LITTERATURGUIDE. til Peter Mouritzens Hekseringe. Med illustrationer af Mads Themberg INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LITTERATURGUIDE. til Peter Mouritzens Hekseringe. Med illustrationer af Mads Themberg INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN"

Transkript

1 LITTERATURGUIDE til Peter Mouritzens Hekseringe Med illustrationer af Mads Themberg INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

2 Litteraturguide til Peter Mouritzens Hekseringe Ingelise Moos og Karen Vilhemsen og Høst & Søn / Rosinante&Co, København udgave, 1. oplag, 2009 Omslagstegning: Mads Themberg Grafisk tilrettelægning og omslagsdesign: Mette Plesner Produktion: Narayana Press, Gylling Printed in Denmark 2009 Høst & Søn er et forlag i Rosinante&Co Købmagergade 62, 4. Postboks København K Indhold 4 Indledning 4 Genren og genreblanding 4 Teksterne 5 Ellekongens søn 8 Kong Monster 9 Den røde ugle 11 De morderiske noveller 13 Ellekongen 14 Ellekongens døtre 15 Litteraturarbejde med Peter Mouritzen 15 Gyserforfatteren 17 Praktisk fremgangsmåde ved læsning af Hekseringe 19 Andre tekster af Peter Mouritzen 20 Litteraturliste 21 Elevopgaver

3 Indledning Begyndelsen er i slutningen, og slutningen er i begyndelsen historier skal hænge sammen. Genren og genreblanding Hekseringe indeholder seks tekster som hver for sig og tilsammen tematiserer eksistens og gys. Peter Mouritzen benytter sig af forskellige genrer: digte, noveller, myte/sagn og essay, og han kommenterer i teksterne genrernes forskellige muligheder og karakteristika. Med sine metakommentarer får han både fortalt historier og forklaret nogle af skriveprocessens vilkår og forfatterens forbundethed med processen. De enkelte genrer optræder selvstændigt, men spiller også sammen så de danner ringe ligesom svampen Elledans-bruskhat gør det med sine usynlige og underjordiske tråde. Hekseringe læner sig op ad genren graphic novel. Betegnelsen dækker over kortere romaner der har mange illustrationer med kunstneriske kvaliteter, og hvor kombinationen af tekst og illustrationer i samspil udgør fortællingen. Selvom Hekseringe ikke er en roman, er de enkelte tekster vævet ind i hinanden. Teksterne Peter Mouritzen skriver sig med Ellekongens søn ind i Johann Wolfgang Goethes store højromantiske digt Der Erlkönig og giver et nutidigt gysende bud på det fortrængte og det lokkende. Ellekongens søn er den centrale tekst i Hekseringe som samlingens øvrige tekster går i dialog med og danner ringe ud fra. Essayet, Kong Monster, fortæller unge læsere om ellekonger eller elverkonger, og Den røde ugle behandler i mytisk form taber- og hævntemaet. Novellen De morderiske noveller diskuterer med humoristiske virkemidler hvad det vil sige at være i live, og hvad det vil sige at skrive. I samlingens to sidste tekster ændrer Mouritzen den kønslige vinkling ved at gengive St. St. Blichers gendigtning af Der Erlkönig. I Blichers Ellekongen er det en datter som faren forsøger at redde fra forlokkelsen, men uden held. Også hun er død i farens arme da de i sidste strofe når hjemmet. Syv piger forlokker som en anden slags elverpiger i den afsluttende novelle den mandlige forfatter til død og undergang. Hekseringen er sluttet. Mouritzen har skrevet seks tekster til samlingen. Det er nok klogt, for havde han skrevet syv, kunne fortryllelsen have taget over og, hvem ved, måske have ophævet bogen? Eller læseren kunne blive ellevild. Ellekongens søn Historien blev udgivet første gang i et særtryk i anledning af Peter Mouritzens 60 års fødselsdag. I Hekseringe er den gengivet med samme tekst i større format, men med færre illustrationer. Ellekongens søn indledes med en kort tekst der er en slags optakt eller essay om ældre tekster. De dukker op som genfærd bedst som man tror de er forsvundet. Goethes tekst er over 220 år gammel og danner grundlag for Mouritzens moderne for- 4 tælling. Der Erlkönig hedder digtet på tysk. Her er Ellekongen 5 hovedperson i digtet. Mouritzen har givet sin historie titlen Ellekongens søn. Her

4 6 er det sønnen der er hovedperson. Han har selv tilføjet den sidste strofe og følger derfor drengen ud over digtforlægget. Mouritzen understreger forbindelsen mellem drengen og Ellekongen. Kampen mellem det overnaturlige og mennesker foregår ikke kun mellem Ellekongen og faren som i Goethes digt, men mellem drengen faren og Ellekongen, og måske vinder både Ellekongen og drengen. En strofe fra digtet åbner selve historien. Derefter føres vi direkte ind i handlingen (in medias res) og drengens synsvinkel og oplevelse af hvad der foregår. Vi ved endnu ikke hvilken konflikt der er lagt op til, men allerede her omtales spøgelser og utryghed. Modsætningen mellem det uhyggelige og det velkendte slås an her: Elektronikken og bagsædeselen over for naturens iscenesættelse: natten og månen som en kold morder, og der er et mat underjordisk lys. (side 8) Drengen og faderen snakker sammen på bilturen hjem, og langsomt går det op for læseren at forældrene er i skilsmisseovervejelser, at faren kun tilsyneladende er enig med moren, og at drengens angst og usikkerhed er velbegrundet: Kulden kom indefra. Det var den værste. Den kunne ikke varmes væk. Læg mærke til at kulden personificeres og omtales som den. (side 10). Afsløringen af konflikten finder man i de små kursiverede gentagelser af tilsyneladende harmløse udsagn fra faren. Kursiveringen viser drengens opfattelse. Fx side 11, 14, 15 og 18. I udsagnet side 18 udtales ordet skyld. De små ophold i teksten som disse kursiveringer skaber, er tekstens varsler om det der sker. I film ville man kalde dem set ups. I litteraturarbejdet kalder vi dem varsler eller vendepunkter. Drengen påtager sig skylden for de voksnes konflikt og uigennemskuelige adfærd. Da faren lover ham den højt ønskede store hest, bliver han glad, men kort tid efter får han for første gang øje på spøgelseshesten uden for bilen. Faren er læge, videnskabsmand, og tror ikke på det overnaturlige. Alting har en forklaring, men drengen ved at der findes meget der ikke bliver sagt, enten fordi det er ubevidst, eller fordi det bevidst holdes skjult. Det demonstreres i den samtale far og søn fører. Udenfor har Ellekongen fået overtaget. Han har indhentet den flygtende far, og da bilen kører ind gennem Elverskoven for at skyde genvej, ved læseren godt at det må gå galt. I drengens fantasi er faren og Ellekongen sammenfaldende. Faren nynner og brummer, men for drengen lyder det som Ellekongens ord fra Goethes gamle strofer side Drengen fanges ind i digtets univers, da han råber Rid hurtigere i stedet for Kør hurtigere. Da skilsmissen endelig bliver nævnt, bryder alting sammen, og bilen kører galt. Derefter flytter handlingen sig ud af den reale virkelighed: Drengen åbnede atter sine øjne. Han følte sig frisk. Lægen sad stadig bøjet over ham, da drengen trådte ud af sin krop. (side 30) Resten af historien lægger op til fortolkning. I fantasiverdenen følger drengen Ellekongen i skikkelse af en prins. Han ser kongen som sin rigtige far og forlader den havarerede bil og den sovende dreng i skoven. Om han er død i den virkelige verden, er et spørgsmål om fortolkning. Måske kan hans nye status være et symbol på at han bliver konge over sit liv, overvinder splittelsen og klarer den konflikt han ufrivilligt er kommet imellem faren og moren. Mouritzen lægger sporene ud og skriver en afsluttende strofe hvor drengen er glad, men han rider dybere og dybere ind i mørket. Er drengen død? Er hans barndoms tryghed og harmoni forbi? Er han ved at blive voksen? 7

5 Historien er uhyggelig, og det mørke og spøgelsesagtige understreges af de sort-hvide illustrationer. På opslaget side ses den forknytte dreng i selen på bagsædet med dødningehovederne skræmmende foran sig. Det hvide ansigt med de opspilede øjne og de lysende knoer viser hans angst. De sidste to billedopslag side viser ham som en modnet, sorgfuld dreng der frisætter hesten og til sidst rider på en sort vinget hest fra lyset ind i mørket. Den røde ugle Fortællingen er et sagn, men omtaler den som en myte. Et sagn er en slags historieskrivning som fortæller om markante skikkelser og begivenheder. De kan også levere forklaringer på særlige naturforhold. En myte er en fortælling om de grundlæggende ting i verden, fx skabelsen og verdens indretning. 8 Kong Monster Denne tekst er et essay hvor Peter Mouritzen redegør for djævelen som figur i eventyr, myter og sagn. Djævelen spiller sit djævelske instrument, Lokkehornet, og mennesker har til alle tider i overgangssituationer og i udsatte positioner været let bytte. I Kong Monster lader Mouritzen djævelen optræde i skikkelse af en gammel mand der sidder i solen med en bredskygget stråhat, og som udspyr gift, sygdom og død hvis man træder ham for nær. Dæmonien lurer under overfladen. Essayet kan både danne baggrund for forståelsen af Elverkongen og være en nøgle til samlingens andre historier: Den historie skal du høre nærmere til. Den kommer. Vær ganske urolig! (side 39) Ved en lille skovsø der kaldes Røde Sø kan man på et bestemt tidspunkt af året, når solen med sine sidste nedgangsstråler farver søen og skoven rød, høre en ugle der tuder. Sådan lyder udgangspunktet for sagnet i Den røde ugle. På realplanet handler den korte fortælling om en utilpasset dreng der har det skidt. Han er på kant med sine omgivelser han er en Taber-Tom. Han får nok, og han går amok. Hvad der udløser hans frustration og får ham til at tage kniven med i skole, melder historien ikke noget om. Hvad hans amok-reaktion går ud på, får vi heller ikke at vide, ligesom det er uvist hvad der egentlig sker med Tom da han som en vingeskudt fugl vender tilbage til skoven. Men i fortællingens slutning er han væk for altid, kun hans cykel og den blodige kniv der ligger smidt i græsset ved siden af mosehullet, vidner om at han har været der. I sagnets univers, på billedplanet, er det mere klart hvad det er Taber-Tom er ude for. Hans triste skæbne er at blive fanget ind af de onde kræfter, her i skikkelse af mosekongen der nikker forlokkende til Tom som kører forbi på sin cykel. Læseren fik præsenteret Mosekongen i teksten Kong Monster hvor Mouritzen fortæller at Djævelen har mange forklædninger. En af dem er netop Mosekongen der er farlig når man kommer ham for nær (side 39). Stakkels Tom må gå til grunde fordi han med sin udsatte position og sin taberidentitet er et let offer for 9

6 Mosekongens lokkehorn, og dermed kommer ham for nær. Tom bliver ifølge sagnet slugt af en ukendt ugle og ligger tilbage på jorden som en kæmpe klump uglegylp. Drabet må have været blodigt som Toms kniv for mosehullet bliver tungt af blod. Sagnet fortæller videre at Tom er blevet til Mosekongens søn, og at man hver årsdag for Toms forsvinden, kan høre nogen tude Den korte fortællings grumme indhold understøttes fint af opslaget side 42-43: Tom cykler i fuld fart alene gennem den mørke skov med kniven i hånden. Hans øjne som ligner uglens på fortællingens afsluttende vignet (side 44), stirrer stift på mosekongen. Skovens uhygge understreges af de bladløse træer, og et væltet træ ser ud til at spærre vejen for Tom. Mosekongens grenlignende lemmer snor sig som fangarme hen imod Tom og griber ud efter ham. 10 når det skumrer, når Mosekongen holder hof, når alferne danser, når myggene synger og stikker. Den tragiske og blodige fortælling om Tom mildnes delvist af fortælleren der med sin metakommentar minder læseren om at der er tale om fiktion: Det kan næppe passe. Men sådan er det med myter. De smører tykt på. (side 41) Metakommentaren har også den funktion at den hæver fortællingen om Taber-Tom fra sagnet til mytens mere universelle niveau. Den røde ugle har en stram form med de to strofer der indleder og slutter fortællingen. Her fortælles handlingen. Vi hører om Taber-Tom der går amok og selv dør. Sidste strofes sidste verslinje: Tuder med ugler. Skoven er rød viser tilbage til sagndelens mosekonge der har lokket Tom og forvandlet ham til en hævnende og tudende ugle. Efter at have præsenteret Tom som taber i første strofe udvider Mouritzen præsentationen: Han var måske ikke den skarpeste kniv i skuffen; men han vidste, hvor den lå. Og: Han var måske ikke det klogeste dyr i skoven; men han vidste hvor den var. (side 40, 41) Med en sådan sproglig finesse får Mouritzen med få ord uddybet læserens kendskab til Tom og sat scenen for sagnets forløb. De morderiske noveller At noveller og ord kan være morderiske, bevises ifølge hovedpersonen af den hændelse som han beretter om i novellen. For at lokke læseren til at tro på hændelsen, lader Mouritzen novellens hovedperson være en forfatter som selv fortæller historien, en jeg-fortæller. For at understøtte sin troværdighed fortæller forfatteren i novellen at han godt ved at der findes flaskedjævle. Det har den skotske forfatter Robert Louis Stevenson skrevet om (side 47), men at der skulle findes djævle i bøger forekommer jeg-fortælleren utænkeligt. Den litterære reference fungerer humoristisk. Djævelen i såvel De morderiske noveller som i Stevensons fortælling er og bliver fiktion. Det er noget som forfatterne har fundet på. Forfatteren lader sig lokke til at fortælle elever i en skoleklasse hvilken af novellerne i hans novellesamling som han synes bedst om. Det skulle han aldrig have gjort. Novellesamlingen består af syv (det magiske tal) noveller som æder hinanden af ren jalousi og hævnlyst. Først går det ud over kæle-dægge-novellen, men krigen mellem novellerne hører ikke op med det, og til sidst er der kun én novelle tilbage. Den 11

7 bliver syg og forsvinder og med den hele bogen. Ingen kender længere noget til novellesamlingen. Det er som om den aldrig har eksisteret. I novellens åbning præsenterer jeg-fortælleren læseren for Descartes berømte filosofiske sentens: Jeg tænker, altså er jeg til. Som forfatter mener jeg-fortælleren at hans bud må være: Jeg skriver, altså er jeg til. Da noveilernes indbyrdes kamp har resulteret i at der kun er én novelle tilbage, forsøger forfatteren at tale den overlevende novelle til fornuft ved at inddrage forfatteren Paul la Cours udlægning af Descartes: Jeg er ikke ene, altså er jeg til. Det betyder, siger forfatteren, at hvis du er ene er du slet ikke til. Udsagnet kommer til at fungere profetisk da den sidste overlevende novelle også sygner hen og forsvinder. Nu er forfatteren naturligvis rystet, og i novellens slutning formulerer han det eksistentielle spørgsmål som novellen har kredset omkring: Hvad vil det sige at være, og hvornår er vi ikke mere? Se også side 30 i Ellekongens søn. Eller som forfatteren siger: hvis en bog kan blive til intet, hvad så med forfatteren? Ikke så underligt at forfatteren er skræmt fra vid og sans da den sidste novelle forsvinder. Henvisningen til Blichers digt er også en intratekstualitet fordi den udover at henvise til Blicher også peger på den tekst den selv er en del af. De morderiske noveller hører til i netværket omkring den centrale Goethetekst som Hekseringe skriver sig rundt om og ind i. Novellen har også tråde til slutnovellen Ellekongens døtre. Heri er der også en jeg-fortællende forfatter der har problemer med sin skriveproces og sin væren. I hvert fald går han til grunde til sidst. Opslaget side viser et uhyggeligt bibliotek fyldt med bøger. Illustrationen domineres af to par tomme øjenhuler, ét par i dødningehovedet og et andet i en udstoppet ugle. Øjenhulerne er placeret i hvert sit hjørne af illustrationen og forbindes med en skarpt tegnet lysstribe som deler billedet diagonalt. Lysstriben giver lidt lys i rummet, men samtidig ligger det meste af biblioteket i mørke. Frem for alt er der mennesketomt. Måske er dødningehovedet det eneste der er tilbage af forfatteren? 12 Den litterære reference til Stevenson (Peter Mouritzen har i øvrigt selv oversat Flaskedjævelen til dansk i 1997) er ikke den eneste henvisning eller intertekstualitet i novellen. Da forfatteren ser hvad vej det går med den sidste novelle, bliver han dårlig fordi han mener han som en far har svigtet sine noveller. Truende ord kører rundt i hans hoved: det var en fremmed digter, der havde banket på min pande, mit hjerte galopperede som en løbsk hest (side 53) Sidste strofe i Blichers digt Ellekongen, der fortæller om den døde pige i farens arme, har overtaget forfatterens bevidsthed. Ellekongen Digtet gengives i St. St. Blichers oversættelse fra Også Oehlenschläger oversatte digtet i Det har altså været et populært digt allerede mens Goethe levede ( ) og betragtes som et af de store tyske højromantiske digte. Det er sat i musik af Schubert. De danske orginaltekster kan findes på Hvis eleverne har tysk, ville det være en oplagt idé at inddrage digtet og dets oversættelser og formidling i undervisningen. Her kan der også arbejdes litteraturhisto- 13

8 14 risk med romantikken, med billedsproget og temaerne i dialog med en moderne fortolkning som Ellekongens søn (side 7-36). Teksten kan downloades på tysk på werke/goethe/erlkoenig.html. På kan man høre forskellige indspilninger af Der Erlkönig. Ellekongens døtre I den afsluttende novelle indsætter Mouritzen en forfatter som jeg-fortæller. Der er tale om en metahistorie, dvs. en historie som handler om at skrive litteratur. Ligesom i De morderiske noveller. Han udtrykker bogens samlede poetik i sætningen: Historier skal hænge sammen. Og i ordene: Begyndelsen er i slutningen, og slutningen er i begyndelsen. (side 70) Åbningen lyder: Sorte mandag! Allerede her bør læseren være på vagt. Tiden er et varsel, stedet ikke mindre. Forfatteren/fortælleren sidder i sumpen både i bogstavelig og overført betydning. Skriveblokeringen og blokerede bremser falder sammen og bliver skæbnesvangre. Mouritzen leger med navnene og kalder den frelsende engel der skal redde ham ud af skriveblokeringen for Maria Frellsen. Skolen ligger i mosen (sumpen!) og her vokser en heksering på græsplænen. Først her i den sidste historie får vi opklaret hvorfor bogen kaldes Hekseringe (side 59-60). Som hekseringe vokser historier, mens selve svampen (som meget belejligt hedder Elledans-bruskhat) som er grundlag for at de nye svampe (læs: historier) visner bort. Et flot og finurligt billede på den bog, eleverne sidder med. Læserne ved godt at det ender galt. Vi kender efterhånden Mouritzens måde at lave varsler på i en tekst. Og ganske rigtigt. Klasselokalet er skummelt, og pigerne ikke små uskyldsrene væsener. De er allerede forlokkede. Vandet der er stillet frem, smager som mosevand. Der er syv piger (syv er et helligt tal både i den kristne og den islamiske tradition), og de siger at we are bad girls (side 64). Deres talskvinde er Meta Metal (Meta som i metafiktion). Hun er Ellekongens datter, og hun forlokker fortælleren ved hjælp af sin metalring. Forfatteren har en skriveblokering, og det gør ham sårbar og let at lokke. Pigerne mangler slutningen på deres historie, og den hjælper forfatteren dem med. Han får sin skriveevne tilbage, men det bliver hans egen undergang. Historien må gå sin gang og slutningen er en slags ironisk forfatterkommentar. Sine fans skylder man alt (side 71). Illustratoren, Mads Themberg, har på side 66 og 67 understreget den fortællemæssige dobbelthed i den uhyggelige situation hvor forfatteren intetanende begiver sig op ad trappen med en djævelsk skygge bag sig. Uret på væggen viser at næste klokkeslag bliver tolv: Det uhyggelige tidspunkt. Lys og mørke, skygge og skrå linjer der går på tværs af de lige linjer i brædderne. Der er lagt op til en uhyggelig afslutning. 15

9 Litteraturarbejde med Peter Mouritzen Praktisk fremgangsmåde ved læsning af Hekseringe Gyserforfatteren Peter Mouritzen har skrevet mange gysere for børn og unge. Hans noveller og historier kredser om det onde og det uhyggelige. Typisk for ham kalder han en novellesamling for Monstermail og andre mysterier, Danser med djævle og Djævelens dusin 13 uhyggelige historier. Han har også skrevet om at skrive og læse gysere: Og er det overhovedet muligt at kæmpe mod gyset? Kan man fortrænge det fra den menneskelige psyke? For det er jo dér, det har bo. Gys og gru ville ikke virke, hvis det ikke spillede sammen med en i mennesket iboende kraft. Og til alle tider har mennesker haft en indre trang til at fortælle hinanden skrækkelige historier. Det er en folklore-tradition, der også fungerer i vore moderne tider. Pennen og leen (side 11) Litteraturarbejdet i 7.-9.klasse handler blandt andet om at bruge faglige begreber til at analysere tekster med. Vi har i denne litteraturguide fremhævet en del af de litteraturfaglige begreber med fed, så læreren hurtigt kan få overblik over hvor de er brugt i gennemgangen af teksterne. Genrekendskabet er et krav i Fælles Mål. I Hekseringe er der rig mulighed for at diskutere og udvide kendskabet til genrer, idet der her findes: Novelle (Ellekongens søn) Digte (det gamle digt Ellekongen og den nye strofe side 36, Den røde ugle) Sagn og myter (Den røde ugle) Essays og metahistorier (historier der handler om at skrive historier om sig selv, De morderiske noveller, Ellekongens døtre, Kong Monster) 16 Han mener det er vigtigt at møde gyset: Kunsten er at få sin eksistentialangst gennemlevet, gennemlyst, set, indset og optaget naturligt i sindet. Ellers tager trolden magten. Den er der nemlig, trolden, inde i os. Altid. Angst er fællesbetegnelsen for vore indre monstre. Pennen og leen (side 13) Peter Mouritzen har også skrevet en skolebog om at skrive gysere, Den dobbelte Kobra. I Ellekongens søn bliver digtene fra Ellekongen indlagt som et spor i historien. Det gamle digts dystre stemning og fatale forløb bliver sat i spil i forhold til en moderne tekst og en moderne problematik. På den måde aktualiseres den gamle tekst. I indledningen (mini-essay) sættes Goethes digt ind i sin kontekst. Det arkiveres i den samtid det er blevet til i. Derved bringes de to tekster i dialog og deres slægtskab og forbundethed holdes op imod hinanden (intertekstualitet) og refererer gensidigt til hinanden (intratekstualitet). Peter Mouritzen lader de enkelte tekster være indbyrdes forbundne og bruger genrerne til at belyse den samme tematik ud fra forskellige genremæssige vinkler. 17

10 18 Sproget er fagets kerne. Litteraturen er det særlige sprog som man kan udtrykke noget særligt i. Litteratur er ordkunst. Det er fiktion som handler om tilværelsens store temaer: liv, død, ensomhed, angst og kærlighed. Litteraturarbejdet må derfor også handle om det sprog som litteraturen er båret af. Hos Peter Mouritzen ligger meget gemt i de sproglige formuleringer, fx Blæsten bed, ind til benet; der var skeletter i luften, da drengen kom ud af biografen. Månen stod som en kold morder på himmelen. På den lille p-plads skinnede lamperne med et mat, underjordisk lys. (side 8) Teksten står først i novellen Ellekongens søn. Den varsler at noget ondt må ske. Naturen er medspiller. Månen er en morder, og det underjordiske og ubevidste er til stede. Læseren hensættes i en stemning og fanges ind i historien om drengen og hans far. Peter Mouritzen vender ofte faste vendinger på hovedet eller giver dem et vrid, så de får en anden betydning, samtidig med at den oprindelige betydning bevares. Fx Til sidst var der kun en enkelt novelle tilbage. Vinderen. Den var trykt med stor skrift. Meget stor. Mega. Man skulle være næsten blind for at læse den. (side 49) Den historie skal du nok høre nærmere til. Den kommer. Vær ganske urolig! (side 39) Temaerne i Hekseringe er: det onde (fx Elverkonger og elverpiger) de udsatte, skrøbelige (fx teenagere i overgangsfase, børn der svigtes, fx Taber-Tom), det uudsagte (det man bevidst skjuler, fx farens samtale med drengen i bilen hjem i Ellekongens søn) det uudsigelige (det man endnu ikke ved, fx drengens tanker og angst for de ord faren bruger) Andre tekster af Peter Mouritzen Når eleverne har arbejdet med Hekseringe, er det oplagt at gå videre med samme temaer i andre af Mouritzens tekster: Manden med riven og Vi ved hvor du er i novellesamlingen Muskler og andre noveller. De syngende snemænd og Dukkerne fra Guatemala i Danser med Djævle. Hertil findes en litteraturguide. Gid du brækker benene i Nat med Naja. Titelnovellen i Manddomsprøven og andre noveller. Mange af Peter Mouritzens essays er samlet i en bog, Pennen og leen at læse og tænke skævt (fx Essaynovellen Man kan vel selv fortælle, I en kælder af blod og panik og Hvor er trolden?) Peter Mouritzen har skrevet mange billedbøger. Billedbøgerne kan med fordel læses af elever i de ældste klasser. De rummer alle store eksistentielle temaer og er fornemt illustrerede. Her bruger han sproget på raffinerede måder. Fx i Trods-trilogien: Nej, sagde Kaj, Gider ikke! og Bummelum, Knorken og Det gale alfabet. I undervisningsmaterialet Den nye ungdomsnovelle er Peter Mouritzens novelle Jomfru Mudder brugt i forbindelse med litteratursamtalen som pædagogisk arbejdsform. På samme måde er Drengen der gik over gevind anvendt i Fra en anden klode. 19

11 Litteraturliste Moos, Ingelise og Karen Vilhelmsen (2007): Fra en anden klode, Dansklærerforeningens Forlag. Moos, Ingelise og Karen Vilhelmsen (2007): Den nye ungdomsnovelle, Dansk i dybden, Gyldendal. Moos, Ingelise og Karen Vilhelmsen (2008): Litteraturguide til Danser med Djævle. Mouritzen, Peter ((2000): Gider ikke! Apostrof. Mouritzen, Peter (1997): Den dobbelte Kobra. Dansklærerforeningens Forlag. Mouritzen, Peter (1998): Nej, sagde Kaj, Apostrof. Mouritzen, Peter (2001): Bummelum, Apostrof. Mouritzen, Peter (2002): Danser med Djævle, Høst & Søn. Mouritzen, Peter (2002): Muskler og andre noveller, Dansklærerforeningens Forlag. Mouritzen, Peter (2003): Manddomsprøven og andre noveller, Høst & Søn. Mouritzen, Peter (2003): Det gale alfabet, Apostrof. Mouritzen, Peter (2007): Nat med Naja, Høst & Søn. Mouritzen, Peter (2007): Pennen og leen at læse og tænke skævt, Alfa. Stevenson, Robert Louis (1997): Flaskedjævelen, Forlaget Forum. Elevopgaver 1. Læs hele bogen. Ellekongens søn er bogens centrale tekst som alle derfor skal arbejde med. Ellekongens søn Læs åbningen og de tre første afsnit af novellen side Beskriv forholdet mellem drengen og faderen. Hvornår opdager du som læser at der er noget galt? Hvilken rolle spiller tidspunktet og stedet? Hvordan virker de to strofer fra Goethes digt i forhold til stemningen i bilen? Hvad fortæller digtet om forholdet mellem faren og drengen? Find nogle vigtige varsler i novellen. Diskussion Hvad er drengen bange for? Hvordan er forholdet til moren? Er faren en god eller dårlig far? Læs slutningen. Dør drengen til sidst da han rider væk med Ellekongen eller er det en feberfantasi? Læseteater Vælg to til at spille far og søn. Senere eventuelt lægen side 29. I kan også lade rollerne gå på skift i klassen. Kopier eventuelt teksten og streg replikkerne ind med overstregningspen. Læs replikkerne i novellen højt. I kan evt. vælge nogle af siderne 20 21

12 22 fx s eller læse alle replikker. Resten af teksten springer I over. Lad stemningen fremgå af den måde I siger replikkerne på. Lad en fortællerstemme læse digtet undervejs. Diskussion Hvilken virkning havde læseteaterversionen? Kom der nye fortolkningsmuligheder frem? 2. Klassen inddeles i grupper der arbejder videre med Kong Monster, Den røde ugle, De morderiske noveller, Ellekongen og Ellekongens døtre. Teksterne er skrevet i forskellige genrer: novellen, digtet, essayet og sagnet. Find eksempler på hvor det overnaturlige forekommer, og diskuter hvilken tekst som I mener bedst belyser det onde. Diskuter om jeres vurdering har noget at gøre med den genre teksten er skrevet i. Vurderingen kan også være påvirket af forfatterens brug af andre litterære virkemidler, fx genreblanding, jeg-fortæller, åbninger og slutninger, intertekstualitet. Karakteriser Ellekongen i de tekster hvor han optræder. Hvordan ser han ud? Hvordan viser han sig Hvordan taler han til barnet, til Taber-Tom? Sammenlign fremstillingerne. Er der sammenfald i karakteristikken? 3. De morderiske noveller Diskuter om I er enige i den livsfilosofi der kommer til udtryk i de anvendte sentenser fra Descartes og Paul La Cour. Er der andre ting der har større værdi for jer? Overvej hvad der er jeres filosofi, og udfyld sætningen: Jeg, altså er jeg. 4. Afsluttende diskussion fælles i klassen: Hvilke temaer bliver behandlet i Hekseringe? Kender I andre tekster af Peter Mouritzen (eller andre forfattere) hvor lignende temaer går igen? Har I en favorittekst blandt samlingens seks tekster? Hvordan vil I begrunde jeres valg? Brug jeres fagsprog i argumentationen. Litteraturarbejde på tværs: Dansk og tysk Første og sidste strofe gengives her på tysk i Goethes originale version. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Dem Vater grauset s, er reitet geschwind, Er hält in den armen das ächzende Kind, Erreicht den Hof mit Mühe und Not, In seinen Armen das Kind war tot. Sammenlign med St.St. Blichers oversættelse side Hvorfor har Blicher mon valgt at lade barnet være en pige? Gør det en forskel? 23

13 Hekseringe indeholder seks tekster som hver for sig og tilsammen tematiserer eksistens og gys. Peter Mouritzen benytter sig af forskellige genrer: digte, noveller, myte/sagn og essay, og han kommenterer i teksterne genrernes forskellige muligheder og karakteristika. De enkelte genrer optræder selvstændigt, men spiller også sammen så de danner ringe ligesom svampen Elledans-bruskhat gør det med sine usynlige og underjordiske tråde. Ingelise Moos og Karen Vilhemsen giver inspiration til, hvordan man kan arbejde med bogens tekster på klassetrin både i dansk og tysk ved inddragelse af Goethes digt Der Erlkönig. Denne og andre guider kan downloades gratis på Få adgang til nyheder og tilbud fra Høst & Søn: tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev via hjemmesiden: under nyhedsbrev. Man kan læse mere om bogen og forfatteren på Peter Mouritzens hjemmeside: Høst & Søn

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Bent Hallers Grænsebørn. med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN

LITTERATURGUIDE. til Bent Hallers Grænsebørn. med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN LITTERATURGUIDE til Bent Hallers Grænsebørn med illustrationer af Lars Vegas Nielsen INGELISE MOOS OG KAREN VILHELMSEN Lærervejledning til Bent Hallers Grænsebørn Ingelise Moos og Karen Vilhemsen og Høst

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT

LITTERATURGUIDE. til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT LITTERATURGUIDE til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse KAREN LISE SØNDERGAARD BRANDT Litteraturguide til Kamilla Hega Holsts Metilies underjordiske rejse Karen Lise Søndergaard Brandt og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN

LITTERATURGUIDE. Et mærkeligt skib. til Anita Krumbachs SOFIA ESMANN Litteraturguide_Et.qxd 1/8/10 12:46 PM Page 1 LITTERATURGUIDE til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib SOFIA ESMANN 148,49 mm Litteraturguide til Anita Krumbachs Et mærkeligt skib Sofia Esmann og Høst & Søn

Læs mere

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus

Pigen og drengen og isen. Sara Sejrskild Rejsenhus PÆDAGOGISK VEJLEDNING Pigen og drengen og isen Sara Sejrskild Rejsenhus Vejledning tager sit afsæt i fortællingen Pigen og drengen og isen. Vejledningens opgaver har fokus på klassesamtalen og på læring

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT?

SPROGET ER NØGLEN TIL VERDEN. Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? SPROGET ER Indholdsfortegnelse 2...Hvorfor er sproget så VIGTIGT? 3...Oversigt over sproglige milepæle 4...Børn lære sproget af deres forældre, men vi har alle et fælles ansvar. 5...Hvordan støtter vi

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Spillederkompendie 1

Spillederkompendie 1 Spillederkompendie 1 Kære Spilleder Dette hæfte indeholder noter og oversigter til afvikling af Verdens Ende. Brug hvad du kan, og hvad du har det bedst med. Rigtig god fornøjelse. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere