1. Årgang Nr. 2 Marts De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne"

Transkript

1 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

2 Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl : Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening. Ørsted Forsamlingshus: Onsdag den 4. marts kl : En historie om Ørsted-drengen Paul, som rejste til Canada i Fortalt med oplevelser og billeder af Bente og Ankjær Stenskrog. Onsdag den 6. maj kl : Syng sammen aften ved Old stars. 7 modne kvinder synger og underholder med musik blandt andet. Søllested Forsamlingshus: Fredag den 6. marts kl : Dilettant med spisning. Lørdag den 7. marts kl : Dilettant med musik, dans og smørrebrød. Onsdag den 25. marts kl : Fællesspisning. Praktiske oplysninger om takster på vore kirkegårde Der sker i øjeblikket forandringer i betalinger ang. gravsteder, bl.a. fordi der arbejdes på ens priser over hele provstiet. De nye prislister er tilgængelige på hjemmesiden: fra nytår, eller spørg Susanne. I første omgang vil den almindelige bruger mest lægge mærke til, at f.eks. tilplantning af et gravsted med sommerblomster bliver betalt med planternes stk.-pris, ikke pr. gravsted. Eks:10 x 1 plantes pris. Desuden vil graverens arbejde uden for arbejdstid og om lørdagen koste ekstra. Her kan nævnes f.eks. begravelser og urnenedsættelser om aftenen. Menighedsrådet. Nyt kirkeblad Der er sikkert nogen, som vil opdage, at der ikke er omtale af arrangementer fra Køng/ Glamsbjerg. Det beror på, at de har valgt at have deres eget kirkeblad, så det har vi også fået nu igen. Vi håber, I vil tage godt imod det. Hvis der er spørgsmål eller noget, som burde bringes i bladet, så send endelig en mail til I næste nummer vil vi prøve at lave en børneside, og vi har også planer om et lille løb først på sommeren for børn og voksne under titlen Kend din by. På vegne af menighedsrådet, Birthe 2 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

3 Lokalt nyt Susanne holder fremover fri om mandagen. Susannes telefonnummer er stadig og hun træffes bedst tirsdag fredag mellem 8 og 12. Bedst på telefon, da hun jo er både på den ene og den anden kirkegård. Træf en aftale med hende. Anna. Ringning kl ved dødsfald Fra gammel tid har det været skik med fem minutters ringning med kirkeklokken, når en person, som bor eller har boet i et af sognene, er død. Det vil vi meget gerne have genindført. Henvend jer til præsten eller graveren for eventuel ringning. På menighedsrådets vegne, Anna. Konfirmationer I år bliver der konfirmationer i alle tre kirker i ØSV da flere har taget imod tilbuddet om at blive konfirmeret i deres egen sognekirke. Fredag den 1. maj, Bededag, konfirmation i Ørsted Kirke kl. 9.15: Mette De Place Bjørn & Kirstine Lindahl Maagaard Pedersen Fredag den 1. maj, Bededag, konfirmation i Søllested Kirke kl : Magnus Lindgaard Larsen Lørdag den 2. Maj, konfirmation i Glamsbjerg Kirke kl Nicki Jan Davidsen, Ørsted Søndag den 3. maj, konfirmation i Vedtofte Kirke kl Joen Hendrik Hølck Hansen De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 3

4 Den store opstandelse Det sker nu og da, at debatten raser i den danske folkekirke. Det sker ofte via dagspressen, som det er tilfældet i øjeblikket. Det store emne, som debatteres lige nu, er, om Jesus fysisk - opstod fra de døde påskemorgen, og om Gud skabte Jorden på seks dage? Hvis præster ikke tror på det, kan de så være ansat i den danske folkekirke? Nu igen har man lyst til at sige. For først nu er efterdønningerne ellers lige ved at lægge sig, efter den sidste store bekendelsesrunde i folkekirken, hvor den nu forhenværende sognepræst i Taarbæk, Thorkild Grosbøll, helt tilbage i 2003 udtalte i et interview om sin bog En sten i skoen i Weekendavisen, at han ikke troede på en skabende og opretholdende Gud. Dengang skulle Taarbæk-præsten forklare og ikke mindst bortforklare i ét væk. Efter flere års tovtrækkeri, hvor Grosbølls biskop i Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, fritog ham fra tjeneste, blev der indgået en aftale om, at den daværende biskop i Roskilde Stift, Jan Lindhardt, skulle varetage tilsynet med Grosbøll. Grosbøll skulle overfor biskoppen og andre vidner sige ja til trosbekendelsen. Derefter kunne han igen fungere som præst. En kvik journalist stod parat uden for bispegården i Roskilde efter Grosbølls bekendelsestime, og han spurgte uden omsvøb den lidt ydmyge Grosbøll: Tror du nu på Gud? Den piberygende præst måtte lige rykke piben lidt frem og tilbage i mundvigen, hvorefter han svarede så vidt hukommelsen rækker: Så enkelt er det ikke. Nej, enkelt er det åbenbart ikke. Heller ikke nu, hvor præsten fra Sydhavn sogn, Per Ramsdal, åbent erkender, at han ikke tror på, at Jesus fysisk opstod af graven, og at det er Gud, som har skabt Jorden. Sagen er indtil videre endt med, at han nu efter kammeratlig samtale med biskoppen i København, Peter Skov-Jakobsen, skal læse med den anerkendte teolog Theodor Jørgensen i et halvt år. Så heldige er vi andre ikke. Vores egen biskop på Fyn, Tine Lindhardt, er også blevet vævet ind i debatten, 4 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

5 for nu har en fynsk præst, Ulla Charlotte Hansen, også åbent bekendt, at hun heller ikke tror på Jesu fysiske opstandelse eller at Gud skabte Jorden på seks dage. Biskop Tine Lindhardt har derfor måttet svare både i Kristeligt Dagblad og Fyens Stiftstidende på, hvordan hun nu vil forholde sig til det. Umiddelbart har biskoppen taget det meget roligt og udtalt i Kristeligt Dagblad: Selvfølgelig skal præster forkynde inden for bekendelsesgrundlaget, men hvordan opstandelsen er foregået, kan man ikke sige noget konkret om. Og derfor kan man udmærket sige, at Jesus ikke opstod med det samme legeme, han havde, da han døde. Dermed ikke sagt, at biskoppen ikke tror på opstandelsen, hun siger videre i artiklen: Jeg tror på opstandelsen, jeg tror, at Jesus er opstået fra de døde, og at døden ikke får det sidste ord. Man kan også sige, at evigheden slog ned i tilværelsen den påskemorgen. Der skete noget, som vendte op og ned for dem, som havde fulgt Jesus. Den Jesus, de så dø, og som de begravede, er nu levende til stede hos dem med håb og tro. Sådan er det også i dag. Graven er tom, og stenen er væltet fra, men vi risikerer at låse os for meget fast, hvis vi siger, at det skete på den måde og i den form og den krop. Skal vi ikke med disse kloge ord blot glæde os til at høre evangeliets fortællinger om påskedagene i Jerusalem. Fortællinger som ikke kan andet end røre os. Det er fantastiske fortællinger, som indeholder alt det et menneskeliv indebærer af lidelse, sorg og glæde og ikke mindst tvivl, håb og tro. Fortællinger som er centrale i de kristne tro, også opstandelsen, som er med til at give os det håb, der kan være drivkraften, når alt andet ellers er mørkt og trist, og det er svært at se en mening med det hele. Teksterne i år afrunder påskebegivenhederne med fortællingen om de to disciple, som går til landsbyen Emmaus en mand slår følge med dem på vejen, og de fortæller hele den ulykkelige historie om Jesus. De ved ikke endnu, at manden er Jesus den opstandne. Jesus følger dem hele vejen, sådan som mange kristne oplever det - enten i fysisk eller mental forstand, det er det mytiske det uforklarlige, som skete påskemorgen. Glædelig påske! Sognepræst Else Suhr De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 5

6 Strukturproces i Assens Provsti Hvad er det der foregår i Assens Provsti? Hvad for en Strukturproces? Jeg vil forsøge at delagtiggøre jer i den spændende opgave der er sat i gang i Assens Provsti, som vi er en del af. Biskop Tine Lindhardt og Provst Ole Hyldegaard Hansen indkaldte i september 2 repræsentanter fra hvert menighedsråd i Assens Provsti til møde i Skydebjerg Gamle Skole for at informere om baggrund, formål, rammer og plan for processen. Præsterne blev indkaldt til et lignende møde. Baggrunden for at påbegynde en strukturproces var: Ulige mulighed for præstebetjening i Provstiet nogle præster har mange sognebørn at betjene, nogle har få. Sognebørnenes bevægelser i sognet har ændret sig, færre bor på landet, skoler er lukket, få arbejder hjemme. Flere problemer/uhensigtsmæssigheder i Provstiet. Formålet med strukturprocessen var at få rystet posen i Provstiet og måske at lave nye samarbejder på tværs af sognegrænser. Der skal ikke lukkes kirker eller fyres præster, det er ikke en spareproces understreger Tine Lindhardt gang på gang. Rammer og Plan for processen er at der skal komme input fra Menighedsråd og Præster gennem Styringsgrupper. Der vil være fællesmøder og møder hver for sig, hvor vi, der kender sognene, bedst skal komme med vores løsning/forslag/ ideer til en måske ny Struktur. Den 4. november blev der holdt et nyt møde hvor både Præster og repræsentanter fra menighedsråd deltog. I tiden fra første møde til den 4. november skulle vi som hjemmearbejde forsøge at undersøge vores sogns bevægelsesmønster. Derfor husstandsomdelte vi i efteråret et ark, som mange heldigvis valgte at besvare, et ark som omhandlede skole/daginstitutionsvalg, hvor man handler, hvor man arbejder m.m. Deltagerne til mødet den 4. november blev inddelt i grupper hvor man skulle forsøge at se på dette bevægelsesmønster i helikopter perspektiv og diskutere, hvilken betydning det kan have på den måde, vi driver kirke på. 6 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

7 Mellem dette og det næste møde skulle vi indsamle input fra sognet vedr. Hvad efterspørger brugerne af kirken i dag? Kirkens basisopgave. Er der særlige grupper, vi kunne gøre mere for. Drømmesogn/ hvad vil vi gøre mere af. Ideer på Provstiniveau Denne gang havde vi valgt at diskutere spørgsmålene i menighedsrådet, og vi nåede frem til et lille skrift, som skulle sendes til Provstiet inden næste møde. Den 17. januar var næste møde. Her var der 1 repræsentant fra hvert menighedsråd samt præster der deltog. Der var lavet 6 grupper 3 med Menighedsrådsmedlemmer og 3 med Præster. På mødet blev nogle af alle de indsendte ideer fremlagt og vi gik derefter over til gruppedrøftelse om de fremlagte ideer og muligheder. Hver gruppe valgte derefter en tovholder, som skal deltage i næste fællesmøde. Inden dette møde holdes, mødes man i de enkelte grupper hvor der arbejdes videre med emnet, og hvor man gerne inden maj måned skal nå frem til et eller flere konkrete forslag om ændringer. Jeg har været så heldig at få lov at være en del af dette spændende arbejde og blev også valgt til tovholder i min gruppe, så jeg får lov at deltage i det hele. Der har været mange spændende diskussioner, og naturligvis er ikke alle enige om at denne Strukturproces overhovedet skulle sættes i gang, og der er naturligvis stor forskel på landsogne og bysogne, så der kommer mange forskellige input. Vi vil meget gerne stadig have input fra jer i Sognene, så hvis der, efter I har læst dette, kommer gode/spændende ideer til, hvordan vi kan drive kirke i Ørsted-Søllested-Vedtofte, så send mig en mail. Alice Banke, De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 7

8 Kalender Ørsted Søllested Vedtofte s. i fasten 9.30 JB* s. i fasten ES* Sangaften Kl Konfirmandstuen Midfaste ES* Mariæ Bebud ES* Kor Sangaften Kl Konfirmandstuen Palmesøndag 9.30 ES* Skærtorsdag ES* Kirkekaffe Langfredag ES* Påskedag ES* påskedag 9.30 ES* s.e. påske 9.30 JB* 8 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

9 s.e. påske ES* Open By Night s.e. påske 9.30 JB* Bededag 9.15 ES Konfirmation ES Konfirmation s. e. påske 9.15 ES Konfirmation maj Sangaften ES s.e.påske Sogneudflugt med Gudstjeneste i Grindløse Kirke Kl Kr. Himmelfart 9.30 ES* s. e.påske 6. s. e.påske Pinsedag ES* Kor pinsedag ES* Kirkekaffe Trinitatis 9.30 ES* Ørsted-Møde Præstegårdshaven s.e.trinitatis 9.30 JB* ES: Else Suhr/ JB: Jørgen Bendixen. *Gudstjenester med altergang. Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles senest 2 timer før på: : Kørestolsbrugere dog 2 dage før. De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 9

10 Koret er i fuld gang igen... Koret er i fuld gang igen efter en dejlig, lang juleferie. Der venter os et travlt, men spændende forår. Vi skal synge til gudstjenester d. 1/3, d. 22/3, 24/5, 7/6 og 21/6. Vi skal indspille cd i marts med børnesange til alle børn i Assens kommune, der vil få sangene at høre i dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler. D. 18/4 skal vi synge til en stor korkoncert i Assens Arena, d. 24/4 skal vi synge til Open By Night i Ørsted kirke. D juni skal vi på kortur til Fanø og synge til gudstjenester i Nordby og Sønderho m.m. D. 10. maj skal vi synge til andagt i Sønderby kirke, d. 17. maj skal vi synge koncert i Køng kirke. Og for ikke at kede os inden sommerferien, så får vi d juni besøg af Majorstuen kirkekor fra Oslo, som vi besøgte sidste år! Dem vil vi synge sammen med i Ørsted kirke til aftensgudstjeneste d. 21/6, til fyraftenskoncert i Vor Frue kirke d. 22/6 og mon ikke der vil lyde lidt korsang ved Sankt Hans-festen i Ørsted præstegård d. 23/6!? Derefter begynder planlægningen for alvor for vores næste tur til udlandet i foråret 2016! Kirkernes børnekor er nedlagt pr. 1. januar for at give plads til en korskole for 3. klasses piger, der i højere grad vil vægte stemmetræning og hørelæreundervisning dvs. node- og rytmelære. Der har været forsyngning til koret i januar-februar og korskolen går igang efter vinterferien. Den sidste kæmpe faldt Fredag den 23. januar faldt det sidste af de store kastanjetræer på kirkegården i Ørsted. Træet har stået ved lågen mellem kirkegården og præstegården i masser af år, men nu er dets tid forbi. Træet var det sidste af fem. Stormen Bodil knækkede sidste år en stor gren af, som faldt meget tæt ved præstegården. Styning for mange år siden og deraf følgende råd og svamp havde gjort det gamle træ sårbart. Nu er beslutningen taget og træet fældet, selv om det er med vemod. Sådan et træ fælder man ikke for sjov. For de gamle som faldt -----, som den sønderjyske digter skriver. Anna. 10 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

11 Arrangementer Torsdag den 12. og 26. marts kl Sangaftener i Ørsted Præstegård, konfirmandstuen Sidste år genoptog vi Syng-snak-aftenerne, og det blev en succes, som derfor gentages igen i år. Torsdag den 12. marts er det Henrik Sørensen og Mette Nordtorp, som står for aftenen, og torsdag den 26. marts er det Ulla Pedersen. Aftenerne vil være inddelt sådan, at den første halvdel disponerer de forskellige personer over, derefter vil der være kaffe og brød, som menighedsrådet står for. Efter kaffen er der ønskekoncert, hvor alle de fremmødte kan ønske netop de sange, som står deres hjerte nær. Fredag den 24. april kl Open by Night i Ørsted Kirke Som sædvanlig hilser vi foråret velkommen med et Open by Night arrangement i Ørsted Kirke. I år har vi lavet lidt om på arrangementet, så det forløber i to afdelinger. I den første afdeling i kirken, som begynder kl , vil vores kirkekor synge under ledelse af korleder Rikke Barsøe Florens og med organist Henrik Sørensen ved klaveret. Herefter er der pause, hvor der vil blive serveret sandwich og øl og vand i konfirmandstuen. Kl er der musikandagt i kirken med Ida Spang-Hanssen, violin og Ulrik Spang-Hanssen på orgel. Musikken er af Rheinberger og Corelli. Else Suhr er prædikant ved denne andagt. Efter andagten i kirken er alle velkomne til at slutte aftenen af med en kop kaffe i konfirmandstuen. Hele arrangementet er gratis. De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 11

12 Mandag d. 4. maj kl Sangaftener i Søllested Kirke Der er igen i år sangaften. En aften hvor vi synger foråret og sommeren ind. En aften med vore dejlige sommer- og forårssange og en kirke pyntet med nyudsprungne bøgegrene. Mellem sang og musik lidt fortælling. Og så er det den 4. maj oven i købet. Det er 70 år siden 2. Verdenskrig tog sin afslutning. Kom og vær med til at gøre det rigtig festligt. Søndag den 10. maj Sogneudflugt med gudstjeneste i Grindløse Kirke I år bliver vi på Fyn, tager turen mod Bogense til den smukke Grindløse Kirke, hvor der er gudstjeneste ved sognepræst Bente Bisgaard Thomsen. Det er kl Derefter sørger vi for frokost med drikkelse i sognehuset i Grindløse. Når vi har spist, kører vi videre i bussen og passerer Gyldensteen Strand, det 616 ha store inddæmmede og drænede fjordområde på Fyns Nordkyst. Det er den største naturgenopretning på Fyn, og det omfatter både en lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov samt 12 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

13 et rigt dyre- og ikke mindst fugleliv. Måske når vi at trække lidt frisk luft der, inden turen går videre til Humlemagasinet i Harndrup. Der skal vi have kaffe og Prinsesse Marie lagkage i cafeen, og ellers er der frit slag. Der er mulighed for både at besøge Sigfred Pedersen Museet, Dukkemuseet, som er flyttet fra Kerteminde, Humlemuseet og alle besøgshaverne. Humlemagasinet lukker kl så vi tager senest afsted på det tidspunkt og kører hjemad. Da sogneudflugten er for hele pastoratet, er der opsamling ved Stationsgrillen i Glamsbjerg kl og på parkeringspladsen ved Ørsted Kirke kl og alle kommer retur til der, hvor de er stået på bussen, hvis de altså ønsker det. Pris: Turen koster 150 kr. Tilmelding til sognepræst Else Suhr. Tlf: / eller på Seneste tilmelding mandag den 4. maj. De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 13

14 Lørdag den 6. juni kl Ørsted-Møde i Ørsted Præstegårdshave En gammel drøm går i opfyldelse, når dette Ørsted-Møde der forhåbentligt bliver en tradition ser dagens lys i præstegårdshaven i Ørsted. I et par år har sognepræsten én gang om året holdt fest med de gamle journalist-venner, som spændte mødte op på Danmarks Journalisthøjskole helt tilbage i Det er alle journalister, som har spredt sig ud i den danske medieverden, ja, en er jo så også blevet præst, og alle kan og ved noget helt specielt. Det kan man nu få fornøjelse af her i Ørsted. I år er det redaktøren af de hjemløses avis Hus forbi, Poul Struve Nielsen, som vil holde et oplæg om, hvordan det er at være hjemløs i Danmark, og kommunikationschef i Blå Kors Danmark, Per Breindahl, vil fortælle om udsatte, og hvilket arbejde Blå Kors gør landet over. Første oplæg er kl og mellem de to oplæg giver menighedsrådet kaffe og kage. Det sidste oplæg slutter senest kl Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Vi håber, at det bliver godt vejr, så vi kan sidde i præstegårdshaven ellers rykker vi indenfor. 14 De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

15 Hvad gør du ved: Fødsel Jordemoderen anmelder et barns fødsel. Hvis I forældre ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I via indtaste en Omsorgs- og Ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel. Navngivning og dåb Inden for barnets første 6 måneder skal det navngives. Det kan ske ved dåb eller ved navngivning. Ved dåb henvender man sig til sognepræsten. Ved navngivning sker det via Er man som barn navngivet, kan man selvfølgelig efterfølgende blive døbt. Konfirmation Konfirmation sker i 7. klasse og undervisningstidspunkt er aftalt med de forskellige skoler. Tilmelding til undervisning sker på kirkens hjemmeside først i august. Der afholdes orienteringsmøde for forældre og konfirmander i forbindelse med undervisningsstart. Alle kan blive konfirmeret i deres sogns kirke. Vielse Ønsker I kirkelig vielse eller en velsig nelse af et borgerligt indgået ægteskab, så kontakt sognepræsten. I forbindelse med en vielse skal man via indhente en prøvelsesattest, som på vielsesdagen højst må være 4 mdr. gammel. Det er en god idé så tidligt som muligt at aftale vielsesdato og tidspunkt. Dødsfald Ved dødsfald kontaktes sognepræsten, med mindre man ikke ønsker gejstlig medvirken. Sognepræsten er begravelsesmyndighed og skal under alle omstændigheder godkende den ønskede begravelsesform. Det er vigtigt tidligt at kontakte præsten. De fleste vælger også at bruge en bedemand. Præsten kan selvfølgelig kontaktes allerede før et dødsfald og besøger gerne i hjemmet eller på sygehus. Ligeledes er det muligt for pårørende at få en samtale efter begravelsen eller bisættelsen. Samtale Det er altid muligt af få en samtale med en præst, enten i hjemmet, på sygehuset eller i præstegården. Det er bedst at ringe og aftale en tid med præsten. De 3 kirker - Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 15

16 Adresser og telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: Tirsdag kl og torsdag kl for henvendelse om attester, navneændringer m.v. Sognepræster: Jørgen Bendixen (kbf.), Bodebjergvej 2, 5620 Glamsbjerg Tlf.: / Træffes bedst tirsdag fredag kl Torsdag tillige kl Mandag fri. Else Suhr, Chr. Richardtsvej 25, Ørsted, 5620 Glamsbjerg Tlf.: / Træffes bedst tirsdag - fredag kl Onsdag tillige kl Mandag fri. Menighedsrådsformænd: Ørsted, Søllested og Vedtofte sogne: Ragnvald Graversen, Ellemosevej 18, Ørsted, 5620 Glamsbjerg Tlf.: , Gravere: Ved Ørsted, Søllested og Vedtofte kirker: Susanne Kiesbüy. Tlf.: Træffes bedst fra Fredag fri. Idé & Tryk Fyn ApS Tlf tryksen.dk

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014

HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 HVIDEBÆK PASTORAT JORLØSE, LL. FUGLEDE, RØRBY, ST. FUGLEDE, UBBY & VÆRSLEV SOGNE KIRKEBLAD MARTS APRIL MAJ JUNI 2014 Se forårets spændende arrangementer i bladet - Foredrag, koncerter m.m. se mere fra

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

dollerup finderup ravnstrup hald ege

dollerup finderup ravnstrup hald ege kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Godmorgen Hvad siger man, når man lige har været død, men er blevet levende igen? Matthæus fortæller, om kvindernes møde med den døde nu levende Jesus

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere