Nyviden. Robotter - en leg. Af professor Henrik Hautop Lund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyviden. Robotter - en leg. Af professor Henrik Hautop Lund"

Transkript

1 Nyviden Syddansk Universitet særnummer oktober 2007 Robotter - en leg Af professor Henrik Hautop Lund

2 Særnummer af Nyviden. Redaktion: Kent Kristensen (journalist, ansvh.), Martin Vikkelsø (layout og web), Presse og Formidling, Syddansk Universitet, tlf , Fotos: Ole Friis Nielsen, Polfoto, Scanpix, Lars Skaaning, Alex Tran, Martin Vikkelsø. Tryk: one2one A/S. Oplag: ISSN

3 særnummer oktober 2007 NYVIDEN FESTFORELÆSNING VED SYDDANSK UNIVERSITET DEN 5. OKTOBER 2007: Det er fristende at kalde Henrik Hautop Lund for en legeonkel. Vel at mærke af den supermoderne type. Den 38-årige professor arbejder på at udvikle helt nye højteknologiske legepladser, som skal lokke klodens børn væk fra computeren og fjernsynet. Robotteknologiske mure til fodboldtræning, elektroniske hoppemåtter og LEGO-robotter er blot nogle af de ting, han med sit forskerhold allerede har udtænkt. Henrik Hautop Lund står blandt andet i spidsen for et storstilet projekt, der går ud på at skabe nye former for intelligent legetøj. Sammen med en række kolleger fra Syddansk Universitet har han således oprettet Center for Playware, der samarbejder med Danmarks Pædagogiske Universitet samt KOMPAN, som er Europas største producent af redskaber til legepladser. Og selv om han har fokus på børn, leg og motion, har flere af hans opfindelser også vundet indpas i sundhedssektoren, hvor de bruges i forbindelse med genoptræning af patienter. Henrik Hautop Lund, som regnes for en af verdens førende robotforskere, er professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Han er dette års festforelæser ved Syddansk Universitets årsfest. 3

4 NYVIDEN oktober 2007 særnummer 4

5 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Robotter en leg Bill Gates fra Microsoft har i januar 2007 skrevet en artikel i kan påvirkning ske gennem manipulatorer, der kan være stationære eller mobile, og som benyttes for eksempel til flytning af Scientific American med titlen A Robot in Every Home, hvori han forudser, at robotter vil blive det 21. århundredes store revolution på samme vis, som computeren var det i det 20. århundre- maskiner, der kan manipulere omgivelserne, spillede en fremtræ- materialer og værktøjer. Udviklingen af sådanne automatiserede de. Det kan komme til at ændre verden, dende rolle i automatiseringen af fabrikker skriver han i sin sammenligning af robot- i og 1800-tallet. Men påvirkningen af ternes udbredelse med tilstedeværelsen af computeren i hvert et hjem, som Bill Gates Det vil sikkert overraske de og Microsoft selv var en af hovedkræfterne fleste, men det viser sig faktisk, bag i det seneste århundrede. Men hvad er en robot egentlig? Er det at lille Danmark er en af verdens r2 -D2 fra Star Wars, er det robotbutleren, største producenter af robotter. der hjælper os i hjemmet, en robotarm der svejser og maler i den tunge produktionsindustri, eller er det noget helt fjerde? Det er jo nok i hvert fald ikke svejserobotten kendt fra den tunge industri, som Bill Gates tænker på, når han skriver og taler om en robot i hvert hjem. En robots adfærd adskiller sig fra et computerprograms ved interaktion (vekselvirkning) med de fysiske omgivelser gennem sensorer og effektorer (ofte motorer). Sensorer tillader robotten at sanse ydre effekter fra omgivelserne, mens effektorer giver den mulighed for at påvirke og manipulere omgivelserne. Desuden kræver autonome (selvstyrende) robotter deres egen energikilde, for eksempel solceller eller batterier, og deres egen styring i form af et styreprogram placeret i robotten selv. Sensorer kan have mange former og inkluderer blandt andet lysmålere, afstandsmålere, kameraer, trykmålere, temperaturfølere, lydsensorer, kompas, gyroskoper osv., der giver robotten mulighed for at sanse omgivelserne og sig selv, medens effektorer giver en robot mulighed for at påvirke omgivelserne. Påvirkningen af omgivelserne kan ske gennem bevægelse af robotten selv, som det er tilfældet med mobile robotter, der bevæger sig rundt i omgivelserne vha. for eksempel hjul, ben eller larvefødder. Generelt I fiktionens verden optræder der mange former for robotter. Her er det R2-D2 (til venstre) og C-3PO fra den 30 år gamle film Star Wars. omgivelserne kan også være gennem for eksempel lyd, lys, dufte og varme. Med de mange interaktionsmuligheder med omgivelserne åbnes der for nye typer robotter og applikationer, som adskiller sig fra det traditionelle billede af industrirobotter. Det er disse muligheder for nye typer robotter, der overbeviser Bill Gates og os andre om, at robotteknologien vil få en stor udbredelse i det 21. århundrede. Robotter til leg Det vil sikkert overraske de fleste, men det viser sig faktisk, at lille Danmark er en af verdens største producenter af robotter. LEGO har solgt flere millioner af sine LEGO Mindstorms robotter i hele verden, hvilket gør dette til den mest udbredte robot i verden - sammen med støvsugerrobotten Roomba fra USA. Dette illustrerer fint den nyeste og fremtidige udvikling inden for robotområdet, nemlig et marked og en fokusering på service- og underholdningsrobotter. Således forventer man vækstrater på op mod 700 procent over en blot 4-årig periode på service- og underholdningsrobotter. Det fremgår af et teknologisk fremsyn om kognition og robotter fakta Robot Ordet robot kommer af det tjekkiske robota som betyder slavearbejde, hoveriarbejde. Det blev lanceret af den tjekkiske kunstner Josef Čapek og populariseret i broderen Karel Čapeks teaterstykke R.U.R. helt tilbage i

6 NYVIDEN oktober 2007 særnummer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt rapporter fra internationale organer under de Forenede Nationer. Med den danske tradition inden for pædagogisk udvikling og tilhørende erhverv som blandt andet Europas største producenter af legetøj og legeredskaber, LEGO og Kompan, for blot at nævne et par enkelte, står Danmark med gode muligheder for at skabe unikke udviklinger og markeder baseret på de danske værdier om leg og pædagogik, hvis disse kan kombineres med den udvikling, der vil ske inden for robotområdet. LEGO har solgt flere millioner af sine LEGO Mindstorms robotter i hele verden. Henrik Hautop Lund deltog for øvrigt med sit LEGO Lab i den sidste del af udviklingen af denne robot. Det kræver dog stor indsigt at forene sådanne to felter robotter og leg og kun forskningen kan vise, om en sådan kombination fører noget frugtbart med sig for vores samfund. En række forskningsprojekter på Syddansk Universitet har dog vist, at der er et vist potentiale i denne utraditionelle kombination. Derfor har vi også på universitetet valgt at igangsætte en større satsning med det nyligt oprettede Center for Playware, der har til huse på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet. Et center, som er et konkret samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og Det Tekniske Fakultet med forskere inden for legekultur, børnekultur, robotteknologi og moderne kunstig intelligens, der i fællesskab forsker i playware ved hjælp af syntese, således at de humanistiske kulturstudier og -analyser benyttes aktivt til at skabe de teknologiske produkter og værktøjer. Playware er intelligente digitale produkter, der sigter mod at skabe leg og legende oplevelser hos brugere i alle aldre. Overraskende ligheder Men giver det overhovedet mening at kombinere robotter og leg i en playware forskning? Et nærmere studium af de to områder afslører overraskende ligheder baseret på definitionerne af leg og intelligente robotter. Leg er en fri og frivillig aktivitet, som udføres for egen skyld uden nødvendigvis at have nogen form for produktion in mente. Leg har både tidsmæssige og rumlige grænser og har sin egen rytme og udførelse. Dog er leg også ofte reguleret af fastsatte regler og konventioner, som er integreret med legens ubestemmelighed. En robot er en programmerbar maskine, der ved interaktion med sine omgivelser autonomt kan udføre en mangfoldighed af opgaver. En robots adfærd adskiller sig fra et computerprograms ved interaktion med de fysiske omgivelser gennem sensorer og effektorer. Og i den moderne kunstige intelligens definerer vi intelligens som evnen til at generere en mangfoldighed af adfærd, der retter sig efter det forudsatte i omgivelserne. Lidt overraskende for de fleste findes der dermed en lang række ligheder mellem leg og den moderne robotteknologi, hvilket kan opsummeres som følger: Leg har egen rytme, egen udførelse Leg er fri aktivitet Leg er reguleret af rammer og konventioner Intelligente robotter har egen rytme, egen udførelse Intelligente robotter har fri aktivitet Intelligente robotter er reguleret af rammer og konventioner 6

7 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Et godt eksempel på sådan playware, der kombinerer leg og intelligent robotteknologi, er fremtidens legeplads, som SDU i samarbejde med blandt andet legepladsproducenten Kompan har udviklet gennem de seneste seks år som et indspil til fedme-debatten, hvor computerspil og andre medier får en god del af skylden for problemet med fedme blandt børn og unge. Men årsagerne stikker dybere, og innovativ brug af teknologi (som playware) kan paradoksalt nok være en del af løsningen. Fedme og playware Dagens børn og unge bevæger sig betragtelig mindre end tidligere generationer. Det er ikke mindst fritidsaktiviteterne og legen, der har forandret sig over de seneste årtier, hvor mere og mere af fritiden tilbringes siddende foran en computer eller en tv-skærm, mens udendørs fysisk leg fylder stadig mindre. Det er sammen med en forkert kost en central årsag til, at fedme og overvægt er blevet et af de alvorligste globale sundhedsproblemer blandt børn og unge. Omkring en femtedel af alle danske børn er i dag overvægtige, og tallet er tilsvarende i landene omkring os. Ifølge organisationen Omkring en femtedel af alle danske børn er i dag overvægtige, og det skyldes blandt andet en ændring i deres legekultur. International Obesity Taskforce er andelen af overvægtige blandt 7-11 årige børn i de nordeuropæiske lande mellem 15 og 20 procent. I EU er tallene mere end fordoblet siden slutningen af 1980 erne, og det er ikke uden grund, at sundhedsorganisationen WHO taler om en igangværende fedmeepidemi, som truer den generelle sundhedstilstand. Det er ikke nærliggende at tænke på de elektroniske og digitale medier som en del af løsningen. Tværtimod får medierne en god del af skylden for inaktiviteten, og derfor ligger det også lige Medier og teknologi er ikke i sig selv årsagen til forandringerne i børn og unges fritidsaktiviteter. Vi er oppe mod langt stærkere kræfter i form af de mange sociale, kulturelle og fysiske forandringer, samfundet har gennemgået, særligt i det seneste halve århundrede. Blandt de velkendte er, at mulighederne for uorganiseret leg er begrænset i bysamfund. for, at løsningen blandt andet må bestå i at Indtil for få år siden lærte Traditionelle legesteder som gaden og baggården, der tidligere var omdrejningspunk- begrænse børn og unges medieforbrug. stort set alle børn uden videre Sådan har anbefalinger gennem årtier også tet for fysisk leg, er ikke længere til rådighed lydt fra alle sundhedsorganisationer, men statistikkerne taler deres tydelige sprog om, at virkningen er begrænset. Børns forbrug af computerspil, tv og internet forsætter ufortrødent med at stige. Den udvikling kan ikke simpelt forklares med, at medier har en særligt forførende tiltrækningskraft, at lege ved at iagttage og deltage i søskendes og andre børns aktiviteter. i samme omfang som før. Samtidig er forældre af gode grunde mindre tilbøjelige til at lade børn færdes på egen hånd for at opsøge spændende legemiljøer og legekammerater. En mindre synlig, men ikke mindre væsentlig, årsag er, at børn ikke længere lærer at sådan som det er blevet hævdet, siden de første computerspil dukkede op i 1970 erne. Der er andre, mere dybtliggende årsager, og vi må som følge deraf også finde andre løsninger end dem, der umiddelbart falder i øjnene. lege på samme måde som tidligere. Selv den mest velkonstruerede legeplads kan hurtigt blive oplevet som tom og kedelig af børnene, hvis de ikke ved, hvordan legeredskaber kan bruges eller ikke finder et inspirerende legefælleskab. 7

8 NYVIDEN oktober 2007 særnummer Den elektroniske hoppemåtte, som Henrik Hautop Lund og hans forskerhold har udviklet i forskellige versioner, har allerede vakt opsigt. Her er det Kronprinsesse Mary, der sammen med videnskabsminister Helge Sander og Odenses borgmester Jan Boye skridter hen over en af udgaverne. De gode ideer til lege er nemlig ikke automatisk til stede hverken i legeredskaberne, i naturen eller som en genetisk forudsætning hos børn. Lege skal læres. Indtil for få år siden lærte stort set alle børn uden videre at lege ved at iagttage og deltage i søskendes og andre børns aktiviteter. Børn var fra en tidlig alder en del af en større børneflok, som omfattede såvel yngre som ældre børn, der legede et utal af forskellige lege på gader og stræder. I dag er børn i stadig mindre grad sammen på tværs af alder. I stedet tilbringer de en stor del af deres tid sammen med jævnaldrende og voksne. Leger stadig Børnene er ikke holdt op med at lege, fordi vilkårene for legen har forandret sig. De er heller ikke holdt op med at lege med hinanden. De leger blot anderledes og med andre ting end tidligere, og det er ikke uden grund, at de ofte foretrækker at lege med computer- spil og legetøj, der er forbundet med medier, herunder for eksempel med tegneserier i tv. For disse typer legetøj er det karakteristisk, at de både rummer inspiration til leg og grundregler, der kan fungere som udgangspunkt for leg i fællesskab med andre børn. I computerspil er reglerne eksempelvis programmeret ind i spillet og kan læres, mens der spilles, og legetøj, der fortællingsmæssigt er forbundet med tv-serier, leverer inspirationen via tv-udsendelserne. Moderne legetøj og medier leverer med andre ord det, som børn i mindre omfang end tidligere kan arve fra ældre børn. Et tidstypisk eksempel, som mange forældre vil kende, er de indtil for nylig populære BeyBlades, som er en moderne udgave af en snurretop, der er konstrueret, så den kan ændres og ombygges af børnene, der på denne måde kan forandre toppens egenskaber i legen. Samtidig er toppen forbundet med en tv-serie, som inspirerer legen. De færreste børn og voksne ville i dag ane, hvad de skulle bruge en almindelig snurretop i træ til, ud over at få den I modsætning til, hvad mange tror, kan den moderne teknologi være med til igen at gøre børn mere fysisk aktive. Men det kræver, at vi hjælper dem. Her er det en robotfestival, hvor børnene kan blive inspireret. 8

9 9

10 NYVIDEN oktober 2007 særnummer I stedet for at begræde udviklingen skal vi bruge den som en mulighed. til at snurre rundt på samme måde i én uendelighed. De legemuligheder, som toppen faktisk rummer i den simple udgave, er for længst gået tabt og er ikke længere en del af kulturarven. Ændringerne i fritidsaktiviteterne kan altså ikke forklares med fremkomsten af nye medier og digitalt legetøj. Det er omvendt de samfundsmæssige forandringer, der har skabt behovet og efterspørgslen. At forhindre børn i at anvende medierne, svarer altså til at ville forhindre dem i at lege. Ofte er det helt nødvendigt for børnene at følge med i en tv-serie eller have bestemte typer legetøj for at kunne indgå i legen med de andre børn. Syddansk Universitet er med til at skabe legepladser, der kombinerer robotteknologi og leg. Vi kan begræde eller forbande udviklingen og den kommercialisering af legen, der uundgåeligt følger med. Men selv nok så mange gode viljer kan ikke rulle historien baglæns og genskabe en traditionel legekultur, som den eksisterede for årtier siden. Vores børn vinder intet, hvis vi af nostalgiske grunde nægter at se det i øjnene. Det er ikke nogen naturlov, at medier og ny teknologi kun kan anvendes til at skabe stillesiddende leg. Vi er vant til at se aktiviteter med computere som noget, der foregår, mens man sidder stille. Udviklingen i den digitale teknologi har medført, at computere, sensorer og effektorer nu er så små, at de kan indbygges i andre materialer, herunder i legeredskaber, hvor de kan levere inspiration til leg. Da netop den fysiske interaktion med omgivelserne er vigtig for sådanne systemer, skaber vi ikke blot computere-i-alt (kendt som pervasive computing) men reelt robotter-i-alt. Med robotter-i-alt kan teknologien forandre det, vi kender som legepladser, så de passer bedre til de vilkår, legen i dag har. En enkel, men illustrativ måde at gøre det på, er at flytte spil fra computerskærmen ud i den fysiske virkelighed, således at spillerne ikke længere blot skal få en figur til at bevæge sig på skærmen ved hjælp af små bevægelser med mus eller game controller, men i stedet skal bevæge sig selv. Som altid med digital teknologi er mulighederne umiddelbart uendelige. Men teknologien gør det ikke alene. De fysiske lege skal stadig konkurrere med computerspil og tv, og legene skal være lige så fængende som det, der sker på skærmen. Det er ikke nok at sætte strøm til legepladsen. Gevinsterne ved at udvikle nye produkter og miljøer, der kan aktivere børn i fysisk leg, er imidlertid oplagte. Ud over det sundhedsmæssige udbytte rummer produkterne også kimen til en ny dansk legeindustri med et stort globalt marked. Vi har stærke danske traditioner for at udvikle legeprodukter, der motiverer børn både fysisk og intellektuelt. Det er et godt udgangspunkt, selv om traditioner ikke i sig selv er en garanti for succes i fremtiden. Som skitseret ovenfor forandrer børns behov og legeinteresser sig i takt med de samfundsmæssige ændringer. For at svare til børns behov må legeredskaber og legetøj udvikles til en ny produkttype, playware, der adskiller sig fra andre legeprodukter ved en indbygget inspiration til leg. Robotter som motivation Robotteknologien kan netop hjælpe med at skabe inspiration og motivation til at bruge produkter, som indeholder robotteknologi som for eksempel playware legeprodukterne. 10

11 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Ved sin interaktion med omgivelserne har robotterne mulighed for (gennem deres input) at registrere, hvorledes folk interagerer med dem, så de kan processere og beregne på dette og dermed svare (gennem deres output) på disse interaktioner. Specielt kan et robotteknologisk objekt Forskning har vist, at muligheden for at skabe umiddelbar respons på menneskers interaktion med robotteknologiske objekter i en lang række tilfælde motiverer folk til forskellige typer interaktioner. Dette værende på legepladser, sportsbaner, hospitaler, ældrehjem og sågar skoler midt i Afrika. Sammen med University of Siena, firmaet give umiddelbar feedback på den menneskelige interation: når man for eksempel Ud over det sundhedsmæssige udbytte rummer produkterne Entertainment Robotics og terapeuter fra ældrehjemmet Albesani i Italien har forskere også kimen til en ny dansk fra Syddansk Universitet kunnet påvise rører ved objektet, svarer det med det samme tilbage med en passende lyd eller med statistiske tests, at demente ældre, der bevægelse. Når man spiller mur med legeindustri med et stort globalt befinder sig i et multi-sanserum med robotteknologiske elementer, kun reagerer, når en fodbold, så kan en robotteknologisk marked. mur med blinkende lys registrere, hvordan objekter i rummet giver respons, men ikke man har skudt (for eksempel hvor og hvor hårdt) og lyse op, spille lyd og tælle points, alt efter om og hvordan man rammer de blinkende lys. Den robotteknologiske mur giver en umiddelbar respons på fodboldspillerens skud. hvis objekterne i rummet er inaktive. Reaktionsmønsteret er interessant, idet der er en konkret sammenhæng mellem den umiddelbare respons, som objekterne med indbygget robotteknologi kan give, og de ældre demenspatienters reaktioner. Når objekterne kan reagere Robotteknologien som pædagogisk element kan også benyttes i samfund, der har en anden baggrund end vores. Her er det I-Blocks, som har vundet indpas i Afrika se side

12 NYVIDEN oktober 2007 særnummer med lys og lyd, så reagerer de ældre demenspatienter i alle de testede tilfælde med fysisk interaktion med objekterne, medens ældre demenspatienter på samme kognitive niveau aldrig reagerer i de testede tilfælde med inaktive objekter uden lyd- og lysrespons. Respons fra de robotteknologiske objekter synes således at motivere til at interagere med disse. På samme vis som den interaktive fodboldmur kan motivere til et fodboldspil, og de robotteknologiske objekter i multi-sanserummet kan tilskynde til fysisk interaktion for de ældre, kan den umid- delbare respons fra robotteknologien benyttes til at skabe legende og lærende objekter i helt andre sammenhænge, hvor motivationen og inspirationen til fysisk at interagere med teknologien kan spille en afgørende rolle. 12

13 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Også i Afrika Overraskende nok kan en lignende tilgangsvinkel derfor benyttes til at skabe lærende, teknologiske objekter for afrikanske samfund, der har en helt anden baggrund og andre vilkår end vores. Her kan den modulære robotteknologi benyttes til at skabe intelligente klodser, I-BLOCKS, der tillader enhver bruger at blive aktiv og kreativ i skabelsen af nye højteknologiske produkter. Således skabes der i samarbejde med lokale universiteter, skoler og hospitaler i for eksempel Mozambique, Tanzania og I stedet for at adskille systemets respons fra dets bygning sørges der netop med programming by building for at integrere disse processer, således at brugeren (konstruktøren) får en umiddelbar respons fra systemet i bygningsprocessen. Selv folk midt i Afrika har med dette system mulighed for at blive udviklere af nye højteknologiske produkter. Derfor danner blandt andet dette system nu basis for helt nye kontekstualiserede IT-uddannelser og projekter i Tanzania og Mozambique, udarbejdet i samarbejde mellem Syddansk Universitet, University of Joensuu og de lokale Uganda muligheder for, at man her kan Sammen med Odense Kommune blive udviklere (og ikke blot brugere) af ny ministerier i Tanzania og Mozambique. teknologi skabt i den lokale kontekst baseret har vi forsøgt at udnytte Dette har blandt andet medført opførel- på lokale værdier og behov. sen af Østafrikas første science park ved mulighederne i playware til at De intelligente klodser fra den modulære Tumaini University i Iringa, Tanzania, hvor robotteknologi (I-BLOCKS) tillader en helt ny form for programmering, programming by building, hvor prototyper af elektroniske artefakter skabes gennem fysisk bygning med robotteknologiske klodser. skabe fremtidens legepladser. lokalt samarbejde mellem universitet, lokalt erhverv og lokale myndigheder udvikler nye vidensbaserede virksomheder, der skal agere på det globaliserede verdensmarked meget lig vores egen forskerpark og Principielt set kan man tale om intelligente LEGO klodser, der hver især indeholder en lille computer, kommunikation og for eksempel sensor og/eller effektor. Når der bygges med sådanne intelligente LEGO klodser, skabes der ikke blot en fysisk struktur som et hus eller en bil, men også en funktionel struktur huset kan åbne og lukke sine vinduer, og bilen kan køre rundt og undgå forhindringer. Der kræves med sådanne I-BLOCKS ikke en PC og kendskab til vestlig logik, læring af syntaks og semantik for programmeringssprog osv. for at lave sådanne prototyper af højteknologiske produkter. Enhver kan forstå at konstruere, idet systemet giver en umiddelbar respons, så snart man sætter en ny intelligent klods oven på en anden. Der er ingen adskillelse i processer som bygning, læring af programmeringssprog, kodeskrivning, debugging, downloadning og afprøvning af det teknologiske system, som ellers er den normale arbejdsproces i udviklingen af de fleste traditionelle teknologiske systemer. vores RoboCluster, som undertegnede startede her i Odense for godt fem år siden, og som nu består af mere end 100 industrielle interessenter inden for robotområdet. Og lig den nye erhvervs- og vækststrategi for Odense Kommune, der netop peger på området robotter og leg for at skabe den innovative og legende by gennem et samspil mellem vidensmiljø, offentlighed og erhverv. Netop sammen med Odense Kommune har vi forsøgt at udnytte mulighederne i playware til at skabe fremtidens legepladser, der motiverer til fysisk aktivitet blandt byens børn. Således er vidensmiljø, offentlighed og erhverv gået sammen om i første omgang for et år siden at opstille seks playware legepladser i børnehaver, skoler og SFO er. Her udnyttes robotteknologiens muligheder for at give umiddelbar respons på interaktionen netop til at skabe motivation og inspiration til fysisk leg. Endvidere kan den moderne kunstige intelligens benyttes til at udvikle adaptive playware-legepladser, dvs. en legeplads, som automatisk ændrer sin opførsel baseret på hvem, der bruger den, og hvordan den bliver brugt. I Odense Kommune er der foreløbig opstillet seks playware-legepladser i børnehaver, skoler og SFO er. 13

14 NYVIDEN oktober 2007 særnummer Man kan derfor forestille sig at lave playware, der ændrer sig selv efter, hvorledes brugeren opnår et højere og højere niveau af færdigheder. Dette kan givetvis have en positiv indflydelse på motivationen, når sådant playware benyttes i lege-, undervisnings-, sports- og genoptræningsredskaber. Vi har med playware-legepladser vist, at en sådan adaptivitet er mulig ved at optræne kunstige neurale netværk i legepladserne til automatisk at klassificere de menneskelige brugere, når de er på legepladsen (for eksempel i kategorier som lille/større barn, hurtigt/langsomt barn, spillende/ikke-spillende barn, et barn/flere børn osv.) for derefter automatisk at lade teknologien ændre på spillene, så de passer til den enkelte bruger, mens der leges med disse spil. Samarbejde med sundhedssektoren Ud fra et kognitionsforskningssynspunkt er dette interessant, idet vi med den nye teknologi dermed synes at kunne skabe en dynamisk zone-of-proximal-development, der automatisk og adaptivt følger den individuelle bruger i forhold til dennes kompetencer. Ideen om en zone-of-proximal-development blev indført af den russi- Det er yderst interessant, at vi 70 år senere med den intelligente robotteknologi i playware nu kan skabe mulighed for at danne legende redskaber, der automatisk indretter sig i forhold til den individuelle brugers niveau og adaptivt kan guide dette niveau fremad. ske udviklingspsykolog L. Vygotsky tilbage i 1930 erne, som området mellem barnets nuværende kompetence og dets mulige kompetence gennem samarbejde. Samtidig fremhæver Vygotsky, at legen kan spille en central rolle i børns kognitive udvikling, idet leg kan skabe en såkaldt zone-of-proximal-development i barnet: Play creates a zone of proximal development in the child. In play, the child always behaves beyond his average age, above his daily behavior; in play it is as though he were a head taller than himself. As in the focus of a magnifying glass, play contains all developmental tendencies in a condensed form and is itself a major source of development. (Lev Vygotsky, ). Det er derfor yderst interessant, at vi 70 år senere med den intelligente robotteknologi i playware nu kan skabe mulighed for at danne legende redskaber, der automatisk indretter sig i forhold til den individuelle brugers niveau og adaptivt kan guide dette niveau fremad. Det er vores hypotese, at dette kan have indflydelse på ikke blot leg og læring, men også på andre områder, hvor en gradvis opbygning af evner er nødvendig, som for eksempel i fysisk genoptræning. I en række projekter i samarbejde mellem Sygehus Fyn, Odense Kommune og Entertainment Robotics har vi derfor udviklet modulære robotteknologiske redskaber til fysioterapeutisk genoptræning af patienter. Her forsøges genoptræningen omformet fra kedelige, gentagne opgaver til at være sjove, spændende og udfordrende fysiske spil. Efter et års evaluering ved fysioterapien skriver Sygehus Fyn Svendborg netop, at en gruppe hjertepatienter giver høje karakterer til udstyret og at hjertepatienterne finder kredsløbstræningen på de intelligente træningsmåtter yderst motiverende. Som for de andre eksempler skabes der legende oplevelser gennem umiddelbar respons fra den nye type Syddansk Universitet har også udviklet en række robotteknologiske redskaber til fysioterapeutisk genoptræning af patienter. Et af formålene er at forandre monotone øvelser til udfordrende fysiske spil. 14

15 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Robotteknologiske musikinstrumenter er allerede en del af virkeligheden som her, da Center for Playware i sensommeren blev indviet på Syddansk Universitet. robotteknologi, hvilket motiverer til at udføre bestemte fysiske bevægelser. På lignende vis kan der også udvikles modulære robotteknologiske musikinstrumenter, der tillader enhver på en legende vis at spille musik ved den fysiske interaktion med robotteknologien. I et samarbejde med World Music Award vinderen, remix musiker Funkstar De Luxe, har vi udviklet RoboMusic paradigmet, der beskriver, hvorledes de robotteknologiske instrumenter kan benyttes af koncertpublikum til aktiv involvering i en koncert. Publikum kan på en meget simpel måde interagere fysisk med de modulære robotinstrumenter, som musikeren har programmeret. Funkstar De Luxe programmerer sine musikstykker som en robotadfærd, der ændres afhængig af, hvorledes folk interagerer med robotten (dvs. med robotinstrumenterne). Musikstykket bliver dynamisk frem for at være en statisk komposition. Som beskrevet i de forudgående eksempler kan brugeren på en legende og motiverende måde fysisk interagere med robotteknologien og derigennem skabe nye muligheder: inden for musik, inden for sport, inden for fysisk leg, inden for indlæring, inden for fysisk genoptræning, osv. Fremtidens robotter Næste store udfordring for robotteknologien bliver at finde nye typer materiale til udvikling og udformning af fremtidens robotter. Processen fra hårde, metalliske materialer til bløde, biologiske materialer vil givetvis medføre en række revolutioner inden for robotområdet og i vores opfattelse af robotter. Senest har vi på robotfestivalen Robots at Play vist de første eksempler med robotsystemer lavet af stof (Breathing Room installationen fra Kunstakademiet), af formgivende plast og luft (Jed Berk s robot-luftskibe), af svamp (Kozima s Keepon robotter) og af træ (Marcel.lí s Alphabet installation). I vores forskningsgruppe prøver vi desuden at forstå, hvorledes cellebiologien og den modulære robotteknologi kan inspirere hinanden, og vi kan vise med ATRON modulerne, at en robot selv kan ændre sin fysiske udformning fra en form til en anden (for eksempel fra en kørende robotbil til en kravlende slange og en søjle). Med denne forskning prøver vi at udforske grænserne for robotternes fleksibilitet, både i deres styring, deres form og deres materiale. Og med aktiv involvering af befolkningen, både til robotfestival, på hospitaler, kommunale genoptræningscentre, døgninstitutioner for autistiske børn, hjem for ældre med demens, skoler og børnehjem, dels lokalt og dels rundt omkring i verden, som for eksempel i Afrika, håber vi på at kunne udvikle robotteknologien til en nyttig brug for både videnskaben, industrien og samfundet. 15

16 Det vil sikkert overraske de fleste, men det viser sig faktisk, at lille Danmark er en af verdens største producenter af robotter. Henrik Hautop Lund, professor

Hvad ved vi om børn og legekultur?

Hvad ved vi om børn og legekultur? BØRNS LEG OG HVERDAGSLIV Oplæg ved konferencen om Fremtidens børn i fremtidens biblioteker 2.oktober 2008 Stine Liv Johansen, Post Doc, Ph.d. Center for Playware, SDU Hvad ved vi om børn og legekultur?

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

Leg og kulturel kvalitet

Leg og kulturel kvalitet Leg og kulturel kvalitet Danmark Biblioteksskole 10. maj 2007 Carsten Jessen Center for Playware Syddansk Universitet Dannelseskultur - æstetik -kunst - oplysning/opdragelse Pædagogik - målrettet læring

Læs mere

Baggrund: Center for Playware

Baggrund: Center for Playware Fremtidens teknologiske visioner på legepladsen Professor Henrik Hautop Lund Center for Playware Mærsk Instituttet Syddansk Universitet C. Jessen, R. Beck, J. Nielsen, A. Derakhshan, F. Hammer, S. Wöllner,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

DET TEKNISKE FAKULTET

DET TEKNISKE FAKULTET Maskiner Mennesker Robotteknologi Bliv Civilingeniør i Robotteknologi på Syddansk Universitet Vil du vide mere? DET TEKNISKE FAKULTET 2008 Læs mere om uddannelsen i Robotteknologi på www.sdu.dk/robotteknologi

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Digitale medier, leg og legekultur. Carsten Jessen Center for Playware Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

Digitale medier, leg og legekultur. Carsten Jessen Center for Playware Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Digitale medier, leg og legekultur Carsten Jessen Center for Playware Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Temaer: Digitale medier som leg Barndom og legekultur i forandring Leg,

Læs mere

i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION

i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION i3lighthouse LEG, SAMARBEJDE & INSPIRATION For at tilpasse og integrere teknologi og medier med andre oplevelser og muligheder skal små børn have adgang til

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

Ny nordisk hverdagsmad i et samfundsøkonomisk perspektiv

Ny nordisk hverdagsmad i et samfundsøkonomisk perspektiv Ny nordisk hverdagsmad i et samfundsøkonomisk perspektiv Niels Kærgård Institut for Fødevare- og ressourceøkonomi Københavns Universitet Rolighedsvej 25 1958 Frederiksberg Tlf.: 45 3528 2264 E-mail: nik@foi.ku.dk

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER Alice Darville CV Pædagog, lærer, konsulent, forfajer, inklusionsvejleder, læringssdls- cerdficeret prakdkker J JEG ER SÆRLIGT OPTAGET AF: Børns (voksnes) forskellige

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT. Workshop om Fremtidens skole læring og læring' Fremtidens skole læring og teknologi

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT. Workshop om Fremtidens skole læring og læring' Fremtidens skole læring og teknologi VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Workshop om Fremtidens skole læring og læring' Fremtidens skole læring og teknologi Bred tilslutning fra mange skoler i Danmark 45 skoler i 28 kommuner Dagens værter

Læs mere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere

Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy. Alle fortjener at kunne programmere Hvorfor skal børn lære at programmere? App Academy Alle fortjener at kunne programmere App Academy Jernbanegade 27 6000 Kolding +45 51 922 722 info@appacademy.dk www.appacademy.dk Programmering på skemaet

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger Menneskers omgang med den digitale teknik Af redaktionen Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger deres mobiltelefon, ser tv, søger oplysninger på Wikipedia,

Læs mere

Sådan skaber vi vækst og udvikling

Sådan skaber vi vækst og udvikling Sådan skaber vi vækst og udvikling Hvordan kan en videnby skabe velfærdsinnovation? Welfare Tech Netværksevent Rektor Henrik Dam Syddansk Universitet SDU s engagement i vækstdagsordenen Legitimitet og

Læs mere

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg)

Læseplan for valgfaget teknologiforståelse. (forsøg) Læseplan for valgfaget teknologiforståelse (forsøg) Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7.- 9. klassetrin 4 Design 4 Programmering 5 Indledning Valgfaget teknologiforståelse er etårigt og kan vælges i

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Sund i Syd. TEMA: Fokus på ADHD FAMILIERÅD- SLAGNING HJALP TEENAGEREN. Alderdom er lavstatus DEN HELENDE MUSIK

Sund i Syd. TEMA: Fokus på ADHD FAMILIERÅD- SLAGNING HJALP TEENAGEREN. Alderdom er lavstatus DEN HELENDE MUSIK Sund i Syd 1 2014 Sundhedsmagasin for Region Syddanmark FAMILIERÅD- SLAGNING HJALP TEENAGEREN GRATIS Ta med hjem Alderdom er lavstatus DEN HELENDE MUSIK TEMA: Fokus på ADHD Familien Reiner fik sat rammer

Læs mere

Fremtidens legepladser

Fremtidens legepladser Fremtidens legepladser Forord Mangfoldighed Foranderlighed Bevægelse Leg Læring Udformning Hvad er legepladsen for en størrelse? Mangfoldighed 1 Fremtidens legeplads skal skabe en mangfoldighed af rum,

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Digitale redskaber i dagtilbud. Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet

Digitale redskaber i dagtilbud. Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Digitale redskaber i dagtilbud Carsten Jessen, emeritus, ph.d. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Børns læring og dannelse i fremtidsperspektiv Hvad er læring til fremtiden?

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling

Fremtidens skole i Kolding Kommune Strategisk skoleudvikling I løbet af skoleåret 2016-2017 har vi, forældre, elever, fagprofessionelle, politikere og andre interessenter været nysgerrige på, hvordan fremtidens folkeskole kunne se ud. Vi har sammen og i dialog tegnet

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik:

Den ny vækstpolitik. Kommentarer. Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Fyens Stiftstidende - Erhverv - Den ny vækstpolitik http://www.fyens.dk/article/713228 1 of 1 02-11-2006 13:15 Den ny vækstpolitik Der er fire hovedspor i Odenses nye erhvervs- og vækstpolitik: Den innovative

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID

Guide. Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Guide: Få kontrol over børnenes TABLET-TID Få kontrol over børnenes tablet-tid INDHOLD: Min bedste ven tablet...

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM Børn, kultur, teknologi, pædagogik v. Klaus Thestrup, ph.d.-stipendiat v. Institut for Informations- og Medievidenskab og Ole Caprani, lektor v. Datalogisk Institut, Århus

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

imo-learn MOVED BY LEARNING

imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn MOVED BY LEARNING Lær inkorporeret læring at kende, lær imo-learn at kende imo-learn MOVED BY LEARNING imo-learn omdefinerer den måde, vi lærer på, og sikrer en revolutionerende ny læringsoplevelse.

Læs mere

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold SPEJLBILLEDER Identiteter og relationer på Skive Station Indhold 1. vision 2. visualiseringer 3. interaktion 4. spejlsalen 5. related work 6. økonomisk bæredygtighed 7. involvering 8. nytænkning 9. specifikationer

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Aktuel NATURVIDENSKAB. 2 2 0 0 7 m a j

Aktuel NATURVIDENSKAB. 2 2 0 0 7 m a j Aktuel NATURVIDENSKAB 2 2 0 0 7 m a j 1 Fremtidens griberobotter Kroppens indre antenner Fluer i flysimulatoren Influenza 4 Foto: Deutches Zentrum für Luft- und Raumfahrt En Handyman til industrien Et

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Leg, legekultur, legeredskaber

Leg, legekultur, legeredskaber Leg, legekultur, legeredskaber Horsens Uddannelsescenter 18. august 2008 Carsten Jessen Center for Playware Syddansk Universitet www.carsten-jessen.dk Leg bærer formålet i sig selv betyder Leg er formålet

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

LEGO Education WeDo 2.0

LEGO Education WeDo 2.0 Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education WeDo 2.0 NATUR/TEKNOLOGI OG PROGRAMMERING 1.-4. KLASSE Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Åbn døren

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide

af det pædagogiske arbejde dokumentation fokus på udvikling, og evaluering - en praksis guide fokus på udvikling, dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde SMTTe-modellen - en praksis guide Forord I Odense kommune finder vi det væsentligt at sikre en høj kvalitet i de forskellige pædagogiske

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Visioner for daginstitutioners legepladser

Visioner for daginstitutioners legepladser Visioner for daginstitutioners legepladser 1 Visioner for daginstitutioners legepladser Legepladser er vigtige læringsrum for vores børn, da de i løbet af deres institutionsliv tilbringer en stor del af

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs

Konceptbeskrivelse. Generelt om DokkAArs Konceptbeskrivelse DokkAArs er et koncept, der skaber værdi for Dokk1 gennem hovedsagligt brugergenereret indhold. DokkAArs er derved let at vedligeholde, forudsat at konceptet er teknisk etableret og

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Her kan du se, hvilke workshop vi tilbyder

Her kan du se, hvilke workshop vi tilbyder Send en mail til clf@mbu.aarhus.dk med ønske om hvilken workshop, I ønsker at deltage i, samt hvilken dag og tidspunkt. Desuden skal du oplyse dit navn + institution + antal børn. Workshop FABLAB Max antal:

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017

Den store opdagelsesrejse for de helt små. Danmarks Læringsfestival 2017 Den store opdagelsesrejse for de helt små Danmarks Læringsfestival 2017 Hvem er vi? Kjetil Sandvik (KU) Stine Liv Johansen (AU) Klaus Thestrup (AU) Jacob Knudsen (VIFIN) Anne Charlotte Petersen (VIFIN)

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative. WeDo 2.0. Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative. WeDo 2.0. Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative WeDo 2.0 Eksperimenterende natur og teknologi ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Åbn døren til en ny læringskorridor WeDo 2.0 åbner en ny korridor til læring

Læs mere

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil

Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Årets tema for Nordisk Råds miljøpris er digital innovation som støtter bæredygtig livsstil Forskellige tekniske apparater kalder på forskellige digetale bruger. Valg af indhold og kontinuitet på en langsigtet

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

De digitale indfødte og fremtidens hybride læringsrum. Sarfarissoq, Nuuk, 20. august, 2008. Christina Brodersen

De digitale indfødte og fremtidens hybride læringsrum. Sarfarissoq, Nuuk, 20. august, 2008. Christina Brodersen De digitale indfødte og fremtidens hybride læringsrum Sarfarissoq, Nuuk, 20. august, 2008. Christina Brodersen Digitale indfødte vs. Digitale immigranter De digitale indfødte De digitale indfødte (1990+)

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Computer spil Kom it Roskilde teknisk gymnasium. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Michael Jokil og Christine Johnsen

Computer spil Kom it Roskilde teknisk gymnasium. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Michael Jokil og Christine Johnsen Computer spil Kom it Roskilde teknisk gymnasium Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Michael Jokil og Christine Johnsen Vejleder Karl G Bjarnason 12-03-2010 Indhold Kanylemodel... 3 1.1Afsender... 3 1.2Indkodning...

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (Lærings- og oplevelsesteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (Lærings- og oplevelsesteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (Lærings- og oplevelsesteknologi) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Learning and Experience

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Matematik og mundtlige prøver 23. januar 2013

Matematik og mundtlige prøver 23. januar 2013 Matematik og mundtlige prøver 23. januar 2013 It i folkeskolen Drøm eller mareridt? Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

I årets opgave skal vi udforske hvor og hvordan læring foregår.

I årets opgave skal vi udforske hvor og hvordan læring foregår. Årets uppdrag I årets opgave skal vi udforske hvor og hvordan læring foregår. Vælg et sted, hvor du kan lære noget. Vælg et hjælpemiddel, du kan bruge, når du skal lære noget, og find ud af noget mere

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Evaluering af læreplan Børneuniverset

Evaluering af læreplan Børneuniverset Evaluering af læreplan 2017 Børneuniverset 1 Faktaoplysninger Institutionens navn Børneuniverset Adresse Drosselvej 28 Telefonnummer 76164792 Hjemmeside www.boerneuniverset.esbjergkommune.dk Leder Souchef

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale Opgave 1B Denne opgave tager udgangspunkt i den årlige festival for mediekunst og digital kultur, Transmediale, der i Februar 2016 fandt sted i Berlin, Tyskland. Opgaven forsøger at tage højde for et bestemt

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Overblik over muligheder, starthjælp og hvilken rådgivning du kan få. Søren Peter Johansen, Faglig leder Teknologisk Institut, Robotteknologi

Overblik over muligheder, starthjælp og hvilken rådgivning du kan få. Søren Peter Johansen, Faglig leder Teknologisk Institut, Robotteknologi Robotter Overblik over muligheder, starthjælp og hvilken rådgivning du kan få. Søren Peter Johansen, Faglig leder Teknologisk Institut, Robotteknologi Hi15 september 2015 Oversigt Introduktion 1. Status

Læs mere

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser.

01-10-2013. Med kroppen i naturen. Program. Udfordringen: Børns motorik. Introduktion til vigtigheden af, at børn får naturoplevelser. Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Program Introduktion

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Velfærdsteknologi forebyggelse og genoptræning. Motivere gennem leg Leg er en fri og frivillig aktivitet

Velfærdsteknologi forebyggelse og genoptræning. Motivere gennem leg Leg er en fri og frivillig aktivitet Playware Velfærdsteknologi forebyggelse og genoptræning Dokumenteret effekt Motiverende Livskvalitet i processen Motivere gennem leg Leg er en fri og frivillig aktivitet PLAYWARE er intelligente digitale

Læs mere

Er eleverne passive forbrugere af it, aktive brugere eller designere af et it-produkt til et virkeligt publikum?

Er eleverne passive forbrugere af it, aktive brugere eller designere af et it-produkt til et virkeligt publikum? IT OG LÆRING Er eleverne passive forbrugere af it, aktive brugere eller designere af et it-produkt til et virkeligt publikum? Oversigt Vi lever i en forbundet verden med adgang til en omfattende række

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere