Beskrivelse af reservedele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af reservedele"

Transkript

1 Beskrivelse af reservedele Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet Netledning 8 Forsyningsslange 9 Påfyldningsåbning Fig. 1: Bund & Tankbeskrivelse Knap til aftagelig vandbeholder 11 Bundplade 12 Bundpladens temperaturvælger 13 Dampudløser 14 Multi Steam Technology-vælger 15 bundpladens temperaturindikator 16 Puder for vertikal placering Kalkfjernerens lås Fig. 2: Beskrivelse af husholdningsstrygejern 1 - DA

2 1A Tænd/sluk strygejern med startlampe 1B Lampe for Vandbeholderen er tom 1A 1B 1C 1D 1E 1C 1D 1E Automatisk stop -lampe Lampe for Damp klar Varmtvandsbeholderens indikator og genindstil Fig. 3: Kontrolpanel for husholdningsstrygejern 1E 1F Tænd/sluk varmtvandsbeholder med start-lampe 1G 1F 1G Tænd/sluk strygejern med startlampe 1B 1C 1D Fig. 4: Kontrolpanel for professionelt strygejern 2 - DA

3 Børster 19 Dampudløser 20 Komfortabelt håndtag 21 Professionel børsteholder og ledningsopbevaring Fig. 5: Professionel dampbørste Fig. 6: Beskrivelse af professionelt strygejern 22 Knap til aftagelig vandbeholder 23 Bundplade 24 Bundpladens temperaturvælger 25 Dampudløser & Dampudløserens lås 26 Multi Steam Technology-vælger 27 bundpladens temperaturindikator 28 Kalkfjernerens lås 3 - DA

4 Introduktion Til kunden, I første omgang vil vi gerne ønske dig tillykke med købet af dette Hoover strygesystem, og takke dig for den tillid du har i Hoover-mærket. Dette strygejern er blevet fremstillet meget omhyggeligt, som overholder alle vore kvalitetskrav, og det er blevet testet adskillige gange. Vi håber at dets anvendelse opfylder dine forventninger. Vi er helt overbevist om at det vil gøre din strygning hurtigere og bedre. Inden du bruger dit nye Hoover strygejern, bedes du omhyggeligt læse denne brugervejledning. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du støder på nogen problemer som ikke er beskrevet i denne vejledning, bedes du kontakte kundeservice eller din standardforhandler. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Du bedes læse denne brugervejledning omhyggeligt inden du bruger strygejernet for første gang, og opbevare det på et sikkert sted for senere brug. 4 - DA Dette produkt er kun blevet designet til brug i hjemmet. Hvis strygejernet anvendes til erhvervsmæssige formål, hvis det bruges på en forkert måde, eller hvis disse instruktioner ikke overholdes, er producenten ikke ansvarlig, og garantien gælder ikke. Inden du tilslutter strygejernet, skal du kontrollere om spændingen er den samme som den der er markeret på apparatet, og at udgangseffekten er jordet. Inden hver brug, skal det sikres at den elektriske ledning eller andre vigtige dele ikke er beskadigede. Dette strygejern er ikke beregnet til brug af børn med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er under opsyn af en voksen, som står ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med strygejernet. Strygejernet skal anvendes og placeres på en flad og stabil overflade. Når du sætter strygejernet på holderen, skal du sørge for at den overflade du placerer den på er stabil. Du må aldrig rette dampen mod personer eller dyr. Dampstrålen må aldrig rettes mod andre elektriske og/eller elektroniske apparater. Du må ikke bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, eller hvis det viser tegn på defekter, funktionsfejl eller lækager. For at undgå en farlig situation, bedes du få produktet kontrolleret af et autoriseret servicecenter. Sørg altid for at strygejernet er slukket, taget ud af stikkontakten, og at det er helt afkølet inden du foretager noget vedligeholdelsesarbejde. Strygejernet må ikke efterlades uden opsyn når det er tilsluttet, eller inden det er afkølet. Strygejernet må ikke tages ud af stikkontakten ved at trække i ledningen eller selve strygejernet. Strygejernet, holderen, ledningen eller stikkene må ikke sænkes i vand. De må aldrig holdes under vandhanen. Strygejernets sål kan blive meget varm, og kan forårsage forbrændinger hvis den berøres. De elektriske ledninger må ikke berøres med bundpladen. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer, for at undgå en farlig situation.

5 Kapitel Kontrolpanel Tænd/sluk kontakt (1A): En lampe på kontakten lyser for at angive at strygejernet er tændt (Kun modeller til brug i hjemmet). Tænd/sluk strygejern (1G): Når du tænder strygejernet, begynder strygejernets sål at varme op. Dette anbefales for tørre strygesessioner. (kun med et professionelt strygejern). Tænd/sluk varmtvandsbeholder (1F): Når du tænder strygejernet, begynder varmtvandsbeholderen at varme op. Du bedes bemærke, at strygejernets kontakt (1G) skal være tændt for at varme varmvandsbeholderen op (kun med et professionelt strygejern). Når strygejernet er tændt, og lampen Damp klar (1D) er slukket, betyder det at dampen er klar. Du kan trykke på dampudløseren, hvorefter dampen slipper ud af strygejernets sål. Du bedes bemærke at under brug, slukker lampen af og til, men du kan fortsætte dampstrygningen uden at støde på nogen problemer. Lampen Vandbeholderen er tom (1B) er tændt: Der er ikke mere vand i beholderen. Du bedes påfylde beholderen ved at følge instruktionerne i kapitel 2.2 Lampen Skylleindikator (1E) er tændt: Du skal skylle varmtvandsbeholderen for at undgå kalkaflejringer. For yderligere instruktioner, se kapitel 4.2. (kun modeller: SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110, SRP 4105) Lampen automatisk slukning (1C) er tændt: Når dampen ikke bruges i 10 minutter, begynder varmtvandsbeholderen og strygejernet af køle af. For at starte strygningen igen, skal hovedafbryderen slukkes og tændes (1A). Du skal vente et kort øjeblik på dampen, før du kan starte strygningen igen. For yderligere oplysninger bedes henvise til afsnittet for lysdiode for damp klar. (kun modeller: SRD 4108, SRD 4110) Kapitel Låsesystem For at gøre det muligt at bære og opbevare dit strygesystem, er apparatet konstrueret med et låsesystem (2). Dette system låser strygejernet fast på den øverste bakke. Derfor er strygejernet meget let at flytte og opbevare. Du bedes følge anvisningerne nedenfor for at låse strygejernet korrekt fast på stativet (3). 5 - DA

6 Fig. 7: Låsesystem til husholdningsstrygejern Fig. 8: Låsesystem til professionelt strygejern For at låse det op, skal de instruktioner følges i omvendt rækkefølge. Advarsel: Apparatet må ikke bæres af strygejernet. Brug det dertil beregnede håndtag (4). Kapitel Bærehåndtag Din dampgenerator er udstyret med et ergonomisk bærehåndtag (4), som giver dig mulighed for let at transportere strygejernet når det er nødvendigt. Inden du bruger det, skal du sørge for at strygejernet er låst fast på strygejernets stativ (3). Hvis dette ikke er tilfældet, skal du følge anvisningerne i kapitel 1.2. Derudover bør du ikke glemme at opbevare ledningen på det anviste opbevaringsplads (6) for ledningen og netledningen. Du bedes også sørge for at vandbeholdeen er tom. LØFT LØFT Fig. 9: Grafisk beskrivelse af bærehåndtaget 6 - DA

7 Kapitel Automatisk slukning For at hjælpe dig, indeholder strygejernet en kontakt, som automatisk slukker, hvis strygejernet ikke bruges i 10 minutter. For at informere dig om dette, vil du høre en brummelyd, og lampen automatisk slukning (1C) lyser. For at genaktivere strygejernet, skal du tænde og slukke hovedafbryderen (1A) og vente indtil lysdioden for damp klar (1D) slukker. Kapitel 2: Klargøring til brug På grund af den kraftige produktion af damp, anbefaler Hoover brugen af et aktivt strygebræt med en blæse- og støvsugerfunktion, som giver den overskydende damp mulighed for at slippe ud. Placer strygesystemet på en stabil og plan overflade, for eksempel på den hårde del af strygebrættet, eller en varmebestandig overflade. Kapitel Hvilken slags vand kan jeg bruge? Hoover strygesystemet er blevet konstrueret til kun at bruge postevand. Det er ikke nødvendigt at bruge destilleret eller rent destilleret vand. Hvis dit vand derimod er meget hårdt, kan du blande med 50 % destilleret vand og 50 % postevand. Der må ikke bruges nogen anden slags vand, og der må ikke tilsættes noget andet indhold til den aftagelige vandbeholder, da det kan skade strygejernet. Kapitel Sådan fyldes vandbeholderen Sluk strygejernet og tag stikket ud af stikkontakten. Fjern vandbeholderen (5) fra stativet ved at trykke på vandbeholderens knap (9). Fild den med postevand. Du må ikke fylde op udover den maksimale afmærkning. Sæt beholderen tilbage på plads. 7 - DA Fig. 10: Grafisk beskrivelse af vandbeholderens påfyldning

8 Advarsel: Der må ikke tilsættes eddike, varmt vand, parfume eller nogen andre kemiske midler i vandbeholderen. Dette kan beskadige dampgeneratoren og forkorte dens levetid. Kapitel Sådan tændes strygejernet Strygejernsmodeller til brug i hjemmet: Forbind strygejernet med netledningen til en jordet stikkontakt. Tryk på tænd/slukkontakten Lampen på tænd/sluk-kontakten (1a) tænder, og informerer dig om at strygejernet fungerer, og at varmtvandsbeholdern varmer op. Efter omkring 2 minutter, vil lysdioden damp klar lyse, og informere dig om at du kan begynde at bruge dampen. Professionelle strygejernsmodeller: Forbind strygejernet med netledningen til en jordet stikkontakt. Tryk på strygejernets tænd/sluk-knap (1g) og på varmtvandsbeholderens tænd/sluk-knap (1f). Lamperne på begge kontakter bør være tændt for at informere dig om at strygejernet fungerer. Strygejernets bundplade og varmtvandsbeholderen bliver opvarmet. NB! Den første gang du bruger strygejernet, kan der forekomme dampe, støv og lugt. Dette er helt normalt, og de forsvinder hurtigt. Dette er på grund af en behandling som tilsættes bundpladen, hvilket forbedrer dampens ydeevne. Inden brug, bedes du bruge strygejernet som beskrevet i kapitel 3.4 Vertikal dampstrygning. Dette skal gøres for alle tre indstillinger (se kapitel 3.3) indtil vandbeholderen er tom. Kapitel 3: Sådan bruger du dampgeneratoren Kapitel Regulering af bundpladens temperatur Vælg bundpladens temperatur ved at dreje vælgeren (12) på strygejernet til den ønskede stilling. Vent et kort øjeblik indtil temperaturindikatoren (15) slukker. Dette angiver at bundpladen har nået den ønskede temperatur. Under strygningen, kan temperaturvælgeren tænde og slukke; temperaturen bliver justeret uden at afbryde strygningen. Hjælp: For at kende den mest egnede temperatur for hvert tekstil, kan du tjekke vaskeanvisningsmærkatet på det stof, der skal stryges. Du bedes bemærke at temperaturlampen slukker af og til under brugen. Dette betyder at strygejernet varmer op til den indstillede temperatur. Hvis dit tøj er fremstillet af forskellige fibre, skal du altid vælge en temperatur for bundpladen, som afspejler de mest sarte tekstiler. Hvis du vælger en lavere temperatur mens du stryger, skal du vente indtil strygejernet er nedkølet inden du fortsætter strygningen. Hvis temperaturen er for lav, kan der slippe vanddråber ud af bundpladen. Du bedes forøge temperaturen over de 2 prikker ( ) for at undgå dette problem 8 - DA

9 Kapitel Strygning Strygning uden damp Strygejernsmodeller til brug i hjemmet: Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Når strygejernets sål når den passende temperatur, skal du starte strygningen uden at trykke på dampudløseren (13). Professionelle strygejernsmodeller: Tænd kun strygejernets kontakt (1f). Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Start strygningen når bundpladen når den passende temperatur. Dampstrygning Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Når strygejernet er på holderen, og dampen er klar til at blive brugt, slukker den relevante lampe (1d). Fra det tidspunkt kan du starte strygningen og trykke på dampudløseren(13) for at få damp. Dampstrømmen stopper når du slipper udløseren. For at opnå de bedste resultater, kan du regulere dampstrømmen med Multi-Steam Technology-vælgeren (14). For yderligere oplysninger, se det relevante kapitel 3.3. Kun professionelle strygejern-modeller: Damplåsefunktion: Damplåsen lader dig dampstryge uden at trykke på dampudløseren. Dette bevirker at dampen slippe konstant ud. For at aktivere eller deaktivere damplåsen, skal du skubbe damplåsen (26) frem eller tilbage. NB! Under brugen kan du høre at der kommer lidt støj fra dampgeneratoren. Det er helt normalt. Dette betyder at en pumpe sprøjter vand ind i varmtvandsbeholderen. På dette tidspunkt er det bedst at undlade at bruge dampudløseren, for at undgå at trykket falder. Kapitel Hvoran vælger jeg bundpladens korrekte temperatur og damp? For at opnå de bedste resultater, er det meget vigtigt at indstille bundpladens korrekte temperatur, og den dampstrøm du bruger. Dit Hoover-strygejern har en unik Multi-Steam-vælger (14), som giver enestående resultater hvis den bruges korrekt, og gør din strygning lettere og hurtigere. 9 - Takket være denne innovative Multi-Steam Technology, som er indbygget i strygejernet, kan du bruge damp på næsten alle tekstiler for at opnå de bedste resultater nogensinde. Du har valget mellem tre standardindstillinger: Diffuse caress, Profound care og Nøjagtig effekt. Hver indstilling vil tilpasse strømmen, fugtigheden og dampstrømmens retning, og derfor bliver dampstrømmen tilpasset i tilstrækkelig grad til de tekstiler der skal stryges.

10 Her er nogle forslag for at opnå de bedste resultater: Tekstil Damptype Strygejernets sål T C Krøllede tekstiler Nøjagtig effekt /Max Vanskelige områder Nøjagtig effekt / Jeans Omfattende pleje Max Bomuld Omfattende pleje Sengetøj Omfattende pleje Max Stivet tøj Omfattende pleje Fløjl/Alcantara Omfattende pleje Uld Omfattende pleje Silke Diffuse Caresse Kashmir Diffuse Caresse Rayon Diffuse Caresse Polyester Nej Nylon Nej Akryl Nej Lycra Nej Polyamid Nej Diffuse Caresse Denne dampstrøm er indrettet til at stryge med forsigtighed de mest sarte tekstiler, såsom silke og kashmir med en blødt og varsom strøm. En reduceret dampstrøm spredes forsigtigt foran strygejernet på en stort afsnit af tekstilet. Fibrene bliver løsgjort en smule for omhyggeligt at fjerne alle folderne. Nøjagtig effekt Strømmen rettes mod spidsen. Den gør det muligt at få adgang til de mest problematiske områder, såsom knapper, ærmer og sløjfer via den koncentrerede strøm i spidsen, og giver et konstant, koncentreret og kraftigt sprøjt. Problematiske områder bliver bedre fugtet og fjerner derfor folderne hurtigere. Omfattende pleje Denne vertikale dampstrøm gør det muligt hurtigere og lettere at fjerne rynkerne på alle tekstiler med en kraftig og fugtig stråle. Damp imprægnerer fibrene og den store bundplade tørrer tekstilet. Derfor bliver rynkerne fjernet hurtigere. Hjælp Når du dampstryger tøj kan der opstå skinnende pletter, og derfor anbefaler vi at du sætter bundpladens temperatur til en lavere temperatur, eller stryger tøjet på bagsiden. Start med stoffer der skal stryges ved en lavere temperatur ( ) og afslut med dem som skal stryges ved en højere temperatur ( /Max) DA

11 Kapitel Vertikal dampstrygning Sæt bundpladens temperatur (12) på den maksimale temperatur, og sæt Multi Steam Technology-vælgeren (14) på Profound care-programmet. Hæng gardiner og tøj (jakker, jakkesæt, frakker). For at undgå at brænde stoffet, skal strygejernet holdes i en vertikal stilling i en kort afstand fra stoffet. Tryk på dampudløseren (13) for at dampstryge, og bevæg den fra toppen til bunden. Advarsel: Dampstrålen må ikke rettes mod personer eller dyr. Kapitel Påfyldning af vandbeholderen under brugen Du kan når som helst påfylde vandbeholderen under brug. Når vandbeholderen er tom, vil lampen Vandtanken er tom lyse. Der slipper ikke mere damp ud af bundpladen, og dampstrygning kan ikke lade sig gøre længere. Fjern beholderen fra stativet ved at trykke på beholderens knap (10). Påfyld beholderen uden af overskride det maksimale afmærkningsniveau. Sæt varmtvandsbeholderen tilbage på plads. Du kan straks starte strygningen. For mere detaljerede instruktioner, se kapitel 2.2. Kapitel Professionel dampbørste (kun SRD4110) Den professionelle dampbørste, som sidder fast på dit strygesystem kan bruges til at stryge i en vertikal position for let at fjerne folder på sarte tekstiler, fjerne lugte, som for eksempel røg, fra tekstiler og opfriske slidt tøj. Inden du bruger dampbørsten, skal du sørge for at strygesystemet er fyldt med vand. Tænd strygejernet når lysdioden for damp klar lyser; dampbørsten er klar til brug. Tryk på dampknappen på børsten for at starte rengøringen. Advarsel: Dampstrålen må ikke rettes mod personer eller dyr. Kapitel 4: Vedligeholdelse & Rengøring For at forhindre risikoen for forbrændinger, skal al vedligeholdelse og rengøring foretages når strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Kapitel Rengøring af strygejernet 11 - DA Der må ikke bruges nogen rengørings- eller afkalkningsprodukter til rengøring af bundpladen. Rengør den regelmæssigt med et fugtig og ikke-slibende rensemiddel. For at rengøre holderens plastikdele, skal du bruge bløde klude.

12 Kapitel Sådan holdes varmtvandsbeholderen fri fra kalk For at forlænge strygejernets levetid, skal varmtvandsbeholderen skylles for at undgå kalkophobninger i beholderen. Du skal rengøre den hver 2 måneder, eller på modeller SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110 og SRP 4105 skal du vente indtil lampen rengør (1e) blinker. Modeller med Rengør lampe Når rengøringslampen (1e) blinker, skal du fortsætte strygningen på normal måde. Du skal bare huske at rengøre varmtvandsbeholderen inden du planlægger at stryge den næste gang. Fortsæt som følger: Inden du fortsætter, skal du sørge for at strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Placer holderen på kanten af køkkenvasken, og sæt strygejernet på en flad overflade. Fjern kalkfjernerens låg. Afskru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg mod uret med en mønt, og fjern den. Fyld varmtvandsbeholderen med 0,2 liter postevand med en flaske og en tragt. Ryst holderen og tøm varmtvandsbeholderen fuldstændigt ved at hælde vandet i køkkenvasken. Vi anbefaler at dette gøres to gange. Skru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg af med en mønt, og sæt kalkfjernerens låg tilbage på plads. Næste gang du sætter stikket i og tænder strygejernet, vil rengøringslampen (1e) fortsætte med at blinke. Nulstil strygejernet ved at trykke på rengøringsindikatoren, hvorefter du straks kan starte strygningen. Modeller med Rengør lampe Inden du fortsætter, skal du sørge for at strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Placer holderen på kanten af køkkenvasken, og sæt strygejernet på en flad overflade. Fjern kalkfjernerens låg. Afskru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg mod uret med en mønt, og fjern den. Fyld varmtvandsbeholderen med 0,2 liter postevand med en flaske og en tragt. Ryst holderen og tøm varmtvandsbeholderen fuldstændigt ved at hælde vandet i køkkenvasken. Vi anbefaler at dette gøres to gange. Skru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg af med en mønt, og sæt kalkfjernerens låg tilbage på plads. Der må under ingen omstændigheder bruges afkalkningsprodukter til at rengøre eller skylle varmtvandsbeholderen DA Fig. 11: Rengøring

13 Kapitel Opbevaring Sæt strygejernet på et varmebestandigt underlag (3). Sluk strygejernet og tag stikket ud af stikkontakten. Tøm vandbeholderen. Vent mindst 30 minutter, for at lade bundpladen og generatoren køle af. Låser strygejernet takket være låsesystemet (2). For yderligere instruktioner, se det relevante kapitel 1.2. Både dampstrygejernet og de elektriske kabler skal opbevares på ledningens opbevaringsplads (6). For model SRD 41110, sæt antirynkebørsten på holderen og sæt ledningerne på opbevaringspladsen. Brug håndtaget (4) til at bære strygejernet, ved at følge anvisningerne i kapitel 1.3. Derefter kan du let fjerne og opbevare strygejernet på en let og forsvarlig måde DA

14 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Strygejernet bliver ikke varmt Stygejernet producerer ikke damp Dampen slipper ud af kalkfjernerens låg under strygningen Der er et tilslutningsproblem Strygejernet er ikke tændt Bundpladens temperatur er for lav Strygejernet er ikke tændt Varmtvandsbeholder er endnu ikke varm Vandbeholderen kan være tom Du har ikke trykket på dampudløseren Bundpladens temperatur er sat på maksimum Kalkfjernerens ventil er ikke strammet tilstrækkeligt Kontroller netledningen, stikket og stikkontakten Tryk på tændt/slukketkontakten Sæt bundpladen på en højere temperatur Tryk på tændt/slukketkontakten Vent et kort øjeblik indtil lysdioden for dampen er klar slukker Påfyld vandbeholderen Tryk på dampudløseren Den fungerer, men dampen synes ikke at være meget varm og tør. Sluk strygejernet og lad det køle af. Fjern kalfjernerens låg og stram ventilen korrekt Den tomme vandbeholders lysdiode er tændt Bundpladen bliver snavset eller brun Der forekommer vandstriber på tekstilet Der er kalkophobninger på bundpladen Afkalkningsventilen er beskadiget Der er ikke mere vand i beholderen. Der kan være kemiske eller tilsætningsstoffer i det vand der bruges til strygning Sengetøjet er stadig snavset Strygebrættets beslag er gennemblødt i vand Din varmtvandsbeholder er ikke blevet skyllet et stykke tid Kontakt kundeservice Fyld vandbeholderen op med vand Der må aldrig bruges kemiske midler eller tilsætningsstoffer i vandet. Kontakt kundeservice, hvis sengetøjet stadig er snavset Rengør bundpladen med en ikke-skurende svamp Udskift betrækket eller brug et strygebræt med net Følg anvisningerne i det relevante kapitel 14 - DA

15 Vigtige oplysninger Hoover-reservedele og -forbrugsstoffer Udskift altid dele med ægte Hoover-reservedele. Disse fås fra den lokale Hooverforhandler eller direkte fra Hoover, Ved bestilling af reservedele, skal du altid oplyse modelnummer. Hoover-service Hvis du ønsker service på dine produkter, skal du kontakte det lokale Hooverservicekontor. Du bedes se alle kontaktdetaljerne nedenfor. Sikkerhed Hoover har tiltro til at en uafhængig godkendelse er den bedste måde at demonstrere en sikker konstruktion og produktion. Alle Hoover strygesystemer er imidlertid blevet fremstillet i overensstemmelse med alle sikkerhedsregler og godkendt af de mest kvalificerede uafhængige certificeringsorganer. ISO 9001 Hoovers fabrikker er blevet vurderet uafhængigt for kvalitet. Vores produkter fremstilles med brug af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i henhold til ISO Miljøet Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende affald fra/i form af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers kunne forårsages på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. Du kan få flere detaljerede oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, renovationsfirmaet eller den butik, hvor du købte produktet. Din reklamationsret Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes DA

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning ADVANCED SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning FIG. 1. CLARISONIC ARIA A Interchangeable B Brush Heads 3 Speeds + Body C Setting D F 3 Speeds + Body E Setting GBattery Indicator Detachable HUSB

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere