Ungeprofil. af den østlige bydel af Esbjerg. B y d e l s p r o j e k t 3 i 1. K v a g l u n d p a r k e n E s b j e r g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungeprofil. af den østlige bydel af Esbjerg. B y d e l s p r o j e k t 3 i 1. K v a g l u n d p a r k e n 1 2. 6 7 0 5 E s b j e r g"

Transkript

1 Ungeprofil af den østlige bydel af Esbjerg 2011 B y d e l s p r o j e k t 3 i 1 K v a g l u n d p a r k e n E s b j e r g w w w. b y d e l s p r o j e k t 3 i 1. c o m

2 Udgiver Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken Esbjerg Ø Rapport Rikke Skipper Hansen Redaktion Susanne Rønne Mette Straarup Jespersen Diana Mosen Olsen Rikke Skipper Hansen Layout Rikke Skipper Hansen 1

3 Forord Boligorganisationerne Ungdomsbo, B 32 og Fremad i Esbjerg har i samarbejde med Esbjerg Kommune fået økonomisk støtte af Landsbyggefonden til en Helhedsplan med en social og forebyggende indsats i den Østlige bydel i Esbjerg i perioden I 2011 gennemførte Sundhuset under Bydelsprojekt 3i1 en ungeprofil i den østlige bydel af Esbjerg. I denne rapport har vi fornøjelsen af at præsentere resultaterne fra undersøgelsen, der tegner et portræt af, hvordan unge i den østlige bydel af Esbjerg trives i hverdagen. Undersøgelsen er gennemført i perioden november december Formålet med rapporten er at beskrive en række vigtige emner i børn og unges liv relateret til sundhed, sundhedsvaner og trivsel. Rapporten giver ingen forklaringer på sammenhænge eller årsager. En stor tak skylder vi de mange elever, der har deltaget i undersøgelsen samt deres lærere og skoleledelse. I denne undersøgelse har eleverne udvist stor omhu og seriøsitet i deres besvarelser af spørgeskemaet. Esbjerg, april 2012 Rikke skipper Hansen 2

4 1 Om Ungeprofilen Børn og unges sundhed er vigtig for folkesundheden og det er en udfordring for samfundet at sikre sunde og velfungerende børn og unge. Desuden er der en stor risiko for, at helbredsproblemer og risikoadfærd i barndom og ungdom fortsætter ind i voksenlivet (Due et al., 2011). Undersøgelsen bygger på besvarelser fra elever i klasse på 4 skoler i Esbjergs østlige bydel. Formålet med undersøgelsen er at skabe større indsigt i unge menneskers opfattelse af eget helbred og trivsel og give et samlet billede af børn og unges sundhedsadfærd - herunder ryge-, drikke-, motions-, kost- og tandplejeadfærd, samt skabe større indsigt i deres sociale relationer, familieliv, skoleliv, almene levekår, helbred og almene trivsel. Undersøgelsen gennemføres frivilligt og anonymt og ingen af de elever, som udfylder det anvendte spørgeskema, kan efterfølgende identificeres. 1.1 Gennemførelse af undersøgelsen i den østlige Bydel af Esbjerg 2011 Udvælgelse af skoler og elever: Vi henvendte os til alle fire skoler i lokalområdet. I breve til skoleleder og lærere blev skolen inviteret til at deltage. Alle fire skoler ønskede at deltage. Alle elever på syvende, ottende, niende og tiende klassetrin besvarede det anonyme spørgeskema i en klassetime. Eleverne fik instruktion af (klasse)læreren og fik blandt andet at vide, at undersøgelsen er anonym. Spørgeskemaet: Det er afgørende for undersøgelsens kvalitet, at eleverne kan og vil besvare spørgeskemaet ærligt. Næsten ingen elever saboterede spørgeskemaet med useriøse svar. Kun 4 ud af de 382 indsamlede besvarelser måtte kasseres i undersøgelsen på grund af tydeligt useriøse besvarelser Køn og klassetrin Der deltog i alt 160 drenge og 218 piger i ungeundersøgelsen i I denne rapport benytter vi køn som gennemgående hovedopdeling af resultaterne. Vi bruger derimod ikke klassetrin og skole, da forekomsterne her er tilnærmelsesvis ens fordelt. 2 Helbred og trivsel De fleste skoleelever har et godt helbred i medicinsk forstand, og der er få børn og unge, som rammes af alvorlig sygdom. Alligevel har mange børn problemer relateret til helbred og trivsel, som ligger udenfor rent lægelige diagnoser, og som det er vigtigt at få afdækket. Der er mange måder at måle helbred og trivsel på. I undersøgelsen spørger vi eleverne om deres generelle vurdering af deres eget helbred. Desuden spørger vi til en række symptomer på fysisk og psykisk ubehag. Overvægt og kropsopfattelse spiller en vigtig rolle for børns helbred og trivsel. Til belysning af aspekter af trivsel har vi endvidere stillet spørgsmål om elevernes tilfredshed med skolen. 2.1 Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er en god indikator for det generelle velbefindende hos voksne og god til at forudsige risikoen for at blive syg. Uanset objektivt helbred har voksne med dårligt selvvurderet helbred en større risiko for fx at få hjertesygdom og for at dø for tidligt. Samtidig er helbred noget som opfattes meget forskelligt fra person til person. 3

5 Af figur 1 ses det, at langt de fleste elever synes, at de har et godt eller meget godt helbred. Det er kun 1% af drengene og 1% af pigerne, der synes, de har et dårligt eller meget dårligt helbred. Figur 1 Hvordan synes du, dit helbred er? Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Virkelig godt Godt Nogenlunde Dårligt 1 1 Virkelig dårligt Symptomer Figur 2a-2h viser, at en betragtelig andel af eleverne oplever at have symptomer. Således har henholdsvis 10 %, 7 % og 8 % af pigerne haft hovedpine, mavepine og ondt i ryggen mindst en gang om ugen. 9 % har været nedtrykte; 13 % har været irritable eller i dårligt humør; 12 % har været nervøse; 9 % har haft svært ved at falde i søvn; 4 % har været svimle mindst én gang om ugen. For drengene gælder det, at 9 % har haft hovedpine; 1 % har haft mavepine; 2 % har haft ondt i ryggen; 1 % har været kede af det; 8 % har været irritable/i dårligt humør; 3 % har været nervøse; 14 % har haft svært ved at falde i søvn og 5 % har været svimle mindst én gang om ugen de sidste 6 mdr. Det ser altså ud til, at en større andel af pigerne end af drengene oplever fysiske symptomer på ubehag. Figur 2a Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft hovedpine) Næsten hver dag 1 5 Mere end 1 gang om ugen 9 10 Næsten hver uge 6 8 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2b Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft mavepine) Antal besvarelser 372 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 0 5 Mere end 1 gang om ugen 1 7 Næsten hver uge 6 6 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig

6 Figur 2c Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft ondt i ryggen) Næsten hver dag 6 7 Mere end 1 gang om ugen 2 8 Næsten hver uge 8 7 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2d Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været ked af det) Antal besvarelser 370 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 1 5 Mere end 1 gang om ugen 1 9 Næsten hver uge 3 12 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2e Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været irritabel eller i dårligt humør) Antal besvarelser 368 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 5 7 Mere end 1 gang om ugen 8 13 Næsten hver uge 9 14 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2f Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været nervøs) Antal besvarelser 370 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 1 7 Mere end 1 gang om ugen 3 12 Næsten hver uge Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Figur 2g Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Haft svært ved at falde i søvn) Antal besvarelser 370 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 6 14 Mere end 1 gang om ugen 14 9 Næsten hver uge 8 10 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig

7 Figur 2h Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor ofte har du (Været svimmel) Antal besvarelser 371 Drenge (%) Piger (%) Næsten hver dag 1 3 Mere end 1 gang om ugen 5 4 Næsten hver uge 3 6 Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Fravær fra skole Figur 3 og 4 beskriver elevernes samlede fravær pga. sygdom eller pjæk i løbet af de sidste 30 dage. Hér ses det bl.a., at 22% af drengene og 22% af pigerne har mere en 3 dages skolefravær pga. sygdom og 14% af drengene har 1-4 dages skolefravær pga. pjæk, imens 12 % af pigerne har 1-4 dages skolefravær pga. pjæk. Tallene er altså stort set ligeligt fordelt imellem kønnene. Figur 3 Hvor mange hele skoledage har du været fraværende i de sidste 30 dage? (På grund af sygdom) Antal besvarelser 372 Drenge (%) Piger (%) Ingen dag dage dage dage dage eller flere 6 5 Figur 4 Hvor mange hele skoledage har du været fraværende i de sidste 30 dage? (På grund af pjæk) Antal besvarelser 348 Drenge (%) Piger (%) Ingen dag dage dage dage dage eller flere Vægt- og kropsopfattelse Overvægt og fedme har en lang række alvorlige helbredsmæssige og psykosociale konsekvenser. Stigningen i forekomsten af overvægt og fedme, har store konsekvenser ikke blot for det enkelte individ, men også for folkesundheden. Væksten i overvægt og fedme har været udtalt i en sådan grad, at den er blevet karakteriseret som en fedmeepidemi blandt både børn, unge og voksne (Due et al., 2006). Figur 5, 6 og 7 beskriver elevernes tilfredshed med vægt og udseende, samt om de har været på slankekur. Det fremgår at 57% af drengene er enige i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt og 5% er helt uenige; for pigerne gælder det, at 29% er helt enige i udsagnet jeg er tilfreds med min vægt og 18% er helt uenige. 69% af drenge er helt enige i udsagnet jeg er tilfreds med mit udseende og 1% er helt uenige. Kun 34% af pigerne er helt enige i udsagnet jeg er tilfreds med mit udseende og 6% er helt uenige. 14% af drengene 6

8 og 34% af pigerne har været på slankekur. Det fremgår således, at særligt pigerne ikke er tilfredse med deres udseende og vægt, imens mere end halvdelen af drengene er tilfredse. Figur 5 Er du enig i følgende udsagn: Jeg er tilfreds med min vægt Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig Helt uenig 5 18 Figur 6 Er du enig i følgende udsagn: Jeg er tilfreds med mit udseende Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Helt enig Overvejende enig Overvejende uenig 6 14 Helt uenig 1 6 Figur 7 Er du eller har du været på slankekur? Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Ja Nej Skoletilfredshed Børn og unge tilbringer i løbet af deres liv mange timer i skolen, og deres trivsel her spiller en betydningsfuld rolle for mange aspekter af deres liv. Eksempelvis har høj skoletrivsel betydning for elevernes generelle velvære og for deres indlæring. Dårlig skoletrivsel hænger sammen med usunde vaner som fx rygning (Rasmussen et al., 2005), usund kost og storforbrug af alkohol. Endvidere er elever, der trives dårligt i skolen, hyppigere belastet af symptomer såsom hovedpine, mavepine, søvnløshed, svimmelhed, nervøsitet og dårligt humør end de elever, der trives godt i skolen (Krølner, 2001). I undersøgelsen spørger vi blandt andet til elevernes generelle tilfredshed med skolen. Figur 8 beskriver, at 36% af drengene virkeligt godt kan lide skolen, imens 6 % slet ikke kan lide den. 26% af pigerne kan virkelig godt lide den og 6% kan slet ikke lide den. Figur 8 Hvad synes du om skolen for øjeblikket? Antal besvarelser 377 Drenge (%) Piger (%) Jeg kan virkelig godt lide den Jeg synes, den er nogenlunde Jeg kan ikke rigtig lide den 9 9 Jeg kan slet ikke lide den 6 6 7

9 3 Sundhedsadfærd Sundhedsadfærd har afgørende indflydelse på helbred og trivsel: fx har fysisk aktivitet indflydelse på kondition, gode spisevaner har indflydelse på læring og vægtkontrol, uhensigtsmæssigt brug af alkohol og stoffer øger risikoen for alvorlige skader, og søvnvaner har indflydelse på trivsel og overvægt. Derudover viser det sig, at den sundhedsadfærd, som er grundlagt i barndom og ungdom med stor sandsynlighed videreføres ind i voksenlivet med alt, hvad det betyder for folkesundheden. Desuden er sundhedsadfærd stærkt påvirkelig, hvilket betyder, at det er muligt at påvirke børn og unges sundhedsadfærd både i positiv og negativ retning. Figur 9-27 beskriver forskellige aspekter af de unges sundhedsadfærd bl.a. i forhold til rygning, alkohol, stoffer, fysisk aktivitet, kostvaner, søvn, tandbørstning og sociale relationer. 3.1 Tobaksrygning Jo tidligere de unge begynder at ryge, jo større er sandsynligheden for, at han/hun ender som storryger. I løbet at ganske kort tid bliver den unge afhængig af nikotinen i tobakken, hvilket gør det vanskeligt at stoppe. Endvidere viser forskning, at de, der begynder at ryge tidligt, har sværere ved at holde op som voksne. I vores del af verden er rygning en af de største årsager til for tidlig død og medfører en væsentligt forøget risiko for at blive syg ofte med en stærkt forringet livskvalitet til følge. For at beskytte danskerne mod de skader, som både egen og passiv rygning medfører, har vi i dag en rygelovgivning, der gør det forbudt at ryge på offentlige steder, eksempelvis på arbejdspladser, skoler og i busser. Det er endvidere forbudt at reklamere for tobak. For at mindske unge menneskers adgang til tobak hævede man i 2008 aldersgrænsen for at købe cigaretter og tobak fra 16 til 18 år. Af figur 9, 10 og 11 fremgår det, at 7% af drengene og 6% af pigerne ryger cigaretter hver dag og at 88% af drengene og 90% af pigerne ikke ryger; 13% af drengene og 4% af pigerne har prøvet at ryge inden de blev 11 år, imens 71% af drengene og 77% af pigerne aldrig har prøvet det. Andelen af rygere i både drengenes og pigerens nære relationer er næsten ens fordelt således ryger fx 50% af mødrene og ca. 60% af fædrene. Figur 9 Ryger du? Antal besvarelser 376 Drenge (%) Piger (%) Ja, hver dag 7 6 Ja, hver uge 1 1 Ja, men sjældnere end hver uge 4 3 Nej Figur 10 Hvor gammel var du, da du første gang prøvede at ryge? Antal besvarelser 376 Drenge (%) Piger (%) 11 år år år år år år 1 1 Jeg har aldrig røget

10 Figur 11 Ryger din? Antal besvarelser 376 Drenge (%) Piger (%) Mor Stedmor Far Stedfar 9 14 Mindst 1 af dine søskende Kæreste 3 8 Bedste ven eller veninde Årsagen til, at unge begynder at ryge, har vist sig at være særdeles kompliceret og involverer mange forskellige faktorer. Man ved, at børn og unge som regel begynder at ryge, fordi andre i deres omgangskreds ryger. Dette gælder både i forhold til rygning i vennekredsen og i hjemmet. Således ved vi, at børn og unge, hvis forældre, søskende og/eller bedste ven/veninde er rygere, har langt større risiko for selv at begynde at ryge end andre, som lever i omgivelser, hvor der ikke bliver røget. Skoleomgivelserne spiller tillige en rolle i forhold til børn og unges rygevaner. Der er stor forskel i andelen af rygere imellem skoler, imellem klasser og imellem grupper af drenge og piger i de enkelte klasser (Rasmussen et al., 2002). 3.2 Vandpiberygning I de senere år er det blevet populært blandt danske børn og unge at ryge vandpibe, og særligt Kræftens Bekæmpelse har haft fokus på udbredelsen af denne type rygeadfærd. Vandpibetobak er mildere end anden tobak og ofte tilsat frugtsmag, som gør, at de unge synes, at det smager godt. Da vandpiberygning begyndte at blive populært i Danmark, havde man ikke tilstrækkelig viden om eventuelle skadelige virkninger af det, og der var en tendens til, at det ikke ansås for lige så skadeligt som cigaretrygning. Man ved dog nu, at vandpiberøgen indeholder de samme skadelige stoffer, som cigaretrøg. Der er et stærkt socialt aspekt forbundet med vandpiberygning. De unge ryger ofte i fællesskab med andre, eksempelvis til fester eller sammen med venner. Derfor vil de fleste unge vandpiberygere ikke have et lige så regelmæssigt vandpibeforbrug, som den typiske cigaretryger. Man frygter dog alligevel, at det fører til afhængighed og cigaretrygning. Af figur 12 fremgår det, at 16% af drengene og 12% af pigerne har prøvet at ryge vandpibe en enkelt gang. 2% af både drengene og 2% af pigerne ryger vandpibe 1 gang om måneden, imens 1% af drengene ryger dagligt. 67% af drengene og 76% af pigerne har aldrig prøvet at ryge vandpibe. Figur 12 Har du nogensinde røget vandpibe? Antal besvarelser 375 Drenge (%) Piger (%) Ja, en enkelt gang Ja, men højst 5 gange i alt Ja, jeg ryger jævnligt - og mindst 1 gang om måneden 2 2 Ja, jeg ryger jævnligt - og mindst 1 gang om ugen 2 0 Ja, jeg ryger dagligt 1 0 Nej

11 3.3 Alkoholforbrug Alkoholforbruget blandt danske unge er alarmerende højt (Kuntsche et al., 2010). Det fremgår af flere internationale undersøgelser, at flest danske 15-årige har været fulde 1-2 gange, hvilket er en rekord danske unge har haft igennem flere år. Unges alkoholforbrug har konsekvenser både på kort og på lang sigt. Unge, der drikker meget, er i øget risiko for at blive involveret i trafikulykker, i slagsmål, have ubeskyttet samleje og blive forgiftet. Unge, der tidligt har et stort alkoholforbrug, er i øget risiko for også senere at være blandt dem med det største alkoholforbrug og dermed i øget risiko for alkoholisme og de dertil relaterede sygdomme. I Danmark er det en flertalsadfærd at drikke alkohol, og langt de fleste unge med et stort alkoholforbrug er veltilpassede og velfungerende. De storforbrugende drenge og piger tilbringer meget tid med deres venner og med venner, der også har et stort alkoholforbrug. De har gode relationer til deres forældre og trives godt i skolen. Sandsynligvis er det ikke dem, der er i risiko for at udvikle et egentligt alkoholmisbrug. Men der findes en lille gruppe, som begynder at drikke tidligt, og som tidligt drikker meget. Det er især mere utilpassede unge med en ringe kontakt til forældre og lærere, dårlig trivsel i skolen og lavt selvværd. Disse unge kan have en reel risiko for at udvikle et egentligt alkoholmisbrug. Forældrenes eget alkoholforbrug og deres normer omkring de unges alkoholforbrug har vist sig at have stor betydning for, hvor meget de unge drikker, og hvor tidligt de begynder at drikke. Unge, der oplever, at deres forældre accepterer, at de drikker alkohol, har et langt større alkoholforbrug end unge, der oplever, at forældrene er stærke modstandere. Figur 13 viser, at 13% af drengene og 8% af pigerne var 11 år eller derunder første gang, de drak en hel øl, et glas vin eller spiritus. 40% af drengene og 49% af pigerne har aldrig drukket alkohol. Af figur 14 fremgår det, at 51% af drengene og 60% af pigerne aldrig drikker alkohol, imens 3% af drengene og 2% af pigerne drikker alkohol 2-3 gange om ugen. 2% af drengene (og ingen af pigerne) drikker alkohol 4 gange om ugen eller mere. Figur 13 Hvor gammel var du, da du første gang drak en hel øl, et glas vin eller spititus? 11 år år år år år år 0 2 Jeg har aldrig drukket alkohol Figur 14 Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol? Aldrig Højst én gang om måneden gange om måneden gange om ugen gange om ugen eller oftere

12 3.4 Hashrygning og andre euforiserende stoffer Efter alkohol er hash det næsthyppigst anvendte rusmiddel blandt unge. Et hyppigt forbrug af hash kan for nogle betyde sociale problemer, mens et stort forbrug også kan være skadeligt for den unges helbred. Af figur fremgår det, at hash er det hyppigst anvendte stof. Af figur 16 fremgår det, at 6% af drengene og 2% af pigerne har røget hash indenfor den seneste måned. Af figur 17 fremgår det, at 5% af drengene og 1% af pigerne har røget hash 1-2 gange indenfor den seneste måned; 1% af både drenge og piger har røget hash 3-5 gange indenfor den sidste måned og 1% af drengene har røget hash 6-9 gange den sidste måned. Af figur 16b-16j fremgår det, at i alt 2% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet at tage amfetamin; i alt 2% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet at tage ecstasy; i alt 2% af drengene og 1% af pigerne har prøvet kokain; 1% af drengene har prøvet LSD; 1% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet euforiserende svampe; i alt 2% af drengene og 1% af pigerne har prøvet at sniffe opløsningsmidler og/eller lightergas; i alt 3% af drengene, men ingen af pigerne har prøvet andre stoffer (fx Khat). Ingen af eleverne har prøvet heroin eller rygeheroin. Figur 15 Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? Antal besvarelser 374 Ja, inden for den seneste Ja, inden for det Ja, Nej mdr. seneste år tidligere Hash (pot, marihuana) Amfetamin (speed) Ecstasy Kokain LSD Heroin Rygeheroin Euforiserende svampe Snifning af opløsningsmidler el. lightergas Andre stoffer Figur 16a Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Hash (pot, marihuana)) Ja, inden for den seneste måned 6 2 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 3 2 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 3 1 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16b Har du nogensinde prøvet et eller flere af følgende stoffer? (Amfetamin (speed)) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 1 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet

13 Figur 16c Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Ecstacy) Antal besvarelser 372 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16d Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Kokain) Ja, inden for den seneste måned 0 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 1 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 1 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16e Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (LSD) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16f Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Heroin) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 0 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16g Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Rygeheroin) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 0 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16h Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Euforiserende svampe) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 0 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet

14 Figur 16i Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Snifning af opløsningsmidler el. lightergas) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 0 1 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 16j Har du nogensinde prøvet et eller flere af disse stoffer? (Andre stoffer) Antal besvarelser 373 Drenge (%) Piger (%) Ja, inden for den seneste måned 1 0 Ja, men inden for det seneste år (men ikke inden for den seneste måned) 1 0 Ja, tidligere (men ikke inden for det seneste år) 1 0 Nej, jeg har aldrig prøvet stoffet Figur 17 Hvor mange gange har du røget hash (pot, marihuana) de seneste 30 dage? Antal besvarelser 375 Drenge (%) Piger (%) 0 gange gange gange gange gange gange Fysisk aktivitet og fysisk inaktivitet Fysisk aktivitet er gavnligt for kredsløb, stofskifte, vægtkontrol, kondition, muskelstyrke, trivsel og læring. Fysisk aktivitet er bevægelse som giver øget puls og iltoptagelse i blodet. Man kan også bruge ord som bevægelse, sport, træning og motion, men begrebet fysisk aktivitet er hensigtsmæssigt til at beskrive et bredt spektrum af aktiviteter, fra den hårde træning i fitnesscentret til leg og aktiv transport til og fra skole. Figur 18 beskriver, at 38% af drengene og 18% af pigerne opfatter den fysiske aktivitet, de laver i fritiden som anstrengende. Figur 18 Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden? Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig Stillesiddende adfærd For meget stillesiddende adfærd er skadeligt for kredsløb, stofskifte, vægtudvikling, alment helbred og trivsel. Stillesiddende adfærd har påkaldt sig megen opmærksomhed i de seneste år i erkendelse af, at det 13

15 kan være en af de væsentlige årsager til den kraftige tilvækst i overvægtige, vi har set i den seneste generation. Børn i alle aldre har i langt højere grad end tidligere mulighed for stillesiddende aktiviteter, som de finder sjove og spændende, og computerens indtog i vores hverdagsliv er en anden stor konkurrent til fysisk aktivitet. Figur 19 viser andelen af børn og unge, der bruger mindst fire timer om dagen på at se fjernsyn mv. Det fremgår, at 27% af drengene og 15% af pigerne sidder 4 timer eller mere foran computeren dagligt. Figur 19 Hvor mange timer bruger du i gennemsnit om dagen foran computeren? 0 timer time timer timer timer Kostvaner At udvikle sunde kostvaner allerede i barndommen er afgørende for at forebygge helbredsproblemer og alvorlig sygdom både tidligt og senere i livet. Dette skyldes for det første, at kostens sammensætning har afgørende betydning for udvikling af sygdom. Langsigtede kostrelaterede sygdomme er fx flere former for kræft, hjerte-kar-sygdomme og sukkersyge, mens caries, fedme og mangel på næringsstoffer er nogle af de mere kortsigtede konsekvenser af en forkert sammensat kost. For det andet ved man, at der er stor sandsynlighed for, at kostvaner fastlagt i barndommen videreføres ind i voksenlivet. Gennem en årrække er der blevet gennemført både nationale og lokale kampagner for at forbedre danskernes kostvaner. Samtidigt er der indført en række officielle kostanbefalinger. Den officielle anbefaling i Danmark angående indtagelse af frugt og grøntsager kom i Denne lyder på et samlet dagligt indtag på 600 g fx 3 frugter og 3 grøntsager de såkaldte 6 om dagen. For børn mellem 4 og 10 år lyder anbefalingen på g om dagen. Af de præsenterede tal fremgår det således, at danske børn og unge langt fra indtager den anbefalede mængde af frugt og grøntsager, idet en stor del slet ikke indtager disse fødeemner dagligt. Formålet med dette afsnit er at beskrive, hvor ofte eleverne spiser en række udvalgte fødeemner, som kan give et fingerpeg om, i hvilken udstrækning eleverne har en fornuftig sammensat kost. Måltidsvanerne beskrives i næste afsnit. 3.8 Måltidsmønstre Den øgede opmærksomhed på kost, som har kendetegnet de sidste årtier, har ikke kun fokuseret på de næringsstofrelaterede aspekter, men også på rammerne for indtagelse af den daglige kost i form af måltider og måltidsstrukturer. De strukturelle og sociale rammer omkring børn og unges måltider betragtes i dag som centrale for opbygningen af sociale tilhørsforhold. Indtagelsen af et måltid bliver et sted for socialt samvær og dermed et sted for etablering og fastholdelse af sociale fællesskaber (Jørgensen et al., 2011). Ud fra en ernæringsmæssig vinkel er der ingen klare retningslinjer for, hvornår og hvor ofte måltider skal indtages, men en regelmæssig tilførsel af energi og næringsstoffer bør, ifølge de nuværende nordiske 14

16 anbefalinger, fordeles løbende henover dagen. I ungdommen, hvor kroppen udvikles med stor hastighed, er der særligt behov for regelmæssige måltider for at imødekomme det øgede behov for energi og næringsstoffer. Den eksisterende forskning om sundhedsmæssige effekter af regelmæssige måltider er særlig fokuseret omkring morgenmad, men nyere forskning undersøger også betydningen det generelle måltidsmønster. Der er flere studier, der finder, at et uregelmæssigt måltidsmønster er en risiko for, at der spises usund mad mellem måltiderne. Når måltider undlades kan det derfor let komme til at betyde, at den samlede kost indeholder for meget sukker og fedt. Internationale studier viser, at børn og unge, som ikke har regelmæssige morgenmadsvaner, har øget risiko for overvægt. I denne undersøgelse er eleverne blevet spurgt om, hvor ofte de deltager i organiserede måltider såsom morgenmad, frokost og aftensmad, og om hvor ofte de spiser aftensmad med deres familie. Figur 20a og 20b viser, hvor ofte eleverne spiser og drikker forskellige fødeemner, som fx grøntsager eller slik. 52% af pigerne spiser frugt hver dag det samme gælder for 45% drengene. 39% af pigerne og 34% af drengene spiser grøntsager hver dag; 9% af pigerne og 9% af drengene spiser slik og chokolade hver dag; og 6% af pigerne og 13% af drengene drikker sukkerholdig sodavand hver dag. Figur 21a og 21b illustrerer, hvor stor en andel som spiser morgenmad to hverdage om ugen eller sjældnere (i det følgende defineret som ofte at springe morgenmaden over ). 41% af pigerne og 33% af drengene springer morgenmaden og/eller frokost over, mens 40 % af pigerne og 36 % af drengene ikke spiser frokost hver dag. Det er kun 13% af pigerne og 8% af drengene, der springer aftensmaden over. Figur 20a Hvor ofte spiser du? (piger) Antal besvarelser 374 Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen aldrig/ næsten aldrig Spiser du frugt Spiser du grøntsager Spiser du slik og chokolade Drikker du sodavand m sukker Figur 20b Hvor ofte spiser du? (drenge) Antal besvarelser 374 Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen aldrig/ næsten aldrig Spiser du frugt Spiser du grøntsager Spiser du slik og chokolade Drikker du sodavand m sukker

17 Figur 21a Hvor ofte spiser du? (piger) Antal besvarelser 374 Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen aldrig/ næsten aldrig Morgenmad Frokost Aftensmad Figur 21b Hvor ofte spiser du? (drenge) Antal besvarelser 374 Hver dag 5-6 gange om ugen 3-4 gange om ugen 1-2 gange om ugen aldrig/ næsten aldrig Morgenmad Frokost Aftensmad Det er bekymrende, at så mange elever ofte springer frokosten over i skolen, da det kan være et udtryk for, dels at de muligvis indtager mere usunde alternativer, dels at de mangler næringsstoffer til at klare eftermiddagens aktiviteter. Familiemåltidet har en vigtig rolle for mange familier, og det er i familien, at der bl.a. foregår en socialisering af sundhedsrelateret adfærd, hvor forældres holdninger og adfærd påvirker børnene og de unges adfærd. Flere internationale studier har vist, at spise måltider med sin familie er associereret med sundere kost, mindre sandsynlighed for at udvikle spiseforstyrrelse og bedre psykisk trivsel. Fælles familiemåltider kan være grobund for sundere kostindtag som voksen. I undersøgelsen er eleverne blevet spurgt, hvor ofte de spiser aftensmad med deres mor og/eller far. I figur 22 ses det, at 60% af drengene og 54% af pigerne spiser aftensmad sammen med deres forældre hver dag. 5% af drengene og 7% af pigerne spiser aldrig/næsten aldrig aftensmad med deres forældre. Figur 22 Hvor ofte spiser du aftensmad sammen med din mor og/eller far? Hver dag gange om ugen gange om ugen gange om ugen 3 5 Aldrig/næsten aldrig Seksualadfærd Teenageårene er en periode med stor personlig udvikling, herunder også seksuel udvikling. Det er i denne periode helt naturligt, at tanker og følelser omkring seksualitet opstår, og den første seksuelle aktivitet sker. Lige som inden for andre områder af sundhedsadfærd, er det relevant at være opmærksom på de unges håndtering af deres seksualadfærd, herunder hvornår de har seksuel debut, og hvorvidt de anvender egnet prævention. 16

18 Meget tidlig seksuel debut kan have konsekvenser for unges helbred og velbefindende, især hvis det sker, inden de er fysisk og mentalt parate. Man ved også, at der findes en sammenhæng mellem tidlig seksuel debut og anden risikoadfærd, således at unge, der er tidligt seksuelt aktive, har større tendens til også at udvise andre former for risikoadfærd, eksempelvis drikke alkohol og ryge. Ligeledes er tidlig seksuel debut forbundet med en tendens til ubeskyttet eller dårligt beskyttet sex, som medfører risiko for uønsket graviditet og kønssygdomme. Eleverne blev spurgt om de har haft samleje, hvor gamle de var første gang og hvilken metode de anvendte for at undgå graviditet, sidste gang de havde samleje. Som det ses af figur 23 har 5% af drengene haft en meget tidlig seksuel debut i 11års alderen eller før. 75% af drengene og 88% af pigerne har endnu ikke haft deres seksuelle debut. Figur 23 Hvor gammel var du første gang, du dyrkede sex? 11 år år år år år år 1 0 Jeg har aldrig dyrket sex Hvilken præventionsmetode, der er mest hensigtsmæssig for unge mennesker, afhænger af flere forskellige faktorer - blandt andet om de unge er i et forhold eller har skiftende seksualpartnere. Brugen af kondom er imidlertid den eneste af ovennævnte metoder, som beskytter mod kønssygdomme, og da kun henholdsvis 69% af de seksuelt aktive drenge og 64% af seksuelt aktive piger angiver at have brugt kondom ved seneste samleje, kan man konkludere, at 31% af de seksuelt aktive drenge og 36% af pigerne ikke har anvendt en metode, som beskytter dem mod kønssygdomme. Figur 24 Hvilken prævention/beskyttelse brugte du sidste gang, du dyrkede sex? Antal besvarelser 64 Drenge (%) Piger (%) P-piller 3 24 Kondom Anden prævention 3 0 Afbrudt samleje 0 0 Intet Søvn Mangel på søvn og ringe søvnkvalitet har vist sig at være associeret med en lang række negative faktorer i forhold til unges helbred, trivsel og læring. Dårlige søvnvaner kan være risikofaktor for mistrivsel, ringe skolepræstationer, koncentrationsbesvær, udvikling af stress samt en øget risiko for skader og involvering i uheld. Desuden kan mangel på søvn også have betydning for udviklingen af overvægt. Omvendt har gode, regelmæssige søvnvaner en positiv betydning for et generelt fysisk- og psykisk velbefindende. Dårlige søvnvaner kan skyldes flere faktorer, men især udbuddet af elektroniske kommunikationsmedier og tv giver søvnen skarp konkurrence, når det gælder de unges tid. 17

19 Figur 25 viser, at 10% af drengene og 7% af pigerne sover under 6 timer om natten. 65% af drengene og 69% af pigerne sover imellem 6 og 8 timer pr. nat og 25% af drengene og 24% af pigerne sover mere end 8 timer. Eleverne får altså ofte for lidt søvn. Figur 25 Hvor mange timer sover du om natten i hverdagene? Under 6 timer 10 7 Mellem 6-8 timer Over 8 timer Elevernes oplevelse af søvnens kvalitet beskrives på baggrund af, hvor ofte eleven oplever, at føle sig træt om morgenen inden skolestart. Svarkategorierne er: aldrig / sjældnere end en gang om ugen / ca. 1 gang om ugen / flere gange om ugen. Af figur 26 ses, at 32% af drengene og 38% af pigerne er trætte flere gange hver uge og hele 19% af drengene og 17% af pigerne er trætte hver dag. Dette hænger godt sammen med resultaterne af figur 25. Figur 26 Er du træt, når du skal i skole om morgenen Nej, aldrig Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Ja, hver dag Tandbørstning Regelmæssig tandbørstning er en forudsætning for god tandsundhed. Tandbørstningsvaner grundlægges i barndoms- og ungdomsårene og er relativt forbliver derefter stabile den resterende del af livet. Børn og unge, der børster tænder mere end én gang dagligt, lader til at have mere stabile tandbørstningsvaner end de, der ikke gør. Den generelle anbefaling for tandbørstning er to gange daglig. Der kan være tendens til, at børn rapporterer gode vaner, og at elevernes svar derfor afspejler det, der sker på en god dag, mens de dage, hvor de ikke børster tænder bliver glemt. Figur 27 viser, at 2% af drengene aldrig børste tænder; at 14% af drengene og 13% af pigerne kun børster tænder én gang om dagen; 84% af drengene og 87% af pigerne børste tænder de anbefalede 2 eller flere gange dagligt. Figur 27 Hvor mange gange børster du tænder om dagen? Aldrig gang gange eller flere

20 4 Sociale relationer Som nævnt i kapitel 1 giver undersøgelsen et indblik i de vigtigste arenaer for unge menneskers daglige tilværelse: familien, kammeratgruppen og skolen. Dette kapitel giver basale oplysninger om elevernes sociale relationer og den sociale støtte de får fra forældre og venner. 4.1 Relationer til forældre og venner Grundlaget for et godt børne- og ungdomsliv og for en sund udvikling er tæt knyttet til muligheden for at være integreret i et godt socialt netværk. Det er der, man kan hente den nødvendige støtte, hvis man føler, at der er brug for det (Schultz-Jørgensen et al., 2001). Familie og venner betragtes som nogle af de væsentligste sociale kontekster for børn og unge i pubertetsalderen. Familien betragtes som den base, hvor barnet i de yngre skoleår i tryghed kan udvikle sin identitet, som er et vigtigt udgangspunkt for at kunne deltage sammen med andre bekendte eller nære venner. Som barnet udvikler sig, er det naturligt, at familien træder mere i baggrunden, og at det unge menneske orienterer sig ud imod verden med venner og kammerater, der udgør vigtige ressourcer at spejle sig i og udvikle sig med. Et moderne børne- og ungdomsliv kan dog føles komplekst og rodløst. De unge skal i højere grad forholde sig til mange sociale arenaer med mange forskellige modsatrettede krav, hvilket skaber en kompleksitet i den unges liv, hvor det er nemt at blive isoleret og marginaliseret. Derudover er det ikke alle børn forundt at hente sådanne ressourcer i deres familie eller hos venner. Nogle børn og unge lever med forældre, som af én eller flere grunde ikke er i stand til at yde dén omsorg og støtte, der er behov for. Andre mangler venner og kammeratskab, føler sig ensomme og til overs eller er uden nære relationer at kunne betro sig til, hvis livet er svært. Endelig kan børnenes sociale relationer i visse tilfælde være til større belastning end støtte. Det gælder, når børnene bliver slået og misbrugt af voksne omkring dem, men det gælder også i børnenes indbyrdes relationer, fx når de mobber hinanden. Vi har i undersøgelsen spurgt ind til antallet af tætte venner, om det er svært at få nye venner og om man ofte føler sig ensom samt hvor ofte man er sammen med sine venner. Det fremgår af figur 28, at 4% af drengene og 3% af pigerne ikke har nogen tætte venner. 78% af drengene og 74% af pigerne har 3 eller flere tætte venner. Figur 28 Hvor mange tætte venner har du? Har ingen tætte venner eller flere Figur 29 viser, at 89% af drengene og 79% af pigerne har meget nemt eller nemt ved at få nye venner, samt at 3% af drengene og 5% af pigerne finder det meget svært at få nye venner. Figur 29 Er det nemt eller svært at få nye venner? Meget nemt Nemt Svært 8 16 Meget svært 3 5 Figur 30 beskriver, at 4% af drengene og 4% af pigerne meget ofte føler sig ensomme. 91% af drengene og 82% af pigerne føler sig sjældent eller aldrig ensomme. 19

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009 1 Fredericia Kommune Børneprofil 4.- 6. klasse December 2009 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Baggrund og hovedresultater... 3 Kapitel 2: Relationer og trivsel... 11 Relationen til forældrene... 13 Relationen

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

! " # ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( /

!  # ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( / !" #$%&! '$ #() *! " # $ %& ' ' ' '' ( )*+ $( % $(,( ( - (. ( ( )*+ ( ( %(( / ( % % % #! #' ('',012 %.!" $! / 3! / -! / ( / / (/ " #/4552! 6 762! &! (! &'' ', ' '('' '!! 762 " #$&! &( & '' 8!!!!9 ( & &!!

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008

Skolebørnsundersøgelsen Århus, 2008 Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Sundhed og Trivsel Skolebørnsundersøgelsen Århus, 28 Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse på Rapporten er udarbejdet af Katrine

Læs mere

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011 Sundhed med prikker Indhold 1. Indledning Sundhed med prikker... 3 1.1 Baggrund.... 3 1.2 HBSC og Sundhed med prikker... 3 1.3 Sundhed

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv

SAMMEN om det sunde liv SAMMEN om det sunde liv Strategi for Sund Ungdom Sund ungdom i fællesskab Ungdomsårene er en tid, som byder på forandring i roller og vaner. De unge skal træffe mange valg, hvor de også påvirkes af omverdenen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2014

Skolebørnsundersøgelsen 2014 Skolebørnsundersøgelsen 2014 Sundhed og trivsel blandt elever i femte klasse Sundhed og trivsel blandt elever i femte og syvende klasse Sommeren 2014 Julie Kamstrup Dam og Bjørn Holstein Forskningsprogrammet

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09)

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) 2009 Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) Kommunallæge Søren Krue Herlev Kommune 19-08-2009 2 Indhold Resume... 4 Baggrund... 5 Metode og materiale... 6 Deltagende

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1.

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn 9. DE UNGES SUNDHED I dette kapitel beskrives udviklingen i sundhedsvaner blandt etnisk danske unge i aldersgruppen 16-24 år, idet der sammenlignes med data fra Hvordan har du det? fra 2010. Unge under

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010.

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Notat Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Det 10. element er Albertslund kommunes skole for 10. klasse elever. Skolen har i alt 8 forskellige temalinier: Idræts linie, Kreativ-musisk

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofil

Børn- og Ungesundhedsprofil Børn- og Ungesundhedsprofil 2017 En undersøgelse af børn og unges sundhed, trivsel og risikoadfærd i Svendborg Kommune Børn- og ungesundhedsprofil 2017 Svendborg Kommune Sundhedssekretariatet Svinget 14

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret

Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2015-2016 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2014 Ellemarkskolen. Skolebørnsundersøgelsen 2014. Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse

Skolebørnsundersøgelsen 2014 Ellemarkskolen. Skolebørnsundersøgelsen 2014. Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse Skolebørnsundersøgelsen 2014 Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse Sommeren 2014 Gitte Mie Christensen og Bjørn Holstein Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser i Vejen Kommune Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7- klasser i Vejen Kommune December 26 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Datakvalitet 5 14 Statistisk usikkerhed 6 15 Repræsentativitet

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere