Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København"

Transkript

1 Instruktion og inspiration Pædagogisk IT København

2 Indhold Side 3 Forord Side 4-7 Talende Fotoalbum Side 8-11 Interaktiv væg Side Optageklemmer Side Story Sequencer Side Easi Speak Mikrofoner Side Easi Speak Sound Station Side Sound Around Side iographer Side Pro Scope Side Snake Scope Side Pulsmåler Side Speed Trackers Side BeeBot + måtter Side Forenklede fælles mål - Dansk Side Forenklede fælles mål - Matematik Side Forenklede fælles mål - Natur/Teknologi Side Forenklede fælles mål - Engelsk Side Forenklede fælles mål - Idræt Side Forenklede fælles mål - Børnehaveklassen

3 Nysgerrighed, undren og afprøvning... Digitalt beriget undervisning er mere end skærm og taster. Vi har sammensat en digital mediekasse med produkter, som kan udfordre elevernes nysgerrighed og give dem mulighed for aktivt at eksperimentere og producere samt udvikle innovative og kreative kompetencer. Vejledningen giver eksempler på aktiviteter, hvor kassens indhold bruges til at understøtte de nye faglige mål, som de er formuleret i fagene og læreplanstemaerne. Derudover kan mange af produkterne med fordel anvendes til at understøtte inkluderende indsatser. Målgruppen for den digitale mediekasse er indskolingen dvs klasse, men mange af produkterne kan med fordel anvendes på ældre klassetrin som en integreret del af undervisningen. Spiralbogen har 3 formål: > At understøtte arbejdet med nye fælles mål ved at præcisere hvilke mål de enkelte læringsaktiviteter sigter mod. > At præsentere læringsaktiviteter så man hurtigt kan få glæde af produkterne i undervisningen og samtidig inspireres til selv at finde på flere aktiviteter. > At give basale produktinstruktioner som kan læses eller alternativt ses som korte instruktionsfilm ved at scanne QR-koderne. Flere af produkterne har avancerede funktioner, hvorfor det kan være en fordel at downloade den komplette brugervejledning på: HippoMini.dk/kbh God fornøjelse, Pædagogisk IT, København

4 Instruktion 1. Batterier (2 stk. AAA) isættes før brug. Stjerneskruetrækker benyttes. 2. I lommerne kan der placeres fotos, tegninger etc. 3. Siderne nummereres med de medfølgende klistermærker. 4. Vælg Rec og tryk det lommenummer du ønsker at indtale besked til. Vælg Play og det lommenummer du ønsker at afspille. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

5 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sættet består af 6 Talende Fotoalbummer. Med disse albummer kan eleverne lave deres egne lyd- og billedbøger, da hver side kan optage op til 10 sek. Dansk Eventyr eleverne producerer egne fortællinger Elever skal i små grupper lave deres egne eventyr. De får udleveret et Talende Fotoalbum, hvor første billede fx er en fattig pige med indtalt tekst: Der var en gang De følgende sider er tomme og eleverne skal dernæst selv digte videre og skabe deres eget eventyr ved at indsætte billeder/tegninger og indtale tekster til. Læreren kan give eleverne billeder til inspiration fx en ring, en frø, en brønd og en heks, som eleverne kan vælge om de vil benytte. På sidste side har læreren indsat et billede af et brudepar og indtalt sætningen: og de levede lykkeligt til deres dages ende! Dansk og Engelsk Min familie - My Family Klassen skal lave en fælles lydbilledbog. Den kan laves på dansk eller på engelsk. Hver elev tegner sin familie og skriver navne på. Lærerne kan have skrevet hjælpende ord på tavlen i forvejen ud fra en brainstorm med eleverne. Tegningerne indsættes i fotoalbummet og hver elev skal på skift indtale på dansk eller engelsk, hvem de har tegnet fx: Here is my Family. My Mother is Ulla. She is 37. My Father is Peter. He is 41. We have a Dog. His name is Gulliver. Dansk Fremstilling; Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Fortolkning; Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. Talende Fotoalbum Dansk Fremstilling; Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion. Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven har viden om ord og fraser til at præsentere sig selv. Skriftlig kommunikation; eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Skriftlig kommunikation; eleven kan lege med engelsk skriftsprog. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 5

6 Læringsaktiviteter Dansk og Engelsk Klassens bamse på besøg i hjemmet Mange klasser har en fælles bamse, som på skift går med eleverne hjem på besøg. Her oplever bamsen forskellige ting sammen med eleven; er med på cykeltur i skoven, hjælper med at bage en kage, deltager i børnefødselsdagen, hopper i trampolinen mm. Det Talende fotoalbum kan være en sjov læringsressource, som følger bamsen med hjem og hvori eleverne tegner, skriver og indtaler, hvad bamsen har oplevet. I klassen kan eleven efterfølgende fremlægge, hvad bamsen har oplevet ud fra bogens billeder, tesktekst og lyd. Natur/Teknologi Klassens egen dyrebog Klasser der arbejder med temaet dyr, kan anvende det Talende Fotoalbum som præsentationsramme. Eleverne kan samle deres billeder af dyrene i albummet og indtale sætninger; Her er en mus. Den lever i skoven eller på marken. Den spiser nødder. Natur/Teknologi Undersøgelse; eleven har viden om dyr, planter og svampe Modellering; eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning. Dansk Fremstilling; eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Kommunikation; eleven kan anvende it til hverdagskommunikation. Fortolkning: eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. Engelsk Skriftlig kommunikation; eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Skriftlig kommunikation; eleven kan lege med engelsk skriftsprog. Børnehaveklassen Sprog; Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog.

7 Understøttelse af inkluderende indsatser Sociale historier Sociale historier er en metode, der går ud på, at man ved hjælp af tekst, fotos eller tegninger illustrerer, hvordan en bestemt social situation udspiller sig i forhold til et bestemt barn eller en bestemt gruppe børn. Formålet hermed er at motivere og hjælpe den enkelte elev til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd gennem visualisering af konkrete problematiske situationer fra elevens skoledag. Det Talende Fotoalbum kan udgøre rammen for en eller flere sociale historier. Sammen med fx AKT-vejlederen kan eleven selv være med til at lave sin sociale historie fx sådan gør jeg, når frikvarteret slutter, sådan fortæller jeg mine lærere, at jeg har brug for hjælp. Talende Fotoalbum Eleven vælger billeder eller fotografier og indtaler selv den tekst, som passer til billederne. Bogen kan tages med hjem, så forældrene også kan få indsigt og samtidig støtte op om en indsats. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 7

8 Instruktion 1. Batterier (3 stk. AAA) isættes før brug. Stjerneskruetrækker benyttes. 2. I lommerne kan der placeres fotos, tegninger etc. 3. Vælg Rec og tryk på Play på den lomme du ønsker at indspille til. Slip Play igen for at afslutte indspilning. 4. Vælg Play på den sorte boks og tryk på den grønne Play på den lomme hvor du ønsker at høre indspilning. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

9 Beskrivelse Læringsaktiviteter Den interaktive væg giver et væld af aktivitetsmuligheder for leg og læring med lyd og billeder. Placer kort, genstande eller tegninger i plastlommerne og indspil derefter op til 10 sekunders lydsekvens til hver lomme. Dansk og Engelsk Min første ordtavle Klassen kan i grupper lave små ordtavler, hvor de sætter billeder ind, som de selv tegner, finder i bøger, på internettet eller fotograferer. I stedet for at indtale navnet på fx solen på billedet, staver eleven S-O-L. Aktiviteten kan udvides til, at eleven også fortæller, hvilken ordklasse ordet er. Tilsvarende kan eleverne lave deres første ordtavle på engelsk og derved udvide deres ordforråd. Dansk Læsning; eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet. Fremstilling; Eleven har viden om bogstav-lyd forbindelser. Fremstilling: Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven kan anvende de hyppigst forekommende ord og fraser. Skriftlig kommunikation; eleven kan finde skrevne, engelske ord. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord og sætningsdannelse. Interaktiv væg Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 9

10 Læringsaktiviteter Dansk og Engelsk Kender du en ting, der begynder med A? Eleverne vælger hver et bogstav, som de skriver på et lille stykke papir. Bogstaverne sættes i lommerne på Den Interaktive Væg. Fx er der et A i første lomme og første elev indtaler et ord, der begynder med A fx AND. Næste elev skal gentage AND samt sige endnu et ord, der starter med A f.eks AND og ALIGATOR. Elev nr tre skal nu huske og indtale de første to A-ord samt et nyt. Legen fortsætter med næste bogstav, når eleverne ikke kan finde på flere ord med A. Aktiviteten kan varieres, så de dygtige elever også skal stave ordene. Dansk Kommunikation; eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig. Læsning; eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet. Fremstilling; eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Skriftlig kommunikation; eleven kan kommunikere med enkle. ord og korte sætninger. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning. Sprog; eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Dansk Vandrehistorie Start en vandrehistorie i klassen med den Interaktive Væg. Indtal fx sætningen i den første lomme: Der var en gang en hund. Nu skal en en elev indtale, hvad der skal ske med historien i den næste lomme. Hun har 10 sekunder og vælger derefter, hvem der skal fortsætte historien. Når historien er færdig, afspilles den lomme for lomme. Måske vil børnene tegne til historien til sidst? Dansk Kommunikation; eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig. Kommunikation; eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd. Børnehaveklasse Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog.

11 Understøttelse af inkluderende indsatser Dansk og Engelsk Se-Lyt-Stav ordet På den Interaktive Væg er indsat billeder af forskellige genstande. Eleverne skiftes til at vælge et billede, lytte til ordet som er indtalt og skal derefter prøve at stave til ordet. Læringsaktiviteten kan varieres, så eleverne træner over- og underbegreber fx ved at vælge en række med frugter, møbler, tøj. Eleverne skal så udover navnet på den afbillede ting også nævne, hvad overbegrebet er. Aktiviteten kan varieres, så den foregår på engelsk. Dansk Læsning; eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert. Fremstilling; eleven kan stave til almindelige ord. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven kan bruge visuel støtte til at lære ordforråd. Skriftlig kommunikation: eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte. Børnehaveklasse Sprog: eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier. Struktur for skoledagen For elever som er særligt sensitive overfor mange skift og ændringer, kan en tydelig struktur og skemaer over, hvad skoledagen bringer, være en god støtte for at kunne fungere optimalt. Den Interaktive Væg kan for disse elever fungere som en visuel støtte, hvor eleverne hurtigt kan se eller høre hvad, hvordan og hvornår ting skal ske. Ved at indsætte både auditiv og visuel kommunikation ved hjælp af piktogrammer, symboler, billeder eller fotografier med tilhørende lydsekvens på den interaktive væg, kan der skabes skemaer over dagens forløb ud fra elevens behov. Det kan være, at der både er behov for at angive, hvilke fag eleven skal have den pågældende dag, hvilke lærere der skal undervise, hvilke lokaler eleven skal være i og tidsperspektiver. Andre elever vil måske have behov for en udførlig plan for den enkelte lektion. Sammen med fx AKT-vejlederen kan eleven selv vælge billeder, piktogrammer og fotografier, som svarer til skolens aktiviteter og fag. Disse kan lamineres og gemmes, så eleven har sit eget sæt af billeder, som han/hun kan genkende og ved, hvad betyder. Derved er der mulighed for, at læreren eller en anden nemt kan ændre i rækkefølgen, hvis ændringer opstår, fx at en vikar skal undervise i den følgende lektion eller andre ikke planlagte skift. Præsentation af klassens voksne eller elever Den Interaktive Væg kan også anvendes som præsentationsramme over fx klassens lærere, som er fotograferet og deres navne er indtalt. Den kan hænge synligt fremme, så både forældre og elever nemt kan skabe overblik over, hvilke voksne der er knyttet til klassen. På samme måde kan man gøre med klassens elever, hvilket kan være en hjælp, når eleverne starter i 0. klasse og skal lære nye klassekammerater og lærere at kende. Interaktiv Væg Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 11

12 Instruktion 1. Optageklemmer leveres med batterier (3 stk. LR44). Når de skal udskiftes benyttes stjerneskruetrækker. 2. Vælg Rec på siden og tryk på de 2 små metalknapper for at starte optagelse. Tryk igen på de 2 metalknapper for at slutte optagelse. 3. Vælg Play og tryk på de to metalknapper for at høre optagelse. Husk at vælge Off efter endt brug. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

13 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sættet består af 6 stk. Optageklemmer til at optage og afspille beskeder på. Klemmerne er oplagte til at indtale instruktioner, ledetråde til skattejagter eller til at øve talrækker og tabeller. Klemmerne er desuden magnetiske og kan derfor sidde på whiteboardet m.m. Matematik Regnehistorier I grupper på 6 elever skal alle lave deres egne regnehistorier. Eleverne kan på forhånd få besked på, at regnehistorien skal indeholde regnearterne plus og minus og at der fx højst må indgå 4 tal i regnestykket. Eleverne finder herefter på hver deres historie og indtaler den på en klemme, hvorefter den lægges på midten af bordet. Eleverne skiftes nu til at trække en klemme, lytte til regne-historien og løse den. Eleverne kan få udleveret et papir, hvor de noterer facit: gul klemme = 7, blå klemme = 3, osv. Til sidst kan eleverne selv Matematik Matematiske kompetence; eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer. Tal og algebra: eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal. Matematiske kompetencer: eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer. Børnehaveklassen Matematisk opmærksomhed; Eleven har viden om enkle matematiske begreber. Optageklemmer rette deres opgaver ved at udveksle facit med de øvrige i gruppen. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 13

14 Læringsaktiviteter Dansk Klemme-diktat Læreren eller eleverne indtaler et ord på hver klemme, som lægges i en kurv. Eleverne skiftes til at trække en klemme og lytte til ordet. Derefter staver de til ordet. Aktiviteten kan varieres så eleverne også skal finde rimord, antonymer eller indsætte ordet i en færdig sætning. Dansk Læsning; eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler. Fremstilling: eleven har viden om lydrette og ikke lydrette ords stavemåder. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om bogstavlydforbindelserog enkle regler for ord ogsætningsdannelse. Idræt Kan du hinke kan du hoppe kan du finde på sjove ting at lave? Klemmerne fordeles ud til 6 grupper. Eleverne skal finde på sjove aktiviteter at lave; hinke flest gange på 30 sekunder, slå kolbøtter, løbe op og ned ad trappen, kaste en bold op ad en væg osv. Dernæst skal de optage aktiviteterne på klemmerne, som samles i en kurv. Aktiviteten sættes i gang og første elev vælger en klemme, afspiller den, udfører aktiviteten, lægger den tilbage i kurven og udpeger en ny kammerat, der skal prøve. Når klemmerne er afspillet mange gange, kan eleverne indtale nye aktiviteter og starte forfra. Idræt Alsidig idrætsudøvelse; eleven har viden om grundlæggende kaste-, gribe og sparketeknik. Alsidig idrætsudøvelse: eleven har viden om kroppens grundlæggende bevægelsesmuligheder. Musik Gæt en sang Læreren har på forhånd optaget brudstykker af velkendte børnesange på klemmerne. Eleverne skiftes til at trække en klemme og afspille musikken, hvorefter eleverne skal gætte sangen og evt. selv synge den. Aktiviteten kan varieres, så eleverne selv indspiller eller synger brudstykker af sange på klemmerne. Musik Musikudøvelse; eleven har viden om tekst og melodi i nye og ældre sange og salmer. Musikforståelse: eleven kan lytte opmærksomt til musik. Børnehaveklasse Kreative og musiske udtryksformer; eleven kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk. Børnehaveklasse Krop og bevægelse: eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege. Krop og bevægelse; eleven kan bruge kroppen varieret.

15 Understøttelse af inkluderende indsatser Idræt Skattejagt på skolen Klemmerne kan fungere som ledetråde i en skattejagt og erstatter på den måde det traditionelle skattekort. På hver klemme indtales, hvor posterne findes; fx Find næste post ved det store legetårn i skolegården, Find næste klemme nede på Brittas kontor eller Næste klemme finder I hos pedellen i kælderen Fordel nu alle klemmer ud på posterne på nær startklemmen. Nu kan skattejagten begynde. Den første gruppe elever sætter løbet i gang ved at afspille startklemmen, der fortæller dem, Værkstedsundervisning Værkstedsundervisning i grupper er mange steder en udbredt pædagogisk metode, som bl.a. lægger op til, at børn arbejder kollaborativt og frigiver samtidig tid til, at læreren kan gå rundt og hjælpe i grupperne. Men for nogle elever kan denne form for undervisning være en udfordring, da rammen kan være uklar og skiftene mellem de enkelte værksteder vanskelig at håndtere. Her kan Optageklemmerne fungere som en auditiv støtte, hvor læreren på forhånd har indtalt en beskrivelse af hvad læringsaktiviteten er i det pågældende værksted; eksempelvis Her skal I hver nævne 3 navneord og lave sætninger med dem, Her skal I lave et rim sammen i gruppen eller Her skal I lave en ny slutning på historien, vi hørte oplæst tidligere. Optageklemmer hvor de skal finde post 1. Idræt Idrætskultur og relationer; eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege. Børnehaveklassen Krop og bevægelse; eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege. Krop og bevægelse; eleven kan færdes sikkert på skolens områder. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 15

16 Instruktion 1. Før brug løsnes pladen på bagsiden med stjerneskrutrækker X AAA batterier isættes. 3. Supplér Story Sequenceren med tegninger/fotos, som passer til lyden. Der er plads til 6 billeder. 4. Vælg REC-positionen og tryk på den ramme, du vil optage lyd på. 5. Hold rammen nede, mens du indtaler i den lille mikrofon nederst til højre på Sequenceren. LED-pæren vil lyse under indspilning. Slip først rammen, når du er færdig med din indspilning. LED-pæren vil slukke, og der lyder to bip. 6. Vælg PLAY-positionen, når du vil afspille det indtalte. 7. Klik på den ramme, som du vil aflytte. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

17 Beskrivelse Læringsaktiviteter Story Sequenceren er ideel til at øve og disponere fortællinger. Elever kan arbejde med at få deres historier bygget op med en indledning, midte og slutning. Sequenceren kan optage og afspille 6 x 10 sekunders sekvenser. Engelsk Ugens 6 nye ord Eleverne kan træne deres ordforråd på engelsk ved at lade Story Sequenceren fungere som en digital ordbog, der hver uge præsenterer 6 nye ord. Der kan indsættes tegninger, piktogrammer eller fotos af f.eks. møbler, tøj, farver, køretøjer eller madvarer. Eleverne kan så træne ordene på engelsk ved at kigge på billederne og nævne ordet på engelsk. Er de i tvivl, kan de trykke på knappen og lytte til ordet. Natur/Teknologi Kender du din natur? Læreren har indsat 6 billeder eller ordkort i Sequence-rammerne af forskellige plante- og dyregrupper fx insekter, fugle, fisk, pattedyr, træer og blomster. Eleverne får til opgave at indtale hvilke fugle, insekter mm, der er afbilledet. Aktiviteten kan udvides, så eleverne indtaler flere detaljer om dyret; føde, levesteder mm. Natur/Teknologi Undersøgelse; eleven har viden om dyr, planter og svampe. Story Sequencer Engelsk Mundtlig kommunikation; Eleven kan bruge visuel støtte til at lære ordforråd Mundtlig kommunikation; Eleven har viden om ikke sproglige strategier til ordforrådstilegnelse Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 17

18 Læringsaktiviteter Dansk Historiefortælling - Introduktion til Berettermodellen Eleverne kan bruge Story Sequenceren til at træne opbygning af historier og de faglige termer; indledning, præsentation, midte, afslutning mm. Eleverne kan ud fra en velkendt historie placere billeder og indtale sætninger, som viser historiens opbygning. Aktiviteten kan differentieres, så den inddrager Berettermodellen og dens faglige termer; optrapning, point of no return, klimaks mm. Dansk Fremstilling; eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning Fremstilling; eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof. Matematik Måling kan du klare alle 6? Matematiklæreren har indtalt 6 forskellige måleopgaver på Sequenceren fx; Hvor lang er din fod mål med en lineal. Ved du hvad klokken er? Hvor lang er din blyant? Husk disse tal og 8 og skriv dem ned i rækkefølge Tegn disse figurer på et papir, to røde cirkler, tre grønne firkanter og en gul trekant Hvor langt er klasselokalet målt med dine skridt? Eleverne afspiller efterfølgende opgaverne på skift, lytter og løser opgaverne. Læreren kan afslutte med at lade 6 elever indtale svarene på Story Sequenceren. Matematik Matematiske kompetencer; eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik. Børnehaveklassen Matematisk opmærksomhed; eleven kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre, herunder i digitale medier.

19 Story Sequencer Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 19

20 Instruktion 1. Easi Speak oplades med strømforsyning. Før brug skal stikket på strømforsyningen skiftes til dansk stik. Benyt spids genstand for at løsne stikket. 2. On/off knap. 3. Spole knapper og i midten knap til at vælge imellem MP3 og WAV format. 4. Tryk på den røde Optage knap til dioden lyser konstant for at starte optagelse - tryk igen for at afslutte optagelse. Optimal optageafstand er cm. 5. Den grønne knap er Play og Pause. Når et nummer er på Pause kan det slettes ved at holde Optage knappen nede indtil dioden blinker orange. 6. Lyd op og Lyd ned. 7. Overførsel af filer skal ske via det medfølgende USB-kabel, som sluttes til din computer. Optagelserne kan findes i mappen mic-rec. 8. Husk at sætte beskyttelseshætte på inden brug, og evt. nøglesnorene for at undgå at mikrofonerne bliver tabt. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

21 Beskrivelse Læringsaktiviteter Med Easi Speak-mikrofonerne kan eleverne optage og afspille lyd med god kvalitet. Easi Speak-sættet oplades direkte fra en ladestation og består af 6 mikrofoner i forskellige farver. Alle mikrofoner afspilles direkte fra det indbyggede usb-stik i bunden af mikrofonen. Dansk Nyhedsshowet Godaften! Lad eleverne optræde som nyhedsværter og bygge deres eget nyhedsstudie med Easi Speak-mikrofonerne. Giv dem til opgave at optage dagens nyhedsudsendelse direkte på mikrofonen eksempelvis Sådan var emneugen, Sådan blev fodboldlandskampens resultater, og Hvad gør vi ved skolens store papirforbrug. Afspil nyheden direkte fra mikrofonen, via en pc eller et smartboard i klassen fra Easi Speaks indbyggede usb-stik. Læreren kan vælge om klassen skal lave fantasinyheder, lokale nyheder fra skolen eller om de først skal researche fra fx DR UltraNews. Dansk Kommunikation; eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen. Kommunikation; eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd. Fremstilling; eleven har viden om enkle præsentationsformer. Dansk Din letlæsningsbog som lydbog Elever kan øve sig i at højtlæse tekster med Easi Speak. De kan vælge en letlæsebog, som de kender godt og optage deres højtlæsning af bogen. Eleverne kan samtidig blive bevidste om, hvordan de kan bruge deres stemmer til at betone handlingen. Aktiviteten kan også øves i børnehaveklassen, hvor eleverne legelæser højt fra en bog, de kender eller en bog med billeder, de kan fantasere ud fra. Dansk Fortolkning; eleven kan følge forløbet i en fortælling Læsning; eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet. Børnehaveklassen Sprog; eleven kan gengive indhold af tekster Sprog; Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Easi Speak Mikrofoner Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 21

22 Instruktion 1. Easi Speak Sound Station skal oplades minimum 24 timer med strømforsyning. Før brug skal stikket på strømforsyningen skiftes til dansk stik. Benyt spids genstand for at løsne stikket. 2. Strømforsyningen tilsluttes på bagsiden, hvor der også findes udgange til 6 stk. hovedtelefoner - følger ikke med sættet. 3. Easi Speak mikrofoner kan placeres i dokken på forsiden af Easi Speak Sound Station. Tryk på Play på mikrofonen for at afspille optagelse. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

23 Beskrivelse Easi Speak Sound Station er klassens lydanlæg til at afspille indhold for en gruppe på 6 eller for alle på én gang. Med 6 indgange til hovedtelefoner får eleverne rum til fordybelse og bliver ikke distraheret af hinanden. Easi Speak Sound Station er genopladelig og bærbar. Det indbyggede håndtag gør den nem at tage med rundt både inde som ude. Afspil elevernes egne lydoptagelser som popstjerner eller udsendte rapportere direkte fra Easi Speak-mikrofonerne eller afspil MP3-lydfiler/lydbøger fra et usb-stick. Easi Speak Sound Station Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 23

24 Instruktion 1. Før opladning skiftes stikket til dansk stik. 2. Sound Around oplades via den medfølgende strømforsyning. 3. Sound Around kan oplades individuelt eller alle 8 samtidig. 4. Sound Around aktiveres med On/off knappen på siden. Når lysdioden lyser grøn er puden opladet fuldt. 5. For optagelse - hold den røde knap inde i op til 30 sek. Når du slipper knappen slutter optagelsen. 6. Træd på puden for at afspille beskeden. Puden kan kun indeholde een optagelse. 7. Du kan også importere lyd/musik fra en ekstern afspiller via et Jack-stik. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

25 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sound Around sætter gang i bevægelse og leg i undervisningen. Sættet består af 8 skumplader, som hver indeholder en indbygget mikrofon, der kan afspille og optage på stedet. Afspilningen foregår ved et tryk på pladen med en fod eller ved en play-knap på siden af pladen. Indspilning af fx musikstykker, beskeder eller lyde på op til 30 sekunder kan foretages direkte på pladen eller overføres via kabel forbundet til en computer. Matematik Tabeltræning med bevægelse Læreren har på forhånd indtalt tallene fra eksempelvis 3 tabellen på måtterne, som derefter fordeles ud på gulvet med god afstand. Læreren kan stille forskellige matematiske opgaver; Læg måtterne i den rigtige tabel-rækkefølge Stil jer på de tocifrede tal Læg måtterne så alle lige og ulige tal ligger sammen Find de tal som både indgår i 3- og Dansk Ordklasser med bevægelse Eleverne får til opgave at gå rundt i små grupper til måtterne, som ligger spredt rundt i lokalet. De lytter herefter til den indtalte besked på hver Sound Around; fx nævn 5 tillægsord der fortæller noget om en fødselsdag, nævn 5 udsagnsord der kan bruges i idræt, nævn 5 navneord om noget der findes i et supermarked. Aktiviteten kan varieres, så den indebærer Sound Around 4 tabellen mere bevægelse, fx ved at eleverne skal vise udsagnsordene i stedet for at nævne dem. Eleverne træner således deres matematiske forståelse gennem aktiv lytning og bevægelse. Aktiviteten kan varieres og foregå på engelsk. Matematik Tal og algebra; eleverne kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal og algebra; eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal Dansk Kommunikation; eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde. Kommunikation; eleven har viden om turtagning. Børnehaveklasse Sprog: eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 25

26 Læringsaktiviteter Idræt Stationstræning På de 8 Sound Arounds indtales forskellige øvelser fx; hop 8 englehop, slå 5 vejrmøller, hink herfra til målet og tilbage igen eller lav 5 armbøjninger. Eleverne kan inddeles i grupper, som starter ved hver sin station. Her skal de udføre øvelsen, før de løber videre til næste og sådan fortsætter de, til de har været igennem alle 8. Idræt Alsidig idrætsudøvelse; eleven kan udføre enkle former for løb, spring og kast. Børnehaveklassen Krop og bevægelse; eleven kan bruge kroppen varieret.

27 Sound Around Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 27

28 Instruktion 1. Montér den medfølgende linse. 2. Sæt 4 x AAA batterier i LED-lampen. 3. Montér den på toppen af rammen. 4. Sæt 2 x AAA batterier i mikrofonen. 5. Montér den på toppen af rammen. Brug strømpen ved udendørsoptagelser. 6. Montér iographeren på det medfølgende stativ. 7. Klik din ipad Mini fast i rammen. Vigtigt at ipad ens indbyggede kamera placeres ovenpå iographerens linse. 8. Tilslut mikrofonens kabel til ipad en. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København

Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København Instruktion og inspiration Pædagogisk IT København Kassens indhold Talende fotoalbum A4 * Interaktiv væg * Optageklemmer * Mini mobiltelefoner * Easi-Speak mikrofoner * Easi-Speak Sound Station * Tuff-Cam

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

IZAK9 lærervejledning

IZAK9 lærervejledning IZAK9 lærervejledning Immersive learning by Copyright Qubizm Ltd. 2014 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Øvelser og organisering... 3 Hvordan er opgaverne udformet?... 4 Opgaveguide Videofilm på

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag til dansk og engelsk baseret på teknologien fra det kendte værktøj CD-ORD. Dansende bogstaver Se bogstavlyde Dansende Bogstaver giver barnet

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Ideer til IT og ipad i dagtilbud

Ideer til IT og ipad i dagtilbud Ideer til IT og ipad i dagtilbud Konkrete forløb sorteret efter læreplanstemaer Samlet og redigeret af Lone Adamsen, ITleg.dk Indhold Forord hvordan bruges denne publikation... 9 Del I Læreplanstemaerne...11

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger Kan bruges til følgende titler i samlingen: i 2. 3. klasse There was an Old lady who Swallowed a Fly The Very Hungry Caterpillar Itchy Bear On the Farm

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Ideer til din undervisning. Måling i matematik 0.-1. klasse. (Matematik) Figurer 0.-1. klasse (Matematik) Figurer 2.-4. klasse.

Ideer til din undervisning. Måling i matematik 0.-1. klasse. (Matematik) Figurer 0.-1. klasse (Matematik) Figurer 2.-4. klasse. Ideer til din undervisning. Måling i matematik 0.-1. klasse. (Matematik) Figurer 0.-1. klasse (Matematik) Figurer 2.-4. klasse. (Matematik) Tyverialarm 1.-3. klasse (Natur og teknologi) Eventyr med Dash

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed.

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed. Indhold Side 2: Ordspurt Side 3: Kend dit tal Side 4: Stop på et tal Side 5: Bogstavgenkendelse Side 6: Tabeljagt Side 7: Engelsk talbingo Side 8: Blå eller rød Side 9: Ordklasse ord 1 Ordspurt Bane: Figurbane

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog.

Brug for billedsymboler. Eleverne har brug for, at der anvendes billedsymboler, uanset om de har et udviklet verbalsprog. Forskellighed. På Lysholm ser vi forskellighed som en styrke. Eleverne har forskellige diagnoser, og der er elever med og uden verbalsprog. Nogle elever har kørestol, andre løber omkring. Forudsigelige

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere