VækstVilkår 2016 FAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VækstVilkår 2016 FAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland"

Transkript

1 VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2 2 RESUMÉ GENEREL BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Værdiskabelsen i virksomhederne i Faxe har ligget på et stabilt højt niveau de senere år, og det har givet anledning til fremgang i beskæftigelsen, der er øget med 6% siden De seneste par år har der især været kraftig fremgang i industrien og erhvervsservice, der hver har øget beskæftigelsen med over 100 fuldtidslønmodtagerjob. Der er flere positive udviklingstendenser i Faxe Kommune. Flere nyetablerede virksomheder, eksportvækst, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fortsat og måske endda øget vækst i Faxe det kommende år. OGSÅ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN SE SIDE 12 Bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe Kommune har også øget beskæftigelsen, og det har de faktisk gjort siden De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Netværk, samarbejde og øgede investeringer i maskiner og ny teknologi kan øge Faxe Kommunes bygge- og anlægsvirksomheders chancer for at få del i fremgangen. PUSTERUM I DETAILHANDELEN SE SIDE 16 I 2015 lykkedes det detailhandelsvirksomhederne at vende flere års beskæftigelsestilbagegang til en lille fremgang. Dagligvarehandelen fra supermarkeder mv. udgør en stor andel af den samlede detailhandelsomsætning, og der er fortsat mulighed for dagligvarehandel i alle egne af kommunen. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, og specialbutikkerne i Faxe Kommune bør i højere grad supplere butikssalget med salg gennem internethandel. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte.

3 3 EKSPORTVÆKST - SE SIDE 20 Faxe Kommunes virksomheder har øget eksportværdien hvert år siden Men selvom de små eksportører i Faxe og omegn udgør 75% af alle eksporterende SMV ere, udgør deres eksport kun 23% af SMV ernes samlede eksportværdi. Der er således behov for, at de små virksomheder fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. FLERE NYE VIRKSOMHEDER SE SIDE 24 De senere år er der etableret flere nye virksomheder i Faxe Kommune. Og overlevelsesraten såvel som jobskabelsen blandt nye virksomheder i Faxe ligger lidt over regions- og landsgennemsnittet. Det er vigtigt fortsat at understøtte iværksætternes aktiviteter med henblik på at udvikle nye, store innovative virksomheder. NETTOTILFLYTNING OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET SE SIDE 27 I 2014 og 2015 var tilflytningen til Faxe Kommune større end fraflytningen. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang og den fortsat lave rente de senere år, har givet anledning til flere bolighandler i Faxe, og den senere tid spores også tendens til stigende huspriser. Denne udvikling forventes at fortsætte i er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf eller mail Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf eller mail

4 4 ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR Værdiskabelsen i Faxe Kommune har ligget på et stabilt højt niveau de seneste tre år. Og beskæftigelsen er steget hvert år siden Samlet er der nu hvad der svarer til 345 flere fuldtidslønmodtagerjob end i Der har især været kraftig fremgang i industrien, erhvervsservice samt bygge- og anlægsvirksomhederne.

5 5 NØGLETAL VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014 Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.) Beskæftigelse (personer) kr. pr. beskæftiget selvstændige private lønmodtagere offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Værdiskabelsen i virksomhederne i Faxe har ligget på et stabilt højt niveau de seneste tre år. Den økonomiske fremgang siden 2010 har været kraftigere i Faxe Kommune end i Region Sjælland og landet som helhed. Således har den gennemsnitlige årlige vækstrate været 1,5% i Faxe, mens den har ligget under 1% i både regionen og hele landet. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Faxe måler altså den merværdi, som virksomhederne i Faxe skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Faxe Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).

6 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010= Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Fremgang i virksomhedernes omsætning og ordrebeholdning afspejler sig typisk i beskæftigelsen med en vis forsinkelse, dels fordi virksomhederne skal vurdere, om udviklingen varer ved, dels fordi det tager tid at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Således også i Faxe Kommune, hvor antallet af lønmodtagerjob (omregnet til normeret fuldtid) faldt i 2012, men er steget lige siden. Samlet set er beskæftigelsen steget med 345 lønmodtagere (omregnet til fuld tid) siden ,2% 13,1% 9,9% BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015 Erhvervsservice mv. Bygge og anlæg Industri Øvrige private brancher -0,8% Handel -5,0% Transport -14,4% Kilde: Danmarks Statistik De sidste par år har der især været fremgang inden for industri, erhvervsservice samt bygge og anlæg. I disse brancher er beskæftigelsen steget med hvad der svarer til hhv. 143, 114 og 93 fuldtidslønmodtagerjob. Erhvervsservice omfatter bl.a. IT, kommunikation, finans- og forsikringsvirksomheder, ejendomsudlejning, revision, advokatvirksomhed og rengøring. Der har til gengæld været kraftig tilbagegang i transportbranchen, der har mistet 56 fuldtidslønmodtagerjob. Også inden for handel er beskæftigelsen faldet de sidste par år. Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberettede betalte timer til fuldtidsstillinger.

7 7 BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015 Fald med 1% eller mere Status quo +/- 1% Stigning med 3-5% Stigning med 5% eller mere Stigning med 1-3% Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

8 8 VIRKSOMHEDER I FAXE virksomheder har hovedsæde i Faxe er inden for private byerhverv 527 er inden for andre erhverv Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik 0,4% 0,3% 4,7% 5,8% 48,3% 36,9% 82,4% 77,1% 19,3% 28,1% VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE BYERHVERV ,7% 34,1% 12,6% 16,8% 0,7% 0,9% Antal virksomheder Antal beskæftigede Antal virksomheder Antal beskæftigede Faxe Region Sjælland Under 1 årsværk 1-10 årsværk årsværk 100+ årsværk Kilde: Danmarks Statistik De store virksomheder med over 100 årsværk er vigtige for beskæftigelsen i Faxe, hvor de står for næsten halvdelen af den samlede beskæftigelse i private byerhverv. Det er langt over regionsgennemsnittet på 37%. Til gengæld beskæftiger virksomheder med mellem 10 og 100 årsværk under en femtedel af totalen, hvilket er en del under regionen som helhed. Og selvom over 80% af alle virksomhederne beskæftiger mellem 1 og 10 årsværk, står de for under en tredjedel af den samlede beskæftigelse i private byerhverv

9 9 Virksomhed med 300 eller flere ansatte Virksomhed med ansatte Virksomhed med færre end 100 ansatte Byområde Kilde: SFDE 10 STORE VIRKSOMHEDER Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte 1 Royal Unibrew Haribo Lakrids SEAS-NVE Danish Agro SP Medical Brdr. Christensen 80 7 Faxe Kalk 60 8 Oscar 50 9 Uniqa H.E. Jørgensen 40

10 10 18,5 GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR. VIRKSOMHED ,5 3,6 2,7 1,8 Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Kilde: Danmarks Statistik Tilstedeværelsen af flere store industrivirksomheder trækker det gennemsnitlige antal årsværk i industrivirksomhederne i Faxe op over gennemsnittet i de fleste andre sjællandske kommuner og langt over gennemsnittet i de øvrige brancher. Industrivirksomhederne i Faxe står også for en femtedel af den samlede private beskæftigelse. I Region Sjælland som helhed beskæftiger industrien 14% af den samlede private beskæftigelse. Trods den omfattende industribeskæftigelse i Faxe, står øvrige brancher for en endnu større andel, nemlig 25%. Det er bl.a. den store landbrugsproduktion i Faxe Kommune, der trækker andelen op. Øvrige private brancher omfatter desuden energiforsyning og serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER % 13% 20% 6% 17% 25% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice Øvrige private brancher Kilde: Danmarks Statistik

11 11 15,1% 7,3% 7,9% 3,9% 20,0% 19,7% 44,8% 45,6% 62,6% 45,0% 37,4% 40,7% 41,1% 37,9% 28,3% 46,2% 54,8% 35,8% 36,1% Industri Bygge og anlæg Handel Transport Øvrige private brancher 33,4% 20,8% Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013 Grundskole og gymnasiel uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst uddannelse Kilde: Danmarks Statistik Hovedparten af de beskæftigede i Faxe Kommune er faglærte, 42%. De ufaglærte udgør 34% og personer med en videregående uddannelse 23%. Samme fordeling genfindes i mange andre kommuner i Region Sjælland. De faglærte finder beskæftigelse i alle brancher, men udgør den største andel i bygge- og anlægsvirksomhederne. De ufaglærte beskæftiges især inden for handel og transport. Langt hovedparten af personerne med en videregående uddannelse er ansat i det offentlige, men de udgør også ca. en femtedel af beskæftigelsen i erhvervsservice og øvrige private brancher. 37% af de beskæftigede i kommunen pendler dertil fra andre dele af landet. Især industrien er afhængig af indpendling. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner til arbejde fra andre kommuner, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. 39,8% 63,2% 66,2% 71,2% 79,1% 61,5% 60,2% 36,8% 33,8% 28,8% 38,5% 20,9% Industri Bygge og anlæg Handel og transport mv. Erhvervsservice Erhvervsservice Øvrige private brancher Offentlige brancher BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014 Indpendling Bor og arbejder i kommunen Kilde: Danmarks Statistik

12 12 BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen i bygge og anlæg er steget kraftigt både i 2014 og Fremgang på boligmarkedet med deraf følgende stigende boliginvesteringer kan sikre fortsat vækst de kommende år. De store bygge- og anlægsprojekter på Sjælland ventes at skabe godt job årligt, og netværk og samarbejde kan være de små bygge- og anlægsvirksomheders adgang.

13 NØGLETAL BYGGE OG ANLÆG Bygge- og anlægsvirksomheder (2013) Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014) Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Som tidligere nævnt er beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steget markant de senere år. Men det er faktisk en fortsættelse af en flerårig positiv udvikling. I Region Sjælland og landet som helhed er beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steget de seneste 2 år, men ikke så kraftigt som i Faxe Kommune. Da bygge- og anlægsvirksomhederne typisk opererer bredt, kan udsvingene i beskæftigelsen både skyldes øgede bygge- og anlægsinvesteringer inden for kommunens grænser og øget aktivitet i andre kommuner. I Faxe Kommune kan beskæftigelsesfremgangen umiddelbart ikke forklares ved udviklingen i investeringerne i kommunen, hvor husholdningernes boliginvesteringer (nybyggeri pog reparationer) er faldet kraftigt de sidste par år. Det er således i højere grad øget aktivitet uden for kommunen, der har bidraget til den positive udvikling Mio. kr BYGGE- OG ANLÆGS- INVESTERINGER Boliger Andre bygninger Anlæg Kilde: Sam-K/Line

14 14 STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. STORE OFFENTLIGE PROJEKTER Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel) Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Kalundborgmotorvejen, 2. etape Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. kr. 9 mia. kr. 5,2 mia. kr. 4,2 mia. kr. 4 mia. kr. 2,4 mia. kr. 600 mio. kr. 550 mio. kr. 430 mio. kr. 426 mio. kr. BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe Kommune ca. 64% af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er stort set det samme som gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%.

15 15 9,9% 84,2% 5,9% Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10+ årsværk BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDER 2013 Kilde: Danmarks Statistik Langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe har under 10 ansatte. Det kan være vanskeligt for så små virksomheder at byde ind på projekterne. Til gengæld er virksomhederne vant til at operere uden for kommunen, og de har øget aktiviteten de senere år, så en indgang kan være gennem øget netværk og samarbejde. En anden potentiel udfordring for bygge- og anlægsvirksomhederne i Faxe Kommune er, at investeringskvoten i de mange små virksomheder ligger under lands- og regionsgennemsnittet. Øgede investeringer i maskiner og teknologi kan derfor være nødvendig for at skabe vækst og beskæftigelsesfremgang inden for bygge- og anlægsbranchen. Alternativt kan fremgang i husholdningernes boliginvesteringer være nøglen til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% BYGGE- OG ANLÆGS- VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE Faxe Region Sjælland Hele landet Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.

16 16 DETAILHANDEL Det lykkedes detailhandelsvirksomhederne at vende flere års beskæftigelsestilbagegang til en lille fremgang i Det er primært dagligvarehandel i supermarkeder mv., som befolkningen i Faxe Kommune handler lokalt, og det er der fortsat mulighed for i kommunens yderområder. Faxes detailhandelsvirksomheder er så småt begyndt at udbyde deres varer på nettet, men her forventes et endnu større vækstpotentiale de kommende år.

17 17 NØGLETAL DETAILHANDEL Detailhandelsbutikker (2013) Dagligvarebutikker (2015) Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013) Beskæftigelse i detailhandelen (2014) Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS- VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Danmarks Statistik Efter flere års tilbagegang i beskæftigelsen inden for detailhandel, lykkedes det at vende udviklingen i 2015, hvor beskæftigelsen steg med hvad der svarer til 17 fuldtidslønmodtagerjob. Det er flot i betragtning af, at tilbagegangen er fortsat i resten af regionen.

18 18 DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013 Faxe Region Sjælland Hele landet kr kr kr. Kilde: Sam-K/Line Detailhandelsomsætningen pr. indbygger i Faxe Kommune ligger markant under regions- og landsgennemsnittet. Langt hovedparten af detailhandelsomsætningen i Faxe Kommune er dagligvarehandel fra supermarkeder mv. Således udgør dagligvarehandelen fra supermarkeder mv. 55% af den samlede detailhandelsomsætning i Faxe mod 47% i hele regionen. Befolkningen i Faxe Kommune shopper i høj grad tøj, sko, elektronik, husholdningsartikler mv. i omegnskommunerne samt Roskilde og København. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, så på trods af øget bosætning, synes det vanskeligt for butikkerne i Faxe at øge den lokale handel. Specialbutikkerne bør i endnu højere grad udbyde deres varer på nettet gennem internetbutikker. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte. DETAILHANDELS- OMSÆTNING ,5% 1,5% 9,3% 1,0% 21,4% 3,7% 3,6% 5,0% Supermarkeder mv. Specialbutikker med fødevarer Tankstationer Forbrugerelektronik Tekstiler og husholdningsudstyr Kultur- og fritidsprodukter Beklædning og fodtøj Internethandel Kilde: Sam-K/Line

19 19 Supermarked Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud DAGLIGVARE- FORRETNINGER Byområde Kilde: CVR-registret og SFDE

20 20 EKSPORT Faxe Kommunes virksomheder har øget eksportindtægterne med 31% siden Trods den positive udvikling udgør eksportværdien fortsat en relativt lille andel af produktionen pga. de mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Et eksportmarked med et stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor SMV erne kun henter 9% af deres eksportindtægter.

21 NØGLETAL EKSPORT 21 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i 160 Faxe Kommune (2014) Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014) Kilde: estatistik og Sam-K/Line 12,3% 8,7% 7,6% Faxe Region Sjælland Hele landet ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014 Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Faxe Kommune ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af produktionsværdien et godt stykke under landsgennemsnittet. 29,7% 23,1% 24,7% EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS- VÆRDIEN 2014 Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line

22 ANTAL VIRKSOMHEDER MED EKSPORT INDEKS 2010= Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Eksportudviklingen udviser små, men positive tendenser. Således er antallet af virksomheder med eksport steget det seneste år, og virksomhedernes eksportværdi er steget de sidste 4 år, således at den samlede vækst i eksporten i Faxe siden 2010 har ligget et godt stykke over regions- og landsgennemsnittet. Samlet har virksomhederne i Faxe Kommune øget eksportværdien med 31% siden EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010= Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder.

23 23 FOKUS PÅ SMV ERNES VAREEKSPORT FAXE, KØGE, RINGSTED OG STEVNS ANTAL SMV ERE MED EKSPORT SMV ERNES VAREEKSPORT (i t.kr.) 83 Industri Engroshandel Øvrige brancher ansatte ansatte ansatte Norden Tyskland Øvrige EU og Schweiz Amerika Resten af verden 427 Kilde: Danmarks Statistik I Faxe, Køge, Ringsted og Stevns er SMV erne med eksport nogenlunde ligeligt fordelt på de tre brancher, industri, engroshandel og øvrige, men industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomheder i de to andre brancher. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne som tidligere omtalt gennemsnitligt er større end virksomhederne i andre brancher. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (75%), men deres eksport udgør kun 23% af den samlede eksport fra SMV erne i de fire kommuner. Omvendt udgør de store virksomheder med over 50 ansatte kun 5% af alle eksportvirksomhederne, men deres eksport udgør 34% af den samlede eksport. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden og EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første udgør eksporten til det store tyske marked kun 9% af SMV ernes samlede eksport, og for det andet afsætter de små eksportører deres varer i hele verden fjernmarkeder uden for Europa står således for en fjerdedel af SMV ernes samlede eksportværdi.

24 24 IVÆRKSÆTTERI Der er fremgang i iværksætteriet i Faxe Kommune. I 2013 blev der etableret 120 nye virksomheder. I 2014 og 2015 forventes over 130 nye virksomheder pr. år. Iværksætternes jobskabelse efter 2 år ligger over regions- og landsgennemsnit. Iværksætterne skaber fortsat primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år

25 25 NØGLETAL IVÆRKSÆTTERI 120 7,3% 85,1% Nye virksomheder blev etableret i Faxe Kommune (2013) Etableringsraten (2013) Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik * 2015* ANTAL NYE VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100 Faxe Region Sjælland Hele landet Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Efter stilstand i iværksætteriet i 2012, blev der etableret flere nye virksomheder i Faxe i I alt 120 nye virksomheder blev det til. I 2014 og 2015 forventes en fortsat positiv udvikling med over 235 nye virksomheder pr. år. Etableringsraten er på niveau med regions- og landsgennemsnittet på hhv. 7,2% og 7,4%. Til gengæld er overlevelsesraten højere end regions- og landsgennemsnittet på hhv. 78,0% og 78,3%.

26 26 IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Faxe Kommune har de nye virksomheder gennemsnitligt skabt 1,7 lønmodtagerjob efter 2 års eksistens, hvilket er lidt over regions- og landsgennemsnittet. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere. 1,7 1,5 1,6 JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING, GENNEMSNIT Faxe Region Sjælland Hele landet Kilde: estatistik Fire af i alt fem virksomheder fra Faxe på Børsens Gazelleliste 2015 er etableret inden for de seneste ti år. GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR Virksomhed Etableringsår Branche Uniqa A/S 2008 Engroshandel Portmanden ApS 2007 Bygge og anlæg V-K Stillads ApS 2006 Bygge og anlæg Sjællands Erhvervsbeklædning A/S 2008 Engroshandel Kilde: Børsens Gazelleliste 2015

27 27 BOSÆTNING Tilflytningen til Faxe vare større end fraflytningen både i 2014 og 2015, og folketallet steg med over 400 personer i Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor antallet af handler steg med 22% og den gennemsnitlige pris med 15% i Især kommunens nordlige egne oplever stigende befolkningstal disse år.

28 28 BEFOLKNINGEN I FAXE KOMMUNE (1. JANUAR 2016) ,5% Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Erhvervsfrekvensen Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik BEFOLKNINGS- UDVIKLING Nettoindvandrede Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udvikling Kilde: Danmarks Statistik De seneste par år har tilflytningen til Faxe Kommune været større end fraflytningen, mens kommunen har haft et negativt fødselsregnskab siden Nettotilflytningen sammen med en øget indvandring betød, at kommunens folketal steg med hele 430 personer i Især i kommunens nordlige egne er befolkningstallet steget meget, men også omkring Haslev og Faxe er der kommet flere borgere de seneste to år.

29 29 UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015 Status quo +/- 1 % Stigning på 1 til 3 % Stigning på mere end 3 % Byområde Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

30 30 HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE, INDEKS 2010= Gns. kvadratmeterpris Antal handler Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. I Faxe Kommune er antallet af handler med parcel- og rækkehuse faktisk steget hvert år siden 2011, men som noget nyt begyndte priserne også at stige i Og det endda relativt kraftigt. Således steg den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse med 15,0%. FAXE Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 RINGSTED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 RINGSTED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv RINGSTED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ ØKONOMISK VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Ringsted Kommune har

Læs mere

VækstVilkår 2016 STEVNS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 STEVNS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv STEVNS Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Efter et par års kraftig økonomisk tilbagegang,

Læs mere

VækstVilkår 2016 HOLBÆK. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 HOLBÆK. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv HOLBÆK Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Holbæk øgede værdiskabelsen

Læs mere

VækstVilkår 2016 SLAGELSE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 SLAGELSE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv SLAGELSE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ FREMGANG I BESKÆFTIGELSEN SE SIDE 4 Virksomhederne i Slagelse

Læs mere

VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Vordingborg

VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Vordingborg VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Vordingborg Side 1 Resumé SPIRENDE VÆKST se side 4 Virksomhederne i Vordingborg øgede værdiskabelsen med 3,5 % i 2014. Desværre er

Læs mere

VækstVilkår 2016 NÆSTVED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 NÆSTVED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv NÆSTVED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ BESKÆFTIGELSESVÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Næstved øgede værdiskabelsen

Læs mere

VækstVilkår 2016 GULDBORGSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GULDBORGSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GULDBORGSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ TILBAGEGANG BREMSET SE SIDE 4 Efter en kraftig tilbagegang

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

VækstVilkår 2016 LEJRE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 LEJRE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv LEJRE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ KRAFTIG ØKONOMISK VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Lejre har øget

Læs mere

VækstVilkår 2016 VORDINGBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 VORDINGBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VORDINGBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Vordingborg øgede

Læs mere

VækstVilkår 2016 KALUNDBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 KALUNDBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv KALUNDBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ HØJ VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Kalundborg øgede værdiskabelsen

Læs mere

VækstVilkår 2016 ODSHERRED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 ODSHERRED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv ODSHERRED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Det lykkedes virksomhederne i Odsherred

Læs mere

VækstVilkår 2016 LOLLAND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 LOLLAND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv LOLLAND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ TILBAGEGANG BREMSET SE SIDE 4 Virksomhederne i Lolland Kommune

Læs mere

VækstVilkår 2016 GREVE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GREVE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GREVE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ STOR OG KONTINUERLIG VÆKST I BESKÆFTIGELSEN SE SIDE 4 De seneste

Læs mere

VækstVilkår 2016 SOLRØD. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 SOLRØD. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv SOLRØD Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Virksomhederne i Solrød Kommune

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i VORDINGBORG. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i VORDINGBORG. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i VORDINGBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ROSKILDE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ROSKILDE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ROSKILDE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i FAXE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i FAXE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i FAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SORØ. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SORØ. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SORØ Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i NÆSTVED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i NÆSTVED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i NÆSTVED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GREVE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GREVE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GREVE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i RINGSTED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i RINGSTED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i RINGSTED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SOLRØD. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SOLRØD. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SOLRØD Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GULDBORGSUND. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GULDBORGSUND. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GULDBORGSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ODSHERRED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ODSHERRED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ODSHERRED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i KØGE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i KØGE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i KØGE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

VækstVilkår 2016 ROSKILDE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 ROSKILDE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv ROSKILDE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST OG BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Virksomhederne

Læs mere

faxe VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

faxe VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. faxe. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. faxe. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv faxe VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. køge. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. køge. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv køge VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume MASSIV EKSPORTFREMGANG

Læs mere

Data og metoder i Vækstvilkår 2017

Data og metoder i Vækstvilkår 2017 Data og metoder i Vækstvilkår 2017 August 2017 Vækstvilkår er en årlig publikation, hvor struktur og den overordnede økonomiske udvikling i de enkelte kommuner bliver analyseret med fokus på erhvervslivet.

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv greve VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 1000 NYE JOB Siden

Læs mere

VækstVilkår. guldborgsund. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. guldborgsund. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv guldborgsund VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 40 NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. holbæk. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. holbæk. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv holbæk VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING I Holbæk

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Økonomisk udvikling i Region Sjælland. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Økonomisk udvikling i Region Sjælland. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2016 Økonomisk udvikling i Region Sjælland Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstTendens 2016 FORORD I VækstTendens 2015 fokuserede vi på den økonomiske udvikling i Region

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv slagelse VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume DETAILHANDLEN

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

roskilde VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

roskilde VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lejre VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume 400 NYE PRIVATE JOB Som

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. næstved. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. næstved. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv næstved VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING Den

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lolland. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lolland. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lolland VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume VÆKSTEN LADER

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

sorø VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

sorø VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. kalundborg. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. kalundborg. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv kalundborg VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STÆRK INDUSTRIUDVIKLING

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

De øvrige udfordringer Klima og ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre behandles og underbygges i en række særskilte analyser.

De øvrige udfordringer Klima og ressourcer, Velfærd samt Demografi og bosætningsmønstre behandles og underbygges i en række særskilte analyser. Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet en redegørelse, der beskriver de regionale vækst- og udviklingsvilkår, som ligger til grund for den fremtidige

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. vordingborg. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv vordingborg VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv odsherred VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Ringsted VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

VækstTendens. 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner VækstTendens 2012-2013 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner 2 forord Det store jobtab i er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere