A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 A.P. MØLLER - MÆRSK A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008

2 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer til hovedtal... 4 Segmentoplysninger... 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter... 6 APM Terminals... 8 Tank, offshore og anden skibsfart... 9 Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Andre aktiviteter skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v Ophørende aktiviteter Risici og følsomheder Forventninger til Ledelsespåtegning Bilag: Sammendraget resultatopgørelse Sammendraget balance Sammendraget pengestrømsopgørelse Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger og samlede ændringer i egenkapital Øvrige oplysninger Udtalelser om forventninger til fremtiden Halvårsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller - Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i halvårsrapporten.

3 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammenfatning (halvårstal for 2007 i parentes) 1. januar juni DKK mio. USD mio Ændring Ændring Nettoomsætning % % Resultat før af- og nedskrivninger m.v % % Resultat før skat % % Periodens resultat % % Pengestrøm fra driften % % Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer % % Periodens nettoomsætning (i USD) steg med 30%, primært som følge af betydeligt højere oliepriser og mængdemæssig højere andel af olieproduktionen såvel som højere fragtrater og mængder i containeraktiviteterne. Periodens resultat blev USD mio. mod USD mio. i samme periode Resultatet for olie- og gasaktiviteterne USD mio. var betydeligt højere end i samme periode 2007 (USD 596 mio.); primært på grund af højere oliepriser og Gruppens andel af olie- og gasproduktionen, som var ca. 15% højere end i samme periode Containeraktiviteterne havde et positivt resultat på USD 73 mio. sammenlignet med et negativt resultat på USD 219 mio. i første halvår Ses bort fra avancer ved salg af skibe m.v. og engangsomkostninger i forbindelse med streamline-initiativerne var resultatet negativt med USD 82 mio. (negativt USD 294 mio.). Resultatet for tank, offshore og anden skibsfart var under samme periode sidste år som følge af lavere avance ved salg af skibe, rigge m.v. Eksklusive salgsavancer steg nettoresultatet med 24%; primært som følge af høj aktivitet i offshoremarkederne med høje rater og fuld beskæftigelse af borerigge og forsyningsskibe. Råolieprisen (Brent) var 73% højere end i første halvår 2007, og forskellen mellem råoliepris og brændstofpris (crack) var i gennemsnit 64% større end i første halvår 2007 begge forhold havde en positiv effekt på Gruppens nettoresultat. USD-kursen var i gennemsnit 13% lavere end i første halvår 2007 med negativ effekt på periodens nettoomsætning (i DKK) og på nettoresultatet. Pengestrøm fra driften steg med 49% til USD 4,6 mia.; primært grundet forbedret indtjening i olie- og gasaktiviteterne. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer udgjorde USD 4,1 mia. (USD 4,4 mia.). A.P. Møller Mærsk Gruppen har dags dato fremsat et betinget offentligt købstilbud på det svenske rederi Broström AB. Forventninger til 2008 Omsætningen for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes nu at blive i størrelsesordenen USD 65 mia. (USD 51 mia.) svarende til DKK 320 mia. (DKK 279 mia.). Resultatet for hele året ventes nu at blive i størrelsesordenen USD 4,0-4,6 mia. (USD 3,4 mia.) svarende til DKK mia. (DKK 18,7 mia.). Tidligere forventning til resultatet var i størrelsesordenen USD 3,6-4 mia. svarende til DKK mia. Det tidligere annoncerede mulige salg af ikke strategiske aktiver forventes ikke længere gennemført i Forventet omsætning og resultat er stadigvæk yderst følsomt over for ændringer i containerfragtrater, transporterede mængder, oliepriser og dollar-kursen. Periodemeddelelse ventes offentliggjort den 11. november SIDE 1 AF 24

4 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Hoved- og nøgletal i DKK 1. halvår Hele året DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat A.P. Møller - Mærsk A/S' andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapitalforrentning efter skat (annualiseret) 16,5% 12,6% 13,1% Egenkapitalandel 44,1 43,9 44,7 Periodens resultat pr. aktie, DKK Periodens udvandede resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driften pr. aktie, DKK Børskurs (B-aktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo Sammendraget halvårsregnskab på side præsenteres i DKK. Til yderligere illustration af den forretningsmæssige udvikling er hoved- og nøgletal for A.P. Møller - Mærsk Gruppen samt tal for de segmenter, hvor den funktionelle valuta er USD, også præsenteret i USD. For disse segmenter gives kommentarerne til USD-tallene. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport 2007 med undtagelse af de ændringer, som følger af implementering af IFRIC 12 Servicekoncessionsaftaler med virkning fra 1. januar Implementeringen af IFRIC 12 har ikke haft nævneværdig effekt på resultatet for første halvår 2008 (se side 24). Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. SIDE 2 AF 24

5 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Hoved- og nøgletal i USD 1. halvår Hele året USD mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat A.P. Møller - Mærsk A/S' andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapitalforrentning efter skat (annualiseret) 16,6% 12,5% 12,9% Egenkapitalandel 44,1 43,9 44,7 Periodens resultat pr. aktie, USD Periodens udvandede resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driften pr. aktie, USD Børskurs (B-aktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo SIDE 3 AF 24

6 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Kommentarer til hovedtal I første halvår 2008 oplevede Gruppen væsentlige udsving i eksterne faktorer med indvirkning på resultatet, såsom oliepriser og valutakurser, samt en generel afmatning i verdensøkonomien, der især påvirkede containerfarterne til USA og Vesteuropa. Som følge af de højere oliepriser havde de energirelaterede aktiviteter i Mærsk Olie og Gas, Maersk Contractors og Maersk Supply Service generelt gode markedsbetingelser. De containerrelaterede aktiviteter blev negativt påvirket af de højere oliepriser, afmatningen i den globale handel og væsentlig tilgang af ny tonnage til den globale containerskibsflåde. For første halvår 2008 blev Gruppens nettoomsætning DKK mio. (DKK mio.) svarende til USD mio. (USD mio.) en stigning i DKK på 13% og i USD på 30% primært grundet de højere oliepriser og mængdemæssig højere andel af olieproduktionen samt højere fragtrater og mængder i containeraktiviteterne. Af- og nedskrivninger m.v. på DKK mio. var lidt under første halvår 2007 (DKK mio.). Målt i USD var af- og nedskrivninger m.v. lidt over første halvår Avance ved salg af skibe, rigge m.v. var DKK mio. (DKK mio.) inklusive avance ved salg af bilskibsaktiviteterne til Höegh Autoliners på DKK mio. Andel af resultat før skat i associerede virksomheder omfatter A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank A/S med DKK mio. (DKK mio.). De finansielle poster var en nettoudgift på DKK mio. (DKK mio.). Heri indgår værdiregulering af værdipapirer og valutakursreguleringer m.v. netto med en indtægt på DKK 144 mio. (DKK 766 mio.). Resultat før skat blev DKK mio. (DKK mio.). Skat blev i første halvår 2008 DKK mio. (DKK mio.) påvirket af den øgede indtjening i olie- og gasaktiviteterne. Efter skat og resultat af ophørende aktiviteter blev periodens resultat DKK mio. (DKK mio.). Målt i USD blev resultatet mio. (USD mio.). A.P. Møller - Mærsk A/S andel heraf blev DKK mio. (DKK mio.). Pengestrøm fra driften udgjorde DKK mio. en stigning på 30% sammenlignet med første halvår Målt i USD udgjorde stigningen 49% til USD mio. primært som følge af en betydelig forbedring i pengestrøm fra driften i olie- og gasaktiviteterne. Ændring i driftskapitalen udgjorde DKK mio. (DKK -836 mio.) påvirket af den betydeligt højere oliepris. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer DKK mio. et fald på 18% sammenlignet med første halvår Målt i USD var der et beskedent fald til USD mio. (USD mio.). Egenkapitalen udgjorde DKK mio. og var positivt påvirket af periodens resultat og negativt af valutakursreguleringer på DKK mio. samt værdiregulering af sikringskontrakter før skat med DKK mio. SIDE 4 AF 24

7 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Segmentoplysninger A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedtal er fordelt på følgende seks hovedsegmenter (se side 6-15): Nettoomsætning DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter APM Terminals Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder Elimineringer m.v I alt Periodens resultat DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Containerskibsfart og relaterede aktiviteter APM Terminals Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Øvrige virksomheder Ikke allokerede aktiviteter Elimineringer m.v Fortsættende aktiviteter i alt Ophørende aktiviteter, efter eliminering I alt Resultatet af ikke allokerede aktiviteter består af omkostninger og finansielle poster, der ikke henføres til forretningssegmenter, og omfatter: DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Andre driftsindtægter, omkostninger m.v Værdiregulering af olieprissikringskontrakter Finansielle poster, netto Ikke allokeret skat I alt Værdiregulering af olieprissikringskontrakter omfatter generelle olieprissikringskontrakter, der løbende markedsværdiansættes. Den negative værdiregulering skyldes den stigende oliepris i perioden. Urealiseret negativ værdiregulering af olieprissikringskontrakter, der opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring, er indregnet direkte på egenkapitalen med USD mio. før skat. Finansielle poster omfatter værdiregulering af værdipapirer samt valutarelaterede poster, der ikke henføres til segmenter, med samlet negativ effekt på USD 29 mio. (nettoindtægt på USD 121 mio.). SIDE 5 AF 24

8 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Containerskibsfart og relaterede aktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver i alt Fra 1. januar 2008 rapporteres APM Terminals som et særskilt segment og indgår derfor ikke i Containerskibsfart og relaterede aktiviteter. Sammenligningstal er tilpasset. Sammenfatning Maersk Line og Safmarine transporterede i første halvår 2008 en samlet mængde på 3,5 mio. FFE (40-fods containerenheder) en stigning på 5% sammenlignet med samme periode De gennemsnitlige fragtrater inklusive tillæg for højere brændstofpriser steg med 12% i forhold til samme periode De gennemsnitlige brændstofpriser var 63% højere end samme periode sidste år, hvilket medførte en stigning i brændstofomkostninger på USD 1,1 mia. EBITDA-margin eksklusive engangsomkostninger i forbindelse med streamline-initiativerne steg til 7,6% (6,3%). Avance ved salg af skibe m.v. steg til USD 327 mio. (USD 75 mio.). Engangsomkostninger relateret til streamline-initiativerne udgjorde USD 172 mio. Pengestrøm fra driften steg med 26% til USD 669 mio. Markedet for containerskibsfart I første halvår 2008 steg den samlede verdensøkonomi med 2,0% omregnet til årsbasis mod 3,6% i samme periode 2007, påvirket af lavere vækst i USA. Økonomierne i Kina, Indien og Brasilien vokser fortsat, om end langsommere end i I gennemsnit var USD-kursen for første halvår 2008 målt i DKK 13% lavere end den tilsvarende periode Den globale vækst i antal transporterede containere var 7% i første halvår 2008 sammenlignet med 9% i samme periode Mængdeudviklingen i farterne til USA var negativ i første halvår 2008, hvorimod eksporten fra USA viste pæn vækst. På farterne mellem Asien og Europa steg mængderne med 8%, og grundet væsentlig tilgang af ny tonnage medførte den lavere vækst betydeligt pres på raterne i andet kvartal. Farterne til Latinamerika og Afrika udviklede sig positivt sammenlignet med første halvår Maersk Line Maersk Lines omsætning i første halvår 2008 steg med 16% sammenlignet med samme periode SIDE 6 AF 24

9 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Containerskibsfart og relaterede aktiviteter (fortsat) I første halvår 2008 transporterede Maersk Line 3,1 mio. FFE (40-fods containerenheder) svarende til en stigning på 4% sammenlignet med samme periode 2007 (3,0 mio. FFE). Mængderne på farterne mellem Asien og Europa steg med 1% i første halvår, men faldt med 2% i andet kvartal sammenlignet med samme periode Mængderne på transpacificfarterne faldt med 7% sammenlignet med første halvår 2007, påvirket af lukningen af en række indlandsdestinationer i USA i løbet af I andet kvartal steg mængderne dog med 5% i forhold til samme periode Afrika- og Latinamerikafarterne oplevede vækst på henholdsvis 18% og 5% sammenlignet med første halvår De gennemsnitlige rater for Maersk Line steg med 12% i forhold til første halvår 2007 primært grundet tillæg for højere brændstofomkostninger. Specielt farterne fra Asien til Europa, hvor betydelige rateforhøjelser blev opnået i 2007 og i starten af 2008, bidrog til udviklingen. Med tilgangen af ny tonnage og lav vækst i mængderne fra Kina til Europa oplever markedet fra Asien til Europa afmatning med faldende rater. Kapacitetsudnyttelsen var stort set på niveau med første halvår 2007, positivt påvirket af samsejlingsaftaler (vessel sharing agreements) på transpacific- og Oceanienfarterne, men negativt af lavere kapacitetsudnyttelse på farterne fra Asien til Europa. Den gennemsnitlige pris for brændstof forbrugt på Maersk Lines skibe steg i første halvår 2008 med 64%, og brændstofomkostninger udgjorde 26% af de samlede enhedsomkostninger i første halvår 2008 mod 18% i samme periode Da brændstofpriser ikke sikres i de enkelte forretningsenheder, er Maersk Lines resultat fuldt ud påvirket af de højere omkostninger. Øget tillæg for højere brændstofpriser og tiltag til reduktion af brændstofforbruget har opvejet en betydelig del af stigningen i brændstofpriser. De samlede enhedsomkostninger, inklusive afskrivninger, steg med 14% i forhold til første halvår 2007, hvoraf størstedelen vedrører højere brændstofpriser. Effekten af den svækkede USD-kurs bidrog til stigningen på de fleste områder, hvorimod reduceret omfang af indlandstransport i USA bidrog positivt til udviklingen i enhedsomkostninger. Udsving i valutakurser er delvist opvejet af valutakurssikring. StreamLINE-initiativerne forløber som planlagt med fokus på optimering af rutenetværk, reduktion af brændstofomkostninger, forenkling af kundeprocesser og produktportefølje samt gennemgang af interne planlægnings- og ledelsesinformationssystemer. Selvom positiv effekt af disse tiltag vil ses i løbet af 2008, vil den fulde effekt først vise sig om et par år. Den ny Maersk Line organisation var stort set på plads i maj 2008 og antallet af stillinger reduceret med over eller ca. 15%. Dette har medført en mere kundeorienteret og fleksibel salgsorganisation med større beføjelser. Engangsomkostninger i forbindelse med omstruktureringen blev for første halvår 2008 USD 164 mio. I første halvår 2008 fik Maersk Line leveret 15 containerskibe og solgte otte skibe, hvoraf fire blev chartret tilbage for en periode. I juni og juli 2008 afgav Maersk Line ordre på i alt 38 skibe, der ved levering i er planlagt indsat på Sydamerikaog Afrikafarterne. Maersk Lines flåde bestod pr. 30. juni 2008 af 225 ejede skibe og 248 chartrede skibe. Safmarine transporterede omkring FFE i første halvår 2008 svarende til en mængdemæssig fremgang på 22% i forhold til samme periode 2007 ( FFE). Fragtraterne steg i gennemsnit med 12%, hovedsageligt relateret til øget tillæg for brændstofomkostninger. Nettoresultatet for Safmarine for første halvår 2008 steg til USD 56 mio., især som følge af øget volumen. I første halvår 2008 fik Safmarine leveret fem skibe og flåden bestod pr. 30. juni 2008 af 17 ejede skibe og 39 chartrede skibe. Maersk Logistics/Damco blev i første halvår 2008 udskilt fra Maersk Line som en selvstændig organisation i forbindelse med streamline-initiativerne. Nettoomsætningen steg med 7%. Resultatet på USD 10 mio. (USD -5 mio.) for Maersk Logistics og Damco var positivt påvirket af avance ved salg af lagerfaciliteter i Danmark. Container Inland Services blev etableret som en særskilt organisation i løbet af første halvår 2008 og omfatter Gruppens aktiviteter inden for indlandstransport, reparation af containere og containerdepoter. Både omsætning og resultat var i første halvår 2008 over samme periode SIDE 7 AF 24

10 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN APM Terminals DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver i alt Sammenfatning 9% vækst i antal containere håndteret af APM Terminals. EBITDA-margin steg til 21% (18%). Færdiggjorte terminalprojekter i Xiamen (Kina), Tanger (Marokko) og Tema (Ghana). Andel på 20% i Port Qasim (Pakistan) solgt med avance. Nettoomsætningen steg i første halvår 2008 med 27%, og EBITDA steg med 49% til USD 317 mio. Periodens resultat på USD 185 mio. blev betydeligt over første halvår 2007, positivt påvirket af salgsavancer, generelle ratestigninger og valutakursudvikling. I første halvår 2008 steg EBITDA-marginen for APM Terminals til 21% mod 18% i samme periode Marginerne er fortsat negativt påvirket af etablering af nye terminaler. APM Terminals øgede mængden af håndterede containere med 9% i forhold til samme periode 2007 (målt på kranløft vægtet med APM Terminals ejerandel) sammenlignet med en generel markedsvækst på 8%. Bortses fra terminalerne i Nordamerika, steg APM Terminals volumen med 13%. I første halvår 2008 udgjorde omsætning fra andre kunder end Maersk Line 38% mod 34% for hele 2007 og 33% for samme periode APM Terminals fortsatte væksten i første halvår 2008 og færdiggjorde projekter i Xiamen (Kina), Tanger (Marokko) og Tema (Ghana). Nyt projekt er påbegyndt i Vado (Italien) og udvidelser er igangsat i Salalah (Oman), Rotterdam (Holland) og Tanjung Pelepas (Malaysia). SIDE 8 AF 24

11 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Tank, offshore og anden skibsfart DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver i alt Sammenfatning Fortsat stærk efterspørgsel efter jack-up og semi-submersible rigge samt offshore forsyningsskibe. Stærkt marked for store råolietankskibe i andet kvartal Nettoomsætningen for første halvår 2008 steg 29%, og EBITDA steg 25% til USD 772 mio. Salg af bilskibsaktiviteterne til Höegh Autoliners med avance på USD 206 mio. A.P. Møller - Mærsk Gruppen ejer herefter 37,5% af Höegh Autoliners. Som følge af det høje aktivitetsniveau på offshore-markederne opleves forsinkelser på levering af jack-up og semisubmersible rigge samt forsyningsskibe. A.P. Møller - Mærsk Gruppen har dags dato fremsat et betinget offentligt købstilbud på det svenske rederi Broström AB. Maersk Tankers USD mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Resultat før finansielle poster (EBIT) Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer SIDE 9 AF 24

12 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Tank, offshore og anden skibsfart (fortsat) Efter et svagt vintermarked forbedredes markedet for tankskibe generelt i andet kvartal 2008, særligt for de store råolietankskibe. De gennemsnitlige rater for råolietankskibe og LR2-produkttankskibe ( DWT) var i første halvår 2008 højere end i den tilsvarende periode 2007, hvorimod de mindre og mellemstore produkttankskibe oplevede lavere gennemsnitlige rater. Raterne for Maersk Tankers gastankskibe var på niveau med raterne for den samme periode A.P. Møller - Mærsk A/S købte med virkning fra 1. juli 2008 Teekay Corporations ejerandel på 50% af Swift Tankers Management A/S. A.P. Møller - Mærsk A/S er herefter eneejer af Swift Tankers, der forestår drift af chartrede skibe i segmentet for produkttankskibe i størrelsen DWT. Købet er fortsat betinget af godkendelse fra konkurrencemyndigheder. Maersk Tankers har siden 1. januar 2008 fået leveret to brugte produkttankskibe og syv nybygninger, heraf to produkttankskibe, to LNG-tankskibe, to råolietankskibe og ét gastankskib. I den samme periode blev ét råolietankskib solgt. Maersk Tankers flåde bestod pr. 30. juni 2008 af 55 ejede skibe og 30 chartrede skibe. Maersk Tankers venter levering af fem skibe i andet halvår A.P. Møller - Mærsk Gruppen har dags dato fremsat et betinget offentligt købstilbud på Broström AB, der driver en flåde af egne og chartrede produkt- og kemikalie tankskibe. Den kontante købesum er på SEK 3,6 mia. (USD 560 mio.). A- aktionærerne i Broström AB, som repræsenterer 55,9% af stemmerne har givet tilsagn om, at de accepterer tilbuddet. Gennemførelsen af aktiekøbet forudsætter tilslutning fra aktionærer, som repræsenterer mere end 50% af stemmerne samt godkendelse fra konkurrencemyndigheder. Maersk Contractors (Maersk Drilling og Maersk FPSOs) USD mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af rigge m.v Resultat før finansielle poster (EBIT) Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer I første halvår 2008 var der stærk efterspørgsel på borerigge og FPSO er, primært på grund af det høje aktivitetsniveau inden for offshoreefterforskning og produktion af olie og naturgas, påvirket af de forsat stigende oliepriser. Maersk Contractors flåde var fuldt beskæftiget i første halvår Alle enheder har kontrakt minimum året ud og en del enheder for flere år. Maersk Contractors fik i første halvår 2008 leveret én FPSO, én 350-fods jack-up rig og ombygning af en rig til kombineret bore- og produktionsplatform. Alle tre enheder har med nogen forsinkelse påbegyndt beskæftigelse. Der er planlagt levering af yderligere to jack-up rigge og én semi-submersible rig i Som følge af den høje aktivitet i offshore-industrien er der øget pres på leverandører til offshore-markedet, hvorfor nogen forsinkelse på levering af jack-up riggene og semi-submersible riggen må forventes. Maersk Contractors flåde bestod pr. 30. juni 2008 af otte jack-up rigge, en semi-submersible rig, ti borepramme og fire FPSO ere. Herudover opererer Maersk Contractors to semi-submersible rigge og én FPSO på managementkontrakter. Maersk Contrators to aktiviteter markedsføres nu under nye navne. Maersk Drilling bliver genintroduceret for alle boreaktiviteter, og Maersk FPSOs bliver introduceret for alle aktiviteter inden for flydende produktion og opbevaring af olie og gas. Udfasning af navnet Maersk Contractors startede i august SIDE 10 AF 24

13 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Tank, offshore og anden skibsfart (fortsat) Maersk Supply Service USD mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Resultat før finansielle poster (EBIT) Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Den stigende aktivitet i offshore-industrien havde positiv effekt på Maersk Supply Service med gode dagrater og høj beskæftigelse for alle skibstyper. Maersk Supply Service har i 2008 sikret kontraktdækning for en stor del af flåden. Der er planlagt levering af fire nye ankerhåndteringsskibe i andet halvår 2008, hvilket er lidt senere end ventet. Som led i flådefornyelsen blev et skib solgt i første halvår Maersk Supply Service s flåde bestod pr. 30. juni 2008 af 37 ankerhåndteringsskibe, ni platformforsyningsskibe og fem andre offshore skibe. Anden skibsfart Svitzer Gruppens omsætning blev i første halvår 2008 højere end i samme periode 2007, primært på grund af købet af Adsteam Marine Limited pr.15. marts 2007, men også som følge af generelt højere aktivitet inden for havnebugsering og fortsat stærke offshoremarkeder. Resultatet var højere end i samme periode sidste år, positivt påvirket af det højere aktivitetsniveau væsentligst relateret til købet af Adsteam. Integrationen af Adsteam er færdiggjort i overensstemmelse med den oprindelige plan. Pengestrøm fra driften udviklede sig positivt sammenlignet med første halvår Resultatet for Norfolkline B.V. var i første halvår 2008 lavere end for samme periode sidste år, negativt påvirket af den økonomiske afmatning i Storbritannien, øgede brændstofomkostninger og valutakurseffekter som følge af det svækkede britiske pund. Avance ved salg af bilskibsaktiviteterne til Höegh Autoliners er inkluderet i resultatet for første halvår 2008 med USD 206 mio. I forbindelse med salget erhvervede A.P. Møller - Mærsk Gruppen 37,5% af Höegh Autoliners, der herefter indgår som associeret virksomhed. SIDE 11 AF 24

14 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Olie- og gasaktiviteter DKK mio. USD mio. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Resultat før efterforskningsomkostninger m.v Efterforskningsomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver i alt Sammenfatning Gennemsnitlig oliepris (Brent) var 73% over den tilsvarende periode 2007 (den gennemsnitlige pris på Brent råolie i første halvår 2008 var USD 109 pr. tønde sammenlignet med USD 63 i samme periode 2007). Olie- og gasproduktion (A.P. Møller - Mærsk andel) steg med 15% i forhold til første halvår 2007 grundet øget olieproduktion i Qatar og højere kundeaftag af gas fra danske felter delvist modsvaret af lavere olieproduktion i Danmark, Storbritannien og Algeriet. Stigning i efterforskningsaktiviteter. Efterforskningsomkostninger steg med 110% til USD 302 mio. Skat steg med 140% til USD mio. Feltudbygningen i Qatar forløber som planlagt. Nettoomsætningen for Gruppens olie- og gasaktiviteter steg til USD mio. for første halvår 2008 sammenlignet med USD mio. i den samme periode sidste år, positivt påvirket af højere oliepriser og15% højere olie- og gasproduktion (A.P. Møller - Mærsk andel). Periodens resultat blev USD mio. (USD 596 mio.) efter skat på USD mio. (USD mio.). Pengestrøm fra driften steg til USD mio. på grund af højere oliepriser og højere produktion. Investeringer på USD mio. var næsten på niveau med første halvår Produktion A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel før skat af olie- og gasproduktionen nåede 75 mio. tønder olieækvivalenter i første halvår 2008 en stigning på 10 millioner sammenlignet med samme periode sidste år. Mærsk Olie og Gas påbegyndte drift af 33 nye produktionsbrønde i første halvår SIDE 12 AF 24

15 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Olie- og gasaktiviteter (fortsat) I Qatar blev Gruppens andel af olieproduktionen 33 mio. tønder i første halvår 2008 svarende til en stigning på 12 mio. tønder sammenlignet med første halvår Den øgede produktion skyldes den fortsatte udbygning af Al Shaheen-feltet, hvor Mærsk Olie og Gas forventer at investere mere end USD 6 mia. i perioden Feltudbygningen er halvvejs med 67 borede brønde, hvoraf 23 blev færdiggjort i første halvår I den danske del af Nordsøen var A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af olieproduktionen 17,5 mio. tønder i første halvår 2008, hvilket er ca. 10% lavere end for samme periode 2007 og afspejler den naturlige nedgang i produktion fra ældre felter. Gasproduktionen blev 30% højere grundet højere kundeaftag. Udviklingsaktiviteter pågår på henholdsvis Halfdan- og Valdemar-felterne. I Storbritannien var Mærsk Olie og Gas andel af produktionen 7,6 mio. tønder mod 9,5 mio. tønder i samme periode sidste år og negativt påvirket af lukningen af Janice-feltet indtil sidst i maj 2008 samt ugunstige vejrforhold i første kvartal. Med opstart af Janice-feltet er forberedelserne til produktion fra Affleck-feltet blevet genoptaget med forventet produktionsstart i Olieproduktion fra Boa-feltet, hvor Mærsk Olie og Gas ejer 10%, startede i juni 2008, og der pågår udviklingsaktiviteter på Dumbarton- og Gryphon-felterne. I Algeriet var Mærsk Olie og Gas andel af produktion med 5,8 mio. tønder uændret i forhold til Der er ingen afklaring med hensyn til den yderligere beskatning af indtægter fra olieproduktion introduceret af den algeriske regering. Kontrakten mellem den algeriske regering og Mærsk Olie og Gas indeholder bestemmelser om beskyttelse af den finansielle balance mellem parterne, hvilket er genstand for drøftelse med myndighederne. I Kazakhstan var produktionen lavere end i første halvår 2007, primært som følge af begrænsninger i eksportkvoter. Efterforskning De samlede efterforskningsomkostninger for første halvår 2008 udgjorde USD 302 mio. mod USD 144 mio. i samme periode 2007, hvilket afspejler de øgede efterforskningsaktiviteter. I første halvår 2008 blev ni efterforskningsbrønde boret i bl.a. Storbritannien, Danmark og USA (den Mexicanske Golf), og der pågår evaluering af resultaterne. Der er opnået nye efterforskningslicenser i Norge og USA. Pr. 30. juni 2008 deltager Mærsk Olie og Gas i efterforskningsaktiviteter i Danmark, Norge, Storbritannien, Algeriet, Angola, Turkmenistan, Qatar, Oman, Brasilien og USA (den Mexicanske Golf). SIDE 13 AF 24

16 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Detailhandel DKK mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat A.P. Møller - Mærsk A/S' andel Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver i alt Nettoomsætningen steg med 3% til DKK 28 mia. påvirket af åbning af nye butikker. Væksten var negativt påvirket af den svage økonomiske udvikling i Danmark. I Tyskland og Polen var væksten på et tilfredsstillende niveau. I Storbritannien blev udviklingen i omsætningen målt i DKK negativt påvirket af kursudviklingen på det britiske pund. Målt i GBP steg omsætningen i Storbritannien fornuftigt. Periodens resultat var lavere end første halvår 2007, negativt påvirket af kursudvikling på værdipapirbeholdninger som følge af stigende renter og faldende aktiekurser. Pengestrøm fra driften steg beskedent til DKK mio. Investeringer i centrallagerfacilitet og nye butikker m.v. udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK 699 mio. i samme periode I første halvår 2008 blev 30 nye butikker etableret, herunder 19 uden for Danmark. Pr. 30. juni 2008 var det samlede antal butikker SIDE 14 AF 24

17 SEGMENTOPLYSNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Andre aktiviteter skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v. DKK mio. 1. halvår Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Avance ved salg af virksomheder m.v Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver i alt Andel af resultat i associerede virksomheder vedrører A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af resultat i Danske Bank A/S. I første halvår 2008 leverede Odense Staalskibsværft A/S et TEU og to TEU containerskibe til A.P. Møller - Mærsk A/S. Værftsgruppen havde et negativt driftsresultat blandt andet på grund af lavere end forventet produktivitetsstigning. Driftsresultatet er forbedret i forhold til første halvår Odense Staalskibsværft A/S opnåede ordrer på yderligere to Ro-Roskibe. Pr. 30. juni 2008 har Værftet ordrer på fire TEU containerskibe, otte Ro-Ro-skibe, otte capesize tørlastskibe og tre skibe til det danske søværn. Volkswerft Stralsund, der blev solgt den 4. juli 2007, var fuldt konsolideret i første halvår Rosti Gruppens resultat var svagt positivt. Star Air A/S har haft et stabilt aktivitetsniveau og resultat. Ophørende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter blev beskedent positivt. Martinair Holland N.V. fik en bøde på USD 42 mio. af de amerikanske myndigheder vedrørende deltagelse i prisaftaler, inden Martinair blev overtaget af A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Beløbet var hensat i tidligere år. Maersk Aviation-aktiviteterne opnåede et positivt resultat i første halvår SIDE 15 AF 24

18 RISICI OG FØLSOMHEDER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Risici og følsomheder A.P. Møller - Mærsk Gruppen er følsom over for en række risikofaktorer, som i betydelig grad kan påvirke Gruppens indtjening og økonomiske stilling. A.P. Møller - Mærsk Gruppens risici og følsomheder er beskrevet i Årsrapport 2007 side Nedenfor er opdaterede følsomhedsoplysninger. Fragtrater og -mængder Nedgang i verdenshandelen og øget udbud af skibskapacitet har sat fragtraterne i containeraktiviteterne under væsentligt pres, ikke mindst på farterne fra Asien til Europa. Følsomhed over for ændringer i fragtrater og -mængder i andet halvår 2008 kan alt andet lige estimeres således: 5% forøgelse/reduktion i de gennemsnitlige containerfragtrater vil påvirke nettoresultatet for 2008 med USD 520 mio. 5% forøgelse/reduktion i mængder vil påvirke nettoresultatet for 2008 med USD 350 mio. Oliepriser Generelt har A.P. Møller - Mærsk Gruppen en vis naturlig sikring mod udviklingen i oliepriserne grundet en fornuftig balance mellem indtjening fra olieproduktion og brændstofomkostninger i skibsfartsaktiviteterne. For Gruppen er udviklingen i forskel mellem prisen på råolie og bunkers (det såkaldte crack) den væsentligste risiko. Som tommelfingerregel forventes effekten af en stigende oliepris på langt sigt at være positiv for Gruppens resultat. Olieprisen (Brent) steg betydeligt i første halvår 2008 fra USD 97 pr. tønde den 1. januar 2008 til USD 140 pr. tønde den 30. juni I samme periode blev forskellen mellem råolieprisen og bunkers (crack) udvidet fra omkring USD -23 pr. tønde den 1. januar 2008 til omkring USD -36 pr. tønde den 30. juni 2008 (et udvidet crack betyder at olieprisen er steget mere end brændstofprisen). A.P. Møller - Mærsk Gruppens resultat for første halvår 2008 blev positivt påvirket af de stigende oliepriser grundet: Et udvidet crack. Højere andel af olieproduktionen end ventet. Lavere forbrug af brændstof i containeraktiviteterne end ventet. Øget kompensation for de højere brændstofomkostninger fra Maersk Lines og Safmarines kunder. Siden den 30. juni 2008 er olieprisen faldet betydeligt og crack et indsnævret. Med nuværende oliepriser og forudsat uændret forskel mellem prisen på råolie og bunkers vil effekten af en stigende oliepris før effekt af sikringskontrakter på kort sigt være moderat positiv. For de enkelte forretningsområder vil ændrede oliepriser dog have betydelig effekt på resultatet. Valutakurser I første halvår 2008 er USD-kursen faldet 7% mod DKK. En 5% stigning/fald i den gennemsnitlige USD-kurs i andet halvår 2008 sammenlignet med andre ikke USD-relaterede valutaer forventes at påvirke Gruppens resultat målt i danske kroner positivt/negativt med i størrelsesordenen DKK 500 mio. Målt i US-dollars vil påvirkningen være uvæsentlig, primært grundet effekten af nettoindtjeningen fra ikke-usd-relaterede aktiviteter og valutakurssikringsaftaler. SIDE 16 AF 24

19 FORVENTNINGER, A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Forventninger til 2008 Med den fortsatte nedgang i væksten på det globale marked for containerskibsfart, betydelig tilgang af ny tonnage og de fortsat høje brændstofomkostninger ventes betydelige udfordringer for resten af 2008 for containeraktiviteterne. A.P. Møller - Mærsk Gruppens andel af olie- og gasproduktionen forventes nu at blive i størrelsesordenen 5-10% højere end i Det høje omkostningsniveau forventes at fortsætte til dels på grund af stigningen i efterforskningsaktiviteter. A.P. Møller - Mærsk Gruppens samlede nettoomsætning forventes nu at blive i størrelsesordenen USD 65 mia. (USD 51 mia.), svarende til DKK 320 mia. (DKK 279 mia.) med den nuværende dollarkurs. Baseret på det nuværende olieprisniveau forventes A.P. Møller - Mærsk Gruppens nettoresultat nu at blive i størrelsesordenen USD 4,0-4,6 mia. (USD 3,4 mia.), svarende til DKK mia. (DKK 18,7 mia.) med den nuværende dollarkurs. Tidligere forventninger til nettoresultatet var USD 3,6-4 mia. svarende til DKK mia. Den opjusterede forventning skyldes væsentligst: En kombination af positiv påvirkning fra i gennemsnit højere oliepriser og forventet højere olieproduktion (A.P. Møller - Mærsk andel). Højere end forventede avancer på salg af skibe, rigge m.v. Samlede salgsavancer forventes dog fortsat lavere end i Det tidligere omtalte mulige salg af ikke strategiske aktiver forventes ikke længere gennemført i Der er stadigvæk betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne for 2008, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Særlig usikkerhed knytter sig til udviklingen i containerfragtraterne, de transporterede mængder, oliepriser og dollarkursen. Periodemeddelelse forventes offentliggjort den 11. november 2008 Kontaktpersoner: Nils Smedegaard Andersen, skibsreder og Group CEO telefon Søren Thorup Sørensen, skibsreder og Group CFO telefon Per Møller, regnskabsdirektør telefon SIDE 17 AF 24

20 LEDELSESPÅTEGNING Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 for A.P. Møller - Mærsk Gruppen er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Efter vor opfattelse giver halvårsrapporten et retvisende billede af Gruppens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2008 og af resultatet af Gruppens aktiviteter og pengestrømme. Derudover giver beretningen (side 1-17) en retvisende redegørelse for udviklingen i og resultatet af Gruppens aktiviteter og finansielle stilling som helhed sammen med en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder som Gruppen står overfor. København, 27. august Direktionen: A.P. Møller Bestyrelse: Michael Pram Rasmussen Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla Næstformand Poul J. Svanholm Næstformand Sir John Bond Niels Jacobsen Lars Kann-Rasmussen Jan Leschly Leise Mærsk Mc-Kinney Møller Jan Tøpholm Cecilie M. Hansen Lars Pallesen John Axel Poulsen SIDE 18 AF 24

21 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammendraget resultatopgørelse DKK mio. 1. halvår Hele året Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avancer ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder - andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat af ophørende aktiviteter Periodens resultat Heraf: Minoritetsinteresser A.P. Møller - Mærsk A/S' andel Resultat pr. aktie, DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK SIDE 19 AF 24

22 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammendraget balance, aktiver 30. juni 31. december DKK mio Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Udskudt skatteaktiv Anlægsaktiver i alt Vare- og driftsbeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt til salg Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT SIDE 20 AF 24

23 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammendraget balance, passiver 30. juni 31. december DKK mio Egenkapital - A.P. Møller - Mærsk A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser m.v Bank og andre kreditinstitutter m.v Langfristede forpligtelser i alt Bank og andre kreditinstitutter m.v Andre kortfristede forpligtelser m.v Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt til salg Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT SIDE 21 AF 24

24 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Sammendraget pengestrømsopgørelse 1. halvår Hele året DKK mio Resultat før finansielle poster Ikke kontante poster m.v Ændring i driftskapital Finansielle betalinger, netto Betalte skatter Pengestrøm fra driften Køb af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Køb/salg af virksomheder m.v., netto Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Køb/salg af likvide værdipapirer Pengestrøm vedrørende investeringer Afdrag på/provenu fra lån, netto Udbetalt udbytte Minoritetsinteresser Pengestrøm vedrørende finansiering Nettopengestrøm vedrørende fortsættende aktiviteter Nettopengestrøm vedrørende ophørende aktiviteter Periodens nettopengestrøm Likvide beholdninger 1. januar Valutakursregulering af likvide midler m.v Likvide beholdninger, ultimo Heraf likvider bestemt til salg Likvide beholdninger, ultimo SIDE 22 AF 24

25 A.P. MØLLER - MÆRSK GRUPPEN Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger og samlede ændringer i egenkapital 1. halvår Hele året DKK mio Valutakursregulering ved omregning fra funktionel til præsentationsvaluta m.v Værdiregulering af sikringskontrakter Værdiregulering af andre aktieinvesteringer Aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger m.v Indtægter og omkostninger i associerede virksomheder indregnet direkte på egenkapitalen Skat af indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Samlede indregnede indtægter og omkostninger Heraf: Minoritetsinteresser A.P. Møller - Mærsk A/S' andel Specifikation af samlede ændringer i egenkapital Egenkapital 1. januar Samlede indregnede indtægter og omkostninger Udbetalt udbytte (ekskl. egne aktier) Udbetalt udbytte til minoritetsinteresser Kapitaludvidelse fra minoritetsinteresser Egenkapital, ultimo SIDE 23 AF 24

26 ØVRIGE OPLYSNINGER Ændringer i regnskabspraksis Med virkning fra 1. januar 2008 blev IFRIC 12 Servicekoncessionsaftaler implementeret, hvilket har medført ændret regnskabsmæssig behandling af et antal containerterminaler under særlige kontraktvilkår. Implementeringen har medført forøgelse af immaterielle anlægsaktiver som følge af reklassifikation fra materielle anlægsaktiver og indregning af minimumsbetalinger under koncessionsaftaler. Resultatopgørelsen påvirkes ikke væsentligt. Sammenligningstal for 2007 er tilpasset. Effekt af ændringerne i regnskabspraksis DKK mio. 1. januar januar 2007 Tidligere rapporteret I henhold til ny praksis Tidligere rapporteret I henhold til ny praksis Ændring Ændring Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt Aktieoptionsprogram Som omtalt i Årsrapport 2007 er der etableret et aktieoptionsprogram for Gruppens ledende medarbejdere, omfattende ca. 110 personer. Programmet vil give de pågældende medarbejdere aktieoptioner til en dagsværdi, der for den enkelte medarbejder svarer til en til to måneders løn. Tildeling af aktieoptioner skete første gang i april Samlede omkostninger for 2008 skønnes til ca. DKK 30 mio. Et tilsvarende incitamentsprogram er etableret for medlemmerne af Executive Board, der for egen regning er forpligtet til at erhverve aktieoptioner til markedsværdi for et beløb svarende til to måneders vederlag. SIDE 24 AF 24

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio.

A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar marts DKK mio. USD mio. P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 31. marts DKK mio. (Urevideret) Nettoomsætning 62.970 71.844 11.024 14.444 Resultat før af-

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. (Urevideret) 2010 2009 Ændring 2010 2009 Ændring Omsætning 71.019 62.970 13%

Læs mere

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen

P E R I O D E M E D D E L E L S E. A.P. Møller - Mærsk Gruppen P E R I O D E M E D D E L E L S E A.P. Møller - Mærsk Gruppen Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar - 30. september DKK mio. USD mio. (urevideret) 2009 2008 Ændring 2009 2008 Ændring Nettoomsætning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 11. maj 2011 1/10 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2010) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 31. marts DKK

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S HalvÅrsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR-nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 INDHOLD Side A.P.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Regnskabsmeddelelse 2003 INDHOLD Oversigt Hovedtal Segmentoplysninger Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, Tramp, Offshore og anden skibsfart Olie- og Gasaktiviteter

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2005 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2005 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side Sammenfatning 3 Forventninger til 2010 4 Hoved- og nøgletal 5 Kommentar til hovedtal 7 Segmentoversigt 8

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal2011 CVR nr. 22756214 Delårsrapport 3. kvartal 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2011 3 Sammenfatning for Gruppen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2006 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio.

Hovedtal for perioden 1. januar 30. september DKK mio. USD mio. A.P. Møller - Mærsk A/S Periodemeddelelse 10. november 2010 1/9 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Periodemeddelelse (I parentes tilsvarende tal for 2009) Sammenfatning Hovedtal for perioden 1. januar 30. september

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2007 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Forventninger til 2008 5 Den økonomiske og politiske situation 6 A.P.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S. Årsrapport A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side Sammenfatning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 9 Resultat for 2009 12 Forventninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Halvårsrapport 2011 CVR nr. 22756214 Halvårsrapport 2011 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Sammenfatning 3 Forventninger til 2011 4 Gruppens investeringer og fremtidige udvikling 5 Hoved

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere