Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4"

Transkript

1 Forældremappe Børneonkologisk afsnit A4

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnittet Åbent brev til forældrene Dagligdagen på Afsnit A Personale på Afsnit A Sekretærer...7 Læger...8 Pædagoger...9 Lærere...10 Kostansvarlig...11 Operationsstue...12 Solsikken...13 Husassistenter...14 Bioanalytikere...14 Socialrådgiver...15 Psykolog...16 Klinisk diætist...17 Fysioterapi...18 Hospitalspræst...19 Klovn Mad og ernæring under sygdom Motion Hygiejne Generelt...26 Mund- og tandpleje...28 Hygiejne i forbindelse med operation Isolation Centralt venekateter CVK Forberedelse til bedøvelse Udskrivelse Netværksmøder på Afsnit A Aktiviteter leg, spil, netcafé osv Side 2

3 Indholdsfortegnelse 14. Praktiske oplysninger Bank...41 Besøg...41 Blodprøver...41 Blomster...41 Cafeteria...41 Cykel...41 Foto...41 Forældremad...42 Kateter...42 Kiosk...42 Kontanten...42 Legestue...42 Mobiltelefon...42 Parkering...42 Patienthotel...42 Regler i køkkenet...43 Solfaktor...43 Stearinlys...43 Telefon...44 Termometer...44 Transport...44 Universitetshospital...44 Vaskemaskine/tørretumbler Nyttige adresser Børneonkologisk Ambulatorium Telefonliste Pjecer i Afsnit A Side 3

4 Præsentation af Afsnit A4 Afsnit A4 er et afsnit for børn og unge i alderen 0 18 år med forskellige former for kræftsygdomme. Der er plads til 14 børn. Afsnittet er inddelt i tre plejeteams: Grøn, Blå og Rød. I vil blive knyttet til en af disse teams. Ud over plejepersonalet vil I møde en række personer fra andre fagområder, der er tilknyttet afsnittet. I kan få kontakt med én eller flere af disse, afhængig af jeres behov og situation. Det kan I læse om i mappen. I de perioder hvor jeres barn er indlagt, er den ene forældre medindlagt. I starten kan det virke overvældende at møde de andre syge børn. På grund af deres sygdom og den behandling de får, vil der være tykke børn, tynde børn, blege børn og børn, der har mistet deres hår. Det er vigtigt at huske på, at disse ændringer i børnenes udseende forsvinder igen, når behandlingen afsluttes. Fælles for børnene er dog, at de er glade og aktive med masser af gå-på-mod og troen på fremtiden. Side 4

5 Åbent brev til forældrene Den første tid I er indlagt på afsnittet ved vi, at alt vil være et virvar af følelser, som kan svinge mellem afmagt, skyldfølelse, vrede, sorg, aggressivitet, passivitet, håbløshed og fortrængning. Alt dette er normale følelser og reaktioner, når man bliver bekendt med, at ens barn har en livstruende sygdom. Som plejepersonale vil vi gøre, hvad vi kan for at støtte jer i denne svære situation, der har ramt jeres familie. I de første dage vil I modtage mange informationer, og vi ved, at mange af dem vil blive glemt igen. Derfor vil vi gentage informationerne og være med til at besvare jeres spørgsmål så ofte det er nødvendigt. Når mange praktiske ting skal udføres i løbet af de første dage, kan man som forældre føle afmagt og manglende evne til at slå til. Denne følelse ønsker vi ikke, at I skal have. Plejepersonalet ved, at det netop er jer, der kender barnet bedst. Derfor vil vi gerne have jeres råd og vejledning om, hvordan vi bedst kan udføre de praktiske opgaver omkring jeres barn. I det omfang, det er muligt, er det selvfølgelig jer, der har den daglige pleje af barnet, men med støtte og vejledning. Når I efterhånden har erkendt barnets sygdom og genvundet troen på fremtiden, er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle søskende og inddrage dem i forløbet, så de ikke føler sig tilsidesat. Erfaringen har lært os, at den åbenhed og ærlighed, vi praktiserer i vores afsnit, også er en nødvendighed ægtefællerne imellem. Ærligheden medfører, at I bedre kan støtte hinanden, og at I som familie dermed får de bedste betingelser for at fungere. Side 5

6 Dagligdagen på afsnit a4 Kl Dagvagten møder og får orientering af nattevagterne om, hvad der er sket med børnene i aftenens og nattens løb. Kl Børn, der skal i narkose uden for afsnittet, indlægges. Kl Sekretærerne møder på afsnittet Kl Dagen starter så småt for de fleste. Forældrene pakker eget sengetøj sammen, så hussassistenten kan rengøre på stuerne. Morgenmad er anrettet i køkkenet. De første børn bliver kørt til undersøgelse. Kl Yderligere tre fra plejepersonalet møder. Kl Én pædagog og lærerne møder. Kl Børn, der skal i narkose i Afsnit A4, indlægges. Personalet afvikler deres kaffepause. Kl Stuegangen begynder. Det vil oftest være en læge, der kender børnene og afsnittet godt, der går stuegang. Ønsker I at stille spørgsmål til lægerne, anbefaler vi, at de skrives ned. Kl Skoleundervisning i afsnittet. Kl Der er snackbar og friske drikkevarer i køkkenet til børnene. Kl Apoteket leverer de første kemo-kure. Kl Frokostbuffet i køkkenet. Kl Lægekonference Kl Apoteket leverer de sidste kemo-kure. Snackbar og drikkevarer til børnene samt eftermiddagskaffe til forældrene stilles frem i køkkenet. Kl Dagvagterne går hjem, mens to eller tre senvagter tager sig af afsnittet og de ting, der ikke kan vente, til aftenvagten tager over. Kl Aftenvagterne møder, og de læser rapporten fra dagvagten. Kl Den varme aftensmad kommer. Kl Forældrene reder deres egne senge før børnenes sengetid. Vagterne skal have mulighed for at se til børnene i løbet af natten, derfor beder vi jer placere jeres senge, så vi kan komme til. Herefter skal der være ro i afsnittet. Aktiviteter og samvær skal foregå i aktivitetsrummet, legestue og forældre-opholdsstuen. Kl Nattevagterne møder, og de læser rapporten fra dag- og aftenvagterne. Side 6

7 Sekretær på afsnit a4 Lene Bringsjord Hej! Jeg hedder Lene Bringsjord og er lægesekretær på Afsnit A4 Børneonkologisk Afsnit. Mine daglige opgaver er: Skrivning af stuegang samt afsnittets anden korrespondance, telefonpasning, registrering, postomdeling m.v. Jeg er ligeledes sekretær for afdelingssygeplejersken Lis Blond samt de fem tilknyttede læger. Det er også mig I skal henvende jer til, når I har brug for en kørsels godgørelsesseddel eller har spørgsmål i den forbindelse. Husk at få denne stemplet hos mig før I sender den :0) I det hele taget kan I henvende jer til mig, når det drejer sig om praktiske ting, der ikke har med sygeplejen at gøre... Venlig hilsen Med venlig hilsen Lene Bringsjord sekretær, Side 7

8 Læger Niels Clausen Overlæge Henrik Schrøder Overlæge Henrik Hasle Professor Pernille Wendtland Afdelingslæge Birgitte Klug Albertsen Afdelingslæge Vi er fem speciallæger fast tilknyttet Afsnit A4. Vi er alle fem specielt uddannet til at behandle børn med kræftsygdomme. Vi har sammen ansvaret for behandlingen på afsnittet, inklusiv autolog stamcelle transplantation samt ambulatoriet tilknyttet Afsnit A4. Vi går stuegang på afsnittet på skift. Når et barn indlægges med en nyopdaget kræftsygdom, får I en af os som kontaktlæge. Når der skal afholdes netværkssamtale gøres det sammen med kontaktlægen. Andre betydningsfulde samtaler foregår også så vidt muligt sammen med kontaktlægen. Skiftende yngre læger deltager i det daglige lægearbejde på afsnittet. Lægerne kan kontaktes gennem plejepersonalet på afsnittet. Udenfor dagsarbejdstid varetages de akutte problemer af de vagthavende læger på børneafdelingen. Hvis der skulle opstå særlige problemer, har de vagthavende læger som regel mulighed for at kontakte en af os. Når jeres barn er overgået til kontrol i ambulatoriet, kan lægerne kontaktes ved at ringe til sekretæren på tlf.: Med venlig hilsen Niels Clausen, Henrik Schrøder, Henrik Hasle, Pernille Wendtland og Birgit Klug Albertsen Side 8

9 Pædagoger Anne-Grete Petersen Helle Tholstrup Her på afsnittet er vi to pædagoger, Anne-Grete og Helle. Mens jeres barn er indlagt på vores afsnit, vil vi sammen med jer beskæftige jeres barn med leg og aktiviteter, når der er behov for det. Det vil være os en glæde at lege, læse og holde jeres barn i hånden. Har I indimellem brug for et pusterum, så vil vi meget gerne være sammen med jeres barn imens. I skal bare sige til. Afsnittet har i årenes løb fået opbygget nogle traditioner. Vi har en sommerfest, hvor hele familien er velkommen til at deltage. Det er vores største arrangement med masser af underholdning. Vi har også en julefest og en fastelavnsfest. Men vi tager også på ture ud af huset f.eks. til Kattegat Centret, Djurs Sommerland, i biografen eller i teatret. I må meget gerne komme med forslag. Vi er altid med på at prøve noget nyt. Anne Grete er primus motor, når det drejer sig om arrangementer på afsnittet og ture ud af huset. Helle står for mestringskasserne. Det er forskelligt materiale, som hjælper børnene til at forstå, hvad der skal ske under indlæggelsen og som støtter dem i at mestre/klare de enkelte procedurer, som de skal igennem, mens de er her. Med venlig hilsen Anne-Grete Petersen Helle Tholstrup Side 9

10 Lærere Jesper Thanning Helms Mette Isager I det daglige er vi to lærere tilknyttet afdelingen: Mette og Jesper. Vi underviser de indlagte skolebørn (børnehaveklasse 10. klasse). Selvom barnet er sygt, er det omfattet af den almindelige undervisningspligt. På grund af isolationsreglerne foregår al undervisning på afdelingen. Så snart behandlingen er påbegyndt, kontakter vi i samråd med forældre og læger barnets egen skole. Vi sørger for, at skolen får de fornødne oplysninger, så der kan iværksættes hjemmeundervisning, når barnet ikke er indlagt. Efter aftale med forældrene tager vi kontakt til klasselæreren, da det er vigtigt at få etableret et godt samarbejde med barnets lærere (klasselærer), så vores undervisning er i tråd med den klassen får. Ligeledes er det vigtigt, at vi kan fortælle barnet, at selv om sygdomsforløbet er langt, betyder det normalt ikke, at det mister et års skolegang. Det viser sig nemlig, at barnet med hjemme- og sygehusundervisning når omtrent det samme som klassekammeraterne i dansk, matematik og sprog. Antallet af lektioner til hjemmeundervisning er afhængigt af barnets klassetrin. Som hovedregel gives der fra børnehaveklassen til og med 4. klasse fem lektioner pr. uge og fra 5. klasse til 10. klasse op til ti lektioner pr. uge. Skolestuen er åben fem lektioner om dagen fra kl Så vidt det er muligt, undervises børnene i skolestuen, men har barnet ikke mulighed for at komme der, foregår undervisningen på barnets stue. Vi har også et skolebibliotek, hvor børn og forældre kan låne bøger. Udlånet formidles gennem lærerne og pædagogerne. Ved udskrivning afleveres bøgerne igen til afdelingens personale. Vi har et tæt samarbejde med afdelingens personale og deltager i tværfaglige konferencer, netværksmøder og sociale arrangementer. Vi står selvfølgelig altid til rådighed, hvis der er behov for det. Vi er fire lærere på Skejby og en på Århus Sygehus, der i det daglige udgør en selvstyrende enhed. Skolelederen på Børnepsykiatrisk Hospital i Risskov, Jørgen Skaftved er efter sammenlægning af sygehusundervisningen i Århus, pr. 1. januar 2005 også blevet vores leder. Med venlig hilsen Mette Isager Jesper Thanning Helms Side 10

11 Kostansvarlig Susanne Nielsen Min funktion i afsnittet er at få vores fælles køkken til at fungere så hyggeligt og godt, at både I og jeres barn får lyst til enten alene eller i samvær med andre at kunne opleve et fristed fra behandlingerne. Dette forsøger jeg at gøre ved at lade børnene selv bestemme, hvad et køkken kan bruges til. Det kan være at bage, lave mad, at lege, spille eller høre musik på anlægget, eller hvad der nu ellers kan opstå af ønsker. Sommetider er det at spise et kæmpe problem for et indlagt barn. Det kan skyldes mange forskellige ting bl.a. medicin, isolation, indlæggelse og ikke mindst det meget fremmede miljø på et hospital. Derfor er det vigtigt, at atmosfæren i køkkenet er præget af jer, jeres barn og resten af de indlagte børn og voksne, da dette fællesskab ofte giver barnet lyst til at deltage i måltiderne. Hvis der i perioder alligevel skulle opstå problemer med barnets ernæringstilstand, vil der i samarbejde med det øvrige personale og diætist Anne Mørk kunne findes en løsning, som passer netop til jeres barn. Min opgave er at bestille mad til afsnittet morgen, middag og aften og anrette den, så det virker indbydende både for børn og voksne. Aftensmaden og alle måltiderne i weekenderne skal I selv anrette. Hver onsdag laver børnene og jeg mad selv, det kan være pizza, pølsehorn eller kødsovs. Vi dækker fint børnebord og spiser sammen med pædagogerne. Køkkenet giver også mulighed for, at I selv kan lave mad af jeres egne råvarer, og i fryseren har vi specielle børnemenuer, som kan tøes op og varmes. Det kan f.eks være kyllingelår, frikadeller, bøf eller pommes frites, det indlagte barn ønsker at spise. Fryseren står i fryserummet sammen med et frys- og køleskab, som må benyttes af forældrene til mad og drikke. Husk navn og dato på maden. Med venlig hilsen Susanne Nielsen Side 11

12 Operationsstue Lene Johansen Charlotte Greyling I Afsnit A4 har vi en lille operationsstue hvor der bliver foretaget mindre indgreb og undersøgelser der kræver bedøvelse. Operatiomnsstuen har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.30, hvor der kommer en narkoselæge og narkosesygeplejerske og bedøver barnet. Vi er to faste personaler fra Afsnit A4 som hjælper på operationsstuen. Lige over for operationsstuen er der en opvågningsstue hvor barnet skal være til det er vågnet. Se mere under forberedelse til bedøvelse side 32 og 37. Side 12

13 SOLSIKKEN Dagafsnit Inger N. Christensen Inge Elbek Lisbeth Rytter Vi har på Afsnit A4 et dagafsnit, hvor vi gennemfører en del af de behandlinger og undersøgelser, der ikke nødvendigvis kræver, at jeres barn er indlagt i afsnittet. Vi har desuden et dagsafsnit for børn, der ikke er isolerede. Dette er beliggende på Afsnit A3, ved indgang 8. I dagafsnittet kan der typisk foretages Blodprøvekontrol Endagskure Skyl af det centrale venekatere Blodtransfusioner Plasterskift Birgit Svane I dagafsnittet møder I til et planlagt tidspunkt, hvor vi vil være klar til at tage imod jer. Der vil være afsat det nødvendige tidsrum til den opgave, der skal løses, og vi vil være til rådighed for jer og jeres barn. Der vil som hovedregel ikke være stuegang i dagafsnittet. Opstår der dog et akut behov for at tale med en læge, drøftes dette med en af os. I dagafsnittet vil der være drikkevarer, frugt og sandwich til rådighed. Det kan være en fordel at tage lidt mad med til jeres barn, hvis han eller hun ønsker noget bestemt at spise. Der kan ikke serveres mad fra Afsnit A4. Der er ikke mulighed for adgang til Afsnit A4, når I kommer i dagafsnittet. Åbningstider i dagafsnittet på A4: Mandag torsdag kl Fredag kl Åbningstider i dagafsnittet på A3: Mandag kl Der er telefontid dagligt på telefonnummer Mandag fredag kl og kl Med venlig hilsen Personalet i dagafsnittet Side 13

14 Husassistenter Vi er to husassistenter med fast tilknytning til Afsnit A4. Det er os, der holder afsnittet rent. Vi vasker dagligt alle gulve, så hvis der er placeret så lidt som muligt der, er det en rigtig stor hjælp for os. Er der noget vi kan være behjælpelige med, er I altid velkomne til at spørge os. Arbejdet er opdelt i morgen- og aftenvagt. Lise møder kl.: Pia møder kl.: Med venlig hilsen Lise Dam Pia Thomassen Bioanalytikere Når jeres barn skal have taget blodprøve på afsnittet/dagafsnittet, vil der komme en bioanalytiker fra Klinisk Biokemisk Afdeling og tage den. Senere, når barnet er overgået til ambulatoriet, vil I blive bedt om at gå i Blodprøvetagning afdeling A/Y, for at få taget blodprøve. Her vil det også være en bioanalytiker, der tager blodprøven. Med venlig hilsen Bioanalytikerne Side 14

15 Socialrådgiver Bente Have Pedersen Jeg hedder Bente Have Pedersen og er A4 s socialrådgiver. Som socialrådgiver kan jeg tilbyde hjælp og støtte til de sociale problemer, der kan opstå, når ens barn bliver sygt og skal indlægges. Jeg kan hjælpe med at ansøge socialforvaltningen om den støtte, jeg erfaringsmæssigt ved, der kan blive behov for. Det kan f.eks. dreje sig om at én eller begge forældre i en periode skal have fri fra arbejde for at kunne passe deres syge barn. Her søges der om tabt arbejdsfortjeneste til den ene eller begge forældre. Herudover kan der opstå en del udgifter til f.eks. medicin, transport til besøg, kost m.m. hvilket jeg også søger dækket hos socialforvaltningen. Herefter er det jeres sagsbehandler i kommunen, som I skal have kontakt med. I tilbydes en samtale så hurtigt, som I selv ønsker det, efter at have fået jeres barns diagnose. Jeg deltager i første netværksmøde. Jeg kan kontaktes via plejepersonalet på tlf Med venlig hilsen Bente Have Pedersen Side 15

16 Psykolog Birgit Vestergaard Jeg kan tilbyde samtaler med forældre og det syge barn, så længe barnet er i behandling på Afsnit A4. Hvis I ønsker min bistand, kan I informere personalet herom eller selv kontakte mig på telefon eller pr. mail: Andre muligheder Når man er pårørende til en person, som er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom, kan egen læge lave en henvisning til psykologer, som er tilknyttet sygesikringsordningen, således at det er muligt at modtage bistand fra en psykolog i lokal område. Henvisningen skal laves senest et år efter diagnosetidspunktet. Det koster ca. 300 kr. pr. konsultation, og hvis man er medlem af sygesikringen Danmark, kan man få refusion på 100 kr. pr. konsultation. Det er også muligt at få psykologbistand fra Kræftens Bekæmpelse, som er eta bleret i flere større byer. Med venlig hilsen Birgit Vestergaard Side 16

17 Klinisk Diætist Anne Mørch Jeg er diætist for alle afsnit i Børneafdelingen. Jeg kommer i Afsnit A4 hver tirsdag. Hvis der er behov for det, kan vi lave aftaler på andre hverdage. Som børnediætist kan jeg vurdere og beregne jeres barns behov for energi og næringsstoffer. Jeg vejleder i, hvordan behovene kan dækkes af den mad barnet kan lide, hvordan maden kan beriges, brug af tilskudsdrikke m.m. Kan barnet ikke spise og drikke nok selv af beriget mad, beregner jeg hvor meget sondeernæring barnet skal have. I perioder af behandlingen vil barnet få medicin, der giver øget appetit. Her kan jeg vejlede i, hvad barnet bør tilbydes af mad of drikke for at forebygge overvægt. Når barnet er færdigbehandlet og overgår til ambulant kontrol, tilbyder jeg en vejledning i sund, alderssvarende kost i samarbejde med en fra plejepersonalet. Har I spørgsmål om kost og ernæring til jeres barn, er I altid velkomne til at bede en fra plejepersonalet om at formidle en aftale med mig. Med venlig hilsen Anne Mørch Side 17

18 Fysioterapi Der er tilknyttet tre børnefysioterapeuter til Afsnit A4. Hvis børnene får problemer med lungerne, eksempelvis slim, instruerer vi i lungefysioterapi, som består af vejrtrækningsøvelser, eventuelt med brug af maske eller fløjte. Der foregår også instruktion i bevægelse og lejring. Såfremt børnene har stramme eller ømme muskler, kan dette afhjælpes med udspænding eller massage. Vi formidler udlån af kørestole og stokke, hvis der er behov for aflastning. Nogle børn har efter lang tids sygdom ikke udviklet sig så hurtigt, som de ellers ville have gjort, og vi kan så rådgive og hjælpe med at stimulere barnets udvikling. Desuden hjælper vi med at finde en fysioterapeut i lokalområdet, hvis der er behov for dette, ligesom vi rådgiver og vejleder i forhold til træning og hjælpemidler derhjemme. Med venlig hilsen Fysioterapeuterne Side 18

19 hospitalspræst Helle Hørby Der dukker mange tanker og spørgsmål op, når ens barn bliver alvorligt sygt. Man står i noget, man ikke har prøvet før. Man kommer ud i andre hjørner af livet. Her kommer man til at tænke over, hvad meningen med det hele er, mærker følelsen af uretfærdighed, spørger efter hvordan Gud er, hvis han er til, prøver at finde ud af hvad man selv tror og ikke tror. På afsnittet er der mange at tale med, og jeg er som præst én af dem. Samtalen behøver ikke at handle om religion. De spørgsmål og tanker, der dukker op, er både fælles menneskelige og religiøse og begge dele er lige vigtige. Jeg har som præst tavshedspligt, og samtalen kan derfor også bruges til at vende sine egne tanker med sig selv. Jeg er på hospitalet fra tirsdag til fredag, og dukker ind imellem op på afsnittet. I kan kontakte mig på tlf.: , på mit kontor ved indgangen til Patienthotellet, eller I kan få personalet til at formidle kontakten. Med venlig hilsen Helle Hørby Side 19

20 KLOVnen angus Klovnen Angus Jeg hedder Angus Jeg har været klovn på A4 siden Jeg kommer på Afsnit A4 hver onsdag formiddag. Jeg er også på Skejbys andre afdelinger på mandage og torsdage. Jeg kan være med til blodprøvetagning, plasterskift, holde i hånden, læse i en bog, køre over til røntgenundersøgelse eller operationsstuen, til at grine eller grimasser, og hvad vi ellers kan finde ud af. Med venlig hilsen Angus Side 20

21 MAD og ernæring under sygdom Børn med en kræftsygdom har i perioder svært ved at spise tilstrækkeligt. Mange mister lysten til mad på grund af det der sker omkring dem i forbindelse med sygdommen og behandlingen. Maden smager pludselig anderledes, tærsklen for sødt og surt kan ændre sig, og lugtesansen kan påvirkes, så barnet får kvalme blot ved duften af mad. For et barn med en kræftsygdom kan en dårlig ernæringstilstand være et væsentlig problem. Den dårlige ernæringstilstand skyldes ofte, at barnet ikke kan spise mad nok. Når det lykkes barnet at spise tilstrækkelig mad, tåler det kemoterapien bedre. Immunforsvaret styrkes og på lang sigt vil barnets vækst forbedres. De dage, hvor barnet får kemoterapi, er appetitten ofte nedsat. Derfor er det vigtigt, at barnet tankes op mellem kurene. Plejepersonalet vil, sammen med jer, løbende vurdere, hvordan det går med at spise og drikke. Har barnet svært ved at få mad og væske nok kan det vise sig ved: Vægttab Træthed Dårligt humør Ingen kræfter til leg Appetitten bliver mindre og mindre Målsætning Den overordnede målsætning for tilberedning og servering af mad på afsnittet er: at den mad børnene tilbydes er energi- og proteinrig at maden indgår som en aktiv del af behandlingen at maden og spisemiljøet bidrager positivt til, at børnene trives i afsnittet Maden er vores energi. Den svarer til bilens benzin. Vores krop forbrænder og omdanner kosten, så vi døgnet rundt opretholder livsfunktioner som at pumpe blodet rundt i kroppen, trække vejret, holde en temperatur på 37 C bruge hjernen samt gå og stå. Maden består af kulhydrater, fedt og proteiner. Der er dobbelt så meget energi i fedt som i proteiner og kulhydrater. 1 g kulhydrat = 17 kj eller 4 kcal 1 g protein = 17 kj eller 4 kcal 1 g fedt = 38 kj eller 9 kcal Vitaminer Da folinsyre kan påvirke nogle af kemostofferne, skal barnet, den tid det er i behandling, have vitaminpiller uden folinsyre. I afsnittet findes vitaminpillerne ude i køkkenet og står i køkkenskabet ved siden af køleskabet. Side 21

22 MAD og ernæring under sygdom Nedsat appetit Når barnets appetit er nedsat, er det vigtigt, at den mad barnet spiser er energirig. Hvis barnet får tilført den energi, det har brug for, får det som regel også dækket sine andre ernæringsbehov. Dog er det en god idé at give barnet en vitaminpille dagligt. Energirige kostråd I energirig barnekost anvendes ganske almindelig hverdagsmad, som tilføres ekstra energi. Lad barnet spise, når det er sulten. Server barnets livretter. Brug energirige levnedsmidler, f.eks. de mere fedtholdige. Barnet skal spise: Mindre: brød og gryn frugt og grønt kartofler, ris og pasta Mere: Kød og pålæg, som naturligt har et højt fedtindhold. Fisk og fiskepålæg. Mælkeprodukter med højt fedtindhold Smør, piskefløde, margarine og olie i maden Chokolade frem for vingummi og bolscher Flødeis frem for vandis Tilsæt Fantomalt til de forskellige drikkevarer Tilbyd energirige drikke (færdige energidrikke i små brikker, findes i køleskabet ude i køkkenet). Fantomalt er et kulhydratpulver uden smag. Det søder ikke og kan tilsættes alle typer drikkevarer og i mad. Pulveret røres direkte i drikken eller maden. Eventuelle klumper opløses efter kort tid. Fantomalt findes i en dåse med pulver, der skal røres op. Det står i køkkenskabet ved siden af køleskabet Tilsæt op til 30 ml = 1 medicinbæger til 2 dl væske Fantomalt fås på recept. Side 22

23 MAD og ernæring under sygdom Alternativ medicin/kosttilskud Får barnet alternativ medicin/kosttilskud, vil vi gerne vide det. Vi er fordomsfri, men nogle stoffer kan ophæve virkningen af den medicin, barnet ellers får. Mad/kost/ernæring Disse regler glæder for alle børn i Afsnit A4. Specifikke fødeemner: Mælkeprodukter/drikkevarer: Ingen begrænsninger, må også få syrnet mælkeprodukter, når blot de er nyåbnede (indenfor 24 timer). Brød: Alt frisk brød kan anvendes. Pålæg og helkonserves: Ingen særlig begrænsning. Kød, fisk og fjerkræ: Skal være gennemstegt/kogt. Frugt: Skal være af god kvalitet, skal skylles grundigt før anvendelse. Salat: Skal skylles grundigt før anvendelse. Æg: Skal være gennemvarmet. Hvis der anvendes rå æg, skal disse være pasturiserede. Honning og alle tørrede frugter: Bør undgåes, men nødder må gerne spises. Vægt Når barnet er indlagt, skal det vejes inden for det første døgn, og derefter vurderes det om barnet skal vejes en eller to gang om ugen. Dette for at registrere og forhindre eventuelle vægttab. Desuden bruges vægten i forhold til dosisberegning af forskellige medicinpræparater. I afdelingen føres væske- og ernæringsskema. Vi bruger det til at holde øje med, hvad barnet får af væske, både det barnet selv drikker og det der gives i kateteret samt hvor meget barnet spiser. Skemaet giver et billede af barnets kost i løbet af et døgn og kan derfor bruges til at vurdere, om barnet har brug for hjælp til at spise. Dette kan være ved hjælp af en sonde, der føres ned i mavesækken eller ved hjælp af ernæring direkte i blodbanen. Personalet vil snakke meget mere om dette, hvis det bliver aktuelt. Side 23

24 MOTION Kære børn og forældre på Afsnit A4 Fysioterapeuterne vil gerne slå et slag for bevægelse. - store bevægelser - små bevægelser - skøre bevægelser - sjove bevægelser Bevægelse for børn og forældre Bevægelse under indlæggelser og derhjemme Fordi bevægelse/motion/aktiviteter - styrker immunforsvaret. - modvirker/formindsker svækkelse af muskler og knogler. - frigiver stoffer i kroppen, der gør én gladere. - frigiver stoffer i kroppen, der virker smertestillende. - Reducerer de gener, som kan opstår under længere tids sengeleje/immobilisering (som f.eks. ømme muskler eller forstoppelse) Kærlige handlinger er derfor at hjælpe dit barn til at klare så meget som muligt selv, når det kan, f.eks. ved at: lade den 3-årige selv kravle op i sengen via en skammel i stedet for at løfte ham lege på en måtte på gulvet i stedet for i sengen gå en tur med dit barn i hånden i stedet for i klapvognen, eller en tur i klapvognen i stedet for at blive i sengen motivér det store barn til at sætte sig hen i Værelset med pc en i stedet for at spille i sengen, (det giver samtidig privatliv til både forælder og den unge) motivér barnet til at gå i legestuen, deltage i køkkenaktiviteter, bruge aktive pc-spil, tage en tur på kondicyklen o.lign. brug sengen til natten, til små lure eller meget syge børn slæk lidt på serviceniveauet, når barnet godt kan selv rul persiennerne op og tænd lyset, så barnet forstår, at nu er det dag og så skal man i gang løb, gå eller cykel en tur selv, så du viser dit barn et godt eksempel, selv bevarer dine kræfter og får en velfortjent pause frisk luft Den medicinske behandling af jeres børn giver i nogle tilfælde svækkelse af musklerne med risiko for stramme muskler og ændret bevægemønster eller muskelsmerter. Også i disse tilfælde er ovenstående den bedste medicin, evt. kombineret med individuel vejledning via afdelingens fysioterapeut. Vi véd, at i perioder kan det føles umuligt at efterleve de gode intentioner, men husk at lidt har også ret og mange bække små. Vi vil ønske jer rigtig god arbejdslyst. Kærlige hilsner fra fysioterapeuterne på Afsnit A4 Helle Stegger Karina L. Thomsen Gitte Platz Side 24

25 MOTION Afsnit A4s Idrætstime Vi vil gerne invitere børn og unge, der er indlagt her på afdelingen og som er over 5 år til Idrætstimen. Det foregår hver torsdag kl i gymnastiksalen i kælderen i Fysioterapien. Vi kommer og henter dig i skolestuen eller i opholdsstuen: Din mor og far må også gerne følge dig, men skal de deltage, skal de møde op i træningstøj og deltage aktivt ellers må de blive på Afsnit A4, og tage sig en kop kaffe. Vi forventer, at vi skal have det sjovt og bruge kroppen aktivt, og så gør det selvfølgelig ikke noget, at vi får lidt sved på panden. Det er ingen hindring, at du sidder i kørestol, ligger i sengen eller bruger stokke det vigtigste er, at du har lyst til at bruge din krop. Vi ses i Fysioterapien torsdag kl Kærlige hilsner fra fysioterapeuterne på Afsnit A4 Helle Stegger Karina L. Thomsen Gitte Platz Side 25

26 Hygiejne generelt Den daglige hygiejne er vigtig for børn med kræftsygdomme, der er i behandling med kemoterapi. Behandlingen bevirker, at immunforsvaret bliver nedsat, og at risikoen for infektioner øges. Daglig bad / vask mindsker risikoen for, at barnet får infektion. Vær opmærksom på, at barnets badedyr ikke er fyldt med vand fra sidste bad. I gammelt vand findes der mange bakterier, der kan give barnet feber, hvis det drikker af det. Det kan være en god idé at anskaffe sig legetøj til badekarret, som kan tørres helt af efter hvert bad. For at skåne huden er det godt at bruge en mild sæbe uden parfume og smøre hele kroppen i fugtighedscreme dagligt. Det stimulerer også blodcirkulationen, huden bliver mere smidig og dermed også mere modstandsdygtig. I det hele taget forbedres den almene tilstand, og nogle af børnene oplever stor tryghed ved den tætte kontakt. Plejepersonalet hjælper gerne med den daglige hygiejne, hvor der er behov for det. Håndhygiejne/Vask af hænder Når du er indlagt med dit barn, er det af stor betydning, at du overholder en god håndhygiejne ( gælder hele familien og besøgende ). Vask og sprit hænderne, også når du forlader stuen, ligeledes før du tager noget fra skabe, køleskab og før du tager isterninger. Vær især opmærksom på, at barnet får vasket hænder før og efter måltiderne, efter leg og efter toiletbesøg. Undersøgelser har vist, at sprit er mere effektiv mod sygdomsfremkaldende bakterier end håndvask alene, når man er på sygehuset. Side 26

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Dagkirurgisk operation - Skulder

Dagkirurgisk operation - Skulder Patientinformation Dagkirurgisk operation - Skulder - B130 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Dagkirurgisk operation - Skulder Navn... Du bedes møde i afsnit B130... dag den... kl....

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Velkommen til Rigshospitalet!

Velkommen til Rigshospitalet! Velkommen til Rigshospitalet! Hver dag bliver børn i alle aldre og med forskellige sygdomme indlagt og behandlet på rigshospitalet. Derfor har vi samlet en række praktiske oplysninger om indlæggelsen og

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Operation for åreknuder (varicer)

Operation for åreknuder (varicer) (varicer) Dagkirurgisk Afsnit og Karkirurgisk Ambulatorium Åreknuder er i de fleste tilfælde uden betydning, men kan dog forårsage gener i benene. Du har valgt at blive opereret for åreknuder. Når du møder

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D

Operation for kræft i. mavesækken. Gentofte Hospital. Mave-tarmkirurgisk afdeling D Gentofte Hospital Mave-tarmkirurgisk afdeling D Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Operation for kræft i mavesækken Du har fået konstateret kræft i mavesækken, som du skal opereres for. Indlæggelse Du

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1

Udarbejdet af DK, oktober 2011. Version 1.1 1 GENEREL INFORMATION OM KEMOTERAPI At få en kræftsygdom kan vende op og ned på mange forhold i livet. Mange spørgsmål melder sig og det er helt almindeligt, at de dukker op, når du har forladt lægen og

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR

Øjenambulatoriet. Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Øjenambulatoriet Vejledning for patienter om operation for GRÅ STÆR Næstved Sygehus Øjenhuset, - afdeling grå stær19 - grå stær Sengeafdeling Hvad er grå stær? Hornhinde Regnbuehinde Syns nerven Den gule

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med søm og skruer 2. korrektur Hoftebrud Opereret med søm og skruer Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Børn der skal hjerteopereres

Børn der skal hjerteopereres Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby Børn der skal hjerteopereres Forældreinformation Århus Universitetshospital Skejby Center for Medfødte Hjertesygdomme cmh.skejby.dk

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere

10 gode råd. Gode råd kan afhjælpe tandproblemer. Læs mere 1. Hjælp mod dårlig ånde: Mange kan ikke lide at tale om "dårlig ånde", men det er noget vi alle oplever på et eller andet tidspunkt. 2. Tænder der skærer mod hinanden, kan give spændingshovedpine og ømme

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen

Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen Information og optræning efter pladsgørende operation i skulderen (Dekompression og AC-resection) Regionshospitalet Randers Fysioterapien Du har i dag fået lavet en kikkertoperation pga. smerter i skulderen.

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl..

Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Du har bestilt tid til en konsultation d., kl.. Vedlagt spørgeskema samt 7 dages maddagbog bedes udfyldt og returneres til nedenstående adr. inden vi mødes første gang. Returneres ca. 3 dage inden aftalen.

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om overrevet akillessene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den operative

Læs mere

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Faktaark - Januar 2015 Sådan ansøger du om hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Cystisk Fibrose Foreningen kan rekvirere et udkast til ansøgning, hvor de konkrete merudgifter kan

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi

Brud på anklen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Brud på anklen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Generel vejledning Det er blevet konstateret, at du har et brud i dit ankelled, som kræver operation. Formålet

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Type 1 diabetes hos børnb

Type 1 diabetes hos børnb Type 1 diabetes hos børnb Hvordan takler vi det i hverdagen? Børnediabetesambulatoriet, Herlev hospital. Hvad er diabetes? Diabetes er en lidelse/mangeltilstand som er karakteriseret ved et forhøjet blodsukker

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af livmoderen (hysterektomi) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26

Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Information om planlagt kejsersnit Indsæt titel - Verdana 26 Dato for kejsersnit: Side 16 Juni 2015 Hospitalsenheden Vest Svangre-barsel og studieafsnittet, Herning Indhold Planlagt kejsersnit 3 Hvis fødslen

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen Stomi & kemoterapi 2 Forord Denne pjece er en information til dig, som har stomi, og skal starte behandling med kemoterapi. I denne pjece finder du råd og vejledning til at løse eventuelle problemer med

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Komplikationer og bivirkninger Du skal være opmærksom på, at følgende komplikationer og bivirkninger muligvis kan forekomme.

Læs mere

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4 SEX OG SUNDHED 4 Brug lægen Når du er fyldt 16 år, kan du tale med lægen, uden at dine forældre behøver at få det at vide, og når du er fyldt 18 år, har lægen tavshedspligt. Hvis der er noget, du gerne

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Kostråd Kræftens Bekæmpelse. Gode råd ved mund- og synkeproblemer

Kostråd Kræftens Bekæmpelse. Gode råd ved mund- og synkeproblemer Kostråd Kræftens Bekæmpelse Gode råd ved mund- og synkeproblemer Gode råd ved mund- og synkeproblemer Mange kræftpatienter oplever mundproblemer, enten som en følge af kræftsygdommen eller som en bivirkning

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om stivgørende operation i ryg (deseoperation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om brystforstørrende operation Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere