Ungeprofil. af den østlige bydel af Esbjerg. B y d e l s p r o j e k t 3 i 1. K v a g l u n d p a r k e n E s b j e r g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeprofil. af den østlige bydel af Esbjerg. B y d e l s p r o j e k t 3 i 1. K v a g l u n d p a r k e n 1 2. 6 7 0 5 E s b j e r g"

Transkript

1 Ungeprofil af den østlige bydel af Esbjerg 2011 B y d e l s p r o j e k t 3 i 1 K v a g l u n d p a r k e n E s b j e r g w w w. b y d e l s p r o j e k t 3 i 1. c o m

2 Udgiver Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken Esbjerg Ø Rapport Rikke Skipper Hansen Redaktion Susanne Rønne Mette Straarup Jespersen Diana Mosen Olsen Rikke Skipper Hansen Layout Rikke Skipper Hansen 1

3 Forord Boligorganisationerne Ungdomsbo, B 32 og Fremad i Esbjerg har i samarbejde med Esbjerg Kommune fået økonomisk støtte af Landsbyggefonden til en Helhedsplan med en social og forebyggende indsats i den Østlige bydel i Esbjerg i perioden I 2011 gennemførte Sundhuset under Bydelsprojekt 3i1 en ungeprofil i den østlige bydel af Esbjerg. I denne rapport har vi fornøjelsen af at præsentere resultaterne fra undersøgelsen, der tegner et portræt af, hvordan unge i den østlige bydel af Esbjerg trives i hverdagen. Undersøgelsen er gennemført i perioden november december Formålet med rapporten er at beskrive en række vigtige emner i børn og unges liv relateret til sundhed, sundhedsvaner og trivsel. Rapporten giver ingen forklaringer på sammenhænge eller årsager. En stor tak skylder vi de mange elever, der har deltaget i undersøgelsen samt deres lærere og skoleledelse. I denne undersøgelse har eleverne udvist stor omhu og seriøsitet i deres besvarelser af spørgeskemaet. Esbjerg, april 2012 Rikke skipper Hansen 2

4 1 Om Ungeprofilen Børn og unges sundhed er vigtig for folkesundheden og det er en udfordring for samfundet at sikre sunde og velfungerende børn og unge. Desuden er der en stor risiko for, at helbredsproblemer og risikoadfærd i barndom og ungdom fortsætter ind i voksenlivet (Due et al., 2011). Undersøgelsen bygger på besvarelser fra elever i klasse på 4 skoler i Esbjergs østlige bydel. Formålet med undersøgelsen er at skabe større indsigt i unge menneskers opfattelse af eget helbred og trivsel og give et samlet billede af børn og unges sundhedsadfærd - herunder ryge-, drikke-, motions-, kost- og tandplejeadfærd, samt skabe større indsigt i deres sociale relationer, familieliv, skoleliv, almene levekår, helbred og almene trivsel. Undersøgelsen gennemføres frivilligt og anonymt og ingen af de elever, som udfylder det anvendte spørgeskema, kan efterfølgende identificeres. 1.1 Gennemførelse af undersøgelsen i den østlige Bydel af Esbjerg 2011 Udvælgelse af skoler og elever: Vi henvendte os til alle fire skoler i lokalområdet. I breve til skoleleder og lærere blev skolen inviteret til at deltage. Alle fire skoler ønskede at deltage. Alle elever på syvende, ottende, niende og tiende klassetrin besvarede det anonyme spørgeskema i en klassetime. Eleverne fik instruktion af (klasse)læreren og fik blandt andet at vide, at undersøgelsen er anonym. Spørgeskemaet: Det er afgørende for undersøgelsens kvalitet, at eleverne kan og vil besvare spørgeskemaet ærligt. Næsten ingen elever saboterede spørgeskemaet med useriøse svar. Kun 4 ud af de 382 indsamlede besvarelser måtte kasseres i undersøgelsen på grund af tydeligt useriøse besvarelser Køn og klassetrin Der deltog i alt 160 drenge og 218 piger i ungeundersøgelsen i I denne rapport benytter vi køn som gennemgående hovedopdeling af resultaterne. Vi bruger derimod ikke klassetrin og skole, da forekomsterne her er tilnærmelsesvis ens fordelt. 2 Helbred og trivsel De fleste skoleelever har et godt helbred i medicinsk forstand, og der er få børn og unge, som rammes af alvorlig sygdom. Alligevel har mange børn problemer relateret til helbred og trivsel, som ligger udenfor rent lægelige diagnoser, og som det er vigtigt at få afdækket. Der er mange måder at måle helbred og trivsel på. I undersøgelsen spørger vi eleverne om deres generelle vurdering af deres eget helbred. Desuden spørger vi til en række symptomer på fysisk og psykisk ubehag. Overvægt og kropsopfattelse spiller en vigtig rolle for børns helbred og trivsel. Til belysning af aspekter af trivsel har vi endvidere stillet spørgsmål om elevernes tilfredshed med skolen. 2.1 Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er en god indikator for det generelle velbefindende hos voksne og god til at forudsige risikoen for at blive syg. Uanset objektivt helbred har voksne med dårligt selvvurderet helbred en større risiko for fx at få hjertesygdom og for at dø for tidligt. Samtidig er helbred noget som opfattes meget forskelligt fra person til person. 3

5 Af figur 1 ses det, at langt de fleste elever synes, at de har et godt eller meget godt helbred. Det er kun 1% af drengene og 1% af pigerne, der synes, de har et dårligt eller meget dårligt helbred. Figur 1 Hvordan synes du, dit helbred er? Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt 1 1 Virkelig dårligt Symptomer Figur 2a-2h viser, at en betragtelig andel af eleverne oplever at have symptomer. Således har henholdsvis 10 %, 7 % og 8 % af pigerne haft hovedpine, mavepine og ondt i ryggen mindst en gang om ugen. 9 % har været nedtrykte; 13 % har været irritable eller i dårligt humør; 12 % har været nervøse; 9 % har haft svært ved at falde i søvn; 4 % har været svimle mindst én gang om ugen. For drengene gælder det, at 9 % har haft hovedpine; 1 % har haft mavepine; 2 % har haft ondt i ryggen; 1 % har været kede af det; 8 % har været irritable/i dårligt humør; 3 % har været nervøse; 14 % har haft svært ved at falde i søvn og 5 % har været svimle mindst én gang om ugen de sidste 6 mdr. Det ser altså ud til, at en større andel af pigerne end af drengene oplever fysiske symptomer på ubehag. Figur 2a Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft hovedpine) Næsten hver dag 1 5 Mere end 1 gang om ugen 9 10 Næsten hver uge 6 8 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2b Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft mavepine) Antal besvarelser 372 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 0 5 Mere end 1 gang om ugen 1 7 Næsten hver uge 6 6 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig

6 Figur 2c Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft ondt i ryggen) Næsten hver dag 6 7 Mere end 1 gang om ugen 2 8 Næsten hver uge 8 7 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2d Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været ked af det) Antal besvarelser 370 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 1 5 Mere end 1 gang om ugen 1 9 Næsten hver uge 3 12 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2e Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været irritabel eller i dårligt humør) Antal besvarelser 368 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 5 7 Mere end 1 gang om ugen 8 13 Næsten hver uge 9 14 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2f Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været nervøs) Antal besvarelser 370 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 1 7 Mere end 1 gang om ugen 3 12 Næsten hver uge Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2g Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft svært ved at falde i søvn) Antal besvarelser 370 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 6 14 Mere end 1 gang om ugen 14 9 Næsten hver uge 8 10 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig

7 Figur 2h Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været svimmel) Antal besvarelser 371 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 1 3 Mere end 1 gang om ugen 5 4 Næsten hver uge 3 6 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Fravær fra skole Figur 3 og 4 beskriver elevernes samlede fravær pga. sygdom eller pjæk i løbet af de sidste 30 dage. Hér ses det bl.a., at 22% af drengene og 22% af pigerne har mere en 3 dages skolefravær pga. sygdom og 14% af drengene har 1-4 dages skolefravær pga. pjæk, imens 12 % af pigerne har 1-4 dages skolefravær pga. pjæk. Tallene er altså stort set ligeligt fordelt imellem kønnene. Figur 3 Hvor mange hele skoledage har du været fraværende i de sidste 30 dage? (På grund af sygdom) Antal besvarelser 372 Drenge (%) Piger (%) Ingen dag dage dage dage dage eller flere 6 5 Figur 4 Hvor mange hele skoledage har du været fraværende i de sidste 30 dage? (På grund af pjæk) Antal besvarelser 348 Drenge (%) Piger (%) Ingen dag dage dage dage dage eller flere Vægt- og kropsopfattelse Overvægt og fedme har en lang række alvorlige helbredsmæssige og psykosociale konsekvenser. Stigningen i forekomsten af overvægt og fedme, har store konsekvenser ikke blot for det enkelte individ, men også for folkesundheden. Væksten i overvægt og fedme har været udtalt i en sådan grad, at den er blevet karakteriseret som en fedmeepidemi blandt både børn, unge og voksne (Due et al., 2006). Figur 5, 6 og 7 beskriver elevernes tilfredshed med vægt og udseende, samt om de har været på slankekur. Det fremgår at 57% af drengene er enige i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt og 5% er helt uenige; for pigerne gælder det, at 29% er helt enige i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt og 18% er helt uenige. 69% af drenge er helt enige i udsagnet jeg er tilfreds med mit udseende og 1% er helt uenige. Kun 34% af pigerne er helt enige i udsagnet jeg er tilfreds med mit udseende og 6% er helt uenige. 14% af drengene 6

8 og 34% af pigerne har været på slankekur. Det fremgår således, at særligt pigerne ikke er tilfredse med deres udseende og vægt, imens mere end halvdelen af drengene er tilfredse. Figur 5 Er du enig i følgende udsagn: Jeg er tilfreds med min vægt Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig 5 18 Figur 6 Er du enig i følgende udsagn: Jeg er tilfreds med mit udseende Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig 6 14 Helt uenig 1 6 Figur 7 Er du eller har du været på slankekur? Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Ja Nej Skoletilfredshed Børn og unge tilbringer i løbet af deres liv mange timer i skolen, og deres trivsel her spiller en betydningsfuld rolle for mange aspekter af deres liv. Eksempelvis har høj skoletrivsel betydning for elevernes generelle velvære og for deres indlæring. Dårlig skoletrivsel hænger sammen med usunde vaner som fx rygning (Rasmussen et al., 2005), usund kost og storforbrug af alkohol. Endvidere er elever, der trives dårligt i skolen, hyppigere belastet af symptomer såsom hovedpine, mavepine, søvnløshed, svimmelhed, nervøsitet og dårligt humør end de elever, der trives godt i skolen (Krølner, 2001). I undersøgelsen spørger vi blandt andet til elevernes generelle tilfredshed med skolen. Figur 8 beskriver, at 36% af drengene virkeligt godt kan lide skolen, imens 6 % slet ikke kan lide den. 26% af pigerne kan virkelig godt lide den og 6% kan slet ikke lide den. Figur 8 Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Jeg kan virkelig godt lide den Jeg synes, den er nogenlunde Jeg kan ikke rigtig lide den 9 9 Jeg kan slet ikke lide den 6 6 7

9 3 Sundhedsadfærd Sundhedsadfærd har afgørende indflydelse på helbred og trivsel: fx har fysisk aktivitet indflydelse på kondition, gode spisevaner har indflydelse på læring og vægtkontrol, uhensigtsmæssigt brug af alkohol og stoffer øger risikoen for alvorlige skader, og søvnvaner har indflydelse på trivsel og overvægt. Derudover viser det sig, at den sundhedsadfærd, som er grundlagt i barndom og ungdom med stor sandsynlighed videreføres ind i voksenlivet med alt, hvad det betyder for folkesundheden. Desuden er sundhedsadfærd stærkt påvirkelig, hvilket betyder, at det er muligt at påvirke børn og unges sundhedsadfærd både i positiv og negativ retning. Figur 9-27 beskriver forskellige aspekter af de unges sundhedsadfærd bl.a. i forhold til rygning, alkohol, stoffer, fysisk aktivitet, kostvaner, søvn, tandbørstning og sociale relationer. 3.1 Tobaksrygning Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større er sandsynligheden for, at han/hun ender som storryger. I løbet at ganske kort tid bliver den unge afhængig af nikotinen i tobakken, hvilket gør det vanskeligt at stoppe. Endvidere viser forskning, at de, der begynder at ryge tidligt, har sværere ved at holde op som voksne. I vores del af verden er rygning en af de største årsager til for tidlig død og medfører en væsentligt forøget risiko for at blive syg ofte med en stærkt forringet livskvalitet til følge. For at beskytte danskerne mod de skader, som både egen og passiv rygning medfører, har vi i dag en rygelovgivning, der gør det forbudt at ryge på offentlige steder, eksempelvis på arbejdspladser, skoler og i busser. Det er endvidere forbudt at reklamere for tobak. For at mindske unge menneskers adgang til tobak hævede man i 2008 aldersgrænsen for at købe cigaretter og tobak fra 16 til 18 år. Af figur 9, 10 og 11 fremgår det, at 7% af drengene og 6% af pigerne ryger cigaretter hver dag og at 88% af drengene og 90% af pigerne ikke ryger; 13% af drengene og 4% af pigerne har prøvet at ryge inden de blev 11 år, imens 71% af drengene og 77% af pigerne aldrig har prøvet det. Andelen af rygere i både drengenes og pigerens nære relationer er næsten ens fordelt således ryger fx 50% af mødrene og ca. 60% af fædrene. Figur 9 Ryger du? Antal besvarelser 376 Drenge (%) Piger (%) Ja, hver dag 7 6 Ja, hver uge 1 1 Ja, men sjældnere end hver uge 4 3 Nej Figur 10 Hvor gammel var du, da du første gang prøvede at ryge? Antal besvarelser 376 Drenge (%) Piger (%) 11 år år år år år år 1 1 Jeg har aldrig røget

10 Figur 11 Ryger din? Antal besvarelser 376 Drenge (%) Piger (%) Mor Stedmor Far Stedfar 9 14 Mindst 1 af dine søskende Kæreste 3 8 Bedste ven eller veninde Årsagen til, at unge begynder at ryge, har vist sig at være særdeles kompliceret og involverer mange forskellige faktorer. Man ved, at børn og unge som regel begynder at ryge, fordi andre i deres omgangskreds ryger. Dette gælder både i forhold til rygning i vennekredsen og i hjemmet. Således ved vi, at børn og unge, hvis forældre, søskende og/eller bedste ven/veninde er rygere, har langt større risiko for selv at begynde at ryge end andre, som lever i omgivelser, hvor der ikke bliver røget. Skoleomgivelserne spiller tillige en rolle i forhold til børn og unges rygevaner. Der er stor forskel i andelen af rygere imellem skoler, imellem klasser og imellem grupper af drenge og piger i de enkelte klasser (Rasmussen et al., 2002). 3.2 Vandpiberygning I de senere år er det blevet populært blandt danske børn og unge at ryge vandpibe, og særligt Kræftens Bekæmpelse har haft fokus på udbredelsen af denne type rygeadfærd. Vandpibetobak er mildere end anden tobak og ofte tilsat frugtsmag, som gør, at de unge synes, at det smager godt. Da vandpiberygning begyndte at blive populært i Danmark, havde man ikke tilstrækkelig viden om eventuelle skadelige virkninger af det, og der var en tendens til, at det ikke ansås for lige så skadeligt som cigaretrygning. Man ved dog nu, at vandpiberøgen indeholder de samme skadelige stoffer, som cigaretrøg. Der er et stærkt socialt aspekt forbundet med vandpiberygning. De unge ryger ofte i fællesskab med andre, eksempelvis til fester eller sammen med venner. Derfor vil de fleste unge vandpiberygere ikke have et lige så regelmæssigt vandpibeforbrug, som den typiske cigaretryger. Man frygter dog alligevel, at det fører til afhængighed og cigaretrygning. Af figur 12 fremgår det, at 16% af drengene og 12% af pigerne har prøvet at ryge vandpibe en enkelt gang. 2% af både drengene og 2% af pigerne ryger vandpibe 1 gang om måneden, imens 1% af drengene ryger dagligt. 67% af drengene og 76% af pigerne har aldrig prøvet at ryge vandpibe. Figur 12 Har du nogensinde røget vandpibe? Antal besvarelser 375 Drenge (%) Piger (%) Ja, en enkelt gang Ja, men højst 5 gange i alt Ja, jeg ryger jævnligt - og mindst 1 gang om måneden 2 2 Ja, jeg ryger jævnligt - og mindst 1 gang om ugen 2 0 Ja, jeg ryger dagligt 1 0 Nej

11 3.3 Alkoholforbrug Alkoholforbruget blandt danske unge er alarmerende højt (Kuntsche et al., 2010). Det fremgår af flere internationale undersøgelser, at flest danske 15-årige har været fulde 1-2 gange, hvilket er en rekord danske unge har haft igennem flere år. Unges alkoholforbrug har konsekvenser både på kort og på lang sigt. Unge, der drikker meget, er i øget risiko for at blive involveret i trafikulykker, i slagsmål, have ubeskyttet samleje og blive forgiftet. Unge, der tidligt har et stort alkoholforbrug, er i øget risiko for også senere at være blandt dem med det største alkoholforbrug og dermed i øget risiko for alkoholisme og de dertil relaterede sygdomme. I Danmark er det en flertalsadfærd at drikke alkohol, og langt de fleste unge med et stort alkoholforbrug er veltilpassede og velfungerende. De storforbrugende drenge og piger tilbringer meget tid med deres venner og med venner, der også har et stort alkoholforbrug. De har gode relationer til deres forældre og trives godt i skolen. Sandsynligvis er det ikke dem, der er i risiko for at udvikle et egentligt alkoholmisbrug. Men der findes en lille gruppe, som begynder at drikke tidligt, og som tidligt drikker meget. Det er især mere utilpassede unge med en ringe kontakt til forældre og lærere, dårlig trivsel i skolen og lavt selvværd. Disse unge kan have en reel risiko for at udvikle et egentligt alkoholmisbrug. Forældrenes eget alkoholforbrug og deres normer omkring de unges alkoholforbrug har vist sig at have stor betydning for, hvor meget de unge drikker, og hvor tidligt de begynder at drikke. Unge, der oplever, at deres forældre accepterer, at de drikker alkohol, har et langt større alkoholforbrug end unge, der oplever, at forældrene er stærke modstandere. Figur 13 viser, at 13% af drengene og 8% af pigerne var 11 år eller derunder første gang, de drak en hel øl, et glas vin eller spiritus. 40% af drengene og 49% af pigerne har aldrig drukket alkohol. Af figur 14 fremgår det, at 51% af drengene og 60% af pigerne aldrig drikker alkohol, imens 3% af drengene og 2% af pigerne drikker alkohol 2-3 gange om ugen. 2% af drengene (og ingen af pigerne) drikker alkohol 4 gange om ugen eller mere. Figur 13 Hvor gammel var du, da du første gang drak en hel øl, et glas vin eller spititus? 11 år år år år år år 0 2 Jeg har aldrig drukket alkohol Figur 14 Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol? Aldrig Højst én gang om måneden gange om måneden gange om ugen gange om ugen eller oftere

12 3.4 Hashrygning og andre euforiserende stoffer Efter alkohol er hash det næsthyppigst anvendte rusmiddel blandt unge. Et hyppigt forbrug af hash kan for nogle betyde sociale problemer, mens et stort forbrug også kan være skadeligt for den unges helbred. Af figur fremgår det, at hash er det hyppigst anvendte stof. Af figur 16 fremgår det, at 6% af drengene og 2% af pigerne har røget hash indenfor den seneste måned. Af figur 17 fremgår det, at 5% af drengene og 1% af pigerne har røget hash 1-2 gange indenfor den seneste måned; 1% af både drenge og piger har røget hash 3-5 gange indenfor den sidste måned og 1% af drengene har røget hash 6-9 gange den sidste måned. Af figur 16b-16j fremgår det, at i alt 2% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet at tage amfetamin; i alt 2% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet at tage ecstasy; i alt 2% af drengene og 1% af pigerne har prøvet kokain; 1% af drengene har prøvet LSD; 1% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet euforiserende svampe; i alt 2% af drengene og 1% af pigerne har prøvet at sniffe opløsningsmidler og/eller lightergas; i alt 3% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet andre stoffer (fx Khat). Ingen af eleverne har prøvet heroin eller rygeheroin. Figur 15 Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? Antal besvarelser 374 Ja, inden for den seneste Ja, inden for det Ja, Nej mdr. seneste år tidligere Hash (pot, marihuana) Amfetamin (speed) Ecstasy Kokain LSD Heroin Rygeheroin Euforiserende svampe Snifning af opløsningsmidler el. lightergas Andre stoffer Figur 16a Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Hash (pot, marihuana)) Ja, inden for den seneste måned 6 2 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 3 2 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 3 1 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16b Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Amfetamin (speed)) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 1 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet

13 Figur 16c Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Ecstacy) Antal besvarelser 372 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16d Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Kokain) Ja, inden for den seneste måned 0 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 1 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 1 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16e Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (LSD) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16f Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Heroin) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 0 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16g Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Rygeheroin) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 0 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16h Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Euforiserende svampe) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet

14 Figur 16i Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Snifning af opløsningsmidler el. lightergas) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 1 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16j Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Andre stoffer) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 1 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 17 Hvor mange gange har du røget hash (pot, marihuana) de seneste 30 dage? Antal besvarelser 375 Drenge (%) Piger (%) 0 gange gange gange gange gange gange Fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Fysisk aktivitet er gavnligt for kredsløb, stofskifte, vægtkontrol, kondition, muskelstyrke, trivsel og læring. Fysisk aktivitet er bevægelse som giver øget puls og iltoptagelse i blodet. Man kan også bruge ord som bevægelse, sport, træning og motion, men begrebet fysisk aktivitet er hensigtsmæssigt til at beskrive et bredt spektrum af aktiviteter, fra den hårde træning i fitnesscentret til leg og aktiv transport til og fra skole. Figur 18 beskriver, at 38% af drengene og 18% af pigerne opfatter den fysiske aktivitet, de laver i fritiden som anstrengende. Figur 18 Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden? Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig Stillesiddende adfærd For meget stillesiddende adfærd er skadeligt for kredsløb, stofskifte, vægtudvikling, alment helbred og trivsel. Stillesiddende adfærd har påkaldt sig megen opmærksomhed i de seneste år i erkendelse af, at det 13

15 kan være en af de væsentlige årsager til den kraftige tilvækst i overvægtige, vi har set i den seneste generation. Børn i alle aldre har i langt højere grad end tidligere mulighed for stillesiddende aktiviteter, som de finder sjove og spændende, og computerens indtog i vores hverdagsliv er en anden stor konkurrent til fysisk aktivitet. Figur 19 viser andelen af børn og unge, der bruger mindst fire timer om dagen på at se fjernsyn mv. Det fremgår, at 27% af drengene og 15% af pigerne sidder 4 timer eller mere foran computeren dagligt. Figur 19 Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om dagen foran computeren? 0 timer time timer timer timer Kostvaner At udvikle sunde kostvaner allerede i barndommen er afgørende for at forebygge helbredsproblemer og alvorlig sygdom både tidligt og senere i livet. Dette skyldes for det første, at kostens sammensætning har afgørende betydning for udvikling af sygdom. Langsigtede kostrelaterede sygdomme er fx flere former for kræft, hjerte-kar-sygdomme og sukkersyge, mens caries, fedme og mangel på næringsstoffer er nogle af de mere kortsigtede konsekvenser af en forkert sammensat kost. For det andet ved man, at der er stor sandsynlighed for, at kostvaner fastlagt i barndommen videreføres ind i voksenlivet. Gennem en årrække er der blevet gennemført både nationale og lokale kampagner for at forbedre danskernes kostvaner. Samtidigt er der indført en række officielle kostanbefalinger. Den officielle anbefaling i Danmark angående indtagelse af frugt og grøntsager kom i Denne lyder på et samlet dagligt indtag på 600 g fx 3 frugter og 3 grøntsager de såkaldte 6 om dagen. For børn mellem 4 og 10 år lyder anbefalingen på g om dagen. Af de præsenterede tal fremgår det således, at danske børn og unge langt fra indtager den anbefalede mængde af frugt og grøntsager, idet en stor del slet ikke indtager disse fødeemner dagligt. Formålet med dette afsnit er at beskrive, hvor ofte eleverne spiser en række udvalgte fødeemner, som kan give et fingerpeg om, i hvilken udstrækning eleverne har en fornuftig sammensat kost. Måltidsvanerne beskrives i næste afsnit. 3.8 Måltidsmønstre Den øgede opmærksomhed på kost, som har kendetegnet de sidste årtier, har ikke kun fokuseret på de næringsstofrelaterede aspekter, men også på rammerne for indtagelse af den daglige kost i form af måltider og måltidsstrukturer. De strukturelle og sociale rammer omkring børn og unges måltider betragtes i dag som centrale for opbygningen af sociale tilhørsforhold. Indtagelsen af et måltid bliver et sted for socialt samvær og dermed et sted for etablering og fastholdelse af sociale fællesskaber (Jørgensen et al., 2011). Ud fra en ernæringsmæssig vinkel er der ingen klare retningslinjer for, hvornår og hvor ofte måltider skal indtages, men en regelmæssig tilførsel af energi og næringsstoffer bør, ifølge de nuværende nordiske 14

16 anbefalinger, fordeles løbende henover dagen. I ungdommen, hvor kroppen udvikles med stor hastighed, er der særligt behov for regelmæssige måltider for at imødekomme det øgede behov for energi og næringsstoffer. Den eksisterende forskning om sundhedsmæssige effekter af regelmæssige måltider er særlig fokuseret omkring morgenmad, men nyere forskning undersøger også betydningen det generelle måltidsmønster. Der er flere studier, der finder, at et uregelmæssigt måltidsmønster er en risiko for, at der spises usund mad mellem måltiderne. Når måltider undlades kan det derfor let komme til at betyde, at den samlede kost indeholder for meget sukker og fedt. Internationale studier viser, at børn og unge, som ikke har regelmæssige morgenmadsvaner, har øget risiko for overvægt. I denne undersøgelse er eleverne blevet spurgt om, hvor ofte de deltager i organiserede måltider såsom morgenmad, frokost og aftensmad, og om hvor ofte de spiser aftensmad med deres familie. Figur 20a og 20b viser, hvor ofte eleverne spiser og drikker forskellige fødeemner, som fx grøntsager eller slik. 52% af pigerne spiser frugt hver dag det samme gælder for 45% drengene. 39% af pigerne og 34% af drengene spiser grøntsager hver dag; 9% af pigerne og 9% af drengene spiser slik og chokolade hver dag; og 6% af pigerne og 13% af drengene drikker sukkerholdig sodavand hver dag. Figur 21a og 21b illustrerer, hvor stor en andel som spiser morgenmad to hverdage om ugen eller sjældnere (i det følgende defineret som ofte at springe morgenmaden over ). 41% af pigerne og 33% af drengene springer morgenmaden og/eller frokost over, mens 40 % af pigerne og 36 % af drengene ikke spiser frokost hver dag. Det er kun 13% af pigerne og 8% af drengene, der springer aftensmaden over. Figur 20a Hvor ofte spiser du? (piger) Antal besvarelser 374 Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen aldrig/ næsten aldrig Spiser du frugt Spiser du grøntsager Spiser du slik og chokolade Drikker du sodavand m sukker Figur 20b Hvor ofte spiser du? (drenge) Antal besvarelser 374 Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen aldrig/ næsten aldrig Spiser du frugt Spiser du grøntsager Spiser du slik og chokolade Drikker du sodavand m sukker

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2010

Skolebørnsundersøgelsen 2010 Skolebørnsundersøgelsen 1 Redigeret af Mette Rasmussen og Pernille Due Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet København 11 Skolebørnsundersøgelsen

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed Forebyggelsessekretariatet ETOS Svendborg 2010 Elevers trivsel og sundhed Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Metode...6 2.1 Dataindsamling...6 2.2 Deltagelse...7 3.0 Sammenfatning af undersøgelsesresultaterne...9

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

SUNDHED PÅ TOPPEN. Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006

SUNDHED PÅ TOPPEN. Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland i 2006 Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands hjemmestyre INUSSUK Arktisk forskningsjournal 1 2007 SUNDHED PÅ TOPPEN Resultater fra Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) undersøgelsen i Grønland

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge

4 december 2000. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Store børn og unge 4 december 2000 Tema: Store børn og unge Tidsskrift om forebyggelse 6 12 18 8 14 20 Tema: Store børn og unge Leder...s. 3 Tema: Store børn og unge Den sundhedsfremmede skole? Børns sundhedsadfærd er ikke

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

ungdomsforskning Unges sundhed Nutidens unge er overvægtige.

ungdomsforskning Unges sundhed Nutidens unge er overvægtige. k Unges sundhed, Nutidens unge er overvægtige. De drikker sig sanseløst berusede. Og så dyrker de ubeskyttet sex. Hvis de altså ikke er anorektiske eller ludomane. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 NG&RUS Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 Rapport over den første af to spørgeskemaundersøgelser på ungdomsuddannelserne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus Ungeprofilen:

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere