Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældremappe. Børneonkologisk afsnit A4"

Transkript

1 Forældremappe Børneonkologisk afsnit A4

2 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af afsnittet Åbent brev til forældrene Dagligdagen på Afsnit A Personale på Afsnit A Sekretærer...7 Læger...8 Pædagoger...9 Lærere...10 Kostansvarlig...11 Operationsstue...12 Solsikken...13 Husassistenter...14 Bioanalytikere...14 Socialrådgiver...15 Psykolog...16 Klinisk diætist...17 Fysioterapi...18 Hospitalspræst...19 Klovn Mad og ernæring under sygdom Motion Hygiejne Generelt...26 Mund- og tandpleje...28 Hygiejne i forbindelse med operation Isolation Centralt venekateter CVK Forberedelse til bedøvelse Udskrivelse Netværksmøder på Afsnit A Aktiviteter leg, spil, netcafé osv Side 2

3 Indholdsfortegnelse 14. Praktiske oplysninger Bank...41 Besøg...41 Blodprøver...41 Blomster...41 Cafeteria...41 Cykel...41 Foto...41 Forældremad...42 Kateter...42 Kiosk...42 Kontanten...42 Legestue...42 Mobiltelefon...42 Parkering...42 Patienthotel...42 Regler i køkkenet...43 Solfaktor...43 Stearinlys...43 Telefon...44 Termometer...44 Transport...44 Universitetshospital...44 Vaskemaskine/tørretumbler Nyttige adresser Børneonkologisk Ambulatorium Telefonliste Pjecer i Afsnit A Side 3

4 Præsentation af Afsnit A4 Afsnit A4 er et afsnit for børn og unge i alderen 0 18 år med forskellige former for kræftsygdomme. Der er plads til 14 børn. Afsnittet er inddelt i tre plejeteams: Grøn, Blå og Rød. I vil blive knyttet til en af disse teams. Ud over plejepersonalet vil I møde en række personer fra andre fagområder, der er tilknyttet afsnittet. I kan få kontakt med én eller flere af disse, afhængig af jeres behov og situation. Det kan I læse om i mappen. I de perioder hvor jeres barn er indlagt, er den ene forældre medindlagt. I starten kan det virke overvældende at møde de andre syge børn. På grund af deres sygdom og den behandling de får, vil der være tykke børn, tynde børn, blege børn og børn, der har mistet deres hår. Det er vigtigt at huske på, at disse ændringer i børnenes udseende forsvinder igen, når behandlingen afsluttes. Fælles for børnene er dog, at de er glade og aktive med masser af gå-på-mod og troen på fremtiden. Side 4

5 Åbent brev til forældrene Den første tid I er indlagt på afsnittet ved vi, at alt vil være et virvar af følelser, som kan svinge mellem afmagt, skyldfølelse, vrede, sorg, aggressivitet, passivitet, håbløshed og fortrængning. Alt dette er normale følelser og reaktioner, når man bliver bekendt med, at ens barn har en livstruende sygdom. Som plejepersonale vil vi gøre, hvad vi kan for at støtte jer i denne svære situation, der har ramt jeres familie. I de første dage vil I modtage mange informationer, og vi ved, at mange af dem vil blive glemt igen. Derfor vil vi gentage informationerne og være med til at besvare jeres spørgsmål så ofte det er nødvendigt. Når mange praktiske ting skal udføres i løbet af de første dage, kan man som forældre føle afmagt og manglende evne til at slå til. Denne følelse ønsker vi ikke, at I skal have. Plejepersonalet ved, at det netop er jer, der kender barnet bedst. Derfor vil vi gerne have jeres råd og vejledning om, hvordan vi bedst kan udføre de praktiske opgaver omkring jeres barn. I det omfang, det er muligt, er det selvfølgelig jer, der har den daglige pleje af barnet, men med støtte og vejledning. Når I efterhånden har erkendt barnets sygdom og genvundet troen på fremtiden, er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle søskende og inddrage dem i forløbet, så de ikke føler sig tilsidesat. Erfaringen har lært os, at den åbenhed og ærlighed, vi praktiserer i vores afsnit, også er en nødvendighed ægtefællerne imellem. Ærligheden medfører, at I bedre kan støtte hinanden, og at I som familie dermed får de bedste betingelser for at fungere. Side 5

6 Dagligdagen på afsnit a4 Kl Dagvagten møder og får orientering af nattevagterne om, hvad der er sket med børnene i aftenens og nattens løb. Kl Børn, der skal i narkose uden for afsnittet, indlægges. Kl Sekretærerne møder på afsnittet Kl Dagen starter så småt for de fleste. Forældrene pakker eget sengetøj sammen, så hussassistenten kan rengøre på stuerne. Morgenmad er anrettet i køkkenet. De første børn bliver kørt til undersøgelse. Kl Yderligere tre fra plejepersonalet møder. Kl Én pædagog og lærerne møder. Kl Børn, der skal i narkose i Afsnit A4, indlægges. Personalet afvikler deres kaffepause. Kl Stuegangen begynder. Det vil oftest være en læge, der kender børnene og afsnittet godt, der går stuegang. Ønsker I at stille spørgsmål til lægerne, anbefaler vi, at de skrives ned. Kl Skoleundervisning i afsnittet. Kl Der er snackbar og friske drikkevarer i køkkenet til børnene. Kl Apoteket leverer de første kemo-kure. Kl Frokostbuffet i køkkenet. Kl Lægekonference Kl Apoteket leverer de sidste kemo-kure. Snackbar og drikkevarer til børnene samt eftermiddagskaffe til forældrene stilles frem i køkkenet. Kl Dagvagterne går hjem, mens to eller tre senvagter tager sig af afsnittet og de ting, der ikke kan vente, til aftenvagten tager over. Kl Aftenvagterne møder, og de læser rapporten fra dagvagten. Kl Den varme aftensmad kommer. Kl Forældrene reder deres egne senge før børnenes sengetid. Vagterne skal have mulighed for at se til børnene i løbet af natten, derfor beder vi jer placere jeres senge, så vi kan komme til. Herefter skal der være ro i afsnittet. Aktiviteter og samvær skal foregå i aktivitetsrummet, legestue og forældre-opholdsstuen. Kl Nattevagterne møder, og de læser rapporten fra dag- og aftenvagterne. Side 6

7 Sekretær på afsnit a4 Lene Bringsjord Hej! Jeg hedder Lene Bringsjord og er lægesekretær på Afsnit A4 Børneonkologisk Afsnit. Mine daglige opgaver er: Skrivning af stuegang samt afsnittets anden korrespondance, telefonpasning, registrering, postomdeling m.v. Jeg er ligeledes sekretær for afdelingssygeplejersken Lis Blond samt de fem tilknyttede læger. Det er også mig I skal henvende jer til, når I har brug for en kørsels godgørelsesseddel eller har spørgsmål i den forbindelse. Husk at få denne stemplet hos mig før I sender den :0) I det hele taget kan I henvende jer til mig, når det drejer sig om praktiske ting, der ikke har med sygeplejen at gøre... Venlig hilsen Med venlig hilsen Lene Bringsjord sekretær, Side 7

8 Læger Niels Clausen Overlæge Henrik Schrøder Overlæge Henrik Hasle Professor Pernille Wendtland Afdelingslæge Birgitte Klug Albertsen Afdelingslæge Vi er fem speciallæger fast tilknyttet Afsnit A4. Vi er alle fem specielt uddannet til at behandle børn med kræftsygdomme. Vi har sammen ansvaret for behandlingen på afsnittet, inklusiv autolog stamcelle transplantation samt ambulatoriet tilknyttet Afsnit A4. Vi går stuegang på afsnittet på skift. Når et barn indlægges med en nyopdaget kræftsygdom, får I en af os som kontaktlæge. Når der skal afholdes netværkssamtale gøres det sammen med kontaktlægen. Andre betydningsfulde samtaler foregår også så vidt muligt sammen med kontaktlægen. Skiftende yngre læger deltager i det daglige lægearbejde på afsnittet. Lægerne kan kontaktes gennem plejepersonalet på afsnittet. Udenfor dagsarbejdstid varetages de akutte problemer af de vagthavende læger på børneafdelingen. Hvis der skulle opstå særlige problemer, har de vagthavende læger som regel mulighed for at kontakte en af os. Når jeres barn er overgået til kontrol i ambulatoriet, kan lægerne kontaktes ved at ringe til sekretæren på tlf.: Med venlig hilsen Niels Clausen, Henrik Schrøder, Henrik Hasle, Pernille Wendtland og Birgit Klug Albertsen Side 8

9 Pædagoger Anne-Grete Petersen Helle Tholstrup Her på afsnittet er vi to pædagoger, Anne-Grete og Helle. Mens jeres barn er indlagt på vores afsnit, vil vi sammen med jer beskæftige jeres barn med leg og aktiviteter, når der er behov for det. Det vil være os en glæde at lege, læse og holde jeres barn i hånden. Har I indimellem brug for et pusterum, så vil vi meget gerne være sammen med jeres barn imens. I skal bare sige til. Afsnittet har i årenes løb fået opbygget nogle traditioner. Vi har en sommerfest, hvor hele familien er velkommen til at deltage. Det er vores største arrangement med masser af underholdning. Vi har også en julefest og en fastelavnsfest. Men vi tager også på ture ud af huset f.eks. til Kattegat Centret, Djurs Sommerland, i biografen eller i teatret. I må meget gerne komme med forslag. Vi er altid med på at prøve noget nyt. Anne Grete er primus motor, når det drejer sig om arrangementer på afsnittet og ture ud af huset. Helle står for mestringskasserne. Det er forskelligt materiale, som hjælper børnene til at forstå, hvad der skal ske under indlæggelsen og som støtter dem i at mestre/klare de enkelte procedurer, som de skal igennem, mens de er her. Med venlig hilsen Anne-Grete Petersen Helle Tholstrup Side 9

10 Lærere Jesper Thanning Helms Mette Isager I det daglige er vi to lærere tilknyttet afdelingen: Mette og Jesper. Vi underviser de indlagte skolebørn (børnehaveklasse 10. klasse). Selvom barnet er sygt, er det omfattet af den almindelige undervisningspligt. På grund af isolationsreglerne foregår al undervisning på afdelingen. Så snart behandlingen er påbegyndt, kontakter vi i samråd med forældre og læger barnets egen skole. Vi sørger for, at skolen får de fornødne oplysninger, så der kan iværksættes hjemmeundervisning, når barnet ikke er indlagt. Efter aftale med forældrene tager vi kontakt til klasselæreren, da det er vigtigt at få etableret et godt samarbejde med barnets lærere (klasselærer), så vores undervisning er i tråd med den klassen får. Ligeledes er det vigtigt, at vi kan fortælle barnet, at selv om sygdomsforløbet er langt, betyder det normalt ikke, at det mister et års skolegang. Det viser sig nemlig, at barnet med hjemme- og sygehusundervisning når omtrent det samme som klassekammeraterne i dansk, matematik og sprog. Antallet af lektioner til hjemmeundervisning er afhængigt af barnets klassetrin. Som hovedregel gives der fra børnehaveklassen til og med 4. klasse fem lektioner pr. uge og fra 5. klasse til 10. klasse op til ti lektioner pr. uge. Skolestuen er åben fem lektioner om dagen fra kl Så vidt det er muligt, undervises børnene i skolestuen, men har barnet ikke mulighed for at komme der, foregår undervisningen på barnets stue. Vi har også et skolebibliotek, hvor børn og forældre kan låne bøger. Udlånet formidles gennem lærerne og pædagogerne. Ved udskrivning afleveres bøgerne igen til afdelingens personale. Vi har et tæt samarbejde med afdelingens personale og deltager i tværfaglige konferencer, netværksmøder og sociale arrangementer. Vi står selvfølgelig altid til rådighed, hvis der er behov for det. Vi er fire lærere på Skejby og en på Århus Sygehus, der i det daglige udgør en selvstyrende enhed. Skolelederen på Børnepsykiatrisk Hospital i Risskov, Jørgen Skaftved er efter sammenlægning af sygehusundervisningen i Århus, pr. 1. januar 2005 også blevet vores leder. Med venlig hilsen Mette Isager Jesper Thanning Helms Side 10

11 Kostansvarlig Susanne Nielsen Min funktion i afsnittet er at få vores fælles køkken til at fungere så hyggeligt og godt, at både I og jeres barn får lyst til enten alene eller i samvær med andre at kunne opleve et fristed fra behandlingerne. Dette forsøger jeg at gøre ved at lade børnene selv bestemme, hvad et køkken kan bruges til. Det kan være at bage, lave mad, at lege, spille eller høre musik på anlægget, eller hvad der nu ellers kan opstå af ønsker. Sommetider er det at spise et kæmpe problem for et indlagt barn. Det kan skyldes mange forskellige ting bl.a. medicin, isolation, indlæggelse og ikke mindst det meget fremmede miljø på et hospital. Derfor er det vigtigt, at atmosfæren i køkkenet er præget af jer, jeres barn og resten af de indlagte børn og voksne, da dette fællesskab ofte giver barnet lyst til at deltage i måltiderne. Hvis der i perioder alligevel skulle opstå problemer med barnets ernæringstilstand, vil der i samarbejde med det øvrige personale og diætist Anne Mørk kunne findes en løsning, som passer netop til jeres barn. Min opgave er at bestille mad til afsnittet morgen, middag og aften og anrette den, så det virker indbydende både for børn og voksne. Aftensmaden og alle måltiderne i weekenderne skal I selv anrette. Hver onsdag laver børnene og jeg mad selv, det kan være pizza, pølsehorn eller kødsovs. Vi dækker fint børnebord og spiser sammen med pædagogerne. Køkkenet giver også mulighed for, at I selv kan lave mad af jeres egne råvarer, og i fryseren har vi specielle børnemenuer, som kan tøes op og varmes. Det kan f.eks være kyllingelår, frikadeller, bøf eller pommes frites, det indlagte barn ønsker at spise. Fryseren står i fryserummet sammen med et frys- og køleskab, som må benyttes af forældrene til mad og drikke. Husk navn og dato på maden. Med venlig hilsen Susanne Nielsen Side 11

12 Operationsstue Lene Johansen Charlotte Greyling I Afsnit A4 har vi en lille operationsstue hvor der bliver foretaget mindre indgreb og undersøgelser der kræver bedøvelse. Operatiomnsstuen har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.30, hvor der kommer en narkoselæge og narkosesygeplejerske og bedøver barnet. Vi er to faste personaler fra Afsnit A4 som hjælper på operationsstuen. Lige over for operationsstuen er der en opvågningsstue hvor barnet skal være til det er vågnet. Se mere under forberedelse til bedøvelse side 32 og 37. Side 12

13 SOLSIKKEN Dagafsnit Inger N. Christensen Inge Elbek Lisbeth Rytter Vi har på Afsnit A4 et dagafsnit, hvor vi gennemfører en del af de behandlinger og undersøgelser, der ikke nødvendigvis kræver, at jeres barn er indlagt i afsnittet. Vi har desuden et dagsafsnit for børn, der ikke er isolerede. Dette er beliggende på Afsnit A3, ved indgang 8. I dagafsnittet kan der typisk foretages Blodprøvekontrol Endagskure Skyl af det centrale venekatere Blodtransfusioner Plasterskift Birgit Svane I dagafsnittet møder I til et planlagt tidspunkt, hvor vi vil være klar til at tage imod jer. Der vil være afsat det nødvendige tidsrum til den opgave, der skal løses, og vi vil være til rådighed for jer og jeres barn. Der vil som hovedregel ikke være stuegang i dagafsnittet. Opstår der dog et akut behov for at tale med en læge, drøftes dette med en af os. I dagafsnittet vil der være drikkevarer, frugt og sandwich til rådighed. Det kan være en fordel at tage lidt mad med til jeres barn, hvis han eller hun ønsker noget bestemt at spise. Der kan ikke serveres mad fra Afsnit A4. Der er ikke mulighed for adgang til Afsnit A4, når I kommer i dagafsnittet. Åbningstider i dagafsnittet på A4: Mandag torsdag kl Fredag kl Åbningstider i dagafsnittet på A3: Mandag kl Der er telefontid dagligt på telefonnummer Mandag fredag kl og kl Med venlig hilsen Personalet i dagafsnittet Side 13

14 Husassistenter Vi er to husassistenter med fast tilknytning til Afsnit A4. Det er os, der holder afsnittet rent. Vi vasker dagligt alle gulve, så hvis der er placeret så lidt som muligt der, er det en rigtig stor hjælp for os. Er der noget vi kan være behjælpelige med, er I altid velkomne til at spørge os. Arbejdet er opdelt i morgen- og aftenvagt. Lise møder kl.: Pia møder kl.: Med venlig hilsen Lise Dam Pia Thomassen Bioanalytikere Når jeres barn skal have taget blodprøve på afsnittet/dagafsnittet, vil der komme en bioanalytiker fra Klinisk Biokemisk Afdeling og tage den. Senere, når barnet er overgået til ambulatoriet, vil I blive bedt om at gå i Blodprøvetagning afdeling A/Y, for at få taget blodprøve. Her vil det også være en bioanalytiker, der tager blodprøven. Med venlig hilsen Bioanalytikerne Side 14

15 Socialrådgiver Bente Have Pedersen Jeg hedder Bente Have Pedersen og er A4 s socialrådgiver. Som socialrådgiver kan jeg tilbyde hjælp og støtte til de sociale problemer, der kan opstå, når ens barn bliver sygt og skal indlægges. Jeg kan hjælpe med at ansøge socialforvaltningen om den støtte, jeg erfaringsmæssigt ved, der kan blive behov for. Det kan f.eks. dreje sig om at én eller begge forældre i en periode skal have fri fra arbejde for at kunne passe deres syge barn. Her søges der om tabt arbejdsfortjeneste til den ene eller begge forældre. Herudover kan der opstå en del udgifter til f.eks. medicin, transport til besøg, kost m.m. hvilket jeg også søger dækket hos socialforvaltningen. Herefter er det jeres sagsbehandler i kommunen, som I skal have kontakt med. I tilbydes en samtale så hurtigt, som I selv ønsker det, efter at have fået jeres barns diagnose. Jeg deltager i første netværksmøde. Jeg kan kontaktes via plejepersonalet på tlf Med venlig hilsen Bente Have Pedersen Side 15

16 Psykolog Birgit Vestergaard Jeg kan tilbyde samtaler med forældre og det syge barn, så længe barnet er i behandling på Afsnit A4. Hvis I ønsker min bistand, kan I informere personalet herom eller selv kontakte mig på telefon eller pr. mail: Andre muligheder Når man er pårørende til en person, som er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom, kan egen læge lave en henvisning til psykologer, som er tilknyttet sygesikringsordningen, således at det er muligt at modtage bistand fra en psykolog i lokal område. Henvisningen skal laves senest et år efter diagnosetidspunktet. Det koster ca. 300 kr. pr. konsultation, og hvis man er medlem af sygesikringen Danmark, kan man få refusion på 100 kr. pr. konsultation. Det er også muligt at få psykologbistand fra Kræftens Bekæmpelse, som er eta bleret i flere større byer. Med venlig hilsen Birgit Vestergaard Side 16

17 Klinisk Diætist Anne Mørch Jeg er diætist for alle afsnit i Børneafdelingen. Jeg kommer i Afsnit A4 hver tirsdag. Hvis der er behov for det, kan vi lave aftaler på andre hverdage. Som børnediætist kan jeg vurdere og beregne jeres barns behov for energi og næringsstoffer. Jeg vejleder i, hvordan behovene kan dækkes af den mad barnet kan lide, hvordan maden kan beriges, brug af tilskudsdrikke m.m. Kan barnet ikke spise og drikke nok selv af beriget mad, beregner jeg hvor meget sondeernæring barnet skal have. I perioder af behandlingen vil barnet få medicin, der giver øget appetit. Her kan jeg vejlede i, hvad barnet bør tilbydes af mad of drikke for at forebygge overvægt. Når barnet er færdigbehandlet og overgår til ambulant kontrol, tilbyder jeg en vejledning i sund, alderssvarende kost i samarbejde med en fra plejepersonalet. Har I spørgsmål om kost og ernæring til jeres barn, er I altid velkomne til at bede en fra plejepersonalet om at formidle en aftale med mig. Med venlig hilsen Anne Mørch Side 17

18 Fysioterapi Der er tilknyttet tre børnefysioterapeuter til Afsnit A4. Hvis børnene får problemer med lungerne, eksempelvis slim, instruerer vi i lungefysioterapi, som består af vejrtrækningsøvelser, eventuelt med brug af maske eller fløjte. Der foregår også instruktion i bevægelse og lejring. Såfremt børnene har stramme eller ømme muskler, kan dette afhjælpes med udspænding eller massage. Vi formidler udlån af kørestole og stokke, hvis der er behov for aflastning. Nogle børn har efter lang tids sygdom ikke udviklet sig så hurtigt, som de ellers ville have gjort, og vi kan så rådgive og hjælpe med at stimulere barnets udvikling. Desuden hjælper vi med at finde en fysioterapeut i lokalområdet, hvis der er behov for dette, ligesom vi rådgiver og vejleder i forhold til træning og hjælpemidler derhjemme. Med venlig hilsen Fysioterapeuterne Side 18

19 hospitalspræst Helle Hørby Der dukker mange tanker og spørgsmål op, når ens barn bliver alvorligt sygt. Man står i noget, man ikke har prøvet før. Man kommer ud i andre hjørner af livet. Her kommer man til at tænke over, hvad meningen med det hele er, mærker følelsen af uretfærdighed, spørger efter hvordan Gud er, hvis han er til, prøver at finde ud af hvad man selv tror og ikke tror. På afsnittet er der mange at tale med, og jeg er som præst én af dem. Samtalen behøver ikke at handle om religion. De spørgsmål og tanker, der dukker op, er både fælles menneskelige og religiøse og begge dele er lige vigtige. Jeg har som præst tavshedspligt, og samtalen kan derfor også bruges til at vende sine egne tanker med sig selv. Jeg er på hospitalet fra tirsdag til fredag, og dukker ind imellem op på afsnittet. I kan kontakte mig på tlf.: , på mit kontor ved indgangen til Patienthotellet, eller I kan få personalet til at formidle kontakten. Med venlig hilsen Helle Hørby Side 19

20 KLOVnen angus Klovnen Angus Jeg hedder Angus Jeg har været klovn på A4 siden Jeg kommer på Afsnit A4 hver onsdag formiddag. Jeg er også på Skejbys andre afdelinger på mandage og torsdage. Jeg kan være med til blodprøvetagning, plasterskift, holde i hånden, læse i en bog, køre over til røntgenundersøgelse eller operationsstuen, til at grine eller grimasser, og hvad vi ellers kan finde ud af. Med venlig hilsen Angus Side 20

21 MAD og ernæring under sygdom Børn med en kræftsygdom har i perioder svært ved at spise tilstrækkeligt. Mange mister lysten til mad på grund af det der sker omkring dem i forbindelse med sygdommen og behandlingen. Maden smager pludselig anderledes, tærsklen for sødt og surt kan ændre sig, og lugtesansen kan påvirkes, så barnet får kvalme blot ved duften af mad. For et barn med en kræftsygdom kan en dårlig ernæringstilstand være et væsentlig problem. Den dårlige ernæringstilstand skyldes ofte, at barnet ikke kan spise mad nok. Når det lykkes barnet at spise tilstrækkelig mad, tåler det kemoterapien bedre. Immunforsvaret styrkes og på lang sigt vil barnets vækst forbedres. De dage, hvor barnet får kemoterapi, er appetitten ofte nedsat. Derfor er det vigtigt, at barnet tankes op mellem kurene. Plejepersonalet vil, sammen med jer, løbende vurdere, hvordan det går med at spise og drikke. Har barnet svært ved at få mad og væske nok kan det vise sig ved: Vægttab Træthed Dårligt humør Ingen kræfter til leg Appetitten bliver mindre og mindre Målsætning Den overordnede målsætning for tilberedning og servering af mad på afsnittet er: at den mad børnene tilbydes er energi- og proteinrig at maden indgår som en aktiv del af behandlingen at maden og spisemiljøet bidrager positivt til, at børnene trives i afsnittet Maden er vores energi. Den svarer til bilens benzin. Vores krop forbrænder og omdanner kosten, så vi døgnet rundt opretholder livsfunktioner som at pumpe blodet rundt i kroppen, trække vejret, holde en temperatur på 37 C bruge hjernen samt gå og stå. Maden består af kulhydrater, fedt og proteiner. Der er dobbelt så meget energi i fedt som i proteiner og kulhydrater. 1 g kulhydrat = 17 kj eller 4 kcal 1 g protein = 17 kj eller 4 kcal 1 g fedt = 38 kj eller 9 kcal Vitaminer Da folinsyre kan påvirke nogle af kemostofferne, skal barnet, den tid det er i behandling, have vitaminpiller uden folinsyre. I afsnittet findes vitaminpillerne ude i køkkenet og står i køkkenskabet ved siden af køleskabet. Side 21

22 MAD og ernæring under sygdom Nedsat appetit Når barnets appetit er nedsat, er det vigtigt, at den mad barnet spiser er energirig. Hvis barnet får tilført den energi, det har brug for, får det som regel også dækket sine andre ernæringsbehov. Dog er det en god idé at give barnet en vitaminpille dagligt. Energirige kostråd I energirig barnekost anvendes ganske almindelig hverdagsmad, som tilføres ekstra energi. Lad barnet spise, når det er sulten. Server barnets livretter. Brug energirige levnedsmidler, f.eks. de mere fedtholdige. Barnet skal spise: Mindre: brød og gryn frugt og grønt kartofler, ris og pasta Mere: Kød og pålæg, som naturligt har et højt fedtindhold. Fisk og fiskepålæg. Mælkeprodukter med højt fedtindhold Smør, piskefløde, margarine og olie i maden Chokolade frem for vingummi og bolscher Flødeis frem for vandis Tilsæt Fantomalt til de forskellige drikkevarer Tilbyd energirige drikke (færdige energidrikke i små brikker, findes i køleskabet ude i køkkenet). Fantomalt er et kulhydratpulver uden smag. Det søder ikke og kan tilsættes alle typer drikkevarer og i mad. Pulveret røres direkte i drikken eller maden. Eventuelle klumper opløses efter kort tid. Fantomalt findes i en dåse med pulver, der skal røres op. Det står i køkkenskabet ved siden af køleskabet Tilsæt op til 30 ml = 1 medicinbæger til 2 dl væske Fantomalt fås på recept. Side 22

23 MAD og ernæring under sygdom Alternativ medicin/kosttilskud Får barnet alternativ medicin/kosttilskud, vil vi gerne vide det. Vi er fordomsfri, men nogle stoffer kan ophæve virkningen af den medicin, barnet ellers får. Mad/kost/ernæring Disse regler glæder for alle børn i Afsnit A4. Specifikke fødeemner: Mælkeprodukter/drikkevarer: Ingen begrænsninger, må også få syrnet mælkeprodukter, når blot de er nyåbnede (indenfor 24 timer). Brød: Alt frisk brød kan anvendes. Pålæg og helkonserves: Ingen særlig begrænsning. Kød, fisk og fjerkræ: Skal være gennemstegt/kogt. Frugt: Skal være af god kvalitet, skal skylles grundigt før anvendelse. Salat: Skal skylles grundigt før anvendelse. Æg: Skal være gennemvarmet. Hvis der anvendes rå æg, skal disse være pasturiserede. Honning og alle tørrede frugter: Bør undgåes, men nødder må gerne spises. Vægt Når barnet er indlagt, skal det vejes inden for det første døgn, og derefter vurderes det om barnet skal vejes en eller to gang om ugen. Dette for at registrere og forhindre eventuelle vægttab. Desuden bruges vægten i forhold til dosisberegning af forskellige medicinpræparater. I afdelingen føres væske- og ernæringsskema. Vi bruger det til at holde øje med, hvad barnet får af væske, både det barnet selv drikker og det der gives i kateteret samt hvor meget barnet spiser. Skemaet giver et billede af barnets kost i løbet af et døgn og kan derfor bruges til at vurdere, om barnet har brug for hjælp til at spise. Dette kan være ved hjælp af en sonde, der føres ned i mavesækken eller ved hjælp af ernæring direkte i blodbanen. Personalet vil snakke meget mere om dette, hvis det bliver aktuelt. Side 23

24 MOTION Kære børn og forældre på Afsnit A4 Fysioterapeuterne vil gerne slå et slag for bevægelse. - store bevægelser - små bevægelser - skøre bevægelser - sjove bevægelser Bevægelse for børn og forældre Bevægelse under indlæggelser og derhjemme Fordi bevægelse/motion/aktiviteter - styrker immunforsvaret. - modvirker/formindsker svækkelse af muskler og knogler. - frigiver stoffer i kroppen, der gør én gladere. - frigiver stoffer i kroppen, der virker smertestillende. - Reducerer de gener, som kan opstår under længere tids sengeleje/immobilisering (som f.eks. ømme muskler eller forstoppelse) Kærlige handlinger er derfor at hjælpe dit barn til at klare så meget som muligt selv, når det kan, f.eks. ved at: lade den 3-årige selv kravle op i sengen via en skammel i stedet for at løfte ham lege på en måtte på gulvet i stedet for i sengen gå en tur med dit barn i hånden i stedet for i klapvognen, eller en tur i klapvognen i stedet for at blive i sengen motivér det store barn til at sætte sig hen i Værelset med pc en i stedet for at spille i sengen, (det giver samtidig privatliv til både forælder og den unge) motivér barnet til at gå i legestuen, deltage i køkkenaktiviteter, bruge aktive pc-spil, tage en tur på kondicyklen o.lign. brug sengen til natten, til små lure eller meget syge børn slæk lidt på serviceniveauet, når barnet godt kan selv rul persiennerne op og tænd lyset, så barnet forstår, at nu er det dag og så skal man i gang løb, gå eller cykel en tur selv, så du viser dit barn et godt eksempel, selv bevarer dine kræfter og får en velfortjent pause frisk luft Den medicinske behandling af jeres børn giver i nogle tilfælde svækkelse af musklerne med risiko for stramme muskler og ændret bevægemønster eller muskelsmerter. Også i disse tilfælde er ovenstående den bedste medicin, evt. kombineret med individuel vejledning via afdelingens fysioterapeut. Vi véd, at i perioder kan det føles umuligt at efterleve de gode intentioner, men husk at lidt har også ret og mange bække små. Vi vil ønske jer rigtig god arbejdslyst. Kærlige hilsner fra fysioterapeuterne på Afsnit A4 Helle Stegger Karina L. Thomsen Gitte Platz Side 24

25 MOTION Afsnit A4s Idrætstime Vi vil gerne invitere børn og unge, der er indlagt her på afdelingen og som er over 5 år til Idrætstimen. Det foregår hver torsdag kl i gymnastiksalen i kælderen i Fysioterapien. Vi kommer og henter dig i skolestuen eller i opholdsstuen: Din mor og far må også gerne følge dig, men skal de deltage, skal de møde op i træningstøj og deltage aktivt ellers må de blive på Afsnit A4, og tage sig en kop kaffe. Vi forventer, at vi skal have det sjovt og bruge kroppen aktivt, og så gør det selvfølgelig ikke noget, at vi får lidt sved på panden. Det er ingen hindring, at du sidder i kørestol, ligger i sengen eller bruger stokke det vigtigste er, at du har lyst til at bruge din krop. Vi ses i Fysioterapien torsdag kl Kærlige hilsner fra fysioterapeuterne på Afsnit A4 Helle Stegger Karina L. Thomsen Gitte Platz Side 25

26 Hygiejne generelt Den daglige hygiejne er vigtig for børn med kræftsygdomme, der er i behandling med kemoterapi. Behandlingen bevirker, at immunforsvaret bliver nedsat, og at risikoen for infektioner øges. Daglig bad / vask mindsker risikoen for, at barnet får infektion. Vær opmærksom på, at barnets badedyr ikke er fyldt med vand fra sidste bad. I gammelt vand findes der mange bakterier, der kan give barnet feber, hvis det drikker af det. Det kan være en god idé at anskaffe sig legetøj til badekarret, som kan tørres helt af efter hvert bad. For at skåne huden er det godt at bruge en mild sæbe uden parfume og smøre hele kroppen i fugtighedscreme dagligt. Det stimulerer også blodcirkulationen, huden bliver mere smidig og dermed også mere modstandsdygtig. I det hele taget forbedres den almene tilstand, og nogle af børnene oplever stor tryghed ved den tætte kontakt. Plejepersonalet hjælper gerne med den daglige hygiejne, hvor der er behov for det. Håndhygiejne/Vask af hænder Når du er indlagt med dit barn, er det af stor betydning, at du overholder en god håndhygiejne ( gælder hele familien og besøgende ). Vask og sprit hænderne, også når du forlader stuen, ligeledes før du tager noget fra skabe, køleskab og før du tager isterninger. Vær især opmærksom på, at barnet får vasket hænder før og efter måltiderne, efter leg og efter toiletbesøg. Undersøgelser har vist, at sprit er mere effektiv mod sygdomsfremkaldende bakterier end håndvask alene, når man er på sygehuset. Side 26

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre

Når børn får kræft. - en bog med gode råd og vejledning til forældre Når børn får kræft - en bog med gode råd og vejledning til forældre BØRNEONKOLO G I S K AFDELING Når børn får kræft 2009 Pædiatrisk Klinik II Juliane Marie Centret Rigshospitalet Tekst Bogen er skrevet

Læs mere

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt

Patientinformation. Patientens bog. Onkologisk afdeling. Medicinsk Center. Kvalitet Døgnet Rundt Patientinformation Patientens bog Onkologisk afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Indhold i "Patientens bog" Side 1 Forord Side 2 Onkologisk afdeling, Sønderborg Side 3 Alment om kemoterapi

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling

Patientvejledning. Medicinsk kræftbehandling. Onkologisk Afdeling Patientvejledning Medicinsk kræftbehandling Onkologisk Afdeling Patientvejledning om medicinsk kræftbehandling Denne vejledning handler om de spørgsmål og problemer, der ofte melder sig ved kræftsygdom

Læs mere

Læge Vil du med indenfor?

Læge Vil du med indenfor? Sundhed og Sygdom Dialogliste - Dansk Introduktion Sundhed og Sygdom (01.12)Speak I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt er en af de bedste måder at forebygge

Læs mere

Dorte Fischer Karsten Pers. Til bogen hører nu også:

Dorte Fischer Karsten Pers. Til bogen hører nu også: Dorte Fischer Karsten Pers kalenderen Til bogen hører nu også: Gratis nyhedsmail med aktuelle råd og sæsontips Facebook side med det nyeste fra os samt debat og babysjov Masser af gode links uge for uge

Læs mere

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit

Patientens bog. Regionshospitalet Viborg, Skive. Medicinsk afdeling Medicinsk dagafsnit Patientens bog, Skive Indholdsfortegnelse 1. Patientens bog 2. Telefonnumre 3. Hvornår skal du kontakte medicinsk dagafsnit? 4. Mødetider 5. Kørsel til og fra hospitalet 6. Medicinliste 7. Blodprøveværdier

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C

Nyretransplantation. på Aarhus på Universitetshospital. Information til patienter og pårørende. Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Nyretransplantation på Aarhus på Universitetshospital Skejby Information til patienter og pårørende Aarhus Universitetshospital Nyremedicinsk Afdeling C Forord Til hjælp for patienter med kronisk nyresvigt

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag

Mit barn har gigt. Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Mit barn har gigt 1 Mit barn har gigt Gitramte Børns Forældreforening, december 2014, 2. udgave, 1. oplag Hæftet er en revideret version af det tidligere hæfte Værd at vide om at have et barn med gigt

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Kunstigt knæ... Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Notater Send oplysningsskema til afdeling A250 i den frankerede svarkuvert - senest d.... 2 Vigtige datoer Navn:...

Læs mere

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk

Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Sundhed og Sygdom Dialogliste Dansk Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) Eremitageløbet i Dyrehaven Speak (2.10) I dag er der meget fokus på sundhed. Det er der, fordi sundhed og det at leve sundt

Læs mere

Indflydelse på egen sundhed

Indflydelse på egen sundhed EN MAD OG DRIKKE FRITID ARBEJDE BEVÆGE Indflydelse på egen sundhed Kolofon Indflydelse på egen sundhed har fokus på at øge sundhed og trivsel for borgere med udviklingshæmning. Projektet har haft som mål,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Kræft og seksualitet

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Kræft og seksualitet Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Kræft og seksualitet Tekst: Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm Tina Hessner Müller Foto: Istockphoto Kilder: Sexolog, Anne Meelsen Læge og sexolog, Marianne Bruhn Psykolog,

Læs mere

Værd at vide om. at have et barn med gigt

Værd at vide om. at have et barn med gigt Værd at vide om at have et barn med gigt Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening www.gbf.dk Værd at vide om at have et barn med gigt Gitramte Børns Forældreforening Juni 2010, 1. udgave 2. oplag. Hæftet

Læs mere

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g

LungePatient.dk. At leve med en lungesygdom. P at. i e n t f o re. n i n g LungePatient.dk At leve med en lungesygdom P at i e n t f o re n i n g Det kan være et problem blot at trække vejret At være lungehandicappet vil sige, at en del af lungernes ydeevne er sat ud af funktion.

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011 MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst Mai Nielsen 11-01-2011 Jeg fortæller min historie, for at andre kan høste erfaringer fra mit sygdomsforløb

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Dialog På patientens præmisser

Dialog På patientens præmisser Regionshospitalet Horsens Dialog På patientens præmisser Hospitalsfortællinger Mette Rægaard Lindemann Larsen 16-07-2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 METODE 4 EN TAK TIL DE MEDVIRKENDE 5 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

30 dages Hverdagsoverskud

30 dages Hverdagsoverskud 30 dages Hverdagsoverskud Maj / juni 2014 Overskudsmentor Eva Beierholm Bendtsen www.livs-appetit.dk www.overskudsmentor.dk info@livs-appetit.dk / info@overskudsmentor.dk 4540330298 Overskudsmentor Eva

Læs mere

Rigtig mad og ernæring

Rigtig mad og ernæring Rigtig mad og ernæring til hæmatologiske patienter Astrid Lindman, projektsygeplejerske Hæmatologisk Afdeling Rigtig mad og ernæring til hæmatologiske patienter Denne patientvejledning Rigtig mad og ernæring

Læs mere

Børn & unge med kræft

Børn & unge med kræft Børn & unge med kræft Nr. 41 August 2001 ISSN 1600-471X Forældre tappes for kræfter, side 20 Trængsel i børnekræftafdelingen på Skejby Sygehus, side 11 Nr. 41. August 2001 16. årgang ISSN 1600-471X 5.000

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Et liv som pårørende. at være tæt på en kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Et liv som pårørende at være tæt på en kræftpatient Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Psykolog Lise Stampe Møller-Jørgensen Psykolog

Læs mere