OnTrak Ambulatorisk blodtryksmåler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler"

Transkript

1 OnTrak Ambulatorisk blodtryksmåler Rev. A B R U G E R V E J L E D N I N G

2 Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER (Bemærk: Dette symbol vil i resten af brugervejledningen blive vist i sort og hvid)

3 2014 Spacelabs Healthcare Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af denne udgivelse må ikke gengives i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Spacelabs Healthcare. Produkter fra Spacelabs Healthcare er dækket af patenter i USA og andre lande, og/eller af anmeldte patenter. Ret til ændringer af specifikationer og pris forbeholdes. Spacelabs Healthcare kan kun holdes ansvarlig for udstyrets sikkerhed, pålidelighed og funktion, hvis: Samling, genjusteringer, ændringer eller reparationer udføres af personer, der er autoriseret af Spacelabs Healthcare, og den elektriske installation i det relevante rum er i overensstemmelse med kravene i gældende standarder, og udstyret bruges i overensstemmelse med brugervejledningen. Spacelabs Healthcare vil, efter anmodning, stille kredsløbsdiagrammer, komponentlister, beskrivelser, kalibreringsinstruktioner eller andre oplysninger til rådighed, som kan hjælpe tilstrækkeligt kvalificeret teknisk personale med at reparere de dele af udstyret, der er klassificeret af Spacelabs Healthcare som egnet til reparation på stedet. Spacelabs Healthcare forpligter sig til at levere omfattende kundesupport, begyndende med din første forespørgsel og videre ved køb, undervisning og service i hele Spacelabs Healthcareudstyrets levetid. VIRKSOMHEDENS AFDELINGER Spacelabs Healthcare Inc SE Center St Snoqualmie, WA USA Tlf.: Fax: Fremstillet for: Spacelabs Healthcare Ltd. 1 Harforde Court, John Tate Road Hertford. SG13 7NW Storbritannien Tlf.: +44 (0) Fax: +44 (0) Mærker og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Forsigtig: Ifølge amerikansk (USA) lov må udstyret, der er dokumenteret heri, kun sælges af eller efter ordination af en læge. CE-mærket i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Denne vejledning er udarbejdet for at understrege vigtige ting omkring sikkerhedsforanstaltninger. ADVARSEL Handling eller forhold, som kan resultere i personskade eller død. NB! BEMÆRK Handling eller forhold, som kan beskadige udstyret, producere unøjagtige data eller ugyldiggøre en procedure. Nyttige oplysninger om en funktion eller en procedure Rev. A iii

4 Denne side skal være tom. iv Brugervejledning til OnTrak 90227

5 Indholdsfortegnelse 1 Betjening 1.1 Oversigt Indikationer for brug Vigtige bemærkninger til lægen Mulige bivirkninger ABP-måler Panelets forside Andre egenskaber Udskiftning af batterier Initialisering af måleren Sådan TÆNDES/SLUKKES måleren Sådan TÆNDES måleren Sådan SLUKKES måleren Midlertidig afbrydelse af målingen Initialisering fra pc Uafhængig initialisering Børnefunktion Komfortfunktion Vis resultater og manchettryk Valg af sprog Indstilling af tid og dato Manuelle aflæsninger Lås brugergrænsefladen op Kontorkontroltilstand Afslutning af kontorkontroltilstand Genaktivering af kontorkontroltilstand Gennemse aflæsninger Afslutning af en måletest Forberedelse af patienten og forsigtighedsregler Brug af støttesele til manchetten Produkter og tilbehør Korrelation med manuelle aflæsninger Rev. A v

6 1.6.4 Anvisninger til patienten Advarsler Dataoverførsel og rapporter Udskrivning af en rapport Vedligeholdelse Brug i hjemmet Rengøring/desinfektion Rengøring af manchetten og bæreposen Udtagning/isætning af ballonen (kun vaskbare manchetter) Hændelseskoder Bortskaffelse af OnTrak efter endt levetid Nøjagtighed 2.1 Kontrol af nøjagtighed Tekniske data 3.1 OnTrak ABP-måler Elektromagnetisk kompatibilitet Generelle noter Retningslinjer og erklæring fra producenten elektromagnetiske emissioner Fortsættelse for vejledninger, der bruges i USA: Retningslinjer og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Retningslinjer og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet Anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr og Fejlfinding 4.1 Tjekliste for problemløsning Service. 4-2 vi Brugervejledning til OnTrak 90227

7 Bilag 1 Uafhængig initialisering Bilag 2 Indstilling af dato og tid Bilag 3 Udskriv en rapport Bilag 4 Skift sprog Bilag 5 Tegn og symboler Rev. A vii

8 Denne side skal være tom. viii Brugervejledning til OnTrak 90227

9 1 Betjening 1.1 Oversigt Spacelabs Healthcare OnTrak måler til ambulatorisk blodtryk (ABP) er en lille, let batteridreven måler, der er fremstillet til at tage blodtryks- og målinge over perioder på 24 timer til 7 dage. Målingerne lagres i måleren og kan overføres til Report Management-programmet eller til CardioNavigator eller Sentinel Cardiology informationsstyringssystemerne. Måleren må kun betjenes af personale, der er uddannet i brug af målere til ambulatorisk blodtryk til diagnostiske formål og kender de hermed forbundne procedurer. OnTrak ABPM er beregnet til brug på patienter fra 3 år ved følgende indikationer. Til at udelukke konsultationsblodtryk Til at identificere natblodtryk Som hjælp ved diagnosticering af patienter med borderline hypertension Til at lette beslutninger om behandling for ældre patienter Som vejledning til at bestemme virkningen af medicinsk behandling Ved diagnosticering af hypotension Ved vurdering af patienter med resistent hypertension OnTrak ABP må ikke bruges under følgende forhold: Må ikke bruges i nærheden af elektrokirurgisk udstyr Rev. A 1-1

10 Må ikke bruges i iltrige omgivelser Måleren må ikke tilsluttes en pc eller bærbar computer, mens den er fastgjort på en patient. Brug kun en pc eller bærbar computer, der overholder IEC Indikationer for brug Ambulatorisk blodtryksmonitorering er en fuldt accepteret klinisk metode til registrering af flere blodtryksmålinger over et angivet tidsrum. Disse data er en hjælp for lægen i forbindelse med diagnosticering og efterfølgende behandling af hypertension, og de omfatter følgende: Udsving i blodtrykket En estimering af det faktiske blodtryk Ændringer i blodtrykket i løbet af natten Stigning i blodtrykket om morgenen. Adskillige undersøgelser har vist, at blodtryksmålinger foretaget på klinikken eller i hjemmet ikke kan give de samme detaljerede oplysninger som en 24-timers overvågning, og den er derfor langt bedre til forudsigelse af organbeskadigelse, dødsfald og kardiovaskulære risici. OnTrak ABPM er beregnet til anvendelse på patienter på 3 år og derover, og de registrerede data er yderst præcise og nyttige i behandlingen af mange forskellige tilfælde af hypertension: Til at udelukke konsultationsblodtryk Behandlingsresistent hypertension Maskeret højt hypertension Natlig hypertension Som hjælp til diagnosticering af patienter med borderline hypertension Som hjælp til beslutninger om behandling af ældre patienter Som vejledning til at bestemme virkningen af medicinsk behandling Periodisk hypertension og/eller angstsygdomme 1-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

11 Bemærk: Denne enhed er beregnet til brug til patienter med normale sinusrytmer. Nogle faktorer kan påvirke OnTrak målerens ydeevne og/eller den blodtryksmåling, den foretager (f.eks. almindelig arytmi såsom præmature atrielle eller ventrikulære kontraktioner eller atrieflimren, arteriosklerose, dårlig perfusion, diabetes, alder, graviditet, præeklampsi, nyresygdom, motion, rysten eller gysen hos patienten. Fortolkning af blodtryksmålingerne, der er registreret af OnTrak måleren, må kun foretages af en kvalificeret læge. Den registrerede blodtryksmålings nøjagtighed kan påvirkes af personens kropsstilling, vedkommendes fysiske form og ved anvendelse, hvor anvisningerne i denne vejledning ikke overholdes. OnTrak ABP må IKKE bruges under følgende forhold: MÅ IKKE bruges på nyfødte og børn under 3 år MÅ IKKE bruges på patienter, som let får blå mærker MÅ IKKE bruges på patienter med koagulationssygdomme eller som er i antikoagulationsbehandling MÅ IKKE bruges i nærheden af elektrokirurgisk udstyr MÅ IKKE bruges i iltrige omgivelser MÅ IKKE bruges til overvågning af blodtryk under kirurgiske indgreb MÅ IKKE bruges i nærheden af en MR-scanner MÅ IKKE tilsluttes en pc eller bærbar computer, mens den er fastgjort på en patient Brug kun en pc eller bærbar computer, der overholder IEC Apparatets funktion på gravide (inklusive p ræeklamptiske) patienter er ikke blevet undersøgt, og dets anvendelse under disse forhold kan derfor ikke anbefales. Patienten skal instrueres i at tage manchetten af, hvis luften ikke lukkes ud indenfor to og et halvt minut Rev. A 1-3

12 1.2.1 Vigtige bemærkninger til lægen En måling kan stoppes på ethvert tidspunkt ved at trykke på HANDLING-knappen. Derved lukkes luften ud af manchetten, og apparatet vil fortsætte til det næste planlagte målingstidspunkt. Patienterne skal instrueres i, hvordan apparatet slukkes (se afsnit ), og hvordan manchetten tages af og sættes på igen hvis der opstår ubehag under en måling. Hvis ubehaget varer ved, skal de tage manchetten helt af og informere lægen. Patienterne skal være opmærksomme på, at luftslangen ikke må have knuder, snoninger eller være klemt sammen. Patienterne skal være opmærksomme på, at manchetten kun må bæres på overarmen, og det skal sikres, at hverken luftslangen eller skulderstroppen kan komme til at lægge sig omkring halsen, og specielt om natten skal luftslangen bæres under tøjet. Patienterne skal være opmærksomme på, at apparatet skal placeres på en måde, så det specielt under søvnen sikres, at luftslangen ikke kan blive sammentrykket eller snoet. I tilfælde af ikke fuldt samarbejdsdygtige patienter må apparatet kun bruges under opsyn. Det er lægens ansvar at sikre, at brugen af måleren i henhold til patientens helbred ikke vil hæmme eller beskadige armens blodtilførsel. På grund af risikoen for at blive stranguleret af luftslangen må OnTrak måleren kun bruges på børn efter specifik lægeordination. Der skal udvises særlig forsigtighed med brugen, og børnene skal være under konstant opsyn Mulige bivirkninger Allergisk udslæt (symptomatisk eruption) i området med manchetten kan opstå, inklusive udvikling af nældefeber (allergisk reaktion med hævede ødematøse pletter på hud eller slimhinder og kraftig kløe), på grund af manchettens tekstilmateriale. Dannelse af petekkier (rødlige eller violette knappenålshovedstore prikker på huden, som normalt føles flade, og som skyldes blødning under huden) på underarmen efter påsættelse af manchetten, kan føre til idiopatisk trombocytopeni (isoleret lavt trombocyttal i forbindelse med blødningstilstande), eller der kan observeres årebetændelse (inflammation af en vene). 1-4 Brugervejledning til OnTrak 90227

13 1.3 ABP-måler Softwarens revisionsnummer vises på LCD-skærmen i to sekunder, efter at der tændes for monitoren. Måleren har følgende egenskaber: 2,4 tommer LCD farveskærm Batteridrevet USB-kommunikationsport PictBridge udskrivningsfunktion Uafhængig initialisering 3 funktionsknapper (OP, NED og HANDLING) Blodtryksmanchet Midlertidig afbrydelse af målingen Børnefunktion Måleren bæres i en pose, der er spændt fast og/eller sat i et bælte ved patientens side. Måling af blodtryk og hjertefrekvens foretages vha. en blodtryksmanchet, der sættes på patientens arm. Oplysningerne lagres i måleren og kan overføres via USB til ABP analysesystemerne. Måleren kan programmeres til enten at aktivere eller deaktivere følgende funktioner: Visning af manchettrykket ved hvert udtømningstrin. Visning af det systoliske og diastoliske blodtryk samt hjertefrekvensen efter hver måling. Udtømning til 40 mmhg i stedet for at stoppe ved den diastoliske værdi. At bippe inden og efter hver aflæsning. Komfortfunktion Børnefunktion Panelets forside OnTrak målerens forside har et 2,4 tommer LCD-display, OP-/NEDknapper og en HANDLING-knap Andre egenskaber Stikket på manchettens slange er monteret øverst på apparatet, og USBstikket sidder i bunden Rev. A 1-5

14 1.4 Udskiftning af batterier OnTrak får strøm fra to AA alkaliske batterier (LR6), lithiumbatterier (FR6) eller genopladelige NiMH-batterier (HR6). Batterierne bør udskiftes eller oplades af brugeren, inden hver patientmåling påbegyndes. Der må ikke anvendes andre strømkilder til OnTrak 90227, da det kan være farligt og vil ugyldiggøre garantien Brugeren må ikke røre ved batterierne eller batteritilslutningen og PATIENTEN samtidigt. Reservebatteriet til OnTrak måleren kan ikke serviceres af brugeren og bør ikke kræve udskiftning. I det usandsynlige tilfælde at der sker et problem med reservebatteriet, henvises der til afsnit 4-2 vedrørende information om service. Udskiftning af hovedbatteriet 1. SLUK måleren (se afsnit ) og tag dækpladen af batterirummet (se billedet nedenfor). 2. Udskift batterierne og vær omhyggelig med at vende polerne rigtigt. Du kan se på batterirummets inderside, hvordan batterierne skal vende 3. Sæt forsigtigt dækpladen på igen. 4. TÆND måleren (se afsnit 1.5.1). Kontroller at LCD-displayet er TÆNDT. Hvis displayet ikke tænder, skal du SLUKKE måleren og se tjeklisten for problemløsning i afsnittet Fejlfinding på side 4-1. Måleren virker ikke, hvis batterierne er sat forkert i. Hvis måleren skal opbevares i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre mulig lækage eller afladning. 1-6 Brugervejledning til OnTrak 90227

15 Spacelabs Healthcare kan ikke holdes ansvarlig for produktskade, der skyldes batterilækage. Hvis måleren er blevet beskadiget på grund af batterilækage, kontaktes fremstilleren af batteriet vedrørende omkostninger ved eventuel reparation eller udskiftning. Spacelabs Healthcare vil hjælpe med at afgøre sådanne omkostninger. Bemærk: Dette produkt genoplader ikke batterier. Patienten må under ingen omstændigheder tage dækpladen til batterirummet af. Hvis måleren holder op med at virke, skal patienten returnere den til brugeren. Sørg for at afladte batterier, uanset type, bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser. 1.5 Initialisering af måleren OnTrak måleren skal initialiseres inden måling på patienten. Initialisering specificerer måleperiode, tidsformat, måleinterval, tone for TÆND/ SLUK under valgte perioder, og om trykværdierne skal vises eller ej. Måleren kan initialiseres ved enten at tilslutte den direkte til en pc eller ved at bruge Uafhængig initialisering. TÆND først for måleren for at initialisere den Sådan TÆNDES/SLUKKES måleren Sådan TÆNDES måleren Hold en vilkårlig knap nede i 3 sekunder, hvorved der vil lyde et bip, og displayet vil TÆNDE inden for 7 sekunder Sådan SLUKKES måleren 1. Hold HANDLING-knappen nede i 3 sekunder. 2. Et skærmbillede vises og beder dig bekræfte, at du vil SLUKKE måleren. 3. Tryk på NED-knappen en gang for at fremhæve valget Ja. 4. Tryk på HANDLING-knappen en gang for at bekræfte. 5. Måleren slukker herefter Rev. A 1-7

16 Midlertidig afbrydelse af målingen Patienten kan afbryde OnTrak målerens måling midlertidigt, hvis patienten f.eks. går i bad/brusebad osv. Målingen afbrydes midlertidigt ved ganske enkelt at slukke for enheden (se afsnit ). Målingen genoptages, når der tændes for enheden igen (se afsnit ). Det anbefales, at den maksimale afbrydelsestid ikke er længere end 60 minutter Initialisering fra pc OnTrak måleren kan initialiseres med følgende Spacelabs Healthcare software: Sentinel og Der henvises til de tilhørende vejledninger for at få flere oplysninger om disse programmer. 1. Sæt den ene ende af USB-kablet til i den korrekte port på computeren, hvor Sentinel- eller softwaren er installeret. 2. Sæt den anden ende af kablet i ABP-måleren. 3. Indstil måleren til en ny test ved hjælp af pc'en. Der er flere oplysninger om rapportstyringssystemet i brugervejledningen til ABP Report Management-systemets klientprogram og brugervejledningen til Sentinel. Når måleren er initialiseret ved hjælp af pc'en, tages USB-kablet ud af apparatet. Den nye test vil starte med det samme, og der vil blive foretaget aflæsninger ifølge den planlagte initialisering fra pc'en. Se afsnit for at tage manuelle aflæsninger Uafhængig initialisering OnTrak måleren giver mulighed for at initialisere uden en pc. 1. TÆND måleren. 2. Der vises et startbillede i 2 sekunder efterfulgt af initialiseringsskærmbilledet. 3. Brug OP/NED-knapperne til at navigere gennem menuerne. 4. Tryk på HANDLING-knappen for at ændre en parameter for måleren. 5. Indstil tid, dato og tidsformat til at blive vist (se afsnit ). 1-8 Brugervejledning til OnTrak 90227

17 6. Når du har specificeret den ønskede initialisering, skal du navigere til Start ny test på menuen og trykke en gang på HAND- LING-knappen. 7. Tiden vil blive vist i 15 sekunder. 8. Måleren har startet en ny test. Målingerne vil blive foretaget ifølge de protokolindstillinger, der angives på initialiseringsskærmbilledet. Der er flere oplysninger i Bilag 1 om uafhængig initialisering. Se afsnit for at tage manuelle aflæsninger Børnefunktion Børnefunktionen skal vælges, hvis måleren skal bæres af et barn mellem 3 og 12 år. Den vigtigste egenskab ved børnefunktionen er at indstille et lavere initialt måltryk på 130 mmhg Komfortfunktion Første oppumpning Indstiller det initiale måltryk til 110 mmhg, 130 mmhg, 150 mmhg eller 170 mmhg efter behov (standard er 170 mmhg). Måleren oppumpes til dette initiale tryk og foretager en måling. Hvis denne måling lykkes, skifter måleren til sin programmerede tidsindstilling for yderligere målinger. Hvis den første måling derimod ikke lykkes pga. højere faktisk systolisk tryk end det, der er indstillet i komfortfunktionen, øger måleren trykket i trin à ca. 30 mmhg, indtil der er fundet et systolisk tryk eller det maksimale afbrydelsestryk er nået. Automatisk programmeret oppumpning Ved efterfølgende programmerede oppumpninger, oppumpes måleren til 30 mmhg over det senest registrerede systoliske tryk. Hvis det systoliske tryk er steget til et højere niveau end dette, tømmes måleren, venter 2 minutter, oppumpes igen og øger trykket i trin à ca. 30 mmhg, indtil der er fundet et systolisk tryk eller det maksimale afbrydelsestryk er nået Vis resultater og manchettryk Afmærk afkrydsningsfeltet for visning af resultater for at få resultaterne af aflæsningerne vist efter hver måling. Afmærk afkrydsningsfeltet for at vise manchettryk under en måling Rev. A 1-9

18 Valg af sprog kan betjenes på forskellige sprog. Se Bilag 4 vedrørende oplysninger om at skifte sprog Indstilling af tid og dato Tid og dato kan opdateres under uafhængig initialisering ved at følge nedenstående trin: 1. Brug OP/NED-knapperne til at navigere i brugergrænsefladen og fremhæve Avanceret opsætning på menuen. 2. Tryk på HANDLING-knappen for at åbne skærmbilledet Avanceret opsætning. 3. Brug OP/NED-knapperne til at navigere i brugergrænsefladen og fremhæve Tid/dato på menuen. 4. Tryk på HANDLING-knappen for at åbne skærmbilledet Tid/ dato. 5. Den aktuelt gemte værdi vil blive vist. Brug HANDLING-knappen til at vælge det datoformat, der skal vises: (DD/MM/ÅÅ eller MM/DD/ÅÅ) 6. Brug OP/NED til at springe til det næste felt, der skal opdateres, og tryk på HANDLING-knappen for at opdatere feltet. 7. Valgbjælkerne vil skifte fra hvid til blå for at angive, at du redigerer et felt. Brug OP/NED til at øge/mindske en værdi. 8. Tryk på HANDLING-knappen igen for at afslutte redigering af feltet. 9. Gentag dette for resten af felterne og tryk på OK, når du er færdig. 10. Gentag de foregående trin for at indstille tiden. 11. Tid og dato vil blive vist som bekræftelse på gennemført opdatering. Der henvises til Bilag 2 for yderligere oplysninger om indstilling af tid og dato Manuelle aflæsninger Når en test er initialiseret, kan der tages manuelle aflæsninger ved at trykke en gang på HANDLING-knappen Brugervejledning til OnTrak 90227

19 Sådan tages en manuel måling: 1. Tryk en gang på HANDLING-knappen. 2. Der vil lyde et bip for at angive, at målingen vil starte efter en nedtælling på 15 sekunder. 3. Der tages en manuel måling, som gemmes til senere gennemgang. Målingen kan altid annulleres ved at trykke en gang på HANDLING-knappen igen. OnTrak påtvinger en pause på mindst 30 sekunder mellem målinger for at tillade reperfusion. Hvis der trykkes for hurtigt på HANDLING-knappen efter en måling, vil måleren vise den tid, der er tilbage, før der kan tages en ny måling Lås brugergrænsefladen op Efter 10 sekunder uden aktivitet overgår måleren til tilstand med lavt strømforbrug. Dette kendetegnes med et skærmbillede, der viser tiden, efterfulgt af et tomt skærmbillede. Brugergrænsefladen låses op ved at trykke på og holde både OP- og NED-knappen nede i 2 sekunder. Når brugergrænsefladen er låst op, kan knapperne bruges til at navigere i menuerne som normalt. Under initialisering vil måleren lukke ned efter 60 sekunder uden aktivitet. Se afsnit for at TÆNDE måleren igen Kontorkontroltilstand Måleren starter automatisk i kontorkontroltilstand til de første fem målinger umiddelbart efter initialisering. Dette gør det muligt at bekræfte målerens ydeevne på en patient uden behov for at reinitialisere og nulstille visningsegenskaberne. OnTrak påtvinger en pause på mindst 30 sekunder mellem målinger for at tillade reperfusion. Hvis der trykkes for hurtigt på HANDLING-knappen efter en måling, vil måleren vise den tid, der er tilbage, før der kan tages en ny måling. Mens måleren er i kontorkontroltilstand, virker den på følgende måde: Viser manchettrykket ved hvert udtømningstrin. Viser det systoliske og diastoliske blodtryk og hjertefrekvensen efter hver måling. Udtømmer et skridt under den diastoliske værdi, som fastsat af måleren Rev. A 1-11

20 Afslutning af kontorkontroltilstand En enkelt blodtryksmåling skal annulleres for at afslutte kontorkontroltilstand. 1. Tryk på HANDLING-knappen for at starte en ny test. Der lyder et bip efterfulgt af et nedtællingsskærmbillede til næste blodtryksmåling. 2. Tryk på HANDLING-knappen igen for manuelt at annullere den aktuelle blodtryksmåling. 3. Kontorkontroltilstand afsluttes, og den næste blodtryksmåling vil ske ifølge de parametre, der blev specificeret under initialisering af måleren. Eventuelle hændelser, der forhindrer vellykket blodtryksmåling (udover en manuel annullering) tæller ikke som en af de fem aflæsninger i kontorkontroltilstand Genaktivering af kontorkontroltilstand Kontorkontroltilstanden kan genaktiveres i OnTrak måleren. Sådan genaktiveres kontorkontroltilstanden: 1. SLUK måleren (se ) 2. TÆND måleren (se ) 3. OnTrak starter kontorkontroltilstanden til de næste fem målinger Gennemse aflæsninger OnTrak giver mulighed for at gennemse aflæsningerne samtidigt med, at måleren udfører en test. 1. Lås brugergrænsefladen op. (Se afsnit 1.5.5) 2. Brug OP/NED-knapperne til at springe til menupunktet Gennemse aflæsninger. 3. Tryk på HANDLING-knappen en gang for at bekræfte. 4. Brug OP/NED-knapperne til at gennemse Næste/Forrige måleresultat af den aktuelle test. 5. Når du er færdig med at gennemse resultaterne, skal du lade måleren være inaktiv (10 sekunder), uden at du trykker på nogen knap Brugervejledning til OnTrak 90227

21 6. Tiden vil blive vist i 5 sekunder, og måleren vil vende tilbage til testen Afslutning af en måletest En måletest kan altid afsluttes på OnTrak på denne måde: 1. Lås brugergrænsefladen op. (Se afsnit 1.5.5). 2. Brug OP/NED-knapperne til at fremhæve menupunktet Afslut test, og tryk på HANDLING-knappen. 3. Der vil blive vist et skærmbillede til at bekræfte valget. Brug OP/ NED-knapperne til at vælge menupunktet Ja. 4. Tryk på HANDLING-knappen. Der vises en oversigt over den forrige måletest. På det sidste skærmbilledet kan du starte en ny måletest ved at bruge OP/NED-knapperne og vælge med HANDLING-knappen. Du kan også gennemse aflæsningerne (se afsnit 1.5.7) eller udskrive en testrapport (se afsnit 1.7.1) Rev. A 1-13

22 1.6 Forberedelse af patienten og forsigtighedsregler Bemærk: Som ved manuelle, auskultatoriske metoder kan der ikke altid opnås nøjagtige aflæsninger under visse forhold. Hvis patienten bevæger sig, manchettens position i forhold til hjertets niveau, ekstrem hjertefrekvens eller ekstremt blodtryk, forskellige former for arytmi, personens fysiske tilstand og andre faktorer kan forhindre en nøjagtig aflæsning. Vibration, f.eks. fra en bil i bevægelse, er et eksternt problem, der kan påvirke aflæsninger. Hvis en eller flere af ovenstående faktorer forhindrer en nøjagtig aflæsning, vises der en hændelseskode for at angive årsagen til den mislykkede blodtryksmåling. Hvis kun en enkelt blodtryksparameter (systolisk, diastolisk eller gennemsnitligt arterielt tryk) bliver forstyrret, og de andre to parametre måles, kan den forstyrrede parameter erstattes af en beregnet værdi. Hvis en sådan værdi beregnes i OnTrak måleren, vises den på rapporten mellem tegnene større end/ mindre end, dvs. < værdi >. På målerens display vises der bindestreger i stedet for den estimerede værdi. Det forhold, der anvendes i formlen, bestemmes ud fra den foregående måling af trykket, og er ikke et fast forhold. Konsulter en læge for at tolke trykmålingerne. Det kan være usikkert at bruge OnTrak skærm det etui til patienten overvågningsformål. Når måleren er blevet initialiseret, skal patienten forberedes til måling på følgende måde: 1. TÆND måleren, som udfører en selvtest efter opstart. Når LCDdisplayet viser den aktuelle tid, er måleren klar til brug. 2. Fastgør måleren på patientens hofte i den modsatte side end den arm, som manchetten sidder på. Fastgør måleren med patientens eget bælte, eller i ABP-posen, der fastspændes over den modsatte skulder. Hvis skulderremmen bruges, skal bæltet til måleren eller patientens eget bælte bruges til at give ekstra stabilitet. 3. Nøjagtige blodtryksmålinger sikres ved korrekt valg og påsætning af manchetten. Vælg den rette manchet ved først at måle armens omkreds på det sted, hvor manchetten skal sidde. Tilpas 1-14 Brugervejledning til OnTrak 90227

23 målingen af armen med den rette omkreds (i centimeter), som er angivet på hver manchet. Skema 2: Manchetstørrelser, omkredsintervaller og varenumre Beskrivelse Børnefunktion Voksenfunktion, lille Voksenfunktion Voksenfunktion, stor Voksenfunktion, ekstra stor Omkreds på overarm 12 til 20 cm 17 til 26 cm 24 til 32 cm 32 til 42 cm 38 til 50 cm 4. Manchetten påsættes typisk over albuen på den ikke-dominerende arm (hvis det er sikkert) og placeres, så centrum af den Position 1 oppustelige ballon sidder direkte over brakialarterien. Ballonens centrum er markeret udvendigt på manchetten. Når den rette position er bestemt, skal manchetten strammes for at sikre, at den sidder lige tæt til ved øverste og Anden underste kant, og at den ikke er position 2 foldet. Dette er især vigtigt på store arme. Stik en finger ind mellem manchetten og armen for at sikre, at den ikke sidder for stramt. Det kan være nødvendigt at vikle manchetten om armen med enden af den siddende skråt for at opnå en ensartet tilpasning. Hvis manchetten ikke sidder lige godt til ved øverste og underste kant, vil antallet af aflæsninger blive begrænset, og måleren vil eventuelt meddele, at manchetten ikke sidder rigtigt. 5. De bedste resultater opnås, hvis patienten: 1) sidder behageligt 2) ikke har benene krydset 3) har fødderne anbragt fladt mod gulvet 4) bruger ryg- og armlæn 5) Midten af MANCHETTEN skal sidde på niveau med højre atrium i hjertet Rev. A 1-15

24 Det anbefales, at PATIENTEN slapper så meget af som muligt og ikke taler under MÅLEPROCEDUREN, og at der går 5 minutter inden første aflæsning tages. Sørg for, at luftstrømningen til manchetten ikke er blokeret, da det kan forårsage en dårlig aflæsning og visning af en hændelseskode på displayet. Brug i kliniske omgivelser Brugeren skal om muligt være tæt på patienten for at sikre, at ovenstående forhold er opfyldt. 6. Hvis der forekommer en uventet aflæsning, skal der tages en aflæsning mere. (Måleren vil påtvinge en pause på 30 sekunder efter enhver aflæsning). Hvis der vises en hændelseskode på displayet, henvises der til afsnit 1.10 for en forklaring. Bemærk: Alle blodtryksmålinger kan påvirkes af målested, PATIEN- TENS stilling (stående, siddende, liggende), bevægelse, og PATIENTENS fysiske tilstand. Miljømæssige eller driftsmæssige faktorer kan påvirke OnTrak målerens ydeevne og/eller den blodtryksmåling, den foretager (f.eks. almindelig arytmi såsom præmature atrielle eller ventrikulære kontraktioner eller atrieflimren, arteriosklerose, dårlig perfusion, diabetes, alder, graviditet, præeklampsi, nyresygdom, motion, rysten eller gysen hos patienten). OnTrak målerens ydeevne kan påvirkes af ekstreme temperaturer, luftfugtighed og højde over havoverfladen, der ligger uden for produktets specifikationer for drift. 7. Når manchetten er sat på, skal armen holdes afslappet ved patientens side. Manchettens placering på armen skal være tæt på hjerteniveau for at undgå aflæsningsfejl, der skyldes forskelle i hydrostatisk tryk. 8. Før slangen op ad armen, hvor manchetten sidder, og læg den skråt ned over patientens ryg. Tape slangen fast, så den ikke giver ubehag for patienten og ikke klemmes sammen og lukkes til over skulderen. Tegningen viser den mest almindelige placering af manchettens slange. Sørg for at patienten informeres om, hvordan manchetten kan flyttes, hvis der opstår ubehag og hvis ubehaget varer ved, skal patienten tage måleren af Brugervejledning til OnTrak 90227

25 Undgå kompression eller restriktion af trykket i NIBT-slange tilsluttet patienten. Sørg for at betjening af udstyret ikke medfører længerevarende nedsat cirkulation. Manchetten må ikke sættes på hud med sår eller skader. Brug kun manchetter fra Spacelabs Healthcare med denne måler. Brug af manchetter fra andre fremstillere kan resultere i unøjagtige aflæsninger, også selvom fremstillerens anbefalede størrelse overholdes. Hvis manchetten er for lille, kan trykaflæsningerne blive falskt høje. Hvis manchetten er for stor, kan det afgive falsk lave aflæsninger. Ballonen kan anbringes i manchetten til brug på enten venstre eller højre arm. Manchetterne skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. 9. Slut slangen til måleren. 10. Bekræft at måleren virker korrekt ved at tage en eller flere aflæsninger af blodtrykket. Tryk på HANDLING-knappen for at starte en måling. Spacelabs Healthcare anbefaler at tage tre aflæsninger hos lægen, så patienten bliver bekendt med at betjene måleren og udføre målingerne. 11. Vis patienten, hvordan man indtaster oplysninger i patientdagbogen (der er en dagbog til udskrivning på cd'en til måleren). Sørg for at patienten ved, hvad man skal gøre, hvis manchetten giver meget ubehag under en måling, hvis den glider ned eller op, eller hvis der vises en hændelseskode på målerens display (se afsnit Anvisninger til patienten). Sørg også for, at patienten ved, hvordan måleren skal rengøres og vedligeholdes. 12. Når du er sikker på, at måleren virker korrekt, kan de resterende målinger i kontorkontroltilstand annulleres. Se Kontorkontroltilstand Brug af støttesele til manchetten Bemærk: Det er meget vigtigt at holde blodtryksmanchetten på plads, både af hensyn til patientkomfort og målenøjagtighed. Dette er især vanskeligt, hvis armens form skråner meget, hvilket ofte er tilfældet med fede patienter. 1. Anbring støtteremmens store løkke rundt om den modsatte arm. Når manchetten sidder rigtigt på patienten, justeres længden, Rev. A 1-17

26 så samlingen af remme sidder godt til bag over skulderen mod halsen. 2. Fastgør den bageste, korte rem til den del af armhulen, der vender bagud. Vær forsigtig med kun at fastgøre til stoffet og ikke til ballonen. 3. Fastgør den forreste rem til manchettens øverste lag stof på det sted, hvor slangen kommer ud af manchetten. Juster længden på disse remme, så de strammes lidt og holder manchetten på plads i den rette position Produkter og tilbehør Skema 3: Produkter og tilbehør Tilbehør Varenummer Holdbarhed Garanti Støttesele til manchet år 90 dage Del til hurtig frakobling år 90 dage Engangsomslag til manchetter: Standard (æske med 50 stk.) Stor (æske med 50 stk.) år 90 dage år 90 dage Pose Kan genbruges år 90 dage Vaskbar manchet Barn, cm, indeholder ikke latex, med Quick/Luer-forbindelsesdel Voksen, lille, cm, indeholder ikke latex, med Quick/Luer-forbindelsesdel Voksen, cm, indeholder ikke latex, med Quick/Luer-forbindelsesdel Voksen, stor, cm, indeholder ikke latex, med Quick/Luer-forbindelsesdel Voksen, ekstra stor, indeholder ikke latex, med Quick/Luerforbindelsesdel Patientdagbog Engangs år 90dage Q 5 år 90 dage Q 5 år 90 dage Q 5 år 90 dage Q 5 år 90 dage Q 5 år 90 dage Ikke relevant Ikke relevant 1-18 Brugervejledning til OnTrak 90227

27 Tilbehør Varenummer Holdbarhed Garanti Micro-B USB-kabel år 90 dage Korrelation med manuelle aflæsninger Måleren udtømmer luften i små trin (ikke kontinuerligt) ved hjælp af den oscillometriske metode for blodtryksmåling. Hvis der tages manuelle trykaflæsninger samtidigt med aflæsninger fra måleren, er det nødvendigt med interpolation for nøjagtigt at korrelere de systoliske og diastoliske trykværdier fra måleren med de manuelle auskultatoriske tryk. For det systoliske tryk noteres det første tryk, hvor der høres en Korotkofflyd. Det faktiske systoliske tryk ligger et sted mellem det tryk, når lyden høres, og det foregående (højere) tryk, hvor der ikke hørtes nogen lyd. Usikkerhedsintervallet kan reduceres kraftigt ved at tilføje størrelsen på et halvt udtømningstrin (4 mmhg) til det manuelle systoliske tryk. For det diastoliske tryk noteres det første tryk, hvor der høres en Korotkofflyd. Det faktiske diastoliske tryk ligger et sted mellem dét tryk, og det næste lave tryk. Usikkerhedsintervallet kan reduceres kraftigt ved at trække størrelsen på et halvt udtømningstrin (4 mmhg) fra det manuelle diastoliske tryk Anvisninger til patienten Hvis manchetten bliver ubehagelig at have på under en aflæsning, skal du sikre dig, at patienten ved, hvordan man afslutter aflæsningerne ved at trykke på HANDLING-knappen på målerens forside. Hvis manchetten glider op eller ned, skal du sikre dig, at patienten ved, hvordan manchetten placeres korrekt igen for at få vellykkede aflæsninger. Hvis manchetten ikke sidder rigtigt, vises der eventuelt en hændelseskode på måleren Rev. A 1-19

28 Bemærk: Patienten skal være meget omhyggelig med at holde måleren tør. Det er dog ikke farligt, hvis måleren bliver våd. Hvis dette skulle ske, skal måleren SLUKKES, og Spacelabs Health care skal kontaktes mhp. service. Dette udstyr må ikke ændres uden autorisation fra fremstilleren. Hvis udstyret ændres, skal der udføres korrekt eftersyn og afprøvning af fremstilleren for at sikre fortsat sikker brug af udstyret Advarsler Bemærkninger om sikkerhed Under tilpasning af manchetten skal det hele tiden sikres, at der ikke er knæk på slangen, hvilket kan resultere i skade på PATIEN- TEN forårsaget af kontinuerligt tryk fra MANCHETTEN. Hvis dette sker, skal knækket fjernes. For hyppige målinger kan forårsage skade på PATIENTEN, hvis blodets omløb begrænses. Dette vil ikke ske, medmindre der er en fejl ved måleren. Hvis det sker, skal manchetten tages af, og måleren returneres. MANCHETTEN må ikke anbringes på et sår, da dette kan forårsage yderligere skade. MANCHETTEN må ikke anbringes på en arm med anlagt intravaskulær adgang, behandling eller AV-shunt (arteriel-venøs shunt), fordi midlertidig afbrydelse af blodgennemstrømningen kan medføre skade på PATIENTEN. I tvivlstilfælde konsulteres lægen. MANCHETTEN må ikke anbringes på armen i den samme side, hvor der er foretaget mastektomi. Opretholdelse af trykket i MANCHETTEN kan midlertidigt forårsage funktionsfejl ved elektromedicinsk måleudstyr, der anvendes på samme arm. Sørg for (f.eks. ved at observere den pågældende arm) at betjening af OnTrak ikke resulterer i længerevarende nedsat blodcirkulation hos PATIENTEN. Stop øjeblikkeligt, hvis dette sker. Vær opmærksom på muligheden for kvælningsfare pga. kabler og slanger, især på grund af deres længde. Undgå at små dele inhaleres eller synkes. Vær opmærksom på mulige allergiske reaktioner på de anvendte materialer i OnTrak Brugervejledning til OnTrak 90227

29 Undgå forkert brug af OnTrak 90227, hvilket kan forårsage kontaktskade. Brug ikke TILBEHØR, aftagelige dele og materialer, der ikke er beskrevet i brugsanvisningen. Udstyret må ikke forbindes med andet udstyr, der ikke er beskrevet i brugsanvisningen. OnTrak må ikke ændres. 1.7 Dataoverførsel og rapporter Efter endt måling skal måleren tilsluttes enten en PC Direct for at overføre patientdataene og generere blodtryksrapporter, eller til en printer, der er kompatibel med PictBridge, for at udskrive en rapportoversigt. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til ABP Report Management-systemets klientprogram og brugervejledningen til Sentinel v9 CIMS. Bemærk: Pulsfrekvenser, der er målt med ABP-måleren, må kun bruges som en indikation for hjertefrekvensen. Figur 1-4: Tilslutning af OnTrak til en pc via USB Udskrivning af en rapport Der kan udskrives en rapport fra OnTrak ved at sætte et USB-kabel til i en printer, der er kompatibel med PictBridge. Der henvises til afsnit 3 vedrørende anbefalede printere. 1. Tilslut USB-kablet til måleren og den anden ende til den Pictbridge-kompatible printer Rev. A 1-21

30 2. Der vil blive vist en meddelelse på måleren, hvor afslutning af testen skal bekræftes (apparatet kan ikke måle, mens der udskrives, så testen skal afsluttes, inden rapporten udskrives). 3. Tryk en gang på NED-knappen og derefter på HANDLING-knappen for at afslutte den aktuelle test. 4. Der vil blive vist en meddelelse om, at måleren tilsluttes en printer. 5. Der startes generation af en rapport, der derefter vil blive udskrevet (dette trin kan tage nogle minutter). 6. Hvis der er behov for en rapport mere, skal du trykke på HAND- LING-knappen igen efter udskrivning for at vælge Udskriv igen. 7. Tag USB-kablet ud af måleren. Der henvises til Bilag C vedrørende flere oplysninger om udskrivning af en rapport. 1.8 Vedligeholdelse OnTrak måleren kræver ikke rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis der sker skade på måleren, eller den svigter, må den ikke skilles ad, da der ikke er nogen dele indeni, der kan serviceres af brugeren. Anmodninger om vedligeholdelse skal rettes til Spacelabs Healthcare eller teknisk kvalificeret personale. I tilfælde af at dækpladen til batterirummet mistes eller bliver beskadiget, kontaktes Spacelabs for at få en ny. Apparatet må ikke bruges, medmindre dækpladen til batterirummet er sat på. Manchetten skal efterses for tegn på beskadigelse inden hver måling. Hvis manchetten er beskadiget, skal den udskiftes. Der må kun bruges manchetter, der er godkendt af Spacelabs, med dette udstyr. OnTrak skal serviceres årligt. Kalibreringen af OnTrak vil blive kontrolleret som del af servicetesten Brug i hjemmet Der er generelt ingen særlige forhold i et hjem, der vil påvirke apparatet. Overhold følgende forsigtighedsregler i hjemmet: Hold måleren utilgængelig for kæledyr og børn Brugervejledning til OnTrak 90227

31 Produktet må ikke udsættes for overflader, der er for varme at røre ved. Hold produktet utilgængeligt for mus, rotter og andre skadedyr. 1.9 Rengøring/desinfektion Efterse måleren, luftslangen og trykmanchetten for snavs, restmaterialer, trevlede eller slidte områder osv. inden brug på patienter. Hvis måleren bliver ekstremt tilsølet eller meget snavset, skal den returneres til lægen. Al rengøring skal udføres i stuetemperatur. Det anbefales, at måleren rengøres mellem hver anvendelse, for at forhindre potentiel krydsinfektion. Brug kun anbefalede rengøringsopløsninger, da beskadigelse af apparatet kan resultere i, at fremstillerens garanti ugyldiggøres. Kraftige kemiske midler nedbryder plastik og kompromitterer sikkerheden ved udstyret. Inden måleren og manchetten rengøres, skal de tages af patienten. Undgå at der kommer væske inden i udstyret for at undgå, at apparatet beskadiges. Udstyret og kablerne må ikke lægges i vand eller rengøringsopløsning. MÅ IKKE AUTOKLAVERES Dette apparat må IKKE steriliseres, da det kan beskadige kredsløbet. Rengøring af de udvendige flader på måleren, modulerne og kablerne: Forbered rengøringsopløsningen ifølge fremstillerens anvisninger. Væd en ren klud med den valgte rengøringsopløsning. Vrid kluden hårdt op for overskydende væske. Aftør de eksponerede flader på udstyret og kablerne. Fjern eventuelle sæberester ved forsigtigt at tørre dem af med en ren, fugtig klud. Aftør med en ren, tør klud Rev. A 1-23

32 Brug kun følgende, anbefalede rengøringsopløsninger: Mild opløsning af sæbe og vand Brun sæbe (svarende til grøn sæbe fra den amerikanske farmakopé (USP)) Natriumhypochloritopløsning (1:10 fortynding af klorin til husholdningsbrug i vand) Bakteriedræbende fenolholdigt rengøringsmiddel (1 % vandig opløsning) NB! Gentagen brug af klorinopløsning kan med tiden få nogle farver til at blegne. Spørgsmål og problemer vedrørende rengøring skal rettes til en repræsentant fra Spacelabs Healthcare Rengøring af manchetten og bæreposen Små beskidte eller plettede områder kan rengøres ved at gnubbe forsigtigt med en svamp eller klud vædet i en mild opløsning af sæbe og vand. Sørg for at bæreposen er tør, inden den bruges igen Udtagning/isætning af ballonen (kun vaskbare manchetter) Ballonen tages ud ved at følge nedenstående trin: 1. Brug kun fingrene og fold eller rul ballonen op inden i manchetten. Der må ikke bruges blyanter, kuglepenne eller andre hårde genstande, da disse kan beskadige ballonen. 2. Tag ballonen ud gennem slangens udgangshul. Når ballonen er taget ud, sættes burrebåndene sammen på velcrolukningen inden vask. Sæt ballonen ind i manchetten igen i omvendt rækkefølge. Sørg for at alle folder i ballonen glattes ud, og at den lange ende af ballonen passer ind i manchettens lange ende (se figur 1-5: Ballonkonfiguration) Brugervejledning til OnTrak 90227

33 Åbning til højre arm Åbning til venstre arm BALLON (svist indsat i manchetten til anvendelse på venstre arm) ARTERIE Figur 1-5: Ballonkonfiguration. Bemærk: Manchettens slange kan gå ud af begge åbninger i manchetten, afhængigt af om den skal sættes på højre eller venstre arm Hændelseskoder Måleren viser en hændelseskode, når en hændelse forhindrer måleren i at fuldende en blodtryksmåling. De to cifre i hændelseskoden angiver årsagen til, at målingen blev afbrudt. Nedenstående skema beskriver hændelseskoder, der vises på måleren, samt de der vises på rapporten over hændelseskoder. Rapport EC03 EC04 ECn4 EC10 EC11 EC16 Problem Patienten annullerede aflæsningen ved at trykke på HANDLING-knappen. Der foretages ikke et nyt forsøg efter koden EC03. Blodtryksmålingen blev ikke gennemført inden for den maksimalt tilladte tid. Jævnligt forekommende EC04-meddelelser kan skyldes, at patienten bevæger sig for meget. Hyppige EC04-meddelelser kan være tegn på, at manchetten ikke er sat korrekt på, eller at der er en fejl ved måleren, som skal returneres til Spacelabs til service. (hvor n = 1 til 9) Angiver, at et eller flere af blodtryksresultaterne var korrupte og derefter gendannet. Hyppig forekomst af denne meddelelse er tegn på en fejl, der nødvendiggør, at måleren returneres til Spacelabs til service. Artefakt der skyldes for meget bevægelse. Hyppige EC10-meddelelser kan være tegn på luftlækage, og apparatet skal returneres til Spacelabs til service. Blev ikke pumpet op over det gennemsnitlige arterielle niveau. Lavt batteri registreret inden start på måling Rev. A 1-25

34 Rapport EC18 EC20 EC21 EC22 EC26 EC28 EC32 EC38 EC40 EC42 EC45 EC48 EC50 EC52 EC55 EC58 EC62 EC70 EC75 EC78 EC80 Problem For få dataregistreringer til at bestemme blodtrykket nøjagtigt. Denne meddelelse kan være tegn på, at patienten ikke har manchetten på (taget af, men stadig tilsluttet måleren). Meddelelsen kan også være tegn på, at bevægelsesartefakter forårsager størstedelen af de ufuldstændige data. A) Et meget stort antal bevægelsesartefakter B) Hjertearytmi Pumpede ikke op over det systoliske tryk. Overtryk. Lavt batteri registreret efter påbegyndt måling. Forårsages sædvanligvis af, at pumpen bruger nok strøm til at sænke batterispændingen. Diastolisk tryk over 200 mmhg. Overtryk. Pulstryk under 16 mmhg. A) Bevægelsesartefakt ved systolisk tryk B) Hjertearytmi Ingen manchet påsat. Ugyldig udtømningsstørrelse. Måleren har automatisk ændret udtømningsstørrelsen til 8 mmhg. A) Bevægelsesartefakt ved gennemsnitligt arterielt tryk B) Hjertearytmi A) Bevægelsesartefakt ved diastolisk tryk B) Hjertearytmi Knæk på slange. Et uventet strømsvigt, muligvis forårsaget af: a) Batterierne er taget ud under en blodtryksmåling, b) overtryk i manchetten, eller c) timeout for måleren. Hyppige EC55-meddelelser er tegn på funktionssvigt, så apparatet skal returneres til Spacelabs til service. A) Bevægelsesartefakt ved diastolisk tryk B) Hjertearytmi Manchetten sidder for løst. Det systoliske tryk var over det højeste manchettryk. Dette resultat lader imidlertid til at være en fejl forårsaget af en bevægelsesartefakt. Derfor vil manchetten ikke blive pumpet op til et højere tryk ved næste måling. Fejlfunktion ved udstyret. Returner til Spacelabs Healthcare for service. Blokeret tilslutningsfilter. Returner til Spacelabs Healthcare for service. A) Bevægelsesartefakt B) Hjertearytmi 1-26 Brugervejledning til OnTrak 90227

35 Rapport EC85 EC90 EC91 EC95 EC99 Problem Tid og dato er korrupte. Opdater dem for at forsætte med normal betjening. A) Bevægelsesartefakt B) Hjertearytmi Det systoliske tryk lader til at være højere end den valgte maksimumsgrænse for manchettrykket. Baseline-manchettrykket ligger uden for grænserne. Måleren skal korrigere baseline. Uventede eller modstridende data (f.eks. et negativt manchettryk) Bortskaffelse af OnTrak efter endt levetid Bortskaffelse af OnTrak og tilbehør skal arrangeres med en servicetekniker fra Spacelabs, som vil sikre, at OnTrak bortskaffes i overensstemmelse med WEEE-direktivet Rev. A 1-27

36 Denne side skal være tom Brugervejledning til OnTrak 90227

37 2 Nøjagtighed 2.1 Kontrol af nøjagtighed Spacelabs Healthcare anbefaler, at din ABP-måler kalibreres en gang om året af et autoriseret servicecenter. Kalibreringen skal udføres af kvalificeret personale og i henhold til proceduren angivet i servicevejledningen ( ) Rev. A 2-1

38 Denne side skal være tom. 2-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

39 3 Tekniske data 3.1 OnTrak ABP-måler Oversigt Letvægtsdesign og lille størrelse maksimerer patientens komfort og tilfredshed. Anvender oscillometri, den mest accepterede og validerede metode til automatisk måling af NIBT. Måler systolisk, diastolisk og gennemsnitligt blodtryk samt hjertefrekvens Kapacitet til at udføre 300 målinger over perioder på 24 timer til 7 dage. Ur med realtid gør notater i dagbog lettere. Ingen brystelektroder eller mikrofoner reducerer driftsomkostninger, forbedrer patientkomfort og målingernes pålidelighed. Uafhængige programmerbare måleperioder og oppumpningsfrekvenser. Enkeltstående udskrivning af ABP-rapport via PictBridge. Funktioner Knapper, forbindelsesdele og indikatorer OP/NED-knap Der kan navigeres gennem menuerne ved at trykke på disse knapper Lyd: Hørbar tone indikerer start og slutning på en cyklus, når der er valgt tone HANDLING-knap Tryk på denne knap for at starte manuel blodtryksmåling, hvis der ikke er en i gang. Hvis der trykkes på knappen under blodtryksmåling, stopper den igangværende måling. Bruges også til at udføre handlinger på menuen. Generelt Måleintervaller Hjertefrekvens: 40 til 180 bpm +/- 1bpm, tryk: 60 til 260 mmhg for systolisk tryk, 30 til 200 mmhg for diastolisk tryk og 40 til 230 mmhg for gennemsnitlige, arterielle værdier. Blodtryk læsning nøjagtighed: maksimal gennemsnitlig fejl ±5 mm Hg; maksimale standardafvigelse 8 mm Hg Rev. A 3-1

40 Metode for trykmåling Oscillometri Intervaller for automatisk måling Indstillet via initialisering på pc Indstillet via uafhængig initialisering Måletid Typisk sekunder Antal målinger Kan justeres fra 6 minutter (minimum) til 120 minutter (maksimum). Der kan uafhængigt indprogrammeres op til 12 forskellige perioder, inklusive et interval, hvor der ikke foretages aflæsninger. Kan justeres fra 5 minutter (minimum) til 120 minutter (maksimum) med 2 uafhængigt programmerede perioder dag og nat. Ca. 300 målinger ved brug af standardmanchetten i voksen størrelse. Lagrer resultater fra 300 aflæsninger i hukommelsen pr. batterisæt og 500 i alt. Manchettryk Voksen-funktion Børne-funktion Maksimalt manchettryk Første oppumpning til 170 mmhg. Derefter oppumpes manchetten til ca. 30 mmhg over det forrige systoliske tryk. Første oppumpning til 130 mmhg. Derefter oppumpes manchetten til ca. 30 mmhg over det forrige systoliske tryk. Kan indstilles under initialisering Op til 270 mmhg i voksenfunktion Op til 250 mmhg i børnefunktion Bemærk: Manchettrykket er muligvis begrænset til et tryk, der er lavere end apparatets absolutte maksimum. Automatisk nulstilling Trykket nulstilles automatisk inden hver aflæsning. Afvisning af artefakt Skelner mellem tryksignaler, patientbevægelse og respiratorisk artefakt. Oppumpning/tømning af manchet Oppumpnings- og tømningshastighed under styring af mikroprocessor. Datalagringssystem Ikke-flygtig flash-hukommelse; information gemmes indtil omprogrammering; timing af hændelser med ur i realtid. Digital visning 2,4 tommer LCD-farvedisplay (flydende krystaldisplay), der viser systolisk og diastolisk tryk samt hjertefrekvens og tid. Anbefalede printere Alle Canon PictBridge printere. Patientsikkerhed Fejlsikre mekanismer begrænser oppustningsperioden til under 180 sek. og det absolut maksimale tryk til 300 mmhg. Luftslangen kan aftages ved patienten. 3-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

41 Holdbarhed OnTrak og tilbehør har en holdbarhed på minimum 7 år. Klassifikation EN Udstyr med intern strømforsyning Patientmanchetten er en type BF defibrillationssikker anvendt del. Ikke egnet til brug med brandfarlige gasser Godkendt til kontinuerlig drift. Elektriske krav Strømkrav To 1,5 V AA alkaliske batterier (LR6), lithiumbatterier (FR6) eller genopladelige NiMH-batterier (HR6) Fysiske dimensioner Højde Dybde Bredde 2,76 cm (1,08 in) 10,15 cm (3,99 in) 7,0 cm (2,76 in) Vægt eksklusive batterier OnTrak g (6,1 oz) Beskyttelse mod indtrængende vand IP22-klassificeret (når apparatet opbevares i posen) Krav til omgivende miljø Opbevaring Temperatur -30 til 75 C (22 til 167 F) Luftfugtighed % (ikke-kondenserende) Højde over havoverfladen -152 til m (-500 til ft) Atmosfærisk tryk 209,3 hpa til hpa Drift Temperatur 0 til 40 C (32 til 104 F) Luftfugtighed % (ikke-kondenserende) Højde over havoverfladen 0 til 3048 m (0 til ft) Atmosfærisk tryk 700 hpa til hpa Elektromagnetisk kompatibilitet EN : 2001, EN Emissioner CISPR11/FCC, del 15, gruppe 1, klasse B Immunitet IEC ESD 6 kv kontakt, 8 kv luft IEC RF-felter 20 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Godkendt af reguleringsmyndighed CE-mærket i henhold til Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr Rev. A 3-3

42 3.2 Elektromagnetisk kompatibilitet Medicinsk elektrisk udstyr kræver særlige foranstaltninger med hensyn til EMC og skal installeres og tages i brug i henhold til de EMC-oplysninger, der er givet i de medfølgende dokumenter Generelle noter Bærbart og mobilt kommunikationsudstyr kan påvirke elektromedicinsk udstyr. Især kan nødradioer og walkie-talkier generere meget kraftige interferenssignaler. Forsøg med måleren har vist, at der ikke er interferens fra mobiltelefoner, som bæres eller bruges af patienten, og at der ikke er konstateret tilfælde af interferens. Telefonteknologien videreudvikles imidlertid hele tiden, og standarderne varierer fra land til land. Derfor skal man stadig være opmærksom på risikoen for interferens, når man analyserer BT-data. Måleren skal bæres tæt mod patientens krop som beskrevet i brugervejledningen. Den må ikke anbringes i umiddelbar nærhed af andet udstyr. Hvis anvendelse oven på eller ved siden af hinanden er påkrævet, skal der holdes øje med for at kontrollere, at den fungerer normalt i den konfiguration, den skal anvendes i Måleren må ikke bruges i nærheden af nogen former for elektrokirurgisk udstyr, da strålingen fra sådant udstyr kan påvirke aflæsningerne. Desuden yder måleren og dens tilbehør heller ingen beskyttelse mod forbrændinger af patienten fra det elektrokirurgiske udstyr. Anvendelse sammen med det korrekte Spacelabs Healthcare-tilbehør sikrer overholdelse af emissions- og immunitetskravene i EMC-standard EN :2007. Brug af andet tilbehør kan medføre øget emission og nedsat immunitet. For at opfylde EMC-kravene skal et eventuelt alternativt USB-kabel være < 3 m. Immunitet IEC for i tabel er testet ved 20 V/m, udover det gængse 3 V/m. Dette er gjort for at sikre, at udstyret fortsat opfylder de væsentlige krav i tilfælde af transport af patienten uden for et hospitalsmiljø. 3-4 Brugervejledning til OnTrak 90227

43 Væsentlig ydeevne Væsentlig ydeevne for er defineret som: Mindre end eller lig med ± 3 mmhg eller 2 % variation i blodtryksmålinger, den værdi der er størst. Bevarelse af gemte blodtryksmålinger og patientdata. Bevarelse af korrekt klokkeslæt og dato. Ingen ændringer af driftstilstand eller opsætningsvalg. Ingen risiko for skader, fejl eller sikkerhed. Følgende blev anset for at være acceptable reaktioner på elektrostatiske afladninger (ESD): A: Nulstilling efterfulgt af automatisk gendannelse efter 10 sekunder. B: En måling, der er igangværende, kan afsluttes tidligt med en hændelseskode Retningslinjer og erklæring fra producenten elektromagnetiske emissioner Måleren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø vejledning RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1 Måleren bruger kun RF-energi til intern funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget lave og forventes ikke at forårsage interferens med elektronisk udstyr i nærheden. RF-emissioner CISPR 11 Klasse B Måleren er velegnet til brug i alle bygninger, inklusive boliger og bygninger, som er direkte tilsluttet til det offentlige lavspændingsnet, som leverer til private husstande. Harmoniske emissioner IEC Ikke relevant Spændingsudsving/ flimmeremission IEC Fortsættelse for vejledninger, der bruges i USA: Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne for computerudstyr af klasse B i overensstemmelse med specifikationerne i underafsnit J i del 15 af FCC-reglerne, som er udformet til at give rimelig Rev. A 3-5

44 beskyttelse mod interferens med radio- og tv-modtagelse. Dette udstyr frembringer og bruger radiofrekvensenergi og kan forårsage interferens, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens med radioeller tv-modtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, anbefaler vi, at brugeren prøver at fjerne interferensen på en eller flere af følgende måder: Drej modtagerantennen. Flyt udstyret i forhold til modtageren. Flyt udstyret væk fra modtageren. Brugeren kan om nødvendigt henvende sig til Spacelabs Healthcare eller en erfaren radio-/tv-tekniker for yderligere forslag. Brugeren vil eventuelt finde følgende pjece udgivet af Federal Communications Commission nyttig: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems (Identifikation og løsning af problemer med interferens fra radio og tv) Denne pjece kan rekvireres hos U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No Retningslinjer og erklæring fra producenten er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af måleren skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. IMMUNITETSTEST IEC testniveau Elektrostatisk udladning (ESD) IEC ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft Overholdelsesgrad ± 6 kv kontakt ± 8 kv luft Elektromagnetisk miljø vejledning Gulvene skal være af træ, beton eller flisebelagte. Hvis gulvene er tildækket med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30 %. Elektrisk hurtig transient/burst IEC Spændingsimpulser (surges) IEC ± 2 kv veksel-/ jævnstrømskabler ± 1 kv signalledning og andre ledninger ± 2 kv ledning til jord ± 1 kv ledning til ledning 3-6 Brugervejledning til OnTrak 90227

45 Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsudsving på strømindgangsledningerne IEC % resterende i 0,5 cyklusser 40 % resterende i 5 cyklusser 70 % resterende i 25 cyklusser 0 % resterende i 250 cyklusser Strømfrekvensens (50/60 Hz) magnetiske felt IEC EN A/m ved 50 og 60 Hz 3A/m ved 50 og 60 Hz Strømfrekvensens magnetiske felter skal være på et niveau, der er karakteristisk for et typisk kommercielt miljø eller et typisk hospitalsmiljø Retningslinjer og erklæring fra producenten elektromagnetisk immunitet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af måleren skal sikre, at den bruges i et sådant miljø. IMMUNI- TETSTEST Ledet RF IEC Ledet RF IEC IEC testniveau Overholdelsesgrad Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 3 V/m 80 MHz til 2,5 GHz Elektromagnetisk miljø vejledning Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke bruges tættere på nogen del af 90227, inklusive patientkablerne, end den anbefalede sikkerhedsafstand beregnet ud fra den ligning, der gælder for senderens frekvens: Anbefalet sikkerhedsafstand 20 V/m d = P 80 MHz til 800 MHz d = 0.35 P 800 MHz til 2,5 GHz hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) iht. producenten af senderen, og d er den anbefalede afstand. Feltstyrker fra faste RF-transmittere, som bestemt ved en elektromagnetisk undersøgelse*, skal være mindre end overensstemmelsesgraden i hvert frekvensområde. Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med nedenstående symbol Rev. A 3-7

46 NOTE 1. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde. NOTE 2. Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske spredning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker. * Feltstyrker fra faste sendere, herunder basisenheder til radiotelefoner (mobile/trådløse) og CB-radioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. Det bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse med henblik på at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af de faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor apparatet bruges, overstiger det relevante RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal det løbende kontrolleres, at apparatet fungerer korrekt. Hvis der observeres unormal ydelse kan yderligere foranstaltninger være nødvendige, for eksempel at dreje eller flytte apparatet Anbefalede afstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor de udsendte RF-forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brugeren af måleren kan medvirke til at undgå elektromagnetisk interferens ved at opretholde den mindste afstand mellem det bærbare og det mobile RF-kommunikationsudstyr (sendere) og måleren, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Nominel maksimal udgangseffekt for sender i W Afstand 150 MHz til 80 MHz d = 1,2 P Afstand 80 MHz til 800 MHz d = P Afstand 800 MHz til 2,5 GHz d = 0.35 P 0,01 Ikke relevant ,1 Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant For sendere med en nominel udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter (m) estimeres ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold til fremstilleren af senderen. NOTE 1. Ved 80 MHz og 800 MHz gælder afstanden for det højeste frekvensområde. NOTE 2. Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Den elektromagnetiske spredning påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker. 3-8 Brugervejledning til OnTrak 90227

47 4. Fejlfinding 4.1 Tjekliste for problemløsning Problem Mulig årsag Løsning Målerens visning er ikke korrekt. Manchetten sidder for stramt. Manchetten sidder for løst. Den viste tid er ikke korrekt. Lav eller ingen strøm. Kan være en af følgende: Timeout, ingen aflæsning pga. luftlækage i systemet, forkert manchetstørrelse, manchetten er ikke korrekt tilsluttet måleren. Manchetten sidder for stramt på patienten. Anbring manchetten igen. Luftpumpen er tændt for længe. Manchetten sidder for løst på patienten. Luftpumpen er ikke tændt længe nok. Batterierne har været taget ud i lang tid ad gangen. Tiden er blevet indstillet forkert. Tjek om batterierne er helt opladede. Udskift eller oplad batterierne efter behov. Find årsagen og ret problemet. Anbring manchetten igen. Returner måleren til Spacelabs Healthcare for service. Anbring manchetten igen. Returner måleren til Spacelabs Healthcare for service. Indstil tid og dato på initialiseringsskærmbilledet eller på pc'en Rev. A 4-1

48 4.2 Service. Der er 12 måneders garanti på dette produkt (med undtagelse af manchetterne, der har en garanti på 90 dage, og batterierne). Service af ABP-måleren på stedet begrænser sig til udskiftning af batterier og tilbehør. Hvis det er nødvendigt med anden reparation, skal måleren returneres til Spacelabs Healthcare. Kontakt en kundeservicerepræsentant hos Spacelabs Healthcare vedrørende oplysninger om forsendelse. Forsøg på at udføre service på eller reparation af måleren fra andre end Spacelabs Healthcare medfører bortfald af garantien. Spacelabs Healthcare vil, efter anmodning, stille kredsløbsdiagrammer, komponentlister, beskrivelser, kalibreringsinstruktioner eller andre oplysninger til rådighed, som kan hjælpe tilstrækkeligt kvalificeret teknisk personale med at reparere de dele af udstyret, der er klassificeret af Spacelabs Healthcare som egnet til reparation på stedet. 4-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

49 Bilag 1 Uafhængig initialisering TÆND apparatet TÆND apparatet ved at trykke på HANDLINGknappen Tryk en gang på HANDLING-knappen for at fremhæve måleperiode og -interval. Tryk en gang på HAND- LING-knappen for at redigere det fremhævede felt. Bemærk de hvide streger over og under det felt, du har markeret. Brug OPog NED-knapperne til at flytte til et andet felt, der skal redigeres. Tryk på HANDLING-knappen for at redigere dag og tid for start. Bemærk at stregerne er blevet blå for at angive, at feltet bliver redigeret. Brug OP- og NEDknapperne til at øge eller mindske tallet. Tryk på HANDLING-knappen for at vælge den ønskede tid. Gentag de foregående trin, indtil du har indstillet ønsket tid og intervaller for start/stop. Tryk et par gange på OP-knappen, indtil du har markeret Start ny test, og tryk på HANDLING-knappen Rev. A A1-1

50 På samme måde fremhæves initialiseringsindstillingerne. Tryk på HANDLING-knappen for at ændre initialiseringsfunktionen (aktiver/ deaktiver). Når du er færdig med initialiseringen, skal du trykke på OP-/NEDknapperne for at fremhæve Start ny test, og tryk derefter en gang på HANDLING-knappen. Tiden vil blive vist, og den nye test vil starte ifølge det planlagte tidspunkt som angivet i de indstillinger, du redigerede før. Displayet vil SLUKKE, når tiden har været vist. A1-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

51 Bilag 2 Indstilling af dato og tid TÆND apparatet TÆND apparatet ved at trykke på HANDLINGknappen Tryk på NED-knappen seks gange for at fremhæve menupunktet Avanceret opsætning. Tryk en gang på HANDLINGknappen for at bekræfte det fremhævede felt. Tryk på HANDLINGknappen igen for at vælge menupunktet Indstil tid og dato. Brug HANDLING-knappen til at indstille datoformatet: MM/DD/ÅÅ eller DD/MM/ÅÅ. Brug NED-knappen til at flytte hen til det felt, der skal redigeres. Bemærk de hvide streger over og under det felt, du har markeret. Brug OP- og NEDknapperne til at flytte til et andet felt Rev. A A2-1

52 Tryk på HANDLINGknappen til at redigere et felt. Bemærk at stregerne er blevet blå for at angive, at feltet bliver redigeret. Brug OP- og NEDknapperne til at øge eller mindske værdien. Tryk på HANDLING-knappen igen for at afslutte. Gentag for de andre felter og vælg OK, når du har indstillet datoen. Et lignende skærmbillede vises for tid. Følg samme trin som før og rediger tiden. Hvide streger angiver det felt, du har markeret. Stregerne bliver blå, når du redigerer et felt. Displayet vil vise den tid og dato, du har indstillet, og vil derefter vende tilbage til indstillingsskærmbilledet. A2-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

53 Bilag 3 Udskriv en rapport Tilslut USB-kablet fra printeren. Den aktuelle test skal afsluttes, for at dataene kan overføres. Tryk på NED-knappen en gang og derefter på HANDLING-knappen for at afslutte testen. Apparatet vil registrere værten (pc eller printer). Hvis der registreres en printer, vil der blive oprettet en rapport. Når rapporten er klar, starter udskrivning automatisk Rev. A A3-1

54 Når udskrivningen er færdig, vil du få en meddelse om, at udskrivningen enten er gennemført, eller en fejlmeddelse, så rapporten kan udskrives igen. Tag USBkablet ud for at afslutte udskrivning. Oversigten over testen vil blive vist med gennemsnittet og antallet af aflæsninger. Herfra kan du gennemse aflæsningerne eller starte opsætning af en ny test. A3-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

55 Bilag 4 Skift sprog TÆND apparatet TÆND apparatet ved at trykke på HANDLINGknappen Tryk på NED-knappen seks gange for at fremhæve menupunktet Avanceret opsætning. Tryk en gang på HANDLINGknappen for at åbne menuen Avanceret opsætning. Tryk en gang på NEDknappen for at gå til sprog, og tryk derefter en gang på HANDLING-knappen for at gå til menupunktet Sprog. På dette skærmbillede kan du ændre sproget med OP- og NED-knapperne. Alle menupunkterne vil blive vist på det valgte sprog Rev. A A3-3

56 Tryk f.eks. en gang på NED-knappen. Tryk f.eks. en gang på NED-knappen. Når det sprog, du ønsker, vises på skærmen, skal du trykke en gang på HAND- LING-knappen. Alle menupunkterne vil blive vist på det valgte sprog. A3-4 Brugervejledning til OnTrak 90227

57 Bilag 5 Tegn og symboler Følgende liste over internationale symboler og sikkerhedssymboler beskriver alle symboler, der bruges på produkter fra Spacelabs Healthcare. Ingen af produkterne er forsynet med alle symboler. Generelle sikkerhed Høre instruktioner til rådighed på den medfølgende CD eller via webstedet Spacelabs sundhedspleje brug Forsigtig! Eksplosionsfarlig ved brug i nærværelse af brændbar anæstetika Sikring DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DEN MEDFØLGENDE DOKUMEN- TATION Forsigtig farlig spænding. For at reducere risikoen for elektrisk stød må dækslet eller bagstykket ikke fjernes. Service må kun udføres af autoriseret servicepersonale (USA). Jordbeskyttelse Udskift kun sikring som angivet Funktionel jordforbindelse Ækvipotentiel terminal AECG TYPE 1 AMBULATORISK EKG-APPA- RAT AF TYPE 1 I OVERENS- STEMMELSE MED ANSI/AAMI EC38:1998 Lavt batteriniveau Rev. A A4-1

58 Polaritet for netkontakter. (tegnene + / kan være omvendt) Batteristatus IEC Type B udstyr: En enhed med dette symbol giver tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød IEC Type BF udstyr, som er godkendt til anvendelse med defibrillering. En enhed med dette symbol er udstyret med en isolerende del af typen F, som appliceres på patienten og giver tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød og kan anvendes med defibrillering. IEC Type CF udstyr. En enhed med dette symbol er udstyret med enisolerende del af typen F, som appliceres på patienten og giver høj beskyttelse mod elektrisk stød og kan anvendes med defibrillering Brug kun specifi ed Batteritype. Må kun udskiftes med den anviste batteritype. (tegnene + / kan være omvendt IEC Klasse II udstyr, med dobbeltisolering. En enhed med dette symbol kræver ikke en jordudgang IEC Type BF udstyr. En enhed med dette symbol er udstyret med en isolerende del af typen F, som appliceres på patienten og giver tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød. IEC Type CF udstyr. En enhed med dette symbol er udstyret med en isolerende del af typen F, som appliceres på patienten og giver høj beskyttelse mod elektrisk stød Generelle brug IL Strøm tilsluttet nettet FRA FRA Strøm ikke tilsluttet nettet TIL/FRA FRA Position for afbryderkontakt START-tast (NIBP) STANDBY-tast START/STOP STOP/AFBRYD-tast A4-2 Brugervejledning til OnTrak 90227

59 Ofte anvendte funktioner Video-output Infraroed dataoverførsel havn Tast til RAPPORTUDSKRIVNING Universel seriel bus Netværksforbindelse Strømindikator LED Audio-output, højtaler Inddata/uddata HJÆLP-tast (forklarer foregående skærmbillede) Numerisk tastatur Arteriel puls Synkronisering af elektrokardiograf PCMCIA-kort Tastatur-tilslutning Mus-tilslutning Seriel port Rev. A A4-3

60 Emballage Usterile PVC-fri IP N 1 N 2 Ifølge amerikansk lov (USA) må dette produkt kun sælges af eller efter ordination af en læge, som er autoriseret i den stat, hvor han eller hun praktiserer og bruger eller ordinerer brug af produktet. IEC Må ikke genbruges. Udelukkende til engangsbrug N = 0 Ikke beskyttet 1 1 Beskyttet mod solid fremmedlegemer 50 mm Ø og større 2 Beskyttet mod solid fremmedlegemer af 12, 5 mm Ø og større 3 Beskyttet mod solid fremmedlegemer af 2, 5 mm Ø og større 4 Beskyttet mod solid fremmedlegemer af 1, 5 mm Ø og større N = 0 Ikke beskyttet 2 1 Beskyttelse mod lodret faldende vand dråber 2 Beskyttelse mod lodret faldende vand dråber når prøvelokalet skrå op til 15 3 Beskyttelse mod sprøjtning vand 4 Beskyttelse mod sprøjt vand Miljømæssig temperaturgrænse ved transport/opbevaring Miljømæssig luftfugtighedsgrænse ved transport/opbevaring Denne side op Forsigtig; Kan gå i stykker Miljømæssig højdegrænse ved transport/opbevaring Alle batterier skal kasseres med omtanke af hensyn til miljøet. Lithium-batterier bør aflades helt, inden de kasseres. Batterier såsom blysyre (Pb) og nikkelcadmium (Ni-Cd) skal genbruges. Følg de interne procedurer eller gældende lokale og nationale love om bortskaffelse og genbrug. Genbrug Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret kommunalt affald, men skal indsamles separat. Kontakt en autoriseret repræsentant for fabrikanten for information mht. nedlæggelse af udstyret. Holde tørre Uden latex A4-4 Brugervejledning til OnTrak 90227

61 Certificering og overholdelse PCMCIA-kort CE mærket i overensstemmelse med direktiv for medicinsk udstyr 93/42/EEC Godkendt af Canadian Standards Association Apparat til radiotransmittering; forhøjet niveau af ikkeioniserende stråling Fabrikanten oplysninger og sporbarhed Producent Produktionsdato Batch-kode SerienummerBogstaverne SN står for Serienummer hver enhed har sit eget entydige serienummer Notation og forkortelser Forkortelser, der anvendes som symboler, vises nedenfor. CH ch EEG-, EMG- eller EKGkanal EEG-kanaler CH1, CH2, CH3, CH4 EMG-kanaler CH5 C.O. CO co Hjertevolumen DIA dia Diastolisk EEG eeg Elektroencefalogram ESIS Elektrokirurgisk støjdæmpning GND gnd Jordforbindelse HLO hlo Høj-niveau, output PRESS Press PRS Tryk RESP resp Respiration SDLC SPO2 SpO2 SpO 2 SaO 2 Arteriel iltmætning målt ved pulsoximetri SYS Sys Systolisk Rev. A A4-5

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere