ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK"

Transkript

1 ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist nedenunder, inden du installerer hvidevaren, til brug for evt. support senere hen.. Identifikationspladen befinder sig bag på Duo en. Product Code:... Serial N :... SELSKABET ACCEPTERER INTET ANSVAR, HVIS ANVISNINGERNE I DETTE DOKUMENT IKKE OVERHOLDES. SIKKERHEDSINSTRUKTION Du bør overlade den elektriske tilslutning af din hvidevare til en autoriseret installatør eller tekniker med tilsvarende kvalifikationer. DUO en består af to elementer, en ovn og en opvaskemaskine. Af sikkerhedsgrunde må der ikke under nogen omstændigheder foretages ændringer på denne hvidevare. Denne hvidevare er udelukkende beregnet til privat brug. Hvis DUO viser det mindste tegn på fejl, må den ikke tilsluttes. Tag straks stikket ud, og kontakt en autoriseret serviceafdeling. Der gælder visse grundlæggende sikkerhedsregler for alle hvidevarer. Det er følgende: - Rør aldrig ved hvidevaren, når du har våde eller fugtige hænder eller fødder. - Brug den ikke, når du har bare fødder. - Stikket må ikke ernes fra stikkontakten ved at trække i ledningen eller i selve maskinen. - Hvidevaren må ikke udsættes for ekstreme elementer (regn. solskin, osv.) - Børn (eller andre personer der ikke kan betjene maskinen) må ikke bruge den uden opsyn. - Man må ikke læne sig op ad lågerne eller sidde på dem, heller ikke børn. Denne hvidevare er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har været under opsyn eller har fået anvisninger om brugen af hvidevaren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Hold øje med børn. De må ikke lege med hvidevaren. Alle de dele man kan komme til er varme, når DUO er i drift. Hold mindre børn væk fra hvidevaren, når den er i brug. Efter hvert brug anbefaler vi at der foretages rengøring af DUO en. Herved forhindrer man at der samler sig snavs eller fedt, som bliver varmet op igen og brænder, hvilket udvikler ubehagelige lugte og røg. Brug aldrig damp eller en højtryksrenser til at rengøre hvidevaren. Der må ikke opbevares brændbare produkter i DUO en, idet der kan gå ild i dem, hvis der utilsigtet tændes for den. Brug ovnhandsker, når du skal sætte en ret ind i ovnen eller tage en sådan ud. Ovnens vægge må ikke fores med stanniol eller de engangsbeskyttere, som kan fås i nogle butikker. Stanniol eller ethvert andet materiale i direkte kontakt med den varme emalje risikerer at få denne til at smelte eller nedbryde ovnen indvendigt. Når der tilberedes fedt- eller olieholdige madvarer, skal man altid holde øje med stegningen, da der hurtigt kan gå ild i varmt fedt eller olie. Opvaskemaskinen er beregnet til normalt køkkengrej. Genstande der er blevet forurenet med benzin, maling, rester af stål eller jern, korrosive kemikalier, syrer eller basiske stoffer, må ikke vaskes op i maskinen. Der må ikke være vand i maskinen eller på servicen, når opvaskeprogrammet er tilendebragt. Hvis en gammel opvaskemaskine skal kasseres, bør lågen aftages for at eliminere risikoen for at børn kan blive spærret inde i den. Opvaskemaskinen er fremstillet af materialer der kan genbruges, så den kan bortskaffes på en miljørigtig måde. Sørg for at opvaskemaskinen ikke står oven på el-ledningerne. Det frarådes at anvende adaptere, fordelerstik og/eller forlængere. Alle tvivlspørgsmål mht. netledningen bør stilles til serviceafdelingen eller til en autoriseret installatør. Hvis hvidevaren står på et gulvtæppe, bør man være opmærksom på at der ikke må være noget der blokerer for bundventilerne. Følges ovennævnte råd ikke, kan det have alvorlige konsekvenser for hvidevarens sikkerhed. 55 DK Hvis hvidevaren skal anbringes på en sokkel, anbefaler vi at man under installationen kontrollerer om denne er stabil og tager skridt til at forhindre at hvidevaren evt. skrider ned. TEKNISKE DATA Effektr For løbende at forbedre produkternes kvalitet kan CANDY udføre ændringer af teknisk art. Hvidevaren overholder EU-direktiverne 73/23/EEC og 89/336/ EEC, erstattet af 2006/95/EC og 2004/108/EC, samt efterfølgende ændringer. Kuvertindstillinger Vandforbrug DUO 2100 W l

2 INSTALLATION Det kan være kompliceret at installere hvidevarer i hjemmet, hvilket, hvis det ikke gøres rigtigt, kan være til fare for brugerens sikkerhed. Det er årsagen til at det bør være en professionelt kvalificeret person der skal foretage det, i overensstemmelse med de gældende tekniske regler. Hvis disse råd ignoreres, og installationen udføres af en ikke-kvalificeret person, frasiger fabrikanten sig alt ansvar for et hvilket som helst teknisk svigt på produktet, hvad enten svigtet resulterer i skade på materiel eller personer. ELEKTRISK TILSLUTNING Installationen skal overholde standarddirektiverne. Fabrikanten frasiger sig alt ansvar for en hvilken som helst skade der kan forårsages på grund af forkert eller urimeligt brug. Advarsel: Tjek altid el-målerens hastighed, inden der tændes for hvidevaren, fejlstrømsrelæet, og kontroller om installationen har jordforbindelse, og at den er forsynet med den rigtige type sikring. El-tilslutningen til installationen skal ske via en stikkontakt med jord, eller en stærkstrømsstikkontakt med afbryder. Hvis hvidevaren har et stikudtag, skal den installeres, så der er adgang til stikudtaget. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for nogen uheld på grund af at hvidevaren ikke har været tilsluttet til jord, eller hvis jordforbindelsen ikke har været effektiv. Alle tvivlspørgsmål mht. netledningen bør stilles til serviceafdelingen eller til en autoriseret installatør. Advarsel! Denne hvidevare skal sluttes til jord. Hvis hvidevaren ikke er forbundet effektivt til jord, vil man kunne mærke, når man rører ved dens metaldele, at det snurrer i fingrene, hvilket stammer fra en enhed der dæmper radiostøj. VANDAFLØB: Pas på ikke at bøje eller lave knæk på afløbsslangen, når den forbindes til maskinen, så vandet frit kan løbe af den (fig. 4y). Afløbsslangen skal være mindst 40 cm over gulvniveau, og den skal have en indvendig diameter på mindst 4 cm. Det anbefales at montere en anti-lugtlås (fig. 4x) Om nødvendigt kan afløbsslangen forlænges op til 2,6 m, under forudsætning af at den holdes højst 85 cm over gulvniveau. Kontakt forbrugerservice angående dette. DUO Til DUO en følger der en netledning med, som tillader at den kun kan tilsluttes til V mellem faserne, eller mellem fase og nul. Slut til en 10/16-amp-stikkontakt. VANDTILSLUTNING - VANDAFLØB VANDTILSLUTNING: Indløbet og afløbet til vand kan rettes mod venstre eller højre. Opvaskemaskinen kan sluttes til enten koldt eller varmt vand. Sidstnævnte må ikke være varmere end 60 C. Vandtrykket skal ligge mellem 0,08 MPa og 0,8 MPa. Hvis trykket er under minimum, skal du rådføre dig med serviceafdelingen. Indløbsslangen skal sluttes til en hane, så der kan lukkes for vandet, når maskinen ikke er i brug (fig. 1). Opvaskemaskinens indløbsslange er forsynet med en 3 4 -gevindskåret omløber (fig. 2). Indløbsslangen A skal sættes godt fast på en 3 4 hane, B. Vandtilslutningen til opvaskemaskinen må kun foretages med den medleverede slange. Der må ikke bruges en gammel slange. Hvis der er kalkaflejringer eller sand i vandet, er det tilrådeligt at anskaffe sig et passende filter, art , fra servicecenteret (fig. 3). Filteret D skal indsættes mellem hanen B og indløbsslangen A. Husk at indsætte pakskiven C. Hvis maskinen har fået monteret en ny indløbsslange, eller denne ikke har været brugt i længere tid, skal man lade vandet løbe igennem den et par minutter, inden den sluttes til maskinen. Dette forhindrer at sand- eller rustaflejringer tilstopper vandindløbsfilteret. Slangen kan hænges hen over siden på vasken. (Den må ikke dyppes i vand, for at forhindre vand i at blive hævet op bag i maskinen, når den er i drift). Kontrollér at der ikke er nogen knæk på indløbs- og udløbsslangerne. Hvis indløbsslangen skal forlænges, kontaktes kundeservice. BEMÆRK! Montering af sektionen skal ske under installationen. Hvis dette ikke gøres, skal man sørge for at der er 1 cm mellem overkanten på ovnen og underkanten af arbejdsoverfladen til luftcirkulationsformål, og den leverede spreder skal anbringes sammen med apparatet. 56 DK

3 BETJENING AF OVNEN MEGET VIGTIGT: Man kan ikke bruge ovnen og opvaskemaskinen på samme tid. For at kunne bruge ovnen skal man slukke for opvaskemaskinen. VIGTIGT: Hold altid mindre børn væk fra Duo en mens den er i brug. TILBEREDNINGSMETODER (Alt efter model) Bundvarme + blæser : Kombinationen af varmeelement og blæser er ideel til frugttærter, quich er, patéer og al tilberedning der kræver mere varme og varmestråling nedefra. Almindelig tilberedning : Øverste og nederste varmelegeme anvendes sammen. Denne kombination er ideel til traditionel stegning og bagning, til bruning af rødt kød, roastbeef, lammekølle, brød og butterdej. Forvarm ovnen i ca. ti minutter, og placer kødet i midterste position. Tilberedning med blæser : Både øverste og nederste varmeelement er i drift sammen med blæseren, der cirkulerer luften inde i ovnen. Vi anbefaler brugen af denne kombination til erkræ, kager, fisk og grøntsager. Varmen trænger bedre ind i emnet, og både tilberedningstiden og forvarmningstiden er kortere. Grill : Her anvendes øverste varmeelement. Et godt resultat garanteres ved blandede grill-retter, kebabs og gratin-retter. Der kræves fem minutters forvarmningstid for at opvarme elementet. Blæser-assisteret grill : Her anvendes det øverste varmeelement med blæseren, der cirkulerer luften inde i ovnen. Ideelt til tilberedning af tykke emner, hele stykker, så som ribbenssteg, hele erkræ, osv. Forvarmning er nødvendig til rødt kød, men ikke til hvidt kød. Sæt bradepanden under hylden til opsamling af kødsaft. Sørg for at emnet ikke kommer for tæt på grillen. Vend emnet en halv omgang under tilberedningen. BRUG Tryk på Tænd / Sluk Tryk på Tænd/Sluk -knappen Den første program-led på ovnen tænder i slukket position med alle displays slukket: Tryk på knappen Funktioner Den anden funktions-led tænder og blinker (varmeblæser), og LED en til standardtemperaturen er tændt. Program- og temperaturvalget står på en rotationsfunktion. Hvis du efter at have valgt program ikke trykker på valgknappen igen inden for 3 sekunder, opsættes programmet (dette gælder også temperaturvalget). Den pågældende LED tænder, og temperatur- LED en begynder at blinke, og lyser varigt, når den forudindstillede temperatur er nået. Efter at den forudindstillede temperatur er nået, lyser temperatur-led en vedvarende Man kan ændre driftstemperaturen ved at trykke på knappen, se ovennævnte tabel mht. hvordan man foretager justeringer. Tryk på knappen Tænd/Sluk for at afbryde ovnfunktionen. RESTVARMEFUNKTION Når ovnens program er gennemført, og den stadig er varm, bliver temperatur-led en ved med at blinke, indtil ovnen er nede på 80 C. OVNUDSTYRING (Alt efter model) Det er nødvendigt at foretage en indledende rengøring af udstyret inden første brug. Vask det med en svamp. Skyl og tør. HYLDEN: Er til at holde fade, plader og stege, når disse tilberedes med grillen. Den er forsynet med skinner, så bradepanden kan skydes ind i dem. Takket være hyldens specielle form forbliver den altid vandret, selv når den trækkes helt ud i retning af ovnens front, så fade osv. ikke glider af eller tipper over. Temperatur-touch Funktion Indstillingstemperatur Tilberedningsmetode Lampe Bundvarme + blæser Konventional tilberedning Tilberedn. m. Grill Blælser-ass. grill Ikken relevant Funktions-touch Forusindst. f temperaturområde Ikken relevant BRADEPANDEN: opsamler kød- og grillsaft under grillning. Den kan anbringes på hylden eller skydes ind under den. Medmindre bradepanden bruges ved grillning, må den ikke være i ovnen under brugen. Brug aldrig bradepanen som bakke til selve stegen. Dette udvikler røg, og der sprøjter fedt rundt, og ovnen bliver hurtigt griset til. Når ovnen er i brug, skal alle ikke anvendte dele ernes. 57 DK

4 TILBEREDNINGSRÅD KØD: Det er bedst ikke at komme salt på kødet før efter tilberedningen, da salt fremmer fedtsprøjtning fra kødet. Det snavser ovnen til og producerer en masse røg. Steg af hvidt kød, svinekød, kalvekød, lam og fisk kan sættes i en kold ovn. Tilberedningstiden er længere end i en forvarmet ovn, men kødet steges bedre ind til midten, fordi varmen har mere tid til at trænge ind i stegen. KORREKT FORVARMNING ER GRUNDLAGET FOR AT TILBEREDNING AF RØDT KØD SKAL LYKKES. KAGE DEJRETTER OG KIKS: Undgå at bruge blanke forme, fordi de reflekterer varmen og kan ødelægge dine kager. Hvis dine kager bliver for mørke for hurtigt, skal de dækkes til med bagepapir eller stanniol. Forsigtig: Den korrekte måde at anvende stanniol på er at anbringe den blanke side indad. Hvis man ikke gør det, reflekteres varmen af den blanke overflade, og den trænger ikke ind i kagen. Undgå at åbne ovndøren i de første minutter af tilberedningen. Sandkage, soufflér, brioche, osv. har tendens til at falde sammen. Du kan tjekke om kagen er færdig ved at prikke i midten med et knivblad eller en metalstrikkepind. Hvis bladet er pænt tørt, når man trækker det ud, er kagen færdig, og du kan slukke for ovnen. Hvis bladet er fugtigt eller der sidder noget af kagen fast på det, skal du fortsætte med at bage, men skru en smule ned for termostaten, så den bages færdig uden at brænde på. Følgende anvisninger er kun vejledende. Du kan variere over dem efter egen erfaring eller personlig smag. Forvarmningstider:. 20 minutter mellem 210 og 230 C. 15 minutter mellem 140 og 190 C. 10 minutter mellem 65 og 115 C 58 DK

5 Tekniske data Kuverter en50242 Kapacitet med pander & fade Vandforsyningstryk (liter) Strømforbrug Opvaskepumpens strømforbrug 6 4 personer W 150 W OPVASKEMASKINEN Afløbspumpens effekt Maks. optaget effekt Vandtryk Sikring (amp) 30 W 2050 W min 0,08 MPa maks. 0,08 MPа 10 A A Indikatorlamper for programvalg B Programvælgerknap C Programbeskrivelse D Tænd-/Slukknap KONTROLORGANER PÅ VALG AF PROGRAMMER OG SPECIALFUNKTIONER Opvaskemaskinen og ovnen kan ikke bruges samtidig. Indstilling af et program Åbn lågen, og tryk på Tænd-/Slukknappen. De 4 programvalgs-led er begynder at blinke. - Vælg det ønskede program ved at trykke på programvælgeren. LED en for det valgte program tænder (2 LED er til programmet KOLD SKYL). - Luk lågen (efter hørbart signal), og det valgte program starter automatisk. Åbning af lågen Tag fat i håndtaget på frontpanelet, og træk i det. Hvis maskinen åbnes under opvask, afbryder en elektrisk sikkerhedsanordning automatisk vaskeprocessen. Maskinen kan kun arbejde ordentligt, hvis lågen ikke åbnes mens den vasker op. Lukning af lågen Sæt kurven i opvaskemaskinen. Kontrollér at rotorarmen kan dreje frit og der ikke er noget bestik, porcelæn eller andet der er i vejen for dens rotation. Luk lågen, og tryk den til for at sikre at den er rigtig lukket. Afbrydelse af et program Det frarådes at åbne lågen mens et program kører, især ikke i hovedopvaskefasen og under den endelige tørring. Men maskinen stopper automatisk, når lågen åbnes. Når lågen lukkes igen, fortsætter programmet automatisk. Hvis du ønsker at ændre på et program eller annullere det, mens det kører, skal du gøre følgende:. Åbn lågen, og hold vælgerknappen P nedtrykket, indtil alle 4 indikatorlamper blinker. Det aktuelle program annulleres. Man kan nu foretage en ny indstilling. Inden et nyt program startes, bør du tjekke om der stadig er opvaskemiddel i sæbeskålen. Fyld efter om nødvendigt. ADVARSEL: Hvis lågen åbnes i tørringsfasen, aktiveres et hørbart intermitterende signal for at give besked om at opvasken ikke er gennemført endnu. Slut på programmet Når programmet er kørt færdig, angives det med en hørbart signal. Når lågen åbnes, begynder programvælgerindikatoren at blinke. Tryk på Tænd-/Slukknappen for at afbryde Deaktivering af det hørbare signal Det hørbare signal kan deaktiveres på følgende måde: - Tryk på tænd-/slukknappen, - vent til program-led erne blinker, - inden for 2 minutter skal du trykke på programvælgerknappen og holde den nedtrykket i mindst 30 sekunder (program-led erne blinker stadig, og der høres et intermitterende hørbart signal). - Når de første to LED er til venstre lyser uden at blinke, og det hørbare signal ophører, skal du slippe knappen (den hørbare signalfunktion er aktiv). - Tryk på programvælgerknappen igen. De første to LED er til venstre slukker, og de andre to LED er tænder (den hørbare signalfunktion er deaktiveret) - Der lyder et signal som tegn på at indstillingen er foretaget. - Den hørbare signalfunktion genindstilles ved at gentage hele sekvensen. BETJENING AF OPVASKEMASKINEN 59 DK Bemærk Opvaskemaskinen er forsynet med en antioverløbsanordning, som griber ind hvis der forekommer noget unormalt ved at tømme overskydende vand af. Fejlsignaler Hvis der forekommer svigt eller fejl under en programkørsel, blinker den LED der svarer til den valgte sekvens (2 LED er til programmet KOLD SKYL), og der aktiveres et hørbart signal. Sker dette, skal du slukke for opvaskemaskinen ved at trykke på tænd-/slukknappen. Efter at have tjekket at der er åbnet for hanen til vandtilførslen, - at afløbsslangen ikke er bøjet og at sien eller filteret ikke er tilstoppet, genstartes det valgte program. Hvis der stadig er fejlmelding, skal du kontakte kundeservice. Vigtigt! For at sikre at anti-overløbsanordningen fungerer korrekt anbefales det ikke at flytte eller tilte opvaskemaskinen under driften. Hvis det er nødvendigt at flytte eller tilte opvaskemaskinen, skal du først sikre dig at opvaskesekvensen er gennemført og at der ikke er noget vand tilbage i beholderen. INDLEDENDE HANDLINGER OG RENGØRING AF FILTERENHEDEN Filtersystemet består af: - en central filterindsats, som opfanger de største madpartikler, - et fladt filter, som hele tiden filtrerer opvaskevandet, - mikrofilteret, der befinder sig under det flade filter, som opfanger de mindste madpartikler, så skylningen bliver perfekt. Det bedste resultat opnås hvis filterenheden tjekkes og rengøres efter hver opvask. Filterenheden aftages ved simpelt hen at tage fat i håndtaget og løfte hele enheden op. Centralskålen hviler blot på toppen, så den let kan rengøres. Opvaskemaskinen er forsynet med et selvrensende mikrofilter, som kun behøver at blive tjekket en gang hver 14. dag. Men det tilrådes at tjekke efter hver opvask at den central filterskål og det flade filter ikke er stoppet til. NB: Efter rengøring af filtrene skal du sikre dig at de samles rigtigt, det ene inde i det andet, og at det flade filter sidder rigtigt i bunden af opvaskemaskinen. Hvis filteret ikke sidder rigtigt, kan det reducere maskinens effektivitet. Vigtigt: Brug aldrig opvaskemaskinen uden filteret isat.

6 ILÆGNING AF TALLERKENER Kurven er målbevidst udformet til at gøre ilægningen let. For at opnå et godt opvaskeresultat bør du erne urenheder fra tallerkner og fade (ben, tandstikkere, madrester) for at undgå at blokere filtrene, vandafløbet og vaskearmens dyser, hvilket, hvis det ikke gøres, reducerer opvaskens effektivitet. Advarsel! For at undgå at man kommer til skade med knivblade eller andre skarpe genstande, kan knive m.m. placeres med skaftet opad. ILÆGNING AF SERVICE FRA 6 PERSONER (EN 50242) A- 6 glas B- 6 desserttallerkener C- 6 underkopper D- Lille skål E- 6 te- eller kaffekopper F- 6 flade tallerkener G- 6 dybe tallerkener H- Mellemstor skål I- Serveringsfad L- Bestik ILÆGNING AF SERVICE FRA 4 PERSONER PLUS KASSEROLLER Kasseroller, salatskåle, suppeterriner, låg, osv. kan lægges på kurven. Det anbefales at arrangere bestik i den dertil indrettede kurv. Hvis der er noget bestik der har meget smalt skaft, skal det lægges i med skaftet opad, så det ikke falder ud gennem bunden af kurven og blokerer rotorarmen. Låg med træhåndtag på bør ikke lægges i kurven, eller låg med harpiksindhold. ILÆGNING AF OPVASKEMIDDEL Det er yderst vigtigt at bruge et middel der er specielt beregnet til opvaskemaskiner, enten i pulverform, flydende eller som tablet. Ikke-egnede midler (som opvaskemiddel til brug i køkkenvasken) indeholder ikke de rigtige bestanddele der skal bruges i en opvaskemaskine, og nedsætter funktionen. Normal opvask Beholderen til opvaskemidlet befinder sig inde i lågen. Låget til opvaskemidlet skal være lukket inden hver opvask. Det åbnes ved blot at trykke på låsen. Efter hver opvaskesekvens er låget altid åbent og klar til næste opvask. Hvor meget opvaskemiddel der skal bruges varierer, afhængigt af hvor snavset servicen er, og hvilken type opvask der vælges. Der anbefales normalt 15 g. Hvis vandet er hårdt, eller servicen er ekstraordinært snavset, bør du komme 25 g opvaskemiddel i. Efter at have hældt opvaskemiddel i beholderen lukkes låget, idet ikke alle opvaskemidler er ens, og anvisningerne på pakken kan være forskellig. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på at for lidt opvaskemiddel giver mangelfuld virkning, mens for meget ikke blot ikke giver et bedre resultat, men går til spilde. Anvend ikke for meget opvaskemiddel, og bidrag til at begrænse overlasten på miljøet på samme tid. Kraftig opvask FYLDNING AF RUM TIL SKYLLEMIDDEL Rummet til afspændingsmidlet, B, befinder sig til højre for rummet til opvaskemidlet, og har en kapacitet på ca. 130 ml. Åbn låget, og hæld nok middel i, hvilket er nok til adskillige opvaske. Hæld helst ikke for meget i. Luk låget. Dette additiv, som lukkes ud automatisk i den sidste skyllefrekvens, får servicen til at tørre hurtigere, og forhindrer dannelsen af pletter og stænk. Det er altid tilrådeligt at bruge afspændingsmiddel. Tjek periodevist hvor meget afspændingsmiddel der er på ved at kigge gennem indikatorøjet A, som befinder sig midt på beholderen. FULD - mørkt TOM - lyst REGULERING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL (FRA 1 TIL 6) Reguleringsknappen B befinder sig under indikatoren, og kan drejes med to fingre. Den anbefalede position er 3. Hvor hårdt vandet er kan afgøres ved belægning eller efter hvor tørt der er. Det er derfor vigtigt at der doseres en korrekt mængde afspændingsmiddel for at sikre det bedste resultat. Efter opvasken,. hvis der er striber på glassene, skal du sænke mængden med en position.. Hvis der er hvide pletter, skal du hæve mængden med en position. PÅFYLDNING AF SALT Opvaskemaskinen er forsynet med et afkalkningsanlæg, der erner kalken fra vandet, kalk der ellers ville sætte sig og beskadige opvaskemaskinen. I bunden af opvaskemaskinen befinder der sig en saltbeholder til påfyldning af salt. Afkalkningsanlægget skal efterfyldes med salt der er specielt produceret til opvaskemaskiner. Sådan salt kan købes enten i tabletform eller granuleret. Der kommes salt på ved at skrue hætten af saltbeholderen i bunden og efterfylde beholderen. Når man gør dette, flyder der en lille smule vand over, men hæld blot videre med saltet, indtil beholderen er fuld. Fjern salt fra gevindet, og skru hætten på igen. Hvis du ikke ønsker at gennemføre en komplet opvask lige med det samme, så kan du vælge programmet kold skyl ( Eco+Rapid, 2 LED er ), så saltopløsningen, der er løbet over, tømmes af opvaskemaskinen. Saltbeholderen kan rumme ca. 1,5 kg til blødgøring af vandet. Den skal efterfyldes fra tid til anden, alt efter hvordan vandblødgøringsanlægget står. NB: Det er nødvendigt at hælde vand på, indtil det løber over. Opvaskemaskinen skal have fyldt saltbeholder efter installationen. Når der stilles på programmet kraftig opvask, skal der tilføres ca. 15 g ekstra opvaskemiddel (1 spiseskefuld). Denne ekstra dosis skal lægges i den krumme del af beholderen, når den lukkes (se diagrammet). 60 DK

7 Regulering af blødgøringsanlægget med elektronisk programmering Vandblødgøringsanlægget kan klare vand hvis hårdhed er op til 60 Fh (fransk mål) eller 33 Dh (tyskl mål) via 5 indstillinger. Indstillingerne er vist i nedenstående tabel: Blødgøringsnlægget er fra fabrikkens side stillet på niveau 3 (indikatorlampe nr. 3), idet det er den bedste indstilling til de fleste brugere. Stil dit vandblødgøringsanlæg efter hvor hårdt vandet er, som følger: Åbn lågen, og tryk på tænd-/slukknappen. Tryk inden for 2 minutter på programvælgerknappen, og hold den nede i mindst 10 sekunder. De første tre LED er til venstre tænder i 3 sekunder. Den LED der svarer til den indstillede blødgøring begynder at blinke. Ved efterfølgende tryk på knappen indstilles efter vandets hårdhedsgad (se tabellen). LED er PROGRAMVÆLGERKNAP OPVASKEPROGRAM Information til testlaboratoriernes generelle programsammenligning Henv. EN standarder: 1) Normal fyldning 2) Glansindstilling: 4 3) Mængde opvaskemiddel: 18 g. pr. vask 61 DK

8 NOGLE PRAKTISKE VINK... BRUG - Til udførelse af et opvaskeprogram med opvaskemaskinen helt fuld fyldes den korrekt efter hvert måltid, og der skylles med kold forvask mellem hver fyldning for at tage de værste pletter og de største madrester. SÅDAN OPNÅS ET GODT OPVASKERESULTAT 1) Tallerkenerne placeres så de vender nedad. 2) Placér servicen, så den ikke rører ved hinanden. Hvis den lægges rigtigt, opnås et bedre resultat. 3) Inden servicen lægges i opvaskemaskinen ernes madrester (ben, skaller, kødrester eller grøntsager, kaffegrums, frugtskaller, cigaretaske, osv.), som kan tilstoppe afløbet og rotorarmens dyser. 4) Når servicen er anbragt, tjekkes det at rotorarmen kan rotere frit. 5) Pander og andre fade med særlig genstridige madrester der er brændt på bør lægges i blød i vand med et opvaskemiddel. 6) Opvask af sølvtøj: a) Skyl sølvtøjet straks efter brug, især hvis det har været brugt til mayonnaise, æg, fisk, osv. b) Kom ikke opvaskemiddel direkte på det. c) Hold det separat fra andre metaller. HVAD SKAL MAN GØRE HVIS... du ønsker at stoppe opvaskemaskinen og komme mere service i under en opvask. Åbn lågen, ilæg/isæt servicen, og luk lågen, og maskinen starter igen automatisk. HVAD DER IKKE MÅ VASKES OP Man bør også huske på at ikke al service egner sig til at blive maskinopvasket. Vi fraråder at maskinopvaske genstande i termoplastik, bestik med træskaft eller plastic, sovsekander med træhåndtag, genstande af aluminium, krystal, glas med blyindhold, medmindre andet er angivet for dem. Visse dekorationer kan famle. Det er derfor en god idé at undlade at komme en hel serie af noget service i og kun prøve med et enkelt stykke først, for at se om andre som det ville famle. Det er heller ikke nogen god idé at komme sølvtøj med ikke-pletfrie skafter i opvaskemaskinen, da der kan ske en kemisk reaktion mellem sølvet og stålet. NB: Når du køber nyt stentøj eller bestik, bør du altid sikre dig at det kan maskinopvaskes. EFTER BRUG Efter hver opvask bør du lukke for hanen der forsyner opvaskemaskinen med vand, og trykke på tænd-/slukknappen til slukket position. Hvis opvaskemaskinen ikke skal bruges i et stykke tid, er følgende forholdsregler tilrådelige: 1 Kør et opvaskeprogram uden bestik og service for at affedte maskinen, 2 træk stikket ud, 3 luk for vandhanen, 4 fyld afspændingsbeholderen op, 5 lad lågen stå lidt på klem, 6 sørg for at maskinen er ren indeni. 7 Hvis maskinen står et sted hvor temperaturen er under 0 C, kan det vand der står i beholderen fryse Det tilrådes derfor at der er en temperatur på over 0 C, ca. 24 timer inden maskinen skal bruges igen. RENGØRING Før du foretager nogen rengøring, skal du: Tage stikket ud og vente på at alle de varme dele køler ned. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller skarpe genstande til at rengøre maskinen. OVNLYS Pæren og skærmen er fremstillet af materiale der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer: 230 V~ - E 14-sokkel - 15 W - temperatur 300 C min. Udskiftning af pæren: Tag stikket ud inden pæren tages ud. Vent på at ovnen køler ned, inden du foretager dig noget. Den defekte pære skiftes ved at skrue glasskærmen af, skrue pæren af og erstatte den med en af samme type. Efter udskiftningen skrues glasskærmen på igen. TILBEHØR Ovnhylden: Ovnhylden må ikke rengøres med grove slibemidler. Benyt blot en klud der er vredet op i sæbevand. Skyl efter med rent vand, og tør efter. Bradepanden: Efter grillning ernes bradepanden fra ovnen, og fedtet hældes i en beholder. Vask og skyl bradepanden i meget varmt vand med en svamp og skurepulver. Hvis der stadig er klæbende efterladenskaber, lægges bradepanden i sæbevand. Bradepanden kan opvaskes i opvaskemaskinen. Sæt aldrig bradepanden tilbage i ovnen, hvis den stadig er snavset. OVNDØRENS GLAS Det anbefales at aftørre ovndørens glas med køkkenrulle efter hver gang ovnen har været brugt. Hvis glasset er meget snavset, kan det rengøres med en svamp og et rengøringsmiddel. OVNDØREN Man kan rengøre ovndøren, mens den er i position. 62 DK

9 HUSK! Man kan ikke bruge ovnen og opvaskemaskinen på samme tid. FEJLFINDING I fald opvaskemaskinen skulle svigte, bør du foretage følgende tjek, inden du kontakter servicecenteret: Denne hvidevare er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC angående affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når du sikrer at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med til at forhindre evt. negative følger for miljøet og sundheden, hvilket ellers kunne være tilfældet, hvis produktet blev håndteret forkert som affald. Symbolet på produktet angiver at det ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en dertil indrettet omlasteplads til genbrug af elektriske og elektroniske komponenter. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljøregulativer for bortskaffelse af affald. Kontakt din kommune for at få nærmere oplysninger om behandling og genbrug af dette produkt, din skraldemand eller den forretning du købte produktet i. 63 DK

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I TILFÆLDE AF AT INSTRUKTIONERNE I DETTE DOKUMENT IKKE OVERHOLDES.

PRODUCENTEN FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I TILFÆLDE AF AT INSTRUKTIONERNE I DETTE DOKUMENT IKKE OVERHOLDES. DK BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING TRIO 503 28 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger Sikkerhedsanvisninger... 29-30 INSTALLATION ELTILSLUTNING... 30-32 TEKNISKE DATA... 33 ANVENDELSE KOGEPLADEN Den glaskeramiske

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger...1

Sikkerhedsoplysninger...1 2 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af vejledningen, inden opvaskemaskinen

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

OM 60-00 T OM 60-01 T OM 60-02 T OM 60-00 T RF OM 60-01 T RF OM 60-02 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes

Læs mere

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på

1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende kontrollampe. 2. Programknap: Vaskeprogrammet vælges ved at trykke på ADG 185 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 8 20 24 25 1. Programkontrollampe: Når der vælges vaskeprogram, tænder den tilsvarende

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6

HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Side 1 af 29 HN 2316 BORDOPVASKEMASKINE WQP6 Brugsanvisning Kære Kunde Læs venligst denne vejledning for en korrekt anvendelse af opvaskemaskinen og for at undgå og for at undgå risikoen for uheld eller

Læs mere