Beskrivelse af reservedele

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af reservedele"

Transkript

1 Beskrivelse af reservedele Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet Netledning 8 Forsyningsslange 9 Påfyldningsåbning Fig. 1: Bund & Tankbeskrivelse Knap til aftagelig vandbeholder 11 Bundplade 12 Bundpladens temperaturvælger 13 Dampudløser 14 Multi Steam Technology-vælger 15 bundpladens temperaturindikator 16 Puder for vertikal placering Kalkfjernerens lås Fig. 2: Beskrivelse af husholdningsstrygejern 1 - DA

2 1A Tænd/sluk strygejern med startlampe 1B Lampe for Vandbeholderen er tom 1A 1B 1C 1D 1E 1C 1D 1E Automatisk stop -lampe Lampe for Damp klar Varmtvandsbeholderens indikator og genindstil Fig. 3: Kontrolpanel for husholdningsstrygejern 1E 1F Tænd/sluk varmtvandsbeholder med start-lampe 1G 1F 1G Tænd/sluk strygejern med startlampe 1B 1C 1D Fig. 4: Kontrolpanel for professionelt strygejern 2 - DA

3 Børster 19 Dampudløser 20 Komfortabelt håndtag 21 Professionel børsteholder og ledningsopbevaring Fig. 5: Professionel dampbørste Fig. 6: Beskrivelse af professionelt strygejern 22 Knap til aftagelig vandbeholder 23 Bundplade 24 Bundpladens temperaturvælger 25 Dampudløser & Dampudløserens lås 26 Multi Steam Technology-vælger 27 bundpladens temperaturindikator 28 Kalkfjernerens lås 3 - DA

4 Introduktion Til kunden, I første omgang vil vi gerne ønske dig tillykke med købet af dette Hoover strygesystem, og takke dig for den tillid du har i Hoover-mærket. Dette strygejern er blevet fremstillet meget omhyggeligt, som overholder alle vore kvalitetskrav, og det er blevet testet adskillige gange. Vi håber at dets anvendelse opfylder dine forventninger. Vi er helt overbevist om at det vil gøre din strygning hurtigere og bedre. Inden du bruger dit nye Hoover strygejern, bedes du omhyggeligt læse denne brugervejledning. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du støder på nogen problemer som ikke er beskrevet i denne vejledning, bedes du kontakte kundeservice eller din standardforhandler. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Du bedes læse denne brugervejledning omhyggeligt inden du bruger strygejernet for første gang, og opbevare det på et sikkert sted for senere brug. 4 - DA Dette produkt er kun blevet designet til brug i hjemmet. Hvis strygejernet anvendes til erhvervsmæssige formål, hvis det bruges på en forkert måde, eller hvis disse instruktioner ikke overholdes, er producenten ikke ansvarlig, og garantien gælder ikke. Inden du tilslutter strygejernet, skal du kontrollere om spændingen er den samme som den der er markeret på apparatet, og at udgangseffekten er jordet. Inden hver brug, skal det sikres at den elektriske ledning eller andre vigtige dele ikke er beskadigede. Dette strygejern er ikke beregnet til brug af børn med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er under opsyn af en voksen, som står ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med strygejernet. Strygejernet skal anvendes og placeres på en flad og stabil overflade. Når du sætter strygejernet på holderen, skal du sørge for at den overflade du placerer den på er stabil. Du må aldrig rette dampen mod personer eller dyr. Dampstrålen må aldrig rettes mod andre elektriske og/eller elektroniske apparater. Du må ikke bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, eller hvis det viser tegn på defekter, funktionsfejl eller lækager. For at undgå en farlig situation, bedes du få produktet kontrolleret af et autoriseret servicecenter. Sørg altid for at strygejernet er slukket, taget ud af stikkontakten, og at det er helt afkølet inden du foretager noget vedligeholdelsesarbejde. Strygejernet må ikke efterlades uden opsyn når det er tilsluttet, eller inden det er afkølet. Strygejernet må ikke tages ud af stikkontakten ved at trække i ledningen eller selve strygejernet. Strygejernet, holderen, ledningen eller stikkene må ikke sænkes i vand. De må aldrig holdes under vandhanen. Strygejernets sål kan blive meget varm, og kan forårsage forbrændinger hvis den berøres. De elektriske ledninger må ikke berøres med bundpladen. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer, for at undgå en farlig situation.

5 Kapitel Kontrolpanel Tænd/sluk kontakt (1A): En lampe på kontakten lyser for at angive at strygejernet er tændt (Kun modeller til brug i hjemmet). Tænd/sluk strygejern (1G): Når du tænder strygejernet, begynder strygejernets sål at varme op. Dette anbefales for tørre strygesessioner. (kun med et professionelt strygejern). Tænd/sluk varmtvandsbeholder (1F): Når du tænder strygejernet, begynder varmtvandsbeholderen at varme op. Du bedes bemærke, at strygejernets kontakt (1G) skal være tændt for at varme varmvandsbeholderen op (kun med et professionelt strygejern). Når strygejernet er tændt, og lampen Damp klar (1D) er slukket, betyder det at dampen er klar. Du kan trykke på dampudløseren, hvorefter dampen slipper ud af strygejernets sål. Du bedes bemærke at under brug, slukker lampen af og til, men du kan fortsætte dampstrygningen uden at støde på nogen problemer. Lampen Vandbeholderen er tom (1B) er tændt: Der er ikke mere vand i beholderen. Du bedes påfylde beholderen ved at følge instruktionerne i kapitel 2.2 Lampen Skylleindikator (1E) er tændt: Du skal skylle varmtvandsbeholderen for at undgå kalkaflejringer. For yderligere instruktioner, se kapitel 4.2. (kun modeller: SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110, SRP 4105) Lampen automatisk slukning (1C) er tændt: Når dampen ikke bruges i 10 minutter, begynder varmtvandsbeholderen og strygejernet af køle af. For at starte strygningen igen, skal hovedafbryderen slukkes og tændes (1A). Du skal vente et kort øjeblik på dampen, før du kan starte strygningen igen. For yderligere oplysninger bedes henvise til afsnittet for lysdiode for damp klar. (kun modeller: SRD 4108, SRD 4110) Kapitel Låsesystem For at gøre det muligt at bære og opbevare dit strygesystem, er apparatet konstrueret med et låsesystem (2). Dette system låser strygejernet fast på den øverste bakke. Derfor er strygejernet meget let at flytte og opbevare. Du bedes følge anvisningerne nedenfor for at låse strygejernet korrekt fast på stativet (3). 5 - DA

6 Fig. 7: Låsesystem til husholdningsstrygejern Fig. 8: Låsesystem til professionelt strygejern For at låse det op, skal de instruktioner følges i omvendt rækkefølge. Advarsel: Apparatet må ikke bæres af strygejernet. Brug det dertil beregnede håndtag (4). Kapitel Bærehåndtag Din dampgenerator er udstyret med et ergonomisk bærehåndtag (4), som giver dig mulighed for let at transportere strygejernet når det er nødvendigt. Inden du bruger det, skal du sørge for at strygejernet er låst fast på strygejernets stativ (3). Hvis dette ikke er tilfældet, skal du følge anvisningerne i kapitel 1.2. Derudover bør du ikke glemme at opbevare ledningen på det anviste opbevaringsplads (6) for ledningen og netledningen. Du bedes også sørge for at vandbeholdeen er tom. LØFT LØFT Fig. 9: Grafisk beskrivelse af bærehåndtaget 6 - DA

7 Kapitel Automatisk slukning For at hjælpe dig, indeholder strygejernet en kontakt, som automatisk slukker, hvis strygejernet ikke bruges i 10 minutter. For at informere dig om dette, vil du høre en brummelyd, og lampen automatisk slukning (1C) lyser. For at genaktivere strygejernet, skal du tænde og slukke hovedafbryderen (1A) og vente indtil lysdioden for damp klar (1D) slukker. Kapitel 2: Klargøring til brug På grund af den kraftige produktion af damp, anbefaler Hoover brugen af et aktivt strygebræt med en blæse- og støvsugerfunktion, som giver den overskydende damp mulighed for at slippe ud. Placer strygesystemet på en stabil og plan overflade, for eksempel på den hårde del af strygebrættet, eller en varmebestandig overflade. Kapitel Hvilken slags vand kan jeg bruge? Hoover strygesystemet er blevet konstrueret til kun at bruge postevand. Det er ikke nødvendigt at bruge destilleret eller rent destilleret vand. Hvis dit vand derimod er meget hårdt, kan du blande med 50 % destilleret vand og 50 % postevand. Der må ikke bruges nogen anden slags vand, og der må ikke tilsættes noget andet indhold til den aftagelige vandbeholder, da det kan skade strygejernet. Kapitel Sådan fyldes vandbeholderen Sluk strygejernet og tag stikket ud af stikkontakten. Fjern vandbeholderen (5) fra stativet ved at trykke på vandbeholderens knap (9). Fild den med postevand. Du må ikke fylde op udover den maksimale afmærkning. Sæt beholderen tilbage på plads. 7 - DA Fig. 10: Grafisk beskrivelse af vandbeholderens påfyldning

8 Advarsel: Der må ikke tilsættes eddike, varmt vand, parfume eller nogen andre kemiske midler i vandbeholderen. Dette kan beskadige dampgeneratoren og forkorte dens levetid. Kapitel Sådan tændes strygejernet Strygejernsmodeller til brug i hjemmet: Forbind strygejernet med netledningen til en jordet stikkontakt. Tryk på tænd/slukkontakten Lampen på tænd/sluk-kontakten (1a) tænder, og informerer dig om at strygejernet fungerer, og at varmtvandsbeholdern varmer op. Efter omkring 2 minutter, vil lysdioden damp klar lyse, og informere dig om at du kan begynde at bruge dampen. Professionelle strygejernsmodeller: Forbind strygejernet med netledningen til en jordet stikkontakt. Tryk på strygejernets tænd/sluk-knap (1g) og på varmtvandsbeholderens tænd/sluk-knap (1f). Lamperne på begge kontakter bør være tændt for at informere dig om at strygejernet fungerer. Strygejernets bundplade og varmtvandsbeholderen bliver opvarmet. NB! Den første gang du bruger strygejernet, kan der forekomme dampe, støv og lugt. Dette er helt normalt, og de forsvinder hurtigt. Dette er på grund af en behandling som tilsættes bundpladen, hvilket forbedrer dampens ydeevne. Inden brug, bedes du bruge strygejernet som beskrevet i kapitel 3.4 Vertikal dampstrygning. Dette skal gøres for alle tre indstillinger (se kapitel 3.3) indtil vandbeholderen er tom. Kapitel 3: Sådan bruger du dampgeneratoren Kapitel Regulering af bundpladens temperatur Vælg bundpladens temperatur ved at dreje vælgeren (12) på strygejernet til den ønskede stilling. Vent et kort øjeblik indtil temperaturindikatoren (15) slukker. Dette angiver at bundpladen har nået den ønskede temperatur. Under strygningen, kan temperaturvælgeren tænde og slukke; temperaturen bliver justeret uden at afbryde strygningen. Hjælp: For at kende den mest egnede temperatur for hvert tekstil, kan du tjekke vaskeanvisningsmærkatet på det stof, der skal stryges. Du bedes bemærke at temperaturlampen slukker af og til under brugen. Dette betyder at strygejernet varmer op til den indstillede temperatur. Hvis dit tøj er fremstillet af forskellige fibre, skal du altid vælge en temperatur for bundpladen, som afspejler de mest sarte tekstiler. Hvis du vælger en lavere temperatur mens du stryger, skal du vente indtil strygejernet er nedkølet inden du fortsætter strygningen. Hvis temperaturen er for lav, kan der slippe vanddråber ud af bundpladen. Du bedes forøge temperaturen over de 2 prikker ( ) for at undgå dette problem 8 - DA

9 Kapitel Strygning Strygning uden damp Strygejernsmodeller til brug i hjemmet: Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Når strygejernets sål når den passende temperatur, skal du starte strygningen uden at trykke på dampudløseren (13). Professionelle strygejernsmodeller: Tænd kun strygejernets kontakt (1f). Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Start strygningen når bundpladen når den passende temperatur. Dampstrygning Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Når strygejernet er på holderen, og dampen er klar til at blive brugt, slukker den relevante lampe (1d). Fra det tidspunkt kan du starte strygningen og trykke på dampudløseren(13) for at få damp. Dampstrømmen stopper når du slipper udløseren. For at opnå de bedste resultater, kan du regulere dampstrømmen med Multi-Steam Technology-vælgeren (14). For yderligere oplysninger, se det relevante kapitel 3.3. Kun professionelle strygejern-modeller: Damplåsefunktion: Damplåsen lader dig dampstryge uden at trykke på dampudløseren. Dette bevirker at dampen slippe konstant ud. For at aktivere eller deaktivere damplåsen, skal du skubbe damplåsen (26) frem eller tilbage. NB! Under brugen kan du høre at der kommer lidt støj fra dampgeneratoren. Det er helt normalt. Dette betyder at en pumpe sprøjter vand ind i varmtvandsbeholderen. På dette tidspunkt er det bedst at undlade at bruge dampudløseren, for at undgå at trykket falder. Kapitel Hvoran vælger jeg bundpladens korrekte temperatur og damp? For at opnå de bedste resultater, er det meget vigtigt at indstille bundpladens korrekte temperatur, og den dampstrøm du bruger. Dit Hoover-strygejern har en unik Multi-Steam-vælger (14), som giver enestående resultater hvis den bruges korrekt, og gør din strygning lettere og hurtigere. 9 - Takket være denne innovative Multi-Steam Technology, som er indbygget i strygejernet, kan du bruge damp på næsten alle tekstiler for at opnå de bedste resultater nogensinde. Du har valget mellem tre standardindstillinger: Diffuse caress, Profound care og Nøjagtig effekt. Hver indstilling vil tilpasse strømmen, fugtigheden og dampstrømmens retning, og derfor bliver dampstrømmen tilpasset i tilstrækkelig grad til de tekstiler der skal stryges.

10 Her er nogle forslag for at opnå de bedste resultater: Tekstil Damptype Strygejernets sål T C Krøllede tekstiler Nøjagtig effekt /Max Vanskelige områder Nøjagtig effekt / Jeans Omfattende pleje Max Bomuld Omfattende pleje Sengetøj Omfattende pleje Max Stivet tøj Omfattende pleje Fløjl/Alcantara Omfattende pleje Uld Omfattende pleje Silke Diffuse Caresse Kashmir Diffuse Caresse Rayon Diffuse Caresse Polyester Nej Nylon Nej Akryl Nej Lycra Nej Polyamid Nej Diffuse Caresse Denne dampstrøm er indrettet til at stryge med forsigtighed de mest sarte tekstiler, såsom silke og kashmir med en blødt og varsom strøm. En reduceret dampstrøm spredes forsigtigt foran strygejernet på en stort afsnit af tekstilet. Fibrene bliver løsgjort en smule for omhyggeligt at fjerne alle folderne. Nøjagtig effekt Strømmen rettes mod spidsen. Den gør det muligt at få adgang til de mest problematiske områder, såsom knapper, ærmer og sløjfer via den koncentrerede strøm i spidsen, og giver et konstant, koncentreret og kraftigt sprøjt. Problematiske områder bliver bedre fugtet og fjerner derfor folderne hurtigere. Omfattende pleje Denne vertikale dampstrøm gør det muligt hurtigere og lettere at fjerne rynkerne på alle tekstiler med en kraftig og fugtig stråle. Damp imprægnerer fibrene og den store bundplade tørrer tekstilet. Derfor bliver rynkerne fjernet hurtigere. Hjælp Når du dampstryger tøj kan der opstå skinnende pletter, og derfor anbefaler vi at du sætter bundpladens temperatur til en lavere temperatur, eller stryger tøjet på bagsiden. Start med stoffer der skal stryges ved en lavere temperatur ( ) og afslut med dem som skal stryges ved en højere temperatur ( /Max) DA

11 Kapitel Vertikal dampstrygning Sæt bundpladens temperatur (12) på den maksimale temperatur, og sæt Multi Steam Technology-vælgeren (14) på Profound care-programmet. Hæng gardiner og tøj (jakker, jakkesæt, frakker). For at undgå at brænde stoffet, skal strygejernet holdes i en vertikal stilling i en kort afstand fra stoffet. Tryk på dampudløseren (13) for at dampstryge, og bevæg den fra toppen til bunden. Advarsel: Dampstrålen må ikke rettes mod personer eller dyr. Kapitel Påfyldning af vandbeholderen under brugen Du kan når som helst påfylde vandbeholderen under brug. Når vandbeholderen er tom, vil lampen Vandtanken er tom lyse. Der slipper ikke mere damp ud af bundpladen, og dampstrygning kan ikke lade sig gøre længere. Fjern beholderen fra stativet ved at trykke på beholderens knap (10). Påfyld beholderen uden af overskride det maksimale afmærkningsniveau. Sæt varmtvandsbeholderen tilbage på plads. Du kan straks starte strygningen. For mere detaljerede instruktioner, se kapitel 2.2. Kapitel Professionel dampbørste (kun SRD4110) Den professionelle dampbørste, som sidder fast på dit strygesystem kan bruges til at stryge i en vertikal position for let at fjerne folder på sarte tekstiler, fjerne lugte, som for eksempel røg, fra tekstiler og opfriske slidt tøj. Inden du bruger dampbørsten, skal du sørge for at strygesystemet er fyldt med vand. Tænd strygejernet når lysdioden for damp klar lyser; dampbørsten er klar til brug. Tryk på dampknappen på børsten for at starte rengøringen. Advarsel: Dampstrålen må ikke rettes mod personer eller dyr. Kapitel 4: Vedligeholdelse & Rengøring For at forhindre risikoen for forbrændinger, skal al vedligeholdelse og rengøring foretages når strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Kapitel Rengøring af strygejernet 11 - DA Der må ikke bruges nogen rengørings- eller afkalkningsprodukter til rengøring af bundpladen. Rengør den regelmæssigt med et fugtig og ikke-slibende rensemiddel. For at rengøre holderens plastikdele, skal du bruge bløde klude.

12 Kapitel Sådan holdes varmtvandsbeholderen fri fra kalk For at forlænge strygejernets levetid, skal varmtvandsbeholderen skylles for at undgå kalkophobninger i beholderen. Du skal rengøre den hver 2 måneder, eller på modeller SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110 og SRP 4105 skal du vente indtil lampen rengør (1e) blinker. Modeller med Rengør lampe Når rengøringslampen (1e) blinker, skal du fortsætte strygningen på normal måde. Du skal bare huske at rengøre varmtvandsbeholderen inden du planlægger at stryge den næste gang. Fortsæt som følger: Inden du fortsætter, skal du sørge for at strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Placer holderen på kanten af køkkenvasken, og sæt strygejernet på en flad overflade. Fjern kalkfjernerens låg. Afskru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg mod uret med en mønt, og fjern den. Fyld varmtvandsbeholderen med 0,2 liter postevand med en flaske og en tragt. Ryst holderen og tøm varmtvandsbeholderen fuldstændigt ved at hælde vandet i køkkenvasken. Vi anbefaler at dette gøres to gange. Skru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg af med en mønt, og sæt kalkfjernerens låg tilbage på plads. Næste gang du sætter stikket i og tænder strygejernet, vil rengøringslampen (1e) fortsætte med at blinke. Nulstil strygejernet ved at trykke på rengøringsindikatoren, hvorefter du straks kan starte strygningen. Modeller med Rengør lampe Inden du fortsætter, skal du sørge for at strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Placer holderen på kanten af køkkenvasken, og sæt strygejernet på en flad overflade. Fjern kalkfjernerens låg. Afskru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg mod uret med en mønt, og fjern den. Fyld varmtvandsbeholderen med 0,2 liter postevand med en flaske og en tragt. Ryst holderen og tøm varmtvandsbeholderen fuldstændigt ved at hælde vandet i køkkenvasken. Vi anbefaler at dette gøres to gange. Skru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg af med en mønt, og sæt kalkfjernerens låg tilbage på plads. Der må under ingen omstændigheder bruges afkalkningsprodukter til at rengøre eller skylle varmtvandsbeholderen DA Fig. 11: Rengøring

13 Kapitel Opbevaring Sæt strygejernet på et varmebestandigt underlag (3). Sluk strygejernet og tag stikket ud af stikkontakten. Tøm vandbeholderen. Vent mindst 30 minutter, for at lade bundpladen og generatoren køle af. Låser strygejernet takket være låsesystemet (2). For yderligere instruktioner, se det relevante kapitel 1.2. Både dampstrygejernet og de elektriske kabler skal opbevares på ledningens opbevaringsplads (6). For model SRD 41110, sæt antirynkebørsten på holderen og sæt ledningerne på opbevaringspladsen. Brug håndtaget (4) til at bære strygejernet, ved at følge anvisningerne i kapitel 1.3. Derefter kan du let fjerne og opbevare strygejernet på en let og forsvarlig måde DA

14 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Strygejernet bliver ikke varmt Stygejernet producerer ikke damp Dampen slipper ud af kalkfjernerens låg under strygningen Der er et tilslutningsproblem Strygejernet er ikke tændt Bundpladens temperatur er for lav Strygejernet er ikke tændt Varmtvandsbeholder er endnu ikke varm Vandbeholderen kan være tom Du har ikke trykket på dampudløseren Bundpladens temperatur er sat på maksimum Kalkfjernerens ventil er ikke strammet tilstrækkeligt Kontroller netledningen, stikket og stikkontakten Tryk på tændt/slukketkontakten Sæt bundpladen på en højere temperatur Tryk på tændt/slukketkontakten Vent et kort øjeblik indtil lysdioden for dampen er klar slukker Påfyld vandbeholderen Tryk på dampudløseren Den fungerer, men dampen synes ikke at være meget varm og tør. Sluk strygejernet og lad det køle af. Fjern kalfjernerens låg og stram ventilen korrekt Den tomme vandbeholders lysdiode er tændt Bundpladen bliver snavset eller brun Der forekommer vandstriber på tekstilet Der er kalkophobninger på bundpladen Afkalkningsventilen er beskadiget Der er ikke mere vand i beholderen. Der kan være kemiske eller tilsætningsstoffer i det vand der bruges til strygning Sengetøjet er stadig snavset Strygebrættets beslag er gennemblødt i vand Din varmtvandsbeholder er ikke blevet skyllet et stykke tid Kontakt kundeservice Fyld vandbeholderen op med vand Der må aldrig bruges kemiske midler eller tilsætningsstoffer i vandet. Kontakt kundeservice, hvis sengetøjet stadig er snavset Rengør bundpladen med en ikke-skurende svamp Udskift betrækket eller brug et strygebræt med net Følg anvisningerne i det relevante kapitel 14 - DA

15 Vigtige oplysninger Hoover-reservedele og -forbrugsstoffer Udskift altid dele med ægte Hoover-reservedele. Disse fås fra den lokale Hooverforhandler eller direkte fra Hoover, Ved bestilling af reservedele, skal du altid oplyse modelnummer. Hoover-service Hvis du ønsker service på dine produkter, skal du kontakte det lokale Hooverservicekontor. Du bedes se alle kontaktdetaljerne nedenfor. Sikkerhed Hoover har tiltro til at en uafhængig godkendelse er den bedste måde at demonstrere en sikker konstruktion og produktion. Alle Hoover strygesystemer er imidlertid blevet fremstillet i overensstemmelse med alle sikkerhedsregler og godkendt af de mest kvalificerede uafhængige certificeringsorganer. ISO 9001 Hoovers fabrikker er blevet vurderet uafhængigt for kvalitet. Vores produkter fremstilles med brug af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i henhold til ISO Miljøet Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende affald fra/i form af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers kunne forårsages på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. Du kan få flere detaljerede oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, renovationsfirmaet eller den butik, hvor du købte produktet. Din reklamationsret Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes DA

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13.

LS 1003 E. Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual. Tvättmaskin Bruksanvisning. Document Number 2820523436_DA/ 12-03-13. LS 1003 E Vaskemaskine Brugsanvisning Washing Machine User s Manual Tvättmaskin Bruksanvisning Document Number 2820523436_D/ 12-03-13.(11:51) 1 Vigtige sikkerheds- og miljøinstruktioner Dette afsnit indeholder

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 168 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 169 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 170 3.1 Valg af placering... 170 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE ERGEBNISSE ARTISAN -ESPRESSOMACHINE GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT Artisan Espresso Machine Guide to expert results Machine à espresso Artisan GUIDE DU CONNAISSEUR ARTISAN ESPRESSOMASCHINE ANLEITUNG FÜR PROFESSIONELLE

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere