 af 10

3 Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.2 Mikrobiologisk Fødevaresikkerhed Understøttelse af vækst i fødevare sektoren inkl. ressourcebesparende procedurer/processer Fortsat indsats mod kendte mikrobiologiske patogener (bakterier og virus) Styrket indsats mod antibiotikaresistens i fødevareproduktionen og i fødevarer Vedr. nationale særregler Risikovurderinger ved ændrede krav til temperatur- og tidsforhold under opvarmning, varm-holdelse, nedkøling og opbevaring af fødevarer Risikovurderinger i relation til forskellige typer af stalddørssalg, herunder salg af fersk kød som følge af øget interesse for distribution direkte fra primærproducenter. Vedr. EU-lovgivning Rådgivning og risikovurdering af identificerede muligheder og af nye scenarier for vandeffektiviseringer Gennemføre typning til understøttelse af smittekilderegnskab (Salmonella) og udbrudseftersporing Gennemføre virusanalyser Deltagelse i tekniske arbejdsgrupper/styregrupper i forbindelse med Campylobacter og Salmonella handlingsplaner* Rådgivning til FVST s vicechair på en Codex-arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde guidelines for the control of nontyphphoidal Salmonella spp. in beef and pork meat Udarbejde Salmonella smittekilderegnskab Varetage nationale zoonoseovervågning inkl. formidling til interessenter Udarbejde Annual Report Indrapportere mikrobiologiske DK data til EFSA Varetage kommunikation med EFSA vedr. zoonoser og udbrud (Task Force on Zoonoses Monitoring Data, Task Force on Food-borne Outbreaks) Bidrage til prøveprojekter Vurdering af den gældende risikohåndtering af Salmonella i foder ift. foder- og fødevaresikkerheden Vurderinger af risici ved hjemmeblanding af foder til kommerciel konsumægsproduktion Rådgivning i forbindelse med Sanitary Survey på muslingeproduktion Bidrage til DANMAP overvågning i primærproduktionen Udarbejde DANMAP rapporten Bidrage til prøveprojekter Rådgivning og risikovurderinger på resistens området, f.ex. ESBL og Side 3 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

4 Udvikling af nye diagnostiske systemer og paradigmer inkl. beredskab rettet mod nye og re-emerging patogener MRSA Undersøgelser for carbapenemase-resistens efter behov i fødevareprodukter. Opretholde akkreditering af salmonella serotypning Deltage i EURL præstationsprøvninger for karakterisering af salmonella, VTEC, campylobacter og listeria Igangsætte implementering af WGS til karakterisering af Listeria i samarbejde med laboratoriet i Ringsted for at sikre, at metoden bliver en del af FVST s analyseprogram Deltage i EURL indsats vedr. opbygning af fælles databaser for udbrudsberedskab Rådgive vedr. etablering af virusanalyser på FVST s laboratorium i Ringsted Bidrage med mikrobiologiske, evt. epidemiologiske kompetencer i DCUG Deltage i EFSA s Emerging Risk netværk Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.3 Ernæring Fremme af sunde kostvaner i forskellige befolkningssegmenter Danskernes kost- og ernæringsstatus, herunder behov for vitaminer Rådgivning: Videnskabelig kvalitetssikring af anbefalinger til skolemad Rådgivning: Effekt af nøglehulsmærket fortsættes fra 2014 Rådgivning: Sammenhængen mellem måltidets organisering og kostens kvalitet (resultater fra næste kostundersøgelse DANSDA ) Rådgivning: Validering af grundopskrifter til Nøglehullet på spisesteder Rådgivning: Revision af Anbefalinger for den danske institutionskost fortsættes fra 2014 Rådgivning: Salt i kantinemad fortsættes fra 2014 Rådgivning: Forbrugernes motivation for at indtage kosttilskud Rådgivning: Brug af kosttilskud blandt voksne danskere - fortsætter med analyse af betydning for næringsstofindtagelsen Rådgivning: Deltagelse i EFSA s videnskabelige panel for ernæring (NDA) og ekspertgrupper Forskningsprojekter, der anses som væsentlige for opretholdelse af råd- Side 4 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

5 givningen indenfor ernæring og som vil løbe over flere år. Projekterne er gearet i væsentlig omfang ved ansøgninger om eksterne forskningsmidler. Fokus er omkring: - Danskernes kostvaner og fysiske aktivitet, herunder vedr. determinanter for kostvaner samt metodeudvikling i relation hertil, blandt specielt børn og unge. - Kost- og næringsstofrelaterede interventioner: Evaluering af effekter af kost- og næringsstofrelaterede strategier overfor udvalgte målgrupper, samt metodeudvikling i relation hertil. - De næringsstoffer, hvor der er risiko for, at de er relateret til større risiko for sygdom hos danskerne eller hvor vores viden er meget begrænset f.eks. D-vitamin. Forskning: Befolkningens forståelse af kostråd, sund kost og egne kost- og aktivitetsvaner ( ) Forskning: Kostråd til forebyggelse af hjertekarsygdomme ( ) Forskning: Effekt af omlægning til økologi i storkøkkener ( ) herunder ernæringsmæssige konsekvenser ( ) Forskning: Effektvurdering af udviklede fastfoodprodukter i forhold til sundheds- og miljøparametre (afsluttes i 2015) Forskning: Kobling af bæredygtighed og sundhed i kosten (fortsættelse fra 2014) Forskning: Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet : Videnskabelige artikler med fokus på hhv. hovedresultater, overvægt, fysisk aktivitet og måltider i relation til kostråd og populære kure, samt kosttilskud Forskning: Spæd- og småbørns kost : videnskabelige artikler vedr. hovedresultater, kosttilskud og jern og vitamin D status Forskning: Udvikling og afprøvning af værktøjer til transnationale kostundersøgelser Forskning: Vitamin D berigelse/bioberigelse af fødevarer. Udvikling af produktionsprocesser og effekt på vitamin D status. Herunder forskellen i effekt for de enkelte vitamerer. Forskning: Risk-benefit af D-vitamin herunder D-vitamin tilført som supplement eller via huden. Værdien af tang som kilde til mineraler Vitaminnetværk til fremme af vitaminsamarbejdet i Danmark Planlægning af den 4. Internationale Vitamin Conference i 2016 i København Side 5 af 10

6 Næringsstoffer i danskernes fødevarer Trans-fedtsyrer: Indholdet i danske fødevarer og danskernes indtag siden 1970 erne Rådgivning: Løbende ernærings og kemisk rådgivning med ad hoc besvarelse af spørgsmål, deltagelse i tværgående møder og grupper, udarbejdelse af notater og udredninger, bl.a. om: Fødevarernes indhold af makronæringsstoffer (f.eks. kostfiber og transfedtsyrer), vitaminer, mineraler, tilsætningsstoffer m.v. herunder ændringer ved tilberedning i hjemmet og i industriprocesser Betydning af opdrætssystemer og dyrkningsformer for fødevarens indhold af vitaminer og mineraler. Vitaminer og mineraler monitorering, metabolisme og aktivitet af de enkelte aktive forbindelser Vurdering af eksponering og indtag af vitaminer og mineraler Tilsætningsstoffer specielt specifikationer Bidrag til det forberedende arbejde i CODEX og EU Sagsbehandling og klagesager Rådgivning: Fødevaredatabanken, herunder løbende udvikling af denne: Minimum én opdatering på nettet i 2015 Projektleder (inkl. afrapportering i form af slutrapporter og artikler) på diverse projekter herunder vareundersøgelser og analyseprojekter der tilvejebringer nye data til Fødevaredatabanken Bidrag til monitering af saltindhold og saltindtag gennem færdiggørelse af analyseprojekt og gennemførelse af vareundersøgelser Evaluering af brug af databaser over obligatoriske næringsdeklarationer fra internationale organisationer Rådgivning Vedr. det ernæringskemiske område Opretholdelse af akkreditering indenfor strategisk vigtige områder bl.a. vitaminer herunder deltagelse i præstationsprøvninger. Metoderådgivning inden for vitaminer, mineraler og makronæringsstoffer. Fortsætte udvikling og validering af kemisk metode for folat i de forskellige fødevarer. Arbejdet i regi af NMKL fortsætter for mejeriprodukter fortsætter og afsluttes i Opgaven fortsætter herefter med optimering og validering for hver af de øvrige fødevaregrupper. For K vitamin i animalske fødevarer udarbejdes plan for udvidelse af nuværende metode til at omfatte menaquinoner. Metodeudvikling er Side 6 af 10

7 nødvendig for at kunne bidrage med data til fødevaredatabanken. Udvælge og evt. optimere inden validering af metode til carotenoider i frugt og grønt. Via samarbejde med danske fødevareproducenter tilvejebringe viden om, hvorledes indhold af D-vitamin kan øges i f.eks. opdrætsfisk Udvælge og evt. optimere inden validering af kemisk metode til B12- vitamin i fødevarer. Fortsætte de årlige besøg. I 2015 besøger Mørkhøj Århus Vest Vurdering af sammensætning af fødevarer til særlig er næring i forhold til egnethed, herunder rådgivning i forhold til brug af produkter særligt til de små børn (modermælkserstatninger og tilskudsblandinger). Effekten af oxidation og varmebehandling af spiseolier, fortsættes fra Indsatsområde Aktivitetsområde Opgave, inkl. politisk baggrund m.v., evt. tidligere projekt 2.4 Fødevarekvalitet Holdbarhed og mærkning Løbende rådgivning om holdbarhed i forbindelse med, at de nye regler om mærkning af holdbarhed implementeres med udgangen af 2014 Der er løbende behov for rådgivning indenfor mikrobiologisk holdbarhed af fisk og andre fiskeprodukter. Der udarbejdes projektbeskrivelse som præciserer rådgivning om holdbarhed bl.a. baseret på anvendelse af prædiktive mikrobiologiske modeller. Prædiktive mikrobiologiske modeller: Undersøge specifikke fordærvelsesmikroorganismer samt udvikle prædiktive mikrobiologiske modeller og software til forudsigelse af kvalitet og holdbarhed Vareundersøgelser relateret til indholdet af salt i fødevarer. indsatsen for at sænke danskernes saltindtag er der i Saltpartnerskabets regi udarbejdet en Saltliste med reduktionsmål i diverse fødevaregrupper, som producenter skal arbejde mod i deres produktudvikling. Saltindholdet skal pr. 1. december 2014 deklareres på fødevarerne. Der laves vareundersøgelser mhp. at kortlægge, hvor meget salt der tilsættes en række udvalgte fødevaregrupper. Projektbeskrivelse udarbejdes i januar 2015 Forskning i salt/natrium reduktion i seafood produkter: Udvikling af nye seafood-produkter er af stor vigtighed for fiskeindustrien pga. stigende markedskrav om produkter med lavere indhold af salt/natrium. De fleste seafood-produkter lever i dag ikke op til disse krav og vil f.eks. ikke kunne opnå mærkning med nye strengere krav Nøglehullet. DTU Fødevareinstituttet udvikler prædiktive modeller for relevante sygdomsfremkaldende- og Side 7 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

8 fordærvelsesorganismer. Disse modeller vil resultere i hurtigere og mere effektiv produktudvikling, samt sikre den danske fiskeindustri et teknologisk forspring til bedre styring af holdbarhed og fødevaresikkerhed. Harske fiskeolier: Rapporten fra 2014 vedr. indhold af flygtige oxidationsprodukter i udvalgte fiskeoliekapsler på det danske marked samt vurdering af genotoksicitet demonstrerede, at visse fiskeolie på markedet har et højt indhold af potentielt genotoksiske stoffer. Der er behov for en mere tilbundsgående undersøgelse af problemets omfang. DTU Fødevareinstituttet har iværksat et større lagringsforsøg med kommercielle fiskeolieprodukter, som fortsætter i Der er dog ikke finansiering til at analysere prøverne. Der arbejdes i 2015 på at skaffe denne finansiering. Effekten af stegetid og temperatur på oxidation af spiseolier: I den offentlige debat fremkommer ofte udokumenterede påstande om planteoliernes egnethed, specielt til stegning. Der fremsættes påstande om, at de fleste planteolier er for ustabile til at stege i, og at der ved almindelig stegning dannes forbindelser, som kan være potentielt sundhedsskadelige, og at man derfor bør anvende mættede fedtstoffer som fx kokosfedt til stegning. For at sikre at rådgivningen vedrørende indtag af fedtstoffer sker på et videnskabeligt grundlag vil DTU Fødevareinstituttet samle eksisterende viden om effekten af stegetid og temperatur på fedtsyresammensætning og indhold primære, sekundære og tertiære oxidationsprodukter og polymerer i forskellige spiseolier inkl. kokosfedt. Projektet er igangsat i efteråret Rapport udarbejdes i 1. kvartal Udredning af hvorvidt ozonbehandling er et effektivt middel mod patogene bakterier og svampe i fødevarer. Samt en vurdering af de eventuelle skadelige effekter, der kan opstå ved brug af ozon. Opgaven ønskes gennemført fordi FVST modtager flere og flere spørgsmål fra industrien om dette. Tilsætningsstoffer Udredning af hvornår man kan kalde et tilsætningsstof for naturligt. Hvilken fremstillingsmåde må fx anvendes, hvis man ønsker at kalde et stof for naturligt? Opgaven ønskes gennemført fordi det er en relevant og tilbagevendende problematik i forbindelse med markedsføring/mærkning af produkter der indeholder tilsætningsstoffer. Indholdsstoffer Sundhedsfremmende stoffer i dansk tang: I arbejdsprogrammet for 2014 gennemføres en litteraturundersøgelse samt indsamling af data omkring sundhedsfremmende stoffer i de vigtigste tangarter på det danske marked. Denne undersøgelse skal suppleres med data vedrørende indhold af uøn- Side 8 af 10

9 skede stoffer i indsamlede tangprøver fra det danske marked, hvorefter der kan udarbejdes et helhedssyn på tang. Såfremt der opnås finansiering fra GUDP til dette, vil der i 2015 blive iværksat et projekt, som har til formål at analysere for en række uønskede stoffer i tang, som er indsamlet i Danmark på forskellige tidspunkter af året. Såfremt det ikke i 2014 lykkes at skaffe finansiering til aktiviteten, vil dette blive forsøgt i Autenticitet og kvalitet Økologi Udvikling af proteinbaserede analysemetoder til artsidentifikation, bestemmelse af race og væv og dyrs alder ved slagtning. Analysemetoden er vigtig at have, i de tilfælde hvor DNA baserede metoder ikke kan anvendes. Projektet er et samarbejde mellem DTU og Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted. Arbejdet udført i 2014 afsluttes med rapportering i første kvartal 2015, og behov for opfølgende arbejde vurderes. Forskningsprojekt (Ph.d.): Økologisk omstilling af offentlige køkkener Aftalte ydelser med særskilt finansiering fra FVM (udenfor rammeaftalen): Indsatsområde 2.1 Kemisk fødevaresikkerhed 2.2 Mikrobiologisk fødevaresikkerhed Opgaver Finansiel ramme og bevillingsnavn MRL grænseværdi fastsættelse Veterinære lægemiddelrester under direktiv 96/23 Godkendelse af desinfektionsmidler, pattedyp og yverhygiejne Godkendelse af enzymer, næringsstoffer og kosttilskud Importtolerance for pesticidrester Novel food udarbejdelse af vurderingsrapporter Afhænger af Fødevareforlig III Veterinæraftale II (jf. rammeaftalen) kr 2.3 Ernæring Opgaver vedr. Effekt af storkøkkeners økologiomlægning kr. Besparelsespotentialer ved reducering af madspild i forbindelse med økologisk omstilling. Samarbejde mellem DTU og IFRO. DTU leverer ekstraordinært på baggrund af Effekt af storkøkkeners Finansieres af projektmidler økologiomlægning data til IFROs modelberegninger af de økonomiske konsekvenser af økologisk omstilling. 2.4 Fødevarekvalitet Ingen Side 9 af 10 Status udfyldes af DTU i trafiklysrapporten

10 Side 10 af 10

Hvordan ser Fødevarestyrelsen på grænseværdier? Dorthe Licht Cederberg og Gudrun Hilbert. Fødevarestyrelsen

Hvordan ser Fødevarestyrelsen på grænseværdier? Dorthe Licht Cederberg og Gudrun Hilbert. Fødevarestyrelsen Hvordan ser Fødevarestyrelsen på grænseværdier? Dorthe Licht Cederberg og Gudrun Hilbert Fødevarestyrelsen Grænseværdier for indhold i fødevarer Forurenende stoffer/kemiske forureninger/uønskede stoffer

Læs mere

Seniorrådgiver Jeppe Matthiessen, DTU Fødevareinstituttet, Landbrug og Fødevarer, september 2016

Seniorrådgiver Jeppe Matthiessen, DTU Fødevareinstituttet, Landbrug og Fødevarer, september 2016 Seniorrådgiver Jeppe Matthiessen, DTU Fødevareinstituttet, jmat@food.dtu.dk NATIONALE KOSTUNDERSØGELSER 1985-2013 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. 1985-2242 deltagere 15-80 år Kosthistorisk interview

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup. CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion

Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion 10. november 2016 Vejledning om kommunikation omkring salt og saltreduktion Indledning Danskerne spiser generelt for meget salt, hvilket har uheldige sundhedsmæssige konsekvenser. Det meste salt fås fra

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 33 2600 Glostrup CVR-nr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER

DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER DANSKE RISIKO-EKSPERTER VURDERER EUROPAS FØDEVARER RISIKOVURDERING ER ET HELT CENTRALT REDSKAB TIL AT OMDANNE OVERVÅGNINGS- OG FORSKNINGSRESULTATER TIL GOD RÅDGIVNING AF MYNDIGHEDER - NATIONALE SOM INTER

Læs mere

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVRnr.

Ydelsesaftale. mellem. Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVRnr. Ydelsesaftale mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVRnr. 63 53 45 16 og Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg CVR-nr. 30 06 09 46 I fællesskab

Læs mere

Hidtidige resultater og visioner for fødevareområdet i EU

Hidtidige resultater og visioner for fødevareområdet i EU LEVS EP Valg 2014 12 maj. 14 Hidtidige resultater og visioner for fødevareområdet i EU Mette Peetz-Schou meps@di.dk Fødevarer som vækstmotor i Danmark Fødevaresektoren eksporterede i 2012 for 148 mia.

Læs mere

Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium. Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef

Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium. Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef Pro et Cons for akkreditering af højt specialiseret forsknings- og referencelaboratorium Dorte Lau Baggesen, dyrlæge, Ph.D., MPG Afdelingschef Kort om og afd. for Fødevaremikrobiologi Den nationale referencelaboratorie

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag Årsrapport 2014 Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter 31. marts 2015 Proj.nr. 2000207 SUM/RS/JUSS Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter sikres virksomhederne

Læs mere

Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser Mette Peetz-Schou DI Fødevarer

Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser Mette Peetz-Schou DI Fødevarer 12. 3 15 Fødevareindustriens brug af de nationale kostundersøgelser DI Fødevarer 2 DI Fødevarer Branchefællesskab for 227 fødevarevirksomheder - både de store, de mellemstore og de små virksomheder Integreret

Læs mere

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen

Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU. Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Insekter Regler for opdræt og brug som foder og fødevarer i Danmark og EU Temadag Dansk Insektnetværk 8. februar 2017 Hanne Boskov Hansen Henvendelser til Fødevarestyrelsen om insekter Opdræt/primærproduktion

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014

LOVGIVNINGS-NYT 21. årgang nr september 2014 21. årgang nr. 5 30. september 2014 Holdbarhedsangivelse bedst før... Fødevarestyrelsen har tilkendegivet, at det er tilladt at anvende udtrykket bedst før... i stedet for den hidtidige betegnelse mindst

Læs mere

Introduktion til helhedssyn på fødevarer hvad er det, og hvordan kan vi bruge det i praksis? Morten Poulsen

Introduktion til helhedssyn på fødevarer hvad er det, og hvordan kan vi bruge det i praksis? Morten Poulsen Introduktion til helhedssyn på fødevarer hvad er det, og hvordan kan vi bruge det i praksis? Morten Poulsen Situationen i dag Forbrugere bliver i dag bombarderet med mange modsatrettede oplysninger om

Læs mere

Ydelsesaftale Kemi og Fødevarer

Ydelsesaftale Kemi og Fødevarer 1. december 2016 Ydelsesaftale Kemi og Fødevarer Ydelsesaftale til rammeaftale indgået mellem Miljø- og Fødevareministeriet Danmarks Tekniske Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø-

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 9 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Monitorering. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Monitorering. Ulla Toft Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Monitorering Ulla Toft 1 WHO, ekspertgruppe: 8 trin til succes 1. Etablere støtte 2. Undersøge status (indtag og indhold) 3. Fastsætte et mål og en tidsramme 4. Udvælge mest relevante initiative 5. Kampagne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker

Det veterinære beredskabs betydning og effektivitet i forhold til smitte til mennesker Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregå Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Kostråd og udfordringer

Kostråd og udfordringer Kostråd og udfordringer Sukker er vi for søde LEVS, 24. okt 2017 Else Molander, Fødevarestyrelsen Fristelser: 2 / Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation Agenda 1. Kostrådet hvad, hvordan 2. Råderum

Læs mere

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007

Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg. Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 Det Sunde Liv - et inspirationsoplæg Ulla Blicher-Mathiesen, Ph.D. Vækstforum Region Syddanmark 10. december 2007 FI: Organisation 229 medlemmer Generalforsamling Bestyrelse (10) Sekretariat (13) Fødevarelovgivning

Læs mere

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes?

De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? De eksisterende kostråd hvorfor skal de revurderes? Inge Tetens Afdelingen for Ernæring Kostrådene som de er nu! 1 Kostrådene 2005 Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om

Læs mere

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget

Forord. Henning Ravn Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Kostpolitik for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommunes sundhedspolitik har som gennemgående tema, at det sunde valg skal være det lette valg. Vigtigheden og tilgængeligheden af sund kost blandt borgerne

Læs mere

Campylobacter hvor står vi?

Campylobacter hvor står vi? Campylobacter hvor står vi? Lene Lund Sørensen Seniorkonsulent Fjerkrækongres, Brædstrup, 2. februar 2012 Hvorfor er Campylobacter relevant? Antal humane tilfælde 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Sundhedsmæssig helhedsvurdering af nødder

Sundhedsmæssig helhedsvurdering af nødder Sundhedsmæssig helhedsvurdering af nødder Heddie Mejborn, Seniorrådgiver Afdeling for Risikovurdering og Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Introduktion hvorfor lave en helhedsvurdering?

Læs mere

Netværk om fødevaresikkerhed for storkøkkener. Nyhedsbrev for april 2011. Pangasius-fisk nøglehulsmærket, men fødevaresikkerheden?

Netværk om fødevaresikkerhed for storkøkkener. Nyhedsbrev for april 2011. Pangasius-fisk nøglehulsmærket, men fødevaresikkerheden? Netværk om fødevaresikkerhed for storkøkkener Nyhedsbrev for april 2011 Næste netværksmøde tirsdag d. 13. september 2011 kl. 9 16 Netværksmødet kommer bl.a. til at omhandle kemiske risikofaktorer, herunder

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Det troede vi, vi vidste..om nødder

Det troede vi, vi vidste..om nødder Det troede vi, vi vidste..om nødder Heddie Mejborn, Seniorrådgiver Afdeling for Risikovurdering og Ernæring Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Introduktion hvorfor lave en helhedsvurdering?

Læs mere

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 141 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. februar 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP

FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP ISO17025 accreditation FOODWAVES - et projekt støttet af GUDP We strive to protect food against unwanted microorganisms w w w. i s i f o o d p r o t e c t i o n. c o m Historien bag: - hvordan idéen opstod

Læs mere

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring

Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner. Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Fakta om danskernes sundhed, ernæring og kostvaner Af Gitte Gross Afdelingschef, Afdeling for Ernæring Hvad vil jeg snakke om? Afdeling for Ernæring på Fødevareinstituttet Hvad er nyt ift NNR 2012 Hvad

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen - Arbejdsprogram 2017 (DTU FOOD) 5. december 2016

Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen - Arbejdsprogram 2017 (DTU FOOD) 5. december 2016 Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen - Arbejdsprogram 207 (DTU FOOD) 5. december 206 RÅDGIVNING Indsatsområde (jf. aftale) produktsikkerhed Titel / område, beskrivelse, evt. politisk

Læs mere

EPIDEMIOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR AT UDPEGE FØDEVAREN DER FORÅRSAGER SYGDOM

EPIDEMIOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR AT UDPEGE FØDEVAREN DER FORÅRSAGER SYGDOM EPIDEMIOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR AT UDPEGE FØDEVAREN DER FORÅRSAGER SYGDOM IDA Levnedsmiddelselskabet Mandag d. 27. april 2015 Luise Müller Afd. for infektionsepidemiologi Statens Serum Institut DENNE

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter

Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter Bilag 4 Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter Alle gebyrtakster i dette bilag er angivet i danske kroner (DKK) Overalt i bilaget, hvor der henvises

Læs mere

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015

LOVGIVNINGS-NYT 22. årgang nr april 2015 22. årgang nr. 3 29. april 2015 Mærkning m.v. af fødevarer Ny bekendtgørelse Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 234 af 6. marts 2015 om mærkning m.v. af fødevarer. Der er tale om en lille

Læs mere

Arbejdsprogram for Kemi og Fødevarer 2018

Arbejdsprogram for Kemi og Fødevarer 2018 Arbejdsprogram for DTU - Kemi og Fødevarer 208 Opgave Tidsfrist Ressourceallokering Forventet omfang Forventet inddragelse Bemærkninger 9. december 207 Lyssignal # ID nr. Mulige samarbejder med danske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød

Nedenstående er vores retningslinjer for alle måltider i Børnehusene Niverød Fredensborg kommune vil være en sund kommune. Vi vil skabe gode rammer for at gøre sunde valg til det nemme valg. Sådan lyder forordene til Fredensborg Kommunes kostpolitik der er udarbejdet i foråret

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier

Saltindhold i brød og morgenmadscerealier Saltindhold i brød og morgenmadscerealier E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2016 Af Ellen Trolle, Erling Saxholt og Pia Knuthsen DTU Fødevareinstituttet Saltindholdet i hvedebrød og rugbrød

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Kursuskatalog. Eurofins Steins Consultancy

Kursuskatalog. Eurofins Steins Consultancy Eurofins Steins Consultancy Kursuskatalog Eurofins Steins Consultancy tilbyder såvel generiske som virksomhedsspecifikke kurser indenfor fødevareproduktion, lovgivning og egenkontrol. Untitled-5 1 31-10-2016

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

Prøveplaner Kød EU Direktiv 96/23 Kontrol produceret kød IMPORT Veterinære lægemidler i animalske matricer

Prøveplaner Kød EU Direktiv 96/23 Kontrol produceret kød IMPORT Veterinære lægemidler i animalske matricer Prøveplaner 2017 PROJEKT TITEL MATRICE Start dato Slut dato BAGGRUND FORMÅL ABP Biogas og komposteringsanlæg Biomasse 01-01-2017 31-12-2017 Animalske biprodukter Kontrol ABP Forarbejdet foder til selskabsdyr

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015

Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Politisk aftale om Fødevareforlig 3 (2015-2018) Den 16. april 2015 Den tidligere VK-regering indgik den 28. juni 2010 et fireårigt fødevareforlig for 2011-2014

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner

Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Ernæringsmærkning og sundere kostvaner Jens Therkel Jensen Souschef i Fødevarestyrelsens Ernæringskontor Fødevarestyrelsen 1 Hvorfor er ernæringsmærkning på dagsordenen i indsatsen for at fremme sundere

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Hvorfor lovgivning? Hvilken lovgivning? - status og fremtid. Bente Fabech Cand. Pharm.

Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Hvorfor lovgivning? Hvilken lovgivning? - status og fremtid. Bente Fabech Cand. Pharm. Fødevarekontaktmaterialer (FKM) Hvorfor lovgivning? Hvilken lovgivning? - status og fremtid Bente Fabech Cand. Pharm. Fødevarestyrelsen Indhold Hvilken lovgivning? FKM regler i Danmark, - EU og nationale

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder- og Fødevaresikkerhed J.nr. 2012-20-2301-00909 Den 8. juni 2012 FVM 039 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til: Kommissionens

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål B den 2. marts 2005 kl i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål B den 2. marts 2005 kl i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 35 Offentlig 2. marts 2005 Det talte ord gælder jhcn/tabu Samrådstale til spørgsmål B den 2. marts 2005 kl. 13.00 i Folketingets Udvalg

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1.

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO 2256/2006 REV. 1. Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 354 Offentligt Den, 11. juni 2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens direktiv om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger DOK. SANCO

Læs mere

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del.

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 185 Offentligt EU-Koordination J.nr. MST-607-00007 Ref. OLK Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud

Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Sidste nyt om patogener i dansk og udenlandsk kød og hvordan man sporer kilden til fødevarebårne sygdomsudbrud Diætistmøde i DMA den 25. 26. september 2008 Kontorchef Karin Breck, Kontor for mikrobiologisk

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen

Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 260 Offentligt Tale til samråd AK-AN om kostundersøgelsen Det talte ord gælder Indledning Jeg vil tillade mig at besvare

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

STRATEGI MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND

STRATEGI MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND STRATEGI 2014-2018 MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND Mejeribrugets ForskningsFond Strategi 2014-2018 INDHOLD Forord... 3 Fremtidige muligheder for mejeribruget i Danmark... 4 Vision og mission... 5 Indsatsområder...

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Insekter til foder og fødevarer set i et fødevaresikkerhedsmæssigt perspektiv

Insekter til foder og fødevarer set i et fødevaresikkerhedsmæssigt perspektiv Insekter til foder og fødevarer set i et fødevaresikkerhedsmæssigt perspektiv Insekter fremtidens proteinkilde i Danmark? InBIOM og Teknologisk Institut temadag 12. oktober 2016 Seniorforsker Annette Nygaard

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Vilde urter og tang i øl, malt og brændevin uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden

Vilde urter og tang i øl, malt og brændevin uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden Vilde urter og tang i øl, malt og brændevin uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden Helle Buchardt Boyd, seniortoksikolog, cand.brom. hbb@dhigroup.com, 4516 9097 13. April 2015 Program Præsentation

Læs mere

Side 1 af 15 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 5 Virksomheder der modtager færdigtilberedt varm mad kort tid før Skriv hvad du laver her: Modtager

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./hbo/3.1/2.1 J.nr.: 2009-20-221-00057/Dep. sagsnr. 3766 Den 1. april 2011 FVM 887 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere