Boxventilator type BCA Montage og vedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boxventilator type BCA Montage og vedligeholdelse"

Transkript

1 DK Boxventilator type BCA Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport 3. Oplagring 4. Montage 4.1 Før montage 4.2 Montage 4.3 Kanaltilslutning 5. El-tilslutning fase motorer 5.2 Manuel trinløs regulering af 1-fase motorer 5.3 Automatisk trykregulering af 1-fase motorer 5.4 Tryktransducer-placering 6. Igangsætning 6.1 Før igangsætning 6.2 Startprocedure 7. Vedligeholdelse 7.1 Sikring før inspektion og vedligeholdelse 7.2 Ventilatorhus 7.3 Ventilatorhjul 7.4 Motor 7.5 Demontering af servicedør 7.6 Demontering af motor 7.7 Montering af motor 7.8 Fejlfinding 8. Lyd 9. Overensstemmelseserklæring 1. Anvendelse Boxventilator type BCA anvendes som enkeltudsugning eller i samlede udsugningssystemer for beboelsesejendomme, industri- og værkstedslokaler, haller, institutioner og kontorer m.m. Hovedkomponenter Pos. 01: Kabinet Pos. 02: Servicedør Pos. 03: Motor Pos. 04: Ventilatorhjul Pos. 05: Bundramme med svingningsdæmpere Boxventilator type BCA må ikke anvendes: i eksplosionsfarlige miljøer til transport af faste partikler Temperaturområde: Medie: -10 C til 80 C. Omgivelser: -20 C til 40 C. Pos. 06: Lås (nøgle medleveres) Pos. 07: Dørhængsel Pos. 08: Løfteøje Pos. 09: Stuts Pos. 10: Dækhjørne Fig. 1 Hovedkomponenter til boxventilator type BCA. 2. Håndtering 2.1 Mærkning Boxventilator er påført standard typeskilt med Novenco's navn og adresse. Endvidere er produkttype oplyst, f.eks. BCA 400, samt max. o/min., vægt og CE-mærke. 2.2 Vægt De i tabellen viste totalvægte (kg) er incl. motor 1 x 230V MG 1 x 230V MGE 3 x 400V MT BCA BCA BCA BCA Motorbetegnelser: MG: Motor, der anvendes ved spændingsregulering MGE: Motor med integreret frekvensomformer MT: 3-fase motor for frekvensregulering eller fast omløbstal MU

2 Fig. 2 Placering af løfteøjer. 2.3 Transport Boxventilator type BCA leveres på palle, som tillader transport med gaffeltruck. Endvidere er boxventilatoren forsynet med løfteøjer. Se fig. 2. Ved transport gennem smalle passager, kan servicedøren med fordel demonteres, før transport påbegyndes. Demontering af servicedør - se afsnit 7.5. Ved transport skal boxventilatoren behandles således, at kabinet samt stutse m.v. ikke deformeres Montage Boxventilatoren leveres som standard med løs medfølgende bundramme. Montage af bundrammer samt positionsmuligheder, se fig. 3. Bundrammen (pos.02) monteres i den valgte position ved brug af medleverede sætskruer M12 x 20, (pos. 03). Efter færdig montage af bundramme, monteres de medfølgende dækpropper (pos. 01) i dækhjørnets frihul. Dækhjørne, se fig. 1, (pos. 10). Boxventilatoren monteres på et vandret, fast og plant underlag med et egensvingningstal mindst 20% fra ventilatorens omdrejningstal. F.eks. kan der anvendes en cementflise oven på en solid trækonstruktion. Ventilatoren placeres løst på underlaget. Af hensyn til service skal servicedøren kunne åbnes 90. Ved periodisk drift, hvor der er risiko for kondensvand i motoren, demonteres drænproppen i motoren. Se evt. anvisning i motorleverandørens vejledning. Montageposition A anvendes. Se fig. 3. Boxventilator må ikke løftes i motoren eller i ind- og afgangsstuts. 3. Oplagring Boxventilator type BCA i original emballage tåler ikke udendørs oplagring. Ved indendørs oplagring under velventilerede forhold uden kondensfare er oplagringstiden 6 måneder. Opbevaringsstedet må ikke udsættes for vibrationer, som kan beskadige motorlejerne. Ved mere end 3 måneders oplagring bør ventilatorhjulet jævnligt tørnes ved håndkraft. 4. Montage 4.1. Før montage Før fastgørelse kontrolleres, at ventilatorhjulet kan rotere frit i ventilatorhuset. Fig. 3 Montage af bundramme samt positionsmuligheder Kanaltilslutning Ventilatoren bør altid tilsluttes via fleksible forbindelser. Derved undgås overførsel af eventuelle vibrationer. Kanalsystemet skal udføres således, at lufttilstrømning foregår jævnt og uforstyrret. F.eks. bør skarpe kanalbøjninger ikke placeres umiddelbart foran og efter ventilatoren. Se fig. 4. 2

3 NV 228-8A NV 265 koblet til potentiometer NV 283 A. NV 265 koblet til NV 283 A anvendes ved fjernstyring af ventilatoren. Der anvendes 4-leder signalkabel mellem NV 283 A og NV 265. For tilslutning og justering: Se montageanvisning medleveret spændingsregulator. De viste spændingsregulatorers klemrækker, samt motorklemrække er mærket som vist i montageanvisningen. Fig. 4 Kanaltilslutning. Kanalsystemet bør isoleres af hensyn til varmetab, brand, kondensation, samt lyd fra systemet. Hvis ventilatoren monteres uden kanaltilslutning, skal der monteres beskyttelsesnet på stutsen med største maskevidde på 12 x 12 mm. 5. El-tilslutning Forsyningskabel til ventilatoren fremføres efter gældende lovgivning. Tilslutning foretages j.v.f. gældende lovgivning og af autoriseret personale. Tilslutningen foretages med bevægeligt kabel fase motorer Motoren tilsluttes gennem motorværn fastlagt udfra motor-mærkestrøm. Tilslutningen foretages direkte i motorklemkassen Manuel trinløs regulering af 1-fase motorer Tilslutningen af ventilatoren foretages direkte i motorklemkassen. Motorerne har indbygget termisk beskyttelse. Spændingsregulering Motoren tilsluttes gennem trinløs spændingsregulator. Regulatortype: NV 33-1,5A NV 15-3,5A NV 225-5A 5.3. Automatisk trykregulering af 1-fase motorer Tilslutningen af ventilatoren foretages direkte i motorklemkassen. Motorerne har indbygget termisk beskyttelse. Spændingsregulering Motoren tilsluttes via spændingsregulatoren. Tryktransduceren tilsluttes spændingsregulatoren. Regulator type: NV 265 C.P.R. NV 202 NV 265 koblet til trykregulator NV 301 Tryktransducer type NV 277 Der anvendes 4-leder signalkabel mellem tryktransducer og styringsenhed. For tilslutning og justering: Se montageanvisning medleveret regulator. Den viste regulators klemrække, samt motorklemrækken er mærket som vist i montageanvisningen Frekvensregulering af Grundfos MGE motor Motoren tilsluttes 1 x 230V. Potentiometer type: NV 283 G. NV 283 G anvendes ved fjernstyring af ventilatoren. Der anvendes 4-leder skærmet kabel mellem motor og NV 283 G. Max. længde på skærmet kabel: 100 m. For tilslutning og justering: Se montageanvisning medleveret regulator. (Fig. 5). 3

4 Den viste regulators klemrække, samt motorklemrækken (Grundfos MGE) er mærket som vist i montageanvisningen. Bemærk: Motoranvisning fra Grundfos bør følges Tryktransducer-placering Tryktransduceren fig. 7, (pos. 02) placeres ved kanal-systemets målepunkt. Målepunktet bør være ved kanalsystemets sidste udsugningsarmatur, f.eks. emhætte. Der anvendes signalkabel mellem tryktransducer og konstanttrykregulator (pos. 01). Montering af slangegennemføring, fig. 8, (pos. 03). Fig. 5 Diagram NV 283 G. Den viste regulators klemrække, samt motorklemrækken er mærket som vist i montageanvisningen. Bemærk: Motoranvisning fra Grundfos bør følges Automatisk frekvensregulering af Grundfos MGE motor (tryk-regulering) Grundfos MGE: Motoren tilsluttes 1 x 230V. 3-fase motorer: Motoren tilsluttes via separat frekvensomformer. Regulator type: NV 301 Der anvendes 4-leder skærmet kabel mellem motor/ frekvensomformer og NV 301. Max. længde på skærmet kabel: 100 m. For tilslutning og justering: Se montageanvisningen medleveret regulator. (Fig. 6). Fig. 7 Tryktransducer placering. Fig. 6 Diagram NV 301. Fig. 8 Montering af slangegennemføring. 4

5 Procedure for montage: 1) Bor Ø8 mm hul i kanal. 2) Montér slangegennemføring i Ø8 mm hul. 3) Fastgør tryktransducer (pos. 02) til kanal. Bemærk: Tryktransducer er justeret for vandret montage, og skal for at afgive korrekt signal monteres vandret. 4) Fastgør plastslange til slangegennemføring og tryktransducerens stuts, mrk. U.T. 6. Igangsætning 6.1. Før igangsætning Før igangsætning kontrolleres, at ventilatoren og kanaltilslutninger er rene og frie for værktøj og fremmedlegemer. Ligeledes kontrolleres, at el-forbindelsen opfylder gældende forskrifter. Ventilatorens omløbsretning kontrolleres ved kortvarig start, i henhold til pileskilt placeret på motorende. støv eller snavs på nav eller skovle. Disse bør da rengøres. Ved rengøring vaskes ventilatorhjulet grundigt med sæbevand. Er der stadig rystelser efter rengøring, bør der straks tilkaldes sagkyndig assistance, da vedvarende rystelser kan beskadige motorlejerne. Min. hver 6. måned kontrolleres, om ventilatorhjulet håndteres således, at det ikke udsættes for stød eller anden overlast Motor Motoren er forsynet med engangssmurte lejer. Lejerne udskiftes i henhold til motorfabrikantens anvisninger Demontering af servicedør Ved transport af ventilator gennem smalle passager eller ved service på motor kan servicedøren med fordel demonteres. Se fig. 9 for demontering. Før arbejdet påbegyndes følges proceduren i afsnit Startprocedure Start ventilatoren Kontrollér, at der ikke forekommer unormale lyde. Kontrollér, at vibrationsniveauet er normalt. Efter en halv times drift kontrolleres, at ventilatoren fungerer normalt. 7. Vedligeholdelse 7.1. Sikring før inspektion og vedligeholdelse Når ventilatoren er i stilstand på grund af inspektion eller reparation/vedligeholdelse, skal det elektriske system slås fra og sikres, så ventilatoren ikke kan tilsluttes. Bemærk: Servicedøren må ikke åbnes, før det elektriske system er slået fra, og ventilatorhjulet er i stilstand Ventilatorhus Ventilatorhuset kræver som standard ingen anden vedligeholdelse end almindelig rengøring. Ved rengøring vaskes ventilatorhuset grundigt med sæbevand. Ventilatorhuset skal være tørt før genstart af ventilatoren. Ventilatorhuset bør rengøres min. hver 12. måned Ventilatorhjul Ventilatorhjulet er fra fabrikken afbalanceret omhyggeligt, for at sikre vibrationsfri drift. Hvis der opstår rystelser under driften, er årsagen i reglen aflejringer af Fig. 9 Demontering af servicedør Procedure for demontering: 1) Åben servicedøren 2) Demontér servicedøren ved at fjerne tap for hængsel»top«(pos.01). Anvend skruetrækker eller lign. ved demontering. Tilsvarende fjernes tap for hængsel»bund«. Ved demontering og adskillelse af ventilatoren, skal de enkelte dele håndteres således, at de ikke udsættes for stød eller anden overlast, der kan beskadige motor eller andre ventilatordele. Bemærk: Der må ikke monteres betjeningshåndtag på servicedørens låse. 5

6 7.6. Demontering af motor Før arbejdet påbegyndes følges proceduren i afsnit 7.1. Ved demontering af servicedøren. Se afsnit 7.5. Se fig. 10: Demontering/montering af motor. Ved opstart af ventilatoren følges proceduren under afsnit Fejlfinding Efterfølgende omfatter mulige årsager til driftsforstyrrelser. Manglende ydeevne: Lufttilgang på ventilatorens tilgangsside blokeret Spjæld lukket Kanalen tilstoppet Ventilatorhjul har forkert omdrejningsretning Motor defekt Motor afbrudt Elektrisk styring defekt Elektrisk styring afbrudt Montage af elektrisk styring ikke korrekt Fig. 10 Demontering/montering af motor Procedure for demontering: 1) Centerskrue (pos. 01) frigøres. 2) Ventilatorhjul (pos. 02) demonteres ved brug af aftrækker, som fastgøres i navkernens 2 gevindhuller. 3) 4 stk. plastpropper (pos. 03) fjernes. 4) 4 stk. sætskruer (pos. 04) frigøres. 5) Motor (pos. 05) demonteres. Bemærk motorens placering før demontering. Ved demontering og adskillelse af ventilatoren skal de enkelte dele håndteres således, at de ikke udsættes for stød eller anden overlast, der kan beskadige motor eller andre ventilatordele. Støj/vibrationer: Defekte lejer i motor Ventilatorhjul i ubalance Slid/skade på ventilatorhjul Løse skruer/komponenter Ventilatordrift i»stall«kondition. Kan medføre haveri. Ret fejl. Se under»manglende ydeevne«. Ventilatorhjul har forkert omdrejningsretning 8. Lyd Ventilatorens lydafgivelse er afhængig af installationsforhold og driftkonditioner, hvilket medfører, at lydafgivelsen ikke kan angives generelt. Der henvises til vort katalogmateriale for beregning af den specifikke lydafgivelse Montering af motor Procedure for montage: 1) Efter udført service monteres motoren igen, idet det tilses, at motoren (pos. 05) placeres korrekt på servicedøren. 2) Fastspænd motoren ved brug af 4 stk. sætskruer (pos. 04). 3) 4 stk. plastpropper (pos. 03) fastgøres. 4) Ventilatorhjulet (pos. 02) monteres ved brug af skrue, som fastgøres i motorakslens gevindhul. Ventilatorhjulets nav tilspændes til anslag mod motorakslens bryst. 5) Centerskrue (pos. 01) monteres. 6

7 Novenco A/S Industrivej 22 Tel DK-4700 Næstved Fax Danmark 9. Overensstemmelseserklæring I overensstemmelse med EC Maskindirektiv 98/37/ EC, bilag II, A Fabrikant: Novenco A/S Adresse: Industrivej 22 DK-4700 Næstved Vi erklærer hermed, at Novenco boxventilatorer, type BCA a) opfylder nedenstående direktivers hovedkrav på betingelse af, at produkterne er installeret i overensstemmelse med den medleverede vejledning. Ændres produkterne, vil denne erklæring ikke længere være gældende. Direktiver: EC Maskindirektivet 98/38/EC EMC Direktiv 89/336/EC (ændret af 92/31/EC og 93/68/EC) Lavspændingsdirektiv 73/23/EC (ændret af 93/68/EC) b) er fremstillet i overensstemmelse med følgende tilpassede standarder: EN 292-1, EN 292-2, EN 292-2/A1, EN 294 EN EN , EN Næstved, Bjarne Sørensen Department Manager Novenco A/S 7

Dansk AUC-ARC. Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse

Dansk AUC-ARC. Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse 916609-0 Dansk AUC-ARC Tunnel ventilatorer Montage og vedligeholdelse 916609-0 DK Tunnel ventilator type AUC og ARC 630-800 Montage og vedligeholdelse 1. Hovedkomponenter 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse

Læs mere

Dansk AUR-ARR. Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse

Dansk AUR-ARR. Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse 916972-0 Dansk AUR-ARR Tunnelventilatorer Montage og vedligeholdelse 916972-0 DK Tunnelventilator type AUR og ARR Montage og vedligeholdelse 1. Hovedkomponenter 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse 3. Håndtering

Læs mere

Montage og vedligeholdelsesvejledning for Novax røggasventilator type ACN-smoke

Montage og vedligeholdelsesvejledning for Novax røggasventilator type ACN-smoke 918149-0 DK Montage og vedligeholdelsesvejledning for Novax røggasventilator type ACN-smoke 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport 3. Oplagring 4. Montage 4.1 Før fastgørelse 4.2

Læs mere

CGF MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

CGF MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE Impulsventilatorer for carpark CGF MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 9646-0 Dansk 9646-0 DK Impulsventilatorer type CGF Montage og vedligeholdelse. Hovedkomponenter. Anvendelse 3. Håndtering 3. Mærkning 3. Vægt

Læs mere

Impulsventilatorer type AUC/AUR/AUO og ARC/ARR/ARO Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Impulsventilatorer type AUC/AUR/AUO og ARC/ARR/ARO Montage- og vedligeholdelsesvejledning 916503-0 DK Impulsventilatorer type AUC/AUR/AUO og ARC/ARR/ARO Montage- og vedligeholdelsesvejledning 1. Hovedkomponenter 2. Anvendelse 3. Håndtering 3.1 Mærkning 3.2 Vægt 3.3 Transport 4. Oplagring 1.

Læs mere

ACN / ACW / ARN MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACN / ACW / ARN MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE NovAx ACN / ACW / ARN MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 916330-0 Dansk 916330-0 DK NovAx aksialventilatorer type ACN-ACW-ARN Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport

Læs mere

Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL

Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL 918768-0 DK Montage og vedligeholdelse for Novax ventilator type ACL 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport 3. Oplagring 4. Montage 4.1 Klargøring 4.2 Montage af ventilator 4.3

Læs mere

ACN SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACN SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE NovAx ACN SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 918149-0 Dansk 918149-0 DK Montage og vedligeholdelsesvejledning for NovAx røggasventilator type ACN smoke 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3

Læs mere

ACP-ACG SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACP-ACG SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE ACP-ACG Smoke ACP-ACG SMOKE MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 918816-0 Dansk 918816-0 DK Novax aksialventilatorer type ACP og ACG Smoke Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2

Læs mere

ACP / ACG MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

ACP / ACG MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE NovAx ACP / ACG MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 916331-0 Dansk 916331-0 DK NovAx aksialventilatorer type ACP og ACG Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning 2.2 Vægt 2.3 Transport

Læs mere

916505-0 Dansk CNA-CNB. Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse

916505-0 Dansk CNA-CNB. Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse 916505-0 Dansk CNA-CNB Centrifugalventilatorer Montage og vedligeholdelse 916505-0 DK Centrifugalventilatorer type CNA, CNB, CNA-M og CNB-M Montage og vedligeholdelse 1. Anvendelse 2. Håndtering 2.1 Mærkning

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

AUO / ARO / AUP / ARP AUZ / AUT / ART MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

AUO / ARO / AUP / ARP AUZ / AUT / ART MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE Impulsventilatorer for car park AUO / ARO / AUP / ARP AUZ / AUT / ART MONTAGE OG VEDLIGEHOLDELSE 919044-0 Dansk 919044-0 DK Impulsventilatorer type AUO/ARO - AUP/ARP/AUZ - AUT/ART Montage- og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere

Novenco Boksventilatorer BCA

Novenco Boksventilatorer BCA Novenco Boksventilatorer BCA Produktfakta Omfang Boxventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering Ydelser

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF

VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER. Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF VACUMEX CENTRIFUGALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER S LÆ Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF IG M T! RS FØ VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

CCXL isoleret tagventilator Montageanvisning

CCXL isoleret tagventilator Montageanvisning CCXL isoleret tagventilator Indhold 1. Sikkerhedsinstruktion... 3 2. Anvendelse... 3 3. Beskrivelse... 3 4. Transport og installation... 3 5. Vedligehold... 4 6. El-tilslutning... 5 2 Beskrivelse 1. Sikkerhedsinstruktion

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Varmeventilator NoVa Type VMA og VMB Montage og vedligeholdelse

Varmeventilator NoVa Type VMA og VMB Montage og vedligeholdelse 98027-0 DK Varmeventilator NoVa Type VM og VMB Montage og vedligeholdelse.generelt 2.Montage 3.Vedligeholdelse 4.Elektriske data 5.Lyd 6.Overensstemmelseserklæring. Generelt Varmeventilatoren består af

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering ERP-2N / ERP-3N ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering Generelt I disse anvisninger refererer udtrykkene VAV-enhed eller VAV-spjæld til ERP-2N og ERP-3N. I vejledningen beskrives

Læs mere

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Boksventilator. Øland GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning Øland Boksventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning GTHB-025-B GTHB-031-B GTHB-035-B GTHB-040-B GTHB-045-B ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

913589-0 DK. Varmeventilatorer type VLA og VLB. Montage- & vedligeholdelse. mu 12447 03-02

913589-0 DK. Varmeventilatorer type VLA og VLB. Montage- & vedligeholdelse. mu 12447 03-02 913589-0 DK Varmeventilatorer type VLA og VLB Montage- & vedligeholdelse mu 12447 03-02 Varmeventilatorer Type VLA og VLB Montage og vedligeholdelse 1.Generelt 2.Montage 3.Vedligeholdelse 4.Elektriske

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006 Novenco Tagventilatorer HJV, HJL og HJA November 2006 Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR

SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR SCANDRIVE L TROMLEMOTOR KUNSTSTOFGEAR DK Montage Vedligeholdelse Garanti OPDATERET MAJ 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige henvisninger...4 1.1 Kendetegn ved henvisninger i brugsanvisningen... 4

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Tagventilator STEF Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Reservedele

Tagventilator STEF Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Reservedele Tagventilator STEF Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Reservedele Tagventilator STEF Indhold Montering... 3 Eltilslutning... 4 El-koblingsskema... 5 Service... 6 Reservedele... 7 Reservedele...

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE

VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE VACUMEX VENTILATORER TIL ANVENDELSE I POTENTIELLE EKSPLOSIVE ATMOSFÆRE Instruktionsmanual til typerne HVB, HVT og HVF S LÆ revision 2-2010 IG M T! RS FØ VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem

Læs mere

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, mellemstore

Plast-centrifugalventilatorer Type HF, mellemstore Plast-centrifugalventilatorer Type HF, mellemstore Teknisk dokumentation Ejnar A. Wilson A/S Ingeniør-, Handels-, og Produktionsvirksomhed Oversigt over det komplette plast-ventilator program Det komplette

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber

Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf Fax Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber Industrivej 3-9 DK-9460Brovst Tlf. +45 98 23 60 88 Fax +45 98 23 61 44 Manual SCANTOOL 1600/1600X Båndsliber EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Tagventilator ØLAND STEF-1 STEF-2 STEF-3 STEF-4 STEF-5 STEF-6 STEF-7. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Tagventilator ØLAND STEF-1 STEF-2 STEF-3 STEF-4 STEF-5 STEF-6 STEF-7. DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning ØLAND Tagventilator DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning STEF-1 STEF-2 STEF-3 STEF-4 STEF-5 STEF-6 STEF-7 ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold Produktinformation...side 3 Montering

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120

Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Installationsvejledning SILVER C RX/CX, størrelse 100/120 Dokumentets originalsprog er svensk Der tages forbehold for ændringer. www.swegon.com 1 Indhold 1. Installation...3 1.1 Generelt... 3 1.2 Indtransport...

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

MONTAGE INSTRUKTION 024/12-DK GÆLDENE FRA: 15.1.2012. Røgevakueringsspjæld

MONTAGE INSTRUKTION 024/12-DK GÆLDENE FRA: 15.1.2012. Røgevakueringsspjæld MONTAGE INSTRUKTION 0/-DK GÆLDENE FRA: 5..0 Røgevakueringsspjæld DM-E Park Allé 66, DK-605 Brondby; Telefon 70 0 9 ; E-mail:oeland@oeland.dk Alle røgevakueringsspjæld modeller er klassificeret som E0 ve,

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER REV. 4 / 02.04.13 SMH/jj 70139DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD SOLDRENSER TYPE NR. 200114 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0 ADVARSEL... 3 4.0 FUNKTIONSBESKRIVELSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere