Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2002"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året Novo Nordisk venter, at nettoresultatet for 2003 vil vokse op mod 10% Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 6% til mio. kr. i Salgsvæksten inden for de enkelte terapiområder opgjort i lokale valutaer var som følger: o Diabetesbehandling: salget steg med 11%. o Blødningsbehandling: salget steg med 22%. o Væksthormonbehandling: salget steg med 4%. o Hormonpræparater (HRT): salget faldt med 5%. Resultat af primær drift steg med 7% til mio. kr. i 2002, og nettoresultatet steg med 6% til mio. kr. Nettoresultat pr. aktie (fuldt udvandet) steg med 6% til 11,72 kr. i 2002 fra 11,10 kr. i Adm. direktør Lars Rebien Sørensen udtaler: 2002 har i alle henseender været et vanskeligt år for Novo Nordisk. Men vi har taget udfordringerne op og kan i dag med tilfredshed konstatere, at vi har nået det reviderede mål, vi satte i april, til trods for en fortsat ugunstig udvikling i kurserne på koncernens væsentligste valutaer. Igennem det seneste år har vi skærpet vores fokus og kompetencer, så Novo Nordisk i dag står bedre rustet til at møde de udfordringer, der ligger forude. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 25. marts 2003 fremsætte forslag om en 7% stigning i udbyttebetalingen til 3,60 kr. pr. aktie a 2 kr., svarende til en udbytteandel af nettoresultatet på 30,4%. For 2003 forventes en vækst i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer på op mod 20%. Opgjort i danske kroner vil resultat af primær drift imidlertid vokse op mod 5% som følge af valutakursernes negative indvirkning på resultat af primær drift med omkring 15 procentpoint, såfremt valutakurserne forbliver på det nuværende niveau igennem hele Nettoresultatet for 2003 ventes at vokse op mod 10%. Ud over væksten i resultat af primær drift afspejler dette en forventet betydelig indtægt fra afdækning af kursrisikoen i de væsentligste valutaer i 2003 samt en forventet lavere skattesats i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 1 af 18

2 Novo Nordisk regnskabsmeddelelse for året 2002* Novo Nordisks regnskabspraksis er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og de regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til (Beløb i mio. kr., undtagen antal medarbejdere, resultat pr. aktie og antal udestående aktier) Udvikl. i % 2001 til 2002 Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 73,7% 74,9% 75,8% 74,3% 72,5% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af salget 29,7% 30,3% 30,1% 29,3% 30,9% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af salget 16,4% 16,7% 16,3% 16,7% 20,5% Administrationsomkostninger % I procent af salget 7,7% 7,8% 9,0% 10,5% 10,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 23,7% 23,6% 23,1% 21,5% 21,5% Nettofinans (178) 243 (23%) Resultat før skat % Nettoresultat % Af- og nedskrivninger % Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) ** % Frie pengestrømme % Egenkapital % Aktiver i alt % Egenkapitalandel 72,8% 69,7% 68,1% 68,8% 71,4% Gnsn. antal fuldtidsansatte % Udvandet resultat pr. aktie (kr.) 11,72 11,10 8,82 5,59 5,43 6% Gnsn. antal udestående A- og B- aktier (mio. stk.) udvandet 349,3 348,2 350,2 357,9 371,0 * Kvartalsvise resultater opgjort i kroner og euro fremgår af Bilag 1 og 2. Specifikation af omsætningen fordelt på terapiområder og geografiske områder fremgår af Bilag 3. Resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og finansielle reserver samt egenkapitalopgørelse fremgår af Bilag 4 7. ** Investeringer i materielle anlægsaktiver (netto) for 2002 inkluderer investering i anlægsaktiver i den brasilianske virksomhed Biobrás på104 mio. kr. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 2 af 18

3 Resultater i 2002 Novo Nordisks resultat af primær drift blev mio. kr. i 2002, en stigning på 7% i forhold til 2001, og levede således op til det reviderede mål fra april 2002 om vækst i resultat af primær drift på 5 10%. Væksten er baseret på en 6% stigning i salget, 6% stigning i de samlede omkostninger ekskl. finansielle omkostninger og skat samt 15% stigning i licensindtægter og andre driftsindtægter. Nettofinansindtægter beløb sig til 321 mio. kr. mod 416 mio. kr. i Skattesatsen for perioden var 1 procentpoint lavere end i 2001, og nettoresultatet steg således med 6% til mio. kr. SALGET Salget steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 6% til mio. kr. i Salgsvæksten i 2002 i forhold til 2001 Salget fordelt på geografiske områder i 2002 Diabetesbehandling Blødningsbehandling Væksthormonebehandling Hormonepræperater Japan & Oceanien -6% International Operations +21% 17% 16% 43% Europe +3% Nettoomsætning 24% Lokal valuta vækst i % DKK vækst i % Nordamerika +12% Væksten i 2002 var primært drevet af salget inden for diabetesbehandling og blødningsbehandling og geografisk af salget i International Operations (lande uden for Europa, Nordamerika samt Japan & Oceanien), Nordamerika og Europa. Diabetesbehandling Salget af diabetesprodukter steg med 11% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 6% til mio. kr. i Insulin og doseringssystemer Salget af insulin og doseringssystemer steg med 10% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 5% i Væksten blev realiseret i International Operations, Nordamerika og Europa, mens salget i Japan & Oceanien viste en mindre tilbagegang. Novo Nordisks salg af insulinanaloger steg til mio. kr. (+160%) i 2002, og Novo Nordisks markedsandel for analoger fortsatte med at stige i Europa Salgsudviklingen for insulin og doseringssystemer i 2002 var negativt påvirket af lageropbygning hos en række europæiske insulingrossister i slutningen af 2001, der Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 3 af 18

4 blev efterfulgt af en tilsvarende lagerreduktion i første kvartal af Denne lagerbevægelse kombineret med stigende parallelhandel og frasalg af en forretningsaktivitet uden for Novo Nordisks kerneområde er hovedårsagerne til salgsvæksten på 3% opgjort i danske kroner i forhold til Korrigeret for lagerreduktion i grossistleddet i første kvartal og frasalg af ovennævnte forretningsaktivitet steg salget af insulin og doseringssystemer med 6%. Novo Nordisks markedsposition er blevet styrket gennem lanceringen af NovoMix 30 i 13 lande og FlexPen i 15 lande. Sammen med NovoRapid har disse produkter bidraget væsentligt til at understøtte udviklingen i Novo Nordisks europæiske markedsandel igennem Nordamerika I Nordamerika steg salget af insulin og doseringssystemer med 12% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 6%. Denne udvikling var primært drevet af salget af NovoLog (det amerikanske navn for NovoRapid ), men var også understøttet af lanceringerne i andet halvår 2002 af den dobbeltvirkende insulinanalog NovoLog Mix 70/30 og engangsdoseringssystemet InnoLet. Novo Nordisk har nu lanceret alle godkendte insulinanaloger og har understøttet af innovative doseringssystemer fortsat øget sin markedsandel i USA i Japan & Oceanien Salget af insulin og doseringssystemer i Japan & Oceanien opgjort i lokale valutaer steg med 4%, mens salget i Japan opgjort i lokale valutaer steg med 3% i forhold til På baggrund af den japanske yens svækkelse over for den danske krone på gennemsnitligt 8% i 2002 faldt salget i Japan opgjort i danske kroner med 5%, hvilket også afspejler myndighedernes obligatoriske reduktion af tilskudspriserne i april 2002 og øget konkurrence. NovoRapid i FlexPen blev lanceret i Japan i april 2002, og denne kombination er blevet særdeles positivt modtaget i markedet. NovoMix 30 ventes at blive lanceret i Japan i slutningen af International Operations Salget af insulin og doseringssystemer inden for International Operations steg med 31% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Overtagelsen af den brasilianske lægemiddelvirksomhed Biobrás i slutningen af januar 2002 bidrog til væksten. Salgsvæksten var væsentligt påvirket af en ugunstig valutakursudvikling, navnlig for den argentinske peso (ARS), den brasilianske real (BRL) og den sydafrikanske rand (ZAR). Væksten var 21% opgjort i danske kroner. NovoRapid blev lanceret i Kina i fjerde kvartal af 2002, og dermed er antallet af lande i International Operations, hvor NovoRapid er lanceret, over 15. Novo Nordisk vil fortsætte introduktionen af NovoMix 30 i International Operations i Antidiabetika i tabletform Salget af antidiabetika i tabletform blev mio. kr., en stigning på 16% i forhold til 2001 eller 22% i lokale valutaer. I Europa var salgsvæksten drevet af fortsat Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 4 af 18

5 markedsindtrængning for NovoNorm. I Nordamerika var salgsvæksten positivt påvirket af en korrektion af rabatter til en managed care-organisation, der blev bogført i fjerde kvartal af I International Operations var salgsvæksten delvis drevet af Glucoformin (metformin), som er blevet inkluderet i Novo Nordisks produktportefølje i Brasilien gennem overtagelsen af Biobrás. Blødningsbehandling Salget inden for blødningsbehandling (NovoSeven ) steg med 22% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner steg salget med 17% til mio. kr. i Salgsvæksten for NovoSeven blev primært realiseret i Nordamerika, fulgt af Europa, International Operations og Japan & Oceanien. Flere faktorer bidrog til væksten i salget af NovoSeven i Det største segment for NovoSeven er fortsat behandling af medfødte koagulationsforstyrrelser, og dette segment tegner sig fortsat for den væsentligste del af salgsvæksten. Hvad angår anvendelsesområder har NovoSeven traditionelt været anvendt i forbindelse med akutte blødningstilfælde, og dette er fortsat den væsentligste anvendelse og drivkraft for vækst. NovoSeven har dog i de senere år i stigende omfang været anvendt i forbindelse med planlagte operationer, og dette område bidrog også til væksten i Herudover har øget kendskab til brug af NovoSeven ved behandling af patienter med erhvervet hæmofili ført til stigende anvendelse for denne patientgruppe. Endelig vurderes salget også at være positivt påvirket af en øget eksperimentel anvendelse af NovoSeven. Væksthormonbehandling Opgjort i lokale valutaer steg salget inden for humant væksthormon med 4% i forhold til Opgjort i danske kroner faldt salget med 2% til mio. kr. i Salget uden for Japan steg med 12% opgjort i danske kroner, eller med 15% opgjort i lokale valutaer, primært på baggrund af den fortsatte introduktion af det flydende væksthormon Norditropin SimpleXx i Nordamerika og Europa. Ca. 60% af salget realiseres nu uden for Japan. Salget i Japan opgjort i danske kroner faldt med 16%, delvis som følge af den japanske yens svækkelse på gennemsnitligt 8% over for den danske krone. Opgjort i lokal valuta faldt salget i Japan med 8%, hvilket afspejler myndighedernes obligatoriske reduktion af tilskudspriserne kombineret med en negativ markedsvækst generelt. Hormonpræparater (HRT) Salget af hormonpræparater (hormone replacement therapy, HRT) faldt med 5% i forhold til 2001 opgjort i lokale valutaer. Opgjort i danske kroner faldt salget med 6% til mio. kr. i Denne udvikling skyldes primært en nedgang i salget i Europa som følge af øget parallelhandel og en generelt lavere efterspørgsel efter behandling med hormonpræparater. Den generelle efterspørgsel i markedet var negativt påvirket af en nyligt offentliggjort amerikansk undersøgelse af et produkt fra en anden virksomhed. Novo Nordisks produkter er lavdosis-kombinationspræparater, der Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 5 af 18

6 indeholder naturligt østrogen og gestagen, og relevansen for Novo Nordisks produktportefølje vurderes p.t. Uden for Europa steg salget i alle regioner. OMKOSTNINGER, LICENSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Produktionsomkostningerne beløb sig til mio. kr. i 2002, en stigning på 11%, hvilket er på linje med den underliggende vækst i salgsvolumen. Bruttomarginen faldt med 1,2 procentpoint i forhold til Denne tilbagegang kan primært tilskrives den negative udvikling i væsentlige faktureringsvalutaer i forhold til den danske krone, idet Novo Nordisks produktionsomkostninger primært afholdes i danske kroner. En yderligere medvirkende årsag er omkostninger til ansættelse af nye medarbejdere i forbindelse med de nye produktionsfaciliteter for insulin og NovoSeven, som p.t. er i færd med at blive valideret og med efterfølgende myndighedsgodkendelse. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 4% til mio. kr., svarende til en 2 procentpoint lavere vækstrate end den rapporterede salgsvækst. Dette er opnået gennem de omkostningsbegrænsende tiltag, der blev iværksat i april Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 4% til mio. kr. Dette afspejler dels helårseffekten fra udvidelsen af salgsstyrken i USA, og dels den nylige introduktion af NovoLog Mix 70/30 og InnoLet i USA. Den positive salgsudvikling i International Operations er dog også understøttet af en udvidelse af salgsstyrken i markeder som Kina og Latinamerika. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 4% til mio. kr. Denne stigning knytter sig primært til omkostninger i forbindelse med udviklingsprojekterne insulin detemir (langtidsvirkende insulinanalog), AERx idms (pulmonal insulin) og de nye indikationer for NovoSeven, men også omkostninger i forbindelse med det indstillede kliniske udviklingsprojekt NN622 (dobbeltvirkende insulinsensitiser). Administrationsomkostningerne for året beløb sig til mio. kr., en stigning på 5% i forhold til Stigningen skyldes primært omstruktureringsomkostninger i forbindelse med den europæiske organisation. Indeholdt i de samlede omkostninger er af- og nedskrivninger på i alt mio. kr. mod mio. kr. i De samlede licensindtægter og andre driftsindtægter beløb sig til 994 mio. kr. i 2002 mod 867 mio. kr. i I fjerde kvartal af 2002 var licensindtægter og andre driftsindtægter forhøjet primært som følge af overdragelse af markedsføringsrettighederne til Gabitril i USA fra Abbott Laboratories til Anesta/Cephalon samt et mindre patentforlig i relation til det amerikanske marked. NETTOFINANS OG SKAT De finansielle poster udviste en nettoindtægt på 321 mio. kr. i 2002 mod 416 mio. kr. i Novo Nordisk havde en valutakursgevinst (netto) på 311 mio. kr., som primært knytter sig til valutaafdækning af den amerikanske dollar og den japanske yen, mod en valutakursgevinst på 202 mio. kr. i Valutaafdækningsgevinsten blev i 2002 delvis opvejet af valutakurstab på ikke-afdækkede positioner i forskellige valutaer Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 6 af 18

7 primært i tilknytning til International Operations. Nettorenteindtægterne var 68 mio. kr. i 2002 mod 192 mio. kr. i 2001, mens andre finansielle poster udviste en nettoudgift på 58 mio. kr. mod en nettoindtægt på 22 mio. kr. i Den effektive skattesats for 2002 faldt til 35% fra 36% i Den samlede udgiftsførte skat for 2002 var således mio. kr. INVESTERINGER De samlede nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver i 2002 blev 4,0 mia. kr. mod 3,8 mia. kr. i Investeringsniveauet er lidt lavere end forventet, til dels som følge af lavere end forventede forudbetalinger til leverandører i forbindelse med igangværende investeringsprojekter. Investeringsniveauet inkluderer 104 mio. kr. i materielle anlægsaktiver i relation til overtagelsen af den brasilianske lægemiddelvirksomhed Biobrás, som fra december 2002 er ejet 100% af Novo Nordisk. Overtagelsen afventer godkendelse fra den brasilianske konkurrencemyndighed, og denne forventes i løbet af første halvår af FRIE PENGESTRØMME OG FINANSIELLE RESERVER Novo Nordisk realiserede frie pengestrømme for 2002 på 497 mio. kr. mod 186 mio. kr. i Dette er lidt højere end forventet og kan henføres til det lavere end forventede investeringsniveau og en absolut reduktion i varedebitorer. Novo Nordisks finansielle reserver ved udgangen af 2002 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Foruden de finansielle reserver har Novo Nordisk uudnyttede garanterede kreditfaciliteter på knap 8 mia. kr. EGENKAPITAL Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2002, svarende til 72,8% af de samlede aktiver, mod 69,7% pr. 31. december mio. kr. Egenkapital pr. 31. december Nettoresultat Køb af egne aktier Salg af egne aktier (medarbejderaktier) (386) 39 Udbetalt udbytte (1.161) Øvrige reguleringer 204 Egenkapital pr. 31. december Aktietilbagekøbsprogram og beholdning af egne aktier Novo Nordisk har tilbagekøbt egne aktier til en værdi af 386 mio. kr. i andet halvår af 2002 og forventer inden udgangen af 2003 at afslutte det igangværende aktietilbagekøbsprogram på 2 mia. kr., der blev offentliggjort i august Ved udgangen af 2002 ejede Novo Nordisk A/S og dets 100%-ejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 2,65% af den samlede aktiekapital. Der er i Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 7 af 18

8 løbet af 2002 tilbagekøbt i alt stk. B-aktier. Pr. 6. februar 2003 udgjorde Novo Nordisks beholdning af egne aktier stk. B-aktier. Udbytte Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 25. marts 2003 foreslå, at udbyttet for 2002 forhøjes med 7% til 3,60 kr. pr. aktie a 2 kr. fra 3,35 kr. pr. aktie i 2001, svarende til en udbytteandel af nettoresultatet på 30,4%. Der udbetales ikke udbytte på selskabets beholdning af egne aktier. NYT FRA FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSPORTEFØLJEN Udvikling diabetesbehandling En glukagonantagonist, NN 2501, er startet på fase 1 af det kliniske udviklingsforløb som et oralt aktivt stof til behandling af type 2-diabetes. Glukagonreceptorantagonister har potentiale i forbindelse med behandling af type 2-diabetes på grund af deres evne til at hæmme forhøjet glukoseproduktion fra leveren. Novo Nordisk har besluttet ikke at fortsætte den videre udvikling af det midlertidigt indstillede projekt, NN622. Beslutningen er truffet efter at have gennemført en fornyet vurdering af fordele og risici i forbindelse med dette stof. Denne analyse omfattede dels data fra de afbrudte kliniske fase 3-studier, og dels yderligere undersøgelser med dyr for at afklare årsagen til tumorerne; sidstnævnte viste sig ikke at være entydige. Analysen af de kliniske fase 2-data for balaglitazone (NN2344) er nu afsluttet, og Novo Nordisk har besluttet at fortsætte udviklingen af stoffet. Udvikling blødningsbehandling Det er Novo Nordisks forventning, at NovoSeven har potentiale som generelt hæmostatikum (blodstandsende middel), og for at understøtte denne ambition har selskabet iværksat en række kliniske studier inden for såvel akutte blødninger som planlagte operationer. Disse studier omtales samlet som NovoSeven udviklingsprogrammet. Novo Nordisk forventer at rapportere fra tre af disse studier i 2003, nemlig vedrørende patienter med cirrose (skrumpelever), der får foretaget leverresektion, svære blødninger i forbindelse med traumebehandling samt patienter, der gennemgår ortotopisk levertransplantation. Et projekt, der fokuserer på anvendelse af Active Site Inhibited Seven (ASIS) ved behandling af akut lungesvigt (ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome), befinder sig p.t. i fase 2 af det kliniske udviklingsforløb. ASIS er en inaktiveret form af rekombinant Faktor VIIa (NovoSeven ), som har vist sig effektivt i dyremodeller af flere sygdomme, herunder ARDS, som er en tilstand, der forbindes med høj dødelighed. Udvikling væksthormonbehandling Et projekt, der fokuserer på anvendelse af væksthormon ved behandling af komplicerede knoglebrud, har påbegyndt fase 2 af det kliniske udviklingsforløb. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 8 af 18

9 CORPORATE GOVERNANCE Novo Nordisk følger generelt de retningslinjer for god selskabsledelse (corporate governance), der er anvist af Københavns Fondsbørs, New York Stock Exchange og London Stock Exchange. Blandt flere initiativer har Novo Nordisk besluttet at give detaljerede oplysninger om aflønning og aktiebeholdninger for såvel bestyrelsen som koncerndirektionen. Endvidere er en selvevalueringsproces for både bestyrelsen og koncerndirektionen blevet indført. Yderligere initiativer og en detaljeret redegørelse for corporate governance hos Novo Nordisk kan ses i Årsskrift, Finansiel Årsrapport og Bæredygtighedsrapport 2002, som vil være tilgængelige på Novo Nordisks website fra den 7. februar Novo Nordisks tilgang til corporate governance vil desuden blive publiceret som en separat sektion på Novo Nordisks website. FORVENTNINGER TIL 2003 Den stærke efterspørgsel efter insulinprodukter generelt og den fortsatte markedsindtrængning for Novo Nordisks portefølje af insulinanaloger kombineret med forventningen om stigende salg af NovoSeven understøtter Novo Nordisks forventninger om en tocifret salgsvækst i 2003 opgjort i lokale valutaer. På baggrund af det nuværende betydeligt lavere niveau for Novo Nordisks væsentligste valutaer vil salgsvæksten opgjort i danske kroner imidlertid blive negativt påvirket med ca. 8 procentpoint. Opgjort i danske kroner ventes salget at stige med mere end 5%. For 2003 forventes en vækst i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer på op mod 20%. Opgjort i danske kroner vil væksten i resultat af primær drift imidlertid vokse op mod 5% som følge af en negativ valutaeffekt på resultat af primær drift med omkring 15 procentpoint, såfremt de nuværende valutakurser forbliver på det nuværende niveau igennem hele Forventningerne til væksten forudsætter, at licensindtægter og andre driftsindtægter realiseres på et niveau svarende til de 1 mia. kr., der blev realiseret i For 2003 inkluderer dette en væsentlig indtægt i relation til patentforliget med Aventis i januar Da en væsentlig del af denne engangsindtægt ventes at blive realiseret i årets sidste kvartal, vil væksten i resultat af primær drift for dette kvartal være over gennemsnittet. Da Novo Nordisk har afdækket forventede pengestrømme for 2003 i relation til dollar, yen og pund, vil den negative indvirkning på resultat af primær drift fra svækkelsen af disse nøglevalutaer i forhold til den danske krone blive opvejet af valutaafdækningsgevinster inkluderet i nettofinans. Nettofinansindtægterne for hele året ventes at blive på niveauet 600 mio. kr. Skattesatsen for 2003 ventes at blive på 34%, 1 procentpoint lavere end den realiserede skattesats i Nettoresultatet for 2003 ventes at vokse op mod 10%. Ud over væksten i resultat af primær drift afspejler dette en forventet betydelig indtægt fra afdækning af Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 9 af 18

10 kursrisikoen i forhold til de væsentligste valutaer i 2003 samt en forventet lavere skattesats i forhold til Novo Nordisk planlægger at investere 3,5 mia. kr. i faste anlægsaktiver i 2003, og afog nedskrivninger for 2003 ventes at blive realiseret på niveauet 1,5 mia. kr. På baggrund af det lavere forventede investeringsniveau for 2003 forventes et højere frit cash flow end det, der blev realiseret i Alle ovenstående forventninger forudsætter, at valutakurserne forbliver på det nuværende niveau i resten af Alt andet lige skønnes et 5% udsving i kurserne for de væsentligste valutaer, dollar, yen og pund, over for den danske krone at medføre en årlig ændring i resultat af primær drift på henholdsvis 160 mio. kr., 130 mio. kr. og 75 mio. kr. BÆREDYGTIG UDVIKLING Målet om at producere mere med færre ressourcer er et af de centrale mål i Novo Nordisks miljøledelsessystem. Økoproduktivitetsindekser (ØPI er) er udtryk for virksomhedens evne til at udnytte ressourceforbruget i forhold til det samlede udbytte af produktionen på to parametre: vand og energi. I 2002 var målet en effektivitetsforbedring på 5% for vand og 4% for energi. Gennem en konsekvent indsats blev disse mål mere end nået, idet der blev opnået forbedringer på henholdsvis 16 procentpoint og 15 procentpoint og heraf følgende omkostningsbesparelser. Novo Nordisk deltager i en række tiltag, der sigter på at sætte effektivt ind mod den epidemiske udbredelse af diabetes. Ifølge det seneste skøn fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, der overvåger udviklingen globalt, var der 177 mio. diabetikere i verden i 2000, og dette tal ventes at stige til 370 mio. i Novo Nordisk gennemfører via sin globale organisation en række programmer til forbedring af diabetesbehandling i mere end 40 lande, bl.a. USA. Efter en rundbordsdiskussion om diabetes i Europa-Parlamentet i Bruxelles, som Novo Nordisk var vært for, er diabetes blevet optaget som et fokusområde i EU s sundhedsprogrammer for I en global benchmarkundersøgelse vedrørende samfundets tillid til erhvervslivets adfærd, udarbejdet af UNEP og SustainAbility, opnåede Novo Nordisk en topplacering blandt de 100 bedste inden for bæredygtighedsrapportering og blev kåret som en af de syv mest gennemsigtige og åbne virksomheder i verden. Novo Nordisk blev især fremhævet for sin evne til at nå ind til debattens kerne inden for emnet adgang til medicin. TELEKONFERENCE Der vil i dag kl blive afholdt en telekonference. Investorer vil have mulighed for at lytte med via et link på under Investors Conference Call, hvor der også vil være mulighed for at hente præsentationsmateriale ca. en time før selve konferencen. UDSAGN OM FREMTIDEN Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 10 af 18

11 Ovenstående afsnit indeholder udsagn om fremtiden ( forward-looking statements ) som defineret i den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of Disse udsagn omfatter bl.a. forventninger eller prognoser vedrørende begivenheder som introduktion af nye produkter, produktgodkendelser og økonomiske resultater. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og unøjagtige antagelser. Dette kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte forventninger. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er blandt andet rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne udviklingsprojekter, produktionsproblemer, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner påført af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Novo Nordisks evne til at markedsføre såvel nye som eksisterende produkter, produktansvarssager og andre retssager, ændring af tilskudsregler og statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf samt uventede omkostnings- og udgiftsstigninger. For en mere udførlig redegørelse for disse og andre risici og usikkerhedsfaktorer henvises til en række rapporter indsendt af Novo Nordisk til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder selskabets Form 20-F, som blev indsendt den 26. april Der henvises endvidere til afsnittet Finansielle risikofaktorer i Finansiel Årsrapport Novo Nordisk er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til aktuelle resultater, medmindre der er tale om et lovkrav. Bagsværd, den 6. februar 2003 Bestyrelsen Novo Nordisk A/S For yderligere information kontakt: Medier: Investorer: Uden for Nordamerika: Uden for Nordamerika: Mike Rulis Peter Haahr Tlf. (direkte) Tlf. (direkte) Christian Kanstrup Tlf. (direkte) Palle Holm Olesen Tlf. (direkte) I Nordamerika: I Nordamerika: Susan Jackson Rasmus Jorgensen Tlf. (direkte) (+1) Tlf. (direkte) (+1) For yderligere information om Novo Nordisk se venligst selskabets hjemmeside på internettet: Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 11 af 18

12 Novo Nordisk-koncernen Bilag 1: 2002 and kvartalstal i kroner (Beløb i mio. kr., undtagen resultat pr. aktie/adr og antal medarbejdere) Udvikl. i % 4. kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4 kvt Nettoomsætning 6,708 6,445 6,553 5,481 6,460 5,965 6,001 5,350 4% Bruttoresultat 4,855 4,755 4,870 4,074 4,929 4,375 4,447 4,046-2% Bruttomargin 72.4% 73.8% 74.3% 74.3% 76.3% 73.3% 74.1% 75.6% Salgs- og distributionsomkostninger 1,850 1,827 1,953 1,849 1,918 1,823 1,770 1,704-4% I procent af nettoomsætning 27.6% 28.3% 29.8% 33.7% 29.7% 30.6% 29.5% 31.9% Forsknings- og udviklingsomkostninger 1,103 1,063 1, , % I procent af nettoomsætning 16.4% 16.5% 15.6% 17.3% 18.3% 16.0% 16.3% 16.0% Administrationsomkostninger % I procent af nettoomsætning 8.6% 7.2% 6.9% 8.2% 8.1% 7.4% 7.5% 8.4% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift 1,605 1,518 1,606 1,250 1,484 1,390 1,382 1,358 8% Overskudsgrad 23.9% 23.6% 24.5% 22.8% 23.0% 23.3% 23.0% 25.4% Nettofinans % Resultat før skat 1,803 1,542 1,688 1,267 1,566 1,483 1,386 1,595 15% Selskabsskat % Minoritetsinteresser (5) RESULTAT EFTER SKAT 1,167 1,003 1, , ,021 16% Af- og nedskrivninger % Egenkapital 22,928 22,000 21,153 19,782 20,137 18,788 17,727 16,942 14% Aktiver i alt 31,496 32,101 30,520 28,674 28,905 28,774 27,321 26,228 9% Egenkapitalandel 72.8% 68.5% 69.3% 69.0% 69.7% 65.3% 64.9% 64.6% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet 18,005 18,041 17,925 17,561 16,141 16,074 15,410 14,473 12% Resultat pr. aktie/adr (kr.)* % Udvandet resultat pr. aktie/adr (kr.)* % Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) - basal EPS % Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) - udvandet EPS % * Resultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr. for 4. kvt er i hemhold til selskabets regnskabspraksis beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal akier på stk. Udvandet resultat pr. aktie/adr, som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsspris under den nuværende markedsværdi, er beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal akier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 12 af 18

13 Novo Nordisk-koncernen Bilag 2: 2002 and kvartalstal i euro (Beløb i mio. euro., undtagen resultat pr. aktie/adr og antal medarbejdere) Udvikl. i % 4. kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4 kvt Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 72.4% 73.8% 74.3% 74.3% 76.3% 73.3% 74.1% 75.6% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af nettoomsætning 27.6% 28.3% 29.8% 33.7% 29.7% 30.6% 29.5% 31.9% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af nettoomsætning 16.4% 16.5% 15.6% 17.3% 18.3% 16.0% 16.3% 16.0% Administrationsomkostninger % I procent af nettoomsætning 8.6% 7.2% 6.9% 8.2% 8.1% 7.4% 7.5% 8.4% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift % Overskudsgrad 23.9% 23.6% 24.5% 22.8% 23.0% 23.3% 23.0% 25.4% Nettofinans % Resultat før skat % Selskabsskat % Minoritetsinteresser (1) RESULTAT EFTER SKAT % Af- og nedskrivninger % Egenkapital 3,088 2,963 2,849 2,664 2,712 2,531 2,388 2,282 14% Aktiver i alt 4,242 4,324 4,111 3,862 3,893 3,876 3,680 3,533 9% Egenkapitalandel 72.8% 68.5% 69.3% 69.0% 69.7% 65.3% 64.9% 64.6% Antal fuldtidsansatte ultimo kvartalet 18,005 18,041 17,925 17,561 16,141 16,074 15,410 14,473 12% Resultat pr. aktie/adr (kr.)* % Udvandet resultat pr. aktie/adr (kr.)* % Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) - basal EPS % Gnsn. antal udestående aktier (mio. stk.) - udvandet EPS % Omregningen til euro er baseret på kursen pr. 31. december 2002, hvor 1 euro = 7,4243 kr. * Resultat pr. aktie/adr a nominelt 2 kr. for 4. kvt er i hemhold til selskabets regnskabspraksis beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal akier på stk. Udvandet resultat pr. aktie/adr, som inkluderer optioner på Novo Nordisks egne aktier med en udnyttelsspris under den nuværende markedsværdi, er beregnet på grundlag af et gennemsnitligt antal akier på stk. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 13 af 18

14 Novo Nordisk-koncernen Bilag 3: Nettoomsætning fordelt på terapiområder og geografiske områder (Beløb i mio. kr.) Udvikl. i % kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4 kvt Nettoomsætning 6,708 6,445 6,553 5,481 6,460 5,965 6,001 5,350 4% Nettoomsætning på terapiområde Diabetesbehandling 4,698 4,555 4,578 3,834 4,476 4,210 4,184 3,754 5% Blødningsbehandling (NovoSeven ) % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Øvrig omsætning % Nettoomsætning på geografisk område* Europa 2,886 2,780 2,808 2,406 2,945 2,578 2,620 2,410-2% Nordamerika 1,504 1,557 1,498 1,354 1,331 1,345 1,385 1,216 13% Japan & Oceanien 1,190 1,051 1, ,308 1,111 1, % International Operations 1,128 1,057 1, % (Beløb i mio. euro) Udvikl. i % kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4 kvt Nettoomsætning % Nettoomsætning på terapiområde Diabetesbehandling % Blødningsbehandling (NovoSeven ) % Væksthormonbehandling % Hormonpræparater % Øvrig omsætning % Nettoomsætning på geografisk område* Europa % Nordamerika % Japan & Oceanien % International Operations % Omregningen til euro er baseret på kursen pr. 31. december 2002, hvor 1 euro = 7,4243 kr. * Europa: EU, EFTA, Polen, Tjekkiet, Slovenien, Ungarn og de baltiske lande. Nordamerika: USA og Canada Japan & Oceanien: Japan, Australien og New Zealand International Operations: Alle andre lande Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 14 af 18

15 Novo Nordisk-koncernen Bilag 4: Resultatopgørelse Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Nettoomsætning 25,187 23,776 20,811 Produktionsomkostninger 6,633 5,979 5,044 Bruttoresultat 18,554 17,797 15,767 Salgs- og distributionsomkostninger 7,479 7,215 6,254 Forsknings- og udviklingsomkostninger 4,139 3,970 3,390 Administrationsomkostninger 1,951 1,865 1,878 Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) Resultat af primær drift 5,979 5,614 4,816 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat 6,300 6,030 4,840 Selskabsskat 2,205 2,165 1,753 ÅRETS RESULTAT 4,095 3,865 3,087 Årets resultat pr. aktie (kr.) Årets resultat pr. aktie udvandet (kr.) Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 15 af 18

16 Novo Nordisk-koncernen Bilag 5: Balance 31. dec dec Mio. kr. Mio. kr. AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 16,205 13,626 Finansielle anlægsaktiver 1,279 1,401 ANLÆGSAKTIVER I ALT 17,724 15,041 Varebeholdninger 5,919 4,760 Varedebitorer 3,811 3,882 Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender 1,873 1,761 Tilgodehavender 6,115 6,042 Værdipapirer 315 1,402 Likvide beholdninger 1,423 1,660 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 13,772 13,864 AKTIVER I ALT 31,496 28,905 PASSIVER Aktiekapital Overkurs ved emission 2,565 2,565 Overført resultat 19,048 16,461 Øvrig totalindkomst EGENKAPITAL I ALT 22,928 20,137 Hensættelse til udskudt skat (netto) 1,122 1,358 Andre hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 1,775 1,899 Banker og andre kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre kortfristede gældsforpligtelser 4,270 4,157 Kortfristede gældsforpligtelser 5,969 6,006 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 6,793 6,869 PASSIVER I ALT 31,496 28,905 Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 16 af 18

17 Novo Nordisk-koncernen Bilag 6: Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Årets resultat 4,095 3,865 3,087 Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt: Selskabsskat 2,205 2,165 1,753 Af- og nedskrivninger 1,332 1,081 1,038 Renteindtægter og renteudgifter (68) (192) (184) Andre poster uden likviditetseffekt Betalt selskabsskat (2,266) (1,900) (1,739) Renteindbetalinger og renteudbetalinger (netto) Pengestrømme før ændring i driftskapital 5,593 5,776 4,349 Ændring i driftskapital: (Stigning)/fald i varedebitorer og andre tilgodehavender 312 (1,127) 527 (Stigning)/fald i varebeholdninger (1,131) (847) (377) Stigning/(fald) i gæld til leverandører og anden gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet 4,881 4,320 5,258 Investering: Salg af dattervirksomheder 52 - (427) Køb af dattervirksomheder (448) - - Salg af finansielle anlægsaktiver Køb af immaterielle og finansielle anlægsaktiver (81) (305) (63) Salg af materielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver (3,957) (3,943) (2,366) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4,384) (4,134) (2,546) FRIE PENGESTRØMME ,712 Finansiering: Nettoændring af langfristede lån (18) (39) 4 Køb af egne aktier (386) (24) (2,472) Salg af egne aktier Udspaltning af Novozymes Betalt udbytte (1,161) (916) (691) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1,526) (945) (2,152) NETTO PENGESTRØMME (1,029) (759) 560 Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer, som indgår i likvide reserver (24) (27) 18 Likviditetsforskydning, netto (1,053) (786) 578 Likvide reserver ved årets begyndelse 2,287 3,073 2,495 Likvide reserver ved årets slutning 1,234 2,287 3,073 Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter 7,961 5,046 4,812 FINANSIELLE RESERVER VED ÅRETS SLUTNING 9,195 7,333 7,885 Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 17 af 18

18 Novo Nordisk-koncernen Bilag 7: Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Mio. kr. Overkurs ved emission Mio. kr. Overført resultat Mio. kr. Øvrig totalindkomst I alt Mio. kr. Mio. kr Ved årets begyndelse 709 2,565 16, ,137 Årets resultat 4,095 4,095 Køb af egne aktier (386) (386) Salg af egne aktier Vedtaget udbytte (1,161) (1,161) Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder (85) (85) Tilbageførsel af udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme ved årets begyndelse (188) (188) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme ved årets slutning Øvrige reguleringer (57) (57) Ved årets slutning 709 2,565 19, ,928 Ved årets slutning er foreslået udbytte på mio. kr. inkluderet i overført resultat. Der udloddes ikke udbytte på egne aktier Ved årets begyndelse 754 2,565 13, ,981 Årets resultat 3,865 3,865 Reduktion af B-aktiekapital i året (45) 45 - Køb af egne aktier (24) (24) Salg af egne aktier Salg af medarbejderaktier Vedtaget udbytte (916) (916) Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder Tilbageførsel af udskudt (gevinst)/tab vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme ved årets begyndelse (327) (327) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme ved årets slutning Øvrige reguleringer Ved årets slutning 709 2,565 16, ,137 Ved årets slutning er foreslået udbytte på mio. kr. inkluderet i overført resultat. Der udloddes ikke udbytte på egne aktier Ved årets begyndelse 754 2,565 12, ,876 Årets resultat 3,087 3,087 Køb af egne aktier (2,472) (2,472) Salg af egne aktier til Novozymes Værdiregulering af Novozymes-aktier (netto) Vedtaget udbytte (691) (691) Valutakursregulering af investering i dattervirksomheder (108) (108) Udskudt gevinst/(tab) vedrørende sikring af fremtidige pengestrømme ved årets slutning Ved årets slutning 754 2,565 13, ,981 Ved årets slutning er foreslået udbytte på 916 mio. kr. inkluderet i overført resultat. Der udloddes ikke udbytte på egne aktier. Fondsbørsmeddelelse nr. 2 / 2003 Side 18 af 18

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10%

Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Fondsbørsmeddelelse 2003-04-30 Solidt første kvartal væksten i nettoresultatet for 2003 ventes fortsat at blive på op mod 10% Salget steg med 24% i forhold til første kvartal af 2002 opgjort i lokale valutaer.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2005 2005-04-28 Novo Nordisks salg steg med 11% i første kvartal af 2005 Opgjort i lokale valutaer steg salget i første kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2005 2005-08-11 Novo Nordisks salg steg med 14% i første halvår af 2005 Forventning til resultat af primær drift er nu øget til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for året 2003 2004-02-05 Novo Nordisks nettoresultat steg med 19% i 2003 Forventning om solid salgsvækst opgjort i lokale valutaer i 2004 Salget steg med 15% opgjort

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2006 2006-08-02 Novo Nordisks salg steg med 20% i første halvår Forventning til vækst i resultat af primær drift for 2006 opjusteret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2006 2006-10-27 Novo Nordisks salg steg med 16% og resultat af primær drift med 14% i årets første ni måneder Det rapporterede

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%.

Det rapporterede resultat af primær drift steg med 13% til 10.683 mio. kr. Opgjort i lokale valutaer steg resultatet af primær drift med ca. 17%. Selskabsmeddelelse 2011-08-04 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 13% i første halvår af 2011 Salgsvækst på 11% i lokale valutaer drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 11%

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008

Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Selskabsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2008 2008-08-07 Novo Nordisks salg i første halvår steg med 13% opgjort i lokale valutaer, og det underliggende resultat af primær

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Resultaterne lever op til de vækstmål for 2001 som blev kommunikeret den 21. februar 2001 i forbindelse med Novozymes årsresultat for 2000.

Resultaterne lever op til de vækstmål for 2001 som blev kommunikeret den 21. februar 2001 i forbindelse med Novozymes årsresultat for 2000. Pressemeddelelse 6. februar 2002 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for året 2001 Resultaterne lever op til de vækstmål for 2001 som blev kommunikeret den 21. februar 2001 i forbindelse med Novozymes årsresultat

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere