Indhold. Forord... 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forord... 11"

Transkript

1 Indhold Forord Tid til børn Det er pragtfuldt at have børn! Det er smerteligt at have børn! Tiden så enkel og så vanskelig Tiden er livet Øvelse gør mester Hensynet til barnet og så meget andet Familien som livets projekt Udearbejde hjemmearbejde Den voksnes behov for erhvervsarbejde Familiens økonomiske forpligtelser Du er god nok! Ægte skyldfølelse og tilgivelse Enlig far eller mor Opdragelse er en kompleks virkelighed Rolle og personlighed Forældrerolle og forældrepersonlighed Barnerolle og barnepersonlighed Barnlighed og barnagtighed Vov at være voksen Børn skal have lov til at være børn

2 Tid til børn 3 Pæremodellen Selvstændighed Ære Lydighed og rimelighed Respekt En pære som model Se dit barn! Sig ja til dit barn! Øjenkontakt Se mig! Se det, jeg har lavet! Lad barnet være med Respekt for barnet Børn kan holde til meget Indre-styring og ydre-styring Nyd dit barn med den alder, det har! Far og mor bestemmer Inden børnene bliver to år Større børn Hvad har du lyst til? Regler er værn om værdier Fleksibilitet Betydningen af empati Børns empati Opdragelse Opdragelsens mål Hvorfor skal børn opdrages? Børn påvirker forældre God opdragelse er mange ting! Dårlig opdragelse hvad er det?

3 Indhold 7 Kærlighed og konsekvens Forældre elsker deres børn! Kærligheden handler imod det onde Fællesskab og hensyn til den svage Opmuntring, anmodning, formaning og krav Skældud Sanktioner: Straf eller konsekvens Håndfast kropskontakt Familieliv Dreng og pige Søskende Børns aktivitetsniveau Pligter Kammerater Måltider Sengetid Oprydning Forbrug Familien og menigheden Enlig mor eller far Alene om opdragelsen Lad barnet i dig leve! Børn, følelser og kommunikation Børn føler med kroppen At bekræfte eller benægte børns følelser Irettesættelser med indføling Stemningen i hjemmet Børn og seksualitet Børn og sorg Børn med handicaps

4 Tid til børn 10 Børn og medier Den svære vej er ofte den rette Kvantitet og kvalitet Skærmen er ikke farlig! Katastrofe-tv Computerspil Film og serier Internettet Sociale mødesteder Internet, eksponering og sex Mobiltelefon Hjælp tilbydes Børnebøger er også medier! Oplæring i den kristne tro Dåben og troen Oplæringen understreges i Bibelen Børn husker følelser frem for fakta Oplæringspyramiden Læs op og fortæl om Gud Bed sammen med barnet Tal med børnene om Gud Markér dåbsdagen Gå i kirke Benyt kirkens oplæringstilbud Et sengelægningsritual Faren for åndeligt overgreb Når børn vokser ud af barndommen Pære bliver til æble Midlertidigt lukket på grund af ombygning Sparringspartner mere end opdrager Både mur og svamp Må jeg ikke godt? Alle de andre må!

5 Indhold Vis dem tillid! Teenagere er dejlige Når der er store problemer Tid til alle de andre Børn er vigtige, men ikke de vigtigste Børn er vore medmennesker, men ikke de eneste Tilgivelse Litteratur Om forfatteren

6 Forord Jeg tror, børn har brug for forældre, som ikke konstant bebrejder sig selv, at de ikke er gode nok. Børn har brug for forældre, som så vidt muligt er trygge som forældre. Det betyder ikke, at det altid lykkes. Det hører nemlig med til livet at begå fejl og mislykkes. Men det drejer sig om, at man som forældre har det afklaret og grundlæggende godt med sig selv, sine valg og fravalg. Mange forældre er usikre. Jeg tror, det især skyldes, at de har for lidt tid til at øve sig på at være forældre. Man bliver nemlig usikker på det, man ikke får øvet sig nok på. Men børn har brug for forældre, som står ved det, de gør og ikke gør. Mange forældre læser bøger om børneopdragelse. Lige nu er du i færd med at læse endnu én! Det kan være godt nok med disse bøger; men faren er, at de kan gøre forældre endnu mere usikre. For der stilles så mange idealer op, som man skal leve op til. Der gives så mange gode råd, som bare ikke passer ind i vores familie. Det bliver så professionelt at være opdrager, og vi er bare amatører. Mit mål med at sende endnu en bog om børneopdragelse på markedet er at gøre jer forældre trygge som netop de forældre I er, med netop de børn I har. Men betyder det så ikke, at enhver kan opdrage, som de finder for godt, og at der slet intet generelt kan siges om opdragelse? I så fald var der ikke grund til at skrive en bog! Men ingen af os bliver gode forældre for netop vores børn i vores hjem uden at blive mødt af argumenter, synspunkter og provokationer. At blive tryg som forældre sker i en stadig vekselvirkning mellem hvile i sig selv og spejling i andre. Jeg vil begynde bogen med at udtrykke respekt og tillid til jer forældre, fordi jeg tror, I alle har nogle resurser og muligheder for at blive gode forældre for netop jeres børn. I elsker nemlig jeres børn, selv om det nogle gange giver sig nogle akavede udtryk. I vil jeres børn det bedste, selv om 11

7 Tid til børn I ikke altid formår at give dem det. I gør det, så godt I kan, selv om det ikke sikrer succes. Tid til børn er et personligt, aktuelt bidrag til den aldrig afsluttede debat om god børneopdragelse. Den er et forsøg på at give forældre i Danmark i begyndelsen af det 21. århundrede et udspil, som de kan forholde sig til, når de hver især skal finde deres vej i børneopdragelsen. Jeg har et kristent livssyn, som for eksempel viser sig ved, at jeg skriver et kapitel (11) om oplæringen i den kristne tro. Jeg har også den opfattelse, at Bibelen siger nogle få, men vigtige, livsnære ting om børneopdragelse, men at Gud har givet os frihed under ansvar til at konkretisere det i vores tid og på vores sted. Jeg er overbevist om, at de grundlæggende ting, Gud har sagt om forholdet mellem børn og forældre, er i pagt med det, vi alle kan gøre gode erfaringer med. I øvrigt er der mange forhold af pædagogisk, psykologisk og personlig art, som kan belyse børneopdragelsen uafhængigt af, hvilket livssyn man har. Flere personer kunne takkes for hjælp til at skrive denne bog. Jeg indskrænker mig til at sige tak til mine tre børn, Signe, Jonatan og Ida, der har lært mig allermest om børneopdragelse! Denne tredje udgave af Tid til børn er let revideret i forhold til anden udgave. Kapitel 10 Børn og medier er dog helt nyskrevet. Hillerød i november 2010 Carsten Hjorth Pedersen

8 Tid til børn»vi har fået en dreng!de fik en yndig pige!«sådan siger vi, når et barn er blevet født. Vi siger ikke:»vi har produceret en dreng!«eller:»de fortjente en yndig pige!«børn er noget, vi får. Sådan er det indlejret i sproget, at børn er en gave. Sådan erfarer vi det normalt også, når vi står med et nyfødt barn i armene. Det er en gave! Det er et under! Og vi erfarer det igen og igen under opvæksten. Vi kan høre det på stemmen, når den glade mor fortæller om barnets første ord. Vi kan se det på den stolte far, som viser, at sønnen kan gå. Vi kan se det på de festklædte forældre den første skoledag, eller når børnene spiller krybbespil til jul. Vi mærker det ved eksamensfesten. Vi ser tårerne i morens øjne, når sønnen holder tale ved sølvbrylluppet eller i farens, når han fører datteren op ad kirkegulvet. Det er pragtfuldt at have børn! Vores børn er nogle af de mennesker, der betyder mest for os. De er vores eget kød og blod. Man mærker det måske allerstærkest, når børnene er syge eller udsat for smerter. Det kan være slemt selv at være syg; men det er småting i sammenligning med, at ens etårige datter har feberkrampe. Det kan være slemt selv at blive uretfærdigt behandlet, men bliver min syvårige søn mobbet i skolen, gør det så ondt. For ikke at nævne den store smerte, som nogle forældre må leve med, når deres barn dør. På en underlig måde er det ofte, når livet sættes på prøve, at vi erfarer dets nærvær. Det gælder ikke mindst i forhold til vores børn. Det er også pragtfuldt at have børn, fordi de beriger vores voksenliv på en enestående måde. Barnets umiddelbarhed og spontanitet har ofte været en kilde til inspiration for voksne. Men også deres spørgsmål og reaktioner sætter tanker og følelser i gang hos os. Vi kommer til at tænke over forhold, som ellers var selvfølgelige. Vi bliver varme om hjertet, fordi 13

9 Tid til børn børnene er så ligefremme og autentiske. Vi føler ansvar, fordi børnene viser os umådelig stor tillid. Vi kan ganske enkelt lære meget af børn. Ja, Jesus fremstiller flere gange børn som forbilleder for voksne, hvor vi er vant til at tænke på os selv som forbilleder for børnene. For ikke at nævne glæden over, at opdragelsen lykkes. Det er pragtfuldt at opleve, at de store børn kan klare mange ting selv, og at nogle af de værdier, man selv har bygget på, også bliver deres. Denne glæde er en gave. Som forældre kan man sidde tilbage med fornemmelsen af, at ganske vist har vi gjort vores bedste; men det er mere gave end fortjeneste, at børnene vokser til og bliver selvstændige. Børnene har godt af at mærke vores glæde over dem. De gror i sjælen, når vi ser på dem som gaver. Der findes ganske vist en form for forældrestolthed, som er kvalmende, fordi den mere er forældre-selvglæde end ægte glæde over barnet. Men selv om vi aldrig kan rense vore motiver, så lad os dog glæde os over vore børn og vise dem det, hvad enten de er nyfødte eller voksne. Det er smerteligt at have børn! Det er imidlertid ikke udelukkende pragtfuldt at have børn. Det er også smerteligt. For nogle mere end andre; men alle forældre oplever i et eller andet omfang smerten ved at have børn. Kvinden oplever det rent fysisk som ubehag under graviditeten og smerter under fødslen. Man siger, det er glemt bagefter, og det er måske også sandt; men det sidder alligevel i hende som en grunderfaring, der ofte bekræftes senere, når hun oplever noget smerteligt i forbindelse med børnene. Jeg har allerede omtalt smerten i forbindelse med børns sygdom, handicap, mistrivsel og død. Selv om vi synes, det onde er skævt fordelt, fordi det især rammer mig og mine, eller fordi det rammer visse andre, så har vi hver især vores at slås med. Hertil kommer smerterne ved ens egen mangelfuldhed og egne fejl i børneopdragelsen. Vi forældre erfarer, at det ikke mindst er i forholdet til vores børn, vi kommer til kort og kvajer os så grusomt, fx hvis vi har nedgjort vores barn, så det mistede modet, eller hvis vi har undladt at 14

10 Kap. 1 Tid til børn give barnet det modspil, som ville have udviklet det. Vi forældre kan af og til have en oplevelse af, at vi selv er den største hindring for et godt forhold til barnet. I forhold til et barn kan der være mønstre, som vi godt kan se er ødelæggende, men alligevel ikke magter at komme ud af. For ikke at tale om smerten ved at se egne eller ægtefællens mørkeste sider afspejlet i barnet. Lige så stolte vi kan være til nogle tider, lige så pinligt berørte kan vi være til andre, når vi selv er de første, der ser, at æblet ikke falder langt fra stammen. Smerten ved at have børn opleves af nogen i form af et anstrengt eller næsten helt fraværende forhold til børnene, når de bliver store. Bedre bliver det ikke af, at man kan konstatere, at fejlen ikke udelukkende ligger hos børnene. Fjendtlighed og bitterhed i forhold til børnene er tunge byrder at bære selv om man gør, hvad der står i ens magt for at undgå det. Sådan er livet også! Vores børn skal ikke være uvidende om den smerte, der er forbundet med at have børn. De skal også gives forståelse for, at der er forskel på omfanget og karakteren af den fra familie til familie. Ganske vist skal børn inklusive store børn ikke have alt at vide om forældrenes smerter, og frem for alt skal vi ikke bruge det smertelige til at give børnene falsk skyldfølelse; men alligevel må de godt kende til denne side af sagen. Det er i øvrigt næsten umuligt at skjule dette for børnene. Det at kunne bære også at være en smerte for andre er en vigtigt forberedelse til venskab, fællesskab og ægteskab. Ingen af os kommer nemlig igennem livet uden at være til byrde for andre. Tiden så enkel og så vanskelig Vi lever i en tid, hvor effektivitet er et af de højeste goder. Effektiviteten har givet os kolossal materiel velstand i forhold til kulturer, der prioriterer andre ting højere. Men der er ting i livet, som tager tid, og som kun kan effektiviseres til en vis grad. Det gælder fx et venskab. Det gælder samtale og samvær i ægteskabet. Og det gælder forholdet til børnene. Det basale samvær med børn kan ikke skæres ubegrænset ned. Overdreven effektivisering lammer grundlæggende livsværdier. For livet tager tid, ja, livet er tid. 15

11 Tid til børn Skal jeg give et bud på den vigtigste enkeltfaktor, som er afgørende i børneopdragelsen, er det tiden. Den er akilleshælen i forholdet mellem børn og voksne. Det gør ondt på de fleste af os at berøre denne sag. Men ingen er hjulpet ved at sætte kikkerten for det blinde øje. Heraf følger der ikke en lang svada om, at det var bedre i gamle dage, og at kvinderne skal bort fra arbejdsmarkedet, eller at mændene skal have deres arbejdsplads i og omkring hjemmet. Dels havde de gamle dage andre problemer, dels nyder vi alle sammen godt af, at kvinderne er kommet mere ud på arbejdsmarkedet. Men vi er nødt til at forholde os til denne faktor nummer ét i forholdet til vores børn: God børneopdragelse tager tid. Børnenes behov er ikke, at vi har aktiviteter kørende med dem dagen lang. Det vigtigste er, at vi som forældre er disponible i et passende omfang. Vi skal være til at få fat i et passende antal timer om dagen. Børn op til ca. 12 år skal i et vist omfang være med i hverdagens gøremål: indkøb, madlavning, rengøring og småbesøg. Én far kan måske godt lide at gå på indkøb med sine små piger og kløve brænde med drengene. En anden far vil gerne følge et af børnene til håndbold og læse historie for de små. Én mor trives med at ordne haven med pigerne og bage med drengene. En anden mor vil gerne lave flotte buketter med pigen eller tage med drengen til svømning. Mange forældre kan fortælle gode og inspirerende historier fra hverdagen om samværet med børn i relation til dagens pligter og gøremål. Selvfølgelig kan det være besværligt; men det giver en grundlæggende kontakt med barnet, som er afgørende. Denne hverdagstid med børnene udelukker naturligvis ikke deciderede aktiviteter sammen med børnene (spil, oplæsning, biografture osv.), men pudsigt nok bliver kravet til 16

12 Kap. 1 Tid til børn aktiviteternes vellykkethed mindre, når man også har en del hverdagstid sammen. Der bliver bedre plads til en fuser, hvis ikke hvert eneste minut, vi er sammen med børnene, skal være vellykket. Det er dog ikke altid et spørgsmål om tid, men også om overskud. Børn suger energi ud af forældrene, så selv om man har god tid, kan det alligevel knibe med overskuddet. Derfor er det vigtigt at prioritere bevidst, så det ikke udelukkende er arbejde og fritidsinteresser, der får del i den tid, hvor vort overskud er størst, men at børnene også får det. Tiden er livet Det grundlæggende i livet er ikke det, vi ejer (skønt det har stor betydning), men de relationer, vi står i. For hvad er det, der bærer, når livet for alvor bliver svært eller for alvor bliver glædeligt? Det er, at der findes en Gud og nogle medmennesker at dele livet med. Derfor må tid til relationer prioriteres i vores hverdag. Det har både vi og vores børn brug for. Børn er nemlig dybt afhængige af voksnes med- og modspil for at blive hele mennesker. Ingen og slet ikke børn får identitet uden at møde andre mennesker. Vi må se andre i øjnene for at finde ud af, hvem vi selv er. Dette bliver vi aldrig færdige med, men børn har særlig brug for det. Udelukkende medspil udvikler ikke et barn. Det lærer ikke livets grænser at kende. Udelukkende modspil stjæler barnets livsmod og hæmmer det. Får børnene ikke den fornødne opmærksomhed, især de første seks år, så stræber de som regel efter at få den resten af livet. Men så er det ofte for sent, da et stort barns eller en ungs søgen efter opmærksomhed virker barnagtig og anmasende på andre, hvorfor de ofte bliver afvist. Jeg tror for øvrigt, at mediernes talløse tilbud om at komme i rampelyset er udtryk for den samme hunger efter opmærksomhed. Bliver man ikke set, mens man er lille og har særlig brug for det, skabes der let et forskruet behov for at blive set senere i livet. Og her tilbyder medierne et surrogat for at få opmærksomhed, nemlig at blive kendt som stjerne for en aften eller deltager i et reality-show. Jo, børnene har brug for os. Men vi har sandelig også brug for børnene og glæde af dem. Hermed har jeg ikke sagt, at vi kun kan være hele mennesker, hvis vi har børn. Men har vi børn, er de en meget vigtig hjælp til 17

13 Tid til børn at udvikles og finde sig selv. Vi forældre lærer os selv at kende i samspil med vores børn. Vi beriges ved omgang med dem. Ikke fordi det altid er let. Slet ikke fordi det altid lykkes. Der er ikke tale om en form for genvej til et lykkeligt og harmonisk liv. Det er hårdt arbejde, og ingen kommer igennem uden skrammer. Men netop derved bliver livet sammen med børnene en form for model på hele livet i lyst og nød, i sejre og nederlag, i mestring og tilgivelse. Derfor har vi og vore børn brug for tid med hinanden. Øvelse gør mester En anden væsentlig grund til, at tid til børn må prioriteres, er, at børneopdragelse som så meget andet er et spørgsmål om øvelse. Og den væsentligste faktor for at blive øvet, er at have tid. Selv den mest talentfulde pianist eller håndboldspiller behøver øvelse for at blive god. Det er underligt, at vi ofte tror, at det, som er langt sværere end at spille klaver eller håndbold, nemlig at opdrage børn, skal vi bare kunne uden at øve os. Nej, det gamle motto»øvelse gør mester«er højaktuelt, når det gælder børneopdragelse. Vi og vore børn har brug for tid med hinanden for at øve os på at omgås hinanden. Jeg hører forældre sige, at vi har så kort tid sammen med børnene, efter at de er hentet i institutionen, og indtil de skal i seng, at vi ikke orker at tage konflikter med dem. Dette er synd for både børn og voksne, for der er få ting, vi lærer så meget af som konflikter og gode løsninger på dem. Det er derfor ærgerligt, hvis vi ikke har tid eller overskud til at tage konflikterne, når de er der. Vi kan eller skal ikke tage alle konflikter når som helst og hvor som helst. Der kan være gode grunde til at undlade at tage en konflikt her og nu; men bliver det mere reglen end undtagelsen, at vi viger uden om konflikterne, så mister både vi og vores børn anledninger til vigtig læring i livet. Tid til børn er bl.a. de mange små gøremål for og med børnene, som er af betydning for dem. Her tænker jeg ikke på tiden, der går med at vaske deres tøj, lave mad til dem, gøre rent på deres værelse eller tjene pengene til deres forbrug. Jeg tænker på alle de nødvendige aktiviteter med dem i hverdagen, som der bare skal være tid til, uden at det hele bliver ét stress. 18

14 Kap. 1 Tid til børn En ganske almindelig uge for nogle år siden skrev jeg en række af disse ting ned: Pakke aviser med Jonatan, køre med ham til tennis første gang, ordne skiudstyr til Signes lejrskole, få lavet Idas kassettebåndoptager, hjælpe hende med lektier, spille et spil med Jonatan, læse en bog for Ida, diskutere en film med Signe, aftale et besøg for Ida, hente Jonatan ved toget, skælde ud og trøste, opmuntre og give løsningsforslag. - Vi får let den opfattelse, at disse ting er hindringer for opdragelsen. Men det er de ikke. De er anledninger til at være til stede og vise ansvar for børnene. Det er en vigtig del af selve opdragelsen. Og skønt vi bestemt ikke altid gør det med glæde, så er det uundværlige ting, som er med til at give os øvelse. Du lærer primært at opdrage ved at opdrage; ikke ved at læse bøger om det. Det er altså vigtigere, at du får tid til at øve dig, end at du får tid til at læse denne bog færdig. (Jeg håber dog, du får tid til begge dele). Hensynet til barnet og så meget andet Midt i 1960-erne var den gennemsnitlige arbejdstid uden for hjemmet for begge ægtefæller tilsammen ca. 50 timer om ugen. Omkring år 2000 er den timer om ugen. Det siger sig selv, at dette er en mærkbar forandring. Det medfører bl.a., at børn i højere grad må kæmpe for at få forældrenes opmærksomhed. Vælger vi at se sagen ensidigt ud fra barnets synsvinkel og udelukkende spørge om, hvad der tjener barnet, så mener jeg på baggrund af egne erfaringer og psykologiske undersøgelser at det bedste for barnet er, at mor eller far er disponible i 90 % af barnets vågne tid, fra det er nul til to år. Fra to til seks år kan det være fint for barnet med en deltids institutionsplads, fx tre-fem timer pr. dag. Dette behov vil afhænge af søskendeflokkens størrelse, antallet af naboer og det enkelte barns natur. Fra seks til 13 år kan barnet være et stigende antal timer borte fra hjemmet; men stadig er der behov for at have disponible forældre. Fra den unge er 13 til 18 år, øges selvstændigheden, og den unge må et stykke på vej selv markere sit behov for forældrenærvær, skønt forældrene bestemt stadig skal tage initiativer, vise interesse, blande sig og være nærværende. 19

15 Tid til børn Nu er der imidlertid ingen af os, som kan træffe valget om mængden af tid sammen med børnene udelukkende ud fra børnenes behov. Dels har vi selv nogle behov, fx for at have et lønarbejde, dels er der nogle vilkår, vi må bøje os for, fx at der ikke er en masse andre forældre og børn hjemme i nabolaget en almindelig hverdagsformiddag, dels er der nogle økonomiske forpligtelser, vi skal indfri. Derfor må hvert forældrepar finde deres egen måde at indrette sig på, når det gælder antallet af ugentlige timer, hvor de er disponible for deres børn. Det handler om prioritering. At prioritere er at forsømme i den rigtige rækkefølge. Vi er nemlig alle nødt til at forsømme gode og nyttige ting, fordi noget andet er endnu vigtigere. Før i tiden levede man i de mindre landsbysamfund den samme type liv. Man havde ofte arbejde i tilknytning til landbruget. Man gik mere ens klædt og havde mere ensartede holdninger. Denne enhedskultur gav forældre en vis støtte i de opdragelsesmæssige valg, hvorfor en del af dem slet ikke oplevedes som valg. Sådan er det ikke i dag, hvor den enkelte familie må træffe sine valg og prioritere på en anden måde end naboer, venner og nær familie. Vi har brug for at tale sammen om, hvad»den rigtige rækkefølge«er; men i sidste ende må hver familie øve sig i prioriteringens vanskelige kunst. Familien som livets projekt Nogle er blevet opmærksomme på tidsfaktorens betydning i disse år. Vi ser derfor en tendens til at satse voldsomt på familien, især på børnene. Familien bliver næsten tilværelsens mål. Børnene bliver på en måde forældrenes hovedprojekt. Familien er måske blevet den sidste leverandør af mening, efter at religion, politik og andre gruppetilhørsforhold er blevet kasseret af mange. Familien bliver stedet, hvor jeg og mine nærmeste skal finde lykken, frem for at familien er et praktisk arbejdsfællesskab, som tilfældet i højere grad var tidligere. Dette fører også til et behov for at eksponere sig selv som en vellykket familie, der kan tage på mange ferier og udflugter. Derfor de ufattelige mængder af fotos og videoer af familielivet. Med dem som dokumentation kan vi overbevise både andre og os selv om vores familielykke. Vi er en perfekt familie, som holder alle 20

16 Kap. 1 Tid til børn fødselsdage med fynd og klem, og som straks får alle psykiske og fysiske sygdomstegn behandlet bort. Derfor skal børnene også være dygtige, kønne og populære. I en stærkt individualiseret tid bliver familien den sidste base for fællesskab, som man desperat må holde fast ved. Men samtidig bliver familien også stedet, hvor trangen til det individuelle og det sociale tørner sammen. For det er ikke altid let at få børns og voksnes mange individuelle ønsker til at gå op i en højere enhed med trangen til at have fællesskab i familien. Eller for at sige det på en anden måde: Ikke alle ser, at insisteren på fællesskab nødvendigvis kan medføre, at far må give afkald på båden, mor på halvdelen af sine venindeture, storesøster på håndboldkarrieren og lillebror på at spille tre slags instrumenter. Denne form for»familie-perfektionisme«er bestemt ikke bare af det gode. Den fører meget let til en overanstrengelse af familien. Familien kan nemlig ikke bære at skulle have næsten religiøs status. Børnene kan også komme til at fylde for meget i en familie. Det er nemlig ikke sundt for børnene, hvis hele familiens liv skal gå op i at stimulere deres behov. Der skal også være plads til forældrenes interesser og udvikling. Ikke bare for de voksnes skyld, men også for børnenes. Børn udvikles ikke sundt, når de gøres til familiens hovedprojekt. Det betyder helt praktisk, at der ved middagsbordet ikke bare skal være plads til børnenes dagsordener, men også til de voksnes. Børnene finder ikke altid de voksnes snak interessant; men det er godt for dem at lære at holde sig tilbage nogle minutter, mens de voksne taler sammen. Der er forskel på, om man lever med sin familie eller i sin familie. Når man lever med sin familie, lever man langt på vej adskilte liv i hverdagen, men satser enormt på det fælles liv i ferier og weekends. Lever man i familien, er der en større sammenhæng mellem hverdage og fridage, så hverdagene rummer flere timer med børn, mens fridagene ikke behøver at gå omtrent 100% op i fælles familieaktiviteter. Tragisk nok kan disse overdrevne forventninger til familien netop blive familiens fjende, fordi de så let fører til nederlag, frustration og uindfriede forventninger, der medfører, at familielivet brister og ender i kulde, resignation eller skilsmisse. 21

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Lys for enden af tunnellen

Lys for enden af tunnellen Lys for enden af tunnellen Det tager tid at komme videre efter en skilsmisse. De første måneder må man tage en dag ad gangen, og man er følelsesmæssigt meget berørt af skilsmissen. Tingene virker helt

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS Professionel i Til dig som arbejder med børn, hvis Pårørende er udsendt på mission BAglandet Til lærere og pædagoger BØRNS TYPISKE REAKTIONER NÅR SOLDATER TAGER I KRIG HVAD KAN DU GØRE SOM PROFESSIONEL?

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

ENERGIENS HEMMELIGHEDER

ENERGIENS HEMMELIGHEDER ENERGIENS HEMMELIGHEDER Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar.dk www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Modul 6: I gode som i onde dage

Modul 6: I gode som i onde dage Modul 6: I gode som i onde dage Hvad skal denne tekst bruges til? Læs den første del af dette kapitel (At lære at tale hinandens sprog) derhjemme og lav sammen øvelse 1. Den anden del ( I medgang og modgang,

Læs mere