Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr Smart Ice Cream Advanced Automatic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic"

Transkript

1 Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

2 Lær din ismaskine at kende! A. Anodiseret is skål med håndtag gør afmontering let. Tåler ikke vask i opvaskemaskinen, og må ikke opbevares i fryseren. B. Rørepinden anvendes til at skrabe siderne af ismaskinen og til at blande isen. Bemærk: Rørepinden må ikke opbevares i fryseren * C. Låget kan løftes eller foldes sammen i 2 dele. D. Maskinen er af rustfrit stål E. POWER -knappen vil tænde eller slukke ismaskinen. F. START PAUSE -knappen vil starte og stoppe is-processen. G. MANUEL TIMER -knappen bruges til at vælge tid, fra 5 minutter til 180 minutter. H. PRE-COOL -funktionen vil på forhånd nedkøle maskinen ned til mellem -10 C og -30 C. I. KEEP COOL -funktionen vil holde desserten nedkølet i op til 3 timer. J. Auto timer Konsistens - drejeskiven til valg mellem de følgende indstillinger: sorbet, frossen yoghurt, gelato, eller is. Roter drejeknappen til venstre for desserter med blødere konsistens eller højre for desserter med hårdere konsistens.. K. TEMP UNITS -knappen giver dig mulighed for at skifte mellem Celsius og Fahrenheit. L. Sound vælg mellem høj, blød eller slukket. M. Håndtag til nem løft. N. Is-rummet * Tåler opvask i opvaskemaskine

3 LCD-Display O. LCD-kontrol-display indeholder oplysninger om funktionsindstillingerne og afkølingsprocessen. P. Valg af konsistens Q. Statusindikator felt R. KEEP COOL vil holde den frosne dessert kølet i op til 3 timer. S. ADD MIX-INS vil blinke for at lade dig vide, hvornår det er tid til at tilføje dine yndlings mix-ins. T. PRE-COOL -feltet indikerer, at maskinen er nedkølet og klar til brug. U. PRESS-start -knappen blinker, når i PRECOOL tilstanden er gennemført og maskinen er klar til brug. V. Remove-BLADE -feltet indikerer, at desserten er færdig, og at omrøre-pinden kan fjernes fra skålen. Tilbehør W. Anodiseret is-skål X. Spatel bruges til at skrabe skålen Y. Rørepind Z. Stålbørsten bruges til nem rengøring af rørepinden og skålen

4 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Læs alle instruktioner nøje, før du betjener dette apparat, og gem dette til senere brug. Forsøg ikke at bruge dette apparat til andet end den tilsigtede brug, der er beskrevet i disse instruktioner. Enhver anden brug, eller misbrug, kan forårsage alvorlige personskader eller materielle skader ved elektrisk stød, eller brand. Disse anvisninger er en væsentlig del af apparatet. Du må ikke sende enheden videre til en 3. part uden også at videregive disse instruktioner. Enhver operation, reparation og teknisk vedligeholdelse af apparatet eller en del af det andet end beskrevet i denne vejledning må kun udføres på et autoriseret servicecenter. Vær venlig at kontakte din forhandler. Al vedligeholdelse ud over rengøring skal udføres på et autoriseret serviceværksted center. Hvis ikke mistes garantien. Generelle sikkerhedsinstruktioner Dette apparat er til almindelig husholdningsbrug og ikke beregnet til brug i køretøjer i fart. Apparatet må heller ej betjenes eller opbevares i fugtige eller våde områder eller udendørs. Enhver brug af tilbehør, aftagelige dele eller reservedele, der ikke er anbefalet af producenten eller er blevet beskadiget på nogen måde kan resultere i skader på personer. Kontrollér hele apparatet regelmæssigt for korrekt drift - især strømstikket (f.eks bør du kontrollere for forvridning, misfarvning, revner, eller korroderede stifter på stikket). Brug ikke apparatet, når apparatet eller dele af det kan blive beskadiget, for at undgå risikoen for brand, elektrisk stød eller andre skader på personer. Apparatet eller dele vil sandsynligvis blive beskadiget (f.eks låg er brudt eller revnet), hvis apparatet har været udsat for f.eks overophedning, mekanisk eller elektrisk stød, eller hvis der er nogen revner, eller dele der på den ene eller anden måde er blevet flosset eller smeltet, eller fordrejet, eller i det hele taget hvis apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis en af disse problemer opstår under drift, skal du straks slukke apparatet og kontakt et autoriseret servicecenter for undersøgelse og / eller reparation. Betjen kun apparatet på et godt tilgængeligt, stabilt, plant, tørt og egnet stort bord eller en disk, der er fri for vand, fedt og varme. Hold altid apparatet og bordet eller disken rent og tørt, og aftør spildte væsker med det samme. Anbring ikke tøj eller andre fremmedlegemer under eller på apparatet under drift, for at undgå risiko for brand, elektrisk stød og overophedning. Anbring ikke varme ting over ledningen. Anbring heller ej ledningen i nærheden af overflader, der er følsomme over for varme, fedt, eller fugt, eller nær bordkanten eller mod, på eller våde eller hældende flader. Under drift hold da apparatet i en passende afstand på mindst 30 cm på hver side til kanten af bordet eller disken og mindst 30 cm væk fra møbler, vægge, nævn, gardiner for at undgå skader på grund af varme. Lad mindst 1 m plads være ledig over apparatet. Brug ikke apparatet under hængende lamper eller lignende. Vibration under den is-processen kan få maskinen til at bevæge sig lidt. Brug udelukkende apparatet i hjemmet og til forarbejdning af fødevarer, der er egnet. Man må ikke tørre eller opbevare mad eller andre fremmedlegemer i apparatet. Tag umiddelbart efter brug stikket ud af kontakten, eller hvis der er nogen form for fejl eller problemer (f.eks motoren går i stå, væske løbe ud, overophedning). Tag altid stikket ud når den ikke er i brug. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet eller dele af apparatet eller emballagen. Opbevar altid apparatet, hvor det er tørt og frostfrit, og rent, og hvor små børn kan ikke nå det.

5 Lad ikke apparatet eller nogen del af det uden opsyn, når den er i rækkevidde af små børn. Anbring ikke apparatet eller nogen dele af det i et område, eller på eller i nærheden af varme overflader (f.eks varmelegeme eller ovn). Brug ikke apparatet eller dele af apparatet med en anden enhed eller til noget andet formål end det tilsigtede. Før drift skal det altid sikres, at apparatet er samlet og forbundet fuldstændig og korrekt i henhold til instruktionerne i dette hæfte. Behandl ikke apparatet eller en dele af det med vold. Anbring ikke tøj eller andre genstande på eller under apparatet under drift. Hold ikke hænderne eller fremmede objekter (f.eks tøj eller køkkenredskaber) i ismaskinen, når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen. Brug ikke hårde eller skarpe genstande (f.eks knive, gafler, metalskrabere) til at behandle apparatet. Luk låget sikkert før operation. Du bør undgå at åbne låget under drift. Hold ikke nogen dele af din krop eller nogen sarte genstande over apparatet under drift. Også, når du åbner låget, skal du altid være sikker på ikke at kunne blive skoldet af damp. Undgå at overfylde isskålen. Ellers kunne væsker løbe ud og forårsage skader, der skyldes til overophedning og elektrisk stød. Aftør altid spildte væsker straks. Hvis væsker løber ud eller spildes på huset, skal du tage straks slukke og aftørre apparatet. Tag altid stikket ud, og vent indtil motoren går i stå, og lad apparatet køle ned, før du flytter, eller rengører apparatet, eller når apparatet ikke i brug. Hold altid fast på begge sider af maskinen, før du flytter det. Hold ikke apparatet på låget eller i ledningen for at flytte apparatet. Placér ikke hårde og / eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen del af det. Brug ikke slibende rengøringsmidler, rengøringsklude, metal-skuresvampe), eller enhver form for ætsende kemikalier (fx blegemiddel) til rengøring. Det er især fordi små dele af rengøringskludene kunne komme ind i apparatet, hvilken kan forårsage fare og skader som følge af overophedning, brand og elektrisk stød. Anbring ikke apparatet eller ledningen i en opvaskemaskine. Lad ikke noget mad tørre på apparatet (Se:> Pleje og rengøring <). Hold altid apparatet og dens dele ren. Fjern og kassér emballeringsmateriale og salgsfremmende etiketter før du bruger ismaskinen for første gang. For at undgå kvælningsrisikoen for små børn, fjern da og kassér den beskyttende plastik-dut, der er monteret på strømstikket af dette apparat. Brug ikke ismaskinen på et bord nær en vask. Sørg altid for, at ismaskinen og dens dele er korrekt monteret inden tilslutning til en stikkontakt og drift. Følg instruktionerne i denne bog. Denne ismaskine er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et andet fjernbetjeningssystem. Tildæk ikke ventilationsåbningerne, når ismaskinen er i brug. Placér ikke ingredienser direkte i is-rummet. Placér derimod ingredienserne i isskålen. Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom dåser med brændbar gas i dette apparatet. Sørg for, at is-rummet er rent, tørt og fri for snavs før hver brug. Anbring ikke fingre eller hænder i ismaskine under drift. Undgå kontakt med bevægelige dele. Tag ikke låget af ismaskinen i længere tid af gangen. Hold indersiden og ydersiden af apparatet ren. Følg rengøring instruktionerne i denne bog. Brug ikke andet tilbehør end det, der følger med Smart Ice Cream Advanced Automatic. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger for alle elektriske apparater Apparatet opvarmes elektrisk. Placér apparatet i nærheden af en egnet stikkontakt til at forbinde apparatet direkte til en beskyttet strømforsyningen med beskyttelsesleder. Vær sikker på at stikkontakten er tilsluttet korrekt. Sørg for, at spændingen for strømforsyningen svarer til den spænding apparatet kræver ( V, 50 Hz, AC, normeret til mindst 8 A) for at undgå, apparatet påvirker andre apparater. Installationen af en afbryder (RCCB) med en maksimum på 30 ma i dette elektriske kredsløb anbefales kraftigt. Hvis du er i tvivl, så kontakt din elektriker for yderligere information. I forskellige fremmede lande, kan disse ting angående stikkontakter være underlagt landets lovgivning, og kan derfor ikke ændres. Det er derfor muligt, at stikkontakter

6 i udlandet ikke opfylder kravene til sikker drift af apparatet. Dette skal du være opmærksom på før du betjener apparat i udlandet. Brug ikke en såkaldt multi-stikkontakt, ekstern timer eller andre fjernbetjeningssystemer Det er bedst at undgå at bruge en forlængerledning, men hvis du ønsker at bruge en, bruge da kun en, der kan sikre en maksimal strøm på mindst 8 A og sørg også her for at stikket og stikkontakten er tilsluttet korrekt. Derudover skal forlængerledningen have tilstrækkelig længde. Sørg altid for, at ingen vil træde på ledningen eller bliver viklet ind i ledningen. Du bør også sikre dig, at ledningen ikke blive udsat for nogen former for strøm eller spænding. Bind forlængerledningen løst på benet af eksempelvis et bord, for at sikre, at ingen pludselig vil trække stikket ud. Sådan tilsluttes forlængerledningen: man skal altid slutte apparatet til forlængerledningen først. Hvis du vil afbryde: Tag altid forlængerledningens stik ud af strømforsyningen først. Håndtér altid strømførende ledninger med omhu. Sørg altid for at ledningen er helt slap fr brug den må ikke være spændt ud. Anbring ikke apparatet på strømførende ledninger. Strømførende ledninger bør aldrig være snoet, udtrukket, klemt eller anstrengt på nogen måde. Lad ikke stikket eller ledningen hænge ud over kanten af bordet hvorpå maskinen stor. Ledningen kan ikke tåle varme overflader eller skarpe kanter. Sørg for, at ingen trækker apparatet ved at hive i ledningen. Pas på ikke at blive viklet ind i ledningen. Tag altid fat i stikket for at frakoble strømkablet. Rør ikke ved apparatet eller strømstikket med våde hænder, når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen. Du må IKKE dryppe eller spilde væsker på is-maskinen eller ledningen. Sørg altid for, at ydersiden af maskinen er ren og tør. Ellers kan væsker løbe ind i maskinen, hvilket medfører risiko for elektrisk stød eller brand. Dyp ikke apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet på våde overflader. Hvis væsker spildes på apparatet eller ledningen, skal du straks slukke apparatet. Rengør derefter apparatet, og efterlad låget åbent og lad det tørre i mindst 1 dag. (Se:> Pleje og rengøring <) Rengør ikke apparatet i en opvaskemaskine. Din nye ismaskines funktioner Automatisk funktion Denne automatisk funktion pisker og nedfryser ingredienserne til den valgte / ønskede konsistens. Vælg en af de fire forudindstillede funktioner: sorbet, frossen yoghurt, gelato eller is. Apparatet bipper når den er klar. Manuel funktion Tiden kan indstilles manuelt for særligt timede opskrifter. Forudindstillede funktioner Smart Ice Cream Advanced Automatic har fire forudindstillede funktioner at vælge fra. Vælg en af de følgende indstillinger, sorbet, frossen yoghurt, gelato, eller is. Nedkøl på forhånd Det er smart at nedkøle maskinen på forhånd, for forberede din dessert. Denne valgfrie

7 funktion vil afkøle maskinen til ca -10 til - 30 C og normalt tager dette omkring 5-10 minutter. Hold kold Når konsistensen af dessert er opnået, tryk da KEEP COOL for at forhindre, at blandingen smelter. Når maskinen er i denne tilstand, skal du bemærke, at maskinens motor stadig vil køre for at nedkøle isen. Børnelås Ismaskinen har en funktion, der fungerer som en børnesikring. Tryk og hold HOLD -knappen nede i 2 sekunder for at starte børnesikrings funktionen. For at forlade denne tilstand skal du trykke og holde i 2 sekunder igen. Tilføj Mix-Ins Mix-ins (ting du kan blande din is med) som eksempelvis chokolade, chips, frisk frugt og smagsstoffer kan alle tilføjes nemt gennem flip-back -låget. Isen Maskinen vil bippe og ADD MIX-INS -feltet vil blinke for at lade dig vide, at det er tid til at tilføje dine personlige smagsstoffer af den ene eller anden art! Lyd Ismaskinen er udstyret med en alarm, der bipper, når din is er klar. Denne alarm kan indstilles til: høj, lav eller slukket. Operation ADVARSEL: ismaskine indeholder en kompressor, der altid skal stå oprejse. Opbevar aldrig maskinen på nogen anden måde end på sine fødder. Før brug først gang Forberedelse af maskinen: Fjern og kassér al mærkning og emballage der fulgte med til din ismaskine. Sørg for, at du har fået alle dele ud af emballagen før du smider denne ud. Fjern låget, isskålen og rørepinden fra maskinen. Rengør disse dele og dette tilbehør ved hjælp af varmt sæbevand og skyl grundigt. Sørg for, at alle delene er helt tørre. Bemærk: Anbring altid rørepinden i skålen, før du tilføjer ingredienser. Brug første gang Første opstart Placer rørepinden i skålen. (Billede A) Kom ingredienserne i skålen sådan som opskriften foreskriver. Placér isskålen i is-rummet. Der er 2 riller i dette rum. Ved placering af skålen, så skal skålen justeres således, at dens håndtag passer ind i disse riller. (Billede B) Sørg for, at is-rummet og det ydre af is skålen er helt tør, inden indsættelse. Bemærk: Det er vigtigt, at rørepinden er korrekt monteret på drivakslen for at sikre ingredienserne blandes ordentligt.

8 1. For at låse låget på plads, tag da fat i låget og rotér dette med uret ind i positionen LOCK. (Billede C) 2. Tryk på knappen POWER for at tænde maskinen. 3. Drej drejeskiven til valg af konsistens - til valg til din valgte dessert. Tryk på START PAUSE -knappen for at starte is-processen. Tiden vises på displayet. 4. Apparatet bipper, når din dessert har nået den ønskede konsistens. PRE-COOL Bemærk: PRE-COOL -funktionen kan kun betjenes i standby-tilstanden, før du trykker på START-PAUSE -knappen. a) PRE-COOL sænker ismaskinens temperatur for at reducere den tid, det tager at forberede din dessert. Denne funktion er valgfri, men ideel at bruge, hvis du har forberedt is-processen på forhånd så er maskinen jo nedkølet og klar til brug. b) Hvis du vil vælge PRE-COOL -funktionen, skal du trykke på PRE-COOL -knappen. Lyset omkring knappen vil skifte fra hvid til rød for at angive, at maskinen er påbegyndt PRE-COOL-tilstanden. Denne tilstand vil for-afkøle maskinen til ca -10 C til -30 C, hvilket tager omkring 5-10 minutter. READY vil herefter lyse og tryk herefter på den blinkende START-PAUSE -knap når ismaskinen har nået optimal temperatur. Rørepinden vil begynde at dreje efter 15 minutter, men vil ikke begynde at lave din is, medmindre START PAUSE -knappen er trykket ned. I denne funktion, vil LCD-skærmen vise temperatur, og PRE-COOL lyse og statusindikatoren vil være tændt, for at lade dig vide, at du er i denne tilstand. c) PRE-COOL vil vende tilbage til standby-tilstanden efter 20 minutter eller kan alternativt slukkes ved enten at trykke på PRE-COOL -knappen eller ved at trykke på START PAUSE -knappen. Bemærk: START PAUSE -knappen skal trykkes for at starte isprocessen efter PRE-COOL. Bemærk: Bemærk, at PRE-COOL-funktionen ikke er til rådighed efter, at START PAUSE - knappen er trykket ned. Det lys, der omgiver PRE-COOL knap slukker. Automatisk tilstand Opstart Rul ledningen helt ud og sæt strømstikket i en 220/240V stikkontakt. Tryk på POWER -knappen for at tænde maskinen. POWER -knappen lyser hvidt. LCD-skærmen vil vise funktionen AUTO. Feltet, der viser konsistensen og selve processen vil også lyse. Pilen skal pegede på AUTO på LCD-skærmen. For at sikre, at maskinen er i auto -tilstand, skal du dreje på drejeskiven, der vælger konsistensen. Valg af konsistens Du kan vælge den konsistens du ønsker at anvende ved at dreje drejeskiven til venstre eller højre. Venstre er blødere desserter såsom sorbet, hvorimod højre er desserter med en hårdere konsistens såsom eksempelvis flødeis. Keep cool/automatic Mode KEEP COOL -funktionen vil holde den frosne dessert nedkølet og klar i op til 3 timer i alt. Et rødt lys vil lyse omkring knappen og LCD-skærmen vil skrive KEEP COOL, når denne funktion er valgt. Denne funktion virker ved at vælge en hård konsistens, og når rørepinden så har rørt ismassen til den rette konsistens, vil den sørge for at holde den på det stadie i op til 3 timer. Rørepinden vil først køre rundt igen, når apparatet registrerer, at din dessert er smeltet. KEEP COOL -funktionen kan slås til og fra når som helst. Bemærk: Når apparatet er i KEEP COOL -tilstanden vil rørepinden og motoren vil starte engang i mellem for at kontrollere konsistensen af desserten.

9 Tilføjelse af ingredienser og start af operationer a) Sørg for at rørepinden, skålen og isrummet er rent. Sæt rørepinden i skålen, før du tilføjer ingredienser. b) Tilsæt ingredienser til is-skålen som beskrevet i din opskrift. Aftør evt. spildte ingredienser fra kanten af skålen. c) Sæt skålen på plads ved at sikre, at skålens håndtags hængsler sidder på rillerne på isrummet. Det er vigtigt, at rørepinden er korrekt monteret på drivakslen for at sikre, at den fungerer korrekt. (Billede D) d) Placér låget på is-skålen. Det anbefales ikke at åbne låget under drift medmindre det er angivet i opskriften. Hvis mix-ins er nødvendige, skal du åbne det mindre låg for at tilføje ingredienser. e) For at påbegynde en dessert tryk da på START PAUSE -knappen. Statusindikatoren vil vise, at apparatet er startet. Ismaskinen skal nu starte afkøling og på et lave den ønskede is. Som dessert begynder at tage form vil indikatoren, der viser konsistensen, bevæge sig op markeringsbjælken til den valgte dessert. Det kan tage et stykke tid før indikatorerne lyser. Displayet vil skifte mellem den ønskede og den nuværende temperatur. Indikator-bjælken vil bevæge sig, indtil 1. bar er nået. Konsistens-baren vil nu bevæge sig hen imod den valgte desserts indstilling. Denne vil afsluttende blinke, når den ønskede konsistens opnås. f) Når den ønskede indstilling er nået, vil rørepinden og motoren stoppe og READY -feltet vil lyse på LCD-displayet. Bipperen / lyden vil lyde for at indikere, at desserten er klar. Manuel mode Opstart Rul ledningen helt ud og sætte strømstikket ind i en 220/240V stikkontakt. Tryk på POWER-knappen for at tænde for maskinen. POWER-knappen lyser hvidt. På LCD-skærmen vil skifte til Automatic Mode. Ismaskinen og LCD-skærmen vil ellers altid vende tilbage til det sidste program eller indstilling, der blev anvendt. Sørg for, at maskinen er i manuel tilstand ved at trykke de manuelle tidsindstillings-knapper. Tiden vil blive vist, og pilen skal pege på MANUEL på venstre side af skærmen. Hvis du vil ændre tiden, tryk enten en af tidsindstillings-pileknapperne. I gennemsnit vil det tage cirka 50 minutter at lave og nedkøle is. Valg af konsistens Dette er ikke tilgængeligt i manuel tilstand. KEEP COOL i manuel tilstand KEEP COOL -funktionen vil holde den frosne dessert nedkølet og klar for en valgt varighed. Et rødt lys vil lyse omkring knappen og LCD-skærmen vil vise KEEP COOL, når denne funktion er valgt. Rørepinden vil kun omrøre, hvis apparatet registrerer, at din dessert er smeltet og nu har en anden konsistens end den forudbestemte. Tilføjelse af ingredienserne og start operationer a) Indstil den tid du ønsker,ved at trykke MANUAL knapperne op eller ned. b) Indsæt skålen og rørepinden ind i isrummet. Tilføj de valgte ingredienser. c) Tryk på START PAUSE -knappen for at starte is-processen. Knappen vil lyse rødt for at indikere, at funktionen er blevet valgt og maskinen har påbegyndt isprocessen. d) Når den ønskede tid er opnået, vil kompressoren og motoren stoppe og READY -knappen vil lyse på LCD-displayet.

10 e) Hvis START PAUSE -knappen trykkes under processen vil dette pause tiden. For at genoptage processen skal du trykke på knappen igen. f) Hvis du har brug for at nulstille timeren tryk og hold START PAUSE -knappen inde i 2 sekunder og dette vil nulstille timeren. g) Timeren kan indstilles til enhver tid. LCD-display LCD-skærmen vil skifte mellem nedtællingstimeren og temperaturen. LYD FUNKTION Smart Ice Cream Advanced Automatic indeholder en funktion, der bipper for at angive, at din frosne dessert er klar. Funktionen kan indstilles til høj, lav eller lydløs. Temperatur og enheder Smart Ice Cream Advanced Automatic har en funktion til temperatur og en funktion, der kan skifte temperaturens enhed. Tryk en gang på TEMP UNITS -knappen for at vise temperaturen og tryk igen for at ændre enhederne mellem celsius og fahrenheit. Nulstilling til fabriksstandard Hvis du vil gendanne indstillingerne til de angivne standardindstillinger, så tryk og hold KEEP COOL -knappen i 5 sekunder. Dette kan kun gøres i standby-tilstanden. Pleje og rengøring Sørg altid for, at apparatet opbevares utilgængeligt for små børn. Sørg altid for at slukke for apparatet ( START-STOP -knappen), og tag derefter stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil apparatet køles ned, før du flytter eller rengører apparatet. Forsøg ikke at flytte apparatet under drift Brug ikke stærke rengøringsmidler eller ætsende kemikalier (fx blegemiddel) til rengøring af apparatet eller dele af det, for at undgå beskadigelse af overfladerne. Brug ikke hårde eller skarpe genstande til rengøring af apparatets overflader. Småstykker fra vaske-svampe kan risikere at komme ind i den indre del af apparatet, hvilket i værste fald kunne forårsage fare på grund af overophedning, brand og/eller elektrisk stød. Det skal sikres apparatet er beskyttet mod vandsprøjt og fugt. Dyp ikke apparatet, eller ledningen i vand eller anden væske, for at undgå risici som følge af elektrisk stød og beskadigelse. Spild ikke væsker på eller i ismaskinen for at undgå risiko for brand og elektrisk stød. Rengør ikke apparatet eller ledningen i en automatisk opvaskemaskine. Sørg for, at ismaskinen slukkes ved at trykke på POWER -knappen. Ismaskinen er slukket, når START PAUSE -knappens LED-lys er ikke længere lyser rød. Tag stikket ud af stikkontakten og lad maskinen afkøle helt af før den skilles ad og rengøres. Rengøring af selve ismaskinen 1. Aftør den ydre del af maskinen (der er af rustfrit stål) og LCD-skærmen med en blød, fugtig klud. Brug ikke en tør papirserviet eller en børste til at rengøre LCD-skærmen. Brug heller ej stærk (slibende) sæbe eller en metalskuresvamp til at rense dele af ismaskinen, da disse vil ridse maskinens overflade. Bemærk: Nedsænk aldrig selve maskinen (der er af rustfrit stål) i vand og kom den heller ej i opvaskemaskinen. Pas på med ikke at lade vand eller rengøringsvæske sive ind under knapperne LCD-skærmen på kontrolpanelet. Bemærk: For at rengøre is-rummet skal det sikres, at apparatet er i et rum ved stuetemperatur. Aftør med sæbevand og en blød, fugtig klud. 2. Hvis fløde, mælk, chokolade eller andre madvarer i rummet løber over, skal du forsigtigt fjerne det med en blød, fugtig klud.

11 3. Lad alle overflader tørre grundigt før du sætter stikket i en stikkontakt igen. Rengøring af låget 1. Låget kan rengøres i varmt sæbevand med en blød svamp. Brug ikke en stærk (slibende) sæbe eller en metalskuresvamp, da disse vil ridse overfladen. Lad alle overflader tørre grundigt før anbringelse på ismaskinen. Rengøring af isskålen 1. Fyld is-skålen halvt op med varmt sæbevand. En flydende sæbe eller en mild sprøjteopløsning kan anvendes. Lad det stå i minutter. Bemærk: Isskålen er IKKE egnet til opvask i opvaskemaskine. Rengøring af rørepind 1. Afvask rørepinden med varmt sæbevand. Brug flaskebørsten til at rense al is ud, der kunne have sat sig fast i rørepindens rør. 2. Lad alle overflader aftørre grundigt inden apparatet samles igen. Bemærk: Rørepinden og låget kan tåle opvask i opvaskemaskinen, men KUN på øverste hylde. Opbevaring 1. Sørg for, at ismaskinen slukkes. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Sørg for, at ismaskinen og alt tilbehør er helt rent og tørt. 3. Anbring isskålen og rørepinden i rummet. 4. Sørg for, at låget er på. 5. Opbevar apparatet i opretstående stilling på ismaskinens støtteben. Der må ikke opbevares noget oven på ismaskinen. ADVARSEL: Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet eller dele af det. Når apparatet ikke er i brug skal det altid slukkes. Derefter skal du tage stikket ud af stikkontakten. Rengør altid maskinen og alle dens dele før opbevaring på denne måde undgåes ophobning af indtørrede rester fra fødevarer. (Se:> Pleje og rengøring <) Sørg for at opbevare apparatet et rent og tørt sted, hvor der ikke er frost. Direkte sollys og alle muligheder for, at apparatet skulle komme i forbindelse med elektricitet (og få mekanisk eller elektrisk stød, fugt eller varme) skal undgås. Desuden bør det opbevares udenfor rækkevide af små børn. Der må ikke anbringes hårde eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen dele af det. Håndtér altid strømførende ledninger med særlig omhu. Elektriske kabler må aldrig være knyttede, snoet, trukket, klemt eller på nogen måde anstrengt. Garanti Vi garanterer, at alle vores produkter er fri for defekter på købstidspunktet. Enhver påviselig fabrikations- eller materialefejl, vil uden yderligere krav og inden garantiens udløb og indenfor lovens rammer blive gratis repareret eller erstattet. Garantien gælder ikke, hvis skaden eller fejlen i apparatet er forårsaget grundet uhensigtsmæssig behandling, overbelastning eller en fejl i forbindelse med installationen. Garantikravet bortfalder, hvis der er nogen teknisk indblanding fra en tredjepart uden en skriftlig aftale. Køberen skal altid kunne fremvise kvitteringen og har i øvrigt det fulde ansvar for omkostninger og risiko i forbindelse med transport.

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere