Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København"

Transkript

1 Instruktion og inspiration Pædagogisk IT København

2 Indhold Side 3 Forord Side 4-7 Talende Fotoalbum Side 8-11 Interaktiv væg Side Optageklemmer Side Story Sequencer Side Easi Speak Mikrofoner Side Easi Speak Sound Station Side Sound Around Side iographer Side Pro Scope Side Snake Scope Side Pulsmåler Side Speed Trackers Side BeeBot + måtter Side Forenklede fælles mål - Dansk Side Forenklede fælles mål - Matematik Side Forenklede fælles mål - Natur/Teknologi Side Forenklede fælles mål - Engelsk Side Forenklede fælles mål - Idræt Side Forenklede fælles mål - Børnehaveklassen

3 Nysgerrighed, undren og afprøvning... Digitalt beriget undervisning er mere end skærm og taster. Vi har sammensat en digital mediekasse med produkter, som kan udfordre elevernes nysgerrighed og give dem mulighed for aktivt at eksperimentere og producere samt udvikle innovative og kreative kompetencer. Vejledningen giver eksempler på aktiviteter, hvor kassens indhold bruges til at understøtte de nye faglige mål, som de er formuleret i fagene og læreplanstemaerne. Derudover kan mange af produkterne med fordel anvendes til at understøtte inkluderende indsatser. Målgruppen for den digitale mediekasse er indskolingen dvs klasse, men mange af produkterne kan med fordel anvendes på ældre klassetrin som en integreret del af undervisningen. Spiralbogen har 3 formål: > At understøtte arbejdet med nye fælles mål ved at præcisere hvilke mål de enkelte læringsaktiviteter sigter mod. > At præsentere læringsaktiviteter så man hurtigt kan få glæde af produkterne i undervisningen og samtidig inspireres til selv at finde på flere aktiviteter. > At give basale produktinstruktioner som kan læses eller alternativt ses som korte instruktionsfilm ved at scanne QR-koderne. Flere af produkterne har avancerede funktioner, hvorfor det kan være en fordel at downloade den komplette brugervejledning på: HippoMini.dk/kbh God fornøjelse, Pædagogisk IT, København

4 Instruktion 1. Batterier (2 stk. AAA) isættes før brug. Stjerneskruetrækker benyttes. 2. I lommerne kan der placeres fotos, tegninger etc. 3. Siderne nummereres med de medfølgende klistermærker. 4. Vælg Rec og tryk det lommenummer du ønsker at indtale besked til. Vælg Play og det lommenummer du ønsker at afspille. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

5 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sættet består af 6 Talende Fotoalbummer. Med disse albummer kan eleverne lave deres egne lyd- og billedbøger, da hver side kan optage op til 10 sek. Dansk Eventyr eleverne producerer egne fortællinger Elever skal i små grupper lave deres egne eventyr. De får udleveret et Talende Fotoalbum, hvor første billede fx er en fattig pige med indtalt tekst: Der var en gang De følgende sider er tomme og eleverne skal dernæst selv digte videre og skabe deres eget eventyr ved at indsætte billeder/tegninger og indtale tekster til. Læreren kan give eleverne billeder til inspiration fx en ring, en frø, en brønd og en heks, som eleverne kan vælge om de vil benytte. På sidste side har læreren indsat et billede af et brudepar og indtalt sætningen: og de levede lykkeligt til deres dages ende! Dansk og Engelsk Min familie - My Family Klassen skal lave en fælles lydbilledbog. Den kan laves på dansk eller på engelsk. Hver elev tegner sin familie og skriver navne på. Lærerne kan have skrevet hjælpende ord på tavlen i forvejen ud fra en brainstorm med eleverne. Tegningerne indsættes i fotoalbummet og hver elev skal på skift indtale på dansk eller engelsk, hvem de har tegnet fx: Here is my Family. My Mother is Ulla. She is 37. My Father is Peter. He is 41. We have a Dog. His name is Gulliver. Dansk Fremstilling; Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Fortolkning; Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. Talende Fotoalbum Dansk Fremstilling; Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion. Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven har viden om ord og fraser til at præsentere sig selv. Skriftlig kommunikation; eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Skriftlig kommunikation; eleven kan lege med engelsk skriftsprog. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 5

6 Læringsaktiviteter Dansk og Engelsk Klassens bamse på besøg i hjemmet Mange klasser har en fælles bamse, som på skift går med eleverne hjem på besøg. Her oplever bamsen forskellige ting sammen med eleven; er med på cykeltur i skoven, hjælper med at bage en kage, deltager i børnefødselsdagen, hopper i trampolinen mm. Det Talende fotoalbum kan være en sjov læringsressource, som følger bamsen med hjem og hvori eleverne tegner, skriver og indtaler, hvad bamsen har oplevet. I klassen kan eleven efterfølgende fremlægge, hvad bamsen har oplevet ud fra bogens billeder, tesktekst og lyd. Natur/Teknologi Klassens egen dyrebog Klasser der arbejder med temaet dyr, kan anvende det Talende Fotoalbum som præsentationsramme. Eleverne kan samle deres billeder af dyrene i albummet og indtale sætninger; Her er en mus. Den lever i skoven eller på marken. Den spiser nødder. Natur/Teknologi Undersøgelse; eleven har viden om dyr, planter og svampe Modellering; eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning. Dansk Fremstilling; eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Kommunikation; eleven kan anvende it til hverdagskommunikation. Fortolkning: eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. Engelsk Skriftlig kommunikation; eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Skriftlig kommunikation; eleven kan lege med engelsk skriftsprog. Børnehaveklassen Sprog; Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog.

7 Understøttelse af inkluderende indsatser Sociale historier Sociale historier er en metode, der går ud på, at man ved hjælp af tekst, fotos eller tegninger illustrerer, hvordan en bestemt social situation udspiller sig i forhold til et bestemt barn eller en bestemt gruppe børn. Formålet hermed er at motivere og hjælpe den enkelte elev til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd gennem visualisering af konkrete problematiske situationer fra elevens skoledag. Det Talende Fotoalbum kan udgøre rammen for en eller flere sociale historier. Sammen med fx AKT-vejlederen kan eleven selv være med til at lave sin sociale historie fx sådan gør jeg, når frikvarteret slutter, sådan fortæller jeg mine lærere, at jeg har brug for hjælp. Talende Fotoalbum Eleven vælger billeder eller fotografier og indtaler selv den tekst, som passer til billederne. Bogen kan tages med hjem, så forældrene også kan få indsigt og samtidig støtte op om en indsats. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 7

8 Instruktion 1. Batterier (3 stk. AAA) isættes før brug. Stjerneskruetrækker benyttes. 2. I lommerne kan der placeres fotos, tegninger etc. 3. Vælg Rec og tryk på Play på den lomme du ønsker at indspille til. Slip Play igen for at afslutte indspilning. 4. Vælg Play på den sorte boks og tryk på den grønne Play på den lomme hvor du ønsker at høre indspilning. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

9 Beskrivelse Læringsaktiviteter Den interaktive væg giver et væld af aktivitetsmuligheder for leg og læring med lyd og billeder. Placer kort, genstande eller tegninger i plastlommerne og indspil derefter op til 10 sekunders lydsekvens til hver lomme. Dansk og Engelsk Min første ordtavle Klassen kan i grupper lave små ordtavler, hvor de sætter billeder ind, som de selv tegner, finder i bøger, på internettet eller fotograferer. I stedet for at indtale navnet på fx solen på billedet, staver eleven S-O-L. Aktiviteten kan udvides til, at eleven også fortæller, hvilken ordklasse ordet er. Tilsvarende kan eleverne lave deres første ordtavle på engelsk og derved udvide deres ordforråd. Dansk Læsning; eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet. Fremstilling; Eleven har viden om bogstav-lyd forbindelser. Fremstilling: Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven kan anvende de hyppigst forekommende ord og fraser. Skriftlig kommunikation; eleven kan finde skrevne, engelske ord. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord og sætningsdannelse. Interaktiv væg Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 9

10 Læringsaktiviteter Dansk og Engelsk Kender du en ting, der begynder med A? Eleverne vælger hver et bogstav, som de skriver på et lille stykke papir. Bogstaverne sættes i lommerne på Den Interaktive Væg. Fx er der et A i første lomme og første elev indtaler et ord, der begynder med A fx AND. Næste elev skal gentage AND samt sige endnu et ord, der starter med A f.eks AND og ALIGATOR. Elev nr tre skal nu huske og indtale de første to A-ord samt et nyt. Legen fortsætter med næste bogstav, når eleverne ikke kan finde på flere ord med A. Aktiviteten kan varieres, så de dygtige elever også skal stave ordene. Dansk Kommunikation; eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig. Læsning; eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet. Fremstilling; eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Skriftlig kommunikation; eleven kan kommunikere med enkle. ord og korte sætninger. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning. Sprog; eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Dansk Vandrehistorie Start en vandrehistorie i klassen med den Interaktive Væg. Indtal fx sætningen i den første lomme: Der var en gang en hund. Nu skal en en elev indtale, hvad der skal ske med historien i den næste lomme. Hun har 10 sekunder og vælger derefter, hvem der skal fortsætte historien. Når historien er færdig, afspilles den lomme for lomme. Måske vil børnene tegne til historien til sidst? Dansk Kommunikation; eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig. Kommunikation; eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd. Børnehaveklasse Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog.

11 Understøttelse af inkluderende indsatser Dansk og Engelsk Se-Lyt-Stav ordet På den Interaktive Væg er indsat billeder af forskellige genstande. Eleverne skiftes til at vælge et billede, lytte til ordet som er indtalt og skal derefter prøve at stave til ordet. Læringsaktiviteten kan varieres, så eleverne træner over- og underbegreber fx ved at vælge en række med frugter, møbler, tøj. Eleverne skal så udover navnet på den afbillede ting også nævne, hvad overbegrebet er. Aktiviteten kan varieres, så den foregår på engelsk. Dansk Læsning; eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert. Fremstilling; eleven kan stave til almindelige ord. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven kan bruge visuel støtte til at lære ordforråd. Skriftlig kommunikation: eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte. Børnehaveklasse Sprog: eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier. Struktur for skoledagen For elever som er særligt sensitive overfor mange skift og ændringer, kan en tydelig struktur og skemaer over, hvad skoledagen bringer, være en god støtte for at kunne fungere optimalt. Den Interaktive Væg kan for disse elever fungere som en visuel støtte, hvor eleverne hurtigt kan se eller høre hvad, hvordan og hvornår ting skal ske. Ved at indsætte både auditiv og visuel kommunikation ved hjælp af piktogrammer, symboler, billeder eller fotografier med tilhørende lydsekvens på den interaktive væg, kan der skabes skemaer over dagens forløb ud fra elevens behov. Det kan være, at der både er behov for at angive, hvilke fag eleven skal have den pågældende dag, hvilke lærere der skal undervise, hvilke lokaler eleven skal være i og tidsperspektiver. Andre elever vil måske have behov for en udførlig plan for den enkelte lektion. Sammen med fx AKT-vejlederen kan eleven selv vælge billeder, piktogrammer og fotografier, som svarer til skolens aktiviteter og fag. Disse kan lamineres og gemmes, så eleven har sit eget sæt af billeder, som han/hun kan genkende og ved, hvad betyder. Derved er der mulighed for, at læreren eller en anden nemt kan ændre i rækkefølgen, hvis ændringer opstår, fx at en vikar skal undervise i den følgende lektion eller andre ikke planlagte skift. Præsentation af klassens voksne eller elever Den Interaktive Væg kan også anvendes som præsentationsramme over fx klassens lærere, som er fotograferet og deres navne er indtalt. Den kan hænge synligt fremme, så både forældre og elever nemt kan skabe overblik over, hvilke voksne der er knyttet til klassen. På samme måde kan man gøre med klassens elever, hvilket kan være en hjælp, når eleverne starter i 0. klasse og skal lære nye klassekammerater og lærere at kende. Interaktiv Væg Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 11

12 Instruktion 1. Optageklemmer leveres med batterier (3 stk. LR44). Når de skal udskiftes benyttes stjerneskruetrækker. 2. Vælg Rec på siden og tryk på de 2 små metalknapper for at starte optagelse. Tryk igen på de 2 metalknapper for at slutte optagelse. 3. Vælg Play og tryk på de to metalknapper for at høre optagelse. Husk at vælge Off efter endt brug. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

13 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sættet består af 6 stk. Optageklemmer til at optage og afspille beskeder på. Klemmerne er oplagte til at indtale instruktioner, ledetråde til skattejagter eller til at øve talrækker og tabeller. Klemmerne er desuden magnetiske og kan derfor sidde på whiteboardet m.m. Matematik Regnehistorier I grupper på 6 elever skal alle lave deres egne regnehistorier. Eleverne kan på forhånd få besked på, at regnehistorien skal indeholde regnearterne plus og minus og at der fx højst må indgå 4 tal i regnestykket. Eleverne finder herefter på hver deres historie og indtaler den på en klemme, hvorefter den lægges på midten af bordet. Eleverne skiftes nu til at trække en klemme, lytte til regne-historien og løse den. Eleverne kan få udleveret et papir, hvor de noterer facit: gul klemme = 7, blå klemme = 3, osv. Til sidst kan eleverne selv Matematik Matematiske kompetence; eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer. Tal og algebra: eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal. Matematiske kompetencer: eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer. Børnehaveklassen Matematisk opmærksomhed; Eleven har viden om enkle matematiske begreber. Optageklemmer rette deres opgaver ved at udveksle facit med de øvrige i gruppen. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 13

14 Læringsaktiviteter Dansk Klemme-diktat Læreren eller eleverne indtaler et ord på hver klemme, som lægges i en kurv. Eleverne skiftes til at trække en klemme og lytte til ordet. Derefter staver de til ordet. Aktiviteten kan varieres så eleverne også skal finde rimord, antonymer eller indsætte ordet i en færdig sætning. Dansk Læsning; eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler. Fremstilling: eleven har viden om lydrette og ikke lydrette ords stavemåder. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om bogstavlydforbindelserog enkle regler for ord ogsætningsdannelse. Idræt Kan du hinke kan du hoppe kan du finde på sjove ting at lave? Klemmerne fordeles ud til 6 grupper. Eleverne skal finde på sjove aktiviteter at lave; hinke flest gange på 30 sekunder, slå kolbøtter, løbe op og ned ad trappen, kaste en bold op ad en væg osv. Dernæst skal de optage aktiviteterne på klemmerne, som samles i en kurv. Aktiviteten sættes i gang og første elev vælger en klemme, afspiller den, udfører aktiviteten, lægger den tilbage i kurven og udpeger en ny kammerat, der skal prøve. Når klemmerne er afspillet mange gange, kan eleverne indtale nye aktiviteter og starte forfra. Idræt Alsidig idrætsudøvelse; eleven har viden om grundlæggende kaste-, gribe og sparketeknik. Alsidig idrætsudøvelse: eleven har viden om kroppens grundlæggende bevægelsesmuligheder. Musik Gæt en sang Læreren har på forhånd optaget brudstykker af velkendte børnesange på klemmerne. Eleverne skiftes til at trække en klemme og afspille musikken, hvorefter eleverne skal gætte sangen og evt. selv synge den. Aktiviteten kan varieres, så eleverne selv indspiller eller synger brudstykker af sange på klemmerne. Musik Musikudøvelse; eleven har viden om tekst og melodi i nye og ældre sange og salmer. Musikforståelse: eleven kan lytte opmærksomt til musik. Børnehaveklasse Kreative og musiske udtryksformer; eleven kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk. Børnehaveklasse Krop og bevægelse: eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege. Krop og bevægelse; eleven kan bruge kroppen varieret.

15 Understøttelse af inkluderende indsatser Idræt Skattejagt på skolen Klemmerne kan fungere som ledetråde i en skattejagt og erstatter på den måde det traditionelle skattekort. På hver klemme indtales, hvor posterne findes; fx Find næste post ved det store legetårn i skolegården, Find næste klemme nede på Brittas kontor eller Næste klemme finder I hos pedellen i kælderen Fordel nu alle klemmer ud på posterne på nær startklemmen. Nu kan skattejagten begynde. Den første gruppe elever sætter løbet i gang ved at afspille startklemmen, der fortæller dem, Værkstedsundervisning Værkstedsundervisning i grupper er mange steder en udbredt pædagogisk metode, som bl.a. lægger op til, at børn arbejder kollaborativt og frigiver samtidig tid til, at læreren kan gå rundt og hjælpe i grupperne. Men for nogle elever kan denne form for undervisning være en udfordring, da rammen kan være uklar og skiftene mellem de enkelte værksteder vanskelig at håndtere. Her kan Optageklemmerne fungere som en auditiv støtte, hvor læreren på forhånd har indtalt en beskrivelse af hvad læringsaktiviteten er i det pågældende værksted; eksempelvis Her skal I hver nævne 3 navneord og lave sætninger med dem, Her skal I lave et rim sammen i gruppen eller Her skal I lave en ny slutning på historien, vi hørte oplæst tidligere. Optageklemmer hvor de skal finde post 1. Idræt Idrætskultur og relationer; eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege. Børnehaveklassen Krop og bevægelse; eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege. Krop og bevægelse; eleven kan færdes sikkert på skolens områder. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 15

16 Instruktion 1. Før brug løsnes pladen på bagsiden med stjerneskrutrækker X AAA batterier isættes. 3. Supplér Story Sequenceren med tegninger/fotos, som passer til lyden. Der er plads til 6 billeder. 4. Vælg REC-positionen og tryk på den ramme, du vil optage lyd på. 5. Hold rammen nede, mens du indtaler i den lille mikrofon nederst til højre på Sequenceren. LED-pæren vil lyse under indspilning. Slip først rammen, når du er færdig med din indspilning. LED-pæren vil slukke, og der lyder to bip. 6. Vælg PLAY-positionen, når du vil afspille det indtalte. 7. Klik på den ramme, som du vil aflytte. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

17 Beskrivelse Læringsaktiviteter Story Sequenceren er ideel til at øve og disponere fortællinger. Elever kan arbejde med at få deres historier bygget op med en indledning, midte og slutning. Sequenceren kan optage og afspille 6 x 10 sekunders sekvenser. Engelsk Ugens 6 nye ord Eleverne kan træne deres ordforråd på engelsk ved at lade Story Sequenceren fungere som en digital ordbog, der hver uge præsenterer 6 nye ord. Der kan indsættes tegninger, piktogrammer eller fotos af f.eks. møbler, tøj, farver, køretøjer eller madvarer. Eleverne kan så træne ordene på engelsk ved at kigge på billederne og nævne ordet på engelsk. Er de i tvivl, kan de trykke på knappen og lytte til ordet. Natur/Teknologi Kender du din natur? Læreren har indsat 6 billeder eller ordkort i Sequence-rammerne af forskellige plante- og dyregrupper fx insekter, fugle, fisk, pattedyr, træer og blomster. Eleverne får til opgave at indtale hvilke fugle, insekter mm, der er afbilledet. Aktiviteten kan udvides, så eleverne indtaler flere detaljer om dyret; føde, levesteder mm. Natur/Teknologi Undersøgelse; eleven har viden om dyr, planter og svampe. Story Sequencer Engelsk Mundtlig kommunikation; Eleven kan bruge visuel støtte til at lære ordforråd Mundtlig kommunikation; Eleven har viden om ikke sproglige strategier til ordforrådstilegnelse Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 17

18 Læringsaktiviteter Dansk Historiefortælling - Introduktion til Berettermodellen Eleverne kan bruge Story Sequenceren til at træne opbygning af historier og de faglige termer; indledning, præsentation, midte, afslutning mm. Eleverne kan ud fra en velkendt historie placere billeder og indtale sætninger, som viser historiens opbygning. Aktiviteten kan differentieres, så den inddrager Berettermodellen og dens faglige termer; optrapning, point of no return, klimaks mm. Dansk Fremstilling; eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning Fremstilling; eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof. Matematik Måling kan du klare alle 6? Matematiklæreren har indtalt 6 forskellige måleopgaver på Sequenceren fx; Hvor lang er din fod mål med en lineal. Ved du hvad klokken er? Hvor lang er din blyant? Husk disse tal og 8 og skriv dem ned i rækkefølge Tegn disse figurer på et papir, to røde cirkler, tre grønne firkanter og en gul trekant Hvor langt er klasselokalet målt med dine skridt? Eleverne afspiller efterfølgende opgaverne på skift, lytter og løser opgaverne. Læreren kan afslutte med at lade 6 elever indtale svarene på Story Sequenceren. Matematik Matematiske kompetencer; eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik. Børnehaveklassen Matematisk opmærksomhed; eleven kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre, herunder i digitale medier.

19 Story Sequencer Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 19

20 Instruktion 1. Easi Speak oplades med strømforsyning. Før brug skal stikket på strømforsyningen skiftes til dansk stik. Benyt spids genstand for at løsne stikket. 2. On/off knap. 3. Spole knapper og i midten knap til at vælge imellem MP3 og WAV format. 4. Tryk på den røde Optage knap til dioden lyser konstant for at starte optagelse - tryk igen for at afslutte optagelse. Optimal optageafstand er cm. 5. Den grønne knap er Play og Pause. Når et nummer er på Pause kan det slettes ved at holde Optage knappen nede indtil dioden blinker orange. 6. Lyd op og Lyd ned. 7. Overførsel af filer skal ske via det medfølgende USB-kabel, som sluttes til din computer. Optagelserne kan findes i mappen mic-rec. 8. Husk at sætte beskyttelseshætte på inden brug, og evt. nøglesnorene for at undgå at mikrofonerne bliver tabt. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

21 Beskrivelse Læringsaktiviteter Med Easi Speak-mikrofonerne kan eleverne optage og afspille lyd med god kvalitet. Easi Speak-sættet oplades direkte fra en ladestation og består af 6 mikrofoner i forskellige farver. Alle mikrofoner afspilles direkte fra det indbyggede usb-stik i bunden af mikrofonen. Dansk Nyhedsshowet Godaften! Lad eleverne optræde som nyhedsværter og bygge deres eget nyhedsstudie med Easi Speak-mikrofonerne. Giv dem til opgave at optage dagens nyhedsudsendelse direkte på mikrofonen eksempelvis Sådan var emneugen, Sådan blev fodboldlandskampens resultater, og Hvad gør vi ved skolens store papirforbrug. Afspil nyheden direkte fra mikrofonen, via en pc eller et smartboard i klassen fra Easi Speaks indbyggede usb-stik. Læreren kan vælge om klassen skal lave fantasinyheder, lokale nyheder fra skolen eller om de først skal researche fra fx DR UltraNews. Dansk Kommunikation; eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen. Kommunikation; eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd. Fremstilling; eleven har viden om enkle præsentationsformer. Dansk Din letlæsningsbog som lydbog Elever kan øve sig i at højtlæse tekster med Easi Speak. De kan vælge en letlæsebog, som de kender godt og optage deres højtlæsning af bogen. Eleverne kan samtidig blive bevidste om, hvordan de kan bruge deres stemmer til at betone handlingen. Aktiviteten kan også øves i børnehaveklassen, hvor eleverne legelæser højt fra en bog, de kender eller en bog med billeder, de kan fantasere ud fra. Dansk Fortolkning; eleven kan følge forløbet i en fortælling Læsning; eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet. Børnehaveklassen Sprog; eleven kan gengive indhold af tekster Sprog; Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Easi Speak Mikrofoner Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 21

22 Instruktion 1. Easi Speak Sound Station skal oplades minimum 24 timer med strømforsyning. Før brug skal stikket på strømforsyningen skiftes til dansk stik. Benyt spids genstand for at løsne stikket. 2. Strømforsyningen tilsluttes på bagsiden, hvor der også findes udgange til 6 stk. hovedtelefoner - følger ikke med sættet. 3. Easi Speak mikrofoner kan placeres i dokken på forsiden af Easi Speak Sound Station. Tryk på Play på mikrofonen for at afspille optagelse. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

23 Beskrivelse Easi Speak Sound Station er klassens lydanlæg til at afspille indhold for en gruppe på 6 eller for alle på én gang. Med 6 indgange til hovedtelefoner får eleverne rum til fordybelse og bliver ikke distraheret af hinanden. Easi Speak Sound Station er genopladelig og bærbar. Det indbyggede håndtag gør den nem at tage med rundt både inde som ude. Afspil elevernes egne lydoptagelser som popstjerner eller udsendte rapportere direkte fra Easi Speak-mikrofonerne eller afspil MP3-lydfiler/lydbøger fra et usb-stick. Easi Speak Sound Station Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 23

24 Instruktion 1. Før opladning skiftes stikket til dansk stik. 2. Sound Around oplades via den medfølgende strømforsyning. 3. Sound Around kan oplades individuelt eller alle 8 samtidig. 4. Sound Around aktiveres med On/off knappen på siden. Når lysdioden lyser grøn er puden opladet fuldt. 5. For optagelse - hold den røde knap inde i op til 30 sek. Når du slipper knappen slutter optagelsen. 6. Træd på puden for at afspille beskeden. Puden kan kun indeholde een optagelse. 7. Du kan også importere lyd/musik fra en ekstern afspiller via et Jack-stik. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

25 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sound Around sætter gang i bevægelse og leg i undervisningen. Sættet består af 8 skumplader, som hver indeholder en indbygget mikrofon, der kan afspille og optage på stedet. Afspilningen foregår ved et tryk på pladen med en fod eller ved en play-knap på siden af pladen. Indspilning af fx musikstykker, beskeder eller lyde på op til 30 sekunder kan foretages direkte på pladen eller overføres via kabel forbundet til en computer. Matematik Tabeltræning med bevægelse Læreren har på forhånd indtalt tallene fra eksempelvis 3 tabellen på måtterne, som derefter fordeles ud på gulvet med god afstand. Læreren kan stille forskellige matematiske opgaver; Læg måtterne i den rigtige tabel-rækkefølge Stil jer på de tocifrede tal Læg måtterne så alle lige og ulige tal ligger sammen Find de tal som både indgår i 3- og Dansk Ordklasser med bevægelse Eleverne får til opgave at gå rundt i små grupper til måtterne, som ligger spredt rundt i lokalet. De lytter herefter til den indtalte besked på hver Sound Around; fx nævn 5 tillægsord der fortæller noget om en fødselsdag, nævn 5 udsagnsord der kan bruges i idræt, nævn 5 navneord om noget der findes i et supermarked. Aktiviteten kan varieres, så den indebærer Sound Around 4 tabellen mere bevægelse, fx ved at eleverne skal vise udsagnsordene i stedet for at nævne dem. Eleverne træner således deres matematiske forståelse gennem aktiv lytning og bevægelse. Aktiviteten kan varieres og foregå på engelsk. Matematik Tal og algebra; eleverne kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal og algebra; eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal Dansk Kommunikation; eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde. Kommunikation; eleven har viden om turtagning. Børnehaveklasse Sprog: eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 25

26 Læringsaktiviteter Idræt Stationstræning På de 8 Sound Arounds indtales forskellige øvelser fx; hop 8 englehop, slå 5 vejrmøller, hink herfra til målet og tilbage igen eller lav 5 armbøjninger. Eleverne kan inddeles i grupper, som starter ved hver sin station. Her skal de udføre øvelsen, før de løber videre til næste og sådan fortsætter de, til de har været igennem alle 8. Idræt Alsidig idrætsudøvelse; eleven kan udføre enkle former for løb, spring og kast. Børnehaveklassen Krop og bevægelse; eleven kan bruge kroppen varieret.

27 Sound Around Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 27

28 Instruktion 1. Montér den medfølgende linse. 2. Sæt 4 x AAA batterier i LED-lampen. 3. Montér den på toppen af rammen. 4. Sæt 2 x AAA batterier i mikrofonen. 5. Montér den på toppen af rammen. Brug strømpen ved udendørsoptagelser. 6. Montér iographeren på det medfølgende stativ. 7. Klik din ipad Mini fast i rammen. Vigtigt at ipad ens indbyggede kamera placeres ovenpå iographerens linse. 8. Tilslut mikrofonens kabel til ipad en. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

Inklusion og digital læring for alle

Inklusion og digital læring for alle Inklusion og digital læring for alle Work- shop Oplæg inspira9on Hands- on Opsamling - evaluering q Fordel jer ved klemmerne q Lyt og udfør q Hvordan kan klemmerne bruges i jeres praksis med inkluderende

Læs mere

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016

Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen. 8. marts 2016 Fælles Mål og den bindende læseplan om matematik i indskolingen 8. marts 2016 Forenklede fælles mål Kompetenceområde Kompetencemål Færdighedsmål Vidensmål Opmærksomhedspunkter Bindende/vejledende Bindende

Læs mere

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt

Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger af ord, når jeg får læst en tekst højt Årsplan Dansk 1. klasse 2015/2016 1. Fortolkning temaer gennem samtale Oplevelse og indlevelse lege sprog, billeder og enkel poetisk sprogbrug og billeder Jeg kan udpege rim, remser og nye sammensætninger

Læs mere

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER Alice Darville CV Pædagog, lærer, konsulent, forfajer, inklusionsvejleder, læringssdls- cerdficeret prakdkker J JEG ER SÆRLIGT OPTAGET AF: Børns (voksnes) forskellige

Læs mere

Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København

Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København Instruktion og inspiration Pædagogisk IT København Kassens indhold Talende fotoalbum A4 * Interaktiv væg * Optageklemmer * Mini mobiltelefoner * Easi-Speak mikrofoner * Easi-Speak Sound Station * Tuff-Cam

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Årsplan for dansk 2. årgang

Årsplan for dansk 2. årgang Årsplan for dansk 2. årgang 2015 2016 Uge 33-34: 2.A Tværfagligt forløb i dansk med udgangspunkt i Cyklistforbundets skolekampagne Alle børn cykler Materialer: Undervisningsmateriale fra ABC hverdagssituationer.

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den pædagogiske tankegang i dette

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet.

Jeg kan finde informationer om et emne på en hjemmeside. Jeg kan udnytte menuen på hjemmesider til at navigere målrettet. Årsplan Dansk 2. klasse 2015/2016 1. Læsning læse enkle sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Finde tekst finde ved at navigere på alderstilpassede hjemmesider Jeg kan finde informationer om et emne

Læs mere

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse

Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Mål for læringsforløb Dansk efter 2. klasse Emne: Folk og røvere i Kardemommeby Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Forberedelse Eleven kan forberede læsning gennem samtale i klassen måder til at skabe

Læs mere

GoTalkNow. Beskrivelse:

GoTalkNow. Beskrivelse: GoTalkNow Beskrivelse: I GoTalk NOW kan du lave personlige kommunikationsbøger. Du kan også lave vælgebøger med foto, filmklip eller musik. Eller en kombination mulighederne er mange. En bog kan laves

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til Materialesæt Sphero http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til materialesættet Sphero Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse

Intro. Kompetenceområde: Læsning Finde tekst. Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg. Tekstforståelse Intro Finde tekst Eleven kan vælge en tekst ud fra et mindre udvalg Tekstforståelse Eleven har viden om fortællende og informerende teksters struktur Eleven kan få øje på sproglige træk sproglige, lydlige

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17

Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17 Årsplan Matematik 1. klasse 2016/17 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den pædagogiske tankegang i dette

Læs mere

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015

HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 HVAD STÅR DER I DE NYE FÆLLES MÅL OM DEN MATEMATISKE KOMPETENCE, KOMMUNIKATION? KØBENHAVN 29. SEPTEMBER 2015 BINDENDE/VEJLEDENDE BINDENDE MÅL OG TEKSTER: FAGETS FORMÅL KOMPETENCEMÅL (12 STK.) FÆRDIGHEDS-

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 1.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 26 elever og der er afsat 5 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 1A og 1B, de tilhørende kopisider + CD-rom, Rema samt evt. ekstraopgaver. Derudover vil

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster

Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Begynde at læse sig til viden i faglige tekster Indskoling Opgaverne til indskolingen tager udgangspunkt i historien om familien Bang, som for de helt mindste elever skal læses op. Aske på 12 år fortæller historien, som handler om, hvordan han sammen

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Udeskoleforløb - 2. klasse Kartoflen

Udeskoleforløb - 2. klasse Kartoflen Udeskoleforløb - 2 klasse Kartoflen Mål for forløbet: I dette tværfaglige forløb skal eleverne beskæftige sig med kartoflen, dens biologi, dens historie og dens ernæringsmæssige betydning Følgende fag

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 1. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid Korrektur ved, hvordan man bruger afkodningsstrategien

Læs mere

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder

3 Algebra. Faglige mål. Variable og brøker. Den distributive lov. Potenser og rødder 3 Algebra Faglige mål Kapitlet Algebra tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Variable og brøker: kende enkle algebraiske udtryk med brøker og kunne behandle disse ved at finde fællesnævner. Den distributive

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning

MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV. Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver. Lærervejledning MATEMATIK I KÆREHAVE SKOV Matematik for indskoling 1.-3. klassetrin, 10 opgaver Lærervejledning Matematik for indskoling Primær målgruppe elever i 1.-3. klasse 10 opgaver i Kærehave Skov Med udgangspunkt

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii

Årsplan Matematrix 3. kl. Kapitel 1: Jubii Årsplan Matematrix. kl. A Første halvår Kapitel : Jubii I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i. klasse. Dette er samtidig et redskab for

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Bogstaver på spil og i bevaeægelse

Bogstaver på spil og i bevaeægelse Bogstaver på spil og i bevaeægelse INTRODUKTION TIL FORLOØBET I Børnehaveklassen og børnehaveklasselederen mangler spil til bogstavindlæring. De vil gerne have 1. klasse til at udvikle og producere nogle

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST)

Børnehaveklassen Krebs. Årsplan 2015 2016 (Dansk Matematik ST) Tid og fagligt område Årsplan 1. periode Fra skolestart til efterårsferien. Uge 33-42 Aktivitet Læringsmål Opstart i børnehavekassen Emne: Mig selv og min familie Børnene tegner selvportrætter. Der klippes

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

Matematik i indskolingen - de mindste børn

Matematik i indskolingen - de mindste børn Matematik i indskolingen - de mindste børn De mindste børn Børn kan godt lide at eksperimentere og undersøge. Disse erfaringer tager børnene med sig, når de møder i skolen første gang. De har fx lagt puslespil,

Læs mere

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen.

Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. Årsplan for 0.årgang i SKK i 2015-2016 Årsplanen giver et overblik over den enkelte årgangs plan i relation til hele skolen. 0.årgang arbejder ud fra Undervisningsministeriets faghæfte 23- Fælles Mål 2009

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Tabeltræning på mange måder

Tabeltræning på mange måder Tabeltræning på mange måder - med afsæt i MI og læringsstile Snoreleg (3 tabellen) 10 elever sidder i en rundkreds. Eleverne nummereres 0, 1, 2.osv. op til 30. Hver elev får altså 3 numre (fx 1, 11 og

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015

Årsplan for 0A & 0B skoleåret 2014/2015 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne ved slutningen af børnehaveklassen har tilegnet sig viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Trinmål: Undervisningens indhold: Det talte sprog

Læs mere

Indtryk fra BETT og Special Needs Fringe i London januar 2010

Indtryk fra BETT og Special Needs Fringe i London januar 2010 Talking-Block. En terning 15*15 cm, hvor der kan sættes et billede på hver side, og der kan indtales ca. 10 sekunder til hvert billede. Rul terningen på bordet; når den stopper vil den afspille den meddelelse,

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Årsplan i matematik for 1. klasse

Årsplan i matematik for 1. klasse Årsplan i matematik for 1. klasse Der arbejdes med bogsystemet Multi 1A og 1B Periode Emne/ Målet for forløbet er, at eleverne: Handleplan Evaluering fokuspunkt Uge 33-36 Tal bliver fortrolige med matematikbogens

Læs mere

Årsplan for 2. kl. matematik

Årsplan for 2. kl. matematik Undervisningen i 2. kl. tager primært udgangspunkt i matematikbøgerne Kolorit 2A og 2B. Årets emner med delmål Gange (kopiark) ræsonnerer sig frem til multiplikationsalgoritmen i teams, ved hjælp af additionsalgoritmer.

Læs mere

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane

Hurtig start. Quick guide. Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Hurtig start Quick guide Kom hurtigt i gang med den digitale junglebane Indholdsfortegnelse Introduktion Den digitale junglebane i undervisningen Kapitler Forberedelse Fag og emne Undervisningsmaterialer

Læs mere

Logo! Info til læreren

Logo! Info til læreren Logo! Info til læreren 1 Om Logo!...3 Lydfiler...3 Supplerende oplysninger...3 Interaktive opgaver...3 Ordforrådsopgaver...3 Lytteopgaver...4 Billedopgaver...4 Wörterbank...5 Trin-for-trin-vejledning:

Læs mere

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt

IntoWords. Dansende bogstaver. Se bogstavlyde. Vokaljagt IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag til dansk og engelsk baseret på teknologien fra det kendte værktøj CD-ORD. Dansende bogstaver Se bogstavlyde Dansende Bogstaver giver barnet

Læs mere

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 2. klasse Skoleåret 2016/2017 Undervisningen tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål for fanget engelsk. Materialer: Vi bruger ikke noget bogsystem i undervisningen. Eleverne får

Læs mere

ÅRSPLAN M A T E M A T I K

ÅRSPLAN M A T E M A T I K ÅRSPLAN M A T E M A T I K 2013/2014 Klasse: 3.u Lærer: Bjørn Bech 3.u får 5 matematiktimer om ugen: MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Matematik Matematik Lektion 4 Matematik

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag

Lille Bamse, Thomas Winding Undervisningsforslag Målgruppe: børnehaveklasse og 1. klasse. Fortællingerne har et meget enkelt fortælleforløb og en enkel komposition, hvilket gør historierne særlig velegnede at arbejde med i forhold til litteratur i børnehaveklassen

Læs mere

Titel. Data om læremidlet:

Titel. Data om læremidlet: Titel Tema: Fag: Målgruppe: Blue-Bot Blue-Bot robotterne Engelskfaget 0. 4. klasse Data om læremidlet: QR-kode Fører til posten i mitcfu 6 Blue-bot 1 dockingstation Opgaveark Udgiver: PodConsult Udgivelsesår:

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE

ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE ÅRSPLAN FOR 0 KLASSE 2016-2017. At lægge et fundament for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole

Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Mål for 0. klasse på Midtdjurs Friskole Overordnede mål for 0-klasse Undervisningen i 0.klasse er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med barnets alsidige personlige udvikling, ved at give

Læs mere

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen

Visuel NAT/TEK/MAT på Søndermarkskolen Et eksempel på en visuel præsentation i forbindelse med forløbet Hjælp - der er rod i geometrien Skoleafdelingen Att.: Mads Egsholm Forsøgs- og udviklingsmidler 2011/2012 Børne- og Ungeområdet Rådhuset

Læs mere

Fælles forenklede mål - folkeskolen

Fælles forenklede mål - folkeskolen Fælles forenklede mål - folkeskolen Dansk [ Færdigheds- og vidensmål efter 2. klasse ] Kompetencemål: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer Eleven kan

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Fælles Mål Matematik Indskolingen. Roskilde 4. november

Fælles Mål Matematik Indskolingen. Roskilde 4. november Fælles Mål Matematik Indskolingen Roskilde 4. november 05-11-2015 klaus.fink@uvm.dk Side 2 Bindende/vejledende Bindende mål og tekster: Fagets formål Kompetencemål (12 stk.) Færdigheds- og vidensmål (122

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere