Evaluering af Bornholms Cykelportal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Bornholms Cykelportal"

Transkript

1 Evaluering af Bornholms Cykelportal Oktober 2006 Center for Regional- og Turismeforskning 1

2 Sammenfatning Evalueringen af cykelportalen er foretaget på baggrund af tre udvalgte områder: 1) en kort evaluering af projektprocessen, 2) en spørgeskemaundersøgelse om cykelportalen blandt cykelturister samt korte interviews med virksomheder relateret til cykelturisme, 3) desk research og statistik, 4) en stillingtagen til mediet internet og de valgte teknologiske løsninger, cykelportalens plads og relevans på internettet samt `value for money. På baggrund af tre udsagn om projektprocessen kan processen siges at have været god. Der har været en god styring af projektet og passende opfølgning og generelt har der været et godt samarbejde. Desværre blev der skiftet projektleder ud midt i forløbet hvilket gjorde at der var en `stop go fase i projektet, og to ud af de tre adspurgte mener at portalen var god, men at resultatet var blevet endnu bedre, hvis projektet var blevet styret af den samme projektleder hele vejen igennem. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen var yderst positiv idet den laveste score ud af 5 mulige points for hver enkelt spørgsmål var 4,02. Der blev evalueret på relevant information, mængde af information, nøjagtighed, brugervenlighed, tilgængelighed på nettet (er portalen nem at finde), portalen som et selvstændigt planlægningsværktøj, og portalen i forhold til andre værktøjer (købekort og guides mv.). De turister, der havde været inde på portalen var derfor meget tilfredse med den, og selve internet produktet kan derfor ikke gøres meget bedre. Lidt anderledes så det ud mht. kendskabet til portalen, idet det blev skønnet at ca. 5,3% af de adspurgte turister havde set portalen. To forsøg på at interviewe cykelturister ved cykeludlejningssteder blev gennemført, men da det hurtigt viste sig at være en svær opgave, blev spørgeskemaet sendt ud via Destinationens cykelnyhedsbrev. Manglende kendskab til portalen blev også bekræftet da virksomhederne på Bornholm blev interviewet, idet ca. halvdelen ikke kendte den og ikke havde set den. De virksomheder, der havde set den, syntes at den var god, at den havde de funktioner en cykelportal skal have, at den var nem at finde og at portalen generelt var et `must i forbindelse med cykelturismeproduktet. Generelt var holdningen at portalen endnu ikke havde haft den store gennemslagskraft, idet turisterne ikke havde spurgt til den. Derudover forklarede campingpladserne at cykelturismen havde haft en lille tilbagegang, mens vandrerhjemmene mente at de havde haft det samme antal cykelturister, som de altid havde haft. Cykelturismen på Bornholm har derfor stået lidt i stampe. Derimod er der enighed om at Bornholm har et godt cykelprodukt og at markedet kan og skal udnyttes bedre. Cykelturismens omsætning på Bornholm mellem 42 og 63 mio. kr. (TØBBE, 2000/2001) er ikke et ubetydeligt tal og potentialet er der helt klart. Det var et oplagt valg at bruge internettet som medie og som led i strategien idet turisterne der kommer til Bornholm, alle kommer fra lande hvor internettet er et vigtigt redskab. Portalen er en god teknologisk løsning i sig selv og den har masser af muligheder når alt er på plads. Cykelportalen er nem at finde på nettet og søger man på `cykel bornholm er den 2

3 øverst på listen. Der hvor det halter lidt bagud er adgangen til internettet på øen. På nuværende tidspunkt er portalen et planlægningsværktøj før og ikke under ferien. Det vurderes at cykelportalen er et absolut nødvendigt led i den samlede strategi for at tiltrække flere turister til Bornholm, og at det har været startskuddet for en tiltrængt professionalisering af cykelproduktet. Det skal derfor siges at portalen er `pengene værd selvom målene i projektansøgningen (vækst på 25% i antal overnatninger) endnu ikke indfriet. Men det kan de blive på sigt. Cykelportalen fremstår allerede nu som et udmærket interaktivt planlægningsværktøj. Kombineret med mere information om og mere markedsføring af portalen burde den fremover have en positiv effekt på turismen på Bornholm. 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Processen s Brugernes evaluering af cykelportalen s Cykelturisternes mening om cykelportalen s Spørgeskemaets resultater s Virksomhedernes mening om cykelportalen s De professionelle cykeludlejningsbutikker s Campingpladserne s Vandrerhjemmene s Kan man sige noget om cykelturismens effekt på overnatningstal og hvordan går det med cykelturismen på Bornholm? s Cykelturisten og markedspotentiale s Mediet internet, de valgte teknologiske løsninger, portalens plads og relevans på nettet, og er den pengene værd? s Konklusion s. 17 Bilag 1. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen s. 19 Litteraturfortegnelse s. 22 4

5 1. Indledning Center for Regional- og Turismeforskning har fået i opdrag af Destination Bornholm at evaluere Regionskommunens cykelportal. Portalen skal fremstå som en unik cykelturismeportal i tilknytning til Destinationens hjemmeside ( som turister, der ønsker at cykle i deres ferie, kan bruge til at planlægge og tilrettelægge deres ferie efter. Diskussioner omkring en cykelportal begyndte tilbage i 2002, hvor Bornholms Erhvervsknudepunkt drøftede et oplæg fra Destination Bornholm omkring prioriterede turismeområder, som blev reduceret til tre temaer: Aktiv ferie, Kulturturisme samt Idrætsog Kurturisme. I samråd med Danmarks Turistråd blev der foretaget en yderligere prioritering, hvor det blev bestemt at der skulle satses målrettet på Aktiv ferie, dvs. en videreudvikling af cykelturisme. Efter anbefaling fra Bornholms Erhvervsknudepunkt fik projektet tilskud fra Konkurrenceevnepakken og Bornholms Regionskommune på 3,2 millioner kr. Den største andel på 2,4 millioner kom fra Konkurrenceevnepakken og det resterende beløb på 0,8 millioner kom fra Bornholms Regionskommune. Bornholms Erhvervsknudepunkt overlod det juridiske ansvar til BRK som efterfølgende indgik en aftale med Destination Bornholm. Formelt set er portalen derfor Bornholms Regionskommunes cykelportal. Målet med projektet er, at der inden for de næste 5 år skabes en vækst på 25% i antallet af overnatninger af cykelturister, svarende til flere overnatninger i skuldersæsonen fordelt over månederne april, maj, juni, september og oktober. Til dette formål skulle der skabes en unik cykelturismeportal, som skulle fungere som en interaktiv platform, hvor cykelturister løbende kunne tilpasse ruteplanlægning via internet eller mobiltelefon. Projektansøgningen opstillede en række eksempler, på hvad portalen skulle indeholde som fx SMS-service med vejrudsigter fire gange dagligt, interaktive kort, video med alle ruterne, kobling til at relevant booking på Bornholminfo/TouristOnline, turforslag og meget mere. Projektet er snart nået til vejs ende, og der skal derfor foretages en evaluering af cykelportalen. Det er blevet aftalt at CRT kun skal evaluere på de ting, der er nået i projektet. Dvs. at der mangler enkelte ting førend portalen er fuldstændig færdig, bl.a. koblingen til et ruteplanlægningsværktøj. Dette afventer Bornholms Regionskommunes GISgruppes færdiggørelse af samme. Evalueringen blev grebet an på følgende måde: 1) Kort evaluering af projektprocessen igennem et kort kvalitativt interview med tre nøglepersoner i styregruppen. 2) Evaluering af portalen igennem brugerne (cykelturister, professionelle udlejere samt udvalgte overnatningssteder). Dette på baggrund af et kort spørgeskema samt korte kvalitative interviews. 3) Statistik og desk research kan man sige noget om cykelturismens effekt på overnatningstal og hvordan går det cykelturisme på Bornholm? 4) En stillingtagen til mediet internet og de teknologiske løsninger, der er valgt, en evaluering af cykelportalens plads og relevans på internettet og er cykelportalen `pengene værd. 5

6 2. Processen Processen er blevet evalueret på baggrund af tre udsagn korte kvalitative interviews med tre nøglepersoner fra projektets styregruppe Jan Jørgensen (TV2Bornholm), Karen- Margrethe Hansen Bager (Bornholms Regionskommune) samt Anette Jørgensen (VisitDenmark). Processen vurderes at have været god. Der blev afholdt et passende antal møder, og der var en god opfølgning på de forskellige aktiviteter i projektet. Desværre blev der skiftet projektleder ud to gange, hvilket projektet led under, da der skete en `stop go fase. Den første projektleder følte stort ejerskab til projektet og var meget entusiastisk igennem hele forløbet frem til sin barsel. Der var ikke nogen kritik mht. den første projektleder, der var dog den kommentar at hun fokuserede for meget på familier og professionelle og at hun også burde have fokuseret på andre målgrupper. Den næste projektleder havde ikke den samme interesse for projektet hvilket også kunne mærkes. Det har derfor haft en indvirkning at der blev skiftet projektleder ud. To ud af de tre adspurgte i styregruppen gav udtryk for at portalen var blevet god, men at resultatet kunne have været blevet endnu bedre, hvis projektet havde haft den samme projektleder under hele forløbet. Med andre ord ville der have været et synligt bedre resultat og kendskabet til portalen havde også været bedre. Med hensyn til styregruppens sammensætning gav én udtryk for at det var en rigtig god sammensætning. Projektgruppen supplerede hinanden godt mht. kompetencer. Projektgruppen meget høje tanker og forventninger til at begynde med, men det fladede lidt ud i slutningen af projektet, som trods alt kan hænde i et projektforløb. En anden kommenterede at han tidligere havde haft god erfaring med Destination Bornholms arbejde, at de kendte hinanden og hinandens holdninger, specielt mht. information og markedsføring, og at det derfor er kørt rigtig godt. To ud af de tre adspurgte i styregruppen kommenterede at der skal bruges flere ressourcer på markedsføring så portalen ikke går i glemmebogen. En tilføjede også at hun ikke mente at der var blevet brugt nok kræfter over for erhvervet på Bornholm, så det nuværende lave kendskab til portalen var ikke nogen overraskelse. Cykelturismeproduktet skal sælges ud over øen, og portalen skal promoveres over for erhvervet, hvilket er Destinationens videre opgave. På baggrund at disse udsagn kan det siges at processen i styregruppen og projektet generelt har været medvirkende til at levere et godt produkt. Der har været en god styring og opfølgning af projektet og der har været et godt samarbejde mellem styregruppen og Destination Bornholm. At der skete en udskiftning af projektleder undervejs var uheldigt, og noget som kan hænde i projektforløb. I dette tilfælde skal det siges at den første projektleder var så dygtig, at efterfølgeren givetvis havde det svært ved at leve op til de efterfølgende forventninger. Derudover er det svært at overtage `andres projekter for der er en masse ting man skal sætte sig in i osv. som gør at der givetvis kommer en `stop go fase, som en i styregruppen kommenterede. Ikke desto mindre er der blevet leveret et godt produkt og de adspurgte i styregruppen er enige om at det har været en god proces. 6

7 3. Brugernes evaluering af Destination Bornholms cykelportal Som et led i evalueringen af cykelportalen blev det aftalt at brugerne af portalen, dvs. cykelturister, professionelle cykeludlejere samt overnatningssteder skulle interviewes med henblik på konkret feedback. Cykelturisterne skulle interviewes på baggrund af et specifikt spørgeskema de steder, de var mest tilbøjelige at dukke op nemlig i cykeludlejningsbutikker. Virksomhederne skulle kort interviewes over telefonen på baggrund af 5 generelle spørgsmål. Følgende afsnit er en diskussion og en evaluering af cykelturisternes holdning til cykelportalen: 3.1. Cykelturisternes mening om cykelportalen Indledningsvis skal det siges at der blev gjort to forsøg på at interviewe cykelturister `on location. Det første interviewforsøg blev gennemført hos Boss Cykler ved Balka Strand, men meget få af de adspurgte havde set portalen og kunne derfor ikke kommentere den. Dette var også erfaringen ved forsøg nummer to ved Bornholms Cykeludlejning på Nordre Kystvej. Da der efter forsøg nummer to kun var udfyldt 4-5 spørgeskemaer, blev det i samråd med Destinationen besluttet at sende det samme spørgeskema ud i et link via Destination Bornholm til modtagere af Destinationens cykelnyhedsbrev. Dette har resulteret i 83 besvarelser, inklusiv de interviews foretaget på cykeludlejningsstederne. Det må siges at være en god interview base, og linket er stadigvæk `åbent da der ikke var nogen tidsfrist på udfyldelse af spørgeskemaet, som er til Destinationens senere brug. Følgende afsnit er en diskussion af svarene fra cykelturisterne (spørgeskemaets resultater er vedlagt som bilag 1 i evalueringen.) Spørgeskemaets resultater Interviewbasen bestod af 78 danskere, 3 tyskere og 2 svenskere svarende til henholdsvis 94% danskere, 4% tyskere og 2% svenskere. Kønsfordelingen var således at 57% var mænd og 43 % var kvinder, hvilket betyder at mænd er mere tilbøjelige til at cykle i deres ferie end kvinder (hvilket også er bekræftet af tidligere undersøgelser). Når der blev spurgt om de havde været på cykelferie før svarede 57% ja og 42 % nej (1 % intet svar), hvilket betyder at over halvdelen var `gengangere men også at der var en del førstegangs cykelturister. De næste spørgsmål i spørgeskemaet var meget specifikke spørgsmål i forhold til cykelportalen med mange svarmuligheder. Dette med henblik på at præsentere et så nøjagtigt billede af cykelturisternes opfattelse af portalen som muligt. Det første spørgsmål lød således `I hvor høj grad har du brugt portalen til at planlægge turen?. Fordelingen var således at 14% havde brugt den meget, 34% havde brugt den lidt, 46% næsten ikke, mens 6% ikke havde besvaret spørgsmålet. Den ene halvdel havde derfor anvendt portalen som et planlægningsværktøj, mens den anden halvdel ikke har haft behov 7

8 for at bruge den til planlægning. Dette er ikke nødvendigvis tegn på mangler i forhold til cykelportalen, men mere at cykelturister kan være `flagrende, som en virksomhed på Bornholm gav udtryk for. Dette betyder at cykelturister er ekstremt selvstændige og følger de impulser dagen byder. De næste spørgsmål spurgte til relevant information på portalen, mængde af information, nøjagtighed, brugervenlighed, tilgængelighed på internettet, portalen som et selvstændigt planlægningsværktøj/rejseguide og om portalen i forhold til andre værktøjer (købekort og guides). Svarmulighederne var: meget tilfreds, tilfreds, neutral, utilfreds, meget utilfreds og er blevet tildelt point fra 1-5, hvor `meget tilfreds fik det højeste point og `meget utilfreds det laveste. Et gennemsnit er derefter regnet ud og det er flotte resultater. Mht. relevant information på cykelportalen var gennemsnittet 4,22. Dvs. at turisterne ikke føler at der er overflødig information på portalen og at informationen var relevant i forhold til portalens funktion. Turisterne var også meget tilfredse med mængden af information - der var hverken for meget eller for lidt og gennemsnittet lå på 4,17. Nøjagtigheden af informationen på portalen scorede også højt 4,13 var gennemsnittet. Med nøjagtighed blev der spurgt ind til om der var korrekt og præcis information på portalen er det de korrekte angivelser osv. Dernæst blev der spurgt ind til brugervenlighed, hvilket jo er vigtigt i forhold til en hjemmeside eller portal. Der er alfa og omega at brugerne kan finde rundt i hjemmesiden og at den er nem at håndtere. Gennemsnittet var 4,21 i forhold til brugervenlighed og det er et godt resultat som formentlig ikke kan gøres meget bedre. Mht. tilgængelighed på internettet var gennemsnittet 4,24. Med tilgængelig blev der spurgt ind til, hvor nemt det var at finde portalen på nettet. Dette var et godt resultat idet portalen er en selvstændig hjemmeside. Portalen blev også evalueret som et selvstændigt planlægningsværktøj og scorede igen meget højt 4,06. Det vil sige at den sagtens kan anvendes uden at andre midler tages i brug. Til sidst men ikke mindst blev den evalueret i forhold til andre værktøjer (købekort og guides) og i denne sammenhæng var gennemsnittet 4,02. Knap så højt som de andre men også rigtig godt. Alt i alt var gennemsnittet på alle spørgsmål meget højt de var enten tilfredse eller meget tilfredse og det kan knapt gøres bedre. Derfor er portalen på disse punkter helt klart en succes. Derefter blev der spurgt om brugeren ville anbefale portalen til andre, hvilket 95% svarede ja til og kun 1% svarede nej til. Dette er jo et ret entydigt svar og understøtter de tidligere svar og betyder at brugerne gerne vil `sprede budskabet på en positiv måde, hvilket er vigtigt. Cykelturisterne fik også lejlighed til at komme med forslag til forbedringer af cykelportalen og med kommentarer i øvrigt. De bliver citeret her: Forslag til forbedringer af cykelportalen: GPS data som man kan downloade. Portalen skal oversættes til andre sprog. Syntes o.k. så ingen forbedringer er nødvendige Jeg bruger den mere som info/inspiration omkring andre ferieformer på Bornholm Ingen! 8

9 Ingen ting Synes ikke at der skal forandres noget ved den Mere stof med os fattige halvgamle Nej Bedre cykel kort Ved ikke har ikke gjort brug af den Jeg synes at portalen er meget fin Lidt mere direkte informationer. F.eks. via vores mail. Portalen bør være på engelsk, tysk, dansk, svensk og norsk Ingen. Meget flot og brugervenlig portal Kommentarer i øvrigt: Portalen gik ned flere gange, da jeg ville vælge cykelrute Fint, fint Ingen! Den er rigtig god Der var for meget for børnefamilier Nej Udlejning af tandem ville være en god ide. Ingen. Tycker portalen är lätt att hitta i som den är i dag Godt initiativ. Ingen Min familie har brugt portalen til at tilrettelægge bilture til Bornholm, som er et af de mest særegne steder i DK, hvis man kan se det. Forslagene og kommentarerne er positive og konstruktive og en del af respondenterne giver udtryk for, at de synes at portalen er fin som den er. Det er selvfølgelig Destinationen, der bestemmer hvilke forslag der skal tages op, men umiddelbart er det kommentarer og forslag der faktisk bliver gjort noget ved på sigt eller er lette at gennemføre - der er ingen urealistiske forslag. I det store hele er cykelportalens målgruppe tilfreds med portalen og der er ikke meget at sætte fingeren på. Turisterne mener at portalen er nem at finde, den er brugervenlig, den tilbyder god og relevant information og den er en stærk konkurrent til andre planlægningsværktøjer. Det er så de interviewedes mening, dvs. dem man på forhånd vidste, havde kendskab til cykelportalen. Som det blev nævnt tidligere, var det svært at få konkrete kommentarer fra cykelturister, da en del af de adspurgte i cykeludlejningsbutikkerne ikke havde set portalen. Der blev rettet henvendelse til 94 personer på de to dage, og kun 5 ud af de 94 kendte portalen. Det svarer til ca. 5,3% og det er ikke meget. Der er noget der tyder på, at der skal sættes stærkere ind mht. markedsføring. 9

10 Indtil videre har portalen været markedsført i VisitDenmarks cykelbrochure og den er blevet nævnt i diverse annoncetekster og på diverse portaler. På regionalt plan har den været med i regionalbrochuren og i Destination Bornholms cykelbrochure. Der har også været diverse andre tiltag, bl.a. annoncering i magasinet iform og gennem Rejsezonen, som er en Pakkerejse portal, hvor der har været konkurrencer. Derudover er der blevet udviklet Gocarts til distribution i hovedstadsregionen og der har været græsrods markedsføring gennem Danmarks Cyklist Forbund og Visit Denmarks Cykling Denmark. Endelig har Cykelportalen været markedsført gennem eksterne aktører, fx cykelproducenten Winther. Det skal også tilføjes at cykelportalen er øverst som valgmulighed på den danske, svenske, norske, tyske, engelske og den internationale `.com google søgemaskine når man søger på `cykel Bornholm. Dette er jo et godt udgangspunkt, men måske skulle der findes flere løsninger i forhold til markedsføring Virksomhedernes mening om portalen Billedet er også lidt broget når man spørger bornholmske virksomheder, der har med cykelturister at gøre. Der blev interviewet 4 cykeludlejningsbutikker (Sandvig Cykeludlejning /Aakirkeby Cykeludlejning, Cykelcentret Bornholms Udlejning, Cykelshoppen og Nord- Bornholms Cykelforretning), 4 campingpladser (Sandvig Familiecamping, Møllers Dueodde Camping, Nexø Familiecamping, Lyngholt Familiecamping) og fire vandrerhjem (Danhostel Sandvig, Danhostel Gudhjem Vandrerhjem, Boderne Vandrerhjem, Rønne Vandrerhjem) og de fik alle 5 enkle spørgsmål som et led i evalueringen af cykelportalen. Kort og godt lød spørgsmålene således: 1) Kender du Destinationens cykelportal? 2) Bruger dine kunder den? Hvad synes de om den? Har du vist den frem? 3) Hvad skal man gøre for at du og dine kunder får kendskab til portalen? 4) Tror du at den har effekt på overnatningstal? 5) Kommentarer? Næste afsnit er en diskussion af svarene fra virksomhederne De professionelle Cykeludlejningsbutikker Der var 2 ud af 4 cykeludlejningsbutikker der ikke kendte cykelportalen, og de kunne derfor ikke kommentere den. Den ene havde hørt om den, men havde aldrig set den, og den anden brugte slet ikke internettet. De andre to, der havde set portalen syntes at den var `fin og `udmærket. De bemærkede, at der var meget data på portalen, at turisterne fik hvad de havde brug for, at den var nem at finde rundt i, og at den fungerede fint, dvs. den kommer frem når man søger på den. Ud af de 2 der kendte portalen, havde kun den ene vist portalen frem og var temmelig sikker på at den blev brugt af enkelte cykelturister. Det blev i øvrigt kommenteret at portalen ikke var 100% oplagt til cykelturister, da få mennesker tager deres computer med på cykelferie. Til gengæld ville det være fint at få muligheden for at downloade information på mobilen Campingpladserne 10

11 Med campingpladserne så det lidt anderledes ud, da 3 ud af 4 kendte og havde set cykelportalen. Den virksomhed som ikke havde set den, havde i hvert fald hørt om den. Virksomhederne kommenterede at portalen er relevant for øen, at den viser muligheder og at internettet er en god løsning. Da de blev spurgt om deres kunder brugte portalen svarede alle `ved ikke og de havde heller ikke hørt deres gæster kommentere den, ej heller havde de vist portalen frem. Da de skulle komme med bud på hvordan man kunne forbedre turisternes kendskab til portalen blev der svaret mere markedsføring, deltagen i messer, mere og bedre information fra Destination Bornholm. Mht. til portalens effekt på deres overnatningstal blev der snakket lidt rundt om spørgsmålet. En campingplads forklarede at de ikke havde så mange cykelturister mere, fordi stien ikke lå direkte op til pladsen. En anden overvejede at stoppe med pakketilbuddene til cykelturister, fordi cykelturister er selvstændige og skruer deres egne løsninger sammen. Derudover blev det kommenteret af to andre campingpladser at de mister cykelturister pga. nat færgens rute. Dvs. at det ikke er så nemt at have sin cykel med over til Bornholm som det var før i tiden. Så portalen havde i deres øjne ikke haft nogen negativ eller positiv effekt på deres overnatningstal, men koblede manglende cykelturister til andre ting såsom cykelturistens selvstændige og `flagrende natur og nat færgen. Men, det blev påpeget at cykelturisterne sikkert havde fået nogle `idéer fra portalen og at det var godt at den var der Vandrerhjemmene Som med cykeludlejningsbutikkerne havde kun 2 ud af 4 vandrerhjem set cykelportalen dog havde de alle hørt om den. En kommenterede at han aldrig brugte den og i øvrigt ikke vidste, hvad han skulle bruge den til. De 2 vandrerhjem, der havde set den syntes at det var en god idé og at den fungerede, hvoraf den ene tilføjede at han dog aldrig selv brugte den. Da de blev spurgt hvad man skulle gøre for at forbedre turisternes og deres kendskab til portalen svarede en at man fx kunne give turisterne adgang til en computer og at man skulle annoncere med portalen. En anden svarede at der var blevet gjort de ting man kunne gøre markedsføringsmæssigt og at vandrerhjemmene selv skulle blive bedre til at gøre turisterne opmærksom på cykelportalen. En tredje svarede at han ikke vidste, hvad man skulle gøre, men at hans fornemmelse var at internettet var et godt medie. (Med den begrundelse at turisterne nu i højere grad end for 2-3 år siden bookede sig direkte ind på hans hjemmeside.) Da de blev spurgt om deres kunder brugte portalen svarede 2 ja og 2 ved ikke. Men de 2 vandrerhjem der mente, at deres kunder brugte portalen vidste ikke hvad kunderne egentlig mente om portalen, og de havde heller ikke vist den frem. Dette gjaldt også de 2 vandrerhjem, der svarede `ved ikke. Mht. cykelportalens effekt på overnatningstal var der kun én, der mente at den havde en betydning. De andre 3 var lidt usikre, og svarede nej og ved ikke på samme tid og forklarede at de havde det samme antal cykelturister, som de altid havde haft. Til sidst kommenterede et vandrerhjem at cykelportalen er et must, men at han aldrig selv brugte den. Et andet vandrerhjem mente at cykelportalen var en god ide, og at man skulle have folk til at bruge den. 11

12 På baggrund af disse 12 virksomheders udsagn har ca. halvdelen en klar mening om portalen og en fornemmelse af om deres kunder bruger den eller ej. Det er blevet sagt at portalen er en god ide, at den skal være der, at den fungerer, at den dukker op når man søger på den osv. Der var derfor ingen kritik mht. selve opsætningen af portalen, funktionerne og det rent tekniske. Dog blev der som sagt foreslået adgang til pc er og at brugerne skulle have mulighed for at downloade information fra portalen til mobilen. Den anden halvdel havde stort set ikke nogen mening om portalen. De havde hørt om den, men havde ikke set den, og der var sågar en, der kommenterede, at han ikke vidste hvad han skulle bruge den til. Det er jo ærgerligt. Det som også er slående er at størstedelen af virksomhederne ikke har gjort noget aktivt for at orientere deres turister om portalen. Det er korrekt at virksomhederne ikke er `slutbrugerne af portalen - de er ikke den primære målgruppe - men de kunne sagtens være bedre til oplyse om den. Hvis turisterne ikke på forhånd har været inde på portalen før de kommer til Bornholm, hjælper det hvis de bliver gjort opmærksom på den når de er på øen. Det er bl.a. her, der skal gøres en indsats. Kendskabet til portalen blandt cykelturister og virksomheder, der beskæftiger sig med cykelturister skal generelt forbedres, og virksomhederne skal være bedre til at informere, som en enkelt også tilkendegav under interviewet. Mht. portalens effekt på overnatningstal var der kun et par enkelte virksomheder, der mente at den havde nogen betydning. Det skal selvfølgelig siges at halvdelen af virksomhederne ikke havde gjort sig nogen tanker om portalen, og var derfor ikke i stand til at svare. Den anden halvdel mente bl.a. at de havde det samme antal turister uanset hvad, eller at der var andre årsager til at de ikke havde så mange cykelturister. Men i sidste ende skulle portalen gerne være medvirkende til 1. at give potentielle cykelturister lyst til at rejse til Bornholm 2. at fastholde turister. Da portalen ikke er helt færdig endnu, og da det tager tid at udbrede kendskabet til en portal er det måske lidt barskt at slå ned på dens (ifølge virksomhederne) hverken positive eller negative effekt på overnatningstal. Men hvis Destinationen evaluerer portalens effekt på ny et godt tidsrum efter den er helt færdig, kan de tage udgangspunkt i den første evaluering. 4. Kan man sige noget om cykelturismens effekt på overnatningstal og hvordan går det med cykelturisme på Bornholm? Da virksomhederne blev interviewet blev portalens effekt på cykelturisme diskuteret, og kun 1 ud af de 8 overnatningssteder mente at portalen havde en betydning. Cykelturisme på Bornholm blev også diskuteret, og tre ud af fire adspurgte campingpladser havde det tilfælles, at de ikke havde så mange cykelturister længere. En campingplads havde som sagt ikke en sti direkte op til pladsen mere og 2 mente at nat færgen var årsag til at det var blevet mere besværligt at få sin cykel med over, hvorfor der ikke var så mange cykelturister, som der plejede at være. I den forstand kan man sige at overnatningstal for cykelturister på disse overnatningssteder var faldet. Den sidste mente at der var mange cykelturister, men ville sandsynligvis stoppe salget af pakketilbud til cykelturister, da han ikke solgte så mange pakker (han havde i øvrigt et samarbejde med Det Lille Rejsebureau). Behovet for en 12

13 rigid pakkeløsning var efter hans vurdering ikke særlig stor cykelturisten vil selv bestemme betingelserne og er lidt lunefuld. Der var 3 vandrerhjem, der mente at de havde det samme antal cykelturister, som de altid havde haft. Cykelturismen har derfor en betydning mht. overnatningstal, men det er svært at måle den procentvise andel når vurderingen er at overnatningstallet er det samme uanset hvad. En professionel udbyder af pakkerejser til cykelturister (Team Bornholm) er også blevet interviewet, og han forklarede at han havde solgt ca rejser i sæsonen 2006, hvilket ikke udgør meget i forhold til den samlede mængde. Han mente ikke at Bornholm var god nok til at udnytte markedet for cykelturisme, og at man sagtens kunne gøre andelen af cykelturister større. Dette med begrundelsen at det bornholmske cykelprodukt er godt, der er gode cykelmuligheder og gode stier. Derudover havde Destinationen lavet en fin cykelportal, så alle forudsætninger for at tiltrække flere cykelturister til øen var til stede. Derudover påpegede han, at han ikke selv gjorde så meget ud af markedsføringen, og at man generelt skulle fokusere noget mere på det. Det skulle også gøres nemmere for cykelturister at komme til øen, og der blev igen diskuteret nat færgens rute. I den forbindelse skal det nævnes at transportmulighederne til og fra øen kan begrænse det antal cykelturister, der kommer til øen i den forstand at egentlige (reelle) cykelturister helst vil have deres egen cykel med. Hvis man kun bruger cyklen lejlighedsvist gør det ikke så meget at det er en lejet cykel. Vurderingen er derfor på baggrund af disse korte interviews, at cykelturisme på Bornholm endnu ikke har haft den ønskede `gennemslagskraft dvs. en mærkbar positiv betydning for overnatningstallet på Bornholm. De adspurgte campingpladser mente at de havde tabt nogle cykelturister, og de adspurgte vandrerhjem mente at de havde det samme antal. Men vurderingen er også at Bornholm har et rigtig godt produkt og at markedspotentialet er stort. Det næste afsnit fokuserer netop på cykelturisten og på markedspotentiale Cykelturisten og markedspotentiale Danmark nyder gunstige fordele i forhold til de fleste andre lande mht. cykelturisme. Danmark har et veludviklet netværk af stier og cykelruter og der bliver taget højde for cyklister i trafikken. Vi har kort og godt en cykelkultur i Danmark. Dette gør sig selvfølgelig også gældende på Bornholm. På Bornholm er afstandene mellem attraktionerne korte, der er et varieret landskab, og der er gode indkøbsmuligheder og overnatningsfaciliteter, som gør det attraktivt for turister at besøge øen. Cykelturisme har den klare fordel at den kan kombineres med andre former for turisme. På minus siden skal det siges at cykelturisme er et produkt, der ligger i højsæsonen på lige fod med andre sommerprodukter. Det er svært at beregne antal af cykelturister, da der endnu ikke er metoder til at tælle disse turister i de forskellige regioner. Man kan pejle sig ind på tallet, fx ved at kigge på det 13

14 antal cykelkort, der bliver solgt, eller ved at regne på antal udlejede cykler. Men i denne beregning skal man huske genbrug af kort, lån af kort og at turister også kan finde på at tage deres cykler med hjemmefra. Da Bornholm er en naturligt afgrænset region, kunne man forestille sig, at det ville være lidt nemmere at bruge ovenstående indikatorer. Derudover er der også forskel på cykelturister, i den forstand at nogle cykelturister har cykling som egentlig ferieformål, mens andre bruger cyklen til små fornøjelsesture fx som et supplement til andre aktiviteter under ferieopholdet. Danmarks Turistråd har opstillet en profil af cykelturisten på baggrund af TØBBE tal som er gengivet nedenfor. TØBBE: Cykelturistprofil Aktivitet og Profil Estimeret antal Overnatninger Trofast cykelturist turister, der meget ofte tager på fornøjelsesture på cykel 3,6 mio. overnatninger på egentlig `cykelferie (VAV 1998) Døgnforbrug Omsætning 274 kr. 0,06 mia. kr. 0,9 mia. kr. Regioner i DK og vigtigste overnatningsformer Feriehus: 46% Camping; 41% Regioner: Vestkystamter 65%, Bornholm 7% og Fyn 6% Målgrupper, Markeder og Tilfredshed Tyskland (54%), Danmark (34%), Holland, Sverige og Norge står hver for 3%. Målgrupper er familier (39%), ældre (29%), seniorer (19%) (Kilde: Danmarks Turistråd, TØBBE 2000/01) 85% er på genbesøg i DK Regner man lidt på tallene i tabellen havde Bornholm ca cykelturister i 1998, hvor det egentlige feriemotiv var at cykle. Til sammenligning havde Peter Saaby Simonsen og Birgitte Jørgensen (1996) regnet sig frem til `ægte cykelturister i Dertil skal der lægges de turister, der bruger cyklen som et supplement, og tallet er derfor sandsynligvis højere, men hvor meget højere vides ikke. Endnu tidligere undersøgelser regner med at hver tiende turist på Bornholm er cykelturist, og det ville svare til ca cykelturister ud fra en alt omfattende definition af cykelturisme. Tallene svinger lidt, som ikke nødvendigvis er en beregningsfejl, men er et udtryk for turismeudviklingen på Bornholm. I 2000 konstaterede man således at der var ca egentlige cykelturister på Bornholm, svarende til 24% af alle cyklende, hvilket er tre gange højere end gennemsnittet på landsplan. Saabye Simonsen og Jørgensen havde kalkuleret døgnforbruget for cykelturisten, som lød på 257,37 kr. i TØBBE tallene i ovenstående tabel viser 274 kr. så døgnforbruget er steget med ca. 17 kroner. (Men der er selvfølgelig variation alt efter hvilken overnatningsform cykelturisten har valgt). Døgnforbruget er lavt sammenlignet med andre ferieformer, og cykelturister har næsten den samme profil som turister på vandrerhjem og 1 Der blev rent faktisk lavet 3 beregninger, hvoraf beregning nummer 2 blev valgt det var det forsigtige skøn. 14

15 campingpladser. Nedenstående tabel er et udsnit af VisitDenmarks (2006) undersøgelse Turisme i Danmark , som viser døgnforbrug på forskellige overnatningssteder på Bornholm. Døgnforbrug fordelt på amt og overnatningsform 2004, kr. Amt Hotel Camping Vandrerhjem Lejet feriehus Feriecentre Alle overnatningsformer Bornholm Hele landet (Kilde: VisitDenmark 2006, Turismen i Danmark ) Hvis cykelturister har en profil, der ligner profilen på turister på vandrerhjem og campingpladser, kunne man forestille sig at døgnforbruget for cykelturister i 2004 var steget tilsvarende dvs. at den var højere end 274. Men selv om døgnforbruget er lavt i forhold til andre ferieformer, skal man kigge på den omsætning cykelturismen genererer. Saabye Simonsen og Jørgensen kalkulerede sig frem til en omsætning på 45 mio. kr. på Bornholm i 1995, og Danmarks Turistråd estimerede en omsætning på mellem 42 og 63 mio. kr. 5 år efter. Det er ikke ubetydelige tal, hvorfor en satsning på cykelturisme er en god strategi. For at knytte disse kommentarer til Destination Bornholms cykelportal skal det siges at portalen er et led i professionaliseringen af cykelproduktet på Bornholm, og at det er et led i den samlede strategi for at tiltrække flere cykelturister til Bornholm for derved skabe en større omsætning og indtjening. Selvom Danmark har haft tradition for cyklisme i mange år, har organiseringen og markedsføringen af produktet ikke være målrettet nok, og cykelturisme har i mange år været præget af en lav innovationsgrad. Dette har også været tilfældet på Bornholm, og derfor er det glædeligt at trådene er ved at blive samlet ét sted, hvor potentielle turister kan henvende sig. Ifølge de adspurgte virksomheder havde portalen ikke haft den store gennemslagskraft og cykelturismen var enten lidt i tilbagegang eller på samme niveau som før, og derfor er det vigtigt at generelt kendskab til portalen forbedres. Dette i forhold til potentielle cykelturister, den primære målgruppe, men i høj grad også i forhold til de professionelle virksomheder, der har med cykelturister at gøre Mediet internet, de teknologiske løsninger der er valgt, portalens plads og relevans på nettet er den pengene værd? Internettet har for alvor vundet indpas i de danske hjem de sidste ti år, og det er et væsentligt redskab mht. søgning af information og ikke mindst i forbindelse med salg og markedsføring af produkter. Tre fjerdedele af den voksne befolkning i Danmark bruger internettet jævnligt, og adgangen til internettet i de danske hjem ligger endnu højere. Med hensyn til brugen af internettet i forbindelse med turismeprodukter, herunder besøg og ophold, kan man dele den op i tre faser. Den første er informationssøgning før bestilling af 15

16 rejse, den næste er selve bestillingen og den tredje er fasen op til selve besøget. Her bliver internettet brugt flittigt. Når turisten er ankommet til destinationen er adgangen til internettet ikke så ligetil, enten fordi adgangen reelt er sparsomt eller fordi turisten ikke ved, hvor der er adgang. Eksempelvis er det ikke alle overnatningssteder på Bornholm, der har adgang til internettet og Bornholm er endnu ikke spækket med internetcafeer eller internet stationer- og hvem tager sin computer med på cykelferie? Det skal selvfølgelig også siges at det ikke er alle turister, der har lyst til at bruge sin ferietid på at søge på nettet, og at dette også kan være en grund til at internettet ikke bliver brugt så flittigt under opholdet. I forbindelse med promovering af cykelturisme på Bornholm er det oplagt at internettet som medie bliver brugt, især når det drejer sig om turister der hovedsageligt kommer fra Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, hvor internettet også bliver anvendt hyppigt. Internettet er derfor klart et nødvendigt medie i forbindelse promovering af cykelturisme, som man ikke kan komme udenom. Men cykelportalen løber på nuværende tidspunkt ind i et lille problem jf. ovenstående diskussion da adgangen til internettet på Bornholm ikke er konsekvent. Derfor er det vigtigt at cykelturisterne bliver gjort opmærksom på adgangsmuligheder (fx biblioteker og overnatningssteder) og at erhvervet er mere aktiv i at formidle viden om cykelportalen. Mere markedsføring af portalen er derfor nødvendig. Portalen er i sig selv en fin teknologisk løsning, og når alle funktionerne er på plads vil den kunne byde på masser af muligheder. Der er interaktive kort med en masse oplysninger samt tur forslag. På sigt skal væsentlig information kunne downloades til 3G-telefoner/PDA og `infostandere bliver placeret på centrale steder. Med andre ord et væld af høj teknologiske muligheder der vil gøre det nemt og spændende at cykle rundt på Bornholm. Med hensyn til portalens plads og relevans på internettet er det allerede blevet sagt at den ligger øverst på google søgemaskinen når man søger på `cykel bornholm. Men den `fylder ikke så meget, i den forstand at kendskabet til portalen ikke er så udbredt endnu. At der er et link til portalen fra Bornholm.info er også vigtigt da potentielle turister som også er potentielle cykelturister - skal kunne finde alt det de har brug for på Bornholm.info. Derfor er cykelportalen i høj grad også relevant for nuværende og fremtidige brugere. Som tidligere nævnt er internettet et oplagt medie mht. cykelturisme, og portalen er i høj grad også relevant fordi den giver adgang til nyttig information om cykelmuligheder som i sidste ende kan inspirere potentielle gæster til at besøge Bornholm. Dog skal det tilføjes, at portalen måske kommer til at `drukne i de andre tilbud, der ligger på nettet og at det derfor ikke er nok at ligge øverst på google søgemaskinen. Er portalen så `pengene værd? Cykelportalen er klart et redskab man ikke kan komme udenom i forbindelse med den overordnede turismestrategi tiltrækning af flere cykelturister til Bornholm så i den forstand er den absolut pengene værd. At den har vundet to priser er også et velfortjent skulderklap og tegn på at portalen har høstet anerkendelse i turismeerhvervet. Det drejer sig om en brandingpris fra VisitDenmark i Mere specifikt er det en udviklingspris som gives til anderledes, nytænkende eller eksperimenterende initiativer og ideer inden for markedsføring og produkt- eller kompetenceudvikling. Pris nummer to var en tredjeplads fra Scandinavian Travel Award som portalen fik i Dette har i sig selv også en markedsføringsværdi. 16

17 Men formodningen er også at cykelportalen skal være medvirkende til at tjene de penge ind, der er givet ud for at lave den, samt medvirkende til at skabe øget omsætning inden for turismeerhvervet på Bornholm jf. de mål der er opstillet i projektansøgningen,...at der inden for de næste 5 år skabes en vækst på 25% i antallet af overnatninger af cykelturister, svarende til flere overnatninger i skuldersæsonen fordelt over månederne april, maj, juni, september og oktober. Efter nogle interview med erhvervet på Bornholm kan det konstateres at antallet af cykelturister enten er faldet lidt eller også ligger på det samme niveau. Så i den forstand er målet ikke opnået. Men det skal også siges at portalen endnu ikke er helt klar og at kendskabet til portalen endnu ikke er så stor, hvilket mere markedsføring sikkert kan rette op på. 5. Konklusion Der er snart lagt sidste hånd på Destination Bornholms cykelportal, og en kort evaluering på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen (cykelturisterne), virksomhedernes svar samt desk research er blevet præsenteret. Der er blevet evalueret på de ting, der er blevet gjort færdige og der tegner sig et positivt billede. Spørgeskemaundersøgelsen viste klart, at de cykelturister, der havde været inde på cykelportalen syntes godt om den. Den scorede højt på relevant information, mængde af information, nøjagtighed, brugervenlighed, tilgængelighed på Internettet, som et selvstændigt planlægningsværktøj, og i forhold til andre værktøjer. Der var ikke én score under 4,02 ud af 5 mulige point og det er ganske flot. Så der ingen tvivl om at cykelportalen som et internetprodukt er en succes. Det, der halter bagud er kendskabet til portalen. Som nævnt tidligere var det kun 5,3% af de adspurgte turister, der havde kendskab til portalen. Hvis portalen skal være medvirkende til at øge antallet af cykelturister på Bornholm skal `de gode ord spredes hurtigere og mere effektivt. De gode ord var fx kun nået frem til ca. halvdelen af de interviewede virksomheder på Bornholm, som man ellers skulle tro ville være temmelig obs på nyudviklinger inden for cykelturismeproduktet. Det er klart at virksomhederne også selv har et ansvar for at oplyse omkring cykelportalen, det skal de blive bedre til, men mere information om og markedsføring af portalen er nødvendig. Det skal siges at der er blevet annonceret med portalen diverse steder og søger man på `cykel bornholm på den danske, svenske, tyske, norske, engelske og internationale `.com google søgemaskine ligger cykelportalen i toppen som den første valgmulighed. Det er en god start som skal følges op med andre initiativer, så portalen ikke går i glemmebogen. I den forbindelse skal det siges at internettet som et medie og som led i den overordnede turismestrategi er oplagt og uundgåeligt. Som nævnt tidligere bruger tre fjerdedele af danske voksne internettet hyppigt og Bornholms turismemarkeder er mere eller mindre på samme niveau. Derudover er portalen i sig selv en udmærket teknologisk løsning, men det skal også nævnes at cykelturister helt klart vil få gavn af adgang til computere rundt omkring på øen, da portalen, som en enkel virksomhed bemærkede, ikke er 100% oplagt til cykelturister i dens nuværende form. Dette er ikke en kritik, for der skal kun evalueres på 17

18 de ting, der er nået, men er mere en opbakning til denne ide. Ligeledes mht. information der kan downloades på turisternes mobiltelefon. Meningen med portalen er ikke kun at den skal bruges før ferien, men også under ferieopholdet. Med hensyn til placering og relevans på nettet er portalen hvor den skal være og den er yderst relevant i forhold til den overordnede turismestrategi. Det der gør det så svært mht. internettet er at der er et hav af andre tilbud og muligheder, så potentielle turister skal gøres opmærksom på den. Portalen har endnu ikke haft den store effekt på cykelturisme, og cykelturismen på Bornholm står ifølge de adspurgte virksomheder lidt i stampe. Cykelturisten kan være lunefuld, der er ifølge 2 virksomheder ikke solgt mange pakketilbud og det er blevet sværere at få sin cykel med over. Når det så er sagt er der enighed om at Bornholm har et rigtig godt hvis ikke unikt - cykelprodukt som skal udnyttes bedre. Der er noget for alle slags cykelturister, hvilket portalen også informerer om. Cykelturismens omsætning på Bornholm er ikke ubetydelig, og der er potentiale for at gøre markedet større. Til sidst skal det siges at cykelportalen vurderes som værende et absolut nødvendigt led i den samlede strategi for at tiltrække flere turister til Bornholm, og at det har været startskuddet for en tiltrængt professionalisering af cykelproduktet. Cykelportalen fremstår allerede nu som et udmærket interaktivt planlægningsværktøj. Den er derfor absolut pengene værd, selvom de opstillede mål i projektansøgningen ikke er nået endnu. Kombineret med mere information om og mere markedsføring af portalen burde den på sigt have en positiv effekt på turismen på Bornholm. 18

19 Bilag 1. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen med cykelturisterne. Hvad er din nationalitet Base Dansk Tysk Svensk Øvrige Europa Øvrige Verden No answer % 78 94% 3 4% 2 2% Køn Base Mand Kvinde % 47 57% 36 43% Har du været på cykelferie før Base Ja Nej Intet Svar % 47 57% 35 42% 1 1% I hvor høj grad har du brugt portalen til at planlægge turen Base Meget Lidt Næsten ikke Intet Svar % 12 14% 28 34% 38 46% 5 6% 19

20 Anden brug Inspiration jeg overvejer at cykle rundt i 2008,så jeg har hentet inspiration Intet fremtidige planer Base Meget tilfreds Tilfreds Neutral Utilfreds Meget utilfreds Intet Svar Relevant information Mængde af information Nøjagtighed Brugervenlighed Tilgængelighed på Internettet Som selvstændigt planlægningsværktøj/rejseguide Ifht. andre værktøjer (købekort og guides m.v.) Base Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Gennemsnit Relevant information ,22 Mængde information ,17 Nøjagtighed ,13 Brugervenlighed ,21 Tilgængelighed på Internettet ,24 Somselvstændigt planlægningsværktøj / ,06 rejseguide Ifht. Andre værktøjer (købekort og guides m.v.) ,02 Ville du anbefale andre at bruge portalen Base Ja Nej Intet Svar % 79 95% 1 1% 3 4% 20

21 Forslag til forbedringer af cykelportalen GPS data som man kan dowmloade. Portalen skal oversættes til andre sprog. Syntes o.k. så ingen forbedringer er nødvendige Jeg bruger den mere som info/inspiration omkring andre ferieformer på Bornholm Ingen! Ingen ting syntes ikke der skal forandres noget ved den mere stof m os fattige halvgamle Nej Bedre cykel kort ved ikke - har ikke gjort brug af den Jeg synes portalen er meget fin. Lidt mere direkte informationer. F.eks. via vores mail. Portalen bør være på engelsk, tysk, dansk, svensk og norsk Ingen. Meget flot og brugervenlig portal! Kommentarer iøvrigt Portalen gik ned flere gange, da jeg ville vælge en cykelrute. Fint, fint Ingen! den er rigtig god der var for meget for børnefamilier Nej Udlejning af tandem ville være en god ide. Ingen. Tycker portalen är lätt att hitta i som den är idag Godt initiativ. Ingen Min familie har brugt portalen til at tilrettelæggebilture til Bornholm, som er et af de mest særegne steder i DK, hvis man kan se det 21

22 Litteraturfortegnelse Saabye Simonsen, P. og Jørgensen, B.: Cykelturisme En økonomisk og miljømæssig bæredygtig turismeform?1996 Danmarks Turistråd: Aktiv Ferie Alliance. Desk Research PLS Rambøll Management: Analyse af det danske turismeerhverv VisitDenmark: Turismen i Danmark

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

BESØG NATIONALPARK THY

BESØG NATIONALPARK THY BESØG I NATIONALPARK THY 2013 BESØG Hvor mange er Nationalpark Thy? Målet med rapporten, er at formidle det årlige antal i Nationalpark Thy (NPT). Der tages udgangspunkt i år 2013. Antallet af giver os

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til juli 2016 KERTEMINDE KOMMUNE Generelt om turismen i Destination Kerteminde Haven ved Havet Det har været en speciel turist-sæson i Kerteminde (Danmark

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgende til Bornholms Travbane Juli 2015 Slide 1 Baggrund og metode Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2014 indgået et samarbejde om at

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2015. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2015 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1)

Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) teambornholm.dk/strik Wonderfestiwall.dk bornholmgolfopen.dk Destination Bornholm Event tracking september 2016 (1) Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm

7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Turismebarometer for Bornholm September 2010 1 2 7. Faktorer der fører til turisternes fravalg af Bornholm Udarbejdet som led i projektet Turismebarometer

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af september-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år

på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Segmentanalyse maj 2011 på det danske marked Dialog med 5 segmenter: Personer med tilknytning Børnefamilier Under 30 år 30-55 år 55+ år Beregningen baseres på følgende kilder: Overnatningsstatistik, Danmarks

Læs mere