Nyviden. Robotter - en leg. Af professor Henrik Hautop Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyviden. Robotter - en leg. Af professor Henrik Hautop Lund"

Transkript

1 Nyviden Syddansk Universitet særnummer oktober 2007 Robotter - en leg Af professor Henrik Hautop Lund

2 Særnummer af Nyviden. Redaktion: Kent Kristensen (journalist, ansvh.), Martin Vikkelsø (layout og web), Presse og Formidling, Syddansk Universitet, tlf , Fotos: Ole Friis Nielsen, Polfoto, Scanpix, Lars Skaaning, Alex Tran, Martin Vikkelsø. Tryk: one2one A/S. Oplag: ISSN

3 særnummer oktober 2007 NYVIDEN FESTFORELÆSNING VED SYDDANSK UNIVERSITET DEN 5. OKTOBER 2007: Det er fristende at kalde Henrik Hautop Lund for en legeonkel. Vel at mærke af den supermoderne type. Den 38-årige professor arbejder på at udvikle helt nye højteknologiske legepladser, som skal lokke klodens børn væk fra computeren og fjernsynet. Robotteknologiske mure til fodboldtræning, elektroniske hoppemåtter og LEGO-robotter er blot nogle af de ting, han med sit forskerhold allerede har udtænkt. Henrik Hautop Lund står blandt andet i spidsen for et storstilet projekt, der går ud på at skabe nye former for intelligent legetøj. Sammen med en række kolleger fra Syddansk Universitet har han således oprettet Center for Playware, der samarbejder med Danmarks Pædagogiske Universitet samt KOMPAN, som er Europas største producent af redskaber til legepladser. Og selv om han har fokus på børn, leg og motion, har flere af hans opfindelser også vundet indpas i sundhedssektoren, hvor de bruges i forbindelse med genoptræning af patienter. Henrik Hautop Lund, som regnes for en af verdens førende robotforskere, er professor ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet. Han er dette års festforelæser ved Syddansk Universitets årsfest. 3

4 NYVIDEN oktober 2007 særnummer 4

5 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Robotter en leg Bill Gates fra Microsoft har i januar 2007 skrevet en artikel i kan påvirkning ske gennem manipulatorer, der kan være stationære eller mobile, og som benyttes for eksempel til flytning af Scientific American med titlen A Robot in Every Home, hvori han forudser, at robotter vil blive det 21. århundredes store revolution på samme vis, som computeren var det i det 20. århundre- maskiner, der kan manipulere omgivelserne, spillede en fremtræ- materialer og værktøjer. Udviklingen af sådanne automatiserede de. Det kan komme til at ændre verden, dende rolle i automatiseringen af fabrikker skriver han i sin sammenligning af robot- i og 1800-tallet. Men påvirkningen af ternes udbredelse med tilstedeværelsen af computeren i hvert et hjem, som Bill Gates Det vil sikkert overraske de og Microsoft selv var en af hovedkræfterne fleste, men det viser sig faktisk, bag i det seneste århundrede. Men hvad er en robot egentlig? Er det at lille Danmark er en af verdens r2 -D2 fra Star Wars, er det robotbutleren, største producenter af robotter. der hjælper os i hjemmet, en robotarm der svejser og maler i den tunge produktionsindustri, eller er det noget helt fjerde? Det er jo nok i hvert fald ikke svejserobotten kendt fra den tunge industri, som Bill Gates tænker på, når han skriver og taler om en robot i hvert hjem. En robots adfærd adskiller sig fra et computerprograms ved interaktion (vekselvirkning) med de fysiske omgivelser gennem sensorer og effektorer (ofte motorer). Sensorer tillader robotten at sanse ydre effekter fra omgivelserne, mens effektorer giver den mulighed for at påvirke og manipulere omgivelserne. Desuden kræver autonome (selvstyrende) robotter deres egen energikilde, for eksempel solceller eller batterier, og deres egen styring i form af et styreprogram placeret i robotten selv. Sensorer kan have mange former og inkluderer blandt andet lysmålere, afstandsmålere, kameraer, trykmålere, temperaturfølere, lydsensorer, kompas, gyroskoper osv., der giver robotten mulighed for at sanse omgivelserne og sig selv, medens effektorer giver en robot mulighed for at påvirke omgivelserne. Påvirkningen af omgivelserne kan ske gennem bevægelse af robotten selv, som det er tilfældet med mobile robotter, der bevæger sig rundt i omgivelserne vha. for eksempel hjul, ben eller larvefødder. Generelt I fiktionens verden optræder der mange former for robotter. Her er det R2-D2 (til venstre) og C-3PO fra den 30 år gamle film Star Wars. omgivelserne kan også være gennem for eksempel lyd, lys, dufte og varme. Med de mange interaktionsmuligheder med omgivelserne åbnes der for nye typer robotter og applikationer, som adskiller sig fra det traditionelle billede af industrirobotter. Det er disse muligheder for nye typer robotter, der overbeviser Bill Gates og os andre om, at robotteknologien vil få en stor udbredelse i det 21. århundrede. Robotter til leg Det vil sikkert overraske de fleste, men det viser sig faktisk, at lille Danmark er en af verdens største producenter af robotter. LEGO har solgt flere millioner af sine LEGO Mindstorms robotter i hele verden, hvilket gør dette til den mest udbredte robot i verden - sammen med støvsugerrobotten Roomba fra USA. Dette illustrerer fint den nyeste og fremtidige udvikling inden for robotområdet, nemlig et marked og en fokusering på service- og underholdningsrobotter. Således forventer man vækstrater på op mod 700 procent over en blot 4-årig periode på service- og underholdningsrobotter. Det fremgår af et teknologisk fremsyn om kognition og robotter fakta Robot Ordet robot kommer af det tjekkiske robota som betyder slavearbejde, hoveriarbejde. Det blev lanceret af den tjekkiske kunstner Josef Čapek og populariseret i broderen Karel Čapeks teaterstykke R.U.R. helt tilbage i

6 NYVIDEN oktober 2007 særnummer under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt rapporter fra internationale organer under de Forenede Nationer. Med den danske tradition inden for pædagogisk udvikling og tilhørende erhverv som blandt andet Europas største producenter af legetøj og legeredskaber, LEGO og Kompan, for blot at nævne et par enkelte, står Danmark med gode muligheder for at skabe unikke udviklinger og markeder baseret på de danske værdier om leg og pædagogik, hvis disse kan kombineres med den udvikling, der vil ske inden for robotområdet. LEGO har solgt flere millioner af sine LEGO Mindstorms robotter i hele verden. Henrik Hautop Lund deltog for øvrigt med sit LEGO Lab i den sidste del af udviklingen af denne robot. Det kræver dog stor indsigt at forene sådanne to felter robotter og leg og kun forskningen kan vise, om en sådan kombination fører noget frugtbart med sig for vores samfund. En række forskningsprojekter på Syddansk Universitet har dog vist, at der er et vist potentiale i denne utraditionelle kombination. Derfor har vi også på universitetet valgt at igangsætte en større satsning med det nyligt oprettede Center for Playware, der har til huse på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet. Et center, som er et konkret samarbejde mellem Det Humanistiske Fakultet og Det Tekniske Fakultet med forskere inden for legekultur, børnekultur, robotteknologi og moderne kunstig intelligens, der i fællesskab forsker i playware ved hjælp af syntese, således at de humanistiske kulturstudier og -analyser benyttes aktivt til at skabe de teknologiske produkter og værktøjer. Playware er intelligente digitale produkter, der sigter mod at skabe leg og legende oplevelser hos brugere i alle aldre. Overraskende ligheder Men giver det overhovedet mening at kombinere robotter og leg i en playware forskning? Et nærmere studium af de to områder afslører overraskende ligheder baseret på definitionerne af leg og intelligente robotter. Leg er en fri og frivillig aktivitet, som udføres for egen skyld uden nødvendigvis at have nogen form for produktion in mente. Leg har både tidsmæssige og rumlige grænser og har sin egen rytme og udførelse. Dog er leg også ofte reguleret af fastsatte regler og konventioner, som er integreret med legens ubestemmelighed. En robot er en programmerbar maskine, der ved interaktion med sine omgivelser autonomt kan udføre en mangfoldighed af opgaver. En robots adfærd adskiller sig fra et computerprograms ved interaktion med de fysiske omgivelser gennem sensorer og effektorer. Og i den moderne kunstige intelligens definerer vi intelligens som evnen til at generere en mangfoldighed af adfærd, der retter sig efter det forudsatte i omgivelserne. Lidt overraskende for de fleste findes der dermed en lang række ligheder mellem leg og den moderne robotteknologi, hvilket kan opsummeres som følger: Leg har egen rytme, egen udførelse Leg er fri aktivitet Leg er reguleret af rammer og konventioner Intelligente robotter har egen rytme, egen udførelse Intelligente robotter har fri aktivitet Intelligente robotter er reguleret af rammer og konventioner 6

7 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Et godt eksempel på sådan playware, der kombinerer leg og intelligent robotteknologi, er fremtidens legeplads, som SDU i samarbejde med blandt andet legepladsproducenten Kompan har udviklet gennem de seneste seks år som et indspil til fedme-debatten, hvor computerspil og andre medier får en god del af skylden for problemet med fedme blandt børn og unge. Men årsagerne stikker dybere, og innovativ brug af teknologi (som playware) kan paradoksalt nok være en del af løsningen. Fedme og playware Dagens børn og unge bevæger sig betragtelig mindre end tidligere generationer. Det er ikke mindst fritidsaktiviteterne og legen, der har forandret sig over de seneste årtier, hvor mere og mere af fritiden tilbringes siddende foran en computer eller en tv-skærm, mens udendørs fysisk leg fylder stadig mindre. Det er sammen med en forkert kost en central årsag til, at fedme og overvægt er blevet et af de alvorligste globale sundhedsproblemer blandt børn og unge. Omkring en femtedel af alle danske børn er i dag overvægtige, og tallet er tilsvarende i landene omkring os. Ifølge organisationen Omkring en femtedel af alle danske børn er i dag overvægtige, og det skyldes blandt andet en ændring i deres legekultur. International Obesity Taskforce er andelen af overvægtige blandt 7-11 årige børn i de nordeuropæiske lande mellem 15 og 20 procent. I EU er tallene mere end fordoblet siden slutningen af 1980 erne, og det er ikke uden grund, at sundhedsorganisationen WHO taler om en igangværende fedmeepidemi, som truer den generelle sundhedstilstand. Det er ikke nærliggende at tænke på de elektroniske og digitale medier som en del af løsningen. Tværtimod får medierne en god del af skylden for inaktiviteten, og derfor ligger det også lige Medier og teknologi er ikke i sig selv årsagen til forandringerne i børn og unges fritidsaktiviteter. Vi er oppe mod langt stærkere kræfter i form af de mange sociale, kulturelle og fysiske forandringer, samfundet har gennemgået, særligt i det seneste halve århundrede. Blandt de velkendte er, at mulighederne for uorganiseret leg er begrænset i bysamfund. for, at løsningen blandt andet må bestå i at Indtil for få år siden lærte Traditionelle legesteder som gaden og baggården, der tidligere var omdrejningspunk- begrænse børn og unges medieforbrug. stort set alle børn uden videre Sådan har anbefalinger gennem årtier også tet for fysisk leg, er ikke længere til rådighed lydt fra alle sundhedsorganisationer, men statistikkerne taler deres tydelige sprog om, at virkningen er begrænset. Børns forbrug af computerspil, tv og internet forsætter ufortrødent med at stige. Den udvikling kan ikke simpelt forklares med, at medier har en særligt forførende tiltrækningskraft, at lege ved at iagttage og deltage i søskendes og andre børns aktiviteter. i samme omfang som før. Samtidig er forældre af gode grunde mindre tilbøjelige til at lade børn færdes på egen hånd for at opsøge spændende legemiljøer og legekammerater. En mindre synlig, men ikke mindre væsentlig, årsag er, at børn ikke længere lærer at sådan som det er blevet hævdet, siden de første computerspil dukkede op i 1970 erne. Der er andre, mere dybtliggende årsager, og vi må som følge deraf også finde andre løsninger end dem, der umiddelbart falder i øjnene. lege på samme måde som tidligere. Selv den mest velkonstruerede legeplads kan hurtigt blive oplevet som tom og kedelig af børnene, hvis de ikke ved, hvordan legeredskaber kan bruges eller ikke finder et inspirerende legefælleskab. 7

8 NYVIDEN oktober 2007 særnummer Den elektroniske hoppemåtte, som Henrik Hautop Lund og hans forskerhold har udviklet i forskellige versioner, har allerede vakt opsigt. Her er det Kronprinsesse Mary, der sammen med videnskabsminister Helge Sander og Odenses borgmester Jan Boye skridter hen over en af udgaverne. De gode ideer til lege er nemlig ikke automatisk til stede hverken i legeredskaberne, i naturen eller som en genetisk forudsætning hos børn. Lege skal læres. Indtil for få år siden lærte stort set alle børn uden videre at lege ved at iagttage og deltage i søskendes og andre børns aktiviteter. Børn var fra en tidlig alder en del af en større børneflok, som omfattede såvel yngre som ældre børn, der legede et utal af forskellige lege på gader og stræder. I dag er børn i stadig mindre grad sammen på tværs af alder. I stedet tilbringer de en stor del af deres tid sammen med jævnaldrende og voksne. Leger stadig Børnene er ikke holdt op med at lege, fordi vilkårene for legen har forandret sig. De er heller ikke holdt op med at lege med hinanden. De leger blot anderledes og med andre ting end tidligere, og det er ikke uden grund, at de ofte foretrækker at lege med computer- spil og legetøj, der er forbundet med medier, herunder for eksempel med tegneserier i tv. For disse typer legetøj er det karakteristisk, at de både rummer inspiration til leg og grundregler, der kan fungere som udgangspunkt for leg i fællesskab med andre børn. I computerspil er reglerne eksempelvis programmeret ind i spillet og kan læres, mens der spilles, og legetøj, der fortællingsmæssigt er forbundet med tv-serier, leverer inspirationen via tv-udsendelserne. Moderne legetøj og medier leverer med andre ord det, som børn i mindre omfang end tidligere kan arve fra ældre børn. Et tidstypisk eksempel, som mange forældre vil kende, er de indtil for nylig populære BeyBlades, som er en moderne udgave af en snurretop, der er konstrueret, så den kan ændres og ombygges af børnene, der på denne måde kan forandre toppens egenskaber i legen. Samtidig er toppen forbundet med en tv-serie, som inspirerer legen. De færreste børn og voksne ville i dag ane, hvad de skulle bruge en almindelig snurretop i træ til, ud over at få den I modsætning til, hvad mange tror, kan den moderne teknologi være med til igen at gøre børn mere fysisk aktive. Men det kræver, at vi hjælper dem. Her er det en robotfestival, hvor børnene kan blive inspireret. 8

9 9

10 NYVIDEN oktober 2007 særnummer I stedet for at begræde udviklingen skal vi bruge den som en mulighed. til at snurre rundt på samme måde i én uendelighed. De legemuligheder, som toppen faktisk rummer i den simple udgave, er for længst gået tabt og er ikke længere en del af kulturarven. Ændringerne i fritidsaktiviteterne kan altså ikke forklares med fremkomsten af nye medier og digitalt legetøj. Det er omvendt de samfundsmæssige forandringer, der har skabt behovet og efterspørgslen. At forhindre børn i at anvende medierne, svarer altså til at ville forhindre dem i at lege. Ofte er det helt nødvendigt for børnene at følge med i en tv-serie eller have bestemte typer legetøj for at kunne indgå i legen med de andre børn. Syddansk Universitet er med til at skabe legepladser, der kombinerer robotteknologi og leg. Vi kan begræde eller forbande udviklingen og den kommercialisering af legen, der uundgåeligt følger med. Men selv nok så mange gode viljer kan ikke rulle historien baglæns og genskabe en traditionel legekultur, som den eksisterede for årtier siden. Vores børn vinder intet, hvis vi af nostalgiske grunde nægter at se det i øjnene. Det er ikke nogen naturlov, at medier og ny teknologi kun kan anvendes til at skabe stillesiddende leg. Vi er vant til at se aktiviteter med computere som noget, der foregår, mens man sidder stille. Udviklingen i den digitale teknologi har medført, at computere, sensorer og effektorer nu er så små, at de kan indbygges i andre materialer, herunder i legeredskaber, hvor de kan levere inspiration til leg. Da netop den fysiske interaktion med omgivelserne er vigtig for sådanne systemer, skaber vi ikke blot computere-i-alt (kendt som pervasive computing) men reelt robotter-i-alt. Med robotter-i-alt kan teknologien forandre det, vi kender som legepladser, så de passer bedre til de vilkår, legen i dag har. En enkel, men illustrativ måde at gøre det på, er at flytte spil fra computerskærmen ud i den fysiske virkelighed, således at spillerne ikke længere blot skal få en figur til at bevæge sig på skærmen ved hjælp af små bevægelser med mus eller game controller, men i stedet skal bevæge sig selv. Som altid med digital teknologi er mulighederne umiddelbart uendelige. Men teknologien gør det ikke alene. De fysiske lege skal stadig konkurrere med computerspil og tv, og legene skal være lige så fængende som det, der sker på skærmen. Det er ikke nok at sætte strøm til legepladsen. Gevinsterne ved at udvikle nye produkter og miljøer, der kan aktivere børn i fysisk leg, er imidlertid oplagte. Ud over det sundhedsmæssige udbytte rummer produkterne også kimen til en ny dansk legeindustri med et stort globalt marked. Vi har stærke danske traditioner for at udvikle legeprodukter, der motiverer børn både fysisk og intellektuelt. Det er et godt udgangspunkt, selv om traditioner ikke i sig selv er en garanti for succes i fremtiden. Som skitseret ovenfor forandrer børns behov og legeinteresser sig i takt med de samfundsmæssige ændringer. For at svare til børns behov må legeredskaber og legetøj udvikles til en ny produkttype, playware, der adskiller sig fra andre legeprodukter ved en indbygget inspiration til leg. Robotter som motivation Robotteknologien kan netop hjælpe med at skabe inspiration og motivation til at bruge produkter, som indeholder robotteknologi som for eksempel playware legeprodukterne. 10

11 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Ved sin interaktion med omgivelserne har robotterne mulighed for (gennem deres input) at registrere, hvorledes folk interagerer med dem, så de kan processere og beregne på dette og dermed svare (gennem deres output) på disse interaktioner. Specielt kan et robotteknologisk objekt Forskning har vist, at muligheden for at skabe umiddelbar respons på menneskers interaktion med robotteknologiske objekter i en lang række tilfælde motiverer folk til forskellige typer interaktioner. Dette værende på legepladser, sportsbaner, hospitaler, ældrehjem og sågar skoler midt i Afrika. Sammen med University of Siena, firmaet give umiddelbar feedback på den menneskelige interation: når man for eksempel Ud over det sundhedsmæssige udbytte rummer produkterne Entertainment Robotics og terapeuter fra ældrehjemmet Albesani i Italien har forskere også kimen til en ny dansk fra Syddansk Universitet kunnet påvise rører ved objektet, svarer det med det samme tilbage med en passende lyd eller med statistiske tests, at demente ældre, der bevægelse. Når man spiller mur med legeindustri med et stort globalt befinder sig i et multi-sanserum med robotteknologiske elementer, kun reagerer, når en fodbold, så kan en robotteknologisk marked. mur med blinkende lys registrere, hvordan objekter i rummet giver respons, men ikke man har skudt (for eksempel hvor og hvor hårdt) og lyse op, spille lyd og tælle points, alt efter om og hvordan man rammer de blinkende lys. Den robotteknologiske mur giver en umiddelbar respons på fodboldspillerens skud. hvis objekterne i rummet er inaktive. Reaktionsmønsteret er interessant, idet der er en konkret sammenhæng mellem den umiddelbare respons, som objekterne med indbygget robotteknologi kan give, og de ældre demenspatienters reaktioner. Når objekterne kan reagere Robotteknologien som pædagogisk element kan også benyttes i samfund, der har en anden baggrund end vores. Her er det I-Blocks, som har vundet indpas i Afrika se side

12 NYVIDEN oktober 2007 særnummer med lys og lyd, så reagerer de ældre demenspatienter i alle de testede tilfælde med fysisk interaktion med objekterne, medens ældre demenspatienter på samme kognitive niveau aldrig reagerer i de testede tilfælde med inaktive objekter uden lyd- og lysrespons. Respons fra de robotteknologiske objekter synes således at motivere til at interagere med disse. På samme vis som den interaktive fodboldmur kan motivere til et fodboldspil, og de robotteknologiske objekter i multi-sanserummet kan tilskynde til fysisk interaktion for de ældre, kan den umid- delbare respons fra robotteknologien benyttes til at skabe legende og lærende objekter i helt andre sammenhænge, hvor motivationen og inspirationen til fysisk at interagere med teknologien kan spille en afgørende rolle. 12

13 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Også i Afrika Overraskende nok kan en lignende tilgangsvinkel derfor benyttes til at skabe lærende, teknologiske objekter for afrikanske samfund, der har en helt anden baggrund og andre vilkår end vores. Her kan den modulære robotteknologi benyttes til at skabe intelligente klodser, I-BLOCKS, der tillader enhver bruger at blive aktiv og kreativ i skabelsen af nye højteknologiske produkter. Således skabes der i samarbejde med lokale universiteter, skoler og hospitaler i for eksempel Mozambique, Tanzania og I stedet for at adskille systemets respons fra dets bygning sørges der netop med programming by building for at integrere disse processer, således at brugeren (konstruktøren) får en umiddelbar respons fra systemet i bygningsprocessen. Selv folk midt i Afrika har med dette system mulighed for at blive udviklere af nye højteknologiske produkter. Derfor danner blandt andet dette system nu basis for helt nye kontekstualiserede IT-uddannelser og projekter i Tanzania og Mozambique, udarbejdet i samarbejde mellem Syddansk Universitet, University of Joensuu og de lokale Uganda muligheder for, at man her kan Sammen med Odense Kommune blive udviklere (og ikke blot brugere) af ny ministerier i Tanzania og Mozambique. teknologi skabt i den lokale kontekst baseret har vi forsøgt at udnytte Dette har blandt andet medført opførel- på lokale værdier og behov. sen af Østafrikas første science park ved mulighederne i playware til at De intelligente klodser fra den modulære Tumaini University i Iringa, Tanzania, hvor robotteknologi (I-BLOCKS) tillader en helt ny form for programmering, programming by building, hvor prototyper af elektroniske artefakter skabes gennem fysisk bygning med robotteknologiske klodser. skabe fremtidens legepladser. lokalt samarbejde mellem universitet, lokalt erhverv og lokale myndigheder udvikler nye vidensbaserede virksomheder, der skal agere på det globaliserede verdensmarked meget lig vores egen forskerpark og Principielt set kan man tale om intelligente LEGO klodser, der hver især indeholder en lille computer, kommunikation og for eksempel sensor og/eller effektor. Når der bygges med sådanne intelligente LEGO klodser, skabes der ikke blot en fysisk struktur som et hus eller en bil, men også en funktionel struktur huset kan åbne og lukke sine vinduer, og bilen kan køre rundt og undgå forhindringer. Der kræves med sådanne I-BLOCKS ikke en PC og kendskab til vestlig logik, læring af syntaks og semantik for programmeringssprog osv. for at lave sådanne prototyper af højteknologiske produkter. Enhver kan forstå at konstruere, idet systemet giver en umiddelbar respons, så snart man sætter en ny intelligent klods oven på en anden. Der er ingen adskillelse i processer som bygning, læring af programmeringssprog, kodeskrivning, debugging, downloadning og afprøvning af det teknologiske system, som ellers er den normale arbejdsproces i udviklingen af de fleste traditionelle teknologiske systemer. vores RoboCluster, som undertegnede startede her i Odense for godt fem år siden, og som nu består af mere end 100 industrielle interessenter inden for robotområdet. Og lig den nye erhvervs- og vækststrategi for Odense Kommune, der netop peger på området robotter og leg for at skabe den innovative og legende by gennem et samspil mellem vidensmiljø, offentlighed og erhverv. Netop sammen med Odense Kommune har vi forsøgt at udnytte mulighederne i playware til at skabe fremtidens legepladser, der motiverer til fysisk aktivitet blandt byens børn. Således er vidensmiljø, offentlighed og erhverv gået sammen om i første omgang for et år siden at opstille seks playware legepladser i børnehaver, skoler og SFO er. Her udnyttes robotteknologiens muligheder for at give umiddelbar respons på interaktionen netop til at skabe motivation og inspiration til fysisk leg. Endvidere kan den moderne kunstige intelligens benyttes til at udvikle adaptive playware-legepladser, dvs. en legeplads, som automatisk ændrer sin opførsel baseret på hvem, der bruger den, og hvordan den bliver brugt. I Odense Kommune er der foreløbig opstillet seks playware-legepladser i børnehaver, skoler og SFO er. 13

14 NYVIDEN oktober 2007 særnummer Man kan derfor forestille sig at lave playware, der ændrer sig selv efter, hvorledes brugeren opnår et højere og højere niveau af færdigheder. Dette kan givetvis have en positiv indflydelse på motivationen, når sådant playware benyttes i lege-, undervisnings-, sports- og genoptræningsredskaber. Vi har med playware-legepladser vist, at en sådan adaptivitet er mulig ved at optræne kunstige neurale netværk i legepladserne til automatisk at klassificere de menneskelige brugere, når de er på legepladsen (for eksempel i kategorier som lille/større barn, hurtigt/langsomt barn, spillende/ikke-spillende barn, et barn/flere børn osv.) for derefter automatisk at lade teknologien ændre på spillene, så de passer til den enkelte bruger, mens der leges med disse spil. Samarbejde med sundhedssektoren Ud fra et kognitionsforskningssynspunkt er dette interessant, idet vi med den nye teknologi dermed synes at kunne skabe en dynamisk zone-of-proximal-development, der automatisk og adaptivt følger den individuelle bruger i forhold til dennes kompetencer. Ideen om en zone-of-proximal-development blev indført af den russi- Det er yderst interessant, at vi 70 år senere med den intelligente robotteknologi i playware nu kan skabe mulighed for at danne legende redskaber, der automatisk indretter sig i forhold til den individuelle brugers niveau og adaptivt kan guide dette niveau fremad. ske udviklingspsykolog L. Vygotsky tilbage i 1930 erne, som området mellem barnets nuværende kompetence og dets mulige kompetence gennem samarbejde. Samtidig fremhæver Vygotsky, at legen kan spille en central rolle i børns kognitive udvikling, idet leg kan skabe en såkaldt zone-of-proximal-development i barnet: Play creates a zone of proximal development in the child. In play, the child always behaves beyond his average age, above his daily behavior; in play it is as though he were a head taller than himself. As in the focus of a magnifying glass, play contains all developmental tendencies in a condensed form and is itself a major source of development. (Lev Vygotsky, ). Det er derfor yderst interessant, at vi 70 år senere med den intelligente robotteknologi i playware nu kan skabe mulighed for at danne legende redskaber, der automatisk indretter sig i forhold til den individuelle brugers niveau og adaptivt kan guide dette niveau fremad. Det er vores hypotese, at dette kan have indflydelse på ikke blot leg og læring, men også på andre områder, hvor en gradvis opbygning af evner er nødvendig, som for eksempel i fysisk genoptræning. I en række projekter i samarbejde mellem Sygehus Fyn, Odense Kommune og Entertainment Robotics har vi derfor udviklet modulære robotteknologiske redskaber til fysioterapeutisk genoptræning af patienter. Her forsøges genoptræningen omformet fra kedelige, gentagne opgaver til at være sjove, spændende og udfordrende fysiske spil. Efter et års evaluering ved fysioterapien skriver Sygehus Fyn Svendborg netop, at en gruppe hjertepatienter giver høje karakterer til udstyret og at hjertepatienterne finder kredsløbstræningen på de intelligente træningsmåtter yderst motiverende. Som for de andre eksempler skabes der legende oplevelser gennem umiddelbar respons fra den nye type Syddansk Universitet har også udviklet en række robotteknologiske redskaber til fysioterapeutisk genoptræning af patienter. Et af formålene er at forandre monotone øvelser til udfordrende fysiske spil. 14

15 særnummer oktober 2007 NYVIDEN Robotteknologiske musikinstrumenter er allerede en del af virkeligheden som her, da Center for Playware i sensommeren blev indviet på Syddansk Universitet. robotteknologi, hvilket motiverer til at udføre bestemte fysiske bevægelser. På lignende vis kan der også udvikles modulære robotteknologiske musikinstrumenter, der tillader enhver på en legende vis at spille musik ved den fysiske interaktion med robotteknologien. I et samarbejde med World Music Award vinderen, remix musiker Funkstar De Luxe, har vi udviklet RoboMusic paradigmet, der beskriver, hvorledes de robotteknologiske instrumenter kan benyttes af koncertpublikum til aktiv involvering i en koncert. Publikum kan på en meget simpel måde interagere fysisk med de modulære robotinstrumenter, som musikeren har programmeret. Funkstar De Luxe programmerer sine musikstykker som en robotadfærd, der ændres afhængig af, hvorledes folk interagerer med robotten (dvs. med robotinstrumenterne). Musikstykket bliver dynamisk frem for at være en statisk komposition. Som beskrevet i de forudgående eksempler kan brugeren på en legende og motiverende måde fysisk interagere med robotteknologien og derigennem skabe nye muligheder: inden for musik, inden for sport, inden for fysisk leg, inden for indlæring, inden for fysisk genoptræning, osv. Fremtidens robotter Næste store udfordring for robotteknologien bliver at finde nye typer materiale til udvikling og udformning af fremtidens robotter. Processen fra hårde, metalliske materialer til bløde, biologiske materialer vil givetvis medføre en række revolutioner inden for robotområdet og i vores opfattelse af robotter. Senest har vi på robotfestivalen Robots at Play vist de første eksempler med robotsystemer lavet af stof (Breathing Room installationen fra Kunstakademiet), af formgivende plast og luft (Jed Berk s robot-luftskibe), af svamp (Kozima s Keepon robotter) og af træ (Marcel.lí s Alphabet installation). I vores forskningsgruppe prøver vi desuden at forstå, hvorledes cellebiologien og den modulære robotteknologi kan inspirere hinanden, og vi kan vise med ATRON modulerne, at en robot selv kan ændre sin fysiske udformning fra en form til en anden (for eksempel fra en kørende robotbil til en kravlende slange og en søjle). Med denne forskning prøver vi at udforske grænserne for robotternes fleksibilitet, både i deres styring, deres form og deres materiale. Og med aktiv involvering af befolkningen, både til robotfestival, på hospitaler, kommunale genoptræningscentre, døgninstitutioner for autistiske børn, hjem for ældre med demens, skoler og børnehjem, dels lokalt og dels rundt omkring i verden, som for eksempel i Afrika, håber vi på at kunne udvikle robotteknologien til en nyttig brug for både videnskaben, industrien og samfundet. 15

16 Det vil sikkert overraske de fleste, men det viser sig faktisk, at lille Danmark er en af verdens største producenter af robotter. Henrik Hautop Lund, professor

Baggrund: Center for Playware

Baggrund: Center for Playware Fremtidens teknologiske visioner på legepladsen Professor Henrik Hautop Lund Center for Playware Mærsk Instituttet Syddansk Universitet C. Jessen, R. Beck, J. Nielsen, A. Derakhshan, F. Hammer, S. Wöllner,

Læs mere

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San.

Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver. v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Intelligent træningsudstyr Muligheder og perspektiver v. Tonny Jæger Pedersen Udviklingsfysioterapeut MI + Stud. Scient. San. Der var engang I sommeren 2000, hvor professor Henrik Hautop Lund fra Mærsk

Læs mere

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier

Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Design af læreprocesser med robotter som medier Konference om Interaktiv teknologi, leg og læring: Læreprocesser og robotsystemer Design af læreprocesser med robotter som medier og børn som med-designere Lektor, ph.d., Gunver Majgaard Mærsk Mc-Kinney

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (Lærings- og oplevelsesteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (Lærings- og oplevelsesteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (Lærings- og oplevelsesteknologi) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Learning and Experience

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Kom i gang med. Find på Programmér Del

Kom i gang med. Find på Programmér Del Kom i gang med Find på Programmér Del version 1.3 SCRATCH er et nyt programmeringssprog. Med Scratch kan du lave dine egne interaktive animationer, spil og musik. Scratch er gratis og "open source". Du

Læs mere

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg

Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Leg under nye former: Konference om ny forskning i leg Torsdag den 8. november kl. 9.30 til 16.00 på Gerlev Idrætshøjskole. De seneste år er opmærksomheden mod og interessen for leg - og især de fysiske

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

Studietur til Brabant, Holland

Studietur til Brabant, Holland Studietur til Brabant, Holland 7-8. december 2011 MedCom International har for Welfare Tech Region arrangeret en studietur til Brabant provinsen i Holland. Studieturen blev afholdt i begyndelsen af december,

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Her er de bedste streamingtjenester

Her er de bedste streamingtjenester Her er de bedste streamingtjenester Internetalderen har for alvor ramt tv-branchen, og Danmark er helt fremme i skoene. Efter at have kigget misundeligt mod USA i mange år, kan vi danskere nu glæde os

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger

Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger Menneskers omgang med den digitale teknik Af redaktionen Den digitale verden er i dag en del af de fleste menneskers dagligdag. Når mennesker bruger deres mobiltelefon, ser tv, søger oplysninger på Wikipedia,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

MÅL. Guide. Drøm om fremtiden og kom i. 1sid0er. Styrk dit liv med Chris MacDonald. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Drøm om fremtiden og kom i 1sid0er MÅL Styrk dit liv med Chris MacDonald Drøm om fremtiden og kom i mål Vi er de eneste levende

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen

på Højvangskolen IT så det giver mening Den måde vi tænker IT på i skolen, skal afspejles i forberedelsen og gennemførelsen IT på Højvangskolen Alle elever som kommer på skolen, vil være digitale indfødte, som færdes i en anden medie-hverdag end vi er vant til. De har andre forudsætninger og kompetencer end tidligere generationer.

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

ROBOT. Værd at vide om robotter før du ser udstillingen dyt bot ROBOT på Danmarks Industrimuseum

ROBOT. Værd at vide om robotter før du ser udstillingen dyt bot ROBOT på Danmarks Industrimuseum dyt båt ROBOT Værd at vide om robotter før du ser udstillingen dyt bot ROBOT på Danmarks Industrimuseum Dette materiale er lavet af Danmarks Industrimuseum i juni 2012 i forbindelse med særudstillingen

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem

Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem D E P A R T M E N T O F C O M P U T E R S C I E N C E U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N Computer Vision: Fysisk rehabilitering i eget hjem Kim Steenstrup Pedersen Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Velkommen til e-skills Week

Velkommen til e-skills Week Velkommen til e-skills Week Chefkonsulent John Sarborg Pedersen, DI ITEK European Commission Enterprise and Industry The e-skills Week is an initiative of the European Commission IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne?

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Videolæring i et forskningsperspektiv Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Karin Levinsen DPU - Aarhus Universitet Hvad vi skal vide noget om Videolæring i et for at kunne forskningsperspektiv sige

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Derfor spiser og drikker du for meget

Derfor spiser og drikker du for meget Derfor spiser og drikker du for meget Af: Pelle Guldborg Hansen 16. april 2012 kl. 10:19 Vi er i årevis blevet stopfodret med information om usund mad og faren ved at drikke for meget. Alligevel fylder

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk

Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg. www.gerlevlegepark.dk Gerlev en verden i bevægelse Projekt HandiLeg Gerlev Idrætshøjskole og Legeparkligger ved Slagelse på Vestsjælland, 100 Km fra København, Danmark. Gerlev Idrætshøjskole & Gerlev Legepark www.gerlev.dk

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder.

Fallit Du går fallit og udgår af spillet, når du ikke kan betale de penge, du skylder. WORLD CEO OM SPILLET I WORLD CEO skal du: - opkøbe lande - investere i aktier og få dine aktiekurser til at stige - handle med lande, aktier og andre værdier med de øvrige spillere - konkurrere med dine

Læs mere

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog.

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Dit læringsmiljø Vi udvikler teknologi, der giver dig tid til at undervise og skabe læring. Vi tager det næste skridt inden for undervisning og læring Fremvisning

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

FRITID 2015/16 ww.viborgungdomsskole.dk

FRITID 2015/16 ww.viborgungdomsskole.dk FRITID 2015/16 Viborg Ungdomsskole er et fælleskab med plads til alle unge i Viborg Kommune. Vi underviser, styrker og inkluderer alle inden for vores tre afdelinger: Fritid, 10 CV (10. klasse) og Kompetence

Læs mere

Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter

Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter Projektkatalog SRP hos ScienceTalenter Katalog over udbudte studieretningsprojekter ScienceTalenter udbyder i skoleåret 2015/2016 en række studieretningsprojekter, hvori talenter tilbydes kompetent og

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio

Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio Kom godt i gang med LEGO Education Innovation Studio Mekanik Energi Robotter og IT Problemløsning Kreativitet Samarbejde LEGO Education Innovation Studio Indhold LEGO Education Innovation Studio...4 Kom

Læs mere

Talenthold- hvorfor give det mening?

Talenthold- hvorfor give det mening? Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra 7. 8. og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

Leg og spil en dansk dobbelthed. Henning Eichberg Syddansk Universitet Gerlev 2012

Leg og spil en dansk dobbelthed. Henning Eichberg Syddansk Universitet Gerlev 2012 Leg og spil en dansk dobbelthed Henning Eichberg Syddansk Universitet Gerlev 2012 Leg og spil En sproglig dobbelthed går gennem den danske forståelse af leg: Leg Spil Ditto på norsk og svensk: lek og spel

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere