Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr Smart Ice Cream Advanced Automatic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic"

Transkript

1 Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

2 Lær din ismaskine at kende! A. Anodiseret is skål med håndtag gør afmontering let. Tåler ikke vask i opvaskemaskinen, og må ikke opbevares i fryseren. B. Rørepinden anvendes til at skrabe siderne af ismaskinen og til at blande isen. Bemærk: Rørepinden må ikke opbevares i fryseren * C. Låget kan løftes eller foldes sammen i 2 dele. D. Maskinen er af rustfrit stål E. POWER -knappen vil tænde eller slukke ismaskinen. F. START PAUSE -knappen vil starte og stoppe is-processen. G. MANUEL TIMER -knappen bruges til at vælge tid, fra 5 minutter til 180 minutter. H. PRE-COOL -funktionen vil på forhånd nedkøle maskinen ned til mellem -10 C og -30 C. I. KEEP COOL -funktionen vil holde desserten nedkølet i op til 3 timer. J. Auto timer Konsistens - drejeskiven til valg mellem de følgende indstillinger: sorbet, frossen yoghurt, gelato, eller is. Roter drejeknappen til venstre for desserter med blødere konsistens eller højre for desserter med hårdere konsistens.. K. TEMP UNITS -knappen giver dig mulighed for at skifte mellem Celsius og Fahrenheit. L. Sound vælg mellem høj, blød eller slukket. M. Håndtag til nem løft. N. Is-rummet * Tåler opvask i opvaskemaskine

3 LCD-Display O. LCD-kontrol-display indeholder oplysninger om funktionsindstillingerne og afkølingsprocessen. P. Valg af konsistens Q. Statusindikator felt R. KEEP COOL vil holde den frosne dessert kølet i op til 3 timer. S. ADD MIX-INS vil blinke for at lade dig vide, hvornår det er tid til at tilføje dine yndlings mix-ins. T. PRE-COOL -feltet indikerer, at maskinen er nedkølet og klar til brug. U. PRESS-start -knappen blinker, når i PRECOOL tilstanden er gennemført og maskinen er klar til brug. V. Remove-BLADE -feltet indikerer, at desserten er færdig, og at omrøre-pinden kan fjernes fra skålen. Tilbehør W. Anodiseret is-skål X. Spatel bruges til at skrabe skålen Y. Rørepind Z. Stålbørsten bruges til nem rengøring af rørepinden og skålen

4 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Læs alle instruktioner nøje, før du betjener dette apparat, og gem dette til senere brug. Forsøg ikke at bruge dette apparat til andet end den tilsigtede brug, der er beskrevet i disse instruktioner. Enhver anden brug, eller misbrug, kan forårsage alvorlige personskader eller materielle skader ved elektrisk stød, eller brand. Disse anvisninger er en væsentlig del af apparatet. Du må ikke sende enheden videre til en 3. part uden også at videregive disse instruktioner. Enhver operation, reparation og teknisk vedligeholdelse af apparatet eller en del af det andet end beskrevet i denne vejledning må kun udføres på et autoriseret servicecenter. Vær venlig at kontakte din forhandler. Al vedligeholdelse ud over rengøring skal udføres på et autoriseret serviceværksted center. Hvis ikke mistes garantien. Generelle sikkerhedsinstruktioner Dette apparat er til almindelig husholdningsbrug og ikke beregnet til brug i køretøjer i fart. Apparatet må heller ej betjenes eller opbevares i fugtige eller våde områder eller udendørs. Enhver brug af tilbehør, aftagelige dele eller reservedele, der ikke er anbefalet af producenten eller er blevet beskadiget på nogen måde kan resultere i skader på personer. Kontrollér hele apparatet regelmæssigt for korrekt drift - især strømstikket (f.eks bør du kontrollere for forvridning, misfarvning, revner, eller korroderede stifter på stikket). Brug ikke apparatet, når apparatet eller dele af det kan blive beskadiget, for at undgå risikoen for brand, elektrisk stød eller andre skader på personer. Apparatet eller dele vil sandsynligvis blive beskadiget (f.eks låg er brudt eller revnet), hvis apparatet har været udsat for f.eks overophedning, mekanisk eller elektrisk stød, eller hvis der er nogen revner, eller dele der på den ene eller anden måde er blevet flosset eller smeltet, eller fordrejet, eller i det hele taget hvis apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis en af disse problemer opstår under drift, skal du straks slukke apparatet og kontakt et autoriseret servicecenter for undersøgelse og / eller reparation. Betjen kun apparatet på et godt tilgængeligt, stabilt, plant, tørt og egnet stort bord eller en disk, der er fri for vand, fedt og varme. Hold altid apparatet og bordet eller disken rent og tørt, og aftør spildte væsker med det samme. Anbring ikke tøj eller andre fremmedlegemer under eller på apparatet under drift, for at undgå risiko for brand, elektrisk stød og overophedning. Anbring ikke varme ting over ledningen. Anbring heller ej ledningen i nærheden af overflader, der er følsomme over for varme, fedt, eller fugt, eller nær bordkanten eller mod, på eller våde eller hældende flader. Under drift hold da apparatet i en passende afstand på mindst 30 cm på hver side til kanten af bordet eller disken og mindst 30 cm væk fra møbler, vægge, nævn, gardiner for at undgå skader på grund af varme. Lad mindst 1 m plads være ledig over apparatet. Brug ikke apparatet under hængende lamper eller lignende. Vibration under den is-processen kan få maskinen til at bevæge sig lidt. Brug udelukkende apparatet i hjemmet og til forarbejdning af fødevarer, der er egnet. Man må ikke tørre eller opbevare mad eller andre fremmedlegemer i apparatet. Tag umiddelbart efter brug stikket ud af kontakten, eller hvis der er nogen form for fejl eller problemer (f.eks motoren går i stå, væske løbe ud, overophedning). Tag altid stikket ud når den ikke er i brug. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet eller dele af apparatet eller emballagen. Opbevar altid apparatet, hvor det er tørt og frostfrit, og rent, og hvor små børn kan ikke nå det.

5 Lad ikke apparatet eller nogen del af det uden opsyn, når den er i rækkevidde af små børn. Anbring ikke apparatet eller nogen dele af det i et område, eller på eller i nærheden af varme overflader (f.eks varmelegeme eller ovn). Brug ikke apparatet eller dele af apparatet med en anden enhed eller til noget andet formål end det tilsigtede. Før drift skal det altid sikres, at apparatet er samlet og forbundet fuldstændig og korrekt i henhold til instruktionerne i dette hæfte. Behandl ikke apparatet eller en dele af det med vold. Anbring ikke tøj eller andre genstande på eller under apparatet under drift. Hold ikke hænderne eller fremmede objekter (f.eks tøj eller køkkenredskaber) i ismaskinen, når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen. Brug ikke hårde eller skarpe genstande (f.eks knive, gafler, metalskrabere) til at behandle apparatet. Luk låget sikkert før operation. Du bør undgå at åbne låget under drift. Hold ikke nogen dele af din krop eller nogen sarte genstande over apparatet under drift. Også, når du åbner låget, skal du altid være sikker på ikke at kunne blive skoldet af damp. Undgå at overfylde isskålen. Ellers kunne væsker løbe ud og forårsage skader, der skyldes til overophedning og elektrisk stød. Aftør altid spildte væsker straks. Hvis væsker løber ud eller spildes på huset, skal du tage straks slukke og aftørre apparatet. Tag altid stikket ud, og vent indtil motoren går i stå, og lad apparatet køle ned, før du flytter, eller rengører apparatet, eller når apparatet ikke i brug. Hold altid fast på begge sider af maskinen, før du flytter det. Hold ikke apparatet på låget eller i ledningen for at flytte apparatet. Placér ikke hårde og / eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen del af det. Brug ikke slibende rengøringsmidler, rengøringsklude, metal-skuresvampe), eller enhver form for ætsende kemikalier (fx blegemiddel) til rengøring. Det er især fordi små dele af rengøringskludene kunne komme ind i apparatet, hvilken kan forårsage fare og skader som følge af overophedning, brand og elektrisk stød. Anbring ikke apparatet eller ledningen i en opvaskemaskine. Lad ikke noget mad tørre på apparatet (Se:> Pleje og rengøring <). Hold altid apparatet og dens dele ren. Fjern og kassér emballeringsmateriale og salgsfremmende etiketter før du bruger ismaskinen for første gang. For at undgå kvælningsrisikoen for små børn, fjern da og kassér den beskyttende plastik-dut, der er monteret på strømstikket af dette apparat. Brug ikke ismaskinen på et bord nær en vask. Sørg altid for, at ismaskinen og dens dele er korrekt monteret inden tilslutning til en stikkontakt og drift. Følg instruktionerne i denne bog. Denne ismaskine er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et andet fjernbetjeningssystem. Tildæk ikke ventilationsåbningerne, når ismaskinen er i brug. Placér ikke ingredienser direkte i is-rummet. Placér derimod ingredienserne i isskålen. Opbevar ikke eksplosive stoffer såsom dåser med brændbar gas i dette apparatet. Sørg for, at is-rummet er rent, tørt og fri for snavs før hver brug. Anbring ikke fingre eller hænder i ismaskine under drift. Undgå kontakt med bevægelige dele. Tag ikke låget af ismaskinen i længere tid af gangen. Hold indersiden og ydersiden af apparatet ren. Følg rengøring instruktionerne i denne bog. Brug ikke andet tilbehør end det, der følger med Smart Ice Cream Advanced Automatic. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger for alle elektriske apparater Apparatet opvarmes elektrisk. Placér apparatet i nærheden af en egnet stikkontakt til at forbinde apparatet direkte til en beskyttet strømforsyningen med beskyttelsesleder. Vær sikker på at stikkontakten er tilsluttet korrekt. Sørg for, at spændingen for strømforsyningen svarer til den spænding apparatet kræver ( V, 50 Hz, AC, normeret til mindst 8 A) for at undgå, apparatet påvirker andre apparater. Installationen af en afbryder (RCCB) med en maksimum på 30 ma i dette elektriske kredsløb anbefales kraftigt. Hvis du er i tvivl, så kontakt din elektriker for yderligere information. I forskellige fremmede lande, kan disse ting angående stikkontakter være underlagt landets lovgivning, og kan derfor ikke ændres. Det er derfor muligt, at stikkontakter

6 i udlandet ikke opfylder kravene til sikker drift af apparatet. Dette skal du være opmærksom på før du betjener apparat i udlandet. Brug ikke en såkaldt multi-stikkontakt, ekstern timer eller andre fjernbetjeningssystemer Det er bedst at undgå at bruge en forlængerledning, men hvis du ønsker at bruge en, bruge da kun en, der kan sikre en maksimal strøm på mindst 8 A og sørg også her for at stikket og stikkontakten er tilsluttet korrekt. Derudover skal forlængerledningen have tilstrækkelig længde. Sørg altid for, at ingen vil træde på ledningen eller bliver viklet ind i ledningen. Du bør også sikre dig, at ledningen ikke blive udsat for nogen former for strøm eller spænding. Bind forlængerledningen løst på benet af eksempelvis et bord, for at sikre, at ingen pludselig vil trække stikket ud. Sådan tilsluttes forlængerledningen: man skal altid slutte apparatet til forlængerledningen først. Hvis du vil afbryde: Tag altid forlængerledningens stik ud af strømforsyningen først. Håndtér altid strømførende ledninger med omhu. Sørg altid for at ledningen er helt slap fr brug den må ikke være spændt ud. Anbring ikke apparatet på strømførende ledninger. Strømførende ledninger bør aldrig være snoet, udtrukket, klemt eller anstrengt på nogen måde. Lad ikke stikket eller ledningen hænge ud over kanten af bordet hvorpå maskinen stor. Ledningen kan ikke tåle varme overflader eller skarpe kanter. Sørg for, at ingen trækker apparatet ved at hive i ledningen. Pas på ikke at blive viklet ind i ledningen. Tag altid fat i stikket for at frakoble strømkablet. Rør ikke ved apparatet eller strømstikket med våde hænder, når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen. Du må IKKE dryppe eller spilde væsker på is-maskinen eller ledningen. Sørg altid for, at ydersiden af maskinen er ren og tør. Ellers kan væsker løbe ind i maskinen, hvilket medfører risiko for elektrisk stød eller brand. Dyp ikke apparatet eller ledningen i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet på våde overflader. Hvis væsker spildes på apparatet eller ledningen, skal du straks slukke apparatet. Rengør derefter apparatet, og efterlad låget åbent og lad det tørre i mindst 1 dag. (Se:> Pleje og rengøring <) Rengør ikke apparatet i en opvaskemaskine. Din nye ismaskines funktioner Automatisk funktion Denne automatisk funktion pisker og nedfryser ingredienserne til den valgte / ønskede konsistens. Vælg en af de fire forudindstillede funktioner: sorbet, frossen yoghurt, gelato eller is. Apparatet bipper når den er klar. Manuel funktion Tiden kan indstilles manuelt for særligt timede opskrifter. Forudindstillede funktioner Smart Ice Cream Advanced Automatic har fire forudindstillede funktioner at vælge fra. Vælg en af de følgende indstillinger, sorbet, frossen yoghurt, gelato, eller is. Nedkøl på forhånd Det er smart at nedkøle maskinen på forhånd, for forberede din dessert. Denne valgfrie

7 funktion vil afkøle maskinen til ca -10 til - 30 C og normalt tager dette omkring 5-10 minutter. Hold kold Når konsistensen af dessert er opnået, tryk da KEEP COOL for at forhindre, at blandingen smelter. Når maskinen er i denne tilstand, skal du bemærke, at maskinens motor stadig vil køre for at nedkøle isen. Børnelås Ismaskinen har en funktion, der fungerer som en børnesikring. Tryk og hold HOLD -knappen nede i 2 sekunder for at starte børnesikrings funktionen. For at forlade denne tilstand skal du trykke og holde i 2 sekunder igen. Tilføj Mix-Ins Mix-ins (ting du kan blande din is med) som eksempelvis chokolade, chips, frisk frugt og smagsstoffer kan alle tilføjes nemt gennem flip-back -låget. Isen Maskinen vil bippe og ADD MIX-INS -feltet vil blinke for at lade dig vide, at det er tid til at tilføje dine personlige smagsstoffer af den ene eller anden art! Lyd Ismaskinen er udstyret med en alarm, der bipper, når din is er klar. Denne alarm kan indstilles til: høj, lav eller slukket. Operation ADVARSEL: ismaskine indeholder en kompressor, der altid skal stå oprejse. Opbevar aldrig maskinen på nogen anden måde end på sine fødder. Før brug først gang Forberedelse af maskinen: Fjern og kassér al mærkning og emballage der fulgte med til din ismaskine. Sørg for, at du har fået alle dele ud af emballagen før du smider denne ud. Fjern låget, isskålen og rørepinden fra maskinen. Rengør disse dele og dette tilbehør ved hjælp af varmt sæbevand og skyl grundigt. Sørg for, at alle delene er helt tørre. Bemærk: Anbring altid rørepinden i skålen, før du tilføjer ingredienser. Brug første gang Første opstart Placer rørepinden i skålen. (Billede A) Kom ingredienserne i skålen sådan som opskriften foreskriver. Placér isskålen i is-rummet. Der er 2 riller i dette rum. Ved placering af skålen, så skal skålen justeres således, at dens håndtag passer ind i disse riller. (Billede B) Sørg for, at is-rummet og det ydre af is skålen er helt tør, inden indsættelse. Bemærk: Det er vigtigt, at rørepinden er korrekt monteret på drivakslen for at sikre ingredienserne blandes ordentligt.

8 1. For at låse låget på plads, tag da fat i låget og rotér dette med uret ind i positionen LOCK. (Billede C) 2. Tryk på knappen POWER for at tænde maskinen. 3. Drej drejeskiven til valg af konsistens - til valg til din valgte dessert. Tryk på START PAUSE -knappen for at starte is-processen. Tiden vises på displayet. 4. Apparatet bipper, når din dessert har nået den ønskede konsistens. PRE-COOL Bemærk: PRE-COOL -funktionen kan kun betjenes i standby-tilstanden, før du trykker på START-PAUSE -knappen. a) PRE-COOL sænker ismaskinens temperatur for at reducere den tid, det tager at forberede din dessert. Denne funktion er valgfri, men ideel at bruge, hvis du har forberedt is-processen på forhånd så er maskinen jo nedkølet og klar til brug. b) Hvis du vil vælge PRE-COOL -funktionen, skal du trykke på PRE-COOL -knappen. Lyset omkring knappen vil skifte fra hvid til rød for at angive, at maskinen er påbegyndt PRE-COOL-tilstanden. Denne tilstand vil for-afkøle maskinen til ca -10 C til -30 C, hvilket tager omkring 5-10 minutter. READY vil herefter lyse og tryk herefter på den blinkende START-PAUSE -knap når ismaskinen har nået optimal temperatur. Rørepinden vil begynde at dreje efter 15 minutter, men vil ikke begynde at lave din is, medmindre START PAUSE -knappen er trykket ned. I denne funktion, vil LCD-skærmen vise temperatur, og PRE-COOL lyse og statusindikatoren vil være tændt, for at lade dig vide, at du er i denne tilstand. c) PRE-COOL vil vende tilbage til standby-tilstanden efter 20 minutter eller kan alternativt slukkes ved enten at trykke på PRE-COOL -knappen eller ved at trykke på START PAUSE -knappen. Bemærk: START PAUSE -knappen skal trykkes for at starte isprocessen efter PRE-COOL. Bemærk: Bemærk, at PRE-COOL-funktionen ikke er til rådighed efter, at START PAUSE - knappen er trykket ned. Det lys, der omgiver PRE-COOL knap slukker. Automatisk tilstand Opstart Rul ledningen helt ud og sæt strømstikket i en 220/240V stikkontakt. Tryk på POWER -knappen for at tænde maskinen. POWER -knappen lyser hvidt. LCD-skærmen vil vise funktionen AUTO. Feltet, der viser konsistensen og selve processen vil også lyse. Pilen skal pegede på AUTO på LCD-skærmen. For at sikre, at maskinen er i auto -tilstand, skal du dreje på drejeskiven, der vælger konsistensen. Valg af konsistens Du kan vælge den konsistens du ønsker at anvende ved at dreje drejeskiven til venstre eller højre. Venstre er blødere desserter såsom sorbet, hvorimod højre er desserter med en hårdere konsistens såsom eksempelvis flødeis. Keep cool/automatic Mode KEEP COOL -funktionen vil holde den frosne dessert nedkølet og klar i op til 3 timer i alt. Et rødt lys vil lyse omkring knappen og LCD-skærmen vil skrive KEEP COOL, når denne funktion er valgt. Denne funktion virker ved at vælge en hård konsistens, og når rørepinden så har rørt ismassen til den rette konsistens, vil den sørge for at holde den på det stadie i op til 3 timer. Rørepinden vil først køre rundt igen, når apparatet registrerer, at din dessert er smeltet. KEEP COOL -funktionen kan slås til og fra når som helst. Bemærk: Når apparatet er i KEEP COOL -tilstanden vil rørepinden og motoren vil starte engang i mellem for at kontrollere konsistensen af desserten.

9 Tilføjelse af ingredienser og start af operationer a) Sørg for at rørepinden, skålen og isrummet er rent. Sæt rørepinden i skålen, før du tilføjer ingredienser. b) Tilsæt ingredienser til is-skålen som beskrevet i din opskrift. Aftør evt. spildte ingredienser fra kanten af skålen. c) Sæt skålen på plads ved at sikre, at skålens håndtags hængsler sidder på rillerne på isrummet. Det er vigtigt, at rørepinden er korrekt monteret på drivakslen for at sikre, at den fungerer korrekt. (Billede D) d) Placér låget på is-skålen. Det anbefales ikke at åbne låget under drift medmindre det er angivet i opskriften. Hvis mix-ins er nødvendige, skal du åbne det mindre låg for at tilføje ingredienser. e) For at påbegynde en dessert tryk da på START PAUSE -knappen. Statusindikatoren vil vise, at apparatet er startet. Ismaskinen skal nu starte afkøling og på et lave den ønskede is. Som dessert begynder at tage form vil indikatoren, der viser konsistensen, bevæge sig op markeringsbjælken til den valgte dessert. Det kan tage et stykke tid før indikatorerne lyser. Displayet vil skifte mellem den ønskede og den nuværende temperatur. Indikator-bjælken vil bevæge sig, indtil 1. bar er nået. Konsistens-baren vil nu bevæge sig hen imod den valgte desserts indstilling. Denne vil afsluttende blinke, når den ønskede konsistens opnås. f) Når den ønskede indstilling er nået, vil rørepinden og motoren stoppe og READY -feltet vil lyse på LCD-displayet. Bipperen / lyden vil lyde for at indikere, at desserten er klar. Manuel mode Opstart Rul ledningen helt ud og sætte strømstikket ind i en 220/240V stikkontakt. Tryk på POWER-knappen for at tænde for maskinen. POWER-knappen lyser hvidt. På LCD-skærmen vil skifte til Automatic Mode. Ismaskinen og LCD-skærmen vil ellers altid vende tilbage til det sidste program eller indstilling, der blev anvendt. Sørg for, at maskinen er i manuel tilstand ved at trykke de manuelle tidsindstillings-knapper. Tiden vil blive vist, og pilen skal pege på MANUEL på venstre side af skærmen. Hvis du vil ændre tiden, tryk enten en af tidsindstillings-pileknapperne. I gennemsnit vil det tage cirka 50 minutter at lave og nedkøle is. Valg af konsistens Dette er ikke tilgængeligt i manuel tilstand. KEEP COOL i manuel tilstand KEEP COOL -funktionen vil holde den frosne dessert nedkølet og klar for en valgt varighed. Et rødt lys vil lyse omkring knappen og LCD-skærmen vil vise KEEP COOL, når denne funktion er valgt. Rørepinden vil kun omrøre, hvis apparatet registrerer, at din dessert er smeltet og nu har en anden konsistens end den forudbestemte. Tilføjelse af ingredienserne og start operationer a) Indstil den tid du ønsker,ved at trykke MANUAL knapperne op eller ned. b) Indsæt skålen og rørepinden ind i isrummet. Tilføj de valgte ingredienser. c) Tryk på START PAUSE -knappen for at starte is-processen. Knappen vil lyse rødt for at indikere, at funktionen er blevet valgt og maskinen har påbegyndt isprocessen. d) Når den ønskede tid er opnået, vil kompressoren og motoren stoppe og READY -knappen vil lyse på LCD-displayet.

10 e) Hvis START PAUSE -knappen trykkes under processen vil dette pause tiden. For at genoptage processen skal du trykke på knappen igen. f) Hvis du har brug for at nulstille timeren tryk og hold START PAUSE -knappen inde i 2 sekunder og dette vil nulstille timeren. g) Timeren kan indstilles til enhver tid. LCD-display LCD-skærmen vil skifte mellem nedtællingstimeren og temperaturen. LYD FUNKTION Smart Ice Cream Advanced Automatic indeholder en funktion, der bipper for at angive, at din frosne dessert er klar. Funktionen kan indstilles til høj, lav eller lydløs. Temperatur og enheder Smart Ice Cream Advanced Automatic har en funktion til temperatur og en funktion, der kan skifte temperaturens enhed. Tryk en gang på TEMP UNITS -knappen for at vise temperaturen og tryk igen for at ændre enhederne mellem celsius og fahrenheit. Nulstilling til fabriksstandard Hvis du vil gendanne indstillingerne til de angivne standardindstillinger, så tryk og hold KEEP COOL -knappen i 5 sekunder. Dette kan kun gøres i standby-tilstanden. Pleje og rengøring Sørg altid for, at apparatet opbevares utilgængeligt for små børn. Sørg altid for at slukke for apparatet ( START-STOP -knappen), og tag derefter stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil apparatet køles ned, før du flytter eller rengører apparatet. Forsøg ikke at flytte apparatet under drift Brug ikke stærke rengøringsmidler eller ætsende kemikalier (fx blegemiddel) til rengøring af apparatet eller dele af det, for at undgå beskadigelse af overfladerne. Brug ikke hårde eller skarpe genstande til rengøring af apparatets overflader. Småstykker fra vaske-svampe kan risikere at komme ind i den indre del af apparatet, hvilket i værste fald kunne forårsage fare på grund af overophedning, brand og/eller elektrisk stød. Det skal sikres apparatet er beskyttet mod vandsprøjt og fugt. Dyp ikke apparatet, eller ledningen i vand eller anden væske, for at undgå risici som følge af elektrisk stød og beskadigelse. Spild ikke væsker på eller i ismaskinen for at undgå risiko for brand og elektrisk stød. Rengør ikke apparatet eller ledningen i en automatisk opvaskemaskine. Sørg for, at ismaskinen slukkes ved at trykke på POWER -knappen. Ismaskinen er slukket, når START PAUSE -knappens LED-lys er ikke længere lyser rød. Tag stikket ud af stikkontakten og lad maskinen afkøle helt af før den skilles ad og rengøres. Rengøring af selve ismaskinen 1. Aftør den ydre del af maskinen (der er af rustfrit stål) og LCD-skærmen med en blød, fugtig klud. Brug ikke en tør papirserviet eller en børste til at rengøre LCD-skærmen. Brug heller ej stærk (slibende) sæbe eller en metalskuresvamp til at rense dele af ismaskinen, da disse vil ridse maskinens overflade. Bemærk: Nedsænk aldrig selve maskinen (der er af rustfrit stål) i vand og kom den heller ej i opvaskemaskinen. Pas på med ikke at lade vand eller rengøringsvæske sive ind under knapperne LCD-skærmen på kontrolpanelet. Bemærk: For at rengøre is-rummet skal det sikres, at apparatet er i et rum ved stuetemperatur. Aftør med sæbevand og en blød, fugtig klud. 2. Hvis fløde, mælk, chokolade eller andre madvarer i rummet løber over, skal du forsigtigt fjerne det med en blød, fugtig klud.

11 3. Lad alle overflader tørre grundigt før du sætter stikket i en stikkontakt igen. Rengøring af låget 1. Låget kan rengøres i varmt sæbevand med en blød svamp. Brug ikke en stærk (slibende) sæbe eller en metalskuresvamp, da disse vil ridse overfladen. Lad alle overflader tørre grundigt før anbringelse på ismaskinen. Rengøring af isskålen 1. Fyld is-skålen halvt op med varmt sæbevand. En flydende sæbe eller en mild sprøjteopløsning kan anvendes. Lad det stå i minutter. Bemærk: Isskålen er IKKE egnet til opvask i opvaskemaskine. Rengøring af rørepind 1. Afvask rørepinden med varmt sæbevand. Brug flaskebørsten til at rense al is ud, der kunne have sat sig fast i rørepindens rør. 2. Lad alle overflader aftørre grundigt inden apparatet samles igen. Bemærk: Rørepinden og låget kan tåle opvask i opvaskemaskinen, men KUN på øverste hylde. Opbevaring 1. Sørg for, at ismaskinen slukkes. Tag stikket ud af stikkontakten. 2. Sørg for, at ismaskinen og alt tilbehør er helt rent og tørt. 3. Anbring isskålen og rørepinden i rummet. 4. Sørg for, at låget er på. 5. Opbevar apparatet i opretstående stilling på ismaskinens støtteben. Der må ikke opbevares noget oven på ismaskinen. ADVARSEL: Små børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet eller dele af det. Når apparatet ikke er i brug skal det altid slukkes. Derefter skal du tage stikket ud af stikkontakten. Rengør altid maskinen og alle dens dele før opbevaring på denne måde undgåes ophobning af indtørrede rester fra fødevarer. (Se:> Pleje og rengøring <) Sørg for at opbevare apparatet et rent og tørt sted, hvor der ikke er frost. Direkte sollys og alle muligheder for, at apparatet skulle komme i forbindelse med elektricitet (og få mekanisk eller elektrisk stød, fugt eller varme) skal undgås. Desuden bør det opbevares udenfor rækkevide af små børn. Der må ikke anbringes hårde eller tunge genstande på eller i apparatet eller nogen dele af det. Håndtér altid strømførende ledninger med særlig omhu. Elektriske kabler må aldrig være knyttede, snoet, trukket, klemt eller på nogen måde anstrengt. Garanti Vi garanterer, at alle vores produkter er fri for defekter på købstidspunktet. Enhver påviselig fabrikations- eller materialefejl, vil uden yderligere krav og inden garantiens udløb og indenfor lovens rammer blive gratis repareret eller erstattet. Garantien gælder ikke, hvis skaden eller fejlen i apparatet er forårsaget grundet uhensigtsmæssig behandling, overbelastning eller en fejl i forbindelse med installationen. Garantikravet bortfalder, hvis der er nogen teknisk indblanding fra en tredjepart uden en skriftlig aftale. Køberen skal altid kunne fremvise kvitteringen og har i øvrigt det fulde ansvar for omkostninger og risiko i forbindelse med transport.

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com

Brugervejledning HU-100. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com HU-100 Brugervejledning Læs denne brugervejledning før brug. Gem den et let tilgængeligt sted. Design og udvikling kan ændres uden videre. http://hurom.dk http://www.hurom-slowjuicer.com Optom Copyright

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. GEM DEN TIL AT SLÅ OP I.

LÆS DENNE MANUAL FØR BRUG. GEM DEN TIL AT SLÅ OP I. 1,0 L MED DIGITALT INDSTILLELIG TEMPERATUR Kedel med svanehals Modeller: BV382510VCEB BV382510VCEV Nummer til kundeservice: 001-206-388-1777 1-års begrænset garanti bonavitaworld.com Indstil og hold vandtemperaturen

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R DA A B C D E F G H I 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere