Beskrivelse af reservedele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af reservedele"

Transkript

1 Beskrivelse af reservedele Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet Netledning 8 Forsyningsslange 9 Påfyldningsåbning Fig. 1: Bund & Tankbeskrivelse Knap til aftagelig vandbeholder 11 Bundplade 12 Bundpladens temperaturvælger 13 Dampudløser 14 Multi Steam Technology-vælger 15 bundpladens temperaturindikator 16 Puder for vertikal placering Kalkfjernerens lås Fig. 2: Beskrivelse af husholdningsstrygejern 1 - DA

2 1A Tænd/sluk strygejern med startlampe 1B Lampe for Vandbeholderen er tom 1A 1B 1C 1D 1E 1C 1D 1E Automatisk stop -lampe Lampe for Damp klar Varmtvandsbeholderens indikator og genindstil Fig. 3: Kontrolpanel for husholdningsstrygejern 1E 1F Tænd/sluk varmtvandsbeholder med start-lampe 1G 1F 1G Tænd/sluk strygejern med startlampe 1B 1C 1D Fig. 4: Kontrolpanel for professionelt strygejern 2 - DA

3 Børster 19 Dampudløser 20 Komfortabelt håndtag 21 Professionel børsteholder og ledningsopbevaring Fig. 5: Professionel dampbørste Fig. 6: Beskrivelse af professionelt strygejern 22 Knap til aftagelig vandbeholder 23 Bundplade 24 Bundpladens temperaturvælger 25 Dampudløser & Dampudløserens lås 26 Multi Steam Technology-vælger 27 bundpladens temperaturindikator 28 Kalkfjernerens lås 3 - DA

4 Introduktion Til kunden, I første omgang vil vi gerne ønske dig tillykke med købet af dette Hoover strygesystem, og takke dig for den tillid du har i Hoover-mærket. Dette strygejern er blevet fremstillet meget omhyggeligt, som overholder alle vore kvalitetskrav, og det er blevet testet adskillige gange. Vi håber at dets anvendelse opfylder dine forventninger. Vi er helt overbevist om at det vil gøre din strygning hurtigere og bedre. Inden du bruger dit nye Hoover strygejern, bedes du omhyggeligt læse denne brugervejledning. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du støder på nogen problemer som ikke er beskrevet i denne vejledning, bedes du kontakte kundeservice eller din standardforhandler. Vigtige sikkerhedsinstruktioner Du bedes læse denne brugervejledning omhyggeligt inden du bruger strygejernet for første gang, og opbevare det på et sikkert sted for senere brug. 4 - DA Dette produkt er kun blevet designet til brug i hjemmet. Hvis strygejernet anvendes til erhvervsmæssige formål, hvis det bruges på en forkert måde, eller hvis disse instruktioner ikke overholdes, er producenten ikke ansvarlig, og garantien gælder ikke. Inden du tilslutter strygejernet, skal du kontrollere om spændingen er den samme som den der er markeret på apparatet, og at udgangseffekten er jordet. Inden hver brug, skal det sikres at den elektriske ledning eller andre vigtige dele ikke er beskadigede. Dette strygejern er ikke beregnet til brug af børn med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, medmindre de er under opsyn af en voksen, som står ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, for at sikre at de ikke leger med strygejernet. Strygejernet skal anvendes og placeres på en flad og stabil overflade. Når du sætter strygejernet på holderen, skal du sørge for at den overflade du placerer den på er stabil. Du må aldrig rette dampen mod personer eller dyr. Dampstrålen må aldrig rettes mod andre elektriske og/eller elektroniske apparater. Du må ikke bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, eller hvis det viser tegn på defekter, funktionsfejl eller lækager. For at undgå en farlig situation, bedes du få produktet kontrolleret af et autoriseret servicecenter. Sørg altid for at strygejernet er slukket, taget ud af stikkontakten, og at det er helt afkølet inden du foretager noget vedligeholdelsesarbejde. Strygejernet må ikke efterlades uden opsyn når det er tilsluttet, eller inden det er afkølet. Strygejernet må ikke tages ud af stikkontakten ved at trække i ledningen eller selve strygejernet. Strygejernet, holderen, ledningen eller stikkene må ikke sænkes i vand. De må aldrig holdes under vandhanen. Strygejernets sål kan blive meget varm, og kan forårsage forbrændinger hvis den berøres. De elektriske ledninger må ikke berøres med bundpladen. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificerede personer, for at undgå en farlig situation.

5 Kapitel Kontrolpanel Tænd/sluk kontakt (1A): En lampe på kontakten lyser for at angive at strygejernet er tændt (Kun modeller til brug i hjemmet). Tænd/sluk strygejern (1G): Når du tænder strygejernet, begynder strygejernets sål at varme op. Dette anbefales for tørre strygesessioner. (kun med et professionelt strygejern). Tænd/sluk varmtvandsbeholder (1F): Når du tænder strygejernet, begynder varmtvandsbeholderen at varme op. Du bedes bemærke, at strygejernets kontakt (1G) skal være tændt for at varme varmvandsbeholderen op (kun med et professionelt strygejern). Når strygejernet er tændt, og lampen Damp klar (1D) er slukket, betyder det at dampen er klar. Du kan trykke på dampudløseren, hvorefter dampen slipper ud af strygejernets sål. Du bedes bemærke at under brug, slukker lampen af og til, men du kan fortsætte dampstrygningen uden at støde på nogen problemer. Lampen Vandbeholderen er tom (1B) er tændt: Der er ikke mere vand i beholderen. Du bedes påfylde beholderen ved at følge instruktionerne i kapitel 2.2 Lampen Skylleindikator (1E) er tændt: Du skal skylle varmtvandsbeholderen for at undgå kalkaflejringer. For yderligere instruktioner, se kapitel 4.2. (kun modeller: SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110, SRP 4105) Lampen automatisk slukning (1C) er tændt: Når dampen ikke bruges i 10 minutter, begynder varmtvandsbeholderen og strygejernet af køle af. For at starte strygningen igen, skal hovedafbryderen slukkes og tændes (1A). Du skal vente et kort øjeblik på dampen, før du kan starte strygningen igen. For yderligere oplysninger bedes henvise til afsnittet for lysdiode for damp klar. (kun modeller: SRD 4108, SRD 4110) Kapitel Låsesystem For at gøre det muligt at bære og opbevare dit strygesystem, er apparatet konstrueret med et låsesystem (2). Dette system låser strygejernet fast på den øverste bakke. Derfor er strygejernet meget let at flytte og opbevare. Du bedes følge anvisningerne nedenfor for at låse strygejernet korrekt fast på stativet (3). 5 - DA

6 Fig. 7: Låsesystem til husholdningsstrygejern Fig. 8: Låsesystem til professionelt strygejern For at låse det op, skal de instruktioner følges i omvendt rækkefølge. Advarsel: Apparatet må ikke bæres af strygejernet. Brug det dertil beregnede håndtag (4). Kapitel Bærehåndtag Din dampgenerator er udstyret med et ergonomisk bærehåndtag (4), som giver dig mulighed for let at transportere strygejernet når det er nødvendigt. Inden du bruger det, skal du sørge for at strygejernet er låst fast på strygejernets stativ (3). Hvis dette ikke er tilfældet, skal du følge anvisningerne i kapitel 1.2. Derudover bør du ikke glemme at opbevare ledningen på det anviste opbevaringsplads (6) for ledningen og netledningen. Du bedes også sørge for at vandbeholdeen er tom. LØFT LØFT Fig. 9: Grafisk beskrivelse af bærehåndtaget 6 - DA

7 Kapitel Automatisk slukning For at hjælpe dig, indeholder strygejernet en kontakt, som automatisk slukker, hvis strygejernet ikke bruges i 10 minutter. For at informere dig om dette, vil du høre en brummelyd, og lampen automatisk slukning (1C) lyser. For at genaktivere strygejernet, skal du tænde og slukke hovedafbryderen (1A) og vente indtil lysdioden for damp klar (1D) slukker. Kapitel 2: Klargøring til brug På grund af den kraftige produktion af damp, anbefaler Hoover brugen af et aktivt strygebræt med en blæse- og støvsugerfunktion, som giver den overskydende damp mulighed for at slippe ud. Placer strygesystemet på en stabil og plan overflade, for eksempel på den hårde del af strygebrættet, eller en varmebestandig overflade. Kapitel Hvilken slags vand kan jeg bruge? Hoover strygesystemet er blevet konstrueret til kun at bruge postevand. Det er ikke nødvendigt at bruge destilleret eller rent destilleret vand. Hvis dit vand derimod er meget hårdt, kan du blande med 50 % destilleret vand og 50 % postevand. Der må ikke bruges nogen anden slags vand, og der må ikke tilsættes noget andet indhold til den aftagelige vandbeholder, da det kan skade strygejernet. Kapitel Sådan fyldes vandbeholderen Sluk strygejernet og tag stikket ud af stikkontakten. Fjern vandbeholderen (5) fra stativet ved at trykke på vandbeholderens knap (9). Fild den med postevand. Du må ikke fylde op udover den maksimale afmærkning. Sæt beholderen tilbage på plads. 7 - DA Fig. 10: Grafisk beskrivelse af vandbeholderens påfyldning

8 Advarsel: Der må ikke tilsættes eddike, varmt vand, parfume eller nogen andre kemiske midler i vandbeholderen. Dette kan beskadige dampgeneratoren og forkorte dens levetid. Kapitel Sådan tændes strygejernet Strygejernsmodeller til brug i hjemmet: Forbind strygejernet med netledningen til en jordet stikkontakt. Tryk på tænd/slukkontakten Lampen på tænd/sluk-kontakten (1a) tænder, og informerer dig om at strygejernet fungerer, og at varmtvandsbeholdern varmer op. Efter omkring 2 minutter, vil lysdioden damp klar lyse, og informere dig om at du kan begynde at bruge dampen. Professionelle strygejernsmodeller: Forbind strygejernet med netledningen til en jordet stikkontakt. Tryk på strygejernets tænd/sluk-knap (1g) og på varmtvandsbeholderens tænd/sluk-knap (1f). Lamperne på begge kontakter bør være tændt for at informere dig om at strygejernet fungerer. Strygejernets bundplade og varmtvandsbeholderen bliver opvarmet. NB! Den første gang du bruger strygejernet, kan der forekomme dampe, støv og lugt. Dette er helt normalt, og de forsvinder hurtigt. Dette er på grund af en behandling som tilsættes bundpladen, hvilket forbedrer dampens ydeevne. Inden brug, bedes du bruge strygejernet som beskrevet i kapitel 3.4 Vertikal dampstrygning. Dette skal gøres for alle tre indstillinger (se kapitel 3.3) indtil vandbeholderen er tom. Kapitel 3: Sådan bruger du dampgeneratoren Kapitel Regulering af bundpladens temperatur Vælg bundpladens temperatur ved at dreje vælgeren (12) på strygejernet til den ønskede stilling. Vent et kort øjeblik indtil temperaturindikatoren (15) slukker. Dette angiver at bundpladen har nået den ønskede temperatur. Under strygningen, kan temperaturvælgeren tænde og slukke; temperaturen bliver justeret uden at afbryde strygningen. Hjælp: For at kende den mest egnede temperatur for hvert tekstil, kan du tjekke vaskeanvisningsmærkatet på det stof, der skal stryges. Du bedes bemærke at temperaturlampen slukker af og til under brugen. Dette betyder at strygejernet varmer op til den indstillede temperatur. Hvis dit tøj er fremstillet af forskellige fibre, skal du altid vælge en temperatur for bundpladen, som afspejler de mest sarte tekstiler. Hvis du vælger en lavere temperatur mens du stryger, skal du vente indtil strygejernet er nedkølet inden du fortsætter strygningen. Hvis temperaturen er for lav, kan der slippe vanddråber ud af bundpladen. Du bedes forøge temperaturen over de 2 prikker ( ) for at undgå dette problem 8 - DA

9 Kapitel Strygning Strygning uden damp Strygejernsmodeller til brug i hjemmet: Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Når strygejernets sål når den passende temperatur, skal du starte strygningen uden at trykke på dampudløseren (13). Professionelle strygejernsmodeller: Tænd kun strygejernets kontakt (1f). Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Start strygningen når bundpladen når den passende temperatur. Dampstrygning Vælg en temperatur for bundpladen, ved at følge anvisningerne i kapitel 3.1. Når strygejernet er på holderen, og dampen er klar til at blive brugt, slukker den relevante lampe (1d). Fra det tidspunkt kan du starte strygningen og trykke på dampudløseren(13) for at få damp. Dampstrømmen stopper når du slipper udløseren. For at opnå de bedste resultater, kan du regulere dampstrømmen med Multi-Steam Technology-vælgeren (14). For yderligere oplysninger, se det relevante kapitel 3.3. Kun professionelle strygejern-modeller: Damplåsefunktion: Damplåsen lader dig dampstryge uden at trykke på dampudløseren. Dette bevirker at dampen slippe konstant ud. For at aktivere eller deaktivere damplåsen, skal du skubbe damplåsen (26) frem eller tilbage. NB! Under brugen kan du høre at der kommer lidt støj fra dampgeneratoren. Det er helt normalt. Dette betyder at en pumpe sprøjter vand ind i varmtvandsbeholderen. På dette tidspunkt er det bedst at undlade at bruge dampudløseren, for at undgå at trykket falder. Kapitel Hvoran vælger jeg bundpladens korrekte temperatur og damp? For at opnå de bedste resultater, er det meget vigtigt at indstille bundpladens korrekte temperatur, og den dampstrøm du bruger. Dit Hoover-strygejern har en unik Multi-Steam-vælger (14), som giver enestående resultater hvis den bruges korrekt, og gør din strygning lettere og hurtigere. 9 - Takket være denne innovative Multi-Steam Technology, som er indbygget i strygejernet, kan du bruge damp på næsten alle tekstiler for at opnå de bedste resultater nogensinde. Du har valget mellem tre standardindstillinger: Diffuse caress, Profound care og Nøjagtig effekt. Hver indstilling vil tilpasse strømmen, fugtigheden og dampstrømmens retning, og derfor bliver dampstrømmen tilpasset i tilstrækkelig grad til de tekstiler der skal stryges.

10 Her er nogle forslag for at opnå de bedste resultater: Tekstil Damptype Strygejernets sål T C Krøllede tekstiler Nøjagtig effekt /Max Vanskelige områder Nøjagtig effekt / Jeans Omfattende pleje Max Bomuld Omfattende pleje Sengetøj Omfattende pleje Max Stivet tøj Omfattende pleje Fløjl/Alcantara Omfattende pleje Uld Omfattende pleje Silke Diffuse Caresse Kashmir Diffuse Caresse Rayon Diffuse Caresse Polyester Nej Nylon Nej Akryl Nej Lycra Nej Polyamid Nej Diffuse Caresse Denne dampstrøm er indrettet til at stryge med forsigtighed de mest sarte tekstiler, såsom silke og kashmir med en blødt og varsom strøm. En reduceret dampstrøm spredes forsigtigt foran strygejernet på en stort afsnit af tekstilet. Fibrene bliver løsgjort en smule for omhyggeligt at fjerne alle folderne. Nøjagtig effekt Strømmen rettes mod spidsen. Den gør det muligt at få adgang til de mest problematiske områder, såsom knapper, ærmer og sløjfer via den koncentrerede strøm i spidsen, og giver et konstant, koncentreret og kraftigt sprøjt. Problematiske områder bliver bedre fugtet og fjerner derfor folderne hurtigere. Omfattende pleje Denne vertikale dampstrøm gør det muligt hurtigere og lettere at fjerne rynkerne på alle tekstiler med en kraftig og fugtig stråle. Damp imprægnerer fibrene og den store bundplade tørrer tekstilet. Derfor bliver rynkerne fjernet hurtigere. Hjælp Når du dampstryger tøj kan der opstå skinnende pletter, og derfor anbefaler vi at du sætter bundpladens temperatur til en lavere temperatur, eller stryger tøjet på bagsiden. Start med stoffer der skal stryges ved en lavere temperatur ( ) og afslut med dem som skal stryges ved en højere temperatur ( /Max) DA

11 Kapitel Vertikal dampstrygning Sæt bundpladens temperatur (12) på den maksimale temperatur, og sæt Multi Steam Technology-vælgeren (14) på Profound care-programmet. Hæng gardiner og tøj (jakker, jakkesæt, frakker). For at undgå at brænde stoffet, skal strygejernet holdes i en vertikal stilling i en kort afstand fra stoffet. Tryk på dampudløseren (13) for at dampstryge, og bevæg den fra toppen til bunden. Advarsel: Dampstrålen må ikke rettes mod personer eller dyr. Kapitel Påfyldning af vandbeholderen under brugen Du kan når som helst påfylde vandbeholderen under brug. Når vandbeholderen er tom, vil lampen Vandtanken er tom lyse. Der slipper ikke mere damp ud af bundpladen, og dampstrygning kan ikke lade sig gøre længere. Fjern beholderen fra stativet ved at trykke på beholderens knap (10). Påfyld beholderen uden af overskride det maksimale afmærkningsniveau. Sæt varmtvandsbeholderen tilbage på plads. Du kan straks starte strygningen. For mere detaljerede instruktioner, se kapitel 2.2. Kapitel Professionel dampbørste (kun SRD4110) Den professionelle dampbørste, som sidder fast på dit strygesystem kan bruges til at stryge i en vertikal position for let at fjerne folder på sarte tekstiler, fjerne lugte, som for eksempel røg, fra tekstiler og opfriske slidt tøj. Inden du bruger dampbørsten, skal du sørge for at strygesystemet er fyldt med vand. Tænd strygejernet når lysdioden for damp klar lyser; dampbørsten er klar til brug. Tryk på dampknappen på børsten for at starte rengøringen. Advarsel: Dampstrålen må ikke rettes mod personer eller dyr. Kapitel 4: Vedligeholdelse & Rengøring For at forhindre risikoen for forbrændinger, skal al vedligeholdelse og rengøring foretages når strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Kapitel Rengøring af strygejernet 11 - DA Der må ikke bruges nogen rengørings- eller afkalkningsprodukter til rengøring af bundpladen. Rengør den regelmæssigt med et fugtig og ikke-slibende rensemiddel. For at rengøre holderens plastikdele, skal du bruge bløde klude.

12 Kapitel Sådan holdes varmtvandsbeholderen fri fra kalk For at forlænge strygejernets levetid, skal varmtvandsbeholderen skylles for at undgå kalkophobninger i beholderen. Du skal rengøre den hver 2 måneder, eller på modeller SRD 4106, SRD 4108, SRD 4110 og SRP 4105 skal du vente indtil lampen rengør (1e) blinker. Modeller med Rengør lampe Når rengøringslampen (1e) blinker, skal du fortsætte strygningen på normal måde. Du skal bare huske at rengøre varmtvandsbeholderen inden du planlægger at stryge den næste gang. Fortsæt som følger: Inden du fortsætter, skal du sørge for at strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Placer holderen på kanten af køkkenvasken, og sæt strygejernet på en flad overflade. Fjern kalkfjernerens låg. Afskru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg mod uret med en mønt, og fjern den. Fyld varmtvandsbeholderen med 0,2 liter postevand med en flaske og en tragt. Ryst holderen og tøm varmtvandsbeholderen fuldstændigt ved at hælde vandet i køkkenvasken. Vi anbefaler at dette gøres to gange. Skru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg af med en mønt, og sæt kalkfjernerens låg tilbage på plads. Næste gang du sætter stikket i og tænder strygejernet, vil rengøringslampen (1e) fortsætte med at blinke. Nulstil strygejernet ved at trykke på rengøringsindikatoren, hvorefter du straks kan starte strygningen. Modeller med Rengør lampe Inden du fortsætter, skal du sørge for at strygejernet er taget ud af stikkontakten, og har afkølet i mindst 2 timer. Placer holderen på kanten af køkkenvasken, og sæt strygejernet på en flad overflade. Fjern kalkfjernerens låg. Afskru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg mod uret med en mønt, og fjern den. Fyld varmtvandsbeholderen med 0,2 liter postevand med en flaske og en tragt. Ryst holderen og tøm varmtvandsbeholderen fuldstændigt ved at hælde vandet i køkkenvasken. Vi anbefaler at dette gøres to gange. Skru varmtvandsbeholderens sikkerhedslåg af med en mønt, og sæt kalkfjernerens låg tilbage på plads. Der må under ingen omstændigheder bruges afkalkningsprodukter til at rengøre eller skylle varmtvandsbeholderen DA Fig. 11: Rengøring

13 Kapitel Opbevaring Sæt strygejernet på et varmebestandigt underlag (3). Sluk strygejernet og tag stikket ud af stikkontakten. Tøm vandbeholderen. Vent mindst 30 minutter, for at lade bundpladen og generatoren køle af. Låser strygejernet takket være låsesystemet (2). For yderligere instruktioner, se det relevante kapitel 1.2. Både dampstrygejernet og de elektriske kabler skal opbevares på ledningens opbevaringsplads (6). For model SRD 41110, sæt antirynkebørsten på holderen og sæt ledningerne på opbevaringspladsen. Brug håndtaget (4) til at bære strygejernet, ved at følge anvisningerne i kapitel 1.3. Derefter kan du let fjerne og opbevare strygejernet på en let og forsvarlig måde DA

14 Fejlfinding Problem Årsag Løsning Strygejernet bliver ikke varmt Stygejernet producerer ikke damp Dampen slipper ud af kalkfjernerens låg under strygningen Der er et tilslutningsproblem Strygejernet er ikke tændt Bundpladens temperatur er for lav Strygejernet er ikke tændt Varmtvandsbeholder er endnu ikke varm Vandbeholderen kan være tom Du har ikke trykket på dampudløseren Bundpladens temperatur er sat på maksimum Kalkfjernerens ventil er ikke strammet tilstrækkeligt Kontroller netledningen, stikket og stikkontakten Tryk på tændt/slukketkontakten Sæt bundpladen på en højere temperatur Tryk på tændt/slukketkontakten Vent et kort øjeblik indtil lysdioden for dampen er klar slukker Påfyld vandbeholderen Tryk på dampudløseren Den fungerer, men dampen synes ikke at være meget varm og tør. Sluk strygejernet og lad det køle af. Fjern kalfjernerens låg og stram ventilen korrekt Den tomme vandbeholders lysdiode er tændt Bundpladen bliver snavset eller brun Der forekommer vandstriber på tekstilet Der er kalkophobninger på bundpladen Afkalkningsventilen er beskadiget Der er ikke mere vand i beholderen. Der kan være kemiske eller tilsætningsstoffer i det vand der bruges til strygning Sengetøjet er stadig snavset Strygebrættets beslag er gennemblødt i vand Din varmtvandsbeholder er ikke blevet skyllet et stykke tid Kontakt kundeservice Fyld vandbeholderen op med vand Der må aldrig bruges kemiske midler eller tilsætningsstoffer i vandet. Kontakt kundeservice, hvis sengetøjet stadig er snavset Rengør bundpladen med en ikke-skurende svamp Udskift betrækket eller brug et strygebræt med net Følg anvisningerne i det relevante kapitel 14 - DA

15 Vigtige oplysninger Hoover-reservedele og -forbrugsstoffer Udskift altid dele med ægte Hoover-reservedele. Disse fås fra den lokale Hooverforhandler eller direkte fra Hoover, Ved bestilling af reservedele, skal du altid oplyse modelnummer. Hoover-service Hvis du ønsker service på dine produkter, skal du kontakte det lokale Hooverservicekontor. Du bedes se alle kontaktdetaljerne nedenfor. Sikkerhed Hoover har tiltro til at en uafhængig godkendelse er den bedste måde at demonstrere en sikker konstruktion og produktion. Alle Hoover strygesystemer er imidlertid blevet fremstillet i overensstemmelse med alle sikkerhedsregler og godkendt af de mest kvalificerede uafhængige certificeringsorganer. ISO 9001 Hoovers fabrikker er blevet vurderet uafhængigt for kvalitet. Vores produkter fremstilles med brug af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i henhold til ISO Miljøet Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende affald fra/i form af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt er du med til at forhindre eventuelle negative konsekvenser for miljø og sundhed, som ellers kunne forårsages på grund af forkert bortskaffelse af dette produkt. Symbolet på produktet angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. Du kan få flere detaljerede oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt ved at kontakte din lokale kommune, renovationsfirmaet eller den butik, hvor du købte produktet. Din reklamationsret Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes DA

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GC9920. Quick start guide. Strygning. Dampning. Opfriskning. Automatisk Calc-Clean-system. Opbevaring

GC9920. Quick start guide. Strygning. Dampning. Opfriskning. Automatisk Calc-Clean-system. Opbevaring GC990 Quick start guide 3 4 5 Strygning Dampning Opfriskning Automatisk Calc-Clean-system Opbevaring Sprængskitse Generel beskrivelse A A Bøjlekrogk B Knap til opfriskning Ventilationshuller D Skydekontakt

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 1 2 3 4 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 7 3 Strygejernets stativ 4 Vandbeholderens påfyldningsdæksel 6 Fig. 1: Beskrivelse af bund og tank 5 5 Ledningsopbevaring for

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER BRUG ALTID DEMINERALISERET VAND! Strygestationen må ikke bruges som legetøj. Lad ikke børn komme tæt på apparatet når det er tændt. Brug aldrig strygestationen hvis el-kabel

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Kogegryde. Medium Line

Kogegryde. Medium Line Brugsanvisning Oversættelse af den originale brugsanvisning Produktnr. 9F23215000 9F23215100 9F23215200 9F23215300 9F23215400 Type 97 67 00 0x-12 97 67 02 0x-12 97 67 03 0x-12 97 67 04 0x-12 97 67 05 0x-12

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere