VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Vordingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Vordingborg"

Transkript

1 VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Vordingborg Side 1

2 Resumé SPIRENDE VÆKST se side 4 Virksomhederne i Vordingborg øgede værdiskabelsen med 3,5 % i Desværre er fremgangen endnu ikke omsat i øget beskæftigelse. Således har beskæftigelsen stort set været uændret de sidste tre år. Der er imidlertid så mange andre tendenser, der peger opad, at det vurderes at være et spørgsmål om tid, før også beskæftigelsesudviklingen vender. Denne publikation vil bl.a. dokumentere fremgang inden for så forskellige områder som byggeog anlægsbeskæftigelsen, eksporten, iværksætteriet, folketallet og på boligmarkedet. BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN VOKSER KRAFTIGT se side 12 Bygge- og anlægsvirksomhederne i Vordingborg vokser. Siden 2010 er beskæftigelsen steget med 20 %, hvilket er over regions- og landsgennemsnittet. Også bygge- og anlægsvirksomhedernes investeringer i maskiner og materiel er steget de senere år og ligger nu på niveau med regions- og landsgennemsnittet. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester. Det vurderes, at bygge- og anlægsvirksomhederne i Vordingborg er godt rustet til at få del i fremgangen, men det kræver adgang til kvalificeret faglært arbejdskraft. TILBAGEGANG I DETAILHANDELEN se side 16 Beskæftigelse og omsætning inden for detailhandel er reduceret markant siden Dagligvarehandel fra supermarkeder mv. udgør en stor andel af den samlede detailhandelsomsætning, og der er fortsat mulighed for dagligvarehandel i kommunens yderområder. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, men specialbutikkerne i Vordingborg bør i højere grad supplere butikssalget salg gennem internethandel. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte. Side 2

3 ØGET EKSPORT - se side 20 Vordingborgs virksomheder har øget eksportværdien hvert år siden Men selvom de små eksportører i Vordingborg og omegn udgør 71 % af alle eksporterende SMV ere, udgør deres eksport kun 12 % af SMV ernes samlede eksportværdi. Der er således behov for, at de små virksomheder fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked. FLERE NYE VIRKSOMHEDER se side 24 De senere år er der etableret flere nye virksomheder i Vordingborg Kommune. Overlevelsesraten i Vordingborg ligger over regions- og landsgennemsnittet, men jobskabelsen ligger under. Det er derfor vigtigt at understøtte iværksætterne og deres jobskabelse med henblik på at udvikle nye, store innovative virksomheder. NETTOTILFLYTNING OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET se side 27 Tilflytningen til Vordingborg var større end fraflytningen i 2014 og Det er især børnefamilier, der i højere grad flytter til kommunen. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang og den fortsat lave rente de senere år, har givet anledning til flere bolighandler i Vordingborg, og den senere tid spores også tendens til stigende huspriser. Denne udvikling forventes at fortsætte i VækstVilkår 2016 er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen. Vækstvilkår er udarbejdet for Vækstforum Sjælland af Center for Vækstanalyse - en del af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i For yderligere information kontakt Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf eller mail Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf eller mail Side 3

4 Økonomisk vækst, beskæftigelse og erhvervsstruktur Virksomhederne i Vordingborg Kommune øgede værdiskabelsen med 3,5 % i Det er en kraftigere vækst end i regionen og landet som helhed. Fremgangen er desværre endnu ikke blevet omsat i en øget beskæftigelse. Således har beskæftigelsen stort set været uændret de sidste tre år. Små virksomheder med mellem 1 og 10 årsværk er vigtige for beskæftigelsen i Vordingborg, hvor ingen af de helt store virksomheder har hovedsæde. Side 4

5 Nøgletal værdiskabelse og beskæftigelse 2014 Værdiskabelse i private brancher mio.kr kr. pr. beskæftiget Beskæftigelse personer selvstændige private lønmodtagere offentlige lønmodtagere Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik Værdiskabelse i private brancher, indeks 2010=100 Kilde: Sam-K/Line Det lykkedes virksomhederne i Vordingborg at vende tre års økonomisk tilbagegang til fremgang i Værdiskabelsen steg inden for bl.a. landbrug, industri og erhvervsservice. Den samlede vækst var på 3,5 %, hvilket er højere end i både regionen og landet som helhed. Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Holbæk måler altså den merværdi, som virksomhederne i Holbæk skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Holbæk Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger. Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service). Side 5

6 Fuldtidsbeskæftigelse for lønmodtagere i private brancher, indeks 2010=100 Kilde: Danmarks Statistik Til gengæld har beskæftigelsen stort set ligget fladt de seneste tre år. I 2014 faldt den og i 2015 steg den lidt. Samlet set er der i dag 22 færre lønmodtagerjob (omregnet til fuld tid) end der var i Fuldtidsbeskæftigelse for lønmodtagere i private brancher, vækst 2014 og 2015 Kilde: Danmarks Statistik Den stort set uændrede samlede lønmodtagerbeskæftigelse dækker over en kraftig fremgang i bygge- og anlægsbranchen og tilbagegang i de fleste andre brancher. Således er beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steget med 12,3 % de sidste to år, hvilket svarer til en fremgang på 95 fuldtidslønmodtagerjob. Der var også en lille fremgang i øvrige private brancher, der bl.a. omfatter landbrug, energiforsyning og serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. Størst tilbagegang har der været i virksomheder inden for erhvervsservice, som bl.a. omfatter IT, kommunikation, finans- og forsikringsvirksomheder, ejendomsudlejning, revision, advokatvirksomhed og rengøring. Her er beskæftigelsen reduceret med det, der svarer til 100 fuldtidslønmodtagerjob. Side 6

7 Fuldtidsbeskæftigelse for lønmodtagere er et volumenmål, der beregnes ved at omregne betalte timer til fuldtidsstillinger. Lønmodtagerbeskæftigelsen er opgjort på arbejdssteder. Fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere i private brancher, vækst 2014 og 2015 Kilde: Danmarks Statistik Side 7

8 Mens udviklingen i den private beskæftigelse går fremad for fremad for Region Sjælland som helhed, har udviklingen for Sydhavsøerne og Vordingborg nogenlunde stabiliseret sig de seneste to år. Virksomheder i Vordingborg virksomheder har hovedsæde i Vordingborg Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for primære erhverv, energiforsyning samt finans og forsikring. Kilde: estatistik og Danmarks Statistik Virksomheder inden for private byerhverv er inden for private byerhverv 875 er inden for andre erhverv Kilde: Danmarks Statistik Virksomheder med mellem 1 og 10 årsværk er vigtige for beskæftigelsen i Vordingborg, mens de helt store virksomheder med over 100 ansatte står for en mindre andel af den samlede beskæftigelse i Vordingborg end i regionen som helhed. Virksomhederne med mellem 1 og 10 årsværk udgør næsten 80 % af alle virksomheder inden for private byerhverv i Vordingborg mod 77,1 % i regionen. De beskæftiger også en større andel, nemlig 38,9 % i Vordingborg mod 34,1 % i regionen. Virksomheder med mellem 10 og 100 årsværk beskæftiger 28,1 % - præcis samme andel som regionsgennemsnittet. De helt store virksomheder beskæftiger til gengæld kun 32,1 % i Vordingborg mod et regionsgennemsnit på 36,9 %. Det vidner om, at ingen af de helt store virksomheder i Danmark har hovedsæde i Vordingborg. Side 8

9 10 store virksomheder Side 9

10 Gennemsnitligt antal årsværk pr. virksomhed 2013 Kilde: Danmarks Statistik De mange små og mellemstore virksomheder i Vordingborg opererer især inden for serviceerhverv samt bygge og anlæg. Industrivirksomhederne er i Vordingborg, som i resten af regionen, gennemsnitligt større end service- og bygge/anlægsvirksomhederne. De små virksomheder inden for serviceerhverv og bygge og anlæg har stor betydning for erhvervslivets økonomiske udvikling i Vordingborg Kommune. Således står bygge og anlæg, handel, transport og erhvervsservice for 63 % af den samlede private beskæftigelse. Virksomheder inden for øvrige brancher bidrager også kraftigt til beskæftigelsen i Vordingborg, hvor de står for 26 % af den private beskæftigelse mod 22 % i regionen som helhed. Denne branche vægter højt i Vordingborg pga. en landbrugsproduktion. Beskæftigede i private brancher 2014 Kilde: Danmarks Statistik Side 10

11 Beskæftigede fordelt på brancher og uddannelse 2013 Kilde: Danmarks Statistik De faglærte udgør med 41 % den største andel af de beskæftigede i Vordingborg. Ufaglærte udgør 32 % og personer med en videregående uddannelse 25 %. De faglærte finder beskæftigelse i alle brancher, men udgør den største andel i bygge- og anlægsvirksomhederne. De ufaglærte beskæftiges især inden for handel, transport og øvrige private brancher. Langt hovedparten af de beskæftigede med en videregående uddannelse er ansat i det offentlige, men de udgør også ca. en fjerdedel af beskæftigelsen i erhvervsservice. 27 % af de beskæftigede i kommunen pendler dertil fra andre dele af landet. Især det offentlige samt virksomheder inden for erhvervsservice er afhængig af indpendlere med en videregående uddannelse. Gennemsnitligt pendler 37 % af de beskæftigede i sjællandske kommuner l fra andre kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og andelen er størst i kommunerne omkring Hovedstaden. Beskæftigede fordelt på brancher og pendling 2014 Side 11

12 Bygge og anlæg Kilde: Danmarks Statistik Beskæftigelsen i bygge og anlæg er steget hvert år siden Alene i 2015 steg den med 8,2 %. Bygge- og anlægsvirksomhederne har også øget deres investeringskvote, og de har i høj grad anvendt det øgede mandskab og materiel på opgaver uden for kommunens grænser de senere år. De kommende år forventes store offentlige bygge- og anlægsprojekter i Region Sjælland at skabe nye arbejdspladser inden for bygge og anlæg, og virksomhederne i Vordingborg Kommune synes godt rustet til at få del i fremgangen. Side 12

13 Nøgletal - bygge og anlæg Bygge- og anlægsvirksomheder er der i Vordingborg Kommune (2013) Job er der i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014) Mio.kr. er investeringerne i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg i Vordingborg (2014) Fuldtidsbeskæftigelse for lønmodtagere i bygge- og anlægsvirksomheder, indeks 2010=100 Kilde: Danmarks Statistik og Sam-K/Line Kilde: Danmarks Statistik Det går rigtig godt i bygge- og anlægsbranchen i Vordingborg! Alene det seneste år er beskæftigelsen vokset med 8,2 % - langt højere end i regionen og landet som helhed. Derved ligger bygge- og anlægsbeskæftigelsen i Vordingborg 20 % over niveauet i Det svarer til 142 lønmodtagerjob (omregnet til fuld tid). Side 13

14 Vordingborgs bygge-og anlægsvirksomheder har i høj grad anvendt det øgede mandskab på opgaver uden for kommunens grænser de senere år. Ganske vist ligger anlægsinvesteringerne relativt højt efter en kraftig stigning i 2012, men der er ikke for alvor kommet gang i husholdningernes boliginvesteringer (nybyggeri og reparationer). Bygge- og anlægsinvesteringer i Vordingborg Kilde: Sam-K/Line Store bygge- og anlægsinvesteringer i Region Sjælland de kommende år De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anledning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca direkte arbejdspladser i 2016 stigende til i Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen. Store offentlige projekter Projekt Femern Bælt forbindelsen Ringsted-Rødby jernbanen København-Ringsted jernbanen (regionens andel) Storstrømsbroen Universitetssygehus Køge Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Ny Retspsykiatri Sct. Hans Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus Budget 52,6 mia.kr. 10,4 mia. 9 mia. 4,2 mia. 4 mia. 2,4 mia. 600 mio. 550 mio. 430 mio. Kalundborgmotorvejen, 2. etape 426 mio. Anm. Budgettet for Femern Bælt forbindelsen er opdateret med de seneste tal. Kilde: Cowi (2015) Bygge og anlægsbranchens potentiale Spørgsmålet er, hvilke virksomheder, der har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Vordingborg Kommune ca. 69 % af deres samlede produktion uden for kommunen. Det er lidt mere end gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65 %. Side 14

15 Bygge- og anlægsvirksomhederne fordelt på antal årsværk Kilde: Danmarks Statistik Langt hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne i Vordingborg har under 10 ansatte. Men trods deres mindre størrelse, steg deres investeringskvote markant for et par år siden og ligger nu på samme niveau som regions- og landsgennemsnittet. Hvis man dertil lægger virksomhedernes øgede aktivitet uden for kommunens grænser de sidste par år, ser Vordingborgs bygge- og anlægsvirksomheder ud til at have fine muligheder for få del i de kommende års forventede øgede aktivitet på bygge- og anlægsområdet. Fremgang i husholdningernes boliginvesteringer kan også bidrage til fortsat fremgang i byggeanlægsbranchen i Vordingborg. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker også husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, men i modsat retning trækker indsnævringen af Bolig-Jobordningen. Bygge- og anlægsvirksomhedernes investeringskvote Side 15

16 Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen. Kilde: Sam-K/Line Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produktionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden. Detailhandel Beskæftigelsen inden for detailhandel er faldet kraftigt siden Det er primært dagligvarehandel i supermarkeder mv., som befolkningen i Vordingborg handler lokalt, og det er der fortsat mulighed for i kommunens yderområder. Omfanget af internethandel fra Vordingborgs detailhandelsvirksomheder er begrænset, og her kan være et uudnyttet vækstpotentiale. Side 16

17 Nøgletal - detailhandel 251 Detailhandelsbutikker var der i Vordingborg Kommune i Dagligvarebutikker (2015) Mio.kr. var detailhandelsomsætningen i Var beskæftiget i detailhandelen i 2014 Kilde: CVR-registret, estatistik og Sam-K/Line Fuldtidsbeskæftigelse for lønmodtagere i detailhandelsvirksomheder, index 2010=100 Side 17

18 Kilde: Danmarks Statistik Vordingborg har mistet mange arbejdspladser inden for detailhandel siden I 2015 faldt beskæftigelsen med 4,0 %, hvilket svarer til 39 fuldtids fuldtidslønmodtagerjob. Tilbagegangen har været kraftigere i Vordingborg Kommune end i regionen og landet som helhed. Om udviklingen i 2014 også har påvirket detailhandelsomsætningen pr. indbygger er endnu ikke opgjort, men umiddelbart er der ingen sammenhæng mellem beskæftigelsesudviklingen og omsætningsudviklingen i de foregående år. Detailhandelsomsætning pr. indbygger Vordingborg: kr. Region Sjælland: kr. Hele landet: kr. Kilde: Sam-K/Line Detailhandelsomsætningen pr. indbygger i Vordingborg ligger markant under regions- og landsgennemsnittet. Langt hovedparten af detailhandelsomsætningen i Vordingborg er dagligvarehandel fra supermarkeder mv. Således udgør dagligvarehandelen fra supermarkeder mv. 57 % af den samlede detailhandelsomsætning i Vordingborg mod 47 % i hele regionen. Lokalbefolkningen i Vordingborg Kommune shopper i høj grad tøj, sko, elektronik, husholdningsartikler mv. i omegnskommunerne samt Storkøbenhavn. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, så på trods af øget bosætning er det næppe realistisk, at Vordingborg kan omdannes til et detailhandelscentrum. Derimod bør specialbutikkerne i kommunen i højere Side 18

19 grad udbyde deres varer på nettet gennem internethandel. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte. Detailhandelsomsætning fordelt på detaljerede brancher 2013 Kilde: Sam-K/Line Dagligvareforretninger Side 19

20 Kilde: CVR registret Der er fortsat mulighed for dagligvarehandel i alle egne af kommunen. Eksport Side 20

21 Vordingborgs virksomheder har øget eksportindtægterne med 18 % siden Trods den positive udvikling udgør eksportværdien fortsat en relativt lille andel af produktionen pga. de mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Et eksportmarked med et stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor SMV erne trods den geografiske nærhed, kun henter 17 % af deres eksportindtægter. Nøgletal eksport Side 21

22 Eksportvirksomheder havde hovedsæde i Vordingborg Kommune (2014) Millioner kroner var værdien af eksporten fra arbejdspladser i kommunen (2014) Andel af virksomheder med eksport 2014 Kilde: estatistik og Sam-K/Line Kilde: estatistik I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. I Vordingborg Kommune ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af værdiskabelsen et godt stykke under landsgennemsnittet. Det afspejler, at ingen af de helt store eksportører i Danmark har nogen væsentlig produktion i Vordingborg Kommune, og at de små og mellemstore virksomheder (SMV erne) genererer relativt få eksportindtægter. Eksportens andel af produktionen 2014 Antal virksomheder med eksport, index 2010=100 Kilde: Sam-K/Line Side 22

23 Kilde: estatistik Antallet af virksomheder med eksport ligger og svinger mellem 160 og 180. Og virksomhederne har øget deres eksportindtægter hvert år siden Således eksporterer de i dag 18 % mere, end de gjorde i Eksportværdi, index 2010=100 Kilde: Sam-K/Line Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også i Vordingborg, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var mio.kr. i Fokus på SMV ernes vareeksport (Vordingborg, Guldborgsund og Lolland) Side 23

24 Kilde: Danmarks Statistik I Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner er der flest SMV ere med eksport inden for industrien og øvrige brancher, og industrivirksomhederne eksporterer gennemsnitligt langt mere end virksomhederne i de to andre branchegrupper. Det skyldes bl.a., at industrivirksomhederne, som tidligere omtalt, gennemsnitligt er større end virksomhederne i andre brancher samt at deres produkter for manges vedkommende er henvendt til et globalt marked i udgangspunktet. Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med under 10 ansatte (71 %), men deres eksport udgør kun 12 % af den samlede eksport fra SMV erne i de tre kommuner. Der sker rigtig meget med eksportværdien, når fokus skifter fra de små virksomheder til dem med mellem 10 og 50 ansatte. Således har de lidt større virksomhederne gennemsnitligt 6 gange så mange ansatte som de mindste virksomheder, men deres eksportværdi er 11 gange højere. De største eksportmarkeder for SMV erne er ikke overraskende Norden, Tyskland og det øvrige EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første er det bemærkelsesværdigt at eksporten til det store tyske marked er mindre end eksporten til de nordiske lande. 17 % af SMV ernes samlede eksport går således til Tyskland mod 19 % til Norden. Der ligger således et stort potentiale for SMV erne i at vende blikket mod Tyskland især med den kommende faste forbindelse in mente. Derudover er det værd at bemærke at de små eksportører afsætter deres varer i hele verden fjernmarkeder uden for Europa står således for 20 % af SMV ernes samlede eksportværdi. Side 24

25 Iværksætteri Der er fremgang i iværksætteriet i Vordingborg Kommune. I 2013 blev der etableret 117 nye virksomheder. I 2014 og 2015 forventes hhv. 139 og 178 nye virksomheder. Overlevelsesraten i Vordingborg ligger over regions- og landsgennemsnittet, men jobskabelsen ligger under. Iværksætterne skaber primært job til sig selv. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser barometeret, at selvom 83 % af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år. Side 25

26 Nøgletal iværksætteri Nye virksomheder blev etableret i Vordingborg Kommune (2013) 117 6,1% 81,4% Var etableringsraten (2013) Var overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014) Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal. Kilde: estatistik Antal nye virksomheder Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher. Kilde: estatistik Der har været fremgang i iværksætteriet siden 2013, og foreløbige tal tyder endda på en kraftig fremgang de senere år. Således blev der i 2013 etableret 117 nye virksomheder, mens der i 2014 forventes 139 og i virksomheder. Den positive udvikling ændrer dog ikke på, at etableringsraten fortsat ligger lidt under regions- og landsgennemsnittene på hhv. 7,2 % og 7,4 %. Til gengæld er overlevelsesraten efter 2 års eksistens højere i Vordingborg Kommune end i regionen og landet som helhed, hvor den er hhv. 78,0 % og 78,3 %. Side 26

27 Iværksætternes vækstpotentiale Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. I Vordingborg Kommune skaber de nye virksomheder gennemsnitligt 1,3 job 2 år efter, at de er etableret. Det er lidt under regions- og landsgennemsnittet. Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83 % af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsservice, der forventer at øge antallet af medarbejdere. Jobskabelse 2 år efter etablering, gennemsnit Kilde: estatistik 7 af i alt 9 virksomheder fra Vordingborg på Børsens Gazelleliste 2015 er etableret inden for de seneste 10 år. Gazeller etableret inden for de seneste 10 år, 2015 Virksomhed Etableringsår Branche Kayser & Thorsen ApS 2009 Bygge og anlæg Asfaltsjakket ApS 2009 Bygge og anlæg Bakkely Smede og Maskinfabrik ApS 2008 Industri Entreprenørgården Vordingborg ApS 2007 Bygge og anlæg Skyttemarkens Autolakering ApS 2007 Handel Kd Logistik ApS 2010 Transport CB Entrepriser ApS 2008 Bygge og anlæg Side 27

28 Kilde: Børsens Gazelleliste 2015 Bosætning Tilflytningen til Vordingborg Kommune var større end fraflytingen i 2014 og 2015, og folketallet steg samlet med ca. 550 personer i disse to år. Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor antallet af handler steg med 14,0 % og den gennemsnitlige pris med 11,8 % i Side 28

29 Befolkningen i Vordingborg Kommune (1. januar 2016) Indbyggere Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år) Er erhvervsfrekvensen 70,4% Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Kilde: Danmarks Statistik Befolkningstilvækst fordelt på fødselsoverskud, nettotilflytning og nettoindvandring Kilde: Danmarks Statistik De sidste par år har der været nettotilflytning til Vordingborg Kommune. Sammen med indvandring har det givet anledning til, at kommunens folketal er steget med 210 personer i 2014 og 348 personer i Side 29

30 Udvikling i befolkningen 2014 og 2015 fordelt på sogne Kilde: Danmarks Statistik Side 30

31 Handel med parcel- og rækkehuse Kilde: Realkreditrådet Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet. Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på boligmarkedet i mange kommuner. I Vordingborg Kommune er antallet af handler med parcel- og rækkehuse faktisk steget hvert år siden 2011, men som noget nyt begyndte priserne også at stige i Og det endda relativt kraftigt. Således steg den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcel- og rækkehuse med 11,8 %. Side 31

VækstVilkår 2016 VORDINGBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 VORDINGBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VORDINGBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Vordingborg øgede

Læs mere

VækstVilkår 2016 HOLBÆK. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 HOLBÆK. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv HOLBÆK Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Holbæk øgede værdiskabelsen

Læs mere

VækstVilkår 2016 RINGSTED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 RINGSTED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv RINGSTED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ ØKONOMISK VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Ringsted Kommune har

Læs mere

VækstVilkår 2016 FAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ GENEREL BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Værdiskabelsen i virksomhederne

Læs mere

VækstVilkår 2016 SLAGELSE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 SLAGELSE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv SLAGELSE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ FREMGANG I BESKÆFTIGELSEN SE SIDE 4 Virksomhederne i Slagelse

Læs mere

VækstVilkår 2016 GULDBORGSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GULDBORGSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GULDBORGSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ TILBAGEGANG BREMSET SE SIDE 4 Efter en kraftig tilbagegang

Læs mere

VækstVilkår 2016 KALUNDBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 KALUNDBORG. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv KALUNDBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ HØJ VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Kalundborg øgede værdiskabelsen

Læs mere

VækstVilkår 2016 NÆSTVED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 NÆSTVED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv NÆSTVED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ BESKÆFTIGELSESVÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Næstved øgede værdiskabelsen

Læs mere

VækstVilkår 2016 STEVNS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 STEVNS. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv STEVNS Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Efter et par års kraftig økonomisk tilbagegang,

Læs mere

VækstVilkår 2016 LEJRE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 LEJRE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv LEJRE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ KRAFTIG ØKONOMISK VÆKST SE SIDE 4 Virksomhederne i Lejre har øget

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

VækstVilkår 2016 ODSHERRED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 ODSHERRED. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv ODSHERRED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST SE SIDE 4 Det lykkedes virksomhederne i Odsherred

Læs mere

VækstVilkår 2016 LOLLAND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 LOLLAND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv LOLLAND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ TILBAGEGANG BREMSET SE SIDE 4 Virksomhederne i Lolland Kommune

Læs mere

VækstVilkår 2016 GREVE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GREVE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GREVE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ STOR OG KONTINUERLIG VÆKST I BESKÆFTIGELSEN SE SIDE 4 De seneste

Læs mere

VækstVilkår 2016 SOLRØD. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 SOLRØD. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv SOLRØD Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Virksomhederne i Solrød Kommune

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i VORDINGBORG. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i VORDINGBORG. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i VORDINGBORG Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i NÆSTVED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i NÆSTVED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i NÆSTVED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ROSKILDE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ROSKILDE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ROSKILDE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GREVE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GREVE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GREVE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SORØ. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SORØ. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SORØ Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GULDBORGSUND. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GULDBORGSUND. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i GULDBORGSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SOLRØD. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SOLRØD. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i SOLRØD Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i RINGSTED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i RINGSTED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i RINGSTED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i FAXE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i FAXE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i FAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ODSHERRED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ODSHERRED. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i ODSHERRED Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i KØGE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

Vækstvilkår Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i KØGE. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i KØGE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 Vækstvilkår 2017 INDHOLD 4 ERHVERVSSTRUKTUR, VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 DEMOGRAFISK

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

faxe VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

faxe VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

VækstVilkår. guldborgsund. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. guldborgsund. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv guldborgsund VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 40 NYE EKSPORTVIRKSOMHEDER

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv greve VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 1000 NYE JOB Siden

Læs mere

VækstVilkår 2016 ROSKILDE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 ROSKILDE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv ROSKILDE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 RESUMÉ SPIRENDE VÆKST OG BESKÆFTIGELSESFREMGANG SE SIDE 4 Virksomhederne

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. solrød. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv solrød VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL BESKÆFTIGELSESUDVIKLING

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. køge. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. køge. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv køge VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume MASSIV EKSPORTFREMGANG

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2014 Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 FORORD Det er nu 5 år siden, at krisen ramte Sjælland. Mange arbejdspladser

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. stevns. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv stevns VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume FØDEVARER OG BYGGERI

Læs mere

VækstTendens. VækstAnalyse. Økonomisk udvikling i Region Sjælland. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstTendens. VækstAnalyse. Økonomisk udvikling i Region Sjælland. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstTendens 2016 Økonomisk udvikling i Region Sjælland Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstTendens 2016 FORORD I VækstTendens 2015 fokuserede vi på den økonomiske udvikling i Region

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Data og metoder i Vækstvilkår 2017

Data og metoder i Vækstvilkår 2017 Data og metoder i Vækstvilkår 2017 August 2017 Vækstvilkår er en årlig publikation, hvor struktur og den overordnede økonomiske udvikling i de enkelte kommuner bliver analyseret med fokus på erhvervslivet.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. roskilde. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv roskilde Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 videnservice 19 eksport 23 iværksætteri resume MINDRE TILBAGEGANG DETAILHANDLEN TRÆKKER

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. holbæk. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. holbæk. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv holbæk VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING I Holbæk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. slagelse. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv slagelse VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume DETAILHANDLEN

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. faxe. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. faxe. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv faxe VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. kalundborg. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. kalundborg. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv kalundborg VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STÆRK INDUSTRIUDVIKLING

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. lejre. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv lejre VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume 400 NYE PRIVATE JOB Som

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner

Byggeriets jobfremgang synlig i mange af landets kommuner 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

roskilde VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv

roskilde VækstVilkår Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Ringsted VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

lolland VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lolland VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv odsherred VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. næstved. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. næstved. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv næstved VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING Den

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere