Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion og inspiration. Pædagogisk IT København"

Transkript

1 Instruktion og inspiration Pædagogisk IT København

2 Indhold Side 3 Forord Side 4-7 Talende Fotoalbum Side 8-11 Interaktiv væg Side Optageklemmer Side Story Sequencer Side Easi Speak Mikrofoner Side Easi Speak Sound Station Side Sound Around Side iographer Side Pro Scope Side Snake Scope Side Pulsmåler Side Speed Trackers Side BeeBot + måtter Side Forenklede fælles mål - Dansk Side Forenklede fælles mål - Matematik Side Forenklede fælles mål - Natur/Teknologi Side Forenklede fælles mål - Engelsk Side Forenklede fælles mål - Idræt Side Forenklede fælles mål - Børnehaveklassen

3 Nysgerrighed, undren og afprøvning... Digitalt beriget undervisning er mere end skærm og taster. Vi har sammensat en digital mediekasse med produkter, som kan udfordre elevernes nysgerrighed og give dem mulighed for aktivt at eksperimentere og producere samt udvikle innovative og kreative kompetencer. Vejledningen giver eksempler på aktiviteter, hvor kassens indhold bruges til at understøtte de nye faglige mål, som de er formuleret i fagene og læreplanstemaerne. Derudover kan mange af produkterne med fordel anvendes til at understøtte inkluderende indsatser. Målgruppen for den digitale mediekasse er indskolingen dvs klasse, men mange af produkterne kan med fordel anvendes på ældre klassetrin som en integreret del af undervisningen. Spiralbogen har 3 formål: > At understøtte arbejdet med nye fælles mål ved at præcisere hvilke mål de enkelte læringsaktiviteter sigter mod. > At præsentere læringsaktiviteter så man hurtigt kan få glæde af produkterne i undervisningen og samtidig inspireres til selv at finde på flere aktiviteter. > At give basale produktinstruktioner som kan læses eller alternativt ses som korte instruktionsfilm ved at scanne QR-koderne. Flere af produkterne har avancerede funktioner, hvorfor det kan være en fordel at downloade den komplette brugervejledning på: HippoMini.dk/kbh God fornøjelse, Pædagogisk IT, København

4 Instruktion 1. Batterier (2 stk. AAA) isættes før brug. Stjerneskruetrækker benyttes. 2. I lommerne kan der placeres fotos, tegninger etc. 3. Siderne nummereres med de medfølgende klistermærker. 4. Vælg Rec og tryk det lommenummer du ønsker at indtale besked til. Vælg Play og det lommenummer du ønsker at afspille. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

5 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sættet består af 6 Talende Fotoalbummer. Med disse albummer kan eleverne lave deres egne lyd- og billedbøger, da hver side kan optage op til 10 sek. Dansk Eventyr eleverne producerer egne fortællinger Elever skal i små grupper lave deres egne eventyr. De får udleveret et Talende Fotoalbum, hvor første billede fx er en fattig pige med indtalt tekst: Der var en gang De følgende sider er tomme og eleverne skal dernæst selv digte videre og skabe deres eget eventyr ved at indsætte billeder/tegninger og indtale tekster til. Læreren kan give eleverne billeder til inspiration fx en ring, en frø, en brønd og en heks, som eleverne kan vælge om de vil benytte. På sidste side har læreren indsat et billede af et brudepar og indtalt sætningen: og de levede lykkeligt til deres dages ende! Dansk og Engelsk Min familie - My Family Klassen skal lave en fælles lydbilledbog. Den kan laves på dansk eller på engelsk. Hver elev tegner sin familie og skriver navne på. Lærerne kan have skrevet hjælpende ord på tavlen i forvejen ud fra en brainstorm med eleverne. Tegningerne indsættes i fotoalbummet og hver elev skal på skift indtale på dansk eller engelsk, hvem de har tegnet fx: Here is my Family. My Mother is Ulla. She is 37. My Father is Peter. He is 41. We have a Dog. His name is Gulliver. Dansk Fremstilling; Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Fortolkning; Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. Talende Fotoalbum Dansk Fremstilling; Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om fortællestruktur i fakta og fiktion. Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven har viden om ord og fraser til at præsentere sig selv. Skriftlig kommunikation; eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Skriftlig kommunikation; eleven kan lege med engelsk skriftsprog. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 5

6 Læringsaktiviteter Dansk og Engelsk Klassens bamse på besøg i hjemmet Mange klasser har en fælles bamse, som på skift går med eleverne hjem på besøg. Her oplever bamsen forskellige ting sammen med eleven; er med på cykeltur i skoven, hjælper med at bage en kage, deltager i børnefødselsdagen, hopper i trampolinen mm. Det Talende fotoalbum kan være en sjov læringsressource, som følger bamsen med hjem og hvori eleverne tegner, skriver og indtaler, hvad bamsen har oplevet. I klassen kan eleven efterfølgende fremlægge, hvad bamsen har oplevet ud fra bogens billeder, tesktekst og lyd. Natur/Teknologi Klassens egen dyrebog Klasser der arbejder med temaet dyr, kan anvende det Talende Fotoalbum som præsentationsramme. Eleverne kan samle deres billeder af dyrene i albummet og indtale sætninger; Her er en mus. Den lever i skoven eller på marken. Den spiser nødder. Natur/Teknologi Undersøgelse; eleven har viden om dyr, planter og svampe Modellering; eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning. Dansk Fremstilling; eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Kommunikation; eleven kan anvende it til hverdagskommunikation. Fortolkning: eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling. Engelsk Skriftlig kommunikation; eleven kan skrive enkle beretninger om egen hverdag. Skriftlig kommunikation; eleven kan lege med engelsk skriftsprog. Børnehaveklassen Sprog; Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog.

7 Understøttelse af inkluderende indsatser Sociale historier Sociale historier er en metode, der går ud på, at man ved hjælp af tekst, fotos eller tegninger illustrerer, hvordan en bestemt social situation udspiller sig i forhold til et bestemt barn eller en bestemt gruppe børn. Formålet hermed er at motivere og hjælpe den enkelte elev til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd gennem visualisering af konkrete problematiske situationer fra elevens skoledag. Det Talende Fotoalbum kan udgøre rammen for en eller flere sociale historier. Sammen med fx AKT-vejlederen kan eleven selv være med til at lave sin sociale historie fx sådan gør jeg, når frikvarteret slutter, sådan fortæller jeg mine lærere, at jeg har brug for hjælp. Talende Fotoalbum Eleven vælger billeder eller fotografier og indtaler selv den tekst, som passer til billederne. Bogen kan tages med hjem, så forældrene også kan få indsigt og samtidig støtte op om en indsats. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 7

8 Instruktion 1. Batterier (3 stk. AAA) isættes før brug. Stjerneskruetrækker benyttes. 2. I lommerne kan der placeres fotos, tegninger etc. 3. Vælg Rec og tryk på Play på den lomme du ønsker at indspille til. Slip Play igen for at afslutte indspilning. 4. Vælg Play på den sorte boks og tryk på den grønne Play på den lomme hvor du ønsker at høre indspilning. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

9 Beskrivelse Læringsaktiviteter Den interaktive væg giver et væld af aktivitetsmuligheder for leg og læring med lyd og billeder. Placer kort, genstande eller tegninger i plastlommerne og indspil derefter op til 10 sekunders lydsekvens til hver lomme. Dansk og Engelsk Min første ordtavle Klassen kan i grupper lave små ordtavler, hvor de sætter billeder ind, som de selv tegner, finder i bøger, på internettet eller fotograferer. I stedet for at indtale navnet på fx solen på billedet, staver eleven S-O-L. Aktiviteten kan udvides til, at eleven også fortæller, hvilken ordklasse ordet er. Tilsvarende kan eleverne lave deres første ordtavle på engelsk og derved udvide deres ordforråd. Dansk Læsning; eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet. Fremstilling; Eleven har viden om bogstav-lyd forbindelser. Fremstilling: Eleven kan udarbejde enkle tekster med billeder og skrift. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven kan anvende de hyppigst forekommende ord og fraser. Skriftlig kommunikation; eleven kan finde skrevne, engelske ord. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord og sætningsdannelse. Interaktiv væg Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 9

10 Læringsaktiviteter Dansk og Engelsk Kender du en ting, der begynder med A? Eleverne vælger hver et bogstav, som de skriver på et lille stykke papir. Bogstaverne sættes i lommerne på Den Interaktive Væg. Fx er der et A i første lomme og første elev indtaler et ord, der begynder med A fx AND. Næste elev skal gentage AND samt sige endnu et ord, der starter med A f.eks AND og ALIGATOR. Elev nr tre skal nu huske og indtale de første to A-ord samt et nyt. Legen fortsætter med næste bogstav, når eleverne ikke kan finde på flere ord med A. Aktiviteten kan varieres, så de dygtige elever også skal stave ordene. Dansk Kommunikation; eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig. Læsning; eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet. Fremstilling; eleven har viden om lydrette og ikke-lydrette ords stavemåder. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven har viden om de hyppigste ord og fraser. Skriftlig kommunikation; eleven kan kommunikere med enkle. ord og korte sætninger. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om det alfabetiske princip, skriveretning og sætningsopbygning. Sprog; eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Dansk Vandrehistorie Start en vandrehistorie i klassen med den Interaktive Væg. Indtal fx sætningen i den første lomme: Der var en gang en hund. Nu skal en en elev indtale, hvad der skal ske med historien i den næste lomme. Hun har 10 sekunder og vælger derefter, hvem der skal fortsætte historien. Når historien er færdig, afspilles den lomme for lomme. Måske vil børnene tegne til historien til sidst? Dansk Kommunikation; eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig. Kommunikation; eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd. Børnehaveklasse Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog.

11 Understøttelse af inkluderende indsatser Dansk og Engelsk Se-Lyt-Stav ordet På den Interaktive Væg er indsat billeder af forskellige genstande. Eleverne skiftes til at vælge et billede, lytte til ordet som er indtalt og skal derefter prøve at stave til ordet. Læringsaktiviteten kan varieres, så eleverne træner over- og underbegreber fx ved at vælge en række med frugter, møbler, tøj. Eleverne skal så udover navnet på den afbillede ting også nævne, hvad overbegrebet er. Aktiviteten kan varieres, så den foregår på engelsk. Dansk Læsning; eleven kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert. Fremstilling; eleven kan stave til almindelige ord. Engelsk Mundtlig kommunikation; eleven kan bruge visuel støtte til at lære ordforråd. Skriftlig kommunikation: eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedstøtte. Børnehaveklasse Sprog: eleven kan eksperimentere med at læse små tekster i forskellige medier. Struktur for skoledagen For elever som er særligt sensitive overfor mange skift og ændringer, kan en tydelig struktur og skemaer over, hvad skoledagen bringer, være en god støtte for at kunne fungere optimalt. Den Interaktive Væg kan for disse elever fungere som en visuel støtte, hvor eleverne hurtigt kan se eller høre hvad, hvordan og hvornår ting skal ske. Ved at indsætte både auditiv og visuel kommunikation ved hjælp af piktogrammer, symboler, billeder eller fotografier med tilhørende lydsekvens på den interaktive væg, kan der skabes skemaer over dagens forløb ud fra elevens behov. Det kan være, at der både er behov for at angive, hvilke fag eleven skal have den pågældende dag, hvilke lærere der skal undervise, hvilke lokaler eleven skal være i og tidsperspektiver. Andre elever vil måske have behov for en udførlig plan for den enkelte lektion. Sammen med fx AKT-vejlederen kan eleven selv vælge billeder, piktogrammer og fotografier, som svarer til skolens aktiviteter og fag. Disse kan lamineres og gemmes, så eleven har sit eget sæt af billeder, som han/hun kan genkende og ved, hvad betyder. Derved er der mulighed for, at læreren eller en anden nemt kan ændre i rækkefølgen, hvis ændringer opstår, fx at en vikar skal undervise i den følgende lektion eller andre ikke planlagte skift. Præsentation af klassens voksne eller elever Den Interaktive Væg kan også anvendes som præsentationsramme over fx klassens lærere, som er fotograferet og deres navne er indtalt. Den kan hænge synligt fremme, så både forældre og elever nemt kan skabe overblik over, hvilke voksne der er knyttet til klassen. På samme måde kan man gøre med klassens elever, hvilket kan være en hjælp, når eleverne starter i 0. klasse og skal lære nye klassekammerater og lærere at kende. Interaktiv Væg Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 11

12 Instruktion 1. Optageklemmer leveres med batterier (3 stk. LR44). Når de skal udskiftes benyttes stjerneskruetrækker. 2. Vælg Rec på siden og tryk på de 2 små metalknapper for at starte optagelse. Tryk igen på de 2 metalknapper for at slutte optagelse. 3. Vælg Play og tryk på de to metalknapper for at høre optagelse. Husk at vælge Off efter endt brug. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

13 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sættet består af 6 stk. Optageklemmer til at optage og afspille beskeder på. Klemmerne er oplagte til at indtale instruktioner, ledetråde til skattejagter eller til at øve talrækker og tabeller. Klemmerne er desuden magnetiske og kan derfor sidde på whiteboardet m.m. Matematik Regnehistorier I grupper på 6 elever skal alle lave deres egne regnehistorier. Eleverne kan på forhånd få besked på, at regnehistorien skal indeholde regnearterne plus og minus og at der fx højst må indgå 4 tal i regnestykket. Eleverne finder herefter på hver deres historie og indtaler den på en klemme, hvorefter den lægges på midten af bordet. Eleverne skiftes nu til at trække en klemme, lytte til regne-historien og løse den. Eleverne kan få udleveret et papir, hvor de noterer facit: gul klemme = 7, blå klemme = 3, osv. Til sidst kan eleverne selv Matematik Matematiske kompetence; eleven har viden om sammenhænge mellem matematik og enkle hverdagssituationer. Tal og algebra: eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal. Matematiske kompetencer: eleven kan give og følge uformelle matematiske forklaringer. Børnehaveklassen Matematisk opmærksomhed; Eleven har viden om enkle matematiske begreber. Optageklemmer rette deres opgaver ved at udveksle facit med de øvrige i gruppen. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 13

14 Læringsaktiviteter Dansk Klemme-diktat Læreren eller eleverne indtaler et ord på hver klemme, som lægges i en kurv. Eleverne skiftes til at trække en klemme og lytte til ordet. Derefter staver de til ordet. Aktiviteten kan varieres så eleverne også skal finde rimord, antonymer eller indsætte ordet i en færdig sætning. Dansk Læsning; eleven har viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler. Fremstilling: eleven har viden om lydrette og ikke lydrette ords stavemåder. Børnehaveklasse Sprog; eleven har viden om bogstavlydforbindelserog enkle regler for ord ogsætningsdannelse. Idræt Kan du hinke kan du hoppe kan du finde på sjove ting at lave? Klemmerne fordeles ud til 6 grupper. Eleverne skal finde på sjove aktiviteter at lave; hinke flest gange på 30 sekunder, slå kolbøtter, løbe op og ned ad trappen, kaste en bold op ad en væg osv. Dernæst skal de optage aktiviteterne på klemmerne, som samles i en kurv. Aktiviteten sættes i gang og første elev vælger en klemme, afspiller den, udfører aktiviteten, lægger den tilbage i kurven og udpeger en ny kammerat, der skal prøve. Når klemmerne er afspillet mange gange, kan eleverne indtale nye aktiviteter og starte forfra. Idræt Alsidig idrætsudøvelse; eleven har viden om grundlæggende kaste-, gribe og sparketeknik. Alsidig idrætsudøvelse: eleven har viden om kroppens grundlæggende bevægelsesmuligheder. Musik Gæt en sang Læreren har på forhånd optaget brudstykker af velkendte børnesange på klemmerne. Eleverne skiftes til at trække en klemme og afspille musikken, hvorefter eleverne skal gætte sangen og evt. selv synge den. Aktiviteten kan varieres, så eleverne selv indspiller eller synger brudstykker af sange på klemmerne. Musik Musikudøvelse; eleven har viden om tekst og melodi i nye og ældre sange og salmer. Musikforståelse: eleven kan lytte opmærksomt til musik. Børnehaveklasse Kreative og musiske udtryksformer; eleven kan anvende digitale medier i bearbejdelsen af oplevelser og i kreative udtryk. Børnehaveklasse Krop og bevægelse: eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege. Krop og bevægelse; eleven kan bruge kroppen varieret.

15 Understøttelse af inkluderende indsatser Idræt Skattejagt på skolen Klemmerne kan fungere som ledetråde i en skattejagt og erstatter på den måde det traditionelle skattekort. På hver klemme indtales, hvor posterne findes; fx Find næste post ved det store legetårn i skolegården, Find næste klemme nede på Brittas kontor eller Næste klemme finder I hos pedellen i kælderen Fordel nu alle klemmer ud på posterne på nær startklemmen. Nu kan skattejagten begynde. Den første gruppe elever sætter løbet i gang ved at afspille startklemmen, der fortæller dem, Værkstedsundervisning Værkstedsundervisning i grupper er mange steder en udbredt pædagogisk metode, som bl.a. lægger op til, at børn arbejder kollaborativt og frigiver samtidig tid til, at læreren kan gå rundt og hjælpe i grupperne. Men for nogle elever kan denne form for undervisning være en udfordring, da rammen kan være uklar og skiftene mellem de enkelte værksteder vanskelig at håndtere. Her kan Optageklemmerne fungere som en auditiv støtte, hvor læreren på forhånd har indtalt en beskrivelse af hvad læringsaktiviteten er i det pågældende værksted; eksempelvis Her skal I hver nævne 3 navneord og lave sætninger med dem, Her skal I lave et rim sammen i gruppen eller Her skal I lave en ny slutning på historien, vi hørte oplæst tidligere. Optageklemmer hvor de skal finde post 1. Idræt Idrætskultur og relationer; eleven kan samarbejde i par eller mindre grupper om idrætslege. Børnehaveklassen Krop og bevægelse; eleven har viden om legeformer, herunder digitale lege. Krop og bevægelse; eleven kan færdes sikkert på skolens områder. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 15

16 Instruktion 1. Før brug løsnes pladen på bagsiden med stjerneskrutrækker X AAA batterier isættes. 3. Supplér Story Sequenceren med tegninger/fotos, som passer til lyden. Der er plads til 6 billeder. 4. Vælg REC-positionen og tryk på den ramme, du vil optage lyd på. 5. Hold rammen nede, mens du indtaler i den lille mikrofon nederst til højre på Sequenceren. LED-pæren vil lyse under indspilning. Slip først rammen, når du er færdig med din indspilning. LED-pæren vil slukke, og der lyder to bip. 6. Vælg PLAY-positionen, når du vil afspille det indtalte. 7. Klik på den ramme, som du vil aflytte. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

17 Beskrivelse Læringsaktiviteter Story Sequenceren er ideel til at øve og disponere fortællinger. Elever kan arbejde med at få deres historier bygget op med en indledning, midte og slutning. Sequenceren kan optage og afspille 6 x 10 sekunders sekvenser. Engelsk Ugens 6 nye ord Eleverne kan træne deres ordforråd på engelsk ved at lade Story Sequenceren fungere som en digital ordbog, der hver uge præsenterer 6 nye ord. Der kan indsættes tegninger, piktogrammer eller fotos af f.eks. møbler, tøj, farver, køretøjer eller madvarer. Eleverne kan så træne ordene på engelsk ved at kigge på billederne og nævne ordet på engelsk. Er de i tvivl, kan de trykke på knappen og lytte til ordet. Natur/Teknologi Kender du din natur? Læreren har indsat 6 billeder eller ordkort i Sequence-rammerne af forskellige plante- og dyregrupper fx insekter, fugle, fisk, pattedyr, træer og blomster. Eleverne får til opgave at indtale hvilke fugle, insekter mm, der er afbilledet. Aktiviteten kan udvides, så eleverne indtaler flere detaljer om dyret; føde, levesteder mm. Natur/Teknologi Undersøgelse; eleven har viden om dyr, planter og svampe. Story Sequencer Engelsk Mundtlig kommunikation; Eleven kan bruge visuel støtte til at lære ordforråd Mundtlig kommunikation; Eleven har viden om ikke sproglige strategier til ordforrådstilegnelse Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 17

18 Læringsaktiviteter Dansk Historiefortælling - Introduktion til Berettermodellen Eleverne kan bruge Story Sequenceren til at træne opbygning af historier og de faglige termer; indledning, præsentation, midte, afslutning mm. Eleverne kan ud fra en velkendt historie placere billeder og indtale sætninger, som viser historiens opbygning. Aktiviteten kan differentieres, så den inddrager Berettermodellen og dens faglige termer; optrapning, point of no return, klimaks mm. Dansk Fremstilling; eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning Fremstilling; eleven kan bruge enkle skabeloner til at strukturere sit stof. Matematik Måling kan du klare alle 6? Matematiklæreren har indtalt 6 forskellige måleopgaver på Sequenceren fx; Hvor lang er din fod mål med en lineal. Ved du hvad klokken er? Hvor lang er din blyant? Husk disse tal og 8 og skriv dem ned i rækkefølge Tegn disse figurer på et papir, to røde cirkler, tre grønne firkanter og en gul trekant Hvor langt er klasselokalet målt med dine skridt? Eleverne afspiller efterfølgende opgaverne på skift, lytter og løser opgaverne. Læreren kan afslutte med at lade 6 elever indtale svarene på Story Sequenceren. Matematik Matematiske kompetencer; eleven kan deltage i mundtlig og visuel kommunikation med og om matematik. Børnehaveklassen Matematisk opmærksomhed; eleven kan gengive og beskrive enkle figurer og mønstre, herunder i digitale medier.

19 Story Sequencer Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 19

20 Instruktion 1. Easi Speak oplades med strømforsyning. Før brug skal stikket på strømforsyningen skiftes til dansk stik. Benyt spids genstand for at løsne stikket. 2. On/off knap. 3. Spole knapper og i midten knap til at vælge imellem MP3 og WAV format. 4. Tryk på den røde Optage knap til dioden lyser konstant for at starte optagelse - tryk igen for at afslutte optagelse. Optimal optageafstand er cm. 5. Den grønne knap er Play og Pause. Når et nummer er på Pause kan det slettes ved at holde Optage knappen nede indtil dioden blinker orange. 6. Lyd op og Lyd ned. 7. Overførsel af filer skal ske via det medfølgende USB-kabel, som sluttes til din computer. Optagelserne kan findes i mappen mic-rec. 8. Husk at sætte beskyttelseshætte på inden brug, og evt. nøglesnorene for at undgå at mikrofonerne bliver tabt. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

21 Beskrivelse Læringsaktiviteter Med Easi Speak-mikrofonerne kan eleverne optage og afspille lyd med god kvalitet. Easi Speak-sættet oplades direkte fra en ladestation og består af 6 mikrofoner i forskellige farver. Alle mikrofoner afspilles direkte fra det indbyggede usb-stik i bunden af mikrofonen. Dansk Nyhedsshowet Godaften! Lad eleverne optræde som nyhedsværter og bygge deres eget nyhedsstudie med Easi Speak-mikrofonerne. Giv dem til opgave at optage dagens nyhedsudsendelse direkte på mikrofonen eksempelvis Sådan var emneugen, Sådan blev fodboldlandskampens resultater, og Hvad gør vi ved skolens store papirforbrug. Afspil nyheden direkte fra mikrofonen, via en pc eller et smartboard i klassen fra Easi Speaks indbyggede usb-stik. Læreren kan vælge om klassen skal lave fantasinyheder, lokale nyheder fra skolen eller om de først skal researche fra fx DR UltraNews. Dansk Kommunikation; eleven kan sætte sig ind i afsenderens eller modtagerens oplevelse af kommunikationen. Kommunikation; eleven har viden om digital kommunikation i skrift, billede og lyd. Fremstilling; eleven har viden om enkle præsentationsformer. Dansk Din letlæsningsbog som lydbog Elever kan øve sig i at højtlæse tekster med Easi Speak. De kan vælge en letlæsebog, som de kender godt og optage deres højtlæsning af bogen. Eleverne kan samtidig blive bevidste om, hvordan de kan bruge deres stemmer til at betone handlingen. Aktiviteten kan også øves i børnehaveklassen, hvor eleverne legelæser højt fra en bog, de kender eller en bog med billeder, de kan fantasere ud fra. Dansk Fortolkning; eleven kan følge forløbet i en fortælling Læsning; eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet. Børnehaveklassen Sprog; eleven kan gengive indhold af tekster Sprog; Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Easi Speak Mikrofoner Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 21

22 Instruktion 1. Easi Speak Sound Station skal oplades minimum 24 timer med strømforsyning. Før brug skal stikket på strømforsyningen skiftes til dansk stik. Benyt spids genstand for at løsne stikket. 2. Strømforsyningen tilsluttes på bagsiden, hvor der også findes udgange til 6 stk. hovedtelefoner - følger ikke med sættet. 3. Easi Speak mikrofoner kan placeres i dokken på forsiden af Easi Speak Sound Station. Tryk på Play på mikrofonen for at afspille optagelse. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

23 Beskrivelse Easi Speak Sound Station er klassens lydanlæg til at afspille indhold for en gruppe på 6 eller for alle på én gang. Med 6 indgange til hovedtelefoner får eleverne rum til fordybelse og bliver ikke distraheret af hinanden. Easi Speak Sound Station er genopladelig og bærbar. Det indbyggede håndtag gør den nem at tage med rundt både inde som ude. Afspil elevernes egne lydoptagelser som popstjerner eller udsendte rapportere direkte fra Easi Speak-mikrofonerne eller afspil MP3-lydfiler/lydbøger fra et usb-stick. Easi Speak Sound Station Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 23

24 Instruktion 1. Før opladning skiftes stikket til dansk stik. 2. Sound Around oplades via den medfølgende strømforsyning. 3. Sound Around kan oplades individuelt eller alle 8 samtidig. 4. Sound Around aktiveres med On/off knappen på siden. Når lysdioden lyser grøn er puden opladet fuldt. 5. For optagelse - hold den røde knap inde i op til 30 sek. Når du slipper knappen slutter optagelsen. 6. Træd på puden for at afspille beskeden. Puden kan kun indeholde een optagelse. 7. Du kan også importere lyd/musik fra en ekstern afspiller via et Jack-stik. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

25 Beskrivelse Læringsaktiviteter Sound Around sætter gang i bevægelse og leg i undervisningen. Sættet består af 8 skumplader, som hver indeholder en indbygget mikrofon, der kan afspille og optage på stedet. Afspilningen foregår ved et tryk på pladen med en fod eller ved en play-knap på siden af pladen. Indspilning af fx musikstykker, beskeder eller lyde på op til 30 sekunder kan foretages direkte på pladen eller overføres via kabel forbundet til en computer. Matematik Tabeltræning med bevægelse Læreren har på forhånd indtalt tallene fra eksempelvis 3 tabellen på måtterne, som derefter fordeles ud på gulvet med god afstand. Læreren kan stille forskellige matematiske opgaver; Læg måtterne i den rigtige tabel-rækkefølge Stil jer på de tocifrede tal Læg måtterne så alle lige og ulige tal ligger sammen Find de tal som både indgår i 3- og Dansk Ordklasser med bevægelse Eleverne får til opgave at gå rundt i små grupper til måtterne, som ligger spredt rundt i lokalet. De lytter herefter til den indtalte besked på hver Sound Around; fx nævn 5 tillægsord der fortæller noget om en fødselsdag, nævn 5 udsagnsord der kan bruges i idræt, nævn 5 navneord om noget der findes i et supermarked. Aktiviteten kan varieres, så den indebærer Sound Around 4 tabellen mere bevægelse, fx ved at eleverne skal vise udsagnsordene i stedet for at nævne dem. Eleverne træner således deres matematiske forståelse gennem aktiv lytning og bevægelse. Aktiviteten kan varieres og foregå på engelsk. Matematik Tal og algebra; eleverne kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge. Tal og algebra; eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal Dansk Kommunikation; eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde. Kommunikation; eleven har viden om turtagning. Børnehaveklasse Sprog: eleven kan veksle mellem at lytte og udtrykke sig. Sprog; eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog. Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 25

26 Læringsaktiviteter Idræt Stationstræning På de 8 Sound Arounds indtales forskellige øvelser fx; hop 8 englehop, slå 5 vejrmøller, hink herfra til målet og tilbage igen eller lav 5 armbøjninger. Eleverne kan inddeles i grupper, som starter ved hver sin station. Her skal de udføre øvelsen, før de løber videre til næste og sådan fortsætter de, til de har været igennem alle 8. Idræt Alsidig idrætsudøvelse; eleven kan udføre enkle former for løb, spring og kast. Børnehaveklassen Krop og bevægelse; eleven kan bruge kroppen varieret.

27 Sound Around Find inspiration og supplerende digitale læringsmaterialer på HippoMini.dk 27

28 Instruktion 1. Montér den medfølgende linse. 2. Sæt 4 x AAA batterier i LED-lampen. 3. Montér den på toppen af rammen. 4. Sæt 2 x AAA batterier i mikrofonen. 5. Montér den på toppen af rammen. Brug strømpen ved udendørsoptagelser. 6. Montér iographeren på det medfølgende stativ. 7. Klik din ipad Mini fast i rammen. Vigtigt at ipad ens indbyggede kamera placeres ovenpå iographerens linse. 8. Tilslut mikrofonens kabel til ipad en. Scan QR-koden og se filmen: Eller find den på HippoMini.dk/kbh

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 1.-3. klasse Når vi er færdige i dag, er I blevet gode til at finde på historier om plus og minus et inspirationsforløb om addition og subtraktion i 2. klasse Indhold

Læs mere

Forside. Inspirationshæfte, 3. 5. klasse

Forside. Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Forside Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Foreløbig udgave August 2015

Foreløbig udgave August 2015 Foreløbig udgave August 205 MATeMATiK lærervejledning/web 5 Michael Wahl andersen Bent lindhardt rikke saron dalsgaard Alinea KonteXt+ 5, Lærervejledning Forfattere: Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard

Læs mere

Hvordan forbereder vi de mindste bedst muligt, til den hverdag der venter dem, når de starter i skole?

Hvordan forbereder vi de mindste bedst muligt, til den hverdag der venter dem, når de starter i skole? Hvordan forbereder vi de mindste bedst muligt, til den hverdag der venter dem, når de starter i skole? HippoMini støtter børnene... HippoMini har valgt at støtte s vigtige arbejde med kontante beløb på

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk:

Grafisk tilrettelægning: XXXX Omslag: XXXX Foto: Illustrationer: Jesper Frederiksen Tryk: Lærervejledning Kolofon KonteXt +4, Lærervejledning Forfattere: Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard, Michael Poulsen, Michael Wahl Andersen Ekstern redaktør: Bent Lindhardt Forlagsredaktion: Susanne

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

03. MATEMATIK 04. ENGELSK

03. MATEMATIK 04. ENGELSK BRUG INDERSIDEN AF BOLDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 01. INDLEDNING Indledning Forord... 1 Indledning Lidt om Akademiet Fodbold Fulton... 2 Indledning Om materialet... 4 Indledning Der er ikke noget så praktisk

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 0.-1. KLassetrin Faget Idræt Partnere: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord Dette

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Motion i klassen - et projekt i Faglighed for Alle KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk/faglighedforalle Forord I dag ved vi, at bevægelse og fysisk

Læs mere

MINISPROGPAKKEN. Holstebro kommune. Udarbejdet af: Bodil Jørgensen Tale-hørelærer PPR. Joanna Steen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset

MINISPROGPAKKEN. Holstebro kommune. Udarbejdet af: Bodil Jørgensen Tale-hørelærer PPR. Joanna Steen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset MINISPROGPAKKEN Udarbejdet af: Bodil Jørgensen Tale-hørelærer PPR Joanna Steen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset Holstebro kommune Lene Rasmussen Tosprogsvejleder Støttepædagogkorpset Indholdsfortegnelse

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 5.-6. KLassetrin Faget Idræt arrangører: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere