Administration og planlægning side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration og planlægning side 1"

Transkript

1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer... 32

2 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2013 er tilskuddet 6,50 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2014 er 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud Ændring af forudsætninger Ingen.

3 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser. Tidsskrifter og forsikringer. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd.

4 Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Udvalget Rammebesparelse Byrådet Tidsskrifter/abonnementer Forsikringer I alt Ændring af forudsætninger Der er budgetteret med ekstra midler til kurser mv. til det nyvalgte byråd i 2014, samt eftervederlag til afgående udvalgsformænd.

5 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Feriefond - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Ældreråd - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2013-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet.

6 Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn Øvrige råd, nævn mv Feriefond 5 5 Skolebestyrelsesvalg Hegnssyn 3 3 Ældreråd Handicapråd Venskabsbysamarbejde I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

7 Administration og planlægning side Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Der afholdes til EU parlamentet i Lovbestemt. Fælles formål Folketingsvalg mv. Kommunalvalg 426 Ældrerådet EU Parlamentsvalg 375 I alt Ændring af forudsætninger Ny lov omkring kommunernes betaling for brevstemmemateriale forventes at give en udgift på omkring kr. pr. valg.

8 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2013 og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet.

9 Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Diverse Opvarmning, el og vand Husleje, udgift 329 Husleje, indtægt Jobcentret, Hjermvej Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 3 Diverse Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger Diverse Rengøring administrationsbygninger Personale 2 2 Grunde og bygninger Budgetregulering Smedegade 7 Grunde og bygninger Diverse Huslejeindtægt Teknisk drift af administrationsbygninger I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

10 Administration og planlægning side Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Forsikringer og risikostyring Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Lov- og cirkulæreprogrammet Administrative besparelser rammebesparelse Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

11 Administration og planlægning side 11 Kontorelever Personalepleje Med-organisation, personaleforhold Central uddannelseskonto Kantiner Kontorhold Arkivering Porto og fragt Diverse møder Fotokopiering Kontingenter Kommunal information og annoncer Forsikringer Terminalbriller Konto Andet Advokatsalær Personalegoder Byfonden 103 Vand- og varmeplanlægning Trivselskonsulent Skiltning ved indfaldsvejene Tilsyn med private tilbud efter serviceloven Administrationsvederlag havne Rammeaftalen, betaling for koordinering Lov- og Cirkulæreprogrammet Administrative besparelser - rammebesparelse I alt Ændring af forudsætninger Tilskud til Byfonden er sat i bero i årene

12 Administration og planlægning side Administration Intern Service omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. Økonomi og Løn Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (teknisk sekretariat og kultur/fritid) Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

13 Administration og planlægning side 13 Organisation og Udvikling - herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling Økonomi og Løn Plan (Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (Teknisk Sekretariat samt Kultur og Fritidsområdet) Infocenter Struer (Borgerservice) I alt Ændring af forudsætninger Fælles IT og telefoni er flyttes til ny funktion Èn medarbejder er flyttet fra Plan (Plan og Miljø) til Organisation og udvikling fra august Der er indarbejdet en generel reduktion i administrationen med kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Befordringsgodtgørelse, indarbejdet en besparelse på kr. årlig ved differentiering mellem høj og lav kørselstakst. Fra 2015 er der afsat midler til 100 års købstadsjubilæum i 2017.

14 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på pr. 2013, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum SB-SYS Fælles programportefølge IT-sikkerhed Udvikling internet/intranet 131 Lovsystemer KMD I alt

15 Administration og planlægning side 15 Ændring af forudsætninger KMD KOMBIT og KMD har indgået en aftale der løber frem til monopolområdet er konkurrenceudsat i Aftalen betyder bl.a., at priserne pr. 1. januar 2014 nedsættes med 8 % - svarende til en varig prisnedsættelse på i alt ca. 100 mio. kr. på landsplan. For Struer Kommune forventes dermed en besparelse på kr. pr. år.

16 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

17 Administration og planlægning side 17 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 80 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 37 Grunde og bygninger 1 Psykologhjælp Konsulentbistand Tolkebistand 245 It (Medialogic og SB-SYS) Lægeerklæringer Kørsel til speciallæge Lægekonsulent Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen -683 Indtægter kursusvirksomhed/forplejning -5 Styrket indsats sygefravær -116 I alt Ændring af forudsætninger Jobcentret har som et forsøg haft tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, med henblik på dels at optimere indsatsen for sygedagpengemodtagere der er sygemeldt med psykiske lidelser, med henblik på at afkorte varigheden af disse forløb at mindske brugen af lægeerklæringer i sager med psykiske lidelser. Der har været gode erfaringer med dette forsøg, og derfor fortsætter ordningen ud over forsøgsperioden. Den årlige udgift til psykiatrisk lægekonsulent skønnes til kr. (er budgetteret under lægeerklæringer).

18 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 2 2 It, inventar og materiel 4 4 Planlægning 6 5 Vand og naturindsats I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

19 Administration og planlægning side Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 8 8 It, inventar og materiel Diverse 4 3 It (Geoenviron) Planlægning Drift af "Blå bil" Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Administration opkrævning spildevand åben land Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver Adm.udgifter overført til renovation Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver I alt

20 Administration og planlægning side 20 Ændring af forudsætninger Ingen.

21 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 3 3 It, inventar og materiel 2 2 Digitalisering af byggesagsarkiv Drift af IT-byggesagsarkiv Gebyrer for byggesagsbehandling I alt Ændring af forudsætninger Ingen.

22 Administration og planlægning side Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Ny organisation på Sundheds- og Ældreområdet, som omfatter dele af den tidligere Bestillerenhed, som ikke er myndighedsopgaver. Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visisatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.

23 Administration og planlægning side 23 Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri I alt Ændring af forudsætninger Ledelse og administration af plejeboliger og aktivitet, hjemmepleje og sundhed er organisatorisk overgået til Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration fra 1. april 2013.

24 Administration og planlægning side Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Børne- og Familiecenter, administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Børne- og Familiecenter, administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Børne- og Familiecenter, administration I alt

25 Administration og planlægning side 25 Ændring af forudsætninger Overgrebspakken / beskyttelsespakken Der er afsat kr. årligt fra 2014 til beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv.

26 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

27 Administration og planlægning side Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.

28 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der afsat budget til forskellige formål: Central lønpulje Trepartsaftalen Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2013 til 2014 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2014 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Til udmøntning af Trepartsaftalen, er et beløb svarende til DUTkompensationen, i første omgang medtaget i budgettet på kontoen for lønpuljer. Direktionen og HR og Organisation behandler efterfølgende spørgsmålet om fordeling af midlerne. Trepartsaftalen løber til om med Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 1,19 fra 2013 til Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse.

29 Administration og planlægning side 29 Generel lønpulje - ikke disponeret Pulje til barsel Pulje til sygdom TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde Trepartsaftalen Praktikpladsaftalen nov bonus Pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger I alt Ændringer af forudsætninger Budget vedrørende den centrale lønpulje er nedjusteret med 2,5 mio. kr. pr. år fra 2014 da der er færre barsler og mindre sygdom der skal kompenseres fra puljen.

30 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe Betaling af forsikringspræmier I alt Ændringer af forudsætninger Pr. 1. januar 2014 virksomhedsoverdrages en kommunal ansat tjenestemand til det nyoprettede Nyt Socialttilsyn i Silkeborg. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen skal medarbejderens tjenestemandspension overføres til Nyt Socialttilsyn, og herefter vil kommunen ikkelængere have tjenestemandspensionsforpligtigelsen på den virksomhedsoverdragede tjenestemand.

31 Administration og planlægning side 31 Medarbejderen kom fra amtet ved kommunesammenlægningen, og de var ikke forsikrede. Udgiften på kr. er budgetteret i 2014.

32 Administration og planlægning side Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp AES - præmiebetaling Katastrofeforsikring, præmiebetaling Henlagt til erstatning Forebyggende indsats mod arbejdsskader 774 I alt Ændringer af forudsætninger Folketinget har vedtaget en ny arbejdsskadeafgift gældende fra 1. januar Afgiften opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), og er gældende for både private og offentlige arbejdsgivere. Formålet med loven er at øge de enkelte virksomheders incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader.

33 Administration og planlægning side 33 Samlet set skal AES betale omkring 500 mio. kr. i afgift, og afgiften beregnes som 17 % af bidraget til AES og 12 % af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften. Bidraget stiger i gennemsnit med 60 % på baggrund af afgiften, men der er store forskelle branchegrupperne imellem. Den nye afgift bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES, Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter. For Struer Kommune forventes det at give en årlig udgift på kr.

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017

Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017 Økonomiudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 154.228.956 154.228.417 151.707.587 151.707.587 002510 Fælles formål -606-606 -606-606 6710020251006 Aftaleholder Teknisk Drift

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21.

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 44.603.193 35.578.237 9.024.956-646.443 39.587.495 31.001.348 8.586.147-150.065

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau

Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1

Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab

Læs mere

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Politisk Administration

Politisk Administration til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger Viborg Kommunes budget 2011 2014 Specielle bemærkninger Indholdsfortegnelse (Der kan navigeres rundt i dokumentet ved at benytte de nedenstående hyperlinks) Økonomiudvalget politikområde Politisk organisation...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3 Økonomiudvalget, drift i alt Administration og planlægning 30.402.236 39.519.766 9.117.526-442.125 27.397.059 35.175.152 6.915.298-18.599 064240 Fælles formål 82.978 89.015 6.036 6.000 Fælles formål 82.978

Læs mere

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område.

Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/ på Økonomi- og Planudvalgets område. Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/6-2016 på Økonomi- og Planudvalgets område. (Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Dranst Regnskabsår

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 ØKONOMIUDVALGET. (side 226-255) Politisk administration ØKONOMIUDVALGET (side 226-255) 226 Politisk administration Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 12.941 12.941 12.941 12.941

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere