Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.0"

Transkript

1 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.0

2 Ændringer i GeoEnviron ver Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version set i forhold til version af programmet. Indhold Generelle programændringer...4 Generelle ændringer Vigtig info!... 4 Kun i miljømodulerne... 5 GeoEnviron Kalender... 7 Grundmodulet Matrikelregister... 7 ESDH-integrationer...7 Integration til edoc... 7 Nye moduler og andre produkter...8 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr... 8 GE WEB - Anmeldelse af jordflytning... 8 GE WEB Tømning af spildevandstanke... 8 Udtræk til Regningsdebitor - Tømning af septiktanke... 9 ArcGIS Server integration... 9 Modulspecifikke programændringer...9 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 9 Modulet Landbrug - Vigtig info!... 9 Modulet Åbent Land Modulet Tankanlæg Modulet CVR Modulet Jordflytning Modulet Vandindvinding Integration til Jupiter - Vigtig info! Modulet Rotter Modulet Byggesag udgave, juni

3 Generelle programændringer Generelle ændringer Vigtig info! Zoom-funktionalitet i GeoEnviron genindføres: Efter ønske fra mange brugere er zoom-funktionaliteten genindført i GeoEnviron, så brugerfladen kan gøres større. Personlig opsætning: Almindelige brugere har adgang til vinduet for personlig opsætning via menupunktet 'System Adm. Opsætning Personlig opsætning'. Gruppe Overskrift Værdi Beskrivelse Zoom Skærm 1024 Angiver hvor meget GeoEnviron vinduet fylder på skærmen. Standardværdien er Hvis du ønsker at programmet skal fylde hele skærmen, skal du angive din skærms bredde i pixels. Alle værdier derimellem er tilladt, men ikke nødvendigvis pænt. Når ingen værdi er angivet eller værdien er under 1024, vil standardværdien på 1024 være gældende. Angives en større værdi end skærmbredden, vil programmet vises i skærmens bredde. Angiv en værdi der kan deles med 128, fx 1024, 1152, 1280, 1408, 1536 osv. Når der er foretaget ændringer i vinduet klikkes afslutningsvis på knappen Gem. OBS! Alle ændringer som du foretager i vinduet træder først i kraft næste gang du starter programmet! Visning af aktive/inaktive koder: Vi har indført som generel funktionalitet, at kun de aktive koder vises i listbokse. I søgetilstand vises aktive og inaktive koder. GeoEnviron siger farvel til Windows 2000: GeoEnviron kører på Windows GeoEnviron 7.1 og fremefter kan ikke køre på Windows Årsagen er, at den centrale brugerstyring på Danmarks Miljøportal (Miljøportalen) kræver standardsoftware, der ikke kan køre på Windows Detaljeret forklaring: Hidtil har GeoEnviron anvendt en anden (ældre) form for brugerstyring ved integration med Jupiter. Den integration krævede kun.net Framework 2.0. Miljøportalen ønsker, at GeoEnviron overgår til den centrale brugerstyring, så Miljøportalen ved, at uanset hvilket system en bruger sidder med, så sker al adgangskontrol via den centrale brugerstyring. Overgangen til central brugerstyring sker ved overgang til GeoEnviron 7.1. Den centrale brugerstyring på Miljøportalen kræver anvendelse af Microsoft.NET Framework 3.5/Service Pack 1 (eller nyere) på samtlige maskiner, der kalder Miljøportalens systemer, fx Jupiter og DKJord. Microsoft har fra og med.net Framework 3.0 fravalgt Windows Den påkrævede Microsoft standardsoftware kan altså ikke installeres på Windows Eftersom Miljøportalen således kræver standardsoftware, der ikke kan installeres på Windows 2000, så kan GeoEnviron 7.1 ikke afvikles på Windows 2000 maskiner. Afhængighed af andre leverandører: Vi forsøger at være uafhængige af andre softwareleverandører, men i visse tilfælde (såsom her med Miljøportalen og Microsoft.NET Framework) er vi nødt til at forholde os til virkelighedens realiteter; også selvom det potentielt påvirker nogle af vores kunder og brugere. 1. udgave, juni

4 I er velkomne til at kontakte os for at kommentere eller diskutere, hvordan ovenstående påvirker jeres driftsmiljø. Vi er som altid parate til at diskutere hvorledes I kan håndtere de tekniske udfordringer, I måtte have i forbindelse med brug af GeoEnviron. Om GeoEnviron - nu med DB server info: Vinduet 'Om GeoEnviron Dansk' (kaldes i menuen Hjælp Om) indeholder udvidet information om database server. Kun i miljømodulerne Tilpasning af fanen Sagsoversigt: Af hensyn til brugeroplevelsen har vi ændret rækkefølgen af felter på sagsoversigten i miljømodulerne, så den så vidt muligt svarer til rækkefølgen af felter på sagsoversigten i modulet Byggesag. Hvis ikke hele journalnummeret kan vises i feltet, kan det vises som tooltip, når musen føres henover journalnummeret. 1. udgave, juni

5 Godkendelses- og udløbsdato på fanen Sag: Der er mulighed for at sætte godkendelsesdato og udløbsdato på en sag efter at den er afsluttet. Det vil sige at felterne Godk.dato og Udløb.dato ikke låses for indtastning, når sagen afsluttes ved at sætte en dato i feltet Afslut.dato. Default sorteringsorden på noter om sag: Sagens noter sorteres som standard efter dato (faldende) og type (stigende), så de nyeste noter vises først. Notetekst/bemærkning på fanen Opfølgning: Når man tilføjer eller retter i en notetekst til en opfølgning ved at åbne notevinduet, rette og trykke 'gem og luk' i notevinduet, så bliver ændringen vist med det samme i feltet Bemærkninger. Valg af dokumentskabelon: Gul mappe knap til valg af skabelon virker atter under 'Stamdata Fælles stamdata Sag og Journal' på stamdata fanen Brevmasker. Tilpasning af rapporten 'Afsluttede sager': Rapportens udtræk kan begrænses til alle færdigbehandlede sager, der er afsluttet eller godkendt i en angiven periode (uanset modtaget datoen), og som er registreret i et af modulerne med miljøsager eller i dem alle, men eventuelt kun for den anførte afdeling eller sagsbehandler. Rapportens titel er ændret til 'Afsluttede/Godkendte sager'. Der er indsat nye felter til afslutningsdato og godkendelsesdato, således at til- og fra-dato kan indtastes. Kodelisten til opfølgningsperiode er fjernet. Sagens godkendelsesdato vises også. Tilpasning af rapporten 'Tilsynsprogram og frekvenser': Rapportens udtræk af data kan begrænses til kun virksomheder eller landbrug ved valg fra rulleliste. 1. udgave, juni

6 GeoEnviron Kalender Lille ændring i GE Kalender vinduet: I GE Kalender vinduet vises, hvor mange poster der er fundet på den valgte fane. Grundmodulet Matrikelregister Søgning og sortering på ejerlav i kodelisten: I feltet Ejerlav er der nu mulighed for at vælge ejerlav ved brug af intelligent kodehåndtering i søgetilstand. Når du angiver fx rødovre i feltet Ejerlav, og trykker på tab-tasten, så vil listboksen vise alle de ejerlav, der starter med 'rødovre' i ejerlavsnavnet. Sortering i kodelisten er ændret, så ejerlav sorteres stigende efter kolonnen Navn. ESDH-integrationer Integration til edoc Søgning af en sag i edoc: Der vises skiftende baggrundsfarve for hver enkelt sags data i vinduet til sagssøgning i edoc og oprettelse af sag i GeoEnviron. 1. udgave, juni

7 Nye moduler og andre produkter Hvis du vil høre mere om nye moduler eller andre af vores produkter, kan du kontakte Geokon på tlf eller via adressen: Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr I forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse er der kommet nye regler omkring opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr. GeoEnviron modulet CVR er blevet udbygget, så vi kan tilbyde en løsning til håndtering af de nye regler om erhvervsaffaldsgebyr i form af udtræk til økonomisystem (KMD Regningsdebitor). Gebyret dækker omkostninger til planlægning og administration i forbindelse med erhvervsaffald samt virksomhedernes mulighed for at benytte genbrugspladser. Fastsættelsen af affaldsgebyret sker på baggrund af oplysninger fra Det Centrale Virksomheds Register (CVR), der er det officielle register for virksomheder i Danmark. CVR administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Virksomhederne skal selv kontrollere, at oplysningerne i CVR er korrekte. Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar Gebyrets størrelse beregnes for hver enkelt produktionsenhed (P-nr) i CVR ud fra registrets oplysninger om branche og antal ansatte. Alle virksomheder i CVR har mindst en produktionsenhed. Status for løsningen til håndtering af erhvervsaffaldsgebyr: Tilpasning af GE CVR er gratis for alle kunder, som allerede har købt modulet. Du kan læse mere om udførte ændringer i modulet CVR senere i denne manual i afsnittet om de modulspecifikke ændringer. Udtræk til økonomisystem (KMD Regningsdebitor) tilbydes som tillægsmodul. Kommunens abonnementsaftale med KMD skal indeholde individtype 01, 03, 04. GE WEB - Anmeldelse af jordflytning Version 2 af webløsningen er et tillægsmodul til GeoEnviron modulet Jordflytning, således at borgerne og andre aktører kan anmelde jordflytninger via webløsningen. Data forbliver digitale og tilgængelige, idet data gemmes direkte i GE databasen. Læs mere om løsningen via dette link: Du kan læse mere om ændringerne i modulet Jordflytning senere i denne manual i afsnittet om de modulspecifikke ændringer. GE WEB Tømning af spildevandstanke Version 2 af webløsningen er et tillægsmodul til GeoEnviron modulet Åbent Land, hvor tømningsfirmaer i marken via webløsningen kan registrere tømninger og tilstandsvurderinger af spildevandstanke tilmeldt kommunens tømningsordninger. Data forbliver digitale og tilgængelige, idet data gemmes direkte i GE databasen. Læs mere om løsningen via dette link: 1. udgave, juni

8 Udtræk til Regningsdebitor - Tømning af septiktanke Tilbydes som tillægsmodul til GeoEnviron modulet Åbent Land til brug i forbindelse med kommunens tømningsordninger for spildevandstanke i det åbne land. Når tømningsfirmaet har registreret en tømning i GeoEnviron databasen, kan kommunen via dette tillægsmodul foretage en konkret beregning af prisen, som borgeren skal betale for sin tømning. Efterfølgende kan der dannes et udtræk af diverse oplysninger, som kan indlæses i økonomisystemet. Herefter kan regninger udskrives via økonomisystemet. Udtræksvinduet åbnes med menupunktet 'System Adm. Import/Eksport af Data KMD Regningsdebitor Åbent land'. Udtræksfaciliteten følger en KMD standard snitflade (GQ418001Q), som også benyttes af andre økonomisystemer, såsom PRISME. ArcGIS Server integration Integrationen til GeoEnviron Miljø er frigivet i en ArcGIS Server baseret udgave. Løsningen købes på lejebasis, og ARTOGIS administrerer lejeaftalerne. Modulspecifikke programændringer Modulerne Virksomhed og Landbrug Visning af bi-aktiviteters mærkningskode: Bi-aktiviteters mærkningskode bliver vist, og der kan søges på en mærkningskode på fanen Bi-aktiviteter. Modulet Landbrug - Vigtig info! Indlæsning af nye normtal: De nye landbrugsnormer for 2010 blev indsat i forbindelse med opgradering til ver De nye landbrugsnormer for 2010 vil imidlertid også blive indsat, hvis I opgraderer direkte fra version 6.5 til version 7.0 eller 7.1. Vigtigt! - Derefter skal I køre programmet 'Korrektion af landbrugsnormer'. Og til sidst skal der gennemføres en genberegning af gødningskapaciteter. I vejledningen Landbrugsnormer_2010_GE_660.pdf kan du finde en beskrivelse af, hvordan filerne køres og hvad de gør. Denne vejledning kan hentes under Opdateringer på GeoEnviron ERFA Service hjemmesiden på internettet, der åbnes med ERFA-knappen i GeoEnvirons værktøjslinje eller menupunktet Filer ERFA. Beregningsgrundlag på fanen Gødning Produktion: I rapporten Beregningsgrundlag vises oplysninger om landbrugets opbevaringskapacitet i måneder både for fast og flydende gødning. Desuden vises seneste kontroldato for beholderne. Rapporten åbnes ved klik på knappen Grundlag på fanen Gødning Produktion. 1. udgave, juni

9 Tilpasning af rapporten 'Antal dyreenheder': Vi har opdateret denne rapport på to områder i ver Det er nu muligt at udtrække data for landbrug med antal stipladser indenfor et angivet interval. Derudover udtrækker rapporten data enten for 'Produktion (Registreret)' eller 'Produktion (Tilladt)' ved valg fra rulleliste. Modulet Åbent Land Tilpasning af felter og faner: Vi har ændret følgende under den lodrette hovedfane Spildevand i forbindelse med ny web-løsning til tømning af spildevandstanke og nyt tillægsmodul til udtræk af data til økonomisystem: Fanen Status: Status og sidste opmåling af tanken er tilføjet i oversigtsvisningen nederst på denne fane, hvor udvalgte data oplistes for hver bundfældningstank og samletank, der er angivet at være med i en tømningsordning på fanen Spildevandstank Tankoplysninger. 1. udgave, juni

10 Fanen Tømning: Felter vedrørende forgæves kørsel vises ikke for nye poster, idet en forgæves kørsel defineres som en tømning ved afregning af tømninger. Ved oprettelse af en ny forgæves kørsel kan en tilhørende bemærkning angives. Ved indlæsning af tømningsliste via Excel indsættes datoer for forgæves kørsler og tilhørende bemærkninger på fanen Tømning som hidtil. Ny stamdata fane Takster: Under stamdata for Åbent land angives årets takster for tømning af spildevandstanke til brug ved udtræk af data til økonomisystem. Årets takster kan overføres til næste år med knappen øverst til højre på fanen. 1. udgave, juni

11 Tilknytning af spildevandstanke: Brugere med skriverettigheder til driftsdata tabeller i Åbent Land modulet kan tilknytte en spildevandstank på fanen 'Spildevand Rensning Tilknyttede tanke'. Ændringer i rapporter for Åbent Land: Rapporten Spildevandsrensning er tilrettet ændret tabelstruktur. Rapporten Tømningsafgift er fjernet i menuen. Modulet Tankanlæg Visning af fabrikationsår for tanke: På standardfanen for oprettelse og visning af olie- og kemikalietanke er tilføjet et felt til visning af fabrikationsåret (Prod.år) for tanken. Krav om udskiftning af tanke er i lovgivningen bundet op på dette år. Denne fane findes i disse miljømoduler: Virksomhed, Landbrug, Åbent Land, Råstofgrave, Jordforurening og Jordforurening DKJord. Fanen Tank: Feltet Tanknr på fanen Tank er blevet udvidet, så det kan indeholde op til 25 tegn. Samtidig er feltet Tank-id reduceret lidt i bredden. Fanen Tank: Bemærkningsfeltet på fanen Tank er blevet udvidet, så det kan indeholde op til 400 tegn. Modulet CVR Modulet CVR er blevet udbygget, så det kan håndtere de nye regler om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr i forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar Indlæsning af CVR-data i GeoEnviron foregår som hidtil. Ændringer under den lodrette hovedfane Virksomhed i stamdata for Virksomhed: Stamdata fanen Branchekoder: Et nyt rullelistefelt er tilføjet til definition af, om en bestemt branchekode har et differentieret gebyr, intet gebyr eller er fritaget for gebyr. Ingen værdi i feltet betyder, at branchekoden er omfattet af erhvervsaffaldsgebyr. Feltet sættes automatisk ved indlæsning af CVR-data. 1. udgave, juni

12 Stamdata fanen 'CVR virksomhedsform': Et nyt rullelistefelt er tilføjet til definition af, om en CVR virksomhedsform er fritaget for erhvervsaffaldsgebyr ifølge Bilag 8 pkt 1 (0-1 ansatte) eller Bilag 8 pkt 2 (uanset antal ansatte). Ingen værdi i feltet betyder, at CVR virksomhedsformen er omfattet af erhvervsaffaldsgebyr. Feltet sættes automatisk ved indlæsning af CVR-data. Ny stamdata fane Fordelingskategori: I stamdata vinduet for Virksomhed er der tilføjet en ny fane, som viser fordelingsnøglen for kategori i kommunen, der bruges til at udregne det differentierede gebyr for virksomheders adgang til at aflevere affald på genbrugspladser. Disse data er givet, og svarer til angivelserne i Bekendtgørelsen om affald 59 stk. 4. De fleste virksomheder skal betale et gebyr svarende til en halv virksomhedsandel. Håndværkere og anlægsgartnere skal dog betale for flere andele afhængigt af antallet af ansatte. Ny stamdata fane Begrundelse: Der er tilføjet en ny stamdata fane til definition af begrundelser for, at en virksomhed skal betale eller ikke skal betale gebyr. SQL-fil til erhvervsaffaldsgebyr grundlag: For at udføre en beregning af årets gebyrpriser ud fra grundlaget skal en GeoEnviron superbruger først eksekvere filen affaldsgebyr_grundlag.sql som sql-script. Filen leveres ved henvendelse til Geokon. Gebyrgrundlaget kan efterfølgende ses i modulet CVR. 1. udgave, juni

13 Fanen Opdatering Status i modulet CVR: Ved indlæsning af CVR-data indsættes virksomhedsform, branchekode, fordelingskategori, antal ansatte og EAN-nummer. Her vises skæringsdato og grundlag for den seneste beregning af gebyr. Ændringsdato sættes, hvis fordelingskategorien ændres i feltet 'Ændret kategori'. Begrundelse for at virksomheden skal/ikke skal betale gebyr vælges i listboks. De øvrige felter nederst på fanen benyttes ved opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de gamle regler i forbindelse med den gamle affaldsbekendtgørelse. Ny rapport 'Beregning af erhvervsaffaldsgebyr': Der er tilføjet en ny rapport i menuen Rapporter CVR til beregning af årets gebyrpriser for fordelingskategorier. De beregnede gebyrpriser i rapporten bliver ikke gemt i databasen. Udfyld disse felter øverst i rapportvinduet: Felt År Usikkerhedsfaktor i % Administrationsgebyr i alt Genbrugspladsgebyr i alt Note Gebyrår Usikkerhedsfaktor ved udregning af gebyr Kommunens samlede udgifter til administration Kommunens samlede udgifter til drift af genbrugspladser Udregn årets erhvervsaffaldsgebyr pr. kategori ved at trykke på Hent-knappen. 1. udgave, juni

14 For hver fordelingskategori vises disse data i den øvre del af rapporten: Felt Fane Note Fordelingskategori kode Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingskategori navn Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingsnøgle Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Antal virksomheder der skal betale Beregnes Administrationsgebyr pr. virksomhed Beregnes [1] Differentieret gebyr pr. virksomhed Beregnes [2] Gebyrpris pr. virksomhed Beregnes [3] Samlet indtægt pr. kategori Beregnes [4] [1] Administrationsgebyr pr. virksomhed = administrationsgebyr i alt * (usikkerhedsfaktor/ ) / antal virksomheder der skal betale gebyr [2] Differentieret gebyr pr. virksomhed = genbrugspladsgebyr i alt * (usikkerhedsfaktor/ ) * fordelingsnøgle / ((antal håndværksvirksomheder og anlægsgartnere med over 10 ansatte * 8) + (antal håndværksvirksomheder og anlægsgartnere med 2-10 ansatte * 6) + (antal håndværksvirksomheder og anlægsgartnere med 0-1 ansatte * 4) + (antal øvrige gebyrpligtige virksomheder * 0,5)) [3] Gebyrpris pr. virksomhed = administrationsgebyr pr. virksomhed + differentieret gebyr pr. virksomhed [4] Samlet indtægt pr. fordelingskategori = Gebyrpris pr. virksomhed * antal virksomheder der skal betale gebyr Gentag beregningen af årets gebyrpriser pr. kategori med afrundede værdier. Udfyld disse felter øverst i rapportvinduet: Felt Administrationsgebyr afrundet Genbrugspladsgebyr nøgle afrundet Note Afrundet administrationsgebyr pr. virksomhed Afrundet nøgleværdi for genbrugspladsgebyr pr. enhed (fordelingsnøgle = 1) Udregn årets erhvervsaffaldsgebyr pr. kategori ved at trykke på Hent-knappen. For hver fordelingskategori vises disse data i den nedre del af rapporten: Felt Fane Note Fordelingskategori kode Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingskategori navn Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Fordelingsnøgle Fordelingskategori Stamdata for Virksomhed Antal virksomheder der skal betale Beregnes Administrationsgebyr pr. virksomhed Beregnes [5] Differentieret gebyr pr. virksomhed Beregnes [6] Gebyrpris pr. virksomhed Beregnes [7] Samlet indtægt pr. kategori Beregnes [8] 1. udgave, juni

15 [5] Administrationsgebyr pr. virksomhed = administrationsgebyr afrundet [6] Differentieret gebyr pr. virksomhed = genbrugspladsgebyr nøgle afrundet * fordelingsnøgle [7] Gebyrpris pr. virksomhed = administrationsgebyr pr. virksomhed + differentieret gebyr pr. virksomhed [8] Samlet indtægt pr. fordelingskategori = Gebyrpris pr. virksomhed * antal virksomheder der skal betale gebyr Ny stamdata fane 'Samlet gebyr': Her indtastes de forskellige gebyrpriser pr. år, der ønskes benyttet i udregningen af årets erhvervsaffaldsgebyr ved udtræk til økonomisystem (KMD Regningsdebitor). OBS! Alle felter i en række skal udfyldes. Gebyrpriserne kan aflæses i rapporten 'Beregning af erhvervsaffaldsgebyr'. Udtræk til 'KMD Regningsdebitor - Erhvervsaffaldsgebyr': Der er tilføjet et nyt udtræksvindue til beregning af årets gebyrpriser for fordelingskategorier i menuen 'System Adm. Import/Eksport af Data'. Det tilbydes som et tillægsmodul. Ved udregning af årets erhvervsaffaldsgebyr benyttes de forskellige gebyrpriser, der er angivet for året på stamdata fanen 'Samlet gebyr'. 1. udgave, juni

16 Data kan udtrækkes til en transaktionsfil, når der er sat markering ved Testkørsel. Data udtrækkes til en transaktionsfil, og de udtrukne data bliver gemt i databasen, når man klikker på OK-knappen, og markering er fjernet i tjekboksen Testkørsel. For at udtrække årets erhvervsaffaldsgebyrpriser skal man udfylde felterne øverst i udtræksvinduet og trykke på knappen 'KMD Regningsdebitor'. De krævede felter i udtræksvinduet (undtagen sagsbehandler og filnavn) udfyldes automatisk med værdier angivet i fælles opsætning under gruppen 'KMD Regningsdebitor Affald'. Gebyrets størrelse vises for hver gebyrpligtig produktionsenhed (P-nr) i CVR. Data udtrækkes til en transaktionsfil. KMD Regningsdebitor danner automatisk et debitornummer bestående af fakturanummer + 2 checkcifre ved indlæsning af filen. Erhvervsaffaldsgebyr er momspligtigt. Administrationsgebyr og differentieret gebyr sammentælles for at vise summen i mellemtotal i transaktionsfilen. Beløbet er ekskl. moms. Det er den samlede mellemtotal, der er momspligtig med 25 % moms. 'Erhvervsaffaldsgebyr i alt' indeholder summen af mellemtotal og moms. Dette beløb er altså inkl. moms. Ny fane Opdatering Affaldsgebyr i modulet CVR: Beløb vises på denne fane, når gebyrudregningen for året er udført. 1. udgave, juni

17 Modulet Jordflytning GE WEB - Anmeldelse af Jordflytning version 2 bliver frigivet med GeoEnviron Læs mere om løsningen via dette link: Vejledning til brug af web-løsningen kan hentes på GE ERFA Service hjemmesiden. Nye stamdata faner for Jordflytning: Følgende stamdata faner for jordflytning er tilføjet i forbindelse med tilretning af web-løsning for anmeldelse af jordflytning: Ny stamdata fane 'Web-login Jordmodtager': I stamdata vinduet til Jordflytning er tilføjet en ny fane til angivelse af bruger-logins til web-løsningen for godkendte modtageanlæg. Ny stamdata fane Anmelder: Login oprettes af anmelder selv via websiden. Anmelder skal huske at aktivere sit login fra en kontrol-mail, der sendes af systemet ved oprettelse. På fanen Anmelder vises oplysninger om anmeldere. Data som indlæses via websiden kan overvåges herfra. Ny stamdata fane Status koder: Valg af statuskode har betydning for om anmelder ser sin anmeldelse som afvist, godkendt eller andet på websiden. Standard statustekst kan redigeres. Det er muligt at indsætte nye statuskoder. Nederst på anmeldelsesblanketten ses boksen 'Underskrift/Anvist af (udfyldes af kommunen)'. Teksten her er afhængig af hvilken status anmeldelsen har. 1. udgave, juni

18 Ny stamdata fane Filtyper: Der kan oprettes ekstra filtyper på denne fane. Undgå at slette eksisterende data, gør eventuelt koden inaktiv i stedet. Nye faner, felter og andre tilpasninger under hovedfanen Sagsbehandling: Følgende er ændret under den lodrette hovedfane Sagsbehandling i Jordflytningsmodulet i forbindelse med tilretning af web-løsning for anmeldelse af jordflytning: Ny fane Anmeldelsesoversigt: Denne oversigtsfane viser hvad status er for alle jordflytningsanmeldelser på opgravningsadressen. Tryk på knappen ud for en anmeldelse for at se de øvrige oplysninger om den på fanen Anmeldelse. Ny underfane Historik: Denne oversigt viser historikken for den anmeldelse, der er valgt i anmeldelsesoversigten ovenfor. Ny underfane Dialog: Denne fane indeholder dialog i form af korte beskeder fra jordmodtager, anmelder eller kommunens sagsbehandler om anmeldelsen, der er valgt i anmeldelsesoversigten ovenfor. 1. udgave, juni

19 Ny underfane Dokumenter: Her vises alle registrerede dokumenter og øvrige filer vedrørende anmeldelsen, der er valgt i anmeldelsesoversigten ovenfor. Dokumenter kan enten tilknyttes anmeldelsen via websiden eller på denne fane. For at kunne tilknytte en ny fil til anmeldelsen skal du indsætte en ny tom række på fanen med Indsæt-knappen, vælge en filtype i listboksen og gemme. Først herefter kan du vælge en fil med knappen til venstre for feltet Filnavn. OBS! Filen må maksimalt have en størrelse på 2 MB. En kopi af filen gemmes i databasen. Efterfølgende bruges knappen til at åbne filen. Fanen Anmeldelse: Et nyt felt er tilføjet til visning af internt anmeldelsesnr. Feltet er søgbart. Feltet Anmeldelses-Id har ændret navn (fra Anmeldelsesnr). Vi har fjernet de tre felter til angivelse af ændringsdato, godkendelsesdato og fremsendelsesdato for jordflytningsanmeldelsen. Felter vedrørende analyser og situationsplan er fjernet, da filer til anmeldelsen kan registreres i anmeldelsesoversigten på underfanen Dokumenter. Knappen 'Opret ny anmelder' åbner stamdata fanen Anmelder, hvor adresseoplysninger om en ny anmelder kan oprettes. Efterfølgende kan anmelderen vælges fra listboks via knappen Anmelder på fanen Anmeldelse. Knappen viser adressedata om en anmelder, der er registreret på denne fane i en tidligere version af modulet. Status for anmeldelsen kan vælges fra en kodeliste. Tryk på knappen til højre for feltet Status for at gå til anmeldelsesoversigten og underfanen Historik. Nyt felt er tilføjet til angivelse af sagsbehandlers bemærkning til anmeldelsen. 1. udgave, juni

20 Knappen åbner en ny rapport med oplysninger om jordflytningsanmeldelsen. Rapporten indeholder oplysninger om anmelder, opgravningssted, matrikler, jordarbejdet, jorden, transportør(er) og modtageanlæg: Fanen Afværgeoplysninger: Denne fane er placeret efter fanen Anmeldelse. Fanen Jordhåndtering: Jorddisponering kan vælges fra en kodeliste. Underfaner for modtageanlæg og transportør vises før de øvrige underfaner. Fanen Modtageanlæg: Adresseoplysninger om modtagesteder registreres i modulet Modtageanlæg. Efterfølgende kan modtagestedet for et jordparti vælges fra listboks via knappen Modtagested på underfanen Modtageanlæg i modulet Jordflytning. Modtageanlægget skal have en adresse, hvis det skal have direkte besked om anmeldelse af jordflytning via web-løsningen. Knappen viser adressedata om et modtageanlæg, der er registreret på denne fane i en tidligere version af modulet. Feltet Jorddisponering viser modtagestedets anlægstype på fanen Virksomhedsoplysninger Anlæg i modulet Modtageanlæg. 1. udgave, juni

21 Fanen Transportør: Adressedata om transportører registreres i modulet Transportør. Efterfølgende kan transportøren af et jordparti vælges fra listboks via knappen Transportør på underfanen Transportør i modulet Jordflytning. Ny rapport Jordflytningsanmeldelser: Den nye rapport Anmeldelser i menuen Rapporter Jordflytning udtrækker data om alle jordflytningsanmeldelser inden for en periode. Rapportens udtræk af data kan begrænses til anmeldelser med en bestemt status. 1. udgave, juni

22 Udfyld disse udvælgelsesfelter øverst i rapportvinduet: Udvælgelsesfelt Anmeldelsesdato fra og til Status Udvælgelseskriterium anmeldelser med anmeldedato i denne periode med denne status Klik på Hent-knappen for at hente data i rapporten. For hver anmeldelse hentes data i rapporten fra disse felter i modulet Jordflytning: Felt Fane Note Anmeldedato Anmeldelse Opgravningsadresse Hoveddata vinduet Opgravningsadressens postnr Hoveddata vinduet Opgravningsadressens postdistrikt Postnumre Fælles stamdata for Diverse Anmeldt mængde Anmeldelse Enhed Anmeldelse Oprindelsessted Anmeldelse Matrikelnummer Matrikler Ejerlavskode Matrikler Ejerlavsnavn Ejerlav Fælles stamdata for Diverse Jordparti Id Jordhåndtering Parti mængde Jordhåndtering Enhed Jordhåndtering Modtaget Mængde Modtageanlæg Enhed Modtageanlæg Adresse (modtagested) Modtageanlæg Klik på knappen for en anmeldelse i rapporten for at få vist detaljer om anmeldelsen i modulet Jordflytning, der åbnes automatisk. Modulet Vandindvinding Fanen Anlæg: Da vandforsyningsloven blev ændret sidste år, blev gebyret på vandindvinding ændret til en afgift (VFL 24). Anlæggets status vedrørende afgiftspligt kan angives i rullelistefeltet Afgiftspligtig (der tidligere hed Gebyrpligt). Teksterne i rullelisten er ændret tilsvarende. 1. udgave, juni

23 Samtidig har rapporten 'Afgift og tilladelser' ændret navn fra 'Gebyr og tilladelser'. Fanen til anlægstilladelser: Der er indført et nyt felt Journalnr. på denne fane, så man kan registrere et journalnummer for en anlægstilladelse. Desuden er der tilføjet et nyt rullelistefelt Status, der kan bruges til at angive, om tilladelsen er aktiv, midlertidig, udløbet, andet eller?. Data i disse felter overføres ikke til Jupiter. Visning af bi-aktiviteters mærkningskode: Bi-aktiviteters mærkningskode bliver vist, og der kan søges på en mærkningskode på fanen Bi-aktiviteter. Fanen Teknik Behandlingsanlæg: Bemærkningsfeltet er blevet gjort større på fanen Teknik Behandlingsanlæg. Feltet kan fortsat indeholde op til 255 tegn. Fanen Teknik Forsyningsanlæg: Tilføjet L-knap til valg af pumpetype i listboks. Ændring af skemarapporterne til indberetning af vandmængder: Vi har igen haft fat i skemarapporterne til indberetning af vandmængder for henholdsvis almene vandforsyningsanlæg og enkeltanlæg. I de 3 rapporter kan udtræk af data begrænses til anlæg med en bestemt indberetningsform, der kan vælges i rulleliste. Når 'via skema' eller 'via web' er valgt som udvælgelseskriterium, hentes data om anlæg, hvor denne indberetningsform er angivet i rullelistefeltet 'Indberetning af vandmængder' på fanen Anlæg i modulet Vandindvinding. 1. udgave, juni

24 Ændring af rapport med anlægs oppumpede mængder på anlægsniveau: Rapportens udtræk af data kan begrænses til visning af anlæg med en bestemt anlægstype, der kan vælges i listboks. Med markering i feltet 'Anlæg med indberetning' vises dato for seneste analyse for anlæg med oppumpede vandmængder for året på fanen 'Anlæg med indberetning'. Rapportens udtræk af data kan begrænses til visning af seneste analyse for en bestemt prøvetype, der kan vælges i listboks. Rapporten 'Vandindvinding pr. anlægstype og indberetningsår': Denne rapport kan nu hente data for et interval af år. Ny rapport Prøver med overskridelser: En ny rapport med titlen 'Prøver med overskridelser' i menuen Rapporter Vandindvinding udtrækker data om alle prøver udtaget på anlæg af en given prøvetype med overskridelse af grænseværdien for en bestemt parameter inden for en periode. Rapportens udtræk af data kan begrænses til et specifikt prøveformål og -omfang. 1. udgave, juni

25 Udfyld disse udvælgelsesfelter øverst i rapportvinduet: Udvælgelsesfelt Parameter* Prøvedato fra og til* Prøvetype* Formål Omfang Udvælgelseskriterium prøver analyseret for denne parameter udtaget i denne periode af denne prøvetype med dette formål af dette omfang Klik på Hent-knappen for at hente data i rapporten. For hver prøve hentes data i rapporten fra disse felter i modulet Vandindvinding: Felt Fane Note Prøvenr Prøver Prøvedato Prøver Anlæggets navn Hoveddata vinduet Anlæggets adresse Hoveddata vinduet Anlæggets postnr Hoveddata vinduet Anlæggets postdistrikt Postnumre Fælles stamdata for Diverse Mængde Parametre Enhed Parametre Grænse(værdi) Parameterenheder Stamdata for Prøve/Analyse Alle data kan udskrives til printer med knappen 'Print alt' øverst i rapportvinduet. Et enkelt sidetal eller et sideområde, fx 1-3, kan printes via højrekliksmenuen. Klik på knappen for et anlæg på listen for at få vist detaljer om anlægget i modulet Vandindvinding, der åbnes automatisk. 1. udgave, juni

26 Integration til Jupiter - Vigtig info! Skift til central brugerstyring: Jupiter-integrationen skifter fra den nuværende adgangskontrol til Miljøportalens centrale brugerstyring. Hidtil har GeoEnviron anvendt en anden (ældre) form for brugerstyring ved integration med Jupiter. Miljøportalen lukker for denne form for brugerstyring og ønsker, at GeoEnviron overgår til den centrale brugerstyring, så Miljøportalen ved, at uanset hvilket system en bruger sidder med, så sker al adgangskontrol via den centrale brugerstyring. Jupiter-integrationen kan ikke køre Windows Miljøportalen kræver nemlig en adgangskontrol, som Microsoft ikke har frigivet software til på Windows En detaljeret forklaring findes under beskrivelsen af de generelle programændringer. Brugervalidering ved masseoverførsel til Jupiter: I masseoverførselsvinduet stoppes al overførsel af data, hvis det angivne bruger-id/kodeord afvises af Jupiter. Herved undgås det, at et brugernavn blokeres, når der indtastes forkert kodeord. Modulet Rotter Fejlrettelse vedrørende ændring af tidspunkt for anmeldelser og besøg: Tidspunkt for en anmeldelse eller et besøg kan ændres på fanerne af samme navn. Fejlrettelse af antal anmeldelser i rapporten Statistik: De statistiske beregninger af forskellige forhold omkring rottebekæmpelsen i kommunen beregnes korrekt i rapporten Statistik, uanset om der er angivet en benyttelseskode eller ej. Modulet Byggesag E&M views afløses af nye views: Syv E&M database basis views afløses af andre views, jf. hjemmesiden for E&M. GE Byggesag benytter fire af disse basis views. GeoEnviron programkoden er ændret, så GE Byggesag benytter afløsningsviews. Det drejer sig om disse E&M database basis views: Indhold Viewnavn Oprindelse Afløsningsview Ejendom JY62000V ESR JY64800V DIBygning JY62100V BBR JY64600V DIMatrikel JY62500V ESR JY67300V Ejer JY63100V ESR JY64900V Mulighed for visning af alle sager i sagsoversigten: Fanen Sagsoversigt viser som standard kun igangværende (dvs. ikke afsluttede) sager, men du kan vælge at se alle sager ved at klikke på knappen i øverste højre hjørne af sagsoversigten. Denne tilstand gemmes, når du lukker modulet. Så næste gang du åbner modulet, vil sagsoversigten være i samme tilstand, som da du lukkede modulet Byggesag. Tilpasning af fanen Sagsoversigt: Sagens ESDH-nr vises i feltet Journalnr på sagsoversigten, hvis det findes på sagsfanen, og kunden har ESDH-integration. Feltet Journalnr er blevet gjort lidt bredere. Hvis ikke hele journal/esdh-nummeret kan vises i feltet, kan det vises som tooltip, når musen føres henover nummeret. 1. udgave, juni

27 Valg af sagsart: Når brugeren har valgt en sagskode, og efterfølgende vælger en sagsart, så kan der kun vælges de sagsarter, som er knyttet til den specifikke sagskode i krydsreferencen. Altså samme funktionalitet som for feltet Sagstype. a) Hvis der er defineret én krydsreferencepost i stamdata for den sagskode, der er valgt i det foregående felt, indsættes sagsarten for posten automatisk i dette felt. b) Er der defineret flere krydsreferenceposter med den valgte sagskode, vises automatisk en listboks med sagsarterne på disse poster, når du forlader feltet Sagskode - og herfra skal du nu vælge den relevante sagsart. c) Er der ikke defineret nogen krydsreferencepost for sagskoden valgt i det foregående felt, skal du manuelt vælge en sagsart i feltet via den tilknyttede listboks, som her vil vise alle definerede sagsarter i systemet. Tilpasning af bogmærke: Vi har tilpasset de eksisterende bogmærker til udtræk af ansøgers navn, så data i begge navnelinjer på fanen Kontakter indsættes, når bogmærkerne anvendes i brevskabeloner ved oprettelse af et nyt bogmærkedokument fra fanen Dokument: Til alle brevskabeloner med Type = Ingen Ansøger ansøger_navn Ansøgers navn (linje 1, linje 2) ansøger_navn_2 Ansøgers navn (linje 1, linje 2) ansøger_navn_3 Ansøgers navn (linje 1, linje 2) ansøger_navn_4 Ansøgers navn (linje 1, linje 2) ansøger_navn_5 Ansøgers navn (linje 1, linje 2) Nyt fletfelt: Dette fletfelt kan nu også anvendes i brevskabeloner, når et flettebrev til flere modtagere genereres fra fanen Dokument: Ejendom ejendomsnr Ejendommens ejendomsnr. I manualen for modulet Byggesag kan du finde en beskrivelse af, hvordan det nye fletfelt tilføjes i jeres brevmaskedokumenter. Brevfletning og datoformat: Månedsnavn i datoer bliver nu skrevet med lille startbogstav, når man benytter en brevskabelon til brevfletning (enslydende brev til flere modtagere) og har datoen stående med månedsnavn, f.eks. 22. februar. Brevfletning og registreringsdato: Vi har rettet den fejl i programmet, at dags dato altid blev indsat i stedet for datoen i feltet Reg.dato, når man benyttede en brevskabelon til brevfletning (enslydende brev til flere modtagere). 1. udgave, juni

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.1.2 GeoEnviron 7.1.2 Ændringer i ver. 7.1.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.1.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.1.2 - set

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3

Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 Nyheder i GeoEnviron Version 7.3.3 GeoEnviron 7.3.3 Ændringer i ver. 7.3.3 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.3.3 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.3.3 - set

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.6.0 Dato: 15.12.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Nye produkter... 4 Integration NetGIS... 4 Opsætnings-

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.4.0 GeoEnviron 7.4.0 Ændringer i ver. 7.4.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.4.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.4.0 - set

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.2 GeoEnviron 7.5.2 Ændringer i ver. 7.5.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.2 - set

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.5.0 Dato: 01.09.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Nye produkter... 4 Integration Byg og Miljø GE Byggesag/Miljø... 4 Kun

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.1 Dato: 20.02.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Import af ejendoms- og ejeroplysninger... 4

Læs mere

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift.

Prisen for integrationen er kr. 30.000 pr. kunde for en site-licens. Dertil kommer 18 % i årlig vedligeholdelsesafgift. REFERAT ERFA-MØDE A. ZOOM FUNKTION Zoom funktionen i GE kommer tilbage med version 7.1.0, som frigives inden sommerferien B. WEBLAGER I slutningen af sidste år udviklede vi en integration til WebLager

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2

Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 Nyheder i GeoEnviron Version 7.2.2 GeoEnviron 7.2.2 Ændringer i ver. 7.2.2 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.2.2 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.2.2 - set

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.0.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.0.0 Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.0.0 - set i forhold til version 6.6.0 af programmet. Indhold

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.8.0 Dato: 07.06.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Startside... 4 Vandindvindingskalender... 4 Sager og

Læs mere

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008

Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 Referat GeoEnviron ERFA-møde i Byggesagsgruppen den 28.08.2008 1. Nyt BBR og andre kommende ting Geokon gav en kort præsentation af, hvad der kommer af nye produkter. Det første bliver integration til

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.1 Dato: 27.05.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Integration Byg og Miljø... 4 Ændringer i moduler... 5 Modulet Landbrug...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.7.0 Dato: 27.02.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Integration Byg og Miljø... 5... 8 Modulerne

Læs mere

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning.

Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. 15-06-2010 Vejledning til sagsbehandler om brug af GE WEB Anmeldelse af jordflytning. Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndterer arbejdsprocesser omkring anmeldelser af jordflytninger.

Læs mere

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen

Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen Referat af erfa-møde i virksomedsgruppen den 20. september 2007 Præsentation af GE Spildevand GE Spildevand er et tillægsmodul til GE Virksomhed, og blev præsenteret på mødet, hvor der var forskllige kommentar

Læs mere

Jordforurening DKJord - Kommuner

Jordforurening DKJord - Kommuner Jordforurening DKJord - Kommuner GeoEnviron 7.3.0 Indhold Indhold Indhold Denne manual rummer en gennemgang af DKJord Integration Kommuner samt programændringerne i modulet Jordforurening DKJord i GeoEnviron

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.0 Dato: 30.04.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Moduler med sager og dokumenter... 4 Kun i miljømodulerne...

Læs mere

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11

Modulområdet Jordflytning. Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 Modulområdet Jordflytning Modulområdet_Jordflytning_v73_1udg_Beta,pdf.wwdoc.docAntal sider: 66 Udskrevet d. 03-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2

Vejledning om brug af GE WEB. Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder og pejlinger Indhold Indberetning af vandmængder og pejlinger... 2 Indledning...2 Login... 2 Login web-siden...3 Første del af web-løsningen: Indvindingsanlæg...4

Læs mere

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er)

Den originale anmeldelsesmail, som sendes som kvittering til anmelderen ved oprettelse af ny anmeldelse (blå 1 er) ØNSKER/FORSLAG I begyndelsen af mødet kom der en række ekstra punkter til dagsordenen. Disse er angivet i nedenstående referat med nr. 0.A, 0.B osv. Vi har forsøgt at strukturere dem mest hensigtsmæssigt.

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.3.0 Dato: 18.07.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 GeoEnviron Kalender... 6

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.8.4 Dato: 28.08.2015 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Ændringer i moduler... 4 Generel ændring... 4 Modulet Tidsregistrering... 4 Modulet Vandindvinding...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.2 Dato: 18.02.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3... 4 Modulerne Virksomhed og Landbrug... 4 Modulet Virksomhed... 4 Tillægsmodulet Spildevand...

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.4.1 Dato: 11.04.2014 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelt... 4 Tekniske ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v80_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 71 Udskrevet d. 21-06-13 GeoEnviron 8.0 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3

Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Import af boringsdata fra Jupiter GE ver. 7.3 Indhold Jupiter - Boringer Mapninger... 4 Opdatering af boringsdata... 5 Før opdatering af boringsdata...5 Default-anlæg og -notetitel... 5 Indlæsning af nye

Læs mere

GE SERVICE Rottehullet

GE SERVICE Rottehullet til GeoEnviron Service RotteHullet Service til integration mellem GeoEnviron og Rottehullet Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og den fællesoffentlige rottedatabase

Læs mere

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata

Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata Tillægsmodulet Ejendoms- og Miljødata GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 GeoEnviron konceptet... 4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Denne manual og dens anvendelse... 4 Introduktion

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 Miljosager_og_tilsyn_v71_1udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 22-10-10 GeoEnviron 7.1

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.4.0 Dato: 14.09.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Serverprogrammer... 4 Beskedcenter... 4 Sager og dokumenter... 4 Ændringer

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version Dato:

Nyheder i GeoEnviron Version Dato: GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.0.0 Dato: 03.01.13 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Nye moduler og andre

Læs mere

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Miljøafdelingen Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn Landbrugets navn i modulets hoveddata vindue Landbrugets adresse i modulets hoveddata

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger

Erfa-møde Affald. Referat fra møde den 17. juni 2004. 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Erfa-møde Affald Referat fra møde den 17. juni 2004 1. Gennemgang af nye funktioner i affaldsindberetninger Der er blevet lavet en efterbehandlingsfacilitet, med henblik på at gøre det nemmere at lave

Læs mere

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov,

Nye GeoEnviron moduler. Udvidelse af Virksomhedstilsyn. Udvidelse af Lokalitetsmodulet. - Tilpasning til den nye Jordforureningslov, NUMMER 6 OKTOBER 2000 Nye GeoEnviron moduler Med GeoEnviron version 4 følger frigivelsen af flere nye moduler og en lang række nye faciliteter, som vil medvirke til at lette den daglige sagsbehandling.

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynsrapport for miljøtilsyn Tilsynsrapport for miljøtilsyn Vi har den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 på på,. Landbrugets navn, adresse, postnr. og postdistrikt

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. til GeoEnviron Service BoM Service til integration mellem GeoEnviron og Byg og Miljø Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og Byg og Miljø. Servicen henter data

Læs mere

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer

Geokon præsenterede de nye faciliteter i GeoEnviron Version 4.0, som omfatter følgende: 2.1 Generelle ændringer GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 19. april 2001 og den 26. april 2001 1. Mødedeltagerne Erfa-mødet var for første gang delt op i et møde hos Geokon i Rødovre og et møde på

Læs mere

GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ RØDOVRE T M

GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ RØDOVRE T M GEOENVIRON PRODUKTOVERSIGT MILJØ BYGGESAG WEB GEOKON A/S RØDOVREVEJ 11 2610 RØDOVRE T 36 72 30 11 M INFO@GEOKON.DK 05-2012 WWW.GEOKON.DK STRUKTUR OG EFFEKTIVISERING GEOENVIRON SIKRER TIDSBESPARENDE OG

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse

Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Vejledning om brug af GE WEB Rotteanmeldelse og Rottebekæmpelse Denne vejledning gennemgår hvorledes webløsningen håndtere r arbejdsprocesser omkring rottebekæmpelse. Materialet gennemgår løsningen som

Læs mere

Bogmærker i GE Byggesag GE december Bogmærker i skabeloner med type = Note - kan benyttes på fanen: Interne Notater

Bogmærker i GE Byggesag GE december Bogmærker i skabeloner med type = Note - kan benyttes på fanen: Interne Notater Bogmærker i GE Byggesag Bogmærker i skabeloner med type = Ingen Bogmærker i skabeloner med type = Kvit.brev Bogmærker i skabeloner med type = Note - kan benyttes på fanen: Interne Notater Bogmærker i skabeloner

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.2.0 Dato: 14.11.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Kun i miljømodulerne... 5...

Læs mere

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede.

GEOENVIRON ERFA. Endvidere blev det aftalt, at GE skal gemme sagsbehandlerens seneste sortering i nedenstående skærmbillede. REFERAT 1. TO-DO-LISTEN Markering af sag i to-do-listen, f.eks. at en linje kan markeres med en anden farve. Nogle af vores sager har høj prioritet. Derfor ønsker vi mulighed for at kunne markere en sag

Læs mere

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10

Modulet Rotter. Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 Modulet Rotter Modulet_Rotter_v712_1Udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 53 Udskrevet d. 29-10-10 GeoEnviron 7.1.2 Indhold Indhold Indledning... 6 Udviklingen af GeoEnviron programmet...6 Denne manual og

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.5.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere

Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Vejledning af Web Tømning af olieudskillere Dato: 24. januar 2011 Indledning Forudsætningen for at anvende web-modulet er, at kommunen har oprettet lokaliteter, olieudskillere og evt. sandfang, der skal

Læs mere

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL

RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL RaaSikkerV3 BRUGERMANUAL I GIS 2008 RaaSikker BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS RaaSikkerV3 Brugermanual Software manual Udgave: 3.1 Dato: 23-06-08 Udarbejdet af: ASW/NPJ I GIS

Læs mere

Udtræk til KMD Debitorsystem

Udtræk til KMD Debitorsystem Udtræk til KMD Debitorsystem Menupunktet System Adm./Import og Eksport af data/erhvervsaffaldsgebyr Udtrækket til KMD Debitorsystemet følger KMD s Snitfalde GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i Codepage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13

Modulet Rotter. Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Modulet Rotter Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 Rotter_v800_1Udg_Beta.wwdoc.doc Antal sider: 59 Udskrevet d. 04-01-13 GeoEnviron 8.0.0 Indhold Indhold Indledning...

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0

Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen GE ver. 7.3.0 Indhold Konkret anvendelse af Jupiter Integrationen... 3 Oprettelse af nye anlæg i Jupiter...3 Enkeltindvindingsanlæg... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter den 23. marts 2011 REFERAT 1. KORT OM DEN NYE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Indledningsvist blev der gjort opmærksom, at der var kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr 224 af 07.03.2011). Nedenstående oversigt

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juni 2013 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.4.5 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse ing til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2009 Version 1.0.3 Indhold INDLEDNING... 2 LOGIN... 2 FORSIDEN... 2 SØGNING... 3 OM ADRESSER... 4 LISTER... 5 ADRESSE... 7 NY ANMELDELSE... 8 REDIGER ADRESSEOPLYSNINGER...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 8.3.0 Dato: 20.12.2013 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Opsætning... 4 Kun i miljømodulerne... 4... 5 Modulerne Virksomhed og

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Afstand til boliger > 100 m 20-100 m < 20 m. Administrativ enhed (niveau 3) i modulets hoveddata vindue

Afstand til boliger > 100 m 20-100 m < 20 m. Administrativ enhed (niveau 3) i modulets hoveddata vindue Tilsynsrapport for miljøtilsyn Vi har den Dato i feltet 'Udført dato' på fanen Tilsynsoplysninger/Tilsyn ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens 65 på på,. Virksomhedens navn, adresse, postnr. og postdistrikt

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9

Indhold. GeoEnviron 7.3 Indhold. Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Modulområdet Tilsyn GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Indledning... 9 Udviklingen af GeoEnviron programmet...9 Materialet og dets anvendelse...9 Kort introduktion til modulerne... 10 Modulernes historie...10

Læs mere