/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/09. (1. oktober. datterselskab. Der. de nuværende. mio. kr. Den. 14. august på"

Transkript

1 Kvartalsmeddelelse 14. august 2009 Q3 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 9/2009 Regnskabsmeddelelse, 3. kvartal 2008/09 (1. oktober juni 2009) Hovedpunkter år-til-dato Den organiske omsætningsvækstt blev 5%. Valutakursudviklingen reducerede omsætningsvæksten med 1%-point, så målt i danske kroner steg omsætningenn 4% til mio. kr. I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 3% i Stomi, 8% i Urologi og Kontinens og 4% i Hud- og Sårpleje. Vækstraterne præges fortsat af den negative udvikling i selskabets tyske datterselskab Bruttoresultatet steg 3% til mio. kr., hvilket svarer til en bruttomargin på 58% Driftsresultatet (EBIT) steg 11% og udgjorde 989 mio. kr. Før særlige poster udgjorde væksten i driftsresultatet 17% Overskudsgraden (EBIT-margin) blev 15% mod 14% i samme periodee sidste år. Ændringer i valutakurser reducerede overskudsgraden med knap 2%-point. Den underliggendee overskudsgrad udgjorde 17% De frie pengestrømme udgjorde 748 mio. kr. mod 239 mio. kr. i samme periode sidste år Det resterende aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. for 2009 gennemføres ikke. De finansielle forventninger til 2008/09 er justeret således: Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst omkring 6% %. Baseret på de nuværende valutakurser forventes væksten i danske kroner at blive omkring 5% (tidligeree omkring 6% %) Der forventes nu en overskudsgrad i faste valutaer på 16-17% (tidligere omkring 16) svarende til 15-16% i danske kroner (tidligere omkring 15%) Anlægsinvesteringer forventes at blive omkring 600 mio. kr. mod tidligere omkring 700 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes fortsat at blive 28%. Telekonference Afholdes den 14. august 2009 kl. 16:00 CET og forventes at vare ca. 1 time. Ring på , +44 (0) eller Et audiocast vil være tilgængeligt på kort efter telekonferencens afslutning. 1

2 Hoved- og nøgletal 1. oktober juni Koncern Ændring Koncern Ændring Koncern 2008/ / / / /08 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. Året Resultatopgørelse Omsætning % % Forsknings- og udviklingsomkostninger % % 415 Resultat før renter, skat, amortisering og afskrivninger (EBITDA) % % Driftsresultat før særlige poster % % Driftsresultat (EBIT) % % 994 Finansielle indtægter og omkostninger, netto <-100% <-100% -2 Resultat før skat % % 992 Coloplasts andel af periodens resultat % % 715 Omsætningsvækst Årlig vækst i nettoomsætning, % Stigningen sammensætter sig således: Organisk vækst, % Valuta, % Kontraktproduktion, % Balance Samlede aktiver % % Investeret kapital % % Rentebærende gæld, netto % % Egenkapital ultimo, Coloplasts andel % % Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften % >100% Investeringer, brutto (Capex) % % 718 Pengestrømme fra investeringer % % -671 Frie pengestrømme >100% >100% 653 Pengestrømme fra finansiering >100% % -469 Nøgletal Overskudsgrad, EBIT % Overskudsgrad, EBITDA % Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), % Egenkapitalforrentning, % Nettogæld i forhold til EBITDA, ratio 1,6 2,1 1,5 1,9 2,2 Rentedækning Egenkapitalandel, % Gæld i forhold til enterprise value, % Indre værdi, kr % % 50 Aktiedata Børskurs pr. aktie, kr % % 388 Børskurs/indre værdi % % 8 Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk % % 44 PE, price/earnings ratio % % 25 Udbytte pr. aktie, kr ,00 Pay-out ratio, % Indtjening pr. aktie, EPS % % 16 Frie pengestrømme pr. aktie 17 5 >100% 11-2 <-100% 15 2

3 Ledelsesberetning Salgsudvikling Målt i danske kroner steg omsætningen med 4% til mio. kr. Den organiske vækst blev 5%, og udviklingen i valutakurserne reducerede væksten i omsætningen med 1%- point. Salgsudvikling pr. forretningsområde Sammensætning af vækst Organisk 2008/ /08 Organisk Rapporteret 2008/09 vækst 9 mdr 9 mdr vækst Valuta vækst 3. kvartal 3. kvartal Stomi % -2% 1% 911 3% Urologi og Kontinens % -1% 7% 953 8% Hud- og Sårpleje % 0% 4% 379-1% Nettoomsætning % -1% 4% % Stomi Salget af stomiprodukter udgjorde mio. kr. hvilket svarede til en vækst på 1%. Væksten i danske kroner blev negativt påvirket af især svækkelsen af det britiske pund. Den organiske vækst var 3% og er fortsat påvirket af udfordringerne på det tyske marked. Coloplast har nu gennemført en række initiativer med det formål at vende udviklingen. Det forventes fortsat, at effekten af disse initiativer gradvist vil påvirke Coloplasts resultat positivt. Eksklusive det tyske marked udgjorde den organiske vækst 7%. Den organiske vækst i tredje kvartal var 3%. Væksten i salget af stomiprodukter fortsætter med at være drevet af SenSura produktporteføljen, hvor SenSura URO, der blev lanceret i andet kvartal til brugere med en urostomi, nu er blevet lanceret på de fleste europæiske markeder. Urologi og Kontinens I urologi og kontinensforretningen voksede omsætningen med 7% til mio. kr., mens den organiske vækst var 8%. I tredje kvartal udgjorde den organiske vækst ligeledes 8%. Væksten inden for Kontinens er drevet af salget af intermitterende katetre, hvor især salget af SpeediCath og Selfcath-katetre fortsat var meget tilfredsstillende. Væksten i salget af Peristeen samt Conveen produktserien er ligeledes meget tilfredsstillende. SpeediCath Control, der blev lanceret i andet kvartal til brugere med nedsat bevægelse i hånden, er nu blevet lanceret i seks lande. SpeediCath Compact Girl, der er kompakte intermitterende katetre til børn, samt Virtue Male Sling til brug ved kirurgisk behandling af inkontinens blev lanceret i dette kvartal. Salget af urologiske produkter udviklede sig tilfredsstillende, og det er fortsat salget af penisimplantater på det nordamerikanske marked som driver væksten. Hud- og Sårpleje Salget af hud- og sårplejeprodukter voksede med 4% til mio. kr. Den organiske vækst for perioden var ligeledes 4%. Tredje kvartals organiske vækst blev negativ med 1% og var især negativt påvirket af periodeforskydninger og dermed lavere salg inden for Coloplasts kontraktproduktion. Eksklusiv kontraktproduktion var den organiske vækst 3% for de første 9 måneder og 2% i tredje kvartal. Det er fortsat den hårde konkurrence og 3

4 deraf følgende prispres på væsentlige europæiske markeder som påvirker væksten. Ligeledes var salget af hudplejeprodukter i USA lidt lavere end forventet. Salgsudvikling pr. region Sammensætning af vækst Organisk 2008/ /08 Organisk Rapporteret 2008/09 vækst 9 mdr 9 mdr vækst Valuta vækst 3. kvartal 3. kvartal Europa % -4% 0% % Nord- og Sydamerika % 10% 22% % Resten af verden % 7% 16% 174 3% Nettoomsætning % -1% 4% % Europa Omsætningen var mio. kr. i danske kroner, hvilket er uændret sammenlignet med sidste år. Korrigeret for især den lavere kurs på britiske pund blev den organiske vækst 4%. Den organiske vækst for tredje kvartal var ligeledes 4%. Væksten i Europa er negativt påvirket af det lavere salg af stomiprodukter i Tyskland, hvor forholdene på markedet fortsat er vanskelige. Eksklusive det tyske marked var den organiske vækst i Europa 7% for de første 9 måneder, hvilket betragtes som tilfredsstillende. Inden for Urologi og Kontinens var væksten som forventet, mens hud- og sårplejemarkedet fortsat er præget af hård konkurrence, ligesom det lave salg af konsumentprodukter i tredje kvartal påvirkede væksten negativt. Nord- og Sydamerika Omsætningen på de nord- og sydamerikanske markeder voksede med 22% til mio. kr. Den organiske vækst udgjorde 12%, mens den styrkede dollar mod danske kroner øgede væksten med 10%-point. Kvartalets organiske vækst var 12%, og specielt Stomi viste rigtigt gode takter, mens væksten inden for hudpleje var aftagende. Regionens samlede vækst inden for kontinensprodukter er positivt påvirket af bedre tilskudsmuligheder for intermitterende katetre i USA. Resten af verden Omsætningen i resten af verden voksede med 16% til 512 mio. kr., mens den organiske vækst blev 9%. Væksten blev påvirket positivt med 7%-point af udviklingen i valutakurserne, særligt japanske yen. Tredje kvartals organiske vækst var 3%. Størstedelen af regionens salg er inden for stomi, hvor væksten var lavere end forventet. Yderligere var også væksten inden for Hud- og Sårpleje i denne region midlertidigt negativt påvirket af restruktureringsprojektet inden for forretningsområdet. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i de første tre kvartaler sidste år, svarende til en stigning på 3%. Bruttomarginen udgjorde 58% mod 59% i samme periode sidste år. Reguleret for valutakursudviklingen var bruttomarginen 59% og er dermed på niveau med sidste år. 4

5 Bruttomarginen er fortsat påvirket af det øgede prispres inden for især hud- og sårplejeområdet samt den stigende andel af SenSura og den nye generation af Biatain skumbandager, hvor produktionsøkonomien først forbedres, når produktionen er flyttet til Ungarn. Hertil kommer, at produktionsapparatet ikke udnyttes optimalt grundet det lavere end forventede salg. Den forbedrede produktionsøkonomi som følge af udflytning af produktion til Ungarn og Kina opvejer dog disse effekter. Kapacitetsomkostninger Distributionsomkostningerne var mio. kr. og udgjorde 31% af omsætningen, hvilket er på niveau med de tre første kvartaler sidste år. Administrationsomkostningerne var 507 mio. kr. Målt i procent af omsætningen udgjorde administrationsomkostningerne 8% af omsætningen mod 10% for hele 2007/08. Faldet kan hovedsageligt tilskrives besparelser og effektiviseringstiltag. Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde 299 mio. kr. svarende til 5% af omsætningen, hvilket er uændret i forhold til niveauet for hele 2007/08. Andre driftsindtægter steg med 9 mio. kr. til 75 mio. kr. Stigningen skyldes, at der i år er indregnet en gevinst på 42 mio. kr. fra salg af produktionsanlæg i Kokkedal, mens der i 2007/08 var indregnet en gevinst på 31 mio. kr. fra salg af ejendom i Kokkedal. Driftsresultat Driftsresultatet blev 989 mio. kr. mod 893 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en overskudsgrad på 15% mod 14% i samme periode sidste år. Den underliggende overskudsgrad udgør 17%, hvilket er 2%-point højere end samme periode sidste år. Særlige poster udgjorde 60 mio. kr. i de første tre kvartaler i 2008/09. Beløbet fordeler sig på udgifter i forbindelse med reduktionen i medarbejderstaben i den danske produktion samt omkostninger i forbindelse med organisationsændringer i hud- og sårplejeforretningen og i DSU-forretningen. Finansielle poster og skat De finansielle poster udgjorde netto en udgift på 140 mio. kr. mod netto en indtægt på 11 mio. kr. samme periode sidste år. Tilbagegangen skyldes en kombination af valutakursreguleringer samt dagsværdiregulering af aktieoptioner. I samme periode sidste år var der store gevinster fra valutaafdækningen af selskabets hovedeksponeringer i fremmed valuta, herunder ikke mindst det britiske pund. 5

6 Finansielle poster 2008/ / / /08 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. Renter, netto Dagsværdiregulering af optioner Valutakursreguleringer Andre finansielle poster Finansielle poster i alt Den lavere kurs på Coloplast-aktien har resulteret i en regulering af værdien af kontantbaserede optionsprogrammer, der løber frem til Den effektive skatteprocent blev i lighed med samme periode sidste år 28%, hvilket svarer til en skatteudgift på 238 mio. kr. mod 254 mio. kr. sidste år. Nettoresultat Periodens resultat faldt 6% til 611 mio. kr. Indtjening pr. aktie (EPS) blev 14 kr., hvilket er uændret i forhold til samme periode sidste år. Pengestrømme og investeringer Pengestrømme fra driften Pengestrømme fra driften udgjorde mio. kr. mod 652 mio. kr. i samme periode sidste år. Fremgangen skyldes især forbedring af driftskapital samt øget indtjening. Dette modsvares dog delvist af højere skattebetalinger. Investeringer Coloplast investerede netto i de første ni måneder 473 mio. kr., hvilket er et fald på 4% i forhold til samme periode sidste år. Investeringerne er først og fremmest foretaget i produktionsudstyr til fabrikkerne i Ungarn og Kina samt det nye hovedkontor i USA. Investeringerne udgjorde 7% af omsætningen i forhold til 8% i samme periode sidste år. Frie pengestrømme De frie pengestrømme var 748 mio. kr. i forhold til 239 mio. kr. i samme periode sidste år. Kapitalberedskab Coloplast har bekræftede langfristede kreditfaciliteter for ca. 5 mia. kr., hvoraf ca. 2 mia. kr. ikke er udnyttet. Balance og egenkapital Balance Den samlede balancesum var uændret i forhold til starten af året og endte på mio. kr. De materielle anlægsaktiver udgjorde mio. kr., hvilket er et fald på 24 mio. kr. i forhold til starten af året. Faldet skyldes hovedsageligt salget af fabrikken i Kokkedal samt ændringer i valutakurser, i særdeleshed den ungarske forint. 6

7 Omsætningsaktiverne steg med 70 mio. kr. til mio. kr. De væsentligste stigninger kom fra likvide beholdninger samt varedebitorer, som delvis blev modsvaret af lavere varebeholdninger. Varelagrene faldt med 85 mio. kr. i forhold til udgangen af finansåret 2007/08. Tilgodehavender fra salg steg med 37 mio. kr. i forhold til starten af året. Sammenlignet med samme periode sidste år er tilgodehavender fra salg faldet med 88 mio. kr. på trods af en omsætningsvækst på 4%. Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser er faldet som følge af periodeforskydning over årsafslutningen 2007/08. Egenkapital Egenkapitalen steg med 341 mio. kr. til mio. kr. Periodens resultat på 611 mio. kr. blev delvist modsvaret af valutakurstab indregnet direkte i egenkapitalen på 56 mio. kr. samt udbetaling af udbytte på 257 mio. kr. Egenkapitalandelen steg til 33% fra 29% i starten af året. Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld faldt med 499 mio. kr. i forhold til starten af året og udgjorde således mio. kr. Det svarer til en rentebærende nettogæld i forhold til EBITDA på 1,6. Ændringen skyldes forbedringen i de positive frie pengestrømme. På nuværende tidspunkt er ca. 90% af Coloplasts samlede gæld fastforrentet, og der er ingen væsentlige lån som skal refinansieres før Målet for rentebærende nettogæld i forhold til EBITDA er mellem 1,5 og 2,5. Aktietilbagekøb og dividende Bestyrelsen besluttede i november 2007 at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram med en ramme på op til 1 mia. kr., der kan udnyttes i løbet af 2008 og Coloplast gennemførte første del af programmet i 2007/08 og tilbagekøbte ca. 1,2 mio. stk. B-aktier à 5 kr. til en samlet kursværdi på 500 mio. kr. Coloplast ønsker at øge kapitalberedskabet, og bestyrelsen har derfor besluttet ikke at gennemføre anden del af det godkendte aktietilbagekøbsprogram inden for den givne tidsramme. Dette skal også ses i lyset af situationen på de finansielle markeder, herunder bankernes generelt strammere udlånspolitik. Egne aktier og annullering af aktier På generalforsamlingen i december 2008 blev det vedtaget at nedskrive aktiekapitalen med nominelt 5 mio. kroner svarende til 1 mio. stk. B-aktier fra Coloplasts beholdning af egne aktier. Efter udløb af proklamafristen og anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er kapitalnedsættelsen gennemført 27. april Efter annullering af disse aktier udgør aktiekapitalen i Coloplast 225 mio. kr., fordelt på 207 mio. kr. B-aktier og 18 mio. kr. A-aktier. Fordelingen i A og B aktier er henholdsvis 3,6 mio. stk. A-aktier og 41,4 mio. stk. B-aktier.(jvf. Selskabsmeddelelse nr. 6/2009). Beholdningen af egne aktier udgjorde pr. 30. juni stk. B-aktier, hvilket er et fald på stk. i forhold til 30. september Ændringen skyldes primært annullering af stk. B-aktier samt salg af aktier til medarbejdere i Danmark (bruttolønsordning). Finansielle forventninger 7

8 Coloplast forventninger for finansåret 2008/09 er justeret således: En organisk omsætningsvækst på omkring 6%. Baseret på de nuværende valutakurser forventes væksten i danske kroner at blive omkring 5% (tidligere omkring 6%) En overskudsgrad, EBIT-margin, på 16-17% i faste valutaer, fra tidligere ca. 16%, svarende til en EBIT-margin på omkring 15-16% i danske kroner fra tidligere omkring 15% Investeringer i materielle anlægsaktiver (bygninger, maskiner og driftsmateriel) for omkring 600 mio. kr. mod tidligere omkring 700 mio. kr. En effektiv skatteprocent på ca. 28. Coloplasts langsigtede finansielle forventninger udgør: En årlig organisk omsætningsvækst, der ligger over markedsvæksten EBIT-margin på mindst 20% Den samlede vægtede markedsvækst udgør i år ca. 6% i de markeder, hvor Coloplast opererer. Opfyldelsen af de langsigtede forventninger er i sagens natur behæftet med en vis usikkerhed. Væsentlige ændringer i valutariske, forretningsmæssige eller makroøkonomiske forhold, og herunder ændringer på sundhedsområdet, kan for eksempel have en indvirkning på selskabets økonomiske forhold. Coloplast vurderer sine langsigtede forventninger årligt i forbindelse med aflæggelse af helårsregnskabet. Andre forhold Valutakursfølsomhed Coloplasts finansielle forventninger til regnskabsåret 2008/09 er udarbejdet på baggrund af følgende valutariske forudsætninger for selskabets hovedvalutaer: DKK GBP USD HUF EUR Gennemsnitskurs 2007/08* , Spotkurs den 10. august , Estimeret gennemsnitskurs 2008/ , Ændring i estimeret gennemsnitlig valuta- -12% 11% -10% 0% kurs sammenlignet med sidste år** *) Gennemsnitskurserne 2007/08 benyttes til beregning af organisk vækst samt EBIT-margin i lokale valutaer **) Estimeret gennemsnitskurs er beregnet som gennemsnitskursen år-til-dato kombineret med spot kursen for den resterende del af året 8

9 Omsætningen påvirkes især af udviklingen i valutaerne USD og GBP i forhold til DKK. Da Coloplast har produktion og salg i USA, påvirker en ændring af USD kun i mindre grad driftsresultatet. Derimod er driftsresultatet påvirket af udsving i HUF over for DKK, fordi Coloplast har en væsentlig del af produktionen og dermed omkostningerne i Ungarn, mens salget er beskedent. Mio. kr. over 12 måneder ved 10% kursfald initialt Omsætning EBIT USD GBP HUF Hud- og Sårpleje Coloplast arbejder fortsat med en række initiativer, der samlet set skal forbedre hud- og sårplejeforretningens indtjeningsevne. Projektet følger planen og initiativerne er fortsat forankret omkring: Tilpasning og forenkling af den globale organisation Omkostningsreduktioner Øget anvendelse af distributører på mindre markeder Forbedring af produktionsøkonomien i Biatain-produkterne Optimering af produktudbud Tilpasningerne i den globale organisation er nu gennemført og omkostningsreduktioner er under implementering, ligesom arbejdet er påbegyndt med henblik på at optimere produktsortimentet. Ovenstående initiativer forventes endeligt gennemført inden udgangen af første halvår 2009/2010. Kirurgiske engangsprodukter (DSU) Ændringerne i organisationen forløber som planlagt og forventes at være afsluttet i løbet af 2008/09. Forhandlingerne omhandler ændringer i op til 25 stillinger i Frankrig, hvoraf et antal vil være opsigelser. Omkostninger i forbindelse med dette er rapporteret under særlige poster i andet kvartal 2008/09. Global Operations (GO) Juni 2009 præsenterede Coloplast internt en opdateret GO plan. Den opdaterede plan, som gælder for de kommende fem år, viderefører den nuværende plan med fortsat udflytning af volumenproduktion fra Danmark til Ungarn og Kina og konsoliderer de tilbageværende aktiviteter i Danmark på færre enheder. I forlængelse af tidligere udmeldinger skal fabrikken i Espergærde også lukkes. Ligeledes skal dele af produktionen i Thisted flyttes til Ungarn. De positive økonomiske konsekvenser af planen er allerede indregnet i de langsigtede finansielle forventninger offentliggjort tidligere. Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i nærværende meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige. 9

10 De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt. Coloplasts muligheder for at opnå de opstillede langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater. 10

11 Ledelsespåtegning Coloplasts bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober juni 2009 for Coloplast. Delårsrapporten, der ikke er revideret af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU, og efter yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. oktober juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Humlebæk, 14. august 2009 Direktion Lars Rasmussen Adm. Direktør Lene Skole Koncerndirektør og CFO Bestyrelse Michael Pram Rasmussen Formand Niels Peter Louis-Hansen Næstformand Torsten Erik Rasmussen Sven Håkan Björklund Per Magid Jørgen Tang-Jensen Ingrid Wiik Thomas Barfod* Mads Boritz Grøn* Knud Øllgaard* *) Valgt af medarbejdere 11

12 Tabeller ikke reviderede Resultatopgørelse 13 Aktiver 14 Passiver...15 Egenkapitalopgørelse. 16 Pengestrømme Noter til regnskabet.18 Kvartalsoversigt...20 Andre tabeller

13 Resultatopgørelse 1. oktober juni Koncern Indeks Koncern Indeks 2008/ / / /08 Note 9 mdr 9 mdr 3. kvt. 3. kvt. 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Aktionærerne i Coloplast A/S Minoritetsinteresser Indtjening pr aktie (EPS), kr Indtjening pr. aktie (EPS), ikke reguleret for egne aktier, kr

14 Balance Pr. 30. juni Koncern Note Aktiver Erhvervede patenter og varemærker Goodwill Software Forudbetalinger og anlægsaktiver under udvikling Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Forudbetalinger og anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

15 Balance Pr. 30. juni Koncern Note Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Reserve for afdækning Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud og øvrige reserver Egenkapital før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Egenkapital og forpligtelser Eventualposter 15

16 Egenkapitalopgørelse Koncern Aktiekapital Reserve for Reserve Forslag Overført Egenvalutakurs- for til overskud kapital A-aktier B-aktier regulering afdækning udbytte i alt 2007/08 Saldo pr som rapporteret i årsrapporten Værdiregulering af afdækning: Årets værdiregulering Overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Ændring af primoværdier og øvrige reguleringer vedr. datterselskaber Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Årets totalindkomst Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner Salg af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalnedsættelse Udbetaling af udbytte vedrørende 2006/ Saldo pr /09 Saldo pr som rapporteret i årsrapporten Værdiregulering af afdækning: Årets værdiregulering Overført til finansielle poster Skatteeffekt af afdækning Nettogevinst/-tab ej indregnet i resultatopgørelsen Kursregulering af aktiver i fremmed valuta Ændring af primoværdier og øvrige reguleringer vedr. datterselskaber Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Årets totalindkomst Køb af egne aktier og kurstab ved udnyttelse af optioner 0 0 Indtægt ved salg af medarbejderaktier Aktiebaseret vederlæggelse Kapitalnedsættelse Udbetaling af udbytte vedrørende 2007/ Saldo pr

17 Pengestrømsopgørelse 1. oktober juni Koncern 2008/ /08 Note 9 mdr 9 mdr Driftsresultat Af- og nedskrivninger Regulering for øvrige ikke likvide driftsposter Ændringer i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Investeringer i grunde og bygninger Investeringer i tekniske anlæg m.m Investering i anlægsaktiver under udførelse Salg af materielle anlægsaktiver Køb af virksomhed 0-3 Pengestrømme fra investeringer Frie pengestrømme Udbytte til aktionærer Investering i egne aktier, netto Finansiering fra aktionærer Langfristet lånefinansiering, optagelse Langfristet lånefinansiering, afdrag Langfristet lånefinansiering, valutakursregulering 0 56 Pengestrømme fra finansiering Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Kursregulering af likvide beholdninger Nettopengestrømme Likvider og kortfristede kreditinstitutioner pr Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 17

18 Noter 1. Segmentoplysninger Primær segmentering - Forretningsmæssig aktivitet Koncern, 2008/09 Medical care Ikke fordelt og eliminering 2008/ / / / / /08 I alt Omsætning Driftsresultat for segment Koncern 2008/ /08 2. Finansielle indtægter Renteindtægter Dagsværdireguleringer aktieoptioner Dagsværdireguleringer på terminskontrakter overført fra egenkapital Valutakursreguleringer 0 12 Andre finansielle indtægter og gebyrer 2 4 I alt Finansielle omkostninger Renteomkostninger Valutakursreguleringer 54 0 Andre finansielle omkostninger og gebyrer I alt Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Køb af virksomheder -1 0 Andel af nettooverskud i dattervirksomheder 0 0 Udbetalt udbytte 0 0 Minoritetsinteresser

19 Noter Koncern 2008/ /08 5. Regulering for ikke likvide driftsposter Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver, netto Forskydning, hensættelser i øvrigt I alt Ændringer i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Øvrige tilgodehavender -6 4 Leverandør- og anden gæld m.v I alt Likvider og kortfristede kreditinstitutter Værdipapirer 1 1 Kontantbeholdning 1 2 Kortfristede bankindeståender Likvider Kortfristede kreditinstitutter I alt Eventualposter Eventualforpligtelser Coloplast koncernen er part i mindre retssager, der ikke forventes at få indflydelse på koncernens fremtidige indtjening. 19

20 Kvartalsoversigt Koncern 2007/ /09 Note Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 1 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Driftsresultat før særlige poster Særlige poster Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat for fortsættende aktiviteter Periodens resultat for ophørte aktiviteter Periodens resultat Aktionærerne i Coloplast A/S Minoritetsinteresser Indtjening pr aktie (EPS) Indtjening pr. aktie (EPS), ikke reguleret for egne aktier

21 Andre tabeller Engangsposternes indvirkning på resultatet 9 mdr 2008/09 Engangsposter Rapporteret Engangsposter Justeret 9 mdr 2007/08 Rapporteret Justeret Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Bruttomargin 58% 58% 59% 59% Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Særlige poster Driftsresultat (EBIT) Overskudsgrad (EBIT-margin) 15% 15% 14% 15% 21

22 Yderligere information Investorer og analytikere Lene Skole Koncerndirektør, CFO Tlf Ian S. E. Christensen Head of Investor Relations Tlf / Presse og medier Elisabeth Geday Director of External Relations Tlf Hjemmeside Adresse Coloplast A/S Holtedam Humlebæk Danmark CVR NR Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende., SenSura, SenSura URO, SpeediCath, SpeediCath Control, Selfcath, Peristeen, Conveen, Virtue og Biatain er registrerede varemærker, der ejes af Coloplast A/S Copyright Coloplast A/S, 3050 Humlebæk Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. Vores forretning omfatter stomi, urologi og kontinens, og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et globalt selskab med mere end 7000 ansatte. 22

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 6% i Stomi, 11% i Urologi og Kontinens samt 2% i Hud- og Sårpleje Selskabsmeddelelse 28. januar 2010 Q1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 01/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2009/10 (1. oktober 2009-31. december 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev

Læs mere

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste

Bruttoresultatet steg 10% til mio. kr. Dette svarer til en bruttomargin på 61% mod 58% i samme periode sidste Selskabsmeddelelse 29. april 2010 H1 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 6/2010 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2009/10 (1. oktober 2009-31. marts 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Valutakursudviklingen

Læs mere

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje

I forretningsområderne blev den organiske vækst henholdsvis 4% i Stomi, 9% i Urologi og Kontinens samt 3% i Hud- og Sårpleje Årsregnskabsmeddelelse 6. november 2009 Q4 2008/09 Selskabsmeddelelse nr. 14/2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008/09 (1. oktober 2008-30. september 2009) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%.

Læs mere

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK.

/ kvartal 2008/ februar (1. oktober. Hovedpunkter. omsætningsvæksten. mio. kr. mod 16% året før. Coloplast. forventes nu for DKK. Selskabsmeddelelse 3. februar 2009 Q1 2008/ /09 Selskabsmeddelelse nr. 2/2009 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2008/09 (1. oktober 2008-31. december 2008) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækstt blev

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober december 2003) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2004 Humlebæk den 16. februar 2004 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003/04 (1. oktober 2003-31. december 2003) Godt resultat på trods af 4% fald i Coloplasts faktureringsvalutaer.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 7% til mio. kr. Selskabsmeddelelse 19. august 2010 9M 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2009/10 (1. oktober 2009-30. juni 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08

Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 Halvårsrapport 21. maj 2008 H1 2007/08 REGNSKABSMEDDELELSE, 1. HALVÅR 2007/08... 3 HOVED- OG NØGLETAL... 4 LEDELSESBERETNING... 5 Salgsudvikling... 5 Driftsresultat... 7 Finansielle poster og skat... 8

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12

Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 09/2012 15. august 2012 Regnskabsmeddelelse, 3 kvartaler 2011/12 (1. oktober 2011-30. juni 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08

Kvartalsrapport 19. februar kvartal 2007/08 Kvartalsrapport 19. februar 2008 1. kvartal 2007/08 Indholdsfortegnelse Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2007/08... 3 Forventninger til 2007/08... 3 Hoved- og nøgletal... 4 Salgsudvikling... 5 Omkostninger

Læs mere

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen

19. november 2008 /08. (1. oktober 2008) omsætningsvæksten. valutaer på. Vi har simpelthen Årsregnskabsmeddelelse 19. november 2008 Q4 2007/ /08 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 Årsregnskabsmeddelelse, 2007/ /08 (1. oktober 2007-30. september 2008) Hovedpunkter i regnskabet Den organiske omsætningsvækstt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005)

Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober juni 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2005 Humlebæk den 19. august 2005 Kvartalsrapport, 3 kvartaler 2004/05 (1. oktober 2004-30. juni 2005) Salget voksede med 8% i lokale valutaer og 7% i danske kroner og fortsatte

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen 8% til mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 3. november 2010 Q4 2009/10 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 (1. oktober 2009-30. september 2010) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 500 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive omkring 25. Selskabsmeddelelse nr. 1/2014 29. januar 2014 Q1 2013/14 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2013/14 (1. oktober 2013-31. december 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 11%. Målt i danske kroner

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006)

Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006) Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2007 8. februar 2007 Kvartalsregnskab, 1. kvartal 2006/07 (1. oktober 2006-31. december 2006) "Coloplasts resultat er tilfredsstillende," siger Sten Scheibye, administrerende

Læs mere

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13

Q1 2012/13. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 3/2013 30. januar 2013 Q1 2012/13 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2012/13 (1. oktober 2012-31. december 2012) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner.

Der forventes fortsat en organisk omsætningsvækst på omkring 7% og omkring 12% i danske kroner. Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 11. august 2015 9M 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 9M 2014/15 (1. oktober 2014-30. juni 2015) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 7%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15

Q1 2014/15. Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter. Finansielle forventninger for 2014/15 Selskabsmeddelelse nr. 1/2015 29. januar 2015 Q1 2014/15 Regnskabsmeddelelse, 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 2014-31. december 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr.

Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg omsætningen 7% til 12.428 mio. kr. Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 30. oktober 2014 2013/14 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 (1. oktober 2013-30. september 2014) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 9%. Målt i danske kroner steg

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11

Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 04/2011 4. maj 2011 Regnskabsmeddelelse, 1. halvår 2010/11 (1. oktober 2010-31. marts 2011) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner steg omsætningen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste

Afkastet af den investerede kapital efter skat (ROIC) blev 42% mod 36% for samme periode sidste Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 13. august 2013 Q3 2012/13 Regnskabsmeddelelse, tre kvartaler 2012/13 (1. oktober 2012-30. juni 2013) Hovedpunkter Den organiske omsætningsvækst blev 6%. Målt i danske kroner

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober december 2005) Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 Humlebæk den 10. februar 2006 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2005/06 (1. oktober 2005-31. december 2005) Salget voksede med 10% i danske kroner og 8% i lokale valutaer Overskudsgraden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober december 2004)

Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober december 2004) Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2005 Humlebæk den 10. februar 2005 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004/05 (1. oktober 2004-31. december 2004) Coloplast fastholder forventninger til hele året, selvom omsætning og

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere