RP653 / RP703 / RP750 / RP750K Interaktivt fladpanel Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RP653 / RP703 / RP750 / RP750K Interaktivt fladpanel Brugervejledning"

Transkript

1 RP653 / RP703 / RP750 / RP750K Interaktivt fladpanel Brugervejledning

2 Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument. BenQ Corporationen forbeholder sig retten til at revidere denne udgivelse, og fra tid til anden lave ændringer i indholdet, uden af være forpligtet til at underrette nogen om sådanne revisioner eller ændringer. Copyright Copyright 2016 BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation.

3 Indhold Indhold i Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler... 1 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 2 Noter om denne skærm... 2 Noter om LCD-panelet for denne skærm... 2 Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen... 3 Bemærkning om sikkerhed omkring batterier... 3 BenQ ecofacts... 4 Pakkens Indhold... 5 Konfiguration af skærmen... 6 Montering af skærmen... 6 Dele af skærmen og deres funktioner... 8 Frontpanel (RP653 / RP703)... 8 Frontpanel (RP750 / 750K)... 8 Input/output-stik (RP653 / RP703) Input/output-stik (RP750 / RP750K) Fjernbetjening Brug af fjernbetjeningen Forbindelse Tilslutning af VGA-input Tilslutning af berøringsmodulet Tilslutning af digitale input Tilslutning af AV-input Tilslutning af koaksialoutput Tilslut af videooutput Tilslutning til seriel port Tilslutning af strøm Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen Sådan slukkes skærmen med Quickoff Indledende konfiguration Skift inputsignaler Hentning af software... 24

4 ii Indhold Opsætning af internetforbindelse Opdatering af software Justering af lydstyrkeniveauet Vigtige oplysninger om brugen af berøringsskærmen Menufunktion Et tryk-menu funktion Indstillingsmenu Systemindstillinger Android systeminterface Hovedinterface EZWrite Produktoplysninger Specifikationer (RP653 / RP703) Specifikationer (RP750 / RP750K) Dimensioner (RP653) Dimensioner (RP703) Dimensioner (RP750/750K) Understøttet inputsignalopløsning (RP653/RP703/RP750). 75 Understøttet inputsignalopløsning (RP750K) Fejlfinding /24/16

5 Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler Sikkerhedsadvarsler og forholdsregler 1 Lyn med pilesymbolet i en retsidet trekant betyder en advarsel til brugeren om tilstedeværelse af ikke-isoleret "farlig spænding" i produktets indkapsling, som kan være stor nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer. Udråbstegnet i en retvinklet trekant betyder, at brugeren advares om tilstedeværelse af vigtige drifts- og vedligeholdelsesvejledninger (service) i den dokumentation, der følger med udstyret. DETTE UDSTYR SKAL JORDES For at få en sikker drift skal det trebenede stik kun indsættes i en standard trebenet kontakt, som er korrekt jordet i den normale husstandskabelføring. Forlængerledninger, der bruges med udstyret, skal have tre kerner og være korrekt kabelført for at give forbindelse til jordingen. Forkert kabelførte ledninger er en vigtig årsag til dødsfald. Selv om udstyret fungerer tilfredsstillende betyder det ikke, at stikkontakten er jordet, eller at installationen er helt sikker. Hvis du er i tvivl om korrekt jording af stikkontakten, skal du bede om hjælp hos en kvalificeret elektriker for at være sikker. Stikket på strømforsyningens ledning skal hele tiden være nem at bruge. Vekselstrømsstikket (stikkontakten i væggen) skal være installeret tæt på udstyret, og der skal være nem adgang til den. Træk stikket ud af stikkontakten i væggen for at afbryde udstyret fuldstændigt fra strømkilden. Undgå at stille skærmen på en ujævn, skrå eller ustabil overflade (såsom en vogn), hvor den kan falde ned og forårsage skade på sig selv eller andre. Placer ikke skærmen tæt på vand, f.eks. en pool, eller hvor der kan sprøjtes vand på skærmen, f.eks. foran et åbent vindue, når regnvand kan komme ind. Installer ikke denne skærm i et trangt område uden god ventilation og aircondition, f.eks. i et lukket skab. Frigør tilstrækkelig plads omkring skærmen for at varmen inde i kan spredes. Bloker ikke eventuelle åbninger og luftudtag på skærmen. Overophedning kan medføre fare og elektrisk stød. Installation af denne skærm bør udføres af en kvalificeret elektriker. Hvis ikke skærmen installeres korrekt, kan det medføre skader på personale og selv skærmen. Kontroller installation regelmæssigt, og vedligehold skærmen periodevis for at sikre korrekt funktion. Brug kun tilbehør, der er godkendt eller anbefalet af producenten til at montere denne skærm. Brug af forkert eller ikke-tilpasset tilbehør kan medføre, at skærmen falder og forårsager alvorlige personlige skader. Sørg for, at overfladen og fastgøringspunkter er stærke nok til at holde vægten af skærmen. Fjern ikke de ydre dele for at reducere risikoen for elektrisk stød. Der er ingen dele inde i, som kan services af brugeren. Servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. For at undgå personskade, skal skærmen eller skrivebordsstativet installeres inden brug.

6 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Overhold alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Brug ikke apparatet tæt på vand. 6. Rengør kun med en tør klud. 7. Bloker ikke nogen ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner. 8. Installer ikke tæt på varmekilder, f.eks. radiatorer, varmeledere, komfurer eller andre apparater (herunder forstærkere), der frembringer varme. 9. Glem ikke sikkerhedsformålet med polariseret eller jordet stiktype. Et polariseret stik har to flader, hvor den ene er bredere end den anden. Et grundet stik har to flader og et tredje jordingsstik. Den brede flade eller det tredje stik er til sikkerhed for dig. Hvis det medfølgende stik ikke passer i din kontakt, skal du få en elektriker til at udskifte det forældede stik. 10. Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller klemt især ved kontakter, dåser og steder, hvor ledningen kommer ud af apparatet. 11. Brug kun tilbehør, der er anerkendt af producenten. 12. Brug kun med vogn, stativ, trefod, bøjle eller bord, som er anerkendt af producenten eller sælges med apparatet. Når der bruges en vogn, skal du passe på, når du bevæger vogn-/apparatkombinationen, for at undgå skader ved fald. 13. Afbryd apparatet under tordenvejr, eller når det ikke bruges i længere tid. 14. Al servicering skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Servicering kræves, når apparatet er ødelagt på nogen måde, f.eks. hvis ledningen til strømforsyningen eller - stikket er ødelagt, der er spildt væske, eller objekter er faldet ned i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugtighed, ikke fungerer normalt, eller er tabt. Noter om denne skærm Skærmen vejer over 100 kg. Forsøg ikke at løfte den alene. Sørg for, at du har mindst fire personer til at hjælpe med at løfte, eller en flad trækvogn, til at transportere skærmen til dens endelige placering. Hold skærmen vandret så meget som muligt. Ryd et område på gulvet inden udpakning. Noter om LCD-panelet for denne skærm LCD (Liquid Crystal Display)-panelet på denne skærm har et meget tyndt beskyttelseslag, som beskytter mod mærker og ridser, og som kan revne pga. et slag eller for meget tryk. De flydende krystaller kan også beskadiges under overdreven magtanvendelse eller ved ekstreme temperaturer. Håndter med omtanke. Reaktionstiden og lysstyrken på LCD-panelet kan være forskellig ved forskellige temperaturer. Undgå at placere skærmen i direkte sollys, eller hvor direkte sollys eller spots vil skinne på LCD-panelet, da varmen kan ødelægge panelet og den udvendige indkapsling af skærmen, og det stærke lys vil gøre visning på skærmen vanskeligere end nødvendigt.

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 LCD-panelet består af enkelte pixels, der viser billeder og er fremstillet i overensstemmelse med designspecifikationerne. Selv om 99,9% af disse pixels fungerer normalt, kan 0,01% af dem være tændt hele tiden (i rød, blå eller grøn) eller gået ud. Dette er en teknisk begrænsning i LCD-teknologien og ikke en defekt. LCD-skærme er, ligesom plasma (PDP) og normale CRT (Cathode Ray Tube)-skærme, også modtagelige for "brandmærker" eller "efterbilleder" på skærmen. De kan ses som synlige faste linjer og nuancer. For at undgå sådanne skader på skærmen, skal du undgå at vise stilbilleder (såsom skærmmenuer, tv-kanal-logoer, faste/inaktive tekster eller ikoner) i mere end to timer. Skift skærmforhold en gange i mellem. Fyld hele skærmen med billedet, og fjern de sorte bjælker, når det er muligt. Undgå visning af billeder i 4:3 skærmforhold over en lang periode, ellers kan der ses brændemærker på skærmen, som to lodrette linjer. Bemærk: Der kan under visse forhold forekomme kondensdannelse på den indvendige side af dækglasset. Det er helt naturligt, og påvirker ikke skærmens funktion. Denne kondensdannelse forsvinder sædvanligvis efter 2 timers normalbrug. Sikkerhedsbemærkning om fjernbetjeningen Undgå at udsætte fjernbetjeningen for direkte varme, fugtighed og undgå åben ild. Undgå at tabe fjernbetjeningen. Undgå at udsætte fjernbetjeningen for vand eller fugt. Manglende overholdelse kan medføre fejlfunktion. Sørg for, at der ikke er genstande mellem fjernbetjeningen og sensoren på produktet. Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode, skal du tage batterierne ud. Bemærkning om sikkerhed omkring batterier Brugen af forkerte batterier kan forårsage kemisk lækage eller eksplosion. Bemærk venligst følgende: Sørg altid for, at batterierne er indsat med de positive og negative terminaler i den rigtige retning, som vist i batterikammeret. Forskellige typer batterier har forskellige egenskaber. Undgå at blande forskellige typer batterier. Undgå at blande gamle og nye batterier. Blandes gamle og nye batterier, forkortes deres levetid, eller det kan forårsage kemisk lækage fra de gamle batterier. Når batterierne er flade, skal du udskifte dem med det samme. Kemikalier, som lækker fra batterier, kan forårsage hudirritation. Hvis et kemisk stof siver ud af batterierne, skal du tørre det op med det samme med en tør klud, og udskifte batterierne så hurtigt som muligt. På grund af varierende opbevaringsforhold, kan levetiden på batterierne som følger med produktet, forkortes. Udskift dem indenfor 3 måneder, eller så snart du kan efter første brug. Der kan være lokale begrænsninger omkring bortskaffelse eller genbrug af batterier. Kontakt de lokale myndigheder eller renovationsselskabet.

8 4 Vigtige sikkerhedsoplysninger BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key ecofriendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at csr.benq.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and achievements.

9 Pakkens Indhold 5 Pakkens Indhold Åbn pakken, og kontroller indholdet. Hvis der mangler noget, eller noget er gået i stykker, skal du kontakte forhandleren med det samme. LCD-skærm Strømkabel x 4 D-Sub (15-benet)- kabel x 1 Lyd grænsefladekabel Hurtig start-guide USB-kabel x 1 AAA batteri x 2 NFCPen x 2 Fjernbetjening Den type strømkabel, der leveres, kan være anderledes end på tegningen, afhængigt af det sted, du køber. Før du smider pakken ud, skal du kontrollere, at du ikke har efterladt noget tilbehør i kassen. Borskaf indpakningsmaterialet på korrekt vis. Du kan genbruge papkassen. Du kan overveje, om du vil gemme papkassen (om muligt) for fremtidig transport af skærmen. Læg ikke plastikposer inden for børn og småbørns rækkevidde.

10 6 Konfiguration af skærmen Konfiguration af skærmen Montering af skærmen Du kan installere skærmen på en lodret overflade med en passende vægmonteringsbøjle eller på en vandret overflade med det valgfrie skrivebordsstativ. Vær opmærksom på følgende bemærkninger under installation: Denne skærm skal installeres af mindst to voksne personer. Forsøg på at installere denne skærm af kun én person kan medføre fare og skader. Brug en kvalificeret tekniker til at foretage installationen. Forkert installation med medføre, at skærmen falder ned eller ikke fungerer korrekt. Installation af skærmen på en væg 1. Placer en ren, tør og fnugfri klud på en flad, vandret og objektfri overflade. Sørg for, at størrelsen på kluden er større end skærmen. 2. Læg forsigtigt skærmen på kluden med LCD-skærmen nedad. 3. Fjern skrivebordsstativet fra skærmen, hvis det er installeret. RP653 *Skruetype: M8*25L RP703 *Skruetype: M8*25L 4. Identificer skruehullerne til vægmontering bag på skærmen som vist på tegningen. RP750 / RP750K *Skruetype: M8*25L

11 Konfiguration af skærmen 7 5. Installer vægmonteringsbøjlen på skærmen, og fastgør skærmen til væggen i overensstemmelse med installationsvejledningerne til monteringsbøjlen. Længden af skruen skulle overstige tykkelsen af vægmonteringsbøjlen med mindst 10 mm. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. (Anbefalet moment: N cm). Monteringsanordningerne skal være stærke nok til at kunne bære skærmens vægt. LCD-skærm 10 mm (0,39") Tykkelse af vægmonteringsbøjle For at kunne opretholde passende ventilation, skal der være et frit mellemrum på mindst 10 mm fra skærmens bagside til væggen. Få hjælp hos en professionel tekniker vedrørende vægmonteringsinstallationer. Producenten accepterer intet ansvar for installationer, der ikke udføres af en professionel tekniker. 10mm (0.39")

12 8 Dele af skærmen og deres funktioner Dele af skærmen og deres funktioner Frontpanel (RP653 / RP703) Frontpanel (RP750 / 750K)

13 Dele af skærmen og deres funktioner 9 Nr. Navn Beskrivelse Tænd/sluk Start Retur Menu Lydstyrke ned Lydstyrke op Tryk for at skifte til energibesparelsestilstand. Tryk og hold ned i 2 sekunder eller længere for at slukke. Tryk for at gå tilbage til startskærmen. Tryk for at gå til det forrige menuniveau. Tryk for at åbne funktionsmenuen. Tryk for at skrue ned for lydstyrken. Tryk for at skrue op for lydstyrken. Indbygget USB-interface til computer. Denne funktion er ikke PC USB tilgængelig. USB-interface i Android-systemet, hvor du kan få adgang til Media USB lagerenheder til afspilning af mediefiler samt understøttelse af tastatur og mus. Signalmodtager for Modtag signaler fra fjernbetjeningen. Bloker ikke for fjernbetjening modtageren. NFC-funktion NFC-sensor: NFC-læser og -skriver.

14 10 Dele af skærmen og deres funktioner Input/output-stik (RP653 / RP703) LAN Nr. Navn Beskrivelse USB HDMI IN VGA OUT AUDIO IN VGA IN TOUCH AV IN COAX OUT RS232 EARPHONE LAN Input for berøringssignal til ekstern computer. Når du tilslutter en ekstern computer, udover tilslutning af en ekstern computers VGA- og lydsignaler, skal den eksterne computers USB være tilsluttet til udstyret. Hvis driveren er installeret, kan den eksterne computer kontrolleres via udstyret med berøringsfunktionen (berøringsfunktionen er som standard aktiveret i VGA- HDMIkanalen) TÆND/SLUK- KONTAKT AC IN Tilslut USB-enheder som f.eks. USB-tastatur, USB-mus og USB-flashdrev. HD-signalindgang til multimedieinterface. Tilslut til en pc med et HDMI-output, en digital-boks eller videoafspilningsenheder med berøringsfunktion. Tilslut for at afspille enheder med et VGA-input. Lydinput til ekstern computer. Billedinput til ekstern computer. Komposit video og lydinput. Koaksial udgang. Serielt interface, der bruges til overførsel af data mellem enhederne. Tilsluttet til enheden med hovedtelefonens input. LAN-interface, tilslutning af RJ45-stik (denne netværksport bruges kun til det lukkede Android OS på dette produkt). Tænd og sluk for vekselstrømmen. Se Tænde eller slukke for skærmen på side 23 for at få flere oplysninger. AC-strøminput, tilslutning af vekselstrømsforsyningen. Se Tilslutning af strøm på side 22 for at få flere oplysninger. USB 2.0= 5 V 500 ma / USB 3.0= 5 V 900 ma : Jævnstrøm / DC : Vekselstrøm / AC

15 Input/output-stik (RP750 / RP750K) Dele af skærmen og deres funktioner 11 HDMI4(4K2K) HDMI4(4K2K) LAN Nr. Navn Beskrivelse 1 2 USB HDMI IN Tilslutter USB-enheder som f.eks. USB-tastatur, USB-mus og USB-flashdrev. HD-signalindgang til multimedieinterface. Tilslut til en pc med et HDMI-output, en digital-boks eller videoafspilningsenheder med berøringsfunktion VGA OUT AUDIO IN VGA IN TOUCH AV IN COAX OUT RS232 EARPHONE LAN AC IN TÆND/SLUK- KONTAKT HDMI 4 realiserer 4K2K opløsning (kun RP750K). Tilslutter til skærmenheder med et VGA-input. Lydinput til ekstern computer. Billedinput til ekstern computer. Input for berøringssignal for ekstern computer. Standard berøringsfunktionen er tilgængelig for intern computer. Når du tilslutter en ekstern computer, udover tilslutning af en ekstern computers VGA- og lydsignaler, skal den eksterne computers USB-port være tilsluttet til udstyret. Hvis driveren er installeret, kan den eksterne computer kontrolleres via udstyret med berøringsfunktionen (berøringsfunktionen er som standard aktiveret i PC-, VGA- HDMI-kanalen). Komposit video og lydinput. Koaksial udgang. Serielt interface, der bruges til overførsel af data mellem enhederne. Tilsluttet til enheden med hovedtelefonens input. LAN-interface, tilslutning af RJ45-stik (denne netværksport bruges kun til det lukkede Android OS på dette produkt). AC-strøminput, tilslutning af vekselstrømsforsyningen. Tænd/sluk-kontakt, til at tænde og slukke for vekselstrømmen. Se Tænde eller slukke for skærmen på side 23 for at få flere oplysninger om AC IN og TÆND/SLUK-KONTAKT.

16 12 Dele af skærmen og deres funktioner Fjernbetjening 3 Windows-tast til indbygget computer. 4 Space Mellemrumstast til indbygget computer. 5 Alt+Tab Alt+Tab-tast til indbygget computer. 6 Alt+F4 Til at lukke et program i indbygget computer. 7 Numeriske knapper Fungerer lige som numeriske taster. 8 Display Vis den aktuelle inputkilde og information. 9 Tilbage til tv-kanal. 10 INPUT Vælg inputkilden. Se Skift inputsignaler på side 24 for at få flere oplysninger. 11 HOME Knap for Android-systemets hovedskærm. 1 Tænd eller sluk for skærmen. 2 Tænd eller sluk for funktionen Lyd fra. 12 MENU Åbn eller luk OSD-menuen. 13 Rød-knap Lås tastatur og berøringsfunktion. 15 Grøn-knap Ingen funktion. 15 Gul-knap Ingen funktion. 16 Blå-knap Frys-funktion.

17 Dele af skærmen og deres funktioner Retningstast. Tryk for valg til højre. 22 Retningstast. Tryk for valg nedad. 23 ENTER Bekræfter dit valg eller gemmer ændringer. 24 Hurtig start af skriveprogram (EZWrite). Hurtigt valg af skrivepen hvis programmet allerede er startet. 25 Back Returtast. 26 PgUp Indbygget computerside (forrige side). 27 PgDn Indbygget computerside (næste side). 17 En tast for tom skærm. 18 Tilbagetast. 28 CH+/CH- Tast til kanalskift. 29 VOL+/VOL- Tast til ændring af lydstyrke. 30 F1 - F12 F1-F12 funktionstaster til indbygget computer. 19 Retningstast. Tryk for valg opad. 20 Retningstast. Tryk for valg til venstre. Indbygget computer ikke tilgængelig. Alle knapper relateret til computeren er deaktiverede hvis der ikke findes en indbygget computer. Tv-funktionerne er ikke tilgængelig.

18 14 Dele af skærmen og deres funktioner Brug af fjernbetjeningen Installation af fjernbetjeningsbatterier 1. Åbn fjernbetjeningens batteridæksel. 2. Indsæt de medfølgende batterier, og sørg for, at de positive og negative poler matcher markeringerne (+) og (-) i batterirummet. De medfølgende batterier leveres til dig, så du kan bruge skærmen med det samme. Du skal udskifte dem så hurtigt som muligt. 3. Sæt batterirummets dæksel på igen.

19 Dele af skærmen og deres funktioner 15 Tip til brug affjernbtjeningen Peg toppen af fjernbetjeningen direkte mod skærmens føler, når du trykker på knapperne. Undgå at fjernbetjeningen bliver våd, og læg den ikke i fugtige omgivelser (såsom badeværelset). Hvis skærmens føler er i direkte sollys eller under stærk lys, fungerer fjernbetjeningen måske ikke ordentligt. I denne situation skal du ændre lyskilden, eller justere vinklen på skærmen, eller bruge fjernbetjeningen tættere på føleren på skærmen.

20 16 Forbindelse Forbindelse Tilslutning af VGA-input 1. Tilslut VGA IN-stikket på skærmen til VGA-outputstikket på computeren med et D-Sub (15-benet)-kabel. 2. Tilslut computerens lydoutputstik til AUDIO IN-stikket på skærmen med et passende lydkabel. 3. Hvis du vil se billeder fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT på fjernbetjeningen for at skifte til den relevante inputkilde. Tilslutning af berøringsmodulet Forbind TOUCH (type B)-stikket på skærmen til en USB-port på computeren ved at bruge det medfølgende USB-kabel. Berøringsmodulet understøtter nemme Plug-and- Play-handlinger. Der er ikke brug for at installere yderligere drivere på computeren. D-Sub (15-benet)-kabel USB-kabel Lydkabel Computer Undgå at blokkere berøringsskærmens ramme (hvor sensorerne er placeret) når berøringsmodulet startes. Det anbefales kraftigt at du forbinder skærmen til en PC eller bærbar direkte. Undgå at forbinde skærmen til en pladeenhed, hvilket kan forårsage fejl ved berøringsoperationer. Hvis der vises spøgelsesbilleder, skal du prøve at frakoble og derefter genforbinde alle USB-kabler. Hvis der stadig vises et fejlbillede, bruges et andet USB type B- til A-kabel. TOUCH skal bruges med HDMI eller VGA IN.

21 Forbindelse 17 Tilslutning af digitale input 1. Forbind HDMI output-stikket på en computer eller A/V-enhed (så som en VCR eller DVD-afspiller) til HDMI-input stikket på skærmen ved at bruge et HDMI-kabel. 2. Hvis du vil se billeder fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT på fjernbetjeningen for at skifte til den relevante inputkilde. RP653 / RP703 / RP750 HDMI-kabel DVD-afspiller RP750K HDMI4(4K2K) HDMI-kabel DVD-afspiller Dette lydkabel medfølger ikke og skal købes separat. HDMI 4 er kun for RP750K.

22 18 Forbindelse Tilslutning af AV-input 1. Tilslut AV IN-stikket på skærmen til outputstikket på en AV-enhed (f.eks. en VCR- eller dvd-afspiller) med et passende videokabel. 2. Tilslut VCR ens lydoutputstik til AV IN-stikket på skærmen med et passende lydkabel. 3. Hvis du vil se billeder fra dette input, skal du trykke på knappen INPUT på fjernbetjeningen for at skifte til den relevante inputkilde. Videospilkonsol DVD-afspiller AVkabel Camcorder VCR Digital-boks Satellitmodtager Dette lydkabel medfølger ikke og skal købes separat.

23 Tilslutning af koaksialoutput Sådan bruges koaksial-udgangen til akustiske programmer: 1. Brug et koaksialkabel til at tilslutte via COAX OUT til dit lydudstyr. 2. Tilslut elledningen og tænd for strømmen. Forbindelse 19 Stik til koaksialkabel LAN Lydudstyr Dette lydkabel medfølger ikke og skal købes separat.

24 20 Forbindelse Tilslut af videooutput For computer: 1. Brug D-Sub kablet og lydkablet til at tilslutte fra VGA OUT og EARPHONE til enhedernes relevante stik. 2. Tilslut elledningen og tænd for strømmen. 3. Tryk på på fjernebetjeningen og tænd for skærmen. Tryk på INPUT for at skifte til pc-port. Indstil den interne computer til VGA-output eller flerskærmsvisning. Lydkabel D-Sub (15-benet)-kabel

25 Forbindelse 21 Tilslutning til seriel port Tilslut computeren direkte til RS232-porte til input/output-stikkene. RS-232C -kabel Computer Dette lydkabel medfølger ikke og skal købes separat. Denne tilslutning gælder kun for straight-through RS-232C-kabler. Når du bruger et seriel port-kabel til at tilslutte centralt styringsudstyr og maskinen, kan visse af maskinens funktioner styres via det centrale styringsudstyr, som f.eks.: Tænde/slukke for maskinen, justering af lydstyrke osv.

26 22 Forbindelse Tilslutning af strøm Sæt den ene ende af strømkablet til Tænd/sluk-stikket på skærmen og den anden ende i en stikkontakt (hvis kontakten har afbryder, skal du tænde). AC IN Det medfølgende strømkabel passer kun til V vekselstrøm. Det viste strømkabel og kontakten kan være anderledes i din region. Brug kun et passende strømkabel til din region. Brug aldrig et strømkabel, som lader til at være beskadiget eller revnet, og ændre ikke på stikket på ledningen. Vær opmærksom på strømbelastningen, når du bruger forlængerledninger eller flerdobbelte stikkontakter. Der er ingen dele i skærmen, som brugeren selv kan reparerer. Fjern aldrig nogle af overdelene. Der er farlig spænding inden i skærmen. Sluk for strømmen og tag elledningen ud af stikkontakten hvis du vil flytte skærmen. Illustrationen er kun ment som en reference.

27 Grundlæggende funktioner 23 Grundlæggende funktioner Tænde eller slukke for skærmen 1. Sørg for, at du følger instruktionerne på Tilslutning af strøm på side Kontroller, inden du tænder for skærmen, at der er TÆNDT på Tænd/slukkontakten. Systemet skifter til standby-tilstand. RP653 / RP703 RP750 / RP750k Tænd/sluk-kontakt Tænd/sluk-kontakt Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på skærmens kontrolpanel eller på fjernbetjeningen. Sluk for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen på skærmens kontrolpanel eller på fjernbetjeningen. Systemet skifter automatisk til standby-tilstand. RP750 / RP750k RP653 / RP703 IR-modtager IR-modtager Tænd/sluk-knap Tænd/sluk-knap Tænd/sluk-knap Skærmens standby-tilstand forbruger strøm. Hvis du vil slukke for strømmen fuldstændigt, skal du slå SLUKKE (O) på Tænd/sluk-kontakten frakoble ledningen fra stikkontakten. Sådan slukkes skærmen med Quickoff Tryk på Apps ( ) > Quickoff ( at bruge fjernbetjeningen. ) på skærmbilledet for at slukke for skærmen uden

28 24 Grundlæggende funktioner Indledende konfiguration Efter du har tilsluttet skærmen til stikkontakten, er du klar til at tænde skærmen. Den første gang du tænder for skærmen, tages du gennem en serie opsætningsskærmbilleder. Følg instruktionerne på skærmbillederne eller trinnene nedenfor for at starte skærmen og fuldføre den indledende opsætning. 1. Tænd for skærmen. Vent, indtil skærmen er startet med BenQ-skærmbilledet. Det kan tage et øjeblik. 2. Tryk på Næste på skærmbilledet for at starte. Følg instruktionerne på skærmbilledet for at opsætte sprog, dato og tid samt netværk. Eller du kan springe nogle af trinnene over og fuldføre opsætningen på et senere tidspunkt. Skift inputsignaler Du kan vælge et input-signal på en af følgende måder: Tryk på knappen INPUT på fjernbetjeningen. Tryk på knappen Menu på frontpanelet. Træk menuen Generel indstil. op fra midten af den nederste del af skærmbilledet. RP750K Generel indstil. er også udstyret med et HDMI4-stik til 4K2K-opløsning. Brugere kan aktivere funktionen Eye Care på OSD-menuen. Eye Care skifter skærmen til lavt blåt lys-tilstand og aktiverer flimmerfri-funktionen. I tilstand Eye Care er standardværdien for både Lysstyrke og Kontrast 50 og standardværdien for Baggrundslys er 10. Hentning af software BenQ frigiver regelmæssigt softwareopdateringer, der kan tilføje funktioner eller programmer, associeret med din skærm. Hvis du vil kontrollere, om der er en softwareopdatering tilgængelige for din enhed, eller hvis du vil hente en softwarelicensnøgle, skal du gå til Derefter indtaster du serienummeret (kan findes på mærkaten, der sidder på skærmens bagside) og klikker på OK for at få adgang til softwarens hentningsside.

29 Grundlæggende funktioner 25 Opsætning af internetforbindelse Din skærm skal have forbindelse til internettet for at kunne udføre OTA-opdateringer eller surfe på internettet. Hvis du har behov for at finde MAC-adressen i Android OS skal du gå til Indstilling > Netværk > Status. Netværksiindstilling 1. På startskærmen vælger du Apps ( ) > Settings ( ).

30 26 Grundlæggende funktioner 2. Gå til Ethernet kontrol, indstil netværks-switch til Til og tryk på Avanceret for at gå til indstillingen Avanceret. 3. Indstil Automatisk IP til Til og tryk på Bekræft for at konfigurere netværksindstillingen.

31 Grundlæggende funktioner 27 Trådløs forbindelse Du skal bruge en trådløs internetdongle for at kunne oprette forbindelse mellem skærmen og internettet trådløst. Efter du har sæt en dongle in en af USB-portene skal du følgende nedenstående trin: 1. Indstil Netværks-switch til Til for at oprette forbindelse til et trådløst netværk. 2. Der vises en liste over tilgængelige netværk på skærmbilledet. Tryk på netværkets navn for at oprette forbindelse til netværket. Du skal have en adgangskode hvis det er første gang du bruger netværket. 3. Indtast adgangskoden og tryk på Tilslut. Enheden har nu forbindelse til WLAN'et.

32 28 Grundlæggende funktioner Opdatering af software Når en ny version af softwaren er tilgængelig, detekterer systemet automatisk opdateringen, og vil prompte dig om at hente den, hver gang du tænder for skærmen. Hvis du vil opdatere softwaren skal du vælge "Bekræft" for at fortsætte opdateringen. Du kan også springe dette trin over og opdatere softwaren på et senere tidspunkt. Sådan opdateres softwaren manuelt: 1. På startskærmen vælger du Apps ( ) > Settings ( ). 2. Gå til Om tabletcomputeren og tryk på Kontroller for opdateringer.

33 Grundlæggende funktioner Hvis der er en opdatering tilgængelig starter systemet opdateringen. Opdateringen af softwaren kan tage et stykke tid at fuldføre. Under opdateringen må du ikke slukke for enheden eller afbryde forbindelsen til internettet. Enhver afbrydelse under opdateringen af softwaren kan beskadige skærmen permanent. Justering af lydstyrkeniveauet Hvis du vil justere lydniveauet skal du gøre et af følgende: Tryk på VOL- / VOL+ på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken. Tryk på / på skærmens frontpanel. Brug lydstyrkelinjen på menuen Generel indstil. Se Skift inputsignaler på side 24 for at få flere oplysninger.

34 30 Grundlæggende funktioner Brug af berøringsskærm Du kan bruge den optiske berøringsskærm til at kontrollere operativsystemet. Berøringsskærmen kan emulere grundlæggende musefunktioner og understøtter flerberøringsfunktioner for Windows 7/8*. Følgende tabel viser en liste over bevægelser, som du kan bruge på berøringsskærmen. Sørg for, at du har installeret USB-kablet på skærmen til en computer. *Flerberøringsfunktioner understøttes kun af Windows 8, Windows 7 - versionerne Home Premium, Professional, Enterprise og Ultimate. Til Windows XP, Windows Vista og Windows 7 - i versionerne Starter og Home Basic understøttes flerberøring ikke. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. OS-funktioner Til Windows XP, Windows Vista og Windows 7 Tap en gang på skærmen. Bevægelseshandlinger Klik Tap to gange på skærmen. Dobbeltklik Højreklik 1. Tryk på målet. 2. Hold og vent på, at en blå ring vises. 3. Slip fingeren. Træk en finger til venstre eller højre. Træk

35 Grundlæggende funktioner 31 OS-funktioner Bevægelseshandlinger Til Windows Vista og Windows 7 Træk en finger til venstre eller højre. Valg Træk hurtigt fingeren (bladr) i en ønsket retning. Panorer op / Panorer ned / Bagud / Fremad Flerberøringsfunktioner Til Windows 7 - versionerne Home Premium, Professional, Enterprise og Ultimate Højreklik 1. Tryk på målet. 2. Tap på skærmen med en anden finger. 3. Slip den anden finger. Træk en eller to fingre op eller ned. Rulle eller or Flyt to fingre fra hinanden eller mod hinanden. Zoom

36 32 Grundlæggende funktioner OS-funktioner Bevægelseshandlinger Flyt to fingre i modsat retning. Brug en finger til at dreje om den anden. Understøttes af bestemte programmer Tap med to fingre samtidigt. Målet skulle være midtpunktet mellem fingrene. Understøttes af bestemte programmer Til Windows XP, Windows Vista og Windows 7 Tryk og hold i 4 sekunder. Vågn op fra slumretilstand i Windows (S3) Bevægelser Til Windows 8 Beskrivelse Tryk og hold for at lære Denne berøringsinteraktion forårsager, at detaljeret information eller visuel undervisning (for eksempel et værktøjstips eller en indholdsmenu) bliver vist uden forpligtigelse til en handling. Alt hvad der bliver vist på denne måde vil ikke forhindre brugere i at panne, hvis de begynder at glide med deres finger. Tap for primær aktion At tappe på et element udløser dens primære aktion, for eksempel at åbne et program eller udføre en kommando.

37 Grundlæggende funktioner 33 Bevægelser Beskrivelse Glid for at panne Glid bruges primært for panorere interaktioner men kan også blive brugt til flytning, tegning eller til at skrive. Glid kan også bruges som mål for lille, tæt pakkede elementer ved at skrubbe (glide fingeren over relaterede objekter så som radioknapper). Svirp for at vælge, kommando eller flytte Glid din finger et kort stykke, vinkelret på panoreringsretningen, og vælg objekter på en liste eller net (ListView- eller GridLayout-kontrolfunktioner). Viser Appbaren med relevante kommandoer når objekter er valgt. Knib og stræk for at zoome Mens knib og stræk tegnene oftest bliver brugt til at ændre størrelse, kan de også aktiveres for at hoppe til begyndelsen, slutningen eller hvor som helst i indhold med Semantisk Zoom. En Semantisk Zoom-funktion giver en udvidet visning for at vise grupper af elementer og en hurtig måde til at dykke ned i dem. Drej for at rotere Rotation med to eller flere fingre forårsager, at objekterne roterer.

38 34 Grundlæggende funktioner Vigtige oplysninger om brugen af berøringsskærmen Rengør venligst rammen, når der er tegn på fejl på berøringsskærmen. Før du rengør skærmen, skal du forvisse dig om at skærmen er slukket, og frakoble strømkablet. Fjern støv og snavs fra skærmen og det infrarøde plastikfilter regelmæssigt. Det foreslås, at der bruges en lille mængde alkohol til at rengøre det infrarøde plastikfilter. For at undgå skader på skærmen, må du aldrig bruge nogen form for ætsende materialer til at aftørre skærmen. Brug et neutralt rengøringsmiddel til at rengøre berøringsskærmen. Undgå at bruge opløsningsmidler med ætsende emner, såsom bananolie eller ammoniak. Fugt en ren blød, fnugfri klud med et neutralt rengøringsmiddel og rengør derefter berøringsskærmen. Spray ikke et rengøringsmiddel direkte på skærmens overflade eller direkte på rammen. Det kan resultere i kortslutning på berøringsskærmen. Opbevar berøringsskærmen uden for direkte sollys eller spotlights.

39 Menufunktion 35 Menufunktion Et tryk-menu funktion Træk menuen Generel indstil. op fra midten af den nederste del af skærmbilledet, som vist nedenfor, for at åbne menuen Generel indstil. Indstillingsmenu Indstilling af input Tryk på INPUT på fjernbetjeningen eller Menu på frontpanelet eller træk fra midten af den nederste del af skærmbilledet for at åbne menuen Generel indstil. Tryk på / / / på fjernbetjeningen og tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at bekræfte, eller klik direkte på en ønsket input-kilde. Tryk på BACK på fjernbetjeningen eller klik på et tomt område uden for menuen for at afslutte menuen. Brugere kan aktivere funktionen Eye Care på OSD-menuen. Eye Care skifter skærmen til lavt blåt lys-tilstand og aktiverer flimmerfri-funktionen. Brug lydstyrkelinjen til at justere lydstyrken for skærmen. Brug lysstyrkelinjen til at justere lysstyrken for skærmen.

40 36 Menufunktion Lydindstillinger Klik på på menuen Generel indstil. for at åbne menuen Lyd. Tryk på / / / på fjernbetjeningen og tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at bekræfte, eller klik direkte på et emne. Tryk på BACK på fjernbetjeningen eller klik på et tomt område uden for menuen for at afslutte menuen. Menu Volumen Bass Diskant Balance Lydmiljø Beskrivelse Tryk på VOL+ / VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere lydstyrken. Tryk på VOL+ / VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere bassen. Tryk på VOL+/VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere diskanten. Tryk på VOL+ / VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere balancen. Tryk på VOL+ / VOL- på fjernbetjeningen eller tryk på et forudindstillet lydmiljø. Valgmulighederne er Standard, Film, Møde eller Klasse. Tryk på Mute på fjernbetjeningen eller klik direkte på deaktivere Lyd fra. for at aktivere eller

41 Menufunktion 37 Skærmindstillinger Klik på på menuen Generel indstil. for at åbne menuen Skærm. Knappen Auto er kun tilgængelig når der er tilsluttet et VGA-inputsignal. Tryk på / / / på fjernbetjeningen og tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at bekræfte, eller klik direkte på et emne. Tryk på BACK på fjernbetjeningen eller klik på et tomt område uden for menuen for at afslutte menuen. Tryk på / på fjernbetjeningen og tryk på ENTER eller klik på billedet automatisk. for at justere Menu Formatforhold Beskrivelse Tryk på / på fjernbetjeningen eller klik på aspektforhold. Valgmulighederne er 4:3, 16:9 eller PTP. Skærmindstillinger Klik på på menuen Generel indstil. for at åbne menuen Vise.

42 38 Menufunktion Tryk på / / / på fjernbetjeningen og tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at bekræfte, eller klik direkte på et emne. Tryk på BACK på fjernbetjeningen eller klik på et tomt område uden for menuen for at afslutte menuen. Menu Lysstyrke Kontrast Hue Skarphed Farve temp Beskrivelse Tryk på VOL+/VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere lysstyrken. Tryk på VOL+/VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere kontrasten. Tryk på VOL+/VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere nuancen. Tryk på VOL+/VOL- på fjernbetjeningen eller træk i drejeknappen for at justere skarpheden. Tryk på VOL+ / VOL- på fjernbetjeningen eller klik på en forudindstillet farvetemperatur for billedet. Valgmulighederne er Standard, Varm eller Kold. Der er ingen Hue eller Skarphed for HDMI- og VGA-indstillinger. Flere indstillinger Klik på på menuen Generel indstil. for at åbne menuen Settings. Tryk på / / / på fjernbetjeningen og tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at bekræfte, eller klik direkte på et emne. Tryk på BACK på fjernbetjeningen eller klik på et tomt område uden for menuen for at afslutte menuen. Menu Tastaturlås Beskrivelse Tryk på ENTER på fjernbetjeningen eller klik på kontakten for at låse eller oplåse knapperne på skærmens frontpanel.

43 Menufunktion 39 IR låst Power Schedule Tryk på ENTER på fjernbetjeningen eller klik på kontakten for at låse eller oplåse fjernbetjeningens IR-sensor på skærmens frontpanel. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen eller klik på ikonet for at indstille en strømplan. Funktionerne Tastaturlås og IR låst kan ikke aktiveres samtidigt. Systemindstillinger På startskærmen vælger du Apps ( ) > Settings ( ) for at åbne systemindstillinger. Tryk på / / / på fjernbetjeningen og tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at bekræfte, eller klik direkte på et emne. Tryk på BACK på fjernbetjeningen eller klik på et tomt område uden for menuen for at afslutte menuen. Valgmuligheder Ethernet kontrol Skærm Lagerplads Apps Sprog og input Dato og tid Opstart og nedlukning Flydende Anmærkningsindstilling Om tabletcomputeren Beskrivelse Klik for at vise aktuelle netværksstatus og netværkspræference for skærmen. Klik for at indstille dine visuelle præferencer for Skrifttypestørrelse og Tapet. Klik for at vise ledig og optaget plads. Klik for at vise forbrug af RAM for apps i Android. Klik for at indstille Sprog og Tastatur og inputmetoder i Android. Klik for at indstille dato, tid og deres format i Android. Klik for at opsætte Startup kanal, Standby efter opstart og Timer-kontakt. Påmindelser inkluderer opstartstid og sluttid. Der kan laves tidsplaner ved at vælge ugedage. Se Flydende Anmærkningsværktøjslinje på side 57 for at få flere oplysninger. Klik for at vise systemoplysninger i Android.

44 40 Menufunktion Mængden af ledig lagerplads for brugeren varierer, afhængigt af antallet af forudindstillede apps og billeder, der nedsætter den totale lagerplads.

45 Android systeminterface 41 Android systeminterface Bemærk, at dette er et lukket Android OS. Download og brug ikke-autoriserede apps på dette systemet er ikke muligt. Hovedinterface Skærmen viser som standard Android hovedinterfacet. Sådan navigerer du i Android hovedinterfacet: Tryk på / på fjernbetjeningen for at vælge ikoner nederst, og tryk på ENTER for at køre programmet, eller tryk direkte på ikonet. Tryk på HOME på fjernbetjeningen eller Start-knappen på frontpanelet for at gå tilbage til hovedinterfacet. Tryk på INPUT på fjernbetjeningen eller træk menuen Generel indstil. op fra midten af den nederste del af skærmbilledet for at åbne menuen Generel indstil. for at vælge et input.

46 42 Android systeminterface EZWrite 3.0 EZWrite 3.0 er et skrive- og anmærkningsværktøj, der giver brugeren mulighed for at bruge berøringsskærmen som et interaktivt blackboard/whiteboard med flere funktioner. EZWrite 3.0 understøtter 6-punkts berøring. Ikon Funktion Beskrivelse Afslut Klik for at afslutte EZWrite 3.0. Gem Klik for at genne tegningerne/anmærkninger, vist på skærmbilledet. Se Lagring af filer på side 56 for at få flere oplysninger. Maling Tryk for at ændre baggrundens farve for EZWrite 3.0. Der er 6 farvemuligheder, hvilket er hvid, vanilje, beige, grå, sort og grøn. Pensel Viskelæder Klik for at indstille penseltype, -farve og -tykkelse. Der er 12 farvemuligheder, hvilket er rød, lyserød, orange, gul, lysegrøn, grøn, himmelblå, mørkeblå, violet, hvid, grå og sort. Klik for at vælge størrelsen af viskelæderet, og tryk på det og træk det over de områder på en tegning/ anmærkning, du vil slette. Klik på Ryd alle for at slette alle tegninger/anmærkninger på skærmbilledet. Der er 3 valg for størrelse: Lille, mellem og stor.

47 Android systeminterface 43 Ikon Funktion Beskrivelse Samarbejdsværktøjer Import af billede Annuller Klik for at vælge mellem fem forskellige samarbejdsværktøjer. Valgmuligheder for samarbejdsværktøjer er Stopur / timer, Summere, Tegne, Resultattavle og Holdscoring. Se Samarbejdsværktøjer på side 45 for at få flere oplysninger. Klik for at importere et billede til EZWrite 3.0. Se Import af billeder på side 55 for at få flere oplysninger. Klik for at fortryde tidligere handling. Gendan Klik for at gendanne den annullerede handling. Side Tilføj side Viser sidenummer for det aktuelle billede. Klik for at vise listen over sider. Se Tilføjelse af sider på side 56 for at få flere oplysninger. Klik for at tilføje en ny billedside med skrift. Se Tilføjelse af sider på side 56 for at få flere oplysninger.

48 44 Android systeminterface NFC-funktion NFC -sensoren på skærmens frontpanel giver dig mulighed for at udføre forskellige genveje for at gøre skrivning og oprettelse af anmærkninger med EZWrite 3.0 nemmere og hurtigere. Tryk direkte på NFC -sensoren med en af enderne af en NFCPen for at starte EZWrite 3.0. Penslens farve indstilles til farven i den ende, der blev brugt til at berøre sensoren (hvis f.eks. den røde ende af en NFCPen berørte NFC-sensoren vil EZWrite 3.0 starte med en rød pensel). I EZWrite 3.0 kan du nemt skifte farve på din pensel ved at berøre NFC -sensoren med en af de farvede ender af en NFCPen. Derefter vil penslens farve i EZWrite 3.0 stemme overens med farven på den ende, der blev brugt til at berøre sensoren. NFCPen er tilgængelige i fire farver: Rød, grøn, sort og blå.

49 Android systeminterface 45 Samarbejdsværktøjer Samarbejdsværktøjer er en gruppe programmer i EZWrite 3.0, der bruger berøringsskærmen og dermed giver brugeren mulighed for at samarbejde og interagere med skærmen. Klik på i EZWrite 3.0 for at åbne værktøjsmenuen Samarbejde. Ikon Funktion Beskrivelse Stopur / timer Summere Tegne Resultattavle Klik for at starte Stopur / timer. Se Stopur / timer på side 46 for at få flere oplysninger. Klik for at starte Summere. Se Summere på side 49 for at få flere oplysninger. Klik for at starte Tegne. Se Tegne på side 50 for at få flere oplysninger. Klik for at starte Resultattavle. Se Resultattavle på side 51 for at få flere oplysninger. Holdscoring Klik for at starte Holdscoring. Se Holdscoring på side 52 for at få flere oplysninger.

50 46 Android systeminterface Stopur / timer Med Stopur kan du oprette interaktive tidssensitive spil/aktiviteter. Med Timer kan du vise en timer med nedtælling for spil/aktiviteter, der tages tid på. 1. Klik på > i EZWrite Værktøjet Stopur / timer åbner som standard med Stopur i gruppetilstand, som vist nedenfor. Gruppetilstand tillader, at du har op til fem grupper med tidsbaserede aktiviteter, hvor - hver gang der trykkes på en gruppeknap - tiden, anvendt af den gruppe, registreres Emne Funktion Beskrivelse 1 Stopur / timer Klik for at skifte mellem Stopur og Timer. 2 Gruppetilstand Klik for at slå gruppetilstand FRA. 3 Stopur Viser forløbet tid for aktiviteten. 4 Start / Nulstil Klik for at starte/stoppe eller nulstille stopuret. 5 Gruppeknapper Klik for at registrere en tid for den respektive gruppe. Gruppeknapperne vises kun når gruppetilstand er slået til.

51 Android systeminterface Klik på knappen for gruppetilstand for at slå gruppetilstand fra, som vist nedenfor Emne Funktion Beskrivelse 1 Stopur / timer Klik for at skifte mellem Stopur og Timer. 2 Gruppetilstand Klik for at slå gruppetilstand TIL. Gruppetilstand tillader, at du har op til fem grupper med tidsbaserede aktiviteter, hvor - hver gang der trykkes på en gruppeknap - tiden, anvendt af den gruppe, registreres. 3 Stopur Viser forløbet tid for aktiviteten. 4 Start / Omgang Klik for at starte/stoppe stopuret eller registrere en omgang i omgangstabellen. 5 Omgangstabel Viser tiderne for hver registreret omgang. 4. Klik på Timer for at skifte til Timer. Omgangstabellen vises kun når gruppetilstand er slået fra.

52 48 Android systeminterface 5. Skærmbilledet med indstillinger for Timer vises på skærmen, som vist nedenfor Emne Funktion Beskrivelse 1 Stopur / timer Klik for at skifte mellem Stopur og Timer. 2 Indstilling af tid Svirp op/ned for at indstille, hvor lang tid tælleren skal nedtælle. Timeren kan højst indstilles til 99 minutter og 59 sekunder. 3 Start Klik for at starte timeren. 6. Klik på START for at starte timerens nedtælling, som vist nedenfor.

53 Android systeminterface 49 Summere Summere giver dig mulighed for at oprette 2 til 5 "summer"-knapper på berøringsskærmen, der kan bruges til interaktive spil/aktiviteter med spørgsmål og svar. 1. Klik på > i EZWrite Vælg antallet af summer-knapper, du vil bruge. 3. Summer-knapperne vises på skærmen. 4. Den første person, der trykker på en summer, deaktiverer alle summere i 5 sekunder, hvorefter summerne nulstilles og der startes en ny session. 5. Farven for den vindende busser ændres til orange.

54 50 Android systeminterface Tegne Tegne giver dig mulighed for vilkårligt at trække 1 til 6 deltagere fra en gruppe på op til 100 kandidater for interaktive spil/aktiviteter. 1. Klik på > i EZWrite Skærmbilledet Tegne vises på skærmen, som vist nedenfor Emne Funktion Beskrivelse 1 Deltagere Klik for at vælge antallet af deltagere, der skal trækkes. Det maksimale antal deltagere er seks. 2 Kandidater Svirp op/ned for at indstille gruppen af kandidater, hvorfra deltagerne skal trækkes. Antallet af kandidater i gruppen skal være højere end antallet af valgte deltagere. 3 Start Klik for at start med at trække. 4 Tegne Viser den aktuelle deltager, der blev trukket. 5 Liste over deltagere Viser listen over alle trukne deltagere.

55 Android systeminterface 51 Resultattavle Resultattavle giver dig mulighed for at oprette 2 til 5 resultattavler på berøringsskærmen, der kan bruges til scoringsbaserede spil/aktiviteter. 1. Klik på > i EZWrite Vælg antallet af resultattavler, du vil bruge. 3. Resultattavlerne vises på skærmen. 4. Svirp op eller ned på en resultattavle for at lægge til eller trække fra scoringen. - Klik på / for at øge/sænke afstanden mellem resultattavlerne. - Holdet med den aktuelt højeste scoring har en krone ( ) over deres resultattavle. Hvis alle hold har den samme score vises der ingen krone.

56 52 Android systeminterface Holdscoring Holdscoring giver mulighed for, at 2 til 5 hold bruger forenklede versioner af tegneværktøjerne EZWrite 3.0 til brug i interaktive brainstorming-spil/aktiviteter for flere personer. Holdscoring giver også en ordstyrer/lærer mulighed for at distribuere et spørgsmål til alle hold, der deltager i holdscorings-spil/aktiviteten. 1. Klik på > i EZWrite Vælg antallet af hold, du ønsker skal deltage. 3. Skærmbilledet med holdenes scoring vises på skærmen, som vist nedenfor Emne Funktion Beskrivelse 1 Tegnebræt Tegn med NFCPens eller bevægelser på skærmen. 2 Ryd alt Klik for at rydde hvert tegnebræt. 6.

57 Android systeminterface 53 3 Spørgsmål Klik for at oprette et spørgsmål eller en anmærkning, der skal distribueres til hvert tegnebræt. 4 Gem Klik for at gemme hvert tegnebræt. Se Lagring af filer på side 56 for at få flere oplysninger. 5 Afslut Klik for at afslutte Holdscoring. 6 Tegneværktøjer Klik for at vælge, hvilke typer tegneværktøjer og farver du vil bruge. Valgmuligheder for tegneværktøjer er pensel og viskelæder. Valgmuligheder for farver er rød, grøn, blå og sort. Hvert tegnebræt kan bruge enhver farvepensel, uanset hvilken farve der er valgt for et andet tegnebræt. Hvis 4 eller flere hold er valgt, opdeles tegnebrætterne til to sider. Klik på / på den venstre linje for at navigere mellem siderne. Hvert tegnebræt understøtter kun et berøringspunkt ad gangen. 4. Klik på hvis du vil oprette et spørgsmål eller en anmærkning, der skal distribueres til hvert tegnebræt. Spørgsmålsvinduet vises, som vist nedenfor.

RP552 / RP552H / RP840G Interaktivt fladpanel Brugervejledning

RP552 / RP552H / RP840G Interaktivt fladpanel Brugervejledning RP552 / RP552H / RP840G Interaktivt fladpanel Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

RP552 / RP840G Interaktivt fladpanel Brugervejledning

RP552 / RP840G Interaktivt fladpanel Brugervejledning RP552 / RP840G Interaktivt fladpanel Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Interaktivt fladpanel Brugsvejledning T420 TL550 T650

Interaktivt fladpanel Brugsvejledning T420 TL550 T650 Interaktivt fladpanel Brugsvejledning T420 TL550 T650 Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til indholdet af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

MIB MusicButler Installationsvejledning

MIB MusicButler Installationsvejledning MIB MusicButler Installationsvejledning Pakkeindhold Kontroller venligst, at I har modtaget nedenstående udstyr: A MIB Touchskærm E Skærmkabel (HDMI - DVI) F Netværkskabel B MIB Computer G USB-kabel (USB-A

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal

Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Undervisning på Nørre Voldgade 11, 3. sal Håndbog for undervisere og værter FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Tilslutning af pc til projektor..side 2 - Via VGA...side 3 - Via HDMI.side

Læs mere

RP700+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning

RP700+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning RP700+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

RP551+/RP651+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning

RP551+/RP651+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning RP551+/RP651+ Interaktivt fladpanel Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til indholdet af

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere