METAL HOVEDSTADEN. Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 1. Formand René Nielsen bød velkommen til de 211 fremmødte medlemmer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METAL HOVEDSTADEN. Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 1. Formand René Nielsen bød velkommen til de 211 fremmødte medlemmer."

Transkript

1 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 1 Formand René Nielsen bød velkommen til de 211 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag a) Kongresforslag b) Overenskomstforslag 6. Valg a) Valg af formand b) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer c) Valg af 4 bestyrelsessuppleanter d) Valg af 2 revisorer 7. Kongres a) Valg af kongresdelegerede AD 1. Valg af dirigenter Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Lars Andersen og Jens Kjeldsen som dirigenter, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tiltrådte. Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste herefter dagsordenen. AD 2. Valg af stemmeudvalg Der blev foreslået nedsat et stemmeudvalg bestående af Michael Jensen, Jan R. Jakobsen, Tim Abild og Bjarne Jørgensen med Michael Gringer som stemmeudvalgsformand. Godkendt. AD 3. Bestyrelsens beretning René Nielsen indledte med at sige, at han måtte gentage sig selv, da det igen havde været et meget positivt år i Metal Hovedstaden. Både på tal men også på synlighed og indflydelse osv. I forrige beretning var der nogle temaer, her tænkes ikke mindst på fortællingen om vores unge cykelmekanikere og deres indsats for at blive organiseret og tegne overenskomster. I

2 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 2 dag er fortsættelsen noget om hvad projektet har udviklet sig til, og hvad det betyder for hele afdelingen. Et andet væsentligt tema i sidste års beretning var eventuelt flytning fra Lyngsiehus, til det nye forbundshus. Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at beslutte om denne mulighed skal bruges, og bestyrelsen har brugt dette mandat. Lyngsiehus. Afdeling 16, flymekanikerne, stævnede for nogle år siden Metal København, med den hensigt at flytte ud af fællesskabet her i Lyngsiehus, og samtidig ville de tage deres såkaldte andel af murstenene med sig. Nu, efter 2 retssager i henholdsvis Byretten og Landsretten, står sagen helt uændret, nemlig at den skal køres helt forfra i Byretten med ankemulighed osv. Med lange retssager og kæmpe advokatregninger til følge, de eneste der står til at tabe er medlemmerne. Derfor har bestyrelsen, af hensyn til at medlemmernes kontingentkroner bør gå til fagligt arbejde og ikke interne retssager, valgt at tilbyde afdeling 16 et forlig der i korthed går ud på følgende: Afdeling 16 får deres andel af kontantformuen i Metal København, som er ca. 6,5 % (ikke at forveksle af kontantformuen i Metal Hovedstaden) derudover vil de få et værdipapir på deres andel af Lyngsiehus, som KUN kan komme til udbetaling såfremt Lyngsiehus sælges, beslutningen om salg og alt andet ligger hos den kommende eneejer af huset - Metal Hovedstaden. Om sidste års mandat til bestyrelsen om at vi skulle flytte til forbundshuset eller ej har bestyrelsen efter meget moden overvejelse om fordele og ulemper samt den kendsgerning at der IKKE er plads til os i det nye forbundshus besluttet at stoppe alle planer om at fraflytte vores på alle mulige måder skønne og centralt liggende fagforeningshus Lyngsiehus. Som konsekvens af denne beslutning har bestyrelsen igangsat en del ændringer der tilpasser huset og funktionerne til fremtiden i et moderne fagforeningshus. I stueetagen mødes medlemmerne nu af rigtige mennesker, og ikke kun af en infoskærm, faktisk er der nu 9 arbejdspladser i stueetagen, der hvor medlemmerne først kommer ind i huset. På 1. sal, som der er direkte adgang til, møder medlemmerne nu hele faglig afdeling. De seneste måneder har en maler frisket huset op. Vi har for at gøre huset mere moderne og lyst også skiftet alle døre på 1. og 2. sal ud med glasdøre. Alt i alt bliver huset opdateret på en lang række områder. Huset er åbent, både a-kasse og faglig afdeling fra 8.30 til mandag til torsdag og til 12 om fredagen. Efter aftale på alle andre tider af døgnet. Det samme er telefonerne. Altså maximal åbningstid i et moderne fagforeningshus. I året der er gået er Kammeradvokaten rykket ind på en etage mere, således at de har lejet hele 3. og 4. sal. Det fungerer perfekt og giver en fin indtægt til driften. Tele øst er flyttet til Hvidovre, til gengæld er NNF Sjællands a-kasse rykket ind på 2 kontorer på 2. sal pr. 1. april. På et enkelt område har bestyrelsen valgt ved første øjekast at nedjustere, nemlig på vores blad, som før kom 4 gange om året. I 2016 udkommer det 2 gange. Besparelsen på op mod kr. er tænkt til at vi kan opgradere på andre kommunikations platforme som det hedder. Her tænkes på Facebook, nyhedsbreve osv.

3 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 3 Metal Hovedstaden overblik. René Nielsen gav et fakta afdelingsoverblik over Metal Hovedstaden for 10 år siden og nu. I 2007 var medlemsudviklingen -450 medlemmer. I medlemmer afdelingskontingentet var 229,75. I 2016, 209,75 driftsresultatet 3 mio.kr. I ,7 mio.kr. Blandt de 32 ansatte er der de kommende år et større generationsskifte i gang, René Nielsen reklamerede for stillingsopslaget om en ny faglig sekretær. I afdelingens første år dikterede medlemsudviklingen at vi ikke erstattede medarbejdere der gik på pension, men sådan er det heldigvis ikke mere. Industrisekretariatet. Industrisekretariatet har medlemmer, 359 lærlinge og har haft en medlemsudvikling på -21 i 2015/16. Sekretariatet har en gennemsnitsløn på 204,96 kr. Industrisekretariatet har haft over 100 faglige sager det sidste år, og skaffet 2,6 mio. kr. til medlemmerne. Desværre vindes ikke alt, det afholder dog ikke sekretariatet fra at prøve. En af de sager, der ikke gik sekretariatets vej, er den sag vi kalder KONE sagen. Sagen handler om vej-tid, vej-tid er den tid det tager at komme fra virksomheden og ud til første kunde, hvis man er udekørende tekniker. Afdelingen har altid været af den holdning, at hvis man skulle møde hos kunden ved arbejdstids begyndelse, skal man køre hjemmefra tidligere end hvis man skal starte i virksomheden, hvor man er ansat. Hvis man skal før op om morgenen, ja så må det jo være overarbejde, og betalingen herfor må selvfølgelig være overtidsbetaling. Dette var Kones ledelse og Dansk Industri ikke enige i, og efter mange lokalforhandlinger, mæglingsmøder og organisationsmøder kom sagen for en Faglig voldgift. Fagbevægelsens svar på Højesteret, det var således 3 højesteretsdommere, der vurderede sagen, og det gik ikke til vores fordel. 19 i Industriens Overenskomst beskriver nemlig, at hvis man lader sig transportere ud til arbejdsstedet ved offentlig transport eller lignende, skal man kun have 75 % af timelønnen, for den tid man bruger til dette. Dette tolkede de 3 dommere altså til også at gælde dem som kører firmaets bil, værktøj og materialer. Men hvor om alting er, så skal vi rette ind, når den højeste myndighed har talt og dømt. Så sådan kan en betaling på overtid, gå til kun at være 75 % af lønnen, hvis ikke i dygtige tillidsfolk, sikrer at lave en lokal aftale der er bedre, for den mulighed findes heldigvis i 19 vej-tid. Heldigvis vinder sekretariatet også mange sager, bl.a. om manglende løn, SH betaling, overtid, fritvalgskonto og pension. René Nielsen mindede forsamlingen om at gå deres lønsedler ordentligt efter, der findes desværre fejl i rigtig mange lønsedler. Sekretariatet havde en sag i foråret med en kollega fra Brøndum, der ikke kunne få sin pensionsopsparing til at passe. Sekretariatet gik hans lønseddel igennem, og kunne konstatere, at virksomheden ikke beregnede pension af hans søn- og helligdagskonto (det

4 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 4 hedder den på hans overenskomst, i andre overenskomster kender i den nok som fritvalgskonto) ligesom der heller ikke blev beregnet pension af hans feriepenge. Nu havde vores medlem ikke arbejdet så længe i Brøndum, så sekretariatet opgjorde kravet til kr. et beløb der nok var til at overse, hvis ikke det var fordi han havde over 200 kollegaer med samme fejl, så i samarbejde med Rør og Blik fik vi rejst sagen for alle hans kollegaer. Sager der efterfølgende kom til at koste virksomheden 3.5 mio. kr. Alt dette fordi et medlem af Dansk Metal, satte sig for at få kigget sin lønseddel igennem. Sekretariatet har i år indgået 10 tiltrædelsesoverenskomster, heraf en del for udenlandsk arbejdskraft. Social dumping og udenlandsk arbejdskraft fylder meget i sekretariatets daglige arbejde. Sekretariatet deltager fortsat i Metro byggeriet, hvor vi bl.a. bemander et fælles fagforeningskontor hver torsdag på Nørrebroparken. Vi holder åbent hus i 3 timer, og hjælper de ansatte på projektet, der måtte ønske det, 3F, Rør og Blik og elektrikerne dækker så de andre dage samt de 2 andre byggepladser på metroen, hvor vi også har lokale fagforeningsvogne stående. Vi indhenter løbende informationer om forholdende på byggepladserne, og bruger den viden i de forhandlinger vi har med Metroselskabet. Så må vi jo håbe at vores udenlandske kollegaer på et tidspunkt begynder at sætte pris på vores arbejde, og melder sig i fagforeningen. Industrisekretariatet var kraftigt involveret i den store kampagne for Smede og Industriteknikere der blev kørt i hele Dansk Metal hen over efteråret. Kampagnens mål var bl.a. at prøve og sikre fuld organisering på de arbejdspladser der ikke havde det, ved at tilbyde et medlemskab af fagforeningen for 99,- pr. måned året ud. Det er lidt svært, når vi nu har vænnet os til, at det eneste vi ikke kan konkurrere på er prisen, men på den anden side, så er det i mange tilfælde det eneste der interesserer de frafaldne. Vi fik en liste på 300 arbejdspladser i Hovedstadsområdet med smede eller industriteknikkere på. På de 150 arbejdspladser hvor vi havde kontaktpersoner, tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter blev de kontaktet med henblik på at få afklaret om der var nogle uorganiserede på deres arbejdsplads. Vi spurgte samtidig de kollegaer vi var i kontakt med, om de ville forsøge sig med at få deres kollegaer organiseret, hvis vi sendte materialet til dem, det ville de fleste, og tak for det. Resten af virksomhederne har vi selv været ude og besøge. Der var stadig en gruppe på 150 virksomheder tilbage i kampagnen, det var virksomheder med under 3 ansatte. Her har en phoner gruppe i Forbundet været i kontakt med dem, og spurgt dem ud på samme måde. Resultatet er blevet ca. 40 ny indmeldte på rabat kontingentet. Sekretariatet har forsat målsætning om 200 arbejdspladsbesøg og 100 arbejdsmiljørepræsentanter skal have besøg i år.

5 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 5 Transportsekretariatet. Transportsekretariatet har medlemmer, 543 lærlinge og har haft en medlemsudvikling på +35 i 2015/16. Sekretariatet har en gennemsnitsløn på 201,08 kr. I gennem året er der kommet mere gang i branchen og det ser ud til at der bliver solgt flere biler end tidligere år. Det vil jo stoppe på et tidspunkt, og så finder det nok et fornuftigt leje, men det giver jo også arbejdspladser til vores medlemmer. Der er flere autovirksomheder af mindre størrelse der har lukket eller er gået konkurs, og det bliver nok en udvikling vi kommer til at se mere af, da micro bilerne er ved at vinde indpas i markedet. Der er for få reparationer og lave priser, så det kommer til at ændre markedet fremadrettet. Vi har p.t. mangel på pladesmede og lastvognsmekanikere, og det kan jo undre når der går mange unge elever i skolepraktik på TEC Hvidovre, men de unge vil være automekanikere, så vi har påtænkt at skolen og branchen igangsætter en kampagne for at få flere unge til at tage disse uddannelser. Sekretariatet har mange lærlingesager og møder om alt fra arbejdstid til lønforhold, og der er også mange løntjek. Sekretariatet bruger også tid på selve uddannelserne ved at sidde i det Lokal Uddannelse Udvalg og i Udviklings Gruppe 3 under Industriens Uddannelser som er Transport samt i Brancherådet på TEC Hvidovre. Alle svendeprøveklasser inden for transport kommer på besøg i Metal Hovedstaden og får en snak om fremtiden inden for branchen, hvor der jo er muligheder for et godt arbejdsliv og en rimelig indtjening. Sekretariatet har forsat de gode tiltag med at overenskomstdække cykelbranchen og det går den rigtige vej, men det har også skabt en ny måde at forhandle med arbejdsgiverne på, da man ikke kan komme til en cykelbutik og kræve manglende pension på et stort beløb, så sekretariatet arbejder med at finde gode løsninger for både medlemmer og arbejdsgivere. Brancheklubberne i transportsekretariatet arbejder fint, og der har været en udvikling hen mod at tillidsmændene vil mødes for at drøfte lokale forhold og egne forhold på virksomheder med mange afdelinger, dette arbejde er vigtigt for alle parter, da det jo giver kendskab til andre forhold på arbejdsmarkedet, og en god snak med andre kollegaer om hvordan de har løst forskellige problemstillinger, et samarbejde vi håber vil videreudvikle sig til glæde for alle parter. René Nielsen kom med indblik i hvad cykelbrancheklubben har udviklet sig til, og hvad det har ført med sig i afdelingen. For det første har gutterne udbedt sig, at det ikke mere kaldes en kampagne, for på den måde kan det virke som noget midlertidig, og det er branchen og klubben bestemt IKKE. Afdelingen har nu over 70 overenskomster i cykelbranchen spredt over alle afdelingens 18 kommuner.

6 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 6 Lønnen for en cykelmekanikker er på 2 år steget fra 122 kr. til 149 kr. i gennemsnit. Gutterne har fået indarbejdet Heino metoden i afdelingen. Metoden går i sin enkelthed ud på at udpege en virksomhed der SKAL have overenskomst, og så gå 100 % efter den. Først og afgørende at få organiseret gutterne på virksomheden, så lad ønsket om OK og bedre forhold gro inde fra. Brug pressen og hvis det er nødvendigt advar om konsekvenserne for virksomheden. Faktisk er det efterhånden sådan, at gutterne kunne tænke sig at få prøvet en konflikt af. Det skal altid være det sidste middel i kampen for en overenskomst, men det skal være en reel mulighed. Hvad Heino angår, så kom der også her overenskomst og ordnede forhold. På det sidste har indsatsen bredt sig til andre brancher med samme succes. Gutterne har oprettet en facebook gruppe, der fungerer som jobformidling, medlemshvervning og meningsmåling i forbindelse med eksempelvis OK 17 krav. Branchen har fået kæmpe indflydelse og en egen-opfattelse, der er helt i top. Eksempelvis har forbundsformanden været inviteret på Pizza og diskussion om branchens OK 17 Krav. De har i dag på listen over opstillede kongresdelegerede fra Metal Hovedstaden en repræsentant, men det er vist ikke for meget at sige, hvor det før i tiden hed sig at det kan ikke svare sig at organisere cykelmekanikere, for de er egoistiske og tjener for lidt, ja den tid er vist meget langt borte. Eneste fordom man kan skrive under på, er den om at de har en meget speciel kultur. Og tak for det I har beriget afdelingen på mange måder. Det Offentlige Sekretariat. Det offentlige sekretariat har medlemmer, 97 lærlinge og har haft en medlemsudvikling på +20 i 2015/16. Sekretariatet har en gennemsnitsløn på 208,34 kr. Det offentlige sekretariat er på en måde blevet 1/3 mindre i året der er gået. Det skete da DSB vedligehold besluttede at melde sig ind i Dansk Industri pr. 1 januar 2016, en indmeldelse der selvsagt kan få store konsekvenser for afdelingens medlemmer. Pt. foregår der tilpasningsforhandlinger. Medlemmerne der arbejder hos DSB skal i den kommende tid beslutte sig for om de ønsker at flytte til afdelingens Transportsekretariat, der i forvejen arbejder med Industriens overenskomst, eller om de ønsker at blive i Det offentlige Sekretariat, en beslutning er helt op til dem selv. Sekretariatet haft en grotesk sag med Hofor. Vort medlem har været ansat 34 år og kommer ud for en arbejdsskade. Medlemmet tog imod tilbud fra virksomhedens sundhedsforsikring, og blev behandlet på privathospital, som lavede en frygtelig fejl, hvor medlemmet var ved at miste fod. Hans sygdomsperiode blev længere end forventet, hvorefter virksomheden afskedigede medlemmet med en lille erstatning. Nu kræver forsikringsselskabet pengene tilbage. Miljøsekretær John Nielsen er på sagen, men hvad sker der for Hofor? En ærgerlig sag der endte positivt, er en afskedigelsessag i en vandforsyning. Der blev afholdt mæglingsmøde, og medlemmet blev fritstillet. Virksomheden tilkendegav, at medlemmet fik 9 måneders løn, pension plus feriepenge og kunne arbejde et andet sted uden at

7 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 7 blive modregnet i fritstillingsperioden. Sekretariatet fandt andet arbejde til medlemmet, så han har faktisk fået dobbelt løn i 9 måneder. Ellers er det offentlige område hårdt ramt af den nye regerings planer. Udflytning af statslige arbejdspladser, besparelser på hospitaler og kommuner. Eksempelvis er scenografisk værksted på det Kgl. Teater blevet nedlagt, der er sparet 125 årsværk i Arbejdstilsynet. Der er ingen tvivl om at det offentlige vil få store udfordringer de kommende år. Teknologi og kommunikationssekretariatet. Teknologi og kommunikationssekretariatet har medlemmer, 242 lærlinge og har haft en medlemsudvikling på -44 i 2015/16. Sekretariatet har en gennemsnitsløn på 214,02 kr. Medieområdet har igennem mange år udviklet sig hen imod flere og flere freelance ansatte og derved færre fuldtidsansatte. Det er en foruroligende udvikling, som betyder at det er svært at få et fællesskab, da alle er konkurrenter til hinanden. Der er blandt andet problemer med pensionsforhold, feriefridage, sygedagpenge og selv om vi har freelance-overenskomster, er de svære at forhandle, da konfliktretten ikke kan bruges grundet det manglede ansættelsesforhold til virksomhederne. Der er flere overenskomstbestemte ydelser, som ikke er i Freelance-overenskomsten. De modtager en højere timeløn, de har samme arbejdstidsregler som de fastansatte har, men de bruger dem bare ikke, eksempelvis ingen ekstra betaling for overarbejde, ingen pension, ingen søgnehelligdagsbetaling, ingen løn under sygdom, ikke noget med barsel eller børns første sygedag og ikke ret til de 5 feriefridage. Sekretariatet har en principiel sag på Danmarks radio. DR har opsagt betalt frokost for alle medarbejdere. De har i DR s 90 årige historie haft betalt frokost, da de skal stå til rådighed i frokosten og ikke kan forvente en samlet frokost på 30 minutter. DR har så opsagt aftalen for samtlige medarbejdergrupper. Sekretariatet har sammen med de øvrige faggrupper indledt en fagretslig sag og der skal nu afholdes en faglig voldgift om dette. I samarbejde med tillidsrepræsentanterne på DR planlægges en organiseringskampagne, for der er faktisk, modsat det mange tror, et rimeligt stort potentiale for bedre organisering på DR. En sådan kampagne flugter meget fint med at forbundet i samarbejde med afdelingerne til efteråret planlægger en kampagne inden for hele Informations- og kommunikationsområdet i Danmark. Metal Hovedstaden er den afdeling i Dansk Metal der har langt størst potentiale inden for området, der vil derfor også være stor fokus på de resultater vi kan opnå. Sekretariatet glæder sig meget til større fokus på deres fagområde.

8 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 8 Den juni er Dansk Metal storsponsor ved den store Robotmesse i Odense, det vil være muligt for alle medlemmer med følge at komme gratis ind på medlemskortet. Denne messe er en eksempel på Metals større fokus på området. Ungdommen. Vi har pt. organiseret lærlinge. Har haft en medlemstilbagegang på 54 og har en organisationsprocent på 69,4. Ungdomsudvalget i Metal Hovedstaden består af 10 aktive lærlinge og 3 svenderepræsentanter, der afholder møde ca. en gang hver måned og ellers efter behov. Hovedstadens udvalg arbejder sammen med Forbundets Ungdomsudvalg om at opnå de fælles målsætninger der er sat for det kommende år. Målsætningerne er 85 % organiseringsgrad blandt lærlinge, sætte fokus på SKP forhold og kampagne for flere praktikpladser. I årets løb har udvalget afholdt en del sociale og faglige aktiviteter, som alle i udvalget har været med til at planlægge og hjælpe til med. Seg-Way tur (maj 15) Lærlinge fik en rundtur i København på Seg-Way, hvor de besøgte DI, Arbejdermuseet og LO. Netværksmøde (maj 15) Netværksmødet var en unik chance for at skabe et stærkt netværk på tværs af ungdomsudvalgene på Landsplan. Lego Tur (august 15) I samarbejde med LEGO koncernen havde Ungdomsudvalget lavet et besøg på deres virksomhed i Billund. De unge fik mulighed for at høre om LEGO s udvikling, forløbet igennem produktionen og rundvisning på virksomheden. Landskamparrangement (oktober 15) 150 lærlinge havde en god dag på Metalskolen med faglige aktiviteter og efterfølgende besøg i Parken for at se Danmark Frankrig. Årsmøde (november 15) Der var et stort fremmøde til Metal Ungdoms årsmøde lærlinge fik udviklet mærkesager og aktiviteter for 2016 samt debat med de ungdomspolitiske partier og underholdning med stand-up. Supercross Herning (februar16) Dødsforagtende tricks på to hjul og fede tips til at få job efter læretiden. Det fik 200 lærlinge i MCH Herning Kongrescenter, da Dansk Metal havde inviteret til Yamaha SuperCross & Freestyle Show. Lærlingegeneralforsamling (april16) På lærlingenes årsmøde i afdelingen, blev Asbjørn Vestergaard Seerup som er finmekaniker lærling på Panuminstituttet Københavns Universitet valgt som ny formand for lærlingene i Metal Hovedstaden.

9 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 9 Ligeledes har deltagere fra udvalget været med på Cevea s meningsdanner uddannelse og LO s ledertræningsforløb med lærlingeformænd fra forbundene 3F, HK, FOA & Dansk Metal. Så fremtiden ser lysere ud end i mange år. Kommende ungdomskurser og aktiviteter: - Innovation - en fremtid med robotter april Privatbudget - få styr på økonomien juni esport app -udvikling juni Hannover Messe (april 16) - Netværksmøde på Metalskolen - Hjælp til SKP lærlinge med at finde lærepladser Det er her helt naturligt lige at følge op på afdelingens Danmarksmester sidste år Robin Oudal, Robin deltog ved VM i Brasilien, desværre blev det ikke til medalje til Robin, men meldingen fra VM, var at han fik en flot placering i toppen af feltet. I år fik Metal Hovedstaden ikke nogen danmarksmester, men ved DM for guldsmede fornylig med 7 deltagere, var de 4 fra Metal Hovedstaden. Desværre fik vi ikke danmarksmesteren (han hedder Tobias og er fra Aalborg), men nr. 2 blev Emil Keil Jensen fra Ole Lynggaard. Både Emil og Tobias deltager i det nordiske mesterskab til august. Så selvfølgelig er afdelingens unge medlemmer med fremme som altid. Arbejdsskade og socialsager. Der er i år afsluttet 91 arbejdsskadesager. Der er indkommet ménerstatninger på mio. kr. i 35 sager, svie- og smerteerstatninger på kr. og erhvervsevnetabserstatninger på kr mio. kr. i 15 sager. Arbejdet med arbejdsskaderne har desværre ikke udviklet sig positivt. Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingstid er blevet længere og længere, og især efter at det er besluttet at Arbejdsskadestyrelsen som statslig arbejdsplads skal udflytte, tager det længere og længere tid. Forsikringsselskaberne har også fundet ud af at anke flere afgørelser, i håbet om at spare penge, og det lykkedes desværre i mange tilfælde, så mange sager kommer også forbi Ankestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen bruger i ulykkessager ca. 2 års sagsbehandlingstid hvis der også er tale om at de skal træffe afgørelse om erhvervsevnetab. Ved arbejdsbetingede lidelser varer det ca. 3 år. Skal sagerne forbi Ankestyrelsen, giver det yderligere et års sagsbehandlingstid. Det er stærkt frustrerende for vores skadelidte medlemmer. Det er absolut ikke ualmindeligt med sagsbehandlingstider på op til 5 år, og vi har i beretningsperioden afsluttet en enkelt sag som startede med tilskadekomst i 2002, og blev afsluttet i efteråret Den har således har været i gang i 13 år. Psykiske sager som stress, depression, mobning og chikane bliver alle afvist og indtil videre er det kun PTSD post traumatisk stress syndrom som bliver anerkendt. Det til trods for at der politisk er truffet aftale om at sidestille psykiske skader med fysiske.

10 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 10 Der er kommet 88 nye sager ind, hvilket er et svagt fald siden sidste år. Vi har dog haft en enkelt dødsulykke, hvor en meget ung mand døde under en bil som faldt ned af en lift. Antallet af igangværende sager er således nedbragt til 214 igangværende arbejdsskadesager. Mange af arbejdsskadesagerne er bundet op til det sociale sygedagpenge system, og her er systemet i den grad blevet sort og atter sort. Stramninger rammer helt skævt og utilsigtet, og mange kommuner sætter en ære i at sende de syge rundt i endeløse arbejdsprøvninger og lange udsigtsløse rehabiliterings forløb, blot for at spare penge og undgå at træffe afgørelser, som kan have dyrere konsekvenser for kommunerne. De syge vores medlemmer er hårdt ramt af det syge system. Senest har en dom i Højesteret tvunget Ankestyrelsen til at ændre praksis i sygedagpengesager, så kommunerne nu ikke længere kan stoppe sygedagpengene med tilbagevirkende kraft, hvilket vel også kun er rimeligt. Socialrådgiver Margit Risnæs kæmper en stædig kamp mod det uretfærdige system og hjælper vores medlemmer det bedste hun kan og har 72 sager i gang d.d. A-kassen og job service. Ledigheden i afdelingen har igen i det forløbne år vist en faldende tendens, og er således nu nede på 272 fuldtidsledige, hvilket svarer til 2,8 % fuldtidsledige. Der har været en fald på 69 ledige, og vi har jobformidlet 274 job. Arbejdet i a-kassen har naturligvis været præget af, at vi siden sidste generalforsamling har fået en ny dagpengereform. Helt overordnet betyder den, at vi fik et bedre dagpengesystem end det vi havde. Det bliver muligt at forlænge dagpengeperioden med op til et år, og det vil bedre kunne betale sig at tage kortvarige jobs. Det er vigtigt, at der er tale om en bred politisk aftale. Det betyder, at et smalt politisk flertal ikke bare kan blive enige om at ændre reglerne en sen nattetime, som da VK-regeringen og Dansk Folkeparti halverede dagpengeperioden i Både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti havde lagt op til, at der skulle bruges flere penge i dagpengesystemet. Det bliver der også med aftalen mere præcist 300 mio. kr. Finansministeren slap altså billigt set i lyset af, at man sparede 3 mia. kr. med reformen fra Aftalen betyder, at dimittendsatsen for ikke-forsørgere bliver sat ned fra 82 % til 71,5 % af højeste dagpengesats. Det kan dog stadig betale sig for de unge at være medlem af en a- kasse. Det er nemlig gratis for lærlinge, og så får man ret til dagpenge fra første ledighedsdag. Dagpengekommissionen foreslog, at der blev indført 8 årlige karensdage. Men karensdage svarer reelt set til at dagpengeydelsen bliver lavere. For et typisk metal-medlem, svarer dagpengene allerede i dag til kun cirka halvdelen af indkomsten. Derfor protesterede Metal kraftigt imod karensdagene. Politikerne landede så på de tre karensdage, som LO og FTF havde tilsluttet sig i Dagpengekommissionen. Det er derfor, hvad vi må leve med nu. Men ser vi fremad, er der kun én vej antallet af karensdage kan bevæge sig, og det er nedad.

11 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 11 Jobformidling for vores medlemmer betragter vi i Dansk Metal og i afdelingen som en kerneopgave. Derfor er det også godt at se, at vi har jobformidlet 274 job i det forløbne år, og formidlinger i hele Dansk Metal. Det er klart at opgaven med at formidle job bliver en større og større udfordring i takt med, at der mangler faglært arbejdskraft. Politik. Som bekendt kører 3 partsforhandlingerne for tiden, og der er naturligvis meget opmærksomhed om de forhandlinger. Metal er gået konstruktivt ind i forhandlingerne. Vi bidrager gerne til at finde fornuftige løsninger på de udfordringer Danmark står overfor. Det gør en ansvarlig fagforening, men vi gør det først og fremmest for at sikre nogle fornuftige løsninger, der gavner Metal-medlemmerne. Derfor deltager vi heller ikke i forhandlingerne blot for at løse de udfordringer, som regeringen interesserer sig for eller for at finde penge til eventuelle skattelettelser. Vi har vores egen dagsorden, der naturligvis skal tilgodeses. Den første delaftale er indgået og er om integration, ja faktisk var det adgangsbilletten til fortsatte forhandlinger. Der har været sagt meget negativt om den nye IGU aftale, men en aftale der er reguleret af overenskomst og arbejdsmarkedets parter vil altid være at foretrække. I Finland ser vi hvor galt det kan gå, hvis vi lader politikerne bestemme. Her har regeringen spillet ud med tvangslove, der er et kæmpe overgreb på arbejdsmarkedet, og regeringen i Finland ligner den danske ganske meget. Nu er der efter flere måneders forhandlinger mellem de finske hovedorganisationer og arbejdsgiverorganisationer kommet et udspil til en social kontrakt til genoprettelse af konkurrenceevnen i Finland. Forslaget skal ses i lyset af den finske regerings trussel om at indføre tvangslove, der ville underminere arbejdstagernes rettigheder og gribe direkte ind i retten til gennemføre kollektive forhandlinger. Den finske regerings oprindelige forslag havde til formål at forbedre konkurrenceevnen i Finland med 5 %. Indholdet i den nye aftale er som følger: Den årlige arbejdstid øges med 24 timer uden kompensation (dette svarer til en lønreduktion på ca. 1,5 %). Ændringen skal forhandles ind i ca. 300 kollektive aftaler inden udgangen af maj Arbejdsgivernes bidrag til pension reduceres med 1,2 % over de næste fire år og arbejdstagernes bidrag øges tilsvarende (dette svarer til en lønreduktion på 1,2 % når ordningen er fuldt indfaset) Betalingen for arbejdsløshedsforsikring stiger 0,85 % for arbejdstagerne Feriebonus udbetaling reduceres med 30 % for ansatte i den offentlige sektor Forårets lønforhandlingsrunder udsættes ét år (hvilket reelt vil betyde en realløns tilbagegang, idet lønniveauerne dermed reelt fastfryses i ét år) Regeringen gennemfører skattelettelser for ca. én mia. Euro De finske arbejdsgivere finder ikke at der er tilstrækkelig opbakning til disse tiltag, så nu er det formentlig regeringens tvangslove der kommer på banen igen.

12 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 12 Så hvis nogen skulle mene at vi bare skal lade regeringen og politikerne regulere arbejdsmarkedet, så er i hermed advaret. En af de ting, der står allerøverst på Metals dagsorden handler om at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Hvert år siger omtrent faglærte farvel til jern- og metalindustrien. Mange af dem går på pension. Desværre kommer der årligt kun nye faglærte til. Vi opbygger simpelthen et underskud på faglært arbejdskraft. I 2020 vil der mangle faglærte alene i metalindustrien. Problemet vil kun blive større. Der er nemlig en skævhed i vores uddannelsessystem, der betyder, at vi ikke uddanner den arbejdskraft vi faktisk får brug for. I 2030 vil vi have et underskud på faglærte. Vi kommer også til at mangle med korte og mellemlange uddannelser. Til gengæld vil der være et overskud på ufaglærte og akademikere. Skævheden betyder, at mange vil få svært ved at finde job. De har simpelthen ikke de uddannelser der bliver efterspurgt. Problemet er større end som så, for når virksomhederne især i industrien ikke kan finde den arbejdskraft, den har brug for ja, så forsvinder jobbene ud af landet. Det vil ikke ske på én gang i et big bang. Jobbene vil langsomt sive ud af landet, og det betyder selvfølgelig også farvel til eksportindtægter, skattekroner og så videre. Der vil altså ikke være nogen store overskrifter i landets aviser om job der forsvinder til gengæld vil der blive gnavet et stort hul i finansministerens pengekasse. Det skal vi naturligvis forhindre, og det er en af Metals vigtigste opgaver den kommende politiske sæson. Løsningen handler blandt andet om at sikre, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse og dermed er det selvfølgelig kun endnu vigtigere, at vi får fjernet en af Venstre-regeringens første gerninger, nemlig nedskæringerne på uddannelserne. Besparelserne har ramt over en bred kam. Der har ikke været den store målretning eller prioritering. Det har især været et problem i forhold til erhvervsuddannelserne. Vi har et kæmpe behov for at flere unge vælger erhvervsuddannelserne frem for det almene gymnasium, og derfor er der gennemført en reform, der skal gøre erhvervsskolerne mere attraktive for de unge. Den reform fik selvfølgelig et ordentligt skud for boven på grund af regeringens besparelser. Derfor har vi kæmpet hårdt for at få nedskæringerne på erhvervsuddannelserne af bordet, så reformen kunne få en chance. Det er lykkedes Metal at få fjernet nedskæringerne for i år, men besparelserne for de kommende år er stadig på bordet. Dem arbejder vi målrettet på at få fjernet. Som I ved fik vi fordoblet fradraget for faglige kontingenter fra og med Der var mange i fagbevægelsen, der ikke troede på, at det ville lykkes, Men i Metal holdt vi fast, og sammen med den socialdemokratisk ledede regering fik vi fordoblet fradraget. Det var kun rimeligt. Det var naturligvis helt uacceptabelt, at arbejdsgiverne kunne trække deres kontingent til arbejdsgiverforeningerne fra, mens lønmodtagerne kun kunne trække kroner fra. Med den nye regering er der en reel risiko for, at fordoblingen af fradraget bliver fjernet.

13 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 13 Det kæmper vi naturligvis imod, og her kommer vi til at trække på vores gode forbindelser til alle Folketingets partier. På sidste generalforsamling her i Metal Hovedstaden kom vi med en udtalelse vedr. de igangværende TTIP forhandlinger. Forhandlingerne er stadig ikke tilendebragt og Kim Lykkegaard og René Nielsen har sammen lavet en udtalelse til denne generalforsamling, en udtalelse der på en og samme tid dækker generalforsamlingens ønsker, og naturligvis også vores forbehold til resultatet af forhandlingerne. Forslaget til udtalelse er under indkommende forslag. Forbundet. Forbundshuset i Nyropsgade er skiftet ud med et nyt på Molestien i Sydhavnen. Det nye hus er super moderne, og forbundsledelsen er meget tilfredse med resultatet. Den 3. juni vil der være et åbningsarrangement, hvor der bliver mulighed for at se det nye hus, og hvor undertegnede vil overrække de 34 afdelinger i Dansk Metals indflytningsgave. Gaven er et maleri på hovedtrappen, der illustrerer sammenhængskraften i Metal. Det gamle forbundshus er blevet solgt til en hotelkæde der vil indrette et såkaldt sleep in hotel med plads til overnattende. I Forbundet og afdelingerne har vi i det forløbne år også fået et nyt og omfattende edb system, nyt edb der bestemt har givet både afdelinger og medlemmer store udfordringer. Det lysner efterhånden, og udfordringerne bliver mindre og mindre. Kongres. Den september holder Dansk Metal kongres i Aarhus. På kongressen vil der være stor fokus på de målsætninger vores dengang nye forbundsformand Claus Jensen satte for kongresperioden, nemlig: 1. Synlighed og indflydelse 2. Skabe forbedringer i overenskomsterne OK14 afstemningsresultatet skal op på 50 % 3. Tydelig placering i offentligheden Målrettet presseindsats både i beslutningstageres og medlemmers medier 4. Sikre klare aftryk på politiske forlig Målrettet pres for politisk indflydelse, hvor det gavner medlemmerne 5. Vise medlemmerne vi arbejder politisk ikke partipolitisk: Hvis man går lidt dybere i overskrifterne, så er det tydeligt at Dansk Metal, med Claus Jensen i spidsen, er nået rigtig langt hen mod målsætningerne. På kongressen skal vi også sætte retningen for den næste periode, og her er der bestemt mange udfordringer at tage fat på. René Nielsen glædede sig meget til at stå i spidsen for den største delegation på kongressen. Fra Metal Hovedstaden deltager 30 delegerede, hvilket er en del færre en tidligere. Det skyldes ikke færre medlemmer, men at man på sidste kongres besluttede, at der skal flere medlemmer til en kongresplads.

14 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 14 NEXT. Fornylig blev 2 af hovedstadens store erhvervsskoler fusioneret til erhvervsskolen NEXT Danmarks bredeste og stærkeste erhvervsskole. Metal Hovedstaden har været en drivende kraft i fusionsprocessen mellem CPH West og Københavns tekniske skole. Formålet har været at sikre, at hovedstadens unge kan tage en erhvervsuddannelse, for som det ser ud nu, kommer vi til at mangle rigtig mange faglærte i fremtiden Forud for beslutningen om fusion lå et forarbejde og en grundig analyse, der bl.a. viste, at unge på den københavnske vestegn og i København mangler et attraktivt og bredt erhvervsuddannelsestilbud. Den nye fusionerede skole skal derfor være med til at sikre og øge uddannelsesniveauet i Storkøbenhavn, og udbyde hele paletten af ungdomsuddannelser tæt på, hvor de unge bor. NEXT vil kunne tilbyde en indgang til mange uddannelser, så det bliver lettere at vejlede de unge rigtigt. Grundtanken med fusionen er, at det er en samfundsopgave at stille de bedste uddannelsesmuligheder til rådighed for de unge. Ved at fusionere kan vi spare nogle penge på administration og bruge dem på uddannelse. Skolen er blevet Danmarks største erhvervsskole med årselever, ansatte og en omsætning på 800 mio. kr. Resultaterne af erhvervsskolereformen er ved at blive synlig. Kravet til at komme ind på en erhvervsuddannelse blev sat til et 2 tal. Det har betydet, at der har været et lavere indtag på det nye første grundforløb, men til gengæld har det allerede vist sig at frafaldet er meget mindre i forhold til tidligere år, så alt i alt ser den del positiv ud. Der er fortsat et stort problem med at skaffe praktikpladser. Den bedste måde at få flere til at påbegynde i erhvervsuddannelserne, er at der er praktikpladser, så de unge ved, at de kan få en uddannelse og ikke ende med at mangle en praktikplads. I Metal Hovedstaden har vi for at gøre noget ved problemet, indgået en partnerskabsaftale med Herlev kommune, Dansk Industri, Tekniske skoler m. fl., hvor vi hver især forpligter os til en indsats. LO. I LO var der tilbage i oktober måned kongres, en kongres der b.la valgte ny formand, eller kvinde, nemlig Lizette Risgaard. Og ikke mindst tillykke til en af de nyvalgte næstformand vores egen Morten Skov. Morten fik arbejdsmiljø som sit hovedområde, et område Morten allerede har fået løftet op på den aktuelle dagsorden. Lizette har bl.a. fået til opgave at arbejde for en fusion mellem de to hovedorganisationer LO og FTF. Det bliver spænende at se om dette er en mulighed. På kongressen blev en hensigtserklæring i alle tilfælde vedtaget. En ting der lykkedes for Lizette med det samme, var at rydde gevaldigt ud i ledelsen af LO. Mortens udnævnelse som næstformand betød også at vi i LO Hovedstaden skulle finde en ny formand. Valget faldt på elektrikernes formand i København, igennem en lang årrække, Per Olsen.

15 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 15 Hvad sker der i året der kommer Afslutningsvis nævnte René Nielsen de spændende arrangementer der holdes her i afdelingen i løbet af året. 1. maj fest, familietræf, kongres, årsmøder og fisketur. GF deltagerne blev opfordret til at deltage i arrangementerne Herefter blev beretningen overladt til debat. Stefan Rasmussen, DR: var glad for at René Nielsen havde nævnt det med medlemmerne i DR og freelance-politikken. Stefan håbede at bestyrelsen vil arbejde med den problematik. Det er en verden hel for sig selv. Håbede på, at hvis DR bliver et fokusområde, så vil medarbejderne i DR finde det mere relevant at være medlem i Dansk Metal. John Nielsen, Metal Hovedstaden opfordrede vores medlemmer til at stemme rigtigt til både folketings- og kommunalvalg. Det er svært for mange af vores medlemmer, som efter at have været igennem dagpengesystemet, kommer på ressourceforløb for at havne på kontanthjælp. Det er et uværdigt system. John Nielsen opfordrede medlemmerne til at henvende sig i Metal Hovedstaden, hvis man blev udsat for en arbejdsskade, da det er os der har ekspertisen. Kaj Andersen, senior manglede noget i beretningen om seniorerne. Rene Nielsen replicerede til Stefan Rasmussen: Freelance og vikararbejde kommer vi til at bruge meget tid på det i fremtiden. Til John Nielsen: Det er ikke helt lige gyldigt, om man stemmer og hvem man stemmer på. Til Kaj Andersen gav René Nielsen tilsagn om at han ville huske seniorerne næste år. Omtalte, at vi har 10 seniorklubber med i alt ca medlemmer. Niels Christian Rasmussen, JT3 Klima: Manglede noget om, hvad vi skal gøre med vores faglig uddannelse. Vi skal skaffe unge mennesker til vores uddannelser. Spurgte om man gør noget tværfagligt, så vi kan stille større krav til vores politikere. Har vi sådan nogle tiltag. Rene: omtalte de indlæg Claus Jensen havde haft i avisen, hvor han bad arbejdsgiverne om at tage ansvar for at skaffe flere praktikpladser. Det handler om, at dem der tager lærlinge skal have større tilskud, og dem der ikke tager nogle skal betale noget mere. Tværfagligt har vi tæt samarbejde med CO Industri. Herefter blev beretningen godkendt - 4 undlod at stemme.

16 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 16 AD 4. Regnskab Kassereren gennemgik regnskabet for Metal Hovedstaden for 2015, det er det forsamlingen her kan stemme om. Bemærkninger til regnskabet: Michael Jungbeck, Glostrup Hospital var glad for, at der var underskrifter på regnskabet i år. Regnskabet for Metal Hovedstaden blev herefter godkendt med 1 stemme imod. Kassereren gennemgik regnskabet for Metal København, som er godkendt af Metal Københavns bestyrelse undtagen afdeling 16, da de ikke deltager på bestyrelsesmøderne. Kim Lykkegaard, PMC spurgte til forliget med afdeling 16, bliver de betalt ud, og med hvilket beløb. Kaj Nielsen oplyste, at beløbet var ca. 8 mio.kr. heri er indeholdt 6 % af ejendommen. Amdi Lindgaard, Bruel & Kjær opfordrede Metal Hovedstaden og Dansk Metal til at bruge mail i stedet for post. Mogens Fyrst, senior kunne ikke forstå hvorfor der uddeles et regnskab, som man ikke kan stemme om. Rene Nielsen forklarede, at det er Metal Københavns bestyrelse og repræsentantskab der godkender regnskabet for Metal København. Der blev spurgt til hvorfor telefonudgifterne er steget så meget. Kaj Nielsen havde ikke umiddelbart et svar, men vil undersøge posten. Regnskabet blev herefter Taget til efterretning. AD 5. Indkomne forslag a) kongresforslag Der var indkommet 19 forslag. Forslagene findes sidst i referatet.

17 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 17 Forslag 1 Udtalelse om en investerings- og handelsaftale mellem EU og USA - TTIP Forslaget blev vedtaget. Forslag 1 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 2 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 3 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev vedtaget Forslag 4 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 5 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 6 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev vedtaget Forslag 7 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 8 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 9 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev vedtaget

18 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 18 Forslag 10 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 11 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 12 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev vedtaget Forslag 13 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 14 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev forkastet Forslag 15 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 16 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev forkastet Forslag 17 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev enstemmigt vedtaget Forslag 18 Kongresforslag til resolution og handlingsplaner. Forslaget blev vedtaget Forslag 19 Forbundets love - Kongresforslag. Forslaget blev forkastet

19 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 19 b) overenskomstforslag Henrik Stilling, som er formand for fagretligt udvalg berettede om arbejdet med overenskomstforslagene. Forslagene der har være behandlet på flere møder er forsøgt samskrevet. Der var 3 ting der gik igen: 1. Værn mod social dumping. Hæve mindstelønnen til 145 kr. 2. Tryghed i ansættelsen. Folk vil have længere opsigelsesvarsler. 3. Højere pensionsopsparing. Andre forslag er krav på lønstatistik, mulighed for at vælge TR, vederlag til AMR, samarbejde med arbejdsgiverne om organisationsforhold, 35 timers arbejdsuge inkl. frokost, normal arbejdstid 6-16, seniorfridage, befordringstid skal være til fuld løn, fuld løn under sygdom og barsel, lærlinge skal have ret til pension, når man starter i lære, kørekort betalt, opsparet ret til efteruddannelse skal kunne tages med til næste arbejdsplads. Henrik Stilling bad om opbakning til forslagene, og opfordrede forsamlingen til at deltage i det møde der afholdes i CO-industri regi, hvor formand og næstformand tager på rundtur og diskuterer forslagene med os. Forslagene blev vedtaget AD 6. Valg a) Valg af formand René Nielsen blev genvalgt. b) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer Jens Kjeldsen, René Stegger, Flemming Rasmussen, Henning R. Søe og Stefan Bruun Rasmussen blev enstemmig valgt for en 2-årig periode. c) Valg af 4 bestyrelsessuppleanter Mickael S. Jensen, Henrik Kjell Larsen, Flemming Hjort Mikkelsen og Kim Lykkegaard blev enstemmig valgt for en 1-årig periode.

20 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 20 d) Valg af 2 revisorer Jan R. Jacobsen og Bjarne Jørgensen blev genvalgt for en 1-årig periode. Dirigenterne konstaterede, at dagsordenen var udtømt og takkede for god ro og orden. Ordet blev herefter givet til formanden for en afsluttende bemærkning. Referent: Hanne Rosenmejer

21 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 21 FORSLAG 1 - Udtalelse Udtalelse om en investerings- og handelsaftale mellem EU og USA - TTIP EU og USA forhandler om indgåelse af en omfattende investerings- og handelsaftale. Forhandlingerne har stået på længe. Den 1. forhandlingsrunde fandt sted i juli måned Man er nu nået til den 12. forhandlingsrunde, der fandt sted i februar Aftaleteksten forventes at ligge klar i løbet af i år. Hvis en aftale indgås, vil det blive den største investerings- og handelsaftale i verden. Indgåelse af en investerings- og handelsaftale med USA forventes at ville skabe arbejdspladser og vækst gennem færre handelsbarrierer og lavere forbrugerpriser. Men fra dette positive udgangspunkt må det kraftigt understreges, at en lang række forudsætninger skal respekteres, hvis en investerings- og handelsaftale skal accepteres. Der skal for det første være klare henvisninger til ILO s kernekonventioner med præcise henvisninger til arbejdstagerrettigheder, herunder ret til organisering og til at føre kollektive forhandlinger. En investerings- og handelsaftale må ikke skabe social dumping. En investerings- og handelsaftale må ikke betyde forringelser af standarder på fødevareområdet. En investerings- og handelsaftale skal respektere demokratiet og må ikke begrænse staters ret til at regulere og lovgive på velfærds-, sundheds,- miljø-, udlændinge og arbejdsmarkedsområdet. Det er afgørende, at en investerings- og handelsaftale skal give samme muligheder for at overenskomstdække udenlandske arbejdsgivere som danske arbejdsgivere. Det er ligeledes helt centralt, at en investerings- og handelsaftale ikke må kunne tvinge stater til at liberalisere offentlig finansieret og drevet velfærd og service. Multinationale selskaber skal ikke kunne tvinge sig adgang til områder, som det enkelte land har besluttet ikke skal være omfattet af et frit marked. En investerings og handelsaftale med et såkaldt reguleringsmæssige samarbejde må ikke skabe flere lobbyister. Investeringsbeskyttelse må sikres på en måde, der ikke indskrænker staters demokratiske beslutningsevne og den må garantere, at EU landene fortsat kan regulere, ikke mindst på områder som arbejdstagerrettigheder, miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse. Eventuelle tvistligheder i forhold til investeringsbeskyttelse skal ikke afgøres ved lukkede særdomstole, men må behandles ved de nuværende nationale domstole. Det amerikanske marked er af stor betydning, for dansk eksport. Danmark har øget sin eksport til USA med 40 procent de seneste to år. Men selvom handel med USA er af stor betydning må en investerings og handelsaftale under ingen omstændigheder ske på bekostning af de nævnte forudsætninger. Generalforsamlingen forventer, at vores forbund nøje følger disse krav. Forslagsstillere Kim Lykkegaard og René Nielsen

22 Referat Generalforsamling den 12. april 2016 Side 22 FORSLAG 1 Kongresforslag 2016 Resolution og handlingsplaner En del alvorlige arbejdsulykker skyldes svigtende maskinsikkerhed, som både kan skyldes fejl og mangler i konstruktionen ved montagen og i forbindelse med service og vedligehold. Det er også den væsentligste grund til, at der ved nogle typer maskiner stilles krav om særlig uddannelse til montører og servicefolk. Desværre er der et ønske i Danmark og i det øvrige EU om at fjerne disse krav under dække af indsatsen for at fjerne administrative byrder fra virksomhederne og for at styrke deres konkurrenceevne. Derfor er der behov for en styrket indsats for at fastholde og udvide kravet om uddannelse ved arbejde med de farlige maskiner. Dansk Metal vil derfor i den kommende kongresperiode arbejde for, at der indføres krav om særlige faglærte uddannelser ved montage, service og reparation af farlige maskiner, såsom elevatorer, autolifte og mobile køleanlæg. Forslagsstiller Miljøudvalget Metal Hovedstaden

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING. Dansk Metal Midt-Vestsjællands ordinære generalforsamling. Tirsdag den 26. april 2016 kl

MUNDTLIG BERETNING. Dansk Metal Midt-Vestsjællands ordinære generalforsamling. Tirsdag den 26. april 2016 kl MUNDTLIG BERETNING Dansk Metal Midt-Vestsjællands ordinære generalforsamling Tirsdag den 26. april 2016 kl. 18.15 Velkommen til alle fremmødte her på Selandia i Slagelse. Velkommen til Metal Midt-Vestsjællands

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN. Referat Generalforsamling den 4. april 2017 Side 1

METAL HOVEDSTADEN. Referat Generalforsamling den 4. april 2017 Side 1 Referat Generalforsamling den 4. april 2017 Side 1 Formand Henrik Stilling bød velkommen til de 233 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015

Lillebælt-Fyn. Badminton sælger fynske fødevarer. Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen. Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser 4/2015 4/2015 Lillebælt-Fyn Badminton sælger fynske fødevarer Mange fynboer oplever fejl på lønsedlen Kold College: Bagere og konditorer skal udfordre faggrænser Pauls leder Husk trivslen! De fleste kender deres

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere