Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4"

Transkript

1 Forældremappe Børneonkologisk afsnit A4

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnittet Åbent brev til forældrene Dagligdagen på Afsnit A Personale på Afsnit A Sekretærer...7 Læger...8 Pædagoger...9 Lærere...10 Kostansvarlig...11 Operationsstue...12 Solsikken...13 Husassistenter...14 Bioanalytikere...14 Socialrådgiver...15 Psykolog...16 Klinisk diætist...17 Fysioterapi...18 Hospitalspræst...19 Klovn Mad og ernæring under sygdom Motion Hygiejne Generelt...26 Mund- og tandpleje...28 Hygiejne i forbindelse med operation Isolation Centralt venekateter CVK Forberedelse til bedøvelse Udskrivelse Netværksmøder på Afsnit A Aktiviteter leg, spil, netcafé osv Side 2

3 Indholdsfortegnelse 14. Praktiske oplysninger Bank...41 Besøg...41 Blodprøver...41 Blomster...41 Cafeteria...41 Cykel...41 Foto...41 Forældremad...42 Kateter...42 Kiosk...42 Kontanten...42 Legestue...42 Mobiltelefon...42 Parkering...42 Patienthotel...42 Regler i køkkenet...43 Solfaktor...43 Stearinlys...43 Telefon...44 Termometer...44 Transport...44 Universitetshospital...44 Vaskemaskine/tørretumbler Nyttige adresser Børneonkologisk Ambulatorium Telefonliste Pjecer i Afsnit A Side 3

4 Præsentation af Afsnit A4 Afsnit A4 er et afsnit for børn og unge i alderen 0 18 år med forskellige former for kræftsygdomme. Der er plads til 14 børn. Afsnittet er inddelt i tre plejeteams: Grøn, Blå og Rød. I vil blive knyttet til en af disse teams. Ud over plejepersonalet vil I møde en række personer fra andre fagområder, der er tilknyttet afsnittet. I kan få kontakt med én eller flere af disse, afhængig af jeres behov og situation. Det kan I læse om i mappen. I de perioder hvor jeres barn er indlagt, er den ene forældre medindlagt. I starten kan det virke overvældende at møde de andre syge børn. På grund af deres sygdom og den behandling de får, vil der være tykke børn, tynde børn, blege børn og børn, der har mistet deres hår. Det er vigtigt at huske på, at disse ændringer i børnenes udseende forsvinder igen, når behandlingen afsluttes. Fælles for børnene er dog, at de er glade og aktive med masser af gå-på-mod og troen på fremtiden. Side 4

5 Åbent brev til forældrene Den første tid I er indlagt på afsnittet ved vi, at alt vil være et virvar af følelser, som kan svinge mellem afmagt, skyldfølelse, vrede, sorg, aggressivitet, passivitet, håbløshed og fortrængning. Alt dette er normale følelser og reaktioner, når man bliver bekendt med, at ens barn har en livstruende sygdom. Som plejepersonale vil vi gøre, hvad vi kan for at støtte jer i denne svære situation, der har ramt jeres familie. I de første dage vil I modtage mange informationer, og vi ved, at mange af dem vil blive glemt igen. Derfor vil vi gentage informationerne og være med til at besvare jeres spørgsmål så ofte det er nødvendigt. Når mange praktiske ting skal udføres i løbet af de første dage, kan man som forældre føle afmagt og manglende evne til at slå til. Denne følelse ønsker vi ikke, at I skal have. Plejepersonalet ved, at det netop er jer, der kender barnet bedst. Derfor vil vi gerne have jeres råd og vejledning om, hvordan vi bedst kan udføre de praktiske opgaver omkring jeres barn. I det omfang, det er muligt, er det selvfølgelig jer, der har den daglige pleje af barnet, men med støtte og vejledning. Når I efterhånden har erkendt barnets sygdom og genvundet troen på fremtiden, er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle søskende og inddrage dem i forløbet, så de ikke føler sig tilsidesat. Erfaringen har lært os, at den åbenhed og ærlighed, vi praktiserer i vores afsnit, også er en nødvendighed ægtefællerne imellem. Ærligheden medfører, at I bedre kan støtte hinanden, og at I som familie dermed får de bedste betingelser for at fungere. Side 5

6 Dagligdagen på afsnit a4 Kl Dagvagten møder og får orientering af nattevagterne om, hvad der er sket med børnene i aftenens og nattens løb. Kl Børn, der skal i narkose uden for afsnittet, indlægges. Kl Sekretærerne møder på afsnittet Kl Dagen starter så småt for de fleste. Forældrene pakker eget sengetøj sammen, så hussassistenten kan rengøre på stuerne. Morgenmad er anrettet i køkkenet. De første børn bliver kørt til undersøgelse. Kl Yderligere tre fra plejepersonalet møder. Kl Én pædagog og lærerne møder. Kl Børn, der skal i narkose i Afsnit A4, indlægges. Personalet afvikler deres kaffepause. Kl Stuegangen begynder. Det vil oftest være en læge, der kender børnene og afsnittet godt, der går stuegang. Ønsker I at stille spørgsmål til lægerne, anbefaler vi, at de skrives ned. Kl Skoleundervisning i afsnittet. Kl Der er snackbar og friske drikkevarer i køkkenet til børnene. Kl Apoteket leverer de første kemo-kure. Kl Frokostbuffet i køkkenet. Kl Lægekonference Kl Apoteket leverer de sidste kemo-kure. Snackbar og drikkevarer til børnene samt eftermiddagskaffe til forældrene stilles frem i køkkenet. Kl Dagvagterne går hjem, mens to eller tre senvagter tager sig af afsnittet og de ting, der ikke kan vente, til aftenvagten tager over. Kl Aftenvagterne møder, og de læser rapporten fra dagvagten. Kl Den varme aftensmad kommer. Kl Forældrene reder deres egne senge før børnenes sengetid. Vagterne skal have mulighed for at se til børnene i løbet af natten, derfor beder vi jer placere jeres senge, så vi kan komme til. Herefter skal der være ro i afsnittet. Aktiviteter og samvær skal foregå i aktivitetsrummet, legestue og forældre-opholdsstuen. Kl Nattevagterne møder, og de læser rapporten fra dag- og aftenvagterne. Side 6

7 Sekretær på afsnit a4 Lene Bringsjord Hej! Jeg hedder Lene Bringsjord og er lægesekretær på Afsnit A4 Børneonkologisk Afsnit. Mine daglige opgaver er: Skrivning af stuegang samt afsnittets anden korrespondance, telefonpasning, registrering, postomdeling m.v. Jeg er ligeledes sekretær for afdelingssygeplejersken Lis Blond samt de fem tilknyttede læger. Det er også mig I skal henvende jer til, når I har brug for en kørsels godgørelsesseddel eller har spørgsmål i den forbindelse. Husk at få denne stemplet hos mig før I sender den :0) I det hele taget kan I henvende jer til mig, når det drejer sig om praktiske ting, der ikke har med sygeplejen at gøre... Venlig hilsen Med venlig hilsen Lene Bringsjord sekretær, Side 7

8 Læger Niels Clausen Overlæge Henrik Schrøder Overlæge Henrik Hasle Professor Pernille Wendtland Afdelingslæge Birgitte Klug Albertsen Afdelingslæge Vi er fem speciallæger fast tilknyttet Afsnit A4. Vi er alle fem specielt uddannet til at behandle børn med kræftsygdomme. Vi har sammen ansvaret for behandlingen på afsnittet, inklusiv autolog stamcelle transplantation samt ambulatoriet tilknyttet Afsnit A4. Vi går stuegang på afsnittet på skift. Når et barn indlægges med en nyopdaget kræftsygdom, får I en af os som kontaktlæge. Når der skal afholdes netværkssamtale gøres det sammen med kontaktlægen. Andre betydningsfulde samtaler foregår også så vidt muligt sammen med kontaktlægen. Skiftende yngre læger deltager i det daglige lægearbejde på afsnittet. Lægerne kan kontaktes gennem plejepersonalet på afsnittet. Udenfor dagsarbejdstid varetages de akutte problemer af de vagthavende læger på børneafdelingen. Hvis der skulle opstå særlige problemer, har de vagthavende læger som regel mulighed for at kontakte en af os. Når jeres barn er overgået til kontrol i ambulatoriet, kan lægerne kontaktes ved at ringe til sekretæren på tlf.: Med venlig hilsen Niels Clausen, Henrik Schrøder, Henrik Hasle, Pernille Wendtland og Birgit Klug Albertsen Side 8

9 Pædagoger Anne-Grete Petersen Helle Tholstrup Her på afsnittet er vi to pædagoger, Anne-Grete og Helle. Mens jeres barn er indlagt på vores afsnit, vil vi sammen med jer beskæftige jeres barn med leg og aktiviteter, når der er behov for det. Det vil være os en glæde at lege, læse og holde jeres barn i hånden. Har I indimellem brug for et pusterum, så vil vi meget gerne være sammen med jeres barn imens. I skal bare sige til. Afsnittet har i årenes løb fået opbygget nogle traditioner. Vi har en sommerfest, hvor hele familien er velkommen til at deltage. Det er vores største arrangement med masser af underholdning. Vi har også en julefest og en fastelavnsfest. Men vi tager også på ture ud af huset f.eks. til Kattegat Centret, Djurs Sommerland, i biografen eller i teatret. I må meget gerne komme med forslag. Vi er altid med på at prøve noget nyt. Anne Grete er primus motor, når det drejer sig om arrangementer på afsnittet og ture ud af huset. Helle står for mestringskasserne. Det er forskelligt materiale, som hjælper børnene til at forstå, hvad der skal ske under indlæggelsen og som støtter dem i at mestre/klare de enkelte procedurer, som de skal igennem, mens de er her. Med venlig hilsen Anne-Grete Petersen Helle Tholstrup Side 9

10 Lærere Jesper Thanning Helms Mette Isager I det daglige er vi to lærere tilknyttet afdelingen: Mette og Jesper. Vi underviser de indlagte skolebørn (børnehaveklasse 10. klasse). Selvom barnet er sygt, er det omfattet af den almindelige undervisningspligt. På grund af isolationsreglerne foregår al undervisning på afdelingen. Så snart behandlingen er påbegyndt, kontakter vi i samråd med forældre og læger barnets egen skole. Vi sørger for, at skolen får de fornødne oplysninger, så der kan iværksættes hjemmeundervisning, når barnet ikke er indlagt. Efter aftale med forældrene tager vi kontakt til klasselæreren, da det er vigtigt at få etableret et godt samarbejde med barnets lærere (klasselærer), så vores undervisning er i tråd med den klassen får. Ligeledes er det vigtigt, at vi kan fortælle barnet, at selv om sygdomsforløbet er langt, betyder det normalt ikke, at det mister et års skolegang. Det viser sig nemlig, at barnet med hjemme- og sygehusundervisning når omtrent det samme som klassekammeraterne i dansk, matematik og sprog. Antallet af lektioner til hjemmeundervisning er afhængigt af barnets klassetrin. Som hovedregel gives der fra børnehaveklassen til og med 4. klasse fem lektioner pr. uge og fra 5. klasse til 10. klasse op til ti lektioner pr. uge. Skolestuen er åben fem lektioner om dagen fra kl Så vidt det er muligt, undervises børnene i skolestuen, men har barnet ikke mulighed for at komme der, foregår undervisningen på barnets stue. Vi har også et skolebibliotek, hvor børn og forældre kan låne bøger. Udlånet formidles gennem lærerne og pædagogerne. Ved udskrivning afleveres bøgerne igen til afdelingens personale. Vi har et tæt samarbejde med afdelingens personale og deltager i tværfaglige konferencer, netværksmøder og sociale arrangementer. Vi står selvfølgelig altid til rådighed, hvis der er behov for det. Vi er fire lærere på Skejby og en på Århus Sygehus, der i det daglige udgør en selvstyrende enhed. Skolelederen på Børnepsykiatrisk Hospital i Risskov, Jørgen Skaftved er efter sammenlægning af sygehusundervisningen i Århus, pr. 1. januar 2005 også blevet vores leder. Med venlig hilsen Mette Isager Jesper Thanning Helms Side 10

11 Kostansvarlig Susanne Nielsen Min funktion i afsnittet er at få vores fælles køkken til at fungere så hyggeligt og godt, at både I og jeres barn får lyst til enten alene eller i samvær med andre at kunne opleve et fristed fra behandlingerne. Dette forsøger jeg at gøre ved at lade børnene selv bestemme, hvad et køkken kan bruges til. Det kan være at bage, lave mad, at lege, spille eller høre musik på anlægget, eller hvad der nu ellers kan opstå af ønsker. Sommetider er det at spise et kæmpe problem for et indlagt barn. Det kan skyldes mange forskellige ting bl.a. medicin, isolation, indlæggelse og ikke mindst det meget fremmede miljø på et hospital. Derfor er det vigtigt, at atmosfæren i køkkenet er præget af jer, jeres barn og resten af de indlagte børn og voksne, da dette fællesskab ofte giver barnet lyst til at deltage i måltiderne. Hvis der i perioder alligevel skulle opstå problemer med barnets ernæringstilstand, vil der i samarbejde med det øvrige personale og diætist Anne Mørk kunne findes en løsning, som passer netop til jeres barn. Min opgave er at bestille mad til afsnittet morgen, middag og aften og anrette den, så det virker indbydende både for børn og voksne. Aftensmaden og alle måltiderne i weekenderne skal I selv anrette. Hver onsdag laver børnene og jeg mad selv, det kan være pizza, pølsehorn eller kødsovs. Vi dækker fint børnebord og spiser sammen med pædagogerne. Køkkenet giver også mulighed for, at I selv kan lave mad af jeres egne råvarer, og i fryseren har vi specielle børnemenuer, som kan tøes op og varmes. Det kan f.eks være kyllingelår, frikadeller, bøf eller pommes frites, det indlagte barn ønsker at spise. Fryseren står i fryserummet sammen med et frys- og køleskab, som må benyttes af forældrene til mad og drikke. Husk navn og dato på maden. Med venlig hilsen Susanne Nielsen Side 11

12 Operationsstue Lene Johansen Charlotte Greyling I Afsnit A4 har vi en lille operationsstue hvor der bliver foretaget mindre indgreb og undersøgelser der kræver bedøvelse. Operatiomnsstuen har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.30, hvor der kommer en narkoselæge og narkosesygeplejerske og bedøver barnet. Vi er to faste personaler fra Afsnit A4 som hjælper på operationsstuen. Lige over for operationsstuen er der en opvågningsstue hvor barnet skal være til det er vågnet. Se mere under forberedelse til bedøvelse side 32 og 37. Side 12

13 SOLSIKKEN Dagafsnit Inger N. Christensen Inge Elbek Lisbeth Rytter Vi har på Afsnit A4 et dagafsnit, hvor vi gennemfører en del af de behandlinger og undersøgelser, der ikke nødvendigvis kræver, at jeres barn er indlagt i afsnittet. Vi har desuden et dagsafsnit for børn, der ikke er isolerede. Dette er beliggende på Afsnit A3, ved indgang 8. I dagafsnittet kan der typisk foretages Blodprøvekontrol Endagskure Skyl af det centrale venekatere Blodtransfusioner Plasterskift Birgit Svane I dagafsnittet møder I til et planlagt tidspunkt, hvor vi vil være klar til at tage imod jer. Der vil være afsat det nødvendige tidsrum til den opgave, der skal løses, og vi vil være til rådighed for jer og jeres barn. Der vil som hovedregel ikke være stuegang i dagafsnittet. Opstår der dog et akut behov for at tale med en læge, drøftes dette med en af os. I dagafsnittet vil der være drikkevarer, frugt og sandwich til rådighed. Det kan være en fordel at tage lidt mad med til jeres barn, hvis han eller hun ønsker noget bestemt at spise. Der kan ikke serveres mad fra Afsnit A4. Der er ikke mulighed for adgang til Afsnit A4, når I kommer i dagafsnittet. Åbningstider i dagafsnittet på A4: Mandag torsdag kl Fredag kl Åbningstider i dagafsnittet på A3: Mandag kl Der er telefontid dagligt på telefonnummer Mandag fredag kl og kl Med venlig hilsen Personalet i dagafsnittet Side 13

14 Husassistenter Vi er to husassistenter med fast tilknytning til Afsnit A4. Det er os, der holder afsnittet rent. Vi vasker dagligt alle gulve, så hvis der er placeret så lidt som muligt der, er det en rigtig stor hjælp for os. Er der noget vi kan være behjælpelige med, er I altid velkomne til at spørge os. Arbejdet er opdelt i morgen- og aftenvagt. Lise møder kl.: Pia møder kl.: Med venlig hilsen Lise Dam Pia Thomassen Bioanalytikere Når jeres barn skal have taget blodprøve på afsnittet/dagafsnittet, vil der komme en bioanalytiker fra Klinisk Biokemisk Afdeling og tage den. Senere, når barnet er overgået til ambulatoriet, vil I blive bedt om at gå i Blodprøvetagning afdeling A/Y, for at få taget blodprøve. Her vil det også være en bioanalytiker, der tager blodprøven. Med venlig hilsen Bioanalytikerne Side 14

15 Socialrådgiver Bente Have Pedersen Jeg hedder Bente Have Pedersen og er A4 s socialrådgiver. Som socialrådgiver kan jeg tilbyde hjælp og støtte til de sociale problemer, der kan opstå, når ens barn bliver sygt og skal indlægges. Jeg kan hjælpe med at ansøge socialforvaltningen om den støtte, jeg erfaringsmæssigt ved, der kan blive behov for. Det kan f.eks. dreje sig om at én eller begge forældre i en periode skal have fri fra arbejde for at kunne passe deres syge barn. Her søges der om tabt arbejdsfortjeneste til den ene eller begge forældre. Herudover kan der opstå en del udgifter til f.eks. medicin, transport til besøg, kost m.m. hvilket jeg også søger dækket hos socialforvaltningen. Herefter er det jeres sagsbehandler i kommunen, som I skal have kontakt med. I tilbydes en samtale så hurtigt, som I selv ønsker det, efter at have fået jeres barns diagnose. Jeg deltager i første netværksmøde. Jeg kan kontaktes via plejepersonalet på tlf Med venlig hilsen Bente Have Pedersen Side 15

16 Psykolog Birgit Vestergaard Jeg kan tilbyde samtaler med forældre og det syge barn, så længe barnet er i behandling på Afsnit A4. Hvis I ønsker min bistand, kan I informere personalet herom eller selv kontakte mig på telefon eller pr. mail: Andre muligheder Når man er pårørende til en person, som er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom, kan egen læge lave en henvisning til psykologer, som er tilknyttet sygesikringsordningen, således at det er muligt at modtage bistand fra en psykolog i lokal område. Henvisningen skal laves senest et år efter diagnosetidspunktet. Det koster ca. 300 kr. pr. konsultation, og hvis man er medlem af sygesikringen Danmark, kan man få refusion på 100 kr. pr. konsultation. Det er også muligt at få psykologbistand fra Kræftens Bekæmpelse, som er eta bleret i flere større byer. Med venlig hilsen Birgit Vestergaard Side 16

17 Klinisk Diætist Anne Mørch Jeg er diætist for alle afsnit i Børneafdelingen. Jeg kommer i Afsnit A4 hver tirsdag. Hvis der er behov for det, kan vi lave aftaler på andre hverdage. Som børnediætist kan jeg vurdere og beregne jeres barns behov for energi og næringsstoffer. Jeg vejleder i, hvordan behovene kan dækkes af den mad barnet kan lide, hvordan maden kan beriges, brug af tilskudsdrikke m.m. Kan barnet ikke spise og drikke nok selv af beriget mad, beregner jeg hvor meget sondeernæring barnet skal have. I perioder af behandlingen vil barnet få medicin, der giver øget appetit. Her kan jeg vejlede i, hvad barnet bør tilbydes af mad of drikke for at forebygge overvægt. Når barnet er færdigbehandlet og overgår til ambulant kontrol, tilbyder jeg en vejledning i sund, alderssvarende kost i samarbejde med en fra plejepersonalet. Har I spørgsmål om kost og ernæring til jeres barn, er I altid velkomne til at bede en fra plejepersonalet om at formidle en aftale med mig. Med venlig hilsen Anne Mørch Side 17

18 Fysioterapi Der er tilknyttet tre børnefysioterapeuter til Afsnit A4. Hvis børnene får problemer med lungerne, eksempelvis slim, instruerer vi i lungefysioterapi, som består af vejrtrækningsøvelser, eventuelt med brug af maske eller fløjte. Der foregår også instruktion i bevægelse og lejring. Såfremt børnene har stramme eller ømme muskler, kan dette afhjælpes med udspænding eller massage. Vi formidler udlån af kørestole og stokke, hvis der er behov for aflastning. Nogle børn har efter lang tids sygdom ikke udviklet sig så hurtigt, som de ellers ville have gjort, og vi kan så rådgive og hjælpe med at stimulere barnets udvikling. Desuden hjælper vi med at finde en fysioterapeut i lokalområdet, hvis der er behov for dette, ligesom vi rådgiver og vejleder i forhold til træning og hjælpemidler derhjemme. Med venlig hilsen Fysioterapeuterne Side 18

19 hospitalspræst Helle Hørby Der dukker mange tanker og spørgsmål op, når ens barn bliver alvorligt sygt. Man står i noget, man ikke har prøvet før. Man kommer ud i andre hjørner af livet. Her kommer man til at tænke over, hvad meningen med det hele er, mærker følelsen af uretfærdighed, spørger efter hvordan Gud er, hvis han er til, prøver at finde ud af hvad man selv tror og ikke tror. På afsnittet er der mange at tale med, og jeg er som præst én af dem. Samtalen behøver ikke at handle om religion. De spørgsmål og tanker, der dukker op, er både fælles menneskelige og religiøse og begge dele er lige vigtige. Jeg har som præst tavshedspligt, og samtalen kan derfor også bruges til at vende sine egne tanker med sig selv. Jeg er på hospitalet fra tirsdag til fredag, og dukker ind imellem op på afsnittet. I kan kontakte mig på tlf.: , på mit kontor ved indgangen til Patienthotellet, eller I kan få personalet til at formidle kontakten. Med venlig hilsen Helle Hørby Side 19

20 KLOVnen angus Klovnen Angus Jeg hedder Angus Jeg har været klovn på A4 siden Jeg kommer på Afsnit A4 hver onsdag formiddag. Jeg er også på Skejbys andre afdelinger på mandage og torsdage. Jeg kan være med til blodprøvetagning, plasterskift, holde i hånden, læse i en bog, køre over til røntgenundersøgelse eller operationsstuen, til at grine eller grimasser, og hvad vi ellers kan finde ud af. Med venlig hilsen Angus Side 20

21 MAD og ernæring under sygdom Børn med en kræftsygdom har i perioder svært ved at spise tilstrækkeligt. Mange mister lysten til mad på grund af det der sker omkring dem i forbindelse med sygdommen og behandlingen. Maden smager pludselig anderledes, tærsklen for sødt og surt kan ændre sig, og lugtesansen kan påvirkes, så barnet får kvalme blot ved duften af mad. For et barn med en kræftsygdom kan en dårlig ernæringstilstand være et væsentlig problem. Den dårlige ernæringstilstand skyldes ofte, at barnet ikke kan spise mad nok. Når det lykkes barnet at spise tilstrækkelig mad, tåler det kemoterapien bedre. Immunforsvaret styrkes og på lang sigt vil barnets vækst forbedres. De dage, hvor barnet får kemoterapi, er appetitten ofte nedsat. Derfor er det vigtigt, at barnet tankes op mellem kurene. Plejepersonalet vil, sammen med jer, løbende vurdere, hvordan det går med at spise og drikke. Har barnet svært ved at få mad og væske nok kan det vise sig ved: Vægttab Træthed Dårligt humør Ingen kræfter til leg Appetitten bliver mindre og mindre Målsætning Den overordnede målsætning for tilberedning og servering af mad på afsnittet er: at den mad børnene tilbydes er energi- og proteinrig at maden indgår som en aktiv del af behandlingen at maden og spisemiljøet bidrager positivt til, at børnene trives i afsnittet Maden er vores energi. Den svarer til bilens benzin. Vores krop forbrænder og omdanner kosten, så vi døgnet rundt opretholder livsfunktioner som at pumpe blodet rundt i kroppen, trække vejret, holde en temperatur på 37 C bruge hjernen samt gå og stå. Maden består af kulhydrater, fedt og proteiner. Der er dobbelt så meget energi i fedt som i proteiner og kulhydrater. 1 g kulhydrat = 17 kj eller 4 kcal 1 g protein = 17 kj eller 4 kcal 1 g fedt = 38 kj eller 9 kcal Vitaminer Da folinsyre kan påvirke nogle af kemostofferne, skal barnet, den tid det er i behandling, have vitaminpiller uden folinsyre. I afsnittet findes vitaminpillerne ude i køkkenet og står i køkkenskabet ved siden af køleskabet. Side 21

22 MAD og ernæring under sygdom Nedsat appetit Når barnets appetit er nedsat, er det vigtigt, at den mad barnet spiser er energirig. Hvis barnet får tilført den energi, det har brug for, får det som regel også dækket sine andre ernæringsbehov. Dog er det en god idé at give barnet en vitaminpille dagligt. Energirige kostråd I energirig barnekost anvendes ganske almindelig hverdagsmad, som tilføres ekstra energi. Lad barnet spise, når det er sulten. Server barnets livretter. Brug energirige levnedsmidler, f.eks. de mere fedtholdige. Barnet skal spise: Mindre: brød og gryn frugt og grønt kartofler, ris og pasta Mere: Kød og pålæg, som naturligt har et højt fedtindhold. Fisk og fiskepålæg. Mælkeprodukter med højt fedtindhold Smør, piskefløde, margarine og olie i maden Chokolade frem for vingummi og bolscher Flødeis frem for vandis Tilsæt Fantomalt til de forskellige drikkevarer Tilbyd energirige drikke (færdige energidrikke i små brikker, findes i køleskabet ude i køkkenet). Fantomalt er et kulhydratpulver uden smag. Det søder ikke og kan tilsættes alle typer drikkevarer og i mad. Pulveret røres direkte i drikken eller maden. Eventuelle klumper opløses efter kort tid. Fantomalt findes i en dåse med pulver, der skal røres op. Det står i køkkenskabet ved siden af køleskabet Tilsæt op til 30 ml = 1 medicinbæger til 2 dl væske Fantomalt fås på recept. Side 22

23 MAD og ernæring under sygdom Alternativ medicin/kosttilskud Får barnet alternativ medicin/kosttilskud, vil vi gerne vide det. Vi er fordomsfri, men nogle stoffer kan ophæve virkningen af den medicin, barnet ellers får. Mad/kost/ernæring Disse regler glæder for alle børn i Afsnit A4. Specifikke fødeemner: Mælkeprodukter/drikkevarer: Ingen begrænsninger, må også få syrnet mælkeprodukter, når blot de er nyåbnede (indenfor 24 timer). Brød: Alt frisk brød kan anvendes. Pålæg og helkonserves: Ingen særlig begrænsning. Kød, fisk og fjerkræ: Skal være gennemstegt/kogt. Frugt: Skal være af god kvalitet, skal skylles grundigt før anvendelse. Salat: Skal skylles grundigt før anvendelse. Æg: Skal være gennemvarmet. Hvis der anvendes rå æg, skal disse være pasturiserede. Honning og alle tørrede frugter: Bør undgåes, men nødder må gerne spises. Vægt Når barnet er indlagt, skal det vejes inden for det første døgn, og derefter vurderes det om barnet skal vejes en eller to gang om ugen. Dette for at registrere og forhindre eventuelle vægttab. Desuden bruges vægten i forhold til dosisberegning af forskellige medicinpræparater. I afdelingen føres væske- og ernæringsskema. Vi bruger det til at holde øje med, hvad barnet får af væske, både det barnet selv drikker og det der gives i kateteret samt hvor meget barnet spiser. Skemaet giver et billede af barnets kost i løbet af et døgn og kan derfor bruges til at vurdere, om barnet har brug for hjælp til at spise. Dette kan være ved hjælp af en sonde, der føres ned i mavesækken eller ved hjælp af ernæring direkte i blodbanen. Personalet vil snakke meget mere om dette, hvis det bliver aktuelt. Side 23

24 MOTION Kære børn og forældre på Afsnit A4 Fysioterapeuterne vil gerne slå et slag for bevægelse. - store bevægelser - små bevægelser - skøre bevægelser - sjove bevægelser Bevægelse for børn og forældre Bevægelse under indlæggelser og derhjemme Fordi bevægelse/motion/aktiviteter - styrker immunforsvaret. - modvirker/formindsker svækkelse af muskler og knogler. - frigiver stoffer i kroppen, der gør én gladere. - frigiver stoffer i kroppen, der virker smertestillende. - Reducerer de gener, som kan opstår under længere tids sengeleje/immobilisering (som f.eks. ømme muskler eller forstoppelse) Kærlige handlinger er derfor at hjælpe dit barn til at klare så meget som muligt selv, når det kan, f.eks. ved at: lade den 3-årige selv kravle op i sengen via en skammel i stedet for at løfte ham lege på en måtte på gulvet i stedet for i sengen gå en tur med dit barn i hånden i stedet for i klapvognen, eller en tur i klapvognen i stedet for at blive i sengen motivér det store barn til at sætte sig hen i Værelset med pc en i stedet for at spille i sengen, (det giver samtidig privatliv til både forælder og den unge) motivér barnet til at gå i legestuen, deltage i køkkenaktiviteter, bruge aktive pc-spil, tage en tur på kondicyklen o.lign. brug sengen til natten, til små lure eller meget syge børn slæk lidt på serviceniveauet, når barnet godt kan selv rul persiennerne op og tænd lyset, så barnet forstår, at nu er det dag og så skal man i gang løb, gå eller cykel en tur selv, så du viser dit barn et godt eksempel, selv bevarer dine kræfter og får en velfortjent pause frisk luft Den medicinske behandling af jeres børn giver i nogle tilfælde svækkelse af musklerne med risiko for stramme muskler og ændret bevægemønster eller muskelsmerter. Også i disse tilfælde er ovenstående den bedste medicin, evt. kombineret med individuel vejledning via afdelingens fysioterapeut. Vi véd, at i perioder kan det føles umuligt at efterleve de gode intentioner, men husk at lidt har også ret og mange bække små. Vi vil ønske jer rigtig god arbejdslyst. Kærlige hilsner fra fysioterapeuterne på Afsnit A4 Helle Stegger Karina L. Thomsen Gitte Platz Side 24

25 MOTION Afsnit A4s Idrætstime Vi vil gerne invitere børn og unge, der er indlagt her på afdelingen og som er over 5 år til Idrætstimen. Det foregår hver torsdag kl i gymnastiksalen i kælderen i Fysioterapien. Vi kommer og henter dig i skolestuen eller i opholdsstuen: Din mor og far må også gerne følge dig, men skal de deltage, skal de møde op i træningstøj og deltage aktivt ellers må de blive på Afsnit A4, og tage sig en kop kaffe. Vi forventer, at vi skal have det sjovt og bruge kroppen aktivt, og så gør det selvfølgelig ikke noget, at vi får lidt sved på panden. Det er ingen hindring, at du sidder i kørestol, ligger i sengen eller bruger stokke det vigtigste er, at du har lyst til at bruge din krop. Vi ses i Fysioterapien torsdag kl Kærlige hilsner fra fysioterapeuterne på Afsnit A4 Helle Stegger Karina L. Thomsen Gitte Platz Side 25

26 Hygiejne generelt Den daglige hygiejne er vigtig for børn med kræftsygdomme, der er i behandling med kemoterapi. Behandlingen bevirker, at immunforsvaret bliver nedsat, og at risikoen for infektioner øges. Daglig bad / vask mindsker risikoen for, at barnet får infektion. Vær opmærksom på, at barnets badedyr ikke er fyldt med vand fra sidste bad. I gammelt vand findes der mange bakterier, der kan give barnet feber, hvis det drikker af det. Det kan være en god idé at anskaffe sig legetøj til badekarret, som kan tørres helt af efter hvert bad. For at skåne huden er det godt at bruge en mild sæbe uden parfume og smøre hele kroppen i fugtighedscreme dagligt. Det stimulerer også blodcirkulationen, huden bliver mere smidig og dermed også mere modstandsdygtig. I det hele taget forbedres den almene tilstand, og nogle af børnene oplever stor tryghed ved den tætte kontakt. Plejepersonalet hjælper gerne med den daglige hygiejne, hvor der er behov for det. Håndhygiejne/Vask af hænder Når du er indlagt med dit barn, er det af stor betydning, at du overholder en god håndhygiejne ( gælder hele familien og besøgende ). Vask og sprit hænderne, også når du forlader stuen, ligeledes før du tager noget fra skabe, køleskab og før du tager isterninger. Vær især opmærksom på, at barnet får vasket hænder før og efter måltiderne, efter leg og efter toiletbesøg. Undersøgelser har vist, at sprit er mere effektiv mod sygdomsfremkaldende bakterier end håndvask alene, når man er på sygehuset. Side 26

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure

Anlæggelse af centralt venekateter. HydroCath Assure Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk HydroCath Assure På afdelingen omtales et centralt venekateter ofte med forkortelsen CVK Side 1 af 5 Sidst

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Anlæggelse af Hickman-kateter

Anlæggelse af Hickman-kateter Aarhus Universitetshospital Hæmatologisk afdeling R Tage-Hansens Gade DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Anlæggelse af Hickman-kateter Side 1 af 6 Udarbejdet af:nøgleperson R7, klinisk sygeplejespecialist, CVK-gruppen

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Fjernelse af en nyre - nefrektomi

Fjernelse af en nyre - nefrektomi Urologisk Afdeling C2U - Fredericia Fjernelse af en nyre - nefrektomi Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk Afdeling Du skal have fjernet din ene nyre og derfor skal

Læs mere

VELKOMMEN TIL. B1531 Hillerød Hospital. Hillerød Hospital. Velkomstpjece februar 12 B1531. Hillerød Hospital

VELKOMMEN TIL. B1531 Hillerød Hospital. Hillerød Hospital. Velkomstpjece februar 12 B1531. Hillerød Hospital Hillerød Hospital VELKOMMEN TIL B1531 Velkomstpjece februar 12 B1531 Hillerød Hospital Hillerød Hospital Børneafdelingen Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Telefon: 4829 4390 www.hillerodhospital.dk Velkommen

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling

VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET. Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling VELKOMMEN BØRNEAFSNITTET Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Afdelingen: Ortopædkirurgisk børneafsnit modtager patienter i alderen 0-18 år. Afsnittet er placeret på Ortopædkirurgisk sengeafdeling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling

Ambulant operation. Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Ambulant operation Sammedagskirurgiskafsnit/gynækologisk afdeling Praktiske oplysninger før operationen Denne pjece skal supplere den mundtlige information, som du har fået i forbindelse med konsultationen

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Hvorfor og hvordan. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje Hvorfor og hvordan - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Hvorfor mundpleje? Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov

Læs mere

Operation for kræft i mavesækken

Operation for kræft i mavesækken Du skal opereres for kræft i mavesækken. Vi har planlagt din indlæggelse til at vare 8-10 dage, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at du er indlagt i længere tid. Denne pjece beskriver forløbet

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Aarhus Universitetshospital Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Øre-Næse-Halsafdeling

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning

Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Patientinformation Operation på legemspulsåren pga. åreforkalkning Revideret den 30.03.2011 Indledning Denne patientvejledning er udarbejdet af læge- og sygeplejepersonalet på afsnit T4 og har til formål

Læs mere

Insitu Bypass operation

Insitu Bypass operation Til patienter og pårørende Insitu Bypass operation Bypass fra lyske til knæ/underben Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en bypass-operation fra lysken til knæ/underben, hvor en

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Kikkertundersøgelse af blæren

Kikkertundersøgelse af blæren Patientvejledning Kikkertundersøgelse af blæren m.h.p. fjernelse af polypper/vævsprøver. Patienter der skal indlægges. Kvalitet Døgnet Rundt Urologisk afdeling Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Fjernelse af mandler. - Ambulant. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken

Til patienter og pårørende. Fjernelse af mandler. - Ambulant. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Øre-næse-halsklinikken Til patienter og pårørende Fjernelse af mandler - Ambulant Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken kontaktpersonsordning i ØNH - klinikken Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H

Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Patientinformation Velkommen til Hæmatologisk sengeafsnit A120H Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 Rev. aug. 2011 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120H Afdelingens adresse Vejle Sygehus

Læs mere

Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56. Regionshospitalet Viborg. Neonatalafsnit B56

Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56. Regionshospitalet Viborg. Neonatalafsnit B56 Velkommen til forældre på neonatalafsnit B56 Regionshospitalet Viborg Neonatalafsnit B56 Kære forældre Velkommen til neonatalafsnit B56. Vi er en af Region Midtjyllands fire specialafdelinger, der plejer

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen

Til patienter og pårørende. Flaskeernæring. Forældreinformation. Vælg farve. Vælg billede. Neonatalafdelingen Til patienter og pårørende Flaskeernæring Forældreinformation Vælg billede Vælg farve Neonatalafdelingen At give sit barn modermælkserstatning på flaske er for nogen det rigtige valg. For andre kan det

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi Patientinformation Information om fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi - Ekstirpatio recti Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Fjernelse af endetarm med anlæggelse af kolostomi

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om navlebrok Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om navlebrok Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling

Patientinformation. Velkommen til M41. Afsnit for lindrende behandling Patientinformation Velkommen til M41 Afsnit for lindrende behandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder vil du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og

Læs mere

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro

Information til patienten. Udmalkning. Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Information til patienten Udmalkning Hospitalsenheden Vest Obstetrisk afdeling Herning og Holstebro Udmalkning - hvornår og hvor ofte? Hvis dit barn ikke har suttet, indenfor de første 6 timer efter fødslen,

Læs mere

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen

Mundpleje. - en kvikguide til plejepersonale. Omsorgstandplejen Mundpleje - en kvikguide til plejepersonale Omsorgstandplejen Mundpleje er vigtig Mundhulen er et følsomt og intimt område. Derfor kan det være vanskeligt for plejepersonale at få lov til at hjælpe med

Læs mere

Iliaca-Femoral Bypass

Iliaca-Femoral Bypass Til patienter og pårørende Iliaca-Femoral Bypass Operation på bækkenpulsåren Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hovedpulsåren løber fra hjertet og ned i bughulen, hvor den forsyner de indre

Læs mere

Hygiejne - håndhygiejne.

Hygiejne - håndhygiejne. Hygiejne - håndhygiejne. Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det. Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason

Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason Patientinformation Behandling af Myelomatose med cyklofosfamid og Dexamethason - Hæmatologisk Afsnit Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling 1 rev. aug. 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud

Gode råd om mad og ernæring ved kæbeoperation. og kæbebrud Patientinformation Aarhus Universitetshospital Afdeling O og HOJ O-ambulatorium og sengeafdeling Tlf. 7846 2927 og 7846 3203 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.kaebekir.auh.dk Gode råd om mad og ernæring

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA)

Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Information til pårørende om Intensiv Terapi Afsnit (ITA) Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk Afdeling Velkommen til Intensiv Terapiafsnit (ITA). I denne pjece vil du finde praktiske oplysninger,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre.

Geriatrisk afsnit G2. Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Geriatrisk afsnit G2 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afsnit G2 På dette afsnit indlægges ældre patienter

Læs mere

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI)

INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) INFORMATION OG VEJLEDNING VED UDSKRIVELSE MED PEG-SONDE (PERCUTAN ENDOSKOPISK GASTOSTOMI) Øre-Næse-Halsafdeling H Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Øre-Næse-Halsafdeling H Ambulatoriet: Tlf.: +45 7846 3194

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse, som finder sted i Neurokirurgisk

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling. Planlagt kejsersnit. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Planlagt kejsersnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Det er nu blevet besluttet, at du skal føde ved kejsersnit. I det følgende beskrives det almindelige forløb

Læs mere

TEA / Tromendarterectomi

TEA / Tromendarterectomi Til patienter og pårørende TEA / Tromendarterectomi Oprensning af pulsåre Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Du er tilbudt en Tromendarterectomi operation, også kaldet TEA, hvor kalkaflejringerne

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

Sådan skifter du forbinding på et Hickmannkateter

Sådan skifter du forbinding på et Hickmannkateter Sådan skifter du forbinding på et Hickmannkateter Du har fået anlagt et centralt venekateter, nærmere bestemt et Hickmann-kateter. Et Hickmann-kateter bruges til at give medicin, væske eller blodprodukter

Læs mere

Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer

Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer 1 Patientinformation Ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer Hjertemedicinsk Afdeling B 2 Hvad er formålet med behandlingen? Formålet med ballonudvidelsen er at udvide forsnævringer i hjertets kranspulsårer.

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Operation for forhudsforsnævring eller sammenvoksninger på penishovedet - børn

Operation for forhudsforsnævring eller sammenvoksninger på penishovedet - børn Urologisk Afdeling - Fredericia Operation for forhudsforsnævring eller sammenvoksninger på penishovedet - børn Vejledning til forældre og børn www.fredericiasygehus.dk Forberedelse før operationen Det

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Reduktion af mandlerne hos børn

Reduktion af mandlerne hos børn Til patienter og pårørende Reduktion af mandlerne hos børn Tonsillotomi Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øre-næse-halsklinikken, Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNHklinikken I vil blive tildelt en kontaktperson

Læs mere

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling

Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Efter indlæggelse på Intensiv afdeling Indledning Denne pjece er til dig, som har været indlagt på intensiv afdeling, og dine pårørende. Du har været indlagt på Intensiv afdeling, fordi du har været kritisk

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Patientinformation. Fjernelse af næsepolypper

Patientinformation. Fjernelse af næsepolypper Patientinformation Fjernelse af næsepolypper Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Information om fjernelse af næsepolypper Vi udleverer denne pjece for at du kan føle dig velorienteret og tryg

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit

Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit Indlæggelse på Urologisk Sengeafsnit FORSAMTALE OG NARKOSETILSYN...dag den... kl.... Skal du møde til forsamtale og narkosetilsyn på Urologisk Dagafsnit. Vi vil gennemgå operationsforløbet med dig, tage

Læs mere

Skelen operation af børn

Skelen operation af børn Skelen operation af børn Information om skelen Ved skelen peger øjnene ikke i samme retning. At skele er ikke ualmindeligt, da ca. 5 % af danske børn skeler. Det kan være medfødt, eller opstå når som helst.

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af Bartholins cyste Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om Bartholins cyste,

Læs mere

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne

Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Information til voksne patienter om operation af halsmandlerne Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det kirurgiske indgreb og

Læs mere

Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation Indlæggelse på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium - B120 Indlæggelse på Ortopædkirurgisk sengeafsnit Navn... De bedes møde i afsnit......

Læs mere

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk

Læs mere

Patientinformation. Sammedagsoperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Sammedagsoperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Sammedagsoperation Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Rev. aug. 2009 Information om sammedagsoperation Navn... De bedes møde i afsnit...... dag den... kl.... Med denne

Læs mere

Parodontitis de løse tænders sygdom

Parodontitis de løse tænders sygdom Parodontitis de løse tænders sygdom Hvad er parodontitis? Parodontitis er infektion i den knogle, som tænderne sidder fast i. Parodontitis opstår ved ubehandlet betændelse i tandkødet i en længere periode.

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Patientinformation. AV fistel/graft. Dialyseadgangsveje. Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg

Patientinformation. AV fistel/graft. Dialyseadgangsveje. Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg Patientinformation AV fistel/graft Dialyseadgangsveje Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Hæmodialyseafdelingen, Sønderborg Indledning Dette lille hæfte indeholder en kort information om AV fistler

Læs mere

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling 4 Afsnit 420 Gynækologisk Afdeling Indhold Velkommen til Gynækologisk Afdeling 3 Når du bliver indlagt 4 I gang igen efter operationen 8 Hjem igen 9 Praktiske oplysninger 10 Personlig rådgivning 12 Faciliteter

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

Information om fjernelse af et stykke tyktarm

Information om fjernelse af et stykke tyktarm Patientinformation Information om fjernelse af et stykke tyktarm Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008 Information om fjernelse af et stykke tyktarm ( colonresektion) Formål

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2. Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1 og M2 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1 og M2 Indhold Velkommen til Medicinsk Afsnit

Læs mere

FORBEREDELSE TIL OPERATION

FORBEREDELSE TIL OPERATION FORBEREDELSE TIL OPERATION Hvis du planlægger at få en operation, er der nogle grundlæggende ting, du skal vide. Hver slags operation ligesom hver patient - adskiller sig fra hinanden. Forskellighederne

Læs mere

Mundpleje under og efter strålebehandling

Mundpleje under og efter strålebehandling Mundpleje under og efter strålebehandling Ved strålebehandling af hoved- og hals-området opstår der ofte bivirkninger i munden, derfor skal der inden strålebehandlingens start foretages en undersøgelse

Læs mere

Patientinformation. Fjernelse af næsepolypper

Patientinformation. Fjernelse af næsepolypper Patientinformation Fjernelse af næsepolypper Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Kontaktpersonsordning i ØNH - afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg i Øre -Næse -Halsambulatoriet,

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Flaskeernæring til børn Information til forældre Juliane Marie Centret Rigshospitalet At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for nogle det oplagte valg, for andre er det en nødvendighed,

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken

Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Operation for diskusprolaps/stenose i nakken Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Hvad er en diskusprolaps? Mellem nakkehvirvlerne ligger

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om operation for diskusprolaps Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere