Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen"

Transkript

1 NOTAT Bilag 2: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen Dato Sagsbehandler Marianne Jacobsen Indledning Dette notat beskriver overordnet økonomien for Trekantområdets Brandvæsen. Afsnit 2 angiver de overordnede principper for økonomien, mens budgetforslaget fremgår af afsnit 3. Økonomiske principper Trekantområdets Brandvæsen etableres med udgangspunkt i nedenstående forhold: Brandstationerne forbliver kommunale og udlejes til Trekantområdets Brandvæsen på markedsvilkår. Som udgangspunkt er lejeaftalerne uopsigelige i 3 år. Perioden kan dog nedsættes, for den enkelte brandstation, hvis begge parter er enige herom. Efter uopsigelighedsperioden kan Trekantområdets Brandvæsen vælge at opsige nogle af lejemålene og dermed realisere en effektiviseringsgevinst. Ved at udleje brandstationerne frem for at overdrage dem til selskabet hindres, at kommunerne indskyder forskellige værdier. Brandbiler og andet større driftsmateriel leases som udgangspunkt. Eksisterende leasingkontrakter overdrages til det nye selskab. Brandbiler og andet driftsmateriel, som ikke er leaset, men allerede købt af de kommunale beredskaber forbliver kommunale og udlejes til Trekantområdets Brandvæsen indtil aktivet er fuldt afskrevet. Herefter overdrages det vederlagsfrit til selskabet. Trekantområdets Brandvæsen har herefter mulighed for at lease et tilsvarende aktiv hos et leasingfirma. Kommunerne skal ikke fremover anskaffe nye brandbiler og øvrigt driftsmateriel. Mindre anskaffelser til en stykpris på under kr. overdrages vederlagsfrit til Trekantområdets Brandvæsen. Dette kan for eksempel være it, inventar, tæpper og lignende. Gudsø er et selvstændigt træningscenter på beredskabsområdet, der ejes af Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Vejle Kommune. Efter dannelsen af Trekantområdets Brandvæsen har Gudsø en begrænset brugsværdi for ejerkommunerne. Gudsø foreslås opløst og anlægget overdraget til Trekantområdets Brandvæsen, der herefter varetager driften. Tjenestemænd udlånes til Trekantområdets Brandvæsen. Etableringsomkostninger i 2015 vedrørende fx løn til beredskabsdirektøren, konsulentydelser til udarbejdelse af budget og vedtægter, fælles med- Side 1 af 5

2 arbejderseminarer og it-anskaffelser afholdes af de 6 kommuner i fællesskab. Udgifterne fordeles på baggrund af indbyggertallet pr 1/ Mer- eller mindreforbrug i 2015 i de kommunale beredskaber finansieres af den pågældende kommune. Mer- eller mindreforbrug opstået før 1/ overføres ikke til det nye selskab. I resten af 2015 indgår de kommunale beredskaber kun større forpligtende aftaler efter forudgående accept fra beredskabsdirektøren og Vejle Kommune ved it-investeringer. Mer- eller mindreforbrug i årene fra og med 2016 afregnes med kommunerne i de efterfølgende år. Det er hensigten, at Trekantområdets Brandvæsen ikke akkumulerer større opsparinger over årene. I opstartsperioden kan der dog være behov for at kunne overføre mer- og mindreforbrug mellem årene. Likviditeten i selskabet opnås ved, at kommunerne forudbetaler budgetbidragene 2 gange årligt. Trekantområdets Brandvæsen trækker endvidere på Vejle Kommunes likviditet. Det foreslås, at selskabet og Vejle Kommune bilateralt kan aftale en eventuel forrentning af positive og negative likviditetstræk. Låntagning i selskabet reduceres til et minimum, idet selskabet primært leaser og lejer anlægsaktiver. Forsikringer tegnes af Trekantområdets Brandvæsen med virkning fra 1/ Selskabet kompenseres for merudgifter, idet personalet ikke længere har mulighed for at være omfattet af kommunernes selvforsikring på arbejdsskadeområdet. Selskabet kompenseres også for, at AES-bidraget pr. fuldtidsansat i det nye selskab, forventes at være betydeligt højere end kommunernes nuværende bidrag pr. fuldtidsansat. Effektiviseringskrav i regeringsaftalen fra juni 2014 udmøntes af Trekantområdets Brandvæsen med virkning fra og med Sideaktiviteter, der pt. udføres af de kommunale beredskaber, løses fra 1/ af Trekantområdets Brandvæsen, jf. tabellen: Kolding Kommune: Nødbehandlerordning Patientløft Vagtcentral Fredericia Kommune: Autoværksted Sikkerhedsvagter Låse, nødopkald og video Buskørsel Vagtcentral Udlejning lokaler til Falck/Respons Kørselskontor Middelfart Kommune: Hjælpemiddeldepot Udlejning lokaler Skat Udlejning lokaler Falck/Respons Vejle Kommune: Patientløft Ungdomsbrandkorps og Gennem Ild og Vand Stoppesteder Hedensted Brandvæsen U:\sbsys\work\MAJAC\Bilag 2 Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen.docx Side 2 af 5

3 Den enkelte kommune overfører et a conto budget, jf. afsnit 3, til selskabet til løsning af sideaktiviteterne. Trekantområdets Brandvæsen konterer udgifter og indtægter for den enkelte sideaktivitet på separate konti, således at den realiserede nettoomkostning kan opgøres for hver aktivitet. Efter årets udgang afregner selskabet og den enkelte kommune afvigelser mellem den faktiske omkostning og acontobetalingen. I 2016 og frem analyserer Trekantområdets Brandvæsen dels økonomien i sideaktiviteterne og dels hensigtsmæssigheden af den enkelte sideaktivitet i forhold til selskabets øvrige aktiviteter. Trekantområdets Brandvæsen vurderer i opstartsperioden den videre udførelse af de enkelte sideaktiviteter. Ejerforholdet fordeles på kommunerne i forhold til kommunernes indbyggertal. Det samme gør budgetbidragene (ekskl. sideaktiviteter) fra og med Fra 2019 er det hensigten, at budgetbidraget (ekskl. sideaktiviteter) pr. indbygger er ens i alle kommuner og niveauet pr. indbygger, svarer til niveauet i 2016 for den kommune, der har de laveste udgifter pr. indbygger. I årene betaler hver kommune et budgetbidrag, der er fastsat ud fra den enkelte kommunes vedtagne budget 2014, jf. afsnit 3. I vil der være forskelle i udgifterne pr. indbygger på tværs af kommunerne. Budget for Trekantområdets Brandvæsen Der er udarbejdet et budgetforslag for Trekantområdets Brandvæsen for Budgetforslaget består af 2 dele: Budgetforslag til beredskabsopgaver (ekskl. sideaktiviteter) Budgetforslag til sideaktiviteter. Budgetforslag til beredskabsopgaver (ekskl. sideaktiviteter) Budgetforslaget til beredskabsopgaver består af summen af de 6 kommuners budgetbidrag i Den enkelte kommunes budgetbidrag i 2016 tager udgangspunkt i vedtaget 2014 for beredskabet i den pågældende kommune. Budgetbidraget for den enkelte kommune er herefter korrigeret i lyset af de principper, der fremgår af afsnit 2. U:\sbsys\work\MAJAC\Bilag 2 Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen.docx Side 3 af 5

4 Det fremkomne budgetforslag for 2016 videreføres i 2017 og De 6 kommuner betaler derfor et bidrag i , der er baseret på udgifterne i hver af de 6 kommuner i Budget Beredskabsopgaver Budgetoplæg Trekantområdets Brandvæsen På baggrund af de enkelte kommuners budgetbidrag i beregnes udgiften til beredskabsopgaver pr. indbygger i den enkelte kommune. Fra og med 2019 betaler alle kommuner et bidrag pr. indbygger svarende til bidraget pr. indbygger i den kommune, der i 2016 har den laveste udgift pr. indbygger. Det forudsættes således, at Trekantområdets Brandvæsen effektiviserer driften til samme niveau, som den kommune, der i 2016 har de laveste udgifter pr. indbygger. U:\sbsys\work\MAJAC\Bilag 2 Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen.docx Side 4 af 5

5 Budgetbidrag pr indbygger, kr. På denne baggrund nedsættes budgettet til beredskabsopgaver med 13,035 mio. kr. fra og med 2019, jf. tabellen nedenfor. Budget 2019 Beredskabsopgaver Budgetoplæg beredskabsopgaver Effektivisering fra Budget beredskabsopgaver fra og med Budget til sideaktiviteter Foruden budgetbidragene til beredskabsopgaver betaler den enkelte kommune også for de sideaktiviter, som Trekantområdets Brandvæsen udfører for kommunen. Budgettet for sideaktiviteterne tager udgangspunkt i Vedtaget Budget 2014 for de enkelte kommuner og korrigeres i forhold til principperne i afsnit 2. Budget Sideaktiviteter Sideaktiviteter inkl. merudgifter, jf afsnit Sideaktiviteterne afregnes med den enkelte kommune, der får udført aktiviteten. Afregningen sker til cost-pris. Kommunernes betaling til sideaktiviteterne vil også efter år 2018 blive fastsat til cost-prisen på de sideaktiviteter, der udføres for den enkelte kommune. U:\sbsys\work\MAJAC\Bilag 2 Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen.docx Side 5 af 5

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet

Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Forsyningssekretariatet Februar 2015 Vejledning om investeringstillæg i prisloftet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.:

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2014

Afgørelse om prisloft for 2014 Fensmark Vandværk a.m.b.a Att.: Erling Green Christensen Elmevej 2 4684 Holmegaard Den 4. Oktober 2013 Sag nr. 13/04565 Indledning Afgørelse om prisloft for 2014 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig

Fredericia Vejle Kolding Billund Middelfart Ansvarlig Administration og ledelse x x x x x Skal Operative opgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Myndighedsopgaver, jf. beredskabslovgivning x x x x x Skal Beredskabsplanlægning, jf. beredskabslovgivning

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere