Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr Smart Ice Cream Advanced Automatic

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic"

Transkript

1 Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

2 Lær din ismaskine at kende! A. Anodiseret is skål med håndtag gør afmontering let. Tåler ikke vask i opvaskemaskinen, og må ikke opbevares i fryseren. B. Rørepinden anvendes til at skrabe siderne af ismaskinen og til at blande isen. Bemærk: Rørepinden må ikke opbevares i fryseren * C. Låget kan løftes eller foldes sammen i 2 dele. D. Maskinen er af rustfrit stål E. POWER -knappen vil tænde eller slukke ismaskinen. F. START PAUSE -knappen vil starte og stoppe is-processen. G. MANUEL TIMER -knappen bruges til at vælge tid, fra 5 minutter til 180 minutter. H. PRE-COOL -funktionen vil på forhånd nedkøle maskinen ned til mellem -10 C og -30 C. I. KEEP COOL -funktionen vil holde desserten nedkølet i op til 3 timer. J. Auto timer Konsistens - drejeskiven til valg mellem de følgende indstillinger: sorbet, frossen yoghurt, gelato, eller is. Roter drejeknappen til venstre for desserter med blødere konsistens eller højre for desserter med hårdere konsistens.. K. TEMP UNITS -knappen giver dig mulighed for at skifte mellem Celsius og Fahrenheit. L. Sound vælg mellem høj, blød eller slukket. M. Håndtag til nem løft. N. Is-rummet * Tåler opvask i opvaskemaskine

3 LCD-Display O. LCD-kontrol-display indeholder oplysninger om funktionsindstillingerne og afkølingsprocessen. P. Valg af konsistens Q. Statusindikator felt R. KEEP COOL vil holde den frosne dessert kølet i op til 3 timer. S. ADD MIX-INS vil blinke for at lade dig vide, hvornår det er tid til at tilføje dine yndlings mix-ins. T. PRE-COOL -feltet indikerer, at maskinen er nedkølet og klar til brug. U. PRESS-start -knappen blinker, når i PRECOOL tilstanden er gennemført og maskinen er klar til brug. V. Remove-BLADE -feltet indikerer, at desserten er færdig, og at omrøre-pinden kan fjernes fra skålen. Tilbehør W. Anodiseret is-skål X. Spatel bruges til at skrabe skålen Y. Rørepind Z. Stålbørsten bruges til nem rengøring af rørepinden og skålen

4 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Læs alle instruktioner nøje, før du betjener dette apparat, og gem dette til senere brug. Forsøg ikke at bruge dette apparat til andet end den tilsigtede brug, der er beskrevet i disse instruktioner. Enhver anden brug, eller misbrug, kan forårsage alvorlige personskader eller materielle skader ved elektrisk stød, eller brand. Disse anvisninger er en væsentlig del af apparatet. Du må ikke sende enheden videre til en 3. part uden også at videregive disse instruktioner. Enhver operation, reparation og teknisk vedligeholdelse af apparatet eller en del af det andet end beskrevet i denne vejledning må kun udføres på et autoriseret servicecenter. Vær venlig at kontakte din forhandler. Al vedligeholdelse ud over rengøring skal udføres på et autoriseret serviceværksted center. Hvis ikke mistes garantien. Generelle sikkerhedsinstruktioner Dette apparat er til almindelig husholdningsbrug og ikke beregnet til brug i køretøjer i fart. Apparatet må heller ej betjenes eller opbevares i fugtige eller våde områder eller udendørs. Enhver brug af tilbehør, aftagelige dele eller reservedele, der ikke er anbefalet af producenten eller er blevet beskadiget på nogen måde kan resultere i skader på personer. Kontrollér hele apparatet regelmæssigt for korrekt drift - især strømstikket (f.eks bør du kontrollere for forvridning, misfarvning, revner, eller korroderede stifter på stikket). Brug ikke apparatet, når apparatet eller dele af det kan blive beskadiget, for at undgå risikoen for brand, elektrisk stød eller andre skader på personer. Apparatet eller dele vil sandsynligvis blive beskadiget (f.eks låg er brudt eller revnet), hvis apparatet har været udsat for f.eks overophedning, mekanisk eller elektrisk stød, eller hvis der er nogen revner, eller dele der på den ene eller anden måde er blevet flosset eller smeltet, eller fordrejet, eller i det hele taget hvis apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis en af disse problemer opstår under drift, skal du straks slukke apparatet og kontakt et autoriseret servicecenter for undersøgelse og / eller reparation. Betjen kun apparatet på et godt tilgængeligt, stabilt, plant, tørt og egnet stort bord eller en disk, der er fri for vand, fedt og varme. Hold altid apparatet og bordet eller disken rent og tørt, og aftør spildte væsker med det samme. Anbring ikke tøj eller andre fremmedlegemer under eller på apparatet under drift, for at undgå risiko for brand, elektrisk stød og overophedning. Anbring ikke varme ting over ledningen. Anbring heller ej ledningen i nærheden af overflader, der er følsomme over for varme, fedt, eller fugt, eller nær bordkanten eller mod, på eller våde eller hældende flader. Under drift hold da apparatet i en passende afstand på mindst 30 cm på hver side til kanten af bordet eller disken og mindst 30 cm væk fra møbler, vægge, nævn, gardiner for at undgå skader på grund af varme. Lad mindst 1 m plads være ledig over apparatet. Brug ikke apparatet under hængende lamper eller lignende. Vibration under den is-processen kan få maskinen til at bevæge sig lidt. Brug udelukkende apparatet i hjemmet og til forarbejdning af fødevarer, der er egnet. Man må ikke tørre eller opbevare mad eller andre fremmedlegemer i apparatet. Tag umiddelbart efter brug stikket ud af kontakten, eller hvis der er nogen form for fejl eller problemer (f.eks motoren går i stå, væske løbe ud, overophedning). Tag altid stikket ud når den ikke er i brug. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet eller dele af apparatet eller emballagen. Opbevar altid apparatet, hvor det er tørt og frostfrit, og rent, og hvor små børn kan ikke nå det.

5 Lad ikke apparatet eller nogen del af det uden opsyn, når den er i rækkevidde af små børn. Anbring ikke apparatet eller nogen dele af det i et område, eller på eller i nærheden af varme overflader (f.eks varmelegeme eller ovn). Brug ikke apparatet eller dele af apparatet med en anden enhed eller til noget andet formål end det tilsigtede. Før drift skal det altid sikres, at apparatet er samlet og forbundet fuldstændig og korrekt i henhold til instruktionerne i dette hæfte. Behandl ikke apparatet eller en dele af det med vold. Anbring ikke tøj eller andre genstande på eller under apparatet under drift. Hold ikke hænderne eller fremmede objekter (f.eks tøj eller køkkenredskaber) i ismaskinen, når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen. Brug ikke hårde eller skarpe genstande (f.eks knive, gafler, metalskrabere) til at behandle apparatet. Luk låget sikkert før operation. Du bør undgå at åbne låget under drift. Hold ikke nogen dele af din krop eller nogen sarte genstande over apparatet under drift. Også, når du åbner låget, skal du altid være sikker på ikke at kunne blive skoldet af damp. Undgå at overfylde isskålen. Ellers kunne væsker løbe ud og forårsage skader, der skyldes til overophedning og elektrisk stød. Aftør altid spildte væsker straks. Hvis væsker løber ud eller spildes på huset, skal du tage straks slukke og aftørre apparatet. Tag altid stikket ud, og vent indtil motoren går i stå, og lad apparatet køle ned, før du flytter, eller rengører apparatet, eller når apparatet ikke i brug. Hold altid fast på begge sider af maskinen, før du flytter det. Hold ikke apparatet på låget eller i ledningen for at flytte apparatet. Placér ikke hårde og / eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen del af det. Brug ikke slibende rengøringsmidler, rengøringsklude, metal-skuresvampe), eller enhver form for ætsende kemikalier (fx blegemiddel) til rengøring. Det er især fordi små dele af rengøringskludene kunne komme ind i apparatet, hvilken kan forårsage fare og skader som følge af overophedning, brand og elektrisk stød. Anbring ikke apparatet eller ledningen i en opvaskemaskine. Lad ikke noget mad tørre på apparatet (Se:> Pleje og rengøring <). Hold altid apparatet og dens dele ren. Fjern og kassér emballeringsmateriale og salgsfremmende etiketter før du bruger ismaskinen for første gang. For at undgå kvælningsrisikoen for små børn, fjern da og kassér den beskyttende plastik-dut, der er monteret på strømstikket af dette apparat. Brug ikke ismaskinen på et bord nær en vask. Sørg altid for, at ismaskinen og dens dele er korrekt monteret inden tilslutning til en stikkontakt og drift. Følg instruktionerne i denne bog. Denne ismaskine er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et andet fjernbetjeningssystem. Tildæk ikke ventilationsåbningerne, når ismaskinen er i brug. Placér ikke ingredienser direkte i is-rummet. Placér derimod ingredienserne i isskålen. Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom dåser med brændbar gas i dette apparatet. Sørg for, at is-rummet er rent, tørt og fri for snavs før hver brug. Anbring ikke fingre eller hænder i ismaskine under drift. Undgå kontakt med bevægelige dele. Tag ikke låget af ismaskinen i længere tid af gangen. Hold indersiden og ydersiden af apparatet ren. Følg rengøring instruktionerne i denne bog. Brug ikke andet tilbehør end det, der følger med Smart Ice Cream Advanced Automatic. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger for alle elektriske apparater Apparatet opvarmes elektrisk. Placér apparatet i nærheden af en egnet stikkontakt til at forbinde apparatet direkte til en beskyttet strømforsyningen med beskyttelsesleder. Vær sikker på at stikkontakten er tilsluttet korrekt. Sørg for, at spændingen for strømforsyningen svarer til den spænding apparatet kræver ( V, 50 Hz, AC, normeret til mindst 8 A) for at undgå, apparatet påvirker andre apparater. Installationen af en afbryder (RCCB) med en maksimum på 30 ma i dette elektriske kredsløb anbefales kraftigt. Hvis du er i tvivl, så kontakt din elektriker for yderligere information. I forskellige fremmede lande, kan disse ting angående stikkontakter være underlagt landets lovgivning, og kan derfor ikke ændres. Det er derfor muligt, at stikkontakter

6 i udlandet ikke opfylder kravene til sikker drift af apparatet. Dette skal du være opmærksom på før du betjener apparat i udlandet. Brug ikke en såkaldt multi-stikkontakt, ekstern timer eller andre fjernbetjeningssystemer Det er bedst at undgå at bruge en forlængerledning, men hvis du ønsker at bruge en, bruge da kun en, der kan sikre en maksimal strøm på mindst 8 A og sørg også her for at stikket og stikkontakten er tilsluttet korrekt. Derudover skal forlængerledningen have tilstrækkelig længde. Sørg altid for, at ingen vil træde på ledningen eller bliver viklet ind i ledningen. Du bør også sikre dig, at ledningen ikke blive udsat for nogen former for strøm eller spænding. Bind forlængerledningen løst på benet af eksempelvis et bord, for at sikre, at ingen pludselig vil trække stikket ud. Sådan tilsluttes forlængerledningen: man skal altid slutte apparatet til forlængerledningen først. Hvis du vil afbryde: Tag altid forlængerledningens stik ud af strømforsyningen først. Håndtér altid strømførende ledninger med omhu. Sørg altid for at ledningen er helt slap fr brug den må ikke være spændt ud. Anbring ikke apparatet på strømførende ledninger. Strømførende ledninger bør aldrig være snoet, udtrukket, klemt eller anstrengt på nogen måde. Lad ikke stikket eller ledningen hænge ud over kanten af bordet hvorpå maskinen stor. Ledningen kan ikke tåle varme overflader eller skarpe kanter. Sørg for, at ingen trækker apparatet ved at hive i ledningen. Pas på ikke at blive viklet ind i ledningen. Tag altid fat i stikket for at frakoble strømkablet. Rør ikke ved apparatet eller strømstikket med våde hænder, når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen. Du må IKKE dryppe eller spilde væsker på is-maskinen eller ledningen. Sørg altid for, at ydersiden af maskinen er ren og tør. Ellers kan væsker løbe ind i maskinen, hvilket medfører risiko for elektrisk stød eller brand. Dyp ikke apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet på våde overflader. Hvis væsker spildes på apparatet eller ledningen, skal du straks slukke apparatet. Rengør derefter apparatet, og efterlad låget åbent og lad det tørre i mindst 1 dag. (Se:> Pleje og rengøring <) Rengør ikke apparatet i en opvaskemaskine. Din nye ismaskines funktioner Automatisk funktion Denne automatisk funktion pisker og nedfryser ingredienserne til den valgte / ønskede konsistens. Vælg en af de fire forudindstillede funktioner: sorbet, frossen yoghurt, gelato eller is. Apparatet bipper når den er klar. Manuel funktion Tiden kan indstilles manuelt for særligt timede opskrifter. Forudindstillede funktioner Smart Ice Cream Advanced Automatic har fire forudindstillede funktioner at vælge fra. Vælg en af de følgende indstillinger, sorbet, frossen yoghurt, gelato, eller is. Nedkøl på forhånd Det er smart at nedkøle maskinen på forhånd, for forberede din dessert. Denne valgfrie

7 funktion vil afkøle maskinen til ca -10 til - 30 C og normalt tager dette omkring 5-10 minutter. Hold kold Når konsistensen af dessert er opnået, tryk da KEEP COOL for at forhindre, at blandingen smelter. Når maskinen er i denne tilstand, skal du bemærke, at maskinens motor stadig vil køre for at nedkøle isen. Børnelås Ismaskinen har en funktion, der fungerer som en børnesikring. Tryk og hold HOLD -knappen nede i 2 sekunder for at starte børnesikrings funktionen. For at forlade denne tilstand skal du trykke og holde i 2 sekunder igen. Tilføj Mix-Ins Mix-ins (ting du kan blande din is med) som eksempelvis chokolade, chips, frisk frugt og smagsstoffer kan alle tilføjes nemt gennem flip-back -låget. Isen Maskinen vil bippe og ADD MIX-INS -feltet vil blinke for at lade dig vide, at det er tid til at tilføje dine personlige smagsstoffer af den ene eller anden art! Lyd Ismaskinen er udstyret med en alarm, der bipper, når din is er klar. Denne alarm kan indstilles til: høj, lav eller slukket. Operation ADVARSEL: ismaskine indeholder en kompressor, der altid skal stå oprejse. Opbevar aldrig maskinen på nogen anden måde end på sine fødder. Før brug først gang Forberedelse af maskinen: Fjern og kassér al mærkning og emballage der fulgte med til din ismaskine. Sørg for, at du har fået alle dele ud af emballagen før du smider denne ud. Fjern låget, isskålen og rørepinden fra maskinen. Rengør disse dele og dette tilbehør ved hjælp af varmt sæbevand og skyl grundigt. Sørg for, at alle delene er helt tørre. Bemærk: Anbring altid rørepinden i skålen, før du tilføjer ingredienser. Brug første gang Første opstart Placer rørepinden i skålen. (Billede A) Kom ingredienserne i skålen sådan som opskriften foreskriver. Placér isskålen i is-rummet. Der er 2 riller i dette rum. Ved placering af skålen, så skal skålen justeres således, at dens håndtag passer ind i disse riller. (Billede B) Sørg for, at is-rummet og det ydre af is skålen er helt tør, inden indsættelse. Bemærk: Det er vigtigt, at rørepinden er korrekt monteret på drivakslen for at sikre ingredienserne blandes ordentligt.

8 1. For at låse låget på plads, tag da fat i låget og rotér dette med uret ind i positionen LOCK. (Billede C) 2. Tryk på knappen POWER for at tænde maskinen. 3. Drej drejeskiven til valg af konsistens - til valg til din valgte dessert. Tryk på START PAUSE -knappen for at starte is-processen. Tiden vises på displayet. 4. Apparatet bipper, når din dessert har nået den ønskede konsistens. PRE-COOL Bemærk: PRE-COOL -funktionen kan kun betjenes i standby-tilstanden, før du trykker på START-PAUSE -knappen. a) PRE-COOL sænker ismaskinens temperatur for at reducere den tid, det tager at forberede din dessert. Denne funktion er valgfri, men ideel at bruge, hvis du har forberedt is-processen på forhånd så er maskinen jo nedkølet og klar til brug. b) Hvis du vil vælge PRE-COOL -funktionen, skal du trykke på PRE-COOL -knappen. Lyset omkring knappen vil skifte fra hvid til rød for at angive, at maskinen er påbegyndt PRE-COOL-tilstanden. Denne tilstand vil for-afkøle maskinen til ca -10 C til -30 C, hvilket tager omkring 5-10 minutter. READY vil herefter lyse og tryk herefter på den blinkende START-PAUSE -knap når ismaskinen har nået optimal temperatur. Rørepinden vil begynde at dreje efter 15 minutter, men vil ikke begynde at lave din is, medmindre START PAUSE -knappen er trykket ned. I denne funktion, vil LCD-skærmen vise temperatur, og PRE-COOL lyse og statusindikatoren vil være tændt, for at lade dig vide, at du er i denne tilstand. c) PRE-COOL vil vende tilbage til standby-tilstanden efter 20 minutter eller kan alternativt slukkes ved enten at trykke på PRE-COOL -knappen eller ved at trykke på START PAUSE -knappen. Bemærk: START PAUSE -knappen skal trykkes for at starte isprocessen efter PRE-COOL. Bemærk: Bemærk, at PRE-COOL-funktionen ikke er til rådighed efter, at START PAUSE - knappen er trykket ned. Det lys, der omgiver PRE-COOL knap slukker. Automatisk tilstand Opstart Rul ledningen helt ud og sæt strømstikket i en 220/240V stikkontakt. Tryk på POWER -knappen for at tænde maskinen. POWER -knappen lyser hvidt. LCD-skærmen vil vise funktionen AUTO. Feltet, der viser konsistensen og selve processen vil også lyse. Pilen skal pegede på AUTO på LCD-skærmen. For at sikre, at maskinen er i auto -tilstand, skal du dreje på drejeskiven, der vælger konsistensen. Valg af konsistens Du kan vælge den konsistens du ønsker at anvende ved at dreje drejeskiven til venstre eller højre. Venstre er blødere desserter såsom sorbet, hvorimod højre er desserter med en hårdere konsistens såsom eksempelvis flødeis. Keep cool/automatic Mode KEEP COOL -funktionen vil holde den frosne dessert nedkølet og klar i op til 3 timer i alt. Et rødt lys vil lyse omkring knappen og LCD-skærmen vil skrive KEEP COOL, når denne funktion er valgt. Denne funktion virker ved at vælge en hård konsistens, og når rørepinden så har rørt ismassen til den rette konsistens, vil den sørge for at holde den på det stadie i op til 3 timer. Rørepinden vil først køre rundt igen, når apparatet registrerer, at din dessert er smeltet. KEEP COOL -funktionen kan slås til og fra når som helst. Bemærk: Når apparatet er i KEEP COOL -tilstanden vil rørepinden og motoren vil starte engang i mellem for at kontrollere konsistensen af desserten.

9 Tilføjelse af ingredienser og start af operationer a) Sørg for at rørepinden, skålen og isrummet er rent. Sæt rørepinden i skålen, før du tilføjer ingredienser. b) Tilsæt ingredienser til is-skålen som beskrevet i din opskrift. Aftør evt. spildte ingredienser fra kanten af skålen. c) Sæt skålen på plads ved at sikre, at skålens håndtags hængsler sidder på rillerne på isrummet. Det er vigtigt, at rørepinden er korrekt monteret på drivakslen for at sikre, at den fungerer korrekt. (Billede D) d) Placér låget på is-skålen. Det anbefales ikke at åbne låget under drift medmindre det er angivet i opskriften. Hvis mix-ins er nødvendige, skal du åbne det mindre låg for at tilføje ingredienser. e) For at påbegynde en dessert tryk da på START PAUSE -knappen. Statusindikatoren vil vise, at apparatet er startet. Ismaskinen skal nu starte afkøling og på et lave den ønskede is. Som dessert begynder at tage form vil indikatoren, der viser konsistensen, bevæge sig op markeringsbjælken til den valgte dessert. Det kan tage et stykke tid før indikatorerne lyser. Displayet vil skifte mellem den ønskede og den nuværende temperatur. Indikator-bjælken vil bevæge sig, indtil 1. bar er nået. Konsistens-baren vil nu bevæge sig hen imod den valgte desserts indstilling. Denne vil afsluttende blinke, når den ønskede konsistens opnås. f) Når den ønskede indstilling er nået, vil rørepinden og motoren stoppe og READY -feltet vil lyse på LCD-displayet. Bipperen / lyden vil lyde for at indikere, at desserten er klar. Manuel mode Opstart Rul ledningen helt ud og sætte strømstikket ind i en 220/240V stikkontakt. Tryk på POWER-knappen for at tænde for maskinen. POWER-knappen lyser hvidt. På LCD-skærmen vil skifte til Automatic Mode. Ismaskinen og LCD-skærmen vil ellers altid vende tilbage til det sidste program eller indstilling, der blev anvendt. Sørg for, at maskinen er i manuel tilstand ved at trykke de manuelle tidsindstillings-knapper. Tiden vil blive vist, og pilen skal pege på MANUEL på venstre side af skærmen. Hvis du vil ændre tiden, tryk enten en af tidsindstillings-pileknapperne. I gennemsnit vil det tage cirka 50 minutter at lave og nedkøle is. Valg af konsistens Dette er ikke tilgængeligt i manuel tilstand. KEEP COOL i manuel tilstand KEEP COOL -funktionen vil holde den frosne dessert nedkølet og klar for en valgt varighed. Et rødt lys vil lyse omkring knappen og LCD-skærmen vil vise KEEP COOL, når denne funktion er valgt. Rørepinden vil kun omrøre, hvis apparatet registrerer, at din dessert er smeltet og nu har en anden konsistens end den forudbestemte. Tilføjelse af ingredienserne og start operationer a) Indstil den tid du ønsker,ved at trykke MANUAL knapperne op eller ned. b) Indsæt skålen og rørepinden ind i isrummet. Tilføj de valgte ingredienser. c) Tryk på START PAUSE -knappen for at starte is-processen. Knappen vil lyse rødt for at indikere, at funktionen er blevet valgt og maskinen har påbegyndt isprocessen. d) Når den ønskede tid er opnået, vil kompressoren og motoren stoppe og READY -knappen vil lyse på LCD-displayet.

10 e) Hvis START PAUSE -knappen trykkes under processen vil dette pause tiden. For at genoptage processen skal du trykke på knappen igen. f) Hvis du har brug for at nulstille timeren tryk og hold START PAUSE -knappen inde i 2 sekunder og dette vil nulstille timeren. g) Timeren kan indstilles til enhver tid. LCD-display LCD-skærmen vil skifte mellem nedtællingstimeren og temperaturen. LYD FUNKTION Smart Ice Cream Advanced Automatic indeholder en funktion, der bipper for at angive, at din frosne dessert er klar. Funktionen kan indstilles til høj, lav eller lydløs. Temperatur og enheder Smart Ice Cream Advanced Automatic har en funktion til temperatur og en funktion, der kan skifte temperaturens enhed. Tryk en gang på TEMP UNITS -knappen for at vise temperaturen og tryk igen for at ændre enhederne mellem celsius og fahrenheit. Nulstilling til fabriksstandard Hvis du vil gendanne indstillingerne til de angivne standardindstillinger, så tryk og hold KEEP COOL -knappen i 5 sekunder. Dette kan kun gøres i standby-tilstanden. Pleje og rengøring Sørg altid for, at apparatet opbevares utilgængeligt for små børn. Sørg altid for at slukke for apparatet ( START-STOP -knappen), og tag derefter stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil apparatet køles ned, før du flytter eller rengører apparatet. Forsøg ikke at flytte apparatet under drift Brug ikke stærke rengøringsmidler eller ætsende kemikalier (fx blegemiddel) til rengøring af apparatet eller dele af det, for at undgå beskadigelse af overfladerne. Brug ikke hårde eller skarpe genstande til rengøring af apparatets overflader. Småstykker fra vaske-svampe kan risikere at komme ind i den indre del af apparatet, hvilket i værste fald kunne forårsage fare på grund af overophedning, brand og/eller elektrisk stød. Det skal sikres apparatet er beskyttet mod vandsprøjt og fugt. Dyp ikke apparatet, eller ledningen i vand eller anden væske, for at undgå risici som følge af elektrisk stød og beskadigelse. Spild ikke væsker på eller i ismaskinen for at undgå risiko for brand og elektrisk stød. Rengør ikke apparatet eller ledningen i en automatisk opvaskemaskine. Sørg for, at ismaskinen slukkes ved at trykke på POWER -knappen. Ismaskinen er slukket, når START PAUSE -knappens LED-lys er ikke længere lyser rød. Tag stikket ud af stikkontakten og lad maskinen afkøle helt af før den skilles ad og rengøres. Rengøring af selve ismaskinen 1. Aftør den ydre del af maskinen (der er af rustfrit stål) og LCD-skærmen med en blød, fugtig klud. Brug ikke en tør papirserviet eller en børste til at rengøre LCD-skærmen. Brug heller ej stærk (slibende) sæbe eller en metalskuresvamp til at rense dele af ismaskinen, da disse vil ridse maskinens overflade. Bemærk: Nedsænk aldrig selve maskinen (der er af rustfrit stål) i vand og kom den heller ej i opvaskemaskinen. Pas på med ikke at lade vand eller rengøringsvæske sive ind under knapperne LCD-skærmen på kontrolpanelet. Bemærk: For at rengøre is-rummet skal det sikres, at apparatet er i et rum ved stuetemperatur. Aftør med sæbevand og en blød, fugtig klud. 2. Hvis fløde, mælk, chokolade eller andre madvarer i rummet løber over, skal du forsigtigt fjerne det med en blød, fugtig klud.

11 3. Lad alle overflader tørre grundigt før du sætter stikket i en stikkontakt igen. Rengøring af låget 1. Låget kan rengøres i varmt sæbevand med en blød svamp. Brug ikke en stærk (slibende) sæbe eller en metalskuresvamp, da disse vil ridse overfladen. Lad alle overflader tørre grundigt før anbringelse på ismaskinen. Rengøring af isskålen 1. Fyld is-skålen halvt op med varmt sæbevand. En flydende sæbe eller en mild sprøjteopløsning kan anvendes. Lad det stå i minutter. Bemærk: Isskålen er IKKE egnet til opvask i opvaskemaskine. Rengøring af rørepind 1. Afvask rørepinden med varmt sæbevand. Brug flaskebørsten til at rense al is ud, der kunne have sat sig fast i rørepindens rør. 2. Lad alle overflader aftørre grundigt inden apparatet samles igen. Bemærk: Rørepinden og låget kan tåle opvask i opvaskemaskinen, men KUN på øverste hylde. Opbevaring 1. Sørg for, at ismaskinen slukkes. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Sørg for, at ismaskinen og alt tilbehør er helt rent og tørt. 3. Anbring isskålen og rørepinden i rummet. 4. Sørg for, at låget er på. 5. Opbevar apparatet i opretstående stilling på ismaskinens støtteben. Der må ikke opbevares noget oven på ismaskinen. ADVARSEL: Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet eller dele af det. Når apparatet ikke er i brug skal det altid slukkes. Derefter skal du tage stikket ud af stikkontakten. Rengør altid maskinen og alle dens dele før opbevaring på denne måde undgåes ophobning af indtørrede rester fra fødevarer. (Se:> Pleje og rengøring <) Sørg for at opbevare apparatet et rent og tørt sted, hvor der ikke er frost. Direkte sollys og alle muligheder for, at apparatet skulle komme i forbindelse med elektricitet (og få mekanisk eller elektrisk stød, fugt eller varme) skal undgås. Desuden bør det opbevares udenfor rækkevide af små børn. Der må ikke anbringes hårde eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen dele af det. Håndtér altid strømførende ledninger med særlig omhu. Elektriske kabler må aldrig være knyttede, snoet, trukket, klemt eller på nogen måde anstrengt. Garanti Vi garanterer, at alle vores produkter er fri for defekter på købstidspunktet. Enhver påviselig fabrikations- eller materialefejl, vil uden yderligere krav og inden garantiens udløb og indenfor lovens rammer blive gratis repareret eller erstattet. Garantien gælder ikke, hvis skaden eller fejlen i apparatet er forårsaget grundet uhensigtsmæssig behandling, overbelastning eller en fejl i forbindelse med installationen. Garantikravet bortfalder, hvis der er nogen teknisk indblanding fra en tredjepart uden en skriftlig aftale. Køberen skal altid kunne fremvise kvitteringen og har i øvrigt det fulde ansvar for omkostninger og risiko i forbindelse med transport.

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere